Views
5 months ago

Encounter2017_MP06_CZ

SETKÁNÍ/ENCOUNTER 28. 3.—1. 4. 2017 Hard choices? Děkujeme všem partnerům a podporovatelům, bez jejichž pomoci by festival nevznikl!

Hybris 2012.13 (1, 99 MB)
HŘÍŠNÝ TROMBÓN 1 - DIVADELNÍ SVĚT BRNO
Česky - Divadlo J.K.Tyla v Plzni
Režijní profil Aloise Hajdy - Veřejné služby Informačního systému
Talent pod tlakem doby - Divadlo.cz
2. umělecká činnost národního divadla - Národní divadlo
proces kolektivní autorské divadelní tvorby z hlediska amatérského ...
magisterský stupeň - DIFA JAMU v Brně
jevištní výpravy oper giacoma meyerbeera na pražských českých ...
malba, kresba, sochařství a keramika v pravěku - Husáriková, Lenka
občasník 1/2010 - Janáčkova akademie múzických umění v Brně