06.04.2017 Views

Bamix - ColorLine růžový (SK)

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

OBSAH BALENIA


Vážený zákazník,<br />

ďakujeme Vám za dôveru prejavenú nákupom nového všestranného tyčového mixéra bamix. Kvalita<br />

výrobkov bamix je potvrdená miliónmi spokojných zákazníkov na všetkých 5 kontinentoch už od<br />

roku 1954.<br />

bamix je skvelý a výkonný pomocník pre každodenné použitie. Je skladný, vždy k dispozícii a vďaka<br />

svojmu tvaru padne do každej ruky. Je vhodný aj pre ľavákov.<br />

Upozornenie: Pred prvým použitím si pozorne prečítajte návod na použitie a uchovajte ho pre ďalšiu<br />

potrebu. Prístroj môže byť používaný len na účely podľa tohto návodu na použitie.<br />

VLASTNOSTI VÝROBKU<br />

• Jednoduché uskladnenie s minimálnymi nárokmi na priestor (vždy po ruke = vždy pripravený)<br />

• Tichý a výkonný vďaka špičkovému AC motoru<br />

• Jednoduché a bezproblémové čistenie pod tečúcou vodou<br />

• Multifunkčný vďaka 3 výmenným nástavcom<br />

• Možnosť doplnenia o ďalšie príslušenstvo, s ktorým získate plnohodnotný kuchynský robot<br />

• Otvorená hlava mixéra pre optimálnu cirkuláciu surovín<br />

• Dvojrýchlostný bezpečnostný spínač<br />

• Kompletne vyrobený vo Švajčiarsku<br />

• Záručná doba 10 rokov na motor, 2 roky na ostatné súčasti<br />

• Nemožno umývať v umývačke riadu!<br />

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY<br />

• Prístroj nie je určený na používanie osobami s obmedzenými telesnými, senzorickými alebo<br />

mentálnymi schopnosťami, deťmi alebo tými, ktorí nie sú oboznámení s pravidlami jeho<br />

používania.<br />

• Uchovávajte prístroj mimo dosahu detí.<br />

• Ak je poškodený napájací kábel prístroja, zaistite jeho výmenu u výrobcu alebo v<br />

autorizovanom servise.<br />

• Odpojte prístroj od zdroja napätia, ak nie je používaný, pri výmene nástavcov alebo pri<br />

čistení.<br />

• Prístroj pripájajte iba do zdroja striedavého elektrického napätia (viď. výrobný štítok).<br />

• Elektrický spotrebič nie je hračka. Deti nedokážu posúdiť jeho nebezpečenstvo. Preto<br />

zabráňte, aby k nemu mali deti prístup bez ohľadu na to, či je zapojený do el.siete alebo nie.<br />

• Prístroj neodkladajte na teplé povrchy alebo v blízkosti zdrojov tepla a žiaru.<br />

• Prístroj odpojte od zdroja napätia, ak manipulujete s pracovnými nástavcami (napr. výmena<br />

nástavca, oplachovanie pod tečúcou vodou, a pod.).<br />

• Prístroj zapínajte, až keď je pracovná časť v pracovnej nádobe.<br />

• Prístroj je vybavený poistkou proti náhodnému spusteniu. Tá prístroj okamžite vypne, ak je<br />

uvoľnený tlak na spínač mixéra.<br />

• Ak počas použitia alebo po použití zistíte, že nie je niečo v poriadku, odpojte prístroj od<br />

zdroja napätia.<br />

• Neodpájajte prístroj od zdroja napätia mokrými rukami.<br />

• Prístroj neprenášajte a nedržte za napájací kábel.<br />

• Kábel neveďte a neprehýbajte cez ostré hrany, neveďte nad alebo v blízkosti zdrojov tepla.<br />

• Prístroj nezapínajte, keď je prístroj alebo kábel poškodený, napr. po páde na zem.


• Opravy prístroja objednávajte online na www.mujbamix.cz<br />

• V prípade, že je mixér použitý na iné účely ako na spracovanie potravín, v prípade zásahu do<br />

prístroja alebo opravy neautorizovanou osobou, záruka stráca platnosť a výrobca aj<br />

distribútor sa vzdávajú akejkoľvek zodpovednosti za možné vzniknuté škody.<br />

• V prípade likvidácie prístroja postupujte podľa platných právnych predpisov pre nakladanie s<br />

elektrickým odpadom.<br />

PRACOVNÉ ČASTI<br />

Multifunkčný nôž<br />

Seká, drví a mixuje surovú aj varenú zeleninu, ovocie, suroviny pre detské výživy,<br />

varené mäso, mrazené ovocie a kocky ľadu. Pre prípravu polievok a omáčok, ľahkých a<br />

tekutých ciest.<br />

Miešací nástavec<br />

Mieša a mixuje kokteily, nápoje, pyré, majonézy, zálievky. Pre spracovanie zmesí<br />

jemnej a krémovej konzistencie.<br />

Šľahací nástavec<br />

Šľahá a prevzdušňuje napr. bielky a smotanu na šľahanie. K našľahaniu krémových<br />

polievok a omáčok, ľahkých a nadýchaných pokrmov.<br />

Procesor 200 ml<br />

Melie, drví a jemne seká orechy, mandle, bylinky, cibuľu, obilniny, čokoládu, cukor (na<br />

práškový cukor), korenie, suché pečivo, kávové zrná, cibuľu, cesnak, chren aj vajcia<br />

natvrdo. Pri umývaní oddeľte misku od jej základne. Po umytí vráťte misku opäť do<br />

základne a ľahko zatlačte, aby čapy zapadli späť na miesto.<br />

Tip: Meľte a drvte len suché potraviny. Čokoládu sekajte len, ak je pevná. Misku plňte len z časti, aby<br />

sa nože nezasekli. Pri práci s procesorom zvoľte na mixéri vždy rýchlosť II.<br />

Upozorněnie: Procesor možno používať výhradne so zatvoreným vekom. Nože uchovávajte uložené v<br />

miske procesora, nie mimo neho.<br />

Nádoba 1000 ml s držadlom<br />

Vďaka špeciálnemu tvaru sa táto nádoba dokonale hodí na šľahanie, mixovanie a<br />

ďalšiu prácu s mixérom. Objem 1000 ml bez problému zaručí spracovanie väčšieho<br />

množstva surovín. Je vhodná do chladničky, mrazničky, mikrovlnnej rúry aj umývačky<br />

riadu.<br />

Stojan SWISS LINE<br />

Vďaka praktickému a elegantnému stojanu môžete mať mixér vždy po ruke. Navyše<br />

splní aj požiadavky na jeho praktické využitie. Do zadnej časti uložíte procesor a do<br />

priehradky s viečkom sa pohodlne zmestia všetky 4 pracovné nástavce.


ZOSTAVENIE STOJANU<br />

PRÁCA S MIXÉROM<br />

Ako zostavit stojan?<br />

1. nasuňte stenu stojana do podstavca<br />

2. nasaďte držiak kábla na zadnú stenu stojanu<br />

3. nasaďte kryt odkladacieho priestoru pre nástavce<br />

Upozornenie: Nikdy neoklepávajte nohu mixéra o okraj nádoby či hrnca. Mohlo by dôjsť k jej<br />

vylomeniu a na toto mechanické poškodenie sa záruka nevzťahuje.<br />

Drvenie pohybom zápästia<br />

Pri spracovaní pevných surovín kolíšte mixérom pohybom zápästia, mixér ľahko<br />

pridvihnite a nechajte znova klesnúť do drvených surovín (netlačte však na neho).<br />

Výsledná hrúbka surovín závisí na dĺžke spracovávania.<br />

Miešanie<br />

Mixér nechajte najskôr niekoľko sekúnd bežať pri dne nádoby. Potom ho naklonený<br />

pomaly zdvíhajte pozdĺž steny nádoby. Keď cítite, že suroviny už nekladú odpor<br />

pracovnému nástavcu, ponorte mixér opäť ku dnu a postup opakujte do dosiahnutia<br />

požadovanej konzistencie.<br />

Mixovanie<br />

Mixér vložte či ponorte do spracovávaných surovín, zapnite ho a krúživým pohybom<br />

mixujte. Pred vytiahnutím mixéra z pracovnej nádoby mixér najskôr vypnite, aby ste sa<br />

nezašpinili.<br />

Rýchlostné stupne<br />

Stupeň I - pre ľahké a nadýchané pokrmy a malé množstvá spracovávaných surovín.<br />

Stupeň II - pre spracovanie tvrdých a vláknitých surovín a veľké množstvá.<br />

Výmena nástavcov<br />

Nástavec nasaďte na stred hriadeľa a zatlačte ho čo najďalej tak, aby výrez na hornom<br />

obvode nástavca smeroval proti čapu na hriadeli. Po použití nástavec stiahnite z<br />

hriadeľa a očistite. Pre väčšiu bezpečnosť držte nástavec pri manipulácii v kuchynskej<br />

utierke.<br />

Upozornenie: Pri výmene nástavcov dbajte na zvýšenú opatrnosť. Niektoré z pracovných nástavcov<br />

sú veľmi ostré a môže dôjsť k poraneniu.<br />

Vhodné nádoby<br />

Mixér môžete použiť v akejkoľvek nádobe vrátane panvíc a hrncov priamo na sporáku<br />

počas varenia. Pri voľbe vhodnej nádoby zohľadnite množstvo spracovávaných<br />

surovín. Praktickejšie je použitie vysokých a úzkych nádob (napr. pohárov bamix).<br />

Recepty<br />

Galériu overených receptov pre plné využitie Vášho mixéra bamix nájdete na<br />

webových stránkach www.mujbamix.cz v rubrike Recepty.


UMÝVANIE A ÚDRŽBA<br />

Umývanie<br />

Umývanie je veľmi jednoduché. Zložte pracovný nástavec a umyte ho bežným<br />

spôsobom. Hlava mixéru sa najľahšie umyje opláchnutím pod tečúcou vodou (max.<br />

80°C). Mixér pritom nezapínajte.<br />

Upozornenie: Prístroj umyte čo najskôr po použití, aby v priestore, kde z nohy mixéru ústi hriadeľ,<br />

nedošlo k zaschnutiu potravín.<br />

ČO ROBIŤ, KEĎ...<br />

Mazanie<br />

Vášmu mixéru prospeje, ak ho budete čas od času premazávať olejom. Použite<br />

údržbový olej bamix. Mixér postavte telom dole a do priestoru, kde z nohy ústi<br />

hriadeľ, naneste 2-3 kvapky oleja. Potom mixér 3x krátko zapnite a následne<br />

opláchnite v teplej vode.<br />

...sa hriadeľ netočí?<br />

Ak ste mixér dlhší čas nepoužívali, mohlo dôjsť k tomu, že v mieste vyústenia hriadeľa<br />

z nohy mixéra zaschli zvyšky potravín. V takom prípade ponorte nohu mixéra na 5-10<br />

min. do horúcej vody a potom ho zapnite. Pokiaľ ani potom nedôjde k otočeniu<br />

hriadeľa, odpojte mixér z el.siete a pokúste sa hybnosť obnoviť pomocou klieští.<br />

...nedržia pracovné nástavce?<br />

Časom môže dôjsť k uvoľneniu objímky pracovného nástavca a nástavec potom<br />

nebude na hriadeli držať tak pevne. V takom prípade jemne stlačte vyrezaný jazýček<br />

objímky kliešťami.<br />

...sa musí vymeniť nôž alebo hriadeľ procesora?<br />

Keď budete potrebovať vymeniť poškodený hriadeľ alebo zlomený nôž procesora,<br />

stačí nôž pevne pridržať kuchynskou utierkou a kliešťami vyskrutkovať hriadeľ proti<br />

smeru hodinových ručičiek. Potom už môžete nôž alebo hriadeľ vymeniť za nový.


RECEPTY<br />

Šunková terina<br />

Suroviny (6-8 porcií)<br />

• 400 g varenej šunky<br />

• 100 ml želatíny<br />

• 100 ml smotany<br />

• 1 zväzok petržlenovej vňate<br />

• 1 čajová lyžička horčice<br />

• štipka mletého rozmarínu<br />

• čierne korenie<br />

Príprava<br />

Šunku nakrájame na prúžky, petržlenovú vňať s korením veľmi jemne nasekáme v mlynčeku. Želatínu<br />

z prášku pripravíme podľa návodu a horúce želé so šunkou spojíme pomocou multifunkčného noža.<br />

Necháme vychladnúť. Pomocou nástavca na šľahanie pripravíme tuhú šľahačku. Keď začne mať<br />

šunková hmota konzistenciu gélu, jemne vmiešame šľahačku, petržlenovú vňať, rozmarín, horčicu a<br />

korenie. Vložíme do formy na terinu a necháme stuhnúť v chladničke.<br />

Lososová pena<br />

Suroviny (4 porcie)<br />

• 100 g filety z lososa<br />

• 150 g bieleho krémového syra<br />

• 1 citrón<br />

• kôra z citróna<br />

• chren podľa chuti<br />

• štipka soli<br />

• štipka čierneho korenia<br />

Príprava<br />

Chren a citrónovú kôru najemno nasekáme v mlynčeku. Filet z lososa rozmixujeme pomocou noža na<br />

mäso. Do lososovej peny zamiešame syr a chren s citrónom. Penu vyšľaháme pomocou šľahacieho<br />

nástavca až stuhne a zmiešame so zvyškom prísad. Osolíme a okoreníme, prípadne penu ozdobíme<br />

podľa svojho vkusu.<br />

Špargľový krém<br />

Suroviny (4 porcie)<br />

• 300 g špargle<br />

• 700 ml vody<br />

• 100 ml šľahačky min. 31%<br />

• 40 g masla<br />

• 40 g múky<br />

• 1 polievková lyžica bujónu<br />

• ½ čajovej lyžičky cukru<br />

• trochu petržlenovej vňate<br />

• soľ, čierne korenie


Príprava<br />

Špargľu umyjeme, ošúpeme, odkrájame špičky a necháme povariť v 700 ml mierne slanej vody s<br />

trochou cukru. Špičky vyberieme a odložíme nabok. Obsah hrnca rozmixujeme pomocou noža na<br />

mäso. V druhom hrnci rozohrejeme maslo, na ktorom opražíme múku (urobíme zápražku). Pridáme<br />

rozmixovanú špargľu, bujón a šľahačku. Necháme prejsť varom a ešte raz rozmixujeme. Pridáme<br />

korenie a čerstvú petržlenovú vňať. Ozdobíme špičkami špargle a podávame.<br />

Zelerová polievka s kari<br />

Suroviny (4 porcie)<br />

• 1 malý zeler<br />

• 1 jablko<br />

• 1 malá cibuľa<br />

• 500 ml bujónu<br />

• 100 ml bieleho vína<br />

• 100 ml smotany<br />

• 40 g múky<br />

• 20 g tuku<br />

• 1-2 polievkové lyžice karí<br />

• štipka soli a korenia<br />

Príprava<br />

Jemne nakrájanú cibuľu opražíme na rozpálenom tuku. Zeler a jablko pokrájame v multifunkčnom<br />

krájači SliceSy a pridáme k cibuli. Poprášime karí a zalejeme bielym vínom. Prilejeme bujón a<br />

necháme prejsť varom. Do polievky pridáme smotanu s múkou a až sa prísady spoja, mixujeme<br />

pomocou multifunkčného noža mixérom pomaly pozdĺž steny nádoby nahor. Pohyb môžeme<br />

opakovať, kým nedocielime požadovanej konzistencie. Necháme ešte 20 minút variť. Osolíme,<br />

okoreníme, zjemníme šľahačkou a všetko ešte premiešame šľahacím nástavcom.<br />

Majonéza<br />

Suroviny<br />

• 250 ml oleja<br />

• 2 polievkové lyžice plnotučnej horčice<br />

• 1 polievková lyžica citrónovej šťavy<br />

• 1 čajová lyžička octu<br />

• 1 vajce<br />

• štipka soli a korenia<br />

Príprava<br />

Všetky suroviny dáme do pohára bamix 600 ml. Mixér s miešacím nástavcom ponoríme na dno<br />

pohára a zapneme na rýchlosť II. Po niekoľkých sekundách začnú suroviny emulgovať, tak mixérom 3-<br />

4x pohybujeme po stene pohára hore a dole, až kým nedosiahneme požadovanú konzistenciu.<br />

Bylinkové maslo<br />

Suroviny<br />

• 2 hrste čerstvých byliniek<br />

• 2 čajové lyžičky citrónovej šťavy<br />

• 100 g masla<br />

• štipka soli a korenia


Príprava<br />

Bylinky nasekáme v mlynčeku. Potom ich pomocou multifunkčného noža zapracujte do zmäknutého<br />

masla a osolíme. Vzniknutú hmotu zabalíme do potravinárskej fólie, vytvarujeme do valčeka a<br />

necháme v chladničke 1 hodinu stuhnúť. Pred servírovaním nakrájame bylinkové maslo na plátky.<br />

Zeleninové sugo<br />

Suroviny (4 porcie)<br />

• 2 cibule<br />

• 3 mrkvy<br />

• 2 cukety<br />

• 1 malý zeler<br />

• 1 paprika<br />

• 4 paradajky<br />

• 2 strúčiky cesnaku<br />

• 200 ml vývaru<br />

• 100 ml červeného vína<br />

• 3 polievkové lyžice olivového oleja<br />

• 4 polievkové lyžice paradajkového pretlaku<br />

Príprava<br />

Všetku zeleninu nasekáme v multifunkčnom krájači SliceSy na malé kúsky. V kastróle osmažíme<br />

nasekanú zeleninu na olivovom oleji, pridáme paradajkový pretlak a krátko povaríme. Ďalej pridáme<br />

červené víno, vývar, priklopíme pokrievkou a necháme variť zhruba 60 minút do požadovanej<br />

konzistencie. Dochutíme paprikou, soľou, bazalkou, oreganom a korením.<br />

Rösti s vajcami<br />

Suroviny (4 porcie)<br />

• 800 g surových zemiakov<br />

• 1 malá cibuľa<br />

• 4 vajcia<br />

• olej na vyprážanie<br />

Príprava<br />

Zemiaky ošúpeme a pomocou strúhadla v multifunkčnom krájači SliceSy nastrúhame na rösti.<br />

Nakrájanú cibuľu opražíme a pridáme nastrúhané zemiaky. Necháme smažiť 30 minút a niekoľkokrát<br />

rösti počas smaženia obrátime.<br />

Mäsové guľôčky<br />

Suroviny (2 porcie)<br />

• 300 g mletého mäsa<br />

• 1 cibuľa<br />

• 1 mrkva<br />

• 1 plátok tvrdého chleba<br />

• 1 vajce<br />

• soľ, čierne korenie<br />

• bylinky podľa chuti


Príprava<br />

V multifunkčnom krájači SliceSy nasekáme nadrobno cibuľu, mrkvu a chlieb. Pridáme mleté mäso a<br />

vajcia a znovu všetko dobre prepracujeme. Lyžičkou vykrajujeme mäsové guľky, ktoré na panvici<br />

osmažíme z oboch strán.<br />

Ovocná zmrzlina<br />

Suroviny (4 porcie)<br />

• 200 g mrazeného ovocia (kúsky jabĺk, jahody, maliny, slivky atď.)<br />

• 150 ml smotany (alebo jogurtu či mlieka)<br />

• 2 polievkové lyžice práškového cukru<br />

• citrónová šťava<br />

Príprava<br />

Než rozmrazíme kúsky ovocia, pokvapkáme ho citrónovou šťavou. Mierne rozmrazené ovocie,<br />

smotanu a cukor spracujeme pomocou multifunkčného noža v pohári bamix. Mixérom pri mixovaní<br />

mierne otáčame. Zmrzlinu podávame ihneď alebo ju uschováme v mrazničke.<br />

Jablčný krém so škoricou<br />

Suroviny (4 porcie)<br />

• 250 g nízkotučného tvarohu<br />

• 4 jablká<br />

• 2 - 3 polievkové lyžice práškového cukru<br />

• 1 polievková lyžica mletej škorice<br />

• citrónová šťava<br />

Príprava<br />

Jablká ošúpeme, nakrájame a odstránime jadrovník. Kúsky jabĺk pokvapkáme niekoľkými kvapkami<br />

citrónovej šťavy. Všetko jemne nasekáme pomocou multifunkčného noža. Pridáme cukor, škoricu,<br />

jemne vmiešame tvaroh a všetko ručne zamiešame. Krém rozdelíme do pohárov, necháme vychladiť<br />

a potom môžeme podávať.<br />

Mrkvový koláč<br />

Suroviny (4 porcie)<br />

• 300 g mandlí<br />

• 250 g mrkvy<br />

• 250 g cukru<br />

• 80 g múky<br />

• 6 vajec<br />

• 1 citrón<br />

Príprava<br />

V mlynčeku zomelieme mandle a citrónovú kôru. V multifunkčnom krájači SliceSy nastrúhame mrkvu<br />

najemno. Z bielkov ušľaháme pomocou nástavca na šľahanie pevný sneh. Žĺtky rozmixujeme<br />

pomocou multifunkčného noža a pridáme zvyšok surovín, s výnimkou snehu. Potom do cesta opatrne<br />

vmiešame sneh z bielkov. Cesto vlejeme do vymastenej a vysypanej koláčovej formy (priemer 26 cm)<br />

a v dolnej časti rúry pečieme zhruba 60 minút pri teplote 180 °C. Upečený koláč necháme vychladnúť<br />

a podľa fantázie dozdobíme.


TECHNICKÉ ÚDAJE<br />

Typové označenie<br />

COLOR LINE M200<br />

Kód výrobku<br />

BA-100.908<br />

EAN 7610497606789<br />

Prikon<br />

200 W<br />

Rýchlosť I<br />

12.000 ot./min.<br />

Rýchlosť II<br />

17.000 ot./min.<br />

Motor<br />

230-240 V/50-60Hz<br />

Izolácia<br />

Dvojitá izolácia<br />

Spínač<br />

Dvourychlostný bezpečnostný spínač s gumenou<br />

membránou<br />

Dĺžka mixéra<br />

34 cm<br />

Hĺbka ponoru<br />

20 cm<br />

Hmotnosť<br />

940 g<br />

Dĺžka kábla<br />

1.9 m<br />

Doba nepretržitého chodu<br />

Max. 5 min.<br />

Certifikácia<br />

Normy<br />

Výrobca<br />

EN 60335-2-14/A2:2012<br />

EN 60335-1:2012<br />

EN 61000-3-2/A2:2009<br />

EN 61000-3-3:2008<br />

EN 55014-1/A1:09+A2:11<br />

EN 55014-2/A2:08<br />

EN 62233:2008<br />

ESGE AG, Švajčiarsko<br />

AUTORIZOVANÉ SERVISNÉ STREDI<strong>SK</strong>O<br />

Záručné aj pozáručné opravy mixérov a príslušenstva vrátane dodávok náhradných dielov zaisťuje:<br />

Šľaháme.sk<br />

9. května 24/22<br />

250 92 Šestajovice<br />

Česká republika<br />

Objednávka servisnej opravy: www.mujbamix.cz<br />

Objednávka náhradných dielov: www.slahame.sk


9. května 24/22<br />

250 92 Šestajovice<br />

Česká republika<br />

www.slahame.sk<br />

www.mujbamix.cz

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!