Views
1 year ago

Energiewende - niemiecki projekt transformacji energetycznej

Energiewende - niemiecki projekt transformacji

Energiewende - niemiecki projekt transformacji energetycznej Szanowni Państwo, Drodzy Goście, Cieszy nas ogromnie Państwa zainteresowanie jednym z najważniejszych dla przyszłości naszego kraju przedsięwzięć, projektem transformacji energetycznej Energiewende. Podjęliśmy decyzję o zmianie modelu zaopatrzenia energetycznego Niemiec, stawiając przede wszystkim na energię odnawialną. Stawiamy również na coraz efektywniejsze poszanowanie energii, co pozwoli Niemcom wnieść istotny wkład w ochronę klimatu. Energiewende to nasza odpowiedź na pytanie, jak zapewnić bezpieczne, przystępne i zrównoważone zaopatrzenie energetyczne. Transformacja energetyczna stanowi wyjątkową szansę dla niemieckiej gospodarki; powinna kreować nowe pola działalności gospodarczej, inspirować innowacyjność i budować miejsca pracy oraz wzrost gospodarczy. Pragniemy jednocześnie zyskać dzięki niej większą niezależność od zagranicznej ropy naftowej i gazu. Dlaczego powstała nasza wystawa? Bardzo często za granicą do przedstawicieli niemieckiego rządu kierowane są pytania o Energiewende. Zainteresowanie jest na tyle duże, że w wielu językach świata zaczęto nawet używać niemieckiego pojęcia Energiewende na określenie transformacji energetycznej. Bardzo nas to, oczywiście, cieszy. Jednocześnie dla wielu zaskoczeniem jest zarówno już zrealizowany zasięg projektu Energiewende, jak i liczne związane z nim aspekty, zatem prezentując wystawę przedstawiamy te właśnie zróżnicowane zadania i wyzwania, towarzyszące projektowi. Wystawa świadczy też o tym, że urzeczywistnienie Energiewende nie dokona się z dnia na dzień. Realizujemy transformację energetyczną krok po kroku, kierując się jasno określonymi, ambitnymi celami, stopniowo, według ustalonego do roku 2050, precyzyjnego harmonogramu. Projekt Energiewende trwałe wpisuje się również w ramy międzynarodowe. Zabiegamy o intensywną wymianę z naszymi europejskimi sąsiadami, z innymi partnerami zagranicznymi, dążymy do tworzenia kooperacji i rozwiązań z udziałem wielu krajów. Potrzebujemy przecież takich wspólnych rozwiązań, żeby ograniczyć globalną emisję CO2 i dalsze ocieplenie klimatu na Ziemi oraz żeby zbudować bezpieczne, trwałe i przystępne zaopatrzenie w energię. Transformacja energetyczna dowodzi, że Niemcy poważnie traktują odpowiedzialność za naszą planetę i jej mieszkańców. Zapraszamy więc do poznawania dokonującej się w naszym kraju Energiewende i życzymy, by wizyta na wystawie przyniosła Państwu wiele satysfakcji i inspiracji.