Views
1 year ago

Energiewende - niemiecki projekt transformacji energetycznej

„A co zyskują

„A co zyskują obywatele na Energiewende?” Obywatele i Energiewende Energiewende odniesie sukces, gdy poprą ją także obywatele, a to zależy w istotnej mierze od utrzymania przystępnej ceny energii dla prywatnych konsumentów. Na przebudowie modelu zaopatrzenia energetycznego obywatele mogą jednak skorzystać również bezpośrednio. Wielu zwraca się do doradztwa energetycznego, by dowiedzieć się, gdzie w domu mogą zaoszczędzić najwięcej energii. Jeśli wymieniają starą instalację grzewczą lub remontują dom, korzystają z atrakcyjnie oprocentowanych kredytów i państwowych dotacji. Jeśli zamierzają wynająć nowe mieszkanie, otrzymują automatycznie informacje o zapotrzebowaniu energii i związanych z tym kosztach. A jeśli zamierzają kupić nową pralkę, komputer albo lampę – właściwa etykieta powala im zorientować się, jak efektywny energetycznie jest dany produkt. Obywatele wykazują się aktywnością również w klasycznym biznesie energetycznym. Energię elektryczną i ciepło wytwarzają dziś nie tylko mniejsi lub więksi dostawcy energii, lecz także sami obywatele, którzy posiadają instalacje solarne, udziały w farmach wiatrowych albo są operatorami biogazowni. Wśród ponad 1,4 mln instalacji fotowoltaicznych w Niemczech wiele zostało zainstalowanych na dachach domów jednorodzinnych. W ponad połowie wszystkich instalacji wytwarzających w Niemczech energię z wiatru, obywatele posiadają udziały finansowe. W przypadku bioenergii ponad połowę wszystkich inwestycji realizują sami rolnicy. Kto nie ma możliwości samodzielnego zbudowania instalacji OZE albo sfinansowania takiej inwestycji, może to zrobić wspólnie z innymi. Powstało prawie 1.000 spółdzielni energetycznych do których należy ponad 130.000 członków i które wspólnie inwestują w projekty Energiewende. Obywatele mogą uczestniczyć w tych inwestycjach już z najmniejszym wkładem na poziomie 100 euro. Ponadto obywatele w różny sposób mogą zabierać głos w sprawie konkretnego kształtu Energiewende. Mogą wyrażać swoje zastrzeżenia i życzenia, jeśli na przykład w ich regionie planowany jest nowy park wiatrowy. Szczególnie intensywnie uczestniczą w planowaniu przebiegu linii energetycznych, którymi przez całe Niemcy popłyną wielkie ilości energii elektrycznej. Obywatele mogą wnosić swój wkład już na etapie ustalania zapotrzebowania na rozbudowę sieci i wyrażać swoje stanowisko. Także wszystkie kolejne kroki w procesie planowania, aż po decyzję o konkretnym przebiegu trasy, odbywają się z udziałem opinii publicznej. Dodatkowo obywatele już przed rozpoczęciem formalnych postępowań otrzymują od Bundesnetzagentur i operatorów sieci energetycznych wyczerpujące informacje na temat projektowanych linii. Wymienione aktywności uzupełnia inicjatywa dialogu obywatelskiego Bürgerdialog Stromnetz, która zapewnia biura obsługi obywateli i oferty dialogu bezpośrednio w regionach, w których planowane są projekty rozbudowy sieci, oferując stałych partnerów do rozmowy o wszystkich sprawach związanych z rozbudową. Odpowiednio wczesne omawianie problemów umożliwia lepszą realizację projektów energetycznych i zwiększa akceptację dla tych przedsięwzięć.

WYSTAWA TRANSFORMACJA ENERGETYCZNA W NIEMCZECH PAŁAC KULTURY I NAUKI WARSZAWA SALA KISIELEWSKIEGO 7-16 GRUDNIA 2016