Ročenka 2017

igord6

CAMP ING

CARAVANING

ROČENKA SACC 2017

www.caravaning.sk


60 ROKOV CAMPINGU A CARAVANINGU NA SLOVENSKU

Kto a kedy prišiel na

myšlienku použiť vozidlo

i na obytné účely sa dnes

už určiť nedá. Isté však

je, že to neboli kočovní

Cigáni, ako sa mnohí

domnievajú, pretože títo

svoj kočovný obytný voz

objavili až v polovici 19.

Storočia. Oveľa staršiu

zmienku o takomto

vozidle možno nájsť

napr. v spisoch Marca

Pola: uvádza údaje

o tatárskom vozidle

z 13. storočia, ktoré

bolo zariadené ako

vojenský veliteľský voz

z pôdorysnou plochou

asi 100 m 2 , ťahaný

záprahom 22 volov /

zdroj: Vladimír Bodický

abeceda karavaningu

1983/. Ako to bolo

u nás s campovaním

a caravaningom

špeciálne? Je možné

brať za začiatok účasť

na založení FICC v roku

1933? Alebo skôr vznik

turistických spolkov

v Tatrách od roku

1820- veď to boli ľudia

zo vzdialených častí

monarchie a na akcie

sa presúvali povozmi?

Bolo to vznikom Zväzu

telesnej výchovy, alebo

Zväzarmu v roku 1951?

Začalo to voľným

stanovaním motoristov

pri Oravskej priehrade

po roku 1954? Bolo

to zdokumentovaným

usporiadaným

stanovaním motoristov

na lúkach pri Sĺňave

v roku 1961? Bolo

to prvým ročníkom

RCC v roku 1968

v Dedinkách, alebo

prvým národným

zrazom v ATC Vrátna

dolina v roku 1970?

Kedy sa začali stanové

a chatové osady meniť

na Autokempingy? Všade

je tak možné vidieť

semiačko, ktoré viedlo

k rozpuku karavaningu.

Hľadal som jasné

počiatky vedomého

spojenia motorizmu

a kempovania na

Slovensku, našiel som

ho na jednom paneli Jula

Vágašiho, keď popisoval

návrat svojho otca z

cudziny a jeho zanietenie

na spojenie motorizmu

a vtedy ešte stanovania.

Jeho snaha o rozšírenie

tejto činnosti viedla rok

na to k založeniu Auto-

Mototuristický Camping

Caravaning Club –

Lokomotíva Košice, ktorý

pracuje doteraz. Možno

sa niekomu nebude

zdať stanovenie tohto

termínu najvhodnejším,

ale ako stanoviť tento

termín absolútne presne.

V novodobých dejinách

máme presnejšie

ukazovatele: presný

termín založenia Caravan

clubu Slovenskej

republiky, alebo

predchodcu Slovenskej

asociácie campingu

a caravaningu. Ale to je

o niečom inom, rovnako

ako termíny vzniku

jednotlivých klubov po

Slovensku. Škoda, že

mnohé z nich zanikli, ale

väčšina pracuje doteraz.

Medzinárodné ukotvenie

našej organizovanej

činnosti bolo cez ČSZTV,

ktoré bolo členom

FICC. Boli sme dva krát

organizátormi svetového

stretnutia v Tatrách 1974

a 1991. Organizovali

a navštevovali sme

medzinárodné stretnutia

DCR ešte pred rokom

1989, potom sme

organizovali dve

stretnutia ER. Sme

členmi a organizátormi

Dahlie Rallye. Stretáme

sa skoro 50 rokov na

Rallye campingu a

caravaningu a Národných

zrazoch karavanistov

Slovenska. Každý klub

okrem toho organizuje

aspoň jedno stretnutie

aj pre ostatných

karavanistov, mnohokrát

s medzinárodnou

účasťou. Zúčastňujeme

sa všetkých významných

stretnutí v rámci Európy

od regionálnych akcií

až po FICC Rallye.

Udržiavame spoluprácu

a kamarátske vzťahy s

karavanistami okolitých

štátov.

Spomíname si 60. rokov

campingu a caravaningu

na Slovensku, ale to

neznamená že naše

hnutie je staré, to si iba

veľa pamätáme. V našich

radoch v poslednej dobe,

na radosť nás všetkých,

pribúdajú mladí.

Musíme si uvedomiť, že

doba, keď si prevažná

časť karavanistov svoj

príves, alebo obytné

auto postavila sama

sú už preč, z pôvodnej

myšlienky cestovať,

stretávať sa s priateľmi

a byť nezávislý, čas nič

nezobral. Skôr je vidieť,

že v dnešnej dobe

prichádza k renesancii

pôvodných myšlienok

a veľa individuálnych

pútnikov sa vracia na

spoločné stretnutia.

Mnohí čo túto éru

začínali už nie sú medzi

nami, s niektorými sa

ešte stretávame a som

rád, že aspoň časť z nich

budeme môcť oceniť na

tohoročnom Národnom

zraze v Nižných

Kamencoch.

Ing. Jaroslav Mišura

Prezident SACC


KALENDÁR NAJVÝZNAMNEJŠÍCH

PODUJATÍ V ROKU 2017

36. ZIMNÉ RALLYE 09.03. - 13.03. 2017

M.-. SKI Centrum, Kokava (SK), O.-. CCC Wagon Slovakia Košice

K.-. Emil Hajoš, e-mail: hajos@netkosice.sk, www.ccczke.webzdarma.cz

9. VEĽKONOČNÝ ZRAZ 14.04. - 17.04. 2017

M.-. Thermalpark, Dunajská Streda (SK), O.-. CC Bratislava

K.-. Ľudovít Thier, e-mail: caravanclubba@gmail.com, www.karavanklubbratislava.blogspot.sk

RUŠNOPARÁDA 22.04 - 23.04. 2017

M.-. Košice (SK), O.-. CCC Wagon Slovakia Košice, K.-. Emil Hajoš, e-mail: hajos@netkosice.sk

ZRAZ KARAVANISTOV 28.04. - 30.04. 2017

M.-. ATC Farma Ryby Opatovce (SK), O.-. ATC Farma Ryby Opatovce

K.-. Tomáš Topolčany, e-mail: topolcany@agronovaz.sk, www.farmaryby.sk

8. SOKOLSKÝ ZRAZ 28.04. - 01.05. 2017

M.-. Prístavisko Gajary (SK), O.-. CCC TJ Sokol Gajary

K.-. Mgr. Michal Mikulička, e-mail: ccctjsokolgajary@gmail.com, www.ccctjsokolgajary.webnode.sk

8. JARNÝ ZRAZ PRIATEĽOV FERA KAŇANSKÉHO 28.04. - 01.05. 2017

M.-. ATC Goralský dvor Haligovce, O.-. CCC Wagon Kočice, ATC Goralský dvor,

K.-. Emil Hajoš, e-mail: hajos@netkosice.sk, www.ccczke.webzdarma.cz

85. FICC RALLYE 17.05. - 26.05. 2017

M.-. Datca, O.-. FICC, K.-. info@ukkf.org, www.ukkf.org

4. MEDZINÁRODNÉ RYBÁRSKE PRETEKY, OCHUTNÁVKY VÍNA 19.05. - 21.05. 2017

M.-. ATC Apollo, Lednice (CZ), O.-. CC Piešťany, CC Přerov

K.-. Ing. Jaroslav Mišura, e-mail: misura.jaroslav@gmail.com, www.ccpn.estranky.sk

MÁJOVÉ STRETNUTIE KARAVANISTOV 26.05. - 28.05. 2017

M.-. ATC TK Vincov les (SK), O.-. CC Bánovce nad Bebravou, K.-. Jozef Kučera, e-mail: kucera50@gmail.com

56. EUROPA RALLYE 01.06. - 04.06. 2017

M.-. Kamp Njivice (HR), O.-. UKH K.-. www.europarally2017.hr

OTVORENIE LETNEJ KÚPEĽNEJ SEZÓNY PIEŠŤANY 02.06. - 04.06. 2017

M.-. ATC Lodenica Piešťany (SK), O.-. CC Piešťany, K.-. Ing. Jaroslav Mišura, e-mail: misura.jaroslav@gmail.com

48. NÁRODNÝ ZRAZ KARAVANISTOV SR 09.06. - 11.06. 2017

M.-. ATC Nižné Kamence (SK), O.-. CC Žilina, K.-. e-mail: camp@bela.sk, www.campingbela.eu

42. INTERRALLYE 16.06. - 18.06. 2017

M.-. Camping Park Karpaty, Kuchyňa (SK), O.-. KMCC TU Bratislava, K.-. e-mail: duckodj@gmail.com

18. ADRIA RALLYE 24.06. - 01.07. 2017

M.-. ATC Čikat (HR), O.-. UKH, K.-. www.camp-cikat.com

STRETNUTIE V RETRO CAMP DIAKOVCE 05.07. - 09.07. 2017

M.-. Kemping Termálne kúpalisko Diakovce (SK), O.-. Kemping Termálne kúpalisko Diakovce

K.-. diakovce@thermaldiakovce.sk, www.kupaliskodiakovce.sk

49. RALLYE CAMPINGU A CARAVANINGU 14.07. - 16.07. 2017

M.-. ATC Kurinec (SK), O.-. ATC Kurinec, K.-. www.rimavskasobota.sk

STRETNUTIE PRI VODE 11.08. - 13.08. 2017

M.-. Camp Vodník Jur nad Hronom (SK), O.-. Jan Furi JUROB, K.-. jurob@slovanet.sk, www.jurob.sk

UROB SI SVOJHO ANJELA 08.08. - 13.08. 2017

M.-. ATC Goralský dvor, Haligovce (SK), O.-. ATC Goralský dvor, Haligovce, K.-. info@goralskydvor.sk, www.goralskydvor.sk

27. RALLY SNP 18.08. - 20.08. 2017

M.-. Kúpalisko Margita Ilona (SK), O.-. CCC Banská Bystrica

K.-. Ing. Miroslav Slaný, e-mail: miroslav.slany@setro.sk, www.margita-ilona.sk


60. KOŠICKÉ AUTOMOTO-TOUR RALLY 24.08. - 29.08. 2017

M.-. Camping Tatranec Tatranská Lomnica (SK), O.-. AMCC Lokomotíva Košice

K.-. e-mail: lokyas@lokomotiva.sk, www.hoteltatranec.com

21. DAHLIE RALLYE 31.08 - 03.09. 2017

M.-. Radkov (PL), O.-. PFCC, K.-. e-mail: biuro@pfcc.eu, www.chris.com.pl/oferta/camp

JESENNÉ STRETNUTIE KARAVANISTOV 15.09. - 17.09. 2017

M.-. Retro kúpalisko Diakovce (SK), O.-. CCC Trenčín

K.-. Ľubomír Kotras, e-mail: lubokotras@gmail.com, www.ccctn.sk

17. MALOKARPATSKÝ ZRAZ 22.09. - 24.09. 2017

M.-. Hasičská ulica, Pezinok (SK), O.-. CCC Za Koníčkom Pezinok, K.-. e-mail: andelp@centrum.sk

ZRAZ KARAVANISTOV 29.09. - 01.10. 2017

M.-. ATC Farma Ryby Opatovce (SK), O.-. ATC Farma Ryby Opatovce

K.-. Tomáš Topolčany, e-mail: topolcany@agronovaz.sk, www.farmaryby.sk

AUTOSALON NITRA 05.10. - 08.10. 2017

ZABÍJAČKA V KEMPE, UKONČENIE SEZÓNY 13.10. - 15.10. 2017

M.-. ATC Lodenica Piešťany (SK), O.-. CC Piešťany

K.-. Ing. Jaroslav Mišura, e-mail: misura.jaroslav@gmail.com, www.ccpn.estranky.sk

RETRO ZABÍJAČKA 13.10. - 15.10. 2017

M.-. ATC Goralský dvor, Haligovce (SK), O.-. ATC Goralský dvor, Haligovce, K.-. info@goralskydvor.sk, www.goralskydvor.sk

CARAVAN BRNO 09.11. - 12.11. 2017

M.-. Brno (CZ), K.-. VV Brno

SILVESTER V NIŽNÝCH KAMENCOCH 29.12. - 02.01. 2018

M.-. ATC Nižné Kamence, O.-. ATC Nižné Kamence, K.-. e-mail: camp@bela.sk, www.campingbela.eu

Legenda: M.-. miesto konania O.-. organizátor K.-. kontakt

Sedem kilometrov

od Banskej Bystrice,

po prechode dedinou

Tajov, sa nachádza

Autokemp Tajov.

Leží v príjemnom

zalesnenom prostredí

na úpätí Kremnických

vrchov v nadmorskej

výške 675 metrov.

VITAJTE V AUTOKEMPE TAJOV!

Autokemp Tajov ponúka ubytovanie v horských chatách v celkovej kapacite 60

lôžok. Chaty sú zaradené do kategórie turistickej (bez WC),a kategórie kemping

s WC, sprchou, teplou vodou, a kuchyňou. Vykurovanie je elektrické v každej

kategórii. Stanová kapacita predstavuje 40 miest, pre karavany je k dispozícii

20-25 miest a 40elektrických prípojok. Sociálne zariadenie, osobitne pre mužov a

ženy, je vybavené s WC a sprchami s teplou vodou. Pre kempujúcich je k dispozícií

kuchynka s el. varičmi. Pre našich hostí je pripravené príjemné posedenie v bare

pre 40 ľudí, alebo v čiastočne zastrešenej terase pre cca 50 ľudí, Iba 300 metrov

od nás sú dve reštaurácie kde vás radi privítajú. Nedávno bolo vytvorené aj

priestranstvo pre grilovacie a gulášové partie.

Táto krásna časť stredného Slovenska je ideálna pre turistiku, cykloturistiku, a

agroturistiku. Autkemp tajov je vstupnou bránou do lyžiarských centier. Zjazdári

si môžu voliť z nikoľkých lyžiarskych vlekov. V blízkom okolí sa nachádzajú

mnohé turistické a lyžiarske strediská: Králiky, Donovaly, Turecká, Tále, Chopok

a Šachtičky. Pre vodákov - turistov je tu možnosť splavovania druhej najväčšej

slovenskej rieky Hron.

Veľký Dvor s.r.o., Tajov 180, 976 34, tel.: +421 905 212 105, e-mail: velkydvor@velkydvor.sk

GPS: N 48.754152, E 19.054841 (N 48°45,244‘ E 19°03,307‘)


TERMÁLNE KÚPALISKO VINCOV LES

Termálne kúpalisko

Vincov les sa

nachádza na južnom

Slovensku pri štátnej

ceste Galanta

- Sládkovičovo,

približne 55

kilometrov od

Bratislavy. V areáli sa

nachádza termálny

vrt, z ktorého vyteká

termálna voda s

teplotou 62 stupňov

celzia.

V areáli je v prevádzke 5

bazénov. Plavecký s teplotou

vody 26°, 2 rekreačné

bazény s teplotou 28°. Pre

najmenších je k dispozícií

detský bazén s teplotou 32

stupňov a pre tých, ktorí

preferujú skôr pokojné

posedávanie v horúcej vode

sme vybudovali kľudový bazén

s teplotou 38 stupňov celzia a

masážnymi tryskami.

Okrem kúpania si môžete

v areáli zahrať stolný tenis,

futbal, volejbal ,či streetball.

Pre deti sú k dispozícií

hojdačky, šmykľavky, preliezky,

pieskovisko a veľká skákacia

trampolína. Svoje horolezecké

schopnosti si môžete vyskúšať

na malej lezeckej stene s

rôznymi stupňami náročnosti,

takzvanom boulderi. Ponúka

sa aj možnosť stravovania

v reštaurácií alebo vo

viacerých bufetoch s rýchlym

občerstvením. Termín

sprístupnenia prevádzky

KEMP: letná sezóna jún

2017– september 2017,

rezervácie nevedieme, platba

platobnou kartou nie je možná,

kemp je určený pre karavany,

autokaravany a stany.

Chatkami nedisponujeme.

info: 0911 193 432 (len počas

otváracích hodín platných

počas letnej sezóny 2017)

Termálne kúpalisko Vincov les, s.r.o.

Vincov les 1900, 925 21 Sládkovičovo

www.vincovles.com

Recepcia: +421 (0) 6 9204 7207

Počas víkendov a letnej sezóny: +421 (0) 911 499 666

e-mail: recepcia@vincovles.com

GPS: 48°12‘28.86“S, 17°40‘15.76“V

www.campingbela.eu

e-mail: camp@bela.sk

KEMPING BELÁ - NIŽNÉ KAMENCE

Kemping Belá - Nižné Kamence

s celoročnou prevádzkou sa tiahne

pozdĺž rieky Varínka, medzi obcami

Belou a Terchovou. Šum lesa a hukot

rieky dotvárajú príjemnú atmosféru

fatranskej doliny.

Kemping poskytuje možnosť ubytovania

v stanoch, v prenajatých moderných

chatkách, alebo vo vlastnom karavane.

Nechýbajú tu ani elektrické prípojky

pre karavány, novovybudované sociálne

zariadenia, sprchy s teplou vodou,

potraviny s rýchlym občerstvením s

možnosťou objednania polpenzie. Deti

sa môžu hrať na novo vybudovaných

detských ihriskách s rôznymi preliezkami

a šmýkačkami. Po namáhavej túre určite

padne vhod aj osvieženie v bazéne, ktorý

sa nachádza priamo v areáli kempingu.

Okolitá príroda poskytuje množstvo

turistických i cyklistických chodníkov.

Veľkou devízou je pokojná, priam rodinná

atmosféra, ktorá prevláda v kempingu.

Kemping dlhodobo patrí medzi najlepšie

na Slovensku a bol ocenený SACC titulom

KEMPING ROKA 2015.


CC Žilina v spolupráci so Slovenskou asociáciou campingu a caravaningu pozýva všetkých

priaznivcov karavaningu na 48.ročník Národného zrazu spojený s oslavami 60.rokov campingu

a caravaningu na Slovensku. Nad 48. ročníkom Národného zrazu prebral záštitu

predseda ŽSK Juraj Blanár.

O zábavu a občerstvenie bude postarané, napríklad vystúpenie folklórneho súboru, losovanie

tomboly, zábava pre deti, večerná zábava pri živej hudbe, predaj bryndzových halušiek, gulášu,

alebo grilovaných špecialít.

Pri príležitosti osláv 60.rokov campingu a caravaningu na Slovensku, jedným z bodov programu

bude aj ocenenie osobností, ktorí prispeli k rozvoju campingu a caravaningu.

Miesto konania: Camping Belá - Nižné Kamence

Termín: 9.6.-11.6.2017

09. 06. 2017 - PIATOK

Príchod a registrácia

17:30 zahájenie zrazu

18:00 predaj bryndzových halušiek

20:00 neformálny večer pri heligónke

10. 06. 2017 - SOBOTA

08:00 - 11:30 voľný program - zábava pre deti

12:00 - 13:00 podávanie gulášu

13:00 - 14:00 vyhodnotenie detských súťaží

14:30 - 15:00 vystúpenie folklórneho súboru

15:00 - 17:30 slávnostný program - odovzdávanie ocenenia

18:00 ponuka grilovaných špecialít

20:00 večerná zábava pri živej hudbe

11. 06.2017 - NEDEĽA

10:00 ukončenie zrazu

UBYTOVANIE

Poplatok na akcii: posádka (2 dospelí a 2 deti do 12 rokov) 15 Eur/noc,

majitelia CCI karty 13 Eur/noc. Miestna daň 0,50 Eur osoba/noc. Prihlášky na akciu sú povinné.

Ďalšie informácie: tel.: 00421 905 742 514. Zasielanie prihlášok: camp@bela.sk,

www.caravaning.sk/camping/registracia-na-podujatia

GPS: 49°14´52,20´ N18°59´19,05´E


KEMPING JASOV

Obec Jasov sa nachádza v juhozápadnej časti

Košickej kotliny na juhovýchode Volovských

vrchov. V okolí kempu je prekrásna fauna a

flóra, Kláštor Premonštrátov, Jasovský hrad

(jeho pozostatky) a Jasovská jaskyňa. Tá sa

nachádza na juhovýchodnom svahu jasovského

brala nad obcou. Bola prvou sprístupnenou

jaskyňou na Slovensku. Autokemping

disponuje sociálnými zariadeniami, kuchynkou,

elektrickými prípojkami, výlevkou pre chemické

WC, spoločenskou miestnosťou športovými

ihriskami a obchodom.

Kemping poskytuje ubytovanie v 3 až 4

posteľových chatkách, alebo apartmánoch s

vlastnými sociálnymi zariadeniami pre

4 - 6 osôb. Ubytovanie aj sociálne zariadenia sú

bezbariérové.

Strava je zabezpečená formou reštaurácie s

letnou terasou a s možnosťou polpenzie alebo

plnej penzie

Ponuka turistiky:

turistické trasy vo Volovských vrchoch

Ponuka športu:

turistika, cykloturistika, futbal, volejbal,

rybolov

044 23 Jasov, Podzámok 134

Telefón: +421556320668

Mobil: +421911339654

e-mail: kemping.jasov@gmail.com

www.panoramy-autokemping-jasov.panoramyslovenska.sk


ZARIADENIA

pre autokaravany a obytné prívesy

- izolácie autoskiel a stien

- tepelné ochranné kryty

- slnečné autoclony

- kryty kolies

- ďalšie príslušenstvo

Těšínská 14, Plzeň

e-mail: konig@konig.cz

tel.: +420 377 262 180


NOVINKA ROKA 2016

nové masážne centrum a nový saunový svet

Thermalpark Dunajská Streda je jedným z najobľúbenejších a najnavštevovanejších

rekreačných stredísk južného Slovenska. V krásnom prostredí ponúka dokonalú relaxáciu

pre všetky vekové kategórie. Na ploche 18 hektárov sa nachádzajú štyri vnútorné

a šesť vonkajších bazénov, z ktorých v dvoch bazénoch je termálna voda s teplotou

do 39 stupňov. Pre malé deti ponúka kúpalisko vyžitie v detskom bazéne so zábavnou

šmykľavkou a detský letný klub s pestrým programom. Väčší nadšenci adrenalínu a

zábavy majú možnosť vyskúšať toboganovú vežu so siedmimi toboganmi. Milovníci

pohybu sú v hlavnej sezóne očakávaní na športových ihriskách (plážový volejbal, minigolf,

multifunkčné ihrisko, stolný tenis, vonkajší šach). Thermalpark ponúka ubytovanie

v rôznych ubytovacích zariadeniach a to priamo v areáli. Kompletne zrekonštruovaný

Hotel Thermalpark*** ponúka pre svojich návštevníkov ubytovanie priamo v hlavnej

budove. Z izby priamo do bazénov, masážneho centra, reštaurácie či saunového sveta

delí hostí doslova len pár krokov. Ďalšie možnosti ubytovania: Penzión Thermalpark**,

Penzión Biely dom*, Apartmány pri jazere, Autokemping Thermalpark**. V areáli sa

nachádza celoročná reštaurácia, ktorá je otvorená denne od 9:00 – 20:30 hod.

Ceny ubytovania sú vrátane celodennej vstupenky do Thermalparku

THERMALPARK &

AUTOCAMPING

DUNAJSKÁ STREDA

Gabčíkovská cesta 237/38

(areál kúpaliska)

929 01 Dunajská Streda

tel.: +421 31 552 40 91,

+421 905 895 964

www.thermalpark.sk

e-mail: info@thermalpark.sk

GPS: N 47°58‘50“ E 17°36‘34“


ČLENSKÉ CAMPINGY SACC V ROKU 2017

1 CAMPING SLNEČNÉ JAZERÁ - Senec www.slnecnejazera.eu scr@slnecnejazera.eu

2 CAMPING PARK KARPATY - Kuchyňa www.campingparkkarpaty.sk info@campingparkkarpaty.sk

3 AUTOCAMP ZLATÉ PIESKY - Bratislava www.intercamp.sk kempi@netax.sk

4 CAMPING DIVOKÁ VODA - Čuňovo www.divokavoda.sk hotel@divokavoda.sk

5 ATC RUDAVA - Malé Leváre www.autokemprudava.sk info@autokemprudava.sk

6 CAMPING KURINEC - Rimavská Sobota www.rimavskasobota.sk riaditeltsm@stonline.sk

7 CAMPING SEDLIACKY DVOR - Brezno - Rohožná www.sedliackydvor.com info@sedliackydvor.com

8 KEMPING U SVÄTÉHO URBANA - Podhájska www.tkpodhajska.sk ubytovanie@tkpodhajska.sk

9 RETRO THERMAL - Diakovce www.retrothermaldiakovce.eu parkanyova@retrothermaldiakovce.eu

10 CAMP VODNÍK - Jur nad Hronom www.hron.sk jurob@slovanet.sk

11 R.Z. KEMPING MARGITA ILONA - Levice www.margita-ilona.sk margita-ilona@margita-ilona.sk

12 AUTOCAMPING TK - Dolná Strehová www.dolnastrehova.sk podnik@dolnastrehova.sk

13 CAMPING DUNAJEC - Červený Kláštor www.campingdunajec.sk info@campingdunajec.sk

14 CAMPING GORALSKÝ DVOR - Haligovce www.goralskydvor.sk info@goralskydvor.sk

15 INTERCAMP TATRANEC - Tatranská Lomnica www.hoteltatranec.com hoteltatranec@hoteltatranec.com

16 ATC JASOV - Jasov www.jasov.sk/-ubytovanie kemping.jasov@gmail.com

17 STELLPLATZ ČILISTOV - Čilistov www.stellplatz.sk info@cilistov.sk

18 CAMPING LODENICA PIEŠŤANY - Piešťany www.cc-sr.sk/lodenica.htm michaaalka@post.sk

19 CAMPING PULLMANN PIEŠŤANY - Piešťany www.campingpiestany.sk info@campingpiestany.sk

20 ATC THERMALPARK D.S. - Dunajská Streda www.thermalpark.sk info@thermalpark.sk

21 KEMP TERMÁLNE KÚPALISKO - Vincov les www.vincovles.com recepcia@vincovles.sk

22 TK VINCOV LES, CHO A ATC - Sládkovičovo www.vincovles.sk vacko@nextra.sk

23 CAMPING NITRIANSKE RUDNO - Nitrianske Rudno www.camping-nrudno.sk info@camping-nrudno.sk

24 AUTOCAMPING MANÍN - Považská Teplá www.maninska.sk pobyton@stonline.sk

25 APARTMANY STANY KARAVANY - Veľký Meder www.dokempu.sk apartmany.eu@gmail.com

26 ATC DUBNÍK - Stará Turá www.dubnik.info dubnik@dubnik.info

27 AUTOCAMPING KÚPALISKO - Kremnica www.kupaliskokremnica.sk info@kupaliskokremnica.sk

28 ATC HOTEL BYSTRINA - Demänovská Dolina www.hotelbystrina.sk hotelbystrina@hotelbystrina.sk

29 KEMP ŠRZ DRIENOK - Mošovce www.drienok.sk info@drienok.sk

30 MARA CAMPING - Liptovský Trnovec www.maracamping.sk recepcia@maracamping.sk

31 ATC BELÁ NIŽNÉ KAMENCE - Nižné Kamence www.campingbela.eu camp@bela.sk

32 ATC ORAVICE - Liesek www.atcoravice.szm.com atcoravice@szm.com

33 ATC SLNEČNÉ SKALY - Rajecké Teplice www.camping-raj.sk slnecneskalycamp@gmail.com

34 AUTOCAMP STARÁ HORA - Námestovo www.oravskapriehrada.sk camp@oravskapriehrada.sk

35 AUTOCAMP SÚĽOV - Súľov www.autocamp-sulov.sk camp.s.hora@mail.t-com.sk

36 CAMP TILIA GÄCEĽ - Dolný Kubín www.kemptilia.sk info@kemptilia.sk

37 KEMPING VILLA BETULA - Liptovská Sielnica www.villabetula.sk villabetula@villabetula.sk

38 AUTOKEMP DOMAŠA - Tíšava www.domasakemp.sk martinpelak1989@gmail.com

39 AUTOKEMP - Tajov www.velkydvor.sk velkydvor@velkydvor.sk

40 FARMA RYBY Karavanové státie - Opatovce www.farmaryby.sk info@farmaryby.sk

Horeuvedené kempingy poskytujú držtieľom CCI kariet zľavy od 5% do 20%

- KEMPINGY ROKU od 2005 do 2016


Autocamping a termálne kúpalisko

Dolná Strehová

Termálne kúpalisko Dolná

Strehová leží v oblasti

známej termálnymi

prameňmi. Nachádza

sa v južnej časti

Banskobystrického kraja

v okrese Veľký Krtíš,

medzi okresnými mestami

Lučenec (25 km) a Veľký

Krtíš (13 km). Od hraníc s

Maďarskom je vzdialené

len 6 km.

V letných mesiacoch ponúka

návštevníkom oddych

a osvieženie v piatich

bazénoch, v ktorých sa

teplota vody pohybuje v

rozmedzí 26 - 36 °C. Areál

kúpaliska ponúka široký

výber stánkov s občerstvením

a reštaurácie, tu sa nachádza

aj autokemping, areál chatiek

a parkovisko. Aktívny oddych

zabezpečuje tenisový kurt a

viaceré ihriská, na ktorých je

možnosť hrať minigolf, futbal,

volejbal a nohejbal.

Kemp je súčasťou termálneho

kúpaliska s kapacitou 120

stanov k dispozícii je turistická

ubytovňa, zrubové chatky,

unimobunky.

V obci sa nachádza

zrekonštruovaný kaštieľ Imre

Madácha s expozíciou. Milovníci

prírody môžu navštíviť blízke

háje a lesy plné húb. Ako

stvorené pre rybárov sú okolité

rieky Ipeľ, Tisovník a priehrada

Ľuboreč.

Pre rodiny s deťmi sa odporúča

navštíviť najmenšie mesto

na Slovensku - blízky Modrý

Kameň (15 km) a jeho

dominantu - hrad z roku

1137 v priestoroch ktorého je

múzeum hračiek a bábkarskych

kultúr, jediné svojho druhu na

Slovensku.

Obecný podnik Prameň pri OcÚ Dolná Strehová, Hlavná 52, 991 02 Dolná Strehová

tel.: +421 47 489 72 11, e-mail: podnik@dolnastrehova.sk, www.dolnastrehova.sk


CAMPING SLNEČNÉ JAZERÁ

Správa cestovného ruchu Senec s.r.o.

Námestie 1 mája č. 4, 903 01 Senec

Mesto Senec

tel./fax: 00421-2-4592 8224

mobil.: 00421 903 646 599

e-mail: info@slnecnejazera.eu

www.slnecnejazera.eu

Slnečné jazerá v Senci patria s rozlohou vyše 100 ha medzi najznámejšie

a najnavštevovanejšie letné strediská cestovného ruchu na Slovensku.

K tomuto ich predurčuje nielen výhodná poloha blízko hlavného mesta

Bratislavy a vedľa diaľnice D1, ale hlavne priaznivé podnebie a čistá

prírodná voda, ktoré sú najväčším lákadlom pre turistov. Správa cestovného

ruchu Senec s. r. o. spravuje areál Slnečných jazier a zabezpečuje jeho

prevádzku. Kvôli lepšej orientácii je areál rozdelený na severnú, južnú a

východnú stranu. Pri vodných športoch, rybolove, nočnom kúpaní a iných

atrakciách zažijú návštevníci nezabudnuteľné chvíle. Priamo pri vode sú

k dispozícii rôzne kategórie ubytovania: hotely, penzióny, apartmánové

domy, chaty a bungalovy. Väčšina týchto ubytovacích zariadení ponúka

návštevníkom stravovanie formou raňajok, polpenzie, plnej penzie alebo

vlastného varenia. V areáli sa nachádzajú detské ihriská, volejbalové,

hádzanárske a futbalové pieskové ihriská, tenisové kurty, minigolf, outdorové

cvičebné zariadenia, požičovne kajakov a vodných bicyklov. Na severnej a

južnej strane sú k dispozícii slnečníky a na južnej pláži aj požičovňa lehátok.

Spestrením pobytu pre mnohých návštevníkov sú počas letnej turistickej

sezóny aj diskotéky, hudobno-zábavné večery, zumba tanec...

V rámci hotelových komplexov je možné zahrať si tenis, squash, bowling,

biliard, šípky a stolný tenis. V ponuke sú aj masáže, bazény, sauny, posilňovne,

požičovne kolobežiek...

Na severnej strane v Aquaparku Senec objavia návštevníci zábavu pre všetky

vekové kategórie, plavcov i neplavcov, milovníkov slnka i chládku. Rôzne typy

bazénov s množstvom pútavých atrakcií, vodné trysky, masážne lavice a ďalšie

prekvapenia čakajú na návštevníkov celý rok.


SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA CAMPINGU A CARAVANINGU

združuje prevádzkovateľov kempingov, kluby a rodiny karavanistov, mototuristov

a ostatných priaznivcov tejto oblasti cestovného ruchu.

Kontakt: sacc@caravaning.sk

CCI karta, nazývaná tiež karnet je plastová identifikačná karta pre ľudí, ktorí holdujú mototuristike, najmä však

kempovaniu. Prvýkrát bola vydaná v roku 1953. Dnes má tento dokument medzinárodný charakter a je využívaný

vo všetkých krajinách sveta. V niektorých krajinách Škandinávie je CCI karta dokonca podmienkou vstupu do

kempingov. V mnohých ďalších krajinách, vrátane krajín Európskej únie karnet CCI nahrádza v kempingoch cestovný

pas, prípadne iný osobný doklad. Platnosť CCI karty 12 mesiacov a jej držiteľ so spolucestujúcimi do 11 osôb majú

počas jej platnosti aj poistenie zodpovednosti za škodu počas pobytu v kempingu až do výšky 123456789,- Eur. Viac

informácií o poistení získate na www.caravaning.sk. Každoročne sa stáva držiteľom CCI karty viac ako milión ľudí.

Pomocou CCI karty získate zľavy na pobytových a iných nákladoch až do výšky 25% v členských kempingoch a iných

ubytovacích zariadeniach na Slovensku a vo svete. Ako držiteľ CCI karty máte k dispozícii tiež doplnkové služby,

akými sú parkovanie, rezervácie a prednostný výber služieb, ako i účasť na medzinárodných, národných, či iných

podujatiach mototuristiky, karavaningu a kempovania. Taktiež môžete využiť ďalšie výhody, ktoré sú zverejňované

v rôznych prospektoch, katalógoch, informačných brožúrach a na internetových stránkach poskytovateľov. Zoznam

výhod nájdete na stránke www.campingcardinternational.com

Na stránke www.campingcardinternational.com je uverejnených viac ako 1700 kempingov z krajín Európy, ktoré

poskytujú zľavy na CCI karty. Na Slovensku je v súčasnosti koordinátorom a distribútorom CCI kariet Slovenská

asociácia campingu a caravaningu, ktorá ako člen medzinárodnej organizácie F.I.C.C. združuje rodiny a kluby

zaoberajúce sa karavaningom a kempovaním, prevádzkovateľov kempingov, ako i predajcov a poskytovateľov

služieb v tejto oblasti. CCI kartu možno získať u tejto organizácie prostredníctvom regionálnych klubov, alebo on-line

objednávky na www.caravaning.sk, tel.: 042/432 65 67

ZĽAVY

V KEMPINGOCH EURÓPY

Bližšie informácie o zľavách nájdete na:

www.campingcardinternational.com

CCI karta

Name

Adress

Date + place of birth

Passport no.*

*Date + place of issue

Member no.

Nationality

CCI Expiry date

PREDAJ NA SLOVENSKO A DO ZAHRANIČIA PROSTREDNÍCTVOM

www.caravaning.sk, tel.: +421 42 432 65 67


Kemping u Sv. Urbana

Kemping roka 2012

Kemping**** u svätého Urbana v Podhájskej susediaci

s termálnym kúpaliskom s priamym vstupom poskytuje

návštevníkom ubytovanie vo voľnej prírode s kapacitou 30 miest

na umiestnenie karavanov a 60 miest na stanovanie. Jedná sa o

najvyšší štandard kempu na Slovensku

Podhájska patrí medzi najnavštevovanejšie kúpeľné a turistické

atrakcie na Slovensku. Sme radi, že máte záujem si vybrať za

cieľ svojej dovolenky alebo výletu práve toto krásne a čarovné

miesto. Liečivá termálna voda, ktorej účinky už pomohli mnohým

ľuďom sa v takomto zložení nachádza len tu a má podobné

účinky ako Mŕtve more.

Termálne kúpalisko, s.r.o.

941 48 Podhájska 493

tel.: +421 911 103 443, tel.: + 421 35 658 61 33

e-mail: info@obecpodhajska.sk, www.tkpodhajska.sk


POZNAČTE SI V KALENDÁRI AKCIE

CARAVAN CLUBU PIEŠŤANY NA ROK 2017

Máj

piatok 19

Máj

sobota 20

Máj

nedeľa 21

CARAVAN CLUB PIEŠŤANY V SPOLUPRÁCI

S CC PŘEROV

Vás pozýva na 4. medzinárodné preteky

rybárov a 10. výstavu vín do ATC Apollo.

Poplatok 300,- Kč za posádku na noc

a 400,- Kč ochutnávka na dva dni

pre dve osoby.

Bohatý sprievodný program!

Jún

piatok 02

Jún

sobota 03

Jún

nedeľa

nedeľa

04

Október

piatok 13

Október

sobota 14

Október

nedeľa 15

CARAVAN CLUB PIEŠŤANY

Vás pozýva na tradičné otvorenie letnej kúpeľnej

sezóny v Piešťanoch. Bohatý program začne v

piatok Váh river band a bohatá tombola.

V sobotu nerušený program v meste.

Privíta vás ATC Lodenica za 20,- Eur na posádku

a pobyt. Prihláste sa prosím na stránke:

www.caravaning.sk do 20. mája 2017.

CARAVAN CLUB PIEŠŤANY

Vás pozýva na ukončenie sezóny do ATC

Lodenica v Piešťanoch spojené s tradičnou

zabíjačkou na živo.

Bohatý program a zabíjačkové špeciality.

Poplatok 20,- Eur za posádku.

Je nutné sa prihlásiť na stránke

www.caravaning.sk

Viac informácií: www.ccpn.estranky.sk, alebo: ccpiestany@gmail.com


Okolie poskytuje výborné možnosti pre šport a turistiku.

Organizujeme školy v prírode, letné tábory, školské výlety,

splavy rieky Orava, zimné lyžiarske kurzy, silvestrovské

pobyty, rôzne semináre , školenia, firemné i rodinné oslavy.

Kemp A* poskytuje priestor pre stanovanie, karavaning a

parkovanie. Celá plocha kempu je trávnatá, časť kempu

tvorí 16 boxov pre karavany.

Kemp je ohradený a zabezpečený kamerovým systémom.

Celková kapacita: 100 stanov, 16 karavanov, sociálne

zariadenia, práčovňa s automatickou práčkou, kuchynka,

elektrické prípojky 220 V, výlevka na odpad.

Ubytovanie v bungalovoch, apartmánoch, reštaurácia

a wellness sú v prevádzke celoročne.

Kemping od 1. mája do 30. septembra.

Rozloha kempu: 6,4 ha.

Chatová osada a kemp prešiel v rokoch 2013 - 2015

rozsiahlou rekonštrukciou. Ako jediný na Slovensku

má vybudovanú riečnu trať pre vodný slalom. Nádherné

tiché prírodné prostredie pri rieke Orava ponúka pestré

možnosti športu, ktoré dopĺňajú: cyklotrasa, vonkajší bazén,

externé fitness stroje, multifunkčné ihrisko, nové detské

ihrisko. Vynikajúce reštauračné a ubytovacie služby

Vám zabezpečia pokoj, komfort a relax.

Kontakt:

Recepcia ubytovanie, wellness

tel.: 0903 417 269

mail: rezervacie@kemptilia.sk

Kemp Tília Gäceľ

Kemp Tília Gäceľ

sa nachádza v blízkosti

mesta Dolný Kubín v

peknom prírodnom

prostredí na brehu rieky

Orava. K dispozícii je

ubytovanie v bungalovoch,

apartmánoch, trávnaté

plochy pre stanovanie

a karavaning, reštaurácia

a novovybudované wellness

centrum.


APARTMÁNY, STANY - KARAVANY

VEĽKÝ MEDER

Apartmány sa nachádzajú na

pozemku v areáli rodinného

domu, so záhradou a

veľkou trávnatou plochou.

Vynikajúce prostredie na

oddych a strávenie rodinnej

dovolenky. Ďalšou výhodou je

neďaleké termálne kúpalisko

vo Veľkom Mederi, neďaleko

Dunajskej Stredy. Apartmány

sú vybavené kuchynkou so

základným vybavením, TV

a sociálnym zariadením. K

dispozícii sú 2, 3 a 4 - lôžkové

apartmány. Ponúkame celoročné

ubytovanie. Náš areál ponúka

parkovanie vo dvore, možnosť

detských i skupinových

športových hier (hojdačky,

preliezačky, pieskovisko,

trávnatá plocha), záhradný

gril, ohnisko a posedenie

pod altánkom. Kemping je

vybavený sociálnym zariadením,

spoločenskou miestnosťou a

elektrickými prípojkami. V areáli

je možnosť pripojenia na

internet.

V blízkosti (cca 800 m) sa

nachádza termálne kúpalisko

vo Veľkom Mederi s mnohými

vodnými atrakciami a športovými

možnosťami. V 15 km vzdialenej

Dunajskej Strede sa nachádza

ďalšie termálne kúpalisko s

možnosťou športovania, ako sú

napríklad tenis a minigolf.

Okolie je taktiež vhodné na

cykloturistiku, vodné športy,

rybolov a jazdu na koni.

Z kultúrno-historických pamiatok

sa v okolí nachádzajú:

Žitnoostrovné múzeum a ďalšie

zaujímavé objekty v Dunajskej

Strede a Komárne.

V blízkosti sa tiež nachádza

jedno z našich najznámejších

umelo vytvorených vodných diel -

vodné dielo Gabčíkovo.

Tešíme sa na Vašu návštevu.

Pavel Szabó, Kurtaserská 33, 932 01 Veľký Meder

tel: +421(0)31 555 2989, mobil: +421(0)907 498 490

email: apartmany.eu@gmail.com, www.dokempu.sk


AUTOCAMPING A KÚPALISKO KREMNICA

V oblasti Kremnických

vrchov a v blízkom okolí

je množstvo turistických

chodníkov, ktoré môžu

využívať naši hostia

tak isto ako aj susediaci

športový areál

Termálne kúpalisko má

v prevádzke 5 bazénov,

reštauráciu s terasou a

bufetom, kde si návštevníci

môžu vybrať z bohatej

ponuky teplých jedál, a

rýchleho občerstvenia

Pre našich návštevníkov

poskytujeme aj služby ako

požičiavanie slnečníkov,

lehátok, športových potrieb.

Prírodná mineralizovaná

voda má rokmi overené

blahodarne účinky v oblasti

pohybového a nervového

ústrojenstva.

Autocamping je

umiestnený v kotline

v bezprostrednej

blízkosti areálu termálneho

kúpaliska, s ktorým je

Kontakt - kúpalisko: 045/674 28 55, camping: 045/674 28 57, 041/5695 400, mobil: 0903 525 765

informačné stredisko Kremnice: 045/674 28 56 e-mail: info@kupaliskokremnica.sk

www.kupaliskokremnica.sk, www.facebook.com/kupaliskokremnica

spojený mostíkom ponad

blízky potok a obkolesený

je množstvom ihličnatých

a listnatých stromov.

Nachádza sa v ňom 16

trojposteľových chatiek

vybavených elektrickým

vykurovaním. Sociálne

a hygienické zariadenie je

spoločné pre všetky chatky.

V campe je dostatok

priestoru aj pre karavany

a stany. Kuchynka je

vybavená chladničkami,

sporákmi a mikrovlnnou

rúrou. Návštevníci

využívajúci ubytovanie

v campingu majú vstup

zdarma do areálu

termálneho kúpaliska.

49. RALLYE CAMPINGU A CARAVANINGU SACC

14.7. - 16.7. 2017, KEMPING RO KURINEC

Známa rekreačná oblasť Kurinec - Zelená voda je vyhľadávaným

miestom na oddych rekreáciu a športové vyžitie. Rekreačná oblasť

je vybudovaná okolo vodnej nádrže Kurinec - Zelená voda, na vodnej

ploche 22 ha. Nachádza sa 4 km od mesta Rimavská Sobota.

Počas letnej sezóny ponúka ubytovanie aj v kempingu.V kempe sú

vybudované sociálne zariadenia, prípojky na elektrickú energiu a vodu.

Svojim návštevníkom ponúka

kúpanie vo vodnej nádrži,

alebo v bazénoch s pitnou i

geotermálnou vodou. Kurinec je

tiež ideálnym miestom na aktívne

využívanie voľného času - nájdete

tu ruské kolky, minigolf, tenisové

dvorce, stolný tenis, ihriská na

futbal i plážový volejbal. Pri vodnej

nádrži je požičovňa člnkov

a vodných bicyklov. Na svoje si

tu prídu aj milovníci rybolovu

a milovníci jazdy na koňoch.

Pre tých, ktorí obľubujú malú

turistiku sa na pravom brehu

vodnej nádrže rozprestiera

Národná prírodná rezervácia

Kurinecká dubina. Oddych pri

vode možno spojiť aj so športom

- cyklistikou po cyklotrase z

mesta Rimavská Sobota do RO

Kurinec. Počas letnej sezóny

je návštevníkom a turistom k

dispozícii vyhliadkový vláčik, ktorý

Vás bezplatne dopraví do mesta

Rimavská Sobota.

V roku 2016 získal kemping

Kurinec - Zelená voda ocenenie

kemping roka.


REKREAČNÁ OBLASŤ KURINEC

ZELENÁ VODA

Rekreačná oblasť Kurinec - Zelená voda leží v

južnej časti stredného Slovenska približne 5 km od

Rimavskej Soboty na brehu vodnej nádrže hraničiacej

so starým dubovým lesom. Príjemnú atmosféru

oceňujú milovníci člnkovania, rybačky, aj priaznivci

tenisu, či plážového volejbalu. Pre návštevníkov je

pripravený 70 miestny stanový tábor s pripojením na

elektrinu, sociálnym zázemím a chemickou výlevkou

pre karavany. Ubytovanie je možné aj v súkromných

chatkách. V areáli sú tri možnosti kúpania sa.

Prírodné jazero, jeden vonkajší 25 m bazén, ktorý

je napustený pitnou vodou , 50 m dvoj bazén

napustený geotermálnou vodou s teplotou 33°C a

detský bazén s vodnými atrakciami.

Kurinec - Zelená voda je tiež ideálnym miestom na

aktívne využívanie voľného času – nájdete tu ruské

kolky, minigolf, tenisové dvorce, stolný tenis, ihriská

na futbal i plážový volejbal. Pri vodnej nádrži je

požičovňa člnkov a vodných bicyklov. Pre tých, ktorí

obľubujú turistiku sa na pravom brehu vodnej nádrže

rozprestiera Národná prírodná rezervácia Kurinecká

dubina.

Oddych pri vode možno spojiť aj so športom napr.

jazdou na koňoch, cyklistikou po cyklotrase z mesta

Rimavská Sobota do RO Kurinec – Zelená voda.

Celková dĺžka cyklotrasy je 4330 m. Počas letnej

sezóny je návštevníkom k dispozícii vyhliadkový

vláčik, ktorý Vás bezplatne dopraví z mesta Rimavská

Sobota do rekreačnej oblasti. V areáli ponúkajú

občerstvenie stánky s jedlom aj nápojmi.

Vodná nádrž Kurinec, 979 01 Rimavská Sobota

www.rimavskasobota.sk

e-mail: riaditeltsm@stonline.sk

tel.: +421 908 147 531

GPS: 48°22´52“ N 20°0´52“ E

More magazines by this user
Similar magazines