Views
1 year ago

Toraks Bülteni - Aralık 2009

Toraks Bülteni - Aralık

TORAKS BÜLTENİ Prof. Dr. Muzaffer Metinta TTD Genel Bakan Genel Başkan’dan Mektup Türk Toraks Dernei’nin Deerli Üyeleri, Bültenimizin Aralk 2009 says ile yeniden merhaba! Türk Toraks Dernei (TTD), 2.800 civarndaki üyesi, ubeleri, il temsilcileri, çalma gruplar, yaynlar, ilevsel komiteleri, stratejik plan ile büyük ölçekli bir sivil toplum kuruluudur. Çok saydaki üye ve i gruplarna karn, sk toplanabilen ve hzl üreten örgütü ile de son derece dinamik bir yapya sahiptir. Nitekim, çalma gruplar son iki yl içinde toplam 5 kitap, 5 rehber yaynlayabilmitir ki, bu saylar önceki yllarda yaynlanan toplam kitap ve rehber saysna eittir. Böylesine organize ve dinamik bir sivil toplum kuruluu iç iletiimini de web sayfas, mesaj sistemi ve bülteni ile salamaktadr. Ama zannediyorum basl bültenin verdii keyif, dierlerinden çok farkldr. Umarm siz de bülteni elinize alnca ayn key hissedersiniz. Bir önceki sayda derneimizdeki gelimeleri konu etmi ve yeni projelerin tartldn belirtmitim. Konu edilen projelerin neredeyse tamamnn ilevsel hale gelmekte olduunu yazmaktan mutluyum. Aratrma fonumuz iliyor, projeler geliyor ve deerlendiriliyor. Eitim ve aratrma burslarmza ciddi bir ilgi var. Beyaz kitap yaynland. nsan gücü plan çalmas younlat. Türkiye Göüs Hastalklar ve Göüs Cerrahisi Tarihi Kitab projelendirildi. TTD Kurumsal Geli- im Okulu müfredat belirlendi. TTD Okulu ilk kez göüs cerrahlarna açld. ATS ile ortak MECOR Kursu, neredeyse iki misli katlmc ile tamamland. Yeni kitaplar ile yetinilmedi, derneimiz yeni bir yayn daha kazand: TTD Göüs Cerrahisi Bülteni. Kongremiz de bu yl farkl bir yaplanma ile karnzda olacak. Ama hemen unu söyleyebilirim: TTD Kongreleri Türkiye’de akcier sal ile ilgili bilginin üretildii zeminlerdir. Son iki ylda sahada çalan uzman hekim arkadalarmzn katlmcln arttrmak için çok gayret sarf ettik. Uzman Hekim Konseyi kuruldu ve son toplantlarda gördük ki arkadalarmz rahatlkla organize olabilecekler. Nitekim kongre ve okul komitelerine hemen dahil oldular. Belki de en güzel haberlerden biri, gelecekteki genel merkezimiz için oldukça iyi bir yerde olduunu düündüümüz arsa alnd. Elbette srada yeni projeler var. “2010 Dünya Akcier Yl” için büyük bir kampanyaya katlmaya hazrlann lütfen. lk sayda da vurguladm gibi daha fazlasn baaracaz; hep birlikte… Bir meslek ve bilim örgütü olarak, her türlü ön yarg ve banazlktan uzak, daha iyi mesleki özlük haklar, ülkemizin akcier sal ile ilgili politikalarn doruya yönlendirilebilmesi, daha çok bilgi üretimi ve paylam, uluslararas camiada daha fazla saygnlk… Bütün bunlar hiç kukusuz baaracaz. Ama baarnn ön art u ksa cümlede: Ancak hep birlikte baarabiliriz! Bir sonraki bültende yeni hedeeri konumak dileiyle, Sevgi ve saygyla esen kaln. Aralk 2009 1

TORAKS
Vizyon-17