Views
1 year ago

KLAS - januar 2012

K L A S- Glasilo Doma starejših občanov Preddvor in enote Naklo, letnik 22, št. 182, januar 2012. Naj novega vam leta zarja prinese dneve brez viharja, izpolni dobre vam želje!

KLAS - januar

K L A S Glasilo Doma starejših občanov Preddvor in enote Naklo letnik 22, št. 182 januar 2012 Naj novega vam leta zarja prinese dneve brez viharja, izpolni dobre vam želje!

Glasnik januar - februar2009 - Občina Škofljica
ŠT. 1 — LETNIK 104 — JANUAR 2012 - Ave Maria Lemont
KLAS, januar 2017
KLAS - januar 2013
KLAS - januar 2015
KLAS, januar 2016
KLAS - januar 2014
KLAS - december 2012
KLAS, november 2016
KLAS, februar 2016
KLAS, december 2015
K L A S - januar 2011
KLAS - maj 2012
KLAS - marec 2013
KLAS - maj 2015
KLAS - september 2013
KLAS - julij, avgust 2015
KLAS - marec 2015
KLAS, oktober 2016
KLAS - junij 2015
KLAS, december 2016
KLAS, junij 2016
KLAS - december 2014
KLAS - oktober 2015
KLAS, marec 2017
KLAS - april 2015
KLAS, julij in avgust 2016
KLAS - september 2014