Views
1 year ago

האנרגיוונדה הגרמני

ה"אנרגיוונדה"‏ הגרמנ | 9 | 8 ה"אנרגיוונדה"‏ הגרמני ניידות לנוע באמצעות חשמל מכוניות מהוות את תוצר היצוא החשוב ביותר של גרמניה.‏ הענף מעסיק יותר מ-‏‎750,000‎ עובדים והוא אחד המעבידים הגדולים ביותר.‏ בו בזמן,‏ חלקו של ענף התחבורה בצריכת האנרגיה הגרמנית נכבד ביותר ומסתכם בשליש לערך מצריכת הקצה.‏ מסיבה זאת מגבירה ממשלת גרמניה את מאמציה להורדת הצריכה.‏ הצלחות ראשונות נראות באופק:‏ לדוגמה,‏ בשנים 1990-2013 הוכפל מספר הקילומטרים השנתיים שנצברו בתנועת סחורות ואנשים,‏ אולם הצריכה באותה תקופה עלתה בתשעה אחוזים בלבד.‏ על מנת להמשיך ולהגביר את החיסכון באנרגיה,‏ מקדמת גרמניה טכנולוגיות רכב יעילות ואת המעבר ההדרגתי לרכבים חשמליים.‏ המטרה העיקרית הינה להפוך רכבים פרטיים,‏ רכבי שרות מסחריים בתוך הערים,‏ את התחבורה הציבורית וגם אופנועים לכלי תחבורה המונעים בחשמל.‏ גרמניה שואפת להפוך לשוק מוביל בזירה הבינלאומית בתחום הניידות החשמלית עד שנת 2020. לפיכך מקדמת ממשלת גרמניה פיתוח כלכלי וטכנולוגי עם תכניות תמיכה רבות.‏ רכבים עם תאי דלק נחשבים לתוספת חשובה לרכבים חשמליים מונעי מצבר.‏ עד 2016 הוזרמו כספי סיוע בסך 1.4 מיליארד אירו למיזמי תאי מימן ודלק.‏ מערכת התחבורה הציבורית בכמה ערים גדולות בגרמניה כבר מפעילה אוטובוסים מונעי מימן היברידיים.‏ לצד מנועים ידידותיים לאקלים הולכת וגוברת גם חשיבותן של תפיסות ניידות חדשות כגון שיתוף מכוניות,‏ ‏"קאר שרינג".‏ כאשר מספר אנשים נוסעים יחדיו במכונית אחת,‏ הם מקלים על העומס בכבישים והפליטות יורדות.‏ יותר מ-‏‎1.2‎ מיליון משתמשים כבר רשומים כיום בגרמניה ב-‏‎150‎ סוכנויות קאר שרינג.‏ יעדיה של גרמניה והתקדמותה בענף התחבורה הרחבת הניידות החשמלית התפחת צריכת האנרגיה הסופית +1% -10% הושג 2015 2020 ‏(לעומת (2005 גרמניה 2015 ‏"הגיעה תחילת סופו של עידן הנפט".‏ דיטר צטשה,‏ יו"ר מועצת המנהלים של חברת דיימלר 61.5 מיליון רכבים רשומים בגרמניה 80.9 מיליון איש חיים בגרמניה 1990 2013 130,400 רכבים היברידיים ניידות חשמלית 2015 הרחבת הניידות החשמלית עד 2020 1 מיליון רכבים 25,500 כלי רכב חשמליים הגברת יעילות אנרגיה כמה אנרגיה צריך על מנת לנסוע 100 קילומטרים 66.1 מגה-ג'אול 35.6 מגה-ג'אול 100 ק"מ 100 ק"מ + © dpa/Paul Zinken 1979/80 מלחמת איראן-עיראק גורמת למשבר הנפט העולמי השני.‏ 1984 חברת אנרקון מפתחת את מערכת מתקני אנרגית הרוח המודרנית הראשונה בגרמניה לייצור המוני.‏ 1986 בכור הגרעיני בצ'רנוביל ‏)אוקראינה(‏ מתרחשת תאונה קשה.‏ הוקם המשרד הגרמני לאיכות הסביבה,‏ הגנת הטבע ובטיחות בכורים.‏ 1986 הרכב הסולארי המורשה הראשון נוסע על כבישי גרמניה.‏