17.04.2017 Views

Bamix - BabyLine růžový (SK)

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

OBSAH BALENIA


Vážený zákazník,

ďakujeme Vám za dôveru prejavenú nákupom nového všestranného tyčového mixéra bamix. Kvalita

výrobkov bamix je potvrdená miliónmi spokojných zákazníkov na všetkých 5 kontinentoch už od

roku 1954.

bamix je skvelý a výkonný pomocník pre každodenné použitie. Je skladný, vždy k dispozícii a vďaka

svojmu tvaru padne do každej ruky. Je vhodný aj pre ľavákov.

Upozornenie: Pred prvým použitím si pozorne prečítajte návod na použitie a uchovajte ho pre ďalšiu

potrebu. Prístroj môže byť používaný len na účely podľa tohto návodu na použitie.

VLASTNOSTI VÝROBKU

• Jednoduché uskladnenie s minimálnymi nárokmi na priestor (vždy po ruke = vždy pripravený)

• Tichý a výkonný vďaka špičkovému AC motoru

• Jednoduché a bezproblémové čistenie pod tečúcou vodou

• Multifunkčný vďaka 3 výmenným nástavcom

• Možnosť doplnenia o ďalšie príslušenstvo, s ktorým získate plnohodnotný kuchynský robot

• Otvorená hlava mixéra pre optimálnu cirkuláciu surovín

• Dvojrýchlostný bezpečnostný spínač

• Kompletne vyrobený vo Švajčiarsku

• Záručná doba 10 rokov na motor, 2 roky na ostatné súčasti

• Nemožno umývať v umývačke riadu!

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

• Prístroj nie je určený na používanie osobami s obmedzenými telesnými, senzorickými alebo

mentálnymi schopnosťami, deťmi alebo tými, ktorí nie sú oboznámení s pravidlami jeho

používania.

• Uchovávajte prístroj mimo dosahu detí.

• Ak je poškodený napájací kábel prístroja, zaistite jeho výmenu u výrobcu alebo v

autorizovanom servise.

• Odpojte prístroj od zdroja napätia, ak nie je používaný, pri výmene nástavcov alebo pri

čistení.

• Prístroj pripájajte iba do zdroja striedavého elektrického napätia (viď. výrobný štítok).

• Elektrický spotrebič nie je hračka. Deti nedokážu posúdiť jeho nebezpečenstvo. Preto

zabráňte, aby k nemu mali deti prístup bez ohľadu na to, či je zapojený do el.siete alebo nie.

• Prístroj neodkladajte na teplé povrchy alebo v blízkosti zdrojov tepla a žiaru.

• Prístroj odpojte od zdroja napätia, ak manipulujete s pracovnými nástavcami (napr. výmena

nástavca, oplachovanie pod tečúcou vodou, a pod.).

• Prístroj zapínajte, až keď je pracovná časť v pracovnej nádobe.

• Prístroj je vybavený poistkou proti náhodnému spusteniu. Tá prístroj okamžite vypne, ak je

uvoľnený tlak na spínač mixéra.

• Ak počas použitia alebo po použití zistíte, že nie je niečo v poriadku, odpojte prístroj od

zdroja napätia.

• Neodpájajte prístroj od zdroja napätia mokrými rukami.

• Prístroj neprenášajte a nedržte za napájací kábel.

• Kábel neveďte a neprehýbajte cez ostré hrany, neveďte nad alebo v blízkosti zdrojov tepla.

• Prístroj nezapínajte, keď je prístroj alebo kábel poškodený, napr. po páde na zem.


• Opravy prístroja objednávajte online na www.mujbamix.cz

• V prípade, že je mixér použitý na iné účely ako na spracovanie potravín, v prípade zásahu do

prístroja alebo opravy neautorizovanou osobou, záruka stráca platnosť a výrobca aj

distribútor sa vzdávajú akejkoľvek zodpovednosti za možné vzniknuté škody.

• V prípade likvidácie prístroja postupujte podľa platných právnych predpisov pre nakladanie s

elektrickým odpadom.

PRACOVNÉ ČASTI

Multifunkčný nôž

Seká, drví a mixuje surovú aj varenú zeleninu, ovocie, suroviny pre detské výživy,

varené mäso, mrazené ovocie a kocky ľadu. Pre prípravu polievok a omáčok, ľahkých a

tekutých ciest.

Miešací nástavec

Mieša a mixuje kokteily, nápoje, pyré, majonézy, zálievky. Pre spracovanie zmesí

jemnej a krémovej konzistencie.

Šľahací nástavec

Šľahá a prevzdušňuje napr. bielky a smotanu na šľahanie. K našľahaniu krémových

polievok a omáčok, ľahkých a nadýchaných pokrmov.

Stojan DELUXE

Základný stojan pre uloženie mixéra a pracovných nástavcov, aby boli vždy po ruke.

Stojan možno postaviť na pracovnú dosku alebo zavesiť na stenu.


PRÁCA S MIXÉROM

Upozornenie: Nikdy neoklepávajte nohu mixéra o okraj nádoby či hrnca. Mohlo by dôjsť k jej

vylomeniu a na toto mechanické poškodenie sa záruka nevzťahuje.

Drvenie pohybom zápästia

Pri spracovaní pevných surovín kolíšte mixérom pohybom zápästia, mixér ľahko

pridvihnite a nechajte znova klesnúť do drvených surovín (netlačte však na neho).

Výsledná hrúbka surovín závisí na dĺžke spracovávania.

Miešanie

Mixér nechajte najskôr niekoľko sekúnd bežať pri dne nádoby. Potom ho naklonený

pomaly zdvíhajte pozdĺž steny nádoby. Keď cítite, že suroviny už nekladú odpor

pracovnému nástavcu, ponorte mixér opäť ku dnu a postup opakujte do dosiahnutia

požadovanej konzistencie.

Mixovanie

Mixér vložte či ponorte do spracovávaných surovín, zapnite ho a krúživým pohybom

mixujte. Pred vytiahnutím mixéra z pracovnej nádoby mixér najskôr vypnite, aby ste sa

nezašpinili.

Rýchlostné stupn

Stupeň I - pre ľahké a nadýchané pokrmy a malé množstvá spracovávaných surovín.

Stupeň II - pre spracovanie tvrdých a vláknitých surovín a veľké množstvá.

Výmena nástavcov

Nástavec nasaďte na stred hriadeľa a zatlačte ho čo najďalej tak, aby výrez na hornom

obvode nástavca smeroval proti čapu na hriadeli. Po použití nástavec stiahnite z

hriadeľa a očistite. Pre väčšiu bezpečnosť držte nástavec pri manipulácii v kuchynskej

utierke.

Upozornenie: Pri výmene nástavcov dbajte na zvýšenú opatrnosť. Niektoré z pracovných nástavcov

sú veľmi ostré a môže dôjsť k poraneniu.

Uloženie

Ideálne miesto pre uloženie mixéra je v priestore medzi kuchynským drezom a

sporákom. Čím viac po ruke si svoj bamix umiestnite, tým častejšie ho môžete a

budete používať.

Vhodné nádoby

Mixér môžete použiť v akejkoľvek nádobe vrátane panvíc a hrncov priamo na sporáku

počas varenia. Pri voľbe vhodnej nádoby zohľadnite množstvo spracovávaných

surovín. Praktickejšie je použitie vysokých a úzkych nádob (napr. pohárov bamix).

Recepty

Galériu overených receptov pre plné využitie Vášho mixéra bamix nájdete na

webových stránkach www.mujbamix.cz v rubrike Recepty.


UMÝVANIE A ÚDRŽBA

Umývanie

Umývanie je veľmi jednoduché. Zložte pracovný nástavec a umyte ho bežným

spôsobom. Hlava mixéru sa najľahšie umyje opláchnutím pod tečúcou vodou (max.

80°C). Mixér pritom nezapínajte.

Upozornenie: Prístroj umyte čo najskôr po použití, aby v priestore, kde z nohy mixéru ústi hriadeľ,

nedošlo k zaschnutiu potravín.

ČO ROBIŤ, KEĎ...

Mazanie

Vášmu mixéru prospeje, ak ho budete čas od času premazávať olejom. Použite

údržbový olej bamix. Mixér postavte telom dole a do priestoru, kde z nohy ústi

hriadeľ, naneste 2-3 kvapky oleja. Potom mixér 3x krátko zapnite a následne

opláchnite v teplej vode.

...sa hriadeľ netočí?

Ak ste mixér dlhší čas nepoužívali, mohlo dôjsť k tomu, že v mieste vyústenia hriadeľa

z nohy mixéra zaschli zvyšky potravín. V takom prípade ponorte nohu mixéra na 5-10

min. do horúcej vody a potom ho zapnite. Pokiaľ ani potom nedôjde k otočeniu

hriadeľa, odpojte mixér z el.siete a pokúste sa hybnosť obnoviť pomocou klieští.

...nedržia pracovné nástavce?

Časom môže dôjsť k uvoľneniu objímky pracovného nástavca a nástavec potom

nebude na hriadeli držať tak pevne. V takom prípade jemne stlačte vyrezaný jazýček

objímky kliešťami.

RECEPTY

Mrkvovo - zemiakové pyré (Carrot & Potato Puree)

• 100 g mrkvy

• 50 g zemiakov

• 1 čajová lyžička repkového oleja

Ošúpeme mrkvu a zemiaky, nakrájame na kocky a zemiaky uvaríme. Rozmixujeme na pyré, ak je

treba, pridáme trochu vody zo zemiakov a nakoniec pridáme olej.

Tip: Toto je výborný recept na úplne prvé pevné jedlo. Namiesto mrkvy môžete použiť cuketu alebo

fenikel.


Zeleninovo – bramborové pyré (Vegetable & Potato Puree)

• 50 g mrkvy

• 25 g cukety

• 25 g feniklu

• 50 g zemiakov

• 1 čajová lyžička repkového oleja

Očistíme zeleninu a zemiaky, nakrájame na kocky a uvaríme. Uvarenú zeleninu rozmixujeme na pyré

a nakoniec pridáme olej.

Tip: Ak je to možné, zeleninu nelúpeme, pretože šupka a vrstva tesne pod ňou, sú bohaté na vitamíny

a minerály. Ale uistite sa, že je zelenina dobre umytá.

Tekvicové pyré (Pumpkin Puree)

• 150 g dužiny z tekvice

• 4 lyžice vody

• 1 čajová lyžička repkového oleja

Dužinu z tekvice dáme 10 minút nad paru. Rozmixujeme na pyré a pridáme olej.

Hráškovo – batátové pyré (Pea & Sweet Potato Puree)

• 100 g sladkých zemiakov (sladkých zemiakov)

• 50 g mrazeného hrášku

• 1 čajová lyžička repkového oleja

Zemiaky ošúpeme a nakrájame na kocky a vložíme ich do malého množstva horúcej vody. Pridáme

hrášok a necháme 6 minút zľahka povariť. Rozmixujeme a pridáme olej.

Tip: Keď začíname s pevnou stravou, nepoužívame zeleninu, ktorá je ťažko stráviteľná, ako paprika,

kapusta, fazuľa. Mohli by sme privodiť ratolesti bolenie bruška.

Špenátovo – zemiakové pyré (Spinach & Potato Puree)

• 100 g zemiakov

• 50 g listového špenátu

• 1 čajová lyžička repkového oleja

Zemiaky ošúpeme, nakrájame na kocky a uvaríme. Umyjeme špenát a sparíme v malom množstve

vody. Rozmixujeme a pridáme olej.

Pozor! Špenátové pyré nenechávame v teple a znovu neohrievame. Ohrev podporuje tvorbu

dusitanov a škodlivých baktérií.


Jablkové pyré (Apple Puree)

• 2 jablká

• niekoľko kvapiek citrónovej šťavy

• 1 čajová lyžička repkového oleja

Jablká ošúpeme a nakrájame na kocky. Do hrnca nalejeme trochu vody, zahrejeme a nad paru

umiestnime jablká. Prikryjeme pokrievkou a čas od času premiešame. K mäkkým jablkám pridáme

niekoľko kvapiek citrónovej šťavy, rozmixujeme a pridáme olej.

Hruškovo – slivkové pyré (Pear & Plum Puree)

• 80 g sliviek

• 80 g hrušiek

• 1 čajová lyžička repkového oleja

Odkôstkované slivky dáme do hrnca s malým množstvom vody, prikryjeme a necháme 5 minút zľahka

povariť. Hrušky nakrájame a pridáme ku slivkám a ešte 3 minúty ľahko varíme. Rozmixujeme a

pridáme olej.

Jablkovo – banánové pyré (Apple & Banana Puree)

• ½ jablká

• ½ banánu

• 2 lyžice pomarančovej šťavy

• 1 čajová lyžička repkového oleja

Jablko ošúpeme a rozkrojíme. Do hrnca nalejeme trochu vody, zahrejeme a nad paru umiestnime

jablko. Prikryjeme pokrievkou a čas od času premiešame. Banán roztlačíme vidličkou, pridáme

pomarančovú šťavu, jablko, rozmixujeme a pridáme olej.

Banánové pyré so suchármi (Banana & Rusk Puree)

• 100 ml vody

• 1 suchár

• ½ banánu

• 1 čajová lyžička repkového oleja

Prevaríme vodu a nalejeme ju na suchár. Keď suchár zmäkne, roztlačíme ho vidličkou, pridáme

banán, rozmixujeme a pridáme olej.

Zeleninové pyré s pšenom (Vegetable & Millet Puree)

• 80 g cukety

• 50 g zemiakov

• 20 g mletého pšena

• 2 lyžice pomarančovej šťavy

• 1 čajová lyžička repkového oleja


Cuketu a zemiaky ošúpeme a sparíme trochou vody do mäkka. Pridáme pšeno a necháme chvíľku

ľahko povariť. Rozmixujeme, pridáme pomarančovú šťavu a olej.

Hruškovo – jablčná kaša (Pear & Apple Porridge)

• 80 g jabĺk

• 80 g hrušiek

• 20 g ovsených vločiek

• 1 lyžice bieleho jogurtu

• 2 - 3 lyžice pomarančovej šťavy

• 1 čajová lyžička repkového oleja

Ovocie ošúpeme a sparíme trochou vody do mäkka. Pridáme ovsené vločky a necháme chvíľku ľahko

povariť. Rozmixujeme, pridáme jogurt, pomarančovú šťavu a olej.

Zeleninovo – celozrnné pyré (Vegetable & Wholemeal Puree)

• 100 g zeleniny (mrkva, cuketa)

• 20 g celozrnných vločiek

• 80 ml vody

• 1 čajová lyžička repkového oleja

Celozrnné vločky za stáleho miešania uvaríme vo vode. Zeleninu umyjeme, nakrájame na kocky a

pridáme k vločkám a ešte necháme chvíľku zľahka povariť. Rozmixujeme a pridáme olej.

Broskyňové pyré so suchármi (Rusk & Peach Puree)

• 100 ml materského mlieka

• 4 sucháry

• 1 broskyňa

• 1 čajová lyžička repkového oleja

Materské mlieko zohrejeme a pridáme do neho rozlámané sucháre. Broskyňu ošúpeme, nakrájame

na kocky a pridáme tiež do mlieka. Rozmixujeme a pridáme olej.

Banánové pyré s ryžou (Rise & Banana Puree)

• 40 g ryže na rizoto

• ½ jablká

• ½ banánu

• 1 čajová lyžička repkového oleja

Ryžu za občasného miešania necháme 15 minút povariť. Jablko nakrájame na kocky, pridáme do ryže

a ešte 5 minút zľahka varíme. Rozmixujeme, pridáme roztlačený banán a olej.


Základný mäsový recept na 4 – 6 porcií (Basic Meat Recipe)

• 125 g mäsa (bravčová kotleta, kura, chudé teľacie alebo hovädzie)

Mäso nakrájame a dusíme pri nižšej teplote cca 30 minút. Potom rozmixujeme. Ak je to potrebné,

pridáme trochu vody, v ktorej sa mäso dusilo. Takto necháme vychladnúť a skladujeme v chladničke,

ale né dlhšie ako 1 deň. Mäsový základ pridávame zhruba 2 lyžice do 1 porcie zeleninového pyré.

Tip: Mäsového základu môžeme pripraviť viac a zamraziť.

Zemiakové pyré s mäsom (Meat & Potato Puree)

• 100 g zemiakov

• 60 g mäsa (bravčová kotleta, kura, chudé teľacie alebo hovädzie)

• 1 čajová lyžička repkového oleja

Zemiaky ošúpeme a nakrájame na kocky. Spolu s mäsom dusíme pri nižšej teplote cca 20 minút.

Potom rozmixujeme a pridáme olej. Ak je to potrebné, pridáme trochu vody, v ktorej sa mäso so

zemiakmi dusilo.

Cuketovo – zemiakové pyré s lososom (Courgette & Potato Puree With Salmon)

• 50 g zemiakov

• 50 g cukety

• 30 g filé lososa

• 2 - 3 lyžice pomarančovej šťavy

• 1 čajová lyžička repkového oleja

Cuketu umyjeme. Zemiaky ošúpeme a nakrájame na kocky. Cuketu a zemiaky dusíme pri nižšej

teplote cca 10 minút. Pridáme lososa, pomarančovú šťavu, rozmixujeme a pridáme olej.

Kalerábovo - zemiakové pyré s vajcom (Kohlrabi & Potato Puree With Egg)

• 100 g kalerábu

• 100 g zemiakov

• ½ vajcia natvrdo

• 2 - 3 lyžice pomarančovej šťavy

• 1 čajová lyžička repkového oleja

Kaleráb a zemiaky ošúpeme, nakrájame na kocky a sparíme nad trochou vody do mäkka. Pridáme

vajce a pomarančovú šťavu, rozmixujeme a pridáme olej.

Tip: Od 7. mesiaca veku môžete pridať cca 10 g mäsa alebo ryby alebo ½ vajcia na deň; od 9. mesiaca

veku môžete dávku mäsa zvýšiť na 20 g; od 13. mesiaca veku môžete dávku mäsa zvýšiť na 40 g a na

celé 1 vajce.


TECHNICKÉ ÚDAJE

Typové označenie

BABY LINE M200

Kód výrobku

BA-101.255

EAN 7610497607106

Príkon

200 W

Rychlosť I

12.000 ot./min.

Rychlosť II

17.000 ot./min.

Motor

230-240 V/50-60Hz

Izolácia

Dvojitá izolace

Spínač

Dvourychlostný bezpečnostný spínač

Dĺžka mixéra

34 cm

Hĺbka ponoru

20 cm

Hmotnosť

940 g

Dĺžka kábla

1.9 m

Doba nepretržitého chodu

Max. 5 min.

Certifikácia

Normy

Výrobca

EN 60335-2-14:2006

EN 60335-1/A2:2006

EN 61000-3-2/A2:2005

EN 61000-3-3/A1:2001

EN 55014-1/A2:2002

EN 55014-2/A1:2001

EN 50336:2003

ESGE AG, Švajčiarsko

AUTORIZOVANÉ SERVISNÉ STREDISKO

Záručné aj pozáručné opravy mixérov a príslušenstva vrátane dodávok náhradných dielov zaisťuje:

Šľaháme.sk

9. května 24/22

250 92 Šestajovice

Česká republika

Objednávka servisnej opravy: www.mujbamix.cz

Objednávka náhradných dielov: www.slahame.sk


9. května 24/22

250 92 Šestajovice

Česká republika

www.slahame.sk

www.mujbamix.cz

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!