Katalog služeb 2016-2017 mail

arista1

KATALOG

SLUŽEB

2016/2017

1


S NÁMI OSLOVÍTE SVĚT

Již více než 17 let jsme s vámi! Naše práce nás baví, snažíme se pro

vás připravovat všechny kurzy co nejpečlivěji, na míru a přesně podle

vašich přání.

To, že se vám nyní dostal do rukou náš nový katalog, je známkou toho,

že se staráte o kvalitu rozvoje vašich zaměstnanců či vás samotných,

a my jsme rádi, že vám můžeme být oporou a spolehlivým partnerem.

Pro rok 2016/2017 jsme pro vás přichystali opět širokou škálu

perfektních služeb a také jednu velkou novinku – exkluzivní službu

Premium Language Consulting!

Chceme být vždy o krok napřed stejně, jako budete vy,

pokud jste naším klientem.

Ondřej Kuchař, Jakub Štefeček

majitelé společnosti

2


OBSAH

O nás 4

Naši lektoři 7

Pravidelná fi remní výuka 11

Potřebujete-li se zlepšovat ve všech jazykových dovednostech

a máte dostatek času a motivace učit se kontinuálně.

Premium Language Consulting 19

Nemáte-li čas na výuku jako takovou, jazyk již ovládáte a potřebujete konzultaci

profesionálního kouče na zcela konkrétní téma. Služba pro ty nejnáročnější.

NOVĚ

Jednodenní odborné kurzy 23

Používáte-li cizí jazyk běžně, ale pochybujete, že vše již umíte,

a chcete získat větší jistotu ve specifi ckých situacích.

In-house odborné kurzy 35

Sdílíte-li svoji potřebu zdokonalit se v konkrétní oblasti

či jazykové dovednosti s dalšími kolegy.

Pobytové kurzy v zahraničí 39

Potřebujete-li se intenzivně zlepšit v cizím jazyce (pak alespoň 3 týdny),

nebo si jednou ročně osvěžit své znalosti (pak stačí 5 dní).

Pobytové kurzy v Resortu Svatá Kateřina 45

Chcete-li něco udělat pro své duševní i fyzické zdraví,

chcete-li „nakopnout“ své studijní plány nebo je alespoň osvěžit.

Kurzy pro veřejnost 49

Jste-li ochotni investovat sami do sebe nebo svých blízkých,

využijte příznivého poměru výkon/cena.

Překlady a tlumočení 61

Potřebujete-li kvalitního partnera pro překlady vašich

dokumentů či tlumočení na vašich akcích.

Další služby 64

Potřebujete-li pomoci s čímkoli, co se týká cizích jazyků,

pak se obraťte na nás…

4


O NÁS

Jsme lídrem na trhu a specializujeme se na firemní jazykové vzdělávání.

Jsme silným stabilním partnerem poskytujícím kvalitní komplexní jazykové

služby za férové ceny.

Konzultační činnost

Sdílíme s vámi naše zkušenosti a doporučíme

vám funkční model jazykového vzdělávání.

Náročnost

Jsme nároční sami na sebe, na lektory i na studenty,

společná poctivá práce vede k úspěchu.

Celorepublikové pokrytí

Díky vlastním lektorům po celé České republice

a na Slovensku garantujeme vysokou kvalitu,

jednotnou metodiku i administrativu.

Outsourcing

Zadáte nám vstupní informace, společně

nadefi nujeme požadované výstupy

a ostatní je na nás.

Stabilita lektorů

Jsme hrdí na nízkou fl uktuaci díky kvalitní péči

o lektory a motivačnímu lektorskému programu.

Online evidence

Používáme náš vlastní informační systém c.Port

pro bezchybnou a přehlednou administrativu.

Prozákaznický přístup

Klienti na nás oceňují fl exibilitu,

proaktivitu a individuální přístup.

Metodika

Jedinečná metodika Coach&Practise,

to je systematické opakování látky,

opravování chyb a respektování potřeb studentů.

5


O NÁS

375 KLIENTŮ

8 000 STUDENTŮ

110 MĚST

650 LEKTORŮ

260 000 HODIN ROČNĚ

20 JAZYKŮ

PRAHA

Florentinum

Na Florenci 2116/15

110 00 Praha 1

BRNO

Dům Jakub

Jakubské náměstí 127/5

602 00 Brno

6


NAŠI

LEKTOŘI

8


NAŠI LEKTOŘI

Úspěch samotné výuky a spokojenost našich klientů záleží především na našich

lektorech. Kvalitu našeho lektorského týmu zaručuje zejména:

Pečlivý výběr lektorů

Výběrové řízení se skládá ze dvou osobních

pohovorů, z nichž druhým je ukázková hodina

s metodickým rozborem a následnou zpětnou

vazbou.

Propracovaná metodika

Firemní jazykové vzdělávání má svá specifi ka,

především z pohledu četnosti výuky, motivace

a možnosti samostudia účastníků. To refl ektuje

metodika Coach&Practise.

Důsledný vstupní trénink

Všichni naši lektoři absolvují při vstupu set sedmi

povinných tréninků, kde se seznamují s naší

metodikou Coach&Practise. Pro rodilé mluvčí

máme navíc trénink Understanding Czech culture

and language barriers.

Systém lektorské hierarchie

Mentor (Senior Teacher) s lektorem absolvuje

náslechy, metodicko-organizační schůzky, hodnoticí

rozhovory a analyzují společně zpětné vazby

z anket spokojenosti od studentů.

Kontinuální rozvoj lektorských

dovedností

Ročně organizujeme cca 80 workshopů, kde

mají lektoři možnost dalšího vzdělávání v oblasti

metodiky a výuky cizích jazyků.

9


NAŠI LEKTOŘI

Laura Gilbert

Teaching Team Manager a lektorka odborných jazykových kurzů

Laura pochází z Anglie a k naší jazykové škole se připojila v roce 2006, kdy se přestěhovala

do Prahy. Vystudovala Evropská studia a španělštinu na univerzitě Nottingham

Trent. Jako Teaching Team Manager vede celý tým našich Senior Teachers a zároveň

je mentorkou pro všechny lektory. Podílí se také na jejich rozvoji vedením tréninků

a programu Talent Management. Zároveň máte možnost se s ní setkat při výuce některých

z našich odborných kurzů.

Šimon Steffal

Trenér, mentor a lektor odborných kurzů

Šimon je zkušený jazykový lektor a trenér měkkých dovedností. V oboru pracuje

od roku 2003, pro James Cook Languages pak od roku 2007. Bakalářský titul obdržel

na univerzitě UNYP (Empire State College), obor psychologie a magisterské

studium dokončil na Anglo-American University, obor Diplomacie a mezinárodní vztahy.

Vytvořil a vede odborné jazykové semináře, např. Czenglish či English Grammar Refresh

a interní metodická školení.

Carly Davidson

Key Teacher a lektorka intenzivních a odborných kurzů

Carly do James Cook Languages nastoupila v roce 2012. Pochází ze Skotska a vystudovala

historii umění na univerzitě v Glasgow. Do Prahy se přestěhovala krátce poté,

aby se mohla zaměřit na kariéru ve vzdělávání. Carly učí nejen pravidelné kurzy, ale

také intenzivní a odborné kurzy zaměřené především na obchodní témata zahrnující

Presentation Skills, Be Confi dent in Writing a Negotiation Skills.

Jana Plandorová

Regionální kordinátorka a lektorka kurzů angličtiny

Jana se připojila k lektorskému týmu James Cook Languages v roce 2006.

Vystudovala Filozofickou fakultu Ostravské univerzity, obor Britská a americká studia.

Díky svým analytickým schopnostem, chuti učit se a vysoké míře flexibility,

se brzy vypracovala na pozici regionální koordinátorky Severní Moravy a Slovenska

a trenérky odborných seminářů.

Jana Smichovičová

Senior Teacher a lektorka kurzů angličtiny

Jana je s námi od roku 2007. Vystudovala Anglistiku a amerikanistiku na FF UK a má

také titul v oboru Personální řízení. Učí angličtinu a češtinu pro cizince v kurzech různého

zaměření a různých úrovní, provádí jazykové audity u nových i stávajících klientů, a je také

nedílnou součástí náborového týmu. Vede tým 60 lektorů, kterým pomáhá s adaptačním

procesem ve společnosti a dbá na jejich metodický rozvoj.

Tom Jowett

Key Teacher a lektor intenzivních a odborných kurzů

Tom se do České republiky přestěhoval v červnu 2014, rok po absolvování univerzity

v Sheffi eldu, aby se mohl stát lektorem angličtiny. Ihned po dokončení TEFLu se připojil

do týmu lektorů James Cook Languages a začal učit standardní pravidelné kurzy.

Po absolvování programu Talent Management je zapojen také do výuky intenzivních

a odborných seminářů.

10


PRAVIDELNÁ

FIREMNÍ

VÝUKA

12


PRAVIDELNÁ FIREMNÍ VÝUKA

Koncepce vzdělávání

Prvním krokem v přípravě spolupráce je identifi kace vašich cílů a očekávání.

Z nich vychází celkový návrh koncepce jazykového vzdělávání.

Více než 17 let se zaměřujeme na fi remní výuku

Sdílíme své zkušenosti

Konzultujeme se zákazníky vzdělávací systém

Dle cílů společnosti nastavujeme

pravidla výuky

parametry kurzů

Zaměření kurzů

způsob sledování efektivity a spokojenosti

formu administrativního zajištění

Respektujeme zadání HR a managementu vaší společnosti a individuálně analyzujeme potřeby každého studenta.

Jazykový audit

adaptivní jazykový test

a osobní pohovor

s každým studentem

Parametry výuky

dané požadavky HR,

jednotlivých studentů

a jejich manažerů

Zahájení výuky

osobní předání kurzu

lektorovi, příprava studijního

plánu, výběr učebních

materiálů

Výběr lektora

z 650 lektorů, dle zaměření

kurzu, úrovně a dalších

preferencí studenta

13


PRAVIDELNÁ FIREMNÍ VÝUKA

Efektivita výuky

Pokrok studentů hodnotíme unikátní metodou

SCOPE (System of Complex and Objective Progress Evaluation)

Jazykový pokrok = klíč k motivaci

Pravidelně měříme a reportujeme progres našich studentů

Znalosti hodnotíme dle Společného evropského referenčního rámce

Online sledování výstupů z hodnocení v systému c.Port

Počáteční úroveň Studium dle kompetenčního modelu Cílová úroveň

VSTUPNÍ

TESTOVÁNÍ

PRŮBĚŽNÉ

SEMESTRÁLNÍ

TESTOVÁNÍ

VÝSTUPNÍ

TESTOVÁNÍ

DALŠÍ

STUDIUM

test na probranou látku

slovní hodnocení

další doporučení

ke studiu

14


PRAVIDELNÁ FIREMNÍ VÝUKA

Kontrola kvality a spokojenosti

Sledujeme spokojenost studentů s kurzem, kontrolujeme kvalitu výuky a pracujeme na rozvoji našich lektorů.

Výstupy vám reportujeme a zpětnou vazbu předáváme lektorům v rámci jejich hodnoticích rozhovorů.

Telefonické/e-mailové ověření spokojenosti po třech lekcích

2x ročně elektronická anketa spokojenosti

Více než 550 metodických náslechů za rok

Osobní rozbor lekce, předání zpětné vazby

a práce s rozvojovým plánem lektora

EFEKTIVNÍ VÝUKA

BEZCHYBNÁ

ADMINISTRATIVA

KVALITA

PRECIZNÍ

ORGANIZACE

FLEXIBILITA

PŘÍJEMNÁ

KOMUNIKACE

15


PRAVIDELNÁ FIREMNÍ VÝUKA

Přehledná a bezchybná administrativa

Používáme komplexní informační systém c.Port (Client Professional Organizing and Reporting Tool).

Systém jsme vyvinuli přímo pro potřeby fi remního jazykového vzdělávání – je tak maximálně přehledný,

jednoduchý, intuitivní a obsahuje všechny potřebné výstupy.

Online přístup ke všem informacím o výuce

Kurzy, studenti, lektoři, třídní knihy, přehledy výuky a docházky

Kalkulace nákladů na jednotlivé studenty či nákladová střediska

Výstupy z ankety spokojenosti studentů

Hodnocení a dlouhodobé sledování pokroku studentů

Elektronické zasílání a přehled vystavených faktur

Hromadná e-mailová komunikace s účastníky výuky

Přístup pro HR, managery a studenty

16


VYBRANÉ REFERENCE

James Cook Languages je spolehlivý

dodavatel, který se dokáže přizpůsobit

našim potřebám a pružně reaguje

na potřeby v oblasti jazykového

vzdělávání. Jelikož jsme výrobní

společnost, tak je jazyková výuka

poměrně specifi cká (střídání směn

v sudých a lichých týdnech, ranní

výuka a výuka do pozdních hodin).

Vždy se nám podařilo najít řešení.

Oceňuji velmi příjemnou a rychlou

komunikace se zástupci JCL.

Za naši společnost mohu doporučit.

Michaela Zedníková

ADC (Commscope)

Vynikající!!! Dosud jsem se nesetkala

s tak zákaznicky orientovaným

přístupem dodavatele.

Hana Blehová

Provident Financial

Pri plánovaní výučby s Course

Managerom oceňujem najmä

jej rýchlu reakciu na moje maily,

nehranú ochotu vyriešiť v čo najskoršom

možnom čase akúkoľvek

požiadavku a zabezpečenie

organizácie kurzov pre našich

študentov na najvyššej úrovni.

Linda Koščová

Cleverlance Slovakia

Pozitivně hodnotíme mimo jiné

i řadu doplňkových aktivit, které

nám jazyková škola nabízí – např.

přispívání do našeho interního

časopisu.

Eva Fišerová

DHL Express

Naprosto spolehlivá příjemná komunikace

se zástupci JCL, velmi

fl exibilní reakce a zajištění všech

našich požadavků.

Vynikající přístup!

Zuzana Indruchová

Mondelez Czech Republic

JCL nám ve výuce jazyků poskytuje

komplexní servis, včetně přímé komunikace

se zaměstnanci a informování

o detailech jejich výuky.

Také provádí pravidelné ověřování

spokojenosti, což pro nás znamená

velkou úsporu času a administrativy.

Barbora Smijová

Raiffeisenbank

Vynikající kvalita výuky. JCL

pravidelně sleduje pokrok studentů

(nejen kvantitativně, ale i kvalitativně),

oceňuje nejlepší studenty.

Jana Nováková

ČD Cargo

Hledali jsme dodavatele, který

se dokáže přizpůsobit našim

požadavkům a bude pružně

reagovat na naše potřeby v oblasti

jazykové výuky, má propracovanou

metodiku výuky, kvalitní lektory

a v neposlední řadě připraví požadované

výstupy v oblasti pokroku

studentů, docházky a sledování

nákladů. Za celou dobu naší spolupráce

jsme si ověřili, že jsme v JCL

takového dodavatele našli.

Kamila Čubanová

American Express

17


VYBRANÉ REFERENCE

18


PREMIUM

LANGUAGE

CONSULTING

20


PREMIUM LANGUAGE CONSULTING

Premium Language Consulting je jazyková služba pro ty nejnáročnější.

Nejlepší lektoři s Vámi budou konzultovat zcela konkrétní situace

a pomohou Vám je zvládnout!

LANGUAGE OF LEADERSHIP

Motivační proslovy

Krizová komunikace

Mentoring a koučování

INTERNATIONAL BUSINESS PARTNERS

Obchodní jednání

Mezinárodní porady

Koupě a akvizice

LANGUAGE PERFORMANCE FEEDBACK

Live coaching na meetingu či prezentaci

Rozbor písemného projevu

Doporučení aktivit pro další rozvoj

PUBLIC SPEAKING AND PRESENTING

Mezinárodní konference

Firemní akce

Produktové prezentace (launch)

IN/FORMAL NETWORKING

VIP hospitality (např. golf, dostihy)

Obchodní večeře

Neformální setkání

LANGUAGE NUANCES

Přesné vyjadřování

Silné a přímé výrazy a fráze

Cross culture

Co jsme pro klienty již realizovali:

Ředitelka pro střední a východní Evropu jedné

z největších pivovarských společností na světě se

s námi připravovala na motivační proslovy k jednotlivým

vedením lokálních fi rem (v rámci restrukturalizace

společnosti). Příprava zahrnovala 12 půldenních

setkání s jazykovým koučem s nácvikem

konkrétních proslovů a přípravu na možné reakce.

Technický ředitel mezinárodního automobilového

koncernu se s námi připravoval na

projev při příležitosti slavnostního uvedení nového

modelu na trh v rámci mezinárodního autosalonu

v Ženevě. Jednalo se o 2 víkendová setkání

s konzultantkou, během nichž byl kladen

důraz na naprostou plynulost a eleganci projevu

s ohledem na důležitost akce.

21


PREMIUM LANGUAGE CONSULTING

Pro koho je služba určena

Tato služba je určena primárně nejvyššímu

managementu, obchodním či fi nančním ředitelům

či CEO, kteří nemají čas a mnohdy ani

požadavek na pravidelnou jazykovou výuku

nebo jsou jazykově již dobře vybaveni a potřebují

pouze specifi cké konzultace.

Premium Language Consulting není výukou,

nýbrž konzultací a individuálním jazykovým

mentoringem, který je nastaven přesně dle

potřeb klienta.

Specifi kem této služby je vysoká profesionalita

mentorů, maximální důraz na splnění jakkoli náročných

požadavků klienta, časové přizpůsobení

a fl exibilita.

Službu poskytujeme v anglickém jazyce.

CENOVÉ PODMÍNKY

Standardní cena: 60 minut

Cena je uvedena bez DPH.

2 899 Kč

Úvodní konzultace je zdarma.

Cena konkrétní služby je předmětem individuální kalkulace, která vychází z požadovaných parametrů (téma, intenzita,

lokalita, počet hodin, příprava lektora apod.)

Přesnou cenu vám vždy nastavíme přesně dle typu a intenzity služby. Při dlouhodobém využívání služby je možné nastavit speciální cenové

podmínky. Cena vždy zahrnuje celkové zajištění služby, včetně analýzy potřeb klienta a časové i celkové náročnosti poskytované služby.

22


JEDNODENNÍ

ODBORNÉ

KURZY

24


JEDNODENNÍ ODBORNÉ KURZY

Témata - angličtina

2016

říjen - prosinec

2017

únor - červen

2017

červenec - srpen

All about Phrases

13. 10. 2016

7. 12. 2016

28. 2. 2017

29. 3. 2017

26. 7. 2017

Be Confi dent in Writing

18. 10. 2016

6. 12. 2016

23. 2. 2017

17. 5. 2017

9. 8. 2017

Be Confi dent on the phone

12. 10. 2016

22. 11. 2016

16. 2. 2017

5. 4. 2017

25. 7. 2017

Business Meetings 20. 10. 2016

Cross Culture 25. 10. 2016

22. 2. 2017

25. 4. 2017

21. 2. 2017

4. 4. 2017

1. 8. 2017

19. 7. 2017

Czenglish 8. 11. 2016 22. 3. 2017 12. 7. 2017

Financial and Banking English 9. 11. 2016 15. 3. 2017 18. 7. 2017

Grammar Refresh

11. 10. 2016

29. 11. 2016

1. 3. 2017

26. 4. 2017

8. 8. 2017

HR English Expert 15. 11. 2016 28. 3. 2017 2. 8. 2017

Introduction to HR English 26. 10. 2016 7. 3. 2017 11. 7. 2017

Marketing English 3. 11. 2016 14. 3. 2017

Negotiation and Argumentation

19. 10. 2016

10. 11. 2016

15. 2. 2017

11 .4. 2017

16. 8. 2017

Practise your presentation skills 24. 11. 2016 18. 5. 2017

Theory and Tips on How to Present Effectively 1. 11. 2016 8. 3. 2017 15. 8. 2017

Témata - němčina

Prezentace v němčině 23. 11. 2016 16. 5. 2017

Telefonická a emailová komunikace v Nj 2. 11. 2016 2. 3. 2017

Organizace kurzů

V prostorách James Cook Languages,

Florentinum, Na Florenci 15, Praha 1.

Všechny kurzy jsou vedeny kvalifikovanými

a zkušenými rodilými mluvčími a českými lektory.

Lektoři disponují zkušenostmi nejen s výukou

cizích jazyků, ale i odbornými znalostmi ve vyučované

oblasti.

Odnesete si propracované materiály,

které využijete dále přímo v praxi.

Kurzy probíhají vždy od 9:00 do 17:00 hodin.

Kurzy jsou vyučovány v malých skupinkách

po 3 - 8 studentech.

25


JEDNODENNÍ ODBORNÉ KURZY

CENOVÉ PODMÍNKY

1 – 5 přihlášených 3 250 Kč

6 – 15 přihlášených 2 275 Kč

16 a více přihlášených 1 300 Kč

Cena je uvedena pro jednu osobu v kurzu bez DPH

a platí při objednání výše uvedeného počtu míst

(přihlášených) v jakémkoli kurzu z nabídky.

Přihlášení a více informací na www.jcl.cz.

Proč si vybrat jednodenní odborné kurzy?

Specializace

Jste-li specialistou, obchodníkem či manažerem,

používáte cizí jazyk jako pracovní nástroj a vaše

pozice vyžaduje znalost odborné terminologie či

dovedností.

Mezinárodní prostředí

Chcete-li sebevědomě a profesionálně komunikovat

s klienty a kolegy v mezinárodním prostředí.

Intenzita

Potřebujete-li intenzivně nabýt dovednosti

a aplikovat je okamžitě v praxi.

Doplněk

Máte-li běžnou výuku, ale potřebujete zlepšit

odbornou/specifi ckou oblast jazyka.

Osvěžení

Používáte-li cizí jazyk pravidelně, ale cítíte čas

od času potřebu zrevidovat či doplnit své znalosti.

Sdílení

Chcete-li využít možnost setkat se s odborníky

z dalších fi rem a sdílet své profesní zkušenosti.

26


JEDNODENNÍ ODBORNÉ KURZY

Forma výuky

Kombinace

Trénink odborných a jazykových dovedností.

Výuka pouze v cizím jazyce

Kurzy vedeny převážně rodilými mluvčími = rychlejší

a správnější interpretace myšlenek, postojů

a názorů v cizím jazyce.

Kurz mimo pracovní prostředí

Možnost plného soustředění na probíranou látku

(neodbíháte od rozdělané práce).

Interaktivita lekcí

Velký prostor pro vlastní prezentaci a dostatečné

procvičení nové látky.

Variabilita a zábava

Široká škála činností (role-play, panelové diskuze,

modelové situace, čtení, poslech, video ukázky,

cvičení zaměřená na rozvoj slovní zásoby).

27


VYBRANÉ REFERENCE

Jedno z nejlepších a nejpřínosnějších

školení, které jsem

v poslední době navštívila. Lektorka

Laura byla perfektně připravená.

Simona Holečková

NET4GAS,

Introduction to HR English

Kurz byl velmi přínosný. Skvělá

lektorka, které bylo dobře rozumět,

umí téma vysvětlit a udržet

pozornost.

Pavla Kružíková

SAP BSCE,

Be Confident on the Phone)

Pan Šimon Steffal znovu prokázal

svou profesionalitu, skvělou angličtinu

a lidský přístup ke studentům.

Díky!

Marie Odehnalová

Vyjednávání a argumentace

ABB

Trenér nemá moc co zlepšovat.

Naprosto připraven, vysvětlil vše,

na co byl dotaz, i něco navíc.

Kristýna Popelková

Describing Graphs & Charts

BDO

Velmi oceňuji strukturu kurzu, a to

zejména interaktivitu a zahrnutí

aktuálních témat z oblasti HR.

Trenérka vedla hodinu velmi zajímavě.

Barbora Chalupníková

HR English Expert

International Study Programms

Téma bylo plně vyčerpáno, jsem

spokojena. Lektorka má velmi přátelský

projev, příjemné vystupování,

dokáže si udržet pozornost a zaujmout

posluchače.

Michaela Kuglerová

English Grammar Refresh

BDO

Lektor předčil očekávání, byl nejlepší,

co jsem kdy měla.

Petra Boudová

CzEnglish

Deutsche Bank

Trénink se mi moc líbil, lektor byl

připraven. Měli jsme různorodé

úkoly – poslech, video, dialogy…

Největší hodnotu mělo porovnání

s HR odděleními v jiných fi rmách.

Alisa Komarová

HR English Expert

LukOil

Super příprava, odpovídající materiály,

velmi dobrá orientace v oboru

(odborné výrazy). Nemám, co bych

vytkla!

Kristýna Ochmanová

HR English Expert

DHL

Lektorka byla skvělá, její projev

bezchybný, výklad struturovaný

a profesionální. Trénink měl spád.

Celkově velmi zajímavý a kvalitní

kurz.

Jitka Frýblová

Practise your presentation skills

SAP BSCE

28


JEDNODENNÍ ODBORNÉ KURZY

ALL ABOUT PHRASES

(B1 a výše)

Pokud si potřebujete si osvěžit fráze a ustálená slovní

spojení používaná v nejběžnějších životních situacích,

tento kurz je přesně určen pro vás.

Procvičíte si nejpoužívanější frázová slovesa v angličtině.

Naučíte se vhodné fráze pro různé situace v práci i mimo ni.

Dozvíte se, co jsou kolokace – ne každé slovo se hodí

do všech situací, i když v češtině má podobný význam.

Obsah kurzu

Obecné chyby českých studentů

Nejčastější fráze v anglickém jazyce

Kolokace a idiomy

Jak (ne)překládat do anglického jazyka

Tipy, jak se učit fráze a idiomy

Naučíte se, jak psát a mluvit anglicky, nikoli překládat

z češtiny.

BE CONFIDENT ON THE PHONE

(B1 a výše)

Kurz je určen všem, kteří v zaměstnání telefonicky komunikují

v angličtině, ať už v rámci firmy nebo s klienty.

Ovládnete principy a dovednosti spojené s pracovními

telefonáty.

Překonáte svůj strach z telefonické komunikace

v cizím jazyce.

Naučíte se a osvojíte si správné fráze a výrazy, díky

kterým bude vaše komunikace přirozená a elegantní.

Obsah kurzu

Klíčové telefonické fráze

Jak znít přátelsky a zdvořile

– formální a neformální výrazy

Sjednávání schůzek a vyjednávání po telefonu

Konferenční hovory

Řešení telefonických problémů

Procvičování a získání zpětné vazby od lektora

BE CONFIDENT IN WRITING

(B1 a výše)

Kurz je určen každému, kdo v práci potřebuje komunikovat

pomocí elektronické pošty v angličtině, ať už

v rámci firmy nebo s klienty.

Ovládnete principy a dovednosti spojené

s pracovními emaily.

Naučíte se správné fráze a výrazy, díky kterým

bude vaše emailová komunikace přirozená.

Procvičíte si psaní různých druhů emailů.

Obsah kurzu

Klíčové fráze v emailech

Formální a neformální styl

Jak být zdvořilý a diplomatický

Jak psát jednoduše a stručně

Propojování myšlenek

Analýza běžných chyb

Procvičování a získání zpětné vazby od lektora

29


JEDNODENNÍ ODBORNÉ KURZY

BUSINESS MEETINGS

(B1 a výše)

Vedete často interní i externí meetingy a porady

v anglickém jazyce nebo se jich aktivně účastníte?

Pak je tento kurz určen právě vám.

Naučíte se fráze a slovní zásobu související

s formálním vedením meetingů a porad.

Budete umět moderovat porady a udržet jejich plynulost,

argumentovat v rámci jednotlivých příspěvků.

Obsah kurzu

Zahájení meetingu

Nastínění programu

Obhajoba a vysvětlení svých názorů

Předání slova

Kladení otázek

Sumarizace a ukončení meetingu

Dozvíte se, jak sumarizovat jednotlivé příspěvky

a výstupy z meetingů.

CROSS CULTURE

(B1 a výše)

Jestli máte zájem naučit se vhodně komunikovat v angličtině

po e-mailu, telefonu nebo v osobním styku,

navštivte náš Cross culture kurz.

Dozvíte se, jak se vhodně vyjadřovat v e-mailech

a telefonních/osobních rozhovorech.

Naučíte se zachovat pověstnou anglickou zdvořilost

a nedělat v angličtině „společenské chyby“.

Obsah kurzu

Zdvořilost v angličtině

Small talk

Emaily a telefonáty

Přesvědčování a argumentace

Jazyková a společenská tabu

Procvičíte si slovní zásobu vhodnou pro specifi cké

situace spojené s prací v mezinárodním pracovním

prostředí.

CZENGLISH

(A2–B1)

Kurz je určen všem, kteří mají zájem vylepšit si své

znalosti anglického jazyka a lépe pochopit, jakých

chyb se jako Češi nejčastěji dopouštíme a jak jim

můžeme předejít.

Společně s lektorem identifi kujete základní okruhy

typicky „českých“ chyb.

Zjistíte, jaké jsou důvody, které k chybám vedou,

abyste pak snáze mohli pracovat na jejich odstranění.

Budete moci s lektorem prodiskutovat, co vás

v angličtině trápí.

Obsah kurzu

Stručná revize gramatiky

Předložky a členy

Podmínky a časové věty

Falešní přátelé a idiomatické fráze

Výslovnost

Rozbor požadavků od studentů

tento kurz doporučuje

Aktivně si procvičíte angličtinu formou párových

i skupinových aktivit.

30


JEDNODENNÍ ODBORNÉ KURZY

ENGLISH GRAMMAR REFRESH

(B1 - B2)

Kurz je určen každému, kdo angličtinu používá, nicméně

cítí potřebu zrevidovat a osvěžit si své znalosti gramatiky.

Osvojíte si gramatické jevy na středně pokročilé úrovni.

Naučíte se rychle a sebejistě používat běžné

gramatické časy.

Rozšíříte si své znalosti o užitečné fráze a slovní zásobu.

Obsah kurzu

Zopakování a procvičení času Present perfect

Vysvětlení času Past perfect

Podmínkové věty

Modální slovesa

Nejčastější frázová slovesa

Předložky

FINANCIAL AND BANKING ENGLISH

(B1 a výše)

Pro zaměstnance bankovních a finančních institucí,

kteří používají anglický jazyk ke komunikaci v bankovním

a finančním prostředí.

Osvojíte si terminologii a frazeologii spojenou

s prezentací bankovních a fi nančních institucí

a jejich produktů v komunikaci s klientem.

Budete umět konzultovat a doporučovat vhodná řešení

z oblasti fi remního bankovnictví.

Procvičíte si prezentaci a interpretaci fi nančních analýz.

Obsah kurzu

Prezentace bankovních a fi nančních

produktů a služeb klientům

Retail banking

Popis a vysvětlení grafů a tabulek

Struktura fi nančního sektoru

Vysvětlení ekonomického cyklu

a popis současných trendů

tento kurz doporučuje

HR ENGLISH EXPERT

(B1 a výše)

Jde o pokračování kurzu INTRODUCTION TO HR ENG-

LISH, kurzy však lze absolvovat i samostatně. Kurz

je určen pro HR manažery a specialisty, kteří jsou

v pravidelném kontaktu se zahraničními zaměstnanci

a potřebují předkládat dokumenty a reporty svým nadřízeným

v anglickém jazyce.

Naučíte se jednat v angličtině o HR strategii a projektech.

Budete sebevědomě a plynule komunikovat s anglicky

mluvícími kolegy a nadřízenými.

Budete moci diskutovat s manažery o možnostech

ohodnocení zaměstnanců a o fi remních benefi tech.

Obsah kurzu

Nábor nových zaměstnanců – assessment centrum

Hledání talentů – development centrum

Hodnocení zaměstnanců

Rozvoj a vzdělávání

Zaměstnanecké benefi ty

Trendy v HR

tento kurz doporučuje

31


JEDNODENNÍ ODBORNÉ KURZY

INTRODUCTION TO HR ENGLISH

(B1 a výše)

Tento kurz navštěvují HR manažeři a specialisté, kteří

komunikují pravidelně se svými kolegy v angličtině.

Naučíte se komunikovat s manažery o náboru

nových zaměstnanců.

Budete umět řešit administrativní procesy související

se zaměstnaneckým poměrem.

Získáte jistotu ve vedení náborových rozhovorů

a v komunikaci rozvojových cílů.

Obsah kurzu

Výběr a přijímání nových zaměstnanců

Jak správně číst CV zaměstnance

Zahájení pracovního procesu nových zaměstnanců,

zkušební doba

Smlouva/benefi ty/pracovní náplň

Ukončení pracovního poměru

MARKETING ENGLISH

(B1 a výše)

Kurz je určen zaměstnancům pracujícím v obchodním

sektoru, marketingových agenturách či marketingových

odděleních firem.

Procvičíte si schopnost plynule komunikovat

o potřebách vašich klientů.

Budete umět popisovat a prezentovat marketingové

strategie a kampaně.

Osvojíte si nejčastěji používané fráze a slovní zásobu

z marketingového prostředí.

Obsah kurzu

Potřeby a chování zákazníka

Segmentace trhu

Marketingový mix

Vývoj nového produktu

Typy produktů a služeb/životní cyklus produktu

Prodej produktu a služby

tento kurz doporučuje

NEGOTIATION AND ARGUMENTATION

(B1 a výše)

Kurz je určen manažerům či obchodníkům, kteří se

účastní jednání v anglickém jazyce a potřebují získat

sebejistotu, ať už při jednání s kolegy, zaměstnanci

nebo klienty.

Naučíte se fráze a obraty používané při vyjednávání.

Dozvíte se, jak být asertivní v angličtině.

Obsah kurzu

Obtížné komunikační situace

Taktiky vyjednávání

Správná argumentace

Asertivita a slušnost v jednání

Praktické procvičení reálných situací

Procvičíte si různé situace, do kterých se Vy sami

dostáváte a kde potřebujete být v angličtině velmi

sebejistí.

32


JEDNODENNÍ ODBORNÉ KURZY

PRACTICE YOUR

PRESENTATION SKILLS

(B1 a výše)

Máte se připravit na prezentaci v anglickém jazyce

a nechcete nic zanedbat? Tento kurz je právě pro

vás – zaměřený na praktické procvičování jednotlivých

částí vašeho projevu tak, aby každý krok byl

profesionálně připraven.

Získáte pokročilou slovní zásobu vhodnou pro

jednotlivé části vaší prezentace.

Obsah kurzu

Úvod a závěr prezentace

Kladení otázek, rétorické otázky a parafráze

Řešení obtížných situací při vedení prezentace

Vlastní prezentace

Rozbor prezentací účastníků

Dozvíte se, jak elegantně začít a ukončit vaši

prezentaci.

Naučíte se, jak vhodně reagovat v anglickém jazyce

a komunikovat s vaším publikem.

Budete prezentovat a získáte zpětnou vazbu na své

dovednosti.

THEORY AND TIPS ON HOW

TO PRESENT EFFECTIVELY

(B1 a výše)

Tento kurz je zaměřený na prezentační dovednosti z pohledu

teoretických znalostí a jazykových dovedností

důležitých při přípravě prezentací.

Procvičíte si pokročilou slovní zásobu vhodnou

pro jednotlivé fáze prezentace.

Dozvíte se, jak si správně zorganizovat prezentaci.

Obsah kurzu

Klíč k úspěšné prezentaci

Organizace prezentace

Jak popsat grafy a tabulky

Vizualizace

Sumarizace myšlenek

Budete umět popsat slidy, obrázky

a grafy ve vaší prezentaci.

tento kurz doporučuje

33


JEDNODENNÍ ODBORNÉ KURZY

JAK EFEKTIVNĚ PREZENTOVAT

V NĚMČINĚ

(B1 a výše)

Pro všechny, kteří pracují v německy hovořícím

prostředí a vedou prezentace v německém jazyce či

se jich aktivně účastní.

Osvojíte si zásady jasného, stručného a efektivního

vyjadřování v průběhu prezentace v německém jazyce.

Vyzkoušíte si elegantní a neotřelý úvod do prezentace.

Dozvíte se, jak aktivně zapojit účastníky,

klást dotazy.

Obsah kurzu

Uvítání účastníků a seznámení s programem

Prezentace

Popis tabulek a grafů

Kladení otázek, rétorické otázky a parafráze

Řešení obtížných situací při vedení prezentace

Vlastní prezentace, zpětná vazba a následná

doporučení od trenéra

Procvičíte si schopnost pohotově reagovat.

Zvýšíte si sebevědomí při svém projevu a zbavíte

se případných obav z prezentace v němčině.

TELEFONICKÁ A E-MAILOVÁ

KOMUNIKACE V NĚMČINĚ

(B1 a výše)

Kurz je určen v podstatě všem zaměstnancům, kteří

někdy v němčině pracovně komunikují písemnou

formou nebo telefonicky, ať už interně nebo směrem

ke klientovi.

Osvojíte si zásady a dovednosti z oblasti obchodní

korespondence.

Zbavíte se ostychu z komunikace po telefonu

v cizím jazyce.

Procvičíte si správné fráze a obraty, aby vaše

komunikace byla přirozená a elegantní.

Obsah kurzu

Typy obchodní korespondence

Obecná struktura obchodních dopisů a e-mailů

Vyjádření poděkování, stížnosti a omluvy

písemnou formou

Efektivní naslouchání

Telekonference

Formální a neformální vyjadřování

Rozbor nejčastějších témat telefonátů

Praktické procvičování a zpětná vazba od trenéra

34


IN-HOUSE

ODBORNÉ

KURZY

36


IN-HOUSE ODBORNÉ KURZY

In-house odborné a dovednostní kurzy kombinují trénink jazykových

a specializovaných dovedností či tematických okruhů a zaměřují se

na profesionální, efektivní a sebevědomé jednání při komunikaci s klienty

a kolegy v cizojazyčném prostředí.

Proč si vybrat in-house kurzy?

Konkrétní potřeby

Buď si vyberete téma z naší nabídky, nebo kurz připravíme

na míru pro vaši společnost. Náš metodik

vždy konzultuje konkrétní požadavky na obsah výuky

s odborným zástupcem vaší společnosti.

Špičkoví lektoři

Ti nejlepší lektoři, kteří disponují nejen bohatými zkušenostmi

s výukou cizích jazyků, ale i odbornými

znalostmi ve vyučované oblasti.

Zajímavá forma

Pestrá škála aktivit, díky nimž si nabyté znalosti skutečně

zapamatujete (role-plays, panelové diskuze,

case studies, video ukázky, cvičné prezentace…)

Okamžitý efekt

Nemusíte čekat rok, měsíc ani týden – stačí den, abyste

se naučili spoustu nových jazykových dovedností,

které následně okamžitě uplatníte v praxi.

Flexibilní organizace

Téma, místo, termín, intenzita… to vše máte možnost

ovlivnit tak, aby kurz maximálně splňoval vaše očekávání.

Autentické materiály

Jako podklad pro kurz rádi použijeme autentické

dokumenty, které účastníci používají při své práci.

Jako výstup z kurzu pro vás připravíme praktické

materiály pro využití získaných znalostí.

Jak jsou kurzy organizovány?

Volba tématu a nominace účastníků

(doporučujeme 4–8 os./kurz).

Analýza potřeb – konzultace s HR,

jednotlivými účastníky nebo jejich manažery.

Intenzita – doporučujeme 4x 90 minut denně,

kurzy trvají nejčastěji 1 nebo 2 dny.

Stanovení termínu dle potřeb vaší společnosti.

Místo – výuka přímo ve vaší společnosti nebo

v prostorách zajištěných naší jazykovou školou.

Po skončení kurzu ověření spokojenosti účastníků

a důsledné zjištění zpětné vazby.

Zhodnocení jazykových dovedností účastníků

po kurzu lektorem, případně i v podobě

Mystery shopping/calling.

37


IN-HOUSE ODBORNÉ KURZY

Nejoblíbenější témata:

Business Conversation

Business Meetings

Business Trip

Business Writing

Čeština pre Slovákov

Describing Graphs

Financial English

Gramatika – opakování

How to Present Effectively

Další možné oblasti:

Automotive

Banking – retail, private

Engineering & Constructions

Financial instruments Insurance

IT & Telecommunications

Logistics

Pharmaceutical English

Power engineering

Procurement

HR English

Introduction to Accounting English

Legal English

Marketing

Negotiating and Argumentation

Nejčastější chyby v Aj

Office English

Rádi připravíme i jakékoli jiné

téma, v jakémkoli jazyce

na míru vašim požadavkům.

Practice Your Presentation Skills

Telephoning and Emails

CENOVÉ PODMÍNKY

1 kurzoden (4x 90 minut) 12 000 – 17 000 Kč

Cena konkrétního kurzu je předmětem individuální kalkulace, která vychází z požadovaných parametrů

(téma, intenzita, lokalita, počet kurzů apod.)

Cena vždy zahrnuje celkové zajištění kurzu, včetně analýzy potřeb, otestování zaměstnanců, samotný kurz,

materiály pro účastníky a vyhodnocení kurzu.

Ceny jsou bez DPH.

38


VYBRANÉ REFERENCE

Naše společnost si vybrala James

Cook Languages jako dodavatele

tréninku prezentačních

dovedností v anglickém jazyce

pro prodejce. S průběhem kurzu

a následným zakončením, tzn. individuálními

prezentacemi účastníků,

jsme byli plně spokojeni.

Projevil se znatelný pokrok většiny

studentů, což bylo naším klíčovým

požadavkem.

Věra Tomanová

OEZ

Pro společnost Net4Gas jsme

připravili koncept 4 navazujících

celodenních tréninků, jejichž cílem

bylo připravit účastníky na plynulé

zvládání nejčastějších pracovních

situací, ve kterých používají anglický

jazyk. Všechny části tréninku

How to Present Effectively

byly skvěle připravené. Vedení

lektorem bylo vynikající – dávám

100 %, možná víc…

Jakub Ryvola

Net4Gas

Kurz Negotiation and Argumentation

předčil mé očekávání.

Myslela jsem, že půjde jen o teorii,

ale veliká část kurzu byla věnována

praktickým cvičením s hodnocením

trenéra, což vidím jako velmi

užitečné. Trenérka je milá, zkušená

a konstruktivní.

Milona Lambrini

International SOS Asistance CZ

Pro naše zaměstnance jsme připravili

akademii in-house tréninků

v anglickém jazyce složenou ze

sedmi různých témat (CzEnglish,

English Grammar Refresh,

Jak efektivně prezentovat, Telefonická

a e-mailová komunikace,

Obchodní jednání a meetingy, Vyjednávání

a argumentace, Time

Management). Jednotlivé kurzy

byly rozloženy do celého školního

roku a probíhaly formou 2,5 hodinových

workshopů. Celá akademie

měla velmi dobrou odezvu

a budeme ji opakovat i v letošním

roce.

Eva Czaderová

Sanofi

39


POBYTOVÉ

KURZY

V ZAHRANIČÍ

40


POBYTOVÉ KURZY V ZAHRANIČÍ

Proč pobytové kurzy v zahraničí s námi?

Specialisté na manažerské kurzy

Školy, se kterými spolupracujeme, vědí, co znamená

připravit kurz pro manažera, disponují skvělými

lektory, kteří nejenže skvěle znají vyučovaný

jazyk, ale mají často i odborné znalosti.

Překonání bariér

Při jakékoli činnosti je klíčovým motivátorem poznání

„že to mělo smysl“, neboli že jste nabyté znalosti

mohli prakticky využít. Takových důkazů dostanete

při pobytových kurzech v zahraničí nespočet.

Maximální koncentrace

Žádné porady, žádní kolegové, podřízení, nadřízení,

klienti, minimum telefonátů a e-mailů. Všichni se jen

snaží naučit vás cizí jazyk.

Skvělý benefit

Jazykový kurz v zahraničí představuje spojení příjemného

s užitečným. Využijte jej jako motivační

nástroj pro své nejlepší zaměstnance.

Ověřený partner

Jsme osvědčený dodavatel jazykových služeb,

máme za sebou více než 17 let zkušeností, uznáváme

individuální přístup a splníme i vaše specifi cké

požadavky.

Garance kvality škol

Klíčové pro nás jsou — členství v asociacích,

reference, zpětná vazba našich studentů,

dlouhodobá spolupráce, osobní návštěva a znalost

personálu školy.

Rychlý progres

Studium je skutečně intenzivní. Kurzy mají zpravidla

5 a více hodin výuky denně + veškerá další komunikace

probíhá v cílovém jazyce.

Podpora motivace

Rozhodnete-li se pro studium v zahraničí, tak už

toto rozhodnutí samo o sobě zvyšuje motivaci

ke studiu. Kurz samotný váš elán následně ještě

podpoří!

Okamžité využití

Zvažte, zda je pro vás efektivnější absolvovat intenzivní

kurz a jeho přínos okamžitě uplatnit v praxi,

nebo kontinuálně po menších krůčcích rozvíjet své

jazykové znalosti.

41


POBYTOVÉ KURZY V ZAHRANIČÍ

Jak jsou kurzy organizovány?

Jazyk a lokalita

angličtina

Austrálie, Irsko, Jihoafrická republika, Kanada,

Malta, Nový Zéland, USA, Velká Británie, Kypr,

Barbados

španělština

Argentina, Ekvádor, Guatemala, Chile, Kuba,

Kolumbie, Kostarika, Mexiko, Španělsko, Venezuela

francouzština

Francie, Kanada, Švýcarsko, Guadeloupe

němčina

Německo, Rakousko, Švýcarsko

italština, ruština, čínština, maďarština,

řečtina, nizozemština, portugalština

Zaměření výuky

obecný jazyk

obchodní

specifi cké požadavky

(fi nance, HR, právo, technika, IT...)

Intenzita výuky

20—40 hod./týden

Doprava

letecká, vlaková či autobusová,

taxi či jiná návazná doprava z letiště

Cílová skupina

manažeři

dospělí

mládež

děti

Typ kurzu

individuální

maloskupinový (2—6 studentů)

skupinový

kombinovaný (dopolední výuka ve skupině

a odpolední individuální lekce)

Ubytování

v rodině, hotelu či apartmánu

Pojištění

cestovní i na storno pobytu

Vízum

u zemí s vízovou povinností vám pomůžeme

s vyřízením

42


POBYTOVÉ KURZY V ZAHRANIČÍ

Průběh zajištění kurzu

Analýza

potřeb

Zjištění vašich představ

a požadavků

Variantní

nabídky

+ ceny

Informace o destinaci,

škole, kurzu

Výběr

kurzu

3-4 týdny před odjezdem

Objednání a platba

Info

balíček

1-2 týdny před odjezdem

Detaily k cestě (adresa ubytování,

mapa města, instrukce kdy a kde

máte být, letenky, pojištění atd.)

Odjezd

na kurz

Zahájení výuky + zpětná vazba

Výuka

Doprovodný program

Konec kurzu (pátek)

Návrat

Zpět v sobotu nebo v neděli

Po ukončení kurzu komplexní zjištění

zpětné vazby

43


VYBRANÉ REFERENCE

S kurzem jsem byl velmi spokojen.

Lektoři byli velmi profesionální a velmi

mě vyhovovala struktura jejich výuky.

Bylo velmi přínosné, že se lektoři po

týdnu měnili a byla možnost vyzkoušet

více přístupů. Někteří lektoři používali

praktický nástroj pro výuku časů,

s čímž jsme se doposud nesetkal.

Ubytovaní bylo výborné – příjemný

manželský pár. Velmi chválím také

stravování v rodině.

Jiří Kraus

Český Aeroholding

Kurz byl pro mě opravdu velice přínosný.

Přístup všeho personálu byl

velice přátelský, nic nebyl problém, na

všechny požadavky reagovali a snažili

se vyjít vstříc. Poznal jsme jinou úroveň

výuky, která je nesrovnatelná s lektory,

které jsem měl za posledních 5 let.

Rozdíl byl jak ve způsobu výuky, tak

i v přípravě na hodinu (např. pokaždé

výuka navazovala na předešlá témata,

a to i v případě změny lektora) nebo

opakování již probrané látky velice nezávaznou

formou. Organizačně bylo

vše v pořádku, ve škole o mě věděli

a byli připraveni lektoři dle mého skillu.

Zdeněk Čapek

Wunderman

S kurzem jsem byla velice spokojena.

Výuka, lektoři, organizace a celkový

přístup školy byl na perfektní úrovni.

Používali špičkové moderní technologie

a přístupy k učení. Každopádně

je nutné využít vždy kurz Platinum,

standard je opravdu jiný než u General.

Denisa Řezníčková

RWE

Toto bol môj tretí kurz v zahraničí a bol

najlepší zo všetkých. Obsah som si

modeloval do určitej miery sám, aj

gramatika, aj obchodný aj všeobecný

jazyk. Lektori skvelí, aj učenie počas

víkendov, keď sme boli niekde vonku.

K ubytovaniu – ak sa chcete niekomu

odvďačiť, dajte mu tu pani, kde som

bol ja. Úplne luxusný sevis, opät najlepší

z mojich troch pobytov.

Milan Ciberej

PepsiCo

Co se týče samotné školy, tak z té

jsem byla opravdu nadšena. Úroveň

výuky byla vynikající, učitelé byli vždy

velmi precizně připraveni na jednotlivé

bloky, byli velmi přátelští a hodiny

s nimi byly velmi zajímavé. Sami nám

doporučovali, kde je co zajímavého

k vidění, popřípadě dávali dobré typy

na restaurace.

K organizačnímu zajištění výuky nemám

nejmenší výtku, vše bylo výborně

zařízeno a nesetkali jsme se

během pobytu s žádným zádrhelem.

Martina Kubátová

RWE

Ubytování – jedním slovem perfektní

– jak místo kousek od školy a v centru,

tak i rodina – vzdělaná, přátelská,

vstřícná, komunikativní.

Václav Horák

Cetelem

Ubytování bylo fantastické, rodina mi

naprosto vyhovovala a byla pro mě

opravdu vynikající alternativou.

Miloslava Kavalírková

LBBW

Celkově jsem byl velmi spokojen. Musím

říci, že pan učitel Francis Duncan

byl opravdu prvotřídní. Ještě jsem nezažil

nikoho, kdo by se permanentně

snažil přizpůsobovat průběh a obsah

výuky tak, aby maximalizoval přínos

pro všechny studenty. Výhodou také

bylo, že z avizovaných šesti účastníků

jsme ve fi nále byli jen tři, což zvýšilo interaktivnost

kurzu.

Jan Chudoba

Mondelez

Kurz i pobyt byl určitě přínosný. Lektoři

výborní, obsah dle požadavků.

Ubytování bylo v naprostém pořádku.

V dobré lokalitě, blízko MHD.

Helena Kopřivová

DHL

44


POBYTOVÉ

KURZY

V RESORTU

SV. KATEŘINA

46


POBYTOVÉ KURZY V RESORTU SV. KATEŘINA

Spojte příjemné s užitečným a zlepšete si své znalosti obchodní

a pracovní angličtiny nikým nerušeni...

Proč pobytový kurz v Resortu

Svatá Kateřina?

English & relax

Ticho a klid místní přírody, relaxace a kvalifi kovaní

lektoři. Nic víc nepotřebujete k tomu, abyste

efektivně zlepšili vaši znalost anglického jazyka.

Intenzita

30 lekcí v 5 dnech vám pomůže osvěžit vaše

znalosti angličtiny, případně pro vás bude kurz

představovat motivaci pro další pravidelné

zlepšování vašich jazykových dovedností.

Skvělá cena

Za cenu, kterou byste běžně zaplatili pouze

za ubytování v resortu, vám nabízíme nejen

veškeré zázemí pro hosty, ale především intenzivní

jazykový kurz pod vedením špičkových lektorů.

Jak je kurz organizován?

30 lekcí anglického jazyka

Skupiny pro začátečníky i pokročilé

Intenzivní studium v počtu 5—8 studentů

Kombinace obchodního a všeobecného jazyka

Zaměření na praktické využití jazyka v pracovním

prostředí a konverzačních situacích

Uzávěrka přihlášek je cca 3 týdny před začátkem

kurzu

Rádi vám nabídku pobytového kurzu upravíme dle

vašich přání a představ

TERMÍNY

3. – 7. října 2016

13. – 17. března 2017

15. – 19. května 2017

10. – 14. července 2017

4. – 8. září 2017

CENOVÉ PODMÍNKY

10 980 Kč

(30x 45 minut výuky, dvoulůžkový pokoj)

11 950 Kč

(30x 45 minut výuky, jednolůžkový pokoj)

Ceny jsou uvedeny pro jednu osobu bez DPH.

47


POBYTOVÉ KURZY V RESORTU SV. KATEŘINA

Cena zahrnuje

Intenzivní jazykový kurz angličtiny

4x ubytování ve dvoulůžkovém nebo jednolůžkovém

pokoji Shiraz

Plná penze (v pondělí od oběda, v pátek do oběda)

Neomezený vstup do wellness/fi tness po celou

dobu pobytu

Neomezené zapůjčení sportovního vybavení

po celou dobu pobytu

2x cvičební lekce na protažení během kurzu

Transfer z Počátek (oplocené nehlídané parkoviště)

do resortu a zpět

10 % sleva na veškeré procedury, masáže

(nevztahuje se na již cenově zvýhodněné balíčky

doporučených kombinací procedur a masáže

ve dvou)

Více o resortu na

www.katerinaresort.cz

Kurz byl výborný! Lektorka byla skvělá, dokázala

nás vtáhnout do daného tématu a velmi názornou

a příjemnou metodou „odstranila“ veškerý náš

ostych nebo strach.

Určitě mne takto vedená angličtina nadchla natolik,

že se ráda takových kurzů opět zúčastním!

Lenka Procházková

soukromá osoba

48


KURZY PRO

VEŘEJNOST

50


KURZY PRO VEŘEJNOST

Proč pravidelné kurzy pro veřejnost s námi?

Top kvalita

Jako největší poskytovatel firemní jazykové výuky

přinášíme více než 17 let zkušeností nyní i do

pravidelných otevřených kurzů.

Výborná dostupnost

Učebny v centru Prahy, výuka také v Brně.

Malý počet studentů ve třídě

Pro co nejefektivnější výuku jsou lekce otevřené pouze

pro 5–8 studentů.

Vysoce profesionální lektoři

Odborné vzdělání v oblasti výuky daného jazyka

a minimálně tříletá praxe.

Metodika Coach&Practise

Lekce refl ektují potřeby a přání studentů, lektor koučuje

a opravuje vaše chyby, studenti hovoří 80 %

času výuky, veškerá látka je pravidelně procvičována.

Studenti z business prostředí

Cílíme na naše stávající a potenciální fi remní klienty,

budete se tak setkávat s lidmi, kteří mají obdobné

potřeby, cíle a zkušenosti.

CENOVÉ PODMÍNKY

3 339 Kč

platba na I. nebo II. semestr (16x 90 min.)

5 999 Kč

při platbě obou semestrů (32x 90 min.)

6 199 Kč

výuka v miniskupině (2-3 studenti)

den a čas možno zvolit u všech kurzů (16x 90 min.)

Možnost platby přes váš

benefitní systém

Benefi ty a.s. – www.benefi ty.cz

Benefi t Management – www.benefi t-plus.cz

Cafeteria systems – www.cafeteriasystems.cz

Sodexo – www.mojebenefi ty.cz

Edenred – www.benefi tycafe.cz

Chèque Déjeuner - www.seky.cz

Přihlášení a více informací na www.jcl.cz

1 669 Kč

letní semestr (8x 90 min.)

3 099 Kč

letní semestr miniskupina (8x 90 min.)

HRAĎTE PŘES

BENEFITY

51


KURZY PRO VEŘEJNOST

PODZIM

2016

PRAHA ANGLIČTINA

OBECNÁ Lektor Den Čas Termín

A0 úplný začátečník ČL Po 18:50 - 20:20 3. 10. 2016 - 30. 1. 2017

A0 úplný začátečník ČL Čt 07:15 - 08:45 6. 10. 2016 - 9. 2. 2017

A1 falešný začátečník ČL St 07:15 - 08:45 5. 10. 2016 - 1. 2. 2017

A1 falešný začátečník ČL Čt 17:15 - 18:45 6. 10. 2016 - 9. 2. 2017

A2 mírně pokročilý ČL Út 17:15 -18:45 4. 10. 2016 - 31. 1. 2017

A2 mírně pokročilý ČL St 18:50 - 20:20 5. 10. 2016 - 1. 2. 2017

A2 mírně pokročilý ČL Pá 07:15 - 08:45 7. 10. 2016 - 10. 2. 2017

B1 středně pokročilý RM Po 07:15 - 08:45 3. 10. 2016 - 30. 1. 2017

B1 středně pokročilý RM Út 18:50 - 20:20 4. 10. 2016 - 31. 1. 2017

B1 středně pokročilý RM St 17:15 -18:45 5. 10. 2016 - 1. 2. 2017

B2 pokročilý RM Po 17:15 -18:45 3. 10. 2016 - 30. 1. 2017

B2 pokročilý RM Út 07:15 - 08:45 4. 10. 2016 - 31. 1. 2017

C1 velmi pokročilý RM St 07:15 - 08:45 5. 10. 2016 - 1. 2. 2017

C1 velmi pokročilý RM Čt 18:50 - 20:20 6. 10. 2016 -9. 2. 2017

KONVERZACE Lektor Den Čas Termín

B1 středně pokročilý RM Po 07:15 - 08:45 3. 10. 2016 - 30. 1. 2017

B1 středně pokročilý RM Út 17:15 - 18:45 4. 10. 2016 - 31. 1. 2017

B1 středně pokročilý RM St 18:50 - 20:20 5. 10. 2016 - 1. 2. 2017

B2 pokročilý RM Út 07:15 - 08:45 4. 10. 2016 - 31. 1. 2017

B2 pokročilý RM Čt 18:50 - 20:20 6. 10. 2016 - 9. 2. 2017

C1 velmi pokročilý RM Po 17:15 - 18:45 3. 10. 2016 - 30. 1. 2017

OBCHODNÍ Lektor Den Čas Termín

B1 středně pokročilý RM St 07:15 - 08:45 5. 10. 2016 - 1. 2. 2017

B1 středně pokročilý RM Čt 17:15 - 18:45 6. 10. 2016 - 9. 2. 2017

B2 pokročilý RM Út 18:50 - 20:20 4. 10. 2016 - 31. 1. 2017

B2 pokročilý RM Pá 07:15 - 08:45 7. 10. 2016 -10. 2. 2017

CAMBRIDGE ZKOUŠKY FCE / CAE Lektor Den Čas Termín

B1/B2 FCE středně/pokročilý RM Út 18:50 - 20:20 4. 10. 2016 - 31. 1. 2017

B1/B2 FCE středně/pokročilý RM St 17:15 - 18:45 5. 10. 2016 - 1. 2. 2017

C1/C2 CAE pokročilý RM St 18:50 - 20:20 5. 10. 2016 - 1. 2. 2017

C1/C2 CAE pokročilý RM Čt 17:15 - 18:45 6. 10. 2016 - 9. 2. 2017

PRAHA ČEŠTINA

OBECNÁ Lektor Den Čas Termín

A0 úplný začátečník RM Pá 17:15 - 18:45 7. 10. 2016 - 10. 2. 2017

A1 falešný začátečník RM Po 17:15 - 18:45 3. 10. 2016 - 30. 1. 2017

A2 mírně pokročilý RM Po 18:50 - 20:20 3. 10. 2016 - 30. 1. 2017

B1 středně pokročilý RM St 17:15 - 18:45 4. 10. 2016 - 31. 1. 2017

B2 pokročilý RM St 18:50 - 20:20 4. 10. 2016 - 31. 1. 2017

52


KURZY PRO VEŘEJNOST

PODZIM

2016

PRAHA NĚMČINA

OBECNÁ Lektor Den Čas Termín

A0 úplný začátečník ČL Po 17:15 - 18:45 3. 10. 2016 - 30. 1. 2017

A0 úplný začátečník ČL St 07:15 - 08:45 5. 10. 2016 - 1. 2. 2017

A1 falešný začátečník ČL Po 18:50 - 20:20 3. 10. 2016 - 30. 1. 2017

A1 falešný začátečník ČL Čt 07:15 - 08:45 6. 10. 2016 - 9. 2. 2017

A2 mírně pokročilý ČL Út 07:15 - 08:45 4. 10. 2016 - 31. 1. 2017

A2 mírně pokročilý ČL Čt 17:15 - 18:45 6. 10. 2016 - 9. 2. 2017

B1 středně pokročilý ČL/RM Čt 18:50 - 20:20 6. 10. 2016 - 9. 2. 2017

B1 středně pokročilý ČL/RM Pá 07:15 - 08:45 7. 10. 2016 -10. 2. 2017

B2 pokročilý ČL/RM Út 17:15 - 18:45 4. 10. 2016 - 31. 1. 2017

KONVERZACE Lektor Den Čas Termín

B1 středně pokročilý ČL/RM Po 07:15 - 08:45 3. 10. 2016 - 30. 1. 2017

B1 středně pokročilý ČL/RM Út 18:50 - 20:20 6. 10. 2016 - 9. 2. 2017

B2 pokročilý ČL/RM Čt 17:15 - 18:45 6. 10. 2016 - 9. 2. 2017

C1 velmi pokročilý RM Čt 18:50 - 20:20 6. 10. 2016 - 9. 2. 2017

OBCHODNÍ Lektor Den Čas Termín

B1 středně pokročilý RM St 07:15 - 08:45 5. 10. 2016 - 1. 2. 2017

B1 středně pokročilý RM Čt 17:15 - 18:45 6. 10. 2016 - 9. 2. 2017

B2 pokročilý RM Pá 07:15 - 08:45 7. 10. 2016 - 10. 2. 2017

PRAHA ČEŠTINA

OBECNÁ Lektor Den Čas Termín

A0 úplný začátečník RM Pá 17:15 - 18:45 7. 10. 2016 -10. 2. 2017

A1 falešný začátečník RM Po 17:15 - 18:45 3. 10. 2016 - 30. 1. 2017

A2 mírně pokročilý RM Po 18:50 - 20:20 3. 10. 2016 - 30. 1. 2017

B1 středně pokročilý RM St 17:15 - 18:45 4. 10. 2016 - 31. 1. 2017

B2 pokročilý RM St 18:50 - 20:20 4. 10. 2016 - 31. 1. 2017

BRNO ANGLIČTINA

OBECNÁ Lektor Den Čas Termín

A0 úplný začátečník ČL Po 17:15 - 18:45 3. 10. 2016 - 30. 1. 2017

A0 úplný začátečník ČL Čt 07:15 - 08:45 6. 10. 2016 - 9. 2. 2017

A1 falešný začátečník ČL Út 17:15 - 18:45 4. 10. 2016 - 31. 1. 2017

A1 falešný začátečník ČL St 07:15 - 08:45 5. 10. 2016 - 1. 2. 2017

A2 mírně pokročilý ČL Čt 17:15 -18:45 6. 10. 2016 - 9. 2. 2017

A2 mírně pokročilý ČL Pá 07:15 - 08:45 7. 10. 2016 - 10. 2. 2017

B1 středně pokročilý RM Po 07:15 - 08:45 3. 10. 2016 - 30. 1. 2017

B1 středně pokročilý RM St 17:15 - 18:45 5. 10. 2016 - 1. 2. 2017

B2 pokročilý RM Út 17:15 - 18:45 4. 10. 2016 - 31. 1. 2017

C1 velmi pokročilý RM Po 17:15 - 18:45 3. 10. 2016 - 30. 1. 2017

53


KURZY PRO VEŘEJNOST

PODZIM

2016

KONVERZACE Lektor Den Čas Termín

B1 středně pokročilý RM St 18:50 - 20:20 5. 10. 2016 - 1. 2. 2017

B2 pokročilý RM Út 18:50 - 20:20 4. 10. 2016 - 31. 1. 2017

C1 velmi pokročilý RM Po 18:50 - 20:20 3. 10. 2016 - 30. 1. 2017

BRNO NĚMČINA

OBECNÁ Lektor Den Čas Termín

A0 úplný začátečník ČL Po 17:15 - 18:45 3. 10. 2016 - 30. 1. 2017

A1 falešný začátečník ČL Po 18:50 - 20:20 3. 10. 2016 - 30. 1. 2017

A2 mírně pokročilý ČL St 18:50 - 20:20 5. 10. 2016 - 1. 2. 2017

B1 středně pokročilý ČL/RM Út 17:15 - 18:45 6. 10. 2016 - 9. 2. 2017

B2 pokročilý ČL/RM St 17:15 - 18:45 5. 10. 2016 - 1. 2. 2017

KONVERZACE Lektor Den Čas Termín

B1 středně pokročilý ČL/RM Po 07:15 - 08:45 3. 10. 2016 - 30. 1. 2017

B1 středně pokročilý ČL/RM Út 18:50 - 20:20 6. 10. 2016 - 9. 2. 2017

B2 pokročilý ČL/RM Čt 17:15 - 18:45 6. 10. 2016 - 9. 2. 2017

C1 velmi pokročilý RM Čt 18:50 - 20:20 6. 10. 2016 - 9. 2. 2017

OBCHODNÍ Lektor Den Čas Termín

B1 středně pokročilý RM St 07:15 - 08:45 5. 10. 2016 - 1. 2. 2017

B1 středně pokročilý RM Čt 17:15 - 18:45 6. 10. 2016 - 9. 2. 2017

B2 pokročilý RM Pá 07:15 - 08:45 7. 10. 2016 - 10. 2. 2017

Používané učebnice

General English A0/A1: English File, 3 rd ed. - elementary - student‘s book + workbook (645 Kč)

General English A2: English File, 3 rd ed. - pre-intermediate - student‘s book + workbook (645 Kč)

General English B1: English File, 3 rd ed. - intermediate - student‘s book + workbook (645 Kč)

General English B2: English File, 3 rd ed. - upper-intermediate - student‘s book + workbook (645 Kč)

General English C1: English File, 3 rd ed. - advanced - student‘s book + workbook (645 Kč)

Business English B1: Intelligent Business - intermediate - coursebook (601 Kč)

Business English B2: Intelligent Business - upper-intermediate - coursebook (601 Kč)

Cambridge First (FCE): Objective First, 4 th ed. - student‘s book (415 Kč)

Cambridge Advanced (CAE): Objective Advanced, 4 th ed. - student‘s book (526 Kč)

Deutsch A1: Themen Aktuell 1 - Kursbuch + Arbeitsbuch (574 Kč)

Deutsch A2: Themen Aktuell 2 - Kursbuch + Arbeitsbuch (574 Kč)

Deutsch B1: Aspekte 1 - Kursbuch + Arbeitsbuch (647 Kč)

Deutsch B2: Aspekte 2 - Kursbuch + Arbeitsbuch (687 Kč)

Unternehmen Deutsch B1: Alltag, Beruf und Co. 5/6 - Kursbuch (348 Kč)

Čeština pro cizince A0/A1/A2: New Czech Step by Step - pack (666 Kč)

Čeština pro cizince B1/B2: Česky krok za krokem 2 - učebnice + pracovní sešit (814 Kč)

54


KURZY PRO VEŘEJNOST

JARO

2017

PRAHA ANGLIČTINA

OBECNÁ Lektor Den Čas Termín

A0 úplný začátečník ČL Čt 07:15 - 08:45 23. 2. - 8. 6. 2017

A1 falešný začátečník ČL Po 18:50 - 20:20 20. 2. - 26. 6. 2017

A1 falešný začátečník ČL Čt 17:15 - 18:45 23. 2. - 8. 6. 2017

A2 mírně pokročilý ČL Út 17:15 -18:45 21. 2. - 6. 6. 2017

A2 mírně pokročilý ČL St 07:15 - 08:45 22. 2. - 7. 6. 2017

A2 mírně pokročilý ČL St 18:50 - 20:20 22. 2. - 7. 6. 2017

A2 mírně pokročilý ČL Pá 07:15 - 08:45 24. 2. - 9. 6. 2017

B1 středně pokročilý RM Po 07:15 - 08:45 20. 2. - 26. 6. 2017

B1 středně pokročilý RM Út 18:50 - 20:20 21. 2. - 6. 6. 2017

B1 středně pokročilý RM St 17:15 -18:45 22. 2. - 7. 6. 2017

B2 pokročilý RM Po 17:15 -18:45 20. 2. - 26. 6. 2017

B2 pokročilý RM Út 07:15 - 08:45 21. 2. - 6. 6. 2017

C1 velmi pokročilý RM St 07:15 - 08:45 22. 2. - 7. 6. 2017

C1 velmi pokročilý RM Čt 18:50 - 20:20 23. 2. - 8. 6. 2017

KONVERZACE Lektor Den Čas Termín

B1 středně pokročilý RM Po 07:15 - 08:45 20. 2. - 26. 6. 2017

B1 středně pokročilý RM Út 17:15 - 18:45 21. 2. - 6. 6. 2017

B1 středně pokročilý RM St 18:50 - 20:20 22. 2. - 7. 6. 2017

B2 pokročilý RM Út 07:15 - 08:45 21. 2. - 6. 6. 2017

B2 pokročilý RM Čt 18:50 - 20:20 23. 2. - 8. 6. 2017

C1 velmi pokročilý RM Po 17:15 - 18:45 20. 2. - 26. 6. 2017

OBCHODNÍ Lektor Den Čas Termín

B1 středně pokročilý RM St 07:15 - 08:45 22. 2. - 7. 6. 2017

B1 středně pokročilý RM Čt 17:15 - 18:45 23. 2. - 8. 6. 2017

B2 pokročilý RM Út 18:50 - 20:20 21. 2. - 6. 6. 2017

B2 pokročilý RM Pá 07:15 - 08:45 24. 2. - 16. 6. 2017

CAMBRIDGE ZKOUŠKY FCE / CAE Lektor Den Čas Termín

B1/B2 FCE středně/pokročilý RM Út 18:50 - 20:20 21. 2. - 6. 6. 2017

B1/B2 FCE středně/pokročilý RM St 17:15 -18:45 22. 2. - 7. 6. 2017

C1/C2 CAE pokročilý RM St 18:50 - 20:20 22. 2. - 7. 6. 2017

C1/C2 CAE pokročilý RM Čt 17:15 -18:45 23. 2. - 8. 6. 2017

PRAHA NĚMČINA

OBECNÁ Lektor Den Čas Termín

A0 úplný začátečník ČL Po 18:50 - 20:20 20. 2. - 26. 6. 2017

A0 úplný začátečník ČL St 07:15 - 08:45 22. 2. - 7. 6. 2017

A1 falešný začátečník ČL Po 17:15 - 18:45 20. 2. - 26. 6. 2017

A1 falešný začátečník ČL Čt 07:15 - 08:45 23. 2. - 8. 6. 2017

A2 mírně pokročilý ČL Út 07:15 - 08:45 21. 2. - 6. 6. 2017

A2 mírně pokročilý ČL Čt 17:15 - 18:45 23. 2. - 8. 6. 2017

B1 středně pokročilý ČL/RM Čt 18:50 - 20:20 23. 2. - 8. 6. 2017

B1 středně pokročilý ČL/RM Pá 07:15 - 08:45 24. 2. - 16. 6. 2017

B2 pokročilý ČL/RM Út 17:15 - 18:45 21.2. - 6. 6. 2017

55


KURZY PRO VEŘEJNOST

JARO

2017

KONVERZACE Lektor Den Čas Termín

B1 středně pokročilý ČL/RM Po 07:15 - 08:45 20. 2. - 26. 6. 2017

B1 středně pokročilý ČL/RM Út 18:50 - 20:20 21. 2. - 6. 6. 2017

B2 pokročilý ČL/RM Čt 17:15 - 18:45 23. 2. - 8. 6. 2017

C1 velmi pokročilý RM Čt 18:50 - 20:20 23. 2. - 8. 6. 2017

OBCHODNÍ Lektor Den Čas Termín

B1 středně pokročilý RM St 07:15 - 08:45 22. 2. - 7. 6. 2017

B1 středně pokročilý RM Čt 17:15 - 18:45 23. 2. - 8. 6. 2017

B2 pokročilý RM Pá 07:15 - 08:45 24. 2. - 16. 6. 2017

PRAHA ČEŠTINA

OBECNÁ Lektor Den Čas Termín

A0 úplný začátečník RM Pá 17:15 - 18:45 24. 2. - 16. 6. 2017

A1 falešný začátečník RM Po 17:15 - 18:45 20. 2. - 26. 6. 2017

A2 mírně pokročilý RM Po 18:50 - 20:20 20. 2. - 26. 6. 2017

B1 středně pokročilý RM St 17:15 - 18:45 22. 2. - 7. 6. 2017

B2 pokročilý RM St 18:50 - 20:20 22. 2. - 7. 6. 2017

BRNO ANGLIČTINA

OBECNÁ Lektor Den Čas Termín

A0 úplný začátečník ČL Út 17:15 - 18:45 21. 2. - 6. 6. 2017

A0 úplný začátečník ČL Čt 07:15 - 08:45 23. 2. - 8. 6. 2017

A1 falešný začátečník ČL Po 17:15 - 18:45 20. 2. - 26. 6. 2017

A1 falešný začátečník ČL St 07:15 - 08:45 22. 2. - 7. 6. 2017

A2 mírně pokročilý ČL Čt 17:15 -18:45 23. 2. - 8. 6. 2017

A2 mírně pokročilý ČL Pá 07:15 - 08:45 24. 2. - 16. 6. 2017

B1 středně pokročilý RM Po 07:15 - 08:45 20. 2. - 26. 6. 2017

B1 středně pokročilý RM St 17:15 - 18:45 22. 2. - 7. 6. 2017

B2 pokročilý RM Út 17:15 - 18:45 21. 2. - 6. 6. 2017

C1 velmi pokročilý RM Po 17:15 - 18:45 20. 2. - 26. 6. 2017

KONVERZACE Lektor Den Čas Termín

B1 středně pokročilý RM St 18:50 - 20:20 22. 2. - 7. 6. 2017

B2 pokročilý RM Út 18:50 - 20:20 21. 2. - 6. 6. 2017

C1 velmi pokročilý RM Po 18:50 - 20:20 20. 2. - 26. 6. 2017

56


KURZY PRO VEŘEJNOST

JARO

2017

BRNO NĚMČINA

OBECNÁ Lektor Den Čas Termín

A0 úplný začátečník ČL Po 17:15 - 18:45 20. 2. - 26. 6. 2017

A1 falešný začátečník ČL Po 18:50 - 20:20 20. 2. - 26. 6. 2017

A2 mírně pokročilý ČL St 18:50 - 20:20 22. 2. - 7. 6. 2017

B1 středně pokročilý ČL/RM Út 17:15 - 18:45 21. 2. - 6. 6. 2017

B2 pokročilý ČL/RM St 17:15 - 18:45 22. 2. - 7. 6. 2017

KONVERZACE Lektor Den Čas Termín

B1 středně pokročilý ČL/RM Po 07:15 - 08:45 20. 2. - 26. 6. 2017

B1 středně pokročilý ČL/RM Út 18:50 - 20:20 21. 2. - 6. 6. 2017

B2 pokročilý ČL/RM Čt 17:15 - 18:45 23. 2. - 8. 6. 2017

C1 velmi pokročilý RM Čt 18:50 - 20:20 23. 2. - 8. 6. 2017

OBCHODNÍ Lektor Den Čas Termín

B1 středně pokročilý RM St 07:15 - 08:45 22. 2. - 7. 6. 2017

B1 středně pokročilý RM Čt 17:15 - 18:45 23. 2. - 8. 6. 2017

B2 pokročilý RM Pá 07:15 - 08:45 24. 2. - 16. 6. 2017

Používané učebnice

General English A0/A1: English File, 3 rd ed. - elementary - student‘s book + workbook (645 Kč)

General English A2: English File, 3 rd ed. - pre-intermediate - student‘s book + workbook (645 Kč)

General English B1: English File, 3 rd ed. - intermediate - student‘s book + workbook (645 Kč)

General English B2: English File, 3 rd ed. - upper-intermediate - student‘s book + workbook (645 Kč)

General English C1: English File, 3 rd ed. - advanced - student‘s book + workbook (645 Kč)

Business English B1: Intelligent Business - intermediate - coursebook (601 Kč)

Business English B2: Intelligent Business - upper-intermediate - coursebook (601 Kč)

Cambridge First (FCE): Objective First, 4 th ed. - student‘s book (415 Kč)

Cambridge Advanced (CAE): Objective Advanced, 4 th ed. - student‘s book (526 Kč)

Deutsch A1: Themen Aktuell 1 - Kursbuch + Arbeitsbuch (574 Kč)

Deutsch A2: Themen Aktuell 2 - Kursbuch + Arbeitsbuch (574 Kč)

Deutsch B1: Aspekte 1 - Kursbuch + Arbeitsbuch (647 Kč)

Deutsch B2: Aspekte 2 - Kursbuch + Arbeitsbuch (687 Kč)

Unternehmen Deutsch B1: Alltag, Beruf und Co. 5/6 - Kursbuch (348 Kč)

Čeština pro cizince A0/A1/A2: New Czech Step by Step - pack (666 Kč)

Čeština pro cizince B1/B2: Česky krok za krokem 2 - učebnice + pracovní sešit (814 Kč)

57


KURZY PRO VEŘEJNOST

LÉTO

2017

PRAHA ANGLIČTINA

OBECNÁ Lektor Den Čas Termín

A0 úplný začátečník ČL Čt 07:15 - 08:45 13. 7. - 31. 8. 2017

A1 falešný začátečník ČL Po 18:50 - 20:20 10. 7. - 28. 8. 2017

A1 falešný začátečník ČL St 07:15 - 08:45 12. 7. - 30. 8. 2017

A2 mírně pokročilý ČL Út 17:15 -18:45 11. 7. - 29. 8. 2017

A2 mírně pokročilý ČL Pá 07:15 - 08:45 14. 7. - 1. 9. 2017

B1 středně pokročilý RM St 17:15 -18:45 12. 7. - 30. 8. 2017

B1 středně pokročilý RM Po 07:15 - 08:45 10. 7. - 28. 8. 2017

B2 pokročilý RM Po 17:15 -18:45 10. 7. - 28. 8. 2017

C1 velmi pokročilý RM St 07:15 - 08:45 12. 7. - 30. 8. 2017

KONVERZACE Lektor Den Čas Termín

B1 středně pokročilý RM Po 07:15 - 08:45 10. 7. - 28. 8. 2017

B1 středně pokročilý RM Út 17:15 - 18:45 11. 7. - 29. 8. 2017

B2 pokročilý RM Čt 18:50 - 20:20 13. 7. - 31. 8. 2017

C1 velmi pokročilý RM Po 17:15 - 18:45 10. 7. - 28. 8. 2017

OBCHODNÍ Lektor Den Čas Termín

B1 středně pokročilý RM Čt 17:15 - 18:45 13. 7. - 31. 8. 2017

B2 pokročilý RM Pá 07:15 - 08:45 14. 7. - 1. 9. 2017

CAMBRIDGE ZKOUŠKY FCE / CAE Lektor Den Čas Termín

B1/B2 FCE středně/pokročilý RM St 17:15 -18:45 12. 7. - 30. 8. 2017

C1/C2 CAE pokročilý RM Čt 17:15 -18:45 13. 7. - 31. 8. 2017

PRAHA NĚMČINA

OBECNÁ Lektor Den Čas Termín

A0 úplný začátečník ČL St 07:15 - 08:45 12. 7. - 30. 8. 2017

A1 falešný začátečník ČL Po 17:15 - 18:45 10. 7. - 28. 8. 2017

A2 mírně pokročilý ČL Út 07:15 - 08:45 11. 7. - 29. 8. 2017

A2 mírně pokročilý ČL Čt 17:15 - 18:45 13. 7. - 31. 8. 2017

B1 středně pokročilý ČL/RM Pá 07:15 - 08:45 14. 7. - 1. 9. 2017

B2 pokročilý ČL/RM Út 17:15 - 18:45 11. 7. - 29. 8. 2017

KONVERZACE Lektor Den Čas Termín

B1 středně pokročilý ČL/RM Út 18:50 - 20:20 11. 7. - 29. 8. 2017

B2 pokročilý ČL/RM Čt 17:15 - 18:45 13. 7. - 31. 8. 2017

C1 velmi pokročilý RM Čt 18:50 - 20:20 13. 7. - 31. 8. 2017

OBCHODNÍ Lektor Den Čas Termín

B1 středně pokročilý RM Čt 17:15 - 18:45 13. 7. - 31. 8. 2017

B2 pokročilý RM Pá 07:15 - 08:45 14. 7. - 1. 9. 2017

58


KURZY PRO VEŘEJNOST

LÉTO

2017

PRAHA ČEŠTINA

OBECNÁ Lektor Den Čas Termín

A0 úplný začátečník RM Pá 17:15 - 18:45 14. 7. - 1. 9. 2017

A1 falešný začátečník RM Po 17:15 - 18:45 10. 7. - 28. 8. 2017

A2 mírně pokročilý RM Po 18:50 - 20:20 10. 7. - 28. 8. 2017

B1 středně pokročilý RM St 17:15 - 18:45 12. 7. - 30. 8. 2017

B2 pokročilý RM St 18:50 - 20:20 12. 7. - 30. 8. 2017

BRNO ANGLIČTINA

OBECNÁ Lektor Den Čas Termín

A0 úplný začátečník ČL Út 17:15 - 18:45 11. 7. - 29. 8. 2017

A1 falešný začátečník ČL Po 17:15 - 18:45 10. 7. - 28. 8. 2017

A1 falešný začátečník ČL St 07:15 - 08:45 12. 7. - 30. 8. 2017

A2 mírně pokročilý ČL Pá 07:15 - 08:45 14. 7. - 1. 9. 2017

B1 středně pokročilý RM St 17:15 - 18:45 12. 7. - 30. 8. 2017

B2 pokročilý RM Út 17:15 - 18:45 11. 7. - 29. 8. 2017

C1 velmi pokročilý RM Po 17:15 - 18:45 10. 7. - 28. 8. 2017

KONVERZACE Lektor Den Čas Termín

B1 středně pokročilý RM St 18:50 - 20:20 12. 7. - 30. 8. 2017

B2 pokročilý RM Út 18:50 - 20:20 11. 7. - 29. 8. 2017

C1 velmi pokročilý RM Po 18:50 - 20:20 10. 7. - 28. 8. 2017

BRNO NĚMČINA

OBECNÁ Lektor Den Čas Termín

A0 úplný začátečník ČL Po 17:15 - 18:45 10. 7. - 28. 8. 2017

A1 falešný začátečník ČL Po 18:50 - 20:20 10. 7. - 28. 8. 2017

A2 mírně pokročilý ČL St 18:50 - 20:20 12. 7. - 30. 8. 2017

B1 středně pokročilý ČL/RM Út 17:15 - 18:45 11. 7. - 29. 8. 2017

B2 pokročilý ČL/RM St 17:15 - 18:45 12. 7. - 30. 8. 2017

KONVERZACE Lektor Den Čas Termín

B1 středně pokročilý ČL/RM Út 18:50 - 20:20 11. 7. - 29. 8. 2017

B2 pokročilý ČL/RM Čt 17:15 - 18:45 13. 7. - 31. 8. 2017

C1 velmi pokročilý RM Čt 18:50 - 20:20 13. 7. - 31. 8. 2017

OBCHODNÍ Lektor Den Čas Termín

B1 středně pokročilý RM Čt 17:15 - 18:45 13. 7. - 31. 8. 2017

B2 pokročilý RM Pá 07:15 - 08:45 14. 7. - 1. 9. 2017

59


PŘEKLADY

A TLUMOČENÍ

60


PŘEKLADY A TLUMOČENÍ

Proč překlady a tlumočení s námi?

Jeden dodavatel

= více než 60 jazyků

Díky široké nabídce překládaných jazyků vám zajistíme

komplexní pokrytí jazykových služeb v rámci

jednoho dodavatele.

Moderní technologie

Díky moderním technologiím pro zpracování a formátování

textu vám překlad dodáme vždy ve stejné

podobě, jako je originál.

Perfektní servis

Zajištění perfektního klientsky orientovaného servisu

je samozřejmostí.

Odborné překlady

Zajistíme kvalitní odborné překlady bez příplatku.

Individuální přístup

Vytváříme vlastní překladovou paměť a glosář pro

každého klienta, čímž dodržujeme konzistenci

textů, jednotnost terminologie a vedeme přehled

preferovaných a zakázaných pojmů.

Tlumočení

V rámci kompletního servisu zajistíme také tlumočnické

služby na vaše akce, konference či

školení, a to včetně případného zajištění potřebné

techniky.

Garance termínu

Garantujeme dodržení termínu vyhotovení zakázky.

Překládáme

všeobecné i odborné texty

produktové letáky, návody, dokumentace

marketingové materiály, www stránky a další

interní fi remní dokumenty

zajišťujeme jazykové korektury

překládáme mezi různými cizími jazyky

smlouvy, obchodní korespondenci,

pověřovací listiny

dokumenty se soudním ověřením

anglický jazyk

německý jazyk

francouský jazyk

španělský jazyk

italský jazyk

ruský jazyk

a mnoho dalších

61


PŘEKLADY A TLUMOČENÍ

CENOVÉ PODMÍNKY

Překlady z Aj, Nj, Sk z ostatních jazyků

do českého jazyka 340 Kč od 360 Kč

do cizího jazyka 380 Kč od 420 Kč

se soudním ověřením

od 480 Kč

Expresní příplatky Do 48 hodin Do 24 hodin

30 % 50 %

Tlumočení do 4 hodin 4–8 hodin

od 6 000 Kč

od 10 500 Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Ceny překladů jsou uvedeny za 1 normostranu = 1 800 znaků včetně mezer.

Pro rámcovou spolupráci pro vás připravíme individuální kalkulaci.

Cena překladu zahrnuje:

Překlad překladatelem se zkušenostmi v daném oboru

Korekturu interním překladatelem

Faktickou kontrolu (konzistence překladu, čísla atd.)

Formální úpravu dle originálu (dle typu zaslaného dokumentu)

Rádi pro vás zdarma připravíme překladový slovníček na míru vašim

potřebám tak, aby všechny vaše přeložené texty byly jednotné a sladěné.

Klientský slovníček obsahuje specifi cké termíny Vaší společnosti (názvy produktů, pracovních pozic, procesů…)

a předepsané i zakázané způsoby překladu určitých pojmů.

Přínosy pro vás:

Jednotná podoba všech Vašich překladů

Překlad konkrétních termínů přesně

stanoveným způsobem dle firemních zvyklostí

Úspora času (při interních korekturách)

Ještě vyšší kvalita překladů

Co je k vytvoření slovníčku třeba:

NOVĚ

Ve spolupráci s překladatelem vytvoříme glosář na

základě překladů, které s námi již realizujete, a zašleme

Vám jej ke schválení/připomínkování.

Pokud již máte nějaký fi remní slovníček pojmů nebo

přehled terminologie užívané v daném jazyce, prosím

zašlete nám jej. Na jeho základě vytvoříme Váš klientský

překladový slovníček.

Cožpak překladatel nezná správný překlad?

Překladatel vybírá vždy výraz, který dle jeho názoru nejvíce odpovídá celkovému kontextu, ve většině jazyků však

pro překlad jednoho odborného výrazu existují synonyma. Často je právě specifický překlad normou v dané

společnosti nebo reprezentuje její image

62


VYBRANÉ REFERENCE

S JCL spolupracujeme již několik let. Jsme velmi technicky

založená společnost a velmi oceňujeme, že překladatelé

JCL znají naši odbornou terminologii a tak si

můžeme být jistí, že budou všechny překlady v souladu

s odbornými termíny. Jednání a reakce ze strany JCL

jsou rychlé, odpověď na poptávku dostaneme vždy

nejpozději do 2 hodin. Dodržení termínů je samozřejmostí.

Renata Štieglerová

Schindler

Spolupráce mezi James Cook Languages a PepsiCo CZ

s.r.o. bylo pro naší společnost krokem ke spokojenosti.

Služby JCL jsou vždy poskytovány včasně a v nejvyšší

kvalitě. Zaměstnanci JCL jsou vstřícní a orientovaní na

potřeby zákazníka, kterému pokaždé vyhoví. Těšíme se

na pokračující spolupráci.

Jana Mišovicová

PEPSICO CZ s.r.o.

Se společností JCL spolupracujeme dlouhodobě,

využíváme služby jazykových kurzů a překlady.

Obecně jsme se spoluprací velmi spokojeni, termín

dodání překladů je vždy dodržen, někdy využíváme

službu expres či s notářským ověřením a podpisem.

V případě specifi ckých požadavků nám JCL vždy

vyjde vstříc a navrhne možnosti řešení.

Lucie Dýnková

Office Depot

63


DALŠÍ

SLUŽBY

64


DALŠÍ SLUŽBY

Nezávislý audit,

recruitment testování

Našim klientům nabízíme nezávislé testování zaměstnanců

či kandidátů v rámci náboru.

Standardní součástí testování je jazykový test

a osobní pohovor v jazyce pro komplexní ověření

jazykových dovedností v oblasti aktivního i pasivního

užívání.

Výstupy dle Evropského referenčního rámce jsou

doplněny o slovní komentáře a doporučení pro budoucí

studium.

Rychlé, ekonomické a fl exibilní řešení.

Mezinárodní zkoušky

Jsme držitelem certifi kátu pro přípravu na zkoušky

ESOL od University of Cambridge.

Nabízíme kurzy přípravy ke zkouškám, kdy koncepce

kurzu odpovídá cílové zkoušce a součástí lekcí

jsou i zkušební (mock) testy.

Pro naše studenty zajistíme veškerou administrativu

při registraci na většinu mezinárodních zkoušek.

95% úspěšnost studentů

v roce 2015

motivační prvek ve výuce

forma měření jazykové úrovně

či pokroku

E-learning

Nabízíme vám špičkový e-learning.

www.onlinejazyky.cz

Nástroj pro procvičování jazykových znalostí

a dovedností.

4 světové jazyky, obecné i profesní kurzy.

Máte-li požadavek na specifi cký obsah e-learningu

(zaměření na konkrétní tematickou oblast), rádi jej

pro vás připravíme na míru.

Jeden roční kurz obsahuje 100 hodin výkladů a cvičení

a více než 1 200 nových slovíček a frází.

E-learning je interaktivní možností pro samostudium,

doporučujeme jej jako doplňující nástroj k běžné

výuce s lektorem, nikoli jako samostatný produkt.

Cross culture training

Odlišnosti různých kultur a národů pro případy

expatriace do zahraničí i do České republiky.

Kurz je vždy připraven na míru a odráží porovnání kultur,

komunikace, zvyků a prostředí dotyčných zemí.

Tento typ kurzu využívají především mezinárodní

společnosti nebo české fi rmy intenzivně obchodující

na zahraničních trzích.

Výuka přes Skype

NOVĚ

Pokud jste časově vytíženi nebo hodně cestujete,

rádi pro vás připravíme výuku přes Skype.

Pokud zmeškáte svoji hodinu nebo se jí nemůžete

zúčastnit osobně, můžete si ji s lektorem nahradit

přes Skype nebo může rovnou proběhnout online.

65


více než 17 let

zkušeností,

375 firemních

zákazníků

efektivní metodika

Coach & Practise

www.jcl.cz

© James Cook Languages s.r.o.

66

Similar magazines