Views
1 year ago

combinepdf

4 Daha yakın tarihe geldiğimize NASA nın Apollo 11'in aya ineceği noktayı hesaplamak için kullandığı bilgisayarın işlemci frekansı sadece 1 Mhz'idi. Günümüzde ise en iyi bilgisayarlar bir yana cebimizdeki telefon - ların işlemci frekansı 1 Ghz'den (1000 Mhz) daha hızlı. Bilgisayar, ona verdiğiniz komutlara göre veri işleyen gerektiğinde depoloyan bir makinedir. İlk örneğini 20. yüzlılın ortalarına dayanan ozamanlar 167 m² büyüklüğüde 3 ton ağırlığında olan gayet hantal bir makinaydı. Türkiye’de kullanılan ilk bilgisayar ise 1960 yılında Karayolları Genel Müdürlüğün’de kullanılmak amacıyla ülkeye getirilmiş IBM 650-Data’dır. Kabul edilen ilk bilgisayar virüsü internetin atası sayılan ARPANET’teki (Amerikan Gelişmiş Savunma Araştırmaları Dairesi Ağı) “The Creeper” adlı virüstür. The Creeper 1971 yılında deney amaçlı olarak geliştirilmiştir ve zararsızdır. İlk kontrol dışı geliştirilen virüs ise 1982 yılında Apple DOS 3.3 işletim sistemine sahip bilgisayarlara bulaşan “Elk Cloner” adlı virüstür. Virüs şaka amaçlı geliştirilmiş olup, bulaştığı bilgisayarlarda kısa bir şiir göstermiştir. Bilgisayarın tarihi gelişimi, takip eden yıllarda devam etmiş oda büyüklüğündeki eski bilgisayarlar zamanla ufalarak bugün cepleremize girdi. Boyutları ufalırken yapabildikleri işler ise devasa boyutlara gelmiştir. Gelişme artarak sürekli devam etmiş, zamanın en iyi bilgisayar işlemcisi bir süre sonra yüzüne bakılmıyacak hallere gelmiştir.