27.04.2017 Views

Jutro pójdę w świat

Jutro pójdę w świat

Jutro pójdę w świat

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

4


KLASA 5 – ZAGADNIENIA PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI<br />

Lektury obowiązkowe z podstawy programowej<br />

I. Krasicki, wybrane bajki<br />

C.S. Lewis, <br />

A. Mickiewicz(fragmenty: zwyczaje i obyczaje)<br />

F. Molnar, <br />

<br />

Wybrane mity greckie<br />

, , , , , , <br />

Biblia<br />

-<br />

<br />

Wybrane wiersze<br />

<br />

Lektury uzupełniające z podstawy programowej<br />

F.H. Burnett, <br />

<br />

L. Carroll, <br />

<br />

H. Sienkiewicz, <br />

M.Twain, <br />

L.M. Montgomery, <br />

<br />

Inne utwory literackie i ne<br />

przez nauczyciela.<br />

Kształcenie literackie i kulturowe<br />

<br />

<br />

powtórzenie<br />

<br />

<br />

narracja pierwszoosobowa i trzecioosobowa<br />

Kształcenie językowe<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

, ,<br />

konstrukcje z <br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

scenariusz<br />

komiks<br />

<br />

<br />

<br />

okolicznik<br />

<br />

synonimy<br />

<br />

sytuacja komunikacyjna<br />

<br />

<br />

<br />

Tworzenie wypowiedzi<br />

cytaty<br />

<br />

Formy wypowiedzi<br />

<br />

literackiej i rzeczywistej), plan twórczy tekstu, e-mail, SMS<br />

Samokształcenie<br />

<br />

<br />

selekcja i krytyczna ocena informacji


4


Podręcznik w wersji testowej, nieprzeznaczony do sprzedaży, zgodny z treścią podręcznika przesłanego<br />

do MEN w celu uzyskania dopuszczenia do użytku szkolnego zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r.<br />

Prawo o<strong>świat</strong>owe i Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie<br />

podstaw programowych.<br />

EGZEMPLARZ NIE DO SPRZEDAŻY<br />

© Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne<br />

Warszawa 2017<br />

Wydanie I<br />

ISBN 978-83-02-16744-7<br />

Opracowanie merytoryczne i redakcyjne: Renata Krymska (redaktor koordynator), Maryla Marczyk<br />

(redaktor merytoryczny)<br />

Redakcja językowa: Olga Gorczyca-Popławska, Renata Bronikowska<br />

Redakcja techniczna: Iwona Białkowska<br />

Projekt okładki: Hanna Michalska-Baran<br />

Projekt graficzny: Anna Wielbut<br />

Opracowanie graficzne: Aleksandra Majewska, Barbara Scharf, Anna Wielbut<br />

Fotoedycja: Natalia Marszałek<br />

Skład i łamanie: Shift_Enter<br />

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna<br />

00-807 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 96<br />

KRS: 0000595068<br />

Tel. 22 576 25 00<br />

Infolinia: 801 220 555<br />

www.wsip.pl<br />

Druk i oprawa: DROGOWIEC-PL Sp. z o.o., Kielce<br />

Publikacja, którą nabyłeś / nabyłaś, jest dziełem twórcy i wydawcy. Prosimy, abyś przestrzegał / przestrzegała praw,<br />

jakie im przysługują. Jej zawartość możesz udostępnić nieodpłatnie osobom bliskim lub osobiście znanym. Ale nie<br />

publikuj jej w internecie. Jeśli cytujesz jej fragmenty, nie zmieniaj ich treści i koniecznie zaznacz, czyje to dzieło.<br />

A kopiując jej część, rób to jedynie na użytek osobisty.<br />

Szanujmy cudzą własność i prawo.<br />

Więcej na www.legalnakultura.pl<br />

Polska Izba Książki


Sztuka na co dzień. Portret<br />

Natalia Usenko, Wiersz na pocieszenie 14<br />

Wers 15<br />

Krótko o sobie – Astrid Lindgren, Pippi Pończoszanka (fragment);<br />

Jan Brzechwa, Akademia pana Kleksa (fragment);<br />

Joanna Olech, Dynastia Miziołków (fragment) 16<br />

10 wskazówek… Przedstawiam siebie i innych 17<br />

Dane osobowe 18<br />

Życzenia 19<br />

Czy wiesz, że… imiona i nazwiska 19<br />

Zakręty ortografii. Wielka litera: pisownia imion, nazwisk<br />

i nazw geograficznych. Agnieszka Frączek, Drobnostka 20<br />

Znajomi, ale nieznajomi 22<br />

Komunikacja 22<br />

Kraina języka. W świecie znaków. 23<br />

Kraina języka. Głoska, litera, sylaba 25<br />

Małgorzata Strzałkowska, Abecadło 28<br />

Spis alfabetyczny 30<br />

Czy wiesz, że… alfabet 30<br />

Jean-Jacques Sempé, René Goscinny, Tajemny szyfr<br />

(fragment książki Mikołajek i inne chłopaki) 31<br />

Akapit 32<br />

Kraina języka. Części mowy 33<br />

Grzegorz Kasdepke, Syn Nima 35<br />

Synonimy 36<br />

Rodzaje słowników 37<br />

Sprawdzian nr 1 40<br />

3


Sztuka na co dzień. Plakat<br />

Terence Blacker, Nowa pani (fragment książki Magi Mag robi szum) 44<br />

Plan utworu 47<br />

Zakręty ortografii. Ó – u. Agnieszka Frączek, O kozie na mrozie;<br />

Smoczy apetyt 48<br />

Kraina języka. Rzeczownik 51<br />

Joanna Olech, Dynastia Miziołków (fragment) 55<br />

Narrator 56<br />

Jan Twardowski, W klasie 57<br />

Jan Brzechwa, Znaki przestankowe 58<br />

Zasady stosowania znaków interpunkcyjnych 59<br />

Frances Hodgson Burnett, Lekcja francuskiego (fragment<br />

książki Mała księżniczka) 60<br />

Świat przedstawiony 63<br />

Główny bohater 64<br />

Warto obejrzeć (ekranizacje lektur) 65<br />

Czy wiesz, że… Mała księżniczka 65<br />

Kraina języka. Przymiotnik 66<br />

Agnieszka Frączek, Obibok 70<br />

Rym 70<br />

Carlo Collodi, Pinokio (fragment) 71<br />

Dialog 74<br />

Czy wiesz, że… ośle uszy 74<br />

Plakaty teatralne 75<br />

Adaptacja 75<br />

Ekranizacja 75<br />

Ulubione przedmioty 76<br />

10 wskazówek… dla opisującego przedmiot 78<br />

Plan opisu książki / piłki 79<br />

Opis 79<br />

Sprawdzian nr 2 80<br />

4


Sztuka na co dzień. Rzeźba, płaskorzeźba<br />

Władysław Bełza, Katechizm polskiego dziecka 84<br />

Historyczne wizerunki Orła Białego 85<br />

Opis godła 85<br />

Marian Orłoń, O Lechu i białym orle 86<br />

Czy wiesz, że… Gniezno 87<br />

Szlak Piastowski 88<br />

Czy wiesz, że… Szlak Piastowski 88<br />

Kraina języka. Odmiana przez przypadki 89<br />

Co wiem o rzeczowniku? 93<br />

Co wiem o przymiotniku? 93<br />

Jak długo w sercach naszych – pieśń anonimowa 94<br />

Zwrotka (strofa) 95<br />

Refren 95<br />

Zakręty ortografii. Pisownia przymiotników złożonych. 96<br />

Agnieszka Frączek, Barwne ptaszki<br />

Hymn państwowy Rzeczpospolitej Polskiej:<br />

Józef Wybicki, Mazurek Dąbrowskiego 98<br />

Hymn 99<br />

Oś czasu – Mazurek Dąbrowskiego 100<br />

Roksana Jędrzejewska-Wróbel, Pamięć 102<br />

Jerzy Ficowski, O ptakach i ojczyźnie 105<br />

Kraina języka. Czasownik 107<br />

Adam Mickiewicz, Pan Tadeusz (fragmenty Zachód słońca,<br />

Obłoki) 111<br />

Porównanie literackie 113<br />

Ojczyste krajobrazy 114<br />

Opis krajobrazu 114<br />

Sprawdzian nr 3<br />

117<br />

5


Sztuka na co dzień. Architektura<br />

Adam Asnyk, Baśń tęczowa (fragment) 122<br />

Warto przeczytać (baśnie) 123<br />

Clive Staples Lewis, Poza murami gimnazjum (fragment<br />

książki Srebrne krzesło) 124<br />

Świat rzeczywisty 130<br />

Świat wyobrażony 131<br />

Świat przedstawiony – prawdopodobny (realistyczny)<br />

i nieprawdopodobny (fantastyczny) 132<br />

Aleksander Puszkin, Bajka o rybaku i rybce 133<br />

Baśń 141<br />

Kilka słów o… baśniach 141<br />

Kraina języka. Formy czasów 142<br />

Co wiem o czasowniku? 145<br />

Hans Christian Andersen, Słowik 146<br />

Kilka słów o… Hansie Christianie Andersenie 156<br />

Joanna Kulmowa, List do Andersena 157<br />

Zakręty ortografii. Rz – ż. Agnieszka Frączek, Malarz i… dworzec?;<br />

Kapryśna waga 158<br />

Małgorzata Strzałkowska, Miasteczko 161<br />

Zdrobnienie 161<br />

Janusz Christa, Kajko i Kokosz. Szkoła latania (fragment) 162<br />

Tomasz Lew Leśniak i Rafał Skarżycki, Tymek i Mistrz.<br />

Król kłopotów (fragment) 164<br />

Czy wiesz, że… komiks 166<br />

Kraina języka. Przysłówek 167<br />

Co wiem o przysłówku? 168<br />

Wanda Chotomska, Kopciuszek 169<br />

Inscenizacja 170<br />

5 wskazówek… dla piszącego zaproszenie 171<br />

Zaproszenie 172<br />

Jan Brzechwa, Na wyspach Bergamutach 173<br />

Kilka słów o... Janie Brzechwie 174<br />

Sprawdzian nr 4 175<br />

6


Sztuka na co dzień. Paleta barw<br />

Maria Konopnicka, Tam, w moim kraju… 180<br />

Cecylia Niewiadomska, Piast 181<br />

Legenda 185<br />

Czy wiesz, że… legendy w kronikach 186<br />

Zakręty ortografii. H – ch. Agnieszka Frączek, Druh drużynowy;<br />

Jak duch 187<br />

Ewa Szelburg-Zarembina, Warszawa, stolica Polski 191<br />

Podanie 193<br />

Warto przeczytać (legendy i podania) 193<br />

Kraina języka. Części mowy. Podsumowanie 194<br />

Stefania M. Posadzowa, Stopka królowej Jadwigi 196<br />

Maria Krüger, Głowy wawelskie 199<br />

Adam Mickiewicz, Pani Twardowska 202<br />

Rytm 208<br />

Kilka słów o… Adamie Mickiewiczu 210<br />

Oś czasu – Adam Mickiewicz 210<br />

Legendarne potwory 212<br />

Pantomima 213<br />

Bank przerażających słówek 213<br />

Opis postaci fantastycznej 213<br />

Kraina języka. Wypowiedzenie. Rodzaje wypowiedzeń 214<br />

Artur Oppman, Złota kaczka 217<br />

Na tropach polskich legend 222<br />

Sprawdzian nr 5 225<br />

7


Sztuka na co dzień. Portret zbiorowy<br />

Małgorzata Kondej, Ciocia Alusia nie zaśnie<br />

bez smoczka… (fragment książki Sejf z milionem w środku,<br />

czyli bestseller III b) 230<br />

Czy wiesz, że... wyrazy określające pokrewieństwo 235<br />

Julian Tuwim, Spóźniony słowik 236<br />

Kilka słów o… Julianie Tuwimie 237<br />

Kraina języka. Zdania i równoważniki zdań 238<br />

Joanna Kulmowa, Mamy mamę 241<br />

Tove Jansson, Opowiadanie o niewidzialnym dziecku<br />

(fragment książki Opowiadania z Doliny Muminków) 242<br />

Bank serdecznych słówek 248<br />

Opowiadanie 248<br />

10 wskazówek… dla piszącego opowiadanie 249<br />

Zakręty ortografii. Formy czasu przeszłego czasowników: wziąć<br />

(wziąłem), zacząć (zaczęłam). Agnieszka Frączek, Dziwny kot 250<br />

Anna Onichimowska, Krzysztofa Pączka droga do sławy (fragment) 252<br />

Adam Mickiewicz, Powrót taty 255<br />

Kraina języka. Podmiot i orzeczenie 259<br />

Astrid Lindgren, Bracia Lwie Serce (fragment) 262<br />

Sprawdzian nr 6 268<br />

<br />

Sztuka na co dzień. Malarstwo pastelowe<br />

Małgorzata Kondej, Napiszę list o III b, ale na pewno nie sama<br />

(fragment książki Sejf z milionem w środku, czyli bestseller III b) 272<br />

10 wskazówek… dla piszącego list 276<br />

Budowa listu 277<br />

List 278<br />

Czy wiesz, że… listy 278<br />

8


Kraina języka. Określenia. Grupa podmiotu i grupa orzeczenia 279<br />

Anatol Stern, O tym, co jest najpiękniejsze na świecie 284<br />

Przysłowie 288<br />

Bank przyjacielskich słówek 289<br />

Zakręty ortografii. Wielka litera w tytułach i nazwach świąt. 290<br />

Agnieszka Frączek, Trudne sąsiedztwo<br />

Ignacy Krasicki, Przyjaciele 292<br />

Maria Terlikowska, Ziółko 294<br />

Monolog 295<br />

Kraina języka. Wypowiedzenie i jego części. Podsumowanie 296<br />

Astrid Lindgren, Ronja, córka zbójnika (fragment) 299<br />

Kilka słów o… Astrid Lindgren 303<br />

Warto przeczytać (książki Astrid Lindgren) 303<br />

Sprawdzian nr 7 304<br />

<br />

1 listopada – Wszystkich Świętych 308<br />

11 listopada – Święto Niepodległości 309<br />

25 grudnia – Boże Narodzenie 310<br />

6 stycznia – Święto Trzech Króli 311<br />

1 marca – Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych 312<br />

Marzec–kwiecień – Wielkanoc 313<br />

3 maja – Święto Narodowe Trzeciego Maja 314<br />

Indeks zagadnień literackich i kulturowych 315<br />

Indeks zagadnień gramatycznych 317<br />

9


amitaj <br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

ks. Jan Twardowski<br />

Ryczą w klasie dokazują<br />

najgrzeczniejszych kotem szczują<br />

ryczą biją się po łapie<br />

chcą położyć się na mapie<br />

na przyrodzie lepsza draka 1<br />

wypchanego szczypią ptaka<br />

nogi skaczą skrzypią ławki<br />

kogoś biorą za nogawki<br />

piszczą wyją głośno chrapią<br />

książkę do religii drapią.<br />

Nagle sfrunął anioł biały<br />

mówi – lubię te kawały.<br />

1<br />

draka – awantura, heca.<br />

• portretj koleank • mieie wszystkie<br />

lb kole zawki. prae na tabliy<br />

ostaraj si jak najwierniej irozpoznajie<br />

odda ey wyld sportretowany.<br />

portretowanej osoby. razie wtpliwoi<br />

odpisz si zty alenie zapytajie portreistów<br />

tytj swojej pray. koo przedstawili.<br />

tanisaw yspiaski<br />

<br />

<br />

• Jeli do waszej<br />

klasy przybyli nowi<br />

zniowie serdeznie<br />

i przywitajie<br />

iprzypnijie<br />

mienite bki<br />

przy i portreta.<br />

13<br />

1. <br />

<br />

<br />

2. <br />

3. <br />

<br />

zamieszanie ● orzdek ● aaan ● zam ● niead ● spokój<br />

● rozardiasz ● ad ● niepokój<br />

4. <br />

<br />

5. <br />

<br />

6. <br />

<br />

<br />

7. <br />

<br />

57<br />

trony dziaowe<br />

<br />

<br />

<br />

Teksty literakie<br />

<br />

<br />

3. <br />

Bank<br />

n k<br />

Bank n k<br />

● n kan a<br />

nn n n ak n<br />

● n a n an a<br />

● kaa <br />

na n ka a a a <br />

k<br />

● k n na a n n<br />

k k k a a<br />

4. <br />

<br />

<br />

5. <br />

<br />

<br />

<br />

Opowiadanie – forma wypowiedzi, która przedstawia<br />

powiązane ze sobą wydarzenia ułożone w takiej kolejności,<br />

w jakiej one zachodziły. W opowiadaniu najczęściej jest<br />

używany czas przeszły.<br />

W tej formie wypowiedzi ważne są czasowniki i ich<br />

określenia oraz wyrazy określające następstwo czasowe.<br />

Temat opowiadania może nawiązywać do wydarzeń<br />

wymyślonych, znanych z tekstów literackich lub z własnych<br />

doświadczeń.<br />

6. <br />

<br />

<br />

<br />

WZÓR<br />

4. <br />

<br />

<br />

● sp <br />

● ozwiniie <br />

ksza<br />

tworzywo<br />

kolor<br />

powierznia<br />

ozdoby<br />

ksika<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

pika<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

● akozenie <br />

<br />

<br />

Rakieta do tenisa<br />

Rakieta do tenisa toas i odas kadeo tenin<br />

a od ok<br />

e kstat i ieko s dostosoane do oi ietnoi<br />

i ost a ktk k i do d ok k Rk<br />

konano astik odoneo na sts i deenia a nai<br />

oiono one ki eon koo a ase do saeo<br />

nai Rakiet nia a naek na e<br />

d dostae na odin nie ostaae si ni e<br />

tdie ado i o est odna i ekka iki nie<br />

oie de ost e tenisa<br />

248<br />

amki apamitaj<br />

zy wiesz e banki sówek<br />

<br />

<br />

raktyzne inormaje<br />

<br />

<br />

<br />

79


znazenie zada<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

raia za<br />

Rzeczownik<br />

1. <br />

<br />

<br />

2. <br />

● <br />

● <br />

● <br />

● <br />

● <br />

zwierzta ● osoby ● przedmioty ● roliny ● zjawiska przyrody<br />

<br />

Rzeczownik to odmienna część mowy.<br />

Rzeczowniki nazywają osoby, przedmioty, zwierzęta, rośliny<br />

i zjawiska przyrody.<br />

Rzeczownik w formie podstawowej odpowiada na pytania:<br />

kto? (np. lekarz) lub co? (np. komputer, róża, słoń, śnieg).<br />

3. <br />

<br />

T <br />

<br />

z <br />

Malarz i... dworzec?<br />

nieszka rzek<br />

Kiedyś w marcu pewien malarz<br />

bury dworzec ujrzał z dala.<br />

Włożył w mig malarski strój,<br />

chwycił pędzel, z farbą słój<br />

i po dworcu marzec cały<br />

biegał niczym oszalały...<br />

Pędzlem machał w dół i w górę –<br />

w górze namalował chmurę,<br />

w dole pasy dwa startowe...<br />

Wreszcie westchnął: – Uff. Gotowe!<br />

<br />

Rz piszemy:<br />

• gdy w innych formach wyrazu lub wyrazach pokrewnych<br />

wymienia się na r:<br />

murze – mur, orzeł – orli;<br />

• po literach oznaczających spółgłoski: p, b, t, d, k, g, ch, j, w:<br />

drzwi, krzew, wrzesień;<br />

WYJĄTKI: pszczoła, Pszczyna, pszenica, kształt,<br />

wszędzie, wszystko oraz formy przymiotników<br />

zakończone na -szy: większy, lepszy;<br />

• w zakończeniach rzeczowników oznaczających osoby:<br />

-arz, -erz: kucharz, harcerz;<br />

• w wyrazach z rz niewymiennym: korzeń, porządek,<br />

burza.<br />

51<br />

158<br />

raina jzyka<br />

<br />

<br />

<br />

akrty ortoraii<br />

<br />

<br />

<br />

ia anai<br />

<br />

Sprawdzian nr 4<br />

aia dpwidzi zapiwa wzzi<br />

rzezytaj wanie ba zamieszzon wpodrznik<br />

na strona .<br />

najd wtekie odpowiedzi na pytania iwykonaj poleenia<br />

od . do .<br />

rzy kadym poleeni tylko jedna odpowied<br />

jest poprawna. ska j.<br />

Zadanie 1. ród esarski by niezwyky<br />

A. <br />

<br />

B. <br />

<br />

C. <br />

<br />

D. <br />

<br />

Zadanie 2. esarz dowiedzia si o sowik<br />

A. <br />

B. <br />

C. <br />

D. <br />

Zadanie 3. owik piewa tak<br />

A. <br />

B. <br />

C. <br />

D. <br />

175<br />

odsmowania rozdziaów<br />

<br />

<br />

<br />

312<br />

1 III<br />

marzec<br />

Marz aorczw 1<br />

sowa por. tanisaw abrioek rot “<br />

na melodi pieni Szara piechota ()<br />

Maszerują cicho niby cienie<br />

poprzez lasy, góry i pola.<br />

Niejednemu wyrwie się westchnienie,<br />

Idą naprzód – taka ich dola.<br />

[...]<br />

Choć twardą im była germańska 2 dłoń,<br />

Do boju ich parła ochota<br />

I zawsze zwycięstwo musiało ich być,<br />

Bo to jest ,,Zapory” piechota.<br />

Teraz za drugiego okupanta 3<br />

Jeszcze nam nie oschła jedna krew.<br />

Po zdradziecku sięga nam do gardła,<br />

Na tajgi Sybiru chce nas wieźć.<br />

Pomylił się Stalin, pomylił się kat,<br />

A z nim ta zdziczała hołota;<br />

Za Katyń, za Zamek, za Sybir, za krew<br />

Zapłaci ,,Zapory” piechota<br />

●<br />

fragmenty, zdjęcie z 1946 roku<br />

1 Zaporczycy – nere r rawe<br />

au ara erna<br />

eutwe, ar <br />

acenu wn watwe wac<br />

w wtanu antuntcn<br />

w atach – na uecne.<br />

awa ch nera t.<br />

2 eraa – neeca uaca <br />

w atach –.<br />

3 pierwszy okupant – ec, drugi<br />

okupant – weca a waa<br />

untw utanwna rec<br />

w ce wne watwe e<br />

e t r ece eana<br />

weu aw, tan rwca<br />

, at ece arwana<br />

ch cerw, ae w une<br />

ce wene.<br />

arodow zie amici<br />

oierz lc<br />

artki z kalendarza


Katechizm polskiego dziecka<br />

adysaw Beza<br />

– Kto ty jesteś?<br />

– Polak mały.<br />

– Jaki znak twój?<br />

– Orzeł biały.<br />

– Gdzie ty mieszkasz?<br />

– Między swemi.<br />

– W jakim kraju?<br />

– W polskiej ziemi.<br />

– Czem ta ziemia?<br />

– Mą ojczyzną.<br />

– Czem 1 zdobyta?<br />

– Krwią i blizną.<br />

– Czy ją kochasz?<br />

– Kocham szczerze.<br />

– A w co wierzysz?<br />

– W Polskę wierzę.<br />

– Coś ty dla niej?<br />

– Wdzięczne dziecię.<br />

– Coś jej winien?<br />

– Oddać życie.<br />

1 czem – czym.<br />

1. <br />

<br />

<br />

2. <br />

<br />

3. <br />

<br />

4. <br />

<br />

5. <br />

84


6. <br />

<br />

7. <br />

<br />

8. <br />

<br />

<br />

9. 10 wskazówek... dla<br />

se zed <br />

<br />

yld:<br />

Barwy:<br />

szek zsae skzda zakzw dzó<br />

e sz wa zwóa waw.<br />

ae ezee z dzó sz za ka<br />

zewe le az.<br />

raenie k d ws<br />

sl swa wl adwe d.<br />

10. <br />

11. <br />

<br />

<br />

<br />

12. <br />

<br />

<br />

<br />

<br />

13. <br />

<br />

<br />

85


ech iiam orle<br />

arian ro<br />

Strudzona była drużyna Lecha. Ile to już dni wędrówki mieli za sobą? Ile<br />

przebytych brodów 1 rzecznych? Ile zwierzyny padło pod strzałami z łuków<br />

i ostrzami oszczepów? Ile ognisk rozpalono po drodze? Któż to zliczy? Szli<br />

tak, by znaleźć miejsce na założenie grodu 2 , by znaleźć ziemię, na którą sprowadzą<br />

żony i dzieci, aby osiąść tu na zawsze.<br />

Odpoczywali właśnie po kolejnym męczącym dniu wędrówki. Część<br />

wojów 3 legła w cieniu rozłożystych dębów, część poiła strudzone konie, część<br />

przygotowywała jadło na wieczerzę. […] Lech stał na skraju puszczy i pogrążony<br />

w myślach wodził wzrokiem po rozciągającej się przed nim równinie.<br />

Może wspominał braci: Czecha i Rusa, z którymi rozstał się niedawno? Oni<br />

również poszli szukać sposobnego 4 miejsca na osiedlenie. A może rozważał,<br />

czyby nie osiąść właśnie tu, na tej równinie, na skraju puszczy? Przecież puszcza<br />

w zwierzynę bogata, ziemia zda się urodzaj zapowiadać, a jeziora rybę<br />

wszelaką obiecują. Ale ziemi, na której mają się rodzić ich dzieci i wnuki, nie<br />

wybiera się pochopnie. To jest ziemia na zawsze. Może więc są ziemie piękniejsze,<br />

bogatsze, bezpieczniejsze? […]<br />

Nagle nieznany ptak pojawił się nad głową Lecha. Połyskiwał bielą szeroko<br />

rozpostartych skrzydeł. Potem zatoczył łuk nad wiekowym dębem rosnącym<br />

na skraju puszczy, na niewielkim wzgórzu. Lech, zaciekawiony ptakiem i jego<br />

dziwnym lotem, zbliżył się do drzewa i ujrzał na nim gniazdo wielkie i wychylające<br />

się z niego główki białych piskląt. Białopióry ptak przysiadł na skraju<br />

gniazda i troskliwie je karmił.<br />

Ożywił się nagle Lech, rozchmurzyło się jego czoło i gromkim głosem<br />

wojów do siebie przywołał. A gdy przy nim stanęli, powiedział:<br />

– Tu zostaniemy. Tu będzie nasze gniazdo. A ten biały ptak, karmiący pisklęta<br />

– naszym znakiem. A gród, który tu zbudujemy, Gniezdnem nazwiemy. […]<br />

<br />

1 bród – mece, ze rzea et yta mna rzeraw na ru rze.<br />

2 gród – awna aa rnna rzezaca wtane mata.<br />

3 wojowie – wrenweczne ce rycerze, wwncy.<br />

4 sposobny – ny, wen.<br />

86


1. <br />

2. <br />

<br />

3. <br />

: ekwa s szz ka e zwl z <br />

4. <br />

<br />

<br />

5. <br />

<br />

<br />

<br />

<br />

☛ Gniezno leży na jednej<br />

z najciekawszych tras turystycznych<br />

w Polsce, zwanej Szlakiem<br />

Piastowskim. Szlak wiedzie przez<br />

Wielkopolskę oraz Kujawy – tereny,<br />

gdzie osiedlali się nasi najdawniejsi<br />

przodkowie – i upamiętnia czasy<br />

panowania władców z dynastii<br />

Piastów. Od niej wywodzi się nazwa<br />

szlaku, na którym można obejrzeć<br />

najcenniejsze pomniki początków<br />

państwa polskiego. Są wśród nich<br />

ruiny kaplicy na wyspie Ostrów<br />

Lednicki; zapewne tam miał miejsce<br />

chrzest Polski w 966 roku. Warto<br />

zwiedzić katedrę w Gnieźnie,<br />

zwaną Matką Polskich Katedr,<br />

gdzie przypuszczalnie koronowano<br />

Bolesława Chrobrego na pierwszego<br />

króla Polski. Niedaleko Gniezna,<br />

w Biskupinie, znajduje się najstarsza<br />

niezno <br />

katedra<br />

w Polsce osada warowna, wzniesiona<br />

2800 lat temu. W tamtejszym muzeum<br />

organizowane są ciekawe festyny<br />

archeologiczne. W Kruszwicy, tuż<br />

nad jeziorem Gopło, zachowała<br />

się legendarna Mysia Wieża,<br />

a w Poznaniu można obejrzeć katedrę,<br />

w której pochowano pierwszych<br />

historycznych władców Polski –<br />

Mieszka I i Bolesława Chrobrego.<br />

87


Szlak Piastowski<br />

3<br />

1<br />

2<br />

1<br />

3<br />

yspa strów edniki<br />

2<br />

obiedziska kansen iniatr<br />

<br />

strów edniki riny<br />

kapliy rzielnej<br />

rszwia ysia iea<br />

☛ Jeśli trudno komuś dotrzeć<br />

do wszystkich miejsc na Szlaku<br />

Piastowskim, może się wybrać<br />

do Pobiedzisk koło Poznania.<br />

Wzniesiono tam jedyny w Polsce<br />

Skansen Miniatur. 35 makiet<br />

najważniejszych zabytków<br />

Wielkopolski wiernie oddaje<br />

wygląd prawdziwych budowli.<br />

Tyle tylko, że są dwadzieścia razy<br />

mniejsze. Dlatego, niestety, nie<br />

można ich zwiedzać w środku.<br />

88


Kraia zka<br />

diana przez przpadki<br />

1. <br />

<br />

<br />

<br />

<br />

idy dotd nie widziaam<br />

takieo drzewa.<br />

podziwem przyldalimy<br />

si wraz zbratem tem<br />

drzew.<br />

otoraowaam<br />

drzewo ipokazaam zdjie<br />

wszkole.<br />

Tym drzewem jest<br />

synny db Bartek.<br />

<br />

Rzeczowniki i przymiotniki zmieniają swoje formy<br />

w zależności od tego, z jakimi wyrazami łączą się w zdaniu.<br />

Mówimy, że występują w różnych przypadkach.<br />

O powstaniu Gniezna opowiada piękna legenda.<br />

Wkrótce poznamy inną piękną legendę.<br />

Forma przymiotnika (przypadek, liczba i rodzaj) zależy<br />

od formy rzeczownika, który jest określany przez ten<br />

przymiotnik.<br />

legendy (jakie?) → piękne<br />

89


Kraia zka<br />

2. <br />

● dziewzyne ● ksik ● polijanta ● ilmy ● zwierztami<br />

● odwaneo ● ezotyznymi ● przyrodnize<br />

● iekaw ● szzpej<br />

3. <br />

4. <br />

<br />

<br />

<br />

<br />

do o<br />

o oo<br />

o <br />

o o<br />

<br />

zór Kto <br />

d <br />

o <br />

od<br />

odo oo<br />

o!<br />

<br />

90


W języku polskim wyróżniamy siedem przypadków. Łatwo je<br />

rozpoznać przez postawienie odpowiedniego pytania.<br />

Nazwa<br />

przypadka<br />

Skrót Pytanie Przykład<br />

mianownik M.<br />

dopełniacz D.<br />

celownik C.<br />

biernik B.<br />

narzędnik N.<br />

miejscownik Ms.<br />

wołacz W.<br />

kto? co?<br />

(jest)<br />

kogo? czego?<br />

(nie ma)<br />

komu? czemu?<br />

(się przyglądam)<br />

kogo? co?<br />

(lubię)<br />

kim? czym?<br />

(się interesuję)<br />

o kim? o czym?<br />

(mówię)<br />

(zwrot do kogoś<br />

lub czegoś)<br />

ciekawa książka<br />

ciekawej książki<br />

ciekawej książce<br />

ciekawą książkę<br />

ciekawą książką<br />

o ciekawej książce<br />

ciekawa książko<br />

5. d odod o <br />

<br />

: o d odd arka <br />

Koo odd<br />

ory kolea do do<br />

oreo opa o o od od<br />

od smtnem arkowi o o<br />

od oo dzielneo kole<br />

o dobrym przyjaielem <br />

o odzielnym ark<br />

91


Kraia zka<br />

6. d odod o <br />

od o o o<br />

od d o<br />

o o d o<br />

d o do d<br />

o o do do o<br />

d o <br />

d o<br />

<br />

Rzeczowniki i przymiotniki odmieniamy przez przypadki<br />

również w liczbie mnogiej.<br />

Nazwa<br />

przypadka<br />

mianownik<br />

dopełniacz<br />

celownik<br />

biernik<br />

narzędnik<br />

miejscownik<br />

wołacz<br />

kto? co?<br />

(jest)<br />

Pytanie<br />

kogo? czego?<br />

(nie ma)<br />

komu? czemu?<br />

(się przyglądam)<br />

kogo? co?<br />

(lubię)<br />

kim? czym?<br />

(się interesuję)<br />

o kim? o czym?<br />

(mówię)<br />

(zwrot do kogoś<br />

lub czegoś)<br />

Przykład<br />

ciekawe książki<br />

ciekawych książek<br />

ciekawym książkom<br />

ciekawe książki<br />

ciekawymi książkami<br />

o ciekawych książkach<br />

ciekawe książki<br />

92


7. dod d o o o<br />

dobry przyjaiel od o <br />

od <br />

to jest dobry przyjaiel dobrzy przyjaiele<br />

i brak<br />

powierzysz tajemni<br />

najbardziej enisz<br />

tnie przebywasz<br />

mi opowiesz<br />

(oam do iebie do was)<br />

dobry przyjaieldobrzy przyjaiele<br />

we zezwk<br />

● zezownik to odmienna z mowy. azywa osoby przedmioty<br />

roliny zwierzta zjawiska przyrody.<br />

● ormie podstawowej odpowiada na pytania kto o<br />

● Kady rzezownik ma okrelony rodzaj (mski eski lb nijaki).<br />

● zezownik odmienia si przez lizby iprzypadki które s<br />

zalene od jeo nkji wzdani.<br />

we zk<br />

● rzymiotnik to odmienna z mowy. ajziej peni nkj<br />

okrelenia rzezownika. krela ey iwaiwoi osób rolin<br />

zwierzt irzezy sy te do i oeny.<br />

● dpowiada na pytania jaki jaka jakie<br />

● rzymiotnik odmienia si przez rodzaje lizby iprzypadki.<br />

orma przymiotnika jest taka sama jak orma okrelaneo przez nieo<br />

rzezownika.<br />

93


ak dgo wsercach aszch<br />

zyka isowa twóry nieznani<br />

Jak długo w sercach naszych<br />

choć kropla polskiej krwi,<br />

jak długo w sercach naszych<br />

Ojczysta miłość tkwi,<br />

stać będzie kraj nasz cały,<br />

stać będzie Piastów gród 1 ,<br />

zwycięży Orzeł Biały,<br />

zwycięży polski lud.<br />

Jak długo na Wawelu<br />

brzmi Zygmuntowski dzwon 2 ,<br />

jak długo z gór karpackich 3<br />

rozbrzmiewa polski ton,<br />

stać będzie kraj nasz cały,<br />

stać będzie Piastów gród,<br />

zwycięży Orzeł Biały,<br />

zwycięży polski lud.<br />

Jak długo Wisła wody<br />

na Bałtyk będzie słać,<br />

jak długo polskie grody<br />

nad Wisłą będą stać,<br />

stać będzie kraj nasz cały,<br />

stać będzie Piastów gród,<br />

zwycięży Orzeł Biały,<br />

zwycięży polski lud.<br />

1<br />

Piastów gród – atwe, e mat..<br />

2<br />

Zygmuntowski dzwon – zwn ymunt zatery na aweu wrawe.<br />

3<br />

góry karpackie – araty atry nawyzym amem wacuchu arat.<br />

94


1. doo od o o<br />

d o<br />

2. do o <br />

od o o<br />

o <br />

<br />

Zwrotka (zwana także strofą) to układ wersów najczęściej<br />

powiązanych rymami. Układ ten powtarza się w wierszu lub<br />

pieśni co najmniej dwa razy. Zwrotki są na ogół oddzielane<br />

przerwami.<br />

Refren – fragment tekstu i melodii powtarzający się po każdej<br />

zwrotce pieśni.<br />

3. o o o o <br />

o<br />

4. o o o o<br />

o d o d do<br />

5. o o o od o o<br />

doo <br />

6. o o o d <br />

o do d <br />

o d o Kartka z kalendarza <br />

7. d d o<br />

o o o<br />

<br />

o oo<br />

oo<br />

o o<br />

95


akrt ortograii<br />

iownia przionikw zoonc<br />

arwe ptaszki<br />

nieszka rzek<br />

Mam dwa kanarki – dziewczynkę, Świrkę<br />

i jej tatusia, zwę go Ćwir-Ćwirkiem.<br />

Żółtozielone ma tatuś piórka,<br />

żółto-zielona jest jego córka.<br />

Czym więc się różnią?<br />

Barwą!<br />

Dlaczego?<br />

Przecież tłumaczę, drogi kolego:<br />

Żółtozielony jest on, a ona<br />

jest calusieńka żółto-zielona.<br />

1. o<br />

<br />

od<br />

oo o d<br />

o oo<br />

● iemny odie róoweo<br />

● brzowy ióty<br />

● sozysty odie zieleni<br />

● zielony izerwony<br />

● srebrny odie biaeo<br />

2. o oo:<br />

szawa wa<br />

esee le saaa<br />

w.<br />

96


Przymiotniki złożone z dwóch członów o jednakowo ważnym<br />

znaczeniu piszemy z łącznikiem, czyli kreseczką w środku:<br />

biało-czerwona flaga, słownik polsko-angielski.<br />

(Uwaga! Kreseczkę możemy zastąpić słówkiem i).<br />

Przymiotniki złożone z dwu członów o nierównorzędnym<br />

znaczeniu piszemy łącznie. W tych przymiotnikach główne<br />

znaczenie zawiera drugi człon, a pierwszy je uściśla:<br />

jasnoniebieski szalik, dalekowschodni kraj.<br />

3. Zap po oa:<br />

a o a: o o <br />

o o a od o<br />

a ad Zo <br />

poo podpa p o <br />

o aa oa a a<br />

odo o oo a<br />

4. oo pdo a poaa a aa<br />

97


m pastwow zeczpospolite Polskie<br />

Mazrek rowskiego 1<br />

owa Józe ybiki () 2<br />

elodia ldowa 3<br />

Jeszcze Polska nie zginęła,<br />

Kiedy my żyjemy.<br />

Co nam obca przemoc wzięła 4 ,<br />

Szablą odbierzemy.<br />

Marsz, marsz Dąbrowski,<br />

Z ziemi włoskiej do Polski.<br />

Za twoim przewodem 5<br />

Złączym się z narodem.<br />

Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę,<br />

Będziem Polakami.<br />

Dał nam przykład Bonaparte 6 ,<br />

Jak zwyciężać mamy.<br />

Marsz, marsz...<br />

1 browski – enera an enry rw, w ru utwrzy eny e<br />

we zech. ch ceem y zyane rzez neec utracne tateczne<br />

w ru wwynu rzrw nanych rzez , ruy utr.<br />

2 Józef Wybicki – arz ty, we atrta, wracwn<br />

en. .. rwe. cu ru wmece e nema czyta re<br />

wezech uy wa en enw ch we zech, znane z nazw<br />

azure rwe.<br />

3 ea hymnu et wzrwana na me mazura, czne e taca narwe,<br />

mne w weu wr zachty.<br />

4 nawzane trzech rzrw nanych w atach , , .<br />

5 twm rzywztwem.<br />

6 Bonaparte – aen naarte, zwyc cearz rancuzw rzychyny utwrzenu<br />

enw ch.<br />

98


Jak Czarniecki 7 do Poznania<br />

Po szwedzkim zaborze 8 ,<br />

Dla ojczyzny ratowania<br />

Wrócim się przez morze.<br />

Marsz, marsz...<br />

Już tam ojciec do swej Basi<br />

Mówi zapłakany –<br />

Słuchaj jeno 9 , pono 10 nasi<br />

Biją w tarabany 11 .<br />

Marsz, marsz...<br />

<br />

7 Czarniecki – tean zarnec, <br />

hetman, rzywca w ch cza<br />

wa ze zwec w weu.<br />

8 szwedzki zabór – zace ch zem rzez<br />

zwec, ta zwany t zwez.<br />

9 jeno – ty.<br />

10 pono – n, n.<br />

11 taraban – uy en uywany awne<br />

wwu wyana tatu czamarzu.<br />

1. a oooa oa o d d<br />

oa o a d a aoa<br />

2. o da p a o <br />

o p : a ao po <br />

ap d a <br />

3. o aa a oa a Zap <br />

aa o a<br />

Hymn – podniosły utwór poetycki lub uroczysta pieśń<br />

pochwalna. Dawniej hymn miał najczęściej charakter religijny<br />

i sławił Boga lub bóstwo, obecnie jest to na ogół podniosła pieśń<br />

patriotyczna. Hymn narodowy sławi państwo, naród i wyraża<br />

poczucie wspólnoty jego członków. Hymn szkolny lub harcerski<br />

jest wyrazem jedności uczniów danej szkoły czy organizacji.<br />

4. a poda o a oa oa poda<br />

ppa a d a oooa poa<br />

azek wske ap oa a a<br />

5. oa o a a opod odod oa<br />

do oo Zap doad da odaa<br />

podo p o<br />

6. pad d ad <br />

aodoo a o oad da adoo<br />

99


XVIII wiek XIX wiek<br />

Polska pod zaorami<br />

1797<br />

tworzenie eionów olski we<br />

osze<br />

owstanie <br />

1795<br />

Trzei rozbiór olski<br />

trata niepodleoi<br />

apa olski <br />

XVIII wiek<br />

29 XI 1830<br />

yb powstania<br />

listopadoweo<br />

21 X 1831<br />

Klska powstania poztek<br />

ielkiej miraji<br />

ranie olski przed<br />

rozbiorami<br />

zabór rosyjski<br />

zabór prski<br />

zabór astriaki<br />

Jlisz Kossak<br />

<br />

<br />

100<br />

rament rkopis<br />

eionów<br />

olski we osze<br />

Józea ybikieo


XX wiek<br />

22 I1863<br />

yb powstania<br />

styznioweo<br />

Polska pod zaorami<br />

1864<br />

Klska powstania wyroki<br />

mieri zsyki na yberi<br />

ndr zokres<br />

powstania<br />

styznioweo<br />

<br />

10 lat<br />

11 XI 1918<br />

dzyskanie<br />

niepodleoi<br />

przez olsk<br />

zabla<br />

paradna<br />

zXIX wiek<br />

rtr rotter <br />

Józe isdski <br />

twóra eionów<br />

olski w r.<br />

(zob. s. )<br />

101


Pami<br />

oksana Jdrzejewskaróbel<br />

Dzień zaczął się okropnie. Wszystko przez to, że gadałam<br />

na lekcji. I to wtedy, gdy pani tłumaczyła, dlaczego<br />

trzeba znać historię swojego kraju. A potem podeszła do<br />

mojej ławki. Ta nasza pani to czasami naprawdę przesadza.<br />

Czy musiała akurat at mnie pytać?! Przecież widziała, że nie chałam. Mogła zapytać Agatę, Agata zawsze uważa. Ale nie, stanęła nade mną.<br />

słu-<br />

– Powtórz, Marysiu, o czym powinniśmy pamiętać 11 listopada?<br />

– Że nie idziemy tego dnia do szkoły – odpowiedziałam.<br />

Wiedziałam, że to niezbyt mądra odpowiedź, ale nic innego nie przyszło<br />

mi do głowy. Pani spojrzała na mnie takim wzrokiem, jakby chciała zrobić ze<br />

mnie mrożonkę, i zadała mi dodatkową pracę domową! Miałam uporządkować<br />

mogiłę nieznanego żołnierza – tę na końcu miasteczka, za apteką. Całe<br />

szczęście, że Patrycja zlitowała się i poszła ze mną. Jak dobrze mieć przyjaciółkę!<br />

Po lekcjach pani dała nam grabki i znicze. I poszłyśmy, chociaż wcale<br />

nam się nie chciało. No bo co nas niby obchodzi jakiś żołnierz, na dodatek<br />

nieznany! Na miejscu szybko zaczęłyśmy odgarniać z grobu zeschnięte liście.<br />

Spieszyłyśmy się, bo za pół godziny miał być w telewizji mój ulubiony film.<br />

– Ciekawe, skąd ten żołnierz się tu wziął, skoro nikt go nie znał – powiedziała<br />

Patrycja, zdejmując z przekrzywionego krzyża pajęczynę.<br />

– Zeskoczył z samolotu, na spadochronie – usłyszałyśmy nagle za plecami<br />

i aż podskoczyłyśmy ze strachu.<br />

Za nami, wsparty na parasolu, stał starszy pan. Przez te szeleszczące liście<br />

w ogóle nie usłyszałyśmy, kiedy przyszedł.<br />

– A skąd pan to wie? – zapytałam.<br />

– Pamiętam – uśmiechnął się staruszek. – Pamiętam doskonale, chociaż to<br />

było ponad 60 lat temu. W 1942 roku. Od trzech lat trwała wojna i Niemcy<br />

panoszyli się w Polsce jak u siebie. Za byle co groziło rozstrzelanie. A tu naokoło,<br />

w tych wszystkich lasach, ukrywali się partyzanci. Walczyli z Niemcami.<br />

Byłem wtedy niewiele starszy od was. Nosiłem partyzantom mleko<br />

do lasu. Tej nocy, jak zwykle, szedłem z mlekiem, kiedy nagle na niebie<br />

102


pojawił się samolot. Wyskoczył z niego skoczek na spadochronie. I – zupeł-<br />

nie niespodziewanie – wylądował tuż obok mnie. Zaplątał się jednak w ga-<br />

łęzie. I<br />

wtedy rozległy się strzały. Chłopak rzucił mi paczkę i kazał uciekać.<br />

Wiedziałem, że muszę zanieść ją partyzantom. Biegnąc, słyszałem jeszcze,<br />

jak Niemcy go zastrzelili. Na drugi dzień ludzie z miasteczka pochowali go<br />

tutaj. Nie miał przy sobie dokumentów. Tak po prostu było bezpieczniej.<br />

– To<br />

on zginął przez jakąś paczkę? – zapytałam, przełykając ślinę.<br />

– W<br />

paczce były mapy. Mając je, partyzanci wysadzili tory, którymi Niemcy<br />

wozili na front amunicję – powiedział staruszek. – Dzięki takim ludziom<br />

jak on Polska jest teraz wolnym krajem. Cieszę się, że wy też o nim pamiętacie.<br />

Kiedyś wszyscy dbali o tę mogiłę, aż zostałem tylko ja. Ale jestem coraz<br />

starszy i coraz ciężej mi tu przychodzić. Teraz mogę odpocząć, a wy będziecie<br />

pamiętały. Bo pamięć jest bardzo ważna. Bardzo, bardzo ważna…<br />

– powtórzył staruszek.<br />

Nie odezwałyśmy się. Było nam głupio powiedzieć,<br />

że jesteśmy tu za karę. I że tak naprawdę o niczym nie miętamy. Zerknęłam na zegarek. Ten ciekawy film już się<br />

zaczął, ale obie nie żałowałyśmy, że tu jesteśmy. Wiedzia-iałyśmy,<br />

że przyjdziemy tu z całą klasą i opowiemy tę prawdziwą<br />

historię. Bo teraz to była też nasza<br />

pa-<br />

historia.<br />

1. o aao o opoada<br />

2. a pa aa adaa a p<br />

a odpod d da<br />

3. Za a opoada a<br />

4. od p ao daa o d<br />

do po<br />

5. pod pa opoadaa od oo da<br />

opod apoa o<br />

● aa dooa<br />

● aa adaa<br />

● poa<br />

● daa odpod<br />

● poa<br />

● od a o<br />

103


6. a oo poa do d o<br />

oa poda o ao oa po ao o <br />

o oa o pod o a<br />

7. a po pa opo dod do podo<br />

o o oo do<br />

8. dpod a poda d a daa oa<br />

oodo a podo aa o<br />

9. Zapoa Kartk zkalendarza o podo <br />

<br />

10. Zoa o podo o a o<br />

o: oa paada da oa aa od<br />

pa aa oa aa pa pa<br />

paa o pd po pao<br />

a ad po poa p Zapo a <br />

od ad a oo oda o<br />

104


ptakach ioczie<br />

Jerzy iowski<br />

Ile ptaków nad głową się kręci<br />

świergoczącą czeredą 1 skrzydlatą!<br />

Ile śpiewu na każdej gałązce!<br />

Ile ptasiej radości! Jest lato.<br />

Ale zanim chłody nastaną,<br />

kiedy w liściach pożółkłych wiatr gwizdnie,<br />

odlatują ptaki za morza<br />

ku swej drugiej, cieplejszej ojczyźnie.<br />

Więc dwa mają kraje ojczyste.<br />

Gdzie jest ciepło, tam czują się swojsko.<br />

To im milej świergotać nad Nilem,<br />

to znów wolą poćwierkać nad Polską. […]<br />

Ale ani dalekich krain,<br />

ani skrzydeł im nie zazdroszczę.<br />

Nam wystarczy jedna ojczyzna,<br />

nam to niebo od innych jest droższe.<br />

Chociaż wielu wygnały złe burze,<br />

rozproszyły po świecie klęski,<br />

kto daleko – ten wraca z daleka,<br />

kto nie wraca z daleka – ten tęskni.<br />

My z ojczyzną jesteśmy związani<br />

na pogodę, na śnieżne zawieje.<br />

My z ojczyzną płaczemy – gdy płacze,<br />

a śmiejemy się – kiedy się śmieje.<br />

1 czereda – rmaa.<br />

105


Żywi chlebem jej ziemia serdeczna,<br />

karmi słowem jej mowa żyzna.<br />

Do widzenia, ptaki przelotne!<br />

Ja zostaję.<br />

Tu moja ojczyzna.<br />

fragmenty<br />

1. a oa aa poa d p oa a<br />

a a o poda d a<br />

dpod aad a poda<br />

o o<br />

2. a aad po oa oa o<br />

o oa po o<br />

3. oa da pa d oo dao<br />

Zad odpod a o<br />

4. a po o d o odpod a<br />

a Z a a oa po oa<br />

o<br />

5. a a :<br />

o pa d pa<br />

a d <br />

d oa pa ad o pod<br />

o <br />

6. od o o o oa oa aa<br />

7. a a pa a o a<br />

8. ap a o oa po: a o oa<br />

a Zao aa: lska wa k lszzz<br />

zk zs<br />

106


Kraia zka<br />

zaownik<br />

1. od a da po oo ado a<br />

a ada o ao p a. b.<br />

a. o o ea ewa wa skaz az<br />

b. o d s <br />

zaa s sa<br />

da aoaa ao oo d d<br />

p a o doda pad<br />

2. od o ao o p p odda<br />

aoaa poda p o<br />

<br />

Czasownik to odmienna część mowy, która nazywa<br />

czynności (pije, sprząta) i stany (kwitnie, topi się) osób,<br />

zwierząt i rzeczy.<br />

o robi<br />

o si znim dzieje<br />

pi<br />

bawi si<br />

107


Kraia zka<br />

3. Zpodao p do ao odpoada<br />

a pa: o o ao odpoada<br />

a pa: s z dzee<br />

a po a o ooa a o<br />

a a doda ado Za oo da<br />

oo d aa o a po pod<br />

po pdo o pd a<br />

: a d p<br />

4. Zpodao ooo p ao :<br />

a. a a oa o<br />

b. a a oa o<br />

a o poaooo ppoad pd<br />

a ad da oa a popa<br />

oa p a a a<br />

apopooa oa o ao aoao a <br />

aod Zaao od do a<br />

da o a dod pa odo oa oaa<br />

o pa da<br />

<br />

Czasownik przybiera formy:<br />

• osobowe, które wskazują na wykonawcę czynności:<br />

pomagam (ja), pomagamy (my)<br />

• nieosobowe, które nie wskazują na wykonawcę<br />

czynności: pomagać, pomagano.<br />

5. a d aaa da<br />

ap <br />

popao da a<br />

o a d:<br />

a. a a<br />

b. poada a o<br />

Bardzo lbi wakaje bo mó<br />

pywa kajakiem.<br />

108


Forma osobowa czasownika zależy od tego, kto jest<br />

wykonawcą czynności. Czasownik odmienia się przez<br />

osoby i liczby:<br />

liczba pojedyncza<br />

1. osoba – ja gram<br />

2. osoba – ty grasz<br />

3. osoba – on (ona, ono) gra<br />

liczba mnoga<br />

1. osoba – my gramy<br />

2. osoba – wy gracie<br />

3. osoba – oni (one) grają<br />

6. d p oo ao z s Zap oda<br />

d o a<br />

7. od o oa o ad da<br />

o o adaa!<br />

a p a o<br />

o o po a<br />

od od p a pa<br />

o pa<br />

8. a o ao a po a <br />

oo Zap daa <br />

9. a apa a<br />

poo do oo o<br />

p odpod<br />

a <br />

do Z o<br />

ao a po<br />

a poao<br />

opoada<br />

oa<br />

Za a:<br />

aek es <br />

e ok<br />

este ioi<br />

a i od<br />

ana ai si<br />

isneandie<br />

aa id na koek<br />

sk ndian onesa<br />

ainie od<br />

e die se<br />

odo aek<br />

<br />

oek iek<br />

ooa <br />

aesie<br />

109


10. oo o ao oa<br />

ooo<br />

o zaodzi a ao panje ad do Jestemy<br />

dao od oa Idziemy p a szmi<br />

ooo ad a oa d odo doodz<br />

pod d o o a wyrszaj a a<br />

niknie o a rozbyska ao a Zoa ma<br />

o aa a a po traimy!<br />

11. a pa pod <br />

po o do o od po o do o<br />

o aa o<br />

o a p oop o a p oop<br />

12. Z oa ooao p p ao a<br />

o a p ao ao aa o<br />

oa oa a<br />

<br />

Bezokolicznik jest nieosobową formą czasownika<br />

zakończoną na -ć (wziąć, gryźć, nieść) lub -c (biec, móc).<br />

13. Zap a poda p poda<br />

ooa<br />

wpa ● wyin ● wzi ● pój ● siedzie ● y<br />

do od<br />

a pod o<br />

a p o<br />

o a pa<br />

a a opo<br />

d o poo<br />

110


Pa adesz<br />

dam ikiewiz<br />

Ksiga pierwsza 1<br />

Słońce ostatnich kresów nieba dochodziło,<br />

Mniej silnie, ale szerzej niż we dnie świeciło,<br />

Całe zaczerwienione, jak zdrowe oblicze<br />

Gospodarza, gdy prace skończywszy rolnicze<br />

Na spoczynek powraca; już krąg promienisty<br />

Spuszcza się na wierzch boru i już pomrok mglisty,<br />

Napełniając wierzchołki i gałęzie drzewa,<br />

Cały las wiąże w jedno i jakoby zlewa;<br />

I bór czernił się na kształt ogromnego gmachu,<br />

Słońce nad nim czerwone jak pożar na dachu;<br />

Wtem zapadło do głębi; jeszcze przez konary<br />

Błysnęło, jako świeca przez okienic szpary,<br />

I zgasło.<br />

fragment<br />

1 emat an aeuz<br />

aa z wunatu<br />

anych<br />

werzem.<br />

111


Ksiga trzecia<br />

U nas dość głowę podnieść: ileż to widoków!<br />

Ileż scen i obrazów z samej gry obłoków!<br />

Bo każda chmura inna: na przykład jesienna<br />

Pełznie jak żółw leniwa, ulewą brzemienna 1<br />

I z nieba aż do ziemi spuszcza długie smugi<br />

Jak rozwite warkocze, to są deszczu strugi;<br />

Chmura z gradem jak balon szybko z wiatrem leci,<br />

Krągła, ciemnobłękitna, w środku żółto świeci,<br />

Szum wielki słychać wkoło. Nawet te codzienne,<br />

Patrzcie Państwo, te białe chmurki, jak odmienne!<br />

Zrazu jak stada dzikich gęsi lub łabędzi,<br />

A z tyłu wiatr jak sokół do kupy je pędzi;<br />

Ściskają się, grubieją, rosną, nowe dziwy!<br />

Dostają krzywych karków, rozpuszają grzywy,<br />

Wysuwają nóg rzędy i po niebios sklepie 2<br />

Przelatują jak tabun rumaków po stepie:<br />

Wszystkie białe jak srebro, zmieszały się – nagle<br />

Z ich karków rosną maszty, z grzyw szerokie żagle,<br />

Tabun zmienia się w okręt i wspaniale płynie<br />

Cicho, z wolna, po niebios błękitnej równinie!<br />

fragment<br />

1 brzemienna – wznaczenu caa brzemi – car.<br />

2 po niebios sklepie – tu eenu nea.<br />

112


1. ada ao aa adesza daa a<br />

2. da po o aa a o o <br />

oo poa aod o a oa oa<br />

d podo<br />

● a ao a do o opodaa <br />

● a a ooo a<br />

o ad o a poa a da<br />

● p oa<br />

o ao a p o pa <br />

3. d a aa adesza oda o<br />

a jak a aooa od po oa<br />

oa poda a<br />

<br />

Porównanie literackie – podkreślenie pewnej cechy<br />

opisywanego zjawiska (przedmiotu) przez wskazanie jego<br />

podobieństwa do innego zjawiska (przedmiotu).<br />

Zjawisko porównywane jak<br />

zjawisko, do którego<br />

się porównuje<br />

słońce czerwone jak pożar na dachu<br />

4. a o oda poaa opa pod aa<br />

adesza odpod oa poda aa: dzaj<br />

wa waj s zlaj sae zjawsk dzaaj<br />

awa zaskakj zelka<br />

5. o o poa a aa pod a: a d<br />

oa a a<br />

6. aad o po opa pod a<br />

pa a a a a ad p po<br />

o apoa o a a oa<br />

poda a oa<br />

7. o p a ao a<br />

8. po oa o daa a o a o<br />

a a Z o<br />

113


czste kraoraz<br />

1. aoao a da Za <br />

2. aoa podo da daa o<br />

d o o pod oo aa<br />

3. p o d a a ooa :<br />

● p ap o a p pa<br />

opoo poa da<br />

● paa ooo do op:<br />

wstp sj<br />

rozwiniie jak wlda swae ejse<br />

zakozenie jake a e waee dlaze<br />

● o op ao:<br />

o: kajaz ejza widok aoaa<br />

114


po op a óski wiose<br />

po oa a d ik<br />

iezwk<br />

a oa poo aoa d<br />

:<br />

a iewsz laie lisko a di dalsz laie <br />

woddali<br />

oodk wle wi a ozoie<br />

o awej lewej soie zok idz za z pod pzed<br />

ook zpzod z wokó dookoa<br />

ao: zajdje si widieje widzi doszea oa<br />

zawa wóia si zwaa wa pzia wzok<br />

zawa iepokoi posza<br />

115


4. p aoa a o o oa oo <br />

ap po aoa a aa<br />

a d op ao a<br />

oo o do o do<br />

5. oa o adoo oo <br />

ao a<br />

● a doa<br />

● p <br />

● paaa a aodoa<br />

● a oda<br />

● ap o<br />

izytówka olski<br />

● poo od aa<br />

● a da o<br />

● aodo po<br />

● ada poaa<br />

● aa a <br />

● p <br />

● o a<br />

6. Z popo a <br />

poaa apoa a <br />

a<br />

7. o pda o o paa<br />

apa odo a o<br />

8. poad p dopoaa po<br />

aod pd oa opad<br />

o Za odpod o<br />

ap a<br />

oa d<br />

116


Polskie znaki<br />

odowanie rozdzia<br />

Sprawdzian nr <br />

aia odpowiedzi zapiwa wzezcie<br />

rzezytaj wanie rament opowiei <br />

zamieszzony wpodrznik na stronie .<br />

najd wtekie odpowiedzi na pytania iwykonaj<br />

poleenia od . do .<br />

rzy kadym poleeni tylko jedna odpowied<br />

jest poprawna. ska j.<br />

Zadanie 1. Biaopióry ptak zatozy k nad<br />

A. d o a a p<br />

a <br />

B. o d o a a poa<br />

a <br />

C. od d o a a p<br />

a o <br />

D. o d o a a p<br />

a <br />

Zadanie 2. Bród to<br />

A. ap pp po a d<br />

<br />

B. d a pa oa ppa<br />

a d <br />

C. o da o ao oa p<br />

a d <br />

D. d a pa a oa <br />

ppa a d <br />

117


Polskie znaki<br />

Zadanie 3. e postanowi e znakiem jeo dryny<br />

zostanie<br />

A. a pa a pa<br />

B. a pa a pa<br />

C. a pa a pa<br />

D. a pa poad pa<br />

Zadanie 4. e mia<br />

A. do ao aa a<br />

B. d a a a<br />

C. d a a a<br />

D. a a a Za<br />

Zadanie 5. Ile onisk rozpalia po drodze dryna<br />

ea<br />

A. ado do<br />

B. ado ao<br />

C. a a ad poo<br />

D. o opaaa o<br />

Zadanie 6. b na którym znajdowao si niazdo<br />

by wiekowy to znazy e rós j<br />

A. ad a<br />

B. aa a<br />

C. a a<br />

D. a a<br />

dpowiedzi na poleenia od . do . nie znajdziesz we ramenie<br />

opowiei .<br />

rzezytaj poleenia wanie ipodaj poprawne odpowiedzi.<br />

118


Zadanie 7. odaj nazwy przypadków ipytania do ni<br />

anastpnie odmie przez przypadki podany rzezownik<br />

zprzymiotnikiem wlizbie pojedynzej imnoiej. rzerysj<br />

podan tabel do zeszyt i zapisz w niej odpowiedzi.<br />

Nazwy<br />

przypadków<br />

ytania<br />

izba<br />

pojedynza<br />

izba<br />

mnoa<br />

pa<br />

oa<br />

p<br />

o<br />

Zadanie 8. odane zdania zpenij poetykimi okreleniami<br />

tak aby powsta boaty w szzeóy i plastyzny opis.<br />

podd do da a a ado<br />

a o pa a pa<br />

Zadanie 9. rzekszta tekst w taki sposób aby byo<br />

wiadomo kto wykona zynnoi.<br />

ado aaaaoo a pooao aa<br />

poo pap popaao a p<br />

Zadanie 10. orpj podane zasowniki.<br />

pnkie a. zapisz te które maj orm osobow<br />

w pnkie b. mie zasowniki nieosobowe.<br />

zytam • zniknli • odwie • zdjto • nazylimy si<br />

•zapa • moe • pia<br />

Zadanie 11. d podany zasowników w ormie nieosobowej<br />

twórz ormy osobowe. apisz je tak jakby pisa pisaa<br />

o sobie.<br />

znale • zapa • i • narysowa<br />

119


Polskie znaki<br />

Zadanie 12. przytozonym ramenie dama<br />

ikiewiza wska porównania.<br />

a oo a od<br />

a pao a a od!<br />

Za a ada d ad<br />

a a o do p pd !<br />

Zadanie 13. opasj pojia do objanie.<br />

A. 1. o podo po o<br />

o aa pao <br />

B. 2. ad a poa a<br />

poaa pa da a<br />

C. poa 3. a od poaa po ad<br />

o p<br />

D. oa 4. poaa p opao pdo<br />

aa oo p aa o podoa<br />

do o pdo aa oo<br />

Zadanie 14. pisz krajobraz który mó zobazy e w zasie<br />

swojej wyprawy.<br />

120


marzec kwiecie<br />

ielkaoc<br />

Joanna Klmowa<br />

Kiedy radość nie może się w sercach pomieścić<br />

Wypływa na ulicę falą rozkołysaną<br />

woła dzwonami w każdej wsi i mieście<br />

że Wielkanoc.<br />

Że straże nie ustrzegły – że nigdy nie ustrzegą<br />

Prawdy<br />

co umknęła im o świcie.<br />

Że nie będziemy bać się już nigdy niczego<br />

bo jest po życiu Życie.<br />

Dzwonią dzwonki hiacyntów<br />

krokusów<br />

sasanek.<br />

Stado białych baranków po niebie się toczy.<br />

A ze stołu spogląda najbielszy baranek<br />

ludziom<br />

w oczy.<br />

Pierwsza niedziela<br />

po wiosenne<br />

peni Ksica<br />

ielkaoc<br />

313


ma<br />

ita maowa trzenko 1<br />

sowa ajnold odolski mzyka anonimowa<br />

Witaj, majowa jutrzenko,<br />

Świeć naszej polskiej krainie,<br />

Uczcimy ciebie piosenką,<br />

Która w całej Polsce słynie:<br />

Witaj maj, piękny maj,<br />

U Polaków błogi raj!<br />

Witaj, dniu Trzeciego Maja,<br />

który wolność nam zwiastujesz...<br />

Pierzchła już ciemięzców 2 zgraja.<br />

Polsko, dzisiaj tryumfujesz!<br />

Wiwat maj, piękny maj,<br />

U Polaków błogi raj!<br />

[…]<br />

1<br />

jutrzenka – zrza ranna<br />

wchze ca.<br />

2<br />

ciemizca – ten, t cemy,<br />

n, uca wr.<br />

3 V<br />

wito arodowe rzeciego Maa<br />

●<br />

314


Indeks<br />

zaadnie ierackic i krowc<br />

aado o aa<br />

adapaa ● <br />

aap ● <br />

aa ● <br />

aa ● <br />

aopo ● <br />

a p ● <br />

a ● <br />

a ● <br />

oa ● <br />

da ooo ● <br />

dao ● <br />

aaa ● <br />

● <br />

o ● <br />

oaa ● <br />

da ● <br />

● <br />

aao pao ● <br />

ooo ● <br />

adaa ● <br />

aao ● <br />

op pdo ● <br />

opoada ● <br />

paa a ● <br />

pa ● <br />

paoa ● <br />

paa ● <br />

pa o ● <br />

paoa ● <br />

poda ● <br />

pooa ● <br />

poa a ● <br />

po ● <br />

po oo ● <br />

pdaa ● <br />

po ● <br />

● <br />

● <br />

● <br />

a ● <br />

o a poo ● <br />

o ooa ● <br />

o a<br />

oa ● <br />

o a o ● <br />

oa o oa<br />

o ● <br />

315


a pdao ● <br />

a ● <br />

a oao ● <br />

a padopodo<br />

aa ● <br />

a padopodo<br />

a ● <br />

● <br />

a oa o o<br />

apo ● <br />

oa ● <br />

a ● <br />

316


KLASA 6 – ZAGADNIENIA PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI<br />

Lektury obowiązkowe z podstawy programowej<br />

A. Mickiewicz, (fragmenty: polowanie i koncert Wojskiego)<br />

B. Prus, <br />

J.R.R. Tolkien, <br />

H. Sienkiewicz, <br />

R. Kosik, <br />

Wybrane wiersze<br />

<br />

Lektury uzupełniające z podstawy programowej<br />

<br />

S. Lem, (fragmenty)<br />

<br />

K. May, <br />

E. Niziurski, <br />

<br />

A. Dumas, <br />

J.R. Kipling, <br />

Wybrane pozycje z serii oraz inne utwory literackie i teksty kultury wybrane przez nauczyciela.<br />

Kształcenie literackie i kulturowe<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Kształcenie językowe<br />

<br />

rzeczowniki konkretne i abstrakcyjne<br />

<br />

pisownia z zaimkami<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

tekst informacyjny, publicystyczny lub reklamowy<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

innowacje semantyczne, neologizmy<br />

Tworzenie wypowiedzi<br />

<br />

<br />

Formy wypowiedzi<br />

<br />

Samokształcenie


4<br />

<br />

4<br />

<br />

<br />

Zeszyt<br />

lekturowy<br />

swiat p edstawiony<br />

<br />

dramat<br />

Alego ia<br />

<br />

bohate<br />

lite acki<br />

epika<br />

liryka<br />

4<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Charakterystyka<br />

e-mail<br />

Opis list<br />

.<br />

przezyc<br />

wewnet nych<br />

opis przedmiotu<br />

<br />

<br />

<br />

sprawozdanie<br />

<br />

bohate<br />

na ato<br />

opowiadanie<br />

dedykacja<br />

oglos enie<br />

<br />

NA DOBRY START<br />

PORADNIK<br />

NAUCZYCIELA<br />

<br />

<br />

<br />

4

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!