Views
1 year ago

DERGİ SON SON SON

BEN NE OLACAGIM? Meslek,

BEN NE OLACAGIM? Meslek, bireyin yaşamını sürdürebilmesi için yaptığı iştir. Meslek ,kişiye maddi ve manevi bir doyum sağlar. Kişinin toplum içerisindeki statüsünü belirler. Hayatımızdaki önemi çok büyük olan bu mesleğin seçimi tüm yaşamımızı etkiler. Kişi mesleğini seçmekle yaşayacağı çevreyi, bir anlamda ekonomik durumunu ve ilişkide bulunacağı insanları da seçmiş olmaktadır. Ergenlik dönemindeki birey, bir sonraki okulunu ve mesleğini belirlemek durumundadır. Bu dönem fiziksel, psikolojik ve sosyolojik açıdan çok önemli bir yaş dilimidir. Bu dönemin en önemli sorularından biri de ‘’ Ben Ne Olacağım? ‘’ sorusudur. Bireylerin meslek seçimi birçok faktörden etkilenmektedir. Birçok faktörün etkilediği meslek tercihini yaparken sağlıklı karar verebilmek için izlenecek basamaklar vardır. HANGİ ALANLARDA YETENEKLİYİM? Yeteneğe göre meslek seçmek için öncelikle gencin kendisini iyi tanıması gerekmektedir. Kişinin kendini tanıması, meslek seçiminde rol oynayan kişilik özellikleri yönünden kendini değerlendirebilmesidir. Meslek seçiminde etkili olan kişilik özellikleri ise ilgiler, yetenekler ve değerlerdir. Yetenek, mesleki başarıyı etkileyen en önemli etkenlerden biridir ve temel gerekliliktir. Kendini ve içinde bulunduğu durumu doğru algılayan, kişisel değerleri ile toplumsal beklentileri arasında denge kurabilen birey, kişisel yeterliliğe ulaşabilir. Kendini tanıyan birey ise seçim işlemlerinde daha tutarlı olacaktır. NELERİ YAPMAKTAN HOŞLANIRIM? İlgi duyulan bir faaliyet alanı, aynı zamanda yetenekli olunan bir alandır. Doğal olarak sadece yetenekli olunan alanlarda başarılı çalışmalar yapılabilir. O halde, ilgi alanını belirlemek, meslek seçimini kolaylaştıracak bir etken olmaktadır. KİŞİSEL ÖZELLİKLERİM SEÇEĞİM MESLEĞE UYGUN MU? Meslek seçerken kişisel özelliklerimizin seçeceğimiz mesleğe uygunluğu da oldukça önemlidir. Örneğin: çekingen,ikna gücü düşük birisi için hukuk ve politika gibi meslekler pek uygun olmayacaktır. MESLEKLERİ TANIYOR MUYUM? Meslek seçme aşamasında karar verirken gençlerimiz bocalamakta ve çoğu zaman seçimler tesadüflere bırakılmaktadır. Bu da ileride hayal kırıklığına neden olmaktadır. Meslekler hakkında doğru ve ayrıntılı bilgi sahibi olmak, seçtiğimiz meslekte mutlu ve başarılı olabilmemizin temel koşuludur. Gencin seçmek istediği meslekte çalışan kişilerin çalışma süreleri içinde neleri gerçekleştirdikleri ve yaptıkları işin arkasında yapmakla yükümlü olduğu faaliyetlerin neler olduğu, çalışma saatleri, çalışma ortamları vb. konular gençler tarafından iyi araştırılmalıdır. Yukarıda saydığımız başlıklar dışında elbette gençlerimizi meslek seçerken daha farklı faktörler de (mesleğin sosyoekonomik getirisi, çevrenin etkisi, ailelerin beklentisi vb.) etkilemektedir. Bizler bu süreçte her zaman gençlerimizin yanındayız… Dilek ÖZKAN Seviye Koleji Lise Rehber Öğretmeni 27

28 LEONARDO DA VINCI’ NİN EN ÜNLÜ ESERİ MONA LISA, İtalya'nın Floransa şehrindeki Rönesans sırasın da Leonardo da Vinci tarafından kavak bir pano üzerine Sfumato tekniği ile resmedilmiş 16. yüzyıl yağlıboya portresidir. Resim halen Paris'teki Louvre Müzesi'nde Francesco del Giocondo'nun karısı, Lisa Gherardini Portresi başlığı altında sergilenmektedir. Tabloda oturmuş bir kadın resmedilmiştir, kadının yüzünün kime ait olduğu hala gizemini korumaktadır. Yüz ifadesindeki belirsizlik, kompozisyonundaki anıtsallık, atmosferdeki ilginçlikler, tablo hakkındaki çalışmaları devam ettirmektedir.Bu tablo, geniş ölçüde tanındı; karikatürleri yapıldı, araştırıldı ve Louvre Müzesi'nin en önemli eserlerinden olarak düşünüldü. Da Vinci'nin 500 yıllık Rönesans dönemi şaheseri sanat tarihçileri ve çoğu insan açısından uzun zamandır merakı sürekli taze tutulan bir bilmece gibiydi. Tabloda oturmuş bir bayan resmedilmiştir, bayanın yüzünün kime ait olduğu hala gizemini korumaktadır . Yüz ifadesindeki belirsizlik, kompozisyonundaki anıtsallık , atmosferdeki ilginçlikler tablo hakkındaki çalışmaları devam ettirmektedir. Bu tablo geniş ölçüde tanındı, karikatürleri yapıldı, araştırıldı ve Louvre Müzesi’ nin en önemli eserlerinden olarak düşünüldü. Mona Lisa ile ilgili sıkça yeni bir şeyler çıkıyor . Bilmece gibi bir tablo. Uzun yıllar yüzünün bir tarafa gülüyor bir tarafı ağlıyor diye konuşuldu sonra Leonardo Da Vinci kendi resmini yapmış denildi. Bir başka zamanda bir kontesin resmi ama Leonard ile yasak aşk yaşayan biri denildi. Sonra da Da Vinci’nin eşcinsel olduğu, kendini kadın giysileri içinde resmettiği anlatıldı.