Views
1 year ago

DERGİ SON SON SON

5 ‘’MİLLETİN

5 ‘’MİLLETİN İSTİKLALİNİ YİNE MİLLETİN AZİM VE KARARLILIĞI KURTARACAKTIR’’ Küresel olarak en çok ihtiyacımız olan bilgi ve bilgiye ulaşım yolları her gün genişlemektedir. Bu açıdan yazılı kaynaklar üretmenin gerekliliğinin bilincindeyiz. Öncelikle bu derginin hazırlık aşamalarında emek veren tüm öğrenci ve öğretmenlerimizi canı gönülden kutlarım. Teknolojinin çağımızın vazgeçilmezlerinden biri olduğunu artık tüm insanlık kabul etmiş durumdadır ancak teknolojiyi üretim amaçlı kullanan ülkeler ve şahıslar gelişme kelimesini doldurabilir. Teknolojiyi lehimize ya da aleyhimize kullanmak yine bizlerin elindedir. Bu açıdan baktığımızda bilgisayar başında kişinin özel hayatını kontrol eden nesil yine bilgisayar başında film üreten neslin kölesi olacaktır. Tarafların teknolojiyle ne kadar zaman geçirdikleri değil ne nitelikte zaman geçirdikleri hayattaki konumlarını belirleyecektir. Gelişen teknolojiye ayak uydurmak aynı hızda kişinin kendini geliştirmesi ile mümkündür ki aynı hızla gelişimi takip etmek sadece zamana uyumlu hareket sağlar. Üretim ise bir adım daha ilerisi, bir birim daha hızlı olmayı gerektirir. Amaca doğru yürürken yol haritasındaki kontrol noktaları iyi takip edilmelidir çünkü ancak hedefi olanlar, yılmayanlar ve meraklı olanlar hedefine ulaşabilir. Ampulün mucidinin maceracısı bunu bize net olarak göstermektedir. Durmadan çalışmak yüzünden Edison'un gözleri yanıyor, dayanılmaz sancılar veriyordu; ama o bunları kimseye söylemiyor, sadece hatıra defterine kaydediyordu. Peş peşe deneylerin sürdüğü bir gün asistanı: ‘’Artık bu işten vazgeçsek ; çünkü şu ana kadar 2000 deney yaptık ve hiçbir sonuç alamadık.’’ dedi. Edison hemen itiraz etti:’’ Bu doğru değil… Evet, amacımıza ulaşamadık ama hiçbir netice elde edemediğimiz doğru değildir; çünkü aradığımız şeyin yaptığımız bu 2000 deney içinde bulunmadığını öğrenmiş bulunuyoruz.’’ dedi. Edison'un bu hatırasından da anlaşıldığı üzere ancak azim, kararlılık ve çalışmak bizleri ileriye götürecektir. Amasya Genelgesi’nde de Paşa'nın söylediği gibi milletin istiklâlini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. Aklın ve bilimin ışığında nice Mustafa Kemaller, Edisonlar yetiştirmek adına çıktığımız bu yolda bizlere yoldaşlık eden, desteklerini esirgemeyen ve her zaman yanımızda olan dostlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. DAĞHAN AYHAN Özel Seviye Anadolu Lisesi Müdürü

OKULUMUZDAN KARELER 6