Obklady a dlažby - SK

quickmix.cz

Kladenie obkladov a dlažieb, podklad, podlahové kurenie, lepenie a škárovanie, prírodný kameň, schodiská, napojenie, rohy, sokle

Inteligentné stavebné hmoty

OBKLADY A DLAŽBY

www.quick-mix.sk


OBKLADY A DLAŽBY

Tipy na úspech

Chcete dať svojej kúpeľni novú tvár?

Chcete obložiť garáž alebo obytný

priestor? S našimi produktmi to

nie je žiadny problém, nápomocné

Vám budú aj tipy, uvedené v tejto

príručke. Zakúpením keramických

obkladových prvkov ste sa rozhodli

pre stavebný materiál, ktorý má

mnohé výhody a v našom všednom

živote je neodmysliteľný.

Dlaždice a obkladačky -

povrch s mnohými výhodami

Dlaždice a obkladačky sa v porovnaní

s inými obkladmi stien a podlahovými

krytinami vyznačujú rôznymi

stavebno-biologickými a ekologickými

výhodami. Keramické obkladové

prvky vydržia po celý život.

Úspora nákladov

V neposlednom rade - ak vezmeme

do úvahy ich životnosť - sú dlaždice

cenovo výhodnejšie než akákoľvek

podlahová krytina. Vezmite obkladačské

práce do svojich vlastných

rúk, aj keď budete potrebovať

viac času ako skúsený obkladač.

Nadčasovo krásne

Kultúrne dejiny dlaždíc a obkladačiek

siahajú od antiky až po súčasnosť.

Prvé archeologické nálezy sú

datované do obdobia okolo roku

1200 pr. n. l. v Egypte. Vtedy boli

steny zvnútra aj zvonku obkladané

a zdobené glazovanými tehlami

alebo obkladačkami.

V 14.-17. storočí sa v Európe rozšírilo

používanie umeleckých keramických

dlaždíc. V 17. storočí vznikalo

tiež veľké množstvo glazovaných

mozaík na orientálnych mešitách

aj v ich interiéroch. V polovici 18.

storočia bola v Európe založená

prvá manufaktúra na výrobu kameninových

dlaždíc. Od tejto doby boli

staré výrobné techniky vylepšované,

rozvíjané a vznikali nové.

Ľahko sa udržujú, sú hygienické

a odolávajú mechanickému zaťaženiu,

mrazu a pôsobeniu chemikálií.

Navyše sa vyznačujú takmer

nekonečnou rozmanitosťou tvarov

a farieb.

Nebudú Vás tlačiť termíny, môžete

byť kreatívni a na konci budete hrdí

na vlastný výsledok. Pustite sa teda

samostatne do toho! Obkladačské

práce nie sú hračka, ale s ľahko

aplikovateľnými produktmi a týmto

návodom Vám pôjdu ľahšie ako si

myslíte.

38


OBKLADY A DLAŽBY

Foto: Jasba

Kladenie podľa plánu

V každom prípade odporúčame,

aby ste si pred začatím prác

zhotovili presný plán. Nakreslite

si - najlepšie na milimetrový papier

- pôdorys obkladaných plôch.

Ľahko tak vypočítate presné plochy,

počet obkladových prvkov

- nezabudnite pripočítať cca 30%

na prerez - a potrebné množstvo

lepidla. Súčasne možno ihneď

určiť, kde sa s kladením začne.

Vaše otázky radi zodpovedajú vo

Vašich stavebninách. V prípade

zložitých problémov sa prosím

obráťte na spoločnosť quick-

-mix. Na nasledujúcich stránkach

Vám ukážeme základné techniky

a postupy, ako aj najčastejšie prípady

použitia, a to krok za krokom

slovom i obrazom. Nájdete tu

tipy a presné kontrolné zoznamy

so všetkým, čo budete potrebovať.

Nič sa tak nemôže pokaziť.

Prajeme Vám veľa zábavy a úspechu

pri vykonávaní prác.

39


MATERIÁLY A TECHNIKA

Práca s obkladmi

Horný

koniec

Celkový počet

obkladačiek = 110

10 obkladačiek

Množstvo obkladačiek sa vypočíta pre každú

stenu zvlášť. Na záver sa všetko spočíta. Prerezy

sa musia počítať vždy ako celá dlaždica, celkovo

sa nesmie kalkulovať príliš presne.

Výber obkladačiek je dnes takmer

nekonečný. Veľký je aj výber formátov.

Štandardná obkladačka má

však stále rozmer 15x15 cm. Pred

výpočtom množstva si pre istotu

vybraný vzor ešte raz premerajte.

A v žiadnom prípade nesmiete

zabudnúť zohľadniť aj škáry!

V nasledujúcej tabuľke je uvedený

počet obkladačiek 15x15 cm

v jednom rade podľa príslušnej

dĺžky steny. Ak rozmer nezodpovedá

presne uvedenej hodnote,

je samozrejme nutné zvoliť vyššie

číslo. Rovnako postupujte pri výške

a obe čísla vynásobte.

cm

Množstvo

obkladačiek

165 11

195 13

210 14

225 15

255 17

285 19

315 21

345 23

375 25

405 27

435 29

465 31

495 33

525 35

555 37

585 39

615 41

V pravouhlých miestnostiach sa napne šnúra na stred

podlahy paralelne s bočnými stenami. Podľa nej sa

začína škárou alebo stredom dlaždice. Potom sa

položí rad dlaždíc pozdĺž steny.

V strede steny sa spustí olovnica. Podľa tejto línie sa

vyrovnajú obkladačky vpravo a vľavo. Okrajové

obkladačky by nemali byť užšie ako polovičná šírka

obkladačky.

Ak nie je horná hrana obkladačky striktne daná (napr.

ukončenie dverí), začína sa obkladať dole. Ak je

výška obmedzená, začína sa hore celou obkladačkou

a dole sa položí okrajová obkladačka.

Na hranách stien a pilierov sa začína vždy na vonkajšej

hrane celou obkladačkou a do rohov sa kladú

prerezy.

40

Ak majú obkladačky aj dlaždice rovnaký formát, riadi

sa priebeh dlaždíc podľa obkladačiek. Ak sa kladie

dlažba priebežne v niekoľkých miestnostiach, dbajte

na to, aby na seba škáry nadväzovali. Dilatačné škáry

je nutné založiť presne pod dverovým krídlom.

Pri výklenkoch a výstupkoch začnite buď zvonka

celou obkladačkou, potom sa bude symetrická rada

s prírezmi nachádzať uprostred (viď skica dole).

Alebo začnite vo vnútri celou obkladačkou a rovnako

široké rady prírezov sa umiestnia na obe strany (pozri

skica hore).


MATERIÁLY A TECHNIKA

Druhy obkladových prvkov a vzory kladenia

Obkladačky a dlaždice sa podľa

materiálu delia na prírodný kameň

a keramiku. Prírodné kamene, ako

je napríklad mramor, žula, porfýr

atď. zostávajú v prírodnom stave,

ale zvyčajne bývajú mechanicky

opracované (brúsené, leštené,

pečatené) a môžu byť použité vo

všetkých priestoroch. Keramické

obkladačky a dlaždice sú ponúkané

v najrôznejších formátoch,

vzoroch a farbách. Nižšie uvádzame

niektoré dôležité rozhodovacie

kritériá.

Výber podľa oblasti použitia

Keramické dlaždice sa delia podľa

výrobného postupu na keramické

dlaždice, kameninové

a pórovinové dlaždice. Keramické

a kameninové dlaždice vyhovujú

najvyšším požiadavkám na pevnosť,

mrazuvzdornosť, odolnosť

voči kyselinám a zaťažiteľnosť.

Pórovinové dlaždice sa osvedčili

najmä ako keramické obklady

stien a na mierne namáhané

podlahy. Vďaka glazúre dobre

odolávajú chemikáliám obsiahnutým

v bežných čistiacich prostriedkoch

pre domácnosti, sú odolné

proti poškriabaniu, UV žiareniu

a odpudzujú špinu.

Výber podľa veľkosti

miestnosti a plôch

• Čím menšia je miestnosť, tým

menší by mal byť formát

• Pásy alebo dvojité štvorce položené

horizontálne pri stene zvýrazňujú

dĺžku

• Nízke miestnosti pôsobia vďaka

zvislým škáram a vysokým formátom

vyšším dojmom

• Farebné škáry zdôrazňujú formát

a členia plochy

Výber podľa zaťaženia

Skupina záťaže 1:

Veľmi malá záťaž, dlaždice

nesmú byť vystavené

namáhaniu, ktoré spôsobuje

poškriabanie. Oblasti použitia:

Ako obklad na stenu alebo

v miestnostiach, kde sa chodí

bez topánok, napr. spálne

Skupina záťaže 2:

Mierna záťaž, dlaždice smú byť

príležitostne vystavené miernemu

namáhaniu, ktoré spôsobuje

poškriabanie. Oblasti použitia:

Ako obklad na stenu

alebo v miestnostiach, do ktorých

sa málo chodí, napr.

kúpeľne

Skupina záťaže 3:

Stredná záťaž, dlaždice smú

byť vystavené normálnemu

namáhaniu. Oblasti použitia:

Celý obytný priestor, chodby

a predsiene, kuchyne

Skupina záťaže 4:

Silná záťaž, dlaždice smú byť

vystavené aj silnej záťaži

a namáhaniu. Oblasti použitia:

Vstupné priestory, schodiská,

balkóny, terasy, garáže

Výber podľa vzhľadu a farieb

• Obklad je vyberaný tak, aby tvoril

súčasť celého zariadenia

• Farby by mali byť vždy prispôsobené

svetelným podmienkam

miestnosti (prirodzené alebo

umelé osvetlenie)

• Svetlé farby miestnosť opticky

zväčšujú, tmavé zužujú

• Matné glazúry bránia prípadným

rušivým odrazom svetla

• Jednofarebné obklady sa nehodia

k sanitárnej keramike rovnakej

farby, pretože farby nie sú zhodné

41


MATERIÁLY A TECHNIKA

Náradie

Šetrné údery vykonávajte gumovou

paličkou. 1 Ideálna na priklepnutie

dlaždíc. Veľké a malé špeciálne

kladivko na dlaždice 2

s veľmi špicatým hrotom sa hodí

na opatrné vytvorenie otvoru

do dlaždice.

Trojuholníkové ozubené stierky 3

existujú v rôznom prevedení a s rôznym

ozubením. Umožňujú optimálne

nanesenie tenkého maltového lôžka

podľa dlaždíc.

Ozubené murárske lyžice alebo 4

stierky k veľkoplošnému rozotreniu

lepidla; existujú tiež s rôznym ozubením.

Oprava lomenej hrany alebo

“vyhryznutie” otvorov sa vykonáva

pomocou klieští na dlaždice alebo

obkladačských klieští, tzv. papagájky.

5 Pomocou lámacích

klieští 6 je možné odlomiť

pásy dlaždíc, ktoré boli predtým

narezané rezačkou. Murárska

lyžica 7 ňou sa na podklad

nanáša namiešané lepidlo alebo škárovacia

hmota. 8 + 9 Pilníky

alebo brúsky na vyhladenie lomových

hrán, výrezov a dier.

1

2

5 6

3

7

13

14

42


MATERIÁLY A TECHNIKA

Náradie

Dva v jednom:

4

8

9

11

10

10 Štiepacie kliešte na obklady.

Oceľové koliesko najprv nareže glazúru,

čeľusť pozdĺž tejto línie diely

rozlomí a pridrží ich. Na vŕtanie jemných

otvorov: 11 nadstavec

na frézovanie otvorov na vŕtačku.

12 Rezačka obkladov na rovné

hrany. Linku nakresliť na obklad,

nastaviť mieru a na strane glazúry

narezať, zlomiť - hotovo. Škárovacia

malta na podlahu sa rozotiera 13

gumovou stierkou s dlhou násadou.

Na stenách sa škárovacia

hmota zapracuje pomocou 14

gumovej škárovacej stierky (tu

rôznej veľkosti). Na doplnenie škár

a hrubé očistenie sa používa 15

hladidlo so špongiou (existujú

rôzne veľkosti).

12

15

43


MATERIÁLY A TECHNIKA

Náradie

Na namiešanie lepidla a malty je

potrebné dostatočne veľké, stabilné

1 plastové vedro. Špeciálne

2 chrániče kolien značne

uľahčujú prácu pri obkladaní.

Dôležité pri práci s cementom spájanými

materiálmi sú 3 gumové

rukavice. Pomocou miešadla, 4

ktoré sa nasadzuje na vŕtačku,

možno maltu rozmiešať rovnomerne,

v požadovanej konzistencii.

5 Škárovacie kliny alebo

6 škárovacie krížiky na rôzne

šírky škár a rovnomernú vzdialenosť

obkladových prvkov. Plastové krížiky

sú nižšie ako obkladové prvky

a zostávajú v škárach. 7 Rohová

vyrovnávacia šnúra, sa napína

vpravo a vľavo, slúži na orientáciu

a dodržanie rozmerov pri lepení.

1

3

2

4

44


MATERIÁLY A TECHNIKA

Náradie

8

7

6

9

10

13

11

Pomocou kovového uholníka 7

možno nielen merať, ale zároveň aj

kontrolovať pravouhlosť. Starý

známy a predsa nenahraditeľný:

8 skladací meter s centimetrovými

a milimetrovými údajmi. Pre

vyznačenie presného rozmeru je

potrebné mať vždy po ruke ceruzku

alebo voskovku. 9 Na presné

vytýčenie vertikálneho smeru sa

používa olovnica. 10 Jedna

z najdôležitejších pomôcok

na presné obkladanie: vodováha. 11

Pomocou pištole na kartuše 12

sa silikóny alebo iné trvalo elastické

materiály aplikujú presne do škár.

Hladiaca stierka quick-mix 13

Patentovaná pomôcka na profesionálne

uhladzovanie napojovacích

škár. Špongie 14 na čistenie

plôch na vlhko, na odstránenie

zvyškov lepidla a riedkej malty.

12

5

14

45


MATERIÁLY A TECHNIKA

Odborné pojmy

Metóda buttering

Pracovná metóda pri kladení do tenkého lôžka.

Lepidlo sa na obkladové prvky nanáša na ich

rubovú stranu a nie na obkladaný podklad.

Viď “Pohybové škáry”.

Dilatačné škáry

Disperzné lepidlá

Plastické lepidlá, pripravené na priame použitie.

Vytvrdnutie prebieha odparovaním vody/

prívodom vzduchu.

Doba na korekciu

Skúšobné kritérium lepidiel obkladových prvkov.

Ide o časový úsek, počas ktorého je možné

polohu obkladového prvku korigovať bez toho,

aby došlo k zmene priľnavých vlastností.

Doba spracovateľnosti

Doba, počas ktorej zostáva materiál po zamiešaní

schopný spracovania.

Doba zrenia

Časový úsek, počas ktorého musia byť niektoré

materiály medzi namiešaním a spracovaním

v pokoji.

Floatingová metóda

Pracovná metóda pri kladení do tenkého lôžka,

pri ktorej sa lepidlo na obkladové prvky nanáša

na podklad.

Homogénny

Znamená rovnorodý, jednotný. Malta je homogénna,

ak je materiál dôkladne premiešaný a dá

sa rovnomerne spracovávať.

Hydraulicky tvrdnúca malta

na tenkovrstvové lôžka

Suchá malta na prípravu a kladenie keramických

dlažieb a obkladačiek. Ako spojivo sa používa

cement. Malta tvrdne až po pridaní vody.

Kombinovaná metóda

(nazýva sa aj “buttering- floating”). Špeciálna

metóda kladenia do tenkého lôžka, napríklad

v silne namáhaných priestoroch. Lepidlo sa

nanáša tak na podklad, ako aj rubovú stranu

obkladového prvku.

Metóda buttering-floating

Viď “Kombinovaná metóda”.

Nanesenie základu

Predúprava obkladaného podkladu emulziou

alebo inou maltou, aby sa v závislosti od podkladu

zlepšila priľnavosť, znížila savosť alebo sa

spevnil podklad.

Otvorený čas / doba zavädnutia

Vlastnosť materiálu popisujúca časový úsek medzi

nanesením materiálu a “vytvorením škrupiny”

(dôležitý pre dobu spracovateľnosti).

Plávajúci poter

Poter nie je pevne spojený s podkladom a leží

na separačnej fólii. Minimálna hrúbka je cca

35 mm.

Pohybové škáry

Škáry vyrovnávajúce konštrukčne podmienené

pnutie medzi pevnými konštrukčnými dielmi. Ich

utesnenie je trvalo elastické. Pohybové škáry,

ktoré sú už vytvorené v podklade, musia byť

zásadne urobené až k povrchu obkladu.

Kladenie do silnej vrstvy / metóda

Najstaršia technika kladenia obkladových prvkov.

Na každý obkladový prvok sa jednotlivo nanesie

malta, vrstva malty je vysoká 15 až 20 mm.

Používa sa napríklad na kladenie prírodného

kameňa.

Kladenie do strednej vrstvy

/ metóda

Technika, ktorá sa vyvinula z metódy kladenia

do tenkovrstvového a silnovrstvového lôžka.

Lepidlo sa nanáša vo vrstve silnej 5 až 15 mm

pomocou hrubej ozubenej stierky. Možno tak

vyrovnať menšie nerovnosti podkladu.

Kladenie do tenkej vrstvy / metóda

Jedna z najbežnejších techník kladenia obkladových

prvkov. Lepidlo sa nanáša v tenkej vrstve

(2 až 6 mm) na podklad alebo rubovú stranu

obkladového prvku. Podklady musia byť absolútne

rovné.

Poter

Podlahová vrstva obvykle na báze cementu,

anhydritu, liateho asfaltu alebo asfaltu/živice s rovným,

hladkým povrchom. Rozlišujú sa “plávajúce

potery” a “spojené potery”.

Pretiahnutie alebo prečesanie

Označenie pracovnej operácie, pri ktorej sa lepidlo

nanášané na podklad pretiahne ozubenou alebo

hrebeňovou stierkou.

Prechod - kontaktná plocha

Skúšobné kritérium lepidiel obkladových prvkov.

Opisuje spôsobilosť vrstvy lepidla, naneseného

ozubenou stierkou, k plastickej deformácii.

Lepidlo sa nanesie ozubenou stierkou, položí sa

naň sklenená doska, ktorá sa zaťaží. Potom sa

meria, koľko lepidla je na kontaktnej ploche medzi

sklenenou doskou a lepidlom. Prechod (kontaktná

plocha) musí byť najmenej 65%.

Sklz

Skúšobné kritérium lepidiel obkladových prvkov.

Na zvislých alebo silne naklonených plochách sa

meria, o koľko milimetrov lepidlo skĺzne pôsobením

hmotnosti obkladového prvku. Skúška je

uspokojivá, ak žiadny obkladový prvok neskĺzne

o viac ako 0,5 mm.

Spojený poter

Poter je pevne spojený s podkladom. Minimálna

hrúbka je cca 20 mm.

Suchá malta

Zmes malty pripravená výrobcom, po pridaní vody

je pripravená na použitie.

Tvorba “škrupiny”

Skúšobné kritérium lepidiel na obkladové prvky

týkajúce sa času rozotrenia ozubenou stierkou

a začiatkom tvrdnutia. Potom priľnavosť nanesenej

vrstvy klesá. Keď sa na povrchu začne tvoriť

“škrupina”, nesmú sa už klásť žiadne dlaždice

alebo obkladačky.

Zaliatie škár riedkou maltou

Vo všeobecnosti ide o utesnenie povrchu riedkou

maltou, tu ide o pracovnú operáciu škárovanie.

Škáry sa vypĺňajú veľmi riedkou / mäkkou maltou

pomocou gumovej stierky.

Zamiešanie alebo rozmiešanie

Pracovné operácie prípravy materiálu. Suché

malty musia byť pred spracovaním rozmiešané

(rozrábacou čiže zámesovou vodou) tak,

aby v nich neboli hrudky. Najlepšie sa to robí

miešadlom.

46


MATERIÁLY A TECHNIKA

Kladenie obkladov a dlažieb

do tenkého lôžka

Metóda kladenia do tenkého lôžka

je jednou z najbežnejších techník

kladenia obkladových prvkov a používa

sa už zhruba 30 rokov. “Tenkým

lôžkom” - znamená nanesenie

lepidla v tenkej vrstve (do 6-8 mm)

na obkladaný podklad alebo

na rubovú stranu obkladového

prvku. Táto technika závisí od príslušného

druhu obkladového prvku,

oblasti použitia a záťaže, ktorej bude

vystavený.

• Mozaika, rovnomerne tenké kameninové

alebo pórovinové obkladové

prvky sa kladú metódou floating,

tzn., že lepidlo sa nanáša na rovný

podklad.

• Pre soklové obkladové prvky sa

zvyčajne používa metóda buttering,

kedy sa lepidlo nanáša na rubovú

stranu obkladového prvku.

• Keramické dlaždice, hrubá keramika,

mramor alebo prírodné

kamene sa kladú kombinovanou

Tip

Pri lepení obkladov na stenu je dôležité,

aby namiešané lepidlo nebolo príliš

riedke, pretože obkladačky inak skĺzavajú

(viď údaje na obale). V prípade použitia

kombinovanej metódy sa spotreba zvyšuje

asi o 50%.

metódou (metóda butteringfloating),

čím je zabezpečené

100%-né prilepenie bez tvorby

dutín. Táto technika sa preto používa

najmä v exteriéroch a trvale

mokrých priestoroch, ako aj

v prípade, keď je obkladový prvok

na rubovej strane výrazne profilovaný.

1 2 3

Po očistení podkladu sa lepidlo nanáša na jednotlivé

úseky hladiacou lyžicou.

Potom sa vrstva lepidla učeše ozubenou stierkou.

Vždy musí byť vidieť plné lepiace mostíky.

Obkladové prvky nesmú byť nikdy kladené “škrípavo”

tzn., že nesmú mať priamy kontakt s podkladom.

Obkladový prvok musí byť po prečesaníí

lepidla položený skôr, než sa vytvorí škrupina (asi

do 15 min, pozri pokyny na obale).

4 5 6

Aby sa zabezpečilo, že bude použitá stierka so

správnym ozubením a obkladový prvok bude mať

dostačujúcu kontaktnú plochu, musí byť po zdvihnutí

jedného prvku pokryté lepidlom minimálne

60% jeho rubovej strany.

Keramické obkladačky alebo dlaždice s profilom

na rubovej strane vyššom ako 2 mm (napr. nopkový

alebo plástvový vzor, štrbinové dlaždice)

musia byť kladené kombinovanou metódou.

Malta sa nanáša tak na podklad (floating), ako aj

na rubovú stranu obkladového prvku (buttering),

ktorý sa pritlačí, kým je všetko čerstvé.

47


MATERIÁLY A TECHNIKA

Prehľad produktov

Z diaľky viditeľná: oranžová obchodná

značka kvality

Rýchlo k nájdeniu: jednoznačné

a dobre čitateľné označenie produktu

Stručne: najdôležitejšie oblasti použitia

na prvý pohľad

Evidentné: zobrazenie aplikácie

STL - SPECIAL

stavebné tenkovrstvové lepidlo tr. C1 T

Minerálne cementové lepidlo na vnútorné

i vonkajšie lepenie obkladov

a dlažieb do tenkého maltového lôžka

na steny aj na podlahu.

DBK

stavebné tenkovrstvové lepidlo tr. C1 T

Minerálne cementové lepidlo na lepenie,

osadzovanie a iné stavebné práce

vo vonkajšom i vnútornom prostredí,

napr. lepenie obkladov a dlažieb,

izolačných dosiek z EPS, rôznych

stavebných prvkov, napr. pórobetónu,

betónu, keramiky a pod.

BK

lepidlo na obklady EXTRA tr. C1 T

Veľmi kvalitné mrazuvzdoré lepidlo

s mnohostranným využitím pri lepení

obkladov a dlažieb.

Z 301

stavebné tenkovrstvové lepidlo tr. C1

Minerálne cementové lepidlo na vnútorné

i vonkajšie lepenie obkladov

a dlažieb do tenkého maltového lôžka

na steny aj na podlahu.

DBK-FAS

viacúčelové lepidlo tr. C2 T

Pre vnútorné a vonkajšie lepenie

obkladov, dlažieb a mozaiky.

Použiteľné na steny a podlahu.

FXK

Viacúčelové cementové lepidlo,

stierka pre zatepľovací systém tr. C2 T

Suchá minerálna maltová zmes

určená na lepenie dlažieb

a obkladov na steny, podlahy

(aj s teplovodným vykurovaním).

Na lepenie a stierkovanie izolačných

dosiek z EPS aj MW v zatepľovacích

systémoch pod šľachtené

omietky v systémových riešeniach

zatepľovacích systémov. Na použitie

vo vonkajšom i vnútornom prostredí.

SLF

stavebné lepidlo tr. C2 T

Viacúčelové lepidlo a stierka

na zatepľovacie systémy. Na vnútorné

i vonkajšie lepenie obkladov a dlažieb.

F-DBK

flexibilné stavebné lepidlo tr. C2 TE

S1

Flexibilné lepidlo na lepenie rôznych

typov obkladov a dlažieb do tenkého

maltového lôžka vo vonkajšom i vnútornom

prostredí. Pre veľmi namáhané

plochy, ako sú balkóny, terasy,

a pod. Vhodné aj na plochy s podlahovým

vykurovaním. Pre spekané

obklady a dlažby. Na málo nasiakavé

alebo nenasiakavé podklady.

FBK

flexibilné cementové stavebné lepidlo

tr. C2 TE S1

Flexibilné mrazuvzdorné lepidlo

s mnohostranným využitím pri kladení

obkladov a dlažieb do tenkého lôžka.

RKS

flexibilné lepidlo na lepenie tehlových

pásov tr. C2 TE S1

Flexibilné lepidlo na lepenie tehlových

pásov, prírodných i umelých

kamenných a keramických obkladov

na omietnuté murivo a zatepľovacie

systémy. Na lepenie a stierkovanie

zatepľovacích systémov s izolantom

z EPS, XPS aj MW, s povrchovou

úpravou tehlovými a keramickými

pásmi. Na vonkajšie i vnútorné použitie.

FX 930 leicht

flexibilné stavebné lepidlo s extra výdatnosťou

a so zníženou prašnosťou tr. C2

TE S1, EC 1R plus

Ľahčené flexibilné stavebné lepidlo

na lepenie obkladov a dlažieb vo vonkajšom

i vnútornom prostredí. O 30%

vyššia výdatnosť než štandardné lepidlá.

Obsahuje ľahčené minerálne plnivo

a prísady pre optimalizáciu spracovania.

Výrazne znížená prašnosť - výhoda pri

práci v uzavretých priestoroch.

NKF

biele flexibilné stavebné lepidlo

tr. C2 TE S1

Minerálna biela lepiaca malta na lepenie

mramoru, prírodného kameňa a keramických

obkladov a dlažieb.

BKS

rýchlotvrdnúce flexibilné stavebné

lepidlo tr. C2 FT S1

Rýchlotuhnúce flexibilné stavebné

lepidlo na lepenie obkladov a dlažieb

v interiéri aj exteriéri do tenkého maltového

lôžka. Pochôdzne po cca 2-3

hodinách.

FX 911G

rýchlotvrdnúce stavebné lepidlo na

veľké formáty tr. EC 1 PLUS

Rýchlotvrdnúce stavebné lepidlo

na lepenie obkladov a dlažieb veľkých

formátov v interiéri aj exteriéri.

48


MATERIÁLY A TECHNIKA

PODKLAD

PODLAHY STENY

Drevo / OSB

Sadrokartón,

sadrovláknité

dosky

Staré nátery

Starý obklad

Betónové murivo

Sadrová omietka

Pórobetón

Omietky

cementové /

vápennocementové

Murivo

Drevený podklad

Starý obklad

Poter zo síranu

vápenatého

(anhydrit)

Betónová

podlaha

(nenasiakavá)

Poter cementový

Kvalitatívna

trieda

Farba

Lepidlá na tenkovrstvové lôžka (3-8mm)

STL - SPECIAL sivá C1 T predvlhčiť predvlhčiť X X X predvlhčiť predvlhčiť X X X X X X X

Z 301 sivá C1 predvlhčiť predvlhčiť X X X predvlhčiť predvlhčiť X X X X X X X

DBK sivá C1 T predvlhčiť predvlhčiť X X X predvlhčiť predvlhčiť X X X X X X X

F-DBK sivá C2 TE S1 HE/UG HE/QG EG/HE/HAG-AS QG/HAG-QB X predvlhčiť predvlhčiť HAG-AS/UG HAG-AS bez úprav QG/HAG-QB odstrániť HE/HAG-AS X

FBK sivá C2 TE S1 HE/UG HE/QG EG/HE/HAG-AS QG/HAG-QB X predvlhčiť predvlhčiť HAG-AS/UG HAG-AS bez úprav QG/HAG-QB odstrániť HE/HAG-AS X

DBK-FAS sivá C2 T HE/UG HE/QG EG/HE/HAG-AS X X predvlhčiť predvlhčiť HAG-AS/UG HAG-AS bez úprav QG/HAG-QB odstrániť HE/HAG-AS X

FXK sivá C2 T HE/UG HE/QG EG/HE/HAG-AS X X predvlhčiť predvlhčiť HAG-AS/UG HAG-AS bez úprav QG/HAG-QB odstrániť HE/HAG-AS X

SLF sivá C2 T HE/UG HE/QG EG/HE/HAG-AS X X predvlhčiť predvlhčiť HAG-AS/UG HAG-AS bez úprav QG/HAG-QB odstrániť HE/HAG-AS X

BK sivá C1 T predvlhčiť predvlhčiť EG/HE/HAG-AS X X predvlhčiť predvlhčiť X X X X X X X

BKS sivá C2 FT S1 HE/UG predvlhčiť EG/HE/HAG-AS QG/HAG-QB X predvlhčiť predvlhčiť HAG-AS/UG HAG-AS bez úprav QG/HAG-QB odstrániť HE/HAG-AS X

RKS sivá C2 TE S1 HE/UG HE/QG EG/HE/HAG-AS QG/HAG-QB X predvlhčiť predvlhčiť HAG-AS/UG HAG-AS bez úprav QG/HAG-QB odstrániť HE/HAG-AS X

FX 911 schnell sivá C2 FT HE/UG predvlhčiť/QG EG/HE/HAG-AS QG/HAG-QB X predvlhčiť predvlhčiť HAG-AS/UG HAG-AS bez úprav QG/HAG-QB odstrániť HE/HAG-AS X

FX 911G sivá — HE/UG predvlhčiť/QG EG/HE/HAG-AS QG/HAG-QB X predvlhčiť predvlhčiť HAG-AS/UG HAG-AS bez úprav QG/HAG-QB odstrániť HE/HAG-AS X

FX 930 leicht sivá C2 TE S1 HE/UG predvlhčiť/QG EG/HE/HAG-AS QG/HAG-QB X predvlhčiť predvlhčiť HAG-AS/UG HAG-AS bez úprav QG/HAG-QB odstrániť HE/HAG-AS X

NKF (BKW) biela C2 TE S1 HE/UG predvlhčiť/QG EG/HE/HAG-AS QG/HAG-QB X predvlhčiť predvlhčiť HAG-AS/UG HAG-AS bez úprav QG/HAG-QB odstrániť HE/HAG-AS X

MK 900 biela C2 TE S1 HE/UG predvlhčiť/QG EG/HE/HAG-AS QG/HAG-QB X predvlhčiť predvlhčiť HAG-AS/UG HAG-AS bez úprav QG/HAG-QB odstrániť HE/HAG-AS X

MK 911 schnell biela C2 FT HE/UG predvlhčiť/QG EG/HE/HAG-AS QG/HAG-QB X predvlhčiť predvlhčiť HAG-AS/UG HAG-AS bez úprav QG/HAG-QB odstrániť HE/HAG-AS X

Lepidlá disperzné

transparent X X X X X áno X X X X X x X áno áno

D4 disperzné lepidlo

na lepenie dosiek z EPS

Penetrácia a kontaktné mostíky na podlahové a obkladové systémy

červenohnedá cementový áno áno nie nie nie iba betón nie nie nie áno nie nie nie nie

H4 cementový prechodový

mostík

biela disperzná áno áno áno nie nie áno áno áno áno áno nie nie áno nie

HE disperzná penetračná

emulzia

nie áno

možné

*1

sv. hnedá disperzný áno áno áno ano (možné) iba betón (možné) nie nie áno áno

QG prechodový mostík

s kremičitým pieskom

(možné) nie

možné

*1

biela disperzný (možné) (možné) (možné) nie (možné) áno áno áno (možné) áno áno

HB prechodový mostík

s kremičitým pieskom

sv. oranžová disperzný áno áno nie nie nie áno áno áno áno áno nie nie áno nie

UG univerzálny penetračný

náter

transparent epoxidový áno áno áno nie áno áno áno áno áno áno nie nie áno áno

EG epoxidový penetračný

náter

*1) len na súdržné, dostatočne vhodné nátery. Ostatné je nutné odstrániť.

49


MATERIÁLY A TECHNIKA

Príprava

podkladu

Tip

Väčšina podkladov, ktoré chcete obkladať,

musí byť vopred ošetrená alebo

zabezpečená základom, aby lepidlo

správne priľnulo alebo aby neskôr

nevznikalo pnutie a trhliny. Obzvlášť dôležitá

je predbežná úprava pri všetkých

podkladoch, ktoré “pracujú”, ako sú trieskové

a sadrové dosky, drevené podlahy

atď. Tu je okrem iného nutné použiť flexibilné

lepidlá a tiež flexibilné škárovacie

hmoty.

Kontrolný zoznam

Produkt

HE

Penetračná emulzia na zníženie nasiakavosti

podkladu a zlepšenie priľnavosti

následných vrstiev. Prísada

do cementových mált a poterov

na zvýšenie elasticity a tesnosti.

Univerzálne použiteľná na nasiakavé

podklady, napr. betónové aj anhydritové

potery, rôzne omietky, sadrokartónové

a sadrovláknité dosky a pod.

Náradie

Gumová stierka, oceľové hladidlo,

hladidlo so špongiou, maliarsky valček,

kefa, štetec, stierka

1

Sadrové alebo trieskové dosky sa upevnia do podkladu

vždy vo vzdialenosti minimálne 50 cm tak, aby

nevznikalo pnutie. Všetky škáry a hlavy skrutiek

a pod. sa zatrú vnútornou stierkovacou hmotou

quick-mix ISP.

2

Na čisté, suché trieskové dosky sa širokým štetcom

natrie neriedená emulzia quick-mix EMU.

3

Stará, nerovná podlaha v garáži. Pred položením dlaždíc

sa tu musí vyrovnať výškový rozdiel až 10 mm.

Podlaha sa najprv metlou alebo kefou na násade

zbaví prachu, uvoľnených čiastočiek a zvyškov malty.

50

4

5

Ako adhézny mostík sa teraz na čerstvo vyčistený

podklad nanesie neriedená emulzia quick-mix EMU

(spotreba podľa nasiakavosti podkladu cca 0,1 - 0,2 l

/ m2). Najlepšie sa to urobí bežným maliarskym valčekom,

upevneným na dlhej násade.

6

Teraz sa do ešte vlhkého základu v pruhoch rozleje

samorozlievacia vyrovnávacia hmota. Tekutá stierková

hmota sa rozleje sama a iba sa zľahka rozotrie gumovou

stierkou.


MATERIÁLY A TECHNIKA

Spracovanie

obkladov

a dlažby

Kontrolný zoznam

Náradie

Vodováha

Vyrovnávacia lata / skladací meter

Ceruzka

Rezák

Rezačka

Vylamovacie kliešte

Obkladačské kliešte (tzv. “papagájky”)

Vrták do kameňa

Kladivko na obkladové prvky

1

Na rezanie rovných hrán sa použije rezačka obkladov.

Linku nakresliť na obklad (merať presne!), nastaviť

mieru a na strane glazúry narezať, zlomiť - hotovo.

Silnejšie obkladové prvky alebo malé kusy je lepšie

narezať rezákom na strane pozdĺž línie, na rubovej

strane pozdĺž tejto línie opatrne poklepať kladivkom,

alebo položiť na ceruzku - glazúrovanou stranou nahor

- na oboch stranách rovnomerne stlačiť a rozlomiť.

2

Výrezy na prípojky presne zakresliť a zaoblenie kúsok

po kúsku “vylámať” obkladačskými kliešťami (tzv.

“papagájkami”). Zaoblenie prípadne začistiť pilníkom.

3

Ak je nutný otvor uprostred obkladačky alebo dlaždice,

jeho veľkosť sa nakreslí a vyvŕta pomocou

vrtáku do kameňa alebo vŕtačkou s frézovacím

nástavcom.

4

Teraz otvor opatrne zväčšiť kladivkom (obkladový

prvok položiť napr. na palicu).

5

Ak majú byť obkladacie prvky položené šikmo, je

nutné vodováhou a metrom presne vymerať jednotlivé

uhly.

6

Ak sú dosky dlažby silnejšie ako 2 cm, je rezanie

možné len uhlovou brúskou.

51


ZÁKLADNÝ KURZ OBKLADANIA

Kladenie dlažby

na plochy

s podlahovým

kúrením

Tip

Na potery plôch s podlahovým kúrením

sa musí zásadne použiť flexibilné lepidlo.

Podklady pri tepelných výkyvoch pracujú.

To isté platí pre škárovaciu maltu.

Vykurovací poter musí byť starý najmenej

4, ešte lepšie 6 týždňov, než môžu

začať obkladačské práce. Podlahové

kúrenie sa musí vypnúť najmenej 1 deň

pred začatím práce a potom zapnúť najskôr

za 1 týždeň.

1

Podklad sa dôkladne zametie, aby sa z neho odstránil

prach a uvoľnené čiastočky.

2

Lepidlo sa rozmieša s vodou a po uvedenej dobe

zrenia sa znovu intenzívne premieša. Lepidlo sa

nanáša ozubenou stierkou (na podlahe zásadne stierkou

s väčšími zubami, min. 6-8 mm).

3

Dlaždice sa položia do maltového lôžka a ľahko sa

na ne poklepe gumovou paličkou. Aj tu platí:

Namiešajte dlaždice z rôznych balení, aby sa vyrovnali

prípadné rozmerové tolerancie a najmä farebné

odtiene.

Dlaždice je nutné klásť vždy po úsekoch a zvyšky

malty ihneď dôkladne odstrániť (čerstvá sa odstraňuje

najľahšie). Tu je dobre vidieť mriežka, zakreslená

na celú podlahu.

52

7

8

Po dokončení pokládky a vytvrdnutí lepidla sa celá

plocha ešte raz vyčistí hladidlom so špongiou

a z oblasti škár sa ostráni lepidlo.

9

O 2-3 dni sa začne škárovať. Namiešať škárovaciu

hmotu a naniesť ju pomocou gumovej stierky diagonálne

voči priebehu škár.


ZÁKLADNÝ KURZ OBKLADANIA

Kontrolný zoznam

Produkt

FXK

Viacúčelové cementové lepidlo,

stierka na zatepľovací systém

tr. C2 T

Suchá minerálna maltová zmes

určená na lepenie dlažieb a obkladov

na steny, podlahy (aj s teplovodným

vykurovaním). Na lepenie a stierkovanie

izolačných dosiek z EPS aj MW

v zatepľovacích systémoch pod

šľachtené omietky v systémových riešeniach

zatepľovacích systémov.

Na použitie vo vonkajšom i vnútornom

prostredí.

Spotreba

cca 3,5–4 kg/m 2

Produkt

FG

sivá škárovacia hmota tr. CG 2W

Cementová škárovacia malta na škáry

široké 2-5 mm vo vonkajšom i vnútornom

prostredí. Vhodná aj na vykurované

podlahy.

Spotreba

cca 0,5 kg/m 2

podľa rozmeru obkladu

Náradie

Murárska lyžica, ozubená stierka,

gumová palička, skladací meter,

vodováha, uholník, škárovacie krížiky,

gumová stierka, hladidlo so špongiou

Úprava podkladu:

podľa nasiakavosti obkladu a podkladu

viď tabuľka na str. 49

4

Pri obkladaní veľkých plôch sa celá plocha rozdelí

(pozdĺžne a priečne) do úsekov, pokládka postupuje

pomocou škárovacích krížikov úsek po úseku podľa

vyznačených čiar.

5

Pravouhlosť sa preveruje pomocou uholníka. Pri používaní

škárovacích krížikov je pravouhlosť dodržaná

automaticky.

6

Počas doby na korekciu (asi 10 minút) ešte zostáva

čas na prípadné vyrovnanie.

10

Na záver sa gumovou stierkou vykoná hrubé očistenie.

11

Teraz sa pevným, mierne navlhčeným hladidlom so

špongiou vykoná jemné dočistenie (nevymývať škáry!)

...

12

...a vyleštenie suchou handrou. Dlaždice vyškárované

škárovacou hmotou sú pochôdzne po 2 hodinách.

53


ZÁKLADNÝ KURZ OBKLADANIA

Obkladačky –

lepenie

a škárovanie

Tip

Podklad - tu napríklad sadrokartón - sa musí

zodpovedajúcim spôsobom upraviť. Podklad

vždy musí byť čistý, zbavený prachu a náterov,

rovný atď. Lepidlo rozmiešavajte až vtedy, keď

budete mať hotové všetky prípravné práce, ako

zameranie a vyznačenie požadovanej obkladanej

plochy, napr. potrebné horné hrany. Pri

miešaní sa musíte presne riadiť údajmi na obale.

Každé lepidlo má určitú dobu počas ktorej by

malo byť spracované (je uvedená na obale).

Namiešajte teda len toľko lepidla, koľko môžete

počas tejto doby spracovať.

1

Pomocou skladacieho metra a vodováhy (a najlepšie vo

dvojici!) presne vyznačte ceruzkou na stenu výšku

a obkladané plochy (napr. tu sa obkladá dvojfarebne).

Presne vymerajte, kde naspodu musíte začať, aby ste

hore obklad zakončili celou obkladačkou. Po vymeraní

napnite vyrovnávaciu šnúru, podľa ktorej chcete obkladať.

2

Až teraz rozmiešajte lepidlo na obklady. Pri obkladoch

stien sa začína odspodu. Ak obkladáte prvýkrát,

môžete si tiež dole na stenu umiestniť lištu.

Lepidlo najprv naneste murárskou lyžicou na malú

plochu (o veľkosti 3-5 obkladačiek), dobre ho prečešte

ozubenou stierkou.

3

Teraz obkladačku miernym posunutím a za súčasného

pritláčania nalepte celoplošne do lôžka, tzn.

tak, aby nevznikli duté miesta. Obkladačka nesmie

v žiadnom mieste “škrípať” tzn., že nesmie ležať

na podklade bez lepidla.

7

Nezáleží na tom, či je lepidlo prečesávané vo vertikálnom

alebo horizontálnom smere. Dôležité je, aby

obkladačky boli pokladané do plne krytého maltového

lôžka. Pritom pomôže ľahké posúvanie “sem a tam”.

8

Rohy stien tzn. celá ľavá a celá pravá obkladačka sa

položí zdola hore, potom vrstvu za vrstvou horizontálne

smerom nahor.

9

Hotové plochy dôkladne očistiť vlhkou špongiou

od zvyškov lepidla (najľahšie ide odstrániť čerstvé

lepidlo).

54


ZÁKLADNÝ KURZ OBKLADANIA

Kontrolný zoznam

Produkt

STL - SPECIAL tr C1T

Minerálne cementové lepidlo

na vnútorné i vonkajšie lepenie obkladov

a dlažieb do tenkého maltového

lôžka na steny aj na podlahu.

Spotreba

cca 3,5–4 kg/m 2

Produkt

FW

sivá škárovacia hmota tr. CG 2W

Cementová škárovacia malta pre

škáry šíroké 2-5 mm vo vonkajšom

i vnútornom prostredí. Vhodná aj

na vykurované podlahy.

Spotreba

cca 0,5 kg/m 2

podľa rozmeru obkladu

Náradie

Murárska lyžica, ozubená stierka,

gumová palička, skladací meter,

ceruzka, vodováha, uholník, škárovacie

krížiky, gumová stierka, hladidlo so

špongiou

Úprava podkladu:

podľa nasiakavosti obkladu a podkladu

viď tabuľka na str. 49

4

Na dodržanie rovnomernej šírky škár možno medzi

obkladačky vkladať obkladačské krížiky.

5

Ako už bolo povedané, nemalo by sa nanášať príliš

veľké množstvom lepidla naraz, aby ste mohli obkladačky

v pokoji zatlačiť do lepidla a ešte zostal čas...

6

... vodováhou aj od oka opakovane kontrolovať

a vykonať prípadnú korekciu.

10

Teraz sa vykoná škárovanie. Obklady je možné škárovať

už po uplynutí 24 hodín. Lepšie je počkať trochu

dlhšie. Potom škárovaciu maltu rozmiešať podľa

návodu na obale a škárovacou stierkou alebo hladidlom

so špongiou naniesť na obkladačky. Rozotieranie

pritom vykonávať vždy diagonálne voči priebehu

škáry.

11

Rozotieraním v oboch smeroch škárovaciu hmotu

zapracovať tak, aby nevznikali dutiny, a prebytočnú

hmotu ihneď nahrubo odstraňovať škárovacou stierkou

alebo väčším hladidlom so špongiou.

12

Nakoniec sa po zatiahnutí malty obklad vyčistí mierne

navlhčenou špongiou a potom preleští suchou handričkou.

Veď je to tak jednoduché!

55


ZÁKLADNÝ KURZ OBKLADANIA

Dlaždice –

lepenie

a škárovanie

Tip

Pri kladení dlaždíc metódou do tenkého

lôžka je dôležité, aby bol podklad

naozaj úplne rovný; lepidlo

nemôže vyrovnať nerovnosti. Pri

novostavbách a čerstvo nivelovaných

podkladoch je dôležité, aby potery

boli pred kladením dlaždíc staré

najmenej 4, lepšie však 6 týždňov,

v každom prípade však musia byť

úplne preschnuté.

1

Dôležité je rozdelenie podlahovej plochy. V pravouhlých

miestnostiach sa sústredne a paralelne s bočnými

stenami napne šnúra. Podľa nej sa začína stredom

dlaždice alebo škárou. Najlepšie bude, keď si

paralelne a v pravom uhle k nej napnete ďalšie šnúry

alebo zakreslíte línie; plochu tak rozdelíte do niekoľkých

spracovávaných úsekov.

2

Ešte pred namiešaním lepidla by ste mali znova vykonať

presné merania, a predovšetkým u veľkoformátových

obkladových prvkoch je potrebné pri práci namiešať

dlaždice z rôznych balíkov, pretože okrem farebných

odchýlok sa môžu vyskytovať aj odchýlky rozmerové.

Prípadne rozložte dlaždice najprv “nasucho”, tzn. bez

lepenia, a potom postupujte úsek po úseku (pri meraní

a rozkladaní nezabudnite na škáry!).

3

Teraz sa podľa pokynov na obale rozmieša lepidlo,

a to vždy len toľko, koľko môžete spracovať počas

uvedenej doby spracovateľnosti. Lepidlo naneste

ozubenou stierkou a dobre ho prečešte. Veľkosť

zubov stierky sa riadi podľa dlaždíc, ktoré ste si

vybrali (pri podlahových dlaždiciach väčšinou 6-8

mm); len tak možno pokladať skutočne celoplošne,

bez toho, aby vznikali duté miesta.

Opakovane - a radšej o jedenkrát viac než menej -

prekontrolovať za pomoci vodováhy dodržanie rozmerov.

56

7

8

Pred škárovaním dlažby musia uplynúť 2-3 dni.

Potom sa škárovacia malta pripraví podľa návodu

na obale (na podlahy vždy trochu redšia než

na steny), vyleje a rozotrie gumovou stierkou. Pritom

sa postupuje vždy diagonálne voči priebehu škáry

a škárovacia hmota sa dobre zapraví do škár.

9

Po niekoľkých minútach sa rozsypaný materiál

stiahne gumovou stierkou; pritom sa zároveň vyškárované

dlaždice predbežne očistia.


ZÁKLADNÝ KURZ OBKLADANIA

Kontrolný zoznam

Produkt

DBK tr. C1T

Minerálne cementové lepidlo na lepenie,

osadzovanie a iné stavebné

práce vo vonkajšom i vnútornom

prostredí, napr. lepenie obkladov

a dlažieb, izolačných dosiek z EPS,

rôznych stavebných prvkov, napr.

pórobetónu, betónu, keramiky a pod.

Spotreba:

cca 3,5–4 kg/m 2

Produkt

FG

sivá škárovacia hmota tr. CG 2W

Cementová škárovacia malta

na škáry široké 2-5 mm, vo vonkajšom

i vnútornom prostredí. Vhodná

aj na vykurované podlahy.

Spotreba:

cca 0,5 kg/m 2

podľa rozmeru obkladu

Náradie

Murárska lyžica, ozubená stierka,

gumová palička, ceruzka, skladací

meter, vodováha, uholník, škárovacie

krížiky, gumová stierka, špongia, handra

Úprava podkladu:

podľa nasiakavosti obkladu a podkladu

viď tabuľka na str. 49

4

Na maltové lôžko sa teraz kladie dlaždica za dlaždicou,

pritlačí ...

5

... a ľahko sa priklepne gumovou paličkou. Dlaždica

nesmie “škrípať” tzn., že nesmie ležať na podklade

bez lepidla.

6

Pre ľahšie dodržanie rovnomerných škár sa medzi

dlaždice vkladajú škárovacie krížiky. (Malé plastové

krížiky sú nižšie ako dlaždice a zostávajú

v škáre!)

10

Na záver sa hladidlom so špongiou všetko navlhko

pretrie, pričom sa posledné zvyšky malty zatlačia

do škáry a dlaždica sa zároveň očistí.

11

Skvelý výsledok!

57


PROFESIONÁLNE RIEŠENIE ŠPECIÁLNYCH APLIKÁCIÍ

Lepenie

obkladačky

na obkladačku,

umakart, a pod.

Tip

Ak sa vykonáva obklad spôsobom

obkladačka na obkladačku, je pre dobrú

priľnavosť dôležitá príprava podkladu.

Staré obklady sa musia dôkladne očistiť

a odmastiť. Prípadné zvyšky umývacích

prostriedkov sa najúčinnejšie odstránia

octovou vodou alebo bežným kyslým

čističom.

1

Pozdrav zo 60-tych rokov: Vzor obkladačiek má už

svoje najlepšie roky za sebou. Stena je obložená len

do polovice, zvyšok je vytapetovaný.

2

Pre ešte lepšiu priľnavosť je možné povrch vyčistených

starých obkladačiek zbrúsiť brúsnym papierom

- tu za pomoci elektrického náradia.

3

V hornej časti sa odstráni tapeta, prípadné nerovnosti

sa vyrovnajú MVCs 680 maltou quick-mix STA

a stierkou s tkaninou (lepidlo + tkanina) ...

Obkladačky sa teraz vložia do lôžka a pritlačia. Ak majú

byť vložené obkladačky so vzorom, nechá sa pre ne

voľné miesto. Správne vzdialenosti škáry zaistia obkladačské

krížiky.

58

7

8

Pri každej vrstve kontrolujeme dodržanie rozmeru

pomocou rohovej vyrovnávacej šnúry.

9

Keď je polovica steny obložená až navrch a ceruzkou

je zakreslený a následne položený jeden rad pod

ukončovacou bordúrou, potom sa po celej šírke steny

nalepí bordúra.


PROFESIONÁLNE RIEŠENIE ŠPECIÁLNYCH APLIKÁCIÍ

Kontrolný zoznam

Produkt

F-DBK tr. C2 TE S1

Flexibilné lepidlo na lepenie rôznych

typov obkladov a dlažieb do tenkého

maltového lôžka vo vonkajšom i vnútornom

prostredí. Pre veľmi namáhané

plochy, ako sú balkóny, terasy,

a pod. Vhodné aj na plochy s podlahovým

vykurovaním. Na spekané

obklady a dlažby. Na málo nasiakavé

alebo nenasiakavé podklady.

Spotreba

cca 3,5–4 kg/m 2

Spracovanie

Dlhý otvorený čas tzn., že bezpečne

lepí 30 minút po nanesení, aj napriek

okamžitému priľnutiu dobrá možnosť

korektúry, škárovanie po 48 hodinách.

Náradie

Murárska lyžica, hladidlo,

Ozubená stierka

Gumová palička

Skladací meter, vodováha

Rohová vyrovnávacia šnúra

Obkladačské krížiky

Úprava podkladu:

podľa nasiakavosti obkladu a podkladu

viď tabuľka na str. 49

4

... prechod medzi starými obkladačkami a novou

omietkou sa upraví pomocu stierkovej hmoty.

Namiesto úpravy povrchu brúskou je možné priľnavosť

vylepšiť nanesením spojovacieho mostíka

na obklady.

5

Na stenu zakresliť ukončovaciu hranu obkladačiek -

tu sa počíta s bordúrou.

6

Pripravené lepidlo opatrne naniesť murárskou lyžicou

a ozubenou stierkou prečesať.

10

Aj tu odporúčame pracovať s krížikmi, aby boli škáry

pravidelné.

11

Ešte raz vodováhou určiť vodorovnú čiaru; polohu

obkladačiek možno ešte upraviť.

12

Až po obložení celej steny sa do vynechaných miest

vložia obkladačky s dekorom.

59


PROFESIONÁLNE RIEŠENIE ŠPECIÁLNYCH APLIKÁCIÍ

Zabudovanie

vane

a sprchovej

vaničky

Tip

Pre odborné plošné utesnenie pod obkladovými

prvkami odporúčame aplikovať

produkt quick-mix FDS 2K.

1 2 3

Ak chcete obkladať podestu, naneste lepidlo najprv

na sokel a prilepte “obkladačky”. Začnite dole v rohu,

napnite si šnúru a dbajte na presné dodržanie výšky.

Obzvlášť dôležité je vymeranie tvaru rohov. Tu sa

odporúča pracovať s uholníkom.

Staviame sprchu: Pri zapustení sprchovej vaničky sa

najprv pri zadnej stene umiestni napr. pórobetónová

tvárnica na niveláciu výšky.

6

1 2 3

Najprv je nutné obstavať vaňu. Aj tu je možné použiť

napr. pórobetónové tvárnice.

Rovné prvky sa zarežú na potrebnú veľkosť a “muruje

sa” pomocou lepidla na pórobetón quick-mix MC 510.

Tvárnice pritom nesmú lícovať s vaňou, je nutné ich

stavať cca 10 mm hlbšie, aby s vaňou lícoval

následný obklad.

60


PROFESIONÁLNE RIEŠENIE ŠPECIÁLNYCH APLIKÁCIÍ

Kontrolný zoznam

Produkt

SLF

stavebné lepidlo tr. C2 T

Viacúčelové lepidlo a stierka

na zatepľovacie systémy.

Na vnútorné i vonkajšie lepenie

obkladov a dlažieb.

Produkt

FDS 2K

Dvojzložková, bezšvová, trvalo pružná

hydroizolačná hmota na izoláciu plôch

zaťažovaných vlhkosťou a termickým

namáhaním, ako sú terasy, balkóny,

rezervoáre, vykurované podlahy

a pod. Použitie vo vonkajšom

i vnútornom prostredí.

Spotreba

SLF cca 3,5–4 kg/m 2

FDS 2K cca 1,2 kg/m 2 /mm

Náradie

Murárska lyžica, hladiaca lyžica, ozubená

stierka, gumová palička, skladací

meter, vodováha, rohová vyrovnávacia

šnúra, uholník, škárovacie

krížiky

Ostatné

MC 510

DDB

Úprava podkladu:

podľa nasiakavosti obkladu a podkladu

viď tabuľka na str. 49

4 5 6

Teraz sa nalepí predné podmurovanie z pórobetónových

tvárnic. K tomu je možné použiť lepidlo

na obklady, ale lepšie je lepidlo na pórobetón

quick-mix MC 510. Vodováhou prekontrolovať horizontálne

vyrovnanie.

Hotové podmurovanie ešte raz prekontrolovať či je

rovné, v tejto chvíli je možné ešte urobiť drobné

korektúry.

Vymerať dĺžku obkladov a prirezať potrebné kusy.

Naniesť lepidlo, lepenie začať v rohu. Dbajte na to,

aby raster škár zodpovedal rastru na stene alebo

podlahe.

4 5

Lepidlo naniesť na celú plochu a obkladačky začať

lepiť v dolnom rohu. Rozmery kontrolovať pomocou

rohovej vyrovnávacej šnúry.

Obklad vane: Pre škárovanie je pripravený

po 2 dňoch.

61


PROFESIONÁLNE RIEŠENIE ŠPECIÁLNYCH APLIKÁCIÍ

Kladenie

prírodného

kameňa

a mramoru

Tip

Ak chcete klásť prírodný kameň, mali by

ste najprv zistiť, či je materiál zapečatený,

leštený a pod. Ak nie, tzn. že obklady

majú otvorené póry, nesmú byť škárované

bežným spôsobom, teda riedkou maltou.

Prírodný kameň s otvorenými pórmi, napr.

obkladové prvky z terakoty, odporúčame

klásť do malty na prírodný kameň - quick-

-mix NKF (BKW)

1

Podlaha na chodbe, kde je nadväzujúce schodisko

obložené veľkoformátovými obkladmi z prírodného

kameňa, má byť obložená rovnakým materiálom.

2

Použije sa tu lepidlo na prírodný kameň - quick-mix

NKF (BKW), - ktoré bráni presvitaniu lepidla, príp.

zafarbeniu kameňa. Lepidlo sa nanesie na podlahu

a dobre prečeše ozubenou stierkou so zubami

o veľkosti cca 8 mm. Pri mramore s otvorenými pórmi

je nutné rubovú stranu po celej ploche vopred natrieť

lepidlom.

3

Obkladové prvky teraz položiť do lôžka, pričom dbať

na to, aby došlo k prilepeniu na podklad po celej

ploche, bez dutín - nesmú byť nikdy kladené “škrípavo”,

tzn. nesmú mať priamy kontakt s podkladom.

Priklepnúť gumovou paličkou.

Dokončený obklad vstupného priestoru.

62

7

8

Po uplynutí 48 hodín je možné veľkoformátové

obklady vyškárovať farebnou škárovacou hmotou

na prírodný kameň quick-mix MF 911. Škárovacia

malta sa rozmieša do správnej konzistencie (viď

návod na obale) a po celej ploche sa rozotrie gumovou

stierkou v diagonálnom smere voči priebehu škár.

9

Po “zatiahnutí” malty sa obklad pretrie hladidlom so

špongiou a čistou vodou tak, aby na obklade neboli

viditeľné žiadne zvyšky škárovacej malty. Preleštiť

suchou handrou.


PROFESIONÁLNE RIEŠENIE ŠPECIÁLNYCH APLIKÁCIÍ

Kontrolný zoznam

Produkt

NKF (BKW)

biele fl exibilné stavebné lepidlo tr. C2

TE S1

Minerálna biela lepiaca malta na lepenie

mramoru, prírodného kameňa a keramických

obkladov a dlažieb.

Spotreba

cca 1,3–3,4 kg/m 2

Produkt

MF 911

škárovacia hmota s prísadou trassu

na mramor a prírodné kamene tr. CG 2 WA

Rýchlotvrdnúca, fl exibilná škárovacia

hmota s prísadou trassu, určená na škárovanie

obkladov a dlažieb z mramoru,

prírodného kameňa a materiálov náchylných

na zafarbenie. Pre šírku škár od 2

do 8 mm. Vhodná na steny i podlahy vo

vonkajšom i vnútornom prostredí.

Použitie aj na vykurované plochy.

Spotreba

cca 0,25–1,3 kg/m²

Náradie

Murárska lyžica, ozubená stierka,

gumová palička, skladací meter, vodo-

váha, rohová vyrovnávacia šnúra, uhlová

brúska, gumová stierka, hladidlo so

špongiou

Úprava podkladu:

podľa nasiakavosti obkladu a podkladu

viď tabuľka na str. 49

4

Najjednoduchšou technikou kladenia je, ako tu

“na väzbu”. Ak sú dosky dlažby hrubšie ako 2 cm, je

rezanie možné len uhlovou brúskou alebo pílou

na kameň.

5

Prirežú sa soklové dosky, na rubovú stranu sa malou

lyžicou nanesie tenkovrstvová malta a ...

6

... soklové dosky sa vsadia.

10

Hotovo!

63


PROFESIONÁLNE RIEŠENIE ŠPECIÁLNYCH APLIKÁCIÍ

Zhotovenie

dlažby s

vysokým

zaťažením

Tip

V exteriéri (terasa, balkón, garáž) by sa malo

v trvalo mokrom priestore alebo pri extrémne

veľkých plochách vždy počítať s dilatačnými

škárami, aby bolo absorbované pnutie vznikajúce

v dôsledku tepelných výkyvov.

Dilatačné škáry vždy naplánovať na každých

20 m 2 (šírka cca 10 mm), ako aj vo všetkých

rohových a napojovaných oblastiach. Za tým

účelom vložiť okrajový pásik z polystyrénu,

penového profilu a pod., po vyškárovaní

odstrániť a trvalo elasticky vyplniť.

1

Tu majú byť na väzbu položené keramické štrbinové

dlaždice: Prvý rad pozdĺžne k stene, nasleduje tehlová

väzba, tj. väzba s posunom o polovicu.

2

V exteriéroch je nutné bezpodmienečne dodržať

100%-né celoplošné nalepenie bez dutín. Za tým

účelom sa lepidlo prečeše ozubenou stierkou so

zubami vo veľkosti 6-8 mm a prípadne sa na celú

rubovú stranu nanesie tenká vrstva lepidla ( “kombinovaná

metóda kladenia”).

3

Položte počiatočnú a koncovú dlaždicu a natiahnite

vyrovnávaciu šnúru. Teraz začnite klásť.

7

Dlaždice klásť celou plochou do maltového lôžka.

8 9

Postupovať pritom podľa plánovanej väzby...

... a úsek za úsekom.

64


PROFESIONÁLNE RIEŠENIE ŠPECIÁLNYCH APLIKÁCIÍ

Kontrolný zoznam

Produkt

RKS

flexibilné lepidlo a stierka s prísadou

trassu na lepenie tehlových pásov

tr. C2 TE S1

Flexibilné lepidlo s prísadou trassu

na lepenie tehlových pásov, prírodných

i umelých kamenných a keramických

obkladov. Na lepenie a stierkovanie

zatepľovacích systémov

s izolantom z EPS, XPS aj MW,

s povrchovou úpravou tehlovými

a keramickými pásmi. Na vonkajšie aj

vnútorné použitie.

Spotreba

cca 4–5 kg/m 2

Spracovanie

Ako lepidlo na stredne silné lôžka,

prednostne na výrazne profilovanú

rubovú stranu keramických obkladových

prvkov, ako aj na vyrovnanie

väčších nerovností.

Náradie

Murárska lyžica, ozubená stierka,

gumová palička, skladací meter,

vodováha, uholník, obkladačské

krížiky

Úprava podkladu:

podľa nasiakavosti obkladu a podkladu

viď tabuľka na str. 49

4

Aj tu sa rovnomerná škára tvorí pomocou obkladačských

krížikov / škárovacích krížikov.

5

Na rozdelenie dlaždíc na okraji podlahovej plochy

vykonáme meranie, presne vyznačíme ceruzkou ...

6

... a rezačkou rozdelíme presne na vyznačenej línii.

10

Občas pomocou šnúry prekontrolujeme zarovnanie

dlaždíc, príp. vykonáme ihneď úpravu.

11

Na dodržanie rovnomernej napojovacej škáry medzi

stenou a podlahou sa k stene vloží drevená lišta zodpovedajúca

hrúbke alebo iná “rozpera”. Na rubovú

stranu soklových dlaždíc sa lyžicou nanesie lepidlo ...

12

... a soklová dlaždica sa prilepí nad lištu, ľahko sa

priklepne gumovou paličkou, vytečené lepidlo sa

zotrie - hotovo!

65


PROFESIONÁLNE RIEŠENIE ŠPECIÁLNYCH APLIKÁCIÍ

Obkladanie

vonkajších

schodísk

s rýchlotvrdnúcim

tmelom

Tip

Na výpočet potrebného počtu dlaždíc je

nutné uviesť presné rozmery schodov

(počet, šírka, hĺbka), soklov (výška, šírka)

a podest. Na prerez počítať vždy s 30%

prídavkom!

1

Vstupné schodisko v surovom stave. Tu je dôležité

presné plánovanie, meranie a výpočet. Odporúčame

rýchlolepidlo quick-mix BKS, pri ktorého použití je

schodisko už po 2 hodinách opäť pochôdzne.

2

Obklad schodov sa najprv položí “nasucho”, aby bola

zrejmá väzba a prírez (zohľadniť požadovanú šírku

škáry!). Časti s rôznymi uhlami zostanú voľné.

3

Na rohoch by mali byť dlaždice položené šikmo.

Za tým účelom sa pomocou vodováhy a skladacieho

metra vymeria potrebné zrezanie jednotlivých častí

do uhla.

7

Vedľa častí zrezaných do uhla sa vpravo a vľavo

začnú klásť nášľapné dlaždice, zasunú sa do lôžka

a priklepnú.

8

Nakoniec sa prilepia soklové dosky/podstupnice

tohto schodu podľa vzoru pokládky nášľapných dlaždíc

a priklepnú sa.

9

Na ďalšom stupni sa postupuje rovnako, pritom sa

rovnomerné škáry medzi nášľapmi a podstupnicou

udržujú pomocou obkladačských klinov.

66


PROFESIONÁLNE RIEŠENIE ŠPECIÁLNYCH APLIKÁCIÍ

Kontrolný zoznam

Produkt

BKS

rýchlotvrdnúce flexibilné stavebné

lepidlo tr. C2 FT S1

Rýchlotuhnúce flexibilné stavebné

lepidlo na lepenie obkladov a dlažieb

v interiéri aj exteriéri do tenkého maltového

lôžka. Pochôdzne po cca 2-3

hodinách.

Spotreba

cca 2,5–3,5 kg/m 2

Spracovanie

Materiály priľnú ihneď k podkladu

a nezošmykujú sa, napriek tomu

zostáva dostatočná doba na korekciu.

Náradie

Murárska lyžica, ozubená stierka,

gumová palička, skladací meter,

vodováha, uholník, obkladačské

krížiky, jednoručná uhlová brúska

Úprava podkladu:

podľa nasiakavosti obkladu a podkladu

viď tabuľka na str. 49

4

Teraz sa musia rozmery preniesť na dlaždicu a ...

5

... dlaždicu rozrezať jednoručnou uhlovou brúskou

(používať ochranné okuliare).

6

Rozmiešať lepidlo a ozubenou stierkou naniesť najprv

na hornú plochu a potom na sokel schodu, postupovať

po jednom schode.

10

Po dokončení obkladu schodov naniesť lepidlo

na podestu ...

11

... a podľa vzoru pokládky na schodoch dokončiť

pokládku na podeste.

12

Schodisko je hotové - pri použití rýchlotvrdnúceho

lepidla je možné už po 2 hodinách škárovať škárovacou

hmotou quick-mix FFU.

67


PROFESIONÁLNE RIEŠENIE ŠPECIÁLNYCH APLIKÁCIÍ

Škárovanie

keramických

obkladov

v exteriéri

Tip

Pri všetkých škárovacích maltách či už FG alebo

FW sa môžu vyskytnúť mierne farebné rozdiely.

Tu je niekoľko tipov, ako tomu predísť: 1. Dbajte

na rovnakú šírku škár, aby mohla škárovacia

malta rovnomerne vysychať (používať škárovacie

krížiky!). 2. Pre rovnomernú hĺbku škáry by mali

byť už pri pokládke zvyšky lepidla vyškrabované

dreveným klinom. 3. Dbajte na to, aby malta bola

namiešaná vždy s presne rovnakým množstvom

vody. 4. Čerstvé škáry nechať pred dočistením

vlhkou špongiou vždy najprv mierne zatiahnuť,

teda nechať ľahko zaschnúť ich povrch.

1

Na škárovanie podlahy pripraviť škárovaciu maltu tak,

aby mala ľahko tekutú konzistenciu, a potom ju rozliať

po dlaždiciach.

2

Škárovaciu hmotu FFU rozotierať diagonálne voči

priebehu škár (sledujte príslušnú väzbu) ...

3

... a opakovanými pohybmi stierkou zapracovať

do škár.

7

Krátko potom nahrubo vyčistiť pomocou hladidla so

špongiou. Materiál pritom ešte raz dobre zatlačiť

do škár.

8

Dočistiť vlhkou špongiou (stále ju vymývať).

9

Vždy pekný vstup: dokončené schodisko.

68


PROFESIONÁLNE RIEŠENIE ŠPECIÁLNYCH APLIKÁCIÍ

Kontrolný zoznam

Produkt

FFU

pružná škárovacia hmota tr. CG 2W

Pružná škárovacia malta na škáry

široké 2-12 mm vo vonkajšom

i vnútornom prostredí. Vhodná aj

na vykurované podlahy. Farba biela

alebo sivá.

Náradie

Murárska lyžica

Gumová stierka

Hladidlo so špongiou

Mäkká handrička

Spotreba

cca 0,5 kg/m 2

podľa rozmeru obkladu

4

Soklové dlaždice škárovať opatrne (nebezpečenstvo

zašpinenia steny) hladidlom so špongiou, špachtľou

alebo v prípade núdze i rúk (s gumovou rukavicou!)

5

Keď sa škárovacia malta trochu zatiahne, tzn.

po miernom stvrdnutí povrchu, dočistiť vlhkým hladidlom

so špongiou a preleštiť handričkou.

6

Pri škárovaní začať navrchu a škárovaciu maltu rovnomerne

roztierať hladidlom so špongiou.

Rozotieraním v oboch smeroch maltu zapracovať

do škár tak, aby nevznikali dutiny.

69


PROFESIONÁLNE RIEŠENIE ŠPECIÁLNYCH APLIKÁCIÍ

Napojenie,

rohy, sokle

Tip

Pri obkladaní stien pri okne sa vychádza

zo stredovej línie okna, pri dvoch oknách

sa orientujeme podľa stredovej čiary

medzi oboma oknami. Vonkajšia hrana

sa lepí tak, že jedna obkladačka presahuje

o silu dlaždice výstupok múru,

a oproti nej sa nalepí druhá obkladačka.

Pri vnútorných rohoch sa začína buď pri

oboch susediacich plôch celou, alebo

rozdelenou obkladačkou.

1

Na rezanie dlaždíc na sokle sa používa rezačka.

Najskôr presne vymerať a na dlaždicu vyznačiť líniu

rezu.

2

Dlaždice s výrezmi sa kladú na konci pokládky. Tu:

Výrezy na spojovacie rúry v oblasti sokla sa na dlaždicu

vyznačia čo najpresnejšie a kúsok po kúsku sa

vylomia obkladačskými kliešťami (papagájky)...

3

... potom sa vloží do lôžka.

Ak je nutné prirezávať okrajové obkladačky, napríklad

pri okne alebo na rohoch a úzkych stenách, rozmery

sa vyznačia na obkladačku (zohľadniť škáry!) a rezačkou

rozdelia.

70

1

2

Takto prirezané kusy vsadiť do rohu. V obchodoch

dnes možno zakúpiť aj hotové obkladové profily.

3

Rovnako tak sa upravuje rozmer okrajových bordúr.

Pritom je nutné sledovať aj vzor.


PROFESIONÁLNE RIEŠENIE ŠPECIÁLNYCH APLIKÁCIÍ

Kontrolný zoznam

Náradie

Vyrovnávacia lata

Skladací meter

Vodováha

Vyrovnávacia šnúra

Ceruzka / voskovka

Rezačka

Obkladačské kliešte

(tzv. papagájky)

Kladivko na dlaždice

1

Ak je nutné urobiť uprostred obkladačky otvor, táto

obkladačka sa najprv vynechá, zakreslí sa na ňu

obrys otvoru ...

2

... a otvor sa opatrne kladivkom vyklepe.

3

Teraz sa obkladačka nalepí na vynechané miesto.

Buď ešte bude čerstvé lepidlo na podklade, alebo sa

trochu lepidla rozotrie na rubovú stranu dlaždice.

1

Ak majú byť dlaždice kladené diagonálne, najprv sa

diagonálne prirežú počiatočné dlaždice.

2

Kladenie začína v rohovej oblasti ...

3

... a každá celoplošne položená dlaždica sa priklepne

gumovou paličkou.

71


PROFESIONÁLNE RIEŠENIE ŠPECIÁLNYCH APLIKÁCIÍ

Škárovanie

obkladačiek

Tip

Pri stenách, ktoré sú síce lepené flexibilne

(napríklad na drevotriesku), ale majú

škáry užšie než 5 mm, je možné okrem

flexibilnej škárovacej malty použiť farebnú

škárovaciu hmotu s elastickou emulziou

(sú možné farebné odchýlky). Dbajte

na to, aby ste pri rozmiešavaní používali

vždy rovnaké množstvo vody, aby sa

predišlo farebným rozdielom.

Kontrolný zoznam

Produkt

quick-mix FG

sivá škárovacia hmota tr. CG 2W

quick-mix FW

biela škárovacia hmota tr. CG 2W

Cementová škárovacia malta pre

škáry široké 2-5 mm vo vonkajšom

i vnútornom prostredí. Vhodná aj

na vykurované podlahy.

Spotreba

cca 0,5 kg/m 2

podľa rozmeru obkladu

Náradie

Škárovacia gumová stierka

Hladidlo so špongiou

Špongia

Drevená palička, škárovačka alebo

špachtľa

1

Na dosiahnutie perfektných škár tu ešte raz uvádzame

najdôležitejšie prípravné práce, ktoré musia byť

vykonané ihneď po nalepení. Dbajte na to, aby

všetky škáry boli čisté a rovnomerne hlboké, prípadné

zvyšky lepidla odstráňte kúskom dreva, škárovačkou,

špachtľou a pod.

2

Znovu vyčistiť navlhko. Zatiaľ nezatvrdnuté zvyšky

lepidla sa tak dajú ľahko odstrániť.

3

Jemné vyčistenie sa vykoná hladidlom so špongiou.

Škárovacia malta na steny sa zarobí tak, aby bola poddajná

a plastická. Hmota sa škárovacou gumovou stierkou

nanáša diagonálne voči priebehu škár, zapracováva sa

pohybom v oboch smeroch a súčasne sa opäť sťahuje prebytočná

malta.

72

4

5

Alebo pomocou hladidla so špongiou škárovaciu

hmotu quick-mix FG alebo FW zatlačiť do škár.

6

Špongiou a čistou vodou očistiť. Nakoniec preleštiť

suchou, mäkkou handričkou.


POZNÁMKY


POZNÁMKY

More magazines by this user