Obklady a dlažby - SK

quickmix.cz

Kladenie obkladov a dlažieb, podklad, podlahové kurenie, lepenie a škárovanie, prírodný kameň, schodiská, napojenie, rohy, sokle

MATERIÁLY A TECHNIKA

Práca s obkladmi

Horný

koniec

Celkový počet

obkladačiek = 110

10 obkladačiek

Množstvo obkladačiek sa vypočíta pre každú

stenu zvlášť. Na záver sa všetko spočíta. Prerezy

sa musia počítať vždy ako celá dlaždica, celkovo

sa nesmie kalkulovať príliš presne.

Výber obkladačiek je dnes takmer

nekonečný. Veľký je aj výber formátov.

Štandardná obkladačka má

však stále rozmer 15x15 cm. Pred

výpočtom množstva si pre istotu

vybraný vzor ešte raz premerajte.

A v žiadnom prípade nesmiete

zabudnúť zohľadniť aj škáry!

V nasledujúcej tabuľke je uvedený

počet obkladačiek 15x15 cm

v jednom rade podľa príslušnej

dĺžky steny. Ak rozmer nezodpovedá

presne uvedenej hodnote,

je samozrejme nutné zvoliť vyššie

číslo. Rovnako postupujte pri výške

a obe čísla vynásobte.

cm

Množstvo

obkladačiek

165 11

195 13

210 14

225 15

255 17

285 19

315 21

345 23

375 25

405 27

435 29

465 31

495 33

525 35

555 37

585 39

615 41

V pravouhlých miestnostiach sa napne šnúra na stred

podlahy paralelne s bočnými stenami. Podľa nej sa

začína škárou alebo stredom dlaždice. Potom sa

položí rad dlaždíc pozdĺž steny.

V strede steny sa spustí olovnica. Podľa tejto línie sa

vyrovnajú obkladačky vpravo a vľavo. Okrajové

obkladačky by nemali byť užšie ako polovičná šírka

obkladačky.

Ak nie je horná hrana obkladačky striktne daná (napr.

ukončenie dverí), začína sa obkladať dole. Ak je

výška obmedzená, začína sa hore celou obkladačkou

a dole sa položí okrajová obkladačka.

Na hranách stien a pilierov sa začína vždy na vonkajšej

hrane celou obkladačkou a do rohov sa kladú

prerezy.

40

Ak majú obkladačky aj dlaždice rovnaký formát, riadi

sa priebeh dlaždíc podľa obkladačiek. Ak sa kladie

dlažba priebežne v niekoľkých miestnostiach, dbajte

na to, aby na seba škáry nadväzovali. Dilatačné škáry

je nutné založiť presne pod dverovým krídlom.

Pri výklenkoch a výstupkoch začnite buď zvonka

celou obkladačkou, potom sa bude symetrická rada

s prírezmi nachádzať uprostred (viď skica dole).

Alebo začnite vo vnútri celou obkladačkou a rovnako

široké rady prírezov sa umiestnia na obe strany (pozri

skica hore).

More magazines by this user