Pokale 2016

bodepraesente

POKALE

Nr. 68050 | 38 cm | € 27,45

Nr. 68051 | 39 cm | € 29,95

Nr. 68052 | 40 cm | € 32,45

Nr. 68053 | 43 cm | € 36.95

Nr. 68054 | 44 cm | € 39,95

Nr. 68055 | 46 cm | € 44,45

Nr. 68060 | 22,5 cm | € 14,95

Nr. 68061 | 24,5 cm | € 16,45

Nr. 68062 | 26,5 cm | € 17,95

Nr. 68063 | 28,0 cm | € 19,45

Nr. 68064 | 30,0 cm | € 20,95

Nr. 68065 | 31,5 cm | € 22,45

Nr. 68040 | 38 cm | € 27,45

Nr. 68041 | 39 cm | € 29,95

Nr. 68042 | 40 cm | € 32,45

Nr. 68043 | 43 cm | € 36.95

Nr. 68044 | 44 cm | € 39,95

Nr. 68045 | 46 cm | € 44,45

02


POKALE

Nr. 68020 | 32,5 cm | € 15,95

Nr. 68021 | 34,5 cm | € 17,45

Nr. 68022 | 36,5 cm | € 18,95

Nr. 68010 | 32,5 cm | € 15,95

Nr. 68011 | 34,5 cm | € 17,45

Nr. 68012 | 36,5 cm | € 18,95

Nr. 68000 | 41 cm | € 22,45

Nr. 68001 | 43 cm | € 24,95

Nr. 68002 | 45 cm | € 27,45

Nr. 68003 | 47 cm | € 29.95

Nr. 68004 | 49 cm | € 32,45

Nr. 68005 | 52 cm | € 34,45

Nr. 68070 | 24 cm | € 14,45

Nr. 68071 | 26 cm | € 16,95

Nr. 68072 | 27 cm | € 17,85

Nr. 68073 | 29 cm | € 19.25

Nr. 68074 | 31 cm | € 20,95

Nr. 68075 | 32 cm | € 22,45

03


POKALE

Nr. 68450 | 32,0 cm | € 12,35

Nr. 68451 | 33,0 cm | € 13,95

Nr. 68452 | 33,5 cm | € 15,45

Nr. 68440 | 32,0 cm | € 12,35

Nr. 68441 | 33,0 cm | € 13,95

Nr. 68442 | 33,5 cm | € 15,45

Design

Pokale

Pokale für 50mm Embleme

Nr. 66320 | 31,5 cm | € 9,95

Nr. 66321 | 32,5 cm | € 11,45

Nr. 66322 | 33,5 cm | € 12,95

Nr. 66310 | 31,5 cm | € 9,95

Nr. 66311 | 32,5 cm | € 11,45

Nr. 66312 | 33,5 cm | € 12,95

Nr. 66330 | 31,5 cm | € 9,95

Nr. 66331 | 32,5 cm | € 11,45

Nr. 66332 | 33,5 cm | € 12,95

04

Nr. 67610 | 33 cm | € 45,00

Nr. 67611 | 34 cm | € 47,45

Nr. 67612 | 35 cm | € 49,95

Nr. 67600 | 33 cm | € 45,00

Nr. 67601 | 34 cm | € 47,45

Nr. 67602 | 35 cm | € 49,95

Nr. 67620 | 33 cm | € 45,00

Nr. 67621 | 34 cm | € 47,45

Nr. 67622 | 35 cm | € 49,95


POKALE

Nr. 68110 | 33,5 cm | € 19,95

Nr. 68111 | 34,5 cm | € 20,95

Nr. 68112 | 35,5 cm | € 21,95

Nr. 68113 | 37,0 cm | € 22,95

Nr. 68114 | 39,0 cm | € 23,95

Nr. 68115 | 40,0 cm | € 24,95

Nr. 68080 | 31,0 cm | € 24,95

Nr. 68081 | 32,5 cm | € 27,45

Nr. 68082 | 34,5 cm | € 29,95

Nr. 68090 | 31,0 cm | € 24,95

Nr. 68091 | 32,5 cm | € 27,45

Nr. 68092 | 34,5 cm | € 29,95

Nr. 68100 | 33,5 cm | € 19,95

Nr. 68101 | 34,5 cm | € 20,95

Nr. 68102 | 35,5 cm | € 21,95

Nr. 68103 | 37,0 cm | € 22,95

Nr. 68104 | 39,0 cm | € 23,95

Nr. 68105 | 40,0 cm | € 24,95

05


POKALE

Nr. 67950 | 17 cm | € 7,95

Nr. 67951 | 19 cm | € 9,25

Nr. 67952 | 21 cm | € 11,45

Nr. 67940 | 17 cm | € 7,95

Nr. 67941 | 19 cm | € 9,25

Nr. 67942 | 21 cm | € 11,45

Pokale für 25mm Embleme

Das neue Design

für Ihr Event!

Nr. 67680 | 18,5 cm | € 10,95

Nr. 67681 | 19,5 cm | € 11,45

Nr. 67682 | 20,5 cm | € 11,95

Pokale für 50mm Embleme

Nr. 67670 | 18,5 cm | € 10,95

Nr. 67671 | 19,5 cm | € 11,45

Nr. 67672 | 20,5 cm | € 11,95

Pokale für 25mm Embleme

06

Nr. 67990 | 17 cm | € 7,95

Nr. 67991 | 19 cm | € 9,25

Nr. 67992 | 21 cm | € 11,45

Pokale für 25mm Embleme

Nr. 67995 | 17 cm | € 7,95

Nr. 67996 | 19 cm | € 9,25

Nr. 67997 | 21 cm | € 11,45


POKALE

Nr. 66110 | 13 cm | € 5,25

Nr. 66111 | 15 cm | € 5,75

Nr. 66112 | 17 cm | € 6,25

Pokale für 25mm Embleme

Nr. 66115 | 13 cm | € 5,25

Nr. 66116 | 15 cm | € 5,75

Nr. 66117 | 17 cm | € 6,25

Nr. 68130 | 17 cm | € 7,45

Nr. 68131 | 18 cm | € 7,95

Nr. 68132 | 19 cm | € 8,45

Pokale für 25mm Embleme

Nr. 68120 | 17 cm | € 7,45

Nr. 68121 | 18 cm | € 7,95

Nr. 68122 | 19 cm | € 8,45

Pokale für 25mm Embleme

Nr. 66480 | 15,5 cm | € 5,95

Nr. 66481 | 17,5 cm | € 6,95

Nr. 66482 | 19,5 cm | € 7,95

Nr. 66490 | 15,5 cm | € 5,95

Nr. 66491 | 17,5 cm | € 6,95

Nr. 66492 | 19,5 cm | € 7,95

07


POKALE

Nr. 67960 | 12 cm | € 7,45

Nr. 67961 | 14 cm | € 9,75

Nr. 67962 | 16 cm | € 12,45

Nr. 67970 | 12 cm | € 7,45

Nr. 67971 | 14 cm | € 9,75

Nr. 67972 | 16 cm | € 12,45

Nr. 67820 | 22,5 cm | € 13,95

Nr. 67821 | 24,0 cm | € 14,95

Nr. 67822 | 25,0 cm | € 15,95

Nr. 67840 | 34,5 cm | € 17,95

Nr. 67841 | 36,5 cm | € 18,45

Nr. 67842 | 38,5 cm | € 19,95

Nr. 67830 | 22,0 cm | € 11,95

Nr. 67831 | 25,5 cm | € 12,95

Nr. 67832 | 28,5 cm | € 13,95

08

Nr. 68140 | 12 cm | € 7,45

Nr. 68141 | 13 cm | € 8,75

Nr. 68142 | 14 cm | € 9,95

Nr. 68150 | 12 cm | € 7,45

Nr. 68151 | 13 cm | € 8,75

Nr. 68152 | 14 cm | € 9,95


Nr. 67780 | 20,0 cm | € 13,45

Nr. 67781 | 21,5 cm | € 14,75

Nr. 67782 | 24,0 cm | € 18,75

Nr. 67783 | 26,0 cm | € 21,45

Nr. 67784 | 28,5 cm | € 26,95

Nr. 67785 | 30,5 cm | € 29,75

POKALE

Nr. 68160 | 25,5 cm | € 21,45

Nr. 68161 | 28,0 cm | € 22,95

Nr. 68162 | 30,5 cm | € 24,45

Nr. 68170 | 25,5 cm | € 21,45

Nr. 68171 | 28,0 cm | € 22,95

Nr. 68172 | 30,5 cm | € 24,45

Nr. 68180 | 25,5 cm | € 21,45

Nr. 68181 | 28,0 cm | € 22,95

Nr. 68182 | 30,5 cm | € 24,45

Nr. 67770 | 20,0 cm | € 13,45

Nr. 67771 | 21,5 cm | € 14,75

Nr. 67772 | 24,0 cm | € 18,75

Nr. 67773 | 26,0 cm | € 21,45

Nr. 67774 | 28,5 cm | € 26,95

Nr. 67775 | 30,5 cm | € 29,75

09


POKALE

Nr. 66410 | 24,5 cm | € 10,45

Nr. 66411 | 26,0 cm | € 10,95

Nr. 66412 | 27,0 cm | € 11,95

Nr. 66413 | 28,5 cm | € 12,45

Nr. 66414 | 30,0 cm | € 13,45

Nr. 66415 | 31,5 cm | € 13,95

Nr. 68560 | 22 cm | € 13,25

Nr. 68561 | 23 cm | € 13,75

Nr. 68562 | 24 cm | € 14,25

Nr. 68580 | 22,5 cm | € 13,75

Nr. 68581 | 23,5 cm | € 14,35

Nr. 68582 | 24,5 cm | € 14,95

Nr. 68570 | 22 cm | € 13,25

Nr. 68571 | 23 cm | € 13,75

Nr. 66472 | 24 cm | € 14,25

Nr. 66400 | 24,5 cm | € 10,45

Nr. 66401 | 26,0 cm | € 10,95

Nr. 66402 | 27,0 cm | € 11,95

Nr. 66403 | 28,5 cm | € 12,45

Nr. 66404 | 30,0 cm | € 13,45

Nr. 66405 | 31,5 cm | € 13,95

10


Nr. 66430 | 24,5 cm | € 10,95

Nr. 66431 | 25,5 cm | € 11,45

Nr. 66432 | 27,5 cm | € 12,45

Nr. 66433 | 29,0 cm | € 12,95

Nr. 66434 | 30,5 cm | € 13,95

Nr. 66435 | 31,5 cm | € 14,45

POKALE

Nr. 67590 | 24,5 cm | € 10,95

Nr. 67591 | 25,5 cm | € 11,45

Nr. 67592 | 27,5 cm | € 12,45

Nr. 67593 | 29,0 cm | € 12,95

Nr. 67594 | 30,5 cm | € 13,95

Nr. 67595 | 31,5 cm | € 14,45

Nr. 66420 | 24,5 cm | € 10,95

Nr. 66421 | 25,5 cm | € 11,45

Nr. 66422 | 27,5 cm | € 12,45

Nr. 66423 | 29,0 cm | € 12,95

Nr. 66424 | 30,5 cm | € 13,95

Nr. 66425 | 31,5 cm | € 14,45

11


POKALE

Nr. 67720 | 21,0 cm | € 12,75

Nr. 67721 | 25,0 cm | € 14,95

Nr. 67722 | 28,5 cm | € 16,75

Nr. 67723 | 32,0 cm | € 19,95

Nr. 67724 | 35,0 cm | € 26,65

Nr. 67725 | 38,5 cm | € 34,95

Nr. 67910 | 30,5 cm | € 17,75

Nr. 67911 | 33,0 cm | € 23,55

Nr. 67912 | 34,5 cm | € 24,95

Nr. 67913 | 36,5 cm | € 27,95

Nr. 67914 | 38,0 cm | € 29,95

Nr. 67915 | 41,0 cm | € 36,95

Nr. 67710 | 21,0 cm | € 12,75

Nr. 67711 | 25,0 cm | € 14,95

Nr. 67712 | 28,5 cm | € 16,75

Nr. 67713 | 32,0 cm | € 19,95

Nr. 67714 | 35,0 cm | € 26,65

Nr. 67715 | 38,5 cm | € 34,95

12


Nr. 67700 | 33,0 cm | € 19,95

Nr. 67701 | 38,0 cm | € 22,95

Nr. 67702 | 42,0 cm | € 27,45

Nr. 67703 | 46,0 cm | € 33,95

Nr. 67704 | 51,0 cm | € 39,95

Nr. 67705 | 53,5 cm | € 42,45

POKALE

Nr. 1300 | 26 cm | € 15,95

Nr. 1301 | 27 cm | € 18,20

Nr. 1302 | 29 cm | € 20,45

Nr. 1303 | 30 cm | € 22,70

Nr. 1304 | 32 cm | € 24,95

Nr. 1305 | 34 cm | € 27,20

Nr. 1306 | 36 cm | € 29,45

Nr. 67690 | 33,0 cm | € 19,95

Nr. 67691 | 38,0 cm | € 22,95

Nr. 67692 | 42,0 cm | € 27,45

Nr. 67693 | 46,0 cm | € 33,95

Nr. 67694 | 51,0 cm | € 39,95

Nr. 67695 | 53,5 cm | € 42,45

13


POKALE

12er Serie

Nr. 67730 | 27,5 cm | € 14,95

Nr. 67731 | 28,5 cm | € 15,45

Nr. 67732 | 30,0 cm | € 15,95

Nr. 67733 | 32,5 cm | € 17,75

Nr. 67734 | 34,0 cm | € 18,45

Nr. 67735 | 35,5 cm | € 19,25

Nr. 67736 | 36,0 cm | € 21,75

Nr. 67737 | 37,5 cm | € 22,95

Nr. 67738 | 39,5 cm | € 23,95

Nr. 67739 | 41,5 cm | € 26,45

Nr. 67740 | 43,0 cm | € 27,75

Nr. 67741 | 44,5 cm | € 28,95

Nr. 9970

27cm | € 16,50

14


12er Serie

POKALE

Nr. 67750 | 27,5 cm | € 14,95

Nr. 67751 | 28,5 cm | € 15,45

Nr. 67752 | 30,0 cm | € 15,95

Nr. 67753 | 32,5 cm | € 17,75

Nr. 67754 | 34,0 cm | € 18,45

Nr. 67755 | 35,5 cm | € 19,25

Nr. 67756 | 36,0 cm | € 21,75

Nr. 67757 | 37,5 cm | € 22,95

Nr. 67758 | 39,5 cm | € 23,95

Nr. 67759 | 41,5 cm | € 26,45

Nr. 67760 | 43,0 cm | € 27,75

Nr. 67761 | 44,5 cm | € 28,95

15


POKALE

Nr. 68210 | 24,0 cm | € 14,45

Nr. 68211 | 25,5 cm | € 15,95

Nr. 68212 | 27,5 cm | € 17,45

Nr. 68213 | 29,0 cm | € 18,95

Nr. 68214 | 30,0 cm | € 19,95

Nr. 68215 | 32,0 cm | € 20,95

Nr. 68216 | 33,5 cm | € 21,95

Nr. 68217 | 35,0 cm | € 22,95

Nr. 68218 | 36,5 cm | € 23,95

Nr. 68219 | 38,0 cm | € 24,95

Pokale für 25mm Embleme

Nr. 68200 | 24,0 cm | € 14,45

Nr. 68201 | 25,5 cm | € 15,95

Nr. 68202 | 27,5 cm | € 17,45

Nr. 68203 | 29,0 cm | € 18,95

Nr. 68204 | 30,0 cm | € 19,95

Nr. 68205 | 32,0 cm | € 20,95

Nr. 68206 | 33,5 cm | € 21,95

Nr. 68207 | 35,0 cm | € 22,95

Nr. 68208 | 36,5 cm | € 23,95

Nr. 68209 | 38,0 cm | € 24,95

Pokale für 25mm Embleme

16


Der Klassiker

POKALE

Pokale für 25mm Embleme

Nr. 68190 | 20 cm | € 13,45

Nr. 68191 | 21 cm | € 14,95

Nr. 68192 | 23 cm | € 17,45

Nr. 68193 | 25 cm | € 19,95

Nr. 68194 | 26 cm | € 22,45

Nr. 68195 | 30 cm | € 24,45

Nr. 68196 | 32 cm | € 26,95

Nr. 68197 | 33 cm | € 29,95

Nr. 68198 | 34 cm | € 32,45

Nr. 68199 | 36 cm | € 34,95

17


POKALE

Nr. 68250 | 54 cm | € 59,95

Nr. 68251 | 56 cm | € 69,95

Nr. 68252 | 60 cm | € 79,95

Nr. 68240 | 27,0 cm | € 19,95

Nr. 68241 | 28,0 cm | € 23,45

Nr. 68242 | 30,5 cm | € 26,95

Nr. 68243 | 32,0 cm | € 30,45

Nr. 68244 | 36,0 cm | € 33,95

Nr. 68245 | 37,5 cm | € 37,45

Nr. 68246 | 39,0 cm | € 40,95

Nr. 68247 | 40,5 cm | € 44,45

Nr. 68248 | 44,0 cm | € 47,45

Nr. 68249 | 46,0 cm | € 49,95

18


Nr. 68260 | 54 cm | € 59,95

Nr. 68261 | 56 cm | € 69,95

Nr. 68262 | 60 cm | € 79,95

POKALE

Nr. 68230 | 27,0 cm | € 19,95

Nr. 68231 | 28,0 cm | € 23,45

Nr. 68232 | 30,5 cm | € 26,95

Nr. 68233 | 32,0 cm | € 30,45

Nr. 68234 | 36,0 cm | € 33,95

Nr. 68235 | 37,5 cm | € 37,45

Nr. 68236 | 39,0 cm | € 40,95

Nr. 68237 | 40,5 cm | € 44,45

Nr. 68238 | 44,0 cm | € 47,45

Nr. 68239 | 46,0 cm | € 49,95

19


POKALE

Nr. 66040 | 23,0 cm | € 10,75

Nr. 66041 | 25,5 cm | € 12,45

Nr. 66042 | 27,0 cm | € 13,45

Nr. 66043 | 28,0 cm | € 15,45

Nr. 66044 | 29,0 cm | € 16,75

Nr. 66045 | 31,0 cm | € 18,75

Nr. 66046 | 32,5 cm | € 20,25

Nr. 66047 | 34,0 cm | € 21,75

Nr. 67660 | 24,0 cm | € 18,45

Nr. 67661 | 26,0 cm | € 19,95

Nr. 67662 | 27,5 cm | € 21,45

Nr. 67663 | 30,0 cm | € 23,25

Nr. 67664 | 32,0 cm | € 25,95

Nr. 67665 | 33,0 cm | € 28,45

Pokale für 50mm Embleme

Pokale für 50mm Embleme

Nr. 68270 | 24,5 cm | € 16,95

Nr. 68271 | 26,5 cm | € 19,95

Nr. 68272 | 29,5 cm | € 22,45

Nr. 68273 | 32,0 cm | € 24,95

Nr. 68274 | 34,0 cm | € 27,45

Nr. 68275 | 36,5 cm | € 29,95

20

Pokale für 25mm Embleme


Nr. 68290 | 27,5 cm | € 13,95

Nr. 68291 | 29,5 cm | € 17,95

Nr. 68292 | 32,5 cm | € 20,95

Nr. 68293 | 35,0 cm | € 23,95

Nr. 68294 | 37,0 cm | € 26,95

Nr. 68295 | 39,5 cm | € 29,95

POKALE

Nr. 67650 | 24,0 cm | € 18,45

Nr. 67651 | 26,0 cm | € 19,95

Nr. 67652 | 27,5 cm | € 21,45

Nr. 67653 | 30,0 cm | € 23,25

Nr. 67654 | 32,0 cm | € 25,95

Nr. 67655 | 33,0 cm | € 28,45

Pokale für 25mm Embleme

Pokale für 50mm Embleme

Nr. 68280 | 24,5 cm | € 16,95

Nr. 68281 | 26,5 cm | € 19,95

Nr. 68282 | 29,5 cm | € 22,45

Nr. 68283 | 32,0 cm | € 24,95

Nr. 68284 | 34,0 cm | € 27,45

Nr. 68285 | 36,5 cm | € 29,95

Pokale für 25mm Embleme

21


POKALE

Nr. 6950 | 32 cm | € 37,45

Nr. 6951 | 38 cm | € 49,95

Nr. 6952 | 41 cm | € 62,95

Nr. 6953 | 45 cm | € 75,95

Nr. 6954 | 47 cm | € 87,45

Nr. 6955 | 50 cm | € 99,95

Nr. 6930 | 25 cm | € 17,45

Nr. 6931 | 27 cm | € 19,95

Nr. 6932 | 29 cm | € 22,45

Nr. 6933 | 31 cm | € 24,95

Nr. 6934 | 32 cm | € 27,45

Nr. 6935 | 34 cm | € 29,95

Nr. 6910 | 30 cm | € 25,95

Nr. 6911 | 32 cm | € 29,95

Nr. 6912 | 34 cm | € 35,95

Nr. 6913 | 36 cm | € 39,95

Nr. 6914 | 37 cm | € 45,95

Nr. 6915 | 40 cm | € 49,95

22


Nr. 62030 | 31,5 cm | € 16,95

Nr. 62031 | 33,0 cm | € 17,60

Nr. 62032 | 34,5 cm | € 19,95

Nr. 62033 | 36,5 cm | € 21,95

Nr. 62034 | 39,0 cm | € 24,95

Nr. 62035 | 40,5 cm | € 26,75

POKALE

Nr. 68310 | 31,5 cm | € 22,45

Nr. 68311 | 32,5 cm | € 23,75

Nr. 68312 | 33,5 cm | € 24,95

Nr. 68300 | 31,5 cm | € 22,45

Nr. 68301 | 32,5 cm | € 23,75

Nr. 68302 | 33,5 cm | € 24,95

Nr. 68320 | 31,5 cm | € 22,45

Nr. 68321 | 32,5 cm | € 23,75

Nr. 68322 | 33,5 cm | € 24,95

Nr. 66160 | 22,5 cm | € 13,10

Nr. 66161 | 25,5 cm | € 14,65

Nr. 66162 | 27,5 cm | € 16,25

Nr. 66163 | 29,5 cm | € 17,80

Nr. 66164 | 32,0 cm | € 19,40

Nr. 66165 | 34,0 cm | € 20,90

23


POKALE

Nr. 67630 | 22,5 cm | € 18,35

Nr. 67631 | 25,0 cm | € 19,95

Nr. 67632 | 26,0 cm | € 20,75

Nr. 67633 | 28,5 cm | € 22,75

Nr. 67634 | 30,0 cm | € 25,45

Nr. 67635 | 31,0 cm | € 27,45

Pokale für 50mm Embleme

Nr. 67640 | 22,5 cm | € 18,35

Nr. 67641 | 25,0 cm | € 19,95

Nr. 67642 | 26,0 cm | € 20,75

Nr. 67643 | 28,5 cm | € 22,75

Nr. 67644 | 30,0 cm | € 25,45

Nr. 67645 | 31,0 cm | € 27,45

Nr. 68340 | 18,5 cm | € 9,95

Nr. 68341 | 22,0 cm | € 12,45

Nr. 68342 | 25,0 cm | € 14,95

Pokale für 25mm Embleme

Nr. 68330 | 18,5 cm | € 9,95

Nr. 68331 | 22,0 cm | € 12,45

Nr. 68332 | 25,0 cm | € 14,95

24

Pokale für 50mm Embleme


Nr. 67890 | 28,5 cm | € 15,95

Nr. 67891 | 31,5 cm | € 19,25

Nr. 67892 | 35,0 cm | € 24,95

Nr. 67893 | 37,0 cm | € 28,45

Nr. 67894 | 40,0 cm | € 34,95

Nr. 67895 | 42,5 cm | € 39,95

POKALE

Nr. 68030 | 28,0 cm | € 13,95

Nr. 68031 | 29,0 cm | € 15,45

Nr. 68032 | 33,0 cm | € 17,95

Nr. 68033 | 35,0 cm | € 18,45

Nr. 68034 | 37,5 cm | € 19,95

Nr. 68035 | 39,0 cm | € 22,45

Nr. 67900 | 28,5 cm | € 15,95

Nr. 67901 | 31,5 cm | € 19,25

Nr. 67902 | 35,0 cm | € 24,95

Nr. 67903 | 37,0 cm | € 28,45

Nr. 67904 | 40,0 cm | € 34,95

Nr. 67905 | 42,5 cm | € 39,95

25


POKALE

Nr. 66270 | 49 cm | € 89,95

Nr. 66271 | 54 cm | € 114,95

Nr. 66272

Nr. 66270 | 59

| cm

49 |

cm € 139,95

| € 89,95

Nr. 66273

Nr. 66271 | 64

| cm

54 |

cm € 164,95

| € 114,95

Nr. 66272 | 59 cm | € 139,95

Nr. 66273 | 64 cm | € 164,95

Metall

Fuß Metall

Nr. 67880 | 43,5 cm | € 49,95

Nr. 67881 | 48,0 cm | € 59,95

Nr. 67882 | 51,5 cm | € 69,95

Nr. Nr. 67883 67880 | 56,0 | 43,5 cm cm | € | € 79,95 49,95

Nr. 67881 | 48,0 cm | € 59,95

Nr. 67882 | 51,5 cm | € 69,95

Nr. 67883 | 56,0 cm | € 79,95

26


Nr. 1680 | 32 cm | € 34,95

Nr. 1681 | 34 cm | € 39,95

Nr. 1682 | 37 cm | € 42,45

Nr. 1683 | 38 cm | € 52,45

Nr. 1684 | 42 cm | € 58,45

Nr. 1685 | 44 cm | € 64,95

POKALE

Metall

Nr. 2220 | 75 cm | € 219,95

Nr. 2221 | 79 cm | € 259,95

Nr. 2222 | 83 cm | € 299,95

Nr. 2223 | 87 cm | € 339,95

Metall

27


POKALE

Nr. 68350 | 32,0 cm | € 19,95

Nr. 68351 | 33,5 cm | € 22,75

Nr. 68352 | 35,0 cm | € 25,55

Nr. 68353 | 36,5 cm | € 28,35

Nr. 68354 | 39,0 cm | € 31,05

Nr. 68355 | 41,5 cm | € 33,75

Nr. 68356 | 42,5 cm | € 36,45

Nr. 68357 | 44,0 cm | € 39,45

Nr. 68370 | 23 cm | € 13,95

Nr. 68371 | 24 cm | € 15,45

Nr. 68372 | 27 cm | € 16,95

Nr. 68373 | 29 cm | € 18,45

Nr. 68374 | 30 cm | € 19,95

Nr. 68375 | 32 cm | € 21,45

Nr. 68360 | 32,0 cm | € 19,95

Nr. 68361 | 33,5 cm | € 22,75

Nr. 68362 | 35,0 cm | € 25,55

Nr. 68363 | 36,5 cm | € 28,35

Nr. 68364 | 39,0 cm | € 31,05

Nr. 68365 | 41,5 cm | € 33,75

Nr. 68366 | 42,5 cm | € 36,45

Nr. 68367 | 44,0 cm | € 39,45

28


POKALE

Metall-Design

Nr. 66520 | 36,0 cm | € 32,45

Nr. 66521 | 42,0 cm | € 35,65

Nr. 66522 | 47,5 cm | € 39,95

Nr. 66460 | 31,5 cm | € 33,45

Nr. 66461 | 37,0 cm | € 37,95

Nr. 66462 | 41,5 cm | € 42,45

Nr. 66470 | 37,5 cm | € 39,95

Nr. 66471 | 43,0 cm | € 42,45

Nr. 66472 | 48,5 cm | € 44,95

Nr. 66510 | 40,0 cm | € 69,95

Nr. 66511 | 46,5 cm | € 79,95

Nr. 66512 | 51,5 cm | € 89,95

29


POKALE

Nr. 4206 | 38 cm | € 54,95

Nr. 4207 | 39 cm | € 55,95

Nr. 4208 | 40 cm | € 56,95

Nr. 4209 | 41 cm | € 57,95

ø=200 mm

Fuß Metall

Bügel Metall

Nr. 6838 | 65 cm | € 184,90

Aluminium Gravurfähig

Nr. 2156 | 38 cm | € 54,95

Nr. 2157 | 39 cm | € 55,95

Nr. 2158 | 40 cm | € 56,95

Nr. 2159 | 41 cm | € 57,95

34 30

Fuß Metall


Aluminium Gravurfähig

POKALE

Nr. 68220 | 39,5 cm | € 27,45

Nr. 68221 | 40,5 cm | € 29,95

Nr. 68222 | 41,5 cm | € 32,45

Nr. 68223 | 42,5 cm | € 34,95

Nr. 68224 | 43,5 cm | € 37,45

Nr. 68225 | 44,5 cm | € 39,95

Aluminium Gravurfähig

Nr. 68400 | 39,5 cm | € 27,45

Nr. 68401 | 40,5 cm | € 29,95

Nr. 68402 | 41,5 cm | € 32,45

Nr. 68403 | 42,5 cm | € 34,95

Nr. 68404 | 43,5 cm | € 37,45

Nr. 68405 | 44,5 cm | € 39,95

Aluminium Gravurfähig

Nr. 68410 | 35,5 cm | € 27,45

Nr. 68411 | 37,0 cm | € 29,95

Nr. 68412 | 39,0 cm | € 32,45

Nr. 68413 | 40,0 cm | € 34,95

Nr. 68414 | 42,5 cm | € 37,45

Nr. 68415 | 44,5 cm | € 39,95

31


POKALE

Nr. 4100 | 35 cm | € 31,45

Nr. 4101 | 38 cm | € 34,95

Nr. 4102 | 39 cm | € 37,45

Nr. 4103 | 43 cm | € 39,95

Nr. 4104 | 44 cm | € 43,95

Nr. 4105 | 49 cm | € 47,45

Aluminium Gravurfähig

Metall

Nr. 4200 | 37 cm | € 52,45

Nr. 4201 | 38 cm | € 53,45

Nr. 4202 | 39 cm | € 54,45

Nr. 4203 | 40 cm | € 56,95

Nr. 4204 | 41 cm | € 58,45

Nr. 4205 | 42 cm | € 59,95

Aluminium Gravurfähig

Metall

Nr. 68420 | 35 cm | € 31,45

Nr. 68421 | 38 cm | € 34,95

Nr. 68422 | 39 cm | € 37,45

Nr. 68423 | 43 cm | € 39,45

Nr. 68424 | 44 cm | € 43,95

Nr. 68425 | 49 cm | € 47,45

Aluminium Gravurfähig

Metall

32


Messing Versilbert

POKALE

Juwelier Qualität

Gravurfähig

Nr. 68550 | ø 10,5 | 21,5 cm | € 124,95

Nr. 68500 | ø 5,6 | 6,0 cm | € 42,45

Nr. 68501 | ø 6,6 | 7,6 cm | € 53,45

Nr. 68502 | ø 7,5 | 9,2 cm | € 64,95

Nr. 68520 | ø 6,5 | 10,1 cm | € 42,45

Nr. 68521 | ø 7,1 | 11,1 cm | € 54,95

Nr. 68522 | ø 8,4 | 12,5 cm | € 72,45

Nr. 68510 | ø 5,5 | 8,0 cm | € 42,45

Nr. 68511 | ø 6,2 | 10,0 cm | € 52,45

Nr. 68512 | ø 7,0 | 11,0 cm | € 64,45

Nr. 68530 | ø 5,4 | 7,9 cm | € 42,45

Nr. 68531 | ø 6,3 | 9,0 cm | € 53,45

Nr. 68532 | ø 6,8 | 10,9 cm | € 64,95

33


POKALE

Nr. 6800 | 73 cm | € 459,00

Nr. 6801 | 77 cm | € 529,00

Nr. 6802 | 82 cm | € 579,00

Innen & Außen

Nr. 6810 | 51 cm | € 187,45

Nr. 6811 | 55 cm | € 219,95

Nr. 6812 | 59 cm | € 259,95

34

Nr. 6815 | 47 cm | € 189,95

Nr. 6816 | 53 cm | € 229,95

Nr. 6817 | 58 cm | € 259,95


POKALE

Nr. 6805 | 89 cm | € 699,95

Nr. 6835 | 47 cm | € 324,95

Nr. 6836 | 58 cm | € 499,95

Nr. 6837 | 64 cm | € 645,95

Innen & Außen

Nr. 6820 | 30 cm | € 159,00

Nr. 6821 | 33 cm | € 184,00

Nr. 6822 | 36 cm | € 209,00

Nr. 6839 | 66 cm | € 649,00

35


POKALE

Nr. 67790 | 25,5 cm | € 28,45

Nr. 67791 | 27,5 cm | € 29,75

Nr. 67792 | 30,0 cm | € 31,45

Glas

Nr. 67850 | 22,0 cm | € 14,95

Nr. 67851 | 24,5 cm | € 16,25

Nr. 67852 | 27,0 cm | € 17,55

Nr. 67860 | 18,5 cm | € 13,95

Nr. 67861 | 20,5 cm | € 15,45

Nr. 67862 | 23,0 cm | € 17,95

Glas

36

Nr. 66390 | 26,0 cm | € 14,45

Nr. 66391 | 27,5 cm | € 15,95

Nr. 66392 | 30,0 cm | € 17,45

Glas

Nr. 67800 | 25,5 cm | € 28,45

Nr. 67801 | 27,5 cm | € 29,75

Nr. 67802 | 30,0 cm | € 31,45


Glaspokale

Top Design

POKALE

Nr. 62003 | 29 cm | € 26,45

Nr. 62004 | 30 cm | € 27,45

Nr. 62005 | 31 cm | € 28,45

Nr. 62006 | 29 cm | € 26,45

Nr. 62007 | 30 cm | € 27,45

Nr. 62008 | 31 cm | € 28,45

Glas

Nr. 66280 | 29,0 cm | € 14,95

Nr. 66281 | 33,0 cm | € 17,45

Nr. 66282 | 36,0 cm | € 19,95

Nr. 66283 | 38,0 cm | € 22,45

Nr. 66284 | 41,5 cm | € 24,95

Nr. 66285 | 43,5 cm | € 27,45

Nr. 62000 | 29 cm | € 26,45

Nr. 62001 | 30 cm | € 27,45

Nr. 62002 | 31 cm | € 28,45

Nr. 66340 | 28,5 cm | € 25,95

Nr. 66341 | 29,5 cm | € 26,95

Nr. 66342 | 30,5 cm | € 27,95

37


KRISTALL

Muster Laserbeschriftung

38

Nr. 5330 | 19 cm | € 44,95

Nr. 5331 | 21 cm | € 54,95

Nr. 5332 | 23 cm | € 64,95


Laserbeschriftung

auf Acryl/Glas

nach Ihrer Vorlage:

GLAS

Vorlage in Schwarzweiß oder als Datei

(tiff, jpg, cdr)

Standardmotiv

inklusive 3 zeiligen Text

22,45 €

Ihr persönlicher Ehrenpreis

Musterbeispiel:

Musterbeispiel:

Motiv Nr. 723

+ 3 Zeilen Text

Mehrpreis

je Glasständer

22,45 €

Motiv Nr. 722

+ 3 Zeilen Text

Mehrpreis

je Glasständer

22,45 €

Ihr Text, maximal 20 Zeichen je Zeile

39


GLAS

Glasstärke: 5mm

Glasstärke: 5mm

Nr. 67400 | 13 cm | € 6,95

Nr. 67401 | 15 cm | € 7,95

Nr. 67402 | 18 cm | € 8,95

Glasstärke: 5mm

Nr. 67405 | 12,5 cm | € 9,95

Nr. 67406 | 14,5 cm | € 10,45

Nr. 67407 | 16,5 cm | € 10,95

Nr. 67410 | 12,5 cm | € 13,45

Nr. 67411 | 14,5 cm | € 14,95

Nr. 67412 | 16,5 cm | € 16,45

Glasstärke: 5mm

40

Nr. 67415 | 19 cm | € 9,95

Nr. 67416 | 21 cm | € 10,95

Nr. 67417 | 23 cm | € 11,95


Glasstärke: 6mm

GLAS

Nr. 67450 | 17 cm | € 7,95

Nr. 67451 | 21 cm | € 9,45

Nr. 67452 | 25 cm | € 10,95

Glasstärke: 6mm

Nr. 67455 | 15 cm | € 9,95

Nr. 67456 | 17 cm | € 10,45 Nr. 67457 | 19 cm | € 10,95

Glasstärke: 6mm

Nr. 67462 | 22 cm | € 9,45

Nr. 67461 | 19 cm | € 8,45 Nr. 67460 | 17 cm | € 7,45

Glasstärke: 10mm

Nr. 67480 | 16 cm | € 12,95

Nr. 67481 | 21 cm | € 14,45 Nr. 67482 | 25 cm | € 15,95

41


GLAS

Glasstärke: 10mm

Nr. 67422 | 20 cm | € 17,75

Nr. 67420 | 10 cm | € 9,75 Nr. 67421 | 15 cm | € 13,75

Glasstärke: 10mm

Nr. 67430 | 25 cm | € 14,95 Nr. 67432 | 35 cm | € 24,95

Nr. 67431 | 30 cm | € 19,95

Glasstärke: 10mm

42

Nr. 67436 | 17 cm | € 12,45 Nr. 67437 | 21 cm | € 14,95

Nr. 67435 | 15 cm | € 9,95


Kristall

KRISTALL GLAS

Nr. 7556 | 11 cm | € 35,75 Nr. 7557 | 11 cm | € 35,75 Nr. 7558 | 11 cm | € 35,75 Nr. 7559 | 11 cm | € 35,75

Designer Uhr

Nr. 6006 | 28 cm | € 52,45

Nr. 6007 | 34 cm | € 68,20 Nr. 6005 | 22 cm | € 36,70

Kristall

Nr. 7560 | 10 cm | € 43,50 Nr. 7561 | 10 cm | € 43,50

Nr. 7563 | 10 cm | € 43,50

Nr. 7562 | 10 cm | € 43,50

43


KRISTALL GLAS

Edel Black Design

Nr. 5252 | 22 cm | € 53,75

Nr. 5255 | 28 cm | € 62,60

Kristall

Nr. 5251 | 20 cm | € 50,65

Nr. 5250 | 18 cm | € 47,70

Nr. 5254 | 26 cm | € 60,90

Nr. 5253 | 24 cm | € 56,50

Fußball 3D Optik

Nr. 7576 | 23 cm | € 60,30 Nr. 7577 | 25 cm | € 68,20 Nr. 7575 | 21 cm | € 52,45

Kristall

Nr. 7552 | 12 cm | € 31,45

Nr. 7553 | 12 cm | € 31,45

44

Nr. 7549 | 12 cm | € 31,45

Nr. 7551 | 12 cm | € 31,45

Nr. 7554 | 12 cm | € 31,45


Der besondere Ehrenpreis aus Metall

Jahreszahl 2016 - 2017 lieferbar

SPECIAL AWARDS

Nr. 42922

26 cm | € 24,95

Nr. 42925

26 cm | € 24,95

Nr. 42924

26 cm | € 24,95

Nr. 42920

26 cm | € 24,95

Nr. 42923

26 cm | € 24,95

Nr. 42921

26 cm | € 24,95

Metall

Nr. 62010 | 25 cm | € 32,95

Nr. 62013 | 25 cm | € 32,95 Nr. 62014 | 25 cm | € 32,95

Nr. 62011 | 25 cm | € 32,95

Nr. 62012 | 25 cm | € 32,95

45


SPECIAL AWARDS

Für die Besten

der Besten

Nr. 47255 | 23 cm | € 74,95

Nr. 47253 | 25 cm | € 59,95

Nr. 47214 | 25 cm | € 74,95

Metall Nr. 47260 | 29 cm | € 84,95

Nr. 47256 | 24 cm | € 79,95

Rückansicht

Nr. 47257 | 27 cm | € 74,95

Nr. 47254 | 24 cm | € 74,95

46


Motivation & Anerkennung

SPECIAL AWARDS

Metall

Nr. 47250 | 20 cm | € 44,95

Nr. 47212 | 26 cm | € 79,95

Nr. 47213 | 26 cm | € 74,95

Nr. 47210 | 21 cm | € 79,95

Nr. 47217 | 19 cm | € 44,95

Nr. 47211 | 19 cm | € 44,95

Metall

Nr. 47215 | 15 cm | € 39,95

Nr. 47216 | 19 cm | € 44,95

Nr. 47218 | 16 cm | € 39,95

47


EDELSTAHL

Edelstahl

Nr. 8053 | 14 cm | € 14,95

Nr. 8054 | 16 cm | € 15,95

Nr. 8004 | 24 cm | € 33,85

Nr. 8056 | 15 cm | € 14,95

Nr. 8055 | 17 cm | € 15,95

Nr. 8052 | 28 cm | € 17,95

Nr. 8003 | 24 cm | € 33,85

Nr. 8051 | 19 cm | € 16,95

48

Nr. 8006 | 24 cm | € 22,45

Nr. 8007 | 28 cm | € 25,95

Nr. 8008 | 32 cm | € 27,45

Nr. 8041 | 28 cm | € 44,45

Nr. 8042 | 33 cm | € 54,95

Nr. 8043 | 41 cm | € 64,95


Edelstahl

EDELSTAHL

Nr. 1761 | 24 cm | € 34,75 Nr. 1762 | 24 cm | € 34,75

Edelstahl

Nr. 1764 | 24 cm | € 34,75 Nr. 1765 | 24 cm | € 34,75

Nr. 1763 | 24 cm | € 34,75

Edelstahl

Nr. 1766 | 24 cm | € 34,75

Nr. 1770 | 24 cm | € 34,75

Nr. 1767 | 24 cm | € 34,75 Nr. 1768 | 24 cm | € 34,75 Nr. 1769 | 24 cm | € 34,75

49


EDELHOLZ

Holzoptik

Nr. 1973

17,5 x 22,5 cm

€ 5,95

Nr. 1972

15 x 20 cm

€ 4,95

Nr. 1971

12,5 x 17,5 cm

€ 4,25

Nr. 1970

11,3 x 15 cm

€ 3,45

Nr. 1977

18 x 22,5 cm

€ 8,25

Nr. 1978

20 x 25,5 cm

€ 10,95

Nr. 1976

15 x 18,5 cm

€ 6,25

Nr. 1975

13 x 16 cm

€ 5,45

Nr. 2399

20 x 25 cm

€ 6,75

Nr. 2395

11,3 x 15 cm

€ 3,45

Nr. 2396

12,5 x 17,5 cm

€ 3,95

Nr. 2397

15 x 20 cm

€ 4,75

Nr. 2398

17,5 x 22,5 cm

€ 5,45

50


Aluminium Auflagen/Schilder

AUFLAGEN/SCHILDER

Nr. S1BL | 8,5 x 13,0 cm | € 2,95

Nr. S2BL | 10,5 x 15,5 cm | € 4,70

Nr. S3BL | 13,0 x 18,0 cm | € 6,95

Nr. S10BL | 8,5 x 13,0 cm | € 3,45

Nr. S11BL | 10,5 x 15,5 cm | € 4,85

Nr. S12BL | 13,0 x 18,0 cm | € 6,95

Nr. S14BL | 15,0 x 20,0 cm | € 8,55

Nr. S31G | 8,5 x 13,0 cm | € 2,95

Nr. S32G | 12,0 x 16,0 cm | € 5,45

Nr. S33G | 13,0 x 18,0 cm | € 7,25

Nr. S34G | 15,0 x 20,0 cm | € 8,95

Nr. S25GR | 5,0 x 4,4 cm | € 1,10

Nr. S26GR | 7,0 x 6,2 cm | € 1,65

Nr. S27GR | 10,0 x 9,0 cm | € 3,10

Nr. S28GR | 13,0 x 15,0 cm | € 4,45

Nr. S5G/S | 7,3 x 2,7 cm | € 0,28

Nr. S6G/S | 9,5 x 3,3 cm | € 0,40

Nr. S50G/S | 4,7 x 1,7 cm | € 0,15

Nr. S51G/S | 6,2 x 2,5 cm | € 0,20

Nr. S52G/S | 7,3 x 2,7 cm | € 0,26

Nr. S53G/S | 8,0 x 4,0 cm | € 0,37

Nr. S54G/S | 10,5 x 4,0 cm | € 0,50

Nr. S16BL | 5,4 x 2,2 cm | € 0,55

Nr. S17BL | 6,6 x 2,9 cm | € 0,65

Nr. S18BL | 7,9 x 3,3 cm | € 0,75

Nr. S16GR | 5,4 x 2,2 cm | € 0,55

Nr. S17GR | 6,6 x 2,9 cm | € 0,65

Nr. S18GR | 7,9 x 3,3 cm | € 0,75

Nr. S16RT | 5,4 x 2,2 cm | € 0,55

Nr. S17RT | 6,6 x 2,9 cm | € 0,65

Nr. S18RT | 7,9 x 3,3 cm | € 0,75

Klebepunkte

Nr. S60G/S | 4,0 x 1,5 cm | € 0,21

Nr. S61G/S | 5,0 x 1,8 cm | € 0,25

Nr. S62G/S | 6,2 x 2,5 cm | € 0,30

Nr. S63G/S | 7,3 x 2,7 cm | € 0,37

Nr. S90 | 110 x 157 x 60 cm | € 6,45

Nr. S91 | 190 x 205 x 85 cm | € 8,50

Nr. S92 | 210 x 230 x 85 cm | € 9,45

Nr. S93 | 235 x 260 x 85 cm | € 11,75

Nr. S94 | 210 x 270 x 75 cm | € 14,75

Nr. K1 D=22 mm | 1000 St. | € 37,30

Nr. K2 D=50 mm | 500 St. | € 62,30

Nr. K5 D=22 mm | 1900 St. | € 62,25

Nr. K6 D=44 mm | 1900 St. | € 168,00

51


SPECIAL AWARDS

Nr. 62020 | 17 cm | € 6,75

Nr. 62021 | 21 cm | € 7,75

Nr. 62026 | 18 cm | € 6,95

Nr. 62022 | 22 cm | € 8,75

Nr. 62027 | 18 cm | € 6,95

Nr. 62025 | 18 cm | € 6,95

Nr. 2922

26 cm | € 16,95

Nr. 2923

26 cm | € 16,95

Nr. 2921

26 cm | € 16,95

Mit Jahreszahl 2016 - 2017

Nr. 2941 | 10 cm | € 2,95

Nr. 2942 | 12 cm | € 3,45

Nr. 2943 | 13 cm | € 3,95

Nr. 2944 | 13 cm | € 5,30

Nr. 2945 | 15 cm | € 5,90

52

Nr. 2946 | 14 cm | € 2,95


Unsere

Fußballmeister

FUSSBALL

Nr. 65040 | 15,5 cm | € 10,95

Nr. 65041 | 18,5 cm | € 14,95

Nr. 65042 | 21,0 cm | € 18,95

Nr. 65043 | 23,0 cm | € 24,45

Nr. 65044 | 26,0 cm | € 29,95

53


FUSSBALL

Nr. 65000 | 15,0 cm | € 7,45

Nr. 65001 | 17,5 cm | € 12,45

Nr. 65002 | 22,0 cm | € 17,45

Nr. 65003 | 25,5 cm | € 24,45

Nr. 65050 | 8,0 cm | € 4,95

Nr. 65051 | 10,0 cm | € 5,95

Nr. 65052 | 12,5 cm | € 6,95

54

Nr. 65020 | 7,5 cm

1-99 Stück € 4,45

100-250 Stück € 4,25

ab 251 Stück € 3,95

Nr. 65030 | 7,5 cm

1-99 Stück € 3,75

100-250 Stück € 3,55

ab 251 Stück € 3,35

Nr. 65031 | 8,5 cm

1-99 Stück € 4,95

100-250 Stück € 4,70

ab 251 Stück € 4,45

Nr. 65032 | 10,5 cm

1-99 Stück € 5,95

100-250 Stück € 5,65

ab 251 Stück € 5,35

Nr. 65025 | 6 cm

1-99 Stück € 3,75

100-250 Stück € 3,45

ab 251 Stück € 3,25


...TOOOR!

FUSSBALL

Nr. 65060 | 17,5 cm | € 18,45

Nr. 65067 | 20,5 cm | € 17,45

Nr. 1056 | 27 cm | € 39,90

Nr. 1057 | 31 cm | € 49,90

Nr. 1058 | 35 cm | € 59,90

Nr. 65065 | 10 cm | € 12,45

Nr. 1036 | 18 cm | € 14,95

Nr. 1037 | 22 cm | € 24,95

Nr. 1038 | 27 cm | € 34,95

Nr. 1026 | 18 cm | € 14,95

Nr. 1027 | 22 cm | € 24,95

Nr. 1028 | 27 cm | € 34,95

55


SPECIAL AWARDS

Nr. 1063 | 18 cm | € 24,95

Nr. 1064 | 21 cm | € 19,95

Nr. 1066 | 17 cm | € 24,95

Nr. 1072 | 23 cm | € 24,95

Nr. 1069 | 20 cm | € 24,95

Nr. 1061 | 24 cm | € 24,95

Nr. 1062 | 18 cm | € 19,95

Nr. 1068 | 20 cm | € 24,95

Nr. 1071 | 23 cm | € 24,95

Nr. 1073 | 19 cm | € 19,95

Nr. 1067 | 22 cm | € 24,95

Nr. 1070 | 22 cm | € 24,95

Nr. 1065 | 21 cm | € 24,95

Nr. 1074 | 19 cm | € 24,95

56


SPECIAL AWARDS

Nr. 4060 | 18 cm | € 22,45

Nr. 4063 | 20 cm | € 22,45

Nr. 4062 | 19 cm | € 22,45

Nr. 4066 | 21 cm | € 22,45

Nr. 4064 | 21 cm | € 22,45

Nr. 4061 | 21 cm | € 22,45

Nr. 4067 | 19 cm | € 22,45

Nr. 4068 | 19 cm | € 22,45

Nr. 4065 | 21 cm | € 22,45

57


SPECIAL AWARDS

Nr. 9616 | 22 cm | € 22,45

Nr. 9615 | 22 cm | € 22,45

Nr. 9617 | 22 cm | € 22,45

Nr. 9611 | 22 cm | € 22,45

Nr. 9610 | 22 cm | € 22,45

58

Nr. 9612 | 22 cm | € 22,45


Ohne Text

Mit Text

SPECIAL AWARDS

Nr. 3379 | 27 cm | € 32,45

Nr. 3378 | 27 cm | € 32,45

Nr. 3393 | 34 cm | € 49,95

Nr. 6670BL | 28 cm | € 34,95

Nr. 6670GE | 28 cm | € 34,95

Nr. 6670RT | 28 cm | € 34,95

Nr. 6670GR | 28 cm | € 34,95

Nr. 9619 | 28 cm | € 29,95

Nr. 9618 | 28 cm | € 29,95

59


SPECIAL AWARDS

SCHNELL & GÜNSTIG

Nr. 65080 | 13,5 cm | € 10,45

Nr. 65075 | 15 cm | € 10,45

Nr. 65070 | 17,5 cm | € 13,95

Nr. 65102 | 11 cm | € 15,95

Nr. 65100 | 11 cm | € 15,95

Nr. 65101 | 11 cm | € 15,95

Nr. 65071 | 15 cm | € 13,45

Nr. 65072 | 11,5 cm | € 6,45

Nr. 65085 | 15,5 cm | € 12,95

60


SPECIAL AWARDS

Nr. 65095 | 14,5 cm | € 12,95 Nr. 65090 | 17,5 cm | € 18,45

Nr. 65056 | 10 cm | € 19,95

Nr. 65135 | 12,5 cm | € 9,45

Nr. 65136 | 15 cm | € 8,95

Nr. 65140 | 10 cm | € 6,45

Nr. 65141 | 10 cm | € 6,45

Nr. 65142 | 10 cm | € 6,45

61


FUSSBALL

Nr. 65010 | 14 cm | € 8,45

Nr. 65011 | 18 cm | € 13,95

Nr. 65012 | 23 cm | € 19,45

Nr. 65013 | 27 cm | € 24,45

Nr. 65055 | 10,5 cm | € 10,95

62

Nr. 6701 | 28 cm | € 24,95

Nr. 6702 | 28 cm | € 24,95

Nr. 6703 | 28 cm | € 24,95


SPECIAL AWARDS

Nr. 65115 | 14,5 cm | € 9,95

Nr. 65116 | 15 cm | € 12,45

Nr. 65117 | 14,5 cm | € 9,95

Nr. 65118 | 17 cm | € 12,45

Nr. 65119 | 17 cm | € 12,45

Nr. 65110 | 17,5 cm | € 9,95

Nr. 65111 | 17 cm | € 9,95

Nr. 65121 | 12 cm | € 12,45

Nr. 65120 | 11 cm | € 12,45

63


SPECIAL AWARDS

Nr. 5599 | 11 cm | € 6,95

Nr. 5590 | 11 cm | € 6,95

Nr. 5598 | 11 cm | € 6,95

Nr. 4058 | 10 x 5 cm | € 4,75

Nr. 4080 | 13 x 6 cm | € 6,95

Nr. 4059 | 13 x 5,5 cm | € 7,25

Nr. 4056 | 13 x 5,5 cm | € 7,25

64


SPECIAL AWARDS

Nr. 2491 | 12 cm | € 5,75

Nr. 2492 | 12 cm | € 5,75

Nr. 2490 | 12 cm | € 5,75

Nr. 2495 | 12 cm | € 5,75

Nr. 2493 | 12 cm | € 5,75

Nr. 4070 | 9,4 cm | € 5,75

Nr. 4071 | 9,4 cm | € 5,75

Nr. 4072 | 9,4 cm | € 5,75

65


SPECIAL AWARDS

Edle Holzoptik

Nr. 9605 | 25 cm | € 17,45

Nr. 9607 | 21 cm | € 17,45

Nr. 9604 | 21 cm | € 17,45

Nr. 9602 | 27 cm | € 17,45

Nr. 9603 | 25 cm | € 17,45

66

Nr. 9600 | 25 cm | € 17,45

Nr. 9609 | 25 cm | € 17,45 Nr. 9601 | 25 cm | € 17,45


Bänder

Nr.0300 | Farbauswahl • 80 cm x 2 cm | € 0,40

Bänder mit Öse und Karabinerhaken

Staffelpreis Bänder:

ab 100 Stück Modell / Farbe -10%

ab 500 Stück Modell / Farbe -20%

BÄNDER & ETUIS

0300 | zw-rt-ge 0300 | gr-ge 0300 | bl-ge 0300 | bl-wi 0300 | zw-wi 0300 | rt-ge 0300 | bl-rt 0300 | lux

0300 | rt-gr 0300 | gr-wi 0300 | rt-wi 0300 | bl-wi-bl 0300 | rt-zw 0300 | rt-wi-rt 0300 | rt-wi-bl 0300 |zw-ge

Nr. K-3306 | ø = 5 | 6 | 7cm | € 1,75

PREIS INKL. BAND/MONTAGE

& DRUCK / RONDE :

Menge Stück 1-15 16-99 ab 100

K-295 G € 8,45 € 6,75 € 5,95

K-295 S € 8,45 € 6,75 € 5,95

K-295 B € 8,45 € 6,75 € 5,95

Nr. K-3305 | ø = 5 | 6 | 7cm | € 1,75

ALUMINIUM FARBDRUCK

Farbwahl: Alu-Glanz-Gold, Alu-Glanz-Silber, Alu-Matt-Gold

Alu-Weiß-Glanz, Alu-Matt-Kupfer

ALU-RONDENDRUCK :

Menge Stück 1-59 60-120 ab 121

D=25 mm € 2,00 € 1,10 € 0,95

Menge Stück 1-15 16-99 ab 100

D=50 mm € 4,25 € 2,65 € 1,80

ALU-WAPPENDRUCK :

Menge Stück 1-15 16-99 ab 100

65x75 mm € 6,80 € 4,25 € 2,90

ALU-SCHILDERDRUCK:

per cm2 (Länge x Breite) -, 18 €

mindestens je Schild € 1,35

Preise gelten: bei Bereitstellung der Daten im tiff/jpg/cdr Format auf Datenträger

67


MEDAILLEN

Nr. 295-G

D=68 mm | € 3,10

Nr. 295-S

D=68 mm | € 3,10

Nr. 295-B

D=68 mm | € 3,10

Nr. 260-G

D=70 mm | € 1,75

Nr. 260-S

D=70 mm | € 1,75

Nr. 260-B

D=70 mm | € 1,75

Nr. 296-G

D=42 mm | € 1,65

Nr. 296-S

D=42 mm | € 1,65

Nr. 296-B

D=42 mm | € 1,65

Nr. 261-G

D=40 mm | € 0,85

Nr. 261-S

D=40 mm | € 0,85

Nr. 261-B

D=40 mm | € 0,85

Nr. 255-G

D=70 mm | € 2,45

Nr. 255-S

D=70 mm | € 2,45

Nr. 255-B

D=70 mm | € 2,45

Nr. 265-G

D=70 mm | € 1,75

Nr. 265-S

D=70 mm | € 1,75

Nr. 265-B

D=70 mm | € 1,75

Nr. 535-G

D=50 mm | € 2,75

Nr. 266-G

D=50 mm | € 0,95

Nr. 266-S

D=50 mm | € 0,95

Nr. 266-B

D=50 mm | € 0,95

Nr. 535-S

D=50 mm | € 2,75

Nr. 535-B

D=50 mm | € 2,75

Nr. 563-G

D=50 mm | € 2,85

Nr. 252-G

D=40 mm | € 1,45

Nr. 252-S

D=40 mm | € 1,45

Nr. 252-B

D=40 mm | € 1,45

Nr. 563-S

D=50 mm | € 2,85

68

StaffelpreiSe:

ab 50 Stück Modell / Farbe - 5%

ab 100 Stück Modell / Farbe -10%

ab 500 Stück Modell / Farbe -20%

Nr. 563-B

D=50 mm | € 2,85

Nr. 251-G

D=40 mm | € 1,45

Nr. 251-S

D=40 mm | € 1,45

Nr. 251-B

D=40 mm | € 1,45


MEDAILLEN

Nr. 297-G

D=68 mm | € 3,10

Nr. 297-S

D=68 mm | € 3,10

Nr. 297-B

D=68 mm | € 3,10

Nr. 560-G

D=68 mm | € 3,10

Nr. 560-S

D=68 mm | € 3,10

Nr. 560-B

D=68 mm | € 3,10

Nr. 298-G

D=42 mm | € 1,65

Nr. 298-S

D=42 mm | € 1,65

Nr. 298-B

D=42 mm | € 1,65

Nr. 561-G

D=42 mm | € 1,65

Nr. 561-S

D=42 mm | € 1,65

Nr. 561-B

D=42 mm | € 1,65

Nr. 290-G

D=68 mm | € 3,10

Nr. 290-S

D=68 mm | € 3,10

Nr. 290-B

D=68 mm | € 3,10

Nr. 293-G

D=42 mm | € 1,45

Nr. 293-S

D=42 mm | € 1,45

Nr. 293-B

D=42 mm | € 1,45

StaffelpreiSe:

ab 50 Stück Modell / Farbe - 5%

ab 100 Stück Modell / Farbe -10%

ab 500 Stück Modell / Farbe -20%

Nr. 291-G

D=42 mm | € 1,65

Nr. 291-S

D=42 mm | € 1,65

Nr. 291-B

D=42 mm | € 1,65

Nr. 587-G

D=79x96 mm | € 5,95

Nr. 562-G

D=50 mm | € 2,45

Nr. 562-S

D=50 mm | € 2,45

Nr. 562-B

D=50 mm | € 2,45

Nr. 585-G

D=80x80 mm | € 4,95

Nr. 250-G

D=50 mm | € 1,45

Nr. 250-S

D=50 mm | € 1,45

Nr. 250-B

D=50 mm | € 1,45

Nr. 587-S

D=79x96 mm | € 5,95

69


EMBLEME

alu embleme D=25 mm € 0,25

alu embleme D=50 mm € 0,35

Oberfläche G | S | B

Staffelpreise:

ab 100 Stück Modell / farbe -10%

ab 500 Stück Modell / farbe -20%

716 301 477 475 476 474 751 302 303 304 305

752 306 307 308 758 323 309 310 311 619 416

404 407 772 633 312 313 723 608 687 628 756

625 441 645 777 435 683 650 418 461 403 679

317 764 707 433 314 315 601 609 316 677 765

600 676 793 334 721 630 611 610 786 318 319

320 639 795 794 684 321 323 508 725 513 726

458 637 421 415 437 485 509 688 719 324 482

760 427 325 744 698 434 778 326 632 784 754

732 510 442 753 631 695 689 401 327 328 749

748 731 329 413 471 629 330 656 472 473 470

447 737 743 797 796 450 331 774 734 505 335

781 420 643 783 646 332 423 402 782 409 446

70

455 735 773 616 647 761 653 690 406 333 741

Made in Germany


alu embleme D=25 mm € 0,25

alu embleme D=50 mm € 0,35

Oberfläche G | S | B

Staffelpreise:

ab 100 Stück Modell / farbe -10%

ab 500 Stück Modell / farbe -20%

680 681 736 757 790 738 503 486 506 713 365

EMBLEME

712 685 479 456 652 792 615 730 336 648 635

478 767 618 724 354 654 617 620 484 337 511

785 714 504 719 502 769 694 755 338 424 425

776 766 439 339 483 789 341 779 651 340 444

355 722 428 445 342 612 613 788 759 342 621

469 733 468 671 672 673 674 462 432 649 607

791 460 459 344 708 710 346 709 452 729 463

464 467 347 480 638 348 487 349 763 762 627

489 351 426 622 623 717 350 740 644 742 352

356 718 436 696 353 429 443 359 606 780 604

www.moll-cup.de • Katalog 45 -16

357 605 411 747 634 691 358 412 798 640 438

408 624 488 655 775 739 626 457 668 669 499

703 704 705 658 361 664 665 666 400 360 701

Made in Germany

71

Similar magazines