01.06.2017 Views

czerwiec 2017

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

OGŁOSZENIA PRYWATNE DRUKUJEMY BEZPŁATNIE<br />

Wyślij treść ogłoszenia: SMS 604 56 33 21 , e-mail: redakcja@orn24.pl lub serwis internetowy www.orn24.pl<br />

OKNA i DRZWI<br />

FASADY • WITRYNY • ROLETY • PARAPETY<br />

Już ponad 15 lat z Wami!<br />

Czytaj więcej<br />

www.mokna.pl<br />

N<br />

OPOLSKI<br />

Ponad<br />

30 tys.<br />

okien w domach<br />

naszych klientów<br />

NAJLEPSZE OKNA W MIEŚCIE!<br />

Biuro handlowe: Opole, ul. 1 Maja 133, tel./fax 77 44 25 129, e-mail: biuro@mokna.pl<br />

OPOLSKI RYNEK<br />

Ogłoszenia prywatne - BEZPŁATNIE<br />

orn24.pl<br />

Opolskie Stowarzyszenie Rynku Nieruchomości Nr 6/126/<strong>2017</strong> Czerwiec <strong>2017</strong><br />

NIERUCHOMOŚCI<br />

Największa inwestycja mieszkaniowa w Opolu już w sprzedaży<br />

Nova Ozimska<br />

Wygodna lokalizacja - Opole, ul. Ozimska<br />

W tym numerze oraz na portalu www.orn24.pl możecie Państwo zobaczyć nowe wizualizacje największej inwestycji mieszkaniowej, jaka wkrótce<br />

powstanie w Opolu. Osiedle Nova Ozimska bę dzie zlokalizowane w jednej z najbardziej atrakcyjnych czę ś ci ulicy Ozimskiej, która wyznacza rytm miasta,<br />

prowadzi do najważ niejszych jego punktó w. Na temat zagospodarowania przestrzeni rozmawiamy z projektantami osiedla Nova Ozimska, Małgorzatą<br />

i Andrzejem Zatwarnickimi z biura projektowego Architop - na stronie 5. Czytaj więcej str. 4-5<br />

CZERWIEC <strong>2017</strong><br />

Nr 6/126/<strong>2017</strong><br />

ISSN 1734-7793 NR INDEKSU 204854<br />

Kompleksowe naprawy powypadkowe<br />

24h<br />

Pomoc<br />

Drogowa<br />

Tel. 665 333 777<br />

REDAKCJA<br />

Biuro reklamy Opolski Rynek Nieruchomości:<br />

tel. 696 007 321, e-mail: redakcja@orn24.pl<br />

Biuro ogłoszeń Opolski Rynek Nieruchomości:<br />

tel. 604 563 321, www.orn24.pl<br />

Opolski Rynek NIERUCHOMOŚCI


Str. 2<br />

ANALIZA RYNKU MIESZKAŃ<br />

Jak Opole wypada na tle innych miast Polski?<br />

Ceny mieszkań w Polsce<br />

Budownictwo<br />

mieszkaniowe<br />

w Polsce rozwija się bardzo<br />

intensywnie. Jak grzyby po<br />

deszczu powstają nowe osiedla<br />

apartamentowców i domków jednorodzinnych<br />

lub w zabudowie<br />

szeregowej. Bardzo dobra sytuacja<br />

jest również na rynku wtórnym,<br />

na którym atrakcyjnych ofert jest<br />

naprawdę dużo.<br />

Mimo, że podaż stale rośnie, nic<br />

nie zapowiada obniżki cen mieszkań,<br />

ani na rynku pierwotnym,<br />

ani wtórnym. Najwyższe ceny są<br />

rzecz jasna w Warszawie, ale warto<br />

przyjrzeć się sytuacji w innych<br />

miastach Polski.<br />

Na dzień dzisiejszy mieszkanie<br />

deweloperskie w Warszawie kosztuje<br />

średnio 8.100 zł/m 2 , a z rynku<br />

wtórnego ok. 9.100 zł/m 2 . W stolicy<br />

najbardziej popularne są małe<br />

mieszkania, najwięcej chętnych<br />

jest na kawalerki. Warszawskie<br />

ceny są stabilne, nie ulegają aktualnie<br />

żadnym wahaniom.<br />

Drugim i trzecim najdroższym<br />

miastem w Polsce jest Kraków (ok.<br />

7.000 zł za m 2 zarówno na rynku<br />

pierwotnym, jak i wtórnym)<br />

i Gdańsk, w którym jest coraz drożej.<br />

Aktualnie mieszkanie dewe-<br />

Ceny mieszkań w Opolu, Warszawie, Krakowie, Łodzi, Katowicach, Wrocławiu, Poznaniu, Gdańsku.<br />

Opole<br />

<strong>czerwiec</strong><br />

<strong>2017</strong><br />

Wszystkie podane ceny są cenami brutto i dotyczą rynku pierwotnego<br />

loperskie to koszt ok. 7.000 zł/m 2<br />

a z rynku wtórnego ok. 6.400 zł/m 2 .<br />

W dalszej kolejności plasują się:<br />

Poznań, Wrocław, Katowice, Lublin,<br />

Szczecin, Łódź i Opole.<br />

Za mieszkania w tych miastach<br />

zapłacimy odpowiednio:<br />

RYNEK PIERWOTNY<br />

• Poznań - 6.600 zł/m 2<br />

• Wrocław - 6.000 zł/m 2<br />

• Katowice - 5.300 zł/m 2<br />

• Lublin - 5.100 zł/m 2<br />

• Szczecin - 4.800 zł/m 2<br />

• Łódź - 4.800 zł/m 2<br />

• Opole - 4.700 zł/m 2<br />

RYNEK WTÓRNY<br />

• Poznań - 6.000 zł/m 2<br />

• Wrocław - 6.200 zł/m 2<br />

• Katowice - 4.300 zł/m 2<br />

• Lublin - 5.100 zł/m 2<br />

• Szczecin - 4.400 zł/m 2<br />

• Łódź - 4.100 zł/m 2<br />

• Opole - 4.200 zł/m 2<br />

Tak się składa, że Opole nie jest<br />

bardzo daleko na liście drogich<br />

miast. W ostatnim roku średnia cena<br />

za m 2 mieszkania na rynku wtórnym<br />

wynosiła 4.200 zł, a na rynku pierwotnym<br />

4.700 zł, w zależności od<br />

lokalizacji i stanu deweloperskiego.<br />

Mariusz Ciołeszyński<br />

Opole, ul. Budowlanych 54<br />

tel. 796 501 501<br />

AUTORYZOWANY PARTNER PRODUCENTA DREWBET<br />

SPRZEDAŻ:<br />

• kostki brukowej i granitowej<br />

• galanteria ogrodowa<br />

• kruszywa drogowe 1-25 ton<br />

• systemy ogrodzeniowe<br />

USŁUGI BRUKARSKIE<br />

www.kraw-bud.pl<br />

Opolski Rynek NIERUCHOMOŚCI


Str. 3<br />

Opolski Rynek NIERUCHOMOŚCI


Str. 4<br />

NOWOŚĆ<br />

Nowe mieszkania firmy Rembud<br />

Nova Ozimska –<br />

idealne miejsce do życia<br />

Ulica Ozimska to jedna z głównych arterii miasta. To ona wyznacza rytm miasta, prowadzi do najważniejszych<br />

jego punktów. Osiedle Nova Ozimska zlokalizowane będzie w jednej z najbardziej atrakcyjnych części tej ulicy.<br />

Dlaczego warto wybrać osiedle Nova Ozimska?<br />

· ze względu na bliskość centrum<br />

(15 min. spacerem),<br />

sąsiedztwo sklepów i centrów<br />

handlowych, szkół,<br />

przedszkoli, przychodni,<br />

· osiedle oddzielone będzie<br />

od ulicy szerokim pasem<br />

zieleni, dzięki czemu pozostanie<br />

ciche i spokojne<br />

(twierdzenie poparte badaniami<br />

akustycznymi),<br />

Biuro sprzedaży: ul. Kępska 18, 45-129 Opole<br />

tel. 77 453 10 81, tel. kom. 606 464 989<br />

www.novaozimska.pl<br />

Opolski Rynek NIERUCHOMOŚCI<br />

· otoczenie budynków mieszkalnych<br />

stanowić będą tereny<br />

zielone i park,<br />

· miejsce przyjazne mieszkańcom:<br />

plac zabaw, komórki<br />

lokatorskie o powierzchni<br />

od 2,0 m 2 do<br />

7,0 m 2 , 250 miejsc na<br />

parkingu podziemnym<br />

i 133 miejsca postojowe<br />

naziemne - miejsc parkingowych<br />

jest więcej niż<br />

mieszkań!<br />

· optymalnie i luksusowo zaprojektowane<br />

mieszkania:<br />

o powierzchni od 39 m 2 do<br />

110 m 2 , ustawne, z przestronnym<br />

holem i miejscem<br />

na szafę, każde mieszkanie<br />

z tarasem, ogródkiem, balkonem<br />

lub loggią, zapewniające<br />

maksimum prywatności<br />

i wygody, część<br />

apartamentów posiada dodatkową<br />

toaletę i pomieszczenie<br />

gospodarcze,<br />

· możliwość łączenia apartamentów<br />

w większe, w zależności<br />

od potrzeb i oczekiwań<br />

przyszłego właściciela,<br />

· wysoki poziom realizacji<br />

inwestycji – od innowacyjnego<br />

projektu budynków,<br />

przez zachowanie wszelkich<br />

standardów budowlanych,<br />

zastosowanie materiałów<br />

wysokiej jakości,<br />

po organizację przestrzeni<br />

w mieszkaniu i na terenie<br />

osiedla pod kątem komfortu<br />

życia jego mieszkańców.<br />

Mariusz Ciołeszyński


NOWOŚĆ<br />

Str. 5<br />

Nowe mieszkania firmy Rembud<br />

Nova Ozimska –<br />

spojrzenie okiem projektantów<br />

Z Małgorzatą i Andrzejem Zatwarnickimi z biura projektowego Architop<br />

rozmawia Mariusz Ciołeszyński<br />

M.C. – Widziałem nowe wizualizacje<br />

osiedla, które ma powstać<br />

na ul. Ozimskiej. Proszę o krótki<br />

komentarz, bo Państwo widzą<br />

więcej jako twórcy tego projektu.<br />

M.A.Z. – Ulica Ozimska to jedna<br />

z głównych arterii miasta. To ona<br />

wyznacza rytm miasta, prowadzi<br />

do najważniejszych jego punktów.<br />

Osiedle Nova Ozimska zlokalizowane<br />

będzie w jednej z najbardziej<br />

atrakcyjnych części tej ulicy. Nova<br />

Ozimska to inwestycja na wielką<br />

skalę, jakiej w Opolu jeszcze nie<br />

było. Niezwykła forma budynków<br />

mieszkalnych łączyć się tu będzie<br />

z kolorystyką oceanicznych wysp<br />

i komfortem życia w przyjaznym<br />

klimacie.<br />

Nowoczesne budynki mieszkalne<br />

osiedla stanowić będą ciąg 3 klatek,<br />

w ramach których znajdą się 4 do<br />

7 kondygnacji. Oba obiekty mieszkaniowe<br />

Novej Ozimskiej formą<br />

przywodzą na myśl największe na<br />

świecie statki pasażerskie, którymi<br />

w bardzo luksusowych warunkach<br />

podróżować można po ciepłych<br />

wodach Karaibów.<br />

Obiekty te budowane będą kaskadowo,<br />

właśnie na wzór statku<br />

wycieczkowego. Zaplanowano tarasy<br />

dostępne mieszkańcom - część<br />

z tych przestronnych, bo zajmujących<br />

powierzchnię nawet 30 m2,<br />

tarasów będzie zadaszona, dzięki<br />

czemu właściciele będą mogli korzystać<br />

z nich praktycznie przy każdej<br />

pogodzie.<br />

żemy powiedzieć, bo to najbardziej<br />

interesuje naszych czytelników?<br />

M.A.Z. – Nova Ozimska obejmować<br />

będzie dwa budynki mieszkalne,<br />

każdy z nich liczyć będzie<br />

152 mieszkania. Klatki schodowe<br />

wyposażone będą w windy, którymi<br />

mieszkańcy zjadą wprost do garażu<br />

podziemnego i części kondygnacji<br />

podziemnej wydzielonej dla<br />

komórek lokatorskich, pomieszczeń<br />

technicznych budynku, wózkarni<br />

i pomieszczeń przeznaczonych<br />

do przechowywania rowerów<br />

i motocykli.<br />

Osiedle liczyć będzie 304 komfortowo<br />

zaprojektowane apartamenty<br />

o powierzchni od 39 m2 aż do 110<br />

m2. Najmniejsze nawet mieszkania<br />

składają się z dwóch pokoi, aneksu<br />

kuchennego oddzielonego od salonu<br />

lub też zabudowanego ścianką<br />

M.C. – Porozmawiajmy o szczegółach<br />

tej inwestycji, ile mieszkań<br />

Państwo zaplanowali, jak duże one<br />

będą, co o ich funkcjonalności moprzesłaniającą.<br />

Największe mieszkania<br />

zajmują cztery pokoje, aneks<br />

kuchenny, łazienkę z toaletą, wanną,<br />

umywalką, dodatkową toaletę<br />

i pomieszczenie gospodarcze.<br />

M.C. – Na projekcie widać, że<br />

każde mieszkanie ma zapewnioną<br />

wyjątkową odrębność, czy<br />

udało się uzyskać ten efekt na całym<br />

tak dużym osiedlu?<br />

M.A.Z. – Każdy z apartamentów<br />

posiada własny balkon, loggię<br />

lub taras. Właściciele mieszkań na<br />

parterze otrzymają do dyspozycji<br />

ogródki, do których wychodzić<br />

będą wprost z salonu. Cechą charakterystyczną<br />

budynków jest fakt,<br />

iż wszystkie balkony, tarasy i loggie<br />

zostaną osłonięte zabudowanymi<br />

ściankami. Dzięki temu mieszkańcy<br />

zachowają maksimum prywatności<br />

i komfortu, mając gwarancję, iż będzie<br />

to ich własny, dostępny wyłącznie<br />

rodzinie teren.<br />

M.C. – A co z terenem wokół budynków?<br />

M.A.Z – Otoczenie osiedla Nova<br />

Ozimska stanowić będzie rozległy<br />

teren zielony, z placem zabaw i parkiem<br />

przeznaczonym dla mieszkańców.<br />

Takie rozwiązania sprawią,<br />

że osiedle to stanowić będzie<br />

atrakcyjną lokalizację dla rodzin<br />

z dziećmi, które będą mogły bezpiecznie<br />

się bawić, tuż pod oknami<br />

mieszkań.<br />

M.C. – Dziękuję za dzisiejszą rozmowę,<br />

wkrótce wrócimy jeszcze<br />

do tych kwestii, które najbardziej<br />

zainteresują naszych czytelników.<br />

Opolski Rynek NIERUCHOMOŚCI


Str. 6<br />

NOWOŚĆ<br />

Mieszkaj komfortowo, ekologicznie, w Opolu<br />

Osiedle Apartamenty Natura<br />

stanowią budynki zaprojektowane według oczekiwań i marzeń nie tylko rodzin, ale i singli.<br />

Całość tworzyć będą dwa niskie, zaledwie trzykondygnacyjne obiekty, komfortowo zaplanowane pod<br />

względem wykorzystania przestrzeni. W ofercie znaleźć można mieszkania mniejsze, jak i większe, dwu-,<br />

trzy- i czteropokojowe. Apartamenty zlokalizowane na parterze dysponują prywatnymi ogrodami o zróżnicowanej<br />

powierzchni, od ok. 23 m 2 aż do prawie 200 m 2 .<br />

Na drugim piętrze z kolei mieszczą się równie duże mieszkania, do których przynależą prywatne zielone<br />

dachy z tarasem i parasolem słonecznym w formie dużego żagla. Na środkowej kondygnacji rozlokowano apartamenty<br />

o mniejszym metrażu oraz kawalerki. Posiadają one przestronne, zadaszone balkony.<br />

Apartamenty Natura –<br />

poczuj się wyróżniony<br />

Standardem w nowym budownictwie<br />

są dziś windy, podziemny<br />

parking czy komórki lokatorskie.<br />

Inwestor Apartamentów Natura<br />

postanowił spełnić marzenia<br />

tych z Państwa, którzy chcą połączyć<br />

komfort posiadania własnego<br />

domu z wygodą, jaką daje życie<br />

w budownictwie wielorodzinnym.<br />

Dzięki temu apartamenty dysponują<br />

wyjściem na taras czy do ogrodu,<br />

którym cieszyć się można z różnych<br />

stron mieszkania, z praktycznie<br />

każdego pomieszczenia.<br />

Budynki osiedla Apartamenty<br />

Natura ustawiono na osi północ-<br />

-południe tak, aby do każdego<br />

mieszkania wpadało światło słoneczne.<br />

Jednocześnie przestrzenie<br />

nie są narażone na nadmierne nasłonecznienie,<br />

stają się więc bardziej<br />

przyjazne i zaciszne. Dodatkowo,<br />

aby ochronić mieszkania<br />

przed nadmiernym nagrzewaniem<br />

się od promieni słonecznych, duże<br />

okna zadaszone zostały balkonami,<br />

dzięki czemu do mieszkań wchodzi<br />

pożądane światło pośrednie.<br />

W większych mieszkaniach<br />

znajduje się ogród zimowy, czyli<br />

przeszklony wykusz z wyjściem na<br />

ogród lub balkon. To idealne miejsce<br />

na jadalnię lub miejsce relaksu<br />

z wygodnym fotelem i widokiem na<br />

otaczającą budynek zieleń.<br />

Opolski Rynek NIERUCHOMOŚCI<br />

Biuro sprzedaży: Makar Finanse<br />

45-030 Opole, pl. Św. Sebastiana 3 ,tel 502 564 014<br />

www.apartamentynatura.pl, biuro@apartamentynatura.pl


NOWOŚĆ<br />

Str. 7<br />

Apartamenty Natura – wykreuj własną przestrzeń<br />

Mieszkania zaprojektowane zostały w sposób pozwalający praktycznie<br />

na dowolne zmiany układu ścian wewnętrznych, gdyż nie stanową one<br />

konstrukcji budynku. Kupujący apartament, już na etapie budowy, może<br />

dopasować je pod indywidualne potrzeby.<br />

Tego typu rozwiązanie sprawia, że mieszkania są jak „skrojone ma<br />

miarę” przyszłych właścicieli. Nie muszą oni rezygnować z części swoich<br />

pragnień w imię realizacji innych.<br />

MIESZKAJ KOMFORTOWO, EKOLOGICZNIE<br />

Apartamenty Natura –<br />

jak w jednorodzinnym<br />

domu z ogródkiem<br />

Już na etapie przygotowań projektantom<br />

osiedla przyświecała idea,<br />

aby przyszli mieszkańcy czuli się<br />

tutaj jak w domu, a nie w mieszkaniu.<br />

Stąd ogrody, tarasy, ogrody<br />

zimowe. W układ apartamentów<br />

również wprowadzono kilka udogodnień,<br />

które czynią życie łatwiejszym.<br />

Są to na przykład pomieszczenia<br />

gospodarcze, dzięki którym<br />

uwolnić się można od obecności<br />

pralki w łazience i suszarki w salonie.<br />

Znajdzie się tu także miejsce na<br />

deskę do prasowania, odkurzacz,<br />

drabinę.<br />

Przestrzeń ogólnodostępna apartamentowców<br />

wyposażona jest<br />

w tzw. „Simply Clever-y”, czyli proste<br />

lecz skuteczne i błyskotliwe rozwiązania<br />

przestrzenne. Należą do<br />

nich dojścia do mieszkań oddzielone<br />

drzwiami akustycznymi od klatki<br />

schodowej, aby w mieszkaniach<br />

było ciszej oraz rowerownia i wózkownia<br />

przy wejściu do budynku.<br />

Biuro dewelopera:<br />

45-052 Opole, ul. Żeromskiego 1 IIp, tel 665 665 899, 604 563 337<br />

www.apartamentynatura.pl, biuro@apartamentynatura.pl<br />

Opolski Rynek NIERUCHOMOŚCI


Str. 8<br />

Opolski Rynek NIERUCHOMOŚCI


Str. 9<br />

Opolski Rynek NIERUCHOMOŚCI


Str. 10<br />

Białe<br />

TARASY<br />

Idealna<br />

lokata kapitału<br />

Spiesz się!<br />

• 34 mieszkania 2, 3 i 4 pokojowe<br />

• staranne wykończenie<br />

• ogromne tarasy do 45 m 2<br />

• duże balkony od 6 do 10 m 2<br />

• komórki lokatorskie 2,5–6,5 m 2<br />

• miejsca postojowe<br />

• rowerownia/wózkarnia 160 m 2<br />

• najbezpieczniejszy zamknięty<br />

rachunek powierniczy<br />

Biuro sprzedaży:<br />

Opole, ul. Ozimska 63 A<br />

tel. 517 120 637<br />

tel. 77 44 123 44<br />

www.bialetarasy.mediator-estate.pl<br />

Opolski Rynek NIERUCHOMOŚCI


ANALIZA RYNKU<br />

Str. 11<br />

Przybywa nowych mieszkań w Opolu<br />

Rynek pierwotny na topie<br />

Od wielu miesięcy obserwuje się<br />

zwiększone zainteresowanie<br />

rynkiem pierwotnym (budownictwem<br />

deweloperskim) potencjalnych<br />

nabywców lokali mieszkalnych<br />

i domów jednorodzinnych.<br />

Większość nabywców tłumaczy<br />

swój wybór następującymi przesłankami:<br />

- w Opolu ceny na rynku wtórnym<br />

są nadal nieprzyzwoicie wysokie,<br />

wręcz odstraszające,<br />

- oglądając dziesiątki używanych<br />

lokali mieszkalnych poszukujący<br />

zauważają siermiężność starych<br />

zasobów zmuszającą do sporych<br />

nakładów niezbędnych do<br />

uwspółcześnienia standardu,<br />

- podnoszą, że pomimo wielu nakładów<br />

i tak będzie to nadal stare<br />

mieszkanie, za które przy konieczności<br />

ich sprzedaży nigdy nie uzyskają<br />

satysfakcjonującej ceny,<br />

- koszty utrzymania starych mieszkań<br />

są wyraźnie wyższe (stara<br />

infrastruktura, straty ciepła, istotne<br />

nakłady konieczne na części<br />

wspólne itp.),<br />

- otoczenie starych zasobów jest<br />

często zaniedbane i nieprzyjazne,<br />

a zasiedziali sąsiedzi mają nierzadko<br />

swoje przyzwyczajenia,<br />

niekoniecznie akceptowalne.<br />

Te argumenty skłaniają nabywców<br />

mieszkań i domów do poważnego<br />

zainteresowania się rynkiem<br />

pierwotnym. Wskazują, że co nowe<br />

to nowe, dłużej postoi, ma pięć lat<br />

rękojmi, najczęściej wykonane jest<br />

w energooszczędnych technologiach,<br />

łatwiej i przyjemniej w nowym<br />

mieszkać, można korzystniej<br />

wynajmować, w razie potrzeby<br />

nowe sprzeda się dużo lepiej niż stare.<br />

Nie można takiej argumentacji<br />

odmówić słuszności, tym bardziej,<br />

że ceny ofertowe mieszkań nowych<br />

i używanych są często zbliżone.<br />

Skoro tak znacznie wzrósł popyt<br />

na pierwotnym rynku mieszkaniowym,<br />

to warto przypomnieć jakie<br />

wymogi stawia ustawa deweloperska<br />

w zakresie ochrony przyszłych<br />

nabywców lokali mieszkalnych<br />

i domów jednorodzinnych.1<br />

Obowiązek rzetelnej<br />

informacji<br />

Sformalizowana procedura zawierania<br />

umów deweloperskich wynika<br />

ze złych doświadczeń wielu<br />

regionów Polski, gdzie niedoszli nabywcy<br />

lokali mieszkalnych czy domów<br />

nie uzyskali nieruchomości,<br />

nie odzyskali wniesionych pieniędzy<br />

i żyją w głębokim stresie, często<br />

w niedostatku i poczuciu krzywdy.<br />

To poważne dramaty tysięcy rodzin.<br />

Na szczęście takiej sytuacji nie<br />

odnotowaliśmy na rynku opolskim.<br />

Państwo musiało objąć ochroną<br />

nabywców nowych mieszkań<br />

i domów uchwalając przepisy zabezpieczające<br />

interesy konsumentów.<br />

Ustawa jest co prawda bardzo<br />

sformalizowana, ale skuteczna. Nierzetelnym<br />

deweloperom i biurom<br />

prowadzącym sprzedaż w oparciu<br />

o umowy zawierane z pominięciem<br />

przepisów ustawy deweloperskiej<br />

grozi odpowiedzialność karna nawet<br />

do dwóch lat pozbawienia wolności.2<br />

Deweloper, aby sprostać wymaganiom<br />

stawianym przez wspomnianą<br />

ustawę zobowiązany jest do<br />

spełnienia szeregu formalności.<br />

Przed zawarciem umowy deweloperskiej<br />

każdy deweloper zobowiązany<br />

jest dostarczyć zainteresowanemu<br />

prospekt informacyjny<br />

zawierający wszystkie istotne informacje<br />

dotyczące:<br />

1. dewelopera (doświadczenie, zrealizowane<br />

inwestycje),<br />

2. przedsięwzięcia inwestycyjnego<br />

(lokalizacja, rodzaj budynku, powierzchnie,<br />

pozwolenia budowlane,<br />

informacje z mpzp, wskazanie<br />

działki gruntu itp.).<br />

3. ceny i warunków sprzedaży (terminy,<br />

transze, rodzaj rachunku<br />

powierniczego, gwarancje bankowe<br />

itd.).<br />

N<br />

OPOLSKI RYNEK<br />

NIERUCHOMOŚCI<br />

Prospekt informacyjny przekazuje<br />

się nieodpłatnie na trwałym<br />

nośniku informacji, a w przypadku<br />

żądania przez zainteresowanego<br />

wglądu w dokumentację<br />

w formie papierowej, deweloper<br />

lub biuro sprzedaży ma obowiązek<br />

udostępnienia dokumentacji<br />

w swojej siedzibie.<br />

Co prawda istnieje możliwość,<br />

a zarazem i praktyka, zawierania<br />

tak zwanych umów rezerwacyjnych,<br />

jednakże nie należy ich mylić<br />

z umowami deweloperskimi. Jest to<br />

tylko techniczna forma okresowego<br />

„zablokowania” nieruchomości dla<br />

zainteresowanego klienta i poprzedza<br />

jedynie umowę deweloperską.<br />

Wnoszona opłata rezerwacyjna<br />

nie jest ani transzą ani zadatkiem<br />

i powinna podlegać zwrotowi<br />

w przypadku rezygnacji przez konsumenta<br />

z zawarcia umowy deweloperskiej,<br />

chyba, że strony zgodnie<br />

umówią się inaczej.<br />

Umowa deweloperska<br />

W umowie deweloperskiej deweloper<br />

zobowiązuje się do wybudowania<br />

budynku, wyodrębnienia lokalu<br />

mieszkalnego i przeniesienia prawa<br />

własności tego lokalu (lub domu<br />

jednorodzinnego) oraz praw niezbędnych<br />

do korzystania z niego na<br />

rzecz nabywcy.<br />

Jeśli klient zainteresowany zakupem<br />

lokalu mieszkalnego lub<br />

domu jednorodzinnego na rynku<br />

pierwotnym podejmie świadomą<br />

decyzję jego zakupu to zg. z ustawą<br />

konieczne jest zawarcie umowy<br />

deweloperskiej w formie aktu notarialnego.<br />

Art. 22 ust.1 ustawy3 wyszczególnia<br />

aż osiemnaście elementów,<br />

które powinny być uregulowane<br />

w umowie deweloperskiej. Oprócz<br />

typowych zapisów dotyczących<br />

oznaczenia stron umowy, określenia<br />

nieruchomości, jej położenia,<br />

cech formalnoprawnych inwestycji,<br />

wielkości nieruchomości i ceny,<br />

bardzo ważnym elementem jest<br />

określenie terminu przeniesienia na<br />

nabywcę własności nieruchomości.<br />

Kolejnym elementem jest określenie<br />

w umowie deweloperskiej wysokości<br />

i terminów lub warunków<br />

spełniania świadczeń pieniężnych<br />

przez nabywców na rzecz dewelopera<br />

(transze).<br />

Najważniejszym zabezpieczeniem<br />

nabywcy jest mieszkaniowy<br />

rachunek powierniczy. Ustawa<br />

w art. 44 zobowiązuje dewelopera<br />

do stosowania co najmniej jednego<br />

z następujących środków ochrony<br />

nabywcy domu jednorodzinnego<br />

lub lokalu mieszkalnego. Są to:<br />

1. zamknięty mieszkaniowy rachunek<br />

powierniczy,<br />

2. otwarty mieszkaniowy rachunek<br />

powierniczy i gwarancja ubezpieczeniowa,<br />

3. otwarty mieszkaniowy rachunek<br />

powierniczy i gwarancja<br />

bankowa,<br />

4. otwarty mieszkaniowy rachunek<br />

powierniczy.<br />

Zamknięty rachunek powierniczy<br />

jest najlepszym zabezpieczeniem<br />

interesów nabywcy. Zgromadzone<br />

na nim środki deweloper<br />

otrzyma jednorazowo od banku<br />

dopiero po wybudowaniu nieruchomości<br />

i przeniesieniu własności<br />

na nabywcę. Niestety takich inwestycji<br />

jest jak na lekarstwo.<br />

Otwarty rachunek powierniczy<br />

jest nieco słabszym zabezpieczeniem<br />

interesów nabywcy. Zdeponowane<br />

na nim środki pieniężne<br />

wpłacane przez nabywcę po zrealizowaniu<br />

określonego w umowie<br />

deweloperskiej etapu budowy<br />

wypłacane są deweloperowi przez<br />

bank celem dalszej realizacji inwestycji.<br />

Istnieje tu pewne ryzyko, że<br />

inwestycja nie zostanie ukończona,<br />

a część środków skonsumowana.<br />

Dlatego też ustawodawca<br />

zalecił aby otwartemu rachunkowi<br />

powierniczemu towarzyszyło do-<br />

datkowe zabezpieczenie w formie<br />

gwarancji ubezpieczeniowej lub<br />

gwarancji bankowej.<br />

Kolejnym, ważnym ze względu<br />

na interes nabywcy, zapisem<br />

umownym jest zawarcie informacji<br />

o zgodzie banku lub innego wierzyciela<br />

zabezpieczonego hipoteką na<br />

bezobciążeniowe wyodrębnienie<br />

lokalu mieszkalnego i przeniesienie<br />

jego własności po wpłacie pełnej<br />

ceny przez nabywcę. To samo<br />

dotyczy przeniesienia ułamkowej<br />

części własności nieruchomości<br />

wraz z prawem do wyłącznego<br />

korzystania z części nieruchomości<br />

służącej zaspokajaniu potrzeb<br />

mieszkaniowych.<br />

Ważnym zapisem w umowie deweloperskiej<br />

jest wskazanie sposobu<br />

pomiaru powierzchni lokalu<br />

mieszkalnego lub domu jednorodzinnego,<br />

co w praktyce budzi wiele<br />

nieporozumień.<br />

Także określenie warunków odstąpienia<br />

od umowy deweloperskiej<br />

oraz doprecyzowanie warunków<br />

zwrotu środków pieniężnych wpłaconych<br />

przez nabywcę w razie skorzystania<br />

z tego prawa jest istotnym<br />

elementem umowy deweloperskiej.<br />

Na tym tle toczy się w kraju wiele<br />

postępowań sądowych. Precyzyjny<br />

zapis w umowie niweluje wątpliwości<br />

w tym istotnym dla nabywcy<br />

i dewelopera zakresie.<br />

W umowie deweloperskiej mogą<br />

być zawarte zapisy dotyczące kar<br />

umownych i odsetek. Ogólna zasada<br />

jest taka, że jeśli strony umowy<br />

deweloperskiej decydują się na<br />

zastosowanie kar umownych, to<br />

nie mogą być one jednostronnie<br />

obowiązujące a powinny być obustronne<br />

i proporcjonalne – inaczej<br />

taki zapis będzie klauzulą abuzywną<br />

(niedozwoloną), naruszającą<br />

ogólną zasadę równości stron<br />

umowy.<br />

W następnym wydaniu omówiona<br />

zostanie procedura odstąpienia<br />

od umowy deweloperskiej.<br />

Przypisy:<br />

1<br />

Ustawa z dnia 16 września 2011 r.<br />

o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego<br />

lub domu jednorodzinnego, tekst<br />

jednolity 21 kwietnia 2016 r. poz. 555.<br />

2<br />

Tamże, art. 32, 33 i 34.<br />

3<br />

Tamże, art. 22.<br />

4<br />

Tamże.<br />

Andrzej Jakiel<br />

doradca rynku nieruchomości,<br />

prezes OSRN, wiceprezydent<br />

Federacji PPRN, Mediator Polska<br />

www.mediator-estate.pl<br />

Opolski Rynek NIERUCHOMOŚCI


Str. 12<br />

LICEALNA<br />

APARTAMENTY<br />

APARTAMENTY<br />

LICEALNA<br />

APARTAMENTY<br />

LICEALNA<br />

• 15 funkcjonalnych<br />

mieszkań z pięknym<br />

widokiem<br />

• atrakcyjna lokalizacja<br />

blisko wyspy Bolko<br />

• idealne dla rodzin z dziećmi<br />

• w pobliżu przedszkole<br />

i szkoła<br />

• rzetelny generalny<br />

wykonawca z 25-letnim<br />

doświadczeniem<br />

POZOSTAŁO TYLKO JEDNO WOLNE MIESZKANIE - III PIĘTRO<br />

g<br />

Taras<br />

pow.=8.70m²<br />

wykończenie:<br />

deski tarasowe kompozytowe<br />

H=255cm<br />

0.06 Pokój (sypialnia)<br />

Panele drewniane /<br />

18.14m²<br />

wykł. dywanowa<br />

20°C<br />

0.06<br />

g<br />

g<br />

M1<br />

= 64.83m²<br />

0.05<br />

TM0.1 TT0.1<br />

20°C<br />

0.07<br />

H=255cm<br />

0.07<br />

38.67m² Płytki gresowe<br />

Aneks kuchenny+jadalnia<br />

+pokój dzienny<br />

• Mieszkanie<br />

z balkonem<br />

• Komórka lokatorska<br />

H=255cm<br />

0.05 Hol wejściowy<br />

3.54m² Płytki gresowe<br />

Biuro Dewelopera: 45-127 Opole, ul. Usługowa 6<br />

tel. 77 40 76 150, 608 031 957, 696 007 321<br />

www.firmabil.pl · www.orn24.pl<br />

Opolski Rynek NIERUCHOMOŚCI<br />

g<br />

24°C<br />

0.08<br />

8<br />

H=255cm<br />

0.08 Łazienka<br />

4.48m² Płytki gresowe<br />

8<br />

RZUT MIESZKANIA - 64,83 m 2


INWESTYCJE W OPOLU<br />

Str. 13<br />

Strefa ekonomiczna<br />

Opolskie tereny inwestycyjne<br />

Szansą na rozwój dla każdego miasta jest biznes. Fabryki, punkty usługowe i rekreacyjne stanowią źródło dochodu, dają miejsca<br />

pracy i poprawiają standard życia mieszkańców. Władze Opola oferują szereg terenów pod inwestycje, które mają<br />

pozytywnie wpłynąć na przyszłość naszego miasta.<br />

Podstrefa Wałbrzyskiej Specjalnej<br />

Strefy Ekonomicznej<br />

Powodzenie biznesu zależne jest<br />

od wielu czynników. Jednym<br />

z nich jest miejsce prowadzenia<br />

działalności. Najlepszy nawet pomysł<br />

może okazać się porażką, jeśli<br />

zostanie źle zlokalizowany. Optymalne<br />

tereny pod inwestycje muszą<br />

łączyć w sobie wiele zalet przy minimalnej<br />

liczbie wad.<br />

Podstrefa Wałbrzyskiej<br />

Specjalnej Strefy<br />

Ekonomicznej<br />

W bogatej ofercie znajdują się lokalizacje<br />

kierowane do dużego biznesu,<br />

przygotowane pod zakłady<br />

produkcyjne lub usługowe. Dobrą<br />

Teren przy ul. Cmentarnej<br />

propozycją są tereny na obszarze<br />

Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy<br />

Ekonomicznej, przy ul. Północnej.<br />

Tutaj do dyspozycji inwestorów pozostaje<br />

40 ha dobrze skomunikowanych<br />

z miastem terenów.<br />

Wielką zaletą tej lokalizacji jest także<br />

bezpośrednie sąsiedztwo z obwodnicą<br />

Opola, z której szybko i łatwo<br />

dojechać można do autostrady A4 czy<br />

też dróg prowadzących do Częstochowy,<br />

a dalej Łodzi i Warszawy, Wrocławia,<br />

Poznania, a nawet Czech.<br />

Mochnik SZKŁO I LUSTRA<br />

Obszar rekreacyjny na Malinie<br />

Teren przy ul. Cmentarnej<br />

Należący do Gminy Opole obszar<br />

o powierzchni 0,8 ha stanowi atrakcyjne<br />

miejsce prowadzenia działalności<br />

o charakterze usługowym.<br />

Bliskość obwodnicy Opola, a tym<br />

samym autostrady A4 i głównych<br />

dróg krajowych prowadzących<br />

w kierunku Łodzi i Warszawy,<br />

Wrocławia, Poznania, aglomeracji<br />

Śląskiej i Czech, sprawiają, że jest<br />

to miejsce optymalne pod rodzaje<br />

działalności wymagające transportu<br />

i komunikacji.<br />

Obszar rekreacyjny<br />

na Malinie<br />

Zainteresowani podjęciem aktywności<br />

w zakresie usług rekreacyjnych<br />

i turystycznych skorzystać<br />

Tereny rekreacyjne<br />

przy ul. Wrocławskiej<br />

mogą z terenów w dzielnicy Maliny,<br />

przy zbiorniku wodnym, z którego<br />

korzysta wielu Opolan. Działka<br />

o powierzchni 2,91 ha, znajdująca<br />

się przy ul. Podlesie, należy do<br />

Gminy Opole. Inwestor oczekiwać<br />

może przyłączy wody, kanalizacji<br />

i prądu dostostosowanych do swoich<br />

potrzeb.<br />

Tereny rekreacyjne<br />

przy ul. Wrocławskiej<br />

Działka o powierzchni 3,7 ha przy<br />

ul. Wrocławskiej to idealne miejsce<br />

do prowadzenia działalności o charakterze<br />

rekreacyjnym lub usługowym.<br />

Obszar ten należy do Gminy<br />

Opole, a w bezpośrednim sąsiedztwie<br />

znajdują się przyłącza wody,<br />

kanalizacji, prądu i gazu.<br />

Dobra komunikacja z całym<br />

Opolem oraz bliskość obwodnicy<br />

miasta jest wielką zaletą, gdyż ułatwi<br />

komunikację osobom mieszkającym<br />

poza jego granicami. W okolicy<br />

znajdują się centra handlowe,<br />

boiska sportowe, działki rekreacyjne,<br />

zabudowa głównie jednorodzinna.<br />

W Opolu warto inwestować<br />

Na potencjalnych inwestorów<br />

w stolicy regionu czekają nie tylko<br />

atrakcyjne tereny, zasoby ludzkie<br />

oraz wsparcie ze strony ośrodków<br />

naukowych. Przedsiębiorcy, którzy<br />

zdecydują się podjąć działalność<br />

na terenie Gminy Opole mogą<br />

skorzystać z licznych tzw. zachęt<br />

inwestycyjnych, czyli systemu<br />

atrakcyjnych ulg, na przykład podatkowych.<br />

Beata Marcinowicz<br />

Opolski Rynek NIERUCHOMOŚCI


Str. 14<br />

OGRODY<br />

Jak stworzyć idealną przestrzeń? Część 2<br />

Ogród marzeń<br />

Jeśli zapytać właściciela domu,<br />

dlaczego postanowił zamieszkać<br />

w jednorodzinnym budynku,<br />

odpowiedzi usłyszymy kilka. Zawsze<br />

jednak pojawi się to sformułowanie:<br />

chcę mieć własny ogród.<br />

Dlaczego? Bo natura, przestrzeń,<br />

zieleń są nam niezbędne do życia.<br />

Potrzebujemy zieleni, która daje<br />

odpocząć naszym oczom i mocno<br />

stymulowanym zmysłom, potrzebujemy<br />

ciszy, jaka wypełnia drzewa<br />

i krzewy, potrzebujemy też miejsca<br />

do bliskiej naturze pracy, w którym<br />

poczujemy się jej częścią i będziemy<br />

mogli zapomnieć o stresie dnia codziennego.<br />

Mamy już własny ogród lub<br />

działkę. Jaki powinien być więc<br />

następny krok? Na początek warto<br />

zastanowić się, jaką funkcję ma<br />

pełnić nasz ogródek. Czy będzie to<br />

warzywniak czy raczej sad. A może<br />

wystarczy nam kilka owocowych<br />

drzew i krzewów lub po prostu gęsta,<br />

równo przystrzyżona trawa?<br />

Podejmując decyzję o tym, jak będzie<br />

wyglądał nasz ogród, należy<br />

określić jego funkcjonalność. Kolejnym<br />

krokiem niech będzie konsultacja<br />

z architektem krajobrazu lub<br />

firmą specjalizującą się w organizacji<br />

i pielęgnacji ogrodu.<br />

Ten krok jest o tyle ważny, że nawet<br />

właściciel może nie mieć pełnej<br />

wiedzy na temat ziemi, na jakiej<br />

stoi jego dom. Natomiast specjalista<br />

określi nam, jakie rośliny najlepiej<br />

posadzić i w której części ogrodu,<br />

by dobrze rosły, dawały odpowiedni<br />

cień, nie poddawały się działaniu<br />

palącego słońca czy wiatru. Trafnie<br />

podjęte decyzje skutkować będą satysfakcją,<br />

bujną, dobrze odżywioną<br />

zielenią i owocami oraz brakiem<br />

konieczności odbudowywania zasobów<br />

ogrodu co kilka lat lub nawet<br />

częściej.<br />

Dobór odpowiednich roślin<br />

w ogrodzie i miejsce ich posadzenia<br />

to jedna z kwestii. Istotny będzie<br />

również sposób i częstotliwość<br />

nawożenia gleby i podlewania,<br />

możliwości pielęgnacji roślin, na<br />

przykład czy mamy czas i ochotę<br />

na częste zajmowanie się roślinami,<br />

czy też wolimy pozostawić je „dziko<br />

rosnące”. Łącząc wszystkie te kwestie<br />

w jedną osiągniemy ogród marzeń,<br />

miejsce, w którym będziemy<br />

czuć się dobrze i bezpiecznie, które<br />

sprawiać będzie nam przyjemność<br />

i pozwoli dobrze wypocząć.<br />

Według architektów ogród i dom<br />

w nim się znajdujący powinny stanowić<br />

jedno, dlatego warto zainwestować<br />

w duże, przeszklone drzwi,<br />

które wprowadzą zieleń do wnętrza,<br />

pozwolą jej rozgościć się w salonie<br />

czy kuchni oraz sprawią, że będziemy<br />

jeszcze lepiej czuć się we<br />

własnym domu. Projektując ogród<br />

zwracajmy uwagę na strony świata<br />

i nasłonecznienie, jak również na<br />

to, by każdy z członków rodziny<br />

miał swoją przestrzeń w ogrodzie.<br />

Jeśli chcemy jadać w ogrodzie śniadania<br />

czy obiady, musimy znaleźć<br />

odpowiednie do tego miejsce. Jeśli<br />

przez nasz ogródek przechodzi tunel<br />

powietrzny, możemy się przed<br />

nim ochronić. Musimy tylko wiedzieć<br />

jak, dlatego warto konsultować<br />

się ze specjalistami.<br />

Ogrody są doskonałe tylko wtedy,<br />

gdy sprawiają, że czujemy się w nich<br />

dobrze i bezpiecznie, że możemy<br />

w nich odpoczywać i cieszyć się<br />

każdym dniem.<br />

Beata Marcinowicz<br />

Centrum Ogrodniczo-Zoologiczno-Wędkarskie<br />

PRACUŚ<br />

U nas<br />

Znajdziesz<br />

wszystko<br />

www.pracus.com.pl<br />

Schodnia (k. Ozimka)<br />

ul. Brzozowa 4a<br />

tel. 77 402 65 95<br />

Opolski Rynek NIERUCHOMOŚCI<br />

Największe na Opolszczyźnie


Str. 15<br />

CENA od<br />

300.000 zł *<br />

Oferta ważna do 30 czerwca br.<br />

*szczegóły u developera<br />

Opolski Rynek NIERUCHOMOŚCI


Str. 16<br />

nwestycję obsuuje:<br />

OSIEDLE GÓRKI<br />

II ETAP JUŻ W SPRZEDAŻY<br />

tel. 602 2 5<br />

5 5 36<br />

www.westa.opole.pl<br />

tel. 602 5 15 <br />

osiedleorki.pl<br />

0%<br />

prowizji<br />

NOWA INWESTYCJA<br />

DZIAKI I DO A OSIED RKI<br />

Osiedle órki to miejsce<br />

poożone w cichej,<br />

przyjaznej okolicy, penej<br />

zieleni i pięknych<br />

krajobrazów. iejsce,<br />

gdzie czyste powietrze<br />

i spokojna okolica pozwala ży zdrowiej i peniej<br />

obie iwojej rodzinie.<br />

Osiedle órkitoosiedle domków jednorodzinnych<br />

znajdujcych się zaledwie 6 km odcentrum Opola<br />

wmiejscowoci órki podOpolem.<br />

ierwszy etap inwestycji to 22 dziaki budowlane<br />

opowierzchniach od00m 2 do0m 2 uzbrojonych<br />

w prd, wodę i kanalizację oraz utwardzon droę.<br />

p zie ETAP<br />

ięe ii p ee<br />

tel. + 48 602 28 47 75, 77 544 57 36<br />

iest.ple.pl<br />

ena: 10.000 z etap ostatnie dziaki 11.500 z II etap<br />

Domy w trakcie budowy<br />

0%<br />

0%<br />

0%<br />

prowizji prowizji prowizji<br />

Dom o powierzchni 105 m 2 ,<br />

poożony na dziace , ara.<br />

tan surowy otwarty – 21.000 z<br />

tan surowy zamknięty – 20.000 z<br />

tan deweloperski – 3.000 z<br />

Dom o powierzchni 125 m 2 araż,<br />

poożony na dziace ,11 ara.<br />

tan surowy otwarty – 26.000 z<br />

tan surowy zamknięty – 23.000 z<br />

tan deweloperski – 3.000 z<br />

om o powierzchni 10 m 2 araż,<br />

poożny na dziace , ara.<br />

tan surowy otwarty – 2.000 z<br />

tan surowy zamknięty – 33.000 z<br />

tan deweloperski – .000 z<br />

St eelpesi zie zes i eliz sste zez pp iep<br />

Opolski Rynek NIERUCHOMOŚCI


KREDYTY WE FRANKACH<br />

Str. 17<br />

Masz kredyt we frankach? Część 1<br />

Możesz odzyskać swoje pieniądze<br />

Wzrost wartości franka szwajcarskiego obnażył wady bankowego systemu kredytowania w obcych walutach.<br />

Przez wiele lat frank szwajcarski<br />

uchodził za najbardziej<br />

stabilną walutę europejską. Stosunkowo<br />

niedrogi, bezpieczny,<br />

gwarantujący pewność transakcji.<br />

Jednak zawirowania na światowych<br />

rynkach, osłabienie pozycji<br />

złotego, sprawiły, że posiadacze<br />

kredytów we frankach zmuszeni<br />

są do płacenia wyższej raty kredytu.<br />

Czasem jest to 200 zł, a czasem<br />

nawet 1000 zł.<br />

Branie kredytu walutowego na<br />

zakup mieszkania było swego czasu<br />

bardzo modną praktyką. Dotyczyło<br />

to szczególnie osób, które<br />

nie miały zdolności kredytowej<br />

w złotówkach lub też chciały płacić<br />

niższą ratę. Często to banki<br />

i ich przedstawiciele zachęcali do<br />

podpisania umowy na kredyt we<br />

frankach. Teraz, kiedy szwajcarska<br />

waluta nie jest już tak tania, rzesze<br />

osób, które poddały się podpowiedziom<br />

bankowców czują się oszukane.<br />

Jednak dla większości walka<br />

z systemem bankowym jest niemożliwa,<br />

gdyż osoba prywatna, czy<br />

biznesmen nigdy nie będą dysponować<br />

wystarczającymi środkami.<br />

Dla wszystkich, którzy chcą<br />

walczyć o swoje pieniądze i widzą<br />

potrzebę zmian w prawie bankowym,<br />

rozwiązaniem może być<br />

pozew zbiorowy lub skorzystanie<br />

z pomocy wyspecjalizowanej kancelarii<br />

prawnej. Pomoc prawników<br />

może okazać się zbawienna.<br />

Negocjacje warunków umowy<br />

kredytowej z bankiem, polubowne<br />

rozwiązanie sporu, w ostateczności<br />

droga procesowa.<br />

Aktualnie ok. 500.00 osób w Polsce<br />

ma kredyty walutowe, to duży<br />

rynek i bardzo wiele osób, które<br />

mając kredyt złotówkowy były nadal<br />

wypłacalne. Wsparcie prawników<br />

może być dla nich drogą do<br />

lepszej jakości życia.<br />

Beata Marcinowicz<br />

Nieruchomości<br />

MEDIATOR POLSKA<br />

w nowej siedzibie<br />

Opole, ul. Ozimska 63A<br />

(obok WSZiA, naprzeciw pływalni, w darmowej strefie parkowania)<br />

tel. 77 44 123 44, 517 120 637 • biuro@mediator-estate.pl • www.mediator-estate.pl<br />

Opolski Rynek NIERUCHOMOŚCI


Str. 18<br />

www.orn24.pl<br />

Ogłoszenia prywatne drukujemy bezpłatnie! Wyślij treść ogłoszenia na adres:<br />

O F E R T Y D O M Ó W<br />

OFERTY DOMÓW<br />

Biadacz. 165m2, działka 14 arów, wolno<br />

stojący, 5 pokoi, wysoki standard, garaż<br />

2-stanowiskowy, ogrzewanie piecem na<br />

eko-groszek<br />

Tel. 77 474 88 00 (9599)<br />

Cena: 565 tys. zł<br />

Chmielowice. 193,61m2, działka 6 arów,<br />

standard deweloperski, wykończony<br />

z materiałów wysokiej jakości, wg indywidualnego<br />

projektu<br />

Tel. 77 474 88 00 (10584)<br />

Cena: 499 tys. zł<br />

Investdom_5293<br />

Chróścice. "5- pokojowy dom o powierzchni<br />

160 m2 z budynkami gospodarczymi<br />

na działce 1250 m2 ogrzewanie<br />

olejowe"<br />

Tel. 505 360 090<br />

Cena: 320 tys. zł<br />

Mediator_4997<br />

Czarnowąsy. Parterowy, wysoki standard,<br />

4 pok. 130m2, posesja zadbana,<br />

ogrodzona ponad 5 arów, garaż 20m2.<br />

Dodatkowo ogród zimowy.<br />

Tel. 517 120 637 (oferta 0202)<br />

Cena: 596 tys. zł<br />

Mediator_5267<br />

Bierkowice. 158m2, działka 4,50 ara,<br />

495 tys., połowa bliźniaka, 5 pokoi, stan<br />

deweloperski, ogrzewanie gazowe, garaż<br />

Tel. 77 474 88 00 (10054)<br />

Cena: 419 tys. zł<br />

Chmielowice. 260m2, działka 10,20<br />

arów, dom wolno stojący, 8 pokoi, wysoki<br />

standard, ogrzewanie gazowe, garaż<br />

2-stanowiskowy<br />

Tel. 77 474 88 00 (10531)<br />

Cena: 579 tys. zł<br />

Investdom_5249<br />

Chrząstowice. 110m2, działka 39 arów,<br />

dom wolno stojący jednorodzinny, do<br />

remontu, zabudowania gospodarcze<br />

Tel. 77 474 88 00 (9366)<br />

Cena: 289 tys. zł<br />

Investdom_4715<br />

Czarnowąsy. 350m2, działka 12,95<br />

arów (możliwość podziału), 2 domy jednorodzinne<br />

195m2 i 155m2, stan surowy<br />

zamknięty<br />

Tel. 77 474 88 00 (10636)<br />

Cena: 850 tys. zł<br />

Investdom_5323<br />

Chmielowice. DOM W CENIE MIESZKA-<br />

NIA, wersja STANDARD 118m2, działka<br />

5,77 ara, wolno stojący, 4 pokoje, standard<br />

deweloperski, ogrzewanie gazowe<br />

Tel. 77 474 88 00 (7811w)<br />

Cena: 385 tys. zł<br />

Investdom_4802 Investdom_5012 Investdom_4600 Investdom_5206<br />

Dobrzeń Wielki. "Wyjątkowy parterowy<br />

dom wybudowany na 10 ar działce<br />

w centrum Dobrzenia Wielkiego. Powierzchnia<br />

użytkowa 126 m2 "<br />

Tel. 505 360 090<br />

Cena: 320 tys. zł<br />

Dziekaństwo. 200 m2, 6 pokoi. Do częściowego<br />

remontu, możliwość przerobienia<br />

na dom dwurodzinny. Ogrzewanie<br />

z pieca olejowego.<br />

Tel. 728 374 066, 77 44 123 44 (oferta 0302)<br />

Cena: 389 tys. zł<br />

Chmielowice. Komprachcice, Dom<br />

o pow. 220 m2, posadowiony na działce<br />

13 arów. Dom wyposażony w odkurzacz<br />

centralny, klimatyzację, alarm<br />

Tel. 77 474 88 00 (11248)<br />

Cena: 620 tys. zł<br />

Investdom_5557<br />

Czarnowąsy. 124,5 m2, 4 pokoje. Interesujący<br />

dom parterowy w stanie surowym<br />

zamkniętym. Dom podłączony do<br />

ogrzewania z elektrowni<br />

Tel. 505 360 090, 77 44 123 44 (oferta 0245)<br />

Cena: 365 tys. zł<br />

Mediator_5381<br />

Dąbrowa. 129m2, działka 10,63 ara,<br />

dom wolno stojący, 4 pokoje, wysoki<br />

standard, ogrzewanie gazowe (w części<br />

domu podłogowe), kominek<br />

Tel. 77 474 88 00 (10570)<br />

Cena: 540 tys. zł<br />

Investdom_5250<br />

Mediator_4998 Mediator_5377 Investdom_5324<br />

gm. Turawa. Blisko Opola, duży dom na<br />

ogrodzonej i zadbanej posesji 5 pokoi,<br />

salon, jadalnia, 3 garaże, 9 arów, do zamieszkania<br />

Tel. 517 120 637 (oferta 0015)<br />

Cena: 412 tys. zł<br />

Mediator_4899<br />

Gogolin. Obiekt inwestycyjny do np.<br />

medycznego przeznaczenia. 1400m2,<br />

działka 47 a. Wszystkie media. Wymaga<br />

remontu i adaptacji.<br />

Tel. 517 120 637<br />

Cena: 1,6 mln zł<br />

Mediator_5561<br />

Dziekaństwo. 170m2, działka 13,10 ara,<br />

5 pokoi, wysoki standard, stan idealny,<br />

ogrzewanie oraz ciepła woda z pompy<br />

ciepła, garaż<br />

Tel. 77 474 88 00 (10599)<br />

Cena: 1250 000 zł<br />

Górki. 80 m2, 2pokoje, spiżarnia, kuchnia,<br />

łazienka, poddasze do adaptacji do<br />

remontu. Działka 8 arów.<br />

Tel. 77 44 123 44, 517 120 637 (164)<br />

Cena: 149 tys. zł<br />

Mediator_5174<br />

Chmielowice. 98m2, działka 5,57 ara,<br />

wolno stojący, 4 pokoje, parterowy,<br />

stan „pod klucz”, garaż, okna z roletami<br />

zewnętrznymi<br />

Tel. 77 474 88 00 (10444)<br />

Cena: 490 tys. zł<br />

Chmielowice. 146m2, działka 6,85 ara,<br />

nowo wybudowany wg projektu Z126,<br />

wykończony pod klucz, wolno stojący<br />

z poddaszem użytkowym<br />

Tel. 77 474 88 00 (9545)<br />

Cena: 659 tys. zł<br />

Investdom_4799<br />

Czarnowąsy. 130m2, działka 6 arów,<br />

dom wolno stojący, salon z aneksem<br />

kuchennym i jadalnią + 3 pokoje, stan<br />

deweloperski<br />

Tel. 77 474 88 00 (9342)<br />

Cena: 490 tys. zł<br />

Investdom_4708<br />

Dobrzeń Wielki. Działka z ciepłociągiem<br />

oraz innymi mediami o pow. 1940<br />

m2<br />

Tel. 505 360 090<br />

Cena: 170 tys. zł<br />

Mediator_4999<br />

Głuchołazy. Piękna stylowa, poniemiecka<br />

Willa, 10 pokoi, 600m2. Dom<br />

połóżony w Głuchołazach w prestiżowej<br />

dzielnicy - Głuchołazy Zdrój.<br />

Tel. 77 474 88 00 (11240)<br />

Cena: 1799 000 zł<br />

Investdom_5551<br />

Grodziec. Atrakcyjny dom, dogodny<br />

dojazd, tylko 5km od Ozimka, duża<br />

działka 30 arów, 3 pokoje, możliwość<br />

adaptacji powierzchni strychowej.<br />

Tel. 77 44 123 44, 517 120 637 (9)<br />

Cena: 250 tys. zł<br />

Mediator_4679<br />

Grodziec. 163m2, działka 14,90 ara,<br />

dom wolno stojący, stan surowy otwarty,<br />

budowany według projektu "Bilbo<br />

2", 6 pokoi<br />

Tel. 77 474 88 00 (10297)<br />

Cena: 270 tys. zł<br />

Investdom_5161<br />

Opolski Rynek NIERUCHOMOŚCI<br />

Grudzice. 180m2, działka 10 arów, wolno<br />

stojący, 5 pokoi, w trakcie generalnego<br />

remontu, duży ogród bezpośrednio<br />

graniczący z lasem<br />

Tel. 77 474 88 00 (10461)<br />

Cena: 485 tys. zł<br />

Investdom_5217<br />

Jarnołtówek. 300m2, działka 5 arów,<br />

dom wolno stojący trzykondygnacyjny,<br />

pięknie położony w scenerii parku krajobrazowego<br />

Opawskich Gór<br />

Tel. 77 474 88 00 (8817w)<br />

Cena: 400 tys. zł<br />

Investdom_4509<br />

Jełowa. Parterowy nowy dom 100m2,<br />

sad, garaż, wędzarnia, piec chlebowy.<br />

Wokół przestrzeń i cisza.<br />

Tel. 77 4412344, 517 120 637 (99)<br />

Cena: 428 000 zł do neg.<br />

Mediator_5090


SMS: 604 56 33 21, e-mail: redakcja@orn24.pl. www.orn24.pl<br />

O F E R T Y D O M Ó W<br />

Str. 19<br />

Jełowa. 273m2, działka 30 arów, komfortowy<br />

dom wolno stojący, wysoki<br />

standard, salon z kominkiem + 4 pokoje,<br />

zabudowie bliźniaczej<br />

Tel. 77 474 88 00 (9113)<br />

Cena: 699 tys. zł<br />

Investdom_4652<br />

Karczów. 240m2, działka 15 arów, wolno<br />

stojący, 6 pokoi, standard podwyższony,<br />

możliwość wydzielenia dwóch<br />

mieszkań<br />

Tel. 77 474 88 00 (10527)<br />

Cena: 415 tys. zł<br />

Investdom_5247<br />

Komprachcice. 300m2, działka 8 arów,<br />

nowoczesny dom wolno stojący, stan<br />

deweloperski, garaż dwustanowiskowy,<br />

położone ogrzewanie podłogowe<br />

Tel. 77 474 88 00 (9430)<br />

Cena: 800 tys. zł<br />

Investdom_4736<br />

Komprachcice. 300m2, działka 9 arów,<br />

dom wolno stojący, 6 pokoi, wysoki<br />

standard, ogrzewanie piecem olejowym,<br />

umeblowanie do uzgodnienia<br />

Tel. 77 474 88 00 (9419)<br />

Cena: 890 tys. zł<br />

Investdom_4737<br />

Kotórz Mały. Działkę 3800 m2 zabudowaną<br />

domem mieszkalnym o powierzchni<br />

zabudowy 132,50 m2 oraz zabudowania<br />

gospodarcze o pow. 1100 m2.<br />

Tel. 505 360 090<br />

Cena: 350 tys. zł<br />

Mediator_4680<br />

Kotórz Mały. 170m2, działka 16,54 ara,<br />

wolno stojący, do wykończenia, 6 pokoi,<br />

bardzo ciche miejsce, w bliskiej odległości<br />

piękne lasy, jeziora<br />

Tel. 77 474 88 00 (10433)<br />

Cena: 430 tys. zł<br />

Investdom_5205<br />

Krasiejów. 171m2, działka 24,56ara,<br />

połowa urokliwego dworku, 6 pokoi,<br />

standard podwyższony, piec na eko-<br />

-groszek, kominek, garaż<br />

Tel. 77 474 88 00 (9288w)<br />

Cena: 349 tys. zł<br />

Investdom_4707<br />

Krasiejów. 200m2, działka 9,5 ara, 6<br />

pokoi, wolno stojący, podpiwniczony,<br />

ogrzewanie piecem CO i kominkowe,<br />

garaż, do częściowego wykończenia<br />

Tel. 77 474 88 00 (10689)<br />

Cena: 495 tys. zł<br />

Investdom_5341<br />

Lewin Brzeski. 220 m2, 6 pokoi. Dom<br />

położony w cichej, spokojnej okolicy<br />

w otoczeniu domków jednorodzinnych,<br />

po generalnym remoncie.<br />

Tel. 728 374 066, 77 44 123 44 (oferta 0267)<br />

Cena: 599 tys. zł<br />

Mediator_5378<br />

Ligota Czamborowa. 150m2, działka<br />

25 arów, wolno stojący, 5 pokoi, 2 garaże,<br />

ogrzewanie piecem CO<br />

Tel. 77 474 88 00 (10537)<br />

Cena: 330 tys. zł<br />

Investdom_5241<br />

Lipowa. Gmina Dąbrowa. 75 m2, 2 pokoje.<br />

Mały domek do remontu na urokliwej<br />

działce położonej wśród pól i łąk<br />

o powierzchni 45 arów.<br />

Tel. 728 374 066, 77 44 123 44 (oferta 0260)<br />

Cena: 180 tys. zł<br />

Mediator_5379<br />

Luboszyce. 182m2, działka 95 arów,<br />

dom wolno stojący, 5 pokoi, standard<br />

deweloperski, ogrzewanie gazowe, kominek,<br />

garaż<br />

Tel. 77 474 88 00 (10553)<br />

Cena: 615 tys. zł<br />

Investdom_5251<br />

Łubniany. Dom jednorodzinny wolnostojący,<br />

pow. 109 m2, 3 pokoje, kuchnia,<br />

łazienka. Powierzchnia działki 800 m2<br />

Tel. 505 360 090<br />

Cena: 179 tys. zł<br />

Mediator_5426<br />

Nakło, Tarnów Opolski. Dom na sprzedaż<br />

Nakło, 4 pokoje, 106m2. Dom<br />

w stanie surowym zamkniętym, położony<br />

w spokojnym miejscu w sąsiedztwie lasu<br />

Tel. 77 474 88 00 (11140)<br />

Cena: 380 tys. zł<br />

Investdom_5549<br />

Nowa Kuźnia. 100m2, działka 11 arów,<br />

dom wolno stojący do częściowego remontu,<br />

4 pokoje, ogrzewanie piecem<br />

C.O.<br />

Tel. 77 474 88 00 (9533)<br />

Cena: 249 tys. zł<br />

Investdom_4797<br />

Okolice Głuchołaz. 600 m2, 12 pokoi.<br />

Działka 2.800 m2. Po częściowym remoncie.<br />

Obiekt doskonały na rezydencje<br />

górską, dom wycieczkowy, pensjonat.<br />

Tel. 517 120 637, 77 44 123 44 (oferta 0074)<br />

Cena: 340 tys. zł do neg.<br />

Mediator_5386<br />

Okolice Rybnika. Stan surowy zamknięty.<br />

Salon, 4 pokoje, garaż 2-stanowiskowy.<br />

Duża działka ponad 18 arów.<br />

Spokojna okolica.<br />

Tel. 517 120 637 (oferta 0144)<br />

Cena: 256 tys. zł<br />

Mediator_5145<br />

Opole. Centrum. Obiekt wielofunkcyjny<br />

biurowo-usługowo-produkcyjny<br />

pow. 900 m2, na każdą działalność.<br />

Możliwa produkcja.<br />

Tel. 517 120 637 (417)<br />

Cena: 2,3 mln zł<br />

Mediator_5391<br />

Opole. Polska Nowa Wieś, 160m2, działka<br />

8 arów, wolno stojący, podpiwniczony,<br />

6 pokoi, 2 niezależne mieszkania<br />

Tel. 77 474 88 00 (10083)<br />

Cena: 349 tys. zł<br />

Investdom_5051<br />

Opole. Walidrogi, 220m2, działka 9,7<br />

ara, wolno stojący, 8 pokoi, podpiwniczony,<br />

do wykończenia, garaż 2-stanowiskowy<br />

Tel. 77 474 88 00 (9892)<br />

Cena: 350 tys. zł<br />

Investdom_4980<br />

Opole. Chmielowice, Bliźniak o 112m2<br />

pow. użytkowej plus 30m2 strychu, 4<br />

pokoje, 112m2 wybudowanym na działce<br />

o pow. 394 m2.<br />

Tel. 77 474 88 00 (11274)<br />

Cena: 367 tys. zł<br />

Investdom_5556<br />

Opole. Centrum. Lokal użytkowy o powierzchni<br />

63 m2, znajdujący się na parterze<br />

kamienicy w centrum Opola, blisko<br />

Solarisa.<br />

Tel. 517 120 637 (429)<br />

Cena: 390 tys. zł<br />

Mediator_5451<br />

Opole. 7 pokoi, 160m2 o sprzedaży budynek<br />

mieszkalny dwukondygnacyjny,<br />

jednorodzinny, w całości podpiwniczony<br />

Tel. 77 474 88 00 (11103)<br />

Cena: 430 tys. zł<br />

Investdom_5492<br />

Opole. Śródmieście, 200m2, działka 10<br />

arów, dom w zabudowie bliźniaczej,<br />

częściowo podpiwniczony, pomieszczenie<br />

gospodarcze<br />

Tel. 77 474 88 00 (10646)<br />

Cena: 445 tys. zł<br />

Investdom_5322<br />

Opole. Groszowice. 200 m2, 5 pokoi.<br />

Budynek w całości podpiwniczony, wykonany<br />

z cegły. Stylowy, przedwojenny<br />

dom na 11-arowej działce<br />

Tel. 517 120 637, 77 44 123 44 (oferta 0218)<br />

Cena: 448 tys. zł<br />

Mediator_5383<br />

Opole. Żerkowice (1 km od Opola).<br />

OKAZJA! 200m2, wolnostojący, dz.9<br />

arów<br />

517120637 (331)<br />

Cena: 449 tys. zł<br />

Mediator_2766<br />

Opole. ZWM. Lokal użytkowy o powierzchni<br />

72 m2 mieszczący się na parterze<br />

pasażu sklepowego. Obecnie salon<br />

fryzjersko-kosmetyczny.<br />

Tel. 517 120 637 (426)<br />

Cena: 470 tys. zł<br />

Mediator_5449<br />

Opole. Kolonia Gosławicka, 140m2,<br />

działka 2 ary, dom w zabudowie szeregowej,<br />

4 pokoje, piwnica, duży garaż,<br />

ogrzewanie miejskie<br />

Tel. 77 474 88 00 (9709)<br />

Cena: 479 tys. zł<br />

Investdom_4840<br />

Opole. Nowa Wieś Królewska. 180 m2,<br />

6 pokoi. Dom jedno lub dwurodzinny,<br />

podpiwniczony. 2 garaże.<br />

Tel. 517 120 637, 77 44 123 44 (oferta 0221)<br />

Cena: 480 tys. zł<br />

Mediator_5404<br />

Opole. Grudzice, 240m2, działka 5,60<br />

ara, 7 pokoi, dom w zabudowie szeregowej,<br />

garaż, ogrzewanie: piec na ekogroszek,<br />

drewno, pelet<br />

Tel. 77 474 88 00 (10744)<br />

Cena: 480 tys. zł<br />

Investdom_5354<br />

Opole. Luksusowy apartament 72 m2<br />

z dużym balkonem i tarasem. Do mieszkania<br />

przynależy miejsce postojowe<br />

w garażu podziemnym, winda<br />

Tel. 517 120 637, 77 44 123 44 (249)<br />

Cena: 560 tys. zł<br />

Mediator_5526<br />

Opole. Półwieś, 180m2, działka 7,5 ara,<br />

wykonany z wysokiej klasy materiałów,<br />

stan deweloperski, duży garaż<br />

Tel. 77 474 88 00 (10259)<br />

Cena: 570 tys. zł<br />

Investdom_5101<br />

Opole. Grudzice. 143m2, dom szeregowy,<br />

nowe budownictwo, działka 1<br />

ar. £adny układ pomieszczeń, posiada<br />

kominek<br />

Tel. 77 474 88 00 (11047)<br />

Cena: 599 tys. zł<br />

Investdom_5490<br />

Opole. 7 pokoi, 165m2. Działka o powierzchni<br />

990m2 w dzielnicy Zaodrze.<br />

Budynek mieszkalny podzielony jest na<br />

dwa niezależne mieszkania.<br />

Tel. 77 474 88 00 (11124)<br />

Cena: 619 tys. zł<br />

Investdom_5550<br />

Opole. Kolonia Gosławicka, 226m2,<br />

działka 2,58 ara, w zabudowie szeregowej,<br />

5 pokoi, standard podwyższony,<br />

kominek, ogrzewanie gazowe<br />

Tel. 77 474 88 00 (9979)<br />

Cena: 636 tys. zł<br />

Investdom_4983<br />

Opolski Rynek NIERUCHOMOŚCI


Str. 20<br />

Ogłoszenia prywatne drukujemy bezpłatnie! Wyślij treść ogłoszenia na adres:<br />

O F E R T Y D O M Ó W<br />

Opole. Grudzice, dom o pow. 279,20m2,<br />

5 pokoi, częściowo podpiwniczony.<br />

Usytuowany na 6-arowej działce.<br />

Tel. 77 474 88 00 (11296)<br />

Cena: 649 tys. zł<br />

Opole. Zawada, Osiedle Sosnowy Zakątek.<br />

125m2, działka 8,18 ara, dom wolno<br />

stojący z garażem 2-stanowiskowym,<br />

wykończony pod klucz<br />

Tel. 77 474 88 00 (9784)<br />

Cena: 649 tys. zł<br />

Opole. Nowa Wieś Królewska. Duży<br />

dom 400 m2. Do posesji przynależą 3<br />

garaże z kanałami. Działka 17 arów.<br />

Tel. 728 374 066; 77 44 123 44 (oferta 0339)<br />

Cena: 650 tys. zł<br />

Opole. Lokal biurowy w Centrum<br />

o pow. ok. 110 m2 z dużą piwnicą na wysokim<br />

parterze z wejściem z ulicy.<br />

Tel. 517 120 637 (oferta 0347)<br />

Cena: 690 tys. zł<br />

Investdom_5558 Investdom_4937<br />

Mediator_5345 Mediator_5346 Investdom_4936<br />

Opole. Zawada, Osiedle Sosnowy Zakątek<br />

127m2, działka 8,18 ara, dom wolno<br />

stojący z garażem, STAN POD KLUCZ!,<br />

wybudowany wg projektu Zx59<br />

Tel. 77 474 88 00 (9780)<br />

Cena: 699 tys. zł<br />

Opole. Zawada, Osiedle Sosnowy Zakątek<br />

164m2, działka 8,08 ara, dom wolno<br />

stojący z garażem, stan deweloperski<br />

wysoki<br />

Tel. 77 474 88 00 (9781)<br />

Cena: 699 tys. zł<br />

Opole. Dom jednorodzinny, wolno<br />

stojący o pow. 144 m2, na działce o powierzchni<br />

800 m2, położony w Opolu -<br />

Czarnowąsach.<br />

Tel. 77 474 88 00 (11290)<br />

Cena: 750 tys. zł<br />

Investdom_4934 Investdom_5559 Mediator_5385<br />

Opole. Kolonia Gosławicka. 232 m2, 4<br />

pokoje. Dom w zabudowie szeregowej<br />

zlokalizowany na obrzeżu miasta, z dala<br />

od ruchliwych dróg<br />

Tel. 602 746 309 , 77 44 123 44 (oferta 0098)<br />

Cena: 750 tys. zł<br />

Opole. os. Armii Krajowej, 250m2, działka<br />

7,26 ara, wolno stojący, 7 pokoi, standard<br />

podwyższony, garaż 40m2, ogrzewanie<br />

gazowe<br />

Tel. 77 474 88 00 (10522)<br />

Cena: 770 tys. zł<br />

Investdom_5218<br />

Opole. Groszowice. 6 pokoi, 200m2,<br />

4km od centrum miasta, działka o powierzchni<br />

5000m2<br />

Tel. 77 474 88 00 (10870)<br />

Cena: 800 tys. zł<br />

Investdom_5487<br />

Opole. przedmieścia, dwie części bliźniaka<br />

łącznie 265 m2, 2 garaże, duży<br />

ogród, zaciszna okolica.<br />

Tel. 77 44 123 44 (oferta 0271)<br />

Cena: 849 tys. zł<br />

Mediator_5126<br />

Opole. 300m2. W przyziemiu osobne<br />

mieszkanie z sauną. Stylowe wykończenie<br />

wnętrza. Działka 5 arów. Nie wymaga<br />

nakładów finansowych.<br />

Kom. 517 120 637 (oferta 0054)<br />

Cena: 890 tys. zł do neg.<br />

Opole. Gosławice. 300m2, 6 pokoi,<br />

działka 10,45arów, funkcjonalny układ<br />

pomieszczeń, budynek w całości podpiwniczony<br />

Tel. 77 474 88 00 (11048)<br />

Cena: 880 tys. zł<br />

Opole. Gosławice 231m2,działka<br />

407m2,zabudowa szeregowa,5 pokoi,<br />

kominek, 5 poziomów, wysoki standard<br />

Tel. 77 44 123 44 (oferta 0056)<br />

Cena: 890 tys. zł<br />

Mediator_4605 Investdom_5491 Mediator_5004<br />

Mediator_4816<br />

Opole. Piękny, ekskluzywny dom parterowy<br />

na Kolonii Godławickiej. 4 pok.,<br />

2 łaz., kuchnia w zabudowie, kominek<br />

z rozprowadzeniem ciepła<br />

Tel. 517 120 637 (oferta 0183)<br />

Cena: 898 tys. zł<br />

Opole. Opole, centrum. Willa z parterem<br />

w wysokim standardzie i piętrze do<br />

kapitalnego remontu. Piękna działka 11<br />

arów z basenem.<br />

Tel. 517 120 637 (oferta 0140)<br />

Cena: 1350 000 zł<br />

Opole. Pasieka. Piękna willa, 350m2,<br />

wysoki standard, garaż na 2 sam., działka<br />

5 arów, piękny ogród, ogrodzona.<br />

Tel. 517 120 637 (oferta 0014)<br />

Cena: 1590 tys. zł<br />

Mediator_5146 Mediator_5034 Investdom_4228<br />

Opole. Chabry, 165m2, 7,75ara, luksusowy,<br />

wg indywidualnego projektu,<br />

nowoczesna bryła, wysokiej klasy wyposażenie<br />

w cenie<br />

Tel. 77 474 88 00 (8182w)<br />

Cena: 1850 000 zł<br />

Opole Grudzice. Super komfortowy<br />

nowy dom, 5 pok. 2k. 2ł. pralnia, 2 balkony,<br />

garaż na 2 sam., pow. 300m2, zadbana<br />

posesja.<br />

Tel. 517 120 637 (oferta 0203)<br />

Cena: 1196 000 zł<br />

Mediator_5268<br />

Opole-Wróblin. 180m2, działka 11a,<br />

Klinkier, 6 pok. 2 kuch. 2 łaz. C.o. Eco<br />

kostka. 230m2 dla dwóch rodzin.<br />

Tel. 517 120 637, 77 44 123 44<br />

Cena: 450 tys. zł<br />

Mediator_4038<br />

Osiny. 180m2, działka 5,5 ara, dom w zabudowie<br />

bliźniaczej, stan deweloperski,<br />

6 pokoi, ogrzewanie gazowe, garaż<br />

Tel. 77 474 88 00 (10334)<br />

Cena: 480 tys. zł<br />

Investdom_5164<br />

Osiny. 134m2 działka 10 ar. Bardzo wysoki<br />

standard wykończenia, typ skandynawski.<br />

Tel. 77 44 123 44 (oferta 0052)<br />

Cena: 685 tys. zł<br />

Mediator_4851<br />

Otmice. 100m2, działka 5,13 ara, dom<br />

w zabudowie bliźniaczej, 5 pokoi, do<br />

częściowego remontu, podpiwniczony<br />

Tel. 77 474 88 00 (10620)<br />

Cena: 250 tys. zł<br />

Investdom_5321<br />

Podgórzyn. Karkonosze. Nowy luksusowy<br />

dom w przepięknej części Karkonoszy<br />

z garażem na 2 samochody. Pow.<br />

180m2, działka 11 arów.<br />

Tel. 517 120 637 (oferta 0314)<br />

Cena: 995 tys. zł<br />

Mediator_5344<br />

Pokój. Dom 203 m2 na działce o pow.<br />

2216 m2 wraz z stodołą i piwnicą na zewnątrz<br />

Tel. kom. 505 36 00 90<br />

Cena: 340 tys. zł<br />

Mediator_3954<br />

Popielów. Dom do kapitalnego remontu.<br />

80 m2, działka 1919 m2, stodoła i garaż.<br />

Tel. 505 360 090<br />

Cena: 60 tys. zł<br />

Mediator_5425<br />

Prudnik. 230 m2, 7 pokoi. Piętro przeznaczone<br />

na 2 lokale mieszkalne do<br />

wykończenia. Zabudowania magazynowo-produkcyjne.<br />

500m2. Działka 14a<br />

Tel. 517 120 637, 77 44 123 44 (oferta 0348)<br />

Cena: 499 tys. zł<br />

Mediator_5374<br />

Siedliska, Dąbrowa. Dom na sprzedaż<br />

Siedliska, 4 pokoje, 650m2. Na 17-arowej<br />

działce duży, parterowy, murowany,<br />

kryty dachówką dom<br />

Tel. 77 474 88 00 (11244)<br />

Cena: 147 tys. zł<br />

Investdom_5547<br />

Skorogoszcz. Dom 243 m2 na działce<br />

o pow. 2099 m2. Dom w całości podpiwniczony<br />

Tel. kom. 505 36 00 90<br />

Cena: 450 tys. zł<br />

Mediator_4542<br />

Staniszcze Wielkie. 140 m2, 5 pokoi.<br />

Dom w trakcie zaawansowanych prac remontowych<br />

na bardzo dużej działce 4.958<br />

m2 wraz z budynkiem gospodarczym.<br />

Tel. 517 120 637, 77 44 123 44 (oferta 0181)<br />

Cena: 300 tys. zł<br />

Mediator_5384<br />

Ogłoszenia prywatne<br />

drukujemy bezpłatnie!<br />

Wyślij treść ogłoszenia<br />

na adres: SMS:<br />

604 56 33 21<br />

e-mail: redakcja@orn24.pl.<br />

www.orn24.pl<br />

Tarnów Opolski. Dom w stanie deweloperskim,<br />

pow. 95m2, wiata garażowa,<br />

działka 5,5a. Rewelacyjna cena! Budowa<br />

na zlecenie.<br />

Tel. kom. 517 120 637, 77 44 123 44<br />

Cena: 299 tys. zł<br />

Opolski Rynek NIERUCHOMOŚCI<br />

Tarnów Opolski. 0 % od kupującego.<br />

260 m2, 5 pokoi. Dom w trakcie wykańczania.<br />

Działka 8 arów. Indywidualny<br />

projekt.<br />

Tel. 517 120 637, 77 44 123 44 (oferta 0335)<br />

Cena: 376 tys. zł<br />

Tarnów Opolski. 350 m2, 6 pokoi.<br />

Działka 1.000 m2. Do budowy użyto<br />

nowoczesnych wysokiej jakości materiałów.<br />

Tel. 517 120 637, 77 44 123 44 (oferta 0053)<br />

Cena: 899 tys. zł<br />

Mediator_3683 Mediator_5376 Mediator_5387 Mediator_5518<br />

Tarnów Opolski. Raszowa. Nowoczesny<br />

dom (172 m2, 5pokoi) o ciekawej<br />

bryle położony w zacisznym miejscu 15<br />

km od Opola z widokiem na las.<br />

Tel. 517 120 637, 77 44 123 44 (441)<br />

Cena: 1250 000 zł


SMS: 604 56 33 21, e-mail: redakcja@orn24.pl. www.orn24.pl<br />

OFERTY DOMÓW<br />

Str. 21<br />

OGŁOSZENIA PRYWATNE<br />

Szczedrzyk. 60 m2, 2 pokoje. Działka<br />

3,5 ara. Możliwość rozbudowy. Bliskość<br />

Jeziora Turawskiego. Dom nadaje się do<br />

zamieszkania od zaraz<br />

Tel. 517 120 637, 77 44 123 44 (oferta 0051)<br />

Cena: 139 tys. zł<br />

Mediator_5388<br />

Tułowice. 5 pokoi, 105m2, nieruchomość<br />

usytuowana na działce o obszarze<br />

0,0700 ha. Dom w prostej bryle w całości<br />

podpiwniczony.<br />

Tel. 77 474 88 00 (11160)<br />

Cena: 275 tys. zł<br />

Investdom_5548<br />

Tułowice. Powierzchnia 260m2. Działka<br />

9 arów. 8 pokoi. Do zamieszkania od zaraz.<br />

Cena wraz z wyposażeniem.<br />

Kom. 728 374 066<br />

Cena: 429 tys. zł<br />

Mediator_4604<br />

Dom parterowy JAGODA o powierzchni<br />

108m2: salon z kuchią i jadalnią<br />

3 pokoje, łazienka, toaleta,spiżarnia.<br />

Przestronny, jasny w otoczeniu<br />

ciszy i zieleni. Stan deweloperski wysoki<br />

– w cenie: rekuperacja, ogrzewanie<br />

podłogowe, grzejniki, elektryczne<br />

rolety, okna trzyszybowe. Opole,<br />

Chmielowice, Aleja Parkowa.<br />

Dom parterowy z poddaszem użytkowym<br />

NINA o powierzchni 133m2: salon<br />

z kuchnią i jadalnią, 4 pokoje, 2 łazienki,<br />

spiżarka, garaż, 2 tarasy. Stan deweloperski<br />

wysoki- w cenie: rekuperacja,<br />

ogrzewanie podłogowe, grzejniki, rolety<br />

elektryczne, brama garażowa segmentowa<br />

Hormann z napędem elektrycznym,<br />

okna trzyszybowe. Opole, Chmielowice,<br />

Aleja Parkowa.<br />

Cena: 429 700 zł<br />

Więcej informacji – tel. 608 695 053<br />

Cena : 409 700 zł<br />

Więcej informacji – tel. 608 695 053<br />

Tułowice Skarbiszowice. 160m2,<br />

0,74ha, 6pokoi, 2łazienki, garaż, do wykończenia<br />

Tel. 77 44 123 44 (oferta 0020)<br />

Cena: 520 tys. zł<br />

Mediator_5001<br />

Winów. Prószków, nowoczesny dom<br />

w stanie surowym zamkniętym o pow.<br />

534,38 m2 na działce 23 arów. Basen,<br />

sauna, miejsce na jacuzzi.<br />

Tel. 77 474 88 00 (11299)<br />

Cena: 990 tys. zł<br />

Investdom_5560<br />

Zawada. Osiedle Sosnowy Zakątek, ZA-<br />

PRASZAMY na oglądanie domów 13 i 27<br />

sierpnia 140m2, działka 8 arów, wolno<br />

stojący, 5 pokoi, garaż<br />

Tel. 77 474 88 00 (10543<br />

Cena: 379 tys. zł<br />

Investdom_5243<br />

Zawada. 240m2, działka 7,6 ara, wolno<br />

stojący, do częściowego remontu, może<br />

stanowić 2 oddzielne mieszkania<br />

Tel. 77 474 88 00 (10436)<br />

Cena: 550 tys. zł<br />

Investdom_5208<br />

Turawa. Domek letniskowy położony<br />

500m od Jeziora Turawskiego na prawie<br />

4 ar działce. Powierzchnia użytkowa<br />

domku ok. 80m2.<br />

Tel. 517 120 637; 77 44 123 44 (oferta 0313)<br />

Cena: 169 tys. zł<br />

Mediator_5343<br />

Wróblin. 140m2, działka 7 arów, dom<br />

do kapitalnego remontu, zabudowa<br />

gospodarcza, możliwość adaptacji poddasza,<br />

woda, kanalizacja, prąd<br />

Tel. 77 474 88 00 (8816w)<br />

Cena: 139 tys. zł<br />

Investdom_4482<br />

Zawada. Osiedle Sosnowy Zakątek, ZA-<br />

PRASZAMY na oglądanie domów 13 i 27<br />

sierpnia 167m2, działka 8,08 ara, wolno<br />

stojący, 4 pokoje, garaż<br />

Tel. 77 474 88 00 (10530)<br />

Cena: 399 tys. zł<br />

Investdom_5246<br />

Żywiec. 223m2, działka 4,51 ara, 250<br />

tys., wolno stojący, 7 pokoi, do częściowego<br />

remontu, garaż<br />

Tel. 77 474 88 00 (10044)<br />

Cena: 249 tys. zł<br />

Investdom_5011<br />

Turawa. Węgry. 220 m2, 8 pokoi.<br />

w dobrym stanie, podpiwniczony, nowe<br />

okna, 2 balkony, ogrzewanie z pica węglowego.<br />

Tel. 517 120 637, 77 44 123 44 (oferta 0015)<br />

Cena: 412 tys. zł<br />

Mediator_5389<br />

Zawada. Osiedle Sosnowy Zakątek, ZA-<br />

PRASZAMY na oglądanie domów 13 i 27<br />

sierpnia 155m2, działka 8,25 ara, wolno<br />

stojący<br />

Tel. 77 474 88 00 (10540<br />

Cena: 369 tys. zł<br />

Investdom_5242<br />

Zawada. 146m2, działka 8,24 ara, wolno<br />

stojący, 5 pokoi, garaż, ogrzewanie gazowe,<br />

Osiedle Sosnowy Zakątek, wybudowany<br />

wg projektu: "PAGA"<br />

Tel. 77 474 88 00 (10544)<br />

Cena: 499 tys. zł<br />

Investdom_5244<br />

Zdzieszowice. Zespół pałacowo parkowy,<br />

800 m2, 4 ha.<br />

Tel. 77 4412344 (oferta 1103)<br />

Cena: 2100 000 zł do neg.<br />

Mediator_5088<br />

Bezpłatne ogłoszenia prywatne!<br />

Wyślij treść ogłoszenia na adres: SMS: 604 56 33 21, e-mail: redakcja@orn24.pl.<br />

www.orn24.pl<br />

SPRZEDAŻ<br />

Działki<br />

Chrząstowice/Dębska Kuźnia. Działka o<br />

powierzchni: 8,98 ar, 31 x 24 x 32 x 32, zaciszna<br />

działka w pobliżu lasu i niedaleko Turawy<br />

oraz drogi do Opola 46. Telefon: 0041<br />

78 7700197. Cena: 90 000 zł do negocjacji.<br />

Działka w Luboszycach o pow. 19,78<br />

ar. Cena: do negocjacji. Miejscowość: Luboszyce,<br />

Osiedle Kwiatów, Fiołków.<br />

Działka o powierzchni: 19,78 ar, 43 x 46<br />

media w drodze, spokojna okolica. Telefon:<br />

0041 78 7700197.<br />

Działka w Luboszycach. Cena: 150 000<br />

zł do negocjacji. Miejscowość: Luboszyce,<br />

Osiedle Kwiatów, Fiołków.<br />

Działka o powierzchni: 9,89 ar, 23 x 43<br />

w zabudowie jednorodzinnej, przyjazna<br />

okolica i blisko Opola. Telefon: 0041 78<br />

7700197.<br />

Opole. Działka budowlana o powierzchni<br />

7 arów. Cena: 210 000 zł. Telefon: 608<br />

477 782.<br />

Dąbrowa. Działka 41 arów w centrum<br />

Dąbrowy, sąsiadująca bezpośrednio<br />

z parkiem zamkowym, kształt prostokąta,<br />

ogrodzona, zabudowana – dom do<br />

remontu lub rozbiórki. Media w granicy.<br />

Cena: 5 tys. zł/ar. Telefon: 697 714 490.<br />

Kotórz Mały gmina Turawa. Sprzedam<br />

uzbrojoną działkę budowlaną na nowo<br />

powstającym osiedlu domów jednorodzinnych<br />

położoną w Kotorzu Małym<br />

ul. Wiosenna (gmina Turawa. 15 min. od<br />

Opola). Cena: 13 000 zł za 1 ar. Powierzchnia:<br />

3256 m2. Uzbrojenie: prąd, woda,<br />

kanalizacja. Okolica: las, łąki i pola, domy<br />

jednorodzinne. Telefon: 668 216 650.<br />

Kotórz Mały gmina Turawa. Sprzedam<br />

uzbrojoną działkę budowlaną na nowo<br />

powstającym osiedlu domów jednorodzinnych<br />

położoną w Kotorzu Małym<br />

ul. Wiosenna (gmina Turawa. 15 min. od<br />

Opola). Cena: 13 000 zł za 1 ar. Powierzchnia:<br />

1625 m2. Uzbrojenie: prąd, woda, kanalizacja.<br />

Okolica: las, łąki i pola, domy<br />

jednorodzinne. Telefon: 668 216 650.<br />

Turawa – Kotórz Mały. Sprzedam<br />

uzbrojoną działkę budowlaną na nowo<br />

powstającym osiedlu domów jednorodzinnych<br />

położoną w Kotorzu Małym<br />

ul. Wiosenna (gmina Turawa. 15 min. od<br />

Opola). Powierzchnia: 1631 m2. Uzbrojenie:<br />

prąd, woda, kanalizacja. Okolica: las,<br />

łąki i pola, domy jednorodzinne. Cena: 13<br />

000 zł za 1 ar. Telefon: 668 216 650.<br />

Dom w Czarnowąsach<br />

Dom wolno stojący 130m 2 , działka 6,10<br />

arów, salon z aneksem kuchennym i jadalnią<br />

+ 3 pokoje, stan surowy otwarty. Tel. 512 622<br />

609. Cena: 315 tys. zł.<br />

Działka budowlana Opole-Bierkowice.<br />

Cena: 170 000 zł, pow.: 22 a Telefon: 884<br />

674 683 e-mail: kochkuch99@gmail.com.<br />

Miejscowość: Opole. Działka budowlana<br />

o powierzchni 7 arów, media na działce,<br />

ogrodzona. Telefon: 77 464 73 63, 607<br />

292 641. Cena: 145 000 zł.<br />

Mieszkania<br />

Opole – Śródmieście. 42,3 m2, IV p, stan<br />

dobry, ogrzewanie miejskie, 2 oddzielne<br />

pokoje, balkon, piwnica, wspólna suszarnia,<br />

niski koszt utrzymania. Budynek<br />

ocieplony po remoncie. Cena: 180 tys. zł.<br />

Tel. 665 379 630, 600 444 422.Dobrzeń<br />

Wielki, Oś. Energetyk. 64,72 m2, II p., 3<br />

niezależne pokoje, kuchnia – standard,<br />

łazienka, oddzielne wc, balkon, piwnica,<br />

strych, ogólne pomieszczenie na rowery.<br />

Mieszkanie do odnowienia według własnej<br />

aranżacji. Cena: 200.000 zł. Tel. 661<br />

226 727.<br />

Do sprzedania przestronne mieszkanie<br />

trzy pokojowe o powierzchni 73<br />

m2, składające się z salonu z aneksem<br />

kuchennym, 2 sypialni, garderoby, łazienki<br />

oraz dużego przedpokoju, zlokalizowane<br />

w Opolu Zaodrze, Szczepanowice.<br />

Wysoki standard: na ścianach gładzie, na<br />

podłogach panele i kafle, okna drewniane<br />

wyposażone w rolety wewnętrzne i moskitiery.<br />

Cena: 299 tys. zł. Tel.: 500 366 752.<br />

Opole – Osiedle Wilsona. 67 m2, I piętro<br />

– ostatnie, mieszkanie położone w bardzo<br />

atrakcyjnej, cichej, 3 pokoje, kuchnia,<br />

łazienka i toaleta, b. duży przedpokój z<br />

możliwością zabudowy trzech szaf oraz<br />

duży balkon z żaluzjami, duża piwnica<br />

z ciepłą i zimną wodą 20m2, instalacja<br />

wodna miedziana, media miejskie, nowe<br />

okna PCV. Bardzo blisko las, trasy rowerowe,<br />

grzyby. Cena: 270 tys. zł do negocjacji.<br />

Tel.: 502 317 345.<br />

Sprzedam mieszkanie Opole – Metalchem<br />

53 m2, I p., 2 pokoje, winda, kuchnia,<br />

balkon, piwnica, wszystkie media<br />

miejskie Cena: 155 tys. zł Tel.: 798 696 840<br />

WYNAJEM<br />

Wynajmę pokoje lub mieszkanie<br />

w Opolu – Bierkowicach. Cena 800 zł.<br />

Tel. 693 420 702.<br />

KUPIĘ<br />

Kupię część domu lub mieszkanie w Nowej<br />

Wsi Królewskiej, Groszowicach, Kolonii<br />

Gosławickiej. Cena: 300 000 zł. Telefon:<br />

693 408 833.<br />

OSRN<br />

Przyjmujemy już zapisy na nowe kursy licencyjne dla pośredników i zarządców nieruchomości.<br />

Wygodna forma zajęć: stacjonarne, online i e-learningowe, łącznie 48 godz. dla jednego zawodu i 66 godz. dla obu.<br />

Atrakcyjna cena za jeden kurs – 760 zł brutto, za dwa kursy 1260 zł.<br />

Po kursie można przystąpić do egzaminu licencyjnego przed Centralna Komisją Egzaminacyjną F PPRN.<br />

Kontakt: 77 44 123 44, 517 120 637, mail: biuro@osrn.pl • www.mediator-estate.pl<br />

Opolski Rynek NIERUCHOMOŚCI


Str. 22<br />

www.orn24.pl<br />

OFERTY MIESZKAŃ<br />

MIESZKANIA<br />

1-POKOJOWE<br />

Dąbrowa. Przytulne mieszkanie, 32m2,<br />

1 pokój, 1 piętro, widna kuchnia, łazienka<br />

z WC<br />

Tel. 77 474 88 00 (10991)<br />

Cena: 99000 zł<br />

Investdom_5493<br />

Opole. Centrum, 29m2, IIp, okolice C.H.<br />

Solaria, po generalnym remoncie, stan<br />

bardzo dobry, ogrzewanie gazowe,<br />

piwnica<br />

Tel. 77 474 88 00 (10748)<br />

Cena: 149 tys. zł<br />

Investdom_5357<br />

Opole. Chabry. 29,82m2, X piętro,<br />

okna PCV - wystawka okien i balkonu:<br />

wschód, południe, zachód.<br />

Tel. 77 474 88 00 (11300)<br />

Cena: 150 tys. zł<br />

Investdom_5552<br />

Opole. Kawalerka 33,83m2, V piętro.<br />

Mieszkanie na nowo powstałym osiedlu<br />

„Apartamenty Kasztelańskie”. Salon<br />

z aneksem kuchennym, łazienka<br />

Tel. 77 474 88 00 (11117)<br />

Cena: 165 tys. zł<br />

Investdom_5527<br />

MIESZKANIA<br />

2-POKOJOWE<br />

Groszowice. 2 pokoje, 48m2. Mieszkanie<br />

składa się z dwóch pokoi, widnej<br />

kuchni, łazienki połączonej z WC oraz<br />

przedpokoju, okna nowe PCV<br />

Tel. 77 474 88 00 (11219)<br />

Cena: 148 tys. zł<br />

Investdom_5529<br />

Opole. Groszowice. 80m2, 2 pokoje,<br />

mieszkanie stanowiące część domu jednorodzinnego<br />

położonego w opolskiej<br />

dzielnicy Groszowice.<br />

Tel. 77 474 88 00 (11072)<br />

Cena: 145 tys. zł<br />

Investdom_5528<br />

Opole. Groszowice. 80m2, 21 pokoje<br />

Oferujemy na sprzedaż mieszkanie stanowiące<br />

część domu jednorodzinnego<br />

Tel. 77 474 88 00 (11072)<br />

Cena: 145 tys. zł<br />

Investdom_5497<br />

Opole. Groszowice. 80m2, 2 pokoje,<br />

mieszkanie stanowiące część domu jednorodzinnego.<br />

Strych 8,62m2, piwnica<br />

23.69m2, dwie komórki 19,5<br />

Tel. 77 474 88 00 (11072)<br />

Cena: 148 tys. zł<br />

Investdom_5462<br />

Opole. NWK, 47m2, Ip, mieszkanie<br />

z ogrodem, możliwość wydzielenia<br />

trzeciego pokoju, piwnica, mieszkanie<br />

do wykończenia<br />

Tel. 77 474 88 00 (8910w)<br />

Cena: 160 tys. zł<br />

Investdom_5128<br />

Opole. Zaodrze, Kasztelańskie Apartamenty,<br />

34m2, nowe budownictwo,<br />

V piętro, salon z aneksem kuchennym,<br />

łazienka oraz przedpokuj.<br />

Tel. 77 474 88 00 (10838)<br />

Cena: 165 tys. zł<br />

Investdom_5463<br />

Opole. Zaodrze, 47m2, IIp, wysoki standard,<br />

po generalnym remoncie, ogrzewanie<br />

etażowe na pelet bądź drewno,<br />

kominek z płaszczem wodnym<br />

Tel. 77 474 88 00 (9902)<br />

Cena: 169 tys. zł<br />

Investdom_4971<br />

Opole. Zaodrze, 43m2, Xp, ustawne,<br />

jasna kuchnia, balkon, piwnica, ogrzewanie<br />

miejskie, standard średni, bardzo<br />

zadbane<br />

Tel. 77 474 88 00 (9498)<br />

Cena: 175 tys. zł<br />

Investdom_4913<br />

Ogłoszenia prywatne drukujemy bezpłatnie! Wyślij treść ogłoszenia na adres:<br />

OFERTY MIESZKAŃ<br />

Opole. Centrum, 49m2, IIp, oddzielne<br />

pokoje, jasna kuchnia, piwnica, ogrzewanie<br />

elektryczne, możliwość adaptacji<br />

pomieszczenia na strychu<br />

Tel. 77 474 88 00 (10486)<br />

Cena: 185 tys. zł<br />

Investdom_5222<br />

Opole. Malinka, Jasne i przytulne<br />

mieszkanie. 2 pokoje, 42m2 Zlokalizowane<br />

na V piętrze (11231<br />

Tel. 77 474 88 00<br />

Cena: 190 tys. zł<br />

Investdom_5530<br />

Opole. dz. Górska, 40m2, I p, po kapitalnym<br />

remoncie, wysoki standard, ogrzewanie<br />

gazowe, piwnica, strych i ogródek<br />

3-arowy<br />

Tel. 77 474 88 00 (10607)<br />

Cena: 195 tys. zł<br />

Investdom_5310<br />

Opole. Dzielnica Generalska. Pow. 37<br />

m2, parter. Do mieszkania przynależy<br />

piwnica i garaż. Kamienica ocieplona.<br />

Tel. 517 120 637 (nr oferty 1252)<br />

Cena: 202 tys. zł<br />

Mediator_5353<br />

Opole. Kol. Gosławicka - 2 pok. nowe,<br />

balkon, winda, garaż.<br />

Tel. 517 120 637<br />

Cena: 210 tys. zł<br />

Mediator_5563<br />

Opole. Bliskie Zaodrze - nowa inwestycja<br />

Białe Tarasy - 2 pok. 46,7m2, duży<br />

balkon 8,7m2, miejsca postojowe, komórki,<br />

stan deweloperski+<br />

Tel. 517 120 637<br />

Cena: 210 tys. zł<br />

Mediator_5398<br />

Opole. Zaodrze. 2 pokoje, 47m2, mieszkanie<br />

ustawne, widna kuchnia, łazienka<br />

połączona z WC.<br />

Tel. 77 474 88 00 (11076)<br />

Cena: 214 tys. zł<br />

Investdom_5501<br />

Opole. Bliskie Zaodrze. 47m2, 2 pokoje,<br />

2 piętro, lokal po generalnym remoncie/<br />

odświeżeniu<br />

Tel. 77 474 88 00 (11076)<br />

Cena: 219 tys. zł<br />

Investdom_5464<br />

Opole. Kasztelańskie Apartamenty,<br />

42m2, IVp, na nowo wybudowanym osiedlu,<br />

media miejskie, stan deweloperski<br />

Tel. 77 474 88 00 (10876)<br />

Cena: 225 tys. zł<br />

Investdom_5427<br />

Opole. Półwieś, 46m2, I p, standard podwyższony,<br />

wszystkie media miejskie,<br />

w nowo wybudowanym budynku, piwnica<br />

Tel. 77 474 88 00 (10632)<br />

Cena: 225 tys. zł<br />

Investdom_5312<br />

Opole. Oleska, 41m2, Ip, jasna kuchnia,<br />

nowe okna PCV, w cenie meble kuchenne,<br />

2 piwnice<br />

Tel. 77 474 88 00 (8652)<br />

Cena: 230 tys. zł<br />

Investdom_4394<br />

Opole. Nowa inwestycja deweloperska<br />

Białe Tarasy - 2 pok. 51,5m2, duży balkon<br />

8,4m2, miejsca postojowe, komórki<br />

Tel. 517 120 637<br />

Cena: 231 tys. zł<br />

Mediator_5397<br />

Opole. Os. Armii Krajowej, 2 pokoje,<br />

48m2 Mieszkanko ustawne, z balkonem,<br />

widna kuchnia, łazienka połączona<br />

z WC oraz przedpokój<br />

Tel. 77 474 88 00 (11223)<br />

Cena: 233 tys. zł<br />

Investdom_5531<br />

Opole. Półwieś, 46m2, I p, standard podwyższony,<br />

wszystkie media miejskie,<br />

w nowo wybudowanym budynku, piwnica<br />

Tel. 77 474 88 00 (10632)<br />

Cena: 249 tys. zł<br />

Investdom_5494<br />

Opole. Nowy ZWM, 71m2, I p, standard<br />

wysoki, wszystkie media miejskie, wygodny<br />

i komfortowy apartament<br />

Tel. 77 474 88 00 (10598)<br />

Cena: 345 tys. zł<br />

Investdom_5495<br />

Opole. Nowy ZWM, 71m2, I p, komfortowy<br />

i wygodny apartament, część<br />

wyposażenia w cenie, media miejskie,<br />

przestronny balkon<br />

Tel. 77 474 88 00 (10598)<br />

Cena: 345 tys. zł<br />

Investdom_5285<br />

Opole. Nowy ZWM, 71m2, I p, standard<br />

wysoki, wszystkie media miejskie, wygodny<br />

i komfortowy apartament<br />

Tel. 77 474 88 00 (10598)<br />

Cena: 350 tys. zł<br />

Investdom_5313<br />

Opole. Przy Rynku, eleganckie mieszkanie<br />

2pok., widna kuchnia, parkiety,<br />

nowe okna, możliwość wydzielenia<br />

trzeciego pokoju, 73m2.<br />

Tel. 517 120 637<br />

Cena: 368 tys. zł do neg<br />

Mediator_5562<br />

Opole Zaodrze. Nowa inwestycja Białe<br />

Tarasy, parter, 2pok, 46,4m2, balkon<br />

8,5m2 miejsca postojowe, komórki lokatorskie,<br />

stan deweloperski+, winda<br />

Tel. 517 120 637<br />

Cena: 208 tys. zł<br />

Mediator_5399<br />

Osowiec. 51m2, I p, standard podwyższony,<br />

ogrzewanie gazowe + kominek,<br />

ciepła woda miejska, 2 oddzielne pokoje,<br />

jasna kuchnia<br />

Tel. 77 474 88 00 (10615)<br />

Cena: 128 tys. zł<br />

Investdom_5308<br />

MIESZKANIA<br />

3-POKOJOWE<br />

Biadacz. 83m2, parter, w domu jednorodzinnym,<br />

po generalnym remoncie,<br />

piwnica, pomieszczenie gospodarcze,<br />

ogrzewanie z pieca C.O.<br />

Tel. 77 474 88 00 (9903)<br />

Cena: 190 tys. zł<br />

Investdom_4978<br />

Opole. Zaodrze, 58m2, IIp, do częściowego<br />

remontu, w odnowionej kamienicy,<br />

piwnica, ogrzewanie elektryczne<br />

Tel. 77 474 88 00 (9653)<br />

Cena: 199 tys. zł<br />

Investdom_4927<br />

Opole. Metalchem, 63m2, IIp, 3 niezależne<br />

pokoje, widna kuchnia, duża loggia,<br />

piwnica, wszystkie media miejskie,<br />

wystawka okien płn-pd<br />

Tel. 77 474 88 00 (8784w)<br />

Cena: 205 tys. zł<br />

Investdom_4926<br />

Opole. Zaodrze, 51m2, V p, 3 niezależne<br />

pokoje, rozkładowe, standard podwyższony,<br />

balkon, piwnica, ogrzewanie miejskie<br />

Tel. 77 474 88 00 (10281)<br />

Cena: 219 tys. zł<br />

Investdom_5131<br />

Opole. Zaodrze, 53m2, parter, rozkładowe,<br />

w cenie meble kuchenne w zabudowie,<br />

wystawka okien na wszystkie<br />

strony świata, media miejskie<br />

Tel. 77 474 88 00 (9857)<br />

Cena: 225 tys. zł<br />

Investdom_4957<br />

Opole. Zaodrze, rozkładowe 53 m2.<br />

Mieszkanie z dużym balkonem. Na podłogach<br />

panele i kafle, okna PCV<br />

Tel. 77 474 88 00 (11245)<br />

Cena: 229 tys. zł<br />

Investdom_5532<br />

Opole. Dambonia, 58m2, wysoki parter,<br />

3 niezależne pokoje, jasna kuchnia,<br />

ogrzewanie miejskie, piwnica<br />

Tel. 77 474 88 00 (10713)<br />

Cena: 235 tys. zł<br />

Investdom_5330<br />

Opole. Metalchem, 67m2, IIIp, 3 niezależne<br />

pokoje, jasna kuchnia, wszystkie<br />

media miejskie, piwnica, duży balkon<br />

Tel. 77 474 88 00 (10691)<br />

Cena: 243 tys. zł<br />

Investdom_5333<br />

Opole. Dzielnica Muzyków, 48,47m2,<br />

IIp, kamienica, standard wysoki, klimatyzacja,<br />

część wyposażenia w cenie<br />

Tel. 77 474 88 00 (7657)<br />

Cena: 245 tys. zł<br />

Investdom_3897<br />

Opole. Dąbrowszczaków. Mieszkanie<br />

na sprzedaż, 62m2. Mieszkanie z balkonem.<br />

Do mieszkania przynależy piwnica.<br />

Tel. 77 474 88 00 (11228)<br />

Cena: 249 tys. zł<br />

Investdom_5533<br />

Opole. ZWM. 62 m2, 3 pok., 7p. Przestronne<br />

mieszkanie z dużym balkonem<br />

do remontu. W cenie mieszkania możliwe<br />

pozostawienie części mebli<br />

Tel. 77 44 123 44 (0393)<br />

Cena: 260 tys. zł<br />

Mediator_5423<br />

Opole. os. Armii Krajowej, 63m2, VIIp.,<br />

niezależne pokoje, wszystkie media<br />

miejskie, balkon, piwnica<br />

Tel. 77 474 88 00 (10869)<br />

Cena: 260 tys. zł<br />

Investdom_5411<br />

Opole. Mieszkanie w kamienicy do<br />

remontu w cichej części Śródmieścia.<br />

Powierzchnia 72 m2, 3 pokoje, 2 duże<br />

piwnice.<br />

Tel. 517 120 637; 77 44 123 44<br />

(nr oferty 0322)<br />

Cena: 260 tys. zł do neg.<br />

Mediator_5349<br />

Opole. Śródmieście. 60 m2, 3 pok, 2 piętro.<br />

Nowe i jasne mieszkanie po gruntownym<br />

remoncie. W cenie mieszkania<br />

nowa zabudowa kuchni<br />

Tel. 77 44 123 44 (0392)<br />

Cena: 265 tys. zł<br />

Mediator_5422<br />

Opole. Malinka, 64m2, IIIp., rozkładowe,<br />

oddzielne pokoje, jasna kuchnia,<br />

wszystkie media miejskie, balkon, piwnica<br />

Tel. 77 474 88 00 (10743)<br />

Cena: 279 tys. zł<br />

Investdom_5370<br />

Opole. Kol. Gosławicka - 3 pok. nowe,<br />

balkon, winda, garaż.<br />

Tel. 517 120 637<br />

Cena: od 280 tys. zł<br />

Mediator_5564<br />

Opole. NWK, 92m2, Ip, mieszkanie<br />

w domu dwurodzinnym, udział w działce,<br />

do kapitalnego remontu, ogrzewanie<br />

piecem C.O.<br />

Tel. 77 474 88 00 (9120w)<br />

Cena: 290 tys. zł<br />

Investdom_4616<br />

Opole. Zaodrze - nowa inwestycja Białe<br />

Tarasy - 3 pok. 65,7m2, balkon 10,8m2,<br />

miejsca postojowe, komórki, stan deweloperski+,<br />

winda<br />

Tel. 517 120 637<br />

Cena: 295 tys. zł<br />

Mediator_5400<br />

Opole. Nowa inwestycja mieszkaniowa,<br />

duże 3-pok. mieszkanie 69,6m2 z balkonem,<br />

winda, komórki, miejsca postojowe,<br />

wózkarnia/rowerownia.<br />

Tel. 517 120 637<br />

Cena: 313 tys. zł<br />

Mediator_5402<br />

Opole. Malinka, 65m2, IVp., standard<br />

podwyższony, rozkładowe, oddzielne<br />

pokoje, jasna kuchnia, wszystkie media<br />

miejskie, balkon, piwnica<br />

Tel. 77 474 88 00 (10761)<br />

Cena: 330 tys. zł<br />

Investdom_5371<br />

Ogłoszenia prywatne drukujemy bezpłatnie!<br />

Wyślij treść ogłoszenia na adres: SMS: 604 56 33 21, e-mail: redakcja@orn24.pl. www.orn24.pl<br />

Opolski Rynek NIERUCHOMOŚCI


SMS: 604 56 33 21, e-mail: redakcja@orn24.pl. www.orn24.pl<br />

OFERTY MIESZKAŃ<br />

OFERTY DZIAŁEK<br />

Str. 23<br />

Opole. Półwieś, 70m2, wysoki parter,<br />

na nowo wybudowanym osiedlu, wysoki<br />

standard, wszystkie media miejskie,<br />

piwnica<br />

Tel. 77 474 88 00 (10702)<br />

Cena: 365 tys. zł<br />

Investdom_5334<br />

Opole. Centrum, 80m2, parter, kamienica,<br />

ogrzewanie piec CO, mieszkanie<br />

posiada loggie i piwnice<br />

Tel. 77 474 88 00 (10932)<br />

Cena: 380 tys. zł do neg.<br />

Investdom_5466<br />

Opole. Centrum. 80m2, parter, kamienica,<br />

ogrzewanie piec CO, mieszkanie<br />

posiada loggie i piwnice, cena do negocjacji<br />

Tel. 77 474 88 00 (10932)<br />

Cena: 380 tys. zł<br />

Investdom_5429<br />

Opole. Kolonia Gosławicka. Apartament<br />

72,44m2, nieruchomość składa się<br />

z salonu z dwoma balkonami z aneksem<br />

kuchennym, dwóch sypialni<br />

Tel. 77 474 88 00 (11226)<br />

Cena: 549 tys. zł<br />

Investdom_5534<br />

Pokój. 119m2, parter, działka 7 arów,<br />

oddzielne pokoje, jasna kuchnia, ogrzewanie<br />

elektryczne i z pieca C.O., piwnica,<br />

garaż<br />

Tel. 77 474 88 00 (10782)<br />

Cena: 199 tys. zł<br />

Investdom_5368<br />

MIESZKANIA<br />

4-POKOJOWE<br />

Kup. 5 Pokoi. Niski blok, obszerne, po<br />

remoncie dla rodziny lub pod gabinety<br />

lekarskie/ w bliskości szpital. 90m2.<br />

Tel. 77 44 123 44, 517 120 637 (0035)<br />

Cena: 252 tys. zł do neg.<br />

Mediator_4809<br />

Opole. Katowicka. 99m2, piętro 2,<br />

odzielne pokoje, widna kuchnia,<br />

wszystkie media miejskie<br />

Tel. 77 474 88 00 (10931)<br />

Cena: 330 tys. zł<br />

Investdom_5431<br />

Opole. bliskie Zaodrze, 106m2, IVp., 6<br />

pokoi, przestronne, standard podwyższony,<br />

umeblowana kuchnia, 2 łazienki,<br />

ogrzewanie miejskie<br />

Tel. 77 474 88 00 (10867)<br />

Cena: 339 tys. zł<br />

Investdom_5414<br />

Opole. Centrum. 105,20m2, 4 odrębne<br />

pokoje, kuchnia, balkon, 3 piętro, stan<br />

dobry, ogrzewanie piec CO<br />

Tel. 77 474 88 00 (10897)<br />

Cena: 347 tys. zł<br />

Investdom_5430<br />

Opole. Śródmieście. 4 osobne pokoje,<br />

85m2, ładny układ pomieszczeń, ogrzewanie<br />

gazowe<br />

Tel. 77 474 88 00 (11183)<br />

Cena: 370 tys. zł<br />

Investdom_5504<br />

Opole. Kol. Gosławicka - 4 pok. nowe,<br />

balkon, winda, garaż.<br />

Tel. 517 120 637)<br />

Cena: od 380 tys. zł<br />

Mediator_5565<br />

Opole. Centrum, 79,38m2, IIIp, wysoki<br />

standard, po kapitalnym remoncie,<br />

cztery odrębne pokoje, kuchnia z barem<br />

i jadalnią<br />

Tel. 77 474 88 00 (8997w)<br />

Cena: 389776 zł<br />

Investdom_4588<br />

Opole. Przylesie. 70m2, salon z aneksem<br />

kuchennym, sypialnia, dwa pokoje,<br />

przedpokoj oraz łazienka z wc.<br />

Tel. 77 474 88 00 (10948)<br />

Cena: 395 tys. zł<br />

Investdom_5467<br />

Opole. Centrum. 120m2, IVp, 5 pokoi,<br />

standard podwyższony, ogrzewanie<br />

gazowe, wyposażone i umeblowane,<br />

piwnica<br />

Tel. 77 474 88 00 (10661)<br />

Cena: 399 tys. zł<br />

Investdom_5505<br />

Opole. Centrum. 120m2, IVp, 5 pokoi,<br />

standard podwyższony, ogrzewanie gazowe,<br />

wyposażone i umeblowane.<br />

Tel. 77 474 88 00 (10661)<br />

Cena: 399 tys. zł<br />

Investdom_5317<br />

Opole. Zaodrze, 120m2, IIp, 5 pokoi,<br />

standard wysoki, apartament bezczynszowy,<br />

kompletne umeblowanie w cenie,<br />

garaż, ogródek<br />

Tel. 77 474 88 00 (7993)<br />

Cena: 420 tys. zł<br />

Investdom_4962<br />

Opole. Nowa inwestycja mieszkaniowa<br />

Białe Tarasy, duże 4-pok. mieszkanie<br />

99m2 z tarasem 27,4m2 oraz balkonem<br />

9,7m2, III piętro, winda.<br />

Tel. 517 120 637<br />

Cena: 426 tys. zł<br />

Mediator_5403<br />

Opole. Półwieś, Duże i rozkładowe<br />

mieszkanie, 4 pokoje, 79m2, II pietro. Na<br />

podłogach kafle i panele drewniane.<br />

Tel. 77 474 88 00 (11260)<br />

Cena: 429 tys. zł<br />

Investdom_5554<br />

Opole. Katowicka, 109m2, Ip., przestronne,<br />

słoneczne, wszystkie media<br />

miejskie, 2 balkony, piwnica, częściowo<br />

umeblowane i wyposażone<br />

Tel. 77 474 88 00 (10826)<br />

Cena: 440 tys. zł<br />

Investdom_5413<br />

Opole. osiedle Kolorowe, 90m2, Ip,<br />

wysoki standard, zadbane, umeblowane<br />

i wyposażone, 2 balkony, 2 piwnice,<br />

wszystkie media miejskie<br />

Tel. 77 474 88 00 (9190w)<br />

Cena: 450 tys. zł<br />

Investdom_4650<br />

Opole. Pasieka. 125m2, 4 pokoje, duża<br />

kuchnia, dwie łazienki i przedpokój.<br />

Tel. 77 474 88 00 (10304)<br />

Cena: 490 tys. zł<br />

Investdom_5468<br />

Opole. Centrum, 140m2, IIIp, w stylowej<br />

kamienicy, umeblowane, duży balkon,<br />

brak problemów z parkowanie, ogrzewanie<br />

gazowe<br />

Tel. 77 474 88 00 (9725)<br />

Cena: 499 tys. zł<br />

Investdom_4831<br />

Opole. Centrum, lokal mieszkalny o powierzchni<br />

158,3 m2 na drugim piętrze<br />

jednej z kamienic w centrum Opola.<br />

Tel. 77 474 88 00 (11206)<br />

Cena: 506 560 zł<br />

Investdom_5536<br />

Opole. Dwupoziomowy nowoczesny<br />

apartament o podwyższonym standardzie<br />

w okolicach Malinki z dużym tarasem<br />

i balkonem. Pow. 135 m2, 5 pok.<br />

Tel. 517 120 637, 77 44 123 44<br />

(nr oferty 0304)<br />

Cena: 580 tys. zł<br />

Mediator_5348<br />

Opole. Osiedle Słoneczne. Mieszkanie<br />

z tarasem i garażem, 4 pokoje, 90<br />

Tel. 77 474 88 00 (11268)<br />

Cena: 600 tys. zł<br />

Investdom_5553<br />

Opole. 1go Maja, 179,4m2, IIp, 6 pokoi,<br />

rozkładowe, stan dobry, okna PCV,<br />

nowe instalacje, ogrzewanie gazowe<br />

Tel. 77 474 88 00 (8365)<br />

Cena: 650 tys. zł<br />

Investdom_4617<br />

A-4. Działka inwestycyjna przy węźle<br />

autostrady A4 o pow. 262 ar, kształtem<br />

zbliżona do trapezu. Działka posiada<br />

wszystkie media<br />

Tel. 517 120 637 (nr oferty 0330)<br />

Cena: 64 zł/m2<br />

Mediator_5351<br />

Borki. Działka 1256 m2, objęta MPZP<br />

pod budownictwo jednorodzinne, media<br />

w drodze, cicha okolica<br />

Tel. 77 44 123 44 (nr oferty 0163)<br />

Cena: 99 224 zł<br />

Mediator_5149<br />

Chmielowice. Atrakcyjna działka<br />

o pow. ok. 600m2, wszystkie media.<br />

Tel. 517 120 637 (nr oferty 0132)<br />

Cena: 79 tys. zł<br />

Mediator_5117<br />

Chmielowice. Kompleks 4 działek z dostępem<br />

do drogi asfaltowej, wszystkie<br />

media. Pow. 2.185m2. Super cena.<br />

Tel. 517 120 637 (nr oferty 0129)<br />

Cena: 146 tys. zł za całość<br />

Mediator_5116<br />

Chróścice. Kompleks dziewięciu działek<br />

od 750 m2 do 1000 m2 z gazociągiem<br />

po 7000 zł/ar<br />

Tel. kom. 505 36 00 90<br />

Cena: 7 000 zł/ar<br />

Mediator_3668<br />

Chróścice. Działka rolna 75000 m2 sąsiadująca<br />

z rzeką i lasem<br />

Tel. 505 360 090<br />

Cena: 17 tys. zł<br />

Mediator_4859<br />

Chróścice. LAS 11290 m2<br />

drzewa<br />

o średnicy powyżej 25 cm ok. 200 szt,<br />

poniżej 25 cm ok. 50 szt drzewa liściaste<br />

ok. 20 szt.<br />

Tel. 505 360 090<br />

Cena: 58 tys. zł<br />

Mediator_4858<br />

Chróścice. 24 ary arów, budowlana, uzbrojona,<br />

częściowo zalesiona, prostokątna<br />

Tel. 77 474 88 00 (9734)<br />

Cena: 108 tys. zł<br />

Investdom_4833<br />

Chrząstowice. 897 m2, Teren płaski, suchy,<br />

w kształcie prostokąta o wymiarach<br />

ok. 18,5x48 m.<br />

Tel. 77 474 88 00 (11106)<br />

Cena: 117 tys. zł<br />

Investdom_5544<br />

Chrząszczyce. (10km od Opola), budowlana<br />

7,6 ara, wszystkie media, blisko<br />

nowego osiedla domów jednorodzinnych<br />

oraz lasu.<br />

Tel. 77 44 123 44, 517 120 637 (0193)<br />

Cena: 79 000 zł<br />

Mediator_4671<br />

Chrząszczyce. 13,05 ara, w kształcie<br />

prostokąta, płaska, sucha, oddalona od<br />

drogi głównej, dostępne media, cicha<br />

i spokojna okolica<br />

Tel. 77 474 88 00 (8058)<br />

Cena: 95 tys. zł<br />

Investdom_4227<br />

Czarnowąsy. Działki budowlane od 9<br />

do 10 arów, wszystkie niezbędne instalacje<br />

podłączone<br />

Tel. 77 44 123 44, 505 360 090<br />

(0200/0277)<br />

Cena: 105 zł/m2<br />

Mediator_5194<br />

Dębska Kuźnia. Działka budowlana<br />

o powierzchni 7,58 ara, położona wokół<br />

zabudowy jednorodzinnej. Ukształtowanie<br />

terenu płaskie<br />

Tel. 77 44 123 44, 517 120 637 (0281)<br />

Cena: 87 170 zł do neg.<br />

Mediator_4725<br />

Dobrzeń Wielki. 8,44 ara, budowlana,<br />

prostokątna, dojazd drogą asfaltową, media:<br />

bezpośredni dostęp do wody, prądu<br />

Tel. 77 474 88 00 (10613)<br />

Cena: 70 tys. zł<br />

Investdom_5446<br />

Dobrzeń Wielki. 8,44 ara, budowlana,<br />

prostokątna, dojazd drogą asfaltową,<br />

media: bezpośredni dostęp do wody,<br />

prądu<br />

Tel. 77 474 88 00 (10613)<br />

Cena: 70 tys. zł<br />

Investdom_5319<br />

Dobrzyń Wielki. Działka 2.250m2 budowlana.<br />

Tel. 505 36 00 90<br />

Cena: 90000 zł<br />

Mediator_5282<br />

Dylaki. Przepięknie położona 20 arowa<br />

działka pomiędzy Opolem a Ozimkiem.<br />

Działka nadaje się pod zabudowę jednorodzinną<br />

lub rekreacyjną.<br />

Tel. 77 44 123 44, 517 120 637 (0028)<br />

Cena: 99 tys. zł<br />

Mediator_4726<br />

Dylaki. 1 ha, działka budowlana,<br />

w kształcie zbliżonym do prostokąta,<br />

dojazd drogą asfaltową, media: woda,<br />

kanalizacja, prąd<br />

Tel. 77 474 88 00 (10872)<br />

Cena: 590 tys. zł<br />

Investdom_5418<br />

Górki, Prószków. Atrakcyjna działka<br />

10 arów. Obok działki do kupienia dwie<br />

działki blizniacze. Działka uzbrojona,<br />

woda, energia, kanalizacja<br />

Tel. 77 474 88 00 (11104)<br />

Cena: 148 tys. zł<br />

Investdom_5545<br />

Górki. Atrakcyjnie położona tylko 6 km<br />

od Opola, pow. 700 m2. MPZP pod zabudowę<br />

jednorodzinną. Działka położona<br />

z dala od drogi<br />

Tel. 517 120 637 (nr oferty 0312)<br />

Cena: 91 tys. zł<br />

Mediator_5352<br />

Górki. 9,17 ara, budowlana, kształtem<br />

zbliżona do prostokąta, dojazd drogą<br />

asfaltową, media w bliskiej odległości<br />

od działki<br />

Tel. 77 474 88 00 (10316)<br />

Cena: 129 tys. zł<br />

Investdom_5229<br />

Karczów. 8,36 ara, 26x32m, działka płaska,<br />

sucha, media w drodze, bardzo cicha<br />

i spokojna okolica, w pobliżu domy<br />

kilkudziesięcioletnie<br />

Tel. 77 474 88 00 (10740)<br />

Cena: 59 900 zł<br />

Investdom_5417<br />

Komprachcice. 825 m2, wszystkie media,<br />

pod zabudowę jednorodzinną.<br />

Tel. 77 44 123 44, 517 120 637 (0169)<br />

Cena: 110 tys. zł do neg.<br />

Mediator_5171<br />

£ubniany. 699m2, działka o kształcie<br />

regularnym z dojazdem drogą w części<br />

asfaltową, a w części utwardzoną.<br />

Tel. 77 474 88 00 (11301)<br />

Cena: 52 tys. zł<br />

Investdom_5555<br />

Malerzowice Wielkie, £ambinowice.<br />

20 km od Nysy, 15 km od Niemodlina.<br />

Oferta dotyczy działki o powierzchni<br />

10,71 arów pod zabudowę domków<br />

jednorodzinnych<br />

Tel. 77 474 88 00 (11232)<br />

Cena: 29 500 zł<br />

Investdom_5546<br />

Miedziana. 13 arów, działka budowlana,<br />

media w drodze. W MPZP symbol<br />

MU - przeznaczenie mieszkalno-usługowe.<br />

Tel. 77 44 123 44, 517 120 637 (0233)<br />

Cena: 100 875 zł<br />

Mediator_5302<br />

Niemodlin. Lipno, 14,99 ara, budowlana,<br />

prostokątna, media w bliskiej odległości<br />

w drodze, w pobliżu nowa zabudowa<br />

jednorodzinna, cisza<br />

Tel. 77 457 23 10 (10608)<br />

Cena: 110 tys. zł<br />

Investdom_5291<br />

Opole. Bierkowice, 1522m2, działka<br />

budowlana objętą MPZP o oznaczeniu<br />

8 MN położoną w Opolu-Bierkowicach.<br />

Działka w kształcie prostokata<br />

Tel. 77 474 88 00 (11114)<br />

Cena: 155 tys. zł<br />

Investdom_5482<br />

Opole. Bierkowice, 1527m2, działka<br />

budowlana objętą MPZP o oznaczeniu<br />

8 MN położoną w Opolu-Bierkowicach.<br />

Działka w kształcie prostokata<br />

Tel. 77 474 88 00 (11113)<br />

Cena: 155 tys. zł<br />

Investdom_5481<br />

Opole. Bierkowice, 1727m2, bardzo<br />

atrakcyjną działkę budowlaną objętą<br />

MPZP o oznaczeniu 8 MN, działka<br />

w kształcie prostokąta<br />

Tel. 77 474 88 00 (11115)<br />

Cena: 175 tys. zł<br />

Investdom_5483<br />

Opole. Bierkowice, 20 arów, działka budowlana,<br />

cicha okolica<br />

Tel. 774748800 (10481)<br />

Cena: 180 tys. zł<br />

Investdom_5444<br />

Opole. Chrząstowice, 1480m2.Teren<br />

płaski, suchy, w kształcie prostokąta<br />

o wymiarach ok. 19x78 m.<br />

Tel. 77 474 88 00 (11114)<br />

Cena: 192 tys. zł<br />

Investdom_5484<br />

Opole. Bierkowice, Działka 1330 m2,<br />

objęta MPZP pod budownictwo jednorodzinne,<br />

media w drodze, uzbrojona<br />

Tel. 77 44 123 44, 517 120 637 (0152)<br />

Cena: 224 770 zł<br />

Mediator_5150<br />

Opole. Półwieś. 2748m2 przeznaczona<br />

pod usługi z dopuszczalną funkcją<br />

mieszkaniową, Działka w kształcie trójkąta<br />

Tel. 774748800 (10247)<br />

Cena: 590 tys. zł<br />

Investdom_5443<br />

Opole. Wrocławska-Cmentarna. Uzbrojona<br />

pod zabudowę usługową 27,44 ara.<br />

Tel. 77 44 123 44, 517 120 637 (0082)<br />

Cena: 590 tys. zł do neg.<br />

Mediator_5030<br />

Opole. 10 000m2, terenu położonego<br />

przy obwodnicy Opola. Teren o kształcie<br />

nieregularnym z dojazdem drogą<br />

asfaltową.<br />

Tel. 77 474 88 00 (11065)<br />

Cena: 1400 tys. zł<br />

Investdom_5541<br />

Opole. 10 000m2, terenu położonego<br />

przy obwodnicy Opola. Teren o kształcie<br />

nieregularnym z dojazdem drogą<br />

asfaltową.<br />

Tel. 77 474 88 00 (11065)<br />

Cena: 1400 tys. zł<br />

Investdom_5515<br />

Opole. 10 000m2, terenu położonego<br />

przy obwodnicy Opola. Teren o kształcie<br />

nieregularnym z dojazdem drogą<br />

asfaltową.<br />

Tel. 77 474 88 00 (11065)<br />

Cena: 1400 tys. zł<br />

Investdom_5485<br />

Opole. 20 000m2 terenu położonego<br />

przy obwodnicy Opola. Teren o kształcie<br />

nieregularnym z dojazdem drogą<br />

asfaltową.<br />

Tel. 77 474 88 00 (11064)<br />

Cena: 2200 tys. zł<br />

Investdom_5542<br />

Opole. 20 000m2 terenu położonego<br />

przy obwodnicy Opola. Teren o kształcie<br />

nieregularnym z dojazdem drogą<br />

asfaltową.<br />

Tel. 77 474 88 00 (11064)<br />

Cena: 2200 tys. zł<br />

Investdom_5516<br />

Ogłoszenia prywatne drukujemy bezpłatnie!<br />

Wyślij treść ogłoszenia na adres: SMS: 604 56 33 21, e-mail: redakcja@orn24.pl. www.orn24.pl<br />

Opolski Rynek NIERUCHOMOŚCI


Str. 24<br />

OFERTY DZIAŁEK<br />

Opole. 20 000m2 terenu położonego<br />

przy obwodnicy Opola. Dostępne media<br />

na terenie lub w jego granicy: prąd,<br />

woda, kanalizacja, telefon.<br />

Tel. 77 474 88 00 (11064)<br />

Cena: 2200 tys. zl<br />

Investdom_5486<br />

Osiny. Pięknie położona działka<br />

w ustronnym miejscu z widokiem na<br />

panoramę Opola o pow. 800 m2. Media<br />

w drodze.<br />

Tel. 517 120 637 (nr oferty 0133)<br />

Cena: 72 tys. zł<br />

Mediator_5119<br />

Osiny. 32,19 ara, o nieregularnym<br />

kształcie, do działki doprowadzono media<br />

(prąd, wodę i kanalizację)<br />

Tel. 77 474 88 00 (10571)<br />

Cena: 257 250 zł<br />

Investdom_5320<br />

Osiny. Kompleks 4 działek pod zabudowę<br />

jednorodzinną o pow. 4.164m2. Dojazd<br />

asfalt. w drodze wszystkie media.<br />

Widok na panoramę Opola.<br />

Tel. 517 120 637 (nr oferty 0130)<br />

Cena: 335 tys. zł<br />

Mediator_5118<br />

Osiny - Komprachcice. 10,39ara, budowlana,<br />

kształtem zbliżona do prostokąta,<br />

media doprowadzone do działki,<br />

płaska, sucha<br />

Tel. 77 474 88 00 (10573)<br />

Cena: 103 900 zł<br />

Investdom_5292<br />

Pogranicze Karpacza i Kowar. Piękne<br />

działki budowlane z widokiem na Karkonosze<br />

o pow. 30, 50 i 70 arów z możliwością<br />

połączenia lub dodatkowego<br />

podziału.<br />

Tel. 517 120 637 (nr oferty 0323)<br />

Cena od: 60zł/m2<br />

Mediator_3675<br />

Prószków. 15,92 ara, działka w kształcie<br />

zbliżonym do prostokąta z dojazdem<br />

drogą asfaltową, przeznaczona pod zabudowę<br />

mieszkaniową<br />

Tel. 77 474 88 00 (10684)<br />

Cena: 111 440 zł<br />

Investdom_5340<br />

Strobica. Działka z zabudowaniami w .<br />

48 arów, dom do remontu lub rozbiórki.<br />

Możliwość zmiany na inwestycyjną. Blisko<br />

obwodnicy.<br />

Kom. 728 374 066, 77 44 123 44 (0264)<br />

Cena: 240 tys. zł<br />

Mediator_4557<br />

Szydłów. Działki bud. 18 i 15 arów.<br />

Wszystkie media i warunki zabudowy.<br />

Spokojna okolica pod lasem<br />

Kom. 728 374 066, 77 44 123 44<br />

(0263/0266)<br />

Cena: 4500 zł za ar<br />

Mediator_4556<br />

Turawa. 14,33 ara, budowlana, w kształcie<br />

prostokąta, dojazd bezpośrednio<br />

z drogi asfaltowej<br />

Tel. 77 474 88 00 (9440)<br />

Cena: 65 tys. zł<br />

Investdom_5042<br />

Turawa. 10 arów, bardzo spokojne i urocze<br />

miejsce. Działka w kształcie prostokąta,<br />

teren płaski, dojazd bezpośrednio<br />

drogą utwardzoną<br />

Tel. 77 474 88 00 (11200)<br />

Cena: 70 tys. zł<br />

Investdom_5543<br />

ZAKOPANE, WADOWICE, NOWA Zawada.<br />

4,82 ara, o nieregularnym kształcie,<br />

media w granicy (woda, prąd)<br />

Tel. 77 474 88 00 (9503)<br />

Cena: 50 tys. zł<br />

Investdom_5445<br />

Zawada. MN, teren zabudowy mieszkaniowej<br />

jednorodzinnej, 8 działek od<br />

9,39 do 14,91ara, media w drodze.<br />

Tel. 77 44 123 44, 517 120 637 (0077)<br />

Cena: 67 zł/m2 do neg.<br />

Mediator_4770<br />

DOMY<br />

Opole. Kolonia Gosł. Umeblowana szeregówka<br />

o pow. ok. 130m2 i ogrodzie o pow.<br />

ok. 300 m2. 6 pokoi, 2 łazienki, kuchnia<br />

Tel. 517 120 637 (0428)<br />

Cena: 3 600 zł + media<br />

Mediator_5452<br />

LOKALE I OBIEKTY<br />

Czarnowąsy. Centrum, 100m2, parter,<br />

w nowo powstającym budynku usługowo-handlowym,<br />

witryna<br />

Tel. 774748800 (10273)<br />

Cena: 3000 zł netto+opłaty<br />

Investdom_5416<br />

Krapkowice-Otmęt. 312m2, Lokal do<br />

wynajęcia, 6 pomieszczeń, parter , posiada<br />

witrynę<br />

Tel. 774748800 (10485)<br />

Cena: 10 920 zł + opłaty<br />

Investdom_5471<br />

Opole. Zaodrze, 38m2, 1 pomieszczenie,<br />

parter, duża witryna<br />

Tel. 774748800 (11007)<br />

Cena: 1 700 zł<br />

Investdom_5511<br />

Opole. śródmieście, lokal wielofunkcyjny,<br />

4 pomieszczenia, 78m2, nie wymaga<br />

wkładu finansowego<br />

Tel. 774748800 (11086)<br />

Cena: 1 950 zł<br />

Investdom_5510<br />

Opole. Zaodrze, 67,50 m2, witryna wychodząca<br />

na główną ulicę<br />

Tel. 774748800 (10692)<br />

Cena: 1417 zł<br />

Investdom_5440<br />

Opole. 26m2, parter, Opole-Centrum,<br />

lokal biurowy, witryny, wspólne pomieszczenie<br />

sanitarne oraz wc<br />

Tel. 774748800 (10674)<br />

Cena: 1900 zł + opłaty<br />

Investdom_5441<br />

Opole. 55m2, 3 piętro, Opole-Centrum,<br />

lokal biurowy, 3 pomieszczenia +pomieszczenie<br />

socjalne + wc<br />

Tel. 774748800 (10269)<br />

Cena: 1000 zł + opłaty<br />

Investdom_5434<br />

Chmielowice. Centrum, obiekt: 3 mieszkania,<br />

2 hale magazynowo-produkcyjne,<br />

siła, możliwość podłączenia gazu.<br />

Tel. 77 44 123 44 (nr oferty 0234)<br />

Cena: 348 tys. zł do neg.<br />

Mediator_5300<br />

Kędzierzyn-Koźle. Lokal handlowo-<br />

-usługowy o powierzchni całkowitej 730<br />

m2, położony na działce o powierzchni<br />

1982 m2.<br />

Tel. 517 120 637 (0430)<br />

Cena: 1400 000 zł<br />

Mediator_5458<br />

Opole. Centrum. 30m2, lokal biurowy,<br />

IV piętro, 2 pomieszczenia, korytarz, wc,<br />

wszystkie media miejskie<br />

Tel. 77 474 88 00 (10647)<br />

Cena: 135 tys. zł<br />

Investdom_5318<br />

Opole. Centrum biuro 3 pomieszczenia,<br />

55m2, idealny pod działalność biurową,<br />

finansową<br />

Tel. 774748800 (10264)<br />

Cena: 169 000 zł<br />

Investdom_5480<br />

Opole. Centrum biuro 3 pomieszczenia,<br />

55m2, idealny pod działalność biurową,<br />

finansową<br />

Tel. 774748800 (10264)<br />

Cena: 169 tys. zł<br />

Investdom_5442<br />

OFERTY NAJMU<br />

Opole. 26m2, parter, Opole-Centrum,<br />

lokal biurowy, witryny, wspólne pomieszczenie<br />

sanitarne oraz wc<br />

Tel. 774748800 (10674)<br />

Cena: 1 900 zł + opłaty<br />

Investdom_5435<br />

Opole. lokal biurowy, strefa zero, 78m2,<br />

4 pomieszczenia, nike wymaga wkłady<br />

finansowego<br />

Tel. 774748800 (1112)<br />

Cena: 2 400 zł<br />

Investdom_5509<br />

Opole. Centrum. Lokal użytkowy o powierzchni<br />

63 m2, znajdujący się na parterze<br />

kamienicy w centrum Opola, blisko<br />

Solarisa.<br />

Tel. 517 120 637 (0429)<br />

Cena: 2 700 zł netto<br />

Mediator_5459<br />

Opole. 70m2, parter, 2 pomieszczenia, 2<br />

łazienki, korytarz, lokal do wykończenia<br />

Tel. 774748800 (10829)<br />

Cena: 3 000 zł<br />

Investdom_5433<br />

Opole. Hale magazynowe od 200 do<br />

800 m2, z rampą lub bez, możliwe wysokie<br />

składowanie.<br />

Tel. 517 120 637 (nr oferty 0343)<br />

Czynsz: 8 zł/m2<br />

Mediator_5301<br />

Opole. Magazyny do wynajęcia z rampą<br />

i bez, wysokość od 3,8 do 11m. Różne<br />

powierzchnie.<br />

Tel. 517 120 637 (nr oferty 0342)<br />

Cena: 8 zł/m2<br />

Mediator_5280<br />

Opole. Centrum, 364m2, 10 pomieszczeń,<br />

2 piętro<br />

Tel. 774748800 (9917)<br />

Cena: 10 920 zł + opłaty<br />

Investdom_5472<br />

Opole. Centrum, wysoki standard,<br />

200m2, 20 pomieszczeń, idealny na siedzibę<br />

firmy<br />

Tel. 774748800 (10220)<br />

Cena: 10 000 zł netto + opłaty<br />

Investdom_5469<br />

Opole. Zaodrze, 38m2, 1 pomieszczenie,<br />

Parter, posiada witrynę. Spełnia warunki<br />

do prowadzenia różnego rodzaju<br />

działalności<br />

Tel. 77 474 88 00 (11091)<br />

Cena: 185 000 zł<br />

Investdom_5479<br />

Opole. Śródmieście, 41m2, 1 piętro<br />

w budynku (RZEMIEŚNIK) przy ul Ozimskiej,<br />

Lokal składa się z dwóch pomieszczeń<br />

oraz zaplecza.<br />

Tel. 77 474 88 00 (5322)<br />

Cena: 199 000 zł<br />

Investdom_5478<br />

Opole. Zaodrze, 49m2, 3 pomieszczenia.<br />

Lokal zlokalizowany w pawilonie<br />

handlowym CARO na opolskim Zaodrzu.<br />

Tel. 77 474 88 00 (7905)<br />

Cena: 219 tys. zł<br />

Investdom_5537<br />

Opole. Zaodrze. 49m2, 3 pomieszczenia.<br />

Lokal zlokalizowany w pawilonie<br />

handlowym CARO na opolskim Zaodrzu.<br />

Tel. 77 474 88 00 (7905)<br />

Cena: 219 000 zł<br />

Investdom_5513<br />

Opole. Zaodrze, 49m2, 3 pomieszczenia.<br />

Lokal zlokalizowany w pawilonie<br />

handlowym CARO na opolskim Zaodrzu.<br />

Tel. 77 474 88 00 (7905)<br />

Cena: 219 000 zł<br />

Investdom_5477<br />

Opole. Ścisłe centrum, 89m2, 2 pomieszczenia<br />

-ok. 72 m2 duża sala sprzedażowa<br />

oraz ok. 16 m2 zaplecze.<br />

Tel. 774748800 (10220)<br />

Cena: 10 000 zł netto + opłaty<br />

Investdom_5470<br />

Opole. Centrum, 169m2, 5 pomieszczeń,<br />

standard podwyższony, parter jednej<br />

z kamienic w ścisłym centrum Opola<br />

Tel. 774748800 (11074)<br />

Cena: 13520 zł + opłaty<br />

Investdom_5474<br />

Opole. Ścisłe centrum, 176m2, ul. Krakowska<br />

składa się z części sprzedażowej,<br />

pomieszczeń gospodarczych<br />

Tel. 774748800 (2581)<br />

Cena: 15000 zł + opłaty<br />

Investdom_5475<br />

Opole. Biura blisko centrum, odnowione,<br />

poza ulicami przechodnimi. Pojedyncze<br />

i w zespole.<br />

Tel. 517 120 637 (nr oferty 0332)<br />

Cena: 20 zł/m2<br />

Mediator_5281<br />

Opole. Pomieszczenia biurowe, 320 m<br />

kw położone blisko centrum, ze ściankami<br />

działowymi do własnej aranżacji.<br />

Ogrzewanie gazowe<br />

Tel. 517 120 637, 77 44 123 44 (0442)<br />

Cena: 30 zł/m2 brutto + liczniki<br />

Mediator_5519<br />

Opole. Centrum. Lokal handlowo-usługowy<br />

na parterze w idealnej lokalizacji, ścisłe<br />

Centrum Opola o pow. łącznej ok. 119 m2.<br />

Tel. 517 120 637 (0431)<br />

Cena: 80 zł/ m2 netto + media.<br />

Do negocjacji<br />

Mediator_5460<br />

Opole. Chabry, 12m2, 1 pomieszczenie,<br />

dogodna lokalizacja, parter<br />

Tel. 77 474 88 00 (11155)<br />

Cena: 641 tys. zł<br />

Investdom_5512<br />

Opole. Centrum, I piętro, 28,60m2, lokal<br />

biurowy, wysoki standard, klimatyzacja,<br />

media miejskie<br />

Tel. 77 474 88 00 (10243)<br />

Cena: 1000 zł netto<br />

Investdom_5289<br />

OFERTY LOKALI I OBIEKTÓW<br />

Opole. Śródmieście, 54m2, 1 pomieszczenie,<br />

przeznaczonego na działalność<br />

handlowo-usługową oraz zaplecza socjalnego.<br />

Dwie duże witryny.<br />

Tel. 77 474 88 00 (8189)<br />

Cena: 240 000 zł<br />

Investdom_5476<br />

Opole. Zakrzów. Lokale biurowe 318<br />

m2, zaplecze sanitarne.<br />

Tel. 77 44 123 44, 517 120 637 (0293)<br />

Cena: 380 tys. zł do neg.<br />

Mediator_4577<br />

Opole. Centrum. Lokal użytkowy o powierzchni<br />

63 m2, znajdujący się na parterze<br />

kamienicy w centrum Opola, blisko<br />

Solarisa.<br />

Tel. 517 120 637 (0429)<br />

Cena: 390 tys. zł<br />

Mediator_5457<br />

Opole. ZWM. Lokal użytkowy o powierzchni<br />

72 m2 mieszczący się na parterze<br />

pasażu sklepowego. Obecnie salon<br />

fryzjersko-kosmetyczny.<br />

Tel. 517 120 637 (0426)<br />

Cena: 470 tys. zł<br />

Mediator_5456<br />

Opole. Centrum, 5 pomieszczeń, 158m2.<br />

Lokal znajdujący się na drugim piętrze<br />

jednej z kamienic w centrum Opola.<br />

Tel. 774748800 (11203)<br />

Cena: 506 560 zł<br />

Investdom_5539<br />

Opole. Centrum. Wyremontowany lokal<br />

o pow. 50 m2. Duże wejście prosto<br />

z ruchliwej ulicy. Istnieje możliwość wydzielenia<br />

2 lub 3 pom.<br />

Tel. 517 120 637, 77 44 123 44 (0444)<br />

Cena: 2300 brutto + liczniki<br />

Mediator_5522<br />

Opole. Lokal handlowo-usługowy<br />

w centrum Opola o powierzchni 41 m2,<br />

w skład którego wchodzą sala sprzedaży,<br />

drugie pomieszczenie<br />

Tel. 517 120 637, 77 44 123 44 (0437)<br />

Cena: 2500 zł brutto + media<br />

Mediator_5520<br />

Opole. Centrum. Lokal 76 m2 z przeznaczeniem<br />

na handel, usługi, gabinety lub biura.<br />

Parter z bezpośrednim wejściem z ulicy.<br />

Tel. 517 120 637, 77 44 123 44 (0142)<br />

Cena: 2600 zł brutto + liczniki<br />

Mediator_5523<br />

Opole. Zaodrze, parter w budynku wolno<br />

stojącym, 120m2, własne wejście<br />

i parking, bardzo dobra lokalizacja<br />

Tel. 77 474 88 00 (10535)<br />

Cena: 3000 zł<br />

+ koszty zużycia energii<br />

Investdom_5288<br />

Opole. Zaodrze, 135m2, parter, 3 pomieszczenia,<br />

2 łazienki, korytarz, duże<br />

witryny, wszystkie media miejskie<br />

Tel. 774748800 (10828)<br />

Cena: 6000zł+opłaty<br />

Investdom_5415<br />

MIESZKANIA<br />

Opole. NWK. 63 m2, 3 pok. Umeblowane<br />

mieszkanie położone na drugim<br />

piętrze trzykondygnacyjnej kamienicy.<br />

Nowe okna PCV, ogrzewanie elektr<br />

Tel. 517 120 637 (0434)<br />

Cena: 1700 zł + prąd i woda<br />

Mediator_5455<br />

Opole. ZWM. Mieszkanie 4 pokoje,<br />

kuchnia z oknem, łazienka, oddzielne<br />

w.c., balkon. Po remoncie, standard studencki.<br />

Od zaraz.<br />

Tel. 517 120 637, 77 44 123 44<br />

Cena: 1950 zł + liczniki<br />

Mediator_5525<br />

Opole. Lokal na sprzedaż Opole, 4 pomieszczenia,<br />

204m2 , parter budynku<br />

o charakterze handlowo-usługowym.<br />

Lokal posiada dużą witrynę.<br />

Tel. 774748800 (11061)<br />

Cena: 510 tys. zł<br />

Investdom_5540<br />

Opole. Opole Śródmiescie , 204m2,<br />

parter budynku. Lokal handlowo-usługowy,<br />

widoczny od ulicy o dużym natężeniu<br />

ruchu.<br />

Tel. 774748800 (11061)<br />

Cena: 510 tys. zł<br />

Investdom_5538<br />

Opole. Lokal na sprzedaż Opole, 4 pomieszczenia,<br />

204m2 , parter budynku<br />

o charakterze handlowo-usługowym.<br />

Lokal posiada dużą witrynę.<br />

Tel. 77 474 88 00 (11061)<br />

Cena: 510 tys. zł<br />

Investdom_5514<br />

Opole. Centrum. 77m2, parter, lokal<br />

użytkowy, wystawka okien na główna<br />

ulicę, dwa wejścia, media miejskie<br />

Tel. 77 474 88 00 (10266)<br />

Cena: 530 tys. zł<br />

Investdom_5290<br />

Opole. Śródmieście, parter, 70 m2, po<br />

generalnym remoncie, piwnica, miejsce<br />

parkingowe, media miejskie<br />

Tel. 77 44 123 44, 517 120 637 (0151)<br />

Cena: 530 tys. zł<br />

Mediator_5151<br />

Ogłoszenia prywatne drukujemy bezpłatnie!<br />

Wyślij treść ogłoszenia na adres: SMS: 604 56 33 21, e-mail: redakcja@orn24.pl. www.orn24.pl<br />

Opolski Rynek NIERUCHOMOŚCI


Str. 25<br />

Opolski Rynek NIERUCHOMOŚCI


Str. 26<br />

Opolski Rynek NIERUCHOMOŚCI


AKTUALNOŚCI<br />

Str. 27<br />

Najszybsza hurtownia elektryczna w regionie<br />

Hurtownia elektryczna on-line<br />

XXI wiek to przede wszystkim doba Internetu, życia w ciągłym biegu, robienia kariery i osobistego rozwoju. Aby odnieść sukces<br />

należy dostosować się do narzuconego przez większość społeczeństwa schematu, dlatego taką popularnością cieszą się sklepy<br />

internetowe. Z dowolnego miejsca na ziemi, w dowolnej chwili, można kupić dosłownie wszystko.<br />

Jednym z takich sklepów internetowych jest hurtownia elektryczna online DOKTORVOLT®.<br />

Firma DOKTORVOLT® istnieje<br />

na polskim rynku od 2013<br />

roku. Jest idealnym przykładem<br />

szybko rozwijającego się przedsiębiorstwa.<br />

Obecnie w firmie pracuje<br />

16 młodych, ambitnych osób,<br />

które wspólnie dbają o rozwój<br />

hurtowni. W wyszukiwarce internetowej<br />

hurtownia ukazuje się na<br />

wysokim miejscu. Na taki sukces<br />

nie pracuje sztab informatyków,<br />

jak w przypadku wielkich korporacji,<br />

tylko bardzo młodzi ludzie,<br />

w większości przypadków jeszcze<br />

studenci, którzy chcę rozwinąć<br />

skrzydła w dobrze prosperującej<br />

firmie. Przyjazna atmosfera pracy<br />

również korzystnie wpływa na roz-<br />

wój przedsiębiorstwa. W dobrych<br />

warunkach chce się dobrze pracować.<br />

W grudniu ubiegłego roku<br />

miało miejsce uroczyste otwarcie<br />

nowej siedziby firmy w Malichowie.<br />

Nowoczesny magazyn z zapleczem<br />

biurowym, mogli podziwiać zaproszeni<br />

na otwarcie przedstawiciele<br />

firm współpracujących z firmą<br />

DOKTORVOLT®. Firma jednak naprawdę<br />

rozwija się w ekspresowym<br />

tempie i już pojawiają się plany aby<br />

w niedalekiej przyszłości rozbudować<br />

magazyn.<br />

Poza sprzedażą internetową<br />

DOKTORVOLT® ma także swoją<br />

produkcję rozdzielnic elektrycznych<br />

o różnych kombinacjach, także<br />

na specjalne zamówienie klienta,<br />

przedłużaczy oraz kabli przejściowych<br />

wszelkiego rodzaju, a w ostatnim<br />

czasie firma podejmowała się<br />

także produkcji małych szaf sterowniczych.<br />

Asortyment z dnia<br />

na dzień się powiększa wychodząc<br />

naprzeciw wymaganiom klienta,<br />

bo to przecież on jest najważniejszy.<br />

Zadowolony klient z pewnością<br />

wróci, a także poleci sklep znajomemu<br />

czy rodzinie. Dodatkowo firma<br />

świadczy również usługi. Za jej pośrednictwem<br />

można wysłać paczki<br />

w kraju oraz za granicę.<br />

Rok <strong>2017</strong> jest kolejną szansą na<br />

rozwój. DOKTORVOLT® będzie<br />

brał udział w tegorocznych targach<br />

Hannover Messe oraz ENERGE-<br />

TAB w Bielsku-Białej. Międzynarodowe<br />

targi są idealną okazją do<br />

poznania potencjalnych partnerów<br />

oraz klientów. Hurtownia jest<br />

otwarta na współpracę oraz nowe<br />

pomysły i sugestie. Kształtuje się<br />

pod wymagania klienta oraz realizuje<br />

indywidualne zamówienia.<br />

Obecnie prowadzone są nawet<br />

rozmowy z pewną firmą dotyczące<br />

produkcji rozdzielnic pod ich logo.<br />

O wysokiej jakości produktu jak widać<br />

przekonali się nie tylko indywidualni<br />

klienci, ale także duże firmy<br />

z tej samej branży.<br />

W jednym z branżowych czasopism<br />

pod koniec ubiegłego roku<br />

ukazało się zestawienie hurtowni<br />

elektrycznych w Polsce i DOKTO-<br />

RVOLT® zajął miejsce w czołowej<br />

dziesiątce. W takim tempie rozwoju<br />

może w ciągu tego roku znajdzie<br />

się na podium. Firma i cały<br />

voltowy team bardzo cieszyliby się<br />

z takiego wyróżnienia, bo na sukces<br />

pracowali, pracują i będą pracować<br />

wszyscy .<br />

Szymon Wieczorek<br />

Opolski Rynek NIERUCHOMOŚCI


Str. 28<br />

Opolski Rynek NIERUCHOMOŚCI


INWESTYCJE MIASTA OPOLA<br />

Str. 29<br />

Budowa mostu na ul. Niemodlińskiej<br />

nabiera tempa<br />

Kiedy nowy most<br />

Nowa przeprawa wchodzi w kolejną fazę budowy.<br />

Sprzeciw mieszkańców osiedla<br />

Połączenie ulic<br />

Koszyka i Wrocławskiej<br />

MZD rezygnuje z kolejnej inwestycji drogowej<br />

wsłuchując się w głosy mieszkańców Opola.<br />

Jeszcze kilka tygodni temu<br />

dużo mówiło się o możliwości<br />

połączenia ulic Koszyka<br />

i Wrocławskiej, jako<br />

alternatywy drogowej dla<br />

kierowców stojących w korkach<br />

na remontowanej ul.<br />

Niemodlińskiej oraz obciążonych<br />

tym samym ulicach<br />

Spychalskiego, Prószkowskiej,<br />

Hallera, Domańskiego.<br />

Rzecz w tym, że budowa wiązałaby<br />

się z likwidacją części<br />

ogródków działkowych<br />

i utrudniła życie mieszkańcom<br />

osiedli zlokalizowanych<br />

przy ul. Koszyka i najbliższej<br />

okolicy.<br />

Na przełomie marca<br />

i kwietnia mieszkańcy Zaodrza<br />

rozpoczęli zbieranie<br />

głosów przeciwko tej inwestycji.<br />

Skutkiem czego<br />

Miejski Zarząd Dróg zrezygnował<br />

z proponowanej<br />

budowy. Zaważyła opinia<br />

publiczna.<br />

Źródła:<br />

fortressinvest.pl<br />

kwietniu przez Opole<br />

W przeszła fala powodziowa.<br />

Jej skutkiem były<br />

między innymi podtopienia<br />

bulwarów nadodrzańskich,<br />

zalanie ul. Bolkowskiej w jej<br />

najniższym punkcie oraz zalanie<br />

terenu budowy mostu<br />

na ul. Niemodlińskiej.<br />

W maju jednak prace ruszyły<br />

pełną parą i widać już<br />

przyczółki mostu, co cieszy<br />

bardzo, szczególnie, że budowa<br />

przeprawy i remont<br />

ul. Niemodlińskiej bardzo<br />

dają się we znaki mieszkańcom<br />

Opola. MZD utrzymuje,<br />

że nowym mostem pojedziemy<br />

pod koniec tego<br />

roku, choć prowadzącego<br />

budowę inwestora czeka<br />

jeszcze sporo pracy, w tym<br />

nieplanowana wcześniej<br />

budowa tunelu dla pieszych<br />

i rowerzystów pod ul. Niemodlińską.<br />

Kilka tygodni temu MZD<br />

zdecydował się naprawić nawierzchnię<br />

drogi prowadzącej<br />

do kładki nad kanałem Ulgi.<br />

Jej stan był już bardzo zły,<br />

groził uszkodzeniem przejeżdżających<br />

samochodów oraz<br />

spowalniał ruch na trasie.<br />

Beata Marcinowicz<br />

WYNAJEM SAMOCHODÓW<br />

tel. 600 885 529<br />

Wynajem samochodów w miastach:<br />

WROCŁAW<br />

OPOLE<br />

GLIWICE<br />

KATOWICE<br />

WYNAJEM SAMOCHODÓW<br />

KRAKÓW<br />

REGINA TOUR<br />

Wynajem samochodów<br />

Siedziba firmy:<br />

Stawowa 9, 46-061 Folwark<br />

Biuro: tel. 664 490 720<br />

Opole: tel. 600 885 529<br />

Wrocław/Katowice: tel. 605 856 325<br />

www.reginatour.pl<br />

e-mail: info@reginatour.pl<br />

www.kornek.com.pl<br />

e-mail: info@kornek.com.pl<br />

/reginatour<br />

WROCŁAW - OPOLE - GLIWICE<br />

KATOWICE - KRAKÓW<br />

www.reginatour.pl<br />

www.kornek.com.pl<br />

11 lat doświadczenia Bezpłatne auto zastępcze z OC sprawcy<br />

Opolski Rynek NIERUCHOMOŚCI


Str. 30<br />

ZAKŁAD BETONIARSKI<br />

Damian Szendzielarz<br />

www.renovia.net.pl<br />

Super promocja! Zadzwoń a poznasz szczegóły!<br />

Elementy prefabrakacji<br />

nietypowej z betonu<br />

Osadniki kanalizacyjne<br />

betonowe<br />

Przepusty od Ø200 - Ø600<br />

Kręgi od Ø 800 - Ø 1600<br />

Pierścienie odciążające<br />

Dystansy DIN- AVR<br />

od 60/625-140/625<br />

SPRZEDAM DOM<br />

Pokrywy żelbetowe<br />

Pełny asortyment włazy<br />

żeliwne i wpusty<br />

od A15 - D400<br />

Bloczki drogowe / fundamentowe<br />

Betony ,podsypki, stabilizacje<br />

www.szendzielarz.pl<br />

Opolski Rynek NIERUCHOMOŚCI<br />

Zielina, ul. Leśna 2a<br />

szendzielarz@poczta.fm<br />

tel. 77 466 84 51<br />

Sprzedam dom do remontu położony w malowniczym<br />

miejscu pod lasem na działce 93 ary.<br />

W domu są na dole dwa pokoje ,kuchnia, spiżarnia,<br />

na górze jest możliwość zrobienia funkcjonalnych<br />

pomieszczeń mieszkalnych. Na podwórku<br />

pomieszczenia gospodarcze. W pobliżu<br />

rzeczka Budkowiczanka, piękna okolica i spokój<br />

kilkanaście kilometrów od Opola na trasie Wołczyn-<br />

Kluczbork w Radomirowicach.<br />

CENA DO NEGOCJACJI<br />

TEL. 696 007 321


Str. 31<br />

Więcej informacji - tel. 608 695 053<br />

Opolski Rynek NIERUCHOMOŚCI


Str. 32<br />

S • S • <br />

SZKO BDOWAE<br />

... i sz<br />

Oferujemy szeroki wybór<br />

S <br />

przedajemy m.in. szko:<br />

ogrodowe, hartowane, matowe,<br />

laminowane VSG, lacobel,<br />

termicznie wzmocnione, ięte,<br />

zbrojone, szyby zespolone<br />

ASZE SZKO SPEIA<br />

WSZEKIE OR IE<br />

tel. 603 56 345<br />

... i sz<br />

l. ss 120 4601 ze l.<br />

.szlleple.pl<br />

Opolski Rynek NIERUCHOMOŚCI


TECHNIKA GRZEWCZA<br />

Str. 33<br />

Prezentujemy różne zagadnienia związane z wykorzystaniem ogrzewania na pellety<br />

Ogrzewanie na pellety–<br />

ważne pytania czytelników<br />

Pani Magda pyta:<br />

Planuję zakupić kocioł na pellety.<br />

Czy w kotłowni na pellety można<br />

suszyć pranie?<br />

Ekspert odpowiada:<br />

Tak - jeśli kotłownia jest odpowiednio<br />

duża a kocioł jest kotłem<br />

samoczyszczącym się, czyli takim,<br />

z którego brud nie wydostaje się na<br />

zewnątrz. Idealny jest kocioł z zewnętrznym<br />

popielnikiem (walizką<br />

na popiół z automatycznym wybieraniem<br />

popiołu). W kotłach samoczyszczących<br />

się cały proces czyszczenia<br />

odbywa się przy zamkniętym<br />

kotle - pyły praktycznie nie przedostają<br />

się do kotłowni.<br />

Nie - jeśli kocioł trzeba czyścić<br />

ręcznie. Wówczas trzeba go otworzyć<br />

i szczotką lub skrobakiem<br />

usunąć popioły. Towarzyszy temu<br />

unoszący się drobny pyłek zależny<br />

od sposobu czyszczenia i konstrukcji<br />

kotła.<br />

Generalnie kotłownia na pellety<br />

jest bardzo dobrym miejscem na<br />

suszenie prania ze względu na bardzo<br />

dobre wentylowanie pomieszczenia,<br />

stałą temperaturę oraz czyste<br />

paliwo.<br />

Pan Franek pyta:<br />

Rozważam zakup pompy ciepła<br />

do ogrzewania mojego nowego<br />

domu, ale mam obawy czy takie<br />

rozwiązanie będzie skuteczne gdy<br />

będzie bardzo zimno?<br />

Ekspert odpowiada:<br />

Jeśli rozważamy pompę ciepła, ale<br />

istnieją obawy czy takie rozwiązanie<br />

zda egzamin w zimie przy<br />

mocno ujemnych temperaturach to<br />

zadbaj o rozwiązanie alternatywne<br />

w postaci piecyka na pellety.<br />

Piecyk na pellety, dzięki estetycznemu<br />

wykonaniu i zautomatyzowanemu<br />

działaniu doskonale pasuje<br />

do salonu. Będzie idealnym wsparciem<br />

dla pompy ciepła w mroźne<br />

dni. Z technicznego punktu widzenia<br />

do zainstalowania piecyka na<br />

pellety nagrzewającego pomieszczenia<br />

gorącym powietrzem wymagane<br />

jest jedynie komin (kanał<br />

dymowy + wentylacyjny), nawiew<br />

świeżego powietrza i gniazdko elektryczne<br />

230V.<br />

Pani Zosia pyta:<br />

Kiedy kupować pellety?<br />

Ekspert odpowiada:<br />

Najkorzystniej jest kupować pellety<br />

późną wiosną i na początku lata.<br />

Zwykle maj, <strong>czerwiec</strong> i lipiec to najlepsze<br />

miesiące na zakup paliwa.<br />

Wtedy dostawcy oferują największy<br />

wybór, najniższą cenę i najlepszą<br />

jakość.<br />

Pan Jerzy pyta:<br />

Na którym etapie budowy domu<br />

zamontować kocioł c.o.?<br />

Ekspert odpowiada:<br />

Kocioł c.o. można traktować prawie<br />

jak mebel. Im później zostanie<br />

zamontowany tym lepiej. Najpierw<br />

należy wykończyć kotłownię: położyć<br />

kafelki, założyć i uruchomić<br />

gniazdka elektryczne, zamontować<br />

drzwi, przygotować nawiew i wentylację<br />

a dopiero później montować<br />

kocioł. Plac budowy charakteryzuje<br />

się tym, że w trakcie prac powstaje<br />

duża ilość wszelkiego rodzaju pyłów<br />

– gipsy, tynki, pyły po wierceniu,<br />

szlifowaniu, cięciu itp., dlatego<br />

ważne jest aby te pyły nie dostały się<br />

do urządzenia i nie zabrudzały go.<br />

Pan Tomasz pyta:<br />

Wylałem nowe posadzki z ogrzewaniem<br />

podłogowym. Jak je wygrzewać?<br />

Ekspert odpowiada:<br />

Pierwsze uruchomienie kotła w nowym<br />

domu, w którym wybudowano<br />

ogrzewanie podłogowe wiąże się<br />

często z wysuszaniem i wygrzewaniem<br />

wylewki.<br />

Wylewka w zależności od rodzaju<br />

zastosowanego materiału powinna<br />

być odpowiednio wysuszona a następnie<br />

wygrzana. Aby ten proces<br />

przebiegał optymalnie powinien być<br />

wykonany według protokołu podanego<br />

przez wykonawcę posadzki.<br />

Zwykle polega to na powolnym<br />

podnoszeniu temperatury ogrzewania<br />

podłogowego aż do wartości<br />

maksymalnej, która utrzymywana<br />

jest przez kilka-kilkanaście dni<br />

i powolnym obniżaniu temperatury<br />

do wartości temperatury otoczenia.<br />

Dobre kotły na pellety umożliwiają,<br />

w bardzo prosty sposób, regulację<br />

i kontrolowanie całego procesu wysuszania<br />

czy wygrzewania. Niektóre<br />

kotły mają już nawet specjalne<br />

programy do wygrzewania podłóg.<br />

Doskonale sprawdza się wtedy automatyczny<br />

zapłon i dopasowanie<br />

mocy kotła do jego obciążenia.<br />

Pan Irek pyta:<br />

Czy mogę używać pellety do podgrzewania<br />

latem ciepłej wody<br />

użytkowej?<br />

Ekspert odpowiada:<br />

Oczywiście. Każdy dobry kocioł na<br />

pelety wyposażony jest w sterowanie<br />

ciepłej wody użytkowej (c.w.u).<br />

Specjalny czujnik na bieżąco mierzy<br />

temperaturę c.w.u. po to, aby w przypadku<br />

braku ciepła uruchomić specjalną<br />

pompę tzw „pompę ładującą”.<br />

Kotły pracujące całorocznie a więc<br />

kotły, które zimą grzeją dom i c.w.u,<br />

a latem grzeją tylko c.w.u utrzymują<br />

się w lepszej formie niż kotły, które<br />

są latem wyłączane. Kocioł wyłączony<br />

z ruchu jest narażony na proces<br />

korozji, z kolei kotły pracujące<br />

całorocznie są suche, sprawne, nie<br />

rdzewieją i w każdej chwili gotowe<br />

do rozpoczęcia sezonu grzewczego.<br />

Grzanie ciepłej wody użytkowej<br />

peletami jest tańsze niż ogrzewanie<br />

wody grzałką elektryczną.<br />

Henryk Gogolok<br />

Pelletmont<br />

Opole, ul. Budowlanych 54<br />

tel. 77 546 1000<br />

www.pelletmont.pl<br />

Opolski Rynek NIERUCHOMOŚCI


Str. 34<br />

<br />

Opolski Rynek NIERUCHOMOŚCI


INWESTYCJE MIASTA OPOLE<br />

Str. 35<br />

Stadion Odry Opole nie spełnia<br />

wymogów pierwszoligowych<br />

Opole potrzebuje<br />

nowy stadion<br />

Na Chabrach powstaje rondo<br />

Nowe rondo w Opolu<br />

Już za 4 miesiące będziemy szybciej i bezpieczniej<br />

poruszać się po opolskich Chabrach.<br />

Niemal 140 mln zł na obwodnicę południową. Opole nigdy<br />

nie pozyskało tak dużych pieniędzy na budowę drogi.<br />

Odra Opole zatryumfowała<br />

w maju wchodząc<br />

do pierwszej ligi. Kibice klubu<br />

i opolanie długo czekali<br />

na to historyczne wydarzenie<br />

i cieszą się z sukcesu swojej<br />

drużyny. Wraz z awansem<br />

pojawił się jednak problem<br />

i ryzyko, że mecze kolejnego<br />

sezonu nie będą rozgrywane<br />

w Opolu. Dlaczego? Ponieważ<br />

stadion Odry wymaga<br />

gruntownej modernizacji.<br />

Obiekt już od dawna nie<br />

spełnia standardów. Prezydent<br />

Wiśniewski w czasie<br />

kampanii wyborczej obiecywał<br />

budowę nowego stadionu,<br />

jednak na dzień dzisiejszy<br />

nie spodziewamy się podjęcia<br />

tego tematu. Rzecz w tym,<br />

że jeśli oblicze stadionu nie<br />

Zapraszamy na www.orn24.pl<br />

zmieni się na plus w najbliższych<br />

miesiącach, kibice<br />

Odry Opole, jak i piłkarze,<br />

zmuszeni będą grać wyłącznie<br />

na wyjazdach. Administrujący<br />

stadionem MOSiR<br />

zapewnia, że zrobi co w jego<br />

mocy, by obiekt spełniał wymagania<br />

stawiane przed klubami<br />

pierwszoligowymi.<br />

Beata Marcinowicz<br />

Zakorkowane Chabry to<br />

kłopot nie tylko dla mieszkańców<br />

tego osiedla. Szczególnie<br />

trudna sytuacja jest na<br />

skrzyżowaniu ul. Luboszyckiej<br />

z ul. Chabrów. Jadący od strony<br />

obwodnicy muszą stać w<br />

długiej kolejce, by wjechać na<br />

ul. Chabrów lub też skręcić w<br />

prawo, w stronę centrum. Nie<br />

raz zdarzały się wypadki w tym<br />

miejscu, kiedy zniecierpliwieni<br />

kierowcy chcieli na przykład<br />

wymusić pierwszeństwo.<br />

Efektem tych utrudnień<br />

jest decyzja Miejskiego Zarządu<br />

Dróg o budowie ronda,<br />

które ma upłynnić ruch<br />

i zmniejszyć zagrożenie<br />

kolizjami. Całość inwestycji<br />

to koszt 2,5 mln złotych,<br />

a firma prowadząca budowę<br />

na jej realizację ma 4<br />

miesiące, jej prace powinny<br />

zakończyć się w pierwszych<br />

dniach października.<br />

Przebudowa skrzyżowania<br />

ma usprawnić komunikację<br />

i zmienić jej jakość.<br />

Dotyczy jednak nie tylko<br />

kierowców. Spodziewać się<br />

możemy nowych chodników,<br />

ścieżek rowerowych,<br />

zatoczek autobusowych.<br />

Prace prowadzone będą<br />

etapami, co nie znaczy,<br />

że kierowców nie czekają<br />

utrudnienia. Na szczęście<br />

większość z nich prowadzonych<br />

będzie w okresie wakacyjnym,<br />

kiedy ruch samochodowy<br />

jest dużo mniejszy.<br />

Beata Marcinowicz<br />

Firma Rudatom istnieje od 1989 roku.<br />

Opolski Rynek NIERUCHOMOŚCI


Str. 36<br />

JAŚMINOWE DOMY<br />

Ostatni wolny dom - 142 m 2 oraz garaż 15,80 m 2<br />

Jaśminowe Domy<br />

Zobacz nowy film<br />

• ATRAKCYJNA LOKALIZACJA<br />

• FUNKCJONALNY UKŁAD POMIESZCZEŃ<br />

• WYSOKI STANDARD BEZPIECZEŃSTWA<br />

• RZETELNY INWESTOR I GENERALNY WYKONAWCA<br />

śminowych Domów znaczenie<br />

szczególne. Osiedle<br />

jest w całości ogrodzone,<br />

z ograniczonym dostępem<br />

dla osób postronnych, gdyż<br />

wjazd stanowi automatyczna,<br />

sterowana na pilota, brama,<br />

zamykająca się zaraz po<br />

wjeździe na teren osiedla.<br />

Zabudowa szeregowa stanowi<br />

kompromis pomiędzy<br />

swobodą, jaką daje posiadanie<br />

domu jednorodzinnego,<br />

a korzyściami bliskości<br />

siąsiadów. Na tym właśnie<br />

opiera się idea Jaśminowych<br />

Domów – dobre sąsiedzkie<br />

relacje zwiększają bezpieczeństwo,<br />

wzmacniają<br />

więzi. Jednocześnie fakt, iż<br />

domy usytuowane są tak,<br />

że część prywatna, ogrodowa,<br />

skierowana jest na zewnątrz,<br />

pozwala zachować<br />

maksimum intymności.<br />

Niebagatelne znaczenie ma<br />

również kwestia oświetlenia<br />

osiedla. Jasne, doświetlone<br />

przestrzenie, dają nam<br />

poczucie spokoju i kontroli<br />

nad otoczeniem. Projekt Jaśminowych<br />

Domów zakła-<br />

z domów przygotowane jest<br />

okablowanie instalacji alarmowej,<br />

a deweloper pośredniczyć<br />

może w negocjacjach<br />

z firmą ochroniarską i poda<br />

oświetlenie wewnętrznej<br />

drogi części wspólnej,<br />

dzięki czemu przestrzeń<br />

staje się bardziej przyjazna<br />

i bezpieczna. W każdym<br />

móc w podpisaniu umowy<br />

na promocyjnych warunkach<br />

już za 35 zł miesięcznie<br />

za całodobowy monitoring<br />

z dojazdem grupy interwencyjnej.<br />

W dzisiejszych czasach<br />

systemy alarmowe są<br />

niezwykle czułe, a szybkość<br />

interwencji w sytuacjach<br />

kryzysowych natychmiastowa.<br />

Wszystko to sprawia, że<br />

dom jest bezpieczny w każdej<br />

sytuacji, także podczas<br />

dłuższej nieobecności właścicieli.<br />

Jaśminowe Domy jawią<br />

się jako idealne miejsce do<br />

zamieszkania. Usytuowane<br />

nieco dalej od centrum,<br />

lecz z doskonałym do niego<br />

dojazdem wykluczającym<br />

najbardziej zakorkowane<br />

miejsca Opola. Położone<br />

w cichej, nowoczesnej okolicy<br />

z pięknymi alejkami<br />

spacerowymi, otoczone zielenią,<br />

a blisko największego<br />

w regionie centrum handlowego,<br />

dającego możliwość<br />

rozwoju dzieci i młodzieży<br />

ze względu na sąsiedztwo<br />

Centrum Sportu, przedszkoli,<br />

szkół i sal zabaw.<br />

Jaśminowe Domy to budowane<br />

według najwyższych<br />

standardów osiedle, którego<br />

idea zakłada komfortowe,<br />

bezpieczne życie w przyjaznym<br />

otoczeniu.<br />

Beata Marcinowicz<br />

OSTATNI WOLNY DOM<br />

Dom narożny z atrakcyjnym ogródkiem<br />

i ładnym widokiem<br />

Stan faktyczny<br />

Stan faktyczny<br />

Inwestycję realizuje<br />

tel. 696 002 518, 77 442 85 89<br />

Opolski Rynek NIERUCHOMOŚCI<br />

Decydując się na dom czy<br />

mieszkanie zawsze zadajemy<br />

sobie kilka tych samych<br />

pytań. Jednym z nich jest pytanie<br />

o bezpieczeństwo nasze,<br />

naszej rodziny i majątku. To<br />

jedna z naszych podstawowych<br />

potrzeb, która powinna<br />

być zaspokajana w jak najwyższym<br />

stopniu. Analizujemy<br />

więc kwestie wynajęcia<br />

firmy ochroniarskiej, założenia<br />

systemu alarmowego.<br />

Rozmawiamy z przyszłymi<br />

sąsiadami, by wiedzieć, jak<br />

dalece ich pogląd na kwestie<br />

bezpieczeństwa jest bliski naszemu<br />

i czy możemy na siebie<br />

wzajemnie liczyć.<br />

Mieszkanie dające poczucie<br />

bezpieczeństwa to<br />

atut, często mający znaczenie<br />

większe niż na przykład<br />

cena. Od tego przecież zależy<br />

komfort naszego życia,<br />

zdrowie i przyszłość dzieci,<br />

spokój ducha, który jest<br />

przecież bezcenny.<br />

Jednym z aktualnie budowanych<br />

osiedli w Opolu<br />

są Jaśminowe Domy przy<br />

ul. Kukuczki. To niewielkie<br />

osiedle domów w zabudowie<br />

szeregowej, jest ich tu zaledwie<br />

12, tworzone w myśl zasad<br />

wschodniej sztuki Feng<br />

Shui gwarantującej harmonię<br />

i spokój. Nowo wznoszone<br />

domy posiadają powierzchnię<br />

użytkową od 138 do<br />

145 m² . Dodatkowo w każdym<br />

domu w bryle budynku<br />

zlokalizowany jest garaż<br />

o powierzchni ok. 18m². To<br />

idealny metraż dla rodziny,<br />

przestrzeń, którą wykorzystać<br />

możemy, by realizować<br />

swoje pasje, jak też cieszyć<br />

się atmosferą bliskości.<br />

Kwestie bezpieczeństwa<br />

mają dla dewelopera Jaul.<br />

Kępska 6, Opole<br />

www.jasminowe-domy.pl


Str. 37<br />

Opolski Rynek NIERUCHOMOŚCI


Str. 38<br />

BUDOWNICTWO<br />

Pięć ważnych etapów<br />

Deleguj budowę domu<br />

Gdyby zapytać kogoś, kto właśnie zbudował dom, czy chciałby w nim coś zmienić, to z całą pewnością odpowie „tak”.<br />

Dlaczego? Ponieważ rzeczywistość weryfikuje nasze wyobrażenia. Dlatego poznaj inną metodę budowania domu.<br />

Krok 1. Działka w wybranej<br />

lokalizacji<br />

Marząc o domu zawsze wyobrażajmy<br />

go sobie w określonej przestrzeni.<br />

Myślmy o tym, jak duży będzie<br />

ogródek, czy zaprojektujemy go<br />

w stylu angielskim, czy też pozwolimy<br />

naturze na pełną swobodę.<br />

Planujmy też, gdzie znajdować się<br />

będzie działka i tym samym nasz<br />

dom. Być może chcemy mieszkać<br />

na wsi, albo w spokojnej dzielnicy<br />

miasta. Każdy konkret przybliża<br />

nas do spełnienia marzeń.<br />

Od tego, jak wiele informacji<br />

przekażecie nam, zależy powodzenie<br />

inwestycji i jej umiejscowienie.<br />

Nasza firma wyręczy was w poszukiwaniu<br />

odpowiedniej działki.<br />

Dzięki nam możecie spać spokojnie,<br />

mając gwarancję wyboru lokalizacji<br />

w największym stopniu<br />

spełniającej wasze oczekiwania. To<br />

my sprawdzimy plany zagospodarowania<br />

terenu, kwestie dostępu do<br />

linii energetycznej, gazowej czy telefonicznej.<br />

To my zatroszczymy się<br />

o to, by transakcja zakupu działki<br />

była absolutnie bezpieczna z punktu<br />

widzenia naszego klienta.<br />

Dzięki dh-BUDOWA podjęcie<br />

decyzji o wyborze odpowiedniej<br />

działki staje się przyjemnością, bez<br />

uciążliwych poszukiwań i stresów<br />

związanych z formalnościami.<br />

Krok 2. Projekt<br />

dopasowany do potrzeb<br />

Wyobraźmy sobie naszą wymarzoną<br />

działkę, w odpowiedniej lokalizacji,<br />

zieloną, lecz wciąż jeszcze<br />

niezagospodarowaną. Można przystępować<br />

do pracy, istotne jest jednak,<br />

by nim na placu budowy pojawi<br />

się pierwszy budowniczy, mieć<br />

opracowany projekt domu.<br />

Wybór projektu to niezwykle<br />

ważna decyzja, wiążąca i określająca<br />

standard naszego życia na wiele<br />

lat. Przecież fakt, czy budynek<br />

będzie piętrowy, na którą stronę<br />

świata wychodzić będą okna, jak<br />

duży będzie to dom i z jakich materiałów<br />

zbudowany, ma ogromne<br />

znaczenie. Korzystanie z pomocy<br />

profesjonalisty w tym obszarze to<br />

dowód odpowiedzialności, trudno<br />

jest przecież samemu decydować<br />

w materii, która dla większości<br />

z nas stanowi tajemnicę. Pochwalamy<br />

działania intuicyjne, ale wyłącznie<br />

konsultowane ze specjalistami,<br />

którzy uzupełnią wizję o techniczny<br />

konkret.<br />

dh-BUDOWA jako doświadczona<br />

firma, dysponująca wiedzą<br />

i umiejętnościami naszych<br />

pracowników, mamy możliwość<br />

opracowania dla naszych klientów<br />

optymalnego projektu budowlanego,<br />

w którym uwzględnimy indy- - a także wiele innych.<br />

Dysponujemy własnym zapleczem<br />

zybkich kroków se ze<br />

2<br />

Wybierz PROJEKT1<br />

lub wybierzmy o razem<br />

dowanie ZOSTAW NAM<br />

ARANCJA SATYSFAKCJI<br />

rzemy pen odpowiedzialno<br />

1<br />

Wybierz działkę<br />

w wymarzonej LOKALIZACJI<br />

lub wybierzmy j razem<br />

3<br />

Formalności<br />

ZOSTAW NAM<br />

4<br />

5<br />

Budowanie ZOSTAW Kup od NAM nas gotowy produkt<br />

GWARANCJA SATYSFAKCJI<br />

bierzemy pen odpowiedzialno<br />

PRZEPROWADŹ SIĘ<br />

poczuj się BEZPIECZNIE<br />

w swoim nowym domu<br />

5<br />

Kup od nas gotowy produkt<br />

PRZEPROWADŹ SIĘ<br />

Opolski Rynek NIERUCHOMOŚCI<br />

widualne potrzeby inwestora i jego<br />

rodziny. Dbamy, by każdy projekt<br />

opierał się na najnowszych i sprawdzonych<br />

rozwiązaniach konstrukcyjnych<br />

i technologicznych, gwarantując<br />

wygodę użytkowników<br />

domu i zapewniając możliwie najniższe<br />

koszty jego utrzymania.<br />

Krok 3. Dokumenty<br />

zostaw nam<br />

Podczas budowy należy załatwić wiele<br />

różnorodnych formalności. Wiele<br />

z nich wymaga znajomości tematu,<br />

czasu, zaangażowania. Szanując czas<br />

i pieniądze naszych klientów kompleksowo<br />

zajmujemy się kwestiami<br />

formalnymi, często realizując zadanie<br />

szybciej i sprawniej niż w przypadku<br />

samodzielnego ich załatwiania.<br />

Wynika to z doświadczenia,<br />

znajomości tematu i dysponowania<br />

odpowiednimi zasobami ludzkimi.<br />

Podstawowe kwestie formalne<br />

w przypadku budowy domu obejmują:<br />

- pozwolenie na budowę domu jednorodzinnego,<br />

- projekt budowlany,<br />

- oświadczenie o prawie do dysponowania<br />

gruntem na cele budowlane,<br />

- miejscowy plan zagospodarowania<br />

przestrzennego,<br />

W trosce o naszych klientów to<br />

my opracowujemy wszystkie te dokumenty<br />

i wysyłamy do odpowiednich<br />

jednostek administracyjnych.<br />

Niejednokrotnie uciążliwe kwestie<br />

formalne sprawiały, że radość z budowy<br />

domu stawała się coraz mniejsza.<br />

dh-BUDOWA sprawi, że będzie<br />

to bardzo przyjemny proces, a jego<br />

efekty zobaczysz bardzo szybko.<br />

Krok 4. Budowa to nasza<br />

specjalność<br />

Budujący dom muszą liczyć się z ryzykiem,<br />

na przykład nieukończenia<br />

domu przez firmę budowlaną, czy<br />

pojawienia się dodatkowych opłat,<br />

które nie były ujęte w kosztorysie.<br />

Każda tego typu przeciwność<br />

sprawia, że czas budowy przeciąga<br />

się, ponosimy dodatkowe koszty,<br />

finansowe, jak i osobiste, w postaci<br />

stresu, nieprzespanych nocy, dni<br />

poświęconych na długie rozmowy<br />

i załatwianie spraw formalnych.<br />

A przecież można tego wszystkiego<br />

uniknąć.<br />

O wiele łatwiej jest prowadzić<br />

budowę korzystając z usług firmy,<br />

która zajmie się inwestycją kompleksowo,<br />

od znalezienie odpowiedniej<br />

lokalizacji, po zakończenie<br />

budowy. Nasza firma świadczy<br />

usługi na każdym etapie inwestycji.<br />

5 szybkich kroków se ze<br />

2<br />

wybierz spokój<br />

Wybierz PROJEKT<br />

lub wybierzmy o razem<br />

Wybierz działkę<br />

w wymarzonej LOKALIZACJI<br />

lub wybierzmy j razem<br />

3<br />

Formalności<br />

ZOSTAW NAM<br />

wybierz spokój<br />

i spze tel. 50 445 60 ..pl<br />

poczuj się BEZPIECZNIE<br />

w swoim nowym domu<br />

sprzętowym i wykwalifikowanymi<br />

pracownikami, którzy krok po kroku<br />

zrealizują wasze marzenia.<br />

dh-BUDOWA buduje domy do<br />

stanu surowego w ciągu 3 miesięcy,<br />

a do stanu deweloperskiego zamkniętego<br />

w ciągu 5-7 miesięcy.<br />

Udzielamy gwarancji na wykonane<br />

usługi i korzystamy z najlepszych<br />

materiałów budowlanych. Realizując<br />

swoje marzenia z nami, macie<br />

możliwość każdego dnia obserwować,<br />

jak stają się coraz bliższe rzeczywistości.<br />

Krok 5. Dom gotowy<br />

do zamieszkania<br />

Dzięki nam wasza inwestycja zostanie<br />

zrealizowana w terminie<br />

i w zgodzie z określonym wcześniej<br />

standardem i zakresem prac.<br />

Satysfakcja w tym obszarze jest<br />

niezwykle ważne, bo oto spełniają<br />

się wasze marzenia. Zakończenie<br />

prac zawsze wiąże się z emocjami.<br />

Pierwsze przestąpienie progu nowo<br />

wybudowanego domu zapamiętuje<br />

się na całe życie, staje się też wstępem<br />

do lepszego życia.<br />

Firmie dh-BUDOWA zależy na<br />

swoich klientach. To dla was krok<br />

po kroku prowadzimy budowę, by<br />

zapewnić wam bezpieczne i szczęśliwe<br />

życie w nowym domu.<br />

Adam Ciosek


Str. 39<br />

S S S<br />

Cena za<br />

m 2<br />

<br />

4100,-<br />

Inwestor<br />

i generalny wykonawca:<br />

IMW Development<br />

Sp.zoo Sp.komand.<br />

i spze<br />

ieruchomoci BA<br />

ul.Ligonia 2A/1, Opole<br />

tel. 600 247 895<br />

tel./fax 77 454 22 05<br />

www.apartamenty-lawendowe.baj.pl<br />

1/2<br />

Mieszkanie<br />

trzypokojowe<br />

z dużym<br />

tarasem<br />

i ogródkiem<br />

parter<br />

1/8<br />

Mieszkanie<br />

jednopokojowe<br />

z dużym<br />

tarasem<br />

i ogródkiem<br />

parter<br />

2/9<br />

Mieszkanie<br />

czteropokojowe<br />

I piętro<br />

2/5<br />

Mieszkanie<br />

dwupokojowe<br />

I piętro<br />

NOWA INWESTYCJA MIESZKANIOWA<br />

Opolski Rynek NIERUCHOMOŚCI


Str. 40<br />

Opolski Rynek NIERUCHOMOŚCI

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!