גיליון הניצחון - ששת הימים

omerbk105
  • No tags were found...

\

-t

מת

ש

מח למ

ר ש י

מ ה

א ל

י

דקתמ

ב

ם

מ

ע ב ה נ י

דק מ ו כ ן ל רפ פש יח ר י

ח אמ ‏,ה מ י

ח . ה נ י

מ ם י

ד ב קו ם י

ה ב ת על צ א ל ם י

ר ר שב ן . ם י

. ם י

ק צ .

נפ לש ו אה נת ו ע רחא

פו א תמ ה לוע ד ןשיע

ש ב ש ‏,ק י

םת מ וש מ י

בו ש י

ה ם י

;'#

;#'i:.

(ci

·1,

4 ••

::;:>

-1' "

,t


t;#

ו ‏'ן


···-

"

,,:,


.,,,

‏;;:ץ;.·‏

.....

k;··

---

;

,.


'•'"'

.,, .,

...., #

,;k.%¼

;;;:

More magazines by this user
Similar magazines