12.06.2017 Views

ALL22

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

2017

2017

КАТАЛОГ

2017


ХОЛНИ МАСИ -

ПОПУЛяРНА ЛИНИя ...................................................................................................................................... 2-7

ХОЛНИ МАСИ -

еЛегАНтНА ЛИНИя ...................................................................................................................................... 8-11

тРАПеЗНИ МАСИ -

ПОПУЛяРНА ЛИНИя .............................................................................................................................. 12 - 21

тРАПеЗНИ МАСИ -

еЛегАНтНА ЛИНИя ................................................................................................................................ 22 - 30

МАСИ МАСИв И

еСтеСтвеН фУРНИР .............................................................................................................................. 31 - 33

СтОЛОве ...................................................................................................................................................... 34 - 37

БАР МАСИ И БАР СтОЛОве ................................................................................................................ 38 - 39

МеБеЛИ ЗА гРАДИНАтА И СтОЛОве ЗА РеЛАКС .................................................................. 40 - 41

МАЛКИ МеБеЛИ ....................................................................................................................................... 42 - 43

СПАЛНИ ....................................................................................................................................................... 44 - 46

ЗАКАЧАЛКИ ......................................................................................................................................................... 47

КАТАЛОГ

2017


ХОЛНИ МАСИ ПОПУЛЯРНА ЛИНИЯ

НОВО

НОВО

LOLA

размери: 100/50/43 см

материал: стъкло / алуминий

цвят: черен

НОВО

LENA

размери: 100/50/43 см

материал: стъкло / алуминий

цвят: черен

НОВО

MIA WHITE

размери: 110/60/45 см

материал: стъкло / боядисан метал

цвят: бял

НОВО

MIA BLACK

размери: 110/60/45 см

материал: стъкло / боядисан метал

цвят: черен

НОВО

RITA

размери 100/50/45 см

материал: стъкло / метал

цвят: черен

KAMELIA

размери: 110/60/45 см

материал: стъкло / хром

цвят: черен

Показаните модели са налични в складовете на ЕВРОМАР КОМ

FEA

размери 100/60/45 см

материал: принт стъкло / хром

цвят: многоцветен

COLORA

размери: 105/55/32 см

материал: принт стъкло / боядисан метал

цвят: многоцветен

2

всички размери са в следната последователност: дължина/ ширина/ височина


ХОЛНИ МАСИ ПОПУЛЯРНА ЛИНИЯ

НОВО

UNIVERSA

размери:100/60/45 см

материал: принт стъкло / боядисан метал

цвят: черен

ROMANS

размери: 110/60/45 см

материал: принт стъкло / боядисан метал

цвят: многоцветен

BROOK

размери: 110/60/45 см

материал: принт стъкло / боядисан метал

цвят: многоцветен

ROUDY

размери: 110/60/45 см

материал: принт стъкло / боядисан метал

цвят: многоцветен

RIVERA

размери: 110/60/45 см

материал: принт стъкло / боядисан метал

цвят: многоцветен

LIV

размери: 106/50/40 см

материал: стъкло / метал

цвят: чисто стъкло / черен метал

ANNA

размери: 100/50/43 см

материал: стъкло / алуминий

цвят: черен

IVET

размери: 120/65/42 см

материал: стъкло / алуминий

цвят: бежов

Показаните модели са налични в складовете на ЕВРОМАР КОМ

всички размери са в следната последователност: дължина/ ширина/ височина

3


ХОЛНИ МАСИ ПОПУЛЯРНА ЛИНИЯ

LORETA

размери: 110/60/45 см

материал: стъкло / хром

цвят: чисто стъкло

TRACY

размери: 110/60/50 см,

материал: стъкло / хром

цвят: чисто стъкло / черно стъкло

D-186

размери: 75/45/41 см

материал: стъкло / хром

цвят: чисто / черно стъкло

DORIN

размери: 75/45/41 см

материал: стъкло / хром

цвят: черен

REDJINA

размери: 100/50/50 см

материал: стъкло / алуминий

цвят: черен

VESNA

размери: 110/60/43 см

материал: стъкло / алуминий

цвят: черен

Показаните модели са налични в складовете на ЕВРОМАР КОМ

STACY

размери: 120/65/43 см

материал: стъкло / алуминий

цвят: черен

D-79

размери: 100/63/43 см

материал: стъкло / хром

цвят: чисто стъкло / черно стъкло

4

всички размери са в следната последователност: дължина/ ширина/ височина


НОВО

ХОЛНИ МАСИ ПОПУЛЯРНА ЛИНИЯ

НОВО

MELISA

размери: 110/60/45 см

материал: стъкло / метал

цвят: бял/ меден дъб

НОВ ЦВЯТ

TAMARA

размери: 110/60/45 см

материал: стъкло / метал

цвят: черен/ златен дъб

DIANA INTRO

размери: 110/60/45 см

материал: стъкло / МДФ

цвят: черен мрамор

DIANA INTRO

размери: 100/60/45 см

материал: стъкло / МДФ

цвят: дъб сaнома

НОВ ЦВЯТ

DIANA INTRO

DIANA MAX - H60

размери: 100/60/45 см

материал: стъкло / МДФ

цвят: венге

размери: 120/70/60 см

материал: стъкло / МДФ

цвят: дъб санома

DIANA MAX

размери: 120/70/50 см

материал: стъкло / МДФ

цвят: венге

DIANA MAX- H60

размери: 120/70/60 см

материал: стъкло / МДФ

цвят: венге

DIANA MAX

размери: 120/70/50 см

материал: стъкло / МДФ

цвят: орех

DIANA MAX- H60

размери: 120/70/60 см

материал: стъкло / МДФ

цвят: орех

Показаните модели са налични в складовете на ЕВРОМАР КОМ

всички размери са в следната последователност: дължина/ ширина/ височина

5


ХОЛНИ МАСИ ПОПУЛЯРНА ЛИНИЯ

DIANA WHITE

размери: 110/60/45 см

материал: стъкло / МДФ лак

цвят: бял

VANILLA

размери: 90/50/43 см

материал: стъкло / хром

цвят: чисто стъкло / млечно стъкло

JANET small

размери: 50/50/50 см

материал: МДФ / боядисан метал

цвят: кафе

JANET

размери: 120/60/45 см

материал: МДФ / боядисан метал

цвят: кафе

ZOYA small

размери: 60/60/50 см

материал: МДФ / боядисан метал

цвят: черен

ZOYA

размери: 120/60/40 см

материал: МДФ / боядисан метал

цвят: черен

Показаните модели са налични в складовете на ЕВРОМАР КОМ

CLARA III

размери: 110/60/45 см

материал: стъкло / боядисан метал

цвят: канадска ела

CLARA

размери: 60/60/45 см

материал: стъкло / боядисан метал

цвят: канадска ела

CLARA II

размери: размери: Ø60/45 см Ø60/45 см

материал: материал: стъкло / стъкло боядисан / боядисан метал метал

цвят: канадска цвят: канадска ела ела

6

всички размери са в следната последователност: дължина/ ширина/ височина


ХОЛНИ МАСИ ПОПУЛЯРНА ЛИНИЯ

NINA

размери: 120/70/45 см

материал: стъкло / хром / МДФ

цвят: дъб сонома

NINA

размери: 130/70/45 см

материал: стъкло / хром / МДФ

цвят: венге

NINA II

NINA II

размери: 130/70/45 см

материал: стъкло / хром / МДФ

цвят: венге

размери: 130/70/45 см

материал: стъкло / хром / МДФ

цвят: дъб сaнома

NINA III

NINA III

размери: 130/70/44 см

материал: стъкло / хром / еко кожа

цвят: бял

размери: 130/70/44 см

материал: стъкло / хром / еко кожа

цвят: тъмно кафяв

SERENA

размери: 130/70/45 см

материал: стъкло / хром / МДФ лак

цвят: бял / черен

SERENA H60

размери: 130/70/60 см

материал: стъкло / хром / МДФ лак

цвят: бял / черен

NINA III

размери: 130/70/44 см

материал: стъкло / хром / еко кожа

цвят: черен

Показаните модели са налични в складовете на ЕВРОМАР КОМ

всички размери са в следната последователност: дължина/ ширина/ височина

7


ХОЛНИ МАСИ еЛегАНтНА ЛИНИЯ

НОВО

НОВО

WOODY

размери: 110/60/42 см

материал: МДФ / метал

цвят: каньон

ALEXA

размери: 110/60/42 см

материал: стъкло / МДФ

цвят: сан ремо

НОВО

НОВО

MONIKA

размери: 120/60/45 см

материал: стъкло / МДФ

цвят: класически дъб

MONIKA DUO

размери: 120/60/45 см

материал: стъкло / МДФ

цвят: класически дъб

НОВО

НОВО

ALLA

размери: 120/70/45 см

материал: МДФ

цвят: дъб санома/ графит

НОВО

MIXA

размери: 105/60/40 см

материал: МДФ лак

цвят: бял / дъб сонома

НОВО

Показаните модели са налични в складовете на ЕВРОМАР КОМ

MEGAN WHITE

размери: 120/60/42 см

материал: стъкло / МДФ

цвят: бял

MEGAN

размери: 120/60/42 см

материал: стъкло / МДФ

цвят: венге

8

всички размери са в следната последователност: дължина/ ширина/ височина


ХОЛНИ МАСИ еЛегАНтНА ЛИНИЯ

НОВО

НОВО

BELLA

размери: 80/80/45 см

материал: МДФ лак

цвят: бял

BLANKA

размери: 111/58/40 см

материал: МДФ лак/стъкло

цвят: бял

НОВО

HANNA

размери: 120/60/40 см

материал: стъкло / МДФ

цвят: сан ремо / бял

SPHINX

размери: 120/70/38-75 см

материал: принт стъкло / метал

цвят: многоцветен

AZALIA

размери: 110/60/42 см

материал: стъкло / МДФ

цвят: венге / бял

AZALIA

размери: 110/60/42 см

материал: стъкло / МДФ

цвят: дъб санома / бял

DEBRA

размери: 120/70/45см

материал: стъкло / МДФ лак

цвят: черен / бял

ETI

размери: 100/63/45 см

материал: стъкло / алуминий

цвят: дъб сaнома

Показаните модели са налични в складовете на ЕВРОМАР КОМ

всички размери са в следната последователност: дължина/ ширина/ височина

9


ХОЛНИ МАСИ еЛегАНтНА ЛИНИЯ

НОВ РАЗМЕР

HELENA

размери: 130/80/45 см

материал: стъкло / хром / eкo кожа

цвят: черен

HELENA H60

размери: 130/80/60 см

материал: стъкло / хром / eкo кожа

цвят: черен

ZARA

размери: размери: 110/60/45 110/60/45 см см

материал: материал: МДФ лак МДФ / стъкло лак / стъкло

цвят: бял цвят: бял

KIARA

размери: 120/60/38 см

материал: стъкло / МДФ лак

цвят: бял

KIARA

размери: 120/60/38 см

материал: стъкло / МДФ лак

цвят: черен

KАJA

размери: 120/65/50 см

материал: стъкло / алуминий

цвят: бял

KАJA

размери: 120/65/50 см

материал: стъкло / алуминий

цвят: черен

Показаните модели са налични в складовете на ЕВРОМАР КОМ

SHERRY

размери: 110/60/43

материал: стъкло

цвят: чисто стъкло

SANTORINA

размери: 90/60/43 см

материал: стъкло

цвят: черен

10

всички размери са в следната последователност: дължина/ ширина/ височина


ХОЛНИ МАСИ еЛегАНтНА ЛИНИЯ

PAMELA

размери: 125/60/43см

материал: стъкло

цвят: графит

FELICIA

размери: 120/70/42 см

материал: МДФ лак / хром

цвят: бежов, * с включено осветление

TINA

размери: 130/70/42см

материал: стъкло / боядисан метал

цвят: бял

INNA

размери: 130/70/42 см

материал: стъкло / боядисан метал

цвят: сив

елша

елша

кестен

кестен

тъмен орех

тъмен орех

дъб санома

TYMON

размери: 125-164/65/60-72 см

материал: МДФ / масив бук

цвят: елша, кестен , тъмен орех или дъб санома

KAROL

размери: 120-158/65/64-76 см

материал: МДФ / масив бук

цвят: елша, кестен или тъмен орех

POLINA

размери: Ø80/40 см

материал: МДФ / масив

цвят: бял/бук

TWEETY

размери: 60/60/48 см

40/40/41.5 см, материал: МДФ / масив

цвят: бял / бук

Показаните модели са налични в складовете на ЕВРОМАР КОМ

всички размери са в следната последователност: дължина/ ширина/ височина

11


ТРАПЕЗНИ МАСИ ПОПУЛЯРНА ЛИНИЯ

НОВO

NERO + стол К268

размери: 120/70/75 см

материал: стъкло / боядисан метал

цвят: черен/бял

НОВO

RAMON II+ стол K262

размери: 130/80/75 см

материал: стъкло / боядисан метал

цвят: черен

НОВO

Показаните модели са налични в складовете на ЕВРОМАР КОМ

VERSO + стол К264

размери: 120/70/75 см

материал: принт стъкло / боядисан метал

цвят: черен

12

всички размери са в следната последователност: дължина/ ширина/ височина


ТРАПЕЗНИ МАСИ ПОПУЛЯРНА ЛИНИЯ

НОВO

TOBIAS + стол K240

размери: 120/70/75 см

материал: стъкло / боядисан метал

цвят: черен мрамор /златен дъб

НОВO

MASIMO + стол K245

размери: 120/70/75 см

материал: стъкло / боядисан метал

цвят: бял/меден дъб

Показаните модели са налични в складовете на ЕВРОМАР КОМ

всички размери са в следната последователност: дължина/ ширина/ височина

13


ТРАПЕЗНИ МАСИ ПОПУЛЯРНА ЛИНИЯ

BROOKLYN + стол К253

размери: 120/70/75 см

материал: принт стъкло / боядисан метал

цвят: многоцветен

ROUD + стол К240

размери: 120/70/75 см

материал: принт стъкло / боядисан метал

цвят: многоцветен

Показаните модели са налични в складовете на ЕВРОМАР КОМ

ROMA + стол К261

размери: 120/70/75 см

материал: принт стъкло / боядисан метал

цвят: многоцветен

14

всички размери са в следната последователност: дължина/ ширина/ височина


ТРАПЕЗНИ МАСИ ПОПУЛЯРНА ЛИНИЯ

ALONSO + стол К254

размери: 140/80/75 см

материал: принт стъкло / боядисан метал

цвят: многоцветен

FARGO + стол К245

размери: 140/80/75 см

материал: принт стъкло / боядисан метал

цвят: многоцветен

ТРАПЕЗНИ МАСИ - ПОПУЛЯРНА ЛИНИЯ

RIVER + стол К240

размери: 120/70/75 см

материал: принт стъкло / боядисан метал

цвят: многоцветен

RIVER + стол К240

размери: 120/70/75 см

материал: принт стъкло / боядисан метал

цвят: многоцветен

всички размери са в следната последователност: дължина/ ширина/ височина

Показаните модели са налични в складовете на ЕВРОМАР КОМ

15


ТРАПЕЗНИ МАСИ - ПОПУЛЯРНА ЛИНИЯ

ТРАПЕЗНИ МАСИ - ПОПУЛЯРНА ЛИНИЯ

ТРАПЕЗНИ МАСИ ПОПУЛЯРНА ЛИНИЯ

НОВO

НОВО

НОВО

NEW

NEW

RAMON + стол К260

RAMON размери: 120/70/77 стол смК260

ADAM II + стол K207

размери: материал: 120/70/77 стъкло см/ боядисан метал

размери: материал: цвят: Ø90/75 бял стъкло см / черен / боядисан метал

материал: цвят: бял стъкло/хром / черен

цвят: прозрачно стъкло

RAMON + стол К261

RAMON + стол К261

размери: 120/70/77 с

размери: материал: 120/70/77 стъкло с / боядисан метал

материал: цвят: черен стъкло / бял / боядисан метал

цвят: черен / бял

FERRY FERRY

FERRY

+ + стол К204

стол

стол

К204

К204

размери: размери: 100/60/76 100/60/76 см см

материал: размери: материал: стъкло 100/60/76 / стъкло боядисан см/ метал боядисан метал

цвят: материал: цвят: бял бял стъкло / боядисан метал

цвят: бял

FERRY

FERRY

размери: размери: 100/60/76 100/60/76 см

см см

материал: размери: материал: стъкло 100/60/76 / стъкло боядисан стъкло / боядисан см метал / боядисан метал метал

цвят: материал: бежов цвят: бежов бежов стъкло / боядисан метал

цвят: бежов

Показаните модели са налични в складовете на "ЕВРОМАР КОМ"

Показаните модели са налични в складовете на "ЕВРОМАР КОМ"

Показаните модели са налични в складовете на ЕВРОМАР КОМ

GOTARD + стол К249 GOTARD GOTARD

GOTARD + стол К249 GOTARD GOTARD

размери: 119/69/75 см

размери: материал: 119/69/75 стъкло см/ еко кожа

материал: цвят: черен стъкло / еко кожа

цвят: черен

14 всички размери са в следната последователност: дължина/ широчина/ височина

14 всички размери са в следната последователност: дължина/ широчина/ височина

16

всички размери са в следната последователност: дължина/ ширина/ височина

размери: 119/69/75 см

размери: материал: 119/69/75 стъкло см / еко кожа

материал: цвят: кафяв стъкло / еко кожа

цвят: кафяв

размери: 119/69/75 см

размери: материал: 119/69/75 стъкло см / еко кожа

материал: цвят: крем стъкло / еко кожа

цвят: крем


ТРАПЕЗНИ МАСИ ПОПУЛЯРНА ЛИНИЯ

FELIX + стол К233

размери: 80/75 см

материал: стъкло / боядисан метал

цвят: черен

FINES + стол К204C

размери: 80/75 см

материал: стъкло / хром

цвят: чисто стъкло

Показаните модели са налични в складовете на ЕВРОМАР КОМ

всички размери са в следната последователност: дължина/ ширина/ височина

17


ТРАПЕЗНИ МАСИ ПОПУЛЯРНА ЛИНИЯ

OSLO + стол КH220

размери: 120/70/75 см

материал: стъкло / боядисан метал

цвят: дъб / черно стъкло

EVAN + стол K70

размери: 120/70/72 см

материал: стъкло / алуминий

цвят: черен

Показаните модели са налични в складовете на ЕВРОМАР КОМ

RON + стол К204С

размери: 110/65/75 см

материал: стъкло / алуминий

цвят: черен

18

всички размери са в следната последователност: дължина/ ширина/ височина


ТРАПЕЗНИ МАСИ ПОПУЛЯРНА ЛИНИЯ

CLARO + стол К245

размери: 120/70/75 см

материал: стъкло / боядисан метал

цвят: канадска ела

FINNO + стол К200

размери: 110/70/75 см

материал: стъкло / хром

цвят: чисто стъкло

OLIVIER + стол К114

размери: 119/69/75 см

материал: стъкло / хром

цвят: чисто стъкло

Показаните модели са налични в складовете на ЕВРОМАР КОМ

всички размери са в следната последователност: дължина/ ширина/ височина

19


ТРАПЕЗНИ МАСИ ПОПУЛЯРНА ЛИНИЯ

JERRY + стол К196

размери: 150-185/90/75 см

материал: стъкло / хром

цвят: черен

COLD + стол К114

размери: 150-220/85/75 см

материал: стъкло / боядисан метал

цвят: бял / млечно стъкло

Показаните модели са налични в складовете на ЕВРОМАР КОМ

20

L-31 + стол КН138

размери: 110-170/75/75 см

материал: стъкло / хром

цвят: черен

всички размери са в следната последователност: дължина/ ширина/ височина


ТРАПЕЗНИ МАСИ ПОПУЛЯРНА ЛИНИЯ

НОВ ЦВЯТ

KENT + стол К204С

размери: 80-130/80/76 см

материал: стъкло / хром

цвят: лилаво стъкло с декорации

KENT + стол К207

размери: 80-130/80/76 см

материал: стъкло / хром

цвят: млечен

KENT + стол К204С

размери: 80-130/80/76 см

материал: стъкло / хром

цвят: червено стъкло с декорации

KENT + стол К204C

размери: 80-130/80/76 см

материал: стъкло / хром

цвят: черно стъкло с декорации

KENT + стол КН70C new

размери: 80-130/80/76 см

материал: стъкло / хром

цвят: кафяв

KENT + стол К204С

размери: 80-130/80/76 см

материал: стъкло / хром

цвят: бежово стъкло с декорации

KENT + стол К227

размери: 80-130/80/76 см

материал: стъкло / хром

цвят: оранжев

Показаните модели са налични в складовете на ЕВРОМАР КОМ

всички размери са в следната последователност: дължина/ ширина/ височина

21


ТРАПЕЗНИ МАСИ ЕлЕгАНТНА лИНИЯ

НОВO

АLEX + стол КН246

размери: 150/90/75 см

материал: стъкло / МДФ

цвят: сан ремо

НОВО

Показаните модели са налични в складовете на ЕВРОМАР КОМ

ROBERTO + стол K267

размери: 120/70/75 см

материал: МДФ/метал

цвят: антик

22

всички размери са в следната последователност: дължина/ ширина/ височина


ТРАПЕЗНИ МАСИ ЕлЕгАНТНА лИНИЯ

НОВO

WOODEN + стол K274

размери: 130/80/75 см

материал: МДФ / боядисан метал

цвят: каньон

НОВO

AREN +стол K266

размери: 160-220/90/75

материал: МДФ/ хром

цвят: тъмен дъб сонома/бял

Показаните модели са налични в складовете на ЕВРОМАР КОМ

всички размери са в следната последователност: дължина/ ширина/ височина

23


ТРАПЕЗНИ МАСИ ЕЛЕГАНТНА ЛИНИЯ

НОВO

MALIBU + стол К269

размери: 160-200/90/75 см

материал: МДФ лак/ хром

цвят:бял

НОВO

Показаните модели са налични в складовете на ЕВРОМАР КОМ

BOLDEN + стол K272

размери: 150/90/75 см

материал: МДФ лак / хром

цвят: бял лак / орех

24

всички размери са в следната последователност: дължина/ ширина/ височина


ТРАПЕЗНИ МАСИ ЕЛЕГАНТНА ЛИНИЯ

DEVON + стол K231

размери: 140/80/75 см

материал: МДФ лак

цвят: бял / черен

LEX +стол K258

размери: 120/80/76 см

материал: масив / боядисан метал

цвят: многоцветен

Показаните модели са налични в складовете на ЕВРОМАР КОМ

всички размери са в следната последователност: дължина/ ширина/ височина

25


ТРАПЕЗНИ МАСИ ЕЛЕГАНТНА ЛИНИЯ

маса MARBELO

размери: 140/80/75 см

материал: МДФ лак

цвят: бял

размери: 120/80/73 см

материал: МДФ / масив бук

цвят: бял

Показаните модели са налични в складовете на ЕВРОМАР КОМ

маса STEWART

размери: 150/90/76 см

материал: стъкло / МДФ лак

цвят: черен / бял

26

всички размери са в следната последователност: дължина/ ширина/ височина


ТРАПЕЗНИ МАСИ ЕЛЕГАНТНА ЛИНИЯ

НОВО

NEW

АПЕЗНИ МАСИ - ЕЛЕГАНТНА ЛИНИЯ

ELEGANCE + стол К262

ELEGANCE + стол К262

размери: 120/70/76 см

материал: стъкло / МДФ / метал

размери: цвят: черен 120/70/76 / бял см

материал: стъкло / МДФ / метал

цвят: черен / бял

НОВО

NEW

PORTO + стол К256

размери: 135/80/75 см

материал: стъкло / МДФ / хром

цвят: черен / бял

размери: 135/80/75 см

материал: стъкло / МДФ / метал

цвят: черен / бял

маса PORTO

всички размери са в следната последователност: дължина/ широчина/ височина

Показаните модели са налични в складовете на ЕВРОМАР КОМ

Показаните модели са налични в складовете на "ЕВРОМАР КОМ"

23

всички размери са в следната последователност: дължина/ ширина/ височина

27


ТРАПЕЗНИ МАСИ ЕЛЕГАНТНА ЛИНИЯ

Маса KUBO + стол LOT

размери: 80/80/76 см

материал: метал

цвят: червен

Маса KUBO + стол LOT

размери: размери: 80/80/76 80/80/76 см см

материал: материал: метал метал

цвят: жълт цвят: жълт

Маса KUBO ANTIC + стол LOT ANTIC

размери: 80/80/76 см

материал: метал

цвят: антично бял

Показаните модели са налични в складовете на ЕВРОМАР КОМ

Маса KUBO ANTIC + стол LOT ANTIC

размери: размери: 80/80/76 80/80/76 см см

материал: материал: метал метал

цвят: антично цвят: антично черен черен

28

всички размери са в следната последователност: дължина/ ширина/ височина


ТРАПЕЗНИ МАСИ ЕЛЕГАНТНА ЛИНИЯ

Маса KUBO WOOD + стол LOT ANTIC

размери: 80/80/76 см

материал: метал / масив

цвят: орех / антично бял

Маса KUBO WOOD + стол LOT ANTIC

размери: 80/80/76 см

материал: метал / масив

цвят: орех / антично черен

Показаните модели са налични в складовете на ЕВРОМАР КОМ

всички размери са в следната последователност: дължина/ ширина/ височина

29


ТРАПЕЗНИ МАСИ ЕЛЕГАНТНА ЛИНИЯ

Маса DONY WOOD + стол LOT ANTIC

размери: 120/60/76 см

материал: метал / масив

цвят: орех /антично бял

Показаните модели са налични в складовете на ЕВРОМАР КОМ

Маса DONY WOOD + стол LOT ANTIC

размери: 120/60/76 см

материал: метал / масив

цвят: орех / антично черен

30

всички размери са в следната последователност: дължина/ ширина/ височина


трапезни Маси естествен Фурнир

НОВO

SANDOR G - BN

размери: 160-200 /90/ 75.5 см

материал: МДФ / естествен фурнир / хром

основен плот бяло, разтегателен плот - дъб натурален, прав крак - бяло, извити крака - дъб натурален

НОВO

SANDOR G - BB

размери: 160-200 /90/ 75.5 см

материал: МДФ лак

цвят: бял

НОВO

SANDOR G - NB

размери: 160-200 /90/ 75.5 см.

материал: МДФ / естествен фурнир / хром

основен плот - дъб натурален, разтегателен плот - бяло, извити крака - бяло, прав крак - дъб натурален

Показаните модели са налични в складовете на ЕВРОМАР КОМ

всички размери са в следната последователност: дължина/ ширина/ височина

31


ТРАПЕЗНИ МАСИ - ЕСТЕСТВЕН ФУРНИР

маси естествен фурнир

SARAGOSA H - холна маса

SARAGOSA H - холна маса

размери: 110/70/50 см

материал: плот с естествен фурнир / масив бук

размери: размери: 110/70/50 цвят: 110/70/50 смвенге или канела

материал: материал: плот с естествен плот с естествен фурнир фурнир / масив / бук масив бук

цвят: венге цвят: или венге канела или канела

НОВ ЦВЯТ

NEW COLOR

SARAGOSA

SARAGOSA

размери: 140-180/90/75 см

размери:

материал:

140-180/90/75

плот с естествен

см

фурнир / масив бук

материал: плот с естествен фурнир / масив бук

цвят: венге, канела или бяла патина

цвят: венге, канела или бяла патина

PERUDJA

размери: 140-180/90/75 см см

материал: плот плот с естествен с естествен фурнир / масив фурнир бук / масив бук

цвят: венге венге или или канела канела

PERUDJA H - холна H - холна маса маса

размери: размери: 110/70/50 размери: 110/70/50 см см 110/70/50 см

материал: материал: плот материал: с естествен плот с естествен фурнир плот фурнир / с масив естествен / бук масив бук фурнир / масив бук

цвят: венге цвят: или венге цвят: канела или венге канелаили канела

Показаните модели са налични в складовете на ЕВРОМАР КОМ

Показаните модели са налични в складовете на "ЕВРОМАР КОМ"

LION

размери: 140-180/90/75 см

материал:

размери:

плот

140-180/90/75

с естествен фурнир

см

/ масив дъб / масив бук

цвят: материал: натурален плот или венге с естествен фурнир / масив дъб / масив бук

цвят: натурален или венге

32 всички размери са в следната последователност: дължина/ широчина/ височина

32

всички размери са в следната последователност: дължина/ ширина/ височина

LION LION H - H холна - холна маса маса

размери: размери: 110/70/50 110/70/50 см см

материал: материал: плот

размери:

с естествен плот с естествен фурнир

110/70/50

фурнир / масив

см

/ дъб масив дъб

цвят: натурален цвят: натурален материал: плот с естествен фурнир / масив дъб

цвят: натурален


ТРАПЕЗНИ МАСИ МАСИв И СТъкло

SEVILIA ROUND + стол MANFRED

Размери: 106/76 см

материал: стъкло / масив

цвят: канела

маса SEVILIA

размери: 140/95/75 см

материал: стъкло / масив

цвят: канела

VALENCIA + стол MANFRED

размери: 140-180/90/75 см

материал: масив / МДФ

цвят: канела или венге

Показаните модели са налични в складовете на ЕВРОМАР КОМ

всички размери са в следната последователност: дължина/ ширина/ височина

33


СТОЛОВЕ

НОВ ЦВЯТ

К70

размери: 41/50/98 см

материал: еко кожа / боядисан метал

цвят: светло кафяв, черен, бял или бежов

K114

размери: 44/54/97 см

материал: еко кожа / хром

цвят: бял или черен

K119

размери: 44/50/90 см

материал: дамаска / хром

цвят: черен / червен

K160

размери: 44/60/77 см

материал: полипропилен / хром

цвят: бял или черен

К196

размери: 42/49/92 см

материал: еко кожа / хром

цвят: шампанско или черен

K200

размери: 43/49/92 см

материал: еко кожа / метал

цвят: бял / черен

K204

размери: 41/50/98 см

материал: еко кожа / инокс

цвят: бял или черен

K204С

размери: 41/50/98 см

материал: еко кожа / хром

цвят: лилав, бежов, червен или черен

K205

размери: 43/52/97 см

материал: еко кожа / хром

цвят: черен

K207

размери: 43/49/92 см

материал: еко кожа / хром

цвят: бял, червен

Показаните модели са налични в складовете на ЕВРОМАР КОМ

K207

размери: 43/49/92 см

материал: еко кожа / хром

цвят: син, черен

K212С

размери: 41/50/98 см

материал: еко кожа / хром

цвят: капучино или кафяв

K215

размери: 54/43/86 см

материал: еко кожа / хром

цвят: червен / черен

K220

размери: 44/53/82 см

материал: дамаска / боядисан метал цвят:

многоцветен

34

всички размери са в следната последователност: дължина/ ширина/ височина


СТОЛОВЕ

К225

размери: 43/43/91 см

материал: еко кожа / боядисан метал

цвят: бял

K226 K227 K228

размери: 43/43/91 см

материал: еко кожа / боядисан метал

цвят: лилав

размери: 42/56/91 см

материал: еко кожа / метал

цвят: оранжев, бежов или син

размери: 45/53/93 см

материал: еко кожа / хром

цвят: бежов

К231

размери: 44/49/99 см

материал: еко кожа / хром

цвят: бял / черен

К233

размери: 52/41/92 см

материал: PVC кожа / метал

цвят: черен

K236

размери: 51/48/79 см

материал: дамаска / масив / метал

цвят: многоцветен

К240

размери: 56/43/96 см

материал: еко кожа / боядисан метал

цвят: черен или бял

K242 K243 К245

K247

размери: 41/40/98 см

материал: еко кожа / боядисан метал

цвят: червен

размери: 44/60/98 см

материал: еко кожа / боядисан метал

цвят: бежов

размери: 44/44/90 см

материал: дамаска / боядисан метал

цвят: многоцветен

размери: 60/42/101 см

материал: еко кожа / хром

цвят: кафяв

К248

размери: 52/44/85 см

материал: еко кожа / масив / метал

цвят: зелен / бял

K249

размери: 51/41/92 см

материал: еко кожа / боядисан метал

цвят: черен

K254

размери: 44/45/89 см

материал: еко кожа / боядисан метал

цвят: жълт или син

К258

размери: 42/39/91 см

материал: еко кожа / боядисан метал

цвят: червен или син

Показаните модели са налични в складовете на ЕВРОМАР КОМ

всички размери са в следната последователност: дължина/ ширина/ височина

35


СТОЛОВЕ

К260

размери: 42/52/95 см

материал: еко кожа / боядисан метал

цвят: черен / бял

K261

размери: 42/52/95 см

материал: еко кожа / боядисан метал

цвят: черен или бял

НОВO

K262

размери: 43/53/84 см

материал: еко кожа / боядисан метал

цвят: черен / бял

НОВO

K263

размери: 41/52/95 см

материал: еко кожа / инокс

цвят: черен

НОВO

К264

размери: 52/43/98 см

материал: дамаска/ боядисан метал

цвят: бежов, черен, червен, оранжев или лилав

К265

размери: 52/45/92см

материал: еко кожа/ хром

цвят: бял

НОВO НОВO НОВO

К266

размери: 52/45/92 см

материал: еко кожа/ хром

цвят: кафяв

НОВO

К267 К268 К269

К269

размери: 49/59/90 см

материал: еко кожа / боядисан метал

цвят: антик

НОВO

размери: 45/58/88 см

материал: еко кожа / боядисан метал

цвят: черен

НОВO

размери: 49/75/105 см

материал: еко кожа/ хром

цвят: черен

НОВO

размери: 49/75/105 см

материал: еко кожа/ хром

цвят: бял

НОВO

Показаните модели са налични в складовете на ЕВРОМАР КОМ

К270 К271 К272 К273

размери: 49/52/96 см

материал: дамаска/ метал

цвят: сив

размери: 62/52/85 см

материал: дамаска/ метал

цвят: кафяв

размери: 46/43/85 см

материал: еко кожа/ масив

цвят: бял

размери: 49/42/90 см

материал: дамаска/метал

цвят: бял или син с декорации

36

всички размери са в следната последователност: дължина/ ширина/ височина


СТОЛОВЕ

НОВO НОВO НОВO

К274 К275 К276

размери: 46/41/85 см

материал: дамаска/ боядисан метал

цвят: кафяв

размери: 44/45/97 см

материал: дамаска/ боядисан метал

цвят: бежов

размери: 50/42/90 см

материал: дамаска/ боядисан метал

цвят: лилав

MANFRED

размери: 42/55/90 см

материал: масив бук / дамаска

цвят: венге или канела

Стол LOT Стол LOT ANTIC Стол SHORT ANTIC

размери: 45/51/85 см,

материал: боядисан метал

цвят: жълт или червен

размери: 45/51/85 см

материал: боядисан метал

цвят: антично черен или антично бял

размери: 39/39/45 см

материал: боядисан метал

цвят: антично черен или антично бял

ЗА ВАШИЯ КОМФОРТ

Релакс стол OPTIMA

размери: 77/80-139/101-84 см

материал: еко кожа / PVC

цвят: черен

Релакс стол OPTIMA

размери: 77/80-139/101-84 см

материал: еко кожа / PVC

цвят: бежов

Показаните модели са налични в складовете на ЕВРОМАР КОМ

всички размери са в следната последователност: дължина/ ширина/ височина

37


БАР МАСИ И СТОЛОВЕ

н метал

Бар маса SB-2 + бар стол Н-113 Бар маса SB-1 + бар стол Н-43 Бар маса SB-1 + бар стол Н-106

размери: 60/67-92 см

Бар маса размери: SB-1 60/67-92 + бар см стол Н-115

материал: МДФ / хром

материал: МДФ / хром

Бар маса Бар SB-2 маса + SB-2 бар стол + бар Н-113 стол Бар цвят: маса Бар

дъб SB-1 маса + SB-1 бар стол + бар Н-43 стол Н-43

размери: Бар цвят: маса 60/67-93 Бар см

абанос SB-1 маса

макасар + SB-1 бар + стол бар Н-106 стол Н-106

Бар маса SB-2 + бар стол Н-113

материал: МДФ / хром

размери: 60/102 см

материал: принт стъкло / боядисан метал

цвят: многоцветен

размери: 60/102 размери: см 60/102 см

размери: 60/102 см

материал: принт материал: стъкло принт / стъкло / боядисан метал

материал: принт стъкло / боядисан метал

цвят: многоцветен цвят: многоцветен

цвят: многоцветен

НОВО

NEW

НОВО

НОВО

NEW

NEW

размери: 60/67-92 размери: см60/67-92 см

материал: МДФ материал: / хром МДФ / хром

цвят: дъб цвят: дъб

размери: размери: 60/67-92 см60/67-92 см

цвят: бял

материал: МДФ материал: / хром МДФ / хром

цвят: абанос цвят: макасар абанос макасар

БАР МАСИ , СТОЛОВЕ И КРЕСЛА

БАР МАСИ , СТОЛОВЕ И КРЕСЛА

БАР МАСИ , СТОЛОВЕ И КРЕСЛА

етал

Бар маса SB-1 + бар стол Н-112

размери: 60/67-92 см

Бар материал: маса Бар

МДФ / SB-1 маса

хром

+ SB-1 бар + стол бар Н-112 стол Н-114 Н-112

цвят: размери: бял 60/67-92 размери: см 60/67-92 см

размери: 60/67-93

материал: МДФ материал: см

/ хром МДФ / хром

материал: МДФ

цвят: бял цвят: / хром бял

цвят: черен

НОВО

NEW

НОВО

NEW

Бар маса SB-1 + бар стол Н-15

BAR 3 BAR 4

Бар маса Бар SB-1 маса + SB-1 бар + стол бар Н-15 стол Н-15

размери: 60/67-92 см

размери: 65/37/76 см

размери: 60/40/75 см

материал: МДФ / хром

материал: стъкло / хром

НОВО

размери: цвят: черен

размери: 60/67-92 см60/67-92 материал: см МДФ с ламинирано покритие / дърво

цвят: черен

НОВО

материал: МДФ материал: / хром

МДФ / хром

цвят: бук

NEW

НОВО

НОВО

цвят: черен

цвят: черен

NEW

NEW

NEW

метал

Бар маса бар стол LEO

Бар

Бар

маса

маса Бар LINDA маса LINDA

+ LINDA бар

+ бар

стол + бар стол

LEO стол LEO LEO

размери: 80/80/106 см

размери:

см

80/80/106 см

размери: материал: 80/80/106 боядисан сметал

материал: боядисан метал

цвят: материал: цвят: жълтбоядисан метал

цвят: жълт

цвят: жълт

НОВО

НОВО

NEW

NEW

НОВО

NEW

Бар маса LINDA + бар стол LEO

Бар Бар маса Бар маса LINDA маса LINDA LINDA + бар + + стол бар бар стол LEO

LEO

размери: 80/80/106 см

размери: 80/80/106 см

размери: материал: размери: 80/80/106 боядисан см см метал

материал: боядисан метал

материал: цвят: материал: червен

боядисан метал

цвят: червен

цвят: червен цвят: червен

НОВО

НОВО

НОВО

NEW

NEW

NEW

но бял

Показаните модели са налични в складовете на ЕВРОМАР КОМ

38

Бар маса LINDA ANTIC + бар стол LEO ANTIC Бар Бар маса Бар LINDA маса ANTIC LINDA ANTIC + бар стол + бар LEO стол ANTIC

LEO ANTIC

Бар Бар маса Бар

маса маса LINDA маса

LINDA LINDA

ANTIC ANTIC ANTIC ANTIC

+ + бар + бар +

бар стол бар

стол стол LEO стол

LEO LEO ANTIC

LEO

ANTIC

размери: 80/80/106 см

ANTIC

ANTIC

размери: 80/80/106 см

материал: боядисан размери: метал 80/80/106 см

размери: цвят: антично 80/80/106 см

материал: бял

боядисан метал

материал: боядисан метал

цвят: антично бял

цвят: антично бял

всички размери са в следната последователност: дължина/ ширина/ височина

материал: размери: боядисан 80/80/106 метал см

размери: размери: 80/80/106 80/80/106 см

цвят: антично материал: черенбоядисан см

метал

материал: материал: боядисан боядисан метал

цвят: антично метал черен

цвят: цвят: антично антично черен черен

всички размери са в следната последователност: дължина/ широчина/ височина

всички всички размери размери са в са следната в следната последователност: последователност: дължина/ дължина/ широчина/ широчина/ височина височина 37

Показаните модели са налични в складовете на "ЕВРОМАР КОМ"

Показаните модели са налични в складовете на "ЕВРОМАР КОМ"

Показаните модели са налични в складовете на "ЕВРОМАР КОМ"

37

37


БАР МАСИ И БАР СТОЛОВЕ

H-1

размери: 38/38/65-84 см

материал: PVC кожа / хром

цвят: червен или черен

H-2 H-15

размери: 44/44/63-85 см

материал: PVC кожа / хром

цвят: черен

размери: 54/48/80.5-102 см

материал: еко кожа / хром

цвят: червен, крем или черен

НОВO

НОВO

H-111

размери: 44/35/66-104см

материал: PVC кожа / хром

цвят: крем

H-113 H-114 H-115

размери: 30/63-80

материал: боядисан метал / МДФ

цвят: кафе

размери: 40/38/83-105

материал: еко кожа / пластмаса ABS / хром

цвят: бял / черен

размери: 51/45/92-114

материал: еко кожа / хром

цвят: бял / черен

H-17

размери: 44/38/90-111 см

материал: ABS лакирана пластмаса / хром

цвят: бял

H-110 Кресло LOTOS Кресло ORANGE

размери: 47/41/89-111 см

материал: PVC кожа / хром

цвят: оранжев

размери: 74/54/113-124 см

материал: дамаска / хром

цвят: черен / червен

размери: 77/55/89 см

материал: дамаска / хром

цвят: оранжев / зелен

LEO ANTIC LEO LONG LONG ANTIC

размери: 43/43/119 см

материал: боядисан метал

цвят: антично черен или антично бял

размери: 43/43/119 см

материал: боядисан метал

цвят: жълт или червен

размери: 43/43/76 см

материал: боядисан метал

цвят: жълт или червен

размери: 43/43/76 см

материал: боядисан метал

цвят: антично черен или антично бял

Показаните модели са налични в складовете на ЕВРОМАР КОМ

всички размери са в следната последователност: дължина/ ширина/ височина

39


МЕБЕЛИ ЗА ГРАДИНАТА И СТОЛОВЕ ЗА РЕЛАКС

Маса WICKER

размери: 65/62 см

материал: стъкло / плетена ракита

цвят: натурален

Люлеещ стол BEN II

размери: 55/97/99 см

материал: мембранова дамаска / хром

цвят: червен

Показаните модели са налични в складовете на ЕВРОМАР КОМ

Люлеещ стол ROCCO

размери: 58/55/110 см

материал: плетена ракита

цвят: натурален

Стол WICKER

размери: 63/42/92 см

материал: плетена ракита

цвят: натурален

40

всички размери са в следната последователност: дължина/ ширина/ височина


МЕБЕЛИ ЗА ГРАДИНАТА

НОВO

Люлка MORIS

размери: 105/120/195 см

материал: PVC ратан /метал / дамаска

цвят: кафяв

Люлка SWING

размери: 105/200 см

материал: PVC ратан / метал /дамаска

цвят: многоцветен

Походно легло VIA II

размери: 65/184/36 см

материал: дамаска / боядисан метал

цвят: син / бял

Походно легло VIA

размери: 65/184/36 см

материал: дамаска / боядисан метал

цвят: камуфлаж

Показаните модели са налични в складовете на ЕВРОМАР КОМ

всички размери са в следната последователност: дължина/ ширина/ височина

41


Малки Мебели

МАЛКИ МЕБЕЛ

МАЛКИ МЕБЕЛ

МАЛКИ МЕБЕЛИ

MEZO KM-3

размери: 93/29/80 см

материал: ПДЧ / метал

цвят: многоцветен

MEZO KM-3

размери: 93/29/80 см

материал: ПДЧ / метал

цвят: многоцветен

НОВО

NEW

MEZO KM-2

размери: 63/29/85 см

материал: ПДЧ / метал

цвят: многоцветен

MEZO KM-2

размери: 63/29/85 см

материал: ПДЧ / метал

цвят: многоцветен

НОВО

NEW

MEZO B-1

размери: 120/39/73 см

материал: ПДЧ / метал

цвят: многоцветен

MEZO B-1

размери: 120/39/73 см

материал: ПДЧ / метал

цвят: многоцветен

НОВО

NEW

MEZO RTV-1

размери: 120/39/60 см

материал: ПДЧ / метал

цвят: многоцветен

MEZO RTV-1

размери: 120/39/60 см

материал: ПДЧ / метал

цвят: многоцветен

НОВО

NEW

BONI BONI BONI

МАЛКИ МЕБЕЛИ

размери: размери: 120/40/88 размери: 120/40/88 см, 120/40/8 см, 39/4

материал: материал: МДФ материал: МДФ / инокс / инокс МДФ / еко /

цвят: цвят: черен черен или цвят: бял или черен бял или б

НОВО

NEW

НОВО

NEW

НОВО

NEW

НОВО

NEW

НОВО

NEW

REG-102

размери: 40/30/70 см

материал: стъкло / хром

цвят: черен

REG-102

размери: 40/30/70 см

материал: стъкло / хром

цвят: черен

REG-103 REG-104 REG-105 REG-101

REG-100

размери: 40/30/99 см

размери: 30/30/90 см

размери:

REG-100 REG-4

30/30/70 см

размери: размери: 35/30/90 REG-4

35/30/90 см см

размери: размери: 37/37/76

материал: стъкло / хром

материал: стъкло / хром

материал: размери: 37/37/76 см

стъкло хром 37/37/76 см см размери: 33/40/95 см

материал: стъкло / боядисан метал

REG-103 REG-104 материал: материал: REG-105 МДФ материал: МДФ / хром / хром МДФ / хром REG-101

цвят: черен

размери: 40/30/99 см

материал: стъкло / хром

цвят: черен

цвят: черен

размери: 30/30/90 см

материал: стъкло / хром

цвят: черен

цвят: черен

цвят: бял

размери: цвят: / дъб

30/30/70 бял / дъб см

материал: стъкло / хром

цвят: черен

цвят: бял / дъб

размери:

материал: стъкло размери: 33/40/95

/ боядисан метал 33/40/95 см см

цвят:

материал:

чисто цвят:

материал:

стъкло чисто

полипропилен материал: стъкло

полипропиле / хром / хром

цвят: цвят: бял

размери:

бял цвят: 35/30/90 бял см

материал: стъкло / боядисан метал

цвят: чисто стъкло

НОВО

NEW

НОВО

NEW

-

-

Показаните модели са налични в складовете на ЕВРОМАР КОМ

RTV-102 RTV-102

размери: 100/44/63 см размери: 100/44/63 см

материал: МДФ / боядисан материал: метал МДФ / боядисан метал

цвят: кафе цвят: кафе

RTV-103

НОВО

RTV-100 с вградено озвучение

размери: 110/45/130 см

материал: стъкло / метал цвят: черно

RTV-104

* с включени: колони; USB и AUDIO вход;

размери: 180/40/45 см

размери: 120/45/41 см

дистанционно управление; захранване 220 V

материал: МДФ

цвят: дъб санома / графит

REG-106 REG-106

материал: МДФ лак / стъкло

цвят: бял лак * с включено осветление

размери: размери: 44/44/156 см 44/44/156 см

материал: материал: МДФ / боядисан МДФ метал / боядисан метал

цвят: кафецвят: кафе

RTV-101

НОВО

размери: 85/40/51 см

материал: стъкло / хром

цвят: черен

Показаните модели са налични в складовете на "ЕВРОМАР КОМ"

Показаните модели са налични в складовете на "ЕВРОМАР КОМ"

Показаните модели са налични в складовете на "ЕВРОМАР КОМ"

НОВО

NEW

AGATA

AGATA RTV-101

ALMA

ALMA

размери: размери: 45/50 размери: 45/50 см см45/50 см

материал: материал: стъкло материал: стъкло / хром / стъкло хром / хром

цвят: цвят: черно черно или цвят: чисто или черно чисто стъкло или стъкло чисто стъкло

НОВО

NEW

размери: размери: 75/50/34 размери: 85/40/51 см

размери: 75/50/34 см

материал: 75/50/34 см

стъкло см/ хром

материал: RTV-101

материал: МДФ материал: МДФ / боядисан / боядисан

цвят: чисто МДФ метал

стъкло / боядисан метал метал

цвят: цвят: размери: черен черен / 85/40/51 цвят: бял/ бял черен см / бял

материал: стъкло / хром

всички размери са в следната

цвят:

последователност:

черен или чисто стъкло

дължина/ широчина/ височина 41

42 42 всички всички размери размери

42 всички са в размери са следната в следната са последователност: в следната последователност: дължина/ дължина/ широчина/ дължина/ вш

Показаните модели са налични в складовете на "ЕВРОМАР КОМ"

T

42

всички размери са в следната последователност: дължина/ ширина/ височина


материал: МДФ / хром

цвят: бял / дъб

материал: материал: полипропилен МДФ // инокс хром / еко кожа

размери: материал: 120/40/88 стъкло см, / 39/49/79.5 хром см

цвят: бял цвят: черен или бял

материал: цвят: МДФ чисто / инокс стъкло / еко кожа

цвят: черен или бял

материал: стъкло материал: / хром МДФ

цвят: чисто стъкло цвят: бял / дъб

размери: материал: 119/38/88 стъкло см, / хром 28.5/54 см

материал: цвят: чисто МДФ стъкло

Малки Мебели

цвят: бял / дъб

LITA LITA 1 LITA 1

AGATA LITA

1

1

TRIO TRIO

Показаните модели са налични в складовете на "ЕВРОМАР КОМ"

RONI RONI RONI

9/79.5 39/49/79.5 8 см, см 39/49/79.5 см см

размери: размери: 119/38/88 размери: 119/38/88 см, 119/38/88 см, 28.5/54 28.5/54 см, см см 28.5/54 см

кожа еко инокс кожа / еко кожа

материал: материал: МДФ материал: МДФ МДФ

ял

REG-100 RONI ALMA REG-100 REG-4 цвят: цвят: бял / бял дъб цвят: / дъб бял / дъб REG-4 REG-100 TRIOLITA 1 LITA 1 LITA 2CLASSICO

CLASICO LITA 2 GLASSY GLASSY

размери: 37/37/76 см размери: размери: 45/50 размери: 37/37/76 см 33/40/95 см см размери: размери: 33/40/95 размери: 45/7245/45/51 см см размери: 45/45/51 размери: см 45/49см размери: размери: 42/52 см

размери: 119/38/88 см, 28.5/54 см

размери: 37/37/76 см

размери: 42/52 см 45/49см размери: 40/40/53 смразмери: 40/40/53 см

материал: материал: МДФ МДФ / хромматериал: материал: стъкло материал: МДФ / хром / хром полипропилен / хром материал: материал:

материал: полипропилен МДФ материал: / хром

стъкло / стъкло хром / хром / хром материал: стъкло материал: / хром материал: стъкло материал:

стъкло / хром стъкло материал: / хром

/ хром стъкло материал: / хром стъкло / хром материал: стъкло / хро

цвят: бял / дъб / дъб цвят: черно цвят: или бял цвят: чисто / дъб бял стъкло

цвят: цвят: бял цвят: бял / дъб черен цвят: чисто стъкло цвят: чисто цвят: стъклочисто цвят: стъкло цвят: бял, черен бял, или черен цвят: червен чисто или червен стъкло цвят: чисто стъкло цвят: чисто стъкло

Показаните модели са налични в складовете на "ЕВРОМАР КОМ"

Показаните модели са налични в складовете на "ЕВРОМАР КОМ"

LITA LITA 2 LITA 2

LITA

2

2

AGATA

CLASICO

CLASICO

GLASSY

GLASSY GLASSY

ALMA размери: размери: 40/40/53 40/40/53 см

размери: 40/40/53 см

см

материал: стъкло хром

размери: 45/50 материал: смTRIO

стъкло / хром

размери: 75/50/34 см

материал: МДФ / боядисан метал

размери: размери: 45/72 размери: 45/72 см см45/72 см

размери: размери: 42/52

цвят: черен / бял размери: 42/52 см см

AGATA

AGATA

42/52 LOLLIPOP

см

материал: материал: стъкло материал: стъкло / хром размери: / стъкло хром 75/50/34 / хром см

материал: материал: стъкло материал: стъкло / хром / стъкло хром / хром

цвят: цвят: черен черен

размери:

цвят: черен материал: 75/50/34 МДФ см

размери: 42/46/44 см

/ боядисан метал цвят: цвят: бял, бял, черен цвят: черен или бял, червен или черен червен

материал:

или червен

цвят: черен МДФ / / боядисан бял метал

материал: МДФ / боядисан метал

цвят: черен / бял 42 всички размери са в следната последователност:

цвят: червен,

дължина/

жълт или син

широчина/ височина

НОВО НОВО НОВО

42 всички размери са в следната последователност: дължина/ широчина/ височина NEW NEW NEW

TRIO

TRIOLOLLIPOP

UNIVERSA SMALL

размери: 45/45/55 CLASICO

CLASICO размери:

размери: размери: 45/45/51 размери: 45/45/51 см 45/45/51 см см размери: размери: 45/49см размери: 45/49см 45/49см

размери: 40/40/53 см

н / хром материал: материал: стъкло материал: стъкло размери: / хром / 45/45/51

стъкло хром 75/50/34 см

/ хром

см материал: материал: стъкло материал: стъкло размери: / хром / стъкло хром 45/49см

размери:

/ хром материал: материал: стъкло / стъкло хром / хром

размери: 45/72 42/46/44 см см

ALMA

размери: 45/72 см

42/52 см

цвят: цвят: чисто чисто стъкло цвят: материал: стъкло стъкло

чисто стъкло

МДФ / хром / боядисан цвят: цвят: метал чисто чисто стъкло материал:

цвят: стъкло стъкло / хром

материал:

чисто стъкло материал:

цвят:

стъкло чисто

/ хром

чисто стъкло цвят: стъкло чисто стъкло

материал: стъкло МДФ / хром

материал: принт стъкло / боядисан метал

/ боядисан метал

размери: 45/50 см

цвят: чисто размери: стъкло 45/72 см материал: стъкло / хром размери: 42/52 см материал: стъкло / хром

цвят: чисто черен стъкло / бял

цвят: чисто стъкло

цвят:

цвят:

черен

цвят: черен

червен, жълт или син

материал: стъкло / хром цвят: черно или чисто стъкло материал: стъкло / хром цвят: черен

материал: стъкло / хром цвят: бял, черен или червен

цвят: черно или чисто стъкло

цвят: черен

цвят: бял, черен или червен

42 всички размери са в следната последователност: дължина/ широчина/ височина

LOLLIPOP

B 101

размери: 42/46/44 см

материал: МДФ / боядисан метал

цвят: червен, жълт или син

размери: 42/46/44 см размери: 60/35/75 см

материал: МДФ / боядисан материал: метал стъкло / боядисан метал

цвят: червен, жълт или цвят: синчервен

LOLLIPOP

НОВО

B 100

НОВО

NEW

НОВО

NEW

размери: 60/35/26 см

материал: МДФ / боядисан метал

цвят: син

LOLLIPOP

LOLLIPOP

размери: размери: 42/46/44 размери: 42/46/44 см 42/46/44 см см

материал: материал: МДФ материал: МДФ / боядисан / боядисан МДФ метал / боядисан метал метал

ROXY цвят: цвят: червен, червен, цвят: жълт червен, жълт или син или жълт син или син

размери: бюро 60/46/75; стол 46/46/80 см

материал: МДФ / боядисан метал / пластмаса

цвят: розов или син

а/ ирочина/ височина височина

табуретка SIA

размери: 35/50 см

материал: фибростъкло/дамаска

цвят: бял/червен

Показаните модели са налични в складовете на ЕВРОМАР КОМ

всички размери са в следната последователност: дължина/ ширина/ височина

43


спални

MILANO

размери: 164/208/112 см ; за двулицев матрак 160/200 см, материал: масив / оцветен метал

цвят: тъмен орех / черен, * с включена подматрачна рамка

PALERMO

размери: 164/208/106 см ; за двулицев матрак 160/200 см, материал: масив / оцветен метал

цвят: тъмен орех / черен, * с включена подматрачна рамка

Показаните модели са налични в складовете на ЕВРОМАР КОМ

NAPOLI

размери: 164/208/110 см ; за двулицев матрак 160/200 см, материал: масив / оцветен метал

цвят: тъмен орех / черен, * с включена подматрачна рамка

44

всички размери са в следната последователност: дължина/ ширина/ височина


спални

FLORENCE

размери: 164/208/102 см ; за двулицев матрак 160/200 см, материал: масив / оцветен метал

цвят: тъмен орех / черен, * с включена подматрачна рамка

VERONA

размери: 164/208/105 см ; за двулицев матрак 160/200 см, материал: масив / оцветен метал

цвят: тъмен орех / черен, * с включена подматрачна рамка

VENICE / VENICE 90

размери: 164/208/102 см ; за двулицев матрак 160/200 см, размери: 96/208/102 см ; за двулицев матрак 90/200, материал: масив / оцветен метал

цвят: тъмен орех / черен, * с включена подматрачна рамка

Показаните модели са налични в складовете на ЕВРОМАР КОМ

всички размери са в следната последователност: дължина/ ширина/ височина

45


спални

BELLA

размери: 96/208/102 см

за двулицев матрак 90/200 см, материал: оцветен метал

цвят: черен

* с включена подматрачна рамка

KATALINA

размери размери тоалетка: тоалетка: 75/43/156 75/43/156 см см

размери размери табуретка: табуретка: 41/32/43 41/32/43 см см

материал: материал: масив / масив оцветен / оцветен метал метал

цвят: тъмен цвят: орех тъмен / черно орех / черно

MONZA

размери: 96/208/102 см

за двулицев матрак 90/200 см, материал: масив / оцветен метал

цвят: тъмен орех / черен

* с включена подматрачна рамка

SELENA

размери размери тоалетка: тоалетка: 75/43/139 75/43/139 см см

размери размери табуретка: табуретка: 29/34/38 29/34/38 см см

материал: материал: масив / масив оцветен / оцветен метал метал

цвят: тъмен цвят: орех тъмен / черно орех / черно

Показаните модели са налични в складовете на ЕВРОМАР КОМ

PAR 100 М 101

размери: 44/2/178 (3) см

материал: масив / пергамент

цвят: венге

размери: 40.5/38/157 см

материал: МДФ

цвят: бял

PISA

размери: размери: 48/37/55 48/37/55 см см

материал: материал: масив / масив оцветен / оцветен метал метал

цвят: тъмен цвят: орех тъмен / черно орех / черно

46

всички размери са в следната последователност: дължина/ ширина/ височина


закачалки

W-11 BIS W-24 W-30

W-100

W-101

размери: 48/178 см

материал: боядисан метал

цвят: сив

размери: 30/181 см

материал: хром

цвят: сив

размери: 49/49/188 см

материал: масив

цвят: елша или венге

размери: 46/49/188 см

материал: метал

цвят: розов

размери: 48.5/48.5/183 см

материал: масив

цвят: орех

W-102 W-103 W-104

размери: 36/34/180 см

материал: метал / масив

цвят: бук

размери: 51/51/180 см

материал: метал

цвят: бял

размери: 28/182 см

материал: хром / масив

цвят: череша

WU-101

размери: 48/28/104 см

материал: хром

цвят: сив

WU-105

размери: 54/35/132 см

материал: хром / масив

цвят: бук

ST-1

размери: 62-115/18/33 см

материал: хром / пластмаса

цвят: лилав

WS-2

размери: 72/14/18 см

материал: хром / масив

цвят: бук

WS-100

размери: 50/5 см

материал: масив / пластмаса цвят: череша

WS-101

размери: 37/24.5 см

материал: метал

цвят: бял / черен

ST-102

размери: 30/94 см

материал: хром / пластмаса цвят: черен

ST-103

размери: 30/135см

материал: хром / пластмаса цвят: черен

Показаните модели са налични в складовете на ЕВРОМАР КОМ

всички размери са в следната последователност: дължина/ ширина/ височина

47


Асортиментът предложен в първия раздел на каталога е на пряк внос в България

Асортиментът предложен първия раздел на каталога на пряк внос Асортиментът Асортиментът предложен предложен България

в първия в първия

първия се

раздел

поддържа раздел

раздел на каталога на

на каталога

каталога

склад.

е на пряк е

на

внос на

на

пряк пряк

пряк в България

внос внос

внос в

се поддържа на склад.

Асортиментът Асортиментът предложен предложен предложен България

България в първия и в се в първия и поддържа първия се

се раздел се поддържа

поддържа раздел раздел на каталога склад.

на

на на каталога

каталога склад.

склад. е на пряк е е на

на внос на пряк

пряк

пряк в България внос

внос

внос в

в

Асортиментът Гаранцията предложен България на България

в и първия всички и се се

се поддържа мебели раздел на две на на каталога години.

склад. склад. е на пряк внос в

Гаранцията и се на поддържа всички мебели на склад. е две две години. години.

Гаранцията България на на всички и се поддържа мебели на е склад.

две

две на две години.

години.

Гаранцията

Гаранцията

Продуктите са предназначени на

на всички

всички мебели мебели

е две

за продажба е две

години.

Европейската години.

общност са за Продуктите

притежават са предназначени са

са

всички предназначени

Гаранцията всички

необходими за продажба за

за

сертификати продажба

мебели е Европейската в

две Европейската

години.

за качество общност притежават

общност

общност

годност.

и

Продуктите за

за Европейската общност и

всички притежават Продуктите са предназначени са

притежават необходими всички са предназначени

всички сертификати необходими за продажба за продажба

необходими за качество сертификати в Европейската в Европейската в сертификати годност, за за

за

качество като качество общност общност и

се контролират и годност.

и притежават

общност годност. и и

Продуктите от

са предназначени за продажба в Европейската общност и

всички притежават необходими всички сертификати необходими за сертификати качество и годност, за качество за като качество и се годност, контролират и като годност. се от

притежават специалист всички необходими преди изпращането сертификати им за за България. качество и годност.

контролират специалист от специалист преди изпращането преди изпращането им за България. им за България.

Градове, които се предлагат продукти на Евромар Ком.

Градове, в които се предлагат продукти на Евромар Ком.

Градове, които се предлагат продукти на Евромар Ком.

Градове, в които се предлагат продукти на Евромар Ком.

Градове, които се предлагат продукти на Евромар Ком.

Градове, в които се предлагат продукти на Евромар Ком.

За тел.:02/931 51 30

За консултация:

За За

За консултация:

Регионални:

тел.:02/931 тел.:02/931 51 51 51 30

51 30 30

51 30 30

Южна

За България: За консултация: Търговски

0885

Регионални:

42

тел.:02/931 За консултация: 82

отдел:

22 51

Ивайло

51 30 51 Благоев

30 30

тел.: 02/931 51 30

Северна

Южна

Южна За България:

България: консултация: 0889

0885

Южна България:

0885 0884 Регионални:

45

42

Регионални: 42 28 тел.: 80

82

82 87 0885 55

22

0884

22 6502/931 Габриела

Ивайло

Ивайло 42 82 22

51 Благоев

Благоев Георгиева 30

Северна

Северна

Южна България:

България: 28 87 65

Южна България: 0889 0889 45 45

4280 80

820885 55 55

22 Габриела

0884 Габриела

Ивайло 42

428 82

8287 22 Благоев Георгиева

2265

Георгиева

0885

Регионални:

42 82 0884 22 28 87 65

Северна България: Южна 0889 45 80 55 0884 Габриела

0884

428 28

8287 87

2265

Георгиева

Северна България: 65

Северна България:

0889 45 800885 0884

55 42 82 22

28 87 65

за повече информация: www.euromarcom.info

за повече

за информация:

повече информация: www.euromarcom.info

www.euromarcom.info

за повече можете информация: да ни намерите www.euromarcom.info

във във

можете да да ни ни намерите намерите и във във

във

можете да ни ни намерите и във във

35

35

35

48 51

35

43 51

43

43


маси от стъкло и мдф

glass and MdF top tables

столЫ со столЕШНиЦами иЗ стЕкла и мдф ................................................................... 50-101

трапЕЗНи комплЕкти

dining sets

НаБорЫ стол + стУлЬЯ ................................................................................................................. 102 - 106

NEW

трапЕЗНи маси масив

solid wood top tables

столЫ дЕрЕвЯННЫЕ ......................................................................................................................... 107 - 124

колЕкЦии

collections

коллЕкЦии ........................................................................................................................................... 125 - 131

холНи маси

coFFee tables

столЫ ЖУрНалЬНЫЕ ....................................................................................................................... 132 - 152

дЕтско оБЗавЕЖдаНЕ

children Furniture

мЕБЕлЬ молодЕЖНаЯ и дЕтскаЯ .......................................................................................... 153 - 161

спалНи

bedrooM Furniture

мЕБЕлЬ длЯ спалЬНи .................................................................................................................... 162 - 169

столовЕ За рЕлакс

leisure Furniture

мЕБЕлЬ длЯ отдЫха ........................................................................................................................ 170 - 176

Закачалки

hangers

мЕБЕлЬ длЯ прихоЖЕЙ ................................................................................................................. 177 - 181

маси За сЕрвираНЕ, поставки За вЕстНиЦи и ЕтаЖЕрки

bar tables, shelving and newspaper stands

столики сЕрвировочНЫЕ, стЕллаЖи и ГаЗЕтНиЦЫ ............................................... 182 - 183

tv поставки

tv stands

тУмБЫ под тв аппаратУрУ ........................................................................................................ 184 - 186

мЕБЕли За БаровЕ и рЕстораНти

bar and restaurant Furniture

БарНЫЕ столЫ и стУлЬЯ .............................................................................................................. 187 - 195

мЕБЕли За ГрадиНата

garden and terrace Furniture

мЕБЕлЬ длЯ сада и тЕррасЫ .................................................................................................... 196 - 197

Бюра

oFFice desks

компЬютЕрНЫЕ столЫ ................................................................................................................ 198 - 202

офис столовЕ

executive oFFice chairs

крЕсла длЯ каБиНЕта ................................................................................................................... 203 - 221

столовЕ За дЕЦа

children chairs

крЕсла молодЁЖНЫЕ ................................................................................................................... 222 - 228

Нов стил мЕБЕли

nowy styl Furniture

мЕБЕлЬ nowy styl ...................................................................................................................................... 229

столовЕ с крака от мЕтал

Metal chairs

стУлЬЯ: каркас мЕталличЕскиЙ .......................................................................................... 230 - 245

столовЕ масив

wooden chairs

стУлЬЯ: каркас дЕрЕвЯННЫЙ ................................................................................................... 246 - 255


МАСИ ОТ СТЪКЛО И МДФ / glASS AND MDF tOp tAblES

NEW

ANDERSON + стол KH256 / ANDERSON + KH256 chairs

stół rozkładany, wymiary: 160÷250/90/76 cm

materiał: szkło / stal malowana proszkowo

kolor: biało-czarny

extension table, dimensions: 160÷250/90/76 cm

material: glass / powder coated steel

color: white / black

стол раскладной, размеры: 160÷250/90/76 cм

материал: стекло / окрашенная сталь

цвет: белый / черный

50 всички размери са в следната последователност: дължина, широчина, височина

Все размеры указаны в следующей последовательности: длина / ширина / высота all dimensions in order: length / width / height


МАСИ ОТ СТЪКЛО И МДФ / glASS AND MDF tOp tAblES / СТОЛЫ СО СТОЛЕШНИЦАМИ ИЗ СТЕКЛА И МДФ

ANDERSON

Nowoczesna elegancja w każdym calu, czerń i biel,

stal i szkło. Doskonały w towarzystwie mobilnych

foteli. Stworzony do pomieszczeń pełnych blasku i

rozmachu.

Modern elegance in every way, comes in shades of black

and white, made from steel and glass. Can be perfectly

complemented by a set of rolling armchairs. Ideal for

interiors full of radiance and glamour.

KH242

KH242

all dimensions in order: length / width / height

Все размеры указаны в следующей последовательности: длина / ширина / высота

всички размери са в следната последователност: дължина, широчина, височина

51


МАСИ ОТ СТЪКЛО И МДФ / glASS AND MDF tOP tAblES / СТОЛЫ СО СТОЛЕШНИЦАМИ ИЗ СТЕКЛА И МДФ

NEW

ASPEN + стол KH234 / ASPEN + KH234 chairs

stół rozkładany, wymiary: 140÷180/90/76 cm, materiał: MDF lakierowany / stal nierdzewna, kolor: biały

extension table, dimensions: 140÷180/90/76 cm, material: lacquered MDF / stainless steel, color: white

стол раскладной, размеры: 140÷180/90/76 cм, материал: окрашенный МДФ / нержавеющая сталь, цвет: белый

NEW

ONYX + стол KH230 / ONYX + KH230 chairs

stół rozkładany, wymiary: 160÷200/90/76 cm, materiał: MDF lakierowany / stal nierdzewna, kolor: biały

extension table, dimensions: 160÷200/90/76 cm, material: lacquered MDF / stainless steel, color: white

стол раскладной, размеры: 160÷200/90/76 cм, материал: окрашенный МДФ / нержавеющая сталь, цвет: белый

52 всички размери са в следната последователност: дължина, широчина, височина

Все размеры указаны в следующей последовательности: длина / ширина / высота all dimensions in order: length / width / height


МАСИ ОТ СТЪКЛО И МДФ / gLass anD MDF tOp tabLes / СТОЛЫ СО СТОЛЕШНИЦАМИ ИЗ СТЕКЛА И МДФ

NEW

COLOR

LORD + стол KH252 / LORD + KH252 chairs

stół rozkładany, wymiary: 160÷200/90/75 cm, materiał: MDF lakierowany / stal nierdzewna, kolor: biały

extension table, dimensions: 160÷200/90/75 cm, material: lacquered MDF / stainless steel, color: white

раскладной стол, размеры: 160÷200/90/75 cм, материал: окрашенный МДФ / нержавеющая сталь, цвет: белый

LORD + стол KH184 / LORD + chairs KH184

stół rozkładany, wymiary: 160÷200/90/75 cm, materiał: MDF lakierowany / stal nierdzewna, kolor: blat - jasny popiel / ciemny popiel

extension table, dimensions: 160÷200/90/75 cm, material: lacquered MDF / stainless steel, color: top table - light grey / dark grey

стол раскладной, размеры: 160÷200/90/75 cм, материал: окрашенный МДФ / нержавеющая сталь, цвет: столешницы - светло-серый / темно-серый

all dimensions in order: length / width / height

Все размеры указаны в следующей последовательности: длина / ширина / высота

всички размери са в следната последователност: дължина, широчина, височина

53


МАСИ ОТ СТЪКЛО И МДФ / glASS AND MDF tOp tABlES / СТОЛЫ СО СТОЛЕШНИЦАМИ ИЗ СТЕКЛА И МДФ

NEW

IBERIS + стол KH232 / IBERIS + KH232 chairs

stół rozkładany, wymiary: 160÷200/90/76 cm, materiał: MDF lakierowany / stal nierdzewna, kolor: kremowo-popielaty

extension table, dimensions: 160÷200/90/76 cm, material: lacquered MDF / stainless steel, color: cream / grey

стол раскладной, размеры: 160÷200/90/76 cм, материал: окрашенный МДФ / нержавеющая сталь, цвет: крем / серый

NEW

1

MONACO + стол KH259 / MONACO + KH259 chairs

stół rozkładany, wymiary: 160÷220/90/76 cm, materiał: MDF lakierowany / MDF laminowany / stal nierdzewna, kolor: biało-popielaty

extension table, dimensions: 160÷220/90/76 cm, material: lacquered MDF / laminated MDF / stainless steel, color: white / grey

стол раскладной, размеры: 160÷220/90/76 cм, материал: окрашенный МДФ / ламинированный МДФ / нержавеющая сталь, цвет: белый / серый

1 pIvOt

54 всички размери са в следната последователност: дължина, широчина, височина

Все размеры указаны в следующей последовательности: длина / ширина / высота all dimensions in order: length / width / height


МАСИ ОТ СТЪКЛО И МДФ / gLASS AND MDF TOp TAbLeS / СТОЛЫ СО СТОЛЕШНИЦАМИ ИЗ СТЕКЛА И МДФ

NEW

VISION + стол KH239 / VISION + KH239 chairs

stół rozkładany, wymiary: 160÷200/90/76 cm, materiał: MDF lakierowany / stal nierdzewna, kolor: biały

extension table, dimensions: 160÷200/90/76 cm, material: lacquered MDF / stainless steel, color: white

стол раскладной, размеры: 160÷200/90/76 cм, материал: окрашенный МДФ / нержавеющая сталь, цвет: белый

KH225

MISTRAL + стол KH224 / MISTRAL + KH224 chairs

stół rozkładany, wymiary: 160÷220/90/77 cm, materiał: MDF lakierowany / stal nierdzewna, kolor: biały

extension table, dimensions: 160÷220/90/77 cm, material: lacquered MDF / stainless steel, color: white

стол раскладной, размеры: 160÷220/90/77 cм, материал: окрашенный МДФ / нержавеющая сталь, цвет: белый

all dimensions in order: length / width / height

Все размеры указаны в следующей последовательности: длина / ширина / высота

всички размери са в следната последователност: дължина, широчина, височина

55


МАСИ ОТ СТЪКЛО И МДФ / gLass aND MDF tOp taBLEs / СТОЛЫ СО СТОЛЕШНИЦАМИ ИЗ СТЕКЛА И МДФ

NEW

NORD + стол KH234 / NORD + KH234 chairs

stół rozkładany, wymiary: 140÷180/80/76 cm, materiał: MDF lakierowany / stal nierdzewna, kolor: biało-czarny

extension table, dimensions: 140÷180/80/76 cm, material: lacquered MDF / stainless steel, color: white / black

раскладной стол, размеры: 140÷180/80/76 cм, материал: окрашенный МДФ / нержавеющая сталь, цвет: белый / черный

NOBEL + стол KH198 / NOBEL + KH198 chairs

stół rozkładany, wymiary: 160÷200/90/75 cm, materiał: MDF lakierowany / stal nierdzewna, kolory: biały lub popielaty

extension table, dimensions: 160÷200/90/75 cm, material: lacquered MDF / stainless steel, color: white, grey

стол раскладной, размеры: 160÷200/90/75 cм, материал: окрашенный МДФ / нержавеющая сталь, цвета: белый или серый

NOBEL + стол KH104

NOBEL + KH104 chairs

56 всички размери са в следната последователност: дължина, широчина, височина

Все размеры указаны в следующей последовательности: длина / ширина / высота all dimensions in order: length / width / height


МАСИ ОТ СТЪКЛО И МДФ / gLAss AND MDF TOp TAbLEs / СТОЛЫ СО СТОЛЕШНИЦАМИ ИЗ СТЕКЛА И МДФ

CAMERON + стол KH213 / CAMERON + KH213 chairs

stół rozkładany, wymiary: 150÷180/90/76 cm, materiał: szkło / MDF lakierowany / MDF laminowany / stal nierdzewna, kolor: champagne - dąb sonoma

extension table, dimensions: 150÷180/90/76 cm, material: glass / lacquered MDF / laminated MDF / stainless steel, color: champagne / sonoma oak

стол раскладной, размеры: 150÷180/90/76 cм, материал: стекло / окрашенный МДФ / ламинированный МДФ / нержавеющая сталь, цвет: цвет шампань / дуб сонома

LORENZO + стол MATTEO / LORENZO + MATTEO chairs

stół rozkładany, wymiary: 180÷220/105/75 cm, materiał: MDF lakierowany / stal nierdzewna, kolor: biały

extension table, dimensions: 180÷220/105/75 cm, material: lacquered MDF / stainless steel, color: white

стол раскладной, размеры: 180÷220/105/75 cм, материал: окрашенный МДФ / нержавеющая сталь, цвет: белый

all dimensions in order: length / width / height

Все размеры указаны в следующей последовательности: длина / ширина / высота

всички размери са в следната последователност: дължина, широчина, височина

57


МАСИ ОТ СТЪКЛО И МДФ / glASS AND MDF tOp tAbleS / СТОЛЫ СО СТОЛЕШНИЦАМИ ИЗ СТЕКЛА И МДФ

NEW

SANDOR 2 + стол KH231 / SANDOR 2 + KH231 chairs

stół rozkładany, wymiary: 160÷220/90/75 cm

materiał: szkło / MDF lakierowany / stal nierdzewna

kolor: szkło - czarny, MDF - biały

extension table, dimensions: 160÷220/90/75 cm

material: glass / lacquered MDF / stainless steel

color: glass - black, MDF - white

стол раскладной, размеры: 160÷220/90/75 cм

материал: стекло / окрашенный МДФ / нержавеющая сталь

цвет: стекло - черный, МДФ - белый

58 всички размери са в следната последователност: дължина, широчина, височина

Все размеры указаны в следующей последовательности: длина / ширина / высота all dimensions in order: length / width / height


МАСИ ОТ СТЪКЛО И МДФ / glASS AND MDF tOp tAblES / СТОЛЫ СО СТОЛЕШНИЦАМИ ИЗ СТЕКЛА И МДФ

SANDOR 2

Sprawdzony i popularny na rynku, tym razem

w nowej odsłonie - z praktycznym szklanym blatem.

Elegancka prosta forma stołu zaakcentowana

jest odważnie zprojektowaną podstawą ze stali

nierdzewnej. Sprawdzi się w wielu nowoczesnych

aranżacjach.

Recognised and endorsed on the market, this time in

a new version - with a practical glass top. Elegant and

simple form of the table is emphasised by a dynamic

stainless steel base. Perfect for complementing modern

interiors.

KH229

KH230

all dimensions in order: length / width / height

Все размеры указаны в следующей последовательности: длина / ширина / высота

всички размери са в следната последователност: дължина, широчина, височина

59


МАСИ ОТ СТЪКЛО И МДФ / glASS AND MDF tOp tAbleS / СТОЛЫ СО СТОЛЕШНИЦАМИ ИЗ СТЕКЛА И МДФ

NEW

SANDOR 2 + стол KH231 / SANDOR 2 + KH231 chairs

stół rozkładany, wymiary: 160÷220/90/75 cm, materiał: szkło / MDF lakierowany / stal nierdzewna, kolor: szkło - ekstra biały, MDF - biały

extension table, dimensions: 160÷220/90/75 cm, material: glass / lacquered MDF / stainless steel, color: glass - extra white, MDF - white

раскладной стол, размеры: 160÷220/90/75 cм, материал: стекло / окрашенный МДФ / нержавеющая сталь, цвет: стекло - экстра белый , МДФ - белый

NEW

SANDOR 2 + стол KH228 / SANDOR 2 + KH228 chairs

stół rozkładany, wymiary: 160÷220/90/75 cm, materiał: szkło / MDF lakierowany / stal nierdzewna, kolor: szkło - popiel, MDF - biały

extension table, dimensions: 160÷220/90/75 cm, material: glass / lacquered MDF / stainless steel, color: glass - grey, MDF - white

раскладной стол, размеры: 160÷220/90/75 cм, материал: стекло / окрашенный МДФ / нержавеющая сталь, цвет: стекло - серый, МДФ - белый

60 всички размери са в следната последователност: дължина, широчина, височина

Все размеры указаны в следующей последовательности: длина / ширина / высота all dimensions in order: length / width / height


МАСИ ОТ СТЪКЛО И МДФ / gLASS AnD MDF top tAbLES / СТОЛЫ СО СТОЛЕШНИЦАМИ ИЗ СТЕКЛА И МДФ

ELIAS + стол KH219 / ELIAS + KH219 chairs

wymiary: 180/90/76 cm, materiał: MDF lakierowany / stal nierdzewna, kolor: MDF - biały

dimensions: 180/90/76 cm, material: lacquered MDF / stainless steel, color: MDF - white

размеры: 180/90/76 cм, материал: окрашенный МДФ / нержавеющая сталь, цвет: МДФ - белый

ELIAS + стол KH104 / ELIAS + KH104 chairs

wymiary: 180/90/76 cm, materiał: MDF laminowany / stal nierdzewna, kolor: MDF - dąb sonoma

dimensions: 180/90/76 cm, material: laminated MDF / stainless steel, color: MDF - sonoma oak

размеры: 180/90/76 cм, материал: ламинированный МДФ / нержавеющая сталь, цвет: МДФ - дуб сонома

all dimensions in order: length / width / height

Все размеры указаны в следующей последовательности: длина / ширина / высота

всички размери са в следната последователност: дължина, широчина, височина

61


МАСИ ОТ СТЪКЛО И МДФ / gLAss AnD MDF tOp tAbLEs / СТОЛЫ СО СТОЛЕШНИЦАМИ ИЗ СТЕКЛА И МДФ

MARCELLO + стол KH104 / MARCELLO + KH104 chairs

stół rozkładany, wymiary: 180÷220/90/76 cm, materiał: MDF lakierowany / stal nierdzewna, kolor: biały

extension table, dimensions: 180÷220/90/76 cm, material: lacquered MDF / stainless steel, color: white

стол раскладной, размеры: 180÷220/90/76 cм, материал: окрашенный МДФ / нержавеющая сталь, цвет: белый

FEDERICO + стол EMILIO / FEDERICO + EMILIO chairs

stół rozkładany, wymiary: 120÷160/120/76 cm, materiał: MDF lakierowany / stal nierdzewna, kolor: biały

extension table, dimensions: 120÷160/120/76 cm, material: lacquered MDF / stainless steel, color: white

стол раскладной, размеры: 120÷160/120/76 cм, материал: окрашенный МДФ/ нержавеющая сталь, цвет: белый

62 всички размери са в следната последователност: дължина, широчина, височина

Все размеры указаны в следующей последовательности: длина / ширина / высота all dimensions in order: length / width / height


МАСИ ОТ СТЪКЛО И МДФ / gLaSS anD MDF toP tabLES / СТОЛЫ СО СТОЛЕШНИЦАМИ ИЗ СТЕКЛА И МДФ

VILMER + стол KH219 / VILMER + KH219 chairs

wymiary: 160/90/76 cm, materiał: szkło / MDF lakierowany / MDF laminowany / stal nierdzewna, kolor: biały - dąb sonoma

dimensions: 160/90/76 cm, material: glass / lacquered MDF / laminated MDF / stainless steel, color: white / sonoma oak

размеры: 160/90/76 cм, материал: стекло / окрашенный МДФ / ламинированный МДФ / нержавеющая сталь, цвет: белый / дуб сонома

VESPER + стол KH132 / VESPER + KH132 chairs

wymiary: 160/90/76 cm, materiał: szkło / MDF lakierowany, kolor: szkło - czarny

dimensions: 160/90/76 cm, material: glass / lacquered MDF, color: glass - black

размеры: 160/90/76 cм, стекло / окрашенный МДФ, цвет: стекло / окрашенный МДФ, цвет: стекла - черный

all dimensions in order: length / width / height

Все размеры указаны в следующей последовательности: длина / ширина / высота

всички размери са в следната последователност: дължина, широчина, височина

63


МАСИ ОТ СТЪКЛО И МДФ / gLASS AND MDF tOp tAbLES / СТОЛЫ СО СТОЛЕШНИЦАМИ ИЗ СТЕКЛА И МДФ

NEXUS + стол KH193 / NEXUS + KH193 chairs

wymiary: 160/90/76 cm, materiał: szkło / MDF lakierowany / MDF laminowany / stal chromowana / stal nierdzewna, kolor: szkło - ekstra biały, stelaż - dąb sonoma

dimensions: 160/90/76 cm, material: glass / lacquered MDF / laminated MDF / chrome steel / stainless steel, color: glass - extra white, frame - sonoma oak

размеры: 160/90/76 cм, материал: стекло/окрашенный МДФ / ламинированный МДФ / хромированная сталь / нержавеющая сталь, цвет: стекла - экстра белый, опоры - дуб сонома

RAFAELLO + стол CORNELIO / RAFAELLO + CORNELIO chairs

stół rozkładany wymiary: 160÷220/90/76 cm, materiał: MDF laminowany / stal nierdzewna, kolor: dąb sonoma

extension table, dimensions: 160÷220/90/76 cm, material: laminated MDF / stainless steel, color: sonoma oak

стол раскладной, размеры: 160÷220/90/76 cм, материал: ламинированный МДФ / нержавеющая сталь, цвет: дуб сонома

64 всички размери са в следната последователност: дължина, широчина, височина

Все размеры указаны в следующей последовательности: длина / ширина / высота all dimensions in order: length / width / height


МАСИ ОТ СТЪКЛО И МДФ / gLASS AND MDF TOp TAbLeS / СТОЛЫ СО СТОЛЕШНИЦАМИ ИЗ СТЕКЛА И МДФ

JONAS + стол KH181 / JONAS + KH181 chairs

wymiary: 165/90/76 cm, materiał: szkło / MDF lakierowany, kolor: szkło - ekstra biały

dimensions: 165/90/76 cm, material: glass / lacquered MDF, color: glass - extra white

размеры: 165/90/76 cм, материал: стекло / окрашенный МДФ, цвет: стекла - экстра белый

STANFORD + стол KH198 / STANFORD + KH198 chairs

STANFORD, stół rozkładany, wymiary: 130÷210/80/76 cm, materiał: MDF lakierowany / stal malowana, kolor: MDF - biały

STANFORD XL, stół rozkładany, wymiary: 130÷250/80/76 cm, materiał: MDF lakierowany / stal malowana, kolor: MDF - biały

STANFORD, extension table, dimensions: 130÷210/80/76 cm, material: lacquered MDF / painted steel, color: MDF - white

STANFORD XL, extension table, dimensions: 130÷250/80/76 cm, material: lacquered MDF / painted steel, color: MDF - white

STANFORD, стол раскладной, размеры: 130÷210/80/76 cм, материал: окрашенный МДФ /окрашенная сталь, цвет: МДФ - белый

STANFORD XL, стол раскладной, размеры: 130÷250/80/76 cм, материал: окрашенный МДФ / окрашенная сталь, цвет: МДФ - белый

all dimensions in order: length / width / height

Все размеры указаны в следующей последовательности: длина / ширина / высота

всички размери са в следната последователност: дължина, широчина, височина

65


МАСИ ОТ СТЪКЛО И МДФ / glass anD MDF TOp TaBlEs / СТОЛЫ СО СТОЛЕШНИЦАМИ ИЗ СТЕКЛА И МДФ

FIERO + стол KH215 / FIERO + KH215 chairs

wymiary: 120/70/75 cm, materiał: MDF lakierowany / stal malowana, kolor: biały - dąb miodowy

dimensions: 120/70/75 cm, material: lacquered MDF / painted steel, color: white / honey oak

размеры: 120/70/75 cм, материал: окрашенный МДФ/ окрашенная сталь, цвет: белый - дуб медовый

HERBERT + стол KH104 / HERBERT + KH104 chairs

wymiary: 160/90/76 cm, materiał: szkło / MDF laminowany, kolor: szkło - bezbarwny, nogi - dąb sonoma

dimensions: 160/90/76 cm, material: glass / laminated MDF, color: glass - transparent, legs - sonoma oak

размеры: 160/90/76 cм, материал: стекло / ламинированный МДФ, цвет: стекла - бесцветный, ножек - дуб сонома

66 всички размери са в следната последователност: дължина, широчина, височина

Все размеры указаны в следующей последовательности: длина / ширина / высота all dimensions in order: length / width / height


МАСИ ОТ СТЪКЛО И МДФ / glass and MdF top tables / СТОЛЫ СО СТОЛЕШНИЦАМИ ИЗ СТЕКЛА И МДФ

HoRIZon + стол KH237 / HORIZON + KH237 chairs

stół rozkładany, wymiary: 120÷180/85/76 cm, materiał: blat ceramiczny / stal malowana proszkowo, kolor: blat - humo, nogi - czarne

extension table, dimensions: 120÷180/85/76 cm, material: ceramic top / powder coated steel, color: top - humo, legs - black

стол раскладной, размеры: 120÷180/85/76 cм, материал: керамическая столешница / окрашенная сталь, цвет: столешница - humo, ноги - черный

HoRIZon

Rozkładany, nowoczesny w formie, zaprojektowany

z dbałością o szczegóły. Uwagę zwraca blat z niezwykłą

ceramiczną powłoką, w barwie naturalnego kamienia.

elegancji dodają mu designerskie столła KH237.

Foldable, contemporary design, created with high

attention to detail. Featuring a stunning ceramic top in a

shade of natural stone. Ensembles perfectly with a set of

designer’s chairs KH237.

all dimensions in order: length / width / height

Все размеры указаны в следующей последовательности: длина / ширина / высота

всички размери са в следната последователност: дължина, широчина, височина

67


МАСИ ОТ СТЪКЛО И МДФ / gLASS AnD MDF toP tAbLES / СТОЛЫ СО СТОЛЕШНИЦАМИ ИЗ СТЕКЛА И МДФ

PIXEL + стол KH199 / PIXEL + KH199 chairs

wymiary: ø120/76 cm, materiał: MDF lakierowany / stal malowana proszkowo, kolor: blat - biały, stelaż - czarny

dimensions: ø120/76 cm, material: lacquered MDF / powder coated steel, color: top table - white, frame - black

размеры: ø120/76 cм, материал: окрашенный МДФ/ сталь окрашенная, цвет: столешницы - белый, каркас - черный

NEW

SIZE

PASCAL + стол KH206 / PASCAL + KH206 chairs

wymiary: 160/90/76 cm, materiał: MDF lakierowany / stal malowana proszkowo, kolor: biało-czarny

dimensions: 160/90/76 cm, material: lacquered MDF / powder coated steel, color: white / black

размеры: 160/90/76 cм, материал: окрашенный МДФ / сталь окрашенная, цвет: черно-белый

NEW SIZE

stół rozkładany, wymiary: 160÷200/90/76 cm, materiał: MDF lakierowany / stal malowana proszkowo, kolor: biało-czarny

extension table, dimensions: 160÷200/90/76 cm, material: lacquered MDF / powder coated steel, color: white / black

стол раскладной, размеры: 160÷200/90/76 cм, материал: окрашенный МДФ / сталь окрашенная, цвет: черно-белый

68 всички размери са в следната последователност: дължина, широчина, височина

Все размеры указаны в следующей последовательности: длина / ширина / высота all dimensions in order: length / width / height


МАСИ ОТ СТЪКЛО И МДФ / gLAss AND MDF TOP TAbLes / СТОЛЫ СО СТОЛЕШНИЦАМИ ИЗ СТЕКЛА И МДФ

NEW

HALIFAX + стол KH243 / HALIFAX + KH243 chairs

wymiary: 160/90/76 cm, materiał: MDF laminowany / stal malowana proszkowo, kolor: blat - beton, nogi - czarne

dimensions: 160/90/76 cm, material: lamianted MDF / powder coated steel, color: top - concrete, legs - black

размеры: 160/90/76 cм, материал: ламинированный МДФ / окрашенная сталь, цвет: столешница - бетон, ноги - черный

NEW

1

PROTON + стол KH240 и KH251 / PROTON + KH240 & KH251 chairs

wymiary: 120/75/75 cm, materiał: szkło z imitacją kamienia / stal malowana proszkowo, kolor: grafitowy

dimensions: 120/75/75 cm, material: stone effect glass / powder coated steel, color: graphite

размеры: 120/75/75 cm, материал: стекло с имитацией камня / окрашенная сталь, цвет: графит

1 LINK

all dimensions in order: length / width / height

Все размеры указаны в следующей последовательности: длина / ширина / высота

всички размери са в следната последователност: дължина, широчина, височина

69


МАСИ ОТ СТЪКЛО И МДФ / gLass aND MDF TOp TabLEs / СТОЛЫ СО СТОЛЕШНИЦАМИ ИЗ СТЕКЛА И МДФ

NEW

LION + стол KH250 / LION + KH250 chairs

wymiary: 140/80/75 cm, materiał: MDF lakierowany / stal chromowana, kolor: biały

dimensions: 140/80/75 cm, material: lacquered MDF / chrome steel, color: white

размеры: 140/80/75 cм, материал: окрашенный МДФ / нержавеющая сталь, цвет: белый

NEW

TREVOR + стол KH241 / TREVOR + KH241 chairs

stół rozkładany, wymiary: 130÷170/80/76 cm, materiał: MDF laminowany / MDF lakierowany / stal nierdzewna, kolor: biały-dąb sonoma

extension table, dimensions: 130÷170/80/76 cm, material: laminated MDF / lacquered MDF / stainless steel, color: white / sonoma oak

стол раскладной, размеры: 130÷170/80/76 cм, материал: ламинированный МДФ / окрашенный МДФ / нержавеющая сталь, цвет: белый / дуб сонома

70 всички размери са в следната последователност: дължина, широчина, височина

Все размеры указаны в следующей последовательности: длина / ширина / высота all dimensions in order: length / width / height


МАСИ ОТ СТЪКЛО И МДФ / GlASS AND MDF TOp TAbleS / СТОЛЫ СО СТОЛЕШНИЦАМИ ИЗ СТЕКЛА И МДФ

NEW

THOMAS + стол KH259 / THOMAS + KH259 chairs

stół rozkładany, wymiary: 160÷200/90/75 cm, materiał: MDF lakierowany / MDF laminowany / stal chromowana szczotkowana, kolor: biały-beton

extension table, dimensions: 160÷200/90/75 cm, material: lacquered MDF / laminated MDF / brushed chrome steel, color: white / concrete

стол раскладной, размеры: 160÷200/90/75 cм, материал:окрашенный МДФ / ламинированный МДФ / хромированная нержавеющая сталь, цвет: белый / бетон

MAGNUM prostokąt + стол KH204 / MAGNUM rectangular + KH204 chairs

wymiary: 120/60/76 cm, materiał: stal malowana / drewno lite, kolor: retro white

dimensions: 120/60/76 cm, material: painted steel / solid wood, color: retro white

размеры: 120/60/76 cм, материал: окрашеная сталь / дерево, цвет: белый ретро

all dimensions in order: length / width / height

Все размеры указаны в следующей последовательности: длина / ширина / высота

всички размери са в следната последователност: дължина, широчина, височина

71


МАСИ ОТ СТЪКЛО И МДФ / GlAss ANd MdF top tAbles / СТОЛЫ СО СТОЛЕШНИЦАМИ ИЗ СТЕКЛА И МДФ

MAGNUM kwadrat + стол KH205 / MAGNUM square + KH205 chairs

wymiary: 80/80/76 cm, materiał: stal malowana / drewno lite, kolor: yellow cooper

dimensions: 80/80/76 cm, material: painted steel / solid wood, color: yellow cooper

размеры: 80/80/76 cм, материал: окрашеная сталь / дерево, цвет: состаренная медь

MAGNUM prostokąt + стол KH203 / MAGNUM rectangular + KH203 chairs

wymiary: 120/60/76 cm, materiał: stal malowana / drewno lite, kolor: yellow cooper

dimensions: 120/60/76 cm, material: painted steel / solid wood, color: yellow cooper

размеры: 120/60/76 cм, материал: окрашеная сталь / дерево, цвет: состаренная медь

72 всички размери са в следната последователност: дължина, широчина, височина

Все размеры указаны в следующей последовательности: длина / ширина / высота all dimensions in order: length / width / height


МАСИ ОТ СТЪКЛО И МДФ / glaSS aND MDF toP tableS / СТОЛЫ СО СТОЛЕШНИЦАМИ ИЗ СТЕКЛА И МДФ

NEW

CRISPIN + стол KH249 / CRISPIN + KH249 chairs

stół rozkładany, wymiary: 160÷200/90/76 cm

materiał: MDF lakierowany / stal malowana proszkowo

kolor: blat - biały, nogi - popiel

extension table, dimensions: 160÷200/90/76 cm

material: lacquered MDF / powder coated steel

color: top - white, legs - grey

стол раскладной, размеры: 160÷200/90/76 cм

материал: окрашенный МДФ / окрашенная сталь

цвет: столешница - белый, ноги - серый

CRISPIN

Crispin z stołami KH249 to mariaż prostej formy i

eleganckiego wzornictwa. Miękkie linie, świetnie

dobrana forma oraz kolory stołów i столeł,

pozwolą na wszechstronne ich zastosowanie. Idealny

w kuchni, jadalni a także w salonie.

Crispin combined with a set of KH249 chairs represents a

perfect marriage of a simple form and stylish design. Its

soft shape and immaculate combination of colours and

form guarantees versatile use. Perfect for kitchen, dining

and living room.

KH242

KH242

all dimensions in order: length / width / height

Все размеры указаны в следующей последовательности: длина / ширина / высота

всички размери са в следната последователност: дължина, широчина, височина

73


МАСИ ОТ СТЪКЛО И МДФ / glass aND MDF Top TaBlEs / СТОЛЫ СО СТОЛЕШНИЦАМИ ИЗ СТЕКЛА И МДФ

NEW

WEBER + стол KH236 / WEBER + KH236 chairs

wymiary: 160/90/76 cm, materiał: blat - MDF lakierowany / stal chromowana, nogi - MDF laminowany, kolor: blat - biały, nogi - dąb sonoma

dimensions: 160/90/76 cm, material: top - lacquered MDF / chrome steel, legs - laminated MDF, color: top - white, legs - sonoma oak

размеры: 160/90/76 cм, материал: столешница - окрашенный МДФ / нержавеющая сталь, ноги - ламинированный МДФ, цвет: столешница - белый, ноги - дуб сонома

NEW

RUTEN + стол KH247 / RUTEN + KH247 chairs

stół rozkładany, wymiary: 160÷200/90/76 cm, materiał: MDF lakierowany / stal malowana, kolor: blat - popielaty, nogi - dąb miodowy

extension table, dimensions: 160÷200/90/76 cm, material: lacquered MDF / painted steel, color: top - grey, legs - honey oak

раскладной стол, размеры: 160÷200/90/76 cм, материал: окрашенный МДФ / окрашенная сталь, цвет: столешница - серый, ноги - дуб медовый

74 всички размери са в следната последователност: дължина, широчина, височина

Все размеры указаны в следующей последовательности: длина / ширина / высота all dimensions in order: length / width / height


МАСИ ОТ СТЪКЛО И МДФ / GLAss AND MDF TOp TAbLes / СТОЛЫ СО СТОЛЕШНИЦАМИ ИЗ СТЕКЛА И МДФ

NEW

DONALD + стол KH264 / DONALD + KH264 chairs

wymiary: 150/90/76 cm, materiał: MDF lakierowany / stal malowana, kolor: biały / dąb miodowy

dimensions: 150/90/76 cm, material: lacquered MDF / painted steel, color: white / honey oak

размеры: 150/90/76 cм, материал:окрашенный МДФ / окрашенная сталь, цвет: белый / дуб медовый

GOLIAT + стол KH207 / GOLIAT + KH207 chairs

wymiary: 160/90/76 cm, materiał: MDF + okleina naturalna / stal nierdzewna, kolor: jesion naturalny

dimensions: 160/90/76 cm, material: MDF + natural veneer / stainless steel, color: natural ash

размеры: 160/90/76 cм, материал: МДФ + шпон натуральный / нержавеющая сталь, цвет: ясень натуральный

all dimensions in order: length / width / height

Все размеры указаны в следующей последовательности: длина / ширина / высота

всички размери са в следната последователност: дължина, широчина, височина

75


МАСИ ОТ СТЪКЛО И МДФ / glAss AnD MDF top tAblEs / СТОЛЫ СО СТОЛЕШНИЦАМИ ИЗ СТЕКЛА И МДФ

EDWARD + стол KH214 / EDWARD + KH214 chairs

stół rozkładany, wymiary: 120÷200/100/75 cm, materiał: MDF lakierowany / MDF laminowany / stal malowana, kolor: blat - biały / dąb miodowy, nogi - dąb miodowy

extension table, dimensions: 120÷200/100/75 cm, material: lacquered MDF / laminated MDF / painted steel, color: top - white / honey oak, legs - honey oak

стол раскладной, размеры: 120÷200/100/75 cм, материал: окрашенный МДФ / ламинированный МДФ / окрашенная сталь, цвет: столешницы - белый/дуб медовый, ножек - дуб медовый

RICHARD + стол KH214 / RICHARD + KH214 chairs

stół rozkładany, wymiary: 150÷190/90/75 cm, materiał: MDF lakierowany / MDF laminowany / stal malowana, kolor: blat - biały / czereśnia ant. III, nogi - czereśnia ant. III

extension table, dimensions: 150÷190/90/75 cm, material: lacquered MDF / laminated MDF / painted steel, color: top - white / ant. cherry III, legs - ant. cherry III

стол раскладной, размеры: 150÷190/90/75 cм, материал: окрашенный МДФ / ламинированный МДФ / окрашенная сталь, цвет: столешницы - белый / черешня ант.III, ножек - черешня ант. III

76 всички размери са в следната последователност: дължина, широчина, височина

Все размеры указаны в следующей последовательности: длина / ширина / высота all dimensions in order: length / width / height


МАСИ ОТ СТЪКЛО И МДФ / glASS AND MDF TOp TAblES / СТОЛЫ СО СТОЛЕШНИЦАМИ ИЗ СТЕКЛА И МДФ

NEW

TONIC + стол KH248 / TONIC + KH248 chairs

wymiary: 80/80/76 cm, materiał: szkło / polipropylen / drewno lite, kolor: biały

dimensions: 80/80/76 cm, material: glass / polypropylene / solid wood, color: white

размеры: 80/80/76 cм, материал: стекло / полипропилен / массив, цвет: белый

SOCRATES kwadrat + стол KH201 / SOCRATES square + KH201 chairs

wymiary: 80/80/74 cm, materiał: MDF lakierowany / drewno lite - bukowe, kolor: MDF - biały mat

dimensions: 80/80/74 cm, material: lacquered MDF / solid wood - beech, color: MDF - white matt

размеры: 80/80/74 cм, материал: окрашеный МДФ / массив бука, цвет: МДФ - белый матовый

all dimensions in order: length / width / height

Все размеры указаны в следующей последовательности: длина / ширина / высота

всички размери са в следната последователност: дължина, широчина, височина

77


МАСИ ОТ СТЪКЛО И МДФ / glaSS anD MDF TOP TablES / СТОЛЫ СО СТОЛЕШНИЦАМИ ИЗ СТЕКЛА И МДФ

PROMETHEUS okrągły + стол KH201 / PROMETHEUS round + KH201 chairs

wymiary: ø80/73 cm, materiał: MDF lakierowany / stal malowana / drewno lite - bukowe, kolor: MDF - biały mat

dimensions: ø80/73 cm, material: lacquered MDF / painted steel / solid wood – beech, color: MDF - white matt

размеры: ø80/73 cм, материал: окрашеный МДФ / окрашеная сталь / массив бука, цвет: МДФ - белый матовый

PROMETHEUS kwadrat + стол KH201 / PROMETHEUS square + KH201 chairs

wymiary: 80/80/75 cm, materiał: MDF lakierowany / stal malowana / drewno lite - bukowe, kolor: MDF - biały mat

dimensions: 80/80/75 cm, material: lacquered MDF / painted steel / solid wood - beech, color: MDF - white matt

размеры: 80/80/75 cм, материал: окрашеный МДФ / крашеная сталь / массив бука, цвет: МДФ - белый матовый

78 всички размери са в следната последователност: дължина, широчина, височина

Все размеры указаны в следующей последовательности: длина / ширина / высота all dimensions in order: length / width / height


МАСИ ОТ СТЪКЛО И МДФ / glASS AnD MDF TOp TAblES / СТОЛЫ СО СТОЛЕШНИЦАМИ ИЗ СТЕКЛА И МДФ

SOCRATES okrągły + стол KH201 / SOCRATES round + KH201 chairs

wymiary: ø80/74 cm, materiał: MDF lakierowany / drewno lite - bukowe, kolor: MDF - biały mat

dimensions: ø80/74 cm, material: lacquered MDF / solid wood - beech, color: MDF - white matt

размеры: ø80/74 cм, материал: окрашеный МДФ / массив бука, цвет: МДФ - белый матовый

SOCRATES + стол KH164 / SOCRATES + KH164 chairs

wymiary: 120/80/74 cm, materiał: MDF lakierowany / drewno lite - bukowe, kolor: MDF - biały mat

dimensions: 120/80/74 cm, material: lacquered MDF / solid wood - beech, color: MDF - white matt

размеры: 120/80/74 cм, материал: окрашеный МДФ / массив бука, цвет: МДФ - белый матовый

all dimensions in order: length / width / height

Все размеры указаны в следующей последовательности: длина / ширина / высота

всички размери са в следната последователност: дължина, широчина, височина

79


МАСИ ОТ СТЪКЛО И МДФ / GlASS AND MDF TOp TAblES / СТОЛЫ СО СТОЛЕШНИЦАМИ ИЗ СТЕКЛА И МДФ

DOMINOS + стол KH201 / DOMINOS + KH201 chairs

wymiary: 120/80/75 cm, materiał: szkło / stal malowana / drewno lite - bukowe, kolor: szkło - bezbarwny

dimensions: 120/80/75 cm, material: glass / painted steel / solid wood - beech, color: glass - transparent

размеры: 120/80/75 cм, материал: стекло / окрашеная сталь / массив бука, цвет: стекла - бесцветный

GARTNER + стол KH222 / GARTNER + KH222 chairs

wymiary: 140/80/75 cm, materiał: szkło / stal malowana, kolor: olcha

dimensions: 140/80/75 cm, material: glass / painted steel, color: alder

размеры: 140/80/75 cм, материал: стекло / окрашеная сталь, цвет: ольха

80 всички размери са в следната последователност: дължина, широчина, височина

Все размеры указаны в следующей последовательности: длина / ширина / высота all dimensions in order: length / width / height


МАСИ ОТ СТЪКЛО И МДФ / gLASS AND MDF TOP TAbLES / СТОЛЫ СО СТОЛЕШНИЦАМИ ИЗ СТЕКЛА И МДФ

ALESSANDRO + стол PAOLO / ALESSANDRO + PAOLO chairs

stół rozkładany, wymiary: 160÷240/100/75 cm, materiał: szkło / stal nierdzewna, kolor: mleczny

extension table, dimensions: 160÷240/100/75 cm, material: glass / stainless steel, color: milky

стол раскладной, размеры: 160÷240/100/75 cм, материал: стекло / нержавеющая сталь, цвет: молочный

NEW

TURION + стол KH241 / TURION + KH241 chairs

stół rozkładany, wymiary: 120÷180/80/76 cm, materiał: szkło / stal malowana proszkowo, kolor: blat - khaki, nogi - jasny beż

extension table, dimensions: 120÷180/80/76 cm, material: glass / powder coated steel, color: top - khaki, legs - light beige

стол раскладной, размеры: 120÷180/80/76 cм, материал: стекло / окрашенная сталь: столешница - капучино, ноги - светлый беж

all dimensions in order: length / width / height

Все размеры указаны в следующей последовательности: длина / ширина / высота

всички размери са в следната последователност: дължина, широчина, височина

81


МАСИ ОТ СТЪКЛО И МДФ / glASS And MdF top tABleS / СТОЛЫ СО СТОЛЕШНИЦАМИ ИЗ СТЕКЛА И МДФ

ARABIS 2 + стол KH182 / ARABIS 2 + KH182 chairs

stół rozkładany, wymiary: 122÷182/82/76 cm, materiał: stal malowana proszkowo / szkło z imitacją kamienia, kolor: blat - grafit, stelaż - beżowy

extension table, dimensions: 122÷182/82/76 cm, material: powder coated steel / glass with stone effect, color: top - graphite, frame - beige

стол раскладной, размеры: 122÷182/82/76 cм, материал: окрашенная сталь / стекло с имитацией камня, цвет: столешницы - графит, каркас - бежевый

ARABIS + стол KH182 / ARABIS + KH182 chairs

stół rozkładany, wymiary: 122÷182/82/76 cm, materiał: szkło / stal malowana proszkowo, kolor: szkło - jasny brąz, stelaż - beżowy

extension table, dimensions: 122÷182/82/76 cm, material: glass / powder coated steel, color: glass - light brown, frame - beige

стол раскладной, размеры: 122÷182/82/76 cм, материал: стекло / окрашенная сталь, цвет: стекла - светло-коричневый, каркас - бежевый

82 всички размери са в следната последователност: дължина, широчина, височина

Все размеры указаны в следующей последовательности: длина / ширина / высота all dimensions in order: length / width / height


МАСИ ОТ СТЪКЛО И МДФ / glASS AND MDF TOp TABlES / СТОЛЫ СО СТОЛЕШНИЦАМИ ИЗ СТЕКЛА И МДФ

BENEDIKT + стол KH190 / BENEDIKT + KH190 chairs

stół rozkładany, wymiary: 160÷235/90/75 cm, materiał: szkło / MDF laminowany / stal malowana proszkowo, kolor: szkło i stelaż - czarny, wkładka - orzech

extension table, dimensions: 160÷235/90/75 cm, material: glass / laminated MDF / powder coated steel, color: glass and frame - black, insert - walnut

стол раскладной, размеры: 160÷235/90/75 cм, материал: стекло / ламинированный МДФ / окрашенная сталь, цвет: стекла и каркаса - черный, вставки - орех

MAESTRO + стол KH208 / MAESTRO + KH208 chairs

stół rozkładany, wymiary: 120÷255/80/76 cm, materiał: stal malowana proszkowo / MDF laminowany / szkło, kolor: blat - dąb sonoma / mleczny, stelaż - czarny

extension table, dimensions: 120÷255/80/76 cm, material: powder coated steel / laminated MDF / glass, color: top - sonoma oak / milky, frame - black

стол раскладной, размеры: 120÷255/80/76 cм, материал: окрашенная сталь / ламинированный МДФ/стекло, цвет: столешницы -дуб сонома / молочный, каркас - черный

all dimensions in order: length / width / height

Все размеры указаны в следующей последовательности: длина / ширина / высота

всички размери са в следната последователност: дължина, широчина, височина

83


МАСИ ОТ СТЪКЛО И МДФ / glAss AND MDF tOp tABlEs / СТОЛЫ СО СТОЛЕШНИЦАМИ ИЗ СТЕКЛА И МДФ

FABIO + стол KH217 / FABIO + KH217 chairs

wymiary: 150/90/75 cm, materiał: MDF laminowany / stal malowana proszkowo, kolor: blat - dąb sonoma, nogi - czarny

dimensions: 150/90/75 cm, material: laminated MDF / powder coated steel, color: top - sonoma oak, legs - black

размеры: 150/90/75 cм, материал: окрашенный МДФ/ окрашенная сталь, цвет: столешницы - дуб сонома, ножек - черный

KAYDEN + стол KH149 / KAYDEN + KH149 chairs

stół rozkładany, wymiary: 140÷200/90/76 cm, materiał: szkło / stal malowana, kolor: szkło - beżowy

extension table, dimensions: 140÷200/90/76 cm, material: glass / painted steel, color: glass - beige

стол раскладной, размеры: 140÷200/90/76 cм, материал: стекло / окрашеная сталь, цвет: стекла - бежевый

84 всички размери са в следната последователност: дължина, широчина, височина

Все размеры указаны в следующей последовательности: длина / ширина / высота all dimensions in order: length / width / height


МАСИ ОТ СТЪКЛО И МДФ / gLASS ANd MdF TOp TAbLeS / СТОЛЫ СО СТОЛЕШНИЦАМИ ИЗ СТЕКЛА И МДФ

ALSTON + стол KH168 / ALSTON + KH168 chairs

stół rozkładany, wymiary: 120÷180/80/75 cm, materiał: szkło / stal malowana, kolor: szkło - czarny, stelaż - biały

extension table, dimensions: 120÷180/80/75 cm, material: glass / painted steel, color: glass - black, frame - white

стол раскладной, размеры: 120÷180/80/75 cм, материал: стекло / окрашеная сталь, цвет: стекла -черный, каркас - белый

ALSTON + стол KH168 / ALSTON + KH168 chairs

stół rozkładany, wymiary: 120÷180/80/75 cm, materiał: szkło / stal malowana, kolor: szkło - beżowy, stelaż - biały

extension table, dimensions: 120÷180/80/75 cm, material: glass / painted steel, color: glass - beige, frame - white

стол раскладной, размеры: 120÷180/80/75 cм, материал: стекло / окрашеная сталь, цвет: стекла -бежевый, каркас - белый

all dimensions in order: length / width / height

Все размеры указаны в следующей последовательности: длина / ширина / высота

всички размери са в следната последователност: дължина, широчина, височина

85


МАСИ ОТ СТЪКЛО И МДФ / gLAss And MdF Top TABLEs / СТОЛЫ СО СТОЛЕШНИЦАМИ ИЗ СТЕКЛА И МДФ

LAMBERT + стол KH147 / LAMBERT + KH147 chairs

stół rozkładany, wymiary: 120÷180/80/76 cm, materiał: szkło / stal chromowana, kolor: szkło - czarny z bezbarwną obwódką

extension table, dimensions: 120÷180/80/76 cm, material: glass / chrome steel, color: glass - black with transparent edge

стол раскладной, размеры: 120÷180/80/76 cм, материал: стекло / хромированная сталь, цвет: стекла - черный с бесцветной каймой

LAMBERT + стол KH131 / LAMBERT + KH131 chairs

stół rozkładany, wymiary: 120÷180/80/76 cm, materiał: szkło / stal chromowana, kolor: szkło - ekstra biały z bezbarwną obwódką

extension table, dimensions: 120÷180/80/76 cm, material: glass / chrome steel, color: glass - extra white with transparent edge

стол раскладной, размеры: 120÷180/80/76 cм, материал: стекло / хромированная сталь, цвет: стекла - экстра белый с бесцветной каймой

86 всички размери са в следната последователност: дължина, широчина, височина

Все размеры указаны в следующей последовательности: длина / ширина / высота all dimensions in order: length / width / height


МАСИ ОТ СТЪКЛО И МДФ / glAss AND MDF TOp TAblEs / СТОЛЫ СО СТОЛЕШНИЦАМИ ИЗ СТЕКЛА И МДФ

ANTON + стол KH219 / ANTON + KH219 chairs

wymiary: 140/80/75 cm, materiał: szkło / stal malowana, kolor: szkło - czarny

dimensions: 140/80/75 cm, material: glass / painted steel, color: glass - black

размеры: 140/80/75 cм, материал: стекло / окрашеная сталь, цвет: черный

KEVIN + стол KH199 / KEVIN + KH199 chairs

wymiary: 140/80/76 cm, materiał: szkło / MDF lakierowany, kolor: szkło - czarny

dimensions: 140/80/76 cm, material: glass / lacquered MDF, color: glass - black

размеры : 140/80/76 cм, материал: стекло / лакированный МДФ, цвет: черный

all dimensions in order: length / width / height

Все размеры указаны в следующей последовательности: длина / ширина / высота

всички размери са в следната последователност: дължина, широчина, височина

87


МАСИ ОТ СТЪКЛО И МДФ / glASS And MdF TOP TAblES / СТОЛЫ СО СТОЛЕШНИЦАМИ ИЗ СТЕКЛА И МДФ

PORTER + стол KH186 / PORTER + KH186 chairs

wymiary: 140/80/75 cm, materiał: szkło / stal chromowana, kolor: szkło - bezbarwny

dimensions: 140/80/75 cm, material: glass / chrome steel, color: glass - transparent

размеры: 140/80/75 cм, материал: стекло / хромированная сталь, цвет: стекла - бесцветный

MARCUS + стол KH188 / MARCUS + KH188 chairs

wymiary: 160/90/75 cm, materiał: szkło / stal chromowana, kolor: szkło - czarny

dimensions: 160/90/75 cm, material: glass / chrome steel, color: glass - black

размеры: 160/90/75 cм, материал: стекло / хромированная сталь, цвет: стекла - черный

88 всички размери са в следната последователност: дължина, широчина, височина

Все размеры указаны в следующей последовательности: длина / ширина / высота all dimensions in order: length / width / height


МАСИ ОТ СТЪКЛО И МДФ / gLass and MdF TOp TabLEs / СТОЛЫ СО СТОЛЕШНИЦАМИ ИЗ СТЕКЛА И МДФ

NEW

COLOR

MERLOT prostokąt + стол KH185 / MERLOT rectangular + KH185 chairs

wymiary: 120/75/75 cm, materiał: szkło / stal malowana proszkowo, kolory: szkło - biały lub czarny

dimensions: 120/75/75 cm, material: glass / powder coated steel, colors: glass - white, black

размеры: 120/75/75 cм, материал: стекло / окрашенная сталь, цветa: стекла - белый или черный

NEW

COLOR

MERLOT kwadrat + стол KH210 / MERLOT square + KH210 chairs

wymiary: 80/80/75 cm, materiał: szkło / stal malowana proszkowo, kolor: biały lub czarny

dimensions: 80/80/75 cm, material: glass / powder coated steel, colors: white, black

размеры: 80/80/75 cм, материал: стекло / окрашенная сталь, цветa: белый или черный

all dimensions in order: length / width / height

Все размеры указаны в следующей последовательности: длина / ширина / высота

всички размери са в следната последователност: дължина, широчина, височина

89


МАСИ ОТ СТЪКЛО И МДФ / glAss ANd MdF TOp TABlEs / СТОЛЫ СО СТОЛЕШНИЦАМИ ИЗ СТЕКЛА И МДФ

blat stołu / table top / столешницы

TIMBER + стол KH168 / TIMBER + KH168 chairs

wymiary: 120/75/75 cm, materiał: szkło / stal malowana proszkowo, kolor: blat - dąb sonoma, nogi - biały

dimensions: 120/75/75 cm, material: glass / powder coated steel, color: top - sonoma oak, legs - white

размеры: 120/75/75 cм, материал: стекло / окрашенная сталь, цвет: столешницы - дуб сонома, ножек - белый

MURANO + стол KH211 / MURANO + KH211 chairs

wymiary: 120/80/75 cm, materiał: szkło / stal laminowana, kolor: dąb sonoma

dimensions: 120/80/75 cm, material: glass / laminated steel, color: sonoma oak

размеры: 120/80/75 cм, материал: стекло / окрашенная сталь, цвет: дуб сонома

90 всички размери са в следната последователност: дължина, широчина, височина

Все размеры указаны в следующей последовательности: длина / ширина / высота all dimensions in order: length / width / height


МАСИ ОТ СТЪКЛО И МДФ / gLAss ANd MdF TOP TAbLes / СТОЛЫ СО СТОЛЕШНИЦАМИ ИЗ СТЕКЛА И МДФ

TOPAZ + стол KH209 / TOPAZ + KH209 chairs

wymiary: 120/80/75 cm, materiał: szkło / stal nierdzewna

dimensions: 120/80/75 cm, material: glass / stainless steel

размеры: 120/80/75 cм, материал: стекло / нержавеющая сталь

TALON + стол KH94 / TALON + KH94 chairs

wymiary: 140/80/74 cm, materiał: szkło / stal malowana, kolory: blat - bezbarwny z czarnym pasem lub z beżowym pasem

diemensions: 140/80/74 cm, material: glass / painted steel, colors: transparent top with black or beige strip

размеры: 140/80/74 cм, материал: стекло / окрашеная сталь, цвета: столешницы - бесцветный с черной или бежевой полосой

all dimensions in order: length / width / height

Все размеры указаны в следующей последовательности: длина / ширина / высота

всички размери са в следната последователност: дължина, широчина, височина

91


МАСИ ОТ СТЪКЛО И МДФ / glAss AND MDF tOp tABlEs / СТОЛЫ СО СТОЛЕШНИЦАМИ ИЗ СТЕКЛА И МДФ

RAYMOND + стол KH135 / RAYMOND + KH135 chairs

wymiary: ø100/73 cm, materiał: szkło / stal chromowana, kolor: szkło - bezbarwny

dimensions: ø100/73 cm, material: glass / chrome steel, color: glass - transparent

размеры: ø100/73 cм, материал: стекло / хромированная сталь, цвет: стекла - бесцветный

BECKER + стол KH211 / BECKER + KH211 chairs

wymiary: ø100/75 cm, materiał: szkło / stal chromowana

dimensions: ø100/75 cm, material: glass / chrome steel

размеры: ø100/75 cм, материал: стекло / хромированная сталь, цвет: стекла - бесцветный

92 всички размери са в следната последователност: дължина, широчина, височина

Все размеры указаны в следующей последовательности: длина / ширина / высота all dimensions in order: length / width / height


МАСИ ОТ СТЪКЛО И МДФ / gLASS AND MDF tOp tAbLeS / СТОЛЫ СО СТОЛЕШНИЦАМИ ИЗ СТЕКЛА И МДФ

ADONIS + стол KH70 / ADONIS + KH70 chairs

wymiary: 120/80/76 cm, materiał: MDF lakierowany / stal malowana, kolor: MDF - biały

dimensions: 120/80/76 cm, material: lacquered MDF / painted steel, color: MDF - white

размеры: 120/80/76 cм, материал: окрашеный МДФ / окрашеная сталь, цвет: МДФ - белый

RONALD + стол KH104 / RONALD + KH104 chairs

wymiary: a) 80÷120/80/75 cm

b) 120/80/75 cm

c) 120÷160/80/75 cm

d) 160/90/75 cm

e) 160÷200/90/75 cm

materiał: MDF lakierowany, kolor: MDF - biały

dimensions: a) 80÷120/80/75 cm

b) 120/80/75 cm

c) 120÷160/80/75 cm

d) 160/90/75 cm

e) 160÷200/90/75 cm

material: lacquered MDF, color: MDF - white

размеры: a) 80÷120/80/75 cм

b) 120/80/75 cм

c) 120÷160/80/75 cм

d) 160/90/75 cм

e) 160÷200/90/75 cм

материал: окрашеный МДФ, цвет: МДФ - белый

RONALD + стол KH104 / RONALD + KH104 chairs

wymiary: a) 120/80/75 cm

b) 160/90/75 cm

materiał: MDF lakierowany, kolor: MDF - popielaty

dimensions: a) 120/80/75 cm

b) 160/90/75 cm

material: lacquered MDF, color: MDF - grey

размеры: a) 120/80/75 cм

b) 160/90/75 cм

материал: окрашеный МДФ, цвет: МДФ - серый

all dimensions in order: length / width / height

Все размеры указаны в следующей последовательности: длина / ширина / высота

всички размери са в следната последователност: дължина, широчина, височина

93


МАСИ ОТ СТЪКЛО И МДФ / gLAss AnD MDF TOP TAbLEs / СТОЛЫ СО СТОЛЕШНИЦАМИ ИЗ СТЕКЛА И МДФ

PEPPITA + стол PEPPI / PEPPITA + PEPPI chairs

wymiary: ø100/73 cm

materiał: MDF lakierowany / drewno lite brzozowe, kolor: blat - biały mat

dimensions: ø100/73 cm

material: lacquered MDF / solid birch wood, color: top - white matt

размеры: ø100/73 cм

материал: окрашеный МДФ / массив березы, цвет: столешницы - белый матовый

PEPPITA + стол PEPPI / PEPPITA + PEPPI chairs

wymiary: ø100/73 cm

materiał: MDF lakierowany / drewno lite brzozowe, kolor: blat - limonkowy

dimensions: ø100/73 cm

material: lacquered MDF / solid birch wood, color: MDF - lime green

размеры: ø100/73 cм

материал: окрашеный МДФ / массив березы, цвет: столешницы - салатовый

LORRITA + стол PEPPI / LORRITA + PEPPI chairs

wymiary 120/80/73 cm

materiał: MDF lakierowany / drewno lite brzozowe, kolor: blat - biały mat

dimensions: 120/80/73 cm

material: lacquered MDF / solid birch wood, color: top - white matt

размеры: 120/80/73 cм

материал: окрашеный МДФ / массив березы, цвет: столешницы - белый матовый

LORRITA + стол PEPPI / LORRITA + PEPPI chairs

wymiary 120/80/73 cm

materiał: MDF lakierowany / drewno lite brzozowe, kolor: blat - popiel

dimensions: 120/80/73 cm

material: lacquered MDF / solid birch wood, color: top - grey

размеры 120/80/73 cм

материал: окрашеный МДФ / массив березы, цвет: столешницы - серый

LORRITA + стол PEPPI / LORRITA + PEPPI chairs

wymiary 120/80/73 cm

materiał: MDF lakierowany / drewno lite brzozowe, kolor: blat - limonkowy

dimensions: 120/80/73 cm

material: lacquered MDF / solid birch wood, color: top - lime green

размеры 120/80/73 cм

материал: окрашеный МДФ / массив березы, цвет: столешницы - салатовый

94 всички размери са в следната последователност: дължина, широчина, височина

Все размеры указаны в следующей последовательности: длина / ширина / высота all dimensions in order: length / width / height


МАСИ ОТ СТЪКЛО И МДФ / GlASS ANd MdF Top TAblES / СТОЛЫ СО СТОЛЕШНИЦАМИ ИЗ СТЕКЛА И МДФ

KENT + стол KH210 / KENT + KH210 chairs

stół rozkładany, wymiary: 80÷130/80/76 cm, materiał: szkło / stal chromowana

kolor: szkło - zielony

extension table, dimensions: 80÷130/80/76 cm, material: glass / chrome steel

color: glass - green

стол раскладной, размеры: 80÷130/80/76 cм, материал: стекло / хромированная сталь

цвет: стекла - зеленый

KENT + стол KH70C / KENT + KH70C chairs

stół rozkładany, wymiary: 80÷130/80/76 cm, materiał: szkło / stal chromowana,

kolory: szkło - popiel

extension table, dimensions: 80÷130/80/76 cm, material: glass / chrome steel

colors: glass - brown, grey, red, purple, beige

стол раскладной, размеры: 80÷130/80/76 cм, материал: стекло / хромированная сталь,

цвет: стекла - серый

ARGUS + стол KH196 / ARGUS + KH196 chairs

wymiary: 100/60/75 cm, materiał: szkło / stal malowana, kolor: szkło - beżowy, stelaż - biały

dimensions: 100/60/75 cm, material: glass / painted steel, color: glass - beige, frame - white

размеры: 100/60/75 cм, материал: стекло / окрашеная сталь, цвет: стекла - бежевый, каркас - белый

ARGUS + стол KH168 / ARGUS + KH168 chairs

wymiary: 100/60/75 cm, materiał: szkło / stal malowana, kolor: szkło - czarny, stelaż - biały

dimensions: 100/60/75 cm, material: glass / painted steel, color: glass - black, frame - white

размеры : 100/60/75 cм, материал: стекло / окрашеная сталь, цвет: стекла - черный, каркас - белый

all dimensions in order: length / width / height

Все размеры указаны в следующей последовательности: длина / ширина / высота

всички размери са в следната последователност: дължина, широчина, височина

95


МАСИ ОТ СТЪКЛО И МДФ / gLaSS and MdF Top TabLES / СТОЛЫ СО СТОЛЕШНИЦАМИ ИЗ СТЕКЛА И МДФ

LESTER 90 + стол KH187 / LESTER 90 + KH187 chairs

wymiary: 90/60/76 cm, materiał: szkło / stal nierdzewna, kolor: blat górny - bezbrawny, blat dolny - czarny

dimensions: 90/60/76 cm, material: glass / stainless steel, color: top glass - transparent, lower glass - black

размеры: 90/60/76 cм, материал: стекло / нержавеющая сталь, цвет: столешницы - бесцветный, полки - черный

LESTER 90 + стол KH209

LESTER 90 + KH209 chairs

LESTER 90 + стол KH202 / LESTER 90 + KH202 chairs

wymiary: 90/60/76 cm, materiał: szkło / stal nierdzewna, kolor: blat górny - bezbarwny, blat dolny - mleczny

dimensions: 90/60/76 cm, material: glass / stainless steel, color: top glass - transparent, lower glass - milky

размеры: 90/60/76 cм, материал: стекло / нержавеющая сталь, цвет: столешницы - бесцветный, полки - молочный

LESTER 120 + стол KH187 / LESTER 120 + KH187 chairs

wymiary: 120/75/76 cm, materiał: szkło / stal nierdzewna, kolor: blat górny - bezbrawny, blat dolny - czarny

dimensions: 120/75/76 cm, material: glass / stainless steel, color: top glass - transparent, lower glass - black

размеры : 120/75/76 cм, материал: стекло / нержавеющая сталь, цвет: столешницы - бесцветный, полки - черный

96 всички размери са в следната последователност: дължина, широчина, височина

Все размеры указаны в следующей последовательности: длина / ширина / высота all dimensions in order: length / width / height


МАСИ ОТ СТЪКЛО И МДФ / GLAss ANd MdF tOp tAbLes / СТОЛЫ СО СТОЛЕШНИЦАМИ ИЗ СТЕКЛА И МДФ

LOGAN + стол KH135 / LOGAN + KH135 chairs

stół rozkładany, wymiary: 96÷142/70/75 cm, materiał: szkło / stal chromowana, kolor: szkło - czarny

extension table, dimensions: 96÷142/70/75 cm, material: glass / chrome steel, color: glass - black

стол раскладной, размеры: 96÷142/70/75 cм, материал: стекло / хромированная сталь, цвет: стекла - молочный или черный

LOGAN 2 + стол KH131 / LOGAN 2 + KH131 chairs

stół rozkładany, wymiary: 96÷142/70/75 cm, materiał: szkło / stal chromowana, kolory: szkło - biały lub popiel

extension table, dimensions: 96÷142/70/75 cm, material: glass / chrome steel, colors: glass - white, grey

стол раскладной, размеры: 96÷142/70/75 cм, материал: стекло / хромированная сталь, цвет: стекла - белый или серый

L31 + стол KH138 / L31 + KH138 chairs

stół rozkładany, wymiary: 110÷170/74/76 cm, materiał: szkło / stal chromowana, kolory: szkło - biały lub beżowy

extension table, dimensions: 110÷170/74/76 cm, material: glass / chrome steel, colors: glass - white or beige

стол раскладной, размеры: 110÷170/74/76 cм, материал: стекло / хромированная сталь, цвет: стекла - белый или бежевый

all dimensions in order: length / width / height

Все размеры указаны в следующей последовательности: длина / ширина / высота

всички размери са в следната последователност: дължина, широчина, височина

97


МАСИ ОТ СТЪКЛО И МДФ / gLASS ANd MdF TOp TAbLES / СТОЛЫ СО СТОЛЕШНИЦАМИ ИЗ СТЕКЛА И МДФ

ELTON + стол KH120 / ELTON + KH120 chairs

stół rozkładany, wymiary: 100÷150/80/75 cm, materiał: szkło / stal chromowana, kolor: szkło - beżowy

extension table, dimensions: 100÷150/80/75 cm, material: glass / chrome steel, color: glass - beige

стол раскладной, размеры: 100÷150/80/75 cм, материал: стекло/хромированная сталь, цвет: стекла - бежевый

NESTOR + стол KH106 / NESTOR + KH106 chairs

stół rozkładany, wymiary: 130/80÷130/75 cm, materiał: szkło / stal chromowana, kolor: szkło - popielaty

extension table, dimensions: 130/80÷130/75 cm, material: glass / chrome steel, color: glass - grey

стол раскладной, размеры: 130/80÷130/75 cм, материал: стекло / хромированная сталь, цвет: стекла - серый

WALTER 2 + стол KH85 / WALTER 2 + KH85 chairs

wymiary: 130/80/74 cm, materiał: szkło / stal nierdzewna, kolor: szkło - czarny

dimensions: 130/80/74 cm, material: glass / stainless steel, color: glass - black

размеры: 130/80/74 cм, материал: стекло/нержавеющая сталь, цвет: стекла - черный

98 всички размери са в следната последователност: дължина, широчина, височина

Все размеры указаны в следующей последовательности: длина / ширина / высота all dimensions in order: length / width / height


МАСИ ОТ СТЪКЛО И МДФ / glaSS aNd MdF tOP taBlES / СТОЛЫ СО СТОЛЕШНИЦАМИ ИЗ СТЕКЛА И МДФ

EPIR + стол K220 / EPIR + K220 chairs

wymiary: 100/60/75 cm, materiał: szkło / stal malowana, kolor: blat - dąb sonoma / popiel, nogi - dąb miodowy

dimensions: 100/60/75 cm, material: glass / painted steel, color: top - sonoma oak / grey, legs - honey oak

размеры: 100/60/75 cм, материал: стекло / окрашеная сталь, цвет: столешницы - дуб сонома/серый, ножек - дуб медовый

ERWIN + стол KH134 / ERWIN + KH134 chairs

wymiary: 100/70/75 cm, materiał: szkło / stal chromowana, kolor: szkło - bezbarwny

dimensions: 100/70/75 cm, material: glass / chrome steel, color: glass - transparent

размеры: 100/70/75 cм, материал: стекло / хромированная сталь, цвет: стекла - бесцветный

CORWIN BIS + стол KH2 / CORWIN BIS + KH2 chairs

wymiary: 125/75/72 cm, materiał: szkło / stal chromowana, kolor: szkło - bezbarwny

dimensions: 125/75/72 cm, material: glass / chrome steel, color: glass - transparent

размеры: 125/75/72 cм, материал: стекло / хромированная сталь, цвет: стекла - бесцветный

all dimensions in order: length / width / height

Все размеры указаны в следующей последовательности: длина / ширина / высота

всички размери са в следната последователност: дължина, широчина, височина

99


МАСИ ОТ СТЪКЛО И МДФ / gLASS AND MDF TOp TABLES / СТОЛЫ СО СТОЛЕШНИЦАМИ ИЗ СТЕКЛА И МДФ

LENART + стол KH134 / LENART + KH134 chairs

wymiary: 130/80/75 cm, materiał: szkło / stal nierdzewna, kolor: blat górny - zielonkawy, blat dolny - czarny z jasnymi wzorami

dimensions: 130/80/75 cm, material: glass / stainless steel, color: top - green, bottom - black with light decorations

размеры: 130/80/75 cм, материал: cтекло / нержавеющая сталь, цвет: столешницы - зеленоватый, полки - черный со светлыми узорами

CRISTAL + стол KH4M / CRISTAL + KH4M chairs

wymiary: 150/90/77 cm, materiał: szkło / stal nierdzewna, kolor: szkło - bezbarwno-mleczny lub czarny

dimensions: 150/90/77 cm, material: glass / stainless steel, color: glass - transparent / milky or black

размеры: 150/90/77 cм, материал: стекло / нержавеющая сталь, цвет: стекла - бесцветно-молочный или черный

BOND + стол KH4 / BOND + KH4 chairs

wymiary: 160/90/76 cm, materiał: szkło / stal chromowana, kolor: szkło - bezbarwno-mleczny

dimensions: 160/90/76 cm, material: glass / chrome steel, color: glass - transparent / milky

размеры: 160/90/76 cм, материал: стекло/хромированная сталь, цвет: стекла - бесцветно-молочный

100 всички размери са в следната последователност: дължина, широчина, височина

Все размеры указаны в следующей последовательности: длина / ширина / высота all dimensions in order: length / width / height


МАСИ ОТ СТЪКЛО И МДФ / gLAss AnD MDF tOp tAbLes / СТОЛЫ СО СТОЛЕШНИЦАМИ ИЗ СТЕКЛА И МДФ

CYRYL + стол KH100 / CYRYL + KH100 chairs

wymiary: ø80/74 cm, materiał: szkło / stal chromowana / marmur, kolor: szkło - bezbarwny

dimensions: ø80/74 cm, material: glass / chrome steel / marble, color: glass - transparent

размеры: ø80/74 cм, материал: стекло / хромированная сталь / мрамор, цвет: стекла - бесцветный

ADAM + стол KH135 / ADAM + KH135 chairs

wymiary: ø90/75 cm, materiał: szkło / stal chromowana, kolor: szkło - bezbarwny

dimensions: ø90/75 cm, material: glass / chrome steel, color: glass - transparent

размеры: ø90/75 cм, материал: стекло / хромированная сталь, цвет: стекла - бесцветный

OMAR + стол KH135 / OMAR + KH135 chairs

wymiary: ø90/75 cm, materiał: MDF lakierowany / stal chromowana, kolor: MDF - biały

dimensions: ø90/75 cm, material: lacquered MDF / chrome steel, color: MDF - white

размеры: ø90/75 cм, материал: окрашеный МДФ/ хромированная сталь, цвет: МДФ - белый

all dimensions in order: length / width / height

Все размеры указаны в следующей последовательности: длина / ширина / высота

всички размери са в следната последователност: дължина, широчина, височина

101


ТРАПЕЗНИ КОМПЛЕКТИ / glAss AND MDF TOp TAblEs / СТОЛЫ СО СТОЛЕШНИЦАМИ ИЗ СТЕКЛА И МДФ

52

40

82

45

taboret ACORD

ACORD stool

Комплект RECORD okrągły маса + 4 столa / RECORD round set table + 4 chairs

stół o wymiarach: ø90/75 cm, materiał: MDF lakierowany / stal malowana, kolor: biały mat

dimensions of table: ø90/75 cm, material: lacquered MDF / painted steel, color: white matt

стол: Ø90/75 cм, материал: окрашенный МДФ / окрашенная сталь, цвет: белый матовый / дуб медовый

52

40

82

45

taboret ACORD

ACORD stool

Комплект RECORD prostokąt маса + 4 столa / RECORD rectangular set table + 4 chairs

stół o wymiarach: 110/70/75 cm, materiał: MDF lakierowany / stal malowana, kolor: biały mat

dimensions of table: 110/70/75 cm, material: lacquered MDF / painted steel, color: white matt

стол размеры: 110/70/75 cм, материал: окрашенный МДФ / сталь окрашенная, цвет: белый матовый / дуб медовый

42

47

84

45

Комплект AVANT маса + 4 столa / AVANT set table + 4 chairs

stół o wymiarach: 110/70/75 cm, materiał: MDF lakierowany / stal malowana, kolor: biały

dimensions of table: 110/70/75 cm, material: lacquered MDF / painted steel, color: white

стол размеры: 110/70/75 cм, материал: сталь окрашенная / МДФ ламинированный, цвет: белый / дуб сонома

102 всички размери са в следната последователност: дължина, широчина, височина

Все размеры указаны в следующей последовательности: длина / ширина / высота all dimensions in order: length / width / height


ТРАПЕЗНИ КОМПЛЕКТИ / DININg SETS / НАБОРЫ СТОЛ + СТУЛЬЯ

36

38

84

44

Комплект FAUST маса + 4 столa / FAUST set table + 4 chairs

stół o wymiarach: 110/70/75 cm, materiał: stal malowana proszkowo / MDF laminowany, kolor: dąb sonoma

dimensions of table: 110/70/75 cm, material: powder coated steel / laminated MDF, color: sonoma oak

стол размеры: 110/70/75 cм, материал: сталь окрашенная / МДФ ламинированный, цвет: дуб сонома

42

46

93

48

Комплект MERTON маса + 4 столa / MERTON set table + 4 chairs

stół o wymiarach: Ø90/75, materiał: stal malowana proszkowo / szkło / tkanina, kolor: czarny-cappuccino

dimensions of table: Ø90/75 cm, material: powder coated steel / glass / cloth, color: black / cappuccino

стол размеры: Ø90/75 cм, материал: сталь окрашенная / стекло / ткань, цвет: черный / каппучино

44

45

86

45

Комплект RELIANT маса + 4 столa / RELIANT set table + 4 chairs

stół o wymiarach: 120/80/75, materiał: stal malowana / MDF laminowany, kolor: coffee-old vasion

dimensions of table: 120/80/75 cm, material: painted steel / laminated MDF, color: coffee / old vasion

стол размеры: 120/80/75 cм, материал: сталь окрашенная / МДФ ламинированная, цвет: кофе / old vasion

all dimensions in order: length / width / height

Все размеры указаны в следующей последовательности: длина / ширина / высота

всички размери са в следната последователност: дължина, широчина, височина

103


ТРАПЕЗНИ КОМПЛЕКТИ / DInInG sETs / НАБОРЫ СТОЛ + СТУЛЬЯ

44

49

77

45

Комплект FIGARO маса + 4 стола / FIGARO set table + 4 chairs

stół o wymiarach: 105/75/74 cm, materiał: stal malowana proszkowo / szkło / tworzywo, kolor: limonkowy

dimensions of table: 105/75/74 cm, material: powder coated steel / glass / plastic, color: lime green

стол, размеры: 105/75/74 cм, материал: окрашенная сталь / стекло / пластик, цвет: салатовый / белый

46

42

90

44

Комплект ELBERT маса + 4 стола / ELBERT set table + 4 chairs

stół o wymiarach: 117/77/75 cm, materiał: blat i siedziska - płyta MDF laminowana, stelaże - stal malowana proszkowo, kolor: buk

dimensions of table: 117/77/75 cm, table top and seats of chairs - laminated MDF, frames - powder coated steel, color: beech

стол, размеры: 117/77/75 cм, материал: столешница и сиденья - ламинированный МДФ, каркас - окрашенная сталь, цвет: бук / серый

40

45

86

44

Комплект RALPH маса + 4 стола / RALPH set table + 4 chairs

stół o wymiarach: 110/70/75 cm, materiał: blat i siedziska - płyta MDF laminowana, stelaże - stal malowana proszkowo, kolor: dąb sonoma

dimensions of table: 110/70/75 cm, material: table top and seats of chairs - laminated MDF, frames: powder coated steel, color: sonoma oak

стол, размеры: 110/70/75 cм, материал: столешница и сиденья - ламинированный МДФ, каркас - окрашеная сталь, цвет: дуб сонома / серый

104 всички размери са в следната последователност: дължина, широчина, височина

Все размеры указаны в следующей последовательности: длина / ширина / высота all dimensions in order: length / width / height


ТРАПЕЗНИ КОМПЛЕКТИ / DiNiNg SETS / НАБОРЫ СТОЛ + СТУЛЬЯ

40

45

91

45

Комплект NATAN маса + 4 стола / NATAN set table + 4 chairs

stół o wymiarach: 110/70/76 cm, materiał: blat i siedziska - płyta MDF laminowana, stelaże - stal malowana proszkowo, kolor: orzech

dimensions of table: 110/70/76 cm, material: table top and seats of chairs - laminated MDF, frames - powder coated steel, color: walnut

стол, размеры: 110/70/76 cм, материал: столешница и сиденья - ламинированный МДФ, каркас - окрашенная сталь, цвет: орех / серый

42

47

84

44

Комплект NEW STARTER маса + 4 стола / NEW STARTER set table + 4 chairs

stół o wymiarach: 110/72/74 cm, materiał: blat - płyta MDF malowana, stelaże - drewno lite, siedziska - tapicerka, kolor: espresso

dimensions of table: 110/72/74 cm, material: table top - painted MDF, frames - solid wood , seats of chairs - upholstery, color: espresso

стол, размеры: 110/72/74 cм, материал: столешница - ламинированный МДФ, каркас - массив,сиденья - ткань, цвет: эспрессо

39

42

80

44

Комплект LANCE маса + 2 стола / LANCE set table + 2 chairs

stół o wymiarach: 82/50/75 cm, materiał: blat i siedziska - płyta MDF laminowana, stelaże - stal malowana proszkowo, kolor: biały

dimensions of table: 82/50/75 cm, material: table top and seats of chairs - laminated MDF, frames - powder coated steel, color: white

стол, размеры: 82/50/75 cм, материал: столешница и сиденья - ламинированный МДФ, каркас - окрашенная сталь, цвет: белый / серый

all dimensions in order: length / width / height

Все размеры указаны в следующей последовательности: длина / ширина / высота

всички размери са в следната последователност: дължина, широчина, височина

105


ТРАПЕЗНИ КОМПЛЕКТИ / DiNiNg sEts / НАБОРЫ СТОЛ + СТУЛЬЯ

39

42

80

44

Комплект LANCE маса + 2 столa / LANCE set table + 2 chairs

stół o wymiarach: 82/50/75 cm, materiał: blat i siedziska - płyta MDF laminowana, stelaże - stal malowana proszkowo, kolory: dąb sonoma, olcha lub wenge

dimensions of table: 82/50/75 cm, material: table top and seats of chairs - laminated MDF, frames - powder coated steel, colors: sonoma oak, alder, wenge

стол, размеры: 82/50/75 cм, материал: столешница и сиденья - ламинированный МДФ, каркас - окрашенная сталь, цвет: дуб сонома, ольха или венге / серый

dąb sonoma

sonoma oak

дуб сонома

olcha

alder

ольха

wenge

wenge

венге

40

48

83

44

Комплект MALCOLM маса + 4 столa / MALCOLM set table + 4 chairs

stół o wymiarach: 110/70/75 cm, materiał: blat - płyta komórkowa laminowana, siedziska столeł - płyta MDF laminowana, stelaże: stół i столła - stal malowana proszkowo, kolor: dąb sonoma

dimensions of table: 110/70/75 cm, material: table top - laminated cell board, seats of chairs - laminated MDF, frames: table and chairs - powder coated steel, color: sonoma oak

стол, размеры: 110/70/75 cм, материал: столешница: плита сотовая ламинированная МДФ, сиденья стульев - ламинированный МДФ, каркас: стол и стулья сталь окрашенная, цвет: дуб сонома / серый

40

48

83

44

Комплект MALCOLM маса + 4 столa / MALCOLM set table + 4 chairs

stół o wymiarach: 110/70/75 cm, materiał: blat - płyta komórkowa laminowana, siedziska столeł - płyta MDF laminowana, stelaże: stół i столła - stal malowana proszkowo, kolor: wenge

dimensions of table: 110/70/75 cm, material: table top - laminated cell board, seats of chairs - laminated MDF, frames: table and chairs - powder coated steel, color: wenge

стол, размеры: 110/70/75 cм, материал: столешница: плита сотовая ламинированная МДФ, сиденья стульев - ламинированный МДФ, каркас: стол и стулья сталь окрашенная, цвет: венге

106 всички размери са в следната последователност: дължина, широчина, височина

Все размеры указаны в следующей последовательности: длина / ширина / высота all dimensions in order: length / width / height


ТРАПЕЗНИ МАСИ МАСИВ / SOlID wOOD TOp TABlES / СТОЛЫ ДЕРЕВЯННЫЕ

MOZART + стол VERDI / MOZART + VERDI chairs

stół rozkładany, wymiary: 140÷180/80/75 cm

materiał: blat - płyta MDF laminowana + obrzeża ABS, nogi - drewno lite bukowe

kolor: biały

extension table, dimensions: 140÷180/80/75 cm

material: top - laminated MDF + ABS edges, legs - solid beech wood

color: white

стол раскладной, размеры: 140÷180/80/75 cм

материал: столешница - МДФ ламинированная + кромка АБС, ноги - массив бука

цвет: белый

MOZART

lassic style is always in fashion. Just as beautiful and

harmonious forms of tables and chairs. This simple but

subtle design will be an excellent choice for peace and

warmth lovers.

VERDI

BERGAMO

all dimensions in order: length / width / height

Все размеры указаны в следующей последовательности: длина / ширина / высота

всички размери са в следната последователност: дължина, широчина, височина

107


ТРАПЕЗНИ МАСИ МАСИВ / SOLiD wOOD TOp TABLES / СТОЛЫ ДЕРЕВЯННЫЕ

NEW

GLOSTER + стол BARKLEY / GLOSTER + BARKLEY chairs

wymiary: ø106/75 cm, materiał: blat - MDF lakierowany, nogi - drewno lite kauczukowe, kolor: biały

dimensions: ø106/75 cm, material: top - lacquered MDF, legs - solid rubber wood, color: white

размеры: ø106/75 cм, материал: столешница - МДФ окрашенная, ноги - массив дерева гевеи, цвет: белый

NEW

LANFORD + стол CHARLES / LANFORD + CHARLES chairs

wymiary: a) 120/75/75 cm, b) 120÷150/75/75 cm, materiał: blat - MDF lakierowany, nogi - drewno lite kauczukowe, kolor: biały

dimensions: a) 120/75/75 cm, b) 120÷150/75/75 cm, material: top - lacquered MDF, legs - solid rubber wood, color: white

размеры: a) 120/75/75 cм, б) 120÷150/75/75 cм, материал: столешница - МДФ окрашенная, ноги - массив дерева гевеи, цвет: белый

108 всички размери са в следната последователност: дължина, широчина, височина

Все размеры указаны в следующей последовательности: длина / ширина / высота all dimensions in order: length / width / height


ТРАПЕЗНИ МАСИ МАСИВ / SOLiD wOOD TOP TabLES / СТОЛЫ ДЕРЕВЯННЫЕ

NEW

PETRUS + стол TOLEDO / PETRUS + TOLEDO chairs

wymiary: 120/85/75 cm, materiał: blat - MDF + okleina naturalna, nogi - drewno lite bukowe, kolor: blat - buk / biały, nogi - białe

dimensions: 120/85/75 cm, material: top - MDF + natural veneer, legs - solid beech wood, color: top - beech / white, legs - white

размеры: 120/85/75 cм, материал: столешница - МДФ + шпон, ноги - массив бука, цвет: столешница - бук / белый, ноги - белые

dąb sonoma / biały

sonoma oak / white

дуб сонома / белый

buk / biały

beech / white

бук / белый

NEW

PETRUS + стол TOLEDO / PETRUS + TOLEDO chairs

wymiary: 120/85/75 cm, materiał: blat - MDF + okleina naturalna, nogi - drewno lite bukowe, kolor: blat - dąb sonoma / biały, nogi - dąb sonoma

dimensions: 120/85/75 cm, material: top - MDF + natural veneer, legs - solid beech wood, color: top - sonoma oak / white, legs - sonoma oak

размеры: 120/85/75 cм, материал: столешница - МДФ + шпон, ноги - массив бука, цвет: столешница - дуб сонома / белый, ноги - дуб сонома

all dimensions in order: length / width / height

Все размеры указаны в следующей последовательности: длина / ширина / высота

всички размери са в следната последователност: дължина, широчина, височина

109


ТРАПЕЗНИ МАСИ МАСИВ / SOLID wOOD tOp tABLES / СТОЛЫ ДЕРЕВЯННЫЕ

NEW

KORNEL + стол DIEGO / KORNEL + DIEGO chairs

stół rozkładany, wymiary: 130÷170/80/76 cm, materiał: płyta meblowa laminowana, na obrzeżach ABS, kolor: biały

extension table, dimensions: 130÷170/80/76 cm, material: laminated chipboard, ABS plastic on edges, color: white

стол раскладной, размеры: 130÷170/80/76 cм, материал: ламинированная ДСП, кромка АБС, цвет: белый

NEW

KORNEL + стол DIEGO / KORNEL + DIEGO chairs

stół rozkładany, wymiary: 130÷170/80/76 cm, materiał: płyta meblowa laminowana, na obrzeżach ABS, kolor: dąb sonoma lub biały

extension table, dimensions: 130÷170/80/76 cm, material: laminated chipboard, ABS plastic on edges, color: sonoma oak, white

стол раскладной, размеры: 130÷170/80/76 cм, материал: ламинированная ДСП, кромка АБС, цвет: дуб сонома или белый

biały

white

белый

dąb sonoma

sonoma oak

дуб сонома

110 всички размери са в следната последователност: дължина, широчина, височина

Все размеры указаны в следующей последовательности: длина / ширина / высота all dimensions in order: length / width / height


ТРАПЕЗНИ МАСИ МАСИВ / SOliD WOOD TOp TABlES / СТОЛЫ ДЕРЕВЯННЫЕ

max. 3 m

SEWERYN + стол NORBERT / SEWERYN + NORBERT chairs

stół rozkładany, wymiary: 160÷300/90/76 cm, materiał: blat - płyta MDF laminowana, na obrzeżach ABS, nogi - MDF laminowany, kolor: dąb sonoma

extension table, dimensions: 160÷300/90/76 cm, material: top - laminated MDF board, ABS plastic on edges, legs - laminated MDF, color: sonoma oak

стол раскладной, размеры: 160÷300/90/76 cм, материал: cтолешница - плита МДФ ламинированная, кромка ПВХ, ножки - МДФ ламинированный, цвет: дуб сонома

NEW

COLOR

dąb sonoma / biały

sonoma oak / white

дуб сонома / белый

dąb sonoma

sonoma oak

дуб сонома

ciemny orzech

dark walnut

темный орех

max. 3 m

SEWERYN + стол NORBERT / SEWERYN + NORBERT chairs

stół rozkładany, wymiary: 160÷300/90/76 cm, materiał: blat - płyta MDF laminowana, na obrzeżach ABS, nogi - MDF laminowany, kolory: dąb sonoma / biały, dąb sonoma lub ciemny orzech

extension table, dimensions: 160÷300/90/76 cm, material: top - laminated MDF board, ABS plastic on edges, legs - laminated MDF, colors: sonoma oak / white, sonoma oak, dark walnut

стол раскладной, размеры: 160÷300/90/76 cм, материал: cтолешница - плита МДФ ламинированная, кромка ПВХ, ножки - МДФ ламинированный, цветa: дуб сонома / белый, дуб сонома или темный орех

all dimensions in order: length / width / height

Все размеры указаны в следующей последовательности: длина / ширина / высота

всички размери са в следната последователност: дължина, широчина, височина

111


ТРАПЕЗНИ МАСИ МАСИВ / sOLiD wOOD tOp tABLEs / СТОЛЫ ДЕРЕВЯННЫЕ

NEW

LEONARDO + стол BERGAMO / LEONARDO + BERGAMO chairs

stół rozkładany, wymiary: 160÷250/90/77 cm

materiał: blat - płyta laminowana / płyta fornirowana, nogi - drewno lite

kolor: blat - dąb miodowy, nogi - białe

extension table, dimensions: 160÷250/90/77 cm

material: top - laminated / vaneered board, legs - solid wood

color: top - honey oak, legs - white

стол раскладной, размеры: 160÷250/90/77 cм

материал: столешница - ламинированная ДСП + шпон, ноги - массив

цвет: столешница - дуб медовый, ноги - белые

112 всички размери са в следната последователност: дължина, широчина, височина

Все размеры указаны в следующей последовательности: длина / ширина / высота all dimensions in order: length / width / height


ТРАПЕЗНИ МАСИ МАСИВ / SOLID wOOD tOP tABLES / СТОЛЫ ДЕРЕВЯННЫЕ

LEONARDO

Stylowe wzornictwo, świetlista biel i piękna barwa

naturalnego drewna. Propozycja dla miłośników

rustykalnych wnętrz, bogatych w ciepło i komfort.

Stylish design, white shades with stunning natural

wooden tones. Perfect option for rustic interiors lovers,

seeking comfort and warmth.

VERDI

BERGAMO

all dimensions in order: length / width / height

Все размеры указаны в следующей последовательности: длина / ширина / высота

всички размери са в следната последователност: дължина, широчина, височина

113


ТРАПЕЗНИ МАСИ МАСИВ / SolID wooD top tABleS / СТОЛЫ ДЕРЕВЯННЫЕ

MAURYCY + стол DARIUSZ / MAURYCY + DARIUSZ chairs

stół rozkładany, wymiary: 118÷158/75/76 cm, materiał: blat - płyta meblowa laminowana, na obrzeżach ABS, nogi - MDF laminowany, kolor: dąb sonoma / biały

extension table, dimensions: 118÷158/75/76 cm, material: top - laminated chipboard, ABS plastic on edges, legs - laminated MDF, color: sonoma oak / white

стол раскладной, размеры: 118÷158/75/76 cм, материал: cтолешница - ламинированное ДСП, кромка ПВХ, ножки - МДФ ламинированный, цвет: дуб сонома / белый

MAURYCY + стол DARIUSZ 2 / MAURYCY + DARIUSZ 2 chairs

stół rozkładany, wymiary: 118÷158/75/76 cm, materiał: blat - płyta meblowa laminowana, na obrzeżach ABS, nogi - MDF laminowany, kolor: ciemny orzech / biały

extension table, dimensions: 118÷158/75/76 cm, material: top - laminated chipboard, ABS plastic on edges, legs - laminated MDF, color: dark walnut / white

стол раскладной, размеры: 118÷158/75/76 cм, материал: cтолешница - ламинированное ДСП, кромка ПВХ, ножки - МДФ ламинированный, цвет: темный орех/белый

114 всички размери са в следната последователност: дължина, широчина, височина

Все размеры указаны в следующей последовательности: длина / ширина / высота all dimensions in order: length / width / height


ТРАПЕЗНИ МАСИ МАСИВ / SoLID WooD ToP TABLES / СТОЛЫ ДЕРЕВЯННЫЕ

biały

white

белый

dąb sonoma

sonoma oak

дуб сонома

olcha

alder

ольха

ciemny orzech

dark walnut

темный орех

wenge

wenge

венге

dąb sonoma / biały

sonoma oak / white

дуб сонома / белый

ciemny orzech / biały

dark walnut / white

темный орех/белый

MAURYCY + стол JULIUSZ

MAURYCY + JULIUSZ chairs

stół rozkładany, wymiary: 118÷158/75/76 cm, materiał: blat - płyta meblowa laminowana, na obrzeżach ABS, nogi – MDF laminowany, kolory: biały, dąb sonoma, olcha, ciemny orzech, wenge, dąb sonoma / biały lub ciemny orzech / biały

extension table, dimensions: 118÷158/75/76 cm, material: top - laminated chipboard, legs - laminated MDF, ABS plastic on edges, colors: white, sonoma oak, alder, dark walnut, wenge, sonoma oak / white, dark walnut / white

стол раскладной, размеры: 118÷158/75/76 cм, материал: cтолешница - ламинированное ДСП, кромка ПВХ, ножки - МДФ ламинированный, цвета: белый, дуб сонома, ольха,

темный орех, венге, дуб сонома/белый или темный орех/белый

MAURYCY + стол HUBERT 8 / MAURYCY + HUBERT 8 chairs

KSAWERY + стол PAWEŁ / KSAWERY + PAWEŁ chairs

wymiary: 120/68/76 cm, materiał: blat - płyta meblowa laminowana, na obrzeżach ABS, nogi - MDF laminowany, kolor: dąb sonoma / biały

dimensions: 120/68/76 cm, material: top - laminated chipboard, ABS plastic on edges, legs - laminated MDF, color: sonoma oak / white

стол размеры: 120/68/76 cм, материал: cтолешница - ламинированное ДСП, кромка ПВХ, ножки - МДФ ламинированный, цвет: дуб сонома / белый

all dimensions in order: length / width / height

Все размеры указаны в следующей последовательности: длина / ширина / высота

всички размери са в следната последователност: дължина, широчина, височина

115


ТРАПЕЗНИ МАСИ МАСИВ / SolID WooD top tABlES / СТОЛЫ ДЕРЕВЯННЫЕ

KSAWERY + стол DARIUSZ 2 / KSAWERY + DARIUSZ 2 chairs

wymiary: 120/68/76 cm, materiał: blat - płyta meblowa laminowana, na obrzeżach ABS, nogi - MDF laminowany, kolor: olcha / biały

dimensions: 120/68/76 cm, material: top - laminated chipboard, ABS plastic on edges, legs - laminated MDF, color: alder / white

стол размеры: 120/68/76 cм, материал: cтолешница - ламинированное ДСП, кромка ПВХ, ножки - МДФ ламинированный, цвет: ольха/белый

biały

white

белый

dąb sonoma

sonoma oak

дуб сонома

dąb sonoma / biały

sonoma oak / white

дуб сонома / белый

olcha / biały

alder / white

ольха / белый

KSAWERY + стол DARIUSZ / KSAWERY + DARIUSZ chairs

wymiary: 120/68/76 cm, materiał: blat - płyta meblowa laminowana, na obrzeżach ABS, nogi – MDF laminowany, kolory: biały, dąb sonoma, dąb sonoma / biały lub olcha / biały

dimensions: 120/68/76 cm, material: top - laminated chipboard, ABS plastic on edges, legs - laminated MDF, color: white, sonoma oak, sonoma oak / white, alder / white

стол размеры: 120/68/76 cм, материал: cтолешница - ламинированное ДСП, кромка ПВХ, ножки - МДФ ламинированный, цвет: белый, дуб сонома, дуб сонома / белый или ольха / белый

116 всички размери са в следната последователност: дължина, широчина, височина

Все размеры указаны в следующей последовательности: длина / ширина / высота all dimensions in order: length / width / height


ТРАПЕЗНИ МАСИ МАСИВ / SolID WooD toP tABlES / СТОЛЫ ДЕРЕВЯННЫЕ

GRACJAN + стол PAWEŁ / GRACJAN + PAWEŁ chairs

stół rozkładany, wymiary: 80÷160/80/76 cm, materiał: blat - płyta meblowa laminowana, na obrzeżach ABS, nogi - MDF laminowany, kolor: dąb sonoma / biały

extension table, dimensions: 80÷160/80/76 cm, material: top - laminated chipboard, ABS plastic on edges, legs - laminated MDF, color: sonoma oak / white

стол раскладной, размеры: 80÷160/80/76 cм, материал: cтолешница - ламинированное ДСП, кромка ПВХ, ножки - МДФ ламинированный, цвет: дуб сонома / белый

GRACJAN + стол DARIUSZ 2 / GRACJAN + DARIUSZ 2 chairs

stół rozkładany, wymiary: 80÷160/80/76 cm, materiał: blat - płyta meblowa laminowana, na obrzeżach ABS, nogi - MDF laminowany, kolor: olcha / biały

extension table, dimensions: 80÷160/80/76 cm, material: top - laminated chipboard, ABS plastic on edges, legs - laminated MDF, color: alder / white

стол раскладной, размеры: 80÷160/80/76 cм, материал: cтолешница - ламинированное ДСП, кромка ПВХ, ножки - МДФ ламинированный, цвет: ольха / белый

all dimensions in order: length / width / height

Все размеры указаны в следующей последовательности: длина / ширина / высота

всички размери са в следната последователност: дължина, широчина, височина

117


ТРАПЕЗНИ МАСИ МАСИВ / SOliD wOOD TOp TABlES / СТОЛЫ ДЕРЕВЯННЫЕ

NEW

COLOR

biały

white

белый

NEW

dąb sonoma

sonoma oak

дуб сонома

ciemny orzech

dark walnut

темный орех

dąb sonoma / biały

sonoma oak / white

дуб сонома / белый

olcha / biały

alder / white

ольха / белый

GRACJAN + стол HUBERT 9 / GRACJAN + HUBERT 9 chairs

stół rozkładany, wymiary: 80÷160/80/76 cm, materiał: blat - płyta meblowa laminowana, na obrzeżach ABS, nogi – MDF laminowany, kolory: biały, dąb sonoma, ciemny orzech, dąb sonoma / biały lub olcha / biały

extension table, dimensions: 80÷160/80/76 cm, material: top - laminated chipboard, ABS plastic on edges, legs - laminated MDF, colors: white, sonoma oak, dark walnut, sonoma oak / white, alder / white

стол раскладной, размеры: 80÷160/80/76 cм, материал: cтолешница - ламинированное ДСП, кромка ПВХ, ножки - МДФ ламинированный,

цвет: белый, дуб сонома, темный орех, дуб сонома / белый или ольха / белый

CORD + стол CARO / CORD + CARO chairs

wymiary: 120/75/75 cm, materiał: blat - płyta MDF + okleina naturalna, nogi - drewno lite (kauczukowe), kolor: buk

dimensions: 120/75/75 cm, material: top - MDF board + natural veneer, legs - solid wood (rubber), color: beech

стол размеры: 120/75/75 cм, материал: столешница - плита МДФ + натуральный шпон, ножки - массив гивеи, цвет: бук

118 всички размери са в следната последователност: дължина, широчина, височина

Все размеры указаны в следующей последовательности: длина / ширина / высота all dimensions in order: length / width / height


ТРАПЕЗНИ МАСИ МАСИВ / sOLID wOOD TOP TabLEs / СТОЛЫ ДЕРЕВЯННЫЕ

IGLO + стол POLO / IGLO + POLO chairs

wymiary: 120/75/75 cm, materiał: blat - płyta MDF + okleina naturalna, nogi - drewno lite (kauczukowe), kolor: white wash

dimensions: 120/75/75 cm, material: top - MDF board + natural veneer, legs - solid wood (rubber), color: white wash

стол размеры: 120/75/75 cм, материал: столешница - плита МДФ + натуральный шпон, ножки - массив гивеи, цвет: выбеленный белый

HENRYK + стол CITRONE / HENRYK + CITRONE chairs

stół rozkładany, wymiary: 160÷200/80/75 cm, materiał: blat - płyta MDF laminowana, nogi - drewno lite (bukowe), kolor: ciemny orzech

extension table, dimensions: 160÷200/80/75 cm, material: top - laminated MDF board, legs - solid beech wood, color: dark walnut

стол раскладной, размеры: 160÷200/80/75 cм, материал: столешница - плита МДФ ламинированная, ножки - массив бука, цвет: темный орех

all dimensions in order: length / width / height

Все размеры указаны в следующей последовательности: длина / ширина / высота

всички размери са в следната последователност: дължина, широчина, височина

119


ТРАПЕЗНИ МАСИ МАСИВ / sOLID wOOD TOp TAbLEs / СТОЛЫ ДЕРЕВЯННЫЕ

olcha

alder

ольха

czereśnia ant.

ant. cherry

черешня ант.

ciemny orzech

dark walnut

темный орех

EMIL + стол GERARD 6 / EMIL + GERARD 6 chairs

stół rozkładany (prowadnica metalowa + rolka), wymiary: 140÷180/80/74 cm, materiał: blat - płyta MDF laminowana, nogi - drewno lite (bukowe), kolory: olcha, czereśnia ant. lub ciemny orzech

extension table (metal fence + roller), dimensions: 140÷180/80/74 cm, material: top - laminated MDF board, legs - solid beech wood, colors: alder, ant. cherry, dark walnut

стол раскладной (металлическая направляющая + ролики), размеры: 140÷180/80/74 cм, материал: столешница - плита МДФ ламинированная, ножки - массив бука, цвет: ольха, черешня ант. или темный орех

czereśnia ant. II

ant. cherry II

черешня ант. II

ciemny orzech

dark walnut

темный орех

FRYDERYK 160/200 + стол KONRAD / FRYDERYK 160/200 + KONRAD chairs

stół rozkładany (prowadnica metalowa + rolka), wymiary: 160÷200/80/74 cm, materiał: blat - płyta MDF laminowana, nogi - drewno lite (bukowe), kolory: czereśnia ant. II lub ciemny orzech

extension table (metal fence + roller), dimensions: 160÷200/80/74 cm, material: top - laminated MDF board, legs - solid beech wood, colors: ant II. cherry, dark walnut

стол раскладной (металлическая направляющая + ролики), размеры: 160÷200/80/74 cм, материал: столешница - плита МДФ ламинированная, ножки - массив бука, цвета: черешня ант. II или темный орех

czereśnia ant. II

ant. cherry II

черешня ант. II

ciemny orzech

dark walnut

темный орех

FRYDERYK 160/240 + стол CITRONE / FRYDERYK 160/240 + CITRONE chairs

stół rozkładany (prowadnica metalowa + rolka), wymiary: 160÷240/90/74 cm, materiał: blat - płyta MDF laminowana, nogi - drewno lite (bukowe), kolory: czereśnia ant. II lub ciemny orzech

extension table (metal fence + roller), dimensions: 160÷240/90/74 cm, material: top - laminated MDF board, legs - solid beech wood, colors: ant. cherry II, dark walnut

стол раскладной (металлическая направляющая + ролики), размеры: 160÷240/90/74 cм, материал: столешница - плита МДФ ламинированная, ножки - массив бука, цвета: черешня ант. II или темный орех

120 всички размери са в следната последователност: дължина, широчина, височина

Все размеры указаны в следующей последовательности: длина / ширина / высота all dimensions in order: length / width / height


ТРАПЕЗНИ МАСИ МАСИВ / solId wood Top Tables / СТОЛЫ ДЕРЕВЯННЫЕ

czereśnia ant. II

ant. cherry II

черешня ант. II

ciemny orzech

dark walnut

темный орех

Marcel + стол Gerard 3 / MARCEL + GERARD 3 chairs

wymiary: 140÷180/80/75 cm, materiał: blat - płyta MdF laminowana, nogi - drewno lite (bukowe), kolory: czereśnia ant. II lub ciemny orzech

dimensions: 140÷180/80/75 cm, material: top - laminated MDF board, legs - solid beech wood, colors: ant. cherry II, dark walnut

стол размеры: 140÷180/80/75 cм, материал: столешница - плита МДФ ламинированная, ножки - массив бука, цвета: черешня ант. II или темный орех

czereśnia ant. II

ant. cherry II

черешня ант. II

ciemny orzech

dark walnut

темный орех

arnold + стол doMInIK / ARNOLD + DOMINIK chairs

wymiary: 150÷190/80/75 cm, materiał: blat - płyta MdF laminowana, nogi - drewno lite (bukowe), kolory: czereśnia antyczna II lub ciemny orzech

dimensions: 150÷190/80/75 cm, material: top - laminated MDF board, legs - solid beech wood, colors: ant. cherry II, dark walnut

стол размеры: 150÷190/80/75 cм, материал: столешница - плита МДФ ламинированная, ножки - массив бука, цвета: черешня античная II или темный орех

TrenTon + стол nIKKo / TRENTON + NIKKO chairs

wymiary: 120/75/75 cm, materiał: blat - płyta MdF + okleina naturalna, nogi - drewno lite, kolor: ciemny orzech

dimensions: 120/75/75 cm, material: top - MDF board + natural veneer, legs - solid wood, color: dark walnut

стол размеры: 120/75/75 cм, материал: столешница - плита МДФ +натуральный шпон,ножки - массив гевеи, цвет: темный орех

all dimensions in order: length / width / height

Все размеры указаны в следующей последовательности: длина / ширина / высота

всички размери са в следната последователност: дължина, широчина, височина

121


ТРАПЕЗНИ МАСИ МАСИВ / SOLiD WOOD TOp TABLES / СТОЛЫ ДЕРЕВЯННЫЕ

ERNEST 160/200 + стол SYLWEK 1 / ERNEST 160/200 + SYLWEK I chairs

stół rozkładany (prowadnica metalowa + rolka), wymiary: 160÷200/80/74 cm, materiał: płyta MDF laminowana, na obrzeżach ABS, nogi - MDF laminowany, kolor: ciemny orzech

extension table (metal fence + roller), dimensions: 160÷200/80/74 cm, material: top - laminated MDF board, ABS plastic on edges, legs - laminated MDF, color: dark walnut

стол раскладной (металлическая направляющая + ролики), размеры: 160÷200/80/74 cм, материал: столешница - плита МДФ ламинированная, кромка ПВХ,

ножки - ламинированный МДФ, цвет: темный орех

ERNEST 120/160 + стол GERARD 6 / ERNEST 120/160 + GERARD 6 chairs

stół rozkładany (prowadnica metalowa + rolka), wymiary: 120÷160/68/74 cm, materiał: blat - płyta MDF laminowana, na obrzeżach ABS, nogi - MDF laminowany, kolor: ciemny orzech

extension table (metal fence + roller), dimensions: 120÷160/68/74 cm, material: top - laminated MDF board, ABS plastic on edges, legs - laminated MDF, color: dark walnut

стол раскладной (металлическая направляющая + ролики), размеры: 120÷160/68/74 cм, материал: столешница - плита МДФ ламинированная, кромка ПВХ,

ножки - МДФ ламинированный, цвет: темный орех

ERNEST 2 + стол NERO / ERNEST 2 + NERO chairs

stół rozkładany (prowadnica metalowa + rolka), wymiary: 160÷200/90/74 cm, materiał: blat - płyta MDF laminowana, na obrzeżach ABS, nogi - MDF laminowany, kolor: wenge

extension table (metal fence + roller), dimensions: 160÷200/90/74 cm, material: top - laminated MDF board, ABS plastic on edges, legs - laminated MDF, color: wenge

стол раскладной (металлическая направляющая + ролики), размеры: 160÷200/90/74 cм, материал: столешница - плита МДФ ламинированная, кромка ПВХ,

ножки - МДФ ламинированный, цвета: венге

122 всички размери са в следната последователност: дължина, широчина, височина

Все размеры указаны в следующей последовательности: длина / ширина / высота all dimensions in order: length / width / height


ТРАПЕЗНИ МАСИ МАСИВ / sOLID WOOD TOp TABLEs / СТОЛЫ ДЕРЕВЯННЫЕ

WILLIAM + стол CITRONE / WILLIAM + CITRONE chairs

stół rozkładany, wymiary: 90÷124/90/75 cm, materiał: blat - płyta MDF + okleina naturalna, nogi - drewno lite, kolor: ciemny orzech

extension table, dimensions: 90÷124/90/75 cm, material: top - MDF board + natural veneer, legs - solid wood, color: dark walnut

стол раскладной, размеры: 90÷124/90/75 cм, материал: столешница - плита МДФ + натуральный шпон, ножки - массив гевеи, цвет: темный орех

COLIN + стол BRUNO / COLIN + BRUNO chairs

wymiary: 75/75/75 cm, materiał: drewno lite, kolor: olcha złota

dimensions: 75/75/76 cm, material: solid wood, color: gold alder

стол размеры: 75/75/75 cм, материал: массив гевеи, цвет: ольха золотая

CALVIN + стол BRUNO И BRUCE / CALVIN + BRUNO and BRUCE chairs

wymiary: 120/75/75 cm, materiał: drewno lite, kolory: olcha złota lub czereśnia antyczna

dimensions: 120/75/75 cm, material: solid wood, colors: gold alder, ant. cherry

стол размеры: 120/75/75 cм, материал: массив гевеи, цветa: ольха золотая или черешня античная

CALVIN + стол LOREN

CALVIN + LOREN chairs

all dimensions in order: length / width / height

Все размеры указаны в следующей последовательности: длина / ширина / высота

всички размери са в следната последователност: дължина, широчина, височина

123


ТРАПЕЗНИ МАСИ МАСИВ / sOlID wOOD TOP TAblEs / СТОЛЫ ДЕРЕВЯННЫЕ

olcha

alder

ольха

czereśnia ant.

ant. cherry

черешня ант.

DINNER 90 + стол TAPO / DINNER 90 + TAPO chairs

wymiary: 90/68/74 cm, materiał: blat - płyta MDF laminowana, nogi - drewno lite (bukowe), kolory: olcha lub czereśnia ant.

dimensions: 90/68/74 cm, material: top - laminated MDF board, legs - solid beech wood, colors: alder, ant. cherry

стол размеры: 90/68/74 cм, материал: столешница - плита МДФ ламинированная, ножки - массив бука, цвета: ольха или черешня ант.

olcha

alder

ольха

czereśnia ant.

ant. cherry

черешня ант.

DINNER 115 + стол RAFO / DINNER 115 + RAFO chairs

wymiary: 115/68/74 cm, materiał: blat - płyta MDF laminowana, nogi - drewno lite (bukowe), kolory: olcha lub czereśnia ant.

dimensions: 115/68/74 cm, material: top - laminated MDF board, legs - solid beech wood, colors: alder, ant. cherry

стол размеры: 115/68/74 cм, материал: столешница - плита МДФ ламинированная, ножки - массив бука, цвета: ольха или черешня ант.

olcha

alder

ольха

czereśnia ant.

ant. cherry

черешня ант.

DINNER 120/158 + стол TAPO / DINNER 120/158 + TAPO chairs

stół rozkładany, wymiary: 120÷158/68/74 cm, materiał: blat - płyta MDF laminowana, nogi - drewno lite (bukowe), kolory: olcha lub czereśnia ant.

extension table, dimensions: 120÷158/68/74 cm, material: top - laminated MDF board, legs - solid beech wood, colors: alder, ant. cherry

стол раскладной, размеры: 120÷158/68/74 cм, материал: столешница - плита МДФ ламинированная, ножки - массив бука, цвета: ольха или черешня ант.

124 всички размери са в следната последователност: дължина, широчина, височина

Все размеры указаны в следующей последовательности: длина / ширина / высота all dimensions in order: length / width / height


КОЛЕКЦИИ / cOLLEctiOns / КОЛЛЕКЦИИ

1 AtLAs

MEZO

materiał: płyta meblowa laminowana / stal malowana proszkowo, kolor: wielobarwny

material: laminated chipboard / powder coated steel, color: multicolored

материал: плита мебельная ламинированная / окрашенная сталь, цвет: разноцветный

MEZO KM-1

szafka nocna, wymiary: 59/29/53 cm

night stand, dimensions: 59/29/53 cm

тумбочка прикроватная, размеры: 59/29/53 cм

MEZO KM-4

komoda, wymiary: 100/29/140 cm

chest, dimensions: 100/29/140 cm

комод, размеры: 100/29/140 cм

MEZO REG-1

regał, wymiary: 60/29/180 cm

regal, dimensions: 60/29/180 cm

стеллаж, размеры: 60/29/180 cм

MEZO LAW-1

ława, wymiary: 100/59/45 cm

coffee table, dimensions: 100/59/45 cm

журнальный стол, размеры: 100/59/45 cм

MEZO KM-4

MEZO LAW-1

MEZO KM-1

MEZO REG-1

125


КОЛЕКЦИИ / cOllEcTiONS / КОЛЛЕКЦИИ

NEW

2

STONNO

materiał: płyta meblowa laminowana / MDF laminowany / MDF lakierowany / stal malowana proszkowo, kolor: biały-beton

material: laminated chipboard / laminated MDF / lacquered MDF / powder coated steel, color: white / concrete

материал: ДСП ламинированная / МДФ ламинированная / МДФ окрашенная / окрашенная сталь, цвет: белый-бетон

1 piVOT 2 EMily 3 W56

STONNO KM-1

komoda, wymiary: 120/45/75 cm

chest, dimensions: 120/45/75 cm

комод, размеры: 120/45/75 cм

STONNO KM-2

komoda, wymiary: 180/45/75 cm

chest, dimensions: 180/45/75 cm

комод, размеры: 180/45/75 cм

STONNO RTV-1

stolik RTV, wymiary: 180/42/47 cm

TV-stand, dimensions: 180/42/47 cm

тумба под ТВ, размеры: 180/42/47 cм

STONNO REG-1

regał, wymiary: 90/33/140 cm

regal, dimensions: 90/33/140 cm

стеллаж, размеры: 90/33/140 cм

STONNO REG-2

regał, wymiary: 120/33/178 cm

regal, dimensions: 120/33/178 cm

стеллаж, размеры: 120/33/178 cм

126 всички размери са в следната последователност: дължина, широчина, височина

Все размеры указаны в следующей последовательности: длина / ширина / высота all dimensions in order: length / width / height


КОЛЕКЦИИ / cOllEcTiONS / КОЛЛЕКЦИИ

1

3

1

STONNO RTV-1

STONNO KM-2

STONNO REG-2 STONNO REG-1 STONNO KM-1

all dimensions in order: length / width / height

Все размеры указаны в следующей последовательности: длина / ширина / высота

всички размери са в следната последователност: дължина, широчина, височина

127


КОЛЕКЦИИ / cOLLecTiOns / КОЛЛЕКЦИИ

NEW

MALMO

materiał: płyta meblowa laminowana / MDF laminowany / drewno lite, kolor: biały-buk

material: laminated chipboard / laminated MDF / solid wood, color: white / beech

материал: ДСП ламинированная / МДФ ламинированная / массив дерева, цвет: белый-бук

MALMO RTV-1

stolik RTV, wymiary: 120/39/60 cm

TV-stand, dimensions: 120/39/60 cm

тумба под ТВ, размеры: 120/39/60 cм

MALMO LAW-1

ława, wymiary: 100/50/45 cm

coffee table, dimensions: 100/50/45 cm

журнальный стол, размеры: 100/50/45 cм

MALMO KM-1

komoda, wymiary: 80/39/77 cm

standing chest, dimensions: 80/39/77 cm

комод, размеры: 80/39/77 cм

MALMO KM-2

komoda, wymiary: 80/39/97 cm

standing chest, dimensions: 80/39/97 cm

комод, размеры: 80/39/97 cм

128 всички размери са в следната последователност: дължина, широчина, височина

Все размеры указаны в следующей последовательности: длина / ширина / высота all dimensions in order: length / width / height


КОЛЕКЦИИ / cOLLEcTiOnS / КОЛЛЕКЦИИ

MALMO RTV-1

MALMO LAW-1

MALMO KM-1

MALMO KM-2

STARLET

SUPRA

LUKA

LUKA

MALAGA 1 + MALAGA 2 + MALAGA 3

all dimensions in order: length / width / height

Все размеры указаны в следующей последовательности: длина / ширина / высота

всички размери са в следната последователност: дължина, широчина, височина

129


КОЛЕКЦИИ / cOllEcTIONS / КОЛЛЕКЦИИ

NEW

1

2

ESKIMO

materiał: MDF lakierowany / płyta meblowa laminowana, obrzeża ABS, prowadnice z funkcją cichego domyku, kolor: biały

material: lacquered MDF / laminated chipboard, ABS plastic on edges, slides with soft closing mechanism, color: white

материал: МДФ окрашенная / ДСП ламинированная, кромка АБС, направляющие с функцией безшумного закрывания, цвет: белый

1 SAFARI 2 DORA

ESKIMO KM-1

ESKIMO KM-2

komoda, wymiary: 80/44/97 cm

komoda, wymiary: 120/44/52 cm

chest, dimensions: 80/44/97 cm

chest, dimensions: 120/44/52 cm

комод, размеры: 80/44/97 cм

комод, размеры: 120/44/52 cм

ESKIMO KM-3 ESKIMO S-1

komoda, wymiary: 80/44/75 cm

szafa, wymiary: 72/60/180 cm

chest, dimensions: 80/44/75 cm

wardrobe, dimensions: 72/60/180 cm

комод, размеры: 80/44/75 cм

шкаф, размеры: 72/60/180 cм

ESKIMO SN-1 ESKIMO B-1

regał, wymiary: 40/44/52 cm

biurko, wymiary: 120/60/76 cm

regal, dimensions: 40/44/52 cm

desk, dimensions: 120/60/76 cm

стеллаж, размеры: 40/44/52 cм

письменный стол, размеры: 120/60/76 cм

MATRIX

ESKIMO B-1

130 всички размери са в следната последователност: дължина, широчина, височина

Все размеры указаны в следующей последовательности: длина / ширина / высота all dimensions in order: length / width / height


КОЛЕКЦИИ / cOLLEcTIONS / КОЛЛЕКЦИИ

1

2

1 AScOT 2 ERATI

ESKIMO KM-3

ESKIMO KM-1

ESKIMO KM-2

ESKIMO SN-1

NATALIE

LAGUNA

ESKIMO S-1

FLORO

LEONIE

all dimensions in order: length / width / height

Все размеры указаны в следующей последовательности: длина / ширина / высота

всички размери са в следната последователност: дължина, широчина, височина

131


ХОЛНИ МАСИ / cOFFEE TABLES / СТОЛЫ ЖУРНАЛЬНЫЕ

NEW

NEW

BELLA H

wymiary: ø100/38 cm

materiał: szkło / tworzywo z włókna szklanego - lakierowane, kolor: biały

dimensions: ø100/38 cm

material: glass / fiberglass material - lacquered, color: white

размеры: ø100/38 cм

метериал: стекло / окрашенное стекловолокно, цвет: белый

NEW

AMBER

wymiary: 110/60/40 cm

materiał: MDF lakierowany / szkło, kolor: biały

dimensions: 110/60/40 cm

material: lacquered MDF / glass, color: white

размеры: 110/60/40 cм

материал: окрашеный МДФ / стекло, цвет: белый

NEW

ALISON

wymiary: 120/70/42 cm

materiał: MDF lakierowany / stal nierdzewna, kolor: biały

dimensions: 120/70/42 cm

material: lacquered MDF / stainless steel, color: white

размеры: 120/70/42 cм

материал: окрашеный МДФ / нержавеющая сталь, цвет: белый

NEW

EMU

wymiary: 100/60/45 cm

materiał: szkło / stal chromowana / MDF lakierowany, kolor: biały

dimensions: 100/60/45cm

material: glass / chrome steel / lacquered MDF, color: white

размеры: 100/60/45 cм

материал: стекло / хромированная сталь / окрашеный МДФ, цвет: белый

NEW

SUNNY

wymiary: 127/66/44 cm

materiał: szkło / MDF laminowany / MDF lakierowany, kolor: jasny popiel-ciemny dąb

dimensions: 127/66/44 cm

material: glass / lamianted MDF / lacquered MDF, color: light grey / dark oak

размеры: 127/66/44 cм

материал: стекло / ламинированный МДФ / окрашеный МДФ, цвет: светло-серый / темный дуб

NEW

AUREA 2

wymiary: 115/80/38 cm

materiał: stal chromowana / MDF lakierowany / MDF laminowany, kolor: biały-beton

dimensions: 115/80/38 cm

material: chrome steel / lacquered MDF / laminated MDF, color: white / concrete

размеры: 115/80/38 cм, материал: хромированная сталь / окрашеный МДФ /

ламинированный МДФ, цвет: белый / бетон

NEW

MARGOT

wymiary: 100/50/42 cm

materiał: szkło / MDF laminowany / stal chromowana, kolor: beton

dimensions: 100/50/42 cm

material: glass / laminated MDF / chrome steel, color: concrete

размеры: 100/50/42 cм

материал: стекло / ламинированный МДФ / хромированная сталь, цвет: бетон

IMPALA

wymiary: 120/60/34 cm

materiał: MDF lakierowany / MDF laminowany, kolor: biały-beton

dimensions: 120/60/34 cm

material: lacquered MDF / laminated MDF, color: white / concrete

размеры: 120/60/34 cм

материал: окрашеный МДФ / ламинированный МДФ, цвет: белый / бетон

132 всички размери са в следната последователност: дължина, широчина, височина

Все размеры указаны в следующей последовательности: длина / ширина / высота all dimensions in order: length / width / height


ХОЛНИ МАСИ / COFFEE TAbLES / СТОЛЫ ЖУРНАЛЬНЫЕ

NEW

NEW

SEDIA

wymiary: 120/60/40 cm

materiał: MDF lakierowany / MDF laminowany, kolor: biały-beton

dimensions: 120/60/40 cm

material: lacquered MDF / laminated MDF, color: white / concrete

размеры: 120/60/40 cм

материал: окрашеный МДФ / ламинированный МДФ, цвет: белый / бетон

NEW

ITAKA

wymiary: 90/60/90/30 cm

materiał: MDF laminowany / MDF lakierowany / stal chromowana, kolor: biały-beton

dimensions: 90/60/90/30 cm

material: lamianted MDF / lacquered MDF / chrome steel, color: white / concrete

размеры: 90/60/90/30 cм, материал: ламинированный МДФ / окрашеный МДФ /

хромированная сталь, цвет: белый / бетон

NEW

CASSALA

wymiary: 100/60/45 cm

materiał: drewno lite lakierowane, kolor: biały

dimensions: 100/60/45 cm

material: lacquered solid wood, color: white

размеры: 100/60/45 cм

материал: массив дерева окрашенный, цвет: белый

NEW

LUCIA

wymiary: 110/60/42 cm

materiał: szkło / MDF laminowany / stal malowana proszkowo, kolor: dąb sonoma-biały

dimensions: 110/60/42 cm

material: glass / laminated MDF / powder coated steel, color: sonoma oak / white

размеры: 110/60/42 cм, материал: стекло / ламинированный МДФ /

сталь с порошковым покрытием, цвет: дуб сонома / белый

NEW

XENA

wymiary: 110/60/42 cm

materiał: MDF laminowany / stal malowana proszkowo / szkło, kolor: dąb dziki-czarny

dimensions: 110/60/42 cm

material: laminated MDF / powder coated steel / glass, color: wild oak / black

размеры: 110/60/42 cм, материал: ламинированный МДФ /

сталь с порошковым покрытием / стекло, цвет: дикий дуб / черный

NEW

SILVIA

wymiary: 110/60/42 cm

materiał: MDF laminowany / stal malowana proszkowo, kolor: dąb dziki-czarny

dimensions: 110/60/42 cm

material: laminated MDF / powder coated steel, color: wild oak / black

размеры: 110/60/42 cм

материал: ламинированный МДФ / сталь с порошковым покрытием, цвет: дикий дуб / черный

NEW

MALMO LAW-1

wymiary: 100/50/45 cm

materiał: płyta meblowa laminowana / MDF laminowany / drewno lite, kolor: biały-buk

dimensions: 100/50/45 cm

material: laminated chipboard / laminated MDF / solid wood, color: white / beech

размеры: 100/50/45 cм

материал: ДСП ламинированная / МДФ ламинированная / массив дерева, цвет: белый-бук

RISTA

wymiary: 100/59/47 cm

materiał: płyta meblowa laminowana / MDF laminowany / drewno lite, kolor: dąb monument - buk

dimensions: 100/59/47 cm

material: laminated chipboard / laminated MDF / solid wood, color: monument oak / beech

размеры: 100/59/47 cм

материал: ДСП ламинированная / МДФ ламинированная / массив деревацвет: дуб монументальный-бук

all dimensions in order: length / width / height

Все размеры указаны в следующей последовательности: длина / ширина / высота

всички размери са в следната последователност: дължина, широчина, височина

133


ХОЛНИ МАСИ / cOFFEE TAbLES / СТОЛЫ ЖУРНАЛЬНЫЕ

NEW

NEW

TIFFANY

wymiary: 110/60/40 cm

materiał: MDF laminowany / stal malowana proszkowo, kolor: beton-biały

dimensions: 110/60/40 cm

material: laminated MDF / powder coated steel, color: concrete / white

размеры: 110/60/40 cм

материал: ламинированный МДФ / сталь с порошковым покрытием, цвет: бетон / белый

NEW

MEZO LAW-1

wymiary: 100/59/45 cm

materiał: płyta meblowa laminowana / stal malowana proszkowo, kolor: wielobarwny

dimensions: 100/59/45 cm

material: laminated chipboard / powder coated steel, color: multicolored

размеры: 100/59/45 cм

материал: ДСП ламинированная / окрашенная сталь, цвет: разноцветный

NEW

TIFFANY

wymiary: 110/60/40 cm

materiał: MDF laminowany / stal malowana proszkowo, kolor: dąb dziki-czarny

dimensions: 110/60/40 cm

material: laminated MDF / powder coated steel, color: wild oak / black

размеры: 110/60/40 cм

материал: ламинированный МДФ / сталь с порошковым покрытием, цвет: дикий дуб / черный

NEW

TIFFANY

wymiary: 110/60/40 cm

materiał: MDF laminowany / stal malowana proszkowo, kolor: beton-czarny

dimensions: 110/60/40 cm

material: laminated MDF / powder coated steel, color: concrete / black

размеры: 110/60/40 cм

материал: ламинированный МДФ / сталь с порошковым покрытием, цвет: бетон / черный

NEW

EMILY

wymiary: 110/60/42 cm

materiał: MDF laminowany / stal malowana proszkowo, kolor: beton-czarny

dimensions: 110/60/42 cm

material: laminated MDF / powder coated steel, color: concrete / black

размеры: 110/60/42 cм

материал: ламинированный МДФ / сталь с порошковым покрытием, цвет: бетон / черный

NEW

LIVONIA

wymiary: 120/60/42 cm

materiał: szkło gięte, kolor: transparentny

dimensions: 120/60/42 cm

material: bent glass, color: transparent

размеры: 120/60/42 cм

материал: гнутое стекло, цвет: бесцветный

NEW

ROXANA

wymiary: 120/60/42 cm

materiał: szkło gięte, kolor: transparentny

dimensions: 120/60/42 cm

material: bent glass, color: transparent

размеры: 120/60/42 cм

материал: гнутое стекло, цвет: бесцветный

MELISA

wymiary: 90/90/33 cm

materiał: szkło gięte, kolor: transparentny

dimensions: 90/90/33 cm

material: bent glass, color: transparent

размеры: 90/90/33 cм

материал: гнутое стекло, цвет: бесцветный

134 всички размери са в следната последователност: дължина, широчина, височина

Все размеры указаны в следующей последовательности: длина / ширина / высота all dimensions in order: length / width / height


ХОЛНИ МАСИ / cOFFEE TAbLES / СТОЛЫ ЖУРНАЛЬНЫЕ

NEW

NEW

ESPERA

wymiary: 120/60/35 cm

materiał: szkło gięte, kolor: transparentny

dimensions: 120/60/35 cm

material: bent glass, color: transparent

размеры: 120/60/35 cм

материал: гнутое стекло, цвет: бесцветный

NEW

NAOMI

wymiary: 110/60/50 cm

materiał: szkło gięte, kolor: transparentny

dimensions: 110/60/50 cm

material: bent glass, color: transparent

размеры: 110/60/50 cм

материал: гнутое стекло, цвет: бесцветный

NEW

NAOMI

wymiary: 110/60/50 cm

materiał: szkło gięte, kolor: dymiony

dimensions: 110/60/50 cm

material: bent glass, color: smoked

размеры: 110/60/50 cм

материал: гнутое стекло, цвет: дымчатый

NEW

NAOMI

wymiary: 110/60/50 cm

materiał: szkło gięte, kolor: popielato-czarny

dimensions: 110/60/50 cm

material: bent glass, color: grey / black

размеры: 110/60/50 cм

материал: гнутое стекло, цвет: серо / черный

NEW

NAOMI

wymiary: 110/60/50 cm

materiał: szkło gięte, kolor: czarny

dimensions: 110/60/50 cm

material: bent glass, color: black

размеры: 110/60/50 cм

материал: гнутое стекло, цвет: черный

NEW

ARTENA

wymiary: 45/40/55 cm

materiał: szkło gięte, kolor: transparentny

dimensions: 45/40/55 cm

material: bent glass, color: transparent

размеры: 45/40/55 cм

материал: гнутое стекло, цвет: бесцветный

NEW

FIDIA

wymiary: 50/50/50 cm

materiał: szkło gięte, kolor: transparentny

dimensions: 50/50/50 cm

material: bent glass, color: transparent

размеры: 50/50/50 cм

материал: гнутое стекло, цвет: бесцветный

SOLO 1 + SOLO 2

wymiary: SOLO 1 - 50/50/35 cm, SOLO 2 - 50/50/50 cm

materiał: szkło gr. 15mm / stal chromowana, kolor: transparentny

dimensions: SOLO 1 - 50/50/35 cm, SOLO 2 - 50/50/50 cm

material: glass th. 15mm / chrome steel, color: transparent

размеры: SOLO 1 - 50/50/35 cм, SOLO 2 - 50/50/50 cм

материал: стекло 15мм / хромированная сталь, цвет: бесцветный

all dimensions in order: length / width / height

Все размеры указаны в следующей последовательности: длина / ширина / высота

всички размери са в следната последователност: дължина, широчина, височина

135


ХОЛНИ МАСИ / cOFFee TAbLeS / СТОЛЫ ЖУРНАЛЬНЫЕ

NEW

NEW

SOLO 3 SOLO 4

wymiary: ø50/50 cm

materiał: szkło gr. 15mm / stal chromowana, kolor: transparentny

dimensions: ø50/50 cm

material: glass th. 15mm / chrome steel, color: transparent

размеры: ø50/50 cм

материал: стекло 15мм / хромированная сталь, цвет: бесцветный

NEW

wymiary: 90/90/30 cm

materiał: szkło gr. 15mm / stal chromowana, kolor: transparentny

dimensions: 90/90/30 cm

material: glass th. 15mm / chrome steel, color: transparent

размеры: 90/90/30 cм

материал: стекло 15мм / хромированная сталь, цвет: бесцветный

NEW

ASTURA

wymiary: 120/70/40 cm

materiał: szkło, kolor: transparentny

dimensions: 120/70/40 cm

material: glass, color: transparent

размеры: 120/70/40 cм

материал: стекло, цвет: бесцветный

NEW

LUKA

wymiary: 55/55/45 cm

materiał: MDF lakierowany / drewno lite, kolor: biały mat

dimensions: 55/55/45 cm

material: lacquered MDF / solid wood, color: white matt

размеры: 55/55/45 cм

материал: окрашеный МДФ / массив, цвет: белый матовый

NEW

LUKA

wymiary: 55/55/45 cm

materiał: MDF lakierowany / drewno lite, kolor: popiel

dimensions: 55/55/45 cm

material: lacquered MDF / solid wood, color: grey

размеры: 55/55/45 cм

материал: окрашеный МДФ / массив, цвет: серый

NEW

MALAGA 1 + MALAGA 2 + MALAGA 3

wymiary: MALAGA 1 - 55/55/55 cm, MALAGA 2 - 50/50/50 cm, MALAGA 3 - 45/45/45 cm

materiał: MDF lakierowany / drewno lite, kolory: biały mat, popiel, beż

dimensions: MALAGA 1 - 55/55/55 cm, MALAGA 2 - 50/50/50 cm, MALAGA 3 - 45/45/45 cm

material: lacquered MDF / solid wood, colors: white matt, grey, beige

размеры: MALAGA 1 - 55/55/55 cм, MALAGA 2 - 50/50/50 cм, MALAGA 3 - 45/45/45 cм

материал: окрашеный МДФ / массив, цветa: белый матовый, серый, бежевый

NEW

NIKITA 1 + NIKITA 2 + NIKITA 3

wymiary: NIKITA 1 - 75/75/50 cm, NIKITA 2 - 65/65/45 cm, NIKITA 3 - 55/55/40 cm

materiał: MDF lakierowany / stal malowana proszkowo, kolory: biały mat, popiel, beż

dimensions: NIKITA 1 - 75/75/50 cm, NIKITA 2 - 65/65/45 cm, NIKITA 3 - 55/55/40 cm

material: lacquered MDF / powder coated steel, colors: white matt, grey, beige

размеры: NIKITA 1 - 75/75/50 cм, NIKITA 2 - 65/65/45 cм, NIKITA 3 - 55/55/40 cм

материал: окрашеный МДФ / сталь с порошковым покрытием

цветa: белый матовый, серый, бежевый

SUPRA

wymiary: ø38/48 cm

materiał: MDF lakierowany / drewno lite, kolor: biały mat

dimensions: ø38/48 cm

material: lacquered MDF / solid wood, color: white matt

размеры: ø38/48 cм

материал: окрашеный МДФ / массив, цвет: белый матовый

136 всички размери са в следната последователност: дължина, широчина, височина

Все размеры указаны в следующей последовательности: длина / ширина / высота all dimensions in order: length / width / height


ХОЛНИ МАСИ / cOFFEE TABLES / СТОЛЫ ЖУРНАЛЬНЫЕ

NEW

STARLET

wymiary: ø60/40 cm

materiał: MDF lakierowany / drewno lite, kolor: biały mat

dimensions: ø60/40 cm

material: lacquered MDF / solid wood, color: white matt

размеры: ø60/40 cм

материал: окрашеный МДФ / массив, цвет: белый матовый

WINTER 1 + WINTER 2

wymiary: WINTER 1 - ø40/40 cm, WINTER 2 - ø50/45 cm

materiał: MDF lakierowany / drewno lite, kolor: biały mat

dimensions: WINTER 1 - ø40/40 cm, WINTER 2 - ø50/45 cm

material: lacquered MDF / solid wood, color: white matt

размеры: WINTER 1 - ø40/40 cм, WINTER 2 - ø50/45 cм

материал: окрашенный МДФ / массив гевеи, цвет: белый матовый

SUMMER 1 + SUMMER 2

wymiary: SUMMER 1 - 40/40/40 cm, SUMMER 2 - 60/60/45 cm

materiał: MDF lakierowany / drewno lite, kolor: biały mat

dimensions: SUMMER 1 - 40/40/40 cm, SUMMER 2 - 60/60/45 cm

material: lacquered MDF / solid wood, color: white matt

размеры: SUMMER 1 - 40/40/40 cм, SUMMER 2 - 60/60/45 cм

материал: окрашенный МДФ / массив гевеи, цвет: белый матовый

FLAVIA

wymiary: 110/65/45 cm

materiał: szkło / tworzywo z włókna szklanego - lakierowane, kolor: grafit

dimensions: 110/65/45 cm

material: glass / fiberglass material - lacquered, color: graphite

размеры: 110/65/45 cм

материал: стекло /стекловолокно - окрашенное, цвет: графит

GOBI

wymiary: 115/65/45 cm

materiał: szkło / tworzywo z włókna szklanego - lakierowane, kolor: czarno-biały

dimensions: 115/65/45 cm

material: glass / fiberglass material - lacquered, color: black / white

размеры: 115/65/45 cм

материал: стекло / стекловолокно - окрашенное, цвет: черно-белый

MALTA

wymiary: 110/70/42 cm

materiał: szkło / MDF lakierowany, kolor: biały

dimensions: 110/70/42 cm

material: glass / lacquered MDF, color: white

размеры: 110/70/42 cм

материал: стекло / окрашенный MДФ, цвет: белый

DIANA DUO

wymiary: 110/70/50 cm

materiał: szkło / MDF lakierowany / MDF laminowany, kolor: biały-dąb sonoma

dimensions: 110/70/50 cm

material: glass / lacquered MDF / laminated MDF, color: white / sonoma oak

размеры: 110/70/50 cм

материал: стекло / окрашенный МДФ /ламинированный МДФ, цвет: белый-дуб сонома

ALPINA

wymiary: 120/65/45 cm

materiał: szkło / stal malowana proszkowo, kolor: biały

dimensions: 120/65/45 cm

material: glass / powder coated steel, color: white

размеры: 120/65/45 cм

материал: стекло /окрашенная сталь, цвет: белый

all dimensions in order: length / width / height

Все размеры указаны в следующей последовательности: длина / ширина / высота

всички размери са в следната последователност: дължина, широчина, височина

137


ХОЛНИ МАСИ / COFFEE TAbLES / СТОЛЫ ЖУРНАЛЬНЫЕ

FUTURA

wymiary: 105/58/38 cm

materiał: MDF lakierowany, kolor: biały

dimensions: 105/58/38 cm

material: lacquered MDF, color: white

размеры: 105/58/38 cм

материал: окрашенный МДФ, цвет: белый

VENTURA

wymiary: 110/70/50 cm

materiał: szkło / MDF lakierowany, kolor: biały

dimensions: 110/70/50 cm

material: glass / lacquered MDF, color: white

размеры: 110/70/50 cм

материал: стекло /окрашенный МДФ, цвет: белый

VENTURA

wymiary: 110/70/50 cm

materiał: szkło / MDF laminowany, kolor: biały-dąb sonoma

dimensions: 110/70/50 cm

material: glass / laminated MDF, color: white / sonoma oak

размеры: 110/70/50 cм

материал: стекло /ламинированный МДФ, цвет: белый-дуб сонома

VALENCIA

wymiary: 55/40/55 cm

materiał: szkło gięte / drewno lite - bukowe, kolor: buk

dimensions: 55/40/55 cm

material: bent glass / solid wood - beech, color: beech

размеры: 55/40/55 cм

материал: гнутое стекло/массив, бука, цвет: бук

MIRANDA

wymiary: 110/55/45 cm

materiał: szkło gięte / drewno lite - bukowe, kolor: buk

dimensions: 110/55/45 cm

material: bent glass / solid wood - beech, color: beech

размеры: 110/55/45 cм

материал: гнутое стекло / массив бука, цвет: бук

VANESSA

wymiary: 110/55/35 cm

materiał: szkło gięte / MDF laminowany / stal chromowana, kolor: dąb sonoma

dimensions: 110/55/35 cm

material: bent glass / laminated MDF / chrome steel, color: sonoma oak

размеры: 110/55/35 cм

материал: гнутое стекло / ламинированный МДФ / хромированная сталь, цвет: дуб сонома

OLIMPIA

wymiary: 120/60/40 cm

materiał: szkło gięte, kolor: transparentny

dimensions: 120/60/40 cm

material: bent glass, color: transparent

размеры: 120/60/40 cм

материал: гнутое стекло, цвет: прозрачный

VEGA

wymiary: 120/70/36 cm

materiał: szkło / MDF laminowany, kolor: dąb sonoma

dimensions: 120/70/36 cm

material: glass / laminated MDF, color: sonoma oak

размеры: 120/70/36 cм

материал: стекло/ламинированный МДФ, цвет: дуб сонома

138 всички размери са в следната последователност: дължина, широчина, височина

Все размеры указаны в следующей последовательности: длина / ширина / высота all dimensions in order: length / width / height


ХОЛНИ МАСИ / COFFEE tABLES / СТОЛЫ ЖУРНАЛЬНЫЕ

CORSICA

wymiary: 57/54/45 cm - złożona, 99/91/45 cm - rozłożona

materiał: drewno lite - kauczukowe, kolor: white wash

dimensions: 57/54/45 cm - fixed, 99/91/45 cm - extended

material: solid rubber wood, color: white wash

размеры: 57/54/45 cм - в сложенном виде, 99/91/45 cм - в разложенном виде

материал: массив гевеи, цвет: выбеленный белый

CORSICA

wymiary: 57/54/45 cm - złożona, 99/91/45 cm - rozłożona

materiał: drewno lite - kauczukowe, kolor: żółto-zielono-pomarańczowy

dimensions: 57/54/45 cm - fixed, 99/91/45 cm - extended

material: solid rubber wood, color: yellow / green / orange

размеры: 57/54/45 cм - в сложенном виде, 99/91/45 cм - в разложенном виде

материал: массив гевеи, цвет: желто-зелено-апельсиновый

JAMAICA

wymiary: 94/50/33 cm

materiał: drewno lite - kauczukowe, kolor: white wash

dimensions: 94/50/33 cm

material: solid rubber wood, color: white wash

размеры: 94/50/33 cм

материал: массив гевеи, цвет: выбеленный белый

MADEIRA

wymiary: 120/50/34 cm

materiał: drewno lite - kauczukowe, kolor: naturalny

dimensions: 120/50/34 cm

material: solid rubber wood, color: natural

размеры: 120/50/34 cм

материал: массив гевеи, цвет: натуральный

BORA-BORA

wymiary: 120÷200/50/38 cm

materiał: drewno lite - kauczukowe, kolor: white wash-naturalny

dimensions: 120÷200/50/38 cm

material: solid rubber wood, color: white wash / natural

размеры: 120÷200/50/38 cм

материал: массив гевеи, цвет: выбеленный белый, натуральный

BORA-BORA

wymiary: 120÷200/50/38 cm

materiał: drewno lite - kauczukowe, kolor: white wash-zielony

dimensions: 120÷200/50/38 cm

material: solid rubber wood, color: white wash / green

размеры: 120÷200/50/38 cм

материал: массив гевеи, цвет: выбеленный белый, зеленый

HANNAH H

wymiary: 110/60/45 cm

materiał: szkło / MDF laminowany / stal nierdzewna, kolor: dąb sonoma

dimensions: 110/60/45 cm

material: glass / laminated MDF / stainless steel, color: sonoma oak

размеры: 110/60/45 cм

материал: стекло / ламинированный МДФ / нержавеющая сталь, цвет: дуб сонома

ANNABELL

wymiary: 110/55/35 cm

materiał: MDF laminowany / MDF lakierowany, kolor: dąb sonoma-biały

dimensions: 110/55/35 cm

material: laminated MDF / lacquered MDF, color: sonoma oak / white

размеры: 110/55/35 cм

материал: ламинированный МДФ /окрашенный МДФ, цвет: дуб сонома-белый

all dimensions in order: length / width / height

Все размеры указаны в следующей последовательности: длина / ширина / высота

всички размери са в следната последователност: дължина, широчина, височина

139


ХОЛНИ МАСИ / CoFFEE TABLES / СТОЛЫ ЖУРНАЛЬНЫЕ

ALABAMA

ława rozkładana, wymiary: 130÷146/60/45÷55 cm,

materiał: MDF lakierowany / MDF laminowany / stal malowana proszkowo, kolor: dąb sonoma / biały

extension coffee table, dimensions: 130÷146/60/45÷55 cm

material: lacquered MDF / laminated MDF / powder coated steel, color: sonoma oak / white

стол журнальный раскладной, размер: 130÷146/60/45÷55 cм,

материал: окрашенный МДФ / ламинированный МДФ / окрашенная сталь, цвет: дуб сонома /белый

ISIS

Комплект 2 ław, wymiary: 86/86/39 cm oraz 58/58/33 cm

materiał: MDF lakierowany / stal malowana proszkowo, kolor: biały

set of two, dimensions: 86/86/39 cm & 58/58/33 cm

material: lacquered MDF / powder coated steel, color: white

набор из 2 журнальных столов, размеры: 86/86/39 cм и 58/58/33 cм

материал: окрашенный МДФ / окрашенная сталь, цвет: белый

KIANA

wymiary: 80/80/40 cm, materiał: MDF lakierowany / MDF laminowany

kolor: biały / dąb sonoma

dimensions: 80/80/40 cm, material: lacquered MDF / laminated MDF

color: white / sonoma oak

размеры: 80/80/40 cм, материал: окрашенный МДФ / ламинированный МДФ

цвет: белый /дуб сонома

ASTRA

wymiary: 100/63/45 cm

materiał: szkło / stal laminowana, kolor: dąb sonoma

dimensions: 100/63/45 cm

material: glass / laminated steel, color: sonoma oak

размеры: 103/63/45 cм

материал: стекло /сталь ламинированная, цвет : дуб сонома

ASTRA 2

wymiary: 100/63/50 cm

materiał: szkło / stal laminowana / MDF laminowany, kolor: dąb sonoma

dimensions: 100/63/50 cm

material: glass / laminated steel / laminated MDF, color: sonoma oak

размеры: 100/63/50 cм, материал: стекло ламинированное / ламинированная сталь /ламинированный

МДФ, цвет: дуб сонома

MEDEA

wymiary: 90/50/45 cm

materiał: szkło / MDF laminowany / stal nierdzewna, kolor: dąb sonoma / ekstra biały

dimensions: 90/50/45 cm

material: glass / laminated MDF / stainless steel, color: sonoma oak / extra white

размеры: 90/50/45 cм

материал: стекло / ламинированный МДФ /нержавеющая сталь, цвет: дуб сонома /экстра белый

VECTRA

wymiary: 103/63/45 cm

materiał: szkło / stal nierdzewna / laminat, kolor: dąb sonoma

dimensions: 103/63/45 cm

material: glass / stainless steel / laminate, color: sonoma oak

размеры: 103/63/45 cм

материал: стекло / нержавеющая сталь / сталь ламинированная, цвет: дуб сонома

GAYA

wymiary: 50/50/45 cm

materiał: szkło / MDF laminowany, kolor: dąb sonoma

dimensions: 50/50/45 cm

material: glass / laminated MDF, color: sonoma oak

размеры: 50/50/45 cм

материал: стекло / ламинированный МДФ, цвет: дуб сонома

140 всички размери са в следната последователност: дължина, широчина, височина

Все размеры указаны в следующей последовательности: длина / ширина / высота all dimensions in order: length / width / height


ХОЛНИ МАСИ / coFFEE TAbLES / СТОЛЫ ЖУРНАЛЬНЫЕ

GAYA

wymiary: 50/50/45 cm

materiał: szkło / MDF laminowany, kolor: wenge

dimensions: 50/50/45 cm

material: glass / laminated MDF, color: wenge

размеры: 50/50/45 cм

материал: стекло / ламинированный МДФ, цвет: венгe ома

MARTINA

wymiary: 100/65/46 cm

materiał: szkło / MDF laminowany, kolor: wenge

dimensions: 100/65/46 cm

material: glass / laminated MDF, color: wenge

размеры: 100/65/46 cм

материал: стекло / ламинированный МДФ, цвет: венге

SUSAN

wymiary: 60/60/45 cm

materiał: szkło / MDF laminowany, kolor: wenge

dimensions: 60/60/45 cm

material: glass / laminated MDF, color: wenge

размеры: 60/60/45 cм

материал: стекло / ламинированный МДФ, цвет: венге

KAREN

wymiary: 119/68/42 cm

materiał: szkło / MDF laminowany, kolor: dąb sonoma

dimensions: 119/68/42 cm

material: glass / laminated MDF, color: sonoma oak

размеры: 119/68/42 cм

материал: стекло / ламинированный МДФ, цвет: дуб сонома

KAREN

wymiary: 119/68/42 cm

materiał: szkło / MDF laminowany, kolor: wenge

dimensions: 119/68/42 cm

material: glass / laminated MDF, color: wenge

размеры: 119/68/42 cм

материал: стекло / ламинированный МДФ, цвет: венге

AMELIA KWADRAT

wymiary: 70/70/50 cm

materiał: szkło / MDF laminowany, kolor: orzech

dimensions: 70/70/50 cm

material: glass / laminated MDF, color: walnut

размеры: 70/70/50 cм

материал: стекло / ламинированный МДФ, цвет: орех

AMELIA

wymiary: 110/70/50 cm

materiał: szkło / MDF laminowany, kolor: orzech

dimensions: 110/70/50 cm

material: glass / laminated MDF, color: walnut

размеры: 110/70/50 cм

материал: стекло / ламинированный МДФ, цвет: орех

JASMIN

wymiary: 115/65/44 cm

materiał: szkło / tworzywo z włókna szklanego - lakierowane, kolor: biały lub czarny

dimensions: 115/65/44 cm

material: glass / fiberglass material - lacquered, color: white or black

размеры: 115/65/44 cм

материал: стекло / окрашенное стекловолокно, цвет: белый или черный

all dimensions in order: length / width / height

Все размеры указаны в следующей последовательности: длина / ширина / высота

всички размери са в следната последователност: дължина, широчина, височина

141


ХОЛНИ МАСИ / COFFEE TAbLES / СТОЛЫ ЖУРНАЛЬНЫЕ

AISHA

wymiary: 90/90/51 cm

materiał: szkło / MDF lakierowany, kolor: biały

dimensions: 90/90/51 cm

material: glass / lacquered MDF, color: white

размеры: 90/90/51 cм

материал: стекло / окрашенный МДФ, цвет: белый

AISHA

wymiary: 90/90/51 cm

materiał: szkło / MDF lakierowany, kolor: czarny

dimensions: 90/90/51 cm

material: glass / lacquered MDF, color: black

размеры: 90/90/51 cм

материал: стекло / окрашенный МДФ, цвет: черный

CORTINA

wymiary: 127/65/46 cm

materiał: szkło / tworzywo z włókna szklanego - lakierowane, kolor: biały

dimensions: 127/65/46 cm

material: glass / fiberglass material - lacquered, color: white

размеры: 127/65/46 cм

материал: стекло / окрашенное стекловолокно, цвет: белый

CORTINA

wymiary: 127/65/46 cm

materiał: szkło / tworzywo z włókna szklanego - lakierowane, kolor: czarny

dimensions: 127/65/46 cm

material: glass / fiberglass material - lacquered, color: black

размеры: 127/65/46 cм

материал: стекло / окрашенное стекловолокно, цвет: черный

APRIL H

wymiary: 80/80/42 cm

materiał: szkło / MDF lakierowany, kolor: biały

dimensions: 80/80/42 cm

material: glass / lacquered MDF, color: white

размеры: 80/80/42 cм

материал: стекло / окрашенный МДФ, цвет: белый

GERDA

wymiary: 120/70/40 cm

materiał: szkło / tworzywo z włókna szklanego - lakierowane, kolor: biały

dimensions: 120/70/40 cm

material: glass / fiberglass material - lacquered, color: white

размеры: 120/70/40 cм

материал: стекло / окрашенное стекловолокно, цвет: белый

CLAUDIA

wymiary: 110/60/42 cm

materiał: szkło / MDF lakierowany, kolor: biały

dimensions: 110/60/42 cm

material: glass / lacquered MDF, color: white

размеры: 110/60/42 cм

материал: стекло / окрашенный МДФ, цвет: белый

ESPERANZA

wymiary: 110/70/48 cm

materiał: szkło / MDF lakierowany, kolor: biały

dimensions: 110/70/48 cm

material: glass / lacquered MDF, color: white

размеры: 110/70/48 cм

материал: стекло / окрашенный МДФ, цвет: белый

142 всички размери са в следната последователност: дължина, широчина, височина

Все размеры указаны в следующей последовательности: длина / ширина / высота all dimensions in order: length / width / height


ХОЛНИ МАСИ / COFFEE TAbLEs / СТОЛЫ ЖУРНАЛЬНЫЕ

CYNTHIA

wymiary: 120/65/40 cm

materiał: szkło / MDF lakierowany, kolor: biały

dimensions: 120/65/40 cm

material: glass / lacquered MDF, color: white

размеры: 120/65/40 cм

материал: стекло / окрашенный МДФ, цвет: белый

CYNTHIA

wymiary: 120/65/40 cm

materiał: szkło / MDF lakierowany, kolor: czarny

dimensions: 120/65/40 cm

material: glass / lacquered MDF, color: black

размеры: 120/65/40 cм

материал: стекло / окрашенный МДФ, цвет: черный

MONTANA

wymiary: 100/65/33 cm

materiał: MDF lakierowany, kolor: biały

dimensions: 100/65/33 cm

material: lacquered MDF, color: white

размеры: 100/65/33 cм

материал: окрашенный МДФ, цвет: белый

MADELEINE

wymiary: ø77/34 cm

materiał: MDF laminowany / MDF lakierowany, kolor: dąb sonoma / biały

dimensions: ø77/34 cm

material: laminated MDF / lacquered MDF, color: sonoma oak / white

размеры: ø77/34 cм

материал: ламинированный МДФ /окрашенный МДФ, цвет: дуб сонома / белый

MONTANA

wymiary: 100/65/33 cm

materiał: MDF lakierowany, kolor: biało-czarny

dimensions: 100/65/33 cm

material: lacquered MDF, color: black / white

размеры: 100/65/33 cм

материал: окрашенный МДФ, цвет: черно-белый

MADELEINE

wymiary: ø80/34 cm

materiał: MDF lakierowany, kolor: biało-czarny

dimensions: ø80/34 cm

material: lacquered MDF, color: black / white

размеры: ø80/34 cм

материал: окрашенный МДФ, цвет: черно-белый

MICHELLE

wymiary: ø80/28 cm

materiał: MDF lakierowany, kolor: biało-popielaty

dimensions: ø80/28 cm

material: lacquered MDF, color: white / grey

размеры: ø80/28 cм

материал: окрашенный МДФ, цвет: бело-серый

AUREA

wymiary: 115/80/38 cm

materiał: MDF lakierowany / stal chromowana, kolor: biały

dimensions: 115/80/38 cm

material: lacquered MDF / chrome steel, color: white

размеры: 115/80/38 cм

материал: окрашенный МДФ / хромированная сталь, цвет: белый

all dimensions in order: length / width / height

Все размеры указаны в следующей последовательности: длина / ширина / высота

всички размери са в следната последователност: дължина, широчина, височина

143


ХОЛНИ МАСИ / coFFEE TAbLES / СТОЛЫ ЖУРНАЛЬНЫЕ

SHANELL

wymiary: 120/65/45 cm

materiał: szkło / MDF lakierowany, kolor: biało-czarny

dimensions: 120/65/45 cm

material: glass / lacquered MDF, color: black / white

размеры: 120/65/45 cм

материал: стекло / окрашенный МДФ, цвет: черно-белый

SAVANA

wymiary: 110/60/45 cm

materiał: szkło / MDF lakierowany, kolor: biało-czarny

dimensions: 110/60/45 cm

material: glass / lacquered MDF, color: black / white

размеры: 110/60/45 cм

материал: стекло / окрашенный МДФ, цвет: черно-белый

HILARY

wymiary: 110/65/45 cm

materiał: szkło / MDF lakierowany, kolor: biało-czarny

dimensions: 110/65/45 cm

material: glass / lacquered MDF, color: black / white

размеры: 110/65/45 cм

материал: стекло /окрашенный МДФ, цвет: черно-белый

EVELIN

wymiary: 110/60/42 cm

materiał: szkło / MDF lakierowany / MDF laminowany, kolor: dąb sonoma

dimensions: 110/60/42 cm

material: glass / lacquered MDF / laminated MDF, color: sonoma oak

размеры: 110/60/42 cм

материал: стекло / окрашенный МДФ / ламинированный МДФ, цвет: дуб сонома

EVELIN

wymiary: 110/60/42 cm

materiał: szkło / MDF lakierowany / MDF laminowany, kolor: wenge

dimensions: 110/60/42 cm

material: glass / lacquered MDF / laminated MDF, color: wenge

размеры: 110/60/42 cм

материал: стекло / окрашенный МДФ/ ламинированный МДФ, цвет: венге

SIMPLE H KWADRAT

wymiary: 60/60/55 cm

materiał: szkło / MDF lakierowany, kolor: biały

dimensions: 60/60/55 cm

material: glass / lacquered MDF, color: white

размеры: 60/60/55 cм

материал: стекло / окрашенный МДФ, цвет: белый

SIMPLE

wymiary: 100/60/45 cm

materiał: szkło / MDF lakierowany, kolor: biały

dimensions: 100/60/45 cm

material: glass / lacquered MDF, color: white

размеры: 100/60/45 cм,

материал: стекло / окрашенный МДФ, цвет: белый

SIMPLE H KWADRAT

wymiary: 60/60/55 cm

materiał: szkło / MDF laminowany, kolor: dąb sonoma or venge

dimensions: 60/60/55 cm

material: glass / laminated MDF, color: sonoma oak or venge

размеры: 60/60/55 cм

материал: стекло / ламинированный МДФ, цвет: дуб сонома или венге

144 всички размери са в следната последователност: дължина, широчина, височина

Все размеры указаны в следующей последовательности: длина / ширина / высота all dimensions in order: length / width / height


ХОЛНИ МАСИ / cOFFEE TAbLES / СТОЛЫ ЖУРНАЛЬНЫЕ

SIMPLE

wymiary: 100/60/45 cm

materiał: szkło / MDF laminowany

kolor: dąb sonoma

dimensions: 100/60/45 cm

material: glass / laminated MDF

color: sonoma oak

размеры: 100/60/45 cм

материал: стекло / ламинированный МДФ

цвет: дуб сонома

SIMPLE H

wymiary: 100/60/55 cm

materiał: szkło / MDF laminowany

kolor: dąb sonoma

dimensions: 100/60/55 cm

material: glass / laminated MDF

color: sonoma oak

размеры: 100/60/55 cм

материал: стекло / ламинированный МДФ

цвет: дуб сонома

SIMPLE H

wymiary: 100/60/55 cm

materiał: szkło / MDF laminowany, kolor: wenge

dimensions: 100/60/55 cm

material: glass / laminated MDF, color: wenge

размеры: 100/60/55 cм

материал: стекло / ламинированный МДФ, цвет: венге

TAMARA

wymiary: 110/70/45 cm, materiał: szkło / MDF laminowany

kolor: dąb sonoma / mleczny

dimensions: 110/70/45 cm, material: glass / laminated MDF

color: sonoma oak / milky

размеры: 110/70/45 cм, материал: стекло / ламинированный МДФ

цвет: дуб сонома / молочный

DIANA TREND

wymiary: 110/60/45 cm

materiał: szkło / stal malowana, kolor: dąb sonoma

dimensions: 110/60/45 cm

material: glass / painted steel, color: sonoma oak

размеры: 110/60/45 cм

материал: стекло /окрашенная сталь, цвет: дуб сонома

DIANA INTRO

wymiary: 100/60/45 cm

materiał: szkło / MDF lakierowany, kolor: biały

dimensions: 100/60/45 cm

material: glass / lacquered MDF, color: white

размеры: 100/60/45 cм

материал: стекло / окрашенный МДФ, цвет: белый

DIANA INTRO

wymiary: 100/60/45 cm

materiał: szkło / MDF laminowany, kolor: beton

dimensions: 100/60/45 cm

material: glass / laminated MDF, color: concrete

размеры: 100/60/45 cм

материал: стекло / ламинированный МДФ, цвет: бетон

DIANA INTRO

wymiary: 100/60/45 cm

materiał: szkło / MDF laminowany, kolor: cherry

dimensions: 100/60/45 cm

material: glass / laminated MDF, color: cherry

размеры: 100/60/45 cм

материал: стекло / ламинированный МДФ, цвет: черешня

DIANA H KWADRAT

wymiary: 60/60/55 cm

materiał: szkło / MDF lakierowany, kolor: biały

dimensions: 60/60/55 cm

material: glass / lacquered MDF, color: white

размеры: 60/60/55 cм

материал: стекло / окрашенный МДФ, цвет: белый

DIANA H KWADRAT

wymiary: 60/60/55 cm

materiał: szkło / MDF lakierowany, kolor: czarny

dimensions: 60/60/55 cm

material: glass / lacquered MDF, color: black

размеры: 60/60/55 cм

материал: стекло / окрашенный МДФ, цвет: черный

DIANA H KWADRAT

wymiary: 60/60/55 cm

materiał: szkło / MDF laminowany, kolor: dąb sonoma

dimensions: 60/60/55 cm

material: glass / laminated MDF, color: sonoma oak

размеры: 60/60/55 cм

материал: стекло / ламинированный МДФ, цвет: дуб сонома

DIANA H KWADRAT

wymiary: 60/60/55 cm

materiał: szkło / MDF laminowany, kolor: wenge

dimensions: 60/60/55 cm

material: glass / laminated MDF, color: wenge

размеры: 60/60/55 cм

материал: стекло / ламинированный МДФ

цвет: венге

all dimensions in order: length / width / height

Все размеры указаны в следующей последовательности: длина / ширина / высота

всички размери са в следната последователност: дължина, широчина, височина

145


ХОЛНИ МАСИ / coFFee tAbles / СТОЛЫ ЖУРНАЛЬНЫЕ

DIANA H

wymiary: 110/60/55 cm

materiał: szkło / MDF lakierowany, kolor: czarny lub venge

dimensions: 110/60/55 cm

material: glass / lacquered MDF, color: black or venge

размеры: 110/60/55 cм

материал: стекло / окрашенный МДФ, цвет: черный или венге

DIANA

wymiary: 110/60/45 cm

materiał: szkło / stal malowana proszkowo, kolor: silver

dimensions: 110/60/45 cm

material: glass / powder coated steel, color: silver

размеры: 110/60/45 cм

материал: стекло / окрашенная сталь, цвет: серебро

DIANA

wymiary: 110/60/45 cm

materiał: szkło / MDF laminowany

kolor: wenge

dimensions: 110/60/45 cm

material: glass / laminated MDF

color: wenge

размеры: 110/60/45 cм

материал: стекло / ламинированный МДФ

цвет: венге

DIANA H MDF

wymiary: 110/60/55 cm, materiał: MDF laminowany / MDF lakierowany

kolor: blaty - biały lub dąb sonoma, nogi - dąb sonoma lub biały

dimensions: 110/60/55 cm, material: laminated MDF / lacquered MDF

color: tops - white or sonoma oak, legs - sonoma oak or white

размеры: 110/60/55 cм, материал: ламинированный МДФ / окрашенный МДФ

цвет: столешницы- белый - или дуб сонома, ножки - дуб сонома или белый

DIANA DIANA 2

wymiary: 110/60/45 cm

materiał: szkło / MDF lakierowany, kolor: curry

dimensions: 110/60/45 cm

material: glass / lacquered MDF, color: curry

размеры: 110/60/45 cм

материал: стекло / окрашенный МДФ, цвет: карри

wymiary: 110/60/45 cm

materiał: szkło / MDF lakierowany, kolor: popiel

dimensions: 110/60/45 cm

material: glass / lacquered MDF, color: grey

размеры: 110/60/45 cм

материал: стекло / окрашенный МДФ, цвет: серый

DIANA H MIx

wymiary: 110/60/55 cm, materiał: szkło / MDF laminowany / MDF lakierowany

kolor: blat - biały, półka - mleczny, nogi - dąb sonoma

dimensions: 110/60/55 cm, material: glass / laminated MDF / lacquered MDF

color: top - white, shelf - milky, legs - sonoma oak

размеры: 110/60/55 cм, материал: стекло / ламинированный МДФ / окрашенный МДФ

цвет: столешница- белый, полка - молочный, ножки - дуб сонома

DIANA MAx

wymiary: 120/70/50 cm

materiał: szkło / MDF laminowany, kolor: dąb sonoma

dimensions: 120/70/50 cm

material: glass / laminated MDF, color: sonoma oak

размеры: 120/70/50 cм

материал: стекло / ламинированный МДФ, цвет: дуб сонома

146 всички размери са в следната последователност: дължина, широчина, височина

Все размеры указаны в следующей последовательности: длина / ширина / высота all dimensions in order: length / width / height


ХОЛНИ МАСИ / COFFEE TABLES / СТОЛЫ ЖУРНАЛЬНЫЕ

ANGEL

ława z pufami, wymiary: 130/70/50 cm

materiał: szkło / MDF laminowany, kolor: dąb sonoma - popiel

coffee table with pouffes, dimensions: 130/70/50 cm

material: glass / laminated MDF, color: sonoma oak / grey

журнальный стол с пуфами, размеры: 130/70/50 cм

материал: стекло / ламинированный МДФ, экокожа, цвет: дуб сонома - серый

ANGEL

ława z pufami, wymiary: 130/70/50 cm

materiał: szkło / MDF laminowany, kolor: wenge - kremowy

coffee table with pouffes, dimensions: 130/70/50 cm

material: glass / laminated MDF, color: wenge / creamy

журнальный стол с пуфами, размеры: 130/70/50 cм

материал: стекло / ламинированный МДФ, экокожа, цвет: венге - кремовый

NINA 4

ława z pufami, wymiary: 130/70/45 cm

materiał: szkło / MDF laminowany / MDF lakierowany, kolor: dąb sonoma-biały

coffee table with pouffes, dimensions: 130/70/45 cm

material: glass / laminated MDF / lacquered MDF, color: sonoma oak / white

журнальный стол с пуфами, размеры: 130/70/45 cм

материал: стекло / ламинированный МДФ / окрашенный МДФ, цвет: дуб сонома - белый

NINA 5

ława z pufami, wymiary: 130/70/42 cm

materiał: szkło / MDF lakierowany / stal chromowana / PVC, kolor: popiel / ciemny popiel

coffee table with pouffes, dimensions: 130/70/42 cm

material: glass / lacquered MDF / chrome steel / PVC, color: grey / dark grey

журнальный стол с пуфами, размеры: 130/70/42 cм

материал: стекло / окрашенный МДФ / хромированная сталь /экокожа, цвет: серый / темно-серый

STELLA

ława z pufami, wymiary: 120/65/44 cm

materiał: szkło / MDF laminowany, kolor: wenge

coffee table with pouffes, dimensions: 120/65/44 cm

material: glass / laminated MDF, color: wenge

журнальный стол с пуфами, размеры: 120/65/44 cм

материал: стекло / ламинированный МДФ, цвет: венге

LATOYA

ława z pufami, wymiary: ø100/46 cm

materiał: szkło / MDF lakierowany / eco skóra, kolor: biało-czarny

coffee table with pouffes, dimensions: ø100/46 cm

material: glass / lacquered MDF / eco leather, color: black / white

журнальный стол с пуфами, размеры: ø100/46 cм

материал: стекло / окрашенный МДФ / экокожа, цвет: черно-белый

MEGAN

ława z pufami, wymiary: 90/90/49 cm

materiał: szkło / stal chromowana / PVC, kolor: ciemny brąz

coffee table with pouffes, dimensions: 90/90/49 cm

material: glass / chrome steel / PVC, color: dark brown

журнальный стол с пуфами, размеры: 90/90/49 cм

материал: стекло / хромированная сталь / экокожа, цвет: темно-коричневый

BELINDA

ława z pufami, wymiary: ø95/51 cm

materiał: szkło / PVC, kolor: czarny

coffee table with pouffes, dimensions: ø95/51 cm

material: glass / PVC, color: black

журнальный стол с пуфами, размеры: ø95/51 cm

материал: стекло/ экокожа, цвет: черный

all dimensions in order: length / width / height

Все размеры указаны в следующей последовательности: длина / ширина / высота

всички размери са в следната последователност: дължина, широчина, височина

147


ХОЛНИ МАСИ / COFFEE TAbLEs / СТОЛЫ ЖУРНАЛЬНЫЕ

NEW

NEW

MELODY

wymiary: 60/60/40 cm

materiał: MDF lakierowany / stal malowana proszkowo, kolor: biały-popiel

dimensions: 60/60/40 cm

material: lacquered MDF / powder coated steel, color: white / grey

размеры: 60/60/40 cм

материал: окрашеный МДФ / сталь с порошковым покрытием, цвет: белый / серый

NEW

MANDY

wymiary: 40/40/50 cm

materiał: MDF lakierowany / stal malowana proszkowo, kolor: biały-popiel

dimensions: 40/40/50 cm

material: lacquered MDF / powder coated steel, color: white / grey

размеры: 40/40/50 cм

материал: окрашеный МДФ / сталь с порошковым покрытием, цвет: белый / серый

NEW

ERIKA

wymiary: 110/72/38 cm

materiał: szkło / stal chromowana, kolor: biały

dimensions: 110/72/38 cm

material: glass / chrome steel, color: white

размеры: 110/72/38 cм

материал: стекло / хромированная сталь, цвет: белый

RIVA

wymiary: ø70/50 cm

materiał: szkło / stal chromowana, kolor: beżowy-popiel

dimensions: ø70/50 cm

material: glass / chrome steel, color: beige / grey

размеры: ø70/50 cм

материал: стекло / сталь хромированная, цвет: бежевый / серый

CLEOPATRA

wymiary: 100/60/45 cm

materiał: szkło / stal nierdzewna, kolor: UK

dimensions: 100/60/45 cm

material: glass / stainless steel, color: UK

размеры: 100/60/45 cм

материал: стекло / нержавеющая сталь, рисунок: флаг UK

PANDORA

wymiary: 105/55/32 cm

materiał: szkło / stal malowana proszkowo, kolor: dart

dimensions: 105/55/32 cm

material: glass / powder coated steel, color: dart

размеры: 105/55/32 cм

материал: стекло / сталь с порошковым покрытием, рисунок: дартс

PANDORA

wymiary: 105/55/32 cm

materiał: szkło / stal malowana proszkowo, kolor: wielobarwny

dimensions: 105/55/32 cm

material: glass / powder coated steel, color: multicolored

размеры: 105/55/32 cм

материал: стекло / сталь с порошковым покрытием, цвет: разноцветный

ARCADIA

wymiary: 110/65/45 cm

materiał: szkło / stal nierdzewna, kolor: czarny

dimensions: 110/65/45 cm

material: glass / stainless steel, color: black

размеры: 110/65/45 cм

материал: стекло / нержавеющая сталь, цвет: черный

148 всички размери са в следната последователност: дължина, широчина, височина

Все размеры указаны в следующей последовательности: длина / ширина / высота all dimensions in order: length / width / height


ХОЛНИ МАСИ / CoffEE taBlES / СТОЛЫ ЖУРНАЛЬНЫЕ

CataNIa

wymiary: 100/55/43 cm

materiał: szkło / stal nierdzewna

dimensions: 100/55/43 cm

material: glass / stainless steel

размеры: 100/55/43 cм

материал: стекло / нержавеющая сталь

YolaNDa kwadrat

wymiary: 60/60/50 cm

materiał: szkło / stal nierdzewna, kolor: czarny

dimensions: 60/60/50 cm

material: glass / stainless steel, color: black

размеры: 60/60/50 cм

материал: стекло / нержавеющая сталь, цвет: черный

SaloME KWaDrat

wymiary: 60/60/43 cm, materiał: szkło / stal chromowana

kolor: szkło - bezbarwne z czarnym obramowaniem

dimensions: 60/60/43 cm, material: glass / chrome steel

color: transparent glass with black edge

размеры: 60/60/43 cм, материал: стекло / хромированная сталь

цвет: стекло - бесцветное с черной окантовкой

SaloME

wymiary: 110/60/45 cm, materiał: szkło / stal chromowana

kolor: szkło - bezbarwne z czarnym obramowaniem

dimensions: 110/60/45 cm, material: glass / chrome steel

color: transparent glass with black edge

размеры: 110/60/45 cм, материал: стекло / хромированная сталь

цвет: стекло - бесцветное с черной окантовкой

BECKY

wymiary: ø80/50 cm

materiał: szkło / stal chromowana

dimensions: ø80/50 cm

material: glass / chrome steel

размеры: ø80/50 cм

материал: стекло / хромированная сталь

SErENa

wymiary: 56/56/60 cm

materiał: szkło / stal chromowana / kamień naturalny

dimensions: 56/56/60 cm

material: glass / chrome steel / natural stone

размеры: 56/56/60 cм, материал: стекло /

хромированная сталь / натуральный камень

BrISa

wymiary: 100/65/42 cm

materiał: szkło / stal nierdzewna

dimensions: 100/65/42 cm

material: glass / stainless steel

размеры: 100/65/42 cм

материал: стекло / нержавеющая сталь

BrISa H

wymiary: 100/65/55 cm

materiał: szkło / stal nierdzewna

dimensions: 100/65/55 cm

material: glass / stainless steel

размеры: 100/65/55 cм

материал: стекло / нержавеющая сталь

xara

wymiary: 120/65/43,5 cm

materiał: szkło / stal nierdzewna

dimensions: 120/65/43,5 cm

material: glass / stainless steel

размеры: 120/65/43,5 cм

материал: стекло / стекло нержавеющая сталь

all dimensions in order: length / width / height

Все размеры указаны в следующей последовательности: длина / ширина / высота

всички размери са в следната последователност: дължина, широчина, височина

149


ХОЛНИ МАСИ / cOffEE tabLES / СТОЛЫ ЖУРНАЛЬНЫЕ

DOLORES

wymiary: 110/70/44 cm

materiał: szkło / aluminium, kolor: nogi - czarny

dimensions: 110/70/44 cm

material: glass / aluminum, color: legs - black

размеры: 110/70/44 cм

материал: стекло / алюминий, цвет: ножки - черный

haRRiEt

wymiary: 110/65/45 cm, materiał: szkło / stal chromowana, podstawa - szkło

kolor: szkło bezbarwne z czarnym obramowaniem

dimensions: 110/65/45 cm, material: glass / chrome steel, base - glass

color: transparent glass with black edge

размеры: 110/65/45 cм, материал: стекло / хромированная сталь, подставка - стекло,

цвет: бесцветное стекло с черной окантовкой

pauLa

wymiary: 120/70/46 cm

materiał: blat i podstawa - szkło, stelaż - stal chromowana

dimensions: 120/70/46 cm

material: base and top - glass, frame - chrome steel

размеры: 120/70/46 cм

материал: столешница и подставка - стекло, опоры - хромированная сталь

pENELOpE

wymiary: 120/65/39 cm

materiał: szkło gięte, kolor: grafitowy

dimensions: 120/65/39 cm

material: bent glass, color: graphite

размеры: 120/65/39 cм

материал: гнутое стекло, цвет: графитовый

bERta

wymiary: 110/60/45 cm

materiał: szkło / stal chromowana

dimensions: 110/60/45 cm

material: glass / chrome steel

размеры: 110/60/45 cм

материал: стекло / хромированная сталь

auStiN

wymiary: 110/60/50 cm

materiał: szkło / stal chromowana

dimensions: 110/60/50 cm

material: glass / chrome steel

размеры: 110/60/50 cм

материал: стекло/ хромированная сталь

caRmEN

wymiary: 120/65/44 cm

materiał: szkło / stal chromowana

dimensions: 120/65/44 cm

material: glass / chrome steel

размеры: 120/65/44 cм

материал: стекло / хромированная сталь

EDNa

wymiary: 120/60/45 cm

materiał: szkło / stal chromowana

dimensions: 120/60/45 cm

material: glass / chrome steel

размеры: 120/60/45 cм

материалł: стекло / хромированная сталь

150 всички размери са в следната последователност: дължина, широчина, височина

Все размеры указаны в следующей последовательности: длина / ширина / высота all dimensions in order: length / width / height


ХОЛНИ МАСИ / COFFee tAbLeS / СТОЛЫ ЖУРНАЛЬНЫЕ

ADA

wymiary: 109/60/44 cm

materiał: szkło / stal chromowana / drewno, kolor: wenge

dimensions: 109/60/44 cm

material: glass / chrome steel / wood, color: wenge

размеры: 109/60/44 cм

материал: стекло /хромированная сталь / массив гевеи, цвет: венге

LOLA H

wymiary: ø50/46 cm, materiał: MDF lakierowany /

stal malowana proszkowo, kolory: biały lub curry

dimensions: ø50/46 cm, material: lacquered MDF /

powder coated steel, color: white, curry

размеры: ø50/46 cм, материал: окрашенный МДФ /

окрашенная сталь, цвет: белый или карри

IRIS

wymiary: ø50/58 cm

materiał: szkło / stal chromowana

dimensions: ø50/58 cm

material: glass / chrome steel

размеры: ø50/58 cм

материал: стекло / хромированная сталь

ALMA

wymiary: ø45/50 cm, materiał: szkło / stal chromowana

kolor: blat - bezbarwny lub czarny

dimensions: ø45/50 cm, material: glass / chrome steel

color: top - transparent, black

размеры: ø45/50 cм, материал: стекло / хромированная сталь

цвет: столешница - бесцветный или черный

ARYA

wymiary: 45/40/48 cm, materiał: szkło / stal nierdzewna,

kolory: mleczny lub czarny

dimensions: 45/40/48 cm, material: glass / stainless steel

colors: milky, black

размеры: 45/40/48 cм, материал: стекло / нержавеющая сталь

цветa: молочный или черный

LUNA

wymiary: ø50/52 cm

materiał: szkło / stal chromowana

dimensions: ø50/52 cm

material: glass / chrome steel

размеры: ø50/52 cм

материал: стекло / хромированная сталь

NEW

COLOR

CANARIA

wymiary: 45/45/51 cm, materiał: szkło / stal nierdzewna

kolory: dąb sonoma

dimensions: 45/45/51 cm, material: glass / stainless steel

colors: sonoma oak

размеры: 45/45/51 cм, материал: стекло / нержавеющая сталь

цветa: дуб сонома

SARDINIA

wymiary: ø45/48 cm, materiał: szkło / stal nierdzewna

kolory: bezbarwny lub bezbarwno-czarny

dimensions: ø45/48 cm, material: glass / stainless steel

colors: transparent, transparent / black

размеры: ø45/48 cм, материал: стекло / нержавеющая сталь

цветa: бесцветный или бесцветный-черный

all dimensions in order: length / width / height

Все размеры указаны в следующей последовательности: длина / ширина / высота

всички размери са в следната последователност: дължина, широчина, височина

151


ХОЛНИ МАСИ / COffEE TAbLES / СТОЛЫ ЖУРНАЛЬНЫЕ

NEW

CORONA

wymiary: 60/40/46 cm

materiał: szkło / stal chromowana, kolor: czarny

dimensions: 60/40/46 cm

material: glass / chrome steel, color: black

размеры: 60/40/46 cм

материал: стекло / хромированная сталь, цвет: черный

NOLA

wymiary: ø45/50 cm, materiał: szło / stal chromowana

kolor: stelaż - miedź, blat - transparentny / czarny

dimensions: ø45/50 cm, material: glass / chrome steel

color: frame - cooper, top - transparent / black

размеры: ø45/50 cм, материал: стекло / хромированная сталь

цвет: стеллаж - медь, столешница - бесцветный / чёрный

SIENA

wymiary: wymiary: ø49/50 cm, ø49/50 materiał: cm, materiał: szkło / stal szkło chromowana

/ stal chromowana

kolory: ekstra kolory: biały, ekstra zółty, biały, limonkowy zółty, limonkowy

dimensions: dimensions: ø49/50 cm, ø49/50 material: cm, material: glass / chrome glass / steel chrome steel

colors: extra colors: white, extra yellow, white, lime yellow, green lime green

размеры: размеры: ø49/50 cм, ø49/50 материал: cм, материал: стекло стекло / хромированная / хромированная сталь сталь

цветa: экстра-белый, цветa: экстра-белый, желтый желтый или лаймили

лайм

NEW

DONNA

wymiary: ø46/57 cm, materiał: szkło / tworzywo z włókna szklanego - lakierowane /

stal nierdzewna, kolory: biały lub czarny

dimensions: ø46/57 cm, material: glass / fiberglass material - lacquered /

stainless steel, colors: white, black

размеры: ø46/57 cм, материал: стекло / окрашенное стекловолокно /

нержавеющая сталь, цветa: белый или черный

ERATI

wymiary: 40/35/41 cm

materiał: tworzywo z włókna szklanego - lakierowane, kolor: biały

dimensions: 40/35/41 cm

material: fiberglass material - lacquered, color: white

размеры: 40/35/41 cм

материал: окрашенное стекловолокно, цвет: белый

TINA

wymiary: 50/42/51 cm

materiał: stal malowana proszkowo, kolor: czarny

dimensions: 50/42/51 cm

material: powder coated steel, color: black

размеры: 50/42/51 cм

материал: окрашенная сталь, цвет: черный

VIVA

wymiary: ø45/57 cm

materiał: tworzywo z włókna szklanego - lakierowane, kolory: biały lub czarny

dimensions: ø45/57 cm

material: fiberglass material - lacquered, colors: white, black

размеры: ø45/57 cм

материал: окрашенное стекловолокно, цветa: белый или черный

NONO

wymiary: 40/40/42 cm

materiał: tworzywo z włókna szklanego - lakierowane, kolory: biały, czarny lub popiel

dimensions: 40/40/42 cm

material: fiberglass material - lacquered, colors: white, black, grey

размеры: 40/40/42 cм

материал: окрашенное стекловолокно, цветa: белый, черный или серый

152 всички размери са в следната последователност: дължина, широчина, височина

Все размеры указаны в следующей последовательности: длина / ширина / высота all dimensions in order: length / width / height


ДЕТСКО ОБЗАВЕЖДАНЕ/ CHILDREN FURNITURE / МЕБЕЛЬ МОЛОДЕЖНАЯ И ДЕТСКАЯ

NEW

HAPPY JUNGLE

wymiary: 145/76/70/61 cm

materiał: płyta meblowa laminowana + obrzeża miękkie PVC, kolor: wielobarwny

* łóżko w komplecie z materacem, ** w opcji z szufladą

dimensions: 145/76/70/61 cm

material: laminated chipboard + soft PVC edges, color: multicolored

* bed with mattress in complet, ** with drawer in option

размеры: 145/76/70/61 cм

материал: ламинированное ДСП + кромка ПВХ, цвет: многоцветный

* кровать с матрасом в комплекте, ** дополнительно комплектуется шуфлядами

NEW

HAPPY FAIRY

wymiary: 145/76/70/61 cm

materiał: płyta meblowa laminowana + obrzeża miękkie PVC, kolor: biało-różowy

* łóżko w komplecie z materacem, ** w opcji z szufladą

dimensions: 145/76/70/61 cm

material: laminated chipboard + soft PVC edges, color: white / pink

* bed with mattress in complet, ** with drawer in option

размеры: 145/76/70/61 cм

материал: ламинированное ДСП + кромка ПВХ, цвет: белый / розовый

* кровать с матрасом в комплекте, ** дополнительно комплектуется шуфлядами

NEW

SPEED

wymiary: 151/75/55 cm

materiał: płyta meblowa laminowana + obrzeża miękkie PVC, kolor: wielobarwny

* łóżko w komplecie z materacem

dimensions: 151/75/55 cm

material: laminated chipboard + soft PVC edges, color: multicolored

* bed with mattress in complet

размеры: 151/75/55 cм

материал: ламинированное ДСП + кромка ПВХ, цвет: многоцветный

* кровать с матрасом в комплекте

NEW

FIRE TRUCK

wymiary: 148/74/58 cm

materiał: płyta meblowa laminowana + obrzeża miękkie PVC, kolor: wielobarwny

* łóżko w komplecie z materacem

dimensions: 148/74/58 cm

material: laminated chipboard + soft PVC edges, color: multicolored

* bed with mattress in complet

размеры: 148/74/58 cм

материал: ламинированное ДСП + кромка ПВХ, цвет: многоцветный

* кровать с матрасом в комплекте

NEW

DUO

wymiary: 145/81/48 cm

materiał: płyta meblowa laminowana + obrzeża miękkie PVC

kolory: biało-różowy lub biało-niebieski

* łóżko w komplecie z materacem

dimensions: 145/81/48 cm

material: laminated chipboard + soft PVC edges

color: white / pink, white / blue

* bed with mattress in complet

размеры: 145/81/48 cм

материал: ламинированное ДСП + кромка ПВХ

цвет: белый / розовый или белый / синий

* кровать с матрасом в комплекте

all dimensions in order: length / width / height

Все размеры указаны в следующей последовательности: длина / ширина / высота

всички размери са в следната последователност: дължина, широчина, височина

153


ДЕТСКО ОБЗАВЕЖДАНЕ/ chILDREN FURNITURE / МЕБЕЛЬ МОЛОДЕЖНАЯ И ДЕТСКАЯ

FINY

wymiary: 206/96/62 cm, materiał: drewno sosnowe lakierowane, kolor: sosna lub biały mat

* łóżko bez stelaża i materaca, w opcji stelaż FINY o wymiarach: 198/90/2 cm

i materac NEAPOL o wymiarach 200/90/12 cm

dimensions: 206/96/62 cm, material: solid pine wood - lacquered, color: pine, white matt

* bed without frame and mattress, optional FINY racks, dimensions: 198/90/2 cm

and mattress NEAPOL, dimensions: 200/90/12 cm

размеры: 206/96/62 cм, материал: массив сосны окрашенный, цвет: сосна, белый матовый

* кровать без стеллажа и матраса, опционально стеллаж размеры: 198/90/2 cм

и матрас NEAPOL, размеры 200/90/12 cm

NATALIE

łóżko dwuosobowe z wysuwanym dolnym materacem, wymiary: 209/96/68 cm

materiał: MDF lakierowany, kolor: biały mat

* łóżko bez materacy, w opcji materace NEAPOL o wymiarach: 200/90/12 cm

double bed with pull-out bottom mattress, dimensions: 209/96/68 cm

material: lacquered MDF, color: white matt

* bed without mattresses, optional mattresses NEAPOL, dimensions: 200/90/12 cm

кровать двуспальная с выдвижным нижним матрасом, размеры: 209/96/68 cм

материал: окрашенный МДФ, цвет: белый матовый

* кровать без матраса, опционально матрас NEAPOL размеры: 200/90/12 cм

LAGUNA

łóżko dwuosobowe z wysuwanym dolnym materacem i pojemnikiem na pościel

wymiary: 209/96/68 cm, materiał: MDF lakierowany, kolor: biały mat

* łóżko bez materacy, w opcji materace NEAPOL o wymiarach: 200/90/12 cm

double bed with pull-out bottom mattress and bedding container

dimensions: 209/96/68 cm, material: lacquered MDF, color: white matt

* bed without mattresses, optional mattresses NEAPOL, dimensions: 200/90/12 cm

кровать двуспальная с выдвижным нижним матрасом и ящиком для хранения постели

размеры: 209/96/68 cм, материал: окрашенный МДФ, цвет: белый матовый

* кровать без матраса, опционально матрасы NEAPOL, размеры: 200/90/12 cm

LEONIE

łóżko dwuosobowe z wysuwanym dolnym materacem, wymiary: 209/96/65 cm

materiał: MDF lakierowany, kolor: biały mat

* łóżko bez materacy, w opcji materace NEAPOL o wymiarach: 200/90/12 cm

double bed with pull-out bottom mattress, dimensions: 209/96/65 cm

material: lacquered MDF, color: white matt

* bed without mattresses, optional mattresses NEAPOL, dimensions: 200/90/12 cm

кровать двуспальная с выдвижным нижним матрасом, размеры: 209/96/65 cм

материал: окрашенный МДФ, цвет: белый матовый

* кровать без матраса, опционально матрасы NEAPOL, размеры: 200/90/12 cм

LAURA

łóżko dwuosobowe z wysuwanym dolnym materacem, wymiary: 209/96/65 cm

materiał: drewno sosnowe lakierowane, kolor: sosna

* łóżko bez materacy, w opcji materace NEAPOL o wymiarach: 200/90/12 cm

double bed with pull-out bottom mattress, dimensions: 209/96/65 cm

material: lacquered pine wood, color: pine

* bed without mattresses optional mattresses NEAPOL, dimensions: 200/90/12 cm

кровать двуспальная с выдвижным нижним матрасом, размеры: 209/96/65 cм

материал: массив сосны окрашенный, цвет: сосна

* кровать без матраса, опционально матрасы NEAPOL, размеры: 200/90/12 cм

154 всички размери са в следната последователност: дължина, широчина, височина

Все размеры указаны в следующей последовательности: длина / ширина / высота all dimensions in order: length / width / height


ДЕТСКО ОБЗАВЕЖДАНЕ/ chILDREN FuRNItuRE / МЕБЕЛЬ МОЛОДЕЖНАЯ И ДЕТСКАЯ

FLORO

wymiary: 209/96/72 cm, materiał: MDF lakierowany, kolor: biały mat

* łóżko bez materaca, w opcji materac NEAPOL o wymiarach: 200/90/12 cm

dimensions: 209/96/72 cm, material: lacquered MDF, color: white matt

* bed without mattress, optional mattress NEAPOL, dimensions: 200/90/12 cm

размеры: 209/96/72 cм, материал: окрашенный МДФ, цвет: белый матовый

* кровать без матраса, опционально матрас NEAPOL, размеры: 200/90/12 cм

MAXIMA

wymiary: 209/96/72 cm, materiał: drewno sosnowe lakierowane, kolor: sosna

* łóżko bez materaca, w opcji materac NEAPOL o wymiarach: 200/90/12 cm

dimensions: 209/96/72 cm, material: lacquered pine wood, color: pine

* bed without mattress, optional mattress NEAPOL, dimensions: 200/90/12 cm

размеры: 209/96/72 cм, материал: массив сосны окрашенный, цвет: сосна

* кровать без матраса, опционально матрас NEAPOL, размеры: 200/90/12 cм

EMI

łóżko jednoosobowe, wymiary: łóżko - 197/89/115 cm, biurko - 85/50/71 cm

materiał: drewno sosnowe lakierowane, kolory: olcha lub sosna

* łóżko w komplecie z materacem

single bed, dimensions: bed - 197/89/115 cm, desk - 85/50/71 cm

material: lacquered pine wood, colors: alder, pine

* bed with mattress in complet

односпальная кровать, размеры: кровать - 197/89/115 см,

письменный стол 85/50/71 см, материал: сосна лакированная, цвет: ольха, сосна

* матрас в комплекте

NEO

łóżko jednoosobowe, wymiary: 197/86/115 cm, materiał: drewno sosnowe lakierowane

kolory: sosna lub olcha, * łóżko w komplecie z materacem

single bed, dimensions: 197/86/115 cm, material: lacquered pine wood

colors: alder, pine, * bed with mattress in complet

односпальная кровать, размеры: кровать - 197/86/115 см, материал: сосна лакированная

цвет: ольха, сосна * матрас в комплекте

SAM

łóżko piętrowe, wymiary: 198/87/144 cm, materiał: drewno sosnowe lakierowane

kolory: sosna lub olcha, * łóżko w komplecie z materacami, ** w opcji z szufladami

bunk bed, dimensions: 198/87/144 cm, material: lacquered pine wood

colors: pine, alder, * bed with mattresses, ** with drawers in option

двухъярусная кровать, размеры 198/87/144 см, материал: сосна лакированная

цвет: ольха, сосна, * матрас в комплекте, ** дополнительно комплектуется шуфлядами

all dimensions in order: length / width / height

Все размеры указаны в следующей последовательности: длина / ширина / высота

всички размери са в следната последователност: дължина, широчина, височина

155


ДЕТСКО ОБЗАВЕЖДАНЕ/ ChILDrEN FUrNITUrE / МЕБЕЛЬ МОЛОДЕЖНАЯ И ДЕТСКАЯ

NEO PLUS

łóżko jednoosobowe ze zjeżdżalnią, wymiary: 197/89/115 cm

materiał: drewno sosnowe lakierowane, kolory: sosna lub olcha

* łóżko w komplecie z materacem

single bed with slide, dimensions: 197/89/115 cm

material: lacquered pine wood, colors: pine, alder

* bed with mattress in complet

односпальная кровать с горкой, размеры: кровать - 197/89/115 см

материал: сосна лакированная, цвет: ольха, сосна

* матрас в комплекте

FLO FLO

łóżko jednoosobowe łóżko jednoosobowe ze zjeżdżalnią, ze zjeżdżalnią, wymiary: wymiary: 197/89/115 197/89/115 cm cm

materiał: materiał: drewno drewno sosnowe sosnowe lakierowane, lakierowane, kolory: sosna kolory: lub sosna olcha lub olcha

* łóżko w * łóżko komplecie w komplecie z materacem z materacem

single bed single with bed slide, with dimensions: slide, dimensions: 197/89/115 197/89/115 cm cm

material: material: lacquered lacquered pine wood, pine colors: wood, pine colors: or alder pine or alder

* bed with * bed mattress with mattress in complet in complet

односпальная односпальная кровать кровать с горкой, с размеры: горкой, размеры: кровать кровать - 197/89/115 - 197/89/115 см см

материал: материал: сосна лакированная, сосна лакированная, цвет: ольха, цвет: сосна ольха, сосна

* матрас * матрас в комплекте в комплекте

FINY stelaż

stelaż do łóżka FINY, wymiary: 198/90/2 cm

materiał: drewno sosnowe lakierowane

FINY racks, dimensions: 198/90/2 cm

material: lacquered pine wood

FINY основание для кровати, размеры: 198/90/2 см

материал: сосна лакированная

NEAPOL

materac materac piankowy, piankowy, wymiary: wymiary: 200/90/12 200/90/12 cm, materiał cm, materiał wkład - pianka wkład - biała pianka T18, biała T18,

poszycie poszycie - poliester - poliester + bawełna, + bawełna, kolor: niebieski kolor: niebieski

foam mattress, foam mattress, dimensions: dimensions: 200/90/12 200/90/12 cm, material: cm, material: white foam white T18, foam T18,

protector protector - poliester - poliester + cotton, + color: cotton, blue color: blue

матрас, матрас, размеры: размеры: 200/90/12 200/90/12 см, материал: см, материал: пенополиуретан пенополиуретан белый, белый,

чехол - полиэстер чехол - полиэстер + хлопок, + хлопок, цвет – голубой цвет – голубой

NEW

NEW

NEW

bArU

biurko z regulowaną wysokością blatu oraz regulowanym kątem blatu

wymiary: 109/55/62÷88 cm, materiał: MDF / drewno lite lakierowane

kolor: biało-różowo-niebieski (w Комплектie dwa kolory akcesoriów)

desk with adjustable height and angle of table top

dimensions: 109/55/62÷88 cm, material: MDF / lacquered solid wood

color: white / pink / blue, (including 2 sets of decorations)

письменный стол с регулировкой высоты и наклона столешницы,

размеры: 109/55/62÷88 см, материал: МДФ / массив сосны лакированный

цвет: белый / розовый / голубой, (в комплекте фурнитура в двух цветах)

ANAS

biurko z regulowaną wysokością blatu oraz regulowanym kątem blatu

wymiary: 109/55/62÷88 cm, materiał: MDF / drewno lite lakierowane

kolor: sosna / biały

desk with adjustable height and angle of table top

dimensions: 109/55/62÷88 cm, material: MDF / lacquered solid wood

color: pine / white

письменный стол с регулировкой высоты и наклона столешницы,

размеры: 109/55/62÷88 см, материал: МДФ / массив сосны лакированный

цвет: сосна / белый

ANALICE

wymiary: 36/40/65 cm

materiał: drewno sosnowe lakierowane

kolor: sosna / biały

dimensions: 36/40/65 cm

material: lacquered pine wood

color: pine / white

размеры: 36/40/65 cм

материал: древесина сосновая лакированная

цвет: сосна / белый

156 всички размери са в следната последователност: дължина, широчина, височина

Все размеры указаны в следующей последовательности: длина / ширина / высота all dimensions in order: length / width / height


ДЕТСКО ОБЗАВЕЖДАНЕ/ ChILDREN FURNITURE / МЕБЕЛЬ МОЛОДЕЖНАЯ И ДЕТСКАЯ

CECILIA

biurko z regulowaną wysokością blatu oraz regulowanym kątem blatu

wymiary: 109/55/62÷88 cm, materiał: MDF / drewno lite lakierowane

kolor: różowo - biały

desk with adjustable height and angle of table top

dimensions: 109/55/62÷88 cm, material: MDF / lacquered solid wood

color: pink / white

письменный стол с регулировкой высоты и наклона столешницы,

размеры: 109/55/62÷88 см, материал: МДФ / массив сосны лакированный

цвет: розовый / белый

JULIA

biurko z regulowaną wysokością blatu oraz regulowanym kątem blatu

wymiary: 109/55/63÷96 cm, materiał: drewno sosnowe lakierowane

kolor: sosna

desk with adjustable height and angle of table top

dimensions: 109/55/63÷96 cm, material: lacquered pine wood

color: pine

письменный стол с регулировкой высоты и наклона столешницы

размеры: 109/55/63÷96 см, материал: МДФ / массив сосны лакированный

цвет: сосна

PACO

biurko z regulowaną wysokością blatu oraz regulowanym kątem blatu

wymiary: 109/55/65÷93 cm, materiał: MDF / drewno lite lakierowane

kolor: niebiesko - biały

desk with adjustable height and angle of table top

dimensions: 109/55/65÷93 cm, material: MDF / lacquered solid wood

color: blue / white

письменный стол с регулировкой высоты и наклона столешницы

размеры: 109/55/65÷93 см, материал: МДФ / массив сосны лакированный

цвет: синий / белый

COLLORIDO

biurko z regulowaną wysokością blatu oraz regulowanym kątem blatu

wymiary: 100/66/69÷84 cm, materiał: MDF lakierowany / stal malowana

kolor: biało-zielono-różowy (w Комплектie 2 komplety plastikowych nakładek)

desk with adjustable height and angle of table top

dimensions: 100/66/69÷84 cm, material: lacquered MDF / painted steel

color: white / green / pink (including 2 sets of decorations)

письменный стол с регулировкой высоты и наклона столешницы

размеры: 100/66/69÷84 см, материал: МДФ лакированный / массив сосны лакированный

цвет: белый / зеленый / розовый (2 комплекта пластиковых накладок)

NEW NEW NEW

NILS SIMON 2 PIERRE 2

BEPPO 2

wymiary: 36/40/65 cm

materiał: drewno sosnowe lakierowane

kolor: sosna

dimensions: 36/40/65 cm

material: lacquered pine wood

color: pine

размеры: 36/40/65 cм

материал: древесина сосновая лакированная

цвет: сосна

wymiary: 37/41/63 cm, materiał: MDF lakierowany / płyta

meblowa laminowana + obrzeża ABS /

metalowe prowadnice szuflad, kolor: biały

dimensions: 37/41/63 cm, material: lacquered MDF / laminated

chipboard + ABS edges /

metal slides, color: white

размеры: 37/41/63 см, материал: лакированная МДФ /

ламинированная ДСП + кромка АБС /

металлические направляющие, цвет: белый

wymiary: 37/41/63 cm, materiał: MDF lakierowany / płyta

meblowa laminowana + obrzeża ABS /

metalowe prowadnice szuflad, kolor: biało-różowy

dimensions: 37/41/63 cm, material: lacquered MDF / laminated

chipboard + ABS edges /

metal slides, color: white / pink

размеры: 37/41/63 см, материал: лакированная МДФ /

ламинированная ДСП + кромка АБС /

металлические направляющие, цвет: белый / розовый

wymiary: 37/41/63 cm, materiał: MDF lakierowany / płyta

meblowa laminowana + obrzeża ABS /

metalowe prowadnice szuflad, kolor: biało-niebieski

dimensions: 37/41/63 cm, material: lacquered MDF / laminated

chipboard + ABS edges /

metal slides, color: white / blue

размеры: 37/41/63 см, материал: лакированная МДФ /

ламинированная ДСП + кромка АБС /

металлические направляющие, цвет: белый / синий

all dimensions in order: length / width / height

Все размеры указаны в следующей последовательности: длина / ширина / высота

всички размери са в следната последователност: дължина, широчина, височина

157


ДЕТСКО ОБЗАВЕЖДАНЕ/ ChILDreN fUrNITUre / МЕБЕЛЬ МОЛОДЕЖНАЯ И ДЕТСКАЯ

CABOTO 16

wymiary: 139/33/144 cm, materiał: płyta meblowa laminowana, kolor: biały

* w opcji szuflada WINNY

dimensions: 139/33/144 cm, material: laminated furniture top, color: white

* WINNY drawer in option

размеры: 139/33/144 см, материал: ламинированная ДСП, цвет: белый

*опционально шуфляда WINNY

CABOTO

wymiary: wymiary: 139/33/144 139/33/144 cm, materiał: cm, materiał: płyta meblowa płyta meblowa laminowana, laminowana, kolor: biały kolor: biały

* w opcji * szuflada w opcji szuflada winny WINNY

dimensions: dimensions: 139/33/144 139/33/144 cm, material: cm, material: laminated laminated furniture furniture top, color: top, white color: white

* WINNY * drawer WINNY in drawer optionin option

размеры: размеры: 139/33/144 139/33/144 см, материал: см, материал: ламинированная ламинированная ДСП, цвет: ДСП, белый цвет: белый

* опционально * опционально шуфляда шуфляда WINNY WINNY

LUINI 16

wymiary: 139/33/144 cm, materiał: płyta meblowa laminowana, kolor: dąb sonoma

* w opcji szuflada WINNY

dimensions: 139/33/144 cm, material: laminated furniture top, color: sonoma oak

* WINNY drawer in option

размеры: 139/33/144 см, материал: ламинированная ДСП, цвет: дуб сонома

* опционально шуфляда WINNY

LUINI

wymiary: wymiary: 139/33/144 139/33/144 cm, materiał: cm, materiał: płyta meblowa płyta meblowa laminowana, laminowana, kolor: dąb kolor: sonoma dąb sonoma

* w opcji * szuflada w opcji szuflada winny WINNY

dimensions: dimensions: 139/33/144 139/33/144 cm, material: cm, material: laminated laminated furniture furniture top, color: top, sonoma color: sonoma oak oak

* WINNY * drawer WINNY in drawer optionin option

размеры: размеры: 139/33/144 139/33/144 см, материал: см, материал: ламинированная ламинированная ДСП, цвет: ДСП, дуб цвет: сонома дуб сонома

* опционально * опционально шуфляда шуфляда WINNY WINNY

WINNY

wymiary: 32/32/31 cm, materiał: tkanina

kolory: biały, czarny, beżowy, brązowy, czerwony, różowy, niebieski, pomarańczowy, zielony lub popielaty

dimensions: 32/32/31 cm, material: cloth

colors: white, black, beige, brown, red, pink, blue, orange, green, grey

размеры: 32/32/31 см, материал: ткань

цвета: белый, черный, бежевый, коричневый, красный, розовый, синий, оранжевый, зеленый, серый

WOODY

wymiary: 31/31/31 cm

materiał: wiklina, kolory: biały, czarny lub naturalny

dimensions: 31/31/31cm

material: wicker, colors: white, black, natural

размеры: 31/31/31 см

материал: лоза, цвета: белый, черный, натуральный

PRODUKT

REGIONALNY

158 всички размери са в следната последователност: дължина, широчина, височина

Все размеры указаны в следующей последовательности: длина / ширина / высота all dimensions in order: length / width / height


ДЕТСКО ОБЗАВЕЖДАНЕ/ CHiLDREn FURniTURE / МЕБЕЛЬ МОЛОДЕЖНАЯ И ДЕТСКАЯ

SySTEm AERO

AERO PLATE

AERO OPEn

AERO wHiTE

AERO FLOwER

łacznik do regałów serii AERO

wymiary: 14/14/1 cm

materiał: stal malowana, kolor: czarny

connector to AERO series

dimensions: 14/14/1 cm

material: painted steel, color: black

соединительный элемент для серии AERO,

размеры: 14/14/1 см, материал: окрашенная

сталь, цвет: черный

wymiary: 34/28/32 cm

materiał: eco karton laminowany

kolor: biały

dimensions: 34/28/32 cm

material: laminated eco cardboard

color: white

размеры: 34/28/32 см

материал: эко картон ламинированный

цвет: белый

wymiary: 34/28/32 cm

materiał: eco karton laminowany

kolor: biały

dimensions: 34/28/32 cm

material: laminated eco cardboard

color: white

размеры: 34/28/32 см

материал: эко картон ламинированный

цвет: белый

wymiary: 34/28/32 cm

materiał: eco karton laminowany

kolor: wielobarwny

dimensions: 34/28/32 cm

material: laminated eco cardboard

color: multicolored

размеры: 34/28/32 см

материал: эко картон ламинированный цвет:

разноцветный

AERO PAnDA

wymiary: 34/28/32 cm

materiał: eco karton laminowany

kolor: wielobarwny

dimensions: 34/28/32 cm

material: laminated eco cardboard

color: multicolored

размеры: 34/28/32 см

материал: эко картон ламинированный цвет:

разноцветный

AERO SPACE AERO PARiS AERO GUiTAR

wymiary: 34/28/32 cm

materiał: eco karton laminowany

kolor: wielobarwny

dimensions: 34/28/32 cm

material: laminated eco cardboard

color: multicolored

размеры: 34/28/32 см

материал: эко картон ламинированный цвет:

разноцветный

wymiary: 34/28/32 cm

materiał: eco karton laminowany

kolor: wielobarwny

dimensions: 34/28/32 cm

material: laminated eco cardboard

color: multicolored

размеры: 34/28/32 см

материал: эко картон ламинированный цвет:

разноцветный

wymiary: 34/28/32 cm

materiał: eco karton laminowany

kolor: wielobarwny

dimensions: 34/28/32 cm

material: laminated eco cardboard

color: multicolored

размеры: 34/28/32 см

материал: эко картон ламинированный цвет:

разноцветный

all dimensions in order: length / width / height

Все размеры указаны в следующей последовательности: длина / ширина / высота

всички размери са в следната последователност: дължина, широчина, височина

159


ДЕТСКО ОБЗАВЕЖДАНЕ/ ChIlDREn fURnITURE / МЕБЕЛЬ МОЛОДЕЖНАЯ И ДЕТСКАЯ

METRO

wymiary: 105/29/142 cm

materiał: stal malowawa proszkowo / tworzywo / PVC, kolor: beżowy

* w opcji kosz woody

dimensions: 105/29/142 cm

material: powder coated steel / plastic / PVC, color: beige

* woody basket in option

размеры: 105/29/142 см

материал: окрашенная сталь / пластик / ПВХ, цвет: бежевый

SIMBA prostokąt

stół z regulowaną wysokością blatu

wymiary: 115/60/46÷58 cm, materiał: tworzywo /

melamina, kolory: zielony lub czerwony

table with adjustable height of top

dimensions: 115/60/46÷58 cm, material: plastic /

melamine, colors: green, red

стол с регулировкой высоты столешницы,

размеры: 115/60/46÷58 см, материал: пластик / меламин,

цвета: зеленый, красный

SIMBA kwadrat

stół z regulowaną wysokością blatu

wymiary: 60/60/46÷58 cm, materiał: tworzywo /

melamina, kolory: zielony lub czerwony

table with adjustable height of top

dimensions: 60/60/46÷58 cm, material: plastic /

melamine, colors: green, red

стол с регулировкой высоты столешницы,

размеры: 60/60/46÷58 см, материал: пластик / меламин,

цвета: зеленый, красный

44

53

39

36

58

30

BAMBI

materiał: polipropylen / tworzywo

kolory: zielony lub czerwony

material: polypropylene / plastic

colors: green, red

материал: полипропилен / пластик

цвета: зеленый, красный

53

28

DUMBO

materiał: polipropylen

kolory: zielony lub czerwony

material: polypropylene

colors: green, red

материал: полипропилен

цвета: зеленый, красный

160 всички размери са в следната последователност: дължина, широчина, височина

Все размеры указаны в следующей последовательности: длина / ширина / высота all dimensions in order: length / width / height


ДЕТСКО ОБЗАВЕЖДАНЕ/ CHILDREN FURNITURE / МЕБЕЛЬ МОЛОДЕЖНАЯ И ДЕТСКАЯ

NEW NEW NEW NEW

ALF ALF DIZZY MULTI DIZZY HORSE

wymiary: ø34/61 cm

materiał: tworzywo ABS

kolor: różowo-biały

dimensions: ø34/61 cm

material: ABS

color: pink / white

размеры: ø34/61 cм

материал: пластик ABS

цвет: розовый / белый

NEW

wymiary: ø34/61 cm

materiał: tworzywo ABS

kolor: niebiesko-biały

dimensions: ø34/61 cm

material: ABS

color: blue / white

размеры: ø34/61 cм

материал: пластик ABS

цвет: голубой / белый

NEW

wymiary: ø38/38 cm

materiał: PVC

kolor: wielobarwny

dimensions: ø38/38 cm

material: PVC

color: multicolored

размеры: ø38/38 cм

материал: экокожа

цвет: разноцветный

wymiary: ø38/38 cm

materiał: PVC

kolor: wielobarwny

dimensions: ø38/38 cm

material: PVC

color: multicolored

размеры: ø38/38 cм

материал: экокожа

цвет: разноцветный

DIZZY FLOWER

wymiary: ø38/38 cm

materiał: PVC

kolor: wielobarwny

dimensions: ø38/38 cm

material: PVC

color: multicolored

размеры: ø38/38 cм

материал: экокожа

цвет: разноцветный

MOLY OWL KIRI KIRI

wymiary: 38/38/38 cm

materiał: PVC

kolor: wielobarwny

dimensions: 38/38/38 cm

material: PVC

color: multicolored

размеры: 38/38/38 cм

материал: экокожа

цвет: разноцветный

wymiary: 48/32/32 cm

materiał: PVC

kolor: pomarańczowy

dimensions: 48/32/32 cm

material: PVC

color: orange

размеры: 48/32/32 cм

материал: экокожа

цвета: оранжевый

wymiary: 48/32/32 cm

materiał: PVC

kolor: żółty

dimensions: 48/32/32 cm

material: PVC

color: yellow

размеры: 48/32/32 cм

материал: экокожа

цвета: желтый

KIRI

wymiary: 48/32/32 cm

materiał: PVC

kolor: różowy

dimensions: 48/32/32 cm

material: PVC

color: pink

размеры: 48/32/32 cм

материал: экокожа

цвет: розовый

W40

wymiary: ø34/125 cm

materiał: stal malowana proszkowo / plastik kolory:

różowy lub zielony

dimensions: ø34/125 cm

material: powder coated steel / plastic

colors: pink, green

размеры: ø34/125 см

материал: окрашенная сталь / пластик

цвета: розовый, зеленый

QUEEN

wymiary: 49/46/48 cm

materiał: stal malowana / tkanina

dimensions: 49/46/48 cm

material: painted steel / cloth

размеры: 49/46/48 см

материал: окрашенная сталь / ткань

all dimensions in order: length / width / height

Все размеры указаны в следующей последовательности: длина / ширина / высота

всички размери са в следната последователност: дължина, широчина, височина

161


СПАЛНИ / BEDROOm fuRNItuRE / МЕБЕЛЬ ДЛЯ СПАЛЬНИ

NEW

C

G

D

B

F

C

H

C

G

D

B

F

C

H

C

D

B

F

E

G

C

E

H

A 169 cm

B 217 cm

C 100 cm

D 39 cm

E 12 cm

F 38 cm

G 12 cm

H 26 cm

B

A

F

DORIS

materiał: tkanina / drewno lite, kolor: tkanina - popielaty, drewno - olcha, * łóżko bez materaca, w opcji materac POLARIS

material: cloth / solid wood, color: cloth - grey, wood - alder, * bed without mattress, optional mattress POLARIS

материал: ткань / массив дерева, цвет: ткань - серая, дерево - ольха, * кровать без матраса, опционально матрас POLARIS

NEW

E

E

B

A

F

EVORA

łóżko z szufladami, materiał: tkanina / drewno lite, kolor: tkanina - beżowy, drewno - orzech, * łóżko bez materaca, w opcji materac POLARIS

bed with drawers, material: cloth / solid wood, color: cloth - beige, wood - walnut, * bed without mattress, optional mattress POLARIS

кровать с выдвижными ящиками, материал: ткань / дерево, цвет ткани - бежевый, дерева - орех, * кровать без матраса, опционально матрас POLARIS

A 164 cm

B 215 cm

C 111 cm

D 39 cm

E 5 cm

F 30 cm

G 7 cm

H 29 cm

NEW

C

G

C

H

C

G

C

H

C

G

C

H

B

F

D

B

A

F

B

F

D

B

A

F

B

F

E

D

E

B

B

A

A

F

F

SABRINA

łóżko z szufladami, materiał: tkanina / drewno lite, kolor: tkanina - popielaty, drewno - orzech, * łóżko bez materaca, w opcji materac POLARIS

bed with drawers, material: cloth / solid wood, color: cloth - grey, wood - walnut, * bed without mattress, optional mattress POLARIS

кровать с выдвижными ящиками, материал: ткань / дерево, цвет: ткани - серый, дерева - орех, * кровать без матраса, опционально матрас POLARIS

A 171 cm

B 218 cm

C 111 cm

D 39 cm

E 5 cm

F 30 cm

G 7 cm

H 29 cm

162


СПАЛНИ / bedroom furniture / МЕБЕЛЬ ДЛЯ СПАЛЬНИ

NEW

C

G

E

C

H

C

G

C

H

D

B

F

A

B

F

A 164 cm

B 220 cm

C 106 cm

D 39 cm

E 5 cm

F 30 cm

G 6 cm

H 29 cm

modenA 2

łóżko z szufladami, materiał: eco skóra, kolor: biały, * łóżko bez materaca, w opcji materac PoLAriS

bed with drawers, material: eco leather, color: white, * bed without mattress, optional mattress POLARIS

кровать с выдвижными ящиками, материал: экокожа, цвет: белый, * кровать без матраса, опционально матрас POLARIS

C

G

C

H

D

B

F

E

A

modenA

łóżko z szufladami, materiał: tkanina, kolor: popielaty, * łóżko bez materaca, w opcji materac PoLAriS

bed with drawers, material: cloth, color: grey, * bed without mattress, optional mattress POLARIS

кровать с шуфлядами, материал: ткань, цвет: серый, * кровать без матраса, опционально матрас POLARIS

A 164 cm

B 220 cm

C 106 cm

D 39 cm

E 5 cm

F 30 cm

G 6 cm

H 29 cm

B

F

NEW

D

B

F

E

A

A 186 cm

B 215 cm

C 108 cm

D 31 cm

E 13 cm

F 20 cm

G 9 cm

H 25 cm

B

F

VienA

materiał: tkanina / drewno lite, kolor: tkanina - brązowy, drewno - buk, * łóżko bez materaca, w opcji materac PoLAriS

material: cloth / solid wood, color: cloth - brown, wood - beech, * bed without mattress, optional mattress POLARIS

материал: ткань / дерево, цвет: ткань - коричневая, цвет дерева - бук, * кровать без матраса, опционально матрас POLARIS

163


СПАЛНИ / bedroom furniture / МЕБЕЛЬ ДЛЯ СПАЛЬНИ

C

G

C

H

D

B

F

E

A

fLeXY

materiał: drewno lite / tkanina, kolor: tkanina - popielaty, drewno - orzech, * łóżko bez materaca, w opcji materac PoLAriS

material: solid wood / cloth, color: cloth - grey, wood - walnut, * bed without mattress, optional mattress POLARIS

материал: массив древесины / ткань, цвет: ткани - серый, древесины - орех, * кровать без матраса, опционально матрас POLARIS

A 165 cm

B 215 cm

C 96 cm

D 36 cm

E 15 cm

F 20 cm

G 10 cm

H 26 cm

B

C

G

C

H

F

C

G

C

H

D

B

F

E

A

SAndY

materiał: drewno lite / eco skóra, kolor: eco skóra - biały, czarny lub beżowy, drewno - buk, * łóżko bez materaca, w opcji materac PoLAriS

material: solid wood / eco leather, color: eco leather - white, black, beige, wood - beech, * bed without mattress, optional mattress POLARIS

материал: массив древесины / экокожа, цвет: экокожи - белый, черный или бежевый, древесины - бук, * кровать без матраса, опционально матрас POLARIS

A 174 cm

B 217 cm

C 100 cm

D 35 cm

E 11 cm

F 23 cm

G 9 cm

H 26 cm

B

F

D

B

F

E

A

CASSAndrA-S

łóżko z szufladami, materiał: eco skóra, kolor: biało-czarny, * łóżko bez materaca, w opcji materac PoLAriS

bed with drawers, material: eco leather, color: white / black, * bed without mattress, optional mattress POLARIS

кровать с шуфлядами, материал: экокожа, цвет: черно-белый, * кровать без матраса, опционально матрас POLARIS

A 172 cm

B 225 cm

C 99 cm

D 39 cm

E 4 cm

F 30 cm

G 6 cm

H 29 cm

B

F

164


СПАЛНИ / bedroom furniture / МЕБЕЛЬ ДЛЯ СПАЛЬНИ

NEW

C

G

C

H

D

B

F

E

A

B

F

LoGo

materiał: tkanina / tworzywo, kolor: popielaty, * łóżko bez materaca, w opcji materac PoLAriS

material: cloth / plastic, color: grey, * bed without mattress, optional mattress POLARIS

материал: ткань / пластик, цвет: серый, * кровать без матраса, опционально матрас POLARIS

A 121 cm

B 213 cm

C 89 cm

D 28 cm

E 10 cm

F 18 cm

G 5 cm

H 23 cm

C

G

C

H

D

B

F

E

A

A 172 cm

B 221 cm

C 107 cm

D 37 cm

E 12 cm

F 24 cm

G 12 cm

H 25 cm

B

F

SofiA

materiał: eco skóra / drewno lite, kolor: biały, * łóżko bez materaca, w opcji materac PoLAriS

material: eco leather / solid wood, color: white, * bed without mattress, optional mattress POLARIS

материал: экокожа / массив древесины, цвет: белый, * кровать без матраса, опционально матрас POLARIS

NEW

SIZE

C

G

C

H

D

B

F

E

A

CASSAndrA 120 / CASSAndrA 160

materiał: eco skóra, kolor: biało-czarny, * łóżko bez materaca, w opcji materac PoLAriS

material: eco leather, color: white / black, * bed without mattress, optional mattress POLARIS

материал: экокожа, цвет: черно-белый, * кровать без матраса, опционально матрас POLARIS

CASSANDRA 120

A 152 cm

B 231 cm

C 91 cm

D 38 cm

E 13 cm

F 20 cm

G 8 cm

H 25 cm

CASSANDRA 160

A 192 cm

B 231 cm

C 91 cm

D 38 cm

E 13 cm

F 20 cm

G 8 cm

H 25 cm

B

F

165


СПАЛНИ / BedROOM fuRNITuRe / МЕБЕЛЬ ДЛЯ СПАЛЬНИ

C

G

C

H

D

B

F

E

A

B

F

2

1

A 186 cm

B 240 cm

C 100 cm

BONITA

1. Łóżko BONITA materiał: eco skóra / stal chromowana, kolory: beżowy lub czarny, * łóżko bez materaca, w opcji materac POLARIS

2. Szafka nocna SARA, wymiary: 53/38/44 cm, materiał: eco skóra, kolory: beżowy lub czarny

1. BONITA bed, material: eco leather / chrome steel, colors: beige, black, * bed without mattress, optional mattress POLARIS

2. SARA night stand, dimensions: 53/38/44 cm, material: eco leather, colors: beige, black

1. Кровать BONITA, материал: экокожа / хромированная сталь, цвета: бежевый или черный, * кровать без матраса, опционально матрас POLARIS

2. Тумбочка SARA, размеры: 53/38/44 cм, материал: экокожа, цвета: бежевый или черный

beżowy

beige

бежевый

czarny

black

черный

C

G

C

H

D

B

F

E

A

B

F

A 184 cm

B 222 cm

C 98 cm

SAMANTA / SAMANTA P

czarno-biały

black / white

черно-белый

SAMANTA, materiał: eco skóra / stal chromowana, kolory: czarno-biały lub brązowo-beżowy, * łóżko bez materaca, w opcji materac POLARIS

SAMANTA P z pojemnikiem na pościel, materiał: eco skóra / stal chromowana, kolory: czarno-biały lub brązowo-beżowy, * łóżko bez materaca, w opcji materac POLARIS

SAMANTA bed, material: eco leather / chrome steel, colors: black / white, brown / beige, * bed without mattress, optional mattress POLARIS

SAMANTA P bed with bedding container, material: eco leather / chrome steel, colors: black / white, brown / beige, * bed without mattress, optional mattress POLARIS

SAMANTA, материал: экокожа / хромированная сталь, цвета: черно-белый или бежево-коричневый, * кровать без матраса, опционально матрас POLARIS

SAMANTA P с ящиком для хранения постели, материал: экокожа / хромированная сталь, цвета: черно-белый или бежево-коричневый, * кровать без матраса, опционально матрас POLARIS

brązowo-beżowy

brown / beige

бежево-коричневый

C

G

C

H

D

B

F

E

A

B

F

2

SAMARA

1. Łóżko SAMARA, materiał: eco skóra / drewno lite, kolory: biały, czarny lub ciemny brąz, * łóżko bez materaca, w opcji materac POLARIS

2. Szafka nocna PRIMA, wymiary: 48/41/54 cm, materiał: eco skóra / drewno lite, kolory: biały, czarny lub ciemny brąz

1. SAMARA bed, material: eco leather / solid wood, colors: white, black, dark brown, * bed without mattress, optional mattress POLARIS

2. PRIMA night stand, dimensions: 48/41/54 cm, material: eco leather / solid wood, colors: white, black, dark brown

1. Кровать SAMARA, материал: экокожа /дерево, цвета: белый, черный или темно-коричневый, * кровать без матраса, опционально матрас POLARIS

2. Тумба PRIMA, размеры: 48/41/54 cм, материал: экокожа /дерево, цвета: белый, черный или темно-коричневый

1

biały

white

белый

ciemny brąz

dark brown

темно-коричневый

czarny

black

черный

A 163 cm

B 215 cm

C 93 cm

D 39 cm

E 15 cm

F 20 cm

G 12 cm

H 23 cm

166


СПАЛНИ / bedroom furniture / МЕБЕЛЬ ДЛЯ СПАЛЬНИ

NEW

C

G

C

H

C

G

C

H

D

B

F

E

A

B

F

LimA LoZ-90/120/160

materiał: płyta meblowa laminowana, obrzeża AbS, kolor: dąb sonoma, * łóżko bez materaca, w opcji materac PoLAriS

material: laminated chipboard, ABS edges, color: sonoma oak, * bed without mattress, optional mattress POLARIS

материал: ДСП ламинированная, кромка АБС, цвет: дуб сонома, * кровать без матраса, опционально матрас POLARIS

LIMA LOZ 90

A 95 cm

B 205 cm

C 70 cm

D 40 cm

E 0 cm

F 20 cm

G 8 cm

H 22 cm

LIMA LOZ 120

A 125 cm

B 205 cm

C 70 cm

D 40 cm

E 0 cm

F 20 cm

G 8 cm

H 22 cm

LIMA LOZ 160

A 165 cm

B 205 cm

C 70 cm

D 40 cm

E 0 cm

F 20 cm

G 8 cm

H 22 cm

D

B

F

E

A

dAKotA

materiał: eco skóra / stal chromowana, kolor: czarny, * łóżko bez materaca, w opcji materac PoLAriS

material: eco leather / chrome steel, color: black, * bed without mattress, optional mattress POLARIS

материал: экокожа / хромированная сталь, цвет: черный, * кровать без матраса, опционально матрас POLARIS

A 173 cm

B 220 cm

C 93 cm

D 39 cm

E 5 cm

F 30 cm

G 6 cm

H 29 cm

B

F

NEW

C

G

C

H

D

B

F

E

A

B

F

rAmonA

materiał: stal malowana proszkowo, kolor: czarny, * łóżko bez materaca, w opcji materac PoLAriS

material: powder coated steel, color: black, * bed without mattress, optional mattress POLARIS

материал: сталь окрашенная, цвет: черный, * кровать без матраса, опционально матрас POLARIS

A 175 cm

B 208 cm

C 90 cm

D 70 cm

E 21 cm

F 5 cm

G 1 cm

H 31 cm

167


СПАЛНИ / BEDROOM fURNITURE / МЕБЕЛЬ ДЛЯ СПАЛЬНИ

NEW

C

G

C

H

D

B

F

E

A

B

F

A 98,8 cm

B 210 cm

C 89 cm

D 100 cm

E 21 cm

F 5 cm

G 1 cm

H 31 cm

SUMATRA

materiał: stal malowana proszkowo, kolor: biały, * łóżko bez materaca, w opcji materac POLARIS

material: powder coated steel, color: white, * bed without mattress, optional mattress POLARIS

материал: сталь окрашенная, цвет: белый, * кровать без матраса, опционально матрас POLARIS

NEW

NEW

C

G

D

B

F

C

H

C

G

D

B

F

E

C

H

A

B

F

BRENDA H

materiał: stal malowana proszkowo, kolor: biały, * łóżko bez materaca, w opcji materac POLARIS

material: powder coated steel, color: white, * bed without mattress, optional mattress POLARIS

материал: сталь окрашенная, цвет: белый, * кровать без матраса, опционально матрас POLARIS

A 169 cm

B 214 cm

C 115 cm

D 39 cm

E 27 cm

F 11 cm

G 8 cm

H 31 cm

C

D

B

F

G

C

H

C

D

B

F

G

C

E

H

A

B

F

E

E

A

A

B

B

F

F

LINDA 90 / LINDA 120

materiał: stal malowana proszkowo, kolor: czarny, * łóżko bez materaca, w opcji materac POLARIS

material: powder coated steel, color: black, * bed without mattress, optional mattress POLARIS

материал: сталь окрашенная, цвет: черный, * кровать без матраса, опционально матрас POLARIS

LINDA 90

A 94 cm

B 209 cm

C 93 cm

D 66 cm

E 21 cm

F 5 cm

G 1 cm

H 31 cm

LINDA 120

A 124 cm

B 209 cm

C 93 cm

D 66 cm

E 21 cm

F 5 cm

G 1 cm

H 31 cm

168


СПАЛНИ / BEDROOM FuRNITuRE / МЕБЕЛЬ ДЛЯ СПАЛЬНИ

PRIMA

wymiary: 48/41/54 cm

materiał: eco skóra

kolory: biały, czarny lub ciemny brąz

dimensions: 48/41/54 cm

material: eco leather

colors: white, black, dark brown

размеры: 48/41/54 cм

материал: экокожа

цвета: белый, черный или темно-коричневый

PRIMA 2

wymiary: 48/41/54 cm

materiał: tkanina

kolory: popielaty, beżowy lub brązowy

dimensions: 48/41/54 cm

material: cloth

colors: grey, beige, brown

размеры: 48/41/54 см

материал: ткань

цветa: серый, бежевый или коричневый

NEW

NEW

NEW

ESKIMO SN-1

wymiary: 40/44/52 cm, materiał: MDF lakierowany /

płyta meblowa laminowana, obrzeża ABS,

prowadnice z funkcją cichego domyku

kolor: biały

dimensions: 40/44/52 cm, material: lacquered MDF /

laminated chipboard, ABS plastic on edges,

slides with soft closing mechanism

color: white

размеры: 40/44/52 cм, материал: МДФ окрашенная /

ДСП ламинированная, кромка АБС, направляющие

с функцией безшумного закрывания

цвет: белый

MOLDA SN-1

wymiary: 47/40/53 cm

materiał: płyta meblowa laminowana /

drewno lite, kolory: dąb sonoma-biały

dimensions: 47/40/53 cm

material: laminated chipboard /

solid wood, color: sonoma oak / white

размеры: 47/40/53 cм

материал: ДСП ламинированная /

массив дерева, цвет: дуб сонома-белый

SARA

wymiary: 58/38/44 cm

materiał: eco skóra, kolory: beżowy lub czarny

dimensions: 58/38/44 cm

material: eco leather, colors: beige, black

размеры: 58/38/44 cм

материал: экокожа, цвета: бежевый или черный

POLARIS

wymiary: a) 90/200 cm, b) 120/200 cm, c) 160/200 cm, d) 180/200 cm

wkład: sprężyna typu bonnell, przekładki tapicerskie,

mata kokosowa, płyty z pianki poliureatynowej T-25,

pokrowiec: tkanina żakardowa, pikowana owatą 120 g/m 2

wysokość: około 16 cm, twardość: średnia

dimensions: a) 90/200 cm, b) 120/200 cm, c) 160/200 cm, d) 180/200 cm

input: a bonnell spring, spacers upholstery,

coconut mat, polyurethane foam T-25,

Cover: quilted jacquard fabric - 120 g/m 2

height: approx.16 cm, hardness: medium

размеры: a) 90/200 cм, б) 120/200 cм, в) 160/200 cм, г) 180/200 cм

наполнение: пружинный блок типа bonnell, прокладки обивочные, кокосовый

мат, плиты из полиуретановой пены Т-25,

чехол: жаккардовая ткань, простёганная синтепоном 120 g/m 2

высота: около 16 cм, жесткость: средняя

all dimensions in order: length / width / height

Все размеры указаны в следующей последовательности: длина / ширина / высота

всички размери са в следната последователност: дължина, широчина, височина

169


столове за релакс / LEIsuRE fuRNITuRE / мебель для отдыха

NEW

76

NEW

76

76÷107

76÷107

109÷97

109÷97

46

46

48

48

42

42

41

41

VIVALDI

fotel rozkładany, materiał: stal malowana proszkowo / eco skóra

kolor: beżowy

recliner, material: powder coated steel / eco leather

color: beige

кресло раскладное, материал: окрашенная сталь / экокожа

цвет: бежевый

NEW

VIVALDI

fotel rozkładany, materiał: stal malowana proszkowo / eco skóra, kolor: ciemny róż

recliner, material: powder coated steel / eco leather, color: dark pink

кресло раскладное, материал: окрашенная сталь / экокожа, цвет: темно-розовый

73

NEW

78

71

77÷106

48

42

105÷111

106÷94

41

43÷49

44

48

42

41

VAGNER

mechanizm TILT, materiał: stal malowana proszkowo / eco skóra

kolory: jasny beż - czarny lub ciemny róż - czarny

TILT mechanism, material: powder coated steel / eco leather

colors: light beige / black, dark pink / black

механизм TILT, материал: окрашенная сталь / экокожа

цвет: светло-бежевый / черный или темно-розовый / черный

NEW

MAYER

fotel rozkładany

materiał: stal chromowana / eco skóra, kolor: kremowy

recliner

material: chrome steel / eco leather, color: cream

кресло раскладное, материал: хромированная

сталь / экокожа, цвет: кремовый

78

90÷161

104÷78

50

170

ROYAL

fotel rozkładany, materiał: eco skóra

kolory: czarny, brązowy, beżowy lub popiel

recliner, material: eco leather

colors: black, brown, beige, grey

кресло раскладное, материал: экокожа

цветa: черный, коричневый, бежевый или серый


столове за релакс / leisure furniture / мебель для отдыха

NEW

COLOR

77

80÷139

101÷84

44

OPtiMA

fotel rozkładany, materiał: eco skóra / PVC

kolory: popiel

recliner, material: eco leather / PVC

colors: grey

кресло раскладное, материал: экокожа / ПВХ,

цветa: серый

NEW

COLOR

68

85÷135

106÷85

47

PulsAr

fotel rozkładany z funkcją masażu i podgrzewania

materiał: eco skóra / PVC, kolor: popiel, beżowy lub czarny

recliner with massage and heating function

material: eco leather / PVC, color: grey, beige, black

75

75

96÷167

79÷1143

105÷77

106÷88

48

46

senAtOr

fotel rozkładany z funkcją masażu i podgrzewania oraz z fukcją podnoszenia

materiał: eco skóra / PVC, kolor: beżowy

recliner with massage and heating function and lifting function

material: eco leather / PVC, color: beige

кресло раскладное

материал: экокожа / ПВХ, цвет: бежевый

PAlMer

fotel rozkładany z funkcją kołyski

materiał: tkanina / stal malowana, kolor: beżowy

recliner with tilt function

material: cloth / painted steel, color: beige

кресло раскладное с функцией качания,

материал: ткань / окрашенная сталь, цвет: бежевый

171


столове за релакс / LEISuRE FuRNITuRE / мебель для отдыха

81

с функция

масаж

71

79÷111

76÷113

105÷87

104÷80

44

47

47

49

40

47

LIBERTY

fotel rozkładany, materiał: eco skóra

kolor: jasny brąz

recliner, material: eco leather

color: light brown

кресло раскладное с подставкой для ног,

материал: экокожа, цвет:светло-коричневый

39

MATADOR

fotel rozkładany z funkcją masażu i podgrzewania

materiał: drewno gięte / eco skóra, kolory: beżowy lub czarny

recliner with massage and heating function

material: bent wood / eco leather, colors: beige, black

кресло раскладное с подставкой для ног

материал: клееное дерево / экокожа, цвет: бежевый или черный

41

75

82÷105

101÷88

46

85

93÷163

47

43

101÷83

BORNEO

fotel rozkładany, materiał: drewno gięte / eco skóra

kolor: ciemny brąz

recliner, material: bent wood / eco leather

color: dark brown

кресло раскладное с подставкой для ног, материал: клееное дерево / экокожа

цвет: темно-коричневый

40

JEFF

fotel rozkładany, materiał: eco skóra

kolory: brązowy lub czarny

recliner, material: eco leather

colors: brown, black

кресло раскладное, материал: экокожа,

цвета: коричневый или черный

48

82

64

76÷109

174

107÷94

94

34

47

40

DAYTON

fotel rozkładany, materiał: stal chromowana / eco skóra

kolor: czarny

recliner, material: chrome steel / eco leather

color: black

кресло раскладное с подставкой для ног, материал: хромированная сталь /экокожа

цвет: черный

39

DAVIS

wymiary: 64/180/95 cm

materiał: eco skóra, kolory: czarny lub beżowy

dimensions: 64/180/95 cm

material: eco leather, colors: black, beige

размеры: 64/180/95 cм, материал: экокожа

цвета: черный или бежевый

172


столове за релакс / LEISuRE FuRNITuRE / мебель для отдыха

NEW

62

63

74

46

PIVOT

materiał: stal chromowana / tkanina / eco skóra

kolory: biało-żółty, biało-zielony, biało-czerwony lub biało-popielaty

material: chrome steel / cloth / eco leather

colors: white / yellow, white / green, white / red, white / grey

материал: хромированная сталь / ткань / экокожа

цветa: бело-желтый, бело-зеленый, бело-красный или бело-серый

NEW

71

NEW

69

55

78

76

61

70

81

84

43

46

46

LINK

materiał: stal malowana proszkowo / eco skóra

kolor: beżowy

material: powder coated steel / eco leather

color: beige

материал: окрашеная сталь / экокожа

цвет: бежевый

SOFT

materiał: stal chromowana / tkanina

kolor: popielaty

material: chrome steel / cloth

color: grey

материал: хромированная сталь / ткань

цвет: серый

SAFARI-C

materiał: tkanina / stal chromowana

kolor: popielato - fioletowy

material: cloth / chrome steel

color: grey / purple

материал: ткань / хромированная сталь

цвет: серо-фиолетовый

55

69

61

76

85

82

46

43

SAFARI

materiał: tkanina / drewno lite - bukowe

kolory: popielato - musztardowy lub popielaty

material: cloth / solid wood - beech

colors: grey / mustard, grey

материал: ткань / массив бука

цветa: горчично-серый или серый

BLAZER

materiał: tkanina / stal chromowana

kolory: czerwony lub turkusowy

material: cloth / chrome steel

colors: red, turquoise

материал: ткань / хромированная сталь

цветa: красный или бирюзовый

173


столове за релакс / LEISURE FURnITURE / мебель для отдыха

76

81

75

85

95

100÷110

43

45÷55

BUTTERFLY

materiał: tkanina / stal chromowana

kolory: popielaty lub wielobarwny

material: cloth / chrome steel

colors: grey, multicolored

материал: ткань / хромированная сталь,

цветa: серый или разноцветный

ATLAS

mechanizm podstawowy, materiał: eco skóra /

stal chromowana, kolory: czarno - zielony lub czarny

basic mechanism, material: eco leather / chrome steel

colors: black / green, black

механизм пиастра, материал: экокожа /

хромированная сталь, цветa: черно-зеленый или черный

68

76

76

72

87

87

102

103

103

42

42

42

CURSOR

materiał: eco skóra / stal chromowana

kolor: beżowo - popielaty

material: eco leather / chrome steel

color: beige / grey

материал: экокожа /хромированная сталь

цвет: серо-бежевый

PEGAS-M

materiał: eco skóra / stal malowana proszkowo

kolor: pomarańczowo - czarny

material: eco leather / powder coated steel

color: orange / black

материал: экокожа /окрашенная сталь,

цвет: черно-оранжевый

PEGAS-W

materiał: eco skóra / drewno lite - bukowe

kolor: czekoladowy

material: eco leather / solid wood - beech

color: chocolate

материал: экокожа/ массив бука,

цвет: шоколадный

58

53

75

50

47

76

65÷75

77÷92

80

36÷46

37÷54

43

174

H-41 H-42

materiał: stal chromowana / eco skóra

kolor: biały

material: chrome steel / eco leather

color: white

материал: хромированная сталь / экокожа

цвет: белый

materiał: stal chromowana / sklejka gięta / eco skóra

kolor: sklejka - biały, eco skóra - czerwony

material: chrome steel / bent plywood / eco leather

color: plywood - white, eco leather - red

материал: хромированная сталь / склеенное дерево / экокожа

цвет: дерева - белый, экокожи - красный

ORIGAMI

materiał: tkanina / stal chromowana

kolor: wielobarwny

material: cloth / chrome steel

color: multicolored

материал: ткань/хромированная сталь,

цвет: разноцветный


столове за релакс / LEISURE fURNItURE / мебель для отдыха

55

97

99

35

52

90

95

40

BEN

materiał: stal chromowana / rattan syntetyczny / tworzywo

kolor: brązowy mix

material: chrome steel / synthetic rattan / plastic

color: brown mix

материал: хромированная сталь /синтетический ротанг /пластик,

цвет: коричневый микс

MAX BIS

materiał: drewno gięte

kolor: olcha lub orzech

material: bent wood

color: alder, walnut

материал: клееное дерево

цвет: ольха или орех

52

90

95

40

52

90

95

40

MAX BIS PLUS MAX 2

materiał: drewno gięte / eco skóra, kolor: olcha

materiał: drewno gięte / tkanina, kolor: orzech

material: bent wood / eco leather, color: alder

material: bent wood / fabric, color: walnut

материал: клееное дерево / экокожа, цвет: ольха

материал: клееное дерево / ткань, цвет: орех

materiał: drewno gięte / tkanina

kolor: orzech

material: bent wood / cloth

color: walnut

материал: клееное дерево /ткань

цвет: орех

42

42

DORA

materiał: stal chromowana / eco skóra

kolory: ciemny brąz, coffee, czarny, biały, popiel, kremowy

material: chrome steel / eco leather

colors: dark brown, coffee, black, white, grey, creamy

материал: хромированная сталь /экокожа,

цвета: темно-коричневый, кофейный, черный, белый, серый или кремовый

175


столове за релакс / LEISURE FURNITURE / мебель для отдыха

NEW NEW NEW

38

38

38

NEW

38

38

38

38

38

38

38

38

38

DIZZY MULTI DIZZY HORSE DIZZY FLOWER

materiał: PVC, kolor: wielobarwny

materiał: PVC, kolor: wielobarwny

materiał: PVC, kolor: wielobarwny

material: PVC, color: multicolored

material: PVC, color: multicolored

material: PVC, color: multicolored

материал: ПВХ, цвет: разноцветный

материал: ПВХ, цвет: разноцветный

материал: ПВХ, цвет: разноцветный

MOLY OWL

materiał: PVC, kolor: wielobarwny

material: PVC, color: multicolored

материал: ПВХ, цвет: разноцветный

NEW

38

NEW

38

38

38

38

38

38

38

38

38

38

38

FILY 1

materiał: tkanina, kolor: wielobarwny

material: cloth, color: multicolored

материал: ткань, цвет: разноцветный

FILY 2

materiał: tkanina, kolor: wielobarwny

material: cloth, color: multicolored

материал: ткань, цвет: разноцветный

MOLY PARIS

materiał: PVC, kolor: wielobarwny

material: PVC, color: multicolored

материал: ПВХ, цвет: разноцветный

MOLY RETRO

materiał: PVC, kolor: wielobarwny

material: PVC, color: multicolored

материал: ПВХ, цвет: разноцветный

38

38

38

76

38

38

38

38

38

38

38

38

MOLY LION

materiał: PVC, kolor: wielobarwny

material: PVC, color: multicolored

материал: ПВХ, цвет: разноцветный

MOLY NOTE

materiał: PVC, kolor: wielobarwny

material: PVC, color: multicolored

материал: ПВХ, цвет: разноцветный

MOLY UK

materiał: PVC, kolor: wielobarwny

material: PVC, color: multicolored

материал: ПВХ, цвет: разноцветный

MOLY XL

materiał: PVC, kolor: wielobarwny

material: PVC, color: multicolored

материал: ПВХ, цвет: разноцветный

48

32

32

76

38

38

KIRI

materiał: PVC

kolory: różowy, pomarańczowy lub żółty

material: PVC

colors: pink, orange, yellow

материал: ПВХ

цветa: розовый, оранжевый или желтый

MOLY XL

materiał: PVC , kolory: kremowy, popiel, cappuccino lub czarny

material: PVC, colors: cream, grey, cappuccino, black

материал: ПВХ, цвета: кремовый, серый, капуччино или черный

38

38

38

MOLY

materiał: PVC

kolor: kremowy, cappuccino, popielaty, czarny, pomarańczowy, czerwony, niebieski lub zielony

material: PVC

colors: cream, grey, cappuccino, black

материал: ПВХ

цвет: кремовый, капуччино, серый, черный, оранжевый, красный, голубой или зеленый

176


закачалки / HANGERS / МЕБЕлЬ ДлЯ ПРиХОЖЕЙ

W13 W19 W21 W26

W27

wymiary: ø38/179 cm

materiał: drewno / kamień nat.

kolory: cherry, olcha, wenge lub biały

dimensions: ø38/179 cm

material: wood / nat. stone

colors: cherry, alder, wenge, white

размеры: ø38/179 cм

материал: дерево / натуральный камень

цвета: вишня, ольха, венге или белый

wymiary: ø38/174 cm

materiał: drewno / kamień nat.

kolor: wenge

dimensions: ø38/174 cm

material: wood / nat. stone

color: wenge

размеры: ø38/174 cм

материал: дерево / натуральный камень,

цвет: венге

wymiary: ø38/176 cm

materiał: drewno / kamień nat.

kolor: olcha

dimensions: ø38/176 cm

material: wood / nat. stone

color: alder

размеры: ø38/176 cм

материал: дерево / натуральный

камень, цвет: ольха

wymiary: 26/26/183 cm

materiał: stal chromowana /

drewno malowane

dimensions: 26/26/183 cm

material: chrome steel /

painted wood

размеры: 26/26/183 cм

материал: хромированная сталь/ дерево

окрашенное

wymiary: 26/26/185 cm

materiał: stal chromowana / drewno

kolor: cherry ant.

dimensions: 26/26/185 cm

material: chrome steel / wood

color: antique cherry

размеры: 26/26/185 cм

материал: хромированная сталь / дерево,

цвет: античная черешня

W28

wymiary: ø30/181 cm

materiał: stal chromowana / drewno

kolor: cherry ant.

dimensions: ø30/181 cm

material: chrome steel / wood

color: antique cherry

размеры: ø30/181 cм

материал: хромированная сталь /

древесина, цвет: античная черешня

W31 W33 W34 W35

wymiary: ø38/180 cm

materiał: stal malowana proszkowo /

kamień nat. kolor: srebrny

dimensions: ø38/180 cm

material: powder coated steel /

nat. stone, color: silver

размеры: ø38/180 cм

материал: окрашенная сталь /

натуральный камень, цвет: серебристый

wymiary: ø30/176 cm

materiał: stal malowana proszkowo

kolor: czarny

dimensions: ø30/176 cm

material: powder coated steel

color: black

размеры: ø30/176 cм

материал: окрашенная сталь

цвет: черный

wymiary: ø30/180 cm

materiał: akryl / stal chromowana

dimensions: ø30/180 cm

material: acrylic / chrome steel

размеры: ø30/180 cм

материал: акрил /

хромированная сталь

wymiary: 50/50/180 cm

materiał: stal malowana proszkowo

kolor: czarny

dimensions: 50/50/180 cm

material: powder coated steel

color: black

размеры: 50/50/180 cм

материал: окрашенная сталь

цвет: черный

all dimensions in order: length / width / height

Все размеры указаны в следующей последовательности: длина / ширина / высота

всички размери са в следната последователност: дължина, широчина, височина

177


закачалки / HANGERS / МЕБЕлЬ ДлЯ ПРиХОЖЕЙ

W36

wymiary: 54/46/180 cm

materiał: stal malowana proszkowo

kolor: czarny

dimensions: 54/46/180 cm

material: powder coated steel

color: black

размеры: 54/46/180 cм,

материал: окрашенная сталь

цвет: черный

W37

wieszak z lustrem

wymiary: 55/26/184 cm

materiał: stal chromowana / szkło

hanger with mirror

dimensions: 55/26/184 cm

material: chrome steel / glass

вешалка с зеркалом

размеры: 55/26/184 cм

материал: хромированная сталь / стекло

W42

wymiary: ø36/180 cm

materiał: stal chromowana

dimensions: ø36/180 cm

material: chrome steel

размеры: ø36/180 cм

материал: хромированная сталь

W43

wymiary: ø30/178 cm

materiał: stal chromowana / stal malowana

kolor: biały

dimensions: ø30/178 cm

material: chrome steel / painted steel

color: white

размеры: ø30/178 cм

материал: хромированная сталь /

окрашенная сталь, цвет: белый

W44

wymiary: 56/56/187 cm

materiał: stal chromowana

dimensions: 56/56/187 cm

material: chrome steel

размеры: 56/56/187 cм

материал: хромированная сталь

NEW

W45 W46

W47 W48 W50

wymiary: ø38/186 cm

materiał: stal malowana proszkowo /

drewno lite / kamień naturalny, kolor: czarny

dimensions: ø38/186 cm

material: powder coated steel /

solid wood / nat. stone, color: black

размеры: ø38/186 cм

материал: окрашенная сталь / дерево /

натуральный камень, цвет: черный

wymiary: ø38/180 cm

materiał: stal foliowana / drewno lite /

kamień naturalny

kolory: biały, czarny, srebrny lub wenge

dimensions: ø38/180 cm

material: foiled steel / solid wood / nat. stone

colors: white, black, silver, wenge

размеры: ø38/180 cм,

материал: сталь ламинированная /

дерево /натуральный камень

цвета: белый, черный, еребристый или венге

wymiary: ø38/180 cm

materiał: stal foliowana / drewno lite /

kamień naturalny

kolor: srebrno-czarny

dimensions: ø38/180 cm

material: foiled steel / solid wood / nat. stone

color: silver / black

размеры: ø38/180 cм

материал: сталь ламинированная /

дерево / натуральный камень

цвет: серебристо-черный

wymiary: ø38/175 cm

materiał: stal malowana proszkowo /

drewno lite, kolor: czarny

dimensions: ø38/175 cm

material: powder coated steel /

solid wood, color: black

размеры: ø38/175 cм

материал: окрашенная сталь /

дерево, цвет: черный

wymiary: wymiary: 35/35/179 35/35/179 cm cm

materiał: materiał: stal malowana stal malowana proszkowo proszkowo

kolory: biały kolory: lub biały czarny lub czarny

dimensions: dimensions: 35/35/179 35/35/179 cm cm

material: material: powder coated powder steel coated steel

colors: white, colors: black white, black

размеры: размеры: 35/35/179 35/35/179 cм cм

материал: материал: окрашенная окрашенная сталь сталь

цветa: белый цветa: или белый черный или черный

178 всички размери са в следната последователност: дължина, широчина, височина

Все размеры указаны в следующей последовательности: длина / ширина / высота all dimensions in order: length / width / height


закачалки / HANGERS / МЕБЕлЬ ДлЯ ПРиХОЖЕЙ

NEW NEW NEW

NEW

W51 W52 W53

wymiary: ø46/178 cm

materiał: stal malowana proszkowo / drewno lite

kolor: biały-buk

dimensions: ø46/178 cm

material: powder coated steel / solid wood

color: white / beech

размеры: ø46/178 cм

материал: окрашенная сталь / массив

цвет: белый / бук

wymiary: ø35/179 cm

materiał: stal malowana proszkowo

kolory: biały lub czarny

dimensions: ø35/179 cm

material: powder coated steel

colors: white, black

размеры: ø35/179 cм

материал: окрашенная сталь

цветa: белый или черный

wymiary: ø35/170 cm

materiał: stal malowana proszkowo /

drewno lite, kolor: biały-buk

dimensions: ø35/170 cm

material: powder coated steel /

solid wood, color: white / beech

размеры: ø35/170 cм

материал: окрашенная сталь /

массив, цвет: белый / бук

W54

wymiary: ø36/178 cm

materiał: stal malowana proszkowo /

drewno lite, kolor: czarny-buk

dimensions: ø36/178 cm

material: powder coated steel /

solid wood, color: black / beech

размеры: ø36/178 cм

материал: окрашенная сталь /

массив, цвет: черный / бук

NEW

NEW

NEW

W55

wymiary: 41/41/175 cm

materiał: stal malowana proszkowo /

MDF malowany, kolor: biało-czarny

dimensions: 41/41/175 cm

material: powder coated steel /

painted MDF, color: white / black

размеры: 41/41/175 cм

материал: окрашенная стал /

окрашенный МДФ, цвет: белый / черный

W56

wymiary: ø40/180 cm

materiał: stal malowana proszkowo

kolor: czarny

dimensions: ø40/180 cm

material: powder coated steel

color: black

размеры: ø40/180 cм

материал: окрашенная сталь

цвет: черный

W57

wymiary: ø40/180 cm

materiał: stal chromowana

kolor: miedź

dimensions: ø40/180 cm

material: chrome steel

color: cooper

размеры: ø40/180 cм

материал: хромированная сталь

цвет: медь

WU-4

wymiary: ø30/107 cm

materiał: stal chromowana / MDF

kolor: buk

dimensions: ø30/107 cm

material: chrome steel / MDF

color: beech

размеры: ø30/107 cм

материал: хромированная сталь /МДФ,

цвет: бук

all dimensions in order: length / width / height

Все размеры указаны в следующей последовательности: длина / ширина / высота

всички размери са в следната последователност: дължина, широчина, височина

179


закачалки / HANGERS / МЕБЕлЬ ДлЯ ПРиХОЖЕЙ

WU-8

regulowana wysokość, wymiary: 88/44/94÷170 cm

materiał: stal chromowana / tworzywo

kolor: czarny

adjustable height, dimensions: 88/44/94÷170 cm

material: chrome steel / plastic

color: black

регулируемая высота, размеры: 88/44/94÷170 cм

материал: хромированная сталь / пластик

цвет: черный

WU-11

regulowana szerokość oraz wysokość

wymiary: 90÷142/44/97÷170 cm

materiał: stal chromowana / tworzywo

kolor: czarny

adjustable width and height

dimensions: 90÷142/44/97÷170 cm

material: chrome steel / plastic

color: black

регулируемые ширина и высота

размеры: 90÷142/44/97÷170 cм

материал: хромированная сталь /пластик

цвет: черный

WU-12

regulowana szerokość oraz wysokość

wymiary: 88÷139/44/95÷170 cm

materiał: stal chromowana / tworzywo

kolor: czarny

adjustable width and height

dimensions: 88÷139/44/95÷170 cm

material: chrome steel / plastic

color: black

регулируемые ширина и высота

размеры: 88÷139/44/95÷170 cм

материал: хромированная сталь / пластик

цвет: черный

NEW

WU-18

wymiary: 103/49/181 cm

materiał: stal chromowana

dimensions: 103/49/181 cm

material: chrome steel

размеры: 103/49/181 cм

материал: хромированная сталь

WU-25

regulowana szerokość oraz wysokość

wymiary: 83/43/93÷168 cm

materiał: stal chromowana / tworzywo / tkanina

kolor: czarno-beżowy

adjustable width and height

dimensions: 83/43/93÷168 cm

material: chrome steel / plastic / cloth

color: black / beige

регулируемые ширина и высота

размеры: 83/43/93÷168 cм

материал: хромированная сталь / пластик / ткань

цвет: черно-бежевый

WU-26

wymiary: ø28/108 cm

materiał: stal chromowana / drewno lite

kolor: white wash

dimensions: ø28/108 cm

material: chrome steel / solid wood

color: white wash

размеры: ø28/108 cм

материал: хромированная сталь / массив

цвет: выбеленный белый

WU-13

wymiary: 32/20/117 cm

materiał: drewno gięte / stal chromowana

kolory: wenge lub biały

dimensions: 32/20/117 cm

material: bent wood / chrome steel

colors: wenge, white

размеры: 32/20/117 cм,

материал: клееное дерево /

хромированная сталь, цвета: венге или белый

180 всички размери са в следната последователност: дължина, широчина, височина

Все размеры указаны в следующей последовательности: длина / ширина / высота all dimensions in order: length / width / height


закачалки / HANGERS / МЕБЕлЬ ДлЯ ПРиХОЖЕЙ

WU-23

wymiary: 80/32/180 cm

materiał: stal chromowana /

stal malowana proszkowo, kolor: biały

dimensions: 80/32/180 cm

material: chrome steel / powder coated steel

color: white

размеры: 80/32/180 cм

материал: хромированная сталь /

окрашенная сталь, цвет: белый

WU-24

regulowana szerokość oraz wysokość

wymiary: 83÷147/43/101÷168 cm

materiał: stal chromowana / tworzywo, kolor: czarny

adjustable width and height

dimensions: 83÷147/43/101÷168 cm

material: chrome steel / plastic, color: black

регулируемые ширина и высота

размеры: 83÷147/43/101÷168 cм

материал: хромированная сталь / пластик, цвет: черный

P2

wymiary: 29/32/61 cm

materiał: stal chromowana / tworzywo

kolor: czarny

dimensions: 29/32/61 cm

material: chrome steel / plastic

color: black

размеры: 29/32/61 cм

материал: хромированная сталь / пластик

цвет: черный

LS-1

wymiary: 35/44/134 cm

materiał: szkło / drewno

kolor: biały

dimensions: 35/44/134 cm

material: glass / wood

color: white

размеры: 35/44/134 cм

материал: стекло / дерево

цвет: белый

ST-3

wymiary: 81/31/49 cm

materiał: drewno lite / stal chromowana / eco skóra,

kolor: drewno - wenge, eco skóra - kremowy

dimensions: 81/31/49 cm

material: solid wood / chrome steel / eco leather

color: wood - wenge, eco leather - creamy

размеры: 81/31/49 cм

материал: дерево/ хромированная сталь/экокожа,

цвет: дерево- венге, экокожи - кремовый

ST-4

wymiary: 63/26/29 cm

materiał: drewno sosnowe

dimensions: 63/26/29

material: pine wood

размеры: 63/26/29 cм

материал: сосна

NEW

ST-5

wymiary: 69/37/50 cm

materiał: drewno lite orzech / tkanina, kolor: naturalny

dimensions: 69/37/50 cm

material: walnut solid wood / cloth, color: natural

размеры: 69/37/50 cм, материал: дерево

орех / ткань, цвет: натуральный

ST-6

wymiary: 80/31/46 cm

materiał: stal chromowana / eco skóra, kolor: czarny

dimensions: 80/31/46 cm

material: chrome steel / eco leather, color: black

размеры: 80/31/46 cм

материал: хромированная сталь /экокожа, цвет: черный

ST-7

wymiary: 80/30/50 cm

materiał: stal chromowana / MDF laminowany, kolor: dąb sonoma

dimensions: 80/30/50 cm

material: chrome steel / laminated MDF, color: sonoma oak

размеры: 80/30/50 cм

материал: сталь хромированная / МДФ ламинированная

цвет: дуб сонома

all dimensions in order: length / width / height

Все размеры указаны в следующей последовательности: длина / ширина / высота

всички размери са в следната последователност: дължина, широчина, височина

181


маси за сервиране, поставки за вестници и етажерки/ BAR tABlEs, shElvinG And nEwspApER stAnds / стоЛики сервировоЧнЫе, стеЛЛажи и ГазетницЫ

BAR-6

wymiary: ø49/64 cm

materiał: szkło / stal chromowana

kolor: szkło czarno-czerwone

dimensions: ø49/64 cm

material: glass / chrome steel

color: black / red glass

размеры: ø49/64 cм

материал: стекло / хромированная сталь

цвет: стекла красно-черное

BAR-7

wymiary: 69/42/74 cm

materiał: szkło / stal chromowana

kolor: czarny

dimensions: 69/42/74 cm

material: glass / chrome steel

color: black

размеры: 69/42/74 cм

материал: стекло / хромированная сталь

цвет: черный

BAR-8

wymiary: ø42/71 cm

materiał: szkło / stal chromowana

kolor: czarny

dimensions: ø42/71 cm

material: glass / chrome steel

color: black

размеры: ø42/71 cм

материал: стекло / хромированная сталь

цвет: черный

BAR-9

wymiary: 53/42/65 cm

materiał: wiklina

kolor: naturalny

dimensions: 53/42/65 cm

material: wicker

color: natural

размеры: 53/42/65 cм

материал: клееное дерево окрашенное

цвет: натуральный

PRODUKT

REGIONALNY

G-8

wymiary: wymiary: 42/33/48 42/33/48 cm cm

materiał: materiał: wiklina wiklina

kolor: naturalny kolor: naturalny

dimensions: dimensions: 42/33/48 42/33/48 cm cm

material: material: wicker wicker

color: natural color: natural

размеры: размеры: 42/33/48 42/33/48 cм cм

материал: материал: лоза ивы лоза ивы

цвет: натуральный

цвет: натуральный

G-2 REG-7 REG-8

wymiary: 36/20/30 cm

materiał: sklejka gięta - malowana

kolor: wenge

dimensions: 36/20/30 cm

material: painted bent plywood

color: wenge

размеры: 36/20/30 cм

материал: клееное дерево окрашенное

цвет: венге

wymiary: 29/29/70 cm

materiał: szkło / stal nierdzewna

kolor: ekstra biały

dimensions: 29/29/70 cm

material: glass / stainless steel

color: extra white

размеры: 29/29/70 cм

материал: стекло / нержавеющая сталь

цвет: экстра белый

wymiary: wymiary: 29/29/99 29/29/99 cm cm

materiał: materiał: szkło / stal szkło nierdzewna / stal nierdzewna

kolor: ekstra kolor: biały ekstra biały

dimensions: dimensions: 29/29/99 29/29/99 cm cm

material: material: glass / stainless glass / stainless steel steel

color: extra color: white extra white

размеры: размеры: 29/29/99 29/29/99 cм cм

материал: материал: стекло стекло / нержавеющая / нержавеющая сталь сталь

цвет: экстра цвет: экстра белый белый

182 всички размери са в следната последователност: дължина, широчина, височина

Все размеры указаны в следующей последовательности: длина / ширина / высота all dimensions in order: length / width / height


етажерки / bAR TAblES, ShElViNG AND NEwSPAPER STANDS / СтОЛики СерВирОВОЧНЫе, СтеЛЛажи и ГаЗетНиЦЫ

NEW

STONNO REG-2

wymiary: 120/33/178 cm, materiał: MDF laminowany / MDF lakierowany /

stal malowana proszkowo, kolor: biały-beton-czarny

dimensions: 120/33/178 cm, material: laminated MDF / lacquered MDF /

powder coated steel, color: white / concrete / black

размеры: 120/33/178 cм, материал: МДФ ламинированная /

МДФ окрашенная / окрашенная сталь, цвет: белый-бетон-черный

NEW

REG-9

wymiary: 64/39/81 cm, materiał: stal chromowana /

polipropylen twardy, kolor: mleczny

dimensions: 64/39/81 cm, material: chrome steel /

hard polypropylene, color: milky

размеры: 64/39/81 cм, материал: сталь хромированная /

полипропилен твердый, цвет: молочный

STONNO REG-1

wymiary: 90/33/140 cm, materiał: MDF laminowany / MDF lakierowany /

stal malowana proszkowo, kolor: biały-beton-czarny

dimensions: 90/33/140 cm, material: laminated MDF / lacquered MDF /

powder coated steel, color: white / concrete / black

размеры: 90/33/140 cм, материал: МДФ ламинированная /

МДФ окрашенная / окрашенная сталь, цвет: белый-бетон-черный

PAR-1

wymiary: 43/2/178 (x3) cm

materiał: drewno lite / pergamin, kolor: wenge

dimensions: 43/2/178 (x3) cm

material: solid wood / parchment, color: wenge

размеры: 43/2/178 (x3) cм

материал: дерево / пергамент, цвет: венге

PAR-2

wymiary: 40/2/180 (x3) cm

materiał: drewno lite / PVC, kolor: wielobarwny

dimensions: 40/2/180 (x3) cm

material: solid wood / PVC, color: multicolored

размеры: 40/2/180 (x3) cм

материал: дерево / экокожа, цвет: разноцветный

PAR-3

wymiary: 40/2/180 (x3) cm

materiał: drewno lite / PVC, kolor: wielobarwny

dimensions: 40/2/180 (x3) cm

material: solid wood / PVC, color: multicolored

размеры: 40/2/180 (x3) cм

материал: дерево / ПВХ, цвет: разноцветный

all dimensions in order: length / width / height

Все размеры указаны в следующей последовательности: длина / ширина / высота

всички размери са в следната последователност: дължина, широчина, височина

183


TV ПОСТАВКИ / TV STANDS / ТУМБЫ ПОД ТВ АППАРАТУРУ

NEW

NEW

MOLDA RTV-2

wymiary: 160/40/53 cm

materiał: płyta meblowa laminowana / drewno lite, kolor: dąb sonoma-biały

dimensions: 160/40/53 cm

material: laminated chipboard / solid wood, color: sonoma oak / white

размеры: 160/40/53 cм

материал: ДСП ламинированная / массив дерева, цвет: дуб сонома-белый

NEW

MALMO RTV-1

wymiary: 120/39/60 cm

materiał: płyta meblowa laminowana / MDF laminowany / drewno lite

kolor: biały-buk

dimensions: 120/39/60 cm

material: laminated chipboard / laminated MDF / solid wood

color: white / beech

размеры: 120/39/60 cм

материал: ДСП ламинированная / МДФ ламинированная / МДФ окрашенная /

массив дерева, цвет: белый-бук

MOLDA RTV-1

wymiary: 140/40/53 cm

materiał: płyta meblowa laminowana / drewno lite

kolor: dąb sonoma-biały

dimensions: 140/40/53 cm

material: laminated chipboard / solid wood

color: sonoma oak / white

размеры: 140/40/53 cм

материал: ДСП ламинированная / массив дерева

цвет: дуб сонома-белый

NEW

STONNO RTV-1

wymiary: 180/42/47 cm

materiał: płyta meblowa laminowana / MDF laminowany /

MDF lakierowany / stal malowana proszkowo, kolor: biały-beton

dimensions: 180/42/47 cm

material: laminated chipboard / laminated MDF / lacquered MDF / powder

coated steel, color: white / concrete

размеры: 180/42/47 cм

материал: ДСП ламинированная / МДФ ламинированная /

МДФ окрашенная / окрашенная сталь, цвет: белый-бетон

RTV-5 BIS

wymiary: 120/45/41 cm, wymiary górnej półki: 110/45 cm

materiał: szkło - gr. 10/8 mm / MDF laminowany

kolor: szkło - bezbarwny, MDF - wenge

dimensions: 120/45/41 cm, upper shelf dimensions: 110/45 cm

material: glass - thickness 10/8 mm / laminated MDF

color: glass - transparent, MDF - wenge

размеры: 120/45/41 cм, размеры верхней полки: 110/45 cм

материал стекло - толщ. 10/8 мм / МДФ ламинированный

цвет: стекло - бесцветный, МДФ - венге

RTV-3

wymiary: 100/40/51 cm

materiał: szkło - gr. 10/6/6 mm / aluminium piaskowane

kolor: szkło - czarny

dimensions: 100/40/51 cm

material: glass - thickness 10/6/6 mm / blasted aluminum

color: glass - black

размеры: 100/40/51 cм

материал стекло - толщ. 10/6/6 мм/ матовый алюминий

цвет: стекло - черный

184 всички размери са в следната последователност: дължина, широчина, височина

Все размеры указаны в следующей последовательности: длина / ширина / высота all dimensions in order: length / width / height


TV постаВки / TV STanDS / тУМБЫ поД тВ аппаРатУРУ

RTV-23

wymiary: 90/42/39 cm, materiał: MDF lakierowany /

MDF laminowany / szkło, kolory: biały, dąb sonoma / biały

dimensions: 90/42/39 cm, material: lacquered MDF /

laminated MDF / glass, colors: white, sonoma oak / white

размеры: 90/42/39 cм, материал: MДФ окрашенный /

МДФ ламинированная / стекло, цветa: белый, дуб сонома / белый

RTV-20

wymiary: 110/40/45 cm

materiał: szkło - gr. 8/6/6 mm / stal malowana, kolor: szkło - czarny

dimensions: 110/40/45 cm

material: glass - thickness 8/6/6 mm / painted steel, color: glass - black

размеры: 110/40/45 см, материал: стекло - толщ. 8/6/6 мм /

крашеная сталь, цвет: стекло - черный

RTV-13

wymiary: 95/60/51 cm

materiał: szkło - gr. 10/7/7 mm / stal chromowana

kolor: szkło - bezbarwny lub czarny

dimensions: 95/60/51 cm

material: glass - thickness 10/7/7 mm / chrome steel

color: glass - transparent, black

размеры: 95/60/51 cм

материал: стекло - толщ. 10/7/7 мм /

хромированная сталь

цвет: стекло - бесцветный или черный

RTV-7 BIS

wymiary: 145/45/41 cm, materiał: szkło - gr. 10/8 mm / MDF laminowany

kolor: szkło - bezbarwny, MDF - wenge

dimensions: 145/45/41 cm, material: glass - thickness 10/8 mm / laminated MDF

color: glass - transparent, MDF - wenge

размеры: 145/45/41 cм, материал: стекло - толщ. 10/8 мм / МДФ ламинированный

цвет: стекло - бесцветный, МДФ - венге

RTV-21

wymiary: 80/40/50 cm

materiał: szkło - gr. 8/6/6 mm /

stal nierdzewna, kolor: szkło - czarny

dimensions: 80/40/50 cm

material: glass - thickness 8/6/6 mm /

stainless steel, color: glass - black

размеры: 80/40/50 см

материал: стекло - толщ. 8/6/6 мм /

нержавеющая сталь

цвет: стекло - черный

all dimensions in order: length / width / height

Все размеры указаны в следующей последовательности: длина / ширина / высота

всички размери са в следната последователност: дължина, широчина, височина

185


TV ПОСТАВКИ / TV STANDS / ТУМБЫ ПОД ТВ АППАРАТУРУ

LIVO RTV-120W

* w opcji oświetlenie LED-1 patrz dział MEBLOŚCIANKI

* LED-1 light in option check part WALL UNITS

* в опции подсветка LED-1 см. Раздел Мебельные стенки

wymiary: 120/40/30 cm, RTV wisząca, materiał: korpus - mat, front - MDF wysoki połysk / szkło,

system push-click, sił. gazowe, kolory: biały mat / biały połysk,

czarny mat / czarny połysk, popiel mat / biały połysk

dimensions: 120/40/30 cm, hanging TV-stand, material: body - matt, front - high gloss MDF / glass, push-

-click system, gas lifts, colors: white matt / white high gloss, black matt /

black high gloss, grey matt / white high gloss

размеры: 120/40/30 см подвесная, материал: корпус - матовый, фронтальная часть - MДФ

высокий глянец / стекло, система push-click, газлифты, цвета: белый матовый / белый глянцевый,

черный матовый / черный глянцевый, серый матовый / белый глянцевый

LIVO RTV-120S

* w opcji oświetlenie LED-1 patrz dział MEBLOŚCIANKI

* LED-1 light in option check part WALL UNITS

* в опции подсветка LED-1 см. Раздел Мебельные стенки

wymiary: 120/40/38 cm, RTV stojąca, materiał: korpus - mat, front - MDF wysoki połysk / szkło, system

push-click, sił. gazowe, kolory: biały mat / biały połysk, czarny mat /

czarny połysk, popiel mat / biały połysk

dimensions: 120/40/38 cm, standing TV-stand, material: body - matt, front - high gloss MDF / glass, push-

-click system, gas lifts, colors: white matt / white high gloss, black matt /

black high gloss, grey matt / white high gloss

размеры: 120/40/38 cм, материал: корпус - матовый, фронтальная часть - MДФ высокий глянец /

стекло, система push-click, газлифты, цвета: белый матовый /

белый глянец, черный матовый / черный глянец, серый матовый / белый глянец

LIVO RTV-160W

* w opcji oświetlenie LED-1 patrz dział MEBLOŚCIANKI

* LED-1 light in option check part WALL UNITS

* в опции подсветка LED-1 см. Раздел Мебельные стенки

wymiary: 160/40/30 cm, RTV stojąca, materiał: korpus - mat, front - MDF wysoki połysk, system push-

-click, siłowniki gazowe, kolory: biały mat / biały połysk, czarny mat /

czarny połysk, popiel mat / biały połysk

dimensions: 160/40/30 cm, hanging TV-stand, material: body - matt, front - high gloss MDF,

push-click system, gas lifts, colors: white matt / white high gloss, black matt / black high gloss,

grey matt / white high gloss

размеры: 160/40/30 cм, подвесная, материал: корпус - матовый, фронтальная часть - MДФ

высокий глянец, система push-click, газлифты, цвета: белый матовый / белый глянец, черный

матовый / черный глянец, серый матовый / белый глянец

LIVO RTV-160S

* w opcji oświetlenie LED-1 patrz dział MEBLOŚCIANKI

* LED-1 light in option check part WALL UNITS

* в опции подсветка LED-1 см. Раздел Мебельные стенки

wymiary: 160/40/38 cm, RTV stojąca, materiał: korpus - mat, front - MDF wysoki połysk, system push-

-click, siłowniki gazowe, kolory: biały mat / biały połysk, czarny mat /

czarny połysk, popiel mat / biały połysk

dimensions: 160/40/38 cm, standing TV-stand, material: body - matt, front - high gloss MDF,

push-click system, gas lifts, colors: white matt / white high gloss, black matt / black high gloss,

grey matt / white high gloss

размеры: 160/40/38 cм, материал: корпус - матовый, фронтальная часть - MДФ высокий глянец,

система push-click, газлифты, цвета: белый матовый / белый глянец, черный матовый / черный

глянец, серый матовый / белый глянец

186 всички размери са в следната последователност: дължина, широчина, височина

Все размеры указаны в следующей последовательности: длина / ширина / высота all dimensions in order: length / width / height


мебели за бароВе и ресторанти/ BAR AND ReStAuRANt fuRNituRe / барнЫе столЫ и стУлЬЯ

GORDON + стол KH84 / GORDON + KH84 chairs

a) wymiary: 180/90/75 cm, b) wymiary: 180/100/75 cm

materiał: blat - płyta meblowa o gr. 18mm - laminowana, na obrzeżach ABS, nogi - stal malowana, kolory: buk lub olcha

a) dimensions: 180/90/75 cm, b) dimensions: 180/100/75 cm

material: laminated furniture top, thick. 18 mm, ABS plastic on edges, legs - painted steel, colors: beech, alder

a) размеры: 180/90/75 cm, b) размеры: 180/100/75 cm

материал: столешница - плита мебельная ламинированная толщ. 18 mm, кромка ПВХ, ножки - окрашеная сталь, цвета: бук или ольха

buk

beech

бук

olcha

alder

ольха

KH-67

SALSA (ze składanymi nogami) + стол KH66 / SALSA (with folding legs) + KH66 chairs

wymiary: 90/90/74 cm, 180/90/74 cm, 180/100/74 cm, materiał: blat - płyta wiórowa o gr. 18 mm - laminowana, oklejana listwą PVC - 2 mm,

nogi - stalowe, malowane proszkowo, kolory: olcha, ciemny orzech lub czereśnia ant.

dimensions: 90/90/74 cm, 180/90/74 cm, 180/100/74 cm, material: table top - laminated chipboard, 18 mm thick., veneered with 2 mm PVC strip,

legs - powder coated steel, colors: alder, dark walnut, antique cherry

размеры: 90/90/74 cm, 180/90/74 cm, 180/100/74 cm, материал: столешница - плита мебельная толщ. 18 mm ламинированная, оклеенная кромкой ПВХ - 2 mm ножки -

окрашенная сталь, цвет: ольха, темный орех или черешня античная

olcha

alder

ольха

czereśnia ant.

ant. cherry

черешня античная.

ciemny orzech

dark walnut

темный орех

all dimensions in order: length / width / height

Все размеры указаны в следующей последовательности: длина / ширина / высота

всички размери са в следната последователност: дължина, широчина, височина

187


МЕБЕЛИ ЗА БАРОВЕ И РЕСТОРАНТИ / Bar anD reStaurant Furniture / БАРНЫЕ СТОЛЫ И СТУЛЬЯ

NEW

NEW

SB-11 + hokery H-72 / SB-11 + H-72 stools

wymiary: 60/60/100 cm

materiał: stal chromowana / stal nierdzewna / MDF laminowany, kolor: biały

dimensions: 60/60/100 cm

material: chrome steel / stainless steel / laminated MDF, color: white

размеры: 60/60/100 см

материал: сталь хромированная / сталь нерж. / МДФ ламинированный, цвет: белый

SB-12 SB-12 + hokery + hokery H-73 H-73 / SB-12 / SB-12 + H-73 + H-73 stools stools

wymiary: ø60/100 cm

materiał: stal chromowana / stal nierdzewna / MDF laminowany, kolor: biały

dimensions: ø60/100 cm

material: chrome steel / stainless steel / laminated MDF, color: white

размеры: ø60/100 см

материал: сталь хромированная / сталь нерж. / МДФ ламинированный, цвет: белый

SB-8 + hokery H-53 / SB-8 + H-53 stools

wymiary: 60/60/106 cm

materiał: stal malowana, kolor: yellow cooper

dimensions: 60/60/106 cm

material: painted steel, color: yellow cooper

размеры: 60/60/106 cm

материал: окрашеная сталь, цвет: желтая медь

SB-8 + hokery H-54 / SB-8 + H-54 stools

wymiary: 60/60/106 cm

materiał: stal malowana, kolor: yellow cooper

dimensions: 60/60/106 cm

material: painted steel, color: yellow cooper

размеры: 60/60/106 cm

материал: окрашеная сталь, цвет: желтая медь

SB-9 + hokery H-64 / SB-9 + H-64 stools

wymiary: ø60/102 cm

materiał: stal malowana / MDF laminowany, kolor: coffee-old vasion

dimensions: ø60/102 cm

material: painted steel / laminated MDF, color: coffee / old vasion

размеры: ø60/102 cm

материал: окрашеная сталь /ламинированный МДФ, цвет: кофе-old vasion

SB-10 + hokery H-68 / SB-10 + H-68 stools

wymiary: ø60/102 cm

materiał: stal malowana / MDF lakierowany, kolor: biały mat

dimensions: ø60/102 cm

material: painted steel / lacquered MDF, color: white matt

размер: ø60/102 cm

материал: крашеная сталь / окрашенный МДФ, цвет: белый матовый

188


МЕБЕЛИ ЗА БАРОВЕ И РЕСТОРАНТИ / BAr AnD reStAurAnt Furniture / БАРНЫЕ СТОЛЫ И СТУЛЬЯ

biały

white

белый

czereśnia ant.

ant. cherry

черешня ант.

wenge

wenge

венге

SB-1 + hokery H-30 / SB-1 + H-30 stools

wymiary: ø60/67÷92 cm, materiał: stal chromowana /

MDF lakierowany, kolory: biały, czereśnia ant. lub wenge

dimensions: ø60/67÷92 cm, material: chrome steel / lacquered MDF

table colors: white, antique cherry, wenge

размеры: ø60/67÷92 cm, материал: хромированная сталь /окрашенный

МДФ, цветa: белый, черешня ант. или венге

SB-1 + hokery H-7 / SB-1 + H-7 stools

wymiary: ø60/67÷92 cm, materiał: stal chromowana /

MDF lakierowany, kolory: biały, czereśnia ant. lub wenge

dimensions: ø60/67÷92 cm, material: chrome steel / lacquered MDF

table color: white, antique cherry, wenge

размеры: ø60/67÷92 cm, материал: хромированная сталь /

окрашенный МДФ, цветa: белый, черешня ант. или венге

NEW

NEW

45

50

40

47

49

49

94

90

103

70

71

76

H-80

stal chromowana / sklejka gięta / tkanina

kolory: jasny buk-popiel lub jasny buk-turkusowy

chrome steel / bent plywood / cloth

colors: light beech / grey, light beech / turquoise

сталь хромированная / клееное дерево / ткань

цветa: светлый бук-серый или светлый бук-бирюзовый

H-78

stal chromowana / sklejka gięta / eco skóra

kolor: jasny buk-czarny

chrome steel / bent plywood / eco leather

color: light beech / black

сталь хромированная / клееное дерево /

экокожа, цвет: светлый бук-черный

H-62

polipropylen / drewno lite - bukowe / stal malowana /

eco skóra, kolor: drewno - buk, polipropylen - biały

polypropylene / solid wood - beech / painted steel / eco leather

color: wood - beech, polypropylene - white

пластик / массив бука /крашеная сталь /экокожа

цвет: дерево - бук, пластик - белый

NEW

COLOR

46

40

39

54

49

39

115

109

80

76

79

H-51

drewno lite / stal malowana / polipropylen

kolor: drewno - buk, polipropylen - biały lub czarny

solid wood / painted steel / polypropylene

color: wood - beech, polypropylene - white, black

массив дерева / окрашеная сталь / полипропилен,

цвет: дерево - бук, полипропилен - белый или черный

H-63

polipropylen / stal chromowana /

eco skóra, kolor: biały

polypropylene / chrome steel /

eco leather, color: white

полипропилен / хромированная сталь /

экокожа, цвет: белый

H-55

tworzywo ABS lakierowane / drewno lite - bukowe / stal chromowana kolor:

drewno - buk, ABS - biały

lacquered plastic ABS / solid wood - beech / chrome steel

color: wood - beech, ABS - white

окрашенный пластик ABS / массив бука / хромированная сталь

цвет: дерева - бук, ABS - белый

189


МЕБЕЛИ ЗА БАРОВЕ И РЕСТОРАНТИ / bar anD restaurant Furniture / БАРНЫЕ СТОЛЫ И СТУЛЬЯ

NEW

NEW

37

37

37

30

72

72

78

72

H-76 H-76 F

drewno lite bukowe / stal chromowana / eco skóra

kolory: popiel lub kremowy

solid beech wood / chrome steel / eco leather

colors: grey, cream

массив дерева бук / сталь хромированная / экокожа

цветa: серый или кремовый

NEW

drewno lite bukowe / stal chromowana / tkanina

kolor: jasny popiel

solid beech wood / chrome steel / cloth

colors: light grey

массив дерева бук / сталь хромированная / ткань

цветa: светло-серый

H-50

drewno lite / stal chromowana / polipropylen

kolor: drewno - buk, polipropylen - biały

solid wood / chrome steel / polypropylene

color: wood - beech, polypropylene - white

массив дерева / хромированная сталь / полипропилен

цвет: дерево - бук, полипропилена - белый

37

H-68

stal malowana stal malowana / MDF lakierowany / MDF lakierowany

kolor: biały kolor: mat biały mat

painted steel painted / lacquered steel / lacquered MDF MDF

color: white color: matt white matt

окрашеная окрашеная сталь / окрашенный сталь / окрашенный МДФ МДФ

цвет: белый цвет: матовый

белый матовый

40

75

77

H-77

polipropylen

kolory: biały, popiel lub turkusowy

polypropylene

colors: white, grey, turquoise

полипропилен

цветa: белый, серый или бирюзовый

H-39

stal chromowana / sklejka gięta / eco skóra

kolor: drewno - orzech, eco skóra - czarny

chrome steel / bent plywood / eco leather

color: wood - walnut, eco leather - black

хромированная сталь /клееное дерево /экокожа

цвет: дерево - орех, экокожа - черный

NEW

NEW

36

46

49

43

51

53

51

43

89

96

105

76

80

73

75

H-71

stal chromowana / eco skóra

kolor: biały-jasny brąz

chrome steel / eco leather

color: white / light brown

сталь хромированная / экокожа

цвет: белый-светло коричневый

H-81

stal malowana proszkowo / tkanina

kolor: czarny-brązowy

powder coated steel / cloth

color: black / brown

сталь окрашенная / ткань

цвет: черный-коричневый

H-53

stal malowana

kolor: yellow cooper

painted steel

color: yellow cooper

крашеная сталь

цвет: желтая медь

H-54

stal malowana stal malowana

kolor: yellow kolor: cooper yellow cooper

painted steel painted steel

color: yellow color: cooper yellow cooper

крашеная крашеная сталь сталь

цвет: желтая цвет: желтая медь медь

190


МЕБЕЛИ ЗА БАРОВЕ И РЕСТОРАНТИ / BAR AND ReStAuRANt FuRNItuRe / БАРНЫЕ СТОЛЫ И СТУЛЬЯ

NEW

NEW

41

41

51

48

105

83

79

58

BORYS

materiał: drewno lite bukowe / tkanina

kolory: biały / INARI 23, dąb sonoma / INARI 23 lub ciemny orzech / VILA 2

material: solid beech wood / cloth

colors: white / INARI 23, sonoma oak / INARI 23, dark walnut / VILA 2

материал: массив бука / ткань

цветa: белый / INARI 23, дуб сонома / INARI 23 или темный орех / VILA 2

BORYS LOW

materiał: drewno lite bukowe / tkanina

kolory: biały / INARI 23, dąb sonoma / INARI 23, ciemny orzech / VILA 2

material: solid beech wood / cloth

colors: white / INARI 23, sonoma oak / INARI 23, dark walnut / VILA 2

материал: массив бука / ткань

цветa: белый / INARI 23, дуб сонома / INARI 23, темный орех / VILA 2

hokery do blatów kuchennych

kitchen top bar stools

полубарные стулья

NEW

NEW

43

39

40

44

56

70

103

105

75

74

MIX

drewno lite bukowe / eco skóra

kolor: ciemny orzech

solid beech wood / eco leather

color: dark walnut

массив бука /экокожа,

цвет: темный орех

H-72 H-73

stal chromowana / eco skóra

kolor: czerwono-biały

material: chrome steel / eco leather

color: red / white

сталь хромированная / экокожа

цвет: красно-белый

stal chromowana / PVC

kolory: czerwony lub czarny

chrome steel / PVC

colors: red, black

сталь хромированная / пластик

цвет: красный или черный

37

39

38

36

43

60÷82

83÷105

80÷102

60÷82

62÷84

H-48

stal chromowana / polipropylen

kolory: biały lub czarny

chrome steel / polypropylene

colors: white, black

хромированная сталь/ полипропилен

цвет: белый или черный

H-49

stal chromowana / polipropylen / eco skóra

kolor: czarno-biały

chrome steel / polypropylene / eco leather

color: black / white

хромированная сталь / полипропилен / экокожа

цвет: черно-белый

H-57

tworzywo ABS lakierowane / stal malowana proszkowo /

tkanina membranowa, kolor: biało-czarny

lacquered plastic ABS / powder coated steel /

membrane cloth, color: white / black

окрашенный пластик ABS / окрашенная сталь /

мембранная ткань, цвет: черно-белый

191


МЕБЕЛИ ЗА БАРОВЕ И РЕСТОРАНТИ / BAr And reStAurAnt furniture / БАРНЫЕ СТОЛЫ И СТУЛЬЯ

NEW

COLORS

41

40

41

68÷90

44

41

64÷86

68÷88

60÷80

H-56

tworzywo ABS lakierowane / stal chromowana

kolor: biały, czarny, popielaty lub turkusowy

lacquered plastic ABS / chrome steel

colors: white, black, grey, turquoise

окрашенный пластик ABS / хромированная сталь

цвет: белый, черный, серый или бирюзовый

H-58 H-60

tworzywo ABS lakierowane / stal chromowana / siatka

kolor: biało-czarny

lacquered plastic ABS / chrome steel / mesh

color: white / black

окрашенный пластик ABS / хромированная сталь /

ткань мембранная, цвет: черно-белый

stal chromowana stal chromowana / polipropylen / polipropylen / eco skóra / eco skóra

kolory: biało-czarny kolory: biało-czarny lub zielono-czarny

lub zielono-czarny

chrome steel chrome / polypropylene steel / polypropylene / eco leather / eco leather

colors: white colors: / black, white green / black, / black green / black

хромированная хромированная сталь / пластик сталь / пластик / экокожа / экокожа

цвет: бело-черный цвет: бело-черный или зелено-черный

или зелено-черный

41

40

70÷90

43

40

64÷85

37

63÷82

58÷78

59÷80

H-61

stal chromowana / polipropylen

kolory: czarny lub biały

chrome steel / polypropylene

colors: black / white

хромированная сталь/ пластик

цвет: черный или белый

H-17

stal chromowana / tworzywo ABS lakierowane

kolory: srebrny, czarny lub bordowy

chrome steel / lacquered plastic ABS

colors: silver, black, maroon

хромированная сталь/ окрашенный пластик ABS

цвет: серебристый,черный или бордовый

H-23

stal chromowana stal chromowana / eco skóra / eco skóra

kolory: biały kolory: lub biały czarny lub czarny

material: material: chrome steel chrome / eco steel leather / eco leather

colors: white, colors: black white, black

хромированная хромированная сталь / экокожа,

сталь / экокожа,

цвет: белый цвет: или белый черный или черный

54

46

80÷102

61÷82

H-15

stal chromowana / eco skóra

kolory: popiel, fioletowy, limonkowy, ciemny beż lub brązowy

chrome steel / eco leather

colors: grey, purple, lime green, dark beige, brown

хромированная сталь / экокожа

цветa: серый, фиолетовый, салатовый, темно-бежевый или коричневый

192


МЕБЕЛИ ЗА БАРОВЕ И РЕСТОРАНТИ / bar and restaurant furniture / БАРНЫЕ СТОЛЫ И СТУЛЬЯ

40

40

42

39

93÷115

63÷84

61÷82

58÷80

H-21

stal chromowana / eco skóra

kolory: kremowy, czarny, brązowy, coffee lub popielaty

material: chrome steel / eco leather

colors: cream, black, brown, coffee, grey

хромированная сталь / экокожа

цветa: кремовый, черный, коричневый, кофейный или серый

H-1

stal chromowana / PVC

kolory: kremowy

chrome steel / PVC

colors: creamy

хромированная сталь / ПВХ,

цвет: кремовый

36

36

46

41

49

49

39

45

90÷111

87÷107

91÷112

87÷108

60÷81

63÷84

61÷82

60÷82

H-30

stal chromowana / sklejka gięta

lakierowana / eco skóra

kolor: drewno - biały, eco skóra - czarny

chrome steel / lacquered bent

plywood / eco leather

color: wood - white, eco leather - black

хромированная сталь / окрашенное

клееное дерево / экокожа,

цвет: дерево - белый, экокожа - черный

H-31

stal chromowana / sklejka gięta / eco skóra

kolory: drewno - orzech, eco skóra - kremowy

drewno - orzech, eco skóra - czarny

chrome steel / bent plywood / eco leather

colors: wood - walnut, eco leather - cream

wood - walnut, eco leather - black

хромированная сталь /клееное дерево /экокожа

цвет: дерево - орех, экокожа - кремовый,

дерево - орех, экокожа - черный

H-7

stal chromowana / sklejka gięta / eco skóra

kolor: drewno - czereśnia ant.,

eco skóra - kremowy

chrome steel / bent plywood / eco leather

color: wood - antique cherry,

eco leather - cream

хромированная сталь / клееное

дерево/ экокожа цвет: дерево - черешня ант.,

экокожа - кремовый

H-34

stal chromowana / sklejka gięta / eco skóra

kolor: drewno - orzech, eco skóra - czarny

chrome steel / bent plywood / eco leather

color: wood - walnut, eco leather - black

хромированная сталь /клееное дерево /экокожа

цвет: дерево - орех, экокожа - черный

46

42

NEW

42

40

44

47

68÷89

93÷115

91÷112

61÷82

59÷80

H-59

stal chromowana / eco skóra

kolor: brązowo-beżowy

chrome steel / eco leather

color: brown / beige

хромированная сталь / экокожа

цвет: бежево-коричневый

H-29

stal chromowana / eco skóra

kolor: czarny

chrome steel / eco leather

color: black

хромированная сталь /экокожа,

цвет: черный

H-74

stal chromowana / eco skóra

kolory: czarny, popiel lub kremowy

chrome steel / eco leather

colors: black, grey, cream

сталь хромированная / экокожа

цветa: черный, серый или темный кремовый

193


МЕБЕЛИ ЗА БАРОВЕ И РЕСТОРАНТИ / bAR ANd ResTAuRANT fuRNITuRe / БАРНЫЕ СТОЛЫ И СТУЛЬЯ

NEW

41

46

48

47

50

51

87÷108

88÷110

86÷107

63÷84

58÷80

61÷82

H-75

stal chromowana / eco skóra

kolory: biały lub czarny

chrome steel / eco leather

colors: white, black

сталь хромированная / экокожа

цветa: белый или черный

H-66 H-67

stal chromowana / sklejka gięta / tkanina

kolor: beżowy

chrome steel / bent plywood / cloth

color: beige

хромированная сталь / клееное дерево / ткань,

цвет: бежевый

stal chromowana stal chromowana / sklejka / gięta sklejka / tkanina gięta / tkanina

kolor: drewno kolor: drewno - orzech, - tkanina orzech, - tkanina beżowy- beżowy

chrome steel chrome / bent steel plywood / bent plywood / cloth / cloth

color: wood color: - walnut, wood - cloth walnut, - beige cloth - beige

хромированная хромированная сталь / клееное сталь / клееное дерево / дерево ткань / ткань

цвет: дерево цвет: - дерево орех, ткань - орех, -бежевый ткань -бежевый

46

50

90÷111

60÷81

48

55

91÷111

61÷81

45

54

98÷118

64÷84

H-65

stal chromowana / sklejka gięta / eco skóra

kolory: drewno - orzech, eco skóra - czarny

drewno - czereśnia, eco skóra - kremowy

chrome steel / bent plywood / eco leather

colors: wood - walnut, eco leather - black

wood - cherry, eco leather - cream

хромированная сталь / клееное дерево / экокожа

цвет: дерево - орех, экокожа - черный

дерево - черешня, экокожа - кремовый

NEW

H-69

stal chromowana / eco skóra

kolor: czarny

chrome steel / eco leather

color: black

хромированная сталь / экокожа

цвет: черный

48

H-70

stal chromowana stal chromowana / eco skóra / eco skóra

kolor: biały kolor: biały

chrome steel chrome / eco steel leather / eco leather

color: white color: white

хромированная хромированная сталь / экокожа сталь / экокожа

цвет: белый цвет: белый

53

53

46

92÷104

91÷107

57÷79

57÷72

MATRIX 2

mechanizm podstawowy, stal chromowana / tkanina / eco skóra

kolory: biało-czarny lub biało-popielaty

basic mechanism, chrome steel / cloth / eco leather

colors: white / black, white / grey

механизм пиастра, хромированная сталь / ткань / экокожа

цветa: бело-черный или бело-серый

hokery do blatów kuchennych

kitchen top bar stools

полубарные стулья

GONZO

mechanizm podstawowy, eco skóra

kolory: biały lub czarny

basic mechanism, eco leather

colors: white, black

механизм пиастра, экокожа

цвета: белый или черный

hokery do blatów kuchennych

kitchen top bar stools

полубарные стулья

194


МЕБЕЛИ ЗА БАРОВЕ И РЕСТОРАНТИ / bar and restaurant furniture / БАРНЫЕ СТОЛЫ И СТУЛЬЯ

NEW

54

53

59

50

48

46

86÷107

93÷115

90÷112

63÷84

61÷82

63÷84

H-79

stal chromowana / sklejka gięta / tkanina

kolor: jasny buk-popiel

chrome steel / bent plywood / cloth

colors: light beech / grey

сталь хромированная / клееное дерево / ткань

цвет: светлый бук-серый

H-44

stal chromowana / sklejka gięta / eco skóra

kolory: drewno - orzech, eco skóra - kremowy

drewno - jasny dąb, eco skóra - czarny

chrome steel / bent plywood / eco leather

colors: wood - walnut, eco leather - creamy

wood - light oak, eco leather - black

хромированная сталь / клееное дерево / экокожа,

цвет: дерево - орех, экокожа - кремовый,

клееное дерево - светлый дуб, экокожа - черный

H-45

stal chromowana / sklejka gięta / tapicerka

kolory: drewno - orzech, tkanina - kremowy

drewno - jasny dąb, eco skóra - czarny

chrome steel / bent plywood / upholstery

colors: wood - walnut, cloth - cream

wood - light oak, eco leather - black

хромированная сталь / клееное дерево / ткань

цвет: дерево - орех, ткань - кремовый

дерево - светлый дуб, экокожа - черный

44

51

52

51

42

48

79÷100

81÷103

86÷108

61÷82

60÷81

61÷82

H-8 H-12

stal chromowana / sklejka gięta / eco skóra

kolory: drewno - czereśnia ant., eco skóra - kremowy

drewno - wenge, eco skóra - coffee

chrome steel / bent plywood / eco leather

colors: wood - antique cherry, eco leather - cream

wood - wenge, eco leather - coffee

хромированная сталь / клееное дерево/ экокожа

цвет: дерево - черешня ант., экокожа - кремовый,

дерево - венге, экокожа - кофейный

stal chromowana / sklejka gięta / eco skóra

kolory: drewno - orzech, eco skóra - kremowy

chrome steel / bent plywood / eco leather

colors: wood - walnut, eco leather - cream

хромированная сталь / клееное дерево/ экокожа

цветa: дерево - oрех, экокожа - кремовый

H-19

stal chromowana / sklejka gięta / eco skóra

kolory: drewno - orzech, eco skóra - czarny

drewno - czereśnia ant., eco skóra - kremowy

chrome steel / bent plywood / eco leather

colors: wood - walnut, eco leather - black

wood - ant. cherry, eco leather - cream

хромированная сталь/клееное дерево /экокожа

цветa: дерево - орех, экокожа - черный,

дерево - черешня ант., экокожа - кремовый

53

60

47

57

47

46

45

50

89÷111

93÷115

90÷112

93÷114

62÷84

61÷82

63÷84

64÷85

H-43

stal chromowana / sklejka gięta / eco skóra

kolor: drewno - jasny dąb, eco skóra - biały

chrome steel / bent plywood / eco leather

color: wood - light oak, eco leather - white

хромированная сталь /клееное дерево /экокожа

цвет: дерево - светлый дуб, экокожа - белый

H-46 H-18

H-37

stal chromowana / eco skóra

kolor: biało-czarny

chrome steel / eco leather

color: white / black

хромированная сталь / экокожа

цвет: черно-белый

stal chromowana / sklejka gięta / eco skóra

kolor: drewno - czarny, eco skóra - biały

chrome steel / bent plywood / eco leather

color: wood - black, eco leather - white

хромированная сталь / клееное дерево / экокожа

цвет: древесины - черный, экокожи - белый

stal chromowana / eco skóra

kolor: biały

chrome steel / eco leather

color: white

хромированная сталь/экокожа

цвет: белый

195


Мебели за градината / GARDeN AND teRRAce fuRNItuRe / МебелЬ длЯ Сада и терраСЫ

50

Маса GRAND 60 + стол GRAND 2 / GRAND 60 table + GRAND 2 chairs

wymiary: ø60/71 cm, materiał: szkło / stal malowana proszkowo, kolor: ciemnozielony

dimensions: ø60/71 cm, material: glass / powder coated steel , color: dark green

размеры: ø60/71 cm, материал: стекло / окрашенная сталь, цвет: темно-зеленый

57

75

41

GRAND 2

materiał: rattan syntetyczny / stal malowana proszkowo

kolor: ciemnobrązowy / ciemnozielony

material: synthetic rattan / powder coated steel

color: dark brown / dark green

материал: искусственный ротанг /окрашенная сталь

цвет: темно-коричневый / темно- зеленый

57

Маса GRAND 80 + стол GRAND 2 / GRAND 80 table + GRAND 2 chairs

wymiary: ø80/71 cm, materiał: szkło / stal malowana proszkowo, kolor: ciemnozielony

dimensions: ø80/71 cm, material: glass / powder coated steel, color: dark green

размеры: ø80/71 cm, материал: стекло / окрашенная сталь, цвет: темно-зеленый

57

78

45

MIDAS

materiał: rattan syntetyczny / stal

kolor: ciemny brąz

material: synthetic rattan / steel

color: dark brown

материал: искусственный ротанг / сталь

цвет: темно-коричневый

Маса MIDAS + стол MIDAS / MIDAS table + MIDAS chairs

wymiary: ø74/74 cm, materiał: szkło / rattan syntetyczny, kolor: ciemny brąz

dimensions: ø74/74 cm, material: glass / synthetic rattan, color: dark brown

размеры: ø74/74 cm, материал: стекло / искусственный ротанг, цвет: темно-коричневый

196 всички размери са в следната последователност: дължина, широчина, височина

Все размеры указаны в следующей последовательности: длина / ширина / высота all dimensions in order: length / width / height


Мебели за градината / gARDEN AND TERRAcE fuRNITuRE / МебелЬ длЯ Сада и терраСЫ

Маса MOBIL + стол MIDAS / MOBIL table + MIDAS chairs

wymiary: 70/70/74 cm, materiał: szkło / rattan syntetyczny, kolor: ciemny brąz-czarny

dimensions: 70/70/74 cm, material: glass / synthetic rattan, color: dark brown / black

размеры: 70/70/74 cm, материал: стекло / искусственный ротанг, цвет: темно-коричневый-черный

Маса MASTER + стол MIDAS / MASTER table + MIDAS chairs

wymiary: 150/90/74 cm, materiał: szkło / rattan syntetyczny, kolor: ciemny brąz-czarny

dimensions: 150/90/74 cm, material: glass / synthetic rattan, color: dark brown / black

размеры: 150/90/74 cm, материал: стекло / искусственный ротанг, цвет: темно-коричневый-черный

NEW

NEW

74

71

80

TROY

materiał: stal malowana proszkowo / rattan syntetyczny

kolor: brązowy

material: powder coated steel / syntheic rattan

color: brown

материал: окрашенная сталь / искусственный ротанг

цвет: коричневый

TINA + TROY

wymiary: 50/42/51 cm

materiał: stal malowana proszkowo, kolor: czarny

dimensions: 50/42/51 cm

material: powder coated steel, color: black

размеры: 50/42/51 cм

материал: окрашенная сталь, цвет: черный

all dimensions in order: length / width / height

Все размеры указаны в следующей последовательности: длина / ширина / высота

всички размери са в следната последователност: дължина, широчина, височина

197


бюра / OFFiCe DesKs / КОМПЬюТЕрНЫЕ СТОЛЫ

NEW

B-31

KH256

wymiary: 120/55/76 cm

materiał: MDF lakierowany na wysoki połysk /

stal chromowana, kolor: biały

dimensions: 120/55/76 cm

material: high gloss lacquered MDF / chrome steel

color: white

размеры: 120/55/76 cm

материал: лакированный (глянцевый) МДФ /

хромированная сталь, цвет: белый

NEW

B-30

COCO 4

wymiary: 120/55/76 cm

materiał: MDF lakierowany na wysoki połysk /

stal chromowana, kolor: biały

dimensions: 120/55/76 cm

material: high gloss lacquered MDF / chrome steel

color: white

размеры: 120/55/76 cm

материал: лакированный (глянцевый) МДФ /

хромированная сталь, цвет: белый

NEW

PORTO 2

B-32

wymiary: 120/60/76 cm

materiał: MDF lakierowany na wysoki połysk /

stal chromowana, kolor: biały

dimensions: 120/60/76 cm

material: high gloss lacquered MDF /

chrome steel, color: white

размеры: 120/60/76 cm

материал: лакированный (глянцевый) МДФ /

хромированная сталь, цвет: белый

198 всички размери са в следната последователност: дължина, широчина, височина

Все размеры указаны в следующей последовательности: длина / ширина / высота all dimensions in order: length / width / height


бюра / OFFIcE DESKS / КОМПЬюТЕрНЫЕ СТОЛЫ

NEW

B-33

KH245

wymiary: 120/60/76 cm

materiał: MDF laminowany / stal malowana proszkowo /

szkło, kolor: dąb sonoma-biały

dimensions: 120/60/76 cm

material: laminated MDF / powder coated steel /

glass, color: sonoma oak / white

размеры: 120/60/76 cm

материал: ламинированный МДФ / окрашенная сталь /

стекло, цвет: дуб сонома / белый

NEW

KH236

B-34

wymiary: 120/60/75 cm

materiał: MDF laminowany / stal malowana proszkowo

kolor: dąb sonoma-biały

dimensions: 120/60/75 cm

material: laminated MDF / powder coated steel

color: sonoma oak / white

размеры: 120/60/75 cm

материал: ламинированный МДФ / окрашенная сталь

цвет: дуб сонома / белый

NEW

SAFARI

ESKIMO B-1

wymiary: 120/60/76 cm

materiał: MDF lakierowany /

płyta meblowa laminowana /

obrzeża ABS, kolor: biały

dimensions: 120/60/76 cm

material: lacquered MDF /

laminated chipboard /

ABS edges, color: white

размеры: 120/60/76 cm

материал: окрашенный МДФ /

плита мебельная ламинированная /

края ПВХ, цвет: белый

all dimensions in order: length / width / height

Все размеры указаны в следующей последовательности: длина / ширина / высота

всички размери са в следната последователност: дължина, широчина, височина

199


бюра / oFFice Desks / КОМПЬюТЕрНЫЕ СТОЛЫ

NEW

B-29

wymiary: 115/66/76/94 cm

materiał: MDF laminowany / stal malowana proszkowo, kolor: popielaty

dimensions: 115/66/76/94 cm

material: laminated MDF / powder coated steel, color: grey

размеры: 115/66/76/94 cm

материал: ламинированный МДФ / окрашенная сталь, цвет: серый

B-20

wymiary: 80/50/75 cm

materiał: stal malowana proszkowo / szkło, kolor: bezbarwny

dimensions: 80/50/75 cm

material: powder coated steel / glass, color: transparent

размеры: 80/50/75 cm

материал: окрашенная сталь /стекло, цвет: черный

B-18

wymiary: 100/60/75 cm

materiał: MDF laminowany / stal malowana proszkowo / szkło, kolor: MDF - czarny

dimensions: 100/60/75 cm

material: laminated MDF / powder coated steel / glass, color: MDF - black

размеры: 100/60/75 cm

материалł: ламинированный МДФ /окрашенная сталь / стекло, цвет: МДФ - черный

B-16

wymiary: 100/60/74 cm

materiał: drewno gięte / stal malowana proszkowo / szkło, kolor: wenge

dimensions: 100/60/74 cm

material: bent wood / powder coated steel / glass, color: wenge

размеры: 100/60/74 cm

материал: клееное дерево /окрашенная сталь / стекло, цвет: венге

200 всички размери са в следната последователност: дължина, широчина, височина

Все размеры указаны в следующей последовательности: длина / ширина / высота all dimensions in order: length / width / height


бюра / oFFice Desks / КОМПЬюТЕрНЫЕ СТОЛЫ

B-6

wymiary: 80/50/76 cm

materiał: MDF laminowany / stal malowana proszkowo, kolor: olcha

dimensions: 80/50/76 cm

material: laminated MDF / powder coated steel, color: alder

размеры: 80/50/76 cm

материал: ламинированный МДФ /окрашенная сталь, цвет: ольха

B-7

wymiary: 80/50/75 cm

materiał: MDF laminowany / stal malowana proszkowo, kolor: olcha

dimensions: 80/50/75 cm

material: laminated MDF / powder coated steel, color: alder

размеры: 80/50/75 cm

материал: ламинированный МДФ /окрашенна сталь, цвет: ольха

B-25

wymiary: 48/32/59 cm

materiał: stal chromowana / szkło

kolor: czarny

dimensions: 48/32/59 cm

material: chrome steel / glass

color: black

размеры: 48/32/59 cm

материал: хромированная сталь /стекло,

цвет: черный

B-14

wymiary: 73/40/63÷93 cm

materiał: MDF laminowany / stal malowana proszkowo

kolor: czarny

dimensions: 73/40/63÷93 cm

material: laminated MDF / powder coated steel

color: black

размеры: 73/40/63÷93 cm

материал: ламинированный МДФ /окрашенная сталь

цвет: черный

B-11

wymiary: 119/60/75 cm, wysokość całkowita 121 cm

materiał: MDF laminowany / stal malowana proszkowo, kolor: olcha

dimensions: 119/60/75 cm, total height 121 cm

material: laminated MDF / powder coated steel, color: alder

размеры: 119/60/75 cm, общая высота 121 cm

материал: ламинированный МДФ /окрашенная сталь, цвет: ольха

all dimensions in order: length / width / height