13.06.2017 Views

katalogPTS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

2017<br />

Potujem,<br />

torej sem<br />

2017


Mercator, Dunajska 107, Ljubljana<br />

od tod,<br />

od povsod.<br />

www.mercator.si


31. festival Turizmu pomaga lastna glava<br />

Turistične tržnice po Mercatorjevih centrih 6<br />

Potujmo z Veroniko 10<br />

I feel Pohorje 12<br />

Bauči te gleda 14<br />

go2GO 16<br />

Peškotkanje po Kotu 18<br />

Usaka buška hiša ma sojo štorjo 20<br />

Postani vitez za en dan 22<br />

Skrivnostni Piran 24<br />

Chilling po mirnopeško 26<br />

Obudimo Spečo lepotico in čas se bo znova začel 28<br />

Čez drn in strn 30<br />

Potujem z mojim … 32<br />

www.potujmovkonjice.vsi 34<br />

S kafe mlinčkom po dolini reke Dravinje 36<br />

Lincoferjeva pot, Lincofer je fer 38<br />

Po poteh kozjanskega »Robina Hooda« 40<br />

Vražje zgodbe zakletega mesta 42<br />

Po Aškerčevih stopinjah 44<br />

KamBox, kva še čakaš? Pejt u KamBox! 46<br />

S cülo na rajžo 48<br />

Skriti kotički Ptuja 50<br />

Oplotn'ški survajvor 52<br />

Video vodič – Prešerno po Ljubljani 54<br />

Med skale in škole … lovit burjo 56<br />

Na eni tanki niti, to mora luštno biti … 58<br />

Pravljično doživetje s čevljarčkom po Mariboru 60<br />

Püconski časovni stroj 62<br />

Goričkolada – čokolada je boukša z akcijof 64<br />

Etno trip 66<br />

Izvolite – 100 % Beltinci 68<br />

S Šarevčevo slivo v žepu 70<br />

Do Linhartove šifre 72<br />

Gor na poti nismo napoti 74<br />

Zmagovalno potovanje po Zgornjesavski dolini 76<br />

Vražji Tržič 78<br />

3


Potujem, torej sem<br />

»Najlepše je doma!« je zelo znan in tradicionalen izrek tudi v Sloveniji. Imamo ravno prav<br />

veliko domovino, da kogarkoli obiščemo in se vrnemo domov v enem dnevu. Imamo vse, od<br />

gora do morja, prelepih gozdov in bisernih rek. Ja, in vodo še vedno pijemo iz vodovoda in<br />

dihamo večinoma čisti zrak. Brez stresa seveda ne gre, tudi v kakšni koloni obtičimo, a je pot<br />

za konec tedna do katere od slovenskih naravnih znamenitosti zelo<br />

kratka in dušo si znamo privezati z zelo okusno in zdravo hrano.<br />

Da o dobri domači kapljici niti ne izgubljamo besed.<br />

Ampak moramo se zavedati, da je danes svet povezan bolj kot<br />

kadarkoli prej in služba vaših staršev in vaša bodoča služba sta<br />

močno odvisni od sveta okoli nas.<br />

Sanja, ustvarja in živi se lahko v svetu, ki živi v miru. Ta pa je še<br />

zlasti dandanes odvisen od sprejemanja drugačnosti. Biti druge<br />

barve, druge vere, drugih življenjskih vrednot in navad nam mediji<br />

iz različnih interesov kažejo kot nevarnost. Kot da bi nas kdo želel<br />

zapreti najprej v kletko naše domovine in nato še nadzorovati naše<br />

misli, naše želje, naše sanje in naše življenje.<br />

Potovati po svetu in ga spoznavati v vsej njegovi drugačnosti pomeni odpirati svet v svoji glavi in<br />

srcu. Ustvarjati selfije pred Kolosejem v Rimu, pred Sagrado Familio v Barceloni, atensko Akropolo,<br />

med nakupi na istanbulskem bazarju ali starodavnimi piramidami je več kot fotografija, ki jo delimo<br />

s prijatelji. Ta selfi pomeni, da ste si vzeli čas zase, se v družbi prijateljev podali odkrivat svet in sebe.<br />

Ob druženju z mladimi, ki imajo po vsem svetu zelo podobne sanje ..., se zabavati, smejati, dobiti<br />

dobro izobrazbo, službo ali ustvariti svoje podjetje, družino in živeti polno življenje v miru ... Tako nam<br />

padajo predsodki in spoznavamo, da nas drugačnost bogati.<br />

Naj vam naštejem vsaj sedem razlogov, zakaj potovati:<br />

1. Ker je zabavno.<br />

2. Ker tako pokažete pogum, da znate samostojno živeti (pri čemer se ne pozabite občasno<br />

oglasiti domov, kje in kako ste ...; zakaj, pa boste razumeli, ko boste sami v vlogi staršev).<br />

3. Ker tako spoznavate veliko mladih iz vsega sveta; tako se povežete s svetom in vidite, da<br />

niste sami.<br />

4. Ker uradna izobrazba je pomembna, a so še pomembnejši neformalno izobraževanje in<br />

kompetence; dokazano je, da so potovanja za mlade ena najboljših oblik neformalnega<br />

izobraževanja.<br />

5. Ker nam spoznavanje drugih kultur odpira naše glave in srca; največje bogastvo je, da znaš<br />

uživati in sprejemati drugačnost.<br />

6. Na potovanjih se dobi največ zanimivih idej, iz katerih lahko ustvarite svoj posel.<br />

7. Potovati danes pomeni tudi upor proti vsem tistim, ki nam s terorističnimi napadi<br />

poskušajo spremeniti naše vrednote, želje in sanje ...<br />

Vsa potovanja prinesejo še eno spoznanje: da je lepo potovati po svetu, poslovati s svetom, a da živeti<br />

v Sloveniji je res lahko dobro. In da imamo čudovito deželo, ki jo moramo ohranjati in biti nanjo<br />

ponosni.<br />

Predvsem pa sta odprta glava in srce, ki je pripravljeno sprejemati drugačnost, osnova za<br />

samostojno razmišljanje o sebi in o svetu. In takrat lahko rečete: »Potujem, torej sem.«<br />

Dominik S. Černjak<br />

Turistična zveza Slovenije<br />

4


14. festival Več znanja za več turizma<br />

Ni je zabave brez reke Drave 82<br />

Grta pa dovta po Koroški 84<br />

Pet z’mn u Luče 86<br />

eKras 88<br />

Z mladimi vodniki med znane Novomeščane 90<br />

Malo gor, malo dol – z igro do potepanja po Prekmurju 92<br />

Moja meja /Il mio confine 94<br />

Gde Dunav ljubi nebo 96<br />

Leto u ritmu muzike 98<br />

Turistički potencijali grada Zvornika 100<br />

Zvornički izvori vode 102<br />

I travel so I am 104<br />

5


Turistične tržnice po<br />

Mercatorjevih centrih<br />

Velenje<br />

OŠ Dobrna<br />

OŠ Vransko - Tabor<br />

OŠ Polzela<br />

OŠ Braslovče<br />

OŠ Mozirje<br />

OŠ Radlje ob Dravi<br />

OŠ Ribnica na Pohorju<br />

OŠ Neznanih talcev<br />

Dravograd<br />

OŠ Šentjanž pri Dravogradu<br />

Koper<br />

OŠ Frana Erjavca Nova Gorica<br />

OŠ Milojke Štrukelj Nova Gorica<br />

OŠ Simona Gregorčiča Kobarid,<br />

Podružnična šola Breginj<br />

OŠ Bovec<br />

OŠ Čepovan<br />

OŠ Otlica<br />

OŠ Šturje Ajdovščina<br />

OŠ Elvire Vatovec Prade Koper<br />

OŠ Srečka Kosovela Sežana<br />

OŠ Antona Šibelja Stjenka<br />

Komen<br />

OŠ Pivka<br />

OŠ Lucija<br />

OŠ Sečovlje<br />

Trebnje<br />

OŠ Stična, PŠ Zagradec<br />

OŠ Toneta Pavčka Mirna Peč<br />

OŠ Mirna<br />

OŠ Jožeta Gorjupa<br />

Kostanjevica na Krki<br />

OŠ Podbočje<br />

OŠ Mirana Jarca Črnomelj<br />

OŠ Stari trg ob Kolpi<br />

7. marec<br />

Krokar tura – avantura<br />

Potujmo z Veroniko<br />

Stopinje v preteklost Polzele<br />

Potuj v srednji vek na gradu Žovnek<br />

Dobrodošli v deželi furmanov<br />

S palčki po zaklad<br />

I feel Pohorje<br />

V spomin in opomin<br />

Bauči te gleda<br />

14. marec<br />

go2GO<br />

Letim, letiva, letimo<br />

Peškotkanje po Kotu<br />

Usaka buška hiša ma sojo štorjo<br />

S kolesom na Banjšice<br />

Poti med rožami<br />

Moje »kulu« – moja dolina<br />

Kam, pa kam, ponirek?<br />

Živi muzej Krasa<br />

Postani vitez za en dan<br />

Cekinčkova naravoslovno športna učna pot<br />

Skrivnostni Piran<br />

Potujmo z boškarini in maonami<br />

21. marec<br />

Trikotnik Suhe krajine<br />

Chilling po mirnopeško<br />

Obudimo spečo lepotico in čas se bo znova začel<br />

Poletne igrarije na Krki<br />

Čez drn in strn<br />

Potujem z mojim …<br />

Aktivno letovanje v poljanski dolini<br />

6


Celje 23. marec<br />

OŠ Tončke Čeč Trbovlje Po sončnih Trbovljah<br />

OŠ Ivana Cankarja Trbovlje Vikend u Trboulih<br />

JZ OŠ Marjana Nemca<br />

Radeče Doživetja ob Savi<br />

OŠ Lava Celje Pojdite z nami<br />

OŠ Ob Dravinji<br />

Slovenske Konjice www.potujmovkonjice.vsi<br />

OŠ Loče S »kafe mlinčkom« po dolini reke Dravinje<br />

OŠ Dramlje Jesenski živ žav<br />

JVIZ I. OŠ Rogaška Slatina Rogaška skozi steklo<br />

OŠ Podčetrtek Lincoferjeva pot – Lincofer je fer<br />

OŠ Bistrica ob Sotli Po poteh preteklosti Kunšperka<br />

OŠ Kozje Potujem, torej sem na Kozjanskem<br />

OŠ Lesično Srednjeveški LeskoGO<br />

OŠ Slivnica pri Celju Po poteh kozjanskega Robin Hooda<br />

OŠ Primoža Trubarja Laško Vražje zgodbe zakletega mesta<br />

OŠ Antona Aškerca<br />

Rimske Toplice Po Aškerčevih stopinjah<br />

OŠ Šmartno v Tuhinju KamBox<br />

Maribor<br />

OŠ Jakobski dol<br />

OŠ J. Hudalesa Jurovski dol<br />

OŠ Sv. Ana<br />

OŠ Ljudski vrt Ptuj<br />

OŠ Sveti Tomaž<br />

OŠ Hajdina<br />

OŠ Pohorskega odreda<br />

Slovenska Bistrica<br />

OŠ dr. Jožeta Pučnika<br />

Črešnjevec<br />

OŠ Pohorskega bataljona<br />

Oplotnica<br />

OŠ Antona Ingoliča<br />

Spodnja Polskava,<br />

Podružnica Pragersko<br />

Ljubljana<br />

OŠ Danile Kumar Ljubljana<br />

OŠ Hinka Smrekarja<br />

Ljubljana<br />

OŠ Miška Kranjca Ljubljana<br />

OŠ Vodice<br />

OŠ Janka Kersnika<br />

Brdo Lukovica<br />

OŠ Venclja Perka Domžale<br />

OŠ Marije Vere Kamnik<br />

OŠ Jurija Vege Moravče<br />

OŠ Col<br />

OŠ Črni vrh<br />

OŠ Spodnja Idrija<br />

28. marec<br />

Druženje, zabava in hrana na potovanju<br />

po Jakobu<br />

Jurčkovo vandranje<br />

S cülo na rajžo<br />

Skriti kotički Ptuja<br />

Vstopite skozi Vrata Prlekije – Po Lučkarjevi poti<br />

S športom po Hajdini<br />

Če ti je za naravo mar, bodi eko kolesar<br />

Po poteh rimljanov od Slovenske Bistrice do Ptuja<br />

Oplotn'ški survajvor<br />

Pragerske zgodbe govorijo …<br />

4. april<br />

Potovanje po filmskem traku skozi Ljubljano<br />

Vlak Urban<br />

Prešerno po Ljubljani<br />

Ropotajoča skrivnost<br />

Čebelji potep po Brdu<br />

Potujemo z umetniki<br />

Fototek po zgodovini Kamnika<br />

Moravški »hajk«<br />

Med skale in škole --- lovit burjo<br />

… Na eni tanki niti, to mora luštno biti …<br />

Na potovanje po zabavo in znanje<br />

7


Maribor 6. april<br />

OŠ Ludvika Pliberška Maribor Pravljično doživetje s čevljarčkom po Mariboru<br />

Dom Antona Skale Maribor Počasi morje je veliko kopnu risalo obliko<br />

OŠ Miklavž na Dravskem polju Po stopinjah Rimljanov – Carpe Diem<br />

OŠ Puconci Püconski časovni stroj<br />

OŠ Gornji Petrovci Z Jurčkom odkrivamo zaklade Goričkega<br />

OŠ Fokovci Goričkolada – čokolada je boukša z akcijof<br />

Dvojezična OŠ I Lendava Biciklin, Kranjec pa mlada Pickova banda<br />

OŠ Turnišče Potujmo po poteh »Varaša«<br />

OŠ Miška Kranjca Velika Polana Etno trip<br />

OŠ Beltinci Izvolite – 100% Beltinci<br />

OŠ Sv. Jurij ob Ščavnici Domača Jurjovška košarica d.o.o.<br />

OŠ dr. Antona Trstenjaka Negova Negovski Tunek<br />

OŠ Kajetana Koviča Radenci Kje si, škrat Bubla?<br />

OŠ Cankova K nam na l'šno<br />

2. OŠ Slovenska Bistrica P. S. – prisluhni vilam in sledi pastirički<br />

OŠ Minke Namestnik - Sonje<br />

Slovenska Bistrica Potujemo z znanimi Bistričani<br />

OŠ Gustava Šiliha Laporje Bograč + palačinke =<br />

zvezdnatim nebom<br />

super<br />

zabava<br />

OŠ Anice Černejeve Makole Po deželi svetovnega prvaka<br />

Kranj<br />

OŠ Franceta Prešerna Kranj,<br />

Podružnična šola Kokrica<br />

OŠ Naklo<br />

OŠ Šenčur<br />

OŠ Poljane<br />

OŠ Poljane,<br />

Podružnična šola Javorje<br />

OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas,<br />

Podružnična šola Sovodenj<br />

OŠ Žiri<br />

OŠ Antona Tomaža Linharta<br />

Radovljica<br />

OŠ F. S. Finžgarja<br />

OŠ dr. Janeza Mencingerja<br />

Bohinjska Bistrica<br />

OŠ Josipa Vandota Kranjska Gora<br />

OŠ Križe<br />

11. april<br />

Razglednica s Kokrice<br />

Razgledne točke občine Naklo – Pot naše<br />

kranjske klobase po domači občini<br />

Da pot bo ta prava – naj bosta polna<br />

želodček in glava!<br />

S Šarevčevo slivo v žepu<br />

Iskanje izgubljenega koščka vesolja<br />

Potujem in raziskujem<br />

Lintvernove skrivnosti<br />

Do Linhartov šifre<br />

Medena pot<br />

Gor na poti nismo napoti<br />

Zmagovalno potovanje po Zgornjesavski dolini<br />

Vražji Tržič<br />

8


Poklic turističnega vodnika<br />

v dobi pametnih telefonov<br />

Sejem WTM 2016 London<br />

Turistični vodnik je poklic kot vsi drugi in se zato tudi<br />

spreminja pod vplivom razvoja družbe in tehnologije.<br />

Danes vsak turist lahko pridobi podatke o destinaciji<br />

preko spleta in aplikacij, vendar je umetnost te podatke<br />

pretvoriti v informacije in jih povezati v zgodbo,<br />

ki ustvari doživetje. To pa omogoča ravno dober<br />

in izobražen turistični vodnik, zato je in bo ta poklic<br />

pravzaprav še bolj pomemben kot je bil v preteklosti.<br />

Danes je vodnik povezovalec kultur in svetov, je tisti,<br />

ki blaži in osmisli kulturne razlike, ozavešča, spreminja<br />

navade turistov in spodbuja trajnostni razvoj.<br />

O tem je bilo prvič govora tudi v okviru sejma WTM<br />

2016 v Londonu, kamor je bila šola za turistične vodnike<br />

G-Guides tudi povabljena, da predstavi vlogo tega<br />

poklica pri trajnostnem razvoju destinacije.<br />

Ker je ravno poklic turističnega vodnika tisti, ki ima<br />

največ stika z obiskovalci destinacije, ima posledično<br />

tudi največ vpliva na obnašanje in nakupne odločitve<br />

turistov. Zato lahko vodnik, ki spoštuje kodeks<br />

za trajnostno naravnane turistične vodnike odločilno<br />

pripomore k razvoju celotne lokalne skupnosti, dvigu<br />

ekonomske blaginje za vse deležnike in hkrati ustvari<br />

pristno izkušnjo za obiskovalce.<br />

V času pametnih telefonov, ko je vsakdo, ki zna poiskati<br />

nekaj informacij v aplikaciji, lahko vodnik, je izšolan<br />

turistični vodnik, ki zna pričarati nepozabno izkušnjo<br />

na destinaciji, neprecenljiv kader v turizmu.<br />

Podpis kodeksa<br />

Kodeks za trajnostno naravnane<br />

turistične vodnike<br />

1. Turistični vodnik deluje v skladu z veljavno zakonodajo<br />

in poklicno etiko.<br />

2. Turistični vodnik opravlja delo kompetentno in<br />

odgovorno.<br />

3. Turistični vodnik obravnava zaupne informacije in<br />

poslovne skrivnosti z največjo mero skrbnosti in<br />

etičnosti.<br />

4. Turistični vodnik sodeluje in komunicira s spremljevalcem<br />

skupine tako, da lahko svoje podajanje<br />

informacij in zanimivosti v največji meri prilagodi<br />

demografskim značilnostim, predznanju in interesom<br />

skupine.<br />

5. Turistični vodnik se zaveda kulturnih razlik, spoštuje<br />

dostojanstvo, kulturo, verovanje in prepričanje<br />

ostalih deležnikov.<br />

6. Turistični vodnik vedno zagotavlja in posreduje<br />

nepristranske, točne in relevantne in aktualne<br />

informacije.<br />

7. Turistični vodnik deluje kot komunikator in promotor<br />

destinacije.<br />

8. S svojim delom in obnašanjem turistični vodnik<br />

predstavlja celotno destinacijo in hkrati zastopa<br />

širše območje kateremu pripada.<br />

9. Turistični vodnik poskrbi, da s svojim delom in delovanjem<br />

spodbuja trajnostno naravnano obnašanje<br />

na destinaciji ter zmanjšuje negativne vplive<br />

turizma.<br />

10. Turistični vodnik prevzame vlogo povezovalca<br />

med obiskovalci in lokalnim prebivalstvom, s čimer<br />

prispeva k razvoju celotne lokalne skupnosti.<br />

11. Turistični vodnik daje prednost pristnim izkušnjam<br />

in posveča posebno pozornost ohranjanju<br />

naravne ter kulturne dediščine.<br />

12. Turistični vodnik ohranja ugled svojega poklica s<br />

svojim javnim in zasebnim delovanjem.<br />

13. Turistični vodnik rešuje pritožbe potnikov v skladu<br />

z njegovimi pristojnostmi in kompetencami v najkrajšem<br />

možnem času ter zagotovi knjigo vtisov,<br />

kjer obiskovalci lahko podajo svoje mnenje.<br />

Tina Hudnik, turistična vodnica in članica izpitne<br />

komisije za tekmovanje: Mladi turistični vodnik<br />

Maja Čampelj, turistična vodnica, WFTGA trainer<br />

9


Potujmo z Veroniko<br />

Zgodba o Veroniki, ki je povezana z našim krajem, nas je spodbudila, da smo pripravili tridnevni<br />

tabor, na katerem bodo udeleženci med drugim spoznali tudi zgodbo o Veroniki.<br />

Dogodek smo poimenovali po njej – Potujmo z Veroniko: Veronikin tridnevni tabor, ki bo<br />

obsegal športne aktivnosti, ustvarjalne dejavnosti in prijetno druženje vrstnikov.<br />

Počitniški tabor bo potekal na Turistični kmetiji Weiss, ki leži v zavetju Krvavice, s katero je<br />

povezana legenda o Veroniki Deseniški. Na taboru bodo udeleženci, stari od 8 do 12 let, skozi<br />

raznolike dejavnosti spoznavali kulturne in naravne znamenitosti Tabora ter Vranskega.<br />

Dogodek je namenjen otrokom, ki svoj prosti čas radi preživljajo v naravi, se družijo z vrstniki<br />

in so športno aktivni.<br />

Predstavljeni tabor otrokom ponuja priložnost, da spoznajo zelene kotičke in kulturne znamenitosti<br />

naših občin, se zabavajo ter družijo v neokrnjeni naravi in da nenazadnje stkejo nove<br />

prijateljske vezi.<br />

OŠ Vransko-Tabor<br />

Vransko 23<br />

3305 Vransko<br />

T 03 703 23 70<br />

E os.vransko@guest.arnes.si<br />

www.os-vransko.si<br />

10


Program<br />

1. dan petek<br />

15.30 Zbiranje in sprejem udeležencev<br />

16.00 Predstavitev programa, navodila<br />

16.15 Spoznavna igra in poslikava majic<br />

17.00<br />

Ogled okolice turistične kmetije Weiss ob zgodbi<br />

o Veroniki in iskanje zaklada<br />

17.45 Nastanitev in postavitev šotorov<br />

18.30 Priprava večerje in večerja<br />

20.00 Večerne aktivnosti<br />

• prepevanje ob tabornem ognju<br />

• kopanje v lastnem bazenu<br />

• opazovanje zvezd s pomočjo aplikacije Sky Map<br />

• družabne igre<br />

22.00 Priprava in nočitev v šotorih<br />

2. dan sobota<br />

7.00 Prebujanje<br />

7.30 Jutranja telovadba, priprava na zajtrk<br />

8.00 Zajtrk<br />

8.30 Priprava na kolesarjenje<br />

9.00 Kolesarjenje<br />

• Ramšakova lipa<br />

• Stopnik – zvon v cerkvi<br />

11.00 Malica<br />

11.30 Kolesarjenje<br />

• Center varne vožnje Vransko<br />

13.15 Kosilo in odmor<br />

14.15 Nadaljevanje kolesarske poti<br />

• plezalna stena<br />

• Schwentnerjeva hiša<br />

• izvir Podgrajščice, grad Podgrad<br />

• cerkev na Taboru (panoramski pogled)<br />

17.15 Malica<br />

17.30<br />

Zaključek kolesarske poti: kolesarjenje proti kmetiji<br />

Weiss z vmesnimi postanki<br />

19.00 Prosti čas<br />

19.30 Večerja<br />

20.00 Večerne aktivnosti:<br />

• kino pod zvezdami<br />

• ples pod zvezdami<br />

22.30 Nočitev v šotorih<br />

3. dan nedelja<br />

7.00 Prebujanje<br />

7.30 Jutranja telovadba, priprava na zajtrk<br />

8.00 Zajtrk<br />

8.30 Prosti čas<br />

9.00 Pohod na Krvavico<br />

Grad Ojstrica<br />

13.00 Kosilo<br />

14.00 Prosti čas<br />

14.30 Delavnica: jezdenje konj<br />

15.30 Piknik s starši<br />

17.00<br />

Zaključek prireditve: slovo in zahvala<br />

udeležencem<br />

Lucija Klemen, Saša Semprimožnik, Ajda Cizej, Jana Semprimožnik, Eva Dobrovnik,<br />

Zala Križnik, Neža Podbregar, Ema Grabnar, Maja Adamič, Žan Šoštar,<br />

Ana Marija Žilnik, Zala Češek, Neža Rojnik, Tjaša Marko<br />

Mentorji: Polona Miklavc Žebovec, prof. slovenščine in univ. dipl. muzikologinja,<br />

Tina Puntar, prof. razrednega pouka, Miha Miklavc, prof. športa<br />

11


I feel Pohorje<br />

I feel Pohorje je dvodnevni program, ki obsega pot od Ribnice na Pohorju, mimo koče na<br />

Pesniku, do Ribniškega jezera in Ribniške koče. Prične se ob 9.00 zjutraj in konča naslednji<br />

dan ob 15.00 popoldan. V tem času naši obiskovalci spoznajo vas Ribnico na Pohorju, kočo<br />

na Pesniku, Ribniško jezero in Ribniško kočo. Kar pa želimo poudariti, nosi že naslov naše<br />

naloge: I feel Pohorje. To pomeni, da ob vseh omenjenih točkah obiskovalec doživi in občuti<br />

zelene pohorske gozdove, ki dišijo po smolah iglavcev. Da sliši tišino narave in ob tem<br />

pri sluhne sebi. Da sliši šelestenje listov mogočnih bukev, brez in gabra. Da sliši nekje v gozdu<br />

pok veje, čez katero se je pognala vitka srna. Da na obrazu čuti lahen vetrc, ki mu hladi<br />

razgreto lice, ko se vzpenja proti cilju. Da užije hrano, ki je rasla na Pohorju in so jo pripravili<br />

Pohorci. Vse to in še več ponuja naš turistični paket.<br />

OŠ Ribnica na Pohorju<br />

Ribnica na Pohorju 29<br />

2364 Ribnica na Pohorju<br />

T 02 888 03 90<br />

E info@osribnicanapohorju.si<br />

www.osribnicanapohorju.si<br />

12


Program<br />

1. dan<br />

9.00 Dornikova ravna pozdrav, predstavitev naše ponudbe<br />

9.30 pot do koče Pesnik hoja, občudovanje narave, predstavitev gozdov ter živali v njih<br />

10.30 na koči Pesnik malica: domači jabolčni zavitek in sok ali voda<br />

11.00 pot do Ribniškega jezera hoja<br />

12.30 pri Jezerniku malica (»javzn«) in legenda o Jezerniku<br />

14.00 pot do Ribniške koče, travnata površina ob koči počasen sprehod do koče in postavitev šotorov<br />

16.00 gozd ob koči<br />

priprava trsk in vej za ogenj in palčk za pečenje hrenovk,<br />

jabolk in krompirja<br />

17.00 travnata površina ob koči večerja ob ognju<br />

18.00 okolica koče zabavne igre, miselne igre, pohod z lučkami<br />

20.00 šotori spanje<br />

2. dan<br />

8.00 šotori, koča vstajanje in zajtrk<br />

9.00 travnata površina ob koči podiranje in pakiranje šotorov<br />

10.00 od Ribniške koče do Črnega vrha sprehod na Črni vrh<br />

12.00 Ribniška koča kosilo<br />

13.00 pot od Ribniške koče do Ribnice na Pohorju hoja<br />

15.00 Dornikova ravna v Ribnici na Pohorju prihod na cilj<br />

Nika Grum, Eva Mihelič, Alja Miklavc, Adriana Mrak, Nina Pušnik, 8. r.,<br />

Suzana Buzzi, Lara Kramljak, Tina Pratnekar, Žiga Prater Arl, Tanisa Pušnik, 7. r.<br />

Mentorice: Milena Ledinek, predm. uč., Andreja Peruš, prof., Jerneja Osvald, prof.<br />

13


Bauči te gleda<br />

Na letošnjem festivalu Turizmu pomaga lastna glava smo predstavile svoj turističen produkt<br />

z naslovom Bauči te gleda. Osrednja tema tega produkta so bila koroška mitološka bitja, ki so<br />

premalo poznana, vključili pa smo jih v dvodnevni izlet po Koroški. Na dvodnevni avanturi<br />

bodo naši gostje podrobneje spoznali Koroško in njene skrite zanimivosti. Izlet bomo začeli<br />

v Hudi luknji, prespali bomo na travniku, naslednji dan pa se bomo podali s kanuji po Dravi.<br />

Predstavile smo se v družbi velikega, iz stiropora narejenega, »baučija«, ki je navdušil žirijo<br />

in pa tudi obiskovalce. Poleg našega izleta pa smo na stojnici ponujale tudi piškote, prstane<br />

ter majhne plišaste baučije.<br />

OŠ Šentjanž pri<br />

Dravogradu<br />

Šentjanž pri Dravogradu 88<br />

2373 Šentjanž pri Dravogradu<br />

T 02 87 86 666<br />

E os-sentjanz@guest.arnes.si<br />

www.os-sentjanz.si<br />

14


Kaj je to Bauči?<br />

Včasih so otroke radi strašili. Če otroci niso ubogali,<br />

če so ugovarjali, če niso vsega pojedli, če niso smeli<br />

iti v kakšen prostor, npr. v klet, so jim rekli, da bo prišel<br />

strašen Bauči in jih pojedel, oz. odnesel, ali prišel in<br />

jih prestrašil. Lahko dela tudi ropot ali spušča glasove.<br />

Lahko premika in podira stvari.<br />

Zgodbice naših dedkov in babic<br />

Divja jaga<br />

Nekdaj pred leti v jeseni zv’čer, ko se je stemnilo, so se<br />

iz gozda začeli oglašati nekakšni čudni glasovi, ki niso<br />

bili podobni ne živalskim in ne človeškim glasovom.<br />

Čulo se je grozno. Kar naprej so se glasovi oglašali na<br />

drugih krajih, zdaj tu in zdaj tam. Zamislili smo si, da<br />

je pel nekakšen čuden ptič, ki ga nihče ni poznal. To<br />

se je ponavljalo par let vsako jesen. Po parih letih je<br />

vse skupaj obmolknilo in nikoli več ni bilo slišati teh<br />

glasov.<br />

Talanje žlic<br />

Ta pripoved pa je bolj stara. Povedal pa jo je naš prapra<br />

dedi. Ko je šel ponoči skozi sosedov gozd, je bilo<br />

tam staro korito z vodo. Povedal je, da se tam ob polnoči<br />

sliši talanje žlic in da je na vrhu smreke vsako noč<br />

gorela sveča. Od takrat naprej si ponoči nihče ni upal<br />

tam mimo.<br />

Program<br />

1. dan<br />

9.00<br />

Prihod v tabor na Fuksovem travniku,<br />

postavljanje šotorov, malica<br />

9.30 Organiziran prevoz do Hude luknje<br />

10.00 Treking skozi jamo in iskanje zaklada<br />

13.30 Jamarska »ižina«<br />

14.00 Prevoz nazaj na šotorišče<br />

14.30 Počitek<br />

15.30 Kuhanje večerje in kreativne delavnice<br />

18.00 Večerja in počitek<br />

19.00 Večerno druženje in srečanje z »Jaga babo«<br />

23.00 Spanje<br />

2. dan<br />

8.00 Vstajanje, umivanje, zajtrk<br />

9.00 Organiziran prevoz do Dravograda<br />

9.30<br />

Spust po reki Dravi do Mitnice in<br />

srečanje z Gestrinom<br />

12.00 Kosilo<br />

13.00 Slovo in odhod domov<br />

Ana Kreft, Larisa Korinšek, Blažka Merc Praper, Tjaša Uršnik, Pia Tomšič, Neja Hranjec,<br />

Anja Krivec, Urška Komerički, Nuša Poročnik<br />

Mentorja: Jernej Bobek, Urška Prevalnik<br />

15


go2GO<br />

Mobilna aplikacija<br />

Prihajamo iz Nove Gorice, iz edinstvenega mesta, ki je nastalo po drugi svetovni vojni zaradi<br />

izgube Gorice kot gospodarskega središča takrat enotne Goriške. Naše mesto letos praznuje<br />

70 let nastanka.<br />

Redkokje lahko naletiš v evropskem merilu na dve mesti ob nekdanji meji med vzhodnim in<br />

zahodnim blokom, ki sta postali leta 2004 simbol evropskega združenja. V duhu evropskega<br />

povezovanja in sodelovanja smo sklenili, da bomo pri oblikovanju turističnega proizvoda<br />

vključili tudi sosednjo Gorico v Italiji. Tako smo povezali mesto z manj kot stoletno<br />

zgodovino z mestom z več kot tisočletno bogato preteklostjo.<br />

»Ali ni najlepše spoznati kulturno dediščino obeh Goric na kolesu?« smo si rekli.<br />

Ker živimo v dobi prenosnih telefonov in tablic, ki postajajo med turisti nepogrešljiv vir<br />

iskanja podatkov in mesto zabave, smo letos oblikovali kolesarsko pot v obliki mobilne<br />

aplikacije. Mobilno aplikacijo smo zasnovali kot nagradno igro iskanja odgovorov z natančnim<br />

opazovanjem prostora okoli sebe ter iskanja podatkov na medmrežju. Uporabnik bo na kolesu<br />

na zabaven način spoznal glavne znamenitosti Nove Gorice in sosednje Gorice, ko bo odgovarjal<br />

na zanimiva vprašanja s področja zgodovine, kartografije, književnosti, glasbe, kulinarike in celo<br />

biologije ter fizike. Ali vas že mika, da bi krenili po naši poti? Samo ime mobilne aplikacije vam še<br />

zaupamo. To je go2GO oziroma Pojdimo v dve Gorici. Zato prisrčno vabljeni k nam. Se vidimo!<br />

OŠ Frana Erjavca<br />

Nova Gorica<br />

Kidričeva 36<br />

5000 Nova Gorica<br />

T 05 335 90 50<br />

E tajnistvo.osngfe@guest.arnes.si<br />

www.os-franaerjavca.si<br />

16


Osnovni podatki o kolesarski poti<br />

Dolžina kolesarske poti: 15 km (15.080 m)<br />

Najvišja točka: Goriški grad (155 m)<br />

Najnižja točka: dvorec Coronini Cronberg (86 m)<br />

Težavnost: nezahtevno (pot poteka večinoma po asfaltirani<br />

cesti z dvema zmernima vzponoma)<br />

Najprimernejši čas: ob vseh letnih časih<br />

Čas kolesarjenja z reševanjem nalog: 5–6 ur<br />

Karta kolesarske poti z znamenitostmi<br />

Program<br />

Čas Dol. poti (m) Znamenitosti<br />

8.00 Železniška postaja (Nova Gorica)<br />

8.30 2.100<br />

8.45 Piazza della Vittoria (Gorica)<br />

9.00 600<br />

9.05 Dvorec Coronini Cronberg (Gorica)<br />

9.30 1.700<br />

9.50 Grajsko naselje (Gorica)<br />

10.30 1.900<br />

11.00 Kostanjevica (Nova Gorica)<br />

11.30 800<br />

11.40 1.000 Aleja slavnih (Nova Gorica)<br />

12.20 300<br />

12.25 Trg Edvarda Kardelja (Nova Gorica)<br />

12.40 2.150<br />

12.50<br />

Spomenik obeležja mizarjev<br />

(Solkan)<br />

13.00 580<br />

13.05<br />

Vojaško pokopališče in Solkanski<br />

most<br />

13.20 2.650<br />

13.35 TIC Nova Gorica<br />

13.50 1.300<br />

14.00 Železniška postaja (Nova Gorica)<br />

Časovni načrt je samo okviren, saj je odvisen od fizične<br />

pripravljenosti uporabnika mobilne aplikacije ter od<br />

njegovega interesa po obiskih predlaganih muzejev.<br />

Primer naloge iz mobilne aplikacije<br />

Vrni se nazaj proti vhodu v železniško postajo.<br />

Čez cesto se nahaja Trg Evrope. Nastal je ob vstopu<br />

Slovenije v Evropsko unijo in nemudoma postal<br />

simbol somestja obeh Goric kot tudi simbol<br />

evropskega združenja. Sredi trga je Mozaik<br />

nove Evrope.<br />

Malo rekreacije ne škodi. S pomočjo korakov določi, kakšen<br />

polmer ima zunanji krog Mozaika nove Evrope.<br />

A) Okoli 2 metra. C) Okoli 50 metrov.<br />

B) Okoli 20 metrov. D) Okoli 10 metrov.<br />

Saša Ilić, Jure Ipavec, Kajan Povšič, Erika Šavli, 7. r.,<br />

Nika Bezjak, Marko Canzutti, Jaka Komel, Eva Podlogar, Rok Tomažič, Lija Vermiglio Vremec, 8. razred<br />

Mentorji: Helena Cizej, prof. geografije in sociologije, Jernej Ferjančič, prof. športne vzgoje,<br />

Barbara Šavli, prof. matematike in računalništva<br />

17


Peškotkanje po Kotu<br />

Peškotkanje je spoznavanje vasi Breginjskega kota, peš, po starih stezicah od vasi do vasi.<br />

Skrbno smo načrtovali predstavitev znamenitosti vsake vasi posebej in jih nato povezali v<br />

razgibane krožne pešpoti: Pot ob Beli, Pot pod Stolom in Pot ob Nadiži, ki smo jih tudi<br />

barvno označili.<br />

Pot ob Beli – rdeča pot – bi vodila po stari stezi Pod lupom do Logje, od tu do Breginja bi kolesarili,<br />

po dejavnosti v Breginju bi pot nadaljevali spet peš po stari stezi do Sedla in nazaj v<br />

Podbelo.<br />

Na Poti pod Stolom – rumena pot – bi spoznali vas Borjano in Stanovišče.<br />

Na Pot ob Nadiži – roza pot – bi se s kolesom podali po že obstoječi kolesarski poti do Kreda,<br />

se povzpeli do cerkvice sv. Volarja ter naprej v Kred in Potoke.<br />

Vsaka od njih, traja vsega skupaj (spoznavanje vasi in hoja) okrog pet ur – torej en popoldan.<br />

Tako bi lahko obiskovalci v treh popoldnevih obiskali večino vasic v Kotu. Začetek in konec<br />

vsake poti bi bil v vasi Podbela, saj ima vasica ob Nadiži dva kampa in več tabornih prostorov<br />

ter zato največ obiskovalcev v Kotu.<br />

Po pešpoteh bomo vodili številne mlade tabornike,<br />

skavte, šolske skupine ali mlade družine,<br />

ki taborijo ob reki Nadiži. Načrtovali smo<br />

jih tako, da so čim bolj pisane na kožo mladim:<br />

so vsebinsko raznolike, razgibane, preko različnih<br />

dejavnosti udeležence animirajo. Naš namen<br />

ni samo obiskovalcem zabavno predstaviti vse vasi,<br />

jim ponuditi aktivno preživljanje časa, ampak tudi v<br />

turistične namene usposobiti stare stezice »bližnjice«,<br />

ki so nekoč močno povezovale prebivalce naših krajev.<br />

OŠ Simona<br />

Gregorčiča Kobarid –<br />

Podružnična šola<br />

Breginj<br />

Breginj 65<br />

5223 Breginj<br />

T 05 38 49 805<br />

E osngsg-breginj@guest.arnes.si<br />

www.os-kobarid.si<br />

18


Izbrali ste rdečo pot<br />

Ob Beli<br />

Srečali se bomo s Šilakošo, oblikovali iz gline, iskali<br />

skriti zaklad, se igrali gledališče…<br />

Štartamo ob 14.00, zaključimo ob 19.15<br />

Prijave: kamp Nadiža ali kamp Lebanč Podbela<br />

Izbrali ste rumeno pot<br />

Pod Stolom<br />

Kuhali bomo polento in friko, se odžejali z domačim<br />

ledenim čajem, se igrali kviz in pastirske<br />

igre…<br />

Štartamo ob 14.00, zaključimo ob 18.30<br />

Prijave: kamp Nadiža ali kamp Lebanč Podbela<br />

Izbrali ste roza pot<br />

Ob Nadiži<br />

Rezljali bomo breškalce, metali žabice, obiskala nas<br />

bo Škundra…<br />

Štartamo ob 14.00, zaključimo ob 18.00<br />

Prijave: kamp Nadiža ali kamp Lebanč Podbela<br />

Dominik Baloh, Martin Sabotič Rukše, 1. r.,<br />

Tine Kosmačin, 2. r., Tevž Stamenković, Rok Tonkli, 3. r,<br />

Lea Kramar, Aljaž Lavrenčič, Jakob Lavrenčič, Aljaž Menič, Sara Terlikar, 4. r,<br />

Lara Lavrenčič, Špela Menič, 7.r<br />

Mentorici: Sabina Sovdat, prof. raz. pouka, Tatjana Terlikar, prof. raz. pouka<br />

19


Usaka buška hiša ma<br />

sojo štorjo<br />

Peturni vodniški program, ki je namenjen predvsem petošolcem osnovnih šol, je vsekakor<br />

primeren še za druge skupine, kjer spoznavajo bovško zgodovino, etnologijo, narečje in<br />

kulinariko.<br />

Turistični podmladek je svoj vodniški program »Usaka hiša ma sojo štorjo« predstavil<br />

petošolcem OŠ Bovec. Svoj vodniški program pa prav radi predstavijo najavljenim skupinam,<br />

ki lahko štejejo največ 20 oseb.<br />

Kaj morate vzeti s seboj na pot?<br />

Primerna oblačila in obutev. V primeru dežja dežnike in pelerine. Ostale potrebščine dobite na<br />

poti.<br />

Kdaj je mogoče na pot?<br />

Vsakič, ko je lepo vreme. Ob deževnem vremenu program izvajamo malce okrnjeno in<br />

obiskovalce prosimo, da se opremijo z dežniki ali pelerinami. Ovire so lahko le za obiskovalce na<br />

invalidskih vozičkih, slepim in gluhim pa je program dostopen.<br />

Kdo bo vodil pot?<br />

Člani turističnega krožka. Sodelovali<br />

pa bodo člani Gledališke skupine »BC«,<br />

članice Društva od ovce do izdelka,<br />

Sašo Prochazka.<br />

Maketa bovške hiše v Čezsoči<br />

OŠ Bovec<br />

Trg Golobraskih žrtev 17<br />

5230 Bovec<br />

T 05 3841 540<br />

E os.bovec@guest.arnes.si<br />

www.solabovec.si<br />

20


Program<br />

10.00 Pričetek programa – Stergulčeva hiša<br />

10.20 Ogled cerkve Sv. Urha<br />

10.30–10.45 Otroško igrišče<br />

delavnica – koza klanf (otroška igra)<br />

10.50–11.00 Kašta; Buška hiša, skeč<br />

11.10–12.10 Vrtec – kulturni dom<br />

delavnica – filcanje<br />

12.15–12.35 Cerkev pri Devici Mariji<br />

delavnica – iskanje zaklada<br />

12.40–12.55 Zdravstveni dom<br />

delavnica – tu moji baliži<br />

Ogled zasebne muzejske zbirke<br />

13.00–13.35<br />

Zbogom orožje 1915–1917, Klanc 1 in<br />

delavnica – kviz »Pubej pu buško«<br />

13.40–14.00 Zaključek na dvorišču Stergulčeve hiše<br />

delavnica – buški krafi<br />

Zaključni pozdrav in povabilo na druge<br />

14.00–14.05<br />

dogodke<br />

Navodila za igro »Koza klamf«<br />

Koza klamf je zanimiva igra, ki so jo igrali predvsem<br />

pastirji na paši.<br />

Igralci si pošičejo vsak svoj kamen in veliko<br />

pločevinko. To postavijo na večji kameni in jo<br />

poskušajo zadeti. Kdor jo zgreši, je koza klamf in mora<br />

pobirati pločevinko ostalim igralcem. Ko se zvrstijo vsi<br />

igralci, se razporedijo po mestih, ki so jih dosegli. Kdor<br />

je zadnji, je do naslednje igre koza klamf.<br />

Marsikdaj pa je hrupno igro preprečila kakšna<br />

razjarjena soseda in razgnala otroke s svojo metlo.<br />

Bovško<br />

Bovško je samo po sebi biser med biseri. Vse, kar nas<br />

obdaja, ima svoj čar in si zasluži svojo pozornost in<br />

občudovanje. Naravne lepote se kar vrstijo, ena za<br />

drugo. Nikakor pa ne gre zanemarjati zgodovine in<br />

človeka v tej dolini, ki navkljub vsem svojim naravnih<br />

lepotam bije težke čase za preživetje skozi celotno<br />

zgodovino.<br />

Za svojo projektno nalogo smo izbrali Etnološko<br />

tematsko pot (v nadaljevanju: ETP), ki so jo zasnovali<br />

naši predhodniki, člani turističnega krožka leta<br />

2004/2005 za potrebe 20. festivala Turizmu pomaga<br />

lastna glava in so takrat poželi zelo lep uspeh. Leta<br />

2011 pa je ta pot ugledala luč tudi v naravi z enajstimi<br />

tablami in pripadajočo zgibanko. Za isto pot je<br />

bil leta 2013 izdelan tudi elektronski vodič Pot po<br />

pripovedkah. Na TIC-u v Bovcu si obiskovalci lahko<br />

izposodijo elektronski vodič in si priskrbijo zgibanko<br />

za ETP.<br />

Obiskovalci si lahko najamejo tudi lokalnega<br />

turističnega vodnika, tudi za ETP, zato smo člani<br />

turističnega krožka pripravili vodniški program,<br />

obogaten z novimi aktivnostmi, ki bodo zanimive<br />

za mlade in tudi manj mlade obiskovalce Bovca. Še<br />

posebej nam je pomembno, da se s potjo spoznajo naši<br />

vrstniki, saj pravimo, da na mladih svet stoji.<br />

Nalogo smo poimenovali: »Usaka buška hiša ma sojo<br />

štorjo«.<br />

Člani turističnega podmladka, ki delujejo v okviru<br />

Sekcije mladih TD Bovec, pa so na nivoju občine<br />

Bovec podali pobudo, da se hiše opremijo s tablicami<br />

s starimi hišnimi imeni. Že to poletje bodo prvi<br />

naročniki svoje hiše opremili z ličnimi glinenimi<br />

tablicami.<br />

Ava Della Bianca, Tjaša Hozjan, Jan Hozjan, 5. r,<br />

Jan Bizjak, Jan Trstenjak, Jaka Gruden, 6. r, Tajda Arh Uršič, 9. r<br />

Mentorica: Nataša Bartol<br />

21


Postani vitez za en dan<br />

Stopite z nami na potep po Štanjelu. V nadaljevanju vam predstavljamo naš turistični<br />

proizvod – festival Postani vitez za en dan.<br />

Pri Vhodnem stolpu, vhodu v Štanjel, nas pričakajo vitezi v pravi srednjeveški opravi.<br />

Vsak vitez sprejme skupino obiskovalcev (največ 25 članov) in jo popelje po prireditvenem<br />

prostoru z delavnicami. Obiskovalcem predstavijo in jim orišejo obdobje srednjega veka ter<br />

življenje viteza.<br />

Vsak vitez predstavi svoji skupini potek delavnic in način pridobitve viteškega naziva.<br />

Obiskovalci lahko sodelujejo v delavnici in za vsako opravljeno spretnost pridobijo žig na<br />

viteški listini. Opravljene viteške spretnosti na delavnicah in žig so pogoj za pridobitev<br />

viteškega naziva. Vsak vitez pospremi svojo skupino do prizorišča, kjer poteka ena izmed<br />

srednjeveških delavnic.<br />

Rumeni vitez pospremi skupino obiskovalcev do grajskega dvorišča, kjer bodo lahko poslušali<br />

srednjeveško glasbo.<br />

1. delavnica: Srednjeveška glasba<br />

Obiskovalci prisluhnejo glasbenim nastopom skladb za čembalo, skladbo za čembalo in klavir ter<br />

skladbo za kitaro. Nastopu sledi delavnica zapisovanja srednjeveških not, koral. Poleg zapisa not se<br />

preizkusijo tudi v risanju inicialke.<br />

Iz grajskega dvorišča se slišijo tudi srednjeveški ritmi, kamor modri vitez popelje svojo skupino, ki si<br />

ogleda srednjeveški ples. Kljub siromašnosti glasbil vitez obiskovalcem zapleše v ritmu glasbe in jih<br />

povabi medse.<br />

2. delavnica: Srednjeveški ples<br />

Ples Pelegrina je skupinski ples, ki ga plešemo v krogu z izmenjavanjem plesnih korakov v paru in v<br />

skupini. Udeleženci delavnice se lahko naučijo plesa tako, da se priključijo enemu izmed nastopajočih.<br />

Ker je bila v srednjem veku zelo aktivna srednjeveška obrt, na izhodiščnem mestu nameni rdeči vitez par<br />

besed tem poklicem (kovač, tkalci, krojači…).<br />

OŠ Antona<br />

Šibelja-Stjenka Komen<br />

Komen 61a<br />

6223 Komen<br />

T 05 731 89 20<br />

E os.komen@guest.arnes.si<br />

www.os-komen.si<br />

22


3. delavnica: Izdelava mošnjička<br />

Tudi mošnjiček je bil nepogrešljiv kos vsakega meščana,<br />

saj so vanj shranjevali najdragocenejše predmete in<br />

denar. Iz majhnega kosa blaga (skaja) in vrvice ter z nekaj<br />

spretnosti si obiskovalci izdelajo mošnjiček, kamor<br />

bodo lahko spravili kovanec. Za opravljeno dejavnost<br />

obiskovalci prejmejo tretji žig, črko T, na potrdilu.<br />

Vonj srednjeveške hrane premami zelenega viteza, zato<br />

s svojimi obiskovalci pohiti do obložene mize, kjer<br />

se v viteški dvorani pripravlja srednjeveška grajska<br />

pojedina.<br />

4. delavnica: Srednjeveška hrana<br />

Srednjeveška hrana je bila zelo okusna in nasitna.<br />

Črni vitez poskrbi, da so obiskovalci po okrepčilu tudi<br />

telesno aktivni. Prav tega dne se v Ferrarijevem vrtu<br />

prirejajo viteške igre, zato vitez obiskovalce pospremi<br />

do vrta. Tam se seznanijo s pravili in navodili viteških<br />

iger ter se tudi sami preizkusijo v igrah.<br />

5. delavnica: Viteške igre<br />

Vitez lovi ravnotežje; Vitez keglja; Vitez strelja s fračo<br />

Udeležba vsaj ene od viteških iger bo nagrajena z žigom<br />

v obliki črke E.<br />

Obiskovalce nato sivi vitez povabi v Kobdiljski stolp.<br />

Pojasni jim, da je moral, kdor je hotel postati vitez, biti<br />

sprejet v viteški red. S kaligrafsko pisavo skupaj napišejo<br />

potrdilo, ki dokazuje, da so sprejeti v viteški red.<br />

6. delavnica: Kaligrafija<br />

Udeleženci delavnice bodo spoznali srednjeveško pisavo,<br />

ki se je največkrat uporabljala za pisanje besedil.<br />

Na koncu bodo s podpisom potrdila uradno sprejeti v<br />

viteški red in s tem prejeli še zadnji žig v obliki ščita.<br />

Za vse tiste, ki se dogodka ne morejo udeležiti, pa<br />

smo pripravili zanimivo potovanje po srednjeveškem<br />

Štanjelu v obliki slikanice. Naslovili smo jo Vitez<br />

na obisku, saj ustreza vsebini slikanice, ki prikazuje<br />

življenje vitezov v srednjem veku, in je v skladu z<br />

motom nastanka slikanice: »Če ne moreš priti k meni,<br />

pridem jaz k tebi.«<br />

Knjiga je napisana na način, da jo lahko razume<br />

sleherni bralec, k branju pa pritegnejo tudi izvirne<br />

ilustracije in pristne fotografije, tj. posnetki iz<br />

štanjelske zgodovine. Knjiga je tudi sodobno<br />

oblikovana, dodane so namreč tudi QR kode, izdelane<br />

z aplikacijo za pametne telefone, ki zahtevnejšemu<br />

turistu ponujajo dodatne informacije.<br />

Eli Čigon, 9. r., Anej Žerjal, Nejc Hočevar, Oskar McCully, Blaž Kobal, Hana Kruljec, Ela Nusdorfer,<br />

Nika Gustinčič, 8. r., Ivana Ščuka, Lana Rudež, Lara Rudež, Tina Fabjan, Kim Grmek Hožič, 7. a in b.,<br />

Eva Lavrenčič, Lucija Godnič, Tia Turk, Ana Gustinčič, Maja Jazbec, 6. a.,<br />

Ana Mržek, Arjana Fabjan, Nina Furlan, 6. b.,<br />

Erika Bratina, Isabel Čehovin, Staš Hočevar, Aljaž Bandelj, Jernej Brodar, Lara Štremfel, 5. b.<br />

Gaja Jerič Černic, Katarina Grmek, Domen Žerjal, Evan Prelec, Klara Kovač, Polona Cotič, 4. b.<br />

Mentorice: Anja Humar Korečič, prof. italijanščine in univ. dipl. sociologinja kulture,<br />

Mihaela Bernetič Perhavec, prof. športne vzgoje, Dunja Peric, prof. razrednega pouka,<br />

Andreja Vidrih, prof. razrednega pouka, Martina Štrancar, prof. slovenščine in univ. dipl. pedagoginja<br />

23


Skrivnostni Piran<br />

Letošnja tema Potujem, torej sem, nam je bila že od prvega trenutka, ko smo izvedeli zanjo,<br />

zelo zanimiva. Hitro smo začeli zbirati ideje… Kaj bi ponudili mlademu turistu, ki pride<br />

prvič v Občino Piran? Kaj drugega kot naš PIRAN! Tu so trgi in ulice, številne palače,<br />

cerkve, umetniške galerije, muzeji, akvarij, številne restavracije, gostilne, kavarne… in<br />

tu je tudi morje! Cilj našega raziskovanja je bil oblikovati enodnevni turistični program,<br />

v katerem bomo udeležence popeljali skozi zgodovino Pirana. Piran bodo udeleženci<br />

spoznavali aktivno, skozi igro lov na zaklad, deloma vodeno, deloma z lastnim znanjem in<br />

spretnostmi. Del programa je tudi ustvarjalna delavnica in voden ogled multimedijskega<br />

OŠ Lucija<br />

Fazan 1<br />

6320 Portorož<br />

T 05 677 12 34<br />

E info@oslucija.si<br />

www.oslucija.si<br />

24


muzeja Mediadom Pyrhani. Zanimivo izkušnjo bodo<br />

udeleženci dobili tudi na ladjici, kjer si bodo ogledali<br />

podvodni svet slovenskega morja.<br />

Turistični program Skrivnostni Piran lahko izvajamo<br />

v vsakem letnem času. V programu lahko hkrati<br />

sodeluje največ 30 otrok. Ker gre za vsebinsko nekoliko<br />

bolj zahteven program je namenjen otrokom od 12.<br />

do 15. leta starosti. Prvotno je namenjen otrokom, ki<br />

pridejo na letovanje v Otroško letovišče Pacug, vendar<br />

pa se lahko vanj vključi vsak, ki ga zanima Piran in<br />

njegova zgodovina.<br />

Program<br />

9.00 Zbor v Otroškem letovišču Pacug<br />

9.10 Pozdrav in predstavitev turističnega programa<br />

9.30 Odhod na avtobus<br />

9.45 Prihod v Piran<br />

10.00<br />

Razdelitev v dve skupini in začetek lova na zaklad po<br />

mestu Piran<br />

1. skupina<br />

2. skupina<br />

11.00 Delavnica v Mediadomu Pyrhani za 1. skupino<br />

Voden ogled Mediadoma Pyrhani za 2. skupino<br />

12.00 Odmor za malico<br />

12.15 Voden ogled Mediadoma Pyrhani za 1. skupino<br />

Delavnica v Mediadomu Pyrhani za 2. skupino<br />

13.15<br />

Sestavljanje sestavljanke/odkrivanje glavne nagrade<br />

lova na zaklad<br />

13.45 Kosilo na ladjici Ladja Podlanica<br />

14.30 Vožnja z ladjico Subaquatic<br />

Predstavitev slovenskega morja in življenja v njem<br />

15.30 Prihod v Pacug<br />

Zahvala za sodelovanje in zaključek programa<br />

Otroci zapišejo svoja mnenja<br />

Mesto Piran<br />

Piran je staro, nekdaj ribiško in solinarsko mesto v<br />

Slovenski Istri. Leži na polotoku z rtom Madona, ki je<br />

bil poseljen že v predrimskem času. Ime mesta izvira<br />

iz grške besede PYR, ki pomeni ogenj. Ogenj so nekoč<br />

na polotoku prižigali v opozorilo mornarjem. Piran<br />

ima srednjeveško zasnovo z ozkimi ulicami in tesno<br />

stisnjenimi hišami, ki mu dajejo tipičen sredozemski<br />

značaj in poseben čar. Na griču stoji baročna cerkev<br />

svetega Jurija z 48,7 metrov visokim zvonikom,<br />

na vrhu katerega je angel Mihael. Cerkev je dobila<br />

današnjo podobo leta 1637. Danes je Piran upravno<br />

in turistično središče, ki ob koncih tedna privablja<br />

domače in tuje obiskovalce. Največje znamenitosti<br />

v Piranu so spomenik in rojstna hiša s spominsko<br />

sobo violinista Giuseppeja Tartinija (po njem je<br />

poimenovan Tartinijev trg, ki je bil še pred 100 leti<br />

pristanišče), sodna in občinska palača iz časa Avstroogrske<br />

monarhije, Benečanka (najstarejša ohranjena<br />

hiša na Tartinijevem trgu), Trg 1. maja ali Stari trg,<br />

sedmero obzidnih vrat z ostanki najstarejših obzidij od<br />

7. stoletja naprej in mogočno mestno obzidje na griču<br />

Mogoron, cerkve ter minoritski samostan.<br />

Ana Babić, Zala Brdar, Sara Gržinić, Sara Knez, Tjaša Rajčević, Freja Maria Seničar,<br />

Lana Semelbauer, Tanea Tripar; 8. razred<br />

Mentorici: Tina Počkar, magistrica geografije, Mojca Lenardič, prof. likovne umetnosti<br />

25


Chilling po mirnopeško<br />

Chilling po mirnopeško – izkustveni delovni tabor v naravi in na kmetiji.<br />

Pojasnimo najprej izraz: chilling je angleški pogovorni izraz med mladimi in pomeni družiti<br />

se v prostem času, v smislu zabave in sprostitve.<br />

Zakaj smo izbrali angleško besedo? Svoj turistični produkt nameravamo tržiti tudi za<br />

tuje obiskovalce našega kraja. Mirno Peč pogosto obiskujejo mladi iz različnih evropskih<br />

držav. Naša šola in občina spodbujata sodelovanje v mednarodnih projektih in v večletnih<br />

projektih nas večkrat obiščejo vrstniki iz sodelujočih šol v skupnih projektih.<br />

Besedi Chilling smo dodali še izraz po mirnopeško, kar po meni na naš, svojstven način, na<br />

način, kot to počnemo pri nas.<br />

Chilling po mirnopeško je zasnovan kot tridnevni tabor za mlade, preživet v naravi in na<br />

kmetiji.<br />

Obiskovalci tabora se bodo zbrali v centru Mirne Peči, na eni večjih kmetij v naši občini.<br />

Poimenovali smo jo bazna točka, od koder bomo vsak dan zjutraj odhajali na dnino in se zvečer<br />

vračali nanjo z zaslužkom.<br />

Naš tabor smo zato zasnovali tako, da bodo udeleženci tri dni hodili na dnino. Vse, kar bodo na<br />

dnini spoznavali, pridelali ali predelali, pa bodo zvečer prinesli zopet v bazni tabor in takrat se bo<br />

res začel pravi Chilling. Večerni chilling bo torej prava Mizica, pogrni se. Če bodo udeleženci čez<br />

dan v programih MU, ZRNO in MLJASK zelo pridni, bo večerja še posebej pestra in bogata.<br />

V produkt Chilling po mirnopeško smo združili naslednje dejavnosti:<br />

• Vrtenje pedalov in poganjanje dvokolesnega pripomočka za lažje premagovanje razdalj med<br />

posameznimi kraji ob dihanju svežega zraka, božanju vetra čez eno in drugo nasmejano lice in<br />

opazovanjem lepot neokrnjene narave – kolesarjenje.<br />

OŠ Toneta Pavčka<br />

Postaja 1<br />

8216 Mirna Peč<br />

T 07 620 94 11<br />

E info@ostpavcka.si<br />

www.ostpavcka.si<br />

26


• Izmenično dotikanje podplatov s tlemi, počasi ali<br />

hitreje, odvisno od želje in sposobnosti, vmes pa veliko<br />

vdihavanja svežega zraka, prijetnega pomenkovanja in<br />

opazovanja velikih in skritih lepot in posebnosti naših<br />

krajev – pohodništvo.<br />

• Sedenje v travi, žvižganje na lastni piščalki, igranje<br />

najzanimivejših in že na pol pozabljenih igric na<br />

prostem v naravi, vmes pa sem in tja kukanje za živino,<br />

ki prežvekuje sočno zeleno travo – paša krav.<br />

• Spoznavanje najbolj zastopane živali v našem kraju.<br />

Če bomo z njo lepo ravnali čez dan, nam bo zvečer<br />

ponudila posebno doživetje, ki ga večina mladih doma<br />

in po svetu še ni izkusila – molža krave.<br />

• Ob tako veliki količini mleka, kot jo pridelajo kmetje<br />

v naši občini, se je pri nas razvilo tudi predelovanje<br />

mleka v razne slastne produkte. Dober zajtrk ali<br />

malico si bomo privoščili po … predelavi mleka v<br />

jogurt, sir, skuto ali maslo.<br />

• Obtežitev hrbtov s šolskim nahrbtnikom primerljivo<br />

težo in čez drn in strn peš v dolino, pa v vrsti stat in od<br />

tam naprej moko peljat – mletje žita v mlinu.<br />

• Avdienca pri naših najbolj marljivih delavkah z<br />

ne preveč vsiljivim dobrikanjem, da se izognemo<br />

pikanjem – uvod v čebelarjenje.<br />

• Spreminjanje s trdim delom in naporom<br />

pridobljenega medu in moke v za želodčke čudovite,<br />

po domačem dišeče in slastne zalogajčke – peka kruha<br />

in medenega peciva.<br />

• Po napornem a doživetij polnem dnevu možnost<br />

koristnega izrabljanja temnega dela dneva za umiritev<br />

telesa in duha na anatomsko oblikovanih naravnih bio<br />

ležiščih z najedinstvenejšim vonjem stoterih posušenih<br />

travniških cvetlic in zdravilnih zelišč – spanje na<br />

seniku.<br />

Program<br />

1. dan<br />

7.00 Zbor v Mirni Peči<br />

8.00 Uradni začetek tabora Chilling po mirnopeško<br />

8.15 Priprava ležišč in osebnega prostora na bazni kmetiji Kramar<br />

8.30 Predstavitev tridnevnega tabora in razdelitev v skupine<br />

9.00 Start skupin po vseh treh programih<br />

9.00 Izvajanje vseh treh programov po terenu<br />

18.30 Priprava Mizice, pogrni se, delitev vtisov prvega dne<br />

19.00 Večerja in spoznavni večer<br />

21.30 Priprava na spanje<br />

22.00 Spanje<br />

2. dan<br />

6.30 Jutranja budnica, himna, igre<br />

7.30 Zajtrk<br />

8.00 Pospravljanje ležišč, umivanje<br />

8.30 Predstavitev drugega dne tabora in razdelitev napotkov<br />

9.00 Start skupin po vseh treh programih<br />

9.00 Izvajanje vseh treh programov po terenu<br />

18.30 Priprava Mizice, pogrni se, delitev vtisov drugega dne<br />

19.00 Večerja in družabni večer<br />

21.30 Priprava na spanje<br />

22.00 Spanje<br />

3. dan<br />

6.30 Jutranja budnica, himna, igre<br />

7.30 Zajtrk<br />

8.00 Pospravljanje ležišč in prtljage, umivanje<br />

8.30 Predstavitev zadnjega dne tabora in razdelitev napotkov<br />

9.00 Start skupin po vseh treh programih<br />

9.00 Izvajanje vseh treh programov po terenu<br />

18.30 Priprava Mizice, pogrni se, delitev vtisov drugega dne<br />

19.00 Večerja in odhod domov<br />

Lana Kavšek, Tai Fornezzi Rezelj, Jan Zupančič, Pia Fornezzi Rezelj, Eva Zupančič, Zala Bobnar,<br />

Tia Globokar, Špela Koračin, Tea Stepan, Rok Drenik, Luka Rozman<br />

Mentorici: Tatjana Kupljenik, profesorica razrednega pouka,<br />

Aleša Sušnik Škedelj, učiteljica razrednega pouka<br />

27


Obudimo Spečo<br />

lepotico in čas se bo<br />

znova začel<br />

Ste si kdaj zaželeli zavrteti čas nekaj stoletij nazaj? Ste si želeli doživeti srednjeveško atmosfero?<br />

Se morda želite sprehajati z »Marijo Terezijo«? Če ste vsaj na eno vprašanje odgovorili pritrdilno,<br />

pridite na Mirno na Dolenjskem. Narejena je ideja za novo turistično storitev v kraju<br />

z naslovom Obudimo Spečo lepotico in čas se bo znova začel, ki vključuje poučni sprehod skozi<br />

naselje ter povezuje kulturno dediščino z zgodovinskimi osebami.<br />

Turistični produkt je zasnovan kot enodnevni dogodek s kulturnim, zabavnim in športnim<br />

programom na petih različnih točkah z zaključkom na mirnskem gradu, poimenovanem tudi<br />

Speča lepotica. Prva postaja dogajanja bo pred Osnovno šolo Mirna, kjer bomo prisluhnili nagovoru<br />

in Mladinskemu pevskemu zboru OŠ Mirna. Udeležili se bomo telovadbe »1000 gibov«<br />

ter s tem že zjutraj poskrbeli za zdrav duh v zdravem telesu. Pred naslednjo postajo bosta čakala<br />

»mostninarja«, ki nas bosta popeljala do mostu čez reko Mirno (ob plačilu »mostnine«), kjer nas<br />

bo sprejela »Marija Terezija« in nas popeljala po delčku zgodovine kraja. Naslednji postanek bo pred<br />

cerkvijo sv. Janeza Krstnika, kjer nam bo gospod župnik predstavil župnijsko cerkev, ki je znamenita<br />

po natančno naslikanih srednjeveških inštrumentih. Ogled bomo nadaljevali do ribnika Mirna, kjer<br />

nas bo pričakal »lokostrelec« in nam pokazal, kako se strelja z lokom, v čemer se bodo lahko preizkusili<br />

vsi navzoči. Na tej točki bo tudi predstavitev ljudskih plesov in ura pravljic, udeleženci pa bodo lahko<br />

sodelovali še v igri Spomin o Mirni, ki je delo avtoric turistične naloge. Tisti, ki si želijo več gibanja,<br />

se bodo lahko v tem času vodeno podali po trim stezi Trimmigo. Naslednja točka, ki je po mnenju vseh<br />

OŠ Mirna<br />

Cesta na Fužine 1<br />

8233 Mirna<br />

T 07 34 35 160<br />

E o-mirna.nm@guest.arnes.si<br />

www.os-mirna.si<br />

28


najpomembnejša, vsebinsko in doživljajsko najbogatejša<br />

ter časovno najdaljše zasnovana, pa je grad Mirna.<br />

Na grad nas bo popeljala »Ema Krška«, tam pa bomo<br />

prisluhnili predavanju mirnskega župana o zgodovini<br />

gradu, uživali v viteških igrah, se družili z grajskim pisarjem<br />

in dvornim norčkom, prisostvovali bomo zgodbi<br />

Od papirja do knjige in vitezovi orožarni, delavnici<br />

heraldike (grboslovja), se preizkusili v učenju renesančnih<br />

plesov, jahali konje, metali podkev in sekiro<br />

v tarčo, hodili s hoduljami ter obujali stare družabne<br />

igre in običaje. Pri gradu bo mogoče dobiti tudi spominke,<br />

ki smo jih naredile.<br />

Program je namenjen različnim ciljnim skupinam. Ker<br />

predvidevamo, da bodo med obiskovalci ljudje različnih<br />

starosti, bodo na posameznih točkah lahko izbirali<br />

med dejavnostmi in tako program prilagodili svojim<br />

interesom in zmožnostim.<br />

Igra Spomin o Mirni<br />

Program<br />

8.45 Zbiranje udeležencev pred OŠ Mirna<br />

Uvodni pozdrav članice turističnega podmladka in<br />

9.00 ravnateljice OŠ Mirna na prostoru pred vhodom<br />

v šolo<br />

9.05 Mladinski pevski zbor OŠ Mirna<br />

9.10 Telovadba »1000 gibov«<br />

9.45 »Pobiranje mostnine« za prehod na most<br />

10.00 Nagovori »Marije Terezije« in pripovedovalke<br />

10.15 Ogled cerkve sv. Janeza Krstnika<br />

10.50 Nagovor »lokostrelca«<br />

10.55<br />

Lokostrelstvo pri ribniku Mirna, ljudski plesi, pohod<br />

po trim stezi, ura pravljic, igra Spomin o Mirni<br />

12.00 Nagovor »Eme Krške« pri kozolčku ob ribniku<br />

12.15 Dogajanje na gradu<br />

16.00 Zaključek<br />

Naši spominki – magneti<br />

Grad Mirna<br />

Mirnski grad sodi med najstarejše gradove na<br />

Slovenskem. Zgodovinske okoliščine in stavbne značilnosti<br />

kažejo, da je srednjeveški grad nastal že proti<br />

koncu 11. stoletja. Okoli leta 1180 se prvič pojavi<br />

ime Nideke, leta 1250 pa naletimo na prvo neposredno<br />

omembo gradu – castrum Nidech. Grad je bil pozidan<br />

na nekdanjem ozemlju grofice Heme Breže-Selške.<br />

Leta 1689 ga je Janez Vajkard Valvazor v Slavi vojvodine<br />

Kranjske upodobil kar petkrat. Tam je ohranjena<br />

njegova podoba iz časa, ko je bil na višku svoje moči.<br />

Decembra leta 1942 je bil grad požgan. V 70. letih 20.<br />

stoletja je dr. Marko Marin pridobil pravico za obnavljanje<br />

ruševin in grad s številnimi podporniki obnovil<br />

do nekdanje podobe.<br />

Zemljevid poti<br />

Žana Crljenkovič, Klara Kramar, Neža Leskovec, Lea Musar, Anja Pajek, Jana Prijatelj,<br />

Emanuela Šircelj, Laura Udovč, Nuša Vavtar, Špela Zidar, 9. r.<br />

Mentorica: Irena Dular, prof. angleščine in geografije<br />

29


Čez drn in strn<br />

Vsi vemo, kako pomembno je gibanje, zlasti v času odraščanja, saj s tem krepimo duha in<br />

telo, ob dejavnostih na prostem pa hkrati spoznavamo, kako pomembna je naša narava.<br />

Želimo, da bi povezanost z naravo še okrepili in negovali, predvsem pa, da bi z naravo znali<br />

ravnati spoštljivo in odgovorno.<br />

Pripravili smo zanimivo pustolovščino za vse mladostnike, ki imajo radi adrenalinske izzive,<br />

so radi v naravi, se radi družijo, tekmujejo in spoznavajo kaj novega. Mlade bomo popeljali<br />

po našem kraju s kolesi, kanuji ter peš. Na poti bodo deležni velike mere adrenalina, zabave<br />

in dobre družbe. V zanimivih igrah, nalogah in izzivih, ki jih bodo čakali med našo pustolovščino,<br />

bodo kolesarili, preveslali del Krke s kanuji, se zabavali in tekmovali v zanimivih športnih<br />

igrah.<br />

OŠ Podbočje<br />

Podbočje 82<br />

8312 Podbočje<br />

T 07 49 77 030<br />

E os.podbocje@siol.net<br />

www.os-podbocje.si<br />

30


Program<br />

Časovni razpored:<br />

9.45 Zbiranje udeležencev<br />

10.00 Pustolovščina s kolesi, kanuji in pohod z izzivi<br />

14.00 Zaključek in odhod domov<br />

Opis aktivnosti<br />

Dogodek bomo pripravili v toplejšem delu leta, ko se je<br />

v reki Krki možno tudi kopati.<br />

Udeleženci se bodo zbrali na trgu v Podbočju, kjer jih<br />

bomo pričakali člani turističnega podmladka, od tam<br />

pa jih bomo popeljali ČEZ DRN IN STRN po našem<br />

kraju.<br />

Kolesarjenje<br />

Našo dogodivščino bomo pričeli na trgu v Podbočju,<br />

od koder se bomo s kolesi odpravili po Trdinovi kolesarski<br />

poti proti Bočju. Po napornem sopihanju v hribček,<br />

bo na vrhu kolesarje čakala zaslužena sprostitev,<br />

za katero bosta poskrbela športnika domačina, ki<br />

svoj čas preživljata na kolesih, na katerih sproščata svoj<br />

adrenalin, saj se za razliko od nas spuščata predvsem<br />

po hribu navzdol. Predstavila nam bosta downhill, najpogumnejši<br />

pa se bodo lahko spustili po delu urejene<br />

proge.<br />

Veslanje<br />

Imamo srečo, da živimo ob Zeleni lepotici, reki Krki,<br />

ki nam v vseh letnih časih ponuja sprostitev, katero<br />

znamo odlično izkoristiti na več načinov. Mi bomo<br />

naše druženje nadaljevali v kanujih, s katerimi bodo<br />

mladi odkrivali skrivnostne čare in lepote te čiste reke.<br />

S kanuji se bomo spustili od Broda v Podbočju proti<br />

Gazicam, na poti pa se bodo veslači lahko tudi osvežili<br />

z adrenalinskim skokom v vodo.<br />

Pohod<br />

Po veslanju bo sledil le še zaključek – sprehod nazaj do<br />

koles. Popestrili ga bomo z zabavnimi igrami ob katerih<br />

se bomo vsi dodobra nasmejali.<br />

Plastični poljub:<br />

Že ime igre nam pove, da bodo tekmovalci pri igri potrebovali<br />

svoja usta. Prvi tekmovalec s plastičnim lončkom<br />

(z roko) zajame vodo iz Krke. Nato lonček prime<br />

z usti in ga prenese do drugega tekmovalca, ta ga nato<br />

z usti prevzame in ga prenese do naslednjega in tako<br />

naprej do zadnjega tekmovalca, ki kozarec odnese do<br />

vedra, kamor zlije vodo. Zmaga skupina, ki v treh minutah<br />

zbere največ vode.<br />

Turbo roke:<br />

V preteklosti so ob Krki gospodinje prale perilo na<br />

roke. Danes perišč ni več. Da bi mlade osveščali o težavnih<br />

delih, ki so jih morale gospodinje opravljati v<br />

preteklosti, smo jim pripravili izziv – ob bregu reke<br />

Krke bomo udeležence pričakali z vedri in mokrim<br />

perilom. Le-to bodo morali ožeti v prazna vedra. Ko<br />

bodo končali z ožemanjem, bo komisija na postaji izmerila<br />

količino ožete vode. Skupina, ki bo ožela največ<br />

vode, bo zmagala.<br />

Dirka po kmečko:<br />

Kmetijstvo je bilo in je še vedno pomemben del našega<br />

vsakdana. V okolici Podbočja je že od nekdaj dejavnih<br />

veliko kmetij, na katerih kmetje že leta trdo garajo<br />

in skrbijo za svoje pridelke. Seveda pa so si delo<br />

velikokrat popestrili tudi z različnimi igrami. V eni<br />

od njih se bodo preizkusili naši vrstniki. Ustavili se<br />

bomo na pos taji, kjer nas bodo pričakale samokolnice.<br />

Udeležence bomo razdelili v več ekip, ki se bodo pomerile<br />

v dirkanju s samokolnicami. Ekipa, ki bo prva<br />

pripeljale vse svoje člane po stezi z ovirami, bo zmagala<br />

in si prislužila naziv »Šajtrgarjev«.<br />

Ko bomo prispeli do koles, se bomo z njimi odpeljali<br />

do trga, kjer bo zaključek naše poti. Udeležence bo tu<br />

čakala tudi pogostitev, da povrnejo moči po napornih<br />

izzivih.<br />

Lea Petretič, Tim Kovačič, Petra Jurečič, Hana Iljaš, Nil Kerin,<br />

Alja Baškovec, Lara Zorič, Patrik Kožar, Leja Banič<br />

Mentorici: Suzana Čuš, Renata Jurečič<br />

31


Potujem z mojim …<br />

Dobro za oba – za turista in za psa<br />

Za turiste s psi smo pripravili program s poudarkom na zanimivem in drugačnem ogledu<br />

mesta Črnomelj z naslovom Dobro za oba – za turista in za psa.<br />

Glavni cilj našega programa je predstaviti turistične znamenitosti našega mesta Črnomelj.<br />

Vodenje po našem mestu bo za turiste in njihove pse organizirano in izvedeno na nekoliko<br />

drugačen način. Skozi mesto jih bo vodil turistični vodič, pri posameznih znamenitostih pa<br />

turiste čakajo še presenečenja. Ker vemo, da stavbe same nimajo prave duše, smo jim predstavili<br />

naše mesto skozi besede in oči oseb, ki so in še vedno živijo v našem mestu ter so mestu<br />

dali svoj pečat. Turisti se bodo tako na potepu po mestu srečali s partizanom iz 2. svetovne<br />

vojne, pesnikom in pisateljem Miranom Jarcem, učenko pokojne učiteljice Josipine Primožič,<br />

z grajsko gospodično iz rodbine Gospode Črnomaljske in angleškim arheologom dr. Philom<br />

Masonom, ki bo z njimi pokramljal v angleškem jeziku ter nenazadnje s škratom Prestkom, ki je<br />

plod naše domišljije in je nastal v eni od prejšnjih turističnih projektnih nalog. Turistično vodenje<br />

bo potekalo v slovenskem in angleškem jeziku.<br />

Ogled mesta bo prilagojen tako, da si notranjosti kulturno-zgodovinskih znamenitosti ne bomo<br />

ogledovali zaradi naših štirinožnih spremljevalcev. Tudi družabni del dogodka bo povezan s psi, saj<br />

bodo ustvarjali v delavnicah, v katerih bodo izdelovali izdelke uporabne za pse.<br />

OŠ Mirana Jarca<br />

Črnomelj<br />

Župančičeva 8<br />

8340 Črnomelj<br />

T 07 30 61 770<br />

E OS-MJarc.crnomelj@guest.arnes.si<br />

www.osmjc.si<br />

32


Program<br />

9.00 Dobrodošlica na Vražjem kamnu<br />

Pozdravni nagovor<br />

Predstavitev dogodka<br />

9.30 Pohod do starega mestnega jedra v Črnomlju<br />

Ogled znamenitosti: Trg svobode, črnomaljski<br />

grad, posojilnica, komenda, cerkev sv. Petra, rojstna<br />

hiša Mirana Jarca, Primožičeva hiša, cerkev<br />

10.00<br />

sv. Duha, spomenik na Gričku … in srečanje z zanimivimi<br />

osebami<br />

11.30 Počitek v parku ob spomeniku na Gričku<br />

Malica<br />

12.00 Povratek na Vražji kamen<br />

13.00 Kosilo<br />

Počitek<br />

Ustvarjalne delavnice:<br />

14.30<br />

• izdelava lončene posodice za pse<br />

• izdelava blazine za pse<br />

• peka pasjih piškotov<br />

16.00 Druženje<br />

Razstava in ogled izdelkov, ki so nastali na<br />

delavnicah<br />

Zaključek dogodka<br />

Črnomaljski grad<br />

Z vidika kulturne dediščine zavzema posebno mesto<br />

črnomaljski grad, ki je bil prvič sezidan že leta 1165.<br />

Kasneje so sezidali večjega, ki se je z nekaj prizidavami<br />

ohranil vse do današnjih dni. Dvonadstropno grajsko<br />

poslopje ima kastelsko zasnovo, v kateri je gradbeno<br />

poudarjeno zlasti severno krilo. Letnica 1694, izpisana<br />

pod napuščem ob prvotnem okencu na severni fasadi<br />

izstopajočega krila, govori o eni izmed številnih predelav.<br />

Grad je pogosto menjal lastnike; v srednjem veku<br />

so najprej gospodovali plemeniti Črnomaljski, nato v<br />

16. stoletju Frankopani, kasneje grofje Lichtenbergi.<br />

Pred drugo svetovno vojno je bil v lasti rodbine<br />

Lackner, ki je del grajskih prostorov odstopila za pisarne.<br />

Na dvorišču gradu so razstavljeni rimski nagrobniki.<br />

V pritličju gradu imata prostore Razvojno informacijski<br />

center Bele krajine in Mladinski center BIT. V 1.<br />

in 2. nadstropju ima prostore Občina Črnomelj in različne<br />

inšpekcijske službe. V atriju vsako leto v mesecu<br />

avgustu poteka festival Črnfest.<br />

Turiste ob ogledu gradu nagovori gospodična<br />

Črnomaljska.<br />

Ema Kambič, 7. c, Samo Kavčič, 8. b, Ivona Begović, 8. a, Eva Lamut, 5. b, Žan Belca, 8. b,<br />

Sara Foršček, 8. a, Anka Pezdirc, 7. a, Eva Gajić, 7. a, Urška Kmetič, 7. a,<br />

Loti Čufer, 7. a, Jan Škof, 7. a, Enida Husić, 8. b<br />

Mentorji: Palmira Šašek, Nevenka Jankovič, Eva Starašinič<br />

33


www.potujmovkonjice.vsi<br />

Načrt dela in opis vsebine<br />

Naslov naloge:<br />

www.potujmovkonjice.vsi<br />

Kaj je naš turistični proizvod?<br />

Dvodnevne dejavnosti. Vsebine: Družboslovne, naravoslovne, športne,<br />

zabavne<br />

Ciljna skupina:<br />

Osnovnošolski otroci<br />

Število obiskovalcev:<br />

Neomejeno (ob predhodni najavi)<br />

Zbirališče obiskovalcev: OŠ Ob Dravinji Slov. Konjice<br />

Kraj poteka:<br />

1. dan: Slov. Konjice – mestno jedro, vadbišče Golf<br />

2. dan: Vinorodne Škalce (naravni park – bioregija), OŠ Ob Dravinji<br />

Nastanitvene zmogljivosti: Telovadnica OŠ Ob Dravinji<br />

Prehrana:<br />

Šolska kuhinja, samostojna priprava hrane<br />

Izvajalci programa:<br />

Učenci OŠ Ob Dravinji<br />

Spremstvo in nadzor v delavnicah: Učitelji OŠ Ob Dravinji<br />

Varovanje – prometna varnost: Učitelj tehnike in prometnega krožka, člani ZŠAM<br />

Cena:<br />

20 EUR po osebi<br />

Pregled dejavnosti in vsebin<br />

Športne in zabavne dejavnosti Ustvarjalne delavnice Učne vsebine – področja<br />

Sprehod po Konjicah Mavrične ribice Naravoslovje<br />

Pohod po Škalcah Papirnate ladjice Biologija<br />

Joga Leteči zmaj Geografija<br />

Golf Verižice Zgodovina<br />

Družabne igre Vetrnice Likovna vzgoja<br />

Sadno-zelenjavni napitek Sodobna priprava hrane<br />

Škalska pogača<br />

Športna vzgoja<br />

OŠ Ob Dravinji<br />

Ul. Dušana Jereba 1<br />

3210 Slovenske Konjice<br />

T 03 757 27 30<br />

E info@osobdravinji.si<br />

www.osobdravinji.si<br />

34


Združili smo preteklost s sedanjostjo in vrstnikom<br />

ponujamo možnost, da pouk ali prosti čas preživijo<br />

malo drugače. Zasnovali smo dneve dejavnosti in<br />

jih postavili v okolje neokrnjene narave. Poučne<br />

dejavnosti vključujejo naravoslovne, družboslovne,<br />

tehniške in športne vsebine. V različnih ustvarjalnih<br />

delavnicah bodo lahko izdelovali zanimive izdelke:<br />

verižice, vetrnice, leteče zmaje, mavrične ribice,<br />

papirnate ladjice … Uživali bodo lahko v igri golfa,<br />

se sproščali na sprehodu po vinski turistični cesti, se<br />

razvajali ob pokušanju tipičnih konjiških kulinaričnih<br />

dobrot in z različnih razglednih točk občudovali<br />

prekrasen pogled na mesto.<br />

Program<br />

1. dan<br />

Sprehod po Slovenskih Konjicah in ogled turističnih<br />

zanimivosti od 10.00 do 16.00<br />

• Začetek potepanja po Slovenskih Konjicah<br />

(zbirno mesto pred OŠ Ob Dravinji)<br />

• Sprejem obiskovalcev, nagovor in pozdrav<br />

• Potep po mestnem jedru do vznožja Konjiške gore in<br />

starega gradu<br />

• Med potjo ogled in predstavitev najpomembnejših<br />

turističnih znamenitosti<br />

• Malica in počitek<br />

• Golf za sprostitev (vznožje Škalskih gričev)<br />

• Konjiška kuhinja išče šefa (kuharska delavnica)<br />

• Joga za sprostitev<br />

2. dan<br />

Labirint med vinogradi od 10.00 do 16.00<br />

• Pozdrav in nagovor<br />

• Labirint med vinogradi: Pohod po urejenih sprehajalnih<br />

poteh vinorodnih gričev (4 km)<br />

• Dejavnosti in aktivnosti med potjo (ustvarjalne<br />

delavnice)<br />

• Razstava izdelkov in podelitev spominskih nagrad za<br />

udeležence<br />

• Zaključek, zahvala, pozdrav<br />

V spodnjih predelih stavb so imeli trgovine, zgoraj pa<br />

stanovanja. V tistih časih so na območju konjiškega<br />

menjavali konjske vprege, od tod izvira tudi ime mesta,<br />

konj pa je vse do danes ostal simbol kraja. In Konjičani<br />

kar ne moremo brez njega. Bohoti se v grbu, kraljuje na<br />

mestni zastavi, njegov kip varuje most čez Dravinjo …<br />

Skozi čas se je spremenilo veliko stvari. Pestra<br />

turistična ponudba zajema naravne in kulturnozgodovinske<br />

znamenitosti, ki jih naši obiskovalci<br />

vsekakor morajo spoznati. Vsako leto pa se v<br />

Slovenskih Konjicah odvijajo tudi številne prireditve.<br />

Takrat mesto zaživi v vsej svoji mogočnosti. Vsak<br />

obiskovalec lahko najde nekaj zase, če se le prepusti<br />

pisani paleti možnosti, ki jih ponuja mesto.<br />

O mestu in našem turističnem<br />

projektu<br />

V Konjicah je bilo že od nekdaj zelo živahno. Meščani<br />

so se v davni preteklosti ukvarjali s trgovino in z<br />

obrtjo. Prav trgovci so dajali mestu poseben utrip. Stari<br />

trg še danes sestavljajo stavbe z zanimivo arhitekturo.<br />

Le-te stojijo tesno skupaj in imajo velika vrata,<br />

skozi katera so se prebivalci nekoč vozili z vozovi in<br />

obdelovali velike vrtove, kjer so pridelovali povrtnine.<br />

Zarja Kupljen, Emilija Milićević, 7. a, Eneja Brdnik, Vita Tome, Santina Medved, 7. b,<br />

Ula Kitek, Kristina Iršič, Taja Verhovšek, Alja Sovinc, 9. a<br />

Tara Gorinšek, Nika Dragan, Merlinda Kadrija, 9. b<br />

Mentorji: Jovita Kovač, prof. geografije in slovenščine, Špela Sivka, dipl. vzg. predšolskih otrok,<br />

Mihael Stampfer, prof. računalništva in tehnike<br />

35


S kafe mlinčkom po<br />

dolini reke Dravinje<br />

Kolesarski dan je namenjen vsem, ki si želijo obuditi spomin ali spoznati pomen ozkotirne<br />

železniške proge skozi Dravinjsko dolino v preteklosti, na relaciji Poljčane – Zreče.<br />

Za kraje v dolini je bila železnica zelo pomembna, zato se nam zdi prav, da jo ponovno obudimo,<br />

pa čeprav samo s kolesarsko stezo. Po opažanjih železnica izgublja prvoten pomen, ki<br />

ji ga je v 19. stoletju dal Thomas Cook, kateri je izvedel prvo organizirano potovanje z vlakom,<br />

kjer so postregli s keksi in čajem, turisti pa so morali plačati vozovnico. Zamenjali so jo avtomobili,<br />

s katerimi se v manjših skupinah odpravljamo na potovanja.<br />

Letošnja tema festivala »Potujem, torej sem!« nas je vzpodbudila, da na tem prostoru, kjer je železnica<br />

odigrala pomembno vlogo tako iz gospodarskega kot prometnega vidika, naredimo trajnostni<br />

prispevek k ohranitvi tehniške in železniške dediščine.<br />

Odločili smo se, da bomo na mestu, kjer je nekoč stala železniška postaja Loče (Heiligegust ali<br />

Sv. Duh), postavili informacijsko tablo o vlaku, ki je vozil od Poljčan do Zreč. Postajno poslopje je<br />

bilo namreč tu, kjer je danes šolska kuhinja. S tem želimo pustiti pečat za naslednje generacije.<br />

Z organiziranim kolesarskim izletom bomo udeležencem približali lokalne kulinarične posebnosti<br />

kraja, jih popeljali na ogled cerkva v Ločah Sv. Jerneja in Žičah Sv. Duha, etnološkega muzeja na<br />

Mlačah in gradu Zbelovo.<br />

Znanje o vlaku smo povezali z naravnimi, kulturnimi in zgodovinskimi privlačnostmi našega kraja<br />

ter tako izdelali kolesarsko pot od Poljčan, Spodnjih Laž, Zbelova, Loč, Žič in Draže vase ter skozi<br />

Koble nazaj do Loč. Traso je mogoče prevoziti z gorskimi ali trak kolesi, saj je nekaj poti speljano<br />

po travi (izven glavnih cest). Turistom v Ločah ponujamo poleg vseh zgoraj navedenih danosti tudi<br />

OŠ Loče<br />

Šolska ulica 5<br />

3215 Loče<br />

T 03 757 36 30<br />

E info@osloce.si<br />

www.osloce.si<br />

36


namestitvene objekte v gostišču Ob železnici, kulinarične<br />

posebnosti kraja v številnih izletniških in kmečkih<br />

turizmih in v najstarejši srednje evropski gostilni<br />

Gastuž. Prav tako so do Loč dobre prometne povezave,<br />

saj ležijo kraji v bližini avtoceste Maribor –<br />

Ljubljana, stara cesta od Poljčan do Slovenskih Konjic<br />

in Slovenska Bistrica – Slovenske Konjice.<br />

Program<br />

Zbor udeležencev na železniški postaji v Poljčanah, uvoden pozdrav in kratka predstavitev turističnega projekta,<br />

10.30 pojasnitev pojma »kafe mlinček«. Odhod prve skupine udeležencev. Po 20 minutah odhod druge skupine in kasneje<br />

še tretje v istem intervalu.<br />

10.45 Vožnja od Poljčan do prvega postajališča Spodnje Laže.<br />

11.15 Vožnja do Zbelova.<br />

V bližini nekdanjega postajališča za vlak je danes avtobusna postaja. Predstavitev kratke zgodovine Zbelovskega<br />

gradu.<br />

Pot nadaljujemo do Mlač, kjer se peljemo tudi skozi viadukt Zbelovo. Kratek postanek za fotografiranje ob progi. V<br />

11.45<br />

kraju Mlače zavijemo desno strmo v hrib do Hiše dediščine.<br />

Kratka predstavitev in ogled hiše. Pogostitev z domačim jabolčnim sokom.<br />

Na poti od Mlač do Loč se na hribu desno nahaja grad Pogled. Ker vožnja poteka po glavni cesti, se kolesarji ne<br />

morejo varno ustaviti, da bi si ga ogledali. Zato predhodna predstavitev zgodovine gradu.<br />

12.30 Iz Mlač se odpravimo do Loč. Predstavitev in ogled cerkve Sv. Duh.<br />

12.55 Iz Loč nadaljujemo kolesarjenje po glavi cesti do Žič (kratka predstavitev).<br />

Po klancu navzgor se odpeljemo proti Draži vas (zadnje nekdanje postajališče vlaka v KS Loče), kjer v centru naselja<br />

13.20<br />

zavijemo desno za Koble. Kolesarsko pot zaokrožimo v Ločah pri šoli.<br />

13.40 Ogled kratkega filma o ozkotirni železnici v dravinjski dolini.<br />

14.15 Zabava in pogostitev pred gostiščem Ob Železnici zraven bencinskega servisa v Ločah.<br />

16.00 Odhod domov.<br />

Krožna kolesarska pot Poljčane – Loče – Draža vas – Loče<br />

Začetek poti: Železniška postaja Poljčane<br />

Ura odhoda: 10.30<br />

Zaključek poti: OŠ Loče, Gostišče Ob železnici v Ločah<br />

Ura prihoda: 14.10<br />

Relacija: Železniška postaja<br />

Poljčane – Lušečka vas – Spodnje<br />

Laže – Zbelovo – Loče – Senožet<br />

Draža vas – Koble – Podob –<br />

Osnovna šola Loče<br />

Dolžina poti: 15,5 km<br />

Trajanje izleta s postanki: 3,5 ure za<br />

kolesarsko turo (v primeru pohodniške<br />

ture 5–6 ur)<br />

Priporočljiva oprema za kolesarsko<br />

turo: športna oblačila, športna<br />

obutev, kolesarska čelada, voda in<br />

prigrizek.<br />

Priporočljiva oprema za pohodniško<br />

turo: športna oblačila, športna<br />

obutev, kapa, voda in prigrizek.<br />

Ana Polegek, 9. a, Alojzija Sovič, 9. a, Petra Hana Strmšek, 9. a,<br />

Peter Kangler, 9. b. Urška Mernik, 9. b<br />

Mentorice: Vesna Hmelak, prof., Alenka Tajnikar, prof., in Vlasta Zorc, prof.<br />

37


Lincoferjeva pot,<br />

Lincofer je fer<br />

Turistična ponudba območja občine Podčetrtek ponuja številna doživetja tako za<br />

posameznike, kot tudi za skupine. Od kopanja v termalni vodi, kolesarjenja, pohodništva<br />

do bogate kulturne in naravne dediščine. Seveda so tu še prebivalci, ki se zavedajo pomena<br />

turizma. Lahko rečemo, da ima turizem v naših krajih že kar lepo tradicijo, saj je Turistično<br />

društvo Podčetrtek že zakorakalo v svoje 113. leto.<br />

Postavili smo se v vlogo turističnih vodnikov in oblikovali turistično doživljajsko pot<br />

Lincoferjeva pot, Lincofer je fer. Povezali smo lokalne ponudnike turističnih produktov,<br />

Turistično društvo Podčetrtek, Turizem Podčetrtek, Bistrica in Kozje, GIZ, Planinsko društvo<br />

Podčetrtek, naravno in kulturno dediščino, animacijske aktivnosti ter skrb za okolje.<br />

Turistična pot je namenjena mladim različnih starosti in družinam ter se je lahko naenkrat<br />

udeleži do 30 udeležencev. Gre za doživljajski pohod z vmesnimi postojankami, kjer za<br />

udeležence potekajo animacijske igre,<br />

udeleženci bodo spoznali lokalne<br />

znamenitosti, začutili utrip vsakdanjega<br />

življenja na kmetiji, okusili lokalne<br />

dobrote in doživeli skrivnosti gozda<br />

na Rudnici. In ena od teh skrivnosti<br />

je tudi zgodba o Lincoferju.<br />

Vsem ponudnikom storitev je v<br />

okviru turistične poti omogočeno<br />

trženje njihovih proizvodov in<br />

reklamiranje njihovih produktov.<br />

OŠ Podčetrtek<br />

Trška c. 66<br />

3254 Podčetrtek<br />

T 03 818 33 20<br />

E os-podcetrtek@guest.arnes.si<br />

www.os-podcetrtek.si<br />

38


LEGENDA:<br />

1. Izletniška kmetija Jakopina<br />

2. Samostan Olimje<br />

3. Koča pri čarovnici<br />

4. Jezero<br />

5. Cerkev sv. Andreja<br />

6. Jelenov greben<br />

Lincofer pa lincoferka<br />

Ludje so pravli, de je Projdnca nastala (to so tote<br />

jive duol pod Olimsko guoro), ko je Lincofer vün<br />

prüšo pa se jue tak razjezu, de se je kameje, vuoda<br />

pa ziemla duol proti Projdnci vsipala in se je ravnina<br />

naredla. Ludje pa so pravli, de gorje Olimjem, ko bo<br />

pa še Lincoferka vün prüšla, de tedej še bojo pa veče<br />

naplavine.<br />

Vir: Špela Pepevnik, Lüčka sred jive sveti<br />

Lincoferjeva pot – Lincofer je fer je turistična pot, ki<br />

združuje naslednje ponudnike v Olimju:<br />

• Turistično kmetijo Jakopina,<br />

• Samostan Olimje,<br />

• Deželo pravljic in domišljije,<br />

• Jelenov greben.<br />

Turistični produkt je namenjen tistim, ki že bivajo v<br />

enem od nastanitvenih obratov na našem območju,<br />

pa bi želeli svoj dopust še popestriti, kot tudi tistim,<br />

ki se želijo udeležiti samo tega doživetja. Turistična<br />

pot Lincofer je fer je izvedljiva od marca pa vse do<br />

konca oktobra. Najprimernejši čas za njen obisk pa so<br />

vsekakor poletni meseci.<br />

Program<br />

9.00 Izletniška kmetija Jakopina Pozdrav in kratka predstavitev Olimja ter izletniške poti<br />

Sprehod do Samostana Olimje<br />

9.35 Samostan Olimje Ogled in predstavitev cerkve in lekarne<br />

Pohod do Koče pri čarovnici<br />

Predstavitev naravne dediščine območja in priprava na ogled Koče<br />

10.45 Koča pri čarovnici Doživljajska pot po domišljijski deželi<br />

Pohod do jezera<br />

Predstavitev kulturne dediščine območja in značilnosti<br />

12.15 Jezero Ogled jezera in predstavitev mitologije in ustnega izročila domačinov; malica<br />

Pohod do cerkve Sv. Andrej<br />

Predstavitev različnih lokalnih značilnosti<br />

13.00 Cerkev sv. Andreja Ogled razgledne točke in predstavitev cerkve<br />

Pohod do Jelenovega grebena Priprava na kulinarično doživetje na Jelenovem grebenu<br />

13.40 Jelenov Greben Hranjenje jelenov in kosilo v gostišču<br />

16.00<br />

Pohod do končne točke<br />

pri kmetiji Jakopina<br />

Sara Stres, Lara Smole, Pia Turk, Januš Lupše, Pia Drofenik, Tamara Herček, Eva Drofenik, Nika Herček<br />

Mentorica: Simona Gobec Drofenik, prof. zgo. in geo.<br />

39


Po poteh kozjanskega<br />

»Robina Hooda«<br />

S programom želimo povečati prepoznavnost okolja v katerem živimo in v naše kraje privabiti<br />

čim več turistov, za katere verjamemo, da se bodo še kdaj vrnili. Naravnan je tako, da se<br />

bodo mladi zabavali in se ob tem še kaj novega naučili. Vključili bomo tudi razna doživetja, z<br />

razposajenimi igrami pa se bomo skupaj poveselili in sprostili.<br />

Prevorje z bližnjo okolico je razgiban svet, v katerem se menjujejo gričevja z dolinami in je<br />

primeren tudi za pohodništvo. Ljudje se še vedno ukvarjajo s kmetijstvom in otrokom bomo<br />

ponudili možnost spoznavanja kmečkega življenja.<br />

Rdeča nit celotne poti bo razbojnik Guzej, s svojim pustolovskim, na trenutke pravim razbojniškim,<br />

drugič pa čisto navadnim življenjem, ki mu je večkrat dodal noto dobrodelnosti. Ta<br />

zgodba bo dodala kanček pustolovskega duha, s katerim želimo pritegniti predvsem otroke,<br />

čeprav je lahko zanimiva tudi za odrasle.<br />

Program se bo odvijal predvsem v poletnih mesecih<br />

(od sredine maja do sredine septembra). Možno ga je sicer<br />

izvesti tudi v drugih terminih in ga prilagoditi glede<br />

na letni čas ter na skupino obiskovalcev. Traja dva dni in<br />

ga bomo izvajali ob vikendih – v soboto in nedeljo.<br />

Del programa je oblikovan v obliki pohoda. Pripravili smo<br />

krožno pot, ki poteka po že obstoječi pohodni poti. Drugi<br />

del pa se bo dogajal v centru Prevorja.<br />

OŠ Slivnica pri Celju<br />

Gorica pri Slivnici 61<br />

3263 Gorica pri Slivnici<br />

T 05 969 6050<br />

E tajnistvo@os-slivnica.si<br />

www.slivnica.si<br />

40


Program<br />

1. dan<br />

9.00<br />

Sprejem gostov pred šolo<br />

na Prevorju<br />

Udeleženci dvodnevnega programa se bodo zbrali pred šolo na Prevorju.<br />

9.00<br />

Namestitev gostov v telovadnici<br />

šole in pozdrav Pogostitev z Guzejevimi kruhki in nagovor razbojnika Guzeja.<br />

Gostje se bodo namestili v telovadnici šole, kjer bodo pripravljena ležišča.<br />

10.05<br />

Voden ogled cerkve Na Prevorju se nahaja čudovita cerkev sv. Ane, ki se jo splača pogledati. Vodnik bo predstavil<br />

cerkev, ogledali si bomo tudi njeno notranjost.<br />

sv. Ane<br />

Ob prihodu do mlina si bomo le-tega najprej ogledali. Nato bo vodnik besedo predal manjši<br />

10.40<br />

Ogled Laperšekovega<br />

»gledališki« skupini, ki bo odigrala prvega od prizorov iz Guzejevega življenja. Izvedeli bomo,<br />

mlina<br />

kako se je Guzej v vaški gostilni ponorčeval iz orožnikov.<br />

11.25<br />

Prihod do Drobnetovega<br />

mlina; opis življenja ljudi v<br />

okolici; igra »prenos vode«<br />

Na tem mestu bo vodnik predstavil življenje ljudi v teh krajih nekoč in danes. Sledi igra<br />

»Prenašanje vode«, v kateri se bodo udeleženci pohoda razdelili na skupine in se pomerili v<br />

hitrostnem prenašanju vode.<br />

12.00 Vzpon na Puhorje<br />

V tem času nas čaka nekoliko več hoje, saj se bomo vzpeli na Puhorje – najvišjo točko KS<br />

Prevorje, ki je odlična razgledna točka.<br />

Vmes se bomo ustavili in vodnik bo predstavil zanimivosti okolice in opozoril na naravne<br />

vrednote. Na primerni točki bomo izvedli nekaj minut meditacije in prisluhnili zvokom narave.<br />

Ob prihodu na Puhorje sledi kratka predstavitev okolice, ki jo vidimo z razgledne točke.<br />

13.30 Malica Malica z lokalnimi dobrotami in sadje ter napitki.<br />

Ponovno se nam bo pridružil razbojnik Guzej s svojimi pomočniki in ogledali si bomo še en<br />

13.50<br />

Kratka igra<br />

prizor iz njegovega življenja. Tokrat bomo izvedeli, kako so pohlepne Podsrečanke nasedle<br />

(Guzej kupuje mačke)<br />

Guzeju, ko je objavil oglas, da kupuje mačke.<br />

15.30<br />

Nadaljevali bomo proti kraju, kjer je bil pred kletjo (na begu), 10. septembra 1880 ustreljen<br />

Prihod v Košnico; razlaga<br />

o Guzejevem življenju;<br />

Guzej. Na tem mestu bo vodnik predstavil Guzejevo zgodbo – opisal njegovo življenje in razloge,<br />

zakaj se je odločil za razbojniško življenje.<br />

kratka igra o Guzejevem<br />

Tokrat bodo igralci prikazali dobrodelno plat razbojnika Guzeja in sicer v prizoru, ko je le-ta<br />

življenju<br />

starejši ženici podaril denar, ki ga ni imela, da si je lahko kupila prašiče.<br />

16.20 Ogled kužnega znamenja Na poti proti cilju se bomo ustavili pri kužnem znamenju in si ga ogledali.<br />

16.35<br />

Predstavite čebelarstva<br />

Majcen in poslikava panjskih<br />

končnic<br />

Naslednji postanek bo pri čebelarstvu Majcen, kjer bo vodnik predstavil vse o čebelarjenju.<br />

Ogledali si bomo čebelnjak in degustirali medene dobrote. Za zaključek obiska pri čebelarstvu<br />

pa bo vsak udeleženec pohoda dobil panjsko končnico, ki jo bo poslikal.<br />

17.20 Predstavitev dela v kovačiji<br />

Zadnji postanek bo na kovačiji Obrez, kjer nam bodo prikazali delo v kovačiji, vodnik pa nam<br />

bo predstavil zgodovino kovačije in kovaštva.<br />

18.30 Vrnitev na Prevorje. Pot bomo zaključili na Prevorju, pred šolo, kjer smo pohod tudi začeli.<br />

Po končanem pohodu sledi prosti čas ali počitek, nato pa<br />

priprava večerje. Po večerji bo čas za druženje. Zakurili<br />

bomo taborni ogenj, razbojnik Guzej pa nam bo pripovedoval<br />

o dogodivščinah iz svojega življenja. Vmes bomo<br />

zaigrali na kitaro in zapeli. Ko bo trda tema, se bomo<br />

podali v observatorij in opazovali nočno nebo.<br />

2. dan<br />

Naslednji dan bomo najprej preživeli ob spoznavanju<br />

kmečkega življenja, nato pa ob igrah, ki so se jih nekoč<br />

igrali otroci. Ves čas bo prisoten razbojnik Guzej, ki bo<br />

tu in tam mešal štrene ali pokazal svojo dobro plat in<br />

komu pomagal.<br />

Po kosilu, ki bo ob 14. uri, sledi odhod domov.<br />

Predvideno je, da se gostje od nas poslovijo okoli 15. ure.<br />

Brina Gorza, Patricija Tanšek, Nika Pungeršek, Barbara Zalokar, Anej Tanšek, Niko Žafran, Leja Ratej,<br />

Žan Fendre, Urh Urleb, Kristjan Jurjec, Benjamin Košak Pevec, Maja Podkrajšek, Žiga Tovornik, Luka Voga<br />

Mentorici: Breda Županc in Jožica Vodeb<br />

41


Vražje zgodbe<br />

zakletega mesta<br />

S turističnim produktom Vražje zgodbe zakletega mesta predstavljamo naravne, kulturne in<br />

zgodovinske znamenitosti našega mesta in okolice: kapelico sv. Nepomuka, občinsko stavbo,<br />

špital, farno cerkev, muzej, grad, redke rastline, Blaževo skalo, Žegnan studenec, zdravilišče.<br />

Ker je naš turistični produkt namenjen osnovnošolcem, jih bomo pritegnili tako, da bodo čim<br />

bolj aktivni. S pomočjo zemljevida, na katerem so označene zanimivosti Laškega in okolice,<br />

bodo le-te sami poiskali. Na vsaki označeni točki bodo poiskali maskoto hudička, v kateri se<br />

bo skrivala zgodba, ki jo bo prebral, če bo želel, najditelj, sicer pa eden od nas.<br />

Tudi prepoznavni znak vodnikov bo hudiček. Po lutki hudička, ki jo bo vodnik nosil na roki, se<br />

bo vedelo, kdo je v tistem trenutku turistični vodnik.<br />

Zgodbe bomo gostom skušali približati tudi tako, da jim bomo na gradu in na Blaževi skali<br />

odigrali po eno legendo.<br />

Na platoju pod gradom bomo organizirali družabne igre, nato pa bomo med sprehodom od gradu<br />

do Žegnanega studenca pozorni na redke rastline in drevesa, ki so označeni na tabli pod gradom,<br />

saj so tudi ti ena izmed zanimivosti naše okolice.<br />

Pot bomo nadaljevali do zdravilišča, kjer bomo poskusili naravno termalno vodo. Dogodek bomo<br />

zaključili v šoli s prijetnim kvizom in delavnico, kjer si bo vsak lahko izdelal svojega hudička ali<br />

rožico iz odpadnih materialov in ga oz. jo odnesel domov za spomin. S tem bomo dali poudarek tudi<br />

na t. i. krožnem gospodarstvu in čuvanju naravnih virov.<br />

OŠ Primoža Trubarja<br />

Laško<br />

Trubarjeva ulica 20<br />

3270 Laško<br />

T 03 734 35 50<br />

E os.pt-lasko@guest.arnes.si<br />

www.o-ptlasko.ce.edus.si<br />

42


Program<br />

9.30 zbor pred avtobusno postajo<br />

9.35 predstavitev programa<br />

9.40 legenda o Nepomuku<br />

9.50 občinsko dvorišče<br />

10.00 cerkev, knjižnica, muzej<br />

10.15 pohod do gradu – legenda o gradu Tabor<br />

10.45 počitek, malica, igre<br />

11.30<br />

sprehod do Blaževe skale – legenda o nesrečnem<br />

Blažu, spoznavanje rastlin<br />

12.00<br />

sprehod do studenca – zgodba o Žegnanem<br />

studencu<br />

12.30 sprehod do zdravilišča, termalna voda<br />

12.50 sprehod do šole<br />

13.20 kviz in delavnica<br />

14.00 zaključek, povratek do avtobusne postaje<br />

Grad Tabor<br />

Bohoti se na griču nad levim bregom Savinje ob<br />

vznožju hriba Hum, tako da ga vidi vsak, ki s katere<br />

koli strani pride v Laško.<br />

Nastal je v 11. in 12. stoletju. Leta 1336 so ga kupili<br />

celjski grofje in ga uporabljali kot lovski dvorec. V 14.<br />

st. je bil sedež laških gospoščin z upravnim sedežem<br />

in knežjim sodiščem. V začetku 15. st. je pogorel. Nato<br />

so ga obnovili ter je služil tržanom kot zavetje pred<br />

turškim vpadi. Zato je dobil ime Tabor.<br />

Kasneje je počasi propadal, a ga je Pivovarna Laško<br />

povsem obnovila in v njem uredila poročno dvorano,<br />

restavracijo in vinoteko. Poleti organizirajo na terasi<br />

kulturne dogodke.<br />

Privlačno za domačine, obiskovalce in turiste. Pridite,<br />

ne bo vam žal!<br />

Gaja Lapornik, Neja Lapornik, Zarja Nemec, Katja Pajk, Tilen Pasarič, Jakob Pirš, Rok Planko, Nina Šipek,<br />

Luka Šrgan, Tajda Velikonja, Eva Vujasinović, 9. r.<br />

Mentorice: Slavica Šmerc, univ. dipl. ped., predm. učit. bio – gos – nar,<br />

Mojca Povše, prof. skj, Anita Drnovšek, predm. učit. lvz – thv<br />

43


Po Aškerčevih stopinjah<br />

Pohod po Aškerčevi poti je že od leta 1996 dobro obiskan dogodek. Ideja zanj je nastala na<br />

naši šoli, pod vodstvom tedanje ravnateljice Jožice Košak. Mi smo dodali še Aškerčeve stopinje<br />

in ga tako pripeljali od doma »domov«. Stavba, v kateri je Aškerc obiskoval OŠ se vidi iz<br />

naših učilnic. Dobro označene poti nas vodijo do Senožet in obeležja na Globokem. Aškercu<br />

tako sledimo po korakih in v pesmih. Na dvorišču, kjer se je igral mali Anton se preizkusimo<br />

v igri Kubb; kjer je metal storže in polena, mi ciljamo lesene bloke.<br />

Zemljevid poti, avtor skupinaTPLG<br />

OŠ Antona Aškerca<br />

Rimske Toplice<br />

Aškerčeva c. 1<br />

3272 Rimske Toplice<br />

T 03 733 82 32<br />

E os-rimsketoplice@guest.arnes.si<br />

www.os-rimsketoplice.si<br />

44


Informacije o poti<br />

Vrsta poti: tematsko-turistična pohodna pot<br />

Vodeni ogledi: septembra in oktobra ob sobotah po<br />

dogovoru<br />

Čas hoje: 1,5–2 uri<br />

Dolžina: 5,4 km (OŠ – obeležje Globoko – OŠ)<br />

Zahtevnost: nezahtevna<br />

Najnižja točka poti: 241 m<br />

Najvišja točka poti: 324 m<br />

Pohod je namenjen vsem krajanom, gostom Rimskih<br />

Term in ostalim obiskovalcem vseh starostnih skupin.<br />

Zbor je pred OŠ Antona Aškerca Rimske Toplice,<br />

gasilskim domom, pred zdraviliškim parkom<br />

(urejena parkirišča).<br />

Program<br />

8.45 zbiranje pred OŠ<br />

9.00<br />

pozdrav učenca-vodnika in kratka razlaga poti in<br />

dogajanja<br />

9.15 odhod na pot<br />

9.50<br />

prihod na posestvo in sadovnjak Aškerc, degustacija<br />

različnih sort jabolk, pokušanje jabolčnega mošta<br />

prihod na cilj, pozdrav KD, kratek kulturni program<br />

10.50 (učenci vodniki deklamirajo ali recitirajo izbor<br />

Aškerčevih pesmi)<br />

11.20 družabna igra Kubb<br />

12.50 razdelitev nagrad (magneti Čaše nesmrtnosti)<br />

13.50 skupna vrnitev na izhodišče in slovo<br />

Izdelava logotipa<br />

Naslov turistične naloge Po<br />

Aškerčevih stopinjah nam je dal idejo<br />

za logotip. Izbrali smo odtis pohodnega<br />

čevlja, v katerega smo vnesli<br />

stilizirano podobo mladega Aškerca.<br />

Dodali smo črko A, ki kaže pot.<br />

Gašper Škorja, Miha Planinc, Luka Peklar, Marija Terezija Kolman, Tjaša Jazbinšek,<br />

Kaja Gričar, Anja Jazbinšek, Iza Verbovšek, Karolina Vidic<br />

Mentorici: Nuša Ocvirk, profesor razrednega pouka, Jasmina Oblak, dipl. prof. sociologije in nemščine<br />

45


KamBox, kva še čakaš?<br />

Pejt u KamBox!<br />

V letošnji nalogi smo podrobno predstavili naš turistični produkt, ki smo ga poimenovali<br />

KamBox. Kako smo pravzaprav prišli do ideje? Menimo, da ljudje ne poznajo prav dobro<br />

Kamnika, zato smo dobili idejo kako jim na čim bolj preprost način prikažemo lepote,<br />

zanimivosti in kulturo Kamnika ter njegove okolice in jih pri tem spodbudimo, da si ga<br />

ogledajo in okusijo tudi dejansko. Turisti, ki v velikem številu prihajajo v Slovenijo, ogled<br />

naše občine pogosto izpustijo, mi pa bi jim radi pokazali, da je zagotovo vredna obiska.<br />

Ljubljana se lahko vsako leto, znova in znova, pohvali z rekordnim obiskom tujih turistov.<br />

Kamnik, oddaljen le 20 km stran, pa počasi caplja za njo. S premišljenim pristopom in<br />

zanimivimi lokacijami postavitve našega turističnega produkta (železniška postaja Ljubljana,<br />

letališče Jožeta Pučnika…), bi zagotovo kakšnega turista več prepričali v obisk naše občine. Naš<br />

produkt, KamBox, je zasnovan kot info točka in s pomočjo sodobne tehnologije omogoča kratek<br />

opis vseh znamenitosti. Idejo za zasnovo KamBoxa smo prevzeli od stare telefonske govorilnice.<br />

Podobnost pa ni samo v izgledu, ampak tudi v pomenu. Nekoč so bile telefonske govorilnice same<br />

po sebi info točke. Ljudje, ki so jih obiskovali so dobivali od sogovornika na drugi strani manj<br />

oziroma bolj pomembne informacije. Pa tudi sam telefonski imenik, ki je krasil govorilnico, je bil<br />

vir različnih informacij. Tako tudi naš KamBox posreduje informacije obiskovalcu. Informacije<br />

so posredovane na način in v obliki turističnega vodenja, saj ima obiskovalec osebnega vodnika<br />

po Kamniku. Ta virtualna vodenja so narejena v obliki »teaserja« in želijo vzpodbuditi zanimanje<br />

obiskovalcev za resnični ogled destinacij v občini. V KamBoxu se lahko podate na nepozabno avanturo,<br />

kjer boste spoznali in izvedeli vse, česar še niste vedeli o naši občini.<br />

OŠ Šmartno v Tuhinju<br />

Šmartno v Tuhinju 27a<br />

1219 Laze v Tuhinju<br />

T 01 834 72 00<br />

E projekt1.osljsmt@guest.arnes.si<br />

www.ossmartno-tuhinj.si<br />

46


Ime turističnega produkta<br />

Kambox<br />

Ime turističnega produkta KamBox je sestavljeno iz<br />

dveh delov: kam, ki predstavlja začetek besede našega<br />

mesta Kamnik ali kam kot vprašanje »kam naj grem?<br />

Kam naprej?«, ki si ga pogosto zastavlja popotnik;<br />

drugi del imena (Box) pa predstavlja škatlo oz. prostor,<br />

v katerem lahko dobim informacije.<br />

Logotip<br />

Logotip prikazuje škatlo z odprtimi stranicami, iz<br />

katere gleda črka i, ki simbolizira informacije. Z<br />

logotipom smo želeli prikazati prostor, v katerem<br />

lahko pridobimo vrsto informacij o kamniški občini,<br />

kar nakazuje občinski grb na zgornji strani logotipa.<br />

Turistična destinacija Snovik<br />

Terme Snovik so termalno kopališče v Tuhinjski dolini<br />

pri Kamniku. Ležijo na 440 metrih nadmorske višine,<br />

v idilični zeleni dolinici okoli 1.5 km severno od<br />

naselja Potok v Tuhinjski dolini. Terme so oddaljene<br />

okoli 9 km od Kamnika. Visokokakovostna termalna<br />

voda je bogata z magnezijem, kalcijem in minerali in<br />

je odlična za pitje. Ministrstvo za zdravje je leta 2006<br />

razglasilo termalno vodo v Snoviku za naravno zdravilno<br />

sredstvo. Terme Snovik so se iz malega termalnega<br />

vrelca razvile v priljubljeno turistično zdravilišče. Z<br />

notranjimi in zunanjimi bazeni, tobogani, masažnimi,<br />

vročimi in otroškimi bazeni, savnami so skozi razvoj<br />

pridobivale na svoji priljubljenosti ne le v poletnem<br />

času ampak tudi v zimskem.<br />

Kulinarični okusi Kamnika Trnič<br />

Recept: dobro ogreta skuta, sol (dodajamo po potrebi)<br />

Priprava: Celotno maso dobro pregnetemo, ne sme biti<br />

premokra ali premehka. Trnič so naredili tako, da so<br />

ga sušili na »šisernikih«. Nato so jih oblikovali in jim<br />

dodajali vzorce. Oblikovane trniče so zložili na skodlo<br />

nad odprtim ognjem, da so se prekadili in porumeneli.<br />

Trnič lahko uporabljamo tudi za pripravo drugih<br />

jedi. Izdelovali so ga pastirji in ga podarjali svojim<br />

izvoljenkam.<br />

Tinkara Borštnar, Lana Hribar, Lenart Lanišek, Neža Levec, Miha Lomovšek, Suzana Lomovšek,<br />

Blaž Majcen, Laura Rajter, Martin Šimenc, Valerija Šuštar, Eva Urankar, Andraž Vrankar, 9. a.,<br />

Tinkara Božič, Antonija Kompan, Ana Pančur, Špela Pirš, Žana Poljanšek, Karin Zalaznik,<br />

Klavdija Žebaljec, Lucija Železnik 9. b., Tadeja Pirš 8. b.<br />

Mentorja: Petra Potočnik, prof. geog. in univ. dipl. ped., Tomaž Smole, prof. soc. in univ. dipl. zgo.<br />

47


S cülo na rajžo<br />

Želja naše skupine je popeljati goste v neokrnjeno naravo, preživeti dan v miru na svežem<br />

zraku in ob uživanju zdravih jedi. V preteklosti so ljudje (predvsem kmečko prebivalstvo)<br />

sami pridelovali zadostno količino hrane, se oskrbovali z oblačili in izdelali mnoge<br />

pripomočke za delo na kmetiji ali za prodajo. Tako bodo obiskovalci videli naše kraje v<br />

drugačni luči in jih spoznali skozi lastno aktivnost, ki je v sodobnem, hitenja in dela polnem<br />

času še kako pomembna. Vrnili se bodo v čase mirnega življenja, odkrivali prednosti in<br />

slabosti življenja na podeželju, se vrnili nazaj k naravi ter se zlili z njo.<br />

Naš namen je, da turisti niso samo opazovalci, ampak se v dejavnostih tudi preizkusijo,<br />

zato ponujamo različne delavnice za mlade in manj mlade obiskovalce. Člani etnografske<br />

skupine turističnega društva in domačini s turističnih kmetij jih bodo seznanili z življenjem v<br />

preteklosti in jih peljali skozi različne delavnice prikaza starih obrti in opravil.<br />

Ponujamo lokalne zanimivosti, prikaz pletenja košar, izdelavo metel in slamnate strehe,<br />

domačo hrano pridelano na ekološki način, pozabili pa nismo niti na tiste z omejitvami pri<br />

gibanju ali prehrani. Prav tako smo mislili tudi na jezikovne ovire in pripravili kratke tečaje za<br />

uka željne.<br />

Pridružite se nam med starimi korbi, metlami, ob prijetnem potovanju v preteklost, se preizkusite<br />

v izdelovanju, zabavnih igrah, podoživite naravo, življenje nekoč ter uživajte ob dobrih in zdravih<br />

jedeh.<br />

OŠ Sveta Ana<br />

Sveta Ana 14<br />

2233 Sveta Ana<br />

T 02 72 95 870<br />

E info@sveta-ana.org<br />

www.sveta-ana.org<br />

48


Program<br />

8.00 Zbiranje na ploščadi<br />

8.15 Ogled predstavitvenega filma, središča kraja<br />

9.20 Obisk Kaplove domačije, ogled, malica<br />

10.30 Grafonževa domačija, ogled, prikaz opravil<br />

12.30 Kosilo<br />

13.30<br />

Delavnice po izboru (pletenje košar, izdelava metle,<br />

slamnate strehe, tečaji)<br />

17.00 Zabavne igre in druženje<br />

19.00 Odhod<br />

Maskota Smerko<br />

Maskota je kažipot ali smerokaz, ki predstavlja<br />

popotniku ali turistu kažipot na njegovi raziskovalni<br />

poti. V življenju potrebujemo smerokaze, ki nas<br />

usmerjajo, naš kaže v različne smeri. Za našo nalogo<br />

smo pripravili preprost smerokaz do enodnevne<br />

destinacije in točk na naši poti za ta dan. Barve narave<br />

(rjava, zelena, modra) nam povedo, da bomo potovanje<br />

usmerili v preteklost in ga obenem preživeli v naravi,<br />

ob kmečki hiši, med polji, travniki, gozdovi …<br />

Logotip<br />

Logotip predstavlja bistvo naše ponudbe – lepoto naših<br />

gričev s cerkvijo na vrhu, kar ponazarja domačnost<br />

in vabi na podeželje. Košara nas opominja na stare<br />

običaje – pletenje košar in potovanje v preteklost. Za<br />

Avtor Tilen Majer in člani skupine<br />

vsako pot pa so včasih dali cülo na ramo in se podali v<br />

svet, pa naj je bila to bližnja tržnica, daljša pot v vojsko<br />

ali pa samo obisk koscev, žanjic na travniku ali njivi.<br />

Itinerarij<br />

Občinsko središče in KTC<br />

Našo popotovanje bi se začelo v KTC (Kulturno<br />

turistični center), kjer bi si ogledali kratek<br />

predstavitveni film o občini. Ustavili bi se še pred<br />

osnovno šolo, kjer stoji kip »Pütnara«. Na Sveti Ani<br />

je turizem v vzponu. Vsako leto si ta idiličen majhen<br />

kraj pride ogledat mnogo ljudi. Na ploščadi pred<br />

cerkvijo, kjer je obnovljeno vaško jedro, stoji preša ob<br />

kateri se razprostira čudovit pogled na gričevnat svet<br />

in vinograde. Stara trta se nahaja ob stari preši od leta<br />

2009 in že rodi sadove vsako leto za trgatev.<br />

Kaplova domačija<br />

Domačija ima ohranjeno zunanjo ter notranjo podobo.<br />

Hiša ima na podstrešju zanimivo sobo polno starega<br />

pohištva, orodja ter strojev, katere vrata imajo leseno<br />

ključavnico in se odpirajo z lesenim ključem.<br />

Grafonževa domačija<br />

Naš delovni del se prične na Grafonževi kmetiji, kjer<br />

spoznamo zgodovino domačije in njen etnološki<br />

pomen. Domačija je bila zgrajena leta 1841 v značilnem<br />

štajerskem slogu. Domačija ima status lokalnega<br />

etnološkega spomenika EŠD 23203. Tako kot zunanjost<br />

vabi tudi notranjost hiše. Prijetni domači ambient nudi<br />

sprostitev ob veliki kmečki mizi, kjer najde prostor<br />

okoli 25 ljudi. Prijazna gospodarja pa poskrbita za<br />

dobro počutje in hrano.<br />

Kmečka opravila<br />

V naših krajih so kmetje kosili, želi, mleli… Sledi<br />

prikaz kmečkih opravil od žetve do zrna in kruha<br />

ter košnja in spravilo trave. Prikaz pospremi ljudska<br />

pesem.<br />

Delavnice (pletenje košar, metel, slamnata<br />

streha…)<br />

Svoje ročne spretnosti pa lahko preizkusite v naboru<br />

delavnic, ki jih lahko poljubno izberete. Pripravili<br />

smo pletenje košar iz panovca, izdelavo metel iz sirke<br />

in breze ter izdelavo strehe ptičje krmilnice iz slame.<br />

Pridružite se mojstrom!<br />

Jezikovni tečaj<br />

Za vse, ki bi se želeli naučiti spoznavnega<br />

komuniciranja v nemškem jeziku, bodo na voljo<br />

animatorji z zabavnimi delavnicami in kratkimi tečaji.<br />

Druženje in zabava<br />

Razgibajmo telo, se družimo in zabavajmo ob zaključnih<br />

družabnih in športnih igrah. Pripravljene bodo za<br />

mlade in manj mlade, vesele po srcu in željne izzivov.<br />

Tilen Majer, Ana Polanec, Timotej Majer, Maša Šijanec, 9. b.,<br />

Katja Ornik, 9. a., Aljaž Senekovič, Matej Rajter, 8. a., Karin Gosak, Melisa Zadravec, Nina Simonič,<br />

Nika Simonič, Katja Golob, Sara Fras, 7. a., Kristjan Ornik, Urban Ornik, 6. a.<br />

Mentorici: Ana Šnofl, prof. zgodovine in geografije, Irena Rola - Bek, učit. matematike, fizike in tehnike<br />

49


Skriti kotički Ptuja<br />

Kaj ponuditi turistom, česar jim potovalne agencije in internet ne morejo?<br />

Nekaj posebnega, drugačnega od vsakdanjih turističnih ponudb.<br />

Kaj nam ponuja mesto Ptuj? Nam ponuja kaj novega, neznanega, do nedavnega skritega,<br />

neraziskanega?<br />

Odločili smo se, da mesto Ptuj predstavimo v drugačni luči. Na zanimiv način vas bomo popeljali<br />

v svet teh skritih kotičkov ter v svoj program vodenja vključili še vsaj eno že znano<br />

znamenitost Ptuja.<br />

Naš turistični produkt Skriti kotički Ptuja smo umestili v središče starega ptujskega mestnega<br />

jedra. Je turistični produkt, ki obiskovalcem nudi nekaj novega. Upamo, da bomo z njim<br />

še bolj popestrili turistično ponudbo Ptuja in da bo tako bolj zaživelo staro mestno jedro.<br />

Predvsem pa si želimo, da bi se zanj navdušilo čim več naših vrstnikov, ki bi na dejaven način<br />

preživeli dan ali dva z nami brez televizije in računalnikov.<br />

Program<br />

Dobrodošli na naši skupni avanturi. Ptuj poznate kot najstarejše mesto Slovenije, ampak verjetno<br />

še ne poznate vseh skritih kotičkov. Pa pojdimo.<br />

Dobimo se v jedilnici OŠ Ljudski vrt.<br />

Kako dolgo? En ali dva dni.<br />

Kdo? Turisti (družine, mladi, upokojenci, šolarji) iz vseh krajev Slovenije in tujine, ki imajo željo, da<br />

svoj prosti čas preživijo v naravi, se razgibajo, naučijo kaj novega, zabavnega in poučnega.<br />

Kje? Na Ptuju, v vinskem sodu (spremenjenem v bivališče) in Termah Ptuj.<br />

OŠ Ljudski vrt Ptuj<br />

Župančičeva 10<br />

2250 Ptuj<br />

T 02 780 04 70<br />

E o-ljvrtptuj.mb@guest.arne.si<br />

www.os-ljudskivrtptuj.si<br />

50


Program 1<br />

Program je primeren za vse generacije.<br />

10.00<br />

prihod pred OŠ Ljudski vrt in dobrodošlica (kurenti,<br />

orehova potica, sadni kruh, čaj ali kozarec vina)<br />

10.30 odhod do skritih kotičkov<br />

10.55 Muzikafe in zgradba Mestnega kina Ptuj<br />

11.30 ogled vrtov v Prešernovi ulici<br />

12.30 odmor in čas za kosilo po lastni izbiri<br />

13.30 ogled Skritega Ptuja ter »mistične« Panorame<br />

14.30 prost ali voden sprehod po mestu (po lastni izbiri)<br />

16.00 prihod pred OŠ Ljudski vrt<br />

16.10 zaključek, zahvala in odhod domov<br />

Program 2<br />

Program priporočamo otrokom, obenem pa tudi njihovim<br />

dedkom in babicam.<br />

8.00<br />

prihod pred OŠ Ljudski vrt in dobrodošlica (kurenti,<br />

orehova potica, sadni kruh, čaj ali kozarec vina)<br />

8.30 odhod do skritih kotičkov<br />

9.00 ogled vrtov v Prešernovi ulici<br />

10.00<br />

ogled Skritega Ptuja ter »mistične« Panorame in pogled<br />

na reko Dravo<br />

10.30 prihod nazaj pred OŠ Ljudski vrt in odmor za malico<br />

11.00 delavnice za otroke<br />

12.30 zaključek delavnic, zahvala in odhod domov<br />

Program 3<br />

Dvodnevni program. Priporočamo ga vsem<br />

generacijam.<br />

1. dan<br />

prihod pred OŠ Ljudski vrt in dobrodošlica<br />

14.00 (kurenti, orehova potica, sadni kruh, čaj ali<br />

kozarec vina)<br />

14.30 odhod do skritih kotičkov<br />

15.00 zgradba Mestnega kina Ptuj in Ptujska vinska klet<br />

16.30 ogled vrtov v Prešernovi ulici<br />

17.00 kratek odmor in čas za kavo<br />

17.30<br />

ogled Skritega Ptuja ter »mistične« Panorame<br />

(v času leta, ko je zunaj še svetlo)<br />

18.30<br />

organiziran prevoz do Term Ptuj in nastanitev v<br />

hotelu ali v vinskih sodih (po lastni izbiri)<br />

19.00 Primusove vinske zgodbe in večerja<br />

20.00<br />

nočno kopanje v termah ali večerni sprehod v<br />

mesto<br />

2. dan<br />

8.00 zajtrk v hotelu Primus<br />

9.00 odhod do novih skritih kotičkov<br />

9.30<br />

predstavitev Muzikafeja in kratek glasbeni<br />

program<br />

ogled Skritega Ptuja ter »mistične« Panorame (v<br />

10. 30 času leta, ko se tega ne da ogledati prejšnji dan),<br />

ali voden ogled po starem Ptuju<br />

11.30 odmor za kavo in malico<br />

12.00 delavnice ali prosto (po lastni izbiri)<br />

13.30 zahvala in zaključek<br />

Programe lahko po želji obiskovalcev spremenimo in<br />

prilagodimo.<br />

Zala Senčar, Enej Klasinc, Aljaž Kampuš, Kaja Petrovič, Laura Simonič, Eva Cafuta, Jana Repič,<br />

Katarina Šamperl, Nina Ber, Nataša Žitnik, Ela Černila, Jona Vedernjak, Lora Ferš, Eva Žlahtič, Lana Galič<br />

Mentorici: Martina Prejac, prof. geografije in zgodovine, Elka Mlakar, prof. defektologije<br />

51


Oplotn'ški survajvor<br />

Oplotničan Alen Perklič se je lani udeležil resničnostnega šova Survivor, kjer je med drugim<br />

pometel z vsemi konkurenti in z boja odšel kot zmagovalec. Ker je bil šov v Sloveniji odmeven<br />

in je zanj ter za našo občino slišalo veliko ljudi, smo se odločili, da to izkoristimo tudi<br />

mi ter ga vključimo v naš turistični proizvod. Odločili smo se namreč, da bomo tudi pri nas<br />

pripravili Oplotn'ški survajvor, kjer bomo z Alenovo pomočjo v Oplotniškem vintgarju pripravili<br />

različne zanimive in adrenalinske igre. Seveda naš survajvor ne bo tako zahteven, kot<br />

je bil ta na Filipinih, bo pa od udeležencev vseeno zahteval nekaj znanja in moči, da bodo<br />

igre uspešno izpeljali do konca. Udeležencem našega survajvorja želimo omogočiti, da preživijo<br />

popoldan s svojim zmagovalcem Alenom, obenem pa jim omogočiti adrenalinsko doživetje<br />

v njegovem domačem pohorskem okolju.<br />

Kaj se bo dogajalo?<br />

Zbrali se bomo pred vhodom v Oplotniški vintgar. Po uvodnih besedah Alena Perkliča se bodo<br />

obiskovalci razdelili v tri skupine. To bomo storili tako, da bodo iz vreče vlekli kamenčke, ki so<br />

različne barve. Glede na izvlečeno barvo se bodo razvrstili v ustrezno skupino: Rdeči, Rumeni in<br />

Modri. Obiskovalci bodo dobili tudi barvne trakove (rutice), po katerih se bodo razlikovali. Vsaka<br />

skupina dobi tudi zavitek z navodili, ki jih bo vodil do točke, kjer se bodo odvijale igre. Skupino bo<br />

spremljal en učenec – spremljevalec, ki bo skrbel za varnost in da skupina ne bo zašla s poti. Na točkah,<br />

kjer bodo potekale igre, jih bo pričakal še en učenec in odrasla oseba, ki bo skrbela za varnost.<br />

Na tem mestu bodo dobili navodila za izvajanje igre. Istočasno se bodo na treh prizoriščih izvajale sledeče<br />

igre:<br />

• streljanje kamenčkov s fračo v tarčo,<br />

• plezanje,<br />

• prenašanje vode iz potoka.<br />

OŠ Pohorskega<br />

bataljona Oplotnica<br />

Ulica Pohorskega bataljona 19<br />

2317 Oplotnica<br />

T 02 801 94 23<br />

E o-pobaoplot.mb@guest.arnes.si<br />

www.osoplotnica.si<br />

52


Da bomo lahko na koncu razglasili zmagovalca, bomo<br />

tekmovalcem merili čas – torej, kako hitro uspejo dokončati<br />

posamezno igro. Ko skupine zaključijo z eno<br />

igro, dobijo navodila za odhod na drugo prizorišče.<br />

Vsaka skupina se bo zamenjala dvakrat, saj se bodo vsi<br />

preizkusili v vseh treh igrah.<br />

Po končanih igrah se bodo vse tri skupine s spremljevalci<br />

odpravile v Dolino miru, kjer bomo razglasili finalista<br />

(dve skupini), ki sta se v igrah najbolje odrezali.<br />

Ti dve skupini se bosta pomerili v vlečenju vrvi.<br />

Ekipa, ki bo zmagala v vlečenju vrvi, bo tudi zmagovalec<br />

Survajvorja v Oplotn'ci.<br />

Da bo dogajanje zanimivo tudi za poraženi ekipi, smo<br />

pripravili še adrenalinski spust po jekleni žici in iskanje<br />

skritega zaklada. Vsaka skupina bo dobila navodila<br />

za iskanje skritega zaklada. Na koncu bo vsaka skupina<br />

našla svoj zaklad. V primeru časovne stiske ali nezanimanja<br />

s strani udeležencev, se lahko iskanje zaklada<br />

tudi izpusti in se udeležencem zgolj razdeli priznanje/<br />

potrdilo za sodelovanje v Survajvor v Oplotn'ci.<br />

Ko bomo zaključili z igrami, bo sledilo druženje z<br />

Alenom ob tabornem ognju, kjer bodo lahko udeleženci<br />

pekli penice, krompir, jabolka ali hrenovke. Po končanem<br />

druženju se bomo odpravili nazaj do graščine,<br />

kjer se bomo poslovili.<br />

Program<br />

14.00 Prihod v vintgar in razdelitev v skupine<br />

Prihod skupin na tri različne lokacije in začetek<br />

14.45 survajvorja (rdeča skupina strelja s fračo, rumena<br />

skupina pleza, modra skupina prenaša vodo)<br />

Menjava skupin na vseh treh lokacijah (modra skupina<br />

strelja s fračo, rdeča skupina pleza, rumena<br />

15.30<br />

skupina prenaša vodo)<br />

Menjava skupin na vseh treh lokacijah (rumena<br />

16.15 skupina strelja s fračo, modra skupina pleza, rdeča<br />

skupina prenaša vodo)<br />

Konec posameznih iger, skupine se zberejo v<br />

17.00<br />

Dolini miru v vintgarju, kjer bodo skupne igre<br />

18.00 Zaključek skupnih iger<br />

Razglasitev zmagovalcev in druženje z Alenom<br />

18.30<br />

Perkličem ob tabornem ognju<br />

20.00 Odhod iz vintgarja<br />

Oplotniški vintgar<br />

Zagnani člani oplotniškega Turističnega društva<br />

so Oplotniški vintgar uredili s pomočjo Občine<br />

Oplotnica, Ministrstva za kmetijstvo in s pomočjo denarja,<br />

ki so ga dobili iz Evropske unije. Zdaj se lahko<br />

obiskovalci varno sprehodijo po soteski in občudujejo<br />

naravne lepote, kot so slapovi, brzice, tolmuni in ogromne<br />

obrušene skale. Med potjo spoznavajo kamnine,<br />

živali in rastline, občudujejo naravne lepote in ostanke,<br />

ki pričajo o življenju ljudi nekoč. Ob poti je namreč<br />

veliko mlinov, žag, tudi ostanki cest in železnice pričajo<br />

o življenju naših prednikov. Celotna pot je tudi dobro<br />

označena, in sicer so za označitev izbrali ribo, natančneje<br />

postrv, saj je bil potok Oplotniščica priljubljen<br />

»dom« le-teh. Vhod v vintgar se začne pri »Javornikovi<br />

ridi« in poteka po stari cesti Oplotnica–Cezlak, kjer<br />

so včasih vozili pohorski les in kamen iz kamnoloma<br />

v Cezlaku. Na začetku poti se spustimo po stopnicah,<br />

kjer lahko občudujemo »Megličev slap«, ki pada<br />

v skrivnostni »Povodnikov tolmun«, v katerem se lahko<br />

v toplih mesecih tudi kopamo. Tukaj se zelo občuti<br />

hlad pohorske studenčnice. Vse bo prevzel večstoletni<br />

Anin gaber zvestobe, ki se bohoti ob tolmunu. Med<br />

potjo lahko obiskovalci opazijo tudi ostanke znanega<br />

Flosarjevega mlina. Pot pelje vse do ribiškega raja, kjer<br />

so tudi ostanki »Krivčeve žage«. Ribiški raj se imenuje<br />

zato, ker je potok Oplotniščica včasih gostila ogromne<br />

količine rib. Pot nas nato popelje do Doline miru. Še<br />

pred spustom lahko ob ograji opazujemo lepoto in čudeže<br />

narave, ki jih je ustvaril potok. Le-ta je bil namreč<br />

včasih hudournik. V dolini je res mir in tam so kamnine<br />

različnih oblik. Med njimi je tudi kamnina v obliki<br />

želve in so jo zato poimenovali »Dolina miru ob Želvi«.<br />

V neposredni bližini je tudi gaber vzdržljivosti, ki se<br />

sklanja nad strugo in več kot očitno kljubuje času. V tej<br />

dolini je urejeno tudi počivališče z urejenimi mizami<br />

in klopmi ter kaminom za piknike. Tukaj se lahko obiskovalci<br />

družijo, se sprostijo ali celo zdravijo, poiščejo<br />

mir, prisluhnejo glasbi narave in se napolnijo z energijo,<br />

da lažje premagujejo vsakodnevne obveznosti. Sicer<br />

pa sprehod po vintgarju traja dobro uro. Pot je odlično<br />

urejena, kljub vsemu pa je priporočljiva previdna hoja s<br />

primerno obutvijo in v urejeni skupini.<br />

Lana Tkalčič, Julija Fridrih, Ava Dukarič, Edvard Potočnik, Laura Kolar,<br />

Tjaša Vivod, Nuša Pliberšek, Nika Draksler, Zala Filipič<br />

Mentorici: Nina Razboršek, prof., Sanja Žgavc, prof.<br />

53


Video vodič –<br />

Prešerno po Ljubljani<br />

Pripravili smo zabavni video vodič po Ljubljani, ki<br />

je prek prostega wi-fi-ja dostopen vsakomur, ki bi<br />

želel center Ljubljane spoznati na malce drugačen,<br />

zabaven in moderen način, saj do vsebin in informacij<br />

o posamezni znamenitosti lahko dostopa prek<br />

mobilnega telefona ali tablice. Izdelali smo posebno<br />

spletno stran, s katere popotnik lahko dostopa do<br />

video vsebin na Youtubu. Za vsak postanek smo<br />

posneli kratek filmček, ki vključuje nekaj zanimivosti<br />

iz življenja in dela našega največjega pesnika ter<br />

nekaj podatkov o kraju, znamenitosti ali stavbi,<br />

kjer se popotnik nahaja. Pot smo na spletni strani<br />

opremili tudi z GPS navigacijo, da popotnik hitreje<br />

in lažje pride do posamezne točke ogleda. Začetek<br />

vodenega ogleda je na Prešernovem trgu, pot mladega<br />

popotnika pelje čez Most ključavnic na tržnico, nato<br />

naprej do Zmajskega mosta ter nazaj do Tromostovja.<br />

Ogleda si še Robbov vodnjak in mestno hišo ter se<br />

po želji peš ali z vzpenjačo poda na Ljubljanski grad.<br />

Video vodič Prešerno po Ljubljani je dostopen na<br />

spletnem naslovu: www.videovodic-ljubljana.si<br />

OŠ Miška Kranjca<br />

Ljubljana<br />

Kamnogoriška cesta 35<br />

1000 Ljubljana<br />

T 01 518 80 10<br />

E os-miskakranjca@guest.arnes.si<br />

www.osmklj.si<br />

54


Bistvo našega letošnjega turističnega produkta je<br />

omogočiti vsem: mladim, starim, domačinom in<br />

tujcem, bogatim in revnim, da brezplačno, hitro<br />

in učinkovito ter na sodoben (informacijskotehnološki)<br />

način spoznajo jedro našega glavnega<br />

mesta Ljubljane ter spoznajo najpomembnejša<br />

dejstva in zanimivosti o pesniku Francetu Prešernu,<br />

ki je eden izmed največjih umetnikov na področju<br />

lirike v Evropskem in svetovnem merilu. Za video<br />

vodič Prešerno po Ljubljani smo se torej odločili iz<br />

teh dveh razlogov. Sam naslov produkta Prešerno po<br />

Ljubljani pa uporabnika nagovarja k sproščenosti,<br />

veselju in zadovoljstvu med pohajkovanjem po<br />

ljubljanskih ulicah, trgih in mostovih, saj povezuje<br />

priimek pesnika in starinsko besedo PREŠEREN,<br />

ki pomeni vesel. Da je bil pesnik Prešeren tudi velik<br />

dobrosrčnež in zabavljač, pa skozi popotovanje<br />

izvejo uporabniki vodiča v video napovedih in<br />

podrobnejšem opisu na prvi točki ogleda. V video<br />

vodiču se pred, med ali po napovedih ob nas –<br />

turističnih vodnikih večkrat pojavi »duh« Franceta<br />

Prešerna, ki uporabniku omogoči še bolj doživeto<br />

in posebno izkušnjo Ljubljane. Ker bodo vsebine<br />

video vodiča javno dostopne na svetovnem video<br />

spletišču Youtube, upamo, da bo video vodič s strani<br />

uporabnikov dobro sprejet in da bomo na tak način<br />

v Ljubljano privabili čim več turistov, domačinov in<br />

tujcev.<br />

Pot primerna tudi za osebe s<br />

posebnimi potrebami<br />

• slabovidni sledijo navodilom po GPS koordinatah za<br />

posamezne točke ter ob poslušanju prispevkov dobijo<br />

najosnovnejše informacije o posamezni točki, prek<br />

spletne strani pa si posamezne opise lahko na svojih<br />

telefonih ali tablicah tudi povečajo do ustrezne velikosti<br />

za branje,<br />

• gluhi in naglušni lahko uporabljajo video vodič s pomočjo<br />

spletne strani, kjer so podrobni opisi oglednih<br />

točk in vsebina govorjenega besedila v video<br />

posnetkih,<br />

• gibalno oviranim osebam je pot v celoti dostopna,<br />

tistim, ki za gibanje uporabljajo invalidski voziček<br />

je pot po mestnem jedru popolnoma omogočena,<br />

le Mesarskega mostu ne morejo prečkati s<br />

Petkovškovega nabrežja, zato za prečkanje svetujemo<br />

nekoliko višje ležeči Zmajski most in nato pot<br />

čez tržnico do mostu, ki si ga s te strani lahko ogledajo.<br />

Za ogled gradu svetujemo uporabo vzpenjače,<br />

ki ima vstopno postajo na Krekovem trgu – nasproti<br />

Ljubljanske tržnice – za gibalno ovirane osebe z<br />

enim spremljevalcem je vožnja brezplačna.<br />

Enja Brumec Kovačević, Analuna Havliček, Kristina Kirkić, Ajda Toplak, Leon Babić, Ema Dolenc<br />

Mentorji: Maja Volk, Brigita Kumer Rener, Mišo Krog<br />

55


Med skale in škole …<br />

lovit burjo<br />

Pripravili smo popotovanje po robu visoke dinarske planote – Trnovskega gozda. Že v naslovu<br />

je zajeto bistvo našega programa s katerim bi vam radi prikazali našo zanimivo naravo,<br />

kako pri nas med skalami in školi piha burja. Živimo na kraškem območju, za katerega<br />

je značilno veliko kamenja, skal in školov, pa tudi škrapelj, škavnic, grubelj in škarp … Da<br />

je kamen res vpet v naše življenje, nam dokazuje že to, da imamo veliko različnih narečnih<br />

izrazov za poimenovanje kamenja. Poleg spoznavanja narave pa po poti spoznamo tudi delček<br />

naše kulturne dediščine – ljudske pripovedke o Javorovem hudičku, ki se potika po naših<br />

gozdovih.<br />

Popeljali vas bomo po poti Po robu. Ta je vključena v Slovensko planinsko pot (transverzalo).<br />

Med pravljično potjo nas bo ves čas spremljal slikovit razgled na Vipavsko dolino, Kras in<br />

Jadransko morje. Hodili bomo »po robu«, po krajih, »kjer se rojeva burja«, med skalami in školi<br />

… Ogledovali si bomo kamenje in skale, ki jih je oblikovala narava (sonce in voda) oz. preoblikoval<br />

človek (kamnita znamenja).<br />

Program<br />

Ime poti: Po robu<br />

Trajanje: 3–4 ure<br />

Težavnost: lahka pot<br />

Oprema: pohodni čevlji, pohodne palice po želji, malica iz nahrbtnika, fotoaparat<br />

Osnovna šola Col<br />

Col 35<br />

5273 Col<br />

T (05) 36 43 350<br />

E info@os-col.si<br />

www.os-col.si<br />

56


Od Cola do Kovka – kjer se privadimo na čudovit<br />

razgled<br />

Pot med Colom in Kovkom poteka po Grebenu. Za ta<br />

delček poti bomo potrebovali eno uro hoje. Med potjo<br />

bomo obiskovalcem povedali legendo Zakaj sta Kras<br />

in Gora iz samega kamna. Spoznali bomo zgodovinske<br />

dogodke, ki so se dogajali na Gori v preteklosti. Posneli<br />

bomo nekaj selfijev ter se odpravili proti Kovku (860 m<br />

n. v.), na vzletišče za jadralne padalce.<br />

Od Kovka do Sinjega Vrha – kjer nas prepiha burja<br />

Med Kovkom in Sinjim vrhom bomo proučevali viharnike.<br />

Vsak obiskovalec si bo poiskal svojega in se<br />

z njim fotografiral. Na poti bomo srečali kar precej<br />

»krasnih« skal, školov, grubelj in škrapelj. Obiskovalce<br />

bomo opozorili na tiste najbolj zanimive, da si najdejo<br />

udoben položaj in se fotografirajo. V ozadju nas<br />

spremlja pravljični pogled na Vipavsko dolino, Kras in<br />

morje. Pozorni bomo na fosile. Po poti bomo občutili<br />

tudi burjo. Prepričani smo, da bomo uspeli posneti<br />

zelo igrive, nagajive »burjaške« slike.<br />

Od Sinjega vrha do Otlice – kjer bomo pokukali skozi<br />

okno in meditirali na kamnitem polžu<br />

Za pot med Sinjem vrhom in Otlico bomo potrebovali<br />

eno uro hoje. Pot bomo nadaljevali do Otliškega<br />

okna. Tudi tukaj bomo spoznali malo ljudske domišljije<br />

– legendo o nastanku okna. Posneli bomo najlepše<br />

fotografije.<br />

Sprehodili se bomo do Malkove doline, kjer je mlad<br />

arhitekt Damjan Popelar iz odpadlega kamenja zgradil<br />

kamnitega polža. Obiskovalci trdijo, da polž oddaja<br />

posebno energijo.<br />

Polni lepih, norih vtisov in čudovitih fotografij bomo<br />

prišli do Otlice, kjer se bo naša pravljična pot končala.<br />

Turistična znamenitost<br />

Na naši poti bomo občutili burjo. To je celinski veter,<br />

ki se v sunkih iz notranjosti spušča proti Vipavski dolini.<br />

V dolgoletnem povprečju piha zmerna do močna<br />

burja kar 42 dni na leto, najpogosteje na prehodu jeseni<br />

v zimo. Sicer pa lahko močno piha v vseh letnih časih.<br />

Pot med Kovkom in Sinjim vrhom nas ves čas pelje po<br />

robu planote, zato tukaj burja vedno piha. Predstavili<br />

vam bomo lestvico hitrosti vejtra po wajduvsku (burje<br />

po ajdovsko), ki pa velja tudi za našo Goro:<br />

• do 50 km/h: glih de diha,<br />

• od 51 do 70 km/h: diha,<br />

• od 71 do 90 km/h: malčk ulejče,<br />

• od 91 do 100 km/h: ulejče,<br />

• od 101 do 120 km/h: vejtrčk,<br />

• od 121 do 150 km/h: ma, sej nej hudga,<br />

• nad 150 km/h: piha.<br />

Veronika Bajc, Adele Čebokelj, Nika Gorše, Ana Kobal,<br />

Tajda Lampe, Sandra Pregelj; 8. razred<br />

Mentorja: Jasmina Likar Štinjek, prof. geografije in zgodovine,<br />

Pavel Makovec, prof. matematike in računalništva<br />

57


Na eni tanki niti, to mora<br />

luštno biti …<br />

Črni Vrh je osrednja vas na Črnovrški planoti, ki se razprostira nad mestom Idrija.<br />

Turizem je bil pred desetletji v Črnem Vrhu bolj razvit, kot je danes. Zaradi posebnih<br />

klimatskih razmer je bil poznan kot kraj, ki je primeren za ljudi, ki imajo težave z dihali.<br />

Razvoj kraja pa spremembam, ki izhajajo iz potreb sodobnega turista, ni sledil. Razmišljali<br />

smo, kako bi povezali tradicije iz preteklosti z današnjim življenjem in zahtevami turistov na<br />

potovanjih ter oblikovali turistični produkt, ki bi spodbudil razvoj turizma na planoti.<br />

Prebivalci so vedno bili bitke s skopo zemljo in ostrim podnebjem. Med številnimi<br />

dejavnostmi, ki so se jih oprijeli, sta bila tudi klekljanje in pridelava in predelava lanu.<br />

Z željo, da bi se turisti v Črnem Vrhu radi ustavili, smo povezali znanje in izkušnje naših<br />

prednikov z novimi idejami za oživitev kulture gojenja in predelave lanu. Povezali smo se s<br />

Čipkarsko šolo Idrija, oddelkom Črni Vrh, z Lanenimi ženskami iz društva Trma Zadlog in z<br />

Društvom klekljaric Črni Vrh – Godovič. Zamislili smo si festival lanu pod naslovom »Na eni<br />

tanki niti, to mora luštno biti …«, ki bo privabil popotnike na Črnovrško planoto.<br />

Osrednje aktivnosti festivala se bodo dogajale v Črnem Vrhu in njegovi okolici. Udeleženci se bodo<br />

podali na Laneno učno pot, ki v obliki pohoda povezuje aktivnosti, povezane z gojenjem in obdelavo<br />

lanu, obiskali bodo delavnice trenja lanu, tkanja, klekljanja in kuhanja lanene kreme in mila in v<br />

teh dejavnostih tudi tekmovali. Ves čas festivala bo na tržnici ponudba izdelkov tradicionalnih obrti<br />

na Črnovrški planoti. Osrednja stojnica na tržnici bo stojnica Laneni popotniki, kjer bomo ponujali<br />

izdelke iz lanu, od oblačil, modnih dodatkov, do kozmetike in prigrizkov. Glavni produkt v ponudbi<br />

pa bo torbica opasnica, nepogrešljivi del sodobnega popotnika, izdelana iz lanu in z aplikacijo ročnega<br />

tkanja ali klekljanja.<br />

OŠ Črni Vrh<br />

Črni Vrh nad Idrijo 95<br />

5274 Črni Vrh nad Idrijo<br />

T 05 37 43 650<br />

E info@oscv.si<br />

www.oscv.si<br />

58


Ena od osrednjih aktivnosti festivala bo razstava<br />

lanenih izdelkov z večernim dogodkom – modno<br />

revijo, ki jo bosta povezovala Lan in Lana – maskoti<br />

festivala. Dogajanje na celotnem festivalu bo spremljala<br />

kulinarična ponudba in glasba – himna festivala.<br />

Naša velika želja je, da turistično prebudimo naš<br />

kraj in upamo, da poznavanje naše lastne preteklosti<br />

prelijemo še v mnoge nove in sveže ideje za lepšo<br />

prihodnost našega kraja in njegovih obiskovalcev.<br />

Torbica opasnica<br />

Majhna torbica, kamor lahko shranimo nekaj denarja<br />

in telefon, je na potovanjih vedno zaželena. Če pa jo<br />

lahko pritrdimo za pas, da nas nehote spremlja povsod,<br />

smo rešili še problem pozabljanja in skrbi za odlaganje.<br />

Za izdelavo opasnic smo uporabili laneno platno različnega<br />

izvora. Za izdelavo tkanih, klekljanih in kvačkanih<br />

dekorativnih dodatkov smo uporabili star surov<br />

lan ali pa smo podirali lanene rjuhe. Nekaj smo ga pobarvali<br />

z naravnimi barvili in dodali tudi domačo volno,<br />

da so izdelki pestrejši.<br />

Dogodki v okviru festivala<br />

15.00–16.30<br />

18.00<br />

19.00<br />

Petek Sobota Nedelja<br />

Delavnice<br />

• Klekljanje<br />

• Kuhanje kreme<br />

• Kuhanje mila<br />

• Trenje<br />

• Tkanje<br />

Odprtje razstave lanenih izdelkov<br />

Otvoritev festivala<br />

9.00–15.00 Tržnica<br />

10.00–13.30 Tekmovanje v<br />

izdelavi lanenih<br />

izdelkov<br />

18.00–19.00 Modna revija<br />

20.00 Glasbeno plesni<br />

dogodek<br />

9.00–15.00 Tržnica<br />

10.00–13.00 Pohod po laneni učni poti<br />

14.30 Razglasitev naj izdelka<br />

15.00 Zaključek festivala<br />

Elizabeta Čebular, Eliza Felc, Lara Mikuž, 7. r.,<br />

Benjamin Jamšek, Kristjan Likar, Monika Rudolf, Neja Rudolf,<br />

Kristina Tominec, Petra Žgavec 8.r.<br />

Mentorice: Lilijana Homovec, Barbara Petkovšek, Anka Jamšek (Čipkarska šola Idrija)<br />

59


Pravljično doživetje<br />

s čevljarčkom po<br />

Mariboru<br />

Vsak drobec znanja, ki ga učenec pridobi sam, vsak problem, ki ga sam reši, postane mnogo bolj njegov,<br />

kot bi bil sicer. Dejavnost uma, ki je spodbudila učenčev uspeh, koncentracija misli, potrebnih<br />

zanj, in vznemirjenje, ki sledi zmagoslavju, prispevajo k temu, da se dejstva vtisnejo v spomin, kot se<br />

ne bi mogla nobena informacija, ki jo je slišal od učitelja ali prebral v učbeniku.<br />

Herbert Spencer<br />

Potujem, torej sem.<br />

Potuješ, torej si.<br />

Turistična agencija Ludvik vabi mlade turiste in mlade<br />

po srcu, da obiščejo naš prelep zeleni Maribor in<br />

Radvanje na drugačen, bolj zanimiv in aktiven način.<br />

Obudili smo legendo o čevljarčku ter skupaj z njim pripravili<br />

2-dnevno pravljično, zanimivo, kulturno in športno pot<br />

po Mariboru in Radvanju. Čevljarček Ludvik bo mlade turiste<br />

privabljal in jih motiviral za zanimivo preživljanje prostega<br />

časa v našem čudovitem kraju. Popeljal jih bo v mariborsko<br />

pravljico …<br />

OŠ A Pliberška<br />

Maribor<br />

Lackova cesta 4<br />

2000 Maribor<br />

T 02 42 12 802<br />

E tajnistvo-ludvika.mb@guest.arnes.si<br />

www.ludvik.si<br />

60


1. dan<br />

• 7. 30: sprehod od Pekarne (predlagano prenočišče)<br />

do paviljona v Mestnem parku, kjer nas pozdravi čevljarček<br />

Ludvik;<br />

• 8. 30: ogled Akvarij – Terarija Maribor;<br />

• 11. 00: ogled prvega ribnika in malica;<br />

• 11. 30: ogled Trga generala Maistra;<br />

• 12. 10: ogled Maribora z zvonika Stolne cerkve svetega<br />

Janeza Krstnika;<br />

• 12. 35: kosilo na Poštni ulici;<br />

• 14. 15: ogled Lenta;<br />

• 16. 00: vožnja z ladjico Dravska vila;<br />

• 16. 45: ogled Frančiškanskega samostana;<br />

• 17. 00: ogled razstave Prvi dotik v Pokrajinskem<br />

muzeju;<br />

• 17. 45: posladek v slaščičarni Ilich;<br />

• 20. 00: večerja v hostlu in zanimiv večerni spoznavni<br />

večer za mlade.<br />

Za gibalno ovirane ljudi<br />

Dan bi potekal enako kot za ostale le, da se na<br />

Slomškovem trgu ne bi mogli povzpeti na vrh Stolne<br />

cerkve in bi se poučili nekaj več o Slomškovem trgu in<br />

Antonu Martinu Slomšku.<br />

Za gluhe ter slepe in slabovidne ljudi<br />

Za slepe ljudi dan poteka malo drugače. Na<br />

Slomškovem trgu se ne povzpnemo na Stolno cerkev,<br />

ampak se naučimo nekaj več o Antonu Martinu<br />

Slomšku.<br />

Za gluhe ljudi imamo posebnega vodiča, ki zna znakovni<br />

jezik. Ker bi v skupini imeli tudi slepe in slabovidne<br />

ljudi, bi veliko več govorili (npr: dokaj natančno<br />

bi opisovali rastline v parku, živali v Akvarij – terariju,<br />

razstavo v muzeju…). Tako, da bi naredili ta dan resnično<br />

pravljičen tudi za ljudi s posebnimi potrebami.<br />

2. dan<br />

• 8. 45: tradicionalni slovenski zajtrk in sprehod po<br />

Titovi cesti do Partizanske ceste 21;<br />

• 9. 10: izposoja koles s katerimi se odpeljemo do<br />

Vzpenjače pod Pohorjem;<br />

• 10. 00: peš se odpravimo na Bellevue;<br />

• 12. 30: kosilo na Bellevueju (tradicionalni Ludvikov<br />

lonec);<br />

• 13. 00: odpravimo se do koče Luka;<br />

• 13. 40: prispemo do koče Luka, kjer imamo krajši<br />

odmor;<br />

• 13. 50: nadaljujemo pot do Trikotne jase;<br />

• 15. 00: s PohorJETom se odpeljemo do hotela Arena,<br />

od tam pa se sprehodimo do Vzpenjače in se s kolesi<br />

odpeljemo nazaj v mesto;<br />

• 16. 15: prispemo do Centra mobilnosti Maribor v<br />

centru mesta in vrnemo kolesa, nato pa se sprehodimo<br />

skozi mesto in imamo čas za nakup spominčkov;<br />

• 20. 00: V hostlu imamo zvečer šov Talentov. Vsak<br />

pripravi točko in pokaže, kaj zna, na koncu večera pa<br />

se zmagovalcu podeli nagrada.<br />

Za gibalno ovirane ljudi<br />

• 9. 20 z avtobusom se odpeljemo do Rekreacijskega<br />

centra Sonček v Vrtiče pri Zgornji Kungoti. Tam<br />

imamo organizirano jahanje;<br />

• 13. 00 kosilo<br />

• 18. 00 odhod nazaj proti hostlu;<br />

• 19.45 večerja in šov talentov.<br />

Za gluhe in slepe ljudi<br />

Za slepe ljudi dan poteka isto kot za ljudi, ki so gibalno<br />

ovirani. Za gluhe ljudi dan poteka enako kot za vse ostale,<br />

le da imamo vodiča, ki zna znakovni jezik.<br />

Ela Šmirmaul, Nina K. Lukaček, Taja Štros, Tina Mlasko, Klara Vezjak<br />

Mentorice: Tadeja Krajnc, Violeta Škrabl, Ribana Višnar<br />

61


Püconski časovni stroj<br />

»Puconski časovni stroj« je dvodnevni program, namenjen otrokom, starim od 10 do 14 let,<br />

ki obiskujejo višje razrede osnovnih šol in prihajajo iz štirih različnih držav – Madžarske,<br />

Slovenije, Avstrije in Hrvaške. Program je sestavljen tako, da bo prikazal sedanjost, ki temelji<br />

na preteklosti, kajti le tako se bodo posamezniki tabora začeli zavedati, kako je za sedanjost<br />

pomembna preteklost in kako zelo je pomembna preteklost za prihodnost. V program smo<br />

vključili različne poučne, zanimive, gibalne in rokodelske delavnice.<br />

V občini Puconci si lahko ogledamo marsikatero naravno in kulturno znamenitost. Med<br />

njimi prednjačijo predvsem lončarske obrti in vaške tradicionalne prireditve. Te naravne in<br />

kulturne danosti pa dajejo našim krajem prav poseben pečat. Letošnji Küzmičevi dnevi so<br />

bili posvečeni uradni razglasitvi Puconcev za kraj reformacije, ob 500. obletnici reformacije<br />

v Evropi pa so Puconce vrisali na evropski zemljevid reformacije. V ta namen bo v Puconcih<br />

vse leto posvečeno pomembnim kulturnim dogodkom, zato smo za glavnega povezovalca<br />

programa izbrali Števana Küzmiča, ki s svojim hudomušnim načinom skozi igro v različnih<br />

delavnicah razkriva svojo vlogo v našem prostoru.<br />

Udeleženci tabora bodo skozi kovaško delavnico Žicajmo s Kovinkom ter lončarsko delavnico<br />

Glinko si umaže prste, spoznavali tradicionalne obrti Pomurja in tudi sami izdelali izdelke, kot<br />

so jih izdelovali nekoč in kakor jih izdelujejo danes. Poigrali se bodo na vaških igrah ter opravili<br />

orientacijski kviz Išče se Pištek. Na kulinarično-jezikovni delavnici Začinimo jezik s Kulinarkom<br />

pa bodo pripravili različne kulinarične specialitete. Aktivnosti delavnic so namenjene spoznavanju<br />

novih prijateljev, zato jih pri večini delavnic delimo v narodnostno mešane skupine. Za zaključek<br />

dvodnevnega programa pripravljamo plesno-gledališko predstavo Najdi se. Zgodba, povezana s plesom<br />

različnih kultur govori o deklici, ki se počuti osamljeno. Nekega dne med šolskim odmorom sreča<br />

čarovnika, ki jo popelje v čarobni svet in ji ga prikaže v drugačni luči. Skozi popotovanje po svetu med<br />

različnimi kulturami spozna, da ni važno, kaj si mislijo drugi o njej, ampak kaj si sama misli o sebi.<br />

OŠ Puconci<br />

Puconci 178<br />

9201 Puconci<br />

T 02 545 96 00<br />

E ospuconci@ospuconci.si<br />

www.ospuconci.si<br />

62


Če želite potovati, in nimate dovolj časa, potem pridite<br />

v Puconce in preizkusite Püconski časovni stroj, ki vas<br />

bo v dveh dneh popeljal iz preteklosti, skozi sedanjost<br />

v prihodnost.<br />

Program<br />

1. dan<br />

Prihod udeležencev z vlakom ali drugim javnim<br />

9.00<br />

prevozom ter ogled bližnjih znamenitosti kraja<br />

(evangeličanska cerkev, spomenik Spametnosti, Dom<br />

Štefana Küzmiča, Zelena dvorana …)<br />

9.30<br />

Pozdravni nagovor s kulturnim programom in<br />

spoznavno igro<br />

10.00 Delavnica »Začinimo jezik s kulinarkom«<br />

14.00 Delavnica »Žicajmo s Kovinkom«<br />

17.00 Vaške igre<br />

2. dan<br />

7.30 Prebujanje<br />

»Dobro jütro, dober den, mij želemo sen«<br />

8.00 Sledi pravi prekmurski zajtrk (prekmurska šunka,<br />

med, domači kruh, ocvirki ter zaseka)<br />

8.40 Kolesarjenje v Pečarovce<br />

9.20 Delavnica »Glinko si umaže prste«<br />

12.20 Kolesarjenje v Puconce<br />

13.00 Kosilo<br />

14.00 Delavnica »Išče se Pištek«<br />

16.00 Predstava »Najdi se«<br />

17.30 Odhod<br />

Območja prireditve Püconskega stroja<br />

Legenda:<br />

1 – OŠ Puconci<br />

2 – Kovač<br />

3 – Lončar<br />

Vir: http://url.sio.si/txb, januar 2017<br />

Sarah Friškič, Julijan Hodžar, Ana Kovačec, Nika Kuhar, Jure Lazar, Kristina Norčič, Tea Ritlop<br />

Mentorji: Monika Vidmar, prof. likovne umetnosti, Nina Vidonja, prof. sociologije in zgodovine<br />

Mateja Žökš, prof. geografije in pedagogike<br />

63


Goričkolada – čokolada<br />

je boukša z akcijof<br />

Goričkolada – čokolada je boukša z akcijof je enodnevni izlet za mlade, ki želijo destinacijo<br />

(naravo, kulturne spomenike, kulinariko, dejavnosti, obrti) doživeti aktivno in z vsemi<br />

čuti (tudi okus in vonj). Zanimivosti, ki jih ponuja okolica (romanska rotunda, mlin,<br />

medičarstvo, sirarna, sadjarstvo, kmetija, permakulturni vrt, čokoladnica, star dvorec),<br />

smo povezali z določenim okusom (npr. regratom, jabolki, šipkom, kostanji, bučami…)<br />

in zabavnimi igrami, ki jih izletnik doživi in dokumentira s fotografijami, katere deli<br />

na socialnih omrežjih. Ob koncu izleta pa svoja najljubša doživetja prelije v čokolado, ki<br />

si jo izdela sam v podeželski čokoladnici Passero, kjer se izlet tudi zaključi. Tako smo na<br />

zanimiv način povezali deljenje dvoje spomin(k)ov: klasičnih v obliki čokolade, katere okus<br />

izberejo sami in jih povezuje z določenim krajem; sodobnih v obliki posnetkov in fotografij na<br />

družbenih omrežjih.<br />

OŠ Fokovci<br />

Fokovci 32<br />

9208 Fokovci<br />

T 02 544 90 22<br />

E os-fokovci.si@guest.arnes.si<br />

www.os-fokovci.si<br />

64


Program<br />

Čas Kraj Aktivnost Doživetje okusov<br />

9.00 TIC Moravske Toplice<br />

Uvod s predstavitvijo in prvim<br />

doživetjem<br />

10.00 Suhi Vrh – Permakulturni vrt<br />

Uvod s predstavitvijo vrta in<br />

doživetjem okusa v obliki igre<br />

10.30 Fokovci – Domačija Bači<br />

Predstavitev dejavnosti in<br />

zabavna igra<br />

11.10 Ratkovci – Sirarna Gorički raj<br />

Predstavitev sirarne in<br />

degustacija<br />

11.40 Ratkovci – Medičarstvo Celec Predstavitev obrti in doživetje<br />

12. 20 Berkovci – Časarov mlin<br />

Predstavitev mlina in<br />

doživljajska igra<br />

13.00 Prosenjakovci – Grad Matzenau<br />

Predstavitev gradu in zabavna<br />

igra<br />

13.50 Selo – Gostilna K rotundi Kosilo<br />

14.40 Selo – romanska rotunda<br />

Predstavitev rotunde in<br />

zabavna igra z doživetjem<br />

15.00 Selo – Sadjarstvo Letina<br />

Predstavitev dejavnosti in igra<br />

doživetja<br />

15.50 Tešanovci – Passero<br />

Predstavitev dejavnosti in<br />

delavnica izdelave čokolade<br />

16.00 Moravske Toplice – TIC Zaključek izleta<br />

Podeželska čokoladnica Passero je nekaj posebnega,<br />

ker staro domačijo bogati z novo zgodbo. Zgodba o<br />

nastanku čokoladnice sega nedolgo nazaj in je polna<br />

ljubezni. Mladi gospodar Tomaž je svoji izvoljenki<br />

Jasmini za božično darilo podaril ročno izdelane<br />

čokoladne pralineje, ki jih je sam naredil. Darilo je<br />

sprostilo domišljijo in tako se je začelo poigravanje<br />

z okusi in ideja o čokoladnici. Čokolade, ki tukaj<br />

nastajajo, so odraz lokalnega in domačega – stare<br />

preizkušene recepte preoblačijo v čokoladne okuse.<br />

Najboljši dokaz za to so v čokolado preoblečeni<br />

gibanica, domača vina in buče, ki jeseni značilno<br />

okrasijo prekmurske ravnice. Zato izbrani okusi<br />

odražajo domačo pokrajino in nosijo ime Čokoladne<br />

radosti Prekmurja.<br />

Sabrina Mojzer, Lara Kuhar, Amadeja Ilić, Ajša Dobrijevič, Lennon William Samuel,<br />

Mojca Kučan, Tjaša Ozvatič, Nina Kočiš, Alen Prelič<br />

Mentorici: Silvija Sambt, Sonja Tot<br />

65


POSLÜJŠAJ! POGLEDNI! KOUŠTAJ!<br />

Dober den! Smo z OŠ Miška Kranjca, z Velke Polane doma.<br />

»Špela tij si krijva!!!« »Itak… glej jes san v jesen šla po toj Miškovoj pouti, pa me nekaj jako<br />

zmoutilo… sami odrasli… pa san si mijslila, ka bi bilou fajn, ka bi se mi pridrujžilo več takšij kak<br />

san jes…«<br />

»Tak smo v našoj letošnjoj nalogi dali Miškovoj pouti nouvo preobleko… Za nas, mlade!<br />

Organizirali smo enodnevni dogodek, kjer bomo naše turiste popeljali po »Miškovi poti«, le<br />

da smo ji dodali vsebine, ki bodo pritegnile najstnike.<br />

Pot je dolga 15 km, zbrali se bomo ob 9. uri. Seveda pri Miškovi domačiji.<br />

V parku bomo prisluhnili gozdni pravljici o jousi ter si poiskali joušov žalod za srečo na poti.<br />

Popotniki bodo v parku dobili lesene potačeke. Na vsaki od postojank si bodo namreč odtisnili<br />

črko.<br />

Ob potoku Črncu bomo šli … Tako so včasih tudi Miškovi strici »potovali« s svojimi inštrumenti.<br />

Naše pohodnike bodo prav tako spremljali inštrumenti, saj bo z nami potovala odštekana glasbena<br />

skupina Ethnotrip.<br />

No … zaj smo ži pa tü … na gümli pri Saboulovoj iži … tü mo turiste povabili, ka do probali lüščiti kukarco.<br />

Zatou vas mij tüde vabimo, ka sprobate. Lejko van jes pokažen…<br />

Či de van dobro šlo, dubijte žakelček semenske kukarce – trdinke. Doma si jo posadite!<br />

Sledilo bo še več zanimivih postojank. Polanski lošček in čajnica Palčka Polanskoga… Čista čarovnija! In<br />

potem same dobrote pri Copekovem mlinu!<br />

OŠ Miška Kranjca<br />

Velika Polana<br />

Velika Polana 215 b<br />

9225 Velika Polana<br />

T 02 573 58 40<br />

E o-mkvpolana.ms@guest.arnes.si<br />

www.os-velikapolana.si<br />

66


Ste že slišali kak se »ftički ženijo«? Naš Domen bo<br />

predstavil ta običaj. Tu bodo popotniki iskali culico s<br />

»ftičkami«. Tisti, ki jo najde bo lahko pojedel največjo<br />

fičko, ostali pa si bodo razdelili manjše.<br />

Pot nas bo vodila naprej med njivami in ob reki Ledavi<br />

vse do Lendave, mimo kulturnega centra.<br />

Pohodnike bo pred kapelico na lendavskem griču<br />

pričakal Vitez Miha, ki bo na slikovit način predstavil<br />

legendo o Mihaelu Hadiku. Notranjost kapele in čisto<br />

pravo mumijo si bomo tudi ogledali! In potem …<br />

bomo pred kapelico priča pravemu viteškemu dvoboju!<br />

Preizkusili se bodo lahko tudi pohodniki. Ob koncu<br />

bodo poiskali še skodelico s pečatom (črka R).<br />

Za glasbeno ozadje bodo skrbeli naši »mužikaši«<br />

Ethnotrip.<br />

Ste že slišali za Vinarium? Z vrha tega Prekmurskega<br />

Eifelovega stolpa si boste lahko ogledali pot, ki ste jo<br />

prehodili. »Občutek je neverjeten!« je dejala Špela, ko<br />

smo se tudi sami povzpeli in se ozrli proti Miškovi<br />

Polani.<br />

In potem … The end.<br />

Vrhunec potovanja pri Miškovih goricah. Popotniki si<br />

bodo odtisnili na svoj »potaček« še zadnjo črko (P).<br />

Vsi skupaj bomo vzkliknili dobljeno geslo in si<br />

tako čestitali za premagano pot. Tu se bo dobro jedlo,<br />

pilo in po želji tudi plesalo …<br />

Vsakemu turistu bo ostal za spomin potaček<br />

, ki ga bodo lahko tudi uporabili kot podstavek<br />

za skodelico čaja. Tako se bodo lahko doma ob<br />

prijetnem čajnem doživetju spominjali našega<br />

skupnega potovanja.<br />

Seveda si bodo lahko za spomin kupili zgoščenko naše<br />

spremljevalne skupine Ethnotrip. Mladi in mladi po<br />

srcu si bodo ob koncu lahko privoščili še poseben tatu<br />

.<br />

Program<br />

Pridi v Miškovo Polano pa fküper z nami začüjti .<br />

Se ta do Lendave!<br />

8.00 Velika Polana (domačija Miška Kranjca) zbiranje<br />

8.30 Velika Polana (domačija Miška Kranjca) pozdravni nagovor, prizor otrok iz vrtca<br />

9.00 Velika Polana (park Dežela štorkelj) poslušanje pravljice »Kak je jousa gratala guspa«, pečat (črka E)<br />

9.45 Mala Polana (Pomelaj) »lüščenje kukarce«, pogostitev, pečat (črka T)<br />

10.30 Mala Polana (Polanski lošček) gradnja hišk, druženje v palčkovi čajnici<br />

11.00 Mala Polana (Copekov mlin) ogled Copekovega mlina, malica – »pajani krüj«, pečat (črka N)<br />

12.00 Mala Polana (Penovje) iskanje »ftijčk«, pečat (črka O)<br />

13.00 Lendava (Kulturni center) počitek, pečat (črka T)<br />

14.00 Lendavske gorice (Sv. Trojica) vitez Miha, ogled mumije, pečat (črka R)<br />

14.30 Lendavske gorice (Vinska cesta) pogostitev, druženje<br />

15.15 Lendavske gorice (Vinarium) ogled, pečat (črka I)<br />

16.00 Lendavske gorice (Kranjčeva zidanica) vrhunec (črka P), »eat & listen Ethnotrip & dance«<br />

Domen Pucko, Špela Jaklin, Tia Tonkovič, Ajda Iza Ritlop, Lana Marija Kapun Hozjan<br />

Mentorici turističnega podmladka: Natalija Šimon in Andreja Kavaš<br />

67


Izvolite – 100 % Beltinci<br />

Živimo v vasici številnih možnosti. K nenehnemu odkrivanju in raziskovanju le-te nas vabijo<br />

naravne in kulturne znamenitosti, ki se nahajajo v vasi ali v njeni neposredni bližini.<br />

Povezali smo se s številnimi društvi, krajani, občino, organizatorji in prišli na idejo, kako<br />

obogatiti in popestriti dogajanje v okviru že tradicionalnega Folklornega festivala. Pripravili<br />

smo zanimivo ponudbo, naš turistični produkt »mini Beltinci« oz. igrica »Izvolite – 100 %<br />

Beltinci«, ki bo izveden v okviru festivala, v mesecu juliju. Na površinah parka, kjer festival<br />

poteka, smo podmladkarji pripravili nepozabno doživetje v obliki pomanjšanega kraja<br />

Beltincev, kjer obiskovalci skozi igro in z reševanjem posameznih nalog, s pomočjo naših<br />

vodičk, napredujejo po segmentih, skozi katere na edinstven in drug način spoznajo naše<br />

znamenitosti.<br />

Namen naše igre je, da turisti na zabaven način spoznajo naš kraj, da jih izvirno vodimo po<br />

naših biserih, da na površinsko sicer majhnem območju spoznajo vse o kraju – glasbi, kulinariki,<br />

zgodovini, značilnih stavbah (cerkev, granar, grad), katere si lahko po želji ogledajo pozneje<br />

tudi v vsej njihovi originalni lepoti in velikosti. Naš turistični produkt ni tekmovalnega značaja,<br />

je pa edinstveno doživetje, ki simbolično povezuje festival (naša igra ima pet segmentov; vseh pet<br />

segmentov povezuje 47 polj – polj je toliko, kolikor let že poteka festival) in kraj Beltinci, kajti polja<br />

so razvrščena tako da, če jih povežemo (zunanji del), dobimo pomanjšan zemljevid našega kraja<br />

– Beltincev. V sredini dogajanja bo pripravljen tudi kotiček aktivnosti za naše najmlajše obiskovalce;<br />

ob uspešno opravljeni igri bodo igralci/tekmovalci prejeli različne manjše nagrade.<br />

Zakaj bo naše druženje nekaj posebnega? Zato ker tega ni nikjer drugje; ker so naše vodičke unikatne;<br />

ker bo zabavno, zanimivo in poučno, naš turistični produkt pa edinstven.<br />

OŠ Beltinci<br />

Panonska 35/b<br />

9231 Beltinci<br />

T 02 541 31 00<br />

E tajnistvo@osbeltinci.si<br />

ravnatelj@osbeltinci.si<br />

www.osbeltinci.si<br />

68


Program<br />

Kdaj? 47. Folklorni festival, 20.–23. julij 2017; festivalskemu<br />

dogajanju bi se pridružili v soboto, 22. 7. 2017<br />

Kje? Beltinci (del prireditvenega prostora Folklornega<br />

festivala, okolica gradu)<br />

Kaj? Vodenje po kraju<br />

Ciljna skupina? Vsi obiskovalci Folklornega festivala<br />

14.00–14.15 Zbiranje udeležencev<br />

14.15 Pozdrav<br />

14.15–14.30 Vsa potrebna navodila za nemoten potek igre + pripomočki<br />

14.30–15.20<br />

V časovnem terminu sodeluje 20 tekmovalcev, in sicer po 4<br />

tekmovalci v posameznem segmentu – dogovorijo se, kdo bo<br />

v posamezni igri sodeloval (če se tekmovalci med sabo ne<br />

poznajo, vloge določi turistična podmladkarica).<br />

Po 10-tih minutah skupine zamenjajo mesto; igra se konča, ko<br />

skupina opravi pot skozi vseh pet segmentov.<br />

Skupine se menjavajo v smeri urinega kazalca, po 10-tih Vodenje<br />

minutah. Po 50-tih minutah se naše druženje zaključi in takrat »Izvolite – 100 % Beltinci«<br />

se lahko pridruži skupina novih tekmovalcev.<br />

15.20–16.10 (nova skupina tekmovalcev)<br />

16.10–17.00 (nova skupina tekmovalcev)<br />

17.00–17.50 (zadnja skupina tekmovalcev)<br />

Časovno naša igra lahko sprejme 80 tekmovalcev. Če je<br />

tekmovalcev več oz. manj kot 80, se skupine formulirajo glede<br />

na število<br />

17.50–18.00 Zaključek vodenja<br />

Kotiček za najmlajše<br />

Pomislili smo tudi na najmlajše obiskovalce ter jim v središču dogajanja v segmentih pripravili kotiček aktivnosti.<br />

Tu bo prisotna vodička, ki bo z njimi barvala Kvatrine kamenčke, plesala sotiš, pomagala pri risanju znamenitosti …<br />

vse aktivnosti bodo prilagojene njihovi starosti (vključijo se lahko otroci do 8. leta starosti) in sposobnostim. Otroci<br />

so lahko v kotičku aktivnosti le ob prisotnosti vsaj enega od staršev.<br />

V vodenje se lahko prijavijo tudi tekmovalci, ki so telesno ali duševno ovirani in sodelujejo po svojih zmožnostih.<br />

Ana Tivadar, Eva Tivadar, Lara Škalič, Klara Smej, Lea Peterka,<br />

Lea Pozderec, Taya Cmager, Patricija Erjavec; 8. b<br />

Mentorici: Mateja Horvat Duh, prof. slovenščine, Jasmina Štaus Žižek, prof. slovenščine<br />

69


S Šarevčevo slivo v žepu<br />

Poljanska dolina je s svojimi naravnimi in kulturnimi znamenitostmi priljubljena izletniška<br />

točka številnih popotnikov. Obiskovalcem nudi tako vrsto športnih aktivnosti kot možnost<br />

spoznavanja kmečkega načina življenja na turističnih kmetijah z izvrstno kulinariko.<br />

Dolina ne bo razočarala niti tistih obiskovalcev, ki si želijo več kulturne vsebine, saj je njena<br />

ponudba s področja spoznavanja kulturne dediščine izredno bogata.<br />

V letošnjem šolskem letu smo se pri turističnem krožku odločili, da vam predstavimo delček<br />

kulturne dediščine Ivana Tavčarja in njegovo domačijo na Visokem.<br />

V okviru teme Potujem, torej sem smo se podali v čas pred dobrimi stotimi leti, raziskovali<br />

Tavčarjev dvorec in se igrali otroške igre tistega časa.<br />

Program<br />

Potovanje se začne pod Šarevčevo slivo v vasi Hotovlja. Vodiči (člani turističnega krožka)<br />

skupino počakajo na parkirišču in jo odpeljejo do stare Šarevčeve hiše. Goste nagovorita<br />

predstavnika članov turističnega krožka. Povabita jih, da se jima pridružijo na potovanju v<br />

preteklost.<br />

Ko bodo preskočili časovno vrvico, se bodo znašli v obdobju pred stotimi leti. Gostitelja jim na<br />

kratko predstavita značilnosti tistega obdobja in jih povabita na zanimivo potovanje, na katerem se<br />

bodo družili z Ivanom Tavčarjem, odkrivali skrivnosti njegovega dvorca, se igrali stare otroške igre<br />

in poskusili dobrote, ki so jih bili otroci takrat najbolj veseli.<br />

Kako daleč smo?<br />

Začetek poti Cilj Kilometri Čas<br />

Škofja Loka<br />

14 14 min<br />

Kranj Hotovlja<br />

24 26 min<br />

Ljubljana Šarevčeva<br />

38,9 26 min<br />

Maribor sliva<br />

159 1 ura 39 min<br />

Koper 117,5 1 ura 15 min<br />

OŠ Poljane<br />

Poljane 100<br />

4223 Poljane<br />

T 04 50 70 500, 04 51 85 390<br />

E group.oskrpo@guest.arnes.si<br />

www2.arnes.si/~oskrpo1s<br />

70


Tavčarjev pozdrav v narečju<br />

Bog dej, prelubi popotniki! Se me poznate, a ne? Sn<br />

Tavčarju Ivan, po domače Kosmu Ivan. Gledam pa vidm,<br />

de ste hod zmatrani! Kej ne, sej za vam douga pot! Kej, keb<br />

šl h men, na muj dvorc; de mal pomožujema, de'm mal povieste,<br />

čej kej je nouga na vos. Gotov ste lačn, pa žejn, jest<br />

sn pa glih dobu an pehar češp od tastarga Šaruca. Vsak nej<br />

ena uzame, u znak dobrodošlce. Usak po ena, pau pot kje<br />

do dvorca koj bel sladka. Se vondar vieste, de sma tod hod<br />

gostolubn, pa prou usajkga veseli, ke potuje po te naš preliep<br />

dolin.<br />

Ja kej, češpa pa le dejte u varžet, de grema. No le, le … Neč<br />

bat!<br />

Volkalca<br />

Je na Slovenskem priljubljena stara družabna igra. Po<br />

svoji vsebini je vzeta iz pastirskega življenja. Pastirji so<br />

jo poleti, medtem ko so pasli, tudi najpogosteje igrali.<br />

Pozimi je združevala družine ob svečah in topli krušni<br />

peči.<br />

V okolici Poljan se otroci še zdaj radi igrajo različico<br />

volkalce – »fžkalco«, pri kateri za ovce in volkove uporabljajo<br />

fižole v dveh barvah.<br />

Volkalco se lahko igra na več načinov, ta je eden izmed<br />

pogostejših.<br />

1. Potrebujemo 20 ovčk in dva volkova.<br />

2. Igrata dva igralca. Eden vodi ovce, drugi oba volkova.<br />

Po končani prvi igri igralca figure zamenjata.<br />

3. Igro začne igralec, ki ima ovce. Njemu odgovori s<br />

potezo igralec, ki ima oba volkova. Tako imata izmenoma<br />

vsak po eno potezo, pri kateri pomakneta<br />

figuro naprej.<br />

4. Začetni položaj.<br />

5. Ovce je potrebno spraviti s pašnika, na katerem so v<br />

začetku igre, v ogrado. Pri tem volk preži nanje.<br />

6. Ovce se lahko premikajo naprej, levo, desno in diagonalno<br />

v smeri proti ogradi. Volk se lahko giblje<br />

neomejeno v vse smeri in pri tem lahko ovco tudi<br />

požre, če je za njo prazen prostor. Lahko jih požre<br />

tudi več naenkrat.<br />

7. Igra traja toliko časa, dokler niso vse ovce, ki jih<br />

volk ne požre, v ogradi.<br />

8. Zmaga tisti igralec, ki po dveh igrah spravi v ogrado<br />

več ovc.<br />

Tadeja Omejc, Katja Buh, Manca Ravnikar, Sara Robba, 4, r.,<br />

Manca Buh, Gašper Čadež, Lena Grebenc, Ožbej Krek, Eva Križnar, Tilen Mrak, Maja Peternel,<br />

Lejla Vita Rihtaršič, Nina Šink, Tia Zorko, Taja Lesjak, David Omejc, 5. r<br />

Mentorice: Mojca Veber, prof., Mirjam Rožič Pfajfar, prof., Bernarda Pintar, prof.<br />

71


Do Linhartove šifre<br />

Radovljico, ki je tudi sicer znana turistična destinacija domačih in tujih turistov, na leto obišče<br />

več kot 50. 000 domačih in tujih turistov.<br />

Ja, kar precej zanimanja je za našo Radol'co. Naše mesto tako obišče tudi precej družin z<br />

manjšimi in večjimi otroki. Prav ti zdolgočaseni najstniki, ki se nekako »pod prisilo« znajdejo<br />

pri nas, so naša ciljna skupina. Zakaj bi se dolgočasili in viseli na internetu, če lahko počnejo<br />

nekaj drugačnega? Tako smo prišli na idejo, da bi bilo zelo zanimivo ustvariti »potovanje«<br />

po Radovljici, po kateri bi jih vodilo reševanje različnih ugank. Tudi starši najstnikov,<br />

seveda tudi mlajših otrok, ki skupaj pridejo k nam kot turisti, bi bili v tem primeru zadovoljni<br />

– njihovi otroci bi počeli nekaj pametnega in še oni bi se lahko priključili ter z njimi aktivno<br />

preživljali počitnice. Na ta način bi se krepile tako pomembne vezi med starši in otroki, za katere<br />

v naglici današnjega vsakdanjika velikokrat nimamo časa.<br />

Ker članicam turističnega krožka ni tuja knjiga in pravzaprav zelo rade posegamo po njih, se je<br />

porodila zamisel, da naše potepanje po Radovljici poimenujemo »Do Linhartove šifre«.<br />

OŠ A. T. Linharta<br />

Radovljica<br />

Kranjska cesta 27<br />

4240 Radovljica<br />

T 04 533 75 00<br />

E o-atlr.kr@guest.arnes.si<br />

www.os-atl.si<br />

72


Izvedba dejavnosti<br />

• Dejavnost lahko poteka individualno, v parih ali<br />

manjših skupinah (do 5 oseb).<br />

• Čas dejavnosti je odvisen od hitrosti reševanja nalog.<br />

• Dejavnost se v posameznem dnevu začne ob 9.00 in<br />

zaključi najkasneje ob 13.00.<br />

• Organizator pozdravi vse udeležence.<br />

• Udeležencem razložimo natančna navodila o poteku<br />

dneva.<br />

(začetek in konec poti je na isti točki, vmes udeleženci<br />

»potujejo« s pomočjo zemljevida in namigov na<br />

posameznih točkah, ob morebitnih težavah pri reševanju<br />

nalog, se lahko obrnejo na organizatorja, ki je<br />

prisoten na kontrolnih točkah.)<br />

• Malica – na cilju tekmovalci dobijo Linhartovo pecivo,<br />

ki so ga pripravili ob reševanju 1. naloge.<br />

• Proga poteka v celoti po urejenih poteh.<br />

• Vsi udeleženci dobijo zemljevid poti.<br />

• Stroški udeležencev – udeležencem se zaračuna cena<br />

malice (cena materiala, potrebnega za peko).<br />

• Varnost tekmovalcev – ker tekmovalci prečkajo cesto,<br />

jih opozorimo na pravila za varno ravnanje v<br />

prometu.<br />

Ena izmed nalog na naši poti:<br />

Izmeri velikost najmanjše Linhartove silhuete s priloženim<br />

ravnilom in to število vstavi v enačbo. Dobil boš<br />

število, ki bo odklenilo ključavnico na kolesu, kar ti bo<br />

omogočilo hitrejše potovanje.<br />

V računu je to število označeno s črko X!<br />

((((((X + 13 + 26) • 0,5) + 37) • 0,5 ) • 4) + 158 ) • 2 =<br />

<br />

cm1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19<br />

Nina Breznik, 8. b, Rocio Dowhyj, 8. b, Maja Humerca Šolar, 8. b, Ana Rogač, 9. a, Teja Lana Rupel, 9. a<br />

Linda Koblar Sales, 8. b, Alea Šuklje Hadžič, 8. b, Rebeka Žurman, 8. b<br />

Mentorice: Irena Filipič; profesorica španščine in zgodovine<br />

Metka Pristov; profesorica geografije in zgodovine, Alja Štendler; profesorica angleščine<br />

73


Gor na poti nismo<br />

napoti<br />

Program vsebuje spoznavanje naravnih in kulturnih znamenitosti tematske poti: oglarsko<br />

kopo na Gorjušah, Zoisovo kočo na Gorjušah, gorjuške fajfe, razglednik na Hemin plavž,<br />

župnišče z Vodnikovo spominsko ploščo na Koprivniku, Vodnikov razglednik in rojstno<br />

hišo Luka Korošca – enega od štirih srčnih mož; ter predvsem družabne dejavnosti, ki bodo<br />

potekale ob oglarski kopi prvi dan. Program je primeren za fizično aktivne, predvsem za naše<br />

vrstnike – najstnike in malo starejše. Program bo prilagojen tako za skupine domačih mladih<br />

turistov kot tudi tujih, saj bomo pripravili eno različico programa v angleškem jeziku.<br />

Program doživetij bomo izvajali v jesenskem času (meseca septembra), ko se bomo z<br />

izvedbo priključili kar trem že uveljavljenim lokalnim dogodkom, ki potekajo istočasno:<br />

• postavljanje kope na Gorjušah (organizatorji: lokalni ljubitelji ohranjanja tradicionalnih<br />

obrti in običajev – Pokljuški oglarji),<br />

• Vodnikovi dnevi (organizator: Krajevna skupnost Koprivnik-Gorjuše),<br />

• Dnevi pohodništva v Bohinju (organizator: zavod Turizem Bohinj).<br />

Prvi dan doživetij se bo odvijal ob oglarski kopi na Spodnjih Gorjušah, kjer bomo kot oglarji<br />

poskrbeli za vodeno, a vendarle sproščeno druženje. Spoznavne igre, risanje z ogljem, spopadanje<br />

z zabavnimi izzivi in nalogami v skupinah, medsebojno spoznavanje udeležencev, karaoke, kurjenje<br />

ognja, peka prest po Vodnikovem receptu … in še kaj … bo prijeten začetek dvodnevnega programa<br />

doživetij. Noč bodo obiskovalci preživeli v naravnem, avtentičnem okolju – na bližnjih »svislih«<br />

(seniku), kjer bodo v taborniškem duhu začutili prostor in njegove značilnosti.<br />

Po poti vas bomo vodili učenci v vlogah pomembnih osebnosti obdobja razsvetljenstva, npr. Valentin<br />

Vodnik, Žiga Zois, Luka Korošec in izdelovalec fajf. Prek zanimivih nalog in izzivov, ki jih bodo morali<br />

turisti opravljati in reševati v skupinah v času dvodnevnega programa na tematski poti, bodo »posebni«<br />

turistični vodniki predstavljali zgodovino na zanimiv in ustvarjalen način.<br />

OŠ dr. Janeza<br />

Mencingerja<br />

Bohinjska Bistrica<br />

Savska 10<br />

4264 Bohinjska Bistrica<br />

T 04 577 00 00<br />

E osbohinj@osbohinj.si<br />

www.osbohinj.si<br />

74


1. dan (petek, 8. 9. 2017)<br />

16.00<br />

Zbor udeležencev na kraju ob kopi, spoznavanje udeležencev, namestitev in risanje<br />

z ogljem<br />

Spodnje Gorjuše (Na Potoku)<br />

19.00 Kurjenje ognja ob kopi, predstavitev, igre in kulinarična delavnica, karaoke … Spodnje Gorjuše<br />

2. dan (sobota, 9. 9. 2017)<br />

8.00 Zajtrk – počivališče ob oglarski kopi Spodnje Gorjuše<br />

8.30 Odprava na tematsko pot – začetek ob oglarski kopi Spodnje Gorjuše<br />

9.00 Zoisova koča – naloga Spodnje Gorjuše<br />

9.30 Gorjuške fajfe – delavnica Spodnje Gorjuše<br />

10.00 Razglednik na Hemin plavž – izziv Spodnje Gorjuše<br />

10.30 Župnišče – Vodnikova spominska plošča – izziv Koprivnik<br />

11.00 Vodnikov razglednik – naloga Koprivnik<br />

11.30<br />

Vrnitev k oglarski kopi – zaključek dvodnevnega programa, razglasitev zmagovalnih<br />

skupin in podelitev simboličnih nagrad<br />

Spodnje Gorjuše<br />

Dvodnevni program, ki temelji na opisani tematski<br />

poti, bomo vodili učenci v vlogah pomembnih<br />

osebnosti obdobja razsvetljenstva, ki smo jih že<br />

predstavili, npr. Valentin Vodnik, Žiga Zois, Luka<br />

Korošec in izdelovalec fajf. Prek zanimivih nalog in<br />

izzivov, ki jih bodo morali turisti opravljati in reševati<br />

v skupinah v času dvodnevnega programa na tematski<br />

poti, bomo »posebni« turistični vodniki predstavljali<br />

zgodovino na zanimiv in ustvarjalen način.<br />

Prvi dan doživetij se bo odvijal ob oglarski kopi na<br />

Spodnjih Gorjušah, kjer bomo kot oglarji poskrbeli<br />

za vodeno, a vendarle sproščeno druženje. Spoznavne<br />

igre, risanje z ogljem, spopadanje z zabavnimi izzivi<br />

in nalogami v skupinah, medsebojno spoznavanje<br />

udeležencev, karaoke, kurjenje ognja, peka prest<br />

po Vodnikovem receptu … in še kaj … bo prijeten<br />

začetek dvodnevnega programa doživetij. Noč bodo<br />

obiskovalci preživeli v naravnem, avtentičnem okolju –<br />

na bližnjih »svislih« (seniku), kjer bodo v taborniškem<br />

duhu začutili prostor in njegove značilnosti.<br />

Panoramski pogled na tematsko pot z označenimi točkami poti<br />

Avtorica: Liza Marcela Kunstelj<br />

Aljaž Rožič, Liza Marcela Kunstelj, Urban Stare, Neža Sušel, Melisa Oblak, Branko Vranješ,<br />

Bernard Zupanc, Jošt Strgar, Arta Durmishi, Manja Zupanc, Urška Napotnik, Nuša Pekovec – 9. r.<br />

Varja Titova, Tinkara Bajrič – 8. r.<br />

Tina Bučar, Nik Prešeren, Maja Rozman, Gašper Cerkovnik, Miha Gumzej,<br />

Larisa Bučar, Taisia Nenarokov, Jakob Pintar – 7. r.<br />

Mentorice: Urška Repinc, Marija Helena Logar, Monika Zupanc, Urška Beznik<br />

75


Zmagovalno potovanje<br />

po Zgornjesavski dolini<br />

Zgornjesavska dolina je poznana po celi Sloveniji in tudi izven njenih meja. V vseh letnih časih<br />

privablja številne turiste. Zakaj ne bi prišli k nam tudi devetošolci na svoj zaključni izlet?<br />

Naš turistični proizvod je dvodnevni zaključni izlet za devetošolce, poln adrenalinskih dogodivščin,<br />

novih izkušenj in znanj. Tisti, ki boste potovali z nami, boste izvedeli, zakaj ima<br />

Mojstrana Trg olimpijcev, v čem je svetovna posebnost Peričnika, zakaj stoji na Dovjem spomenik<br />

Jakobu Aljažu in kam kaže s svojo roko. Slišali boste legendo o Ledencu in zakaj se je<br />

Kranjska Gora včasih imenovala Borovška vas. Skupaj se bomo spustili po poletnem sankališču<br />

Besna Pehta in toboganu Bedančeva drča. Zabavali se bomo v čudoviti okolici jezera Jasna<br />

in prenočili v hostlu Barovc. V Podkorenu se bomo bali parkeljnov, v Zelencih pa navduševali<br />

nad čudovitimi barvami narave. V Ratečah se bo pred našimi očmi odvil mini Vaški dan, v<br />

Planici pa bomo dokazali, da smo tako pogumni kot naši orli, saj bomo preleteli letalnico in postali<br />

junaki Planice.<br />

Vsak izletnik bo domov odšel s spominkom – slikami iz kock. Pri vsaki znamenitosti boste dobili<br />

majhno kocko in ko boste v Planici vse te kocke sestavili, boste dobili krasne slike naših krajev.<br />

Kocke bodo v škatli, na kateri bo razredna fotografija, ki jo bomo posneli ob jezeru Jasna. Tako bo to<br />

lep spomin na osnovnošolske dni, sošolce in sošolke ter na Zmagovalno potovanje po Zgornjesavski<br />

dolini.<br />

OŠ Josipa Vandota<br />

Koroška ulica 12<br />

4280 Kranjska Gora<br />

T 04 58 84 850<br />

E osjvkg.tajnistvo@siol.net<br />

www.osjv-kranjskagora.si<br />

76


Program<br />

1. dan<br />

10.00 Zbor na Trgu olimpijcev v Mojstrani in uvodni pozdrav, informacije<br />

10.30 Hoja do Peričnika<br />

11.30 Slap Peričnik<br />

12.00 Hoja do vasi Dovje<br />

13.15 Spomenik Jakobu Aljažu<br />

13.35 Vožnja z avtobusom do Gozd Martuljka<br />

13.50 Legenda o Ledencu<br />

14.10 Kosilo v gostilni Jožica<br />

15.10 Vožnja z avtobusom do Kranjske gore<br />

15.20 Sprehod po Kranjski gori<br />

15.45 Poletno sankališče Besna Pehta in tobogan Bedančeva drča<br />

17.00 Prosto za ogled Kranjske gore, nakupovanje in kakšen prigrizek<br />

18.00 Zbor na trgu na Gorici<br />

18.15 Hoja do jezera Jasna<br />

18.30 Namestitev in prosti čas<br />

19.30 Zgodbica ob jezeru Jasna<br />

20.30 Ples in družabne igre<br />

22.30 Priprava na nočni počitek<br />

23.00 Spanje<br />

2. dan<br />

8.00 Bujenje<br />

8.15 Jutranja telovadba<br />

8.30 Zajtrk<br />

9.15 Priprava na nadaljevanje izleta<br />

9.30 Aktivnosti ob jezeru Jasna<br />

10.30 Vožnja z avtobusom v Podkoren<br />

10.45 Podkoren<br />

11.00 Hoja do Zelencev<br />

11.30 Zelenci<br />

11.50 Vožnja z avtobusom do Rateč<br />

12.00 Vaški dan v Ratečah<br />

13.00 Kosilo v gostišču Pri žerjavu<br />

14.00 Vožnja z avtobusom do Planice<br />

14.15 Obisk planiškega muzeja<br />

15.00 Zipline<br />

16.30 Zaključek izleta<br />

Devetošolci, se vidimo na Zmagovalnem potovanju po<br />

Zgornjesavski dolini.<br />

Maja Brlogar, Urban Dereani, Alja Ivančič, Kaja Kerštajn, Ines Kolarič, Nika Komac,<br />

Iza Košir, Gaja Lahajnar, Danaja Lavtižar, Neža Lavtižar, Patricija Lavtižar, Erik Markelj,<br />

Jerneja Peternel, Ema Robič, Andrada Maria Šmehil, Medeja Troha<br />

Mentorici: Petra Berčič, Helena Smolej<br />

77


Vražji Tržič<br />

V nalogi Vražji Tržič smo pripravili program, ki je namenjen predvsem športni zabavi v naravi.<br />

Združuje gibanje na svežem zraku in poznavanje naravnih in kulturnih znamenitosti<br />

Tržiča.<br />

Mesto Tržič je bogato z naravno in s kulturno dediščino, polno športnega duha in uspešnih<br />

športnikov. V nalogi smo tako želeli obiskovalce privabiti v adrenalinsko okolico in samo<br />

mesto Tržič. Na poti bo obiskovalce spremljal tržiški Vragec, ki bo skakal s padalom s Kriške<br />

gore, hodil po Poti treh zvonov, se z gorskim kolesom spustil po »graničarski poti« z Zelenice<br />

in se skrival po Tržiču.<br />

Kdo sploh je tržiški Vragec?<br />

Je vragec, ki se je prikradel v Tržič in se nad njim zelo navdušil. Svoje navdušenje želi deliti z<br />

drugimi ljudmi. Svoje vtise objavlja na spletnih omrežjih. In vragec nam bo pomagal obiskovalce<br />

tržiških lepot in adrenalina popeljati še v staro mestno jedro Tržiča, ki je kljub svoji raznolikosti<br />

in lepoti, premalo obiskan.<br />

OŠ Križe<br />

Cesta Kokrškega odreda 16<br />

4294 Križe<br />

T 04 59 51 100<br />

E tajnistvo@oskrize.si<br />

www.oskrize.si<br />

78


Program<br />

• Spust s padalom s Kriške gore ali iz vasi Gozd<br />

Kriška gora in Gozd sta priljubljeni izletniški točki nad<br />

Križami pri Tržiču. Do vzletišča se udeleženci podajo<br />

skupaj z učenci OŠ Križe ter vodniki KJP Luftar. Vas Gozd<br />

je dostopna z avti, na Kriško goro pa se povzpnemo peš<br />

(1,5 ure zmerne hoje). Lepo je spoznati naravo še drugače.<br />

Razgled je čudovit, občutki pri spustu pa so enkratni.<br />

• Gorsko kolesarjenje z Zelenice – graničarska pot<br />

Zelenica je pozimi raj za turne smučarje, poleti pa je<br />

nadvse privlačna za številne pohodnike. Graničarska pot<br />

se skriva v bukovem gozdu pod grebenom Ljubeljščice in<br />

je prava poslastica tudi za najbolj izkušene jedce strmin.<br />

Namenjena je kolesarjem, ki imajo radi adrenalinsko<br />

gorsko kolesarjenje in so izkušeni.<br />

• Po Poti treh zvonov malo drugače<br />

Pot treh zvonov je nezahtevna pot primerna za vse<br />

starosti. Dolga je približno 9 kilometrov. Idejo za pot so<br />

dobili domačini Žiganje vasi, ki so pred leti na cerkvi Sv.<br />

Urha zamenjali tri zvonove. Da ne bi starih zavrgli, so<br />

se domislili, da bi z njimi označili pot. Bili so preveliki,<br />

zato so jih zamenjali z manjšimi in od tod ideja Pot treh<br />

zvonov. Na poti najdemo dva trim poligona opremljena za<br />

rekreacijo celega telesa. Na pot se lahko odpravite tudi s<br />

treking ali z gorskim kolesom.<br />

Naša ideja pa je, da bi se na pot odpravili z gingerji –<br />

električnimi skiroji, ki si jih obiskovalci lahko izposodijo.<br />

Za izposojo poskrbi družina Meglič.<br />

• Iskanje tržiškega Vragca v starem mestnem jedru<br />

Ljudje hodijo po Tržiču in okolici in spoznavajo<br />

znamenitosti. Vragci se skrivajo v mestnem jedru.<br />

Udeleženci jih poiščejo s pomočjo koordinat. Pri vsaki<br />

znamenitosti so učenci OŠ Križe, ki udeležencem delijo<br />

štampiljke in jih vodijo.<br />

Našega Vražička boste našli:<br />

• na instagramu: postavili smo Instagram<br />

vrazji_trzic. Zbrali smo slike in posnetke, ki<br />

vabijo v Tržič.<br />

• v videu: naredili smo promocijski video, ki<br />

služi turistični promociji<br />

• v družabni igri: sestavili smo promocijsko<br />

družabno igro.<br />

Vražji Tržič<br />

Kdaj: maj, junij, september in oktober,<br />

zadnja sobota v mesecu<br />

Kje: Tržič z okolico<br />

Kaj: • spust s padalom s Kriške gore ali<br />

iz vasi Gozd<br />

• gorsko kolesarjenje z Zelenice –<br />

graničarska pot<br />

• po Poti treh zvonov malo drugače<br />

Kako: adrenalinsko<br />

Dobimo se pred TPIC Tržič ob 8.00<br />

Informacije:<br />

www.oskrize.si ali www.visit-trzic.com<br />

David Studen, Maja Ninić, Ana Ćosić, Alja Zara Draksler, Hana Dolinar, Neja Čadež,<br />

Eva Maja Pešak, Hana Doles, Tia Škrjanc, Tinkara Roblek, Jera Troha, Leonard Draginc, Jan Meglič, Iva Bostič,<br />

Lana Dolžan, Amber M. Thompson, Maja Ribnikar, Anja Krničar, Ajda Bizjak, Sara Knep<br />

Mentorici: Betka Potočnik in Katja Konjar Ravnateljica: Erna Meglič<br />

79


Turistična tržnica sejem<br />

NATOUR Alpe-Adria 2017<br />

80<br />

Ljubljana 1. februar 2017<br />

Šolski center za pošto, ekonomijo<br />

in telekomunikacije Ljubljana Skriti med hribi<br />

Srednja poklicna in strokovna<br />

šola Bežigrad - Ljubljana Dolenjski biser Viride Visconti<br />

Srednja šola za farmacijo,<br />

kozmetiko in zdravstvo Ljubljana Pot kamnita z arniko prekrita<br />

Srednja šola za farmacijo,<br />

kozmetiko in zdravstvo Ljubljana Po Ribn'ški bajki<br />

VIZ Višnja Gora Pohod jelenov<br />

Srednja šola Zagorje Z vlakom pustolovščini naproti<br />

Srednja šola za gostinstvo in<br />

turizem Maribor Aktivna Štajerska<br />

Srednja šola za gostinstvo in<br />

turizem Maribor Ni je zabave, brez reke Drave<br />

Srednja šola Slovenska Bistrica Z bicikli in Attemsi<br />

Šolski center Slovenj Gradec,<br />

Srednja šola Slovenj Gradec in<br />

Muta Slovenski endemiti<br />

Šolski center Slovenj Gradec,<br />

Srednja šola Slovenj Gradec in<br />

Muta Grta pa dovta po Koroški<br />

Srednja šola za gostinstvo in<br />

turizem Celje Stolp ljubezni<br />

Srednja šola za gostinstvo in<br />

turizem Celje Dežela hmelja in piva<br />

Šolski center Velenje,<br />

Šola za storitvene dejavnosti Storybuilding: sestavi zgodbo o Velenju!<br />

Šolski center Velenje,<br />

Šola za storitvene dejavnosti Pet z'mn u Luče<br />

Šolski center Kranj,<br />

Srednja ekonomska, storitvena in<br />

gradbena šola Z vlakom okoli Alp<br />

Gimnazija Franceta Prešerna<br />

Kranj Prešerno in pustolovsko po Gorenjski<br />

Srednja gostinska in turistična<br />

šola Radovljica Raziskovanje Bohinja in planšarjenja<br />

Srednja gostinska in turistična<br />

šola Radovljica Spoznajmo se na drugačen način<br />

Šolski center Nova Gorica,<br />

Srednja ekonomska in<br />

trgovska šola Nova Gorica Bovško doživetje<br />

Šolski center Nova Gorica,<br />

Srednja ekonomska in<br />

trgovska šola Nova Gorica Travel@GO


Srednja ekonomsko poslovna<br />

šola Koper<br />

Srednja ekonomsko poslovna<br />

šola Koper<br />

Šolski center Srečka Kosovela<br />

Sežana, Gimnazija in<br />

ekonomska šola<br />

Srednja gozdarska in lesarska<br />

šola Postojna<br />

Srednja šola Izola<br />

Grm Novo mesto – center<br />

biotehnike in turizma,<br />

Srednja šola za<br />

gostinstvo in turizem<br />

Grm Novo mesto – center<br />

biotehnike in turizma,<br />

Srednja šola za<br />

gostinstvo in turizem<br />

Ekonomska šola Novo mesto,<br />

Višja strokovna šola<br />

Ekonomska in trgovska šola<br />

Brežice<br />

Ekonomska in trgovska šola<br />

Brežice<br />

Ekonomska šola Murska Sobota<br />

Srednja šola za gostinstvo in<br />

turizem Radenci<br />

Tehniški zavod s slovenskim<br />

učnim jezikom – smer turizem,<br />

Gorica, Italija<br />

Javna ustanova Srednješkolski<br />

centar Petar Kočić, Zvornik, BIH<br />

Javna ustanova Srednješkolski<br />

centar Petar Kočić, Zvornik, BIH<br />

Ugostiteljsko-turistička škola<br />

sa domom učenika,<br />

Vrnjačka Banja, Srbija<br />

Srednja stručna škola<br />

dr. Radivoj Uvalić, Bačka Palanka,<br />

Srbija<br />

Javna ustanova Srednja mješovita<br />

škola Ivan Goran Kovačić,<br />

Herceg Novi, Črna Gora<br />

Giro D'Istra<br />

50 odtenkov Istre<br />

eKras<br />

Začuti gozd<br />

Očem skriti zakladi Izole<br />

Z mladimi vodniki med znane Novomeščane<br />

S timskim duhom do uspeha<br />

Belokranjsko izročilo<br />

Najmanjše mesto za največja doživetja<br />

How - how day<br />

Malo gor, malo dol<br />

Potep za lepši dan<br />

Moja meja<br />

Zvornički izvori vode<br />

Turistički potencijali grada Zvornika<br />

Leto u ritmu muzike<br />

Gde Dunav ljubi nebo<br />

I travel so I am<br />

81


Ni je zabave brez reke<br />

Drave<br />

Program potovanja smo pripravili za skupino mladih, ki v turističnem programu iščejo<br />

doživetje, pestrost kulinarike in družabnost. Program se lahko izvaja spomladi, poleti in<br />

začetek jeseni, seveda je odvisno tudi od vremena. Program je namenjen mladim, zato smo<br />

se odločili, da v okolici reke Drave poiščemo stvari, ki privlačijo mlade. Našli smo polno<br />

zanimivih točk, ki so polne dogodivščin, zabave in celo adrenalina. Obiskali bomo Maribor,<br />

Falo, Vrhov Dol in Vurberk. Potovali bomo z avtobusom in majhen del poti s splavom.<br />

Potovanje je primerno tudi za gluhe in slepe, saj jih bo spremljal strokovno usposobljen<br />

vodnik, ki je vešč znakovnega jezika in senzoričnega vodenja.<br />

1. dan<br />

Na izlet se bomo odpravili v jutranjih urah iz glavne avtobusne postaje na Mlinski ulici 1, v<br />

Mariboru. Začeli bomo s spoznavanjem Maribora in znamenitosti v mestu. Po vodenju se bomo<br />

z avtobusom zapeljali ob reki Dravi vse do kraja Fala, kjer leži prečudovit srednjeveški grad Fala.<br />

Tukaj bomo tudi izkusili srednjeveško življenje vse od oblek do kulinarike. Nedaleč stran leži tudi<br />

hidroelektrarna Fala v kateri se nahaja muzej HE Fala. Nato se bomo z avtobusom odpeljali do<br />

Meranovega, kjer bomo degustirali pet različnih vin. Ko si malo odpočijemo ob prečudovitem pogledu<br />

na naravo, nas bo avtobus odpeljal do hostla Pekarna, kjer si bomo malo odpočili in imeli nekaj prostega<br />

časa, nato pa se bomo odpravili na pohod z baklami na Mariborski hrib Piramida, kjer bomo imeli tudi<br />

večerjo in animacijo. V večernih urah se bomo odpravili nazaj v hostel.<br />

Srednja šola za<br />

gostinstvo in turizem<br />

Maribor<br />

T 02 235 00 10<br />

E ss.gtmb@guest.arnes.si<br />

www.ssgt-mb.si<br />

82


2. dan<br />

Zgodaj zjutraj se bomo sladkali s tradicionalnim<br />

slovenskim zajtrkom. Ko se najemo pa je čas, da se<br />

malce razgibamo in se odpravimo na sprehod od<br />

Hiše stare trte in do Koblarjevega zaliva po splavarski<br />

učni poti, ki poteka ob reki Dravi. Od Koblarjevega<br />

zaliva nas splav zapelje vse do Lenta, od koder pa<br />

se z avtobusom odpravimo v Vurberk. V Vurberku<br />

bomo obiskali grad Vurberk in imeli tudi malico, da<br />

bomo imeli dovolj moči za Pustolovski park Vurberk<br />

v katerem bomo premagali strah pred višino. Od<br />

pustolovskega parka pa se bomo z avtobusom odpravili<br />

nazaj v Maribor kjer se bomo poslovili polni lepih<br />

spominov in novih doživetij.<br />

Najbolj pa želimo izpostaviti grad Fala. Lastnik<br />

Falskega gradu, M. Maximilian Slavič, nas je nad<br />

gradom zelo navdušil. Menimo, da bi si grad moral<br />

vsakdo ogledati in v njem izkusiti srednjeveško<br />

življenje.<br />

Vožnja skupaj: (2 dni) – cca. 2 h 30 min<br />

Hoja skupaj: (2 dni) – cca. 8 h<br />

Skupni kilometri: (2 dni) – cca. 50 km<br />

Zemljevid poti<br />

Aja Jesenik, Eva Kovačič, Patricija Erhatič<br />

Mentorja: Bojana Korez, Andrej Purgaj<br />

83


Grta pa dovta po<br />

Koroški<br />

»Grta pa dovta po Koroški«, poletna adrenalinska pravljica na Koroškem<br />

Ljudje vse bolj potujejo z namenom doživljati avtentičnost krajev in območij, pri čemer<br />

spoznavajo njihovo naravno, kulturno, etnološko, gastronomsko dediščino in gostoljubnost<br />

prebivalcev. Mladi popotnik v današnjem času na svojih potovanjih v turističnem smislu<br />

postaja vse bolj zahteven, ekološko osveščen in trajnostno usmerjen. Pripravljen se je vedno<br />

bolj posvetiti na eni strani iskanju vsebin, polnih adrenalinskih doživetij in zabave ter na<br />

drugi strani odkrivanju avtentičnosti in lokalnih zgodb, ki mu bodo ostale v spominu še dolgo<br />

potem, ko se bo vrnil v domači kraj.<br />

V naši nalogi smo predstavili potenciale in možnosti, kako bolje izkoristiti čudovito zeleno<br />

naravo, kulturno zgodovinske znamenitosti in raznovrstno domačo kulinariko, da bi le-ti lahko<br />

predstavljali tudi drugačnost v ponudbi raznovrstnih aktivnostih za mlade, ki danes prihajajo ali<br />

pa bodo v prihodnje prihajali na Koroško.<br />

Menimo, da mladi iz Slovenije in tudi od drugod slabo poznajo to regijo. Zato želimo z našimi<br />

predlogi pritegniti zanimanje in obisk tudi tistih mladih obiskovalcev, ki pričakujejo in hrepenijo<br />

po aktivnem in čim bolj sproščenem preživljanju prostega časa. Da bi naloga dobila raziskovalni<br />

pridih, smo izvedli anketo med mladimi po različnih regijah po Sloveniji in več intervjujev s<br />

ponudniki turističnih storitev. Po pregledu virov in literature ter opravljenem terenskem raziskovanju<br />

je bil čas za razvijanje in predlaganje naših idej. Tako je nastal turistični produkt »Grta pa dovta po<br />

Koroški«, ki mlade popelje na nepozabna doživetja na Koroškem skozi vse štiri letne čase. Posebno<br />

mesto v nalogi smo dali tridnevnemu programu z naslovom Poletna adrenalinska pravljica na<br />

Koroškem.<br />

Šolski center Slovenj<br />

Gradec, Srednja šola<br />

Slovenj Gradec<br />

in Muta<br />

Koroška ulica 11<br />

2380 Slovenj Gradec<br />

T 02 884 65 00<br />

E tajnistvo@sc-sg.si<br />

www.sc-sg.net<br />

84


Koroška je pokrajina, ki poleg svoje lepe narave, pestre<br />

kulturne dediščine in odlične domače košte lahko<br />

predstavlja tudi drugačnost v ponudbi raznovrstnih<br />

aktivnostih za mlade. Naša ideja je tridnevni<br />

turistični produkt, kako lahko mladi aktivno in čim<br />

bolj sproščeno preživijo prosti čas na Koroškem.<br />

Poletna adrenalinska pravljica na Koroškem vsebuje<br />

nekaj, česar mladi ne doživijo vsak dan. Je program,<br />

poln adrenalinskih doživetij, saj vključuje veliko<br />

kolesarjenja, pohodništva, lokostrelstva, plezanja<br />

ter drugih adrenalinskih zanimivosti, kot so<br />

avanturistična vožnja v vagonih v podzemlje rudnika<br />

Mežica, vožnja s kolesi in kajaki v rovih samega<br />

osrčje Pece pa tandemski skok in adrenalinska vožnja<br />

z letalom. Vsak dan se bo pokušala tudi koroška<br />

»košta«, ki bo razvajala še tako zahtevne kulinarične<br />

sladokusce. Na zanimiv in privlačen način bo<br />

predstavljena tudi bogata doživljajska naravna in<br />

kulturna dediščina koroških krajev.<br />

Program<br />

1. dan<br />

9.45 Sprejem na avtobusni postaji v Slovenj Gradcu<br />

Vožnja na Rahtel (na avtobusu pozdrav in<br />

9.55<br />

predstavitev izvedbe tridnevnega programa)<br />

10.10 Skok z jadralnim padalom<br />

11. 30 Vožnja do Slovenj Gradca<br />

11. 40 Kolesarjenje do Podgorja pri Slovenj Gradcu<br />

12. 20 Kosilo v gostilni Bučinek<br />

13. 15 Kolesarjenje do Slovenj Gradca<br />

13. 50 Vožnja z avtobusom do Mežice<br />

Ogled rudnika Mežica: vožnja s kajaki v rovih<br />

14. 30 podzemlja Pece, kolesarjenje po podzemlju Pece in<br />

ogled muzejskih zbirk<br />

Vožnja z avtobusom do Gostilne Lečnik na Ravnah na<br />

18. 00<br />

Koroškem<br />

18. 35 Večerja v gostilni Lečnik<br />

20.00 Nočitev v Punklu, sprostitev v okoliških barih in lokalih<br />

2. dan<br />

9.00 Bujenje<br />

9.00 Zajtrk v Punklu, pospravljanje sob in prtljage<br />

10.00 Vožnja do CŠOD Ajda v Libeliče<br />

Plezanje po plezalni steni Ajda / lokostrelstvo /<br />

10.30<br />

druge športne aktivnosti<br />

12.30 Peš do izletniške kmetije Buč<br />

12.40 Kosilo na turistični kmetiji Buč<br />

Ogled znamenitosti vas Libeliče, adrenalinski polet,<br />

14.30<br />

po želji tandemski skok<br />

17.30 Vožnja do Slovenj Gradca, vrnitev domov<br />

Tandemski skok in adrenalinska<br />

vožnja z letalom družbe Aviofun<br />

Družba AVIOFUN d. o. o. je bila ustanovljena leta<br />

2005 kot malo podjetje z namenom nudenja panoramskih<br />

letov in letalske šole. Sčasoma se je začelo podjetje<br />

razvijati in samo podjetje je začelo nuditi še skoke<br />

s padalom, adrenalinske polete ter prevažanje oseb<br />

in stvari. Podjetje Aviofun ima sedež v majhnem kraju<br />

Libeliče, kjer se te storitve najpogosteje opravljajo.<br />

Sprva je podjetje poslovalo tudi na letališču v Slovenj<br />

Gradcu, danes pa lahko opravljajo njihove storitve še<br />

v Bovcu, Velenju, Murski Soboti, Mariboru, Portorožu<br />

in Libeličah. Glavni cilji te družbe in njenih zaposlenih<br />

je, izpolniti želje in pričakovanja strank, zato so storitve<br />

in proizvodi opravljeni po predpisanih kakovostnih<br />

standardih, ki jim zagotavljajo varnost in kvaliteto.<br />

Špela Cehner, Neža Knuplež, Denis Razgoršek, Klemen Smolar<br />

Mentorja: Mateja Gorišek, Roman Založnik<br />

85


Pet z’mn u Luče<br />

V nalogi smo obiskovalcem želele približati Luče, saj je v kraju veliko naravnih in kulturnih<br />

lepot.<br />

Oblikovale smo turistično ponudbo, Pet z’mn u Luče, ki obiskovalce s telefonsko aplikacijo<br />

popelje na kolesarski izlet po Lučah in okolici.<br />

Izlet ima zaradi pestrosti pokrajine Luč in Podvolovjeka ter animacijskih aktivnosti<br />

turističnih vodnikov ob poti visoko doživljajsko vrednost. Obiskovalce spremljajo lokalni<br />

junaki iz legend: žalik žene, velikan z loncem in ajdovska deklica; obiskovalci se pri tem tudi<br />

okrepčajo z izvirsko vodo, savinjskim želodcem in obrnjenikom.<br />

Ponudba je primerna za družine, skupine ali posameznike, ki želijo z nezahtevnim<br />

kolesarjenjem in tudi z možnostjo uporabe gorskih električnih koles začutiti vso prvobitnost<br />

narave in spoznati zgodbe, ki so oblikovale in zaznamovale kraj.<br />

Cilj naše ponudbe je obiskovalcem omogočiti gibanje v neokrnjeni naravi in s pomočjo<br />

ponujenih turističnih animacij preko spletne aplikacije svobodno izbiro ogledov kraja.<br />

Šolski center Velenje,<br />

Šola za storitvene<br />

dejavnosti<br />

Trg mladosti 3<br />

Velenje<br />

T 03 89 60 600<br />

E ptssd@scv.si<br />

http://storitvena.scv.si/<br />

86


Program<br />

»Popotovanje« se prične pri TIC Luče, kjer je tudi<br />

parkirišče in postajališče mestnega avtobusa.<br />

1. točka: TIC Luče<br />

• Turiste pričakajo žalig žene. Sledi animacija, kjer<br />

v zaigrani predstavi žalig žene obiskovalcem<br />

predstavijo legendo o sebi in kratko zgodovino Luč.<br />

• V času od maja do septembra si lahko vsak<br />

vikend brez dežja od 9.00 ure do 17.00 ure na treh<br />

lokacijah doživljajskega izleta s kolesom ogledajo<br />

animacijo oziroma predstavo v živo. Za skupine po<br />

predhodnem naročilu so možne animacije tudi med<br />

tednom.<br />

• Obiskovalci si na mobilne telefone naložijo aplikacijo<br />

za vodnika po poti in za informacije o posameznih<br />

znamenitostih oz. dobijo karte kolesarske poti.<br />

• V primeru potrebe izposoje kolesa se skupaj<br />

odpeljejo do Kampa Šmica.<br />

2. točka: Igla<br />

• Pot vodi po glavni cesti, v smeri Solčave do gostišča<br />

pri Igli.<br />

• Brv čez Savinjo je razgledišče za fotografiranje.<br />

Savinja s pritoki tvori eno od najlepših porečij<br />

v slovenskem alpskem svetu. Igla je 40 m visok<br />

skalni osamelec, ki ga od matične stene loči le ozka<br />

razpoka. Skozi to špranjo je vse do leta 1894 vodila<br />

edina pešpot do Solčave. Legendo o igli in Ajdovski<br />

deklici bo predstavila animatorka, ki bo preoblečena<br />

v Ajdovsko deklico.<br />

• Možen je sprehod do Igle in ogled mogočnega<br />

skalnega obeliska ter ogled presihajočega studenca,<br />

enega redkih izvirov z nihajočim pretokom v<br />

Sloveniji.<br />

• Nedaleč od Igle, približno 200 metrov nad strugo<br />

Savinje, leži Erjavčeva jama, ki si jo lahko obiskovalci<br />

ogledajo tudi brez svetilke.<br />

• Sledi vrnitev do Luč in ogled Vlcarske bajte, bivališča<br />

nekdanjih gozdnih delavcev.<br />

3. točka: Podvolovljek–Lučka Bela<br />

• Iz Luč zavijejo v smer Podvolovljeka, po nekaj<br />

kilometrih se desno odcepi cesta za Lučko Belo, kjer<br />

si lahko že ob vhodu v dolino ogledajo Dovnikove<br />

studence.<br />

• Tu sledi animacija legende o velikanu z loncem in<br />

osvežitev gostov s čajem ali izvirsko vodo. Gostje<br />

se lahko zapeljejo po makadamski cesti še globlje v<br />

dolino Lučke Bele, na desni najprej opazijo gladko<br />

steno Sakalojce, kjer gnezdi sokol selec.<br />

• Nekajkilometrska pot vodi do table Lonci in le nekaj<br />

minut peš s ceste si lahko ogledajo zanimiv skalni<br />

bazenček, imenovan Lonec.<br />

• Sledi vožnja nazaj do glavne ceste Podvolovljek.<br />

4. točka: Žagarski mlin, Repov slap,<br />

kmetija Selišnik z degustacijo Savinjskega želodca<br />

• Pot poteka naprej v Podvolovljek, kjer je na levi tabla<br />

za odcep Repov slap. Po 500 m vožnje, sledi še 5<br />

minut hoje po označeni poti do lepega slapa, kjer je<br />

pot urejena z mostički. Na izhodišče se lahko vrnejo<br />

tudi po drugi poti, ki vodi do Žagarskega mlina.<br />

• Nadaljujejo z vožnjo po glavni cesti, kjer si tik ob<br />

cesti lahko ogledajo še delujoči, 250 let star Žagarski<br />

mlin.<br />

• Priporoča se še nadaljevanje kolesarske poti mimo<br />

cerkve Sv. Antona do kmetije Selišnik, kjer lahko po<br />

predhodnem naročilu degustirajo domači Savinjski<br />

želodec.<br />

5. točka: Luče<br />

• Iz Podvolovljeka se zapeljejo nazaj v Luče in si<br />

ogledajo sotočje Savinje in Lučnice, nato pot vodi<br />

do ohranjenega vaškega perišča ter Juvanove hiše, ki<br />

sodi med najstarejše hiše na območju občine Luče.<br />

• Izlet zaključijo žalik žene, ki kolesarje povabijo, naj<br />

se še oglasijo. Gostje kot darilo prejmejo ubrnjenik –<br />

jed, ki so jo imeli vlcarji nekoč za malico pri težkem<br />

delu v gozdu.<br />

Kaja Pirmanšek Uršič, Anamari Huš, Lana Mljač, Patricija Žalig Petek, Glorija Šalamon Kotnik<br />

Mentorice: Antonija Jakop, univ. dipl. inž., Melita Cvikl Delopst, prof.<br />

87


eKras<br />

Kras ima veliko turističnih privlačnost. Kljub temu, da je turistična ponudba kar razvita, smo<br />

mi stopili korak naprej in glede na temo Potujem, torej sem dobili zamisel, kako vključiti<br />

e-vodiča v slovenski turizem. S tem turističnim proizvodom želimo povečati število turistov<br />

na Krasu in uvesti več digitalizacije in modernizacije v turizem.<br />

Idejo smo dobili na Portugalskem, kjer smo bili na štirinajstdnevni strokovni praksi. Tam<br />

imajo 90 interaktivnih tabel po državi, na podlagi katerih so močno povečali turizem in<br />

prihodke iz te panoge.<br />

Razmišljali smo, da bi postavili interaktivne table po Krasu, ki bi bile dosegljive turistu vsak<br />

dan, na različnih lokacijah, predvsem na tipičnih turističnih krajih.<br />

Interaktivna tabla bo vsebovala zemljevid, da bo lahko turist ugotovil, kje se nahaja in<br />

napotke za pot, ki jo turist želi obiskati. Vsebovala bo opis kraja, kjer se nahaja, krajši opis<br />

znamenitosti, informacije o prenočitvah in restavracijah, prevozih, prihajajočih dogodkih,<br />

vremenu in kot privlačnost za turista, bo imela vgrajeno sprednjo kamero, s katero turist<br />

posname »selfie« in ga posreduje na svoj elektronski naslov. Interaktivna tabla bo v različnih<br />

jezikih (slovenščina, italijanščina, angleščina, nemščina, francoščina).<br />

Šolski center Srečka<br />

Kosovela Sežana<br />

Gimnazija in<br />

ekonomska šola<br />

Stjenkova 3<br />

6210 Sežana<br />

T 05 7311 280<br />

E ss.sežana-kosovel@guest.arnes.si<br />

www.ss-sezana.si<br />

88


Posameznik si lahko sam izbere naš 2-dnevni paket,<br />

ki vključuje ogled vseh znamenitosti, opisanih v tej<br />

nalogi. Paket si lahko izbere kar na interaktivni tabli<br />

ali na kateremkoli turistično informacijskem centru<br />

na Krasu. Paket, poleg znamenitosti vključuje tudi že<br />

vnaprej določeno prenočišče in prehrano. S tem, ko<br />

turist plača paket, ima zagotovljene oglede vseh šestih<br />

točk, prenočitve, prehrane in prevoz. Prednost tega<br />

je, da je turist avtomatsko vključen v sistem in mu ni<br />

potrebno plačevati posameznih storitev vključenih v<br />

turistični proizvod. Računalniški sistem ga vključi na<br />

seznam in potem potrebuje samo osebni dokument, da<br />

lahko koristi posamezne tri storitve.<br />

Program<br />

1. dan Sežana – Pliskovica – Štanjel<br />

9.00 Zbor pri stari avtobusni postaji Sežana<br />

9.20 Voden ogled Botaničnega parka Sežana<br />

10.10 Dopoldanska malica v gostilni »Pri Dragici« v Sežani<br />

11.00 Ogled Kosovelove spominske sobe<br />

12.00 Odhod proti Pliskovici z avtobusom<br />

12.30<br />

Prihod v Pliskovico in delavnica obdelave kamna pri<br />

lokalnem obrtniku<br />

13.40 Odhod v Kobjeglavo na kosilo<br />

14.00 Kosilo v Gostilni »Kobjeglava Restaurant«<br />

15.30 Voden ogled Grada Štanjel in Ferrarijevega vrta<br />

17.00 Odhod proti Sežani<br />

18.00 Večerja v piceriji Kantina<br />

20.00 Odhod proti hotelu Malovec v Divači<br />

2. dan Divača – Škocjanske jame – Lipica<br />

9.00 zajtrk v hotelu Malovec<br />

10.00 Voden ogled rojstne hiše Ite Rine v Divači<br />

11.00 Voden ogled Škocjanskih jam<br />

13.00 Kosilo v gostilni Mahnič v Matavunu<br />

14.30 Odhod proti Kobilarni Lipica<br />

15.00 Voden ogled Kobilarne Lipica<br />

17.00 Prosto<br />

18.00 Odhod proti Sežani<br />

18.30 Večerja v hotelu Prunk<br />

Urška Dolenc, Lara Jankovič, Emanuel Kovačič, Žiga Merslavič in Vanesa Prelec<br />

Mentorica: Mojca Železnik Buda, univ. dipl. ekon.<br />

89


Z mladimi vodniki med<br />

znane Novomeščane<br />

V letošnji projektni nalogi z naslovom Z mladimi vodniki med znane Novomeščane<br />

predstavljamo enodnevni program potepanja po Novem mestu, čigar glavna značilnost je<br />

animacijsko vodenje na temo znanih osebnosti, ki so živele in delovale v Novem mestu.<br />

Naša ciljna skupina so srednješolci iz Slovenije, ki se jim trudimo približati Novo mesto na<br />

njim privlačen način skozi like, ki se pojavljajo med vodenjem in s foto natečajem, s katerim<br />

jih spodbudimo k aktivnemu sodelovanju.<br />

S programom oz. projektno nalogo želimo približati mladim ne le Novo mesto, ampak v obliki<br />

izletov tudi manj znane oz. turistično manj oblegane kraje. Strinjamo se namreč s sloganom<br />

»Potujem, torej sem« in se trudimo, da bi zavest o njegovem pomenu razširile med mlade.<br />

Slednji v sodobnem načinu življenja skorajda ne poznajo več čara in vznemirljivega občutka, ki<br />

ga doživimo ob potovanju v nove, manj znane kraje, kjer se srečamo z lokalnim prebivalstvom in<br />

si ogledamo kraj prav z njihovo pomočjo.<br />

In ravno to želimo doseči z našim vodenjem oz. s programom – mladim predstaviti manj<br />

turistično znane dele Novega mesta in novomeške znane osebnosti, in sicer skozi oči nas mladih<br />

lokalnih vodnikov.<br />

Grm Novo mesto –<br />

center biotehnike<br />

in turizma, Srednja<br />

šola za gostinstvo in<br />

turizem Novo mesto<br />

Ulica talcev 3<br />

8000 Novo mesto<br />

T 07 33 21 527<br />

www.ssgt-nm.si<br />

90


Program<br />

Prihod ob 9.00. Sledi voden ogled Novega mesta, prestolnice<br />

gričevnate dolenjske pokrajine, ki je bilo<br />

ustanovljeno 7. 4. 1365. Ustanovil ga je Rudolf IV.<br />

Habsburški. Sprehodili se bomo po Glavnem trgu –<br />

osrednjem delu starega mestnega jedra, kjer si bomo<br />

ogledali Rotovž – dvonadstropno stavbo s poudarjenim<br />

osrednjim delom, ki izstopa iz gradbene linije<br />

sosednjih stavb, ki je bila zgrajena leta 1905, in pa<br />

Kettejev vodnjak – kulturni spomenik lokalnega pomena,<br />

marmorni sedemkotni vodnjak na robu katerega<br />

so vklesani verzi Kettejeve pesmi Na trgu. Nato<br />

nadaljujemo do Ragovega loga – gre za skrivnostni<br />

gozdič, ki je svoj prostor našel na okljuku Krke v neposredni<br />

bližini starega mestnega jedra, mimo Srednje<br />

šole za gostinstvo in turizem Novo mesto do Kapitlja<br />

oz. cerkve sv. Nikolaja – to je ena najstarejših, najlepših<br />

in najbolj prepoznavnih značilnosti Novega mesta,<br />

zgrajena v prepletu gotskega in baročnega stila, ki<br />

je tudi stolna cerkev Novomeške škofije. Od tam se<br />

spustimo do Brega – najslikovitejšega dela mesta, ki je<br />

sestavljen iz niza drobnih barvnih hiš, ki stojijo na južnem<br />

delu polotoka ob Krki in nadaljujemo mimo rojstne<br />

hiše Božidarja Jakca, Sokolskega doma do frančiškanske<br />

cerkve sv. Lenarta. Prosti čas.<br />

Po ogledu starega mestnega jedra s kopnega se odpravimo<br />

do Loke in Novo mesto opazujemo z Rudolfovega<br />

splava. Popeljali se bomo po reki Krki pod štirimi<br />

mos tovi, mimo gradu Kamen in Novi dvor ter Novo<br />

mesto spoznali na drugačen način. Med ogledom mesta<br />

se bomo na določenih točkah ustavili, da posnamemo<br />

nekaj foto utrinkov za naš foto natečaj, ki ga bomo<br />

izvedli kot posebnost programa. Kosilo. Izbor zmagovalne<br />

fotografije. Animacija in podelitev spominskih<br />

fotografij.<br />

Cena: 22,00 €/osebo pri udeležbi najmanj 45 + 3 oseb<br />

23,00 €/osebo pri udeležbi najmanj 30 + 3 oseb<br />

Cena vključuje vožnjo z Rudolfovim splavom, kosilo in<br />

spominek.<br />

Opis znamenitosti<br />

Novo mesto – je Dolenjska prestolnica, ki leži na<br />

jugovzhodu Slovenije ob reki Krki. Od Ljubljane je<br />

oddaljeno 96 km, od Zagreba pa 81 km. Znano je<br />

tudi pod imenom Mesto situl, in sicer zaradi velikega<br />

arheološkega najdišča na Marofu, med najdragocenejše<br />

najdbe pa se uvrščajo prav bronaste situle. V mestu je<br />

najbolj razvita farmacevtska in avtomobilska industrija<br />

s podjetjema Krka in Revoz. Veliko Novomeščanov in<br />

ljudji iz bližnje okolice je zaposlenih prav v teh dveh<br />

mogotcih. Mesto je dopoldne živahnejše ravno zaradi<br />

migracij zaposlenih in dijakov, popoldne pa se umiri.<br />

Tudi zvečer je mesto mirnejše, razen ob kakšnih<br />

dogodkih. En najbolj znanih v bližini je festival Rock<br />

Otočec, v samem mestu pa se v dvoranah in na trgih<br />

čez leto zvrstijo številni koncerti najrazličnejših<br />

izvajalcev. Novo mesto nudi številne druge aktivnosti,<br />

kot so kolesarstvo in pohodništvo, zelo aktivno pa<br />

je tudi splavarjenje in čolnarjenje (splav Nika in<br />

Rudolfov splav po reki Krki) ter letalstvo in padalstvo<br />

v Prečni pri Novem mestu. Mesto je bilo ustanovljeno<br />

7. aprila 1365 na prostoru, kjer so do tedaj živeli<br />

Ilirom podobno ljudstvo in Kelti, njegov ustanovitelj<br />

pa je vojvoda Rudolf IV. Habsburški, ki ga je sicer<br />

poimenoval po sebi, in sicer Rudolfswerth (Rudolfovo<br />

pristanišče), a so ga ljudje že od vsega začetka naprej<br />

imenovali Novo mesto, ker je bilo v tistem času res<br />

novo – ime pa se je tako ohranilo vse do danes.<br />

Ula Gliha, Julija Košak, 2. a., Nika Kramžar, 4. a.<br />

Mentorica: Slavica Šterk<br />

91


Malo gor, malo dol – z<br />

igro do potepanja po<br />

Prekmurju<br />

S projektom Malo gor, malo dol bi radi različnim ciljnim skupinam pokazali, kako lahko<br />

čas kvalitetno in zdravo preživijo v naravi. Poleg tega želimo v Prekmurje privabiti čim več<br />

gostov, saj menimo, da je naša pokrajina edinstveno zanimiv predel Slovenije, vreden ogleda.<br />

Zdi pa se nam, da se Prekmurje ne promovira dovolj, zato smo se odločili svojim potencialnim<br />

obiskovalcem predstaviti turistične, naravne in družbene znamenitosti, ki nas obdajajo v<br />

krajih, kjer živimo.<br />

Naša turistična agencija Malo gor, malo dol, bi gostom ponudila enodnevni izlet po Prekmurju.<br />

Pot bo obiskovalce popeljala po hribih in dolinah Goričkega, do razkošnega življenja grajske<br />

gospode in Zmaja Kača ter starega gradu, ki ima toliko sob, kot ima leto dni. Preko zabavnih<br />

in poučnih dogodivščin se bodo potepali po širni naravi Prekmurja, potovali malo gor in malo<br />

dol, ter z reševanjem prebrisanih ugank in zabavnih iger odkrivali posamezne, mogoče še njim<br />

nepoznane kraje. Preizkusili se bodo lahko v izdelavi lončarskih izdelkov, barvanju pirhov, peki<br />

kruha, ribolovu in gledališču. Z Olijem bodo potovali skozi življenje od začetka razvoja zemlje do<br />

danes. Na Gradu pa bodo vsaj enkrat v življenju postali pravljična bitja in podoživeli grajsko življenje.<br />

Ob potovanju po Prekmurju bodo obiskovalci tudi razvajali svoje brbončice s pravim kulinaričnim<br />

gledališčem.<br />

Ekonomska šola<br />

Murska Sobota,<br />

Srednja šola in<br />

gimnazija<br />

Noršinska ulica 13<br />

9000 Murska Sobota<br />

T 02 521 34 00<br />

E ekonomska.sola@s-es.ms.edus.si<br />

www.ekonomska-ms.si<br />

92


Program<br />

Kaj? Potepanje po Prekmurju. Pot nas bo popeljala po<br />

hribih in dolinah Goričkega, do razkošnega življenja<br />

grajske gospode in Zmaja Kača ter starega gradu, ki<br />

ima toliko sob, kot jih ima leto dni.<br />

Komu je namenjeno? Naš enodnevni paket je<br />

namenjen vsem, ki imajo radi naravno in kulturno<br />

dediščino posameznega kraja. Takšne ciljne skupine<br />

so predvsem družine z otroki, mladi, ki so željni<br />

svoj prosti čas preživeti čim bolj aktivno, skupine<br />

osnovnošolcev, srednješolcev ter študentov. Ciljne<br />

skupine so lahko prav tako domači gosti iz Prekmurja<br />

in ostalih delov Slovenije ter tuji gosti.<br />

Kje? Zbiranje turistov na avtobusni postaji v Murski<br />

Soboti.<br />

Kdaj? Ob 8. uri, vsako soboto oz. po dogovoru z<br />

obiskovalci.<br />

8.00<br />

Zbiranje obiskovalcev na avtobusni postaji v Murski<br />

Soboti in odhod, sledi vožnja z avtobusom (30 min)<br />

Ogled kmetije na Kukeču (oddaja Kmetija: Nov<br />

8.30 začetek), tradicionalni prekmurski zajtrk, sledi vožnja<br />

z avtobusom (20 min)<br />

9.50<br />

Ženavlje – ogled spomenika balonarjema, sledi vožnja<br />

z avtobusom (20 min)<br />

10.50 Ogled gradu na Goričkem<br />

11.50 Malica pri lončeni peči<br />

12.20 Izdelava pirhov in lončarskih posod<br />

13.20<br />

Ogled Vulkanije in prosti čas, sledi vožnja z<br />

avtobusom (15 min)<br />

15.05 Kosilo pri Ferencovih v Kraščih<br />

Ribolov na jezeru v Kraščih, sledi vožnja z avtobusom<br />

16.00<br />

(10 min)<br />

17.10<br />

Peka kruha pri Kozelinovih, sledi vožnja z avtobusom<br />

(30 min)<br />

19.00 Ogled in večerja pri Šunkarni Kodila<br />

Šunkarna Kodila<br />

Je družinsko podjetje, ki se že skozi tri generacije<br />

ukvarja s predelavo mesa in mesnih izdelkov, ki so tipični<br />

za pokrajino, ki leži med Muro in Rabo ter meji<br />

na Avstrijo in Madžarsko.<br />

Njihov slogan »ko veš, kaj ješ« pomeni, da kakovostnemu<br />

mesu domačih rejcev pri predelavi dodamo samo<br />

sol in začimbe, pri celotnem procesu dajejo prednost<br />

kakovosti pred hitrostjo.<br />

V šunkarni, kjer se tradicija prepleta z modernostjo<br />

in naravo, si gostje lahko ogledajo potek zorenja prekmurske<br />

šunke in prisluhnejo zgodbi tradicije zorenja<br />

mesa nekoč in danes.<br />

Sprehodijo se med zorilnicami, ki so blizu naravnim<br />

razmeram, pretekli tradiciji prekmurskih domačij, pod<br />

slamnato streho in ilovnatimi ometi.<br />

Pridih domačnosti ambienta in okusov nudi odprta<br />

kuhinja, ki je namenjena tako naključnemu popotniku,<br />

kot kulinaričnemu druženju gurmanskih brbončic.<br />

Vesna Benkovič, Nina Fujs, Anja Horvat, TjašaNemec, Tim Topolinjak, Klementina Gregorinčič<br />

Mentorici: Nataša Šiplič Šiftar, Cvetka Gomboc Alt<br />

93


Moja meja /<br />

Il mio confine<br />

Turistični paket, ki smo si ga zamislili, je namenjen predvsem učencem oz. dijakom iz<br />

Slovenije in zamejstva. Izbrali smo mejo kot glavno temo našega turističnega proizvoda,<br />

ker je pregrada potekala v naših krajih in je za nas zgodovinsko pomembna. Pred leti je<br />

na tem področju potekala meja. Bilo je razširjeno tihotapljanje. Po razpadu te ločnice so<br />

ljudje prosto prehajali iz ene države v drugo. Danes je to nekaj povsem običajnega. Zato naš<br />

turistični proizvod, Moja meja / Il mio confine, obsega spoznavanje bivše meje med Gorico in<br />

Novo Gorico preko vodenega ogleda in predvideva vožnjo z mestnim avtobusom ter hojo ob<br />

nekdanji meji.<br />

Program<br />

Paket je namenjen predvsem mladim iz Slovenije in zamejstva, ki meje niso doživeli in tako<br />

lahko spoznajo zgodovinski del našega obmejnega območja. Iz šolskega centra smo se napotili<br />

proti avtobusni postaji na Korzu Italija. Z avtobusom smo se peljali do Travnika. Pot smo nato<br />

nadaljevali peš skozi Bombijev predor na ulico Giustiniani. Tu smo zavili proti meji in skozi bivši<br />

mejni prehod Rafut smo se povzpeli na Kostanjevico, od koder smo si ogledali mejo z visokega. Nato<br />

smo se spustili po Kolodvorski ulici in se sprehodili do trga Evrope (Piazza Transalpina). Tu smo si<br />

ogledali mozaik, ki je bil postavljen 1. maja 2004, ko je Slovenija vstopila v Evropsko unijo. Nato smo<br />

šli na železniško postajo Tranzalpino, kjer smo si ogledali obmejni muzej s stalno razstavo »Državna<br />

meja na Goriškem 1945–2004 – Il confine di stato nel Goriziano 1945–2004«. Fotografije, zastave,<br />

zemljevidi in uniforme pričajo o postavitvi državne meje, ki je leta 1947 razdelila do takrat enotno<br />

kulturno, gospodarsko in politično ozemlje Goriške na dva dela. V parku pred železniško postajo smo<br />

napolnili naše lačne želodčke in se z avtobusom vrnili v šolski center.<br />

Tehniški zavod s<br />

slovenskim učnim<br />

jezikom – smer turizem<br />

»Ž. Zoisa«<br />

Ul. Puccini 14<br />

34170 Gorica<br />

Italija<br />

T +(39) 0481 53 00 21<br />

E gois00400n@istruzione.it<br />

www.potep.org<br />

94


Utrinki o meji<br />

• Vsakič ko se peljem čez mejo, ne čutim ne fizične ne<br />

psihološke pregrade.<br />

• Zame je meja izmišljena črta, ki ločuje eno državo od<br />

druge.<br />

• Ta stroga meja je veliko let ločevala dva evropska<br />

bloka, ne samo dve državi, temveč tudi prijateljstva,<br />

družine, ljubezni.<br />

• Hudo je bilo, ker se je zaradi meje ločilo veliko<br />

družin in so bili stiki med ljudmi zelo omejeni.<br />

• Radovedno si predstavljam, kako bodo lahko naši<br />

potomci razumeli pojem meje in se začudeno<br />

spraševali, kaj je to, čeprav meje obstajajo še v drugih<br />

državah.<br />

• Poleg nekaj fizičnega je bila meja tudi nekaj<br />

psihološkega, saj je bila vezana na osebna čustva,<br />

žalost, obup, strah.<br />

• Večkrat, ko prekoračim mejo, razmišljam o njej in<br />

upam, da je ne bodo več postavili.<br />

Erika Bric, Gabriele Cecconi, Martina Feresin, Ingrid Scozzai, Nace Sorč, Antonija Tomić, Giorgia Trevisan<br />

Mentorici: Federica Bello, Michela Codermaz<br />

95


Gde Dunav ljubi nebo<br />

Program turističkog proizvoda »Gde Dunav ljubi nebo« je priča o riznici prirodnih vrednosti<br />

našeg grada.<br />

Itinerer ovog aranžmana obuhvata niz aktivnosti – rekreativnih, avanturističkih,<br />

zabavnih … u kojima će turisti imati mogućnost da uživaju u vožnji čamcima i ribolovu<br />

»bućkom«, lovu i foto safariju, kulturno istorijskim znamenitostima, ali i u gastronomskim<br />

specijalitetima i dobrom vinu.<br />

U našu priču se stiže na talasima Dunava. Ovo je priča o prirodnom spletu dunavskih<br />

rukavaca i ada, o skrivenom naselju sojenica. O biljnom i životinjskom bogatstvu rečnih<br />

jezera i bara, o rasadniku olimpijskih šampiona u kajaku. Priča u koju se ide fijakerom i<br />

biciklima, peške i ribarskim čamcima. Ljubitelji prirode, odmora i rekreacije, miris bagrema i<br />

topole, staništa retkih vrsta biljaka, oazu odmora, lova i konjičkog sporta, vožnju fijakerom …<br />

mogu pronaći u specijalnom rezevatu »Bagremara« i prirodnom rezervatu »Karadjordjevo«. A<br />

nezaboravne trenutke zabave pružiće im i brojni restorani i čarde na Dunavu uz poznate zvuke<br />

tamburaša, dobro neštinsko vino i riblje specijalitete. Ako ste mladi, toliko da vam godine ne<br />

znače mnogo, ne čekajte da vam pričamo. Doživite našu priču, ovde, gde Dunav ljubi nebo.<br />

Program<br />

1. dan<br />

14.00 časova dolazak učesnika, prigodna dobrodošlica uz zakusku, prijava i smeštaj u prijatnom<br />

ambijentu vikend odmarališta »Florida«. Okružen šumama mekih lišćara i rukavcima Dunava prava je<br />

oaza mira i raj za oči.<br />

16.00 časova poseta Muzeja piva i dvorca Dunđerski u Čelarevu. Šetnja po prostranom parku dvorca<br />

sa kostimiranim vodičima u ulogama Lazara Dunđerskog i njegove kćerke Lenke. Zatim obilazak<br />

postrojenja za proizvodnju piva uz neizbežnu degustaciju različitih proizvoda pivare.<br />

19.00 časova povratak u kamp.<br />

20.00 časova večera – bogat meni tradicionalnih lokalnih jela uz zvuke harmonike,<br />

tambure, begeša i vino iz domaćih podruma.<br />

Srednja stručna škola<br />

»Dr Radivoj Uvalić«<br />

Trg bratstva i jedinstva 23<br />

21400 Bačka Palanka<br />

T +381 21 60 40 428<br />

E ekonomskabp@gmail.com<br />

www.ekonomskabp.edu.rs<br />

96


2. dan<br />

9.00 časova doručak<br />

10.00 časova izlet iznenadjenja. Na izlet krećemo<br />

uz obalu Dunava ka specijalnom rezervatu prirode<br />

»Bagremara«, biciklističkom stazom Eurovelo 6.<br />

Obilazak rezervata edukativnom stazom uz prisustvo<br />

vodiča. Bogata flora i fauna, čije je jedino stanište na<br />

ovom području, pružiće vam posebne draži zabeležene<br />

vašim fotoaparatima. Nakon šetnje kratak odmor<br />

(od 30 minuta) i osveženje u restoranu Villa Grande,<br />

ušuškanom u srcu čarobne šume. Nastavak puta ka<br />

oazi odmora, lova i konjičkog sporta. Rezervat prirode<br />

Karađorđevo je čuveno lovište bivšeg predsednika<br />

Jugoslavije Josipa Broza Tita. Odložićemo naše bicikle<br />

i krenuti u avanturu, u foto safari, vozeći se fijakerima<br />

kroz lovište. Zatim sledi obilazak ergele rasnih konja i<br />

poseta Muzeja ergele.<br />

14.00 časova ručak u lovačkom objektu »Vila Dijana«.<br />

Na meniju su specijaliteti od divljači, ribe, izbor po<br />

želji.<br />

A zatim sledi najavljeno iznenađenje – tradicionalno<br />

takmičenje u ribolovu bućkom. Pre početka<br />

takmičenja vešti alasi objasniće tehniku bućkanja. Ovo<br />

će biti pravi izazov i za one koji sebe smatraju iskusnim<br />

ribolovcima.<br />

16.40 časova proglašenje pobednika. Najboljima sledi<br />

nagrada – naprava zvana bućka.<br />

17.00 časova povratak u odmaralište. Slobodno vreme<br />

do večere, po želji obilazak grada, obilazak Uske ulice<br />

… A ostali učesnici na plaži čarde Florida pripremaće<br />

večeru od ulova – riblji paprikaš.<br />

20.00 časova večera na plaži uz logorsku vatru.<br />

Dobra atmosfera nezamisliva je bez bačkopalanačkih<br />

tamburaša.<br />

3. dan<br />

9.00 časova doručak<br />

10.00 časova vožnja čamcima preko Dunava do<br />

Neština. Obilazak započinjemo posetom pravoslavne<br />

crkve – Hram svetih vračeva Kozme i Damjana gde<br />

je izložena čudotvorna ikona Presvete Bogorodice<br />

Neštinske. Zatim obilazak Muzeja »Sremska kuća« –<br />

kuća »pletara« izgradjena krajem XVIII veka. Posetu<br />

nastavljamo odlaskom do neobičnog drvenog zoo-vrta.<br />

Obilazak ovog živopisnog mesta završićemo posetom<br />

vinariji »Tri međe i oblak«. U rustičnom ambijentu<br />

vinarije uživaćete u grožđanom soku i sremačkim<br />

specijalitetima.<br />

13.00 časova povratak u odmaralište.<br />

14.00 časova ručak.<br />

Odlazak gostiju u popodnevnim časovima.<br />

Odmor na mestu gde Dunav spaja panonsku ravnicu i fruška brda.<br />

Rekreacija na vodi i na kopnu. Iznenadjenja u svako doba, za sva čula.<br />

Specijalni rezervat »Bagremara« Rekrativni odmor u bagremovoj šumi,<br />

koja je jedino stanište biljne vrste kukurjaka.<br />

Prirodni rezervat »Karađorđevo«. Oaza odmora, lova i konjičkog sporta.<br />

Vožnjom fijakerima vodimo vas u avanturu i foto safari u očaravajućoj<br />

prirodi.<br />

Vinogradi, vidikovci, planinski izvori, plaže i pešačke staze, zaustaviće<br />

svakog putnika, da zastane i uživa u ovom fruškogorskom živopisnom<br />

mestu. Zabava uz tamburaše i domaće vino … »Ako želiš dobra<br />

vina moraš doći do Neština. Bećari će s tobom biti, s punom čašom<br />

nazdraviti…«.<br />

Dvorac smešten u prostranom parku podignutom u engleskom vrtnom<br />

stilu sa elementima francuskog stila ispričaće vam sagu o porodici<br />

Dunđerski i mnogim znamenitim ličnostima, Nikoli Tesli, Paji<br />

Jovanović, Lazi Kostiću … Raskošno i neobično rastinje parka prepričava<br />

ljubavnu priču Lenke Dunđerski i Laze Kostića.<br />

Tijana Ćulibrk, Jelena Struharik, Jelena Milošević, Milana Milovanović, Marija Novaković<br />

Mentor: Aranka Harak<br />

97


Leto u ritmu muzike<br />

Predstavljamo Vam jednu od najmasovnijih muzičkih manifestacija Lovefest – festival<br />

elektronske muzike koji se održava u Vrnjačkoj Banji već 10 godina a koji privlači preko<br />

80.000 mladih iz čitave Evrope.<br />

Festival se održava u delu parka, nazvanog od idejnih tvoraca, Ostrvo ljubavi, na površini od<br />

1,5 ha, oko vrnjačkog jezera.<br />

Preko 70 izvođača se u tri dana i tri noći festivalskog ludila smenjuju na pet muzičkih bina.<br />

Atmosfera puna adrenalina, muzika, žurke do jutra, laserski šou, dobra energija, zabava,<br />

najbolji provod i nezaboravni momenti u avgustu mesecu su rezervisani za Lovefest. Tih dana<br />

se u banji oseća samo miris ljubavi i duh mladosti.<br />

A šta smo Vama mi, kao turistički tehničari, spremili? Trodnevni aranžman namenjenog<br />

mladima i svima koji se tako osećaju, za vreme trajanja Lovefesta, u avgustu mesecu 2017<br />

godine.<br />

Za prvi dan smo predvideli obilazak Banje. Pokazaćemo Vam Most ljubavi i upoznati<br />

sa legendom o nesrećnoj ljubavi učiteljice Nade i oficira Relje kao i današnjim običajem<br />

zaključavanja katanaca sa imenima zaljubljenih. Obićićemo i Rimski izvor, otkriven jos u petom<br />

veku a koji su legionari koristili za oporavak i odmor. Prošetaćemo se Centralnim parkom i doći<br />

do Japanskog vrta, koji izgleda kao da je iz filmova legendarnog Akira Kurosave – prelepo mesto<br />

gde mnogi mladi započinju svoj zajednički život pred matičarom. Pokazaćemo Vam i amfiteatar<br />

na Crkvenom brdu, gde se održavaju koncerti narodne, zabavne, pop i rok muzike. Videćete Zamak<br />

generala Belimarkovića u kom se održavaju koncerti klasične muzike. Nakon obilaska imaćete vreme<br />

za odmor, ali ne zadugo, jer se već u 18h otvaraju kapije Lovefest-a i počinje najluđa žurka do jutra, na<br />

Ostrvu ljubavi, uz najpoznatije domaće i strane DJ-eve.<br />

Sledeći dana ćete započeti avanturom na H2O Stage-u na jednom od najvećih bazna u Srbiji. Sa<br />

koktelom u ruci, dok sunce prži i brzim ritmom, ispunćete još jedan dan. Sa bazena se selite na Ostrvo,<br />

prepuštate noći i uz najbolju muziku dočekujete jutro.<br />

Ugostiteljsko-turistička<br />

škola sa domom<br />

učenika Vrnjačka<br />

Banja<br />

Čajkino brdo 18<br />

36210 Vrnjačka Banja<br />

Srbija<br />

T (036) 611 379, (036) 611 378<br />

E ugostturskola@ptt.rs<br />

www.uts.edu.rs<br />

98


Trećeg dana našeg aranžmana odlazimo u posetu<br />

Goču, jer kakva bi to poseta Vrnjačkoj Banji bila ako<br />

ne posetimo prelepe predele od kojih zastaje dah.<br />

Posetićemo park izazova koji pruža mogućnost užitka<br />

u ekstremnim sportovima. Puni adrenalina i pozitivne<br />

energije vraćamo se u banju gde sledi, naravno, još 12h<br />

neprekidne zabave!<br />

Pa ako vam nedostaju dani za pamćenje, znate šta vam<br />

je činiti – prepustite se avanturi u koju vas mi vodimo<br />

i budite deo događaja koji će se dugo prepričavati.<br />

Dođite da zajedno pomerimo granice dobrog provoda<br />

i kreiramo nezaboravne momente. Pridružite nam se i<br />

slavite život!<br />

Summer in the Rhythm of Music<br />

For years, the students of our school have been engaged<br />

in activities of tourist guides and interpreters, by<br />

the tourism industry of Vrnjacka Banja (hoteliers, local<br />

tourism organizations and other tourist agencies and<br />

associations). As the greatest number of tourist (source:<br />

Department of statistics, tourist traffic) in Vrnjacka<br />

Banja is recorded at the time of Lovefest – electronic<br />

music festival, we came up with the idea to organize<br />

for the students from our partner schools in the<br />

country and abroad (Leskovac, Novi Beograd, Paracin,<br />

Banja Luka, Podgorica, Sarajevo, Novo Mesto, Vienna,<br />

Budapest and Moscow) a three-day tourist package<br />

which would be realized at the time of this year's<br />

Lovefest. For this occasion, with the purpose of the organization<br />

and implementation of this arrangement, we<br />

would engage students from our school, the educational<br />

profiles of tourist technician, cook, pastry chef and<br />

waiter. Since we have a school restaurant (in the centre<br />

of Vrnjacka Banja) and the Students Dormitory (on the<br />

Church hill near the city's promenade), with a capacity<br />

of 90 beds in double and triple rooms) for accommodation<br />

of the participants we would use our own capacities.<br />

We would also offer the partnership to the management<br />

of Lovefest, which would refer to the inclusion<br />

of our students (educational profile of a waiter) for jobs<br />

of serving drinks at the bar at the festival, as well as<br />

tourist technicians and tourist guides for providing information<br />

at information desks. For preparing meals<br />

for participants of the arrangement, we would engage<br />

our students cooks and pastry chefs.<br />

How Lovefest promote, besides music, creativity and<br />

artistic expression of young people, we came up with<br />

the idea that, this year, join the creative zone, where we<br />

sell our products: handmade hair bands, bracelets and<br />

necklaces, and props for shooting (rubberized objects<br />

in the form of a mustache, glasses and lips)<br />

For sure the first thing that crosses your mind when<br />

you think about some spa is the healing center for older<br />

and sick people( you know what I mean – the thermos<br />

on one shoulder and the radio in one hand) but it surely<br />

cannot be said for our Banja.<br />

We are going to present you the new face of Vrnjacka<br />

Banja. We are going to take you to have a look of musical<br />

perfomances,that offers different ways of fun to appeal<br />

all tastes. Music is to be remembered by our body<br />

from the very first moments of our mum's nursery<br />

rhymes till the end of our existing. In order to enjoy it,<br />

there is no need to be musically educated, even not educated<br />

at all, just to have the talent for imagining.<br />

We are going to present you the Love Fest – the festival<br />

of electro music that attracts the young from all over<br />

the Europe, the place where there are performances of<br />

famous DJs from Serbia and abroad, the thing we, the<br />

young, do not miss.<br />

Adrenaline rush atmospheres, music, parties until<br />

small hours, laser shows, good energy, fun, the best entertainments<br />

and the unforgettable moments are reserved<br />

for Love Fest. While the old grumbler with red<br />

eyes of non sleeping nights and with frowned eyebrows,<br />

are just waiting for the festival days to be over, the<br />

whole town is bustling with the young, relaxed and unrestrained.<br />

Along with the first sun beams, they are in<br />

the same queue in front of some bakery together with<br />

the retired, and being unconcerned and free, they do<br />

not notice the blamable looks, clucking and the shaking<br />

of heads.<br />

Milica Aleksić, Ivana Trnavac, Tamara Đurđević, Magdalena Jevđić, Jovana Vranić, Marko Milojević<br />

Mentori: Snežana Topalović, Marija Karavesović<br />

99


Turistički potencijali<br />

grada Zvornika<br />

Opis turističkog proizvoda: Prijektom predstavljamo grad Zvornik, jedan od najvećih i<br />

najlepših gradova u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini. Nalazi se u severo-istočnoj Bosni<br />

na levoj obali reke Drine. Okružen je planinama, šumama, Zvorničkim jezerom i rekom<br />

Drinom. Grad ima povoljnu umereno kontinentalnu klimu, bogatu istoriju, kulturnu baštinu i<br />

veoma srdačne stanovnike.<br />

Zvornik se u istoriji prvi put pominje 1410. godine pod imenom Zvonik.<br />

U okviru turističkog proizvoda predstavićemo:<br />

• Kapiju grada, kao simbol grada, koja je sastavni deo starog zvorničkog grada.<br />

• Zgradu kasine, arhitektonsko vredan objekat iz Austro-ugarskog perioda izgrađen početkom<br />

XX veka za potrebe austrijske vojske, kada je imala funkciju oficirskog doma. Zgrada je<br />

urađena u stilu secesije, a danas je u njoj gradska biblioteka i muzejska zbirka u kojoj se čuva<br />

oko 2.000 eksponata iz prošlosti grada.<br />

• Most Kralja Aleksandra Karađorđevića je počet da se gradi 1926 a završen je 1929 godine, a<br />

svečano ga je otvorio 12.01.1930 kralj Aleksandar Karađorđević.<br />

• Đurđev grad je Zvornička tvrđava podignuta krajem XIII i početkom XIV veka, jedan od<br />

najznačajnijih kulturno istorijskih spomenika Bosne i Hercegovine. Tvrđavu je u XV veku<br />

osvojio Đurađ Branković po kojoj i nosi ime. Po legendi tvrđavu je sagradila njegova žena<br />

Jerina. Tvrđavu su kasnije proširili Turci za vreme njihove vladavine (1460–1878), a zatim su<br />

je nadograđivali Austro-ugari u periodu od 1878 do 1918 godine.<br />

Javna ustanova<br />

Srednjoškolski centar<br />

»Petar Kočić« Zvornik<br />

Vuka Karadžića 77<br />

75400 Zvornik<br />

Bosna i Hercegovina<br />

T +387 56 490 290 / 490 292<br />

E ssrs62zv@teol.net<br />

www.gimissspkzv.org<br />

100


• Reka Drina i Zvorničko jezero su turistička<br />

bogatstva grada pogodna za odmor, razne sportove,<br />

splavarenje, rafting, sportski ribolov, regate<br />

čamaca …<br />

• Verski objekti su značajno obeležje grada. Hram<br />

rođenja Svetog Jovana Preteče je najstariji hram u<br />

eparhiji Zvorničko-tuzlanskoj podignut još 1823.<br />

Posebno se izdvaja novi saborni hram Rođenja<br />

Presvete Bogorodice koji svojom monumentalnošću<br />

dominira gradom i levom obalom Drine. Gradnja<br />

hrama je počela 2008. godine i traje još i danas.<br />

Riječka džamija kao i najstarija džamija u Bosni i<br />

Hercegovini Kušlat obogaćuju multietničnost grada.<br />

• Manifestacije u gradu obogaćuju kulturnu ponudu.<br />

Najpoznatija je Zvorničko kulturno leto koje svake<br />

godine u periodu od 02. do 08. avgusta okupi<br />

najpoznatije izvođače. Pored nje tu su i »Zvornička<br />

regata«, »Zvornička džipijada«, Državno prvenstvo<br />

u kajaku i kanuu na mirnim vodama, Drisama fest,<br />

Kaimijini dani, Vidovdanski sabor, Festival dečijeg<br />

folklora …<br />

• Ugostiteljski objekti upotpunjuju turustičko<br />

gastronomsku ponudu. Neki od hotela i restorana<br />

su »Avala«, »Kod Novaka«, »Central«, »Viktorija«,<br />

picerije La Skala, Kavalino, etno restoran Šoja u<br />

gradu i na Zvorničkom jezeru, kafići Infiniti, 304,<br />

Fontana Rafaelo …<br />

Program<br />

1. dan<br />

7.30 Okupljanje ispred Kasine<br />

8.00 Obilazak Kasine i muzejske zbirke<br />

9.00 Doručak<br />

10.00 Obilazak mosta Kralja Aleksandra i šetališta<br />

12.00 Obilazak verskih objekata<br />

13.00 Ručak u Restoranu »Šoja«<br />

14.30 Odlazak na Đurđev grad pešačkom stazom<br />

19.00 Povratak u hotel »Central« i večera<br />

2. dan<br />

8.00 Ustajanje i doručak<br />

9.00<br />

Izlet do Zvorničkog jezera, obilazak gradske kapije,<br />

naselja Divič i hidroelektrane<br />

13.00<br />

Ručak u etno restoranu »Šoja-2« na Zvorničkom<br />

jezeru<br />

15.00<br />

Povratak u grad, obilazak gradskog jezgra,<br />

prodavnica i kafića – slobodno vreme<br />

17.30 Isparaćaj gostiju sa autobuske stanice<br />

Vladan Erić, Tamara Radovanović, Vanja Jović, Vladan Matić, Maja Filipović, Vukica Josipović, Boris MIćić<br />

Mentor: Elizabeta Jevtić<br />

101


Zvornički izvori vode<br />

Ovim projektom želimo predstaviti naš zavičaj, rodni grad Zvornik sa neizmjernim prirodnim<br />

lepotama, u čijem okrilju se nalaze prirodni izvori negazirane vode, kao i lekovite mineralne<br />

sumporne vode.<br />

Suština vode je neupitna, voda je život. U vreme kada u svetu počinje da vlada nestašica vode<br />

ideja našeg projekta je da pokazemo vodene potencijale opštine Zvornik, sa prirodnim i lekovitim<br />

izvorima. Proizvod smo prezentovali kao dvodnevni izlet sa noćenjem gde će mladi imati<br />

priliku da se druže, šetaju u prirodi, uživaju u domaćoj kuhinji, osete delić atmosfere Zvornika.<br />

Prvi dan je namjenjen obilasku dve lokacije Kiseljak i Kozluk, fabrike vode Vitinka, gde če moći<br />

da vide način flaširanja vode Vitinka i na kraju etno večere iznad zvorničkog jezera.<br />

Drugi dan je obilazak lokaliteta Raševo, fabrike vode Vivia i zatim odmora uz roštilj na obalama<br />

reke Drinjače, uz ribolov i muziku.<br />

Poštovati prirodu, čuvati je i koristiti resurse sa velikom pažnjom i ljubavlju.<br />

Javna ustanova<br />

Srednjoškolski centar<br />

»Petar Kočić« Zvornik<br />

Vuka Karadžića 77<br />

75400 Zvornik<br />

Bosna i Hercegovina<br />

T +387 56 490 290 / 490 292<br />

E ssrs62zv@teol.net<br />

www.gimissspkzv.org<br />

102


Program<br />

1. dan<br />

8.30<br />

Doček gostiju – skup učesnika kod opštine Zvornik. Učesnicima će se obratiti organizator kako bi se zahvalio našim<br />

gostima što su svojim prisustvom upotpunili naš događaj i da im poželi dobrodošlicu.<br />

9.30 Smeštaj učesnika u motel »Laguna«.<br />

10.00<br />

Doručak.Nakon doručka učesnici će dobiti svoju akreditaciju, koju su obavezni da nose kao i majicu sa logom<br />

projekta za uspomenu.<br />

10.30<br />

Organizovanim prevozom odlazak u Kiseljak, gde če učesnici imati priliku da obiđu devet izvora prirodne lekovite<br />

vode, upoznaju se sa njenim lekovitim svojstvima.<br />

12.00 Obilazak sajma rukotvorina i etno kuhinje koji ima svoju postavku u Kiseljaku.<br />

13.00<br />

Ručak pizzeria Helios Kozluk. Nakon posete Kiseljak učesnici će nastaviti druženje uz pizzu i vode Vitinka i Vivia u<br />

pizzeriji Helios.<br />

14.30<br />

Poseta izvoru mineralne vode Vitinka u Kozluku. Izvor ima veliki značaj kako za lokalno stanovništvo tako i za fabriku<br />

vode Vitinka koja flašira vodu sa tog izvora.<br />

15.00<br />

Poseta fabrici vode »Vitinka«. Učesnici će obići fabriku vode, upoznati se sa njenim osnivanjem, dostignućima i<br />

proizvodima.<br />

16.30 Povratak za Zvornik i odmor.<br />

18.00 Večera iznad drinskog jezera u etno restoranu »Šoja 2«.<br />

20.00 Druženje, bogati noćni život Zvornika.<br />

2. dan<br />

9.00 Buđenje i doručak.<br />

10.00<br />

Poseta izvoru prirodne vode Raševo-Banjica. Organizovanim prevozom učesnici će biti prevezeni do lokaliteta<br />

Raševo.<br />

11.00<br />

Poseta fabrici vode Vivia. Fabrika se bavi flaširanje vode sa izvora Banjica. Učesnici će imati priliku da obidju fabriku,<br />

upoznaju se sa radom fabrike.<br />

12.00<br />

Povratak u malo mjesta Drinjača i ručak pored istoimene rijeke. Rijeka Drinjača pruža uslove za ribolov i odmor pored<br />

nje, te će učesnici uživati u rostilju, sportski aktivnostima i ribolovu.<br />

15.00 Povratak u Zvornik i ugodno popodne uz kafu u kafiću »Fontana« pored zvorničke fontane.<br />

17.00 Ispraćaj gostiju.<br />

Jelena Vidović, Kristina Stojić, Teodora Miličević, Saša Miljatović, Jovana Tomić,<br />

Dejan Mihajlović, Bojan Mihajlović<br />

Mentor: Julijana Mlinarević<br />

103


I travel so I am<br />

We are going to guide You through the town we come from Herceg Novi. At the entrance of<br />

the Boka Bay, hides our fascinating town Herceg Novi. It was founded as a fortress in 1382<br />

by first Bosnian king Stjepan Tvrtko I, and was called Sveti Stefan or Castelnuovo. It carries<br />

many titles, such as City of the Sun, City of Flora, City of Artistsand and the City of Stairs.<br />

Herceg Novi has many good hotels to stay at, but the best one is Palmon Bay. And for the<br />

history and culture part, You have to see Old Town along with fortresses like Citadela, Forte<br />

Mare, Mamula, Clock Tower …, and many beautiful squares like square of Nikola Đurković,<br />

Belavista square … And You have to walk along the promenade named Šetalište Pet Danica.<br />

Herceg Novi is also full of different religious monuments such as Monastery Savina that is<br />

known all around the world,and also St. Leopold Mandić was born here.<br />

Something that makes Herceg Novi unique is the accesability of the mouintain and the sea.In<br />

the same day You can enjoy at the beach and later breathe the fresh air of the mountain Orjen<br />

on 1000 metres above the sea level. But if heights aren’t Your cup of tea, walking through the beautiful<br />

forest of Savinska Dubrava might be. While You are there You can visit Monastery Savina,<br />

which is builtin 17th century, and people all around the world come to see it.<br />

Also something that is interesting to mention is that in our town was born and lived St. Leopold<br />

Mandić, and next to Monastery Savina Herceg Novi has 89 churches, 79 Ortodox and 14 Catholic.<br />

You would assume that town of this kind wouldn't be touristically appealing during the winter season.<br />

But that is not the case with Herceg Novi. During the winter period there are a lot of manifestations<br />

that are making the town alive. One of the most famous one is Mimosa festival, which is starting<br />

in the first week of February and is full of concerts and other activities. Also popular is the HAPS<br />

(Hercegnovsko Aprilsko Pozorište Svečanosti), filmski fest, HSF (Hercegnovski Strip Fest) …<br />

JUSMŠ »Ivan<br />

Goran Kovačić«<br />

Herceg Novi<br />

T +382 31 344 004<br />

E skola@sms-hn.edu.me<br />

www.smsigkovacic.me<br />

104


This town carries many titles<br />

• City of the Sun<br />

It got this title because it has more than 200 sunny<br />

days in a year, which makes it the best place for<br />

holiday.<br />

• City of Flora<br />

Because of its good climate, it’s full of different exotic<br />

species of plants. With mimosa, which is the symbol of<br />

our town, along with orchids, magnolias, eucalitus…,<br />

there are 200 more different kinds of plants that are<br />

brought from all over the world.<br />

• City of Artists<br />

It proves that Herceg Novi has a big soul and many<br />

writers, painters and musicians found an inspiration<br />

within the history and nature of our town. And those<br />

were: Ivo Andrić, Aleksa Šantić, Desanka Maksimović,<br />

Vojo Stanić, Branko Ćopić ...<br />

• The city of Stairs<br />

It is said that Herceg Novi has 1001 stairs. And these<br />

stairs are decorating narrow passageways, which can<br />

lead you anywhere you want.<br />

The Clock Tower<br />

The Clock Tower was built in 1667 during the reign<br />

of the Turks,also these were the main city gates and<br />

still are to this day.In a passageway, through the Clock<br />

Tower, lays a wooden statue of Virgin Mary,it is made<br />

of burned wood.Legend suggests that once, this wood<br />

saved three man from the cannonball and was carved<br />

to be Virgin Mary. This tower is one of important symbols<br />

of our town.<br />

Mamula<br />

At the entrance of our bay there is an island that welcomes<br />

you and is named Lastavica,more known as<br />

Mamula which is the stone fortress on it. During the<br />

reign of Venetian Republic the island Lastavica carried<br />

a name Rondina.Mamula was used as a prison through<br />

both World Wars.You can access it by a tour boat.Tour<br />

boats are especially poplar during summer,and other<br />

than Mamula you can visit other touristic destinations<br />

such as Blue Cave,beach Žanjice and Ribarsko selo.<br />

Barbara Božović, Aleksa Jaredić, Andrea Pešić, Katarina Seferović, Anđela Šiljegović<br />

Mentor: Ksenija Odalović<br />

105


REPUBLIKA SLOVENIJA<br />

MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN<br />

TEHNOLOGIJO<br />

Turistična zveza<br />

Slovenska Bistrica


Občina Dobrovnik<br />

POMURSKA TURISTIČNA ZVEZA<br />

Potujem, torej sem<br />

31. festival Turizmu pomaga lastna glava<br />

14. festival Več znanja za več turizma<br />

izdala in založila Turistična zveza Slovenije<br />

avtorji prispevkov Udeleženci turističnih tržnic<br />

avtorji fotografij Udeleženci in arhiv TZS<br />

oblikovanje in izdelava preloma Modriš tisk Eurograf naklada 1300 izvodov<br />

Ljubljana junij 2017<br />

www.turisticna-zveza.si

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!