3D Gifts DIÁRE 2018

radovolovar

Vaša kontaktná osoba:


VYBERAJTE

PODĽA FARIEB

strana 6

DIÁRE

A ZÁPISNÍKY

strana 18

NÁVRHÁR

strana 92

NOVOROČENKY

strana 102

Všetky ceny uvedené v aktuálnom cenníku sú vypočítané podľa aktuálneho výmenného kurzu. V prípade, že by došlo

v čase od uverejnenia tohto cenníka do uzavretia objednávky k výraznému posilneniu kurzu českej koruny (ďalej len

„CZK") voči euru (ďalej len „EUR“) v porovnaní s kurzom CZK voči EUR zverejnenom Českou národnou bankou ku dňu

31. 3. 2017, spoločnosť GRASPO CZ, a.s. si vyhradzuje právo na úpravu cenníkových cien. Objednávateľ bude o zvýšení

ceny informovaný najneskôr do 3 dní od zaslania objednávky alebo od zmeny platných cien.


2

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE NÁM NIE JE ĽAHOSTAJNÉ

Milujeme lesy, kopce, lúky, potoky aj jazerá…

a preto sa každý deň snažíme predchádzať negatívnym dopadom

našej činnosti na životné prostredie.

Pridajte sa k nám. Nákupom diárov vytlačených na papieri s certifikátom FSC®

pomáhate chrániť našu prírodu.*

*Certifikát FSC zaručuje, že drevo, z ktorého bol papier vyrobený, pochádza

zo šetrne obhospodarovaných lesov (v súlade s ekologickými kritériami a požiadavkami).


4

Diáre & zápisníky

strana

Slovenské kalendáriá 20

Infostrany do slovenských diárov 22

Vnútorné strany do zápisníkov 24

České kalendáriá 25

Štandardná kolekcia Diáre Zápisníky

LUXURY A4 B5 A5 TKK Vreckové A4 A5 Vreckové strana

CARUS hnedý P P P P P 30

CARUS čierny P P P P P 30

TITAN hnedý P 32

FRESH modrý P P 34

FRESH zelený P P 34

FRESH ružový P P 34

MAMBO čierny P P P P 36

MAMBO červený P P P P 36

MAMBO zelený P P P P 36

INVERSO P P P P 38

TRENDY zelený P P P P P 40

TRENDY červený P P P P P 40

TRENDY tyrkysový P P P P P 40

Štandardná kolekcia Diáre Zápisníky

ELEGANT A4 B5 A5 TKK Vreckové A4 A5 Vreckové strana

WOOD modrý P P P P P 42

WOOD hnedý P P P P P 42

NODY P P P P 44

DENIM P P P P 46

JOY šedý P P P 48

JOY modrý P P P 48

PONTOS P P 50

NILO P P 52

ATLAS s pútkom P P P P 54

KASTOR s pútkom P P P P 54

GEMMA s pútkom P P P P 54

ATLAS P P P P P 56

KASTOR P P P P P 56

GEMMA P P P P P 56

UNO červený P P 58

UNO žltý P P 58

UNO modrý P P 60

UNO zelený P P 60


2018 • Obsah

Štandardná kolekcia Diáre Zápisníky

BASIC A4 B5 A5 TKK Vreckové A4 A5 Vreckové strana

SLIM modrý P P 62

SLIM červený P P 62

SLIM limetkový P P 62

KARMÉ P P P P P P 64

TRITON P P P P P P 64

ARGES P P P P P 64

PÉLEUS P P P P P P 66

CARINA P P P P P 66

GAIA P P P P P 66

JULIET P P P P P 68

THEIA P P P P P P 68

LACERTA P P P P P P 70

RIO P P P P P 70

KRONOS červený P P P P P P 72

KRONOS zelený P P P P P P 72

KRONOS čierny P P P P P P 74

KRONOS modrý P P P P P P 74

Štandardná kolekcia

Diáre

ŠKOLSKÉ 100 ×160 strana

SMART P 76

BEST FRIEND P 76

Štandardná kolekcia

Zápisníky

ZÁPISNÍKY A4 A5 Vreckové TKK strana

G-NOTES žltý P 80

G-NOTES modrý P 80

G-NOTES zelený P 82

G-NOTES ružový P 82

G-NOTES čierny P 82

SATURN modrý P P 84

SATURN červený P P 84

SATURN čierny P P 84

CARBON čierny P P 86

CARBON strieborný P P 86

TWIN WIRE P 88

TWIN WIRE P 90

NÁVRHÁR

Návrhár 92

strana

Štandardná kolekcia

NOVOROČENKY

strana

NOVOROČENKY 102


PONTOS strana 50 CARUS hnedý strana 30

KASTOR strana 56

ARGES strana 64 KASTOR s pútkom strana 54


NODY strana 44

WOOD hnedý strana 42


ATLAS strana 56 UNO modrý strana 60

KRONOS modrý strana 74 JOY modrý strana 48


WOOD modrý strana 42 ATLAS s pútkom strana 54

INVERSO strana 38

TRITON strana 64

SLIM modrý strana 62 DENIM strana 46


UNO zelený strana 60 TRENDY zelený strana 40

KRONOS zelený strana 72 LACERTA strana 70

SLIM limetkový strana 62


MAMBO zelený strana 36 JOY šedý strana 48

MAMBO čierny strana 36 MAMBO červený strana 36


JULIET strana 68

CARINA strana 66

GAIA strana 66

UNO žltý strana 58

COL


THEIA strana 68

TRENDY tyrkysový strana 40

RIO strana 70

OURS


GEMMA s pútkom strana 54

GEMMA strana 56 UNO červený strana 58


KRONOS červený strana 72 TRENDY červený strana 40

SLIM červený strana 62 KARMÉ strana 64


FRESH zelený strana 34

CARUS čierny strana 30

PÉLEUS strana 66

FRESH modrý strana 34


LACK

KRONOS čierny strana 74

NILO strana 52

Diár s modrou oriezkou

FRESH ružový strana 34


DIÁRE

&

ZÁPISNÍKY


20

Diár - denný A4

• 210 × 297 mm

• 352 strán

• Plánovanie po 15 minutách

Diár - týždenný vreckový

• 90 × 150 mm

• 144 strán

Diár - týždenný A5

• 148 × 210 mm

• 144 strán


2018 • Diáre & zápisníky • Slovenské kalendáriá

SLOVENSKÉ KALENDÁRIÁ (SK):

Slovenské infostránky (viac na str. 22–23)

Hlavný jazyk: slovenčina, ďalšie jazyky: čeština, angličtina, nemčina, ruština

Slovenské a české štátne sviatky

Slovenské a české krstné mená

Farba papiera chamois

Diár - denný A5

• 148 × 210 mm

• 352 strán

Diár - týždenný B5

• 165 × 240 mm

• 144 strán

Diár - týždenný

poznámkový

• 130 × 210 mm

• 144 strán

• V diároch Slim a Joy

pozn.:

Pre vašich zahraničných partnerov je pripravená kolekcia diárov

s nemeckým, medzinárodným či francúzskym kalendáriom.

Medzinárodný katalóg vám zašleme na vyžiadanie.


22

INFOSTRANY DO SLOVENSKÝCH DIÁROV

• Plánovací kalendár

• Prehľadný kalendár na 2018

• Prehľadný kalendár na 2019

• Daňový kalendár

• Krstné mená

• Sviatky vo svete


2018 • Diáre • Infostrany do slovenských diárov

INFOSTRANY DO SLOVENSKÝCH DIÁROV

• Časové pásma

• Medzinárodné spojenia

• Dôležité telefónne čísla

• Ročné plánovanie na 2018

• Ročné plánovanie na 2019

• Poznámky

pozn.:

Vyobrazené poradie infostrán nezodpovedá skutočnému radeniu infostrán v diári.


24

2018 • Diáre & zápisníky • Vnútorné strany • Zápisníky

Zápisník A4

• 210 x 297 mm, 192 strán

• Biely papier, linajky alebo

štvorčeky

• Zvislá perforácia

• Možnosť dierovania na

zakladanie do zoraďovačov

• Minimálne množstvo 100 ks

Zápisník A5

• 148 x 210 mm, 128 strán

• Biely papier, linajky alebo

štvorčeky

• Zvislá perforácia

• Minimálne množstvo 100 ks

Zápisník vreckový

• 90 x 150 mm, 128 strán

• Biely papier, linajky alebo

štvorčeky

• Zvislá perforácia

• Minimálne množstvo 100 ks

pozn.:

Dodacia lehota zápisníkov s dizajnom diárov je 3–5 týždňov.


2018 • Diáre & zápisníky • České kalendáriá

ČESKÉ KALENDÁRIÁ (CZ):

České infostránky

Hlavný jazyk: čeština, ďalšie jazyky: slovenčina, angličtina, nemčina, ruština

České a slovenské štátne sviatky

České a slovenské krstné mená

Farba papiera biela alebo chamois podľa typu diára

Diár - denný A5

• 148 × 210 mm

• 352 strán

Diár - týždenný A5

• 148 × 210 mm

• 144 strán


26

Diár - týždenný B5

• 165 × 240 mm

• 144 strán

Diár - týždenný

poznámkový

• 130 × 210 mm

• 144 strán

• V diároch Slim a Joy


2018 • Diáre & zápisníky • České kalendáriá

Diár - denný A4

• 210 × 297 mm

• 400 strán

Diár - týždenný vreckový

• 90 × 150 mm

• 144 strán


28

Diár - týždenný

Prezident

• 210 × 260 mm

• 144 strán

Diár - týždenný vreckový

• 90 × 150 mm

• 144 strán

Diár - denný B6

• 120 × 163 mm

• 352 strán


2018 • Diáre & zápisníky • České kalendáriá

ČESKÉ KALENDÁRIÁ (CZ):

České infostránky

Hlavný jazyk: čeština, ďalšie jazyky: slovenčina, angličtina, nemčina, ruština

České a slovenské štátne sviatky

České a slovenské krstné mená

Farba papiera biela alebo chamois podľa typu diára

Diár - týždenný A5

• 148 × 210 mm

• 144 strán

pozn.:

Pre vašich zahraničných partnerov je pripravená kolekcia diárov s nemeckým,

medzinárodným či francúzskym kalendáriom. Medzinárodný katalóg vám zašleme

na vyžiadanie.

Diár - denný A5

• 148 × 210 mm

• 352 strán


30

Podrobnosti


• Exkluzívne diáre pre náročných

klientov

••

Dosky z kvalitnej hovädzej kože

••

Luxusný vzhľad

••

Precízna ručná výroba

••

Na objednávku od 1 ks

••

Skutočné odtiene kože sa môžu

líšiť od vyobrazenia v katalógu

CARUS čierny

Špecifikácie

Materiál na doskách: ....................................Koža

Branding: ........................................Sleporazba

Balenie:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Transparentná fólia - 1 kus

CARUS hnedý


2018 • Diáre & zápisníky • Luxury • Carus

Diáre

Prezident

210 × 260 mm

144 strán

Denný A5

148 × 210 mm

352 strán

Denný B6

120 × 163 mm

352 strán

Týždenný A5

148 × 210 mm

144 strán

Týždenný B5

165 × 240 mm

144 strán

Vreckový

90 × 150 mm

144 strán

SK CARUS hnedý × S18-DA5-301 × S18-TA5-301 S18-TB5-301 S18-KVT-301

CARUS čierny × S18-DA5-302 × S18-TA5-302 S18-TB5-302 S18-KVT-302

CZ CARUS hnedý 18-PRE-001 18-DA5-001 18-DB6-001 18-TA5-001 × 18-KVT-001

CARUS čierny 18-PRE-002 18-DA5-002 18-DB6-002 18-TA5-002 × 18-KVT-002

cena 59,96 € 59,96 € 50,36 € 55,96 € 59,96 € 35,96 €

Zápisníky

A4

210 × 297 mm

192 strán / linajky

A4

210 × 297 mm

192 strán / štvorčeky

A5

148 × 210 mm

128 strán / linajky

A5

148 × 210 mm

128 strán / štvorčeky

Vreckový

90 × 150 mm

128 strán / linajky

Vreckový

90 × 150 mm

128 strán / štvorčeky

CARUS hnedý × × N-A5L-001 N-A5C-001 N-KVL-001 N-KVC-001

CARUS čierny × × N-A5L-002 N-A5C-002 N-KVL-002 N-KVC-002

cena × × 57,10 € 57,10 € 35,96 € 35,96 €

Ukážky vnútorných strán nájdete na str. 20–29.

Ceny sú bez DPH. Zmena ceny vyhradená podľa kurzovej doložky na str. 1.

farba papiera biela

farba papiera chamois


32

Podrobnosti

••

Novinka

••

Denný diár A4• Plánovanie po 15 minútach

• Ideálny pomocník do ordinácií na

efektívne plánovanie

••

Sobota aj nedeľa na samostatnej

strane

TITAN hnedý

TITAN čierny


2018 • Diáre & zápisníky • Luxury • Titan

Diáre

Denný A4

210 × 197 mm

400 strán

SK TITAN hnedý S18-DA4-303

CZ TITAN hnedý 18-DA4-003

TITAN čierny

18-DA4-004

cena 18,09 €

Ukážky vnútorných strán nájdete na str. 20–29.

Ceny sú bez DPH. Zmena ceny vyhradená podľa kurzovej doložky na str. 1.

farba papiera biela

farba papiera chamois

Špecifikácie

Materiál na doskách: .................................Balacron

Branding: .......................................Razba fóliou

Balenie:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Transparentná fólia - 5/10 kusov


34

Podrobnosti


• Diáre so zaujímavým výsekom

na prednej doske

••

Letopočet vytlačený na prednej

predsádke viditeľný cez výsek

••

Kombinácia balacronu a plátna

••

Prešitie farebne ladí s plátnom

a farebným letopočtom

FRESH modrý

FRESH ružový

Špecifikácie

Materiál na doskách: .........................Balacron + plátno

Branding: ........................................Sleporazba

Balenie:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Transparentná fólia - 5/10 kusov

FRESH zelený


2018 • Diáre & zápisníky • Luxury • Fresh

Diáre

Prezident

210 × 260 mm

144 strán

Denný A5

148 × 210 mm

352 strán

Denný B6

120 × 163 mm

352 strán

Týždenný A5

148 × 210 mm

144 strán

Týždenný B5

165 × 240 mm

144 strán

Vreckový

90 × 150 mm

144 strán

SK FRESH modrý × S18-DA5-305 × S18-TA5-305 × ×

FRESH zelený × S18-DA5-306 × S18-TA5-306 × ×

FRESH ružový × S18-DA5-307 × S18-TA5-307 × ×

CZ FRESH modrý × 18-DA5-005 × 18-TA5-005 × ×

FRESH zelený × 18-DA5-006 × 18-TA5-006 × ×

FRESH ružový × 18-DA5-007 × 18-TA5-007 × ×

cena × 8,20 € × 7,37 € × ×

Zápisníky

A4

210 × 297 mm

192 strán / linajky

A4

210 × 297 mm

192 strán / štvorčeky

A5

148 × 210 mm

128 strán / linajky

A5

148 × 210 mm

128 strán / štvorčeky

Vreckový

90 × 150 mm

128 strán / linajky

Vreckový

90 × 150 mm

128 strán / štvorčeky

FRESH modrý × × N-A5L-005 N-A5C-005 × ×

FRESH zelený × × N-A5L-006 N-A5C-006 × ×

FRESH ružový × × N-A5L-007 N-A5C-007 × ×

cena (100 - 199 ks) × × 7,89 € 7,89 € × ×

cena (200 - 499 ks) × × 7,74 € 7,74 € × ×

cena (od 500 ks) × × 7,59 € 7,59 € × ×

Ukážky vnútorných strán nájdete na str. 20–29. Iba do vypredania zásob.

Ceny sú bez DPH. Zmena ceny vyhradená podľa kurzovej doložky na str. 1.

farba papiera biela

farba papiera chamois


36

Podrobnosti


• Diáre s výsekom na prednej

doske

••

Letopočet vytlačený na prednej

predsádke viditeľný cez výsek

••

Štruktúrovaný poťah s gumičkou

na zatvorenie v červenej, zelenej

alebo čiernej farbe

MAMBO čierny

MAMBO červený

Špecifikácie

Materiál na doskách: .................................Koženka

Branding: ........................................Sleporazba

Balenie:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Transparentná fólia - 5/10 kusov

MAMBO zelený


2018 • Diáre & zápisníky • Luxury • Mambo

Diáre

Prezident

210 × 260 mm

144 strán

Denný A5

148 × 210 mm

352 strán

Denný B6

120 × 163 mm

352 strán

Týždenný A5

148 × 210 mm

144 strán

Týždenný B5

165 × 240 mm

144 strán

Vreckový

90 × 150 mm

144 strán

SK MAMBO čierny × S18-DA5-308 × S18-TA5-308 × S18-KVT-308

MAMBO červený × S18-DA5-309 × S18-TA5-309 × S18-KVT-309

MAMBO zelený × S18-DA5-310 × S18-TA5-310 × S18-KVT-310

CZ MAMBO čierny × 18-DA5-008 × 18-TA5-008 × 18-KVT-008

MAMBO červený × 18-DA5-009 × 18-TA5-009 × 18-KVT-009

MAMBO zelený × 18-DA5-010 × 18-TA5-010 × 18-KVT-010

cena × 8,40 € × 7,79 € × 5,31 €

Zápisníky

A4

210 × 297 mm

192 strán / linajky

A4

210 × 297 mm

192 strán / štvorčeky

A5

148 × 210 mm

128 strán / linajky

A5

148 × 210 mm

128 strán / štvorčeky

Vreckový

90 × 150 mm

128 strán / linajky

Vreckový

90 × 150 mm

128 strán / štvorčeky

MAMBO čierny × × N-A5L-008 N-A5C-008 N-KVL-008 N-KVC-008

MAMBO červený × × N-A5L-009 N-A5C-009 N-KVL-009 N-KVC-009

MAMBO zelený × × N-A5L-010 N-A5C-010 N-KVL-010 N-KVC-010

cena (100 - 199 ks) × × 8,34 € 8,34 € 5,68 € 5,68 €

cena (200 - 499 ks) × × 8,18 € 8,18 € 5,58 € 5,58 €

cena (od 500 ks) × × 8,02 € 8,02 € 5,47 € 5,47 €

Ukážky vnútorných strán nájdete na str. 20–29.

Ceny sú bez DPH. Zmena ceny vyhradená podľa kurzovej doložky na str. 1.

farba papiera biela

farba papiera chamois


38

Podrobnosti• Neprehliadnuteľný dizajn

• Gumička upevnená na prednej

doske dodáva diáru jedinečný

a originálny vzhľad

••

Letopočet vytlačený na

plastovom štítku

••

Prešitie zladené s gumičkou

a štítkom

INVERSO

Špecifikácie

Materiál na doskách: .................................Koženka

Branding: ........................................Sleporazba

Balenie:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Transparentná fólia - 5/10 kusov


2018 • Diáre & zápisníky • Luxury • Inverso

Diáre

Prezident

210 × 260 mm

144 strán

Denný A5

148 × 210 mm

352 strán

Denný B6

120 × 163 mm

352 strán

Týždenný A5

148 × 210 mm

144 strán

Týždenný B5

165 × 240 mm

144 strán

Vreckový

90 × 150 mm

144 strán

SK INVERSO × S18-DA5-314 × S18-TA5-314 × S18-KVT-314

CZ INVERSO × 18-DA5-014 × 18-TA5-014 × 18-KVT-014

cena × 9,85 € × 9,02 € × 6,14 €

Zápisníky

A4

210 × 297 mm

192 strán / linajky

A4

210 × 297 mm

192 strán / štvorčeky

A5

148 × 210 mm

128 strán / linajky

A5

148 × 210 mm

128 strán / štvorčeky

Vreckový

90 × 150 mm

128 strán / linajky

Vreckový

90 × 150 mm

128 strán / štvorčeky

INVERSO × × N-A5L-014 N-A5C-014 N-KVL-014 N-KVC-014

cena (100 - 199 ks) × × 9,65 € 9,65 € 6,57 € 6,57 €

cena (200 - 499 ks) × × 9,47 € 9,47 € 6,45 € 6,45 €

cena (od 500 ks) × × 9,29 € 9,29 € 6,32 € 6,32 €

Ukážky vnútorných strán nájdete na str. 20–29.

Ceny sú bez DPH. Zmena ceny vyhradená podľa kurzovej doložky na str. 1.

farba papiera biela

farba papiera chamois


40

Podrobnosti• Diáre v moderných farbách

3D letopočet na čiernej gumičke

vytvára nápaditý efekt

••

Čierne predsádky a pútko

na pero

••

Čierne papierové vrecko na

drobné dokumenty a vizitky

••

Buďte trendoví po celý rok

TRENDY zelený

TRENDY červený

upozornenie:

Predávajúci upozorňuje a kupujúci berie na vedomie, že tovar je chránený európskym

patentom č. EP 2255974 B1, a to v týchto krajinách: Rakúsko, Švajčiarsko, Nemecko,

Dánsko, Francúzsko, Veľká Británia, Grécko, Maďarsko, Írsko, Taliansko, Lichtenštajnsko,

Luxembursko, Macedónia, Malta, Holandsko, Poľsko, Švédsko, Turecko. V prípade

distribúcie tovaru do týchto krajín môže byť distribútor stíhaný zo strany majiteľa patentu.

Špecifikácie

Materiál na doskách: .................................Koženka

Branding: ........................................Sleporazba

Balenie:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Transparentná fólia - 5/10 kusov

TRENDY tyrkysový


2018 • Diáre & zápisníky • Luxury • Trendy

Diáre

Prezident

210 × 260 mm

144 strán

Denný A5

148 × 210 mm

352 strán

Denný B6

120 × 163 mm

352 strán

Týždenný A5

148 × 210 mm

144 strán

Týždenný B5

165 × 240 mm

144 strán

Vreckový

90 × 150 mm

144 strán

SK TRENDY zelený × S18-DA5-317 × S18-TA5-317 × S18-KVT-317

TRENDY červený × S18-DA5-318 × S18-TA5-318 × S18-KVT-318

TRENDY tyrkysový × S18-DA5-319 × S18-TA5-319 × S18-KVT-319

CZ TRENDY zelený × 18-DA5-017 × 18-TA5-017 × 18-KVT-017

TRENDY červený × 18-DA5-018 × 18-TA5-018 × 18-KVT-018

TRENDY tyrkysový × 18-DA5-019 × 18-TA5-019 × 18-KVT-019

cena × 9,96 € × 9,16 € × 7,16 €

Zápisníky

A4

210 × 297 mm

192 strán / linajky

A4

210 × 297 mm

192 strán / štvorčeky

A5

148 × 210 mm

128 strán / linajky

A5

148 × 210 mm

128 strán / štvorčeky

Vreckový

90 × 150 mm

128 strán / linajky

Vreckový

90 × 150 mm

128 strán / štvorčeky

TRENDY zelený N-A4L-017 N-A4C-017 N-A5L-017 N-A5C-017 N-KVL-017 N-KVC-017

TRENDY červený N-A4L-018 N-A4C-018 N-A5L-018 N-A5C-018 N-KVL-018 N-KVC-018

TRENDY tyrkysový N-A4L-019 N-A4C-019 N-A5L-019 N-A5C-019 N-KVL-019 N-KVC-019

cena (100 - 199 ks) 14,11 € 14,11 € 9,80 € 9,80 € 7,66 € 7,66 €

cena (200 - 499 ks) 13,84 € 13,84 € 9,62 € 9,62 € 7,52 € 7,52 €

cena (od 500 ks) 13,43 € 13,43 € 9,43 € 9,43 € 7,37 € 7,37 €

Ukážky vnútorných strán nájdete na str. 20–29.

Ceny sú bez DPH. Zmena ceny vyhradená podľa kurzovej doložky na str. 1.

farba papiera biela

farba papiera chamois


42

Podrobnosti
• Koženka imitujúca vzhľad dreva

• Decentná sleporazba letopočtu

• Praktické pútko na pero farebne

ladí s poťahom

WOOD hnedý

Špecifikácie

Materiál na doskách: .................................Koženka

Branding: ........................................Sleporazba

Balenie:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Transparentná fólia - 5/10 kusov

WOOD modrý


2018 • Diáre & zápisníky • Elegant • Wood

Diáre

Prezident

210 × 260 mm

144 strán

Denný A5

148 × 210 mm

352 strán

Denný B6

120 × 163 mm

352 strán

Týždenný A5

148 × 210 mm

144 strán

Týždenný B5

165 × 240 mm

144 strán

Vreckový

90 × 150 mm

144 strán

SK WOOD modrý × S18-DA5-323 × S18-TA5-323 × S18-KVT-323

WOOD hnedý × S18-DA5-324 × S18-TA5-324 × S18-KVT-324

CZ WOOD modrý × 18-DA5-023 × 18-TA5-023 × 18-KVT-023

WOOD hnedý × 18-DA5-024 × 18-TA5-024 × 18-KVT-024

cena × 7,79 € × 6,76 € × 4,90 €

Zápisníky

A4

210 × 297 mm

192 strán / linajky

A4

210 × 297 mm

192 strán / štvorčeky

A5

148 × 210 mm

128 strán / linajky

A5

148 × 210 mm

128 strán / štvorčeky

Vreckový

90 × 150 mm

128 strán / linajky

Vreckový

90 × 150 mm

128 strán / štvorčeky

WOOD modrý N-A4L-023 N-A4C-023 N-A5L-023 N-A5C-023 N-KVL-023 N-KVC-023

WOOD hnedý N-A4L-024 N-A4C-024 N-A5L-024 N-A5C-024 N-KVL-024 N-KVC-024

cena (100 - 199 ks) 11,51 € 11,51 € 7,23 € 7,23 € 5,24 € 5,24 €

cena (200 - 499 ks) 11,29 € 11,29 € 7,10 € 7,10 € 5,15 € 5,15 €

cena (od 500 ks) 10,96 € 10,96 € 6,96 € 6,96 € 5,05 € 5,05 €

Ukážky vnútorných strán nájdete na str. 20–29.

Ceny sú bez DPH. Zmena ceny vyhradená podľa kurzovej doložky na str. 1.

farba papiera biela

farba papiera chamois


44

Podrobnosti

••

Jednoducho elegantný diár

••

Netradičné obšitie

••

Jemná hladká koženka


formáte A5 slúži ako pútko na

pero

••

Pero nie je súčasťou diára

• Štýlová koženková aplikácia pri

NODY

Špecifikácie

Materiál na doskách: .................................Koženka

Branding: ........................................Sleporazba

Balenie:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Transparentná fólia - 5/10 kusov


2018 • Diáre & zápisníky • Elegant • Nody

Diáre

Prezident

210 × 260 mm

144 strán

Denný A5

148 × 210 mm

352 strán

Denný B6

120 × 163 mm

352 strán

Týždenný A5

148 × 210 mm

144 strán

Týždenný B5

165 × 240 mm

144 strán

Vreckový

90 × 150 mm

144 strán

SK NODY × S18-DA5-311 × S18-TA5-311 × S18-KVT-311

CZ NODY × 18-DA5-011 × 18-TA5-011 × 18-KVT-011

cena × 8,61 € × 7,54 € × 4,90 €

Zápisníky

A4

210 × 297 mm

192 strán / linajky

A4

210 × 297 mm

192 strán / štvorčeky

A5

148 × 210 mm

128 strán / linajky

A5

148 × 210 mm

128 strán / štvorčeky

Vreckový

90 × 150 mm

128 strán / linajky

Vreckový

90 × 150 mm

128 strán / štvorčeky

NODY × × N-A5L-011 N-A5C-011 N-KVL-011 N-KVC-011

cena (100 - 199 ks) × × 8,07 € 8,07 € 5,24 € 5,24 €

cena (200 - 499 ks) × × 7,92 € 7,92 € 5,15 € 5,15 €

cena (od 500 ks) × × 7,77 € 7,77 € 5,05 € 5,05 €

Ukážky vnútorných strán nájdete na str. 20–29.

Ceny sú bez DPH. Zmena ceny vyhradená podľa kurzovej doložky na str. 1.

farba papiera biela

farba papiera chamois


46

Podrobnosti


• Koženka imitujúca džínsovinu

dodáva diáru športový vzhľad

••

Koženková aplikácia

so sleporazbou letopočtu

••

Prešitie aj aplikácia v príjemnom

prírodnom odtieni

DENIM

Špecifikácie

Materiál na doskách: .................................Koženka

Branding: ........................................Sleporazba

Balenie:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Transparentná fólia - 5/10 kusov


2018 • Diáre & zápisníky • Elegant • Denim

Diáre

Prezident

210 × 260 mm

144 strán

Denný A5

148 × 210 mm

352 strán

Denný B6

120 × 163 mm

352 strán

Týždenný A5

148 × 210 mm

144 strán

Týždenný B5

165 × 240 mm

144 strán

Vreckový

90 × 150 mm

144 strán

SK DENIM × S18-DA5-312 × S18-TA5-312 × S18-KVT-312

CZ DENIM × 18-DA5-012 × 18-TA5-012 × 18-KVT-012

cena × 8,61 € × 7,54 € × 4,90 €

Zápisníky

A4

210 × 297 mm

192 strán / linajky

A4

210 × 297 mm

192 strán / štvorčeky

A5

148 × 210 mm

128 strán / linajky

A5

148 × 210 mm

128 strán / štvorčeky

Vreckový

90 × 150 mm

128 strán / linajky

Vreckový

90 × 150 mm

128 strán / štvorčeky

DENIM × × N-A5L-012 N-A5C-012 N-KVL-012 N-KVC-012

cena (100 - 199 ks) × × 8,07 € 8,07 € 5,24 € 5,24 €

cena (200 - 499 ks) × × 7,92 € 7,92 € 5,15 € 5,15 €

cena (od 500 ks) × × 7,77 € 7,77 € 5,05 € 5,05 €

Ukážky vnútorných strán nájdete na str. 20–29.

Ceny sú bez DPH. Zmena ceny vyhradená podľa kurzovej doložky na str. 1.

farba papiera biela

farba papiera chamois


48

Podrobnosti


• Obľúbené diáre s decentnou

aplikáciou letopočtu

••

Žiadaný dizajn od firemných

zákazníkov

••

Vo formáte 130 x 210 mm nájdete

praktické týždenné kalendárium

kombinované s poznámkami

JOY šedý

JOY modrý

pozn.:

Novinka: Vo formáte 130 × 210 mm

je kombinované kalendárium

Špecifikácie

Materiál na doskách: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Koženka

Branding: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sleporazba

Balenie:. . . . . . . . . . . . Transparentná fólia - 5/10 kusov


2018 • Diáre & zápisníky • Elegant • Joy

Diáre

Prezident

210 × 260 mm

144 strán

Denný A5

148 × 210 mm

352 strán

Denný B6

120 × 163 mm

352 strán

TKK

130 × 210 mm

144 strán

Týždenný B5

165 × 240 mm

144 strán

Vreckový

90 × 150 mm

144 strán

SK JOY šedý × S18-DA5-331 × S18-TKK-331 × S18-KVT-331

JOY modrý × S18-DA5-332 × S18-TKK-332 × S18-KVT-332

CZ JOY šedý × 18-DA5-031 × 18-TKK-031 × 18-KVT-031

JOY modrý × 18-DA5-032 × 18-TKK-032 × 18-KVT-032

cena × 7,37 € × 6,55 € × 4,90 €

Ukážky vnútorných strán nájdete na str. 20–29.

Ceny sú bez DPH. Zmena ceny vyhradená podľa kurzovej doložky na str. 1.

farba papiera biela

farba papiera chamois


50

Podrobnosti


• Kombinácia dvoch zemitých

odtieňov koženky

••

Príjemný štruktúrovaný povrch

••

Decentný letopočet na zlatom

kovovom štítku zvýrazňuje

elegantný vzhľad diára

PONTOS

Špecifikácie

Materiál na doskách: .................................Koženka

Branding: ........................................Sleporazba

Balenie:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Transparentná fólia - 5/10 kusov


2018 • Diáre & zápisníky • Elegant • Pontos

Diáre

Prezident

210 × 260 mm

144 strán

Denný A5

148 × 210 mm

352 strán

Denný B6

120 × 163 mm

352 strán

Týždenný A5

148 × 210 mm

144 strán

Týždenný B5

165 × 240 mm

144 strán

Vreckový

90 × 150 mm

144 strán

SK PONTOS × S18-DA5-313 × S18-TA5-313 × S18-KVT-313

CZ PONTOS × 18-DA5-013 × 18-TA5-013 × 18-KVT-013

cena × 9,56 € × 8,61 € × 6,14 €

Ukážky vnútorných strán nájdete na str. 20–29.

Ceny sú bez DPH. Zmena ceny vyhradená podľa kurzovej doložky na str. 1.

farba papiera biela

farba papiera chamois


52

Podrobnosti


• Diáre s originálnou modrou

oriezkou

••

Štruktúrovaná čierna koženka

s metalickým leskom

••

Prešitie je zladené s farbou

oriezky a dotvára štýlový vzhľad

diára

••

Čierne predsádky

••

Zápisníky Nilo v minimálnom

množstve 500 ks

NILO

Špecifikácie

Materiál na doskách: .................................Koženka

Branding: ........................................Sleporazba

Balenie:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Transparentná fólia - 5/10 kusov


2018 • Diáre & zápisníky • Elegant • Nilo

Diáre

Prezident

210 × 260 mm

144 strán

Denný A5

148 × 210 mm

352 strán

Denný B6

120 × 163 mm

352 strán

Týždenný A5

148 × 210 mm

144 strán

Týždenný B5

165 × 240 mm

144 strán

Vreckový

90 × 150 mm

144 strán

SK NILO × S18-DA5-320 × S18-TA5-320 × ×

CZ NILO × 18-DA5-020 × 18-TA5-020 × ×

cena × 9,56 € × 8,61 € × ×

Zápisníky

A4

210 × 297 mm

192 strán / linajky

A4

210 × 297 mm

192 strán / štvorčeky

A5

148 × 210 mm

128 strán / linajky

A5

148 × 210 mm

128 strán / štvorčeky

Vreckový

90 × 150 mm

128 strán / linajky

Vreckový

90 × 150 mm

128 strán / štvorčeky

NILO × × N-A5L-020 N-A5C-020 × ×

cena (od 500 ks) × × 8,87 € 8,87 € × ×

Ukážky vnútorných strán nájdete na str. 20–29.

Ceny sú bez DPH. Zmena ceny vyhradená podľa kurzovej doložky na str. 1.

farba papiera biela

farba papiera chamois


54

Podrobnosti• Obľúbené diáre z hladkej koženky

• Pútko na zatváranie s gumičkou

na pero

••

Zapínanie pútka na cvok

••

Razba na chrbte zvýrazňuje

klasický štýl diára

••

Papierové vrecko na drobné

dokumenty a vizitky

ATLAS s pútkom

GEMMA s pútkom

Špecifikácie

Materiál na doskách: .................................Koženka

Branding: ........................................Sleporazba

Balenie:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Škatuľa - 10/15/20 kusov

KASTOR s pútkom


2018 • Diáre & zápisníky • Elegant • Atlas, Kastor, Gemma

Diáre

Prezident

210 × 260 mm

144 strán

Denný A5

148 × 210 mm

352 strán

Denný B6

120 × 163 mm

352 strán

Týždenný A5

148 × 210 mm

144 strán

Týždenný B5

165 × 240 mm

144 strán

Vreckový

90 × 150 mm

144 strán

SK ATLAS s pútkom × S18-DA5-326 × S18-TA5-326 × S18-KVT-326

KASTOR s pútkom × S18-DA5-328 × S18-TA5-328 × S18-KVT-328

GEMMA s pútkom × S18-DA5-330 × S18-TA5-330 × S18-KVT-330

CZ ATLAS s pútkom × 18-DA5-026 18-DB6-026 18-TA5-026 × 18-KVT-026

KASTOR s pútkom × 18-DA5-028 18-DB6-028 18-TA5-028 × 18-KVT-028

GEMMA s pútkom × 18-DA5-030 18-DB6-030 18-TA5-030 × 18-KVT-030

cena × 11,96 € 11,16 € 11,16 € × 9,16 €

Zápisníky

A4

210 × 297 mm

192 strán / linajky

A4

210 × 297 mm

192 strán / štvorčeky

A5

148 × 210 mm

128 strán / linajky

A5

148 × 210 mm

128 strán / štvorčeky

Vreckový

90 × 150 mm

128 strán / linajky

Vreckový

90 × 150 mm

128 strán / štvorčeky

ATLAS s pútkom × × N-A5L-026 N-A5C-026 N-KVL-026 N-KVC-026

KASTOR s pútkom × × N-A5L-028 N-A5C-028 N-KVL-028 N-KVC-028

GEMMA s pútkom × × N-A5L-030 N-A5C-030 N-KVL-030 N-KVC-030

cena (100 - 199 ks) × × 11,94 € 11,94 € 9,80 € 9,80 €

cena (200 - 499 ks) × × 11,72 € 11,72 € 9,62 € 9,62 €

cena (od 500 ks) × × 11,49 € 11,49 € 9,43 € 9,43 €

Ukážky vnútorných strán nájdete na str. 20–29.

Ceny sú bez DPH. Zmena ceny vyhradená podľa kurzovej doložky na str. 1.

farba papiera biela

farba papiera chamois


56

Podrobnosti

••

Obľúbené diáre z hladkej koženky

••

Razba na chrbte zvýrazňuje

klasický štýl diára

••

Elegantný a naozaj praktický diár

ATLAS

KASTOR

Špecifikácie

Materiál na doskách: .................................Koženka

Branding: ........................................Sleporazba

Balenie:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Transparentná fólia - 5/10 kusov

GEMMA


2018 • Diáre & zápisníky • Elegant • Atlas, Kastor, Gemma

Diáre

Prezident

210 × 260 mm

144 strán

Denný A5

148 × 210 mm

352 strán

Denný B6

120 × 163 mm

352 strán

Týždenný A5

148 × 210 mm

144 strán

Týždenný B5

165 × 240 mm

144 strán

Vreckový

90 × 150 mm

144 strán

SK ATLAS × S18-DA5-325 × S18-TA5-325 S18-TB5-325 S18-KVT-325

KASTOR × S18-DA5-327 × S18-TA5-327 S18-TB5-327 S18-KVT-327

GEMMA × S18-DA5-329 × S18-TA5-329 S18-TB5-329 S18-KVT-329

CZ ATLAS 18-PRE-025 18-DA5-025 18-DB6-025 18-TA5-025 × 18-KVT-025

KASTOR 18-PRE-027 18-DA5-027 18-DB6-027 18-TA5-027 × 18-KVT-027

GEMMA 18-PRE-029 18-DA5-029 18-DB6-029 18-TA5-029 × 18-KVT-029

cena 11,16 € 8,85 € 8,36 € 8,04 € 8,36 € 5,56 €

Zápisníky

A4

210 × 297 mm

192 strán / linajky

A4

210 × 297 mm

192 strán / štvorčeky

A5

148 × 210 mm

128 strán / linajky

A5

148 × 210 mm

128 strán / štvorčeky

Vreckový

90 × 150 mm

128 strán / linajky

Vreckový

90 × 150 mm

128 strán / štvorčeky

ATLAS × × N-A5L-025 N-A5C-025 N-KVL-025 N-KVC-025

KASTOR × × N-A5L-027 N-A5C-027 N-KVL-027 N-KVC-027

GEMMA × × N-A5L-029 N-A5C-029 N-KVL-029 N-KVC-029

cena (100 - 199 ks) × × 8,60 € 8,60 € 5,95 € 5,95 €

cena (200 - 499 ks) × × 8,44 € 8,44 € 5,84 € 5,84 €

cena (od 500 ks) × × 8,28 € 8,28 € 5,73 € 5,73 €

Ukážky vnútorných strán nájdete na str. 20–29.

Ceny sú bez DPH. Zmena ceny vyhradená podľa kurzovej doložky na str. 1.

farba papiera biela

farba papiera chamois


58

Podrobnosti

••

Novinka

••

Svieže farby


• Kontrastné plastové štítky

s letopočtom

••

Príjemný štruktúrovaný povrch

••

Diár nabitý energiou

UNO žltý

Špecifikácie

Materiál na doskách: .................................Koženka

Branding: ........................................Sleporazba

Balenie:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Transparentná fólia - 5/10 kusov

UNO červený


2018 • Diáre & zápisníky • Elegant • Uno

Diáre

Prezident

210 × 260 mm

144 strán

Denný A5

148 × 210 mm

352 strán

Denný B6

120 × 163 mm

352 strán

Týždenný A5

148 × 210 mm

144 strán

Týždenný B5

165 × 240 mm

144 strán

Vreckový

90 × 150 mm

144 strán

SK UNO červený × S18-DA5-380 × S18-TA5-380 × S18-KVT-380

UNO žltý × S18-DA5-381 × S18-TA5-381 × S18-KVT-381

CZ UNO červený × 18-DA5-080 × 18-TA5-080 × 18-KVT-080

UNO žltý × 18-DA5-081 × 18-TA5-081 × 18-KVT-081

cena × 7,37 € × 6,55 € × 5,31 €

Ukážky vnútorných strán nájdete na str. 20–29.

Ceny sú bez DPH. Zmena ceny vyhradená podľa kurzovej doložky na str. 1.

farba papiera biela

farba papiera chamois


60

Podrobnosti

••

Novinka

••

Svieže farby


• Kontrastné plastové štítky

s letopočtom

••

Príjemný štruktúrovaný povrch

••

Diár nabitý energiou

UNO zelený

Špecifikácie

Materiál na doskách: .................................Koženka

Branding: ........................................Sleporazba

Balenie:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Transparentná fólia - 5/10 kusov

UNO modrý


2018 • Diáre & zápisníky • Elegant • Uno

Diáre

Prezident

210 × 260 mm

144 strán

Denný A5

148 × 210 mm

352 strán

Denný B6

120 × 163 mm

352 strán

Týždenný A5

148 × 210 mm

144 strán

Týždenný B5

165 × 240 mm

144 strán

Vreckový

90 × 150 mm

144 strán

SK UNO modrý × S18-DA5-382 × S18-TA5-382 × S18-KVT-382

UNO zelený × S18-DA5-383 × S18-TA5-383 × S18-KVT-383

CZ UNO modrý × 18-DA5-082 × 18-TA5-082 × 18-KVT-082

UNO zelený × 18-DA5-083 × 18-TA5-083 × 18-KVT-083

cena × 7,37 € × 6,55 € × 5,31 €

Ukážky vnútorných strán nájdete na str. 20–29.

Ceny sú bez DPH. Zmena ceny vyhradená podľa kurzovej doložky na str. 1.

farba papiera biela

farba papiera chamois


62

Podrobnosti• Diáre v moderných žiarivých farbách

• Pružné dosky so striebornou

fóliorazbou letopočtu

••

Vo formáte 130 x 210 mm nájdete

praktické týždenné kalendárium

kombinované s poznámkami

SLIM červený

SLIM modrý

pozn.:

kombinované kalendárium

SLIM limetkový

Špecifikácie

Materiál na doskách: . . . . . . . . . . . . . . . . . Balacron

Branding: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Razba fóliou

Balenie:. . . . . . . . .Transparentná fólia - 5/10 kusov


2018 • Diáre & zápisníky • Basic • Slim

Diáre

Prezident

210 × 260 mm

144 strán

Denný A5

148 × 210 mm

352 strán

Denný B6

120 × 163 mm

352 strán

TKK

130 × 210 mm

144 strán

Týždenný B5

165 × 240 mm

144 strán

Vreckový

90 × 150 mm

144 strán

SK SLIM modrý × × × S18-TKK-334 × S18-KVT-334

SLIM červený × × × S18-TKK-335 × S18-KVT-335

SLIM limetkový × × × S18-TKK-336 × S18-KVT-336

CZ SLIM modrý × × × 18-TKK-034 × 18-KVT-034

SLIM červený × × × 18-TKK-035 × 18-KVT-035

SLIM limetkový × × × 18-TKK-036 × 18-KVT-036

cena × × × 3,96 € × 2,84 €

Ukážky vnútorných strán nájdete na str. 20–29.

Ceny sú bez DPH. Zmena ceny vyhradená podľa kurzovej doložky na str. 1.

farba papiera biela

farba papiera chamois


64

Podrobnosti


• Obľúbené diáre so zaujímavou

sleporazbou letopočtu

••

Jemná hladká koženka

••

Tenká lepenka dodáva diáru

moderný vzhľad

••

Široké spektrum farieb: vyberte

si tú svoju (strana 64–71)

TRITON

ARGES

Špecifikácie

Materiál na doskách: .................................Koženka

Branding: ........................................Sleporazba

Balenie:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Transparentná fólia - 5/10 kusov

KARMÉ


2018 • Diáre & zápisníky • Basic • Karmé, Triton, Arges

Diáre

Prezident

210 × 260 mm

144 strán

Denný A5

148 × 210 mm

352 strán

Denný B6

120 × 163 mm

352 strán

Týždenný A5

148 × 210 mm

144 strán

Týždenný B5

165 × 240 mm

144 strán

Vreckový

90 × 150 mm

144 strán

SK KARMÉ × S18-DA5-338 × S18-TA5-338 S18-TB5-338 S18-KVT-338

TRITON × S18-DA5-339 × S18-TA5-339 S18-TB5-339 S18-KVT-339

ARGES × S18-DA5-340 × S18-TA5-340 × S18-KVT-340

CZ KARMÉ × 18-DA5-038 × 18-TA5-038 18-TB5-038 18-KVT-038

TRITON × 18-DA5-039 × 18-TA5-039 18-TB5-039 18-KVT-039

ARGES × 18-DA5-040 × 18-TA5-040 × 18-KVT-040

cena × 5,19 € × 4,37 € 6,14 € 3,25 €

Zápisníky

A4

210 × 297 mm

192 strán / linajky

A4

210 × 297 mm

192 strán / štvorčeky

A5

148 × 210 mm

128 strán / linajky

A5

148 × 210 mm

128 strán / štvorčeky

Vreckový

90 × 150 mm

128 strán / linajky

Vreckový

90 × 150 mm

128 strán / štvorčeky

KARMÉ N-A4L-038 N-A4C-038 N-A5L-038 N-A5C-038 N-KVL-038 N-KVC-038

TRITON N-A4L-039 N-A4C-039 N-A5L-039 N-A5C-039 N-KVL-039 N-KVC-039

ARGES N-A4L-040 N-A4C-040 N-A5L-040 N-A5C-040 N-KVL-040 N-KVC-040

cena (100 - 199 ks) 8,93 € 8,93 € 4,68 € 4,68 € 3,48 € 3,48 €

cena (200 - 499 ks) 8,76 € 8,76 € 4,59 € 4,59 € 3,41 € 3,41 €

cena (od 500 ks) 8,50 € 8,50 € 4,50 € 4,50 € 3,35 € 3,35 €

Ukážky vnútorných strán nájdete na str. 20–29.

Ceny sú bez DPH. Zmena ceny vyhradená podľa kurzovej doložky na str. 1.

farba papiera biela

farba papiera chamois


66

Podrobnosti


• Obľúbené diáre so zaujímavou

sleporazbou letopočtu

••

Jemná hladká koženka

••

Tenká lepenka dodáva diáru

moderný vzhľad

••

Široké spektrum farieb: vyberte

si tú svoju (strana 64–71)

PÉLEUS

GAIA

Špecifikácie

Materiál na doskách: .................................Koženka

Branding: ........................................Sleporazba

Balenie:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Transparentná fólia - 5/10 kusov

CARINA


2018 • Diáre & zápisníky • Basic • Péleus, Carina, Gaia

Diáre

Prezident

210 × 260 mm

144 strán

Denný A5

148 × 210 mm

352 strán

Denný B6

120 × 163 mm

352 strán

Týždenný A5

148 × 210 mm

144 strán

Týždenný B5

165 × 240 mm

144 strán

Vreckový

90 × 150 mm

144 strán

SK PÉLEUS × S18-DA5-341 × S18-TA5-341 S18-TB5-341 S18-KVT-341

CARINA × S18-DA5-342 × S18-TA5-342 × S18-KVT-342

GAIA × S18-DA5-343 × S18-TA5-343 × S18-KVT-343

CZ PÉLEUS × 18-DA5-041 × 18-TA5-041 18-TB5-041 18-KVT-041

CARINA × 18-DA5-042 × 18-TA5-042 × 18-KVT-042

GAIA × 18-DA5-043 × 18-TA5-043 × 18-KVT-043

cena × 5,19 € × 4,37 € 6,14 € 3,25 €

Zápisníky

A4

210 × 297 mm

192 strán / linajky

A4

210 × 297 mm

192 strán / štvorčeky

A5

148 × 210 mm

128 strán / linajky

A5

148 × 210 mm

128 strán / štvorčeky

Vreckový

90 × 150 mm

128 strán / linajky

Vreckový

90 × 150 mm

128 strán / štvorčeky

PÉLEUS N-A4L-041 N-A4C-041 N-A5L-041 N-A5C-041 N-KVL-041 N-KVC-041

CARINA N-A4L-042 N-A4C-042 N-A5L-042 N-A5C-042 N-KVL-042 N-KVC-042

GAIA N-A4L-043 N-A4C-043 N-A5L-043 N-A5C-043 N-KVL-043 N-KVC-043

cena (100 - 199 ks) 8,93 € 8,93 € 4,68 € 4,68 € 3,48 € 3,48 €

cena (200 - 499 ks) 8,76 € 8,76 € 4,59 € 4,59 € 3,41 € 3,41 €

cena (od 500 ks) 8,50 € 8,50 € 4,50 € 4,50 € 3,35 € 3,35 €

Ukážky vnútorných strán nájdete na str. 20–29.

Ceny sú bez DPH. Zmena ceny vyhradená podľa kurzovej doložky na str. 1.

farba papiera biela

farba papiera chamois


68

Podrobnosti


• Obľúbené diáre so zaujímavou

sleporazbou letopočtu

••

Jemná hladká koženka

••

Tenká lepenka dodáva diáru

moderný vzhľad

••

Široké spektrum farieb: vyberte

si tú svoju (strana 64–71)

THEIA

Špecifikácie

Materiál na doskách: .................................Koženka

Branding: ........................................Sleporazba

Balenie:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Transparentná fólia - 5/10 kusov

JULIET


2018 • Diáre & zápisníky • Basic • Juliet, Theia

Diáre

Prezident

210 × 260 mm

144 strán

Denný A5

148 × 210 mm

352 strán

Denný B6

120 × 163 mm

352 strán

Týždenný A5

148 × 210 mm

144 strán

Týždenný B5

165 × 240 mm

144 strán

Vreckový

90 × 150 mm

144 strán

SK JULIET × S18-DA5-344 × S18-TA5-344 × S18-KVT-344

THEIA × S18-DA5-345 × S18-TA5-345 S18-TB5-345 S18-KVT-345

CZ JULIET × 18-DA5-044 × 18-TA5-044 × 18-KVT-044

THEIA × 18-DA5-045 × 18-TA5-045 × 18-KVT-045

cena × 5,19 € × 4,37 € 6,14 € 3,25 €

Zápisníky

A4

210 × 297 mm

192 strán / linajky

A4

210 × 297 mm

192 strán / štvorčeky

A5

148 × 210 mm

128 strán / linajky

A5

148 × 210 mm

128 strán / štvorčeky

Vreckový

90 × 150 mm

128 strán / linajky

Vreckový

90 × 150 mm

128 strán / štvorčeky

JULIET N-A4L-044 N-A4C-044 N-A5L-044 N-A5C-044 N-KVL-044 N-KVC-044

THEIA N-A4L-045 N-A4C-045 N-A5L-045 N-A5C-045 N-KVL-045 N-KVC-045

cena (100 - 199 ks) 8,93 € 8,93 € 4,68 € 4,68 € 3,48 € 3,48 €

cena (200 - 499 ks) 8,76 € 8,76 € 4,59 € 4,59 € 3,41 € 3,41 €

cena (od 500 ks) 8,50 € 8,50 € 4,50 € 4,50 € 3,35 € 3,35 €

Ukážky vnútorných strán nájdete na str. 20–29.

Ceny sú bez DPH. Zmena ceny vyhradená podľa kurzovej doložky na str. 1.

farba papiera biela

farba papiera chamois


70

Podrobnosti


• Obľúbené diáre so zaujímavou

sleporazbou letopočtu

••

Jemná hladká koženka

••

Tenká lepenka dodáva diáru

moderný vzhľad

••

Široké spektrum farieb: vyberte

si tú svoju (strana 64–71)

RIO

Špecifikácie

Materiál na doskách: .................................Koženka

Branding: ........................................Sleporazba

Balenie:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Transparentná fólia - 5/10 kusov

LACERTA


2018 • Diáre & zápisníky • Basic • Lacerta, Rio

Diáre

Prezident

210 × 260 mm

144 strán

Denný A5

148 × 210 mm

352 strán

Denný B6

120 × 163 mm

352 strán

Týždenný A5

148 × 210 mm

144 strán

Týždenný B5

165 × 240 mm

144 strán

Vreckový

90 × 150 mm

144 strán

SK LACERTA × S18-DA5-346 × S18-TA5-346 S18-TB5-346 S18-KVT-346

RIO × S18-DA5-347 × S18-TA5-347 × S18-KVT-347

CZ LACERTA × 18-DA5-046 × 18-TA5-046 × 18-KVT-046

RIO × 18-DA5-047 × 18-TA5-047 × 18-KVT-047

cena × 5,19 € × 4,37 € 6,14 € 3,25 €

Zápisníky

A4

210 × 297 mm

192 strán / linajky

A4

210 × 297 mm

192 strán / štvorčeky

A5

148 × 210 mm

128 strán / linajky

A5

148 × 210 mm

128 strán / štvorčeky

Vreckový

90 × 150 mm

128 strán / linajky

Vreckový

90 × 150 mm

128 strán / štvorčeky

LACERTA N-A4L-046 N-A4C-046 N-A5L-046 N-A5C-046 N-KVL-046 N-KVC-046

RIO N-A4L-047 N-A4C-047 N-A5L-047 N-A5C-047 N-KVL-047 N-KVC-047

cena (100 - 199 ks) 8,93 € 8,93 € 4,68 € 4,68 € 3,48 € 3,48 €

cena (200 - 499 ks) 8,76 € 8,76 € 4,59 € 4,59 € 3,41 € 3,41 €

cena (od 500 ks) 8,50 € 8,50 € 4,50 € 4,50 € 3,35 € 3,35 €

Ukážky vnútorných strán nájdete na str. 20–29.

Ceny sú bez DPH. Zmena ceny vyhradená podľa kurzovej doložky na str. 1.

farba papiera biela

farba papiera chamois


72

Podrobnosti
• Žiadané firemné diáre

• Strieborná fóliorazba letopočtu

• Jednoduchý dizajn

KRONOS červený

Špecifikácie

Materiál na doskách: .................................Balacron

Branding: .......................................Razba fóliou

Balenie:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Transparentná fólia - 5/10 kusov

KRONOS zelený


2018 • Diáre & zápisníky • Basic • Kronos

Diáre

Prezident

210 × 260 mm

144 strán

Denný A5

148 × 210 mm

352 strán

Denný B6

120 × 163 mm

352 strán

Týždenný A5

148 × 210 mm

144 strán

Týždenný B5

165 × 240 mm

144 strán

Vreckový

90 × 150 mm

144 strán

SK KRONOS červený × S18-DA5-348 × S18-TA5-348 S18-TB5-348 S18-KVT-348

KRONOS zelený × S18-DA5-349 × S18-TA5-349 S18-TB5-349 S18-KVT-349

CZ KRONOS červený × 18-DA5-048 × 18-TA5-048 × 18-KVT-048

KRONOS zelený × 18-DA5-049 × 18-TA5-049 × 18-KVT-049

cena × 4,76 € × 3,99 € 5,61 € 2,88 €

Zápisníky

A4

210 × 297 mm

192 strán / linajky

A4

210 × 297 mm

192 strán / štvorčeky

A5

148 × 210 mm

128 strán / linajky

A5

148 × 210 mm

128 strán / štvorčeky

Vreckový

90 × 150 mm

128 strán / linajky

Vreckový

90 × 150 mm

128 strán / štvorčeky

KRONOS červený N-A4L-048 N-A4C-048 N-A5L-048 N-A5C-048 N-KVL-048 N-KVC-048

KRONOS zelený N-A4L-049 N-A4C-049 N-A5L-049 N-A5C-049 N-KVL-049 N-KVC-049

cena (100 - 199 ks) 8,52 € 8,52 € 4,27 € 4,27 € 3,08 € 3,08 €

cena (200 - 499 ks) 8,35 € 8,35 € 4,19 € 4,19 € 3,02 € 3,02 €

cena (od 500 ks) 8,11 € 8,11 € 4,11 € 4,11 € 2,97 € 2,97 €

Ukážky vnútorných strán nájdete na str. 20–29.

Ceny sú bez DPH. Zmena ceny vyhradená podľa kurzovej doložky na str. 1.

farba papiera biela

farba papiera chamois


74

Podrobnosti
• Žiadané firemné diáre

• Strieborná fóliorazba letopočtu

• Jednoduchý dizajn

KRONOS modrý

Špecifikácie

Materiál na doskách: .................................Balacron

Branding: .......................................Razba fóliou

Balenie:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Transparentná fólia - 5/10 kusov

KRONOS čierny


2018 • Diáre & zápisníky • Basic • Kronos

Diáre

Prezident

210 × 260 mm

144 strán

Denný A5

148 × 210 mm

352 strán

Denný B6

120 × 163 mm

352 strán

Týždenný A5

148 × 210 mm

144 strán

Týždenný B5

165 × 240 mm

144 strán

Vreckový

90 × 150 mm

144 strán

SK KRONOS čierny × S18-DA5-350 × S18-TA5-350 S18-TB5-350 S18-KVT-350

KRONOS modrý × S18-DA5-351 × S18-TA5-351 S18-TB5-351 S18-KVT-351

CZ KRONOS čierny × 18-DA5-050 × 18-TA5-050 × 18-KVT-050

KRONOS modrý × 18-DA5-051 × 18-TA5-051 × 18-KVT-051

cena × 4,76 € × 3,99 € 5,61 € 2,88 €

Zápisníky

A4

210 × 297 mm

192 strán / linajky

A4

210 × 297 mm

192 strán / štvorčeky

A5

148 × 210 mm

128 strán / linajky

A5

148 × 210 mm

128 strán / štvorčeky

Vreckový

90 × 150 mm

128 strán / linajky

Vreckový

90 × 150 mm

128 strán / štvorčeky

KRONOS čierny N-A4L-050 N-A4C-050 N-A5L-050 N-A5C-050 N-KVL-050 N-KVC-050

KRONOS modrý N-A4L-051 N-A4C-051 N-A5L-051 N-A5C-051 N-KVL-051 N-KVC-051

cena (100 - 199 ks) 8,52 € 8,52 € 4,27 € 4,27 € 3,08 € 3,08 €

cena (200 - 499 ks) 8,35 € 8,35 € 4,19 € 4,19 € 3,02 € 3,02 €

cena (od 500 ks) 8,11 € 8,11 € 4,11 € 4,11 € 2,97 € 2,97 €

Ukážky vnútorných strán nájdete na str. 20–29.

Ceny sú bez DPH. Zmena ceny vyhradená podľa kurzovej doložky na str. 1.

farba papiera biela

farba papiera chamois


76

Podrobnosti


• Školské diáre pre všetkých školákov

a študentov

••

Farebné kalendárium od septembra 2017

do augusta 2018

••

Užitočné informácie a ťaháky do školy:

rozvrh hodín, mapa SR, praktické

pomôcky na slovenský jazyk, matematiku,

geometriu, fyziku, chémiu a anglický jazyk

SMART

Špecifikácie

Materiál na doskách: . Matné lamino + parciálny UV lak

Balenie:. . . . . . . . . . . . . . . Transparentná fólia - 6 kusov

BEST FRIENDS


2018 • Diáre & zápisníky • Školské • Smart, Best Friends

Diáre

Týždenný

100 × 160 mm

144 strán

SK SMART 1401-0259 SK

BEST FRIENDS

1401-0216 SK

CZ SMART 1401-0259 CZ

BEST FRIENDS

1401-0216 CZ

cena 3,76 €

Ceny sú bez DPH. Zmena ceny vyhradená podľa kurzovej doložky na str. 1.


78

Predstavujeme vám zápisníky G-Notes

Exkluzívne zápisníky so 160 linajkovými stranami poskytujú

dostatok miesta na vaše poznámky, nápady alebo

kreslenky a stanú sa tak nepostrádateľným spoločníkom

pri vašich každodenných aktivitách. Vo výbave zápisníkov

nechýbajú ani také vychytávky, ako je pútko na ceruzku,

elastická gumička na zatvorenie, praktické čierne vrecko

na drobné dokumenty alebo vizitky a štýlová čierna

ceruzka s gumou. Zápisníky G-Notes si zapamätajú

všetky dôležité informácie a vďaka svojmu atraktívnemu

dizajnu a žiarivým farbám vám zlepšia náladu každý deň.


80

Podrobnosti

••

Novinka• Zápisníky v moderných farbách

• Ideálny formát: 130 x 210 mm so

160 linajkovanými stranami

••

Zvislá perforácia vnútorných strán

na ľahké odtŕhanie listov

••

Zatváracia gumička

••

Papierové vrecko na drobné

dokumenty a vizitky

••

Pútko na ceruzku

••

Trendová čierna ceruzka s gumou

••

Okrúhle rožky zápisníkov zvyšujú

užívateľský komfort

G-Notes no.1 žltý

Špecifikácie

Materiál na doskách: .................................Koženka

Branding: ........................................Sleporazba

Balenie:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Škatuľa - 20 kusov

G-Notes no.1 modrý


2018 • Zápisníky • G-Notes no.1

Zápisníky

G-Notes no.1 žltý

G-Notes no.1 modrý

TKK

130 x 210 mm

160 strán / linajky

N-TKL-110

N-TKL-111

cena 9,00 €

Ukážky vnútorných strán nájdete na str. 20–29.

Ceny sú bez DPH. Zmena ceny vyhradená podľa kurzovej doložky na str. 1.

farba papiera biela

farba papiera chamois


82

G-Notes no.1 zelený

G-Notes no.1 ružový

Podrobnosti

••

Novinka

• Zápisníky v moderných farbách

• Ideálny formát: 130 x 210 mm so 160 linajkovanými stranami

• Zvislá perforácia vnútorných strán na ľahké odtŕhanie listov

• Zatváracia gumička

• Papierové vrecko na drobné dokumenty a vizitky

• Pútko na ceruzku

• Trendová čierna ceruzka s gumou

• Okrúhle rožky zápisníkov zvyšujú užívateľský komfort

G-Notes no.1 čierny


2018 • Zápisníky • G-Notes no.1

Zápisníky

G-Notes no.1 zelený

G-Notes no.1 ružový

G-Notes no.1 čierny

TKK

130 x 210 mm

160 strán / linajky

N-TKL-112

N-TKL-113

N-TKL-114

cena 9,00 €

Ukážky vnútorných strán nájdete na str. 20–29.

Ceny sú bez DPH. Zmena ceny vyhradená podľa kurzovej doložky na str. 1.

farba papiera biela

farba papiera chamois

Špecifikácie

Materiál na doskách: .................................Koženka

Branding: ........................................Sleporazba

Balenie:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Škatuľa - 20 kusov


84

Podrobnosti
• Praktické zatváranie na gumičku

• Linajkové alebo štvorčekové strany

• Zvislá perforácia vnútorných strán

na ľahké odtŕhanie listov

••

Štýlová banderola s údajmi

o zápisníku

••

Papierové vrecko na drobné

dokumenty

SATURN červený

SATURN modrý

Špecifikácie

Materiál na doskách: .................................Koženka

Branding: ........................................Sleporazba

Balenie:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Škatuľa - 20/30 kusov

SATURN čierny


2018 • Zápisníky • Saturn

Zápisníky

A4

210 × 297 mm

192 strán / linajky

A4

210 × 297 mm

192 strán / štvorčeky

A5

148 × 210 mm

128 strán / linajky

A5

148 × 210 mm

128 strán / štvorčeky

Vreckový

90 × 150 mm

128 strán / linajky

Vreckový

90 × 150 mm

128 strán / štvorčeky

SATURN modrý × × N-A5L-070 N-A5C-070 N-KVL-070 N-KVC-070

SATURN červený × × N-A5L-071 N-A5C-071 N-KVL-071 N-KVC-071

SATURN čierny × × N-A5L-072 N-A5C-072 N-KVL-072 N-KVC-072

cena × × 8,48 € 8,48 € 6,48 € 6,48 €

Ukážky vnútorných strán nájdete na str. 24.

Ceny sú bez DPH. Zmena ceny vyhradená podľa kurzovej doložky na str. 1.

farba papiera biela


86

Podrobnosti


• Zápisníky z koženky s metalickým

leskom

••

Športový dizajn

••

Linajkové alebo štvorčekové strany

••

Zvislá perforácia vnútorných strán

na ľahké odtŕhanie listov

••

Štýlová banderola s údajmi

o zápisníku

CARBON čierny

Špecifikácie

Materiál na doskách: .................................Koženka

Branding: ........................................Sleporazba

Balenie:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Škatuľa - 20/30 kusov

CARBON strieborný


2018 • Zápisníky • Carbon

Zápisníky

A4

210 × 297 mm

192 strán / linajky

A4

210 × 297 mm

192 strán / štvorčeky

A5

148 × 210 mm

128 strán / linajky

A5

148 × 210 mm

128 strán / štvorčeky

Vreckový

90 × 150 mm

128 strán / linajky

Vreckový

90 × 150 mm

128 strán / štvorčeky

CARBON strieborný × × N-A5L-073 N-A5C-073 N-KVL-073 N-KVC-073

CARBON čierny × × N-A5L-074 N-A5C-074 N-KVL-074 N-KVC-074

cena × × 7,16 € 7,16 € 4,76 € 4,76 €

Ukážky vnútorných strán nájdete na str. 24.

V ponuke iba do vypredaní zásob. Ceny sú bez DPH. Zmena ceny vyhradená podľa kurzovej doložky na str. 1.

farba papiera biela


88

Podrobnosti• Linajkový alebo štvorčekový blok

• Špirála Twin wire

FUNNY biely

DAISY biely

Špecifikácie

Balenie:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Transparentná fólia - 10 kusov


2018 • Zápisníky • Twin wire

Zápisníky

A4

210 × 297 mm

128 strán / linajky

A4

210 × 297 mm

128 strán / štvorčeky

A5

148 × 210 mm

128 strán / linajky

A5

148 × 210 mm

128 strán / štvorčeky

Vreckový

90 × 150 mm

128 strán / linajky

Vreckový

90 × 150 mm

128 strán / štvorčeky

FUNNY biely N-A4L-101 N-A4C-101 × × × ×

DAISY biely N-A4L-103 N-A4C-103 × × × ×

DAISY fialový N-A4L-104 N-A4C-104 × × × ×

STRIPES N-A4L-105 N-A4C-105 × × × ×

cena 1,96 € 1,96 € × × × ×

Ceny sú bez DPH. Zmena ceny vyhradená podľa kurzovej doložky na str. 1.

farba papiera biela

DAISY fialový

STRIPES


90

Podrobnosti• Linajkový alebo štvorčekový blok

• Špirála Twin wire

FUNNY čierny

JOB

Špecifikácie

Balenie:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Transparentná fólia - 10 kusov


2018 • Zápisníky • Twin wire

Zápisníky

A4

210 × 297 mm

128 strán / linajky

A4

210 × 297 mm

128 strán / štvorčeky

A5

148 × 210 mm

128 strán / linajky

A5

148 × 210 mm

128 strán / štvorčeky

Vreckový

90 × 150 mm

128 strán / linajky

Vreckový

90 × 150 mm

128 strán / štvorčeky

FUNNY čierny N-A4L-102 N-A4C-102 × × × ×

JOB N-A4L-106 N-A4C-106 × × × ×

DYNAMIC N-A4L-107 N-A4C-107 × × × ×

STEEL N-A4L-108 N-A4C-108 × × × ×

cena 1,96 € 1,96 € × × × ×

Ceny sú bez DPH. Zmena ceny vyhradená podľa kurzovej doložky na str. 1.

farba papiera biela

DYNAMIC

STEEL


92

NÁVRHÁR

Staňte sa dizajnérom a navrhnite si originálny diár alebo zápisník podľa vlastných

predstáv! Vyrobíme vám ich už od 200 kusov.

Aplikácia návrhár je moderná a jednoduchá. Umožňuje vám vybrať si až z 33 druhov

farebných koženiek, z desiatich typov zaujímavých dizajnov a veľkého množstva štýlových

doplnkov.

Využite možnosť zladiť koženky s vašimi firemnými farbami.


10 DIZAJNOV:

Dosky z 2 druhov koženiek

2018 • Návrhár • Dizajn diára alebo zápisníka

KROK 1

Vyberte si zo širokej ponuky dvojkoženkových diárov alebo zápisníkov. Kombinujte farby a materiály a vytvorte vzhľad, ktorý bude

vyhovovať vášmu firemnému dizajnu!

GA

GB

GC

GD

GE

GF

GG

Dosky z 1 koženky

Cenovo veľmi výhodné zhotovenie diára a zápisníka z jednej

koženky. Tento typ priam nabáda použiť ozdobnú sleporazbu

(krok 5), alebo ďalšie doplnky (krok 8) – ako napríklad farebná

gumička, ktorá chráni pred otvorením. Navyše si môžete vybrať

zhotovenie s rovnými alebo oblými rohmi.

Vaša vlastná grafika na doskách

Navrhnite si vlastnú grafickú podobu diára alebo zápisníka.

Môžete použiť fotografiu vašich výrobkov, zamestnancov

či zaujímavo spracovanú grafiku - takto využijete dosky ako

reklamnú plochu. Poťah sa potom vytlačí na papier a polaminuje

lesklým alebo matným laminom.

GH1 GH2 GI


94

2018 • Návrhár • Materiály

KROK 2

FANTÁZII SA MEDZE NEKLADÚ.

VYBERAJTE, KOMBINUJTE FARBY AJ MATERIÁLY.

Hladký poťah

A1

A2 A3 A4 A5 A6 A7

A8 A9 A10 A11

Štruktúrovaný poťah

B1

B2

B3

B4

B5

B6

B7

B8

B9

B10

B11

B12

B13

Poťah s metalickým leskom

Tlač + lamino

C1 C2 C3 C4

C5

L1

L2

LESKLÉ LAMINO

MATNÉ LAMINO

pre dizajn GI (krok 1)

C6

C7

C8

C9

Zmena poťahov vyhradená


2018 • Návrhár • Formát a kalendárium

KROK 3

UPREDNOSTŇUJETE DIÁR ČI ZÁPISNÍK? MALÝ ALEBO

RADŠEJ VÄČŠÍ S DOSTATOČNÝM MIESTOM NA POZNÁMKY?

Zápisník

Vyberte štvorčeky alebo linajky, formát A5 alebo vreckový.

Linajkový blok

• LA5 formát A5 • 148 × 210 mm • 128 strán

• LKVT formát vreckový • 90 × 150 mm • 128 strán

Diár

Vyberte si jedno zo štyroch ponúkaných kalendárií,

týždenné alebo denné v rôznych formátoch.

Denné kalendárium

• DA5 formát A5 • 148 × 210 mm • 352 strán

Štvorčekový blok

• CA5 formát A5 • 148 × 210 mm • 128 strán

• CKVT formát Vreckový • 90 × 150 mm • 128 strán

Týždenné kalendárium

• TB5 formát B5 • 165 × 240 mm • 144 strán

• TA5 formát A5 • 148 × 210 mm • 144 strán

pozn.:

Vytvorte si kombináciu diára s linajkovým alebo štvorčekovým

zápisníkom s rovnakým formátom v celkovom náklade min.

200 ks. Napr. 100 ks týždenných diárov A5 + 100 ks zápisníkov

A5. Netýka sa to formátov denný A5 a týždenný B5.

K dispozícii sú aj české kalendáriá v bielej farbe.

Týždenné kalendárium vreckové

• KVT formát Vreckový • 90 × 150 mm • 144 strán


96

2018 • Návrhár • Razba letopočtu

KROK 4

LETOPOČET NA DOSKÁCH PATRÍ K HLAVNÝM ČRTÁM DIÁRA.

V PRÍPADE, ŽE STE SI AKO VNÚTORNÉ STRANY VYBRALI

LINAJKY ALEBO ŠTVORČEKY, RAZBU LETOPOČTU

MÔŽETE VYNECHAŤ.

D1

D2

D3

D4

D5

D6


2018 • Návrhár • Dekoratívna sleporazba

NA DOSKY Z JEDNEJ KOŽENKY (GH1, GH2)

SI MÔŽETE OKREM LETOPOČTU VYBRAŤ AJ RAZBU,

KTORÁ DODÁ DIÁRU ČI ZÁPISNÍKU ZAUJÍMAVÝ VZHĽAD

A ZVÝŠI JEHO ATRAKTÍVNOSŤ!

KROK 5

K1

K2

K3

K4

K5

K6


98

2018 • Návrhár • Vaše logo, značka, motív

KROK 6

PONÚKAME NIEKOĽKO MOŽNOSTÍ ZOBRAZENIA VÁŠHO

LOGA NA DOSKÁCH ZÁPISNÍKA ČI DIÁRA. VYBERTE SI TÚ,

KTORÁ VÁŠMU LOGU NAJVIAC PRISTANE!

Sleporazba

Jednofarebná potlač

• Vhodná iba na hladký materiál typu A

Viacfarebná potlač

• Vhodná iba na hladký materiál typu A

Gravírovanie loga

• Kovový alebo plastový štítok, ktorý sa môže vygravírovať

alebo potlačiť

• Možnosť rôznych tvarov plieškov


2018 • Návrhár • Reklamné prvky

KROK 7

VYUŽITE ZÁPISNÍK ALEBO DIÁR AKO REKLAMNÝ PREDMET.

OKREM LOGA NA DOSKÁCH MÔŽETE NA REKLAMNÉ

ZOBRAZENIE VYUŽIŤ ĎALŠIE PRVKY DIÁRA ČI ZÁPISNÍKA.

Reklamná záložka (stužka)

• Potlačená alebo vytkávaná

Reklamné predsádky

• Potlač predných predsádok

• Potlač zadných predsádok

• Potlač predných aj zadných predsádok

Reklamné strany

Odporúčame vkladať súbor štyroch reklamných listov

na začiatok alebo koniec bloku.

pozn.:

Reklamné prvky sa dajú objednať aj pre štandardnú kolekciu.


100

2018 • Návrhár • Doplnky

KROK 8

VYBERTE SI ELEGANTNÉ A PRAKTICKÉ DOPLNKY.

Gumička na pero

Praktický doplnok, ktorého farbu môžete vďaka širokej

ponuke zladiť s farbou diára alebo zápisníka.

Gumička na diár

Bráni nechcenému otvoreniu zápisníka alebo diára.

Farbu gumičky môžete zladiť s poťahom alebo si naopak

vybrať farebný kontrast, ktorý dodá diáru či zápisníku

mladistvý vzhľad.

Papierové vrecko

Umožňuje vkladanie drobných dokumentov.

pozn.:

Doplnky sa dajú objednať aj pre štandardnú kolekciu.


2018 • Návrhár • Doplnky

KROK 8

Personalizácia

Buďte osobní! Svojim zákazníkom môžete venovať diáre

alebo zápisníky s ich menom alebo si môžete vybrať rôzne

motívy, ktoré na dosky vytlačíme. Každý diár alebo zápisník

takto bude jedinečný originál.

Škatuľka

Odovzdajte diár ako darček v škatuľke.

KONTAKTUJTE NÁS! RADI VÁM S VÝBEROM PORADÍME.

Zaujala vás unikátna aplikácia návrhára? Kontaktujte nás! Diáre a zápisníky vám vyrobíme už od 200 kusov, a tiež vám radi

poradíme s výberom vhodného dizajnu, reklamných prvkov a praktických doplnkov. Na základe vašich požiadaviek vám

pošleme cenovú kalkuláciu.

VYUŽITE ONLINE VERZIU NÁVRHÁRA.

WEBOVÚ ADRESU VÁM OZNÁMI VÁŠ OBCHODNÝ PARTNER.


NOVOROČENKY


104

otváracia

Novoročenka

FS767 135 x 135 mm otváracia 1,09 €

Originálna novoročenka v štýle pop art. Matný

kriedový papier s parciálnym lakom, vo vnútri matný

biely papier.

Ceny sú bez DPH.

Zmena ceny vyhradená podľa kurzovej doložky na str. 1.

Novoročenka

PF0510 - SK 124 x 124 mm otváracia 1,09 €

Prírodný štruktúrovaný papier s aplikáciou stromčeka z vlnitej

lepenky a razbou snehových vločiek. Vo vnútri je biely papier.

Kód českej verzie: PF0510. Ceny sú bez DPH.

Zmena ceny vyhradená podľa kurzovej doložky na str. 1.

otváracia


2018 • Novoročenky

karta

Novoročenka

PF126K-SK 200 x 100 mm karta 0,74 €

Biely perleťový papier s výsekom vianočných stromov

ozdobený reliéfnou razbou s metalickým efektom.

Kód českej verzie: PF126K. Ceny sú bez DPH.

Zmena ceny vyhradená podľa kurzovej doložky na str. 1.

Novoročenka

A008 115 × 190 mm otváracia 1,09 €

Novoročenka s imitáciou populárneho severského vypletaného

vzoru. Zelený lesklý papier s parciálnym UV lakom ozdobený

metalickou razbou.

Ceny sú bez DPH.

Zmena ceny vyhradená podľa kurzovej doložky na str. 1.

otváracia


106

otváracia

Novoročenka

A014 190 × 115 mm otváracia 1,28 €

Grafický papier v bordovej farbe ozdobený zlatou a striebornou

metalickou razbou snehových vločiek.

Ceny sú bez DPH.

Zmena ceny vyhradená podľa kurzovej doložky na str. 1.

Novoročenka

A016 190 × 115 mm otváracia 1,09 €

Novoročenka s hravou potlačou vianočných stromčekov. Biely

kriedový papier s parciálnym UV lakom a farebnou metalickou

razbou.

Ceny sú bez DPH.

Zmena ceny vyhradená podľa kurzovej doložky na str. 1.

otváracia


2018 • Novoročenky

otváracia

Novoročenka

Novoročenka

A019 190 × 115 mm otváracia 1,09 €

Červený lesklý papier s parciálnym UV lakom ozdobený striebornou

metalickou reliéfnou razbou s motívom vianočných stromčekov.

K3354D 165 x 110mm otváracia 1,32 €

Červený grafický papier s výsekom vianočných stromčekov ozdobený

zlatou reliéfnou razbou. Vo vnútri je krémový papier.

Ceny sú bez DPH.

Zmena ceny vyhradená podľa kurzovej doložky na str. 1.

Ceny sú bez DPH.

Zmena ceny vyhradená podľa kurzovej doložky na str. 1.

otváracia


108

karta

Novoročenka

A004 115 × 190 mm otváracia 1,28 €

Kombinácia zlaté a strieborné metalické razby na červenom

štruktúrovanom papieri.

Ceny sú bez DPH. Zmena ceny vyhradená podľa kurzovej doložky na str. 1.

Novoročenka

PF114K-SK 100 × 200 mm karta 0,74 €

Tmavomodrý papier s výsekom vianočných hviezd a matnou

striebornou razbou.

Kód českej verzie: PF114K. Ceny sú bez DPH.

Zmena ceny vyhradená podľa kurzovej doložky na str. 1.

otváracia


2018 • Novoročenky

otváracia

Novoročenka

A007 115 × 190 mm otváracia 1,09 €

Decentný motív snehových vločiek zhotovený metalickou razbou. Využitie

technológie termálnej tlače dodáva vločkám zaujímavý 3D efekt.

Ceny sú bez DPH. Zmena ceny vyhradená podľa kurzovej doložky na str. 1.

Novoročenka

K3401 100 × 200 mm otváracia 1,40 €

Biely perleťový papier s výsekom vianočných gúľ, ktoré sú

podložené červeným papierom.

Ceny sú bez DPH.

Zmena ceny vyhradená podľa kurzovej doložky na str. 1.

otváracia


110

KNIHÁRSKY MANUÁL

Poťah, lepenka, predsádka, kapitálik, stužka, blok – to všetko sú

súčasti diára. Každý prvok má samozrejme svoju funkciu. Akú?

Prezrite si náš knihársky manuál.

Bude sa vám hodiť predovšetkým vtedy, keď budete objednávať

diáre alebo zápisníky na zákazku a budete chcieť farbu kapitálika

zladiť s poťahom, farebnými predsádkami alebo samotným

blokom. Ihneď budete vedieť, ktorá časť je ktorá.

Objednať diáre alebo zápisníky na zákazku

bude hračka.

3

1

10

7

2

4

3

8

5

6

9


2018 • Knihársky manuál

1

3

8

5

6

4

1. Poťahový materiál

Veľký výber z rôznych farieb a materiálov:

• pravá koža

• koženka

• balacron

• plátno

• potlač s laminom

• kombinácia viacerých materiálov

2. Lepenka

Slúži na spevnenie dosiek

Môže byť potiahnutá molitanovou vrstvou (tzv. sendvič)

3. Predsádky

Dvojlist slúžiaci na spojenie bloku s doskami

4. Blok diára

Súbor listov s infostránkami a kalendáriom

5. Kapitálik

Textilná lemovka vlepená v hlave a nohách chrbta diára,

ktorá prečnieva cez jeho okraj – má len estetickú funkciu

6. Záložková stužka

Stužka je strojovo alebo ručne prilepená k hornému okraju

chrbta bloku

7. Hlava

Horná časť bloku, ktorá je orezaná

8. Brucho

Predná časť bloku, ktorá je orezaná

9. Nohy

Spodná časť bloku, ktorá je orezaná

10. Chrbát

Môže byť rovný alebo oblý


112 2018 • Vzorkovník koženiek

SKVELÝ POMOCNÍK PRI VÝBERE DIÁRA

• praktický zoraďovač s pákovou mechanikou

na jednoduché vyberanie koženky

• vzorky všetkých koženiek z kolekcie diárov 2018

• skutočné farebné odtiene a štruktúry materiálov vo formáte 160 × 160 mm

pozn.:

Pre ďalšie informácie kontaktujte svojho obchodného partnera.