Bülten 08

emrahyildiz

BÜLTEN2017 K Ü Ç Ü K P A Z A R L I H A V A C I L I K B Ü L T E N İ

/

08

www.kpa.com.tr

1


KALİTE

POLİTİKAMIZ

2 BÜLTEN 2017


İçindekiler

BÜLTEN

04

BÜLTEN2017 / 08

K Ü Ç Ü K P A Z A R L I H A V A C I L I K B Ü L T E N İ

Yalçın

Topçu’nun

Ziyareti

06

Gazi

Üniversitesi’nin

Ziyareti

ASO Teknik Koleji’nin Ziyareti

Temel Kotil’den Sempozyum

Roketsan’ın Ziyareti

DMG MORI Yetkililerinin Ziyareti

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

ve ASO Heyetinden Ziyaret

Bireysel Emeklilik Sistemi

TAI Değerlendirme Toplantısı

AS9100 REV.D Bilgilendirme Eğitimi

AS9100 REV.D İç Denetçi Eğitimi

NX Eğitimi Tamamlandı

IPCA Denetimi

Ted Üniversitesi Kariyer Günleri

Çevre Mevzuatı ve Atık Yönetimi

Kalkınma Ajansı Eğitimi

Raf İyileştirme Çalışmaları

FMEA Eğitimi Tamamlandı

Kısa Kısa

08

10

10

10

12

12

14

14

16

16

17

17

17

18

18

19

22

www.kpa.com.tr

İMTIYAZ SAHIBI

KÜÇÜKPAZARLI HAVACILIK VE UZAY SANAYI

adına

Sefa KÜÇÜKPAZARLI

Genel Müdür

SORUMLU YAZI İŞLERI MÜDÜRÜ

Sevil KÜÇÜKPAZARLI BAYRAM

YAYIN YÖNETIM YERI

1. Organize Sanayi Bölgesi Avar Caddesi No: 18

Sincan / ANKARA

Tel: (0312) 267 17 10 - 12 - 13

Faks: (0312) 267 10 78

e-posta: info@kucukpazarli.com.tr

TASARIM & BASKI

MİNA AJANS LTD. ŞTİ.

İvedik OSB Özanadolu Sanayi Sitesi 1459. Cd.

No:11 Yenimahalle / ANKARA

Tel: (0312) 394 26 60 Fax: (0312) 394 26 58

e-posta: bilgi@minaajans.com.tr

YAYIN TÜRÜ - BASIM TARİHİ

Yerel süreli yayın - Mayıs 2017

KPA BÜLTEN’de yer alan yazı ve fotoğraf tüm yasal sorumluluğu

sahibi olan kişiye aittir. Bülten içerisinde yer alan yazı ve

fotoğraflar izin alınmadan alıntı yapılamaz.

İki ayda bir yayınlanmaktadır. KPA çalışanlarına ücretsiz olarak

dağıtılmaktadır.

www.kpa.com.tr 3

1


ZİYARETLER

Cumhurbaşkanlığı Danışmanı

YALÇIN TOPÇU’NUN ZİYARETİ

Sayın Yalçın Topçu ve beraberindeki

heyet tarafından firmamıza düzenlenen

ziyarette, firmamız hakkında ve içinde

bulunduğumuz sektörle ilgili bilgi paylaşımında

bulunulmuş ardından fabrika

ziyareti esnasında yapmakta olduğumuz

projeler hakkında detaylı bilgilendirme

yapılmıştır. Sayın Yalçın Topçu’

ya göstermiş olduğu samimi ve ilgili

yaklaşımlarından dolayı KPA ailesi olarak

teşekkür ederiz.

Mahir TOSUN

4 BÜLTEN 2017


www.kpa.com.tr 5


ZİYARETLER

GAZİ ÜNİVERSİTESİ’NİN ZİYARETİ

Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi

öğrencileri ve öğretim üyeleri tarafından

firmaya ziyaret gerçekleştirildi.

Yaklaşık 4 saat süren ziyarette

fabrika-1, fabrika-2 ve montaj alanı

gezdirilip firma hakkında genel bilgilendirme

yapıldı.

Ziyarette öğrenciler firma bünyesinde kendilerine

eşlik eden kişilerle sohbet edip, gerek

firma hakkında, gerek mesleki alanda geleceğe

yönelik sorularına cevap bulabildiler.

Gazi Üniversitesi ile KPA arasındaki iletişimin

kuvvetli olmasından ve firmanın üniversitede

tanınmasından dolayı katılımcılar tarafından

duyulan ilgi yüksekti. Buna bağlı olarak da ziyaretçi

sayısı oldukça fazlaydı.

2 yıl önce alt dönemlerim gibi ben de KPA’

ya üniversite ile birlikte ziyarette bulunup,

firmayı tanıma fırsatı bulmuştum ve şuanda

KPA bünyesinde ‘İş Yeri Eğitimi’mi gerçekleştiriyorum.

Aynı fırsatı arkadaşlarıma da sunan, onları

özveriyle ağırlayan KPA ailesine ve üniversite

bünyesinde TİMTEK topluluğu adına bu ziyarete

öncülük eden Doç. Dr. Abdulkadir GÜLLÜ

hocama teşekkürlerimi sunarım.

Elif ÇAKMAK

6 BÜLTEN 2017


www.kpa.com.tr 7


ZİYARETLER

ASO TEKNİK KOLEJİ’NİN ZİYARETİ

KPA’nın kabiliyetleri ve makine parkı hakkında

bilgi edinmek amaçlı ASO Teknik koleji

değerli öğretmenleri, firmamızı ziyarette

bulunmuşlardır. Söz konusu ziyarette;

okul, sanayi işbirliğinin sağlanması ve sürdürebilirlik

kazandırılması, eğitim müfredatının

uygulamaya yönelik olması gerekliliği

dile getirilmiştir.

Bu ziyaretten ötürü firmamıza teşrif eden

değerli öğretmenlerimize teşekkürlerimizi

sunar, okul sanayi işbirliği çerçevesinde bu

tür ziyaretlerin devamlılığını dileriz.

Murat YILDIZ

8 BÜLTEN 2017


www.kpa.com.tr 9


ZİYARETLER

TEMEL KOTİL’DEN SEMPOZYUM

TUSAŞ Genel Müdürü Sayın Temel Kotil’in İstanbul Kültür ve Düşünce

Vakfı’nda gerçekleştirdiği yerli savaş uçağı ne zaman uçar adlı

sempozyuma biz de katıldık. THY tecrübesinden yola çıkarak sözlerine

başlayan Sayın Kotil, 2023 hedefi olan yerli savaş uçağının

yapılmaması için önlerinde hiçbir engel olmadığını, yerli ve yabancı

mühendislerin ortak çabasıyla hedeflenen sürede yerli uçağımızın

göreve hazır olabileceğinin de altını çizen Kotil, alt yüklenicilerimize

bu süreçte çok büyük işler düştüğünü, küçük ve orta büyüklükteki

işletmelerin dinamikliğinden fazlaca yararlanacaklarını belirtmiştir.

50 Milyar $ olarak belirlenen bütçenin AR-GE harcamalarından sonra

en büyük payın hızlı ve dinamik üretim için yan sanayilere aktarılacağının

altını çizmiştir. Keyifli ve sohbet ortamında geçen bu sempozyumdan

dolayı Sayın Temel Kotil’e ve sempozyumu düzenleyip bizleri

de çağıran İstanbul Düşünce Vakfı yöneticilerine teşekkür ediyoruz.

Sayın Temel Kotil’e yeni görevinde başarılar diliyor yıllık 10 Milyar $

ciro hedeflerinde biz alt yüklenicilere de çok işler düştüğünü belirtmek

isterim.

ROKETSAN’IN ZİYARETİ

Ostim şubede üretimi devam eden Roketsan

parçaları için, Mahmut Yüksekyalçın, Uğur

Akkoca ve Özge Öğüt tarafından firmamıza

toplantı düzenlenmiştir. Toplantı gündemini

oluşturan SOM projesine ait kanatçık detay

parçalarının , sevkiyat ve üretim takvimi ele

alınmış ve karşılıklı mutabakat sağlanmıştır.

Karşılıklı olarak verimli geçen bir görüşme

olmuş ve geleceğe yönelik siparişler içinde

bir alt yapı oluşturulmuştur.

Kemal ÖZER

Taha KÜÇÜKPAZARLI

DMG MORI YETKİLİLERİNİN ZIYARETI

Yine bir KPA ziyareti ve yine firmamızın her bir

aşamasından o kadar memnun kalındık ki teşekkürlerini

dergimizin bu sayısında sizlerle

paylaşmak istedim. Türkiye de ziyaret edilmesi

gereken şirketlerden biri olarak bizi tercih ettikleri

için DMG Mori Finance GmbH firması adına,

Genel Müdür Sayın Manfred Wehrmann’a Kpa

ailesi olarak biz de burdan sonsuz teşekkürlerimizi

gönderiyoruz.

Sema ÖZSAT

10 BÜLTEN 2017


www.kpa.com.tr 11


KPA HABER

BILIM SANAYI VE TEKNOLOJI BAKANLIĞI

VE ASO HEYETİNDEN ZIYARET

Ankara Sanayi Odası ve Bilim Sanayi ve Teknoloji

Bakanlığı yetkilileri tarafından firmamız ziyaret

edilerek ASO ‘nun bölgedeki çalışmalarından

bahsedilmiştir. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

tarafından, ASO’nun bölgemizde yapmış olduğu

yenilikler ve yakın zamanda yapılması planlanan

hedeflerden de bahsedilen toplantıda, bölgemizi

hep birlikte nasıl daha ileriye taşıyabiliriz konu

başlığında değerli paylaşımlarda bulunulmuştur.

Toplantı sonrasında yetkililer tarafından firma

gezimiz gerçekleştirilmiş olup KPA’nın hedeflerinden

de bahsedilmiştir. Bilim Sanayi ve Teknoloji

Bakanlığını firmamıza getirerek bizleri onurlandıran

değerli ASO temsilcilerine teşekkür ediyoruz.

Taha KÜÇÜKPAZARLI

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ

Bireysel Emeklilik Tasarruf

ve Yatırım Sistemi

Kanununda Değişiklik

Yapılmasına Dair

Kanun Tasarısı, TBMM

Genel Kurulunda kabul

edilerek, yasalaşmış

ve 1 Ocak 2017

tarihi itibariyle yürürlüğe

girmişti. Kamu ve

özel sektör kurum ve

kuruluşlarının mevcut

personel sayısı dikkate

alındığında;

• 1000 ve üstü personel

sayısı olan kamu

ve Özel Sektör kurum

ve kuruluşları 01 Ocak 2017 tarihinde,

• 250-1000 çalışanı bulunan özel sektör 1 Nisan

2017 tarihinde

• 100 ile 249 çalışanı olan özel sektör 1 Temmuz

2017 tarihinde

• 10-49 çalışanı olan özel sektör 1 Temmuz

2018 tarihinde

• 5-9 çalışanı olanlar da 1 Ocak 2019 tarihinden

itibaren sisteme girebilecek.

Firmamız personel sayısı 250 üstü olması sebebiyle

01 Nisan 2017 tarihi itibariyle sisteme

dahil olmamıza istinaden firmamız genelinde

“Bireysel Emeklilik Sistemi” ile ilgili bilgilendirme

seminerleri düzenlenerek sorulara cevap

verilmiştir.

Sistemin; tüm arkadaşlarımıza ve firmamıza

hayırlı olması dileğiyle…

Murat YILDIZ

12 BÜLTEN 2017


www.kpa.com.tr 13


KPA HABER

TAI DEĞERLENDİRME TOPLANTISI

TAI tedarikçileri ile yeni bir uygulamaya

(Section 19 için DPM’e) geçiyor. DPM için

belirlediği firmalardan birisi de KÜÇÜK-

PAZARLI’dır. Uygulayacağı yeni süreçte

şirketimizden beklentileri konusunda bilgilendirme

yapmak üzere ön değerlendirme

toplantıları gerçekleştirdi.

AS9100 REV.D BİLGİLENDİRME EĞİTİMİ

Revize edilmesi gerekliliği yıllardır konuşulan

ve değerlendirilen AS9100 revize işleminin

Eylül 2016 itibariyle tamamlanması ve Rev.

D’nin yayınlanmasının ardından bu alanda çalışma

yürüten bir firma olarak revizyona entegrasyon

çalışmaları verilen eğitimlerle gerçekleştirildi.

Yeni projede hangi aşamada olduğumuzu

tespit edip uygulamanın ileriki safhalarına

göre aksiyon planlarını oluşturacağız ve TAI

ile birlikte bu süreci 2018 yılı başına kadar

tamamlamış olacağız. Şirketimize yeni bir

vizyon, misyon ve farklılık katacağına inanıyor,

başta yöneticilerimiz olmak üzere tüm

çalışma arkadaşlarımıza büyük görevler

düştüğünü belirtmek istiyorum.

Halis TEKGÖZ

AS9100’ün yeni versiyonu olan AS9100 Rev.

D standart gereklilikleri ile ilgili firmamız genelinde

tüm departmanların katılım sağladığı

eğitimler gerçekleştirilerek standardın getirdiği

yenilikler konusunda bilgilendirme yapıldı.

Herkesi ilgilendiren genel değişimlerin yanı sıra

bölümleri ilgilendiren özel maddelerin her bölüme

ayrı seanslarda anlatıldığı teknik eğitimlerle revizyonun

nasıl uygulanacağı üzerinde planlar da tamamlanmış

olmuş.

1 hafta süren bu detaylı eğitimler sayesinde hem

revizyonun getirdiği yenilikler hakkındaki soru işaretleri

ortadan kaldırılmış hem de kurulduğu günden

bu yana kalite konusunun önemini her mecrada

vurgulayan firmamız sadece kalite departmanının

varlığı ile gelişemeyecek bir olgu olan kalitenin gelişmesi

adına tüm süreçleri dahil ettiği çalışmalarına

bir yenisini daha eklemiş oldu.

Aylin BÜYÜKKAYA ŞENGÜL

14 BÜLTEN 2017


www.kpa.com.tr 15


KPA HABER

AS9100 REV.D İÇ DENETÇİ EĞİTİMİ

İnsanın doğası gereği, denetleme/kontrol mekanizması

olmayan bir sistemde insana dayalı düzeni

kurmak ve devamlılığını sağlamak kolay değildir.

Özellikle de içinde bulunduğumuz havacılık ve savunma

sanayii alanında oldukça zordur. Değişen

ve gelişen dünya şartlarında devamlılığımızı sağlamak,rekabet

şartlarını zorlamak, kaliteyi artırmak

ve maddi anlamda kazanç elde edebilmek adına

hatalardan tamamen uzak ya da hataları en düşük

seviyelerde tutabilmek gerekir. Bu gibi sebeplerden

kaynaklı olarak, yürütülmekte olan bir sistemin

uygun şartlar altında devamlılığı şart haline

gelmektedir.

KÜÇÜKPAZARLI HAVACILIK olarak, bahsetmiş olduğum

hedefler doğrultusunda yeni revizyonun

getirmiş olduğu değişiklikleri firmamıza kısa sürede

entegre etmek adına bu eğitime katıldık. Yeni

revizyonun getirdiklerinden bahsedecek olursak,

eski revizyonda 8 maddeden oluşan AS9100 standardı

yeni revizyonla birlikte 10 ana maddeden

oluşmaktadır. Üretimin öneminin yanı sıra insan

ve yönetimi, kısa vadeli değil uzun vadeli hata önlemeleri,

istatiksel veri oluşturma ve en önemlisi

de süreçlerin bütününü kapsayan her adımda vurgulanan

risk yönetiminden önemle bahsedilmiştir.

Eğitime katılan değerli arkadaşlarımızla beraber,

vakit kaybetmeden firmamızı yeni revizyon gerekliliklerine

hazırlamaya başladık. Öncelikle iç denetim

sayılarımızı artırmakla beraber, firma olarak ilk

odak noktamız, halihazırda uygulamakta olduğumuz

“Risklerin Yönetimi” yapısı oldu. Yine bunların

yanı sıra yeni revizyonla birlikte önem kazanan

“Sahte Parça” ve “Etik Davranmak” gibi kavramlar

da ileriki tarihlerde gerçekleştireceğimiz iç denetimlerimizin

odak noktalarından olacaktır.

Tekrar önemine değinmek gerekirse, insanın ve

üretimin olduğu her yerde sistemin gerekliliği su

götürmez bir gerçektir ve bu sistemin kararlı devamlılığı

çok önemlidir. Bu kararlı devamlılığı da

firma olarak, eğitimlerimizle ve iç denetimlerimizle

bir adım daha öne taşıma yolunda emin adımlarla

devam etmekteyiz.

Uğur SAFKAN

NX EĞİTİMİ TAMAMLANDI

Geçtiğimiz günlerde KPA bünyesinde NX CAM eğitimi gerçekleştirilmiştir.

Bizler de bu eğitimlerin iş akışına, biz çalışanlara

kattığı değerin ve firma kalitesine kazandırdığı artıların

bilincinde olarak tam katılım sağladık. 3 eksen ve 5

eksende CAM uygulamaları üzerine yoğunlaşılan ve 2 gün

devam eden eğitim boyunca kendi çalışma stilimizi dışarıdan

bir gözle gözlemleme, eleştirme ve NX11’ le gelen değişikliklerden

haberdar olup, mevcut prosesimize uyarlama

fırsatı yakaladık.

Eğitim kapsamında parça kalitesini arttırma, iş hazırlama proseslerini hızlandırma, firmanın rekabet

gücünü arttırma gibi konularda şimdiye dek süregelenin yanına yenilerini ekleyerek görüş alanımızı

genişlettik. Bu durum biz çalışanlara sürekli iyileştirme ve yenilenmeye yönelik farklı bakış açıları

kazandırmanın yanında daha iyisine ulaşabilme adına da önemli bir basamak olmuştur.

Hakan TORLAK - Elif ÇAKMAK

16 BÜLTEN 2017


IPCA DENETİMİ

TAI tarafından gerçekleştirilen

IPCA denetimi tüm KPA çalışanları

sayesinde başarıyla

gerçekleştirilmiştir. Bir diğer ki

denetimde, eksikliklerimiz üzerinde

çalışıp güçlü yanlarımızı

daha çok ortaya koyarak daha

güçlü bir KPA ile karşılaşacaklarına

eminim.

Emine Kübra YEDIYILDIZ

TED ÜNİVERSİTESİ KARİYER GÜNLERİ

TED üniversitesi Kampüsü’nde yapılmış olan TED Üniversitesi

kariyer fuarına katıldık. Mezuniyet durumunda olan

TED Üniversitesi öğrencilerinin mülakat ve işe alım süreçleri

hakkında öğrencilere iş dalları ve mesleki eğitim hakkında

hiç çekinmeden istedikleri kadar soru sorabildiği ve cevapladığımız,

kariyer yürüşlerine sağlam adımlarla başlamaları

adına bizler de destek olduk.

Her zaman sevdikleri işi yapmalarını, kişinin kendini bilmesinin

çok önemli olduğunu, yaptıkları her işe uzun vadeli

bakmalarını tavsiye ederek öğrencilere KPA ailesi olarak

kendi fikir ve tecrübelerimizi aktardık.

Merve DURUKAN

ÇEVRE MEVZUATI VE ATIK YÖNETİMİ

malesef henüz istenilen seviyelere ülke olarak gelebilmiş

durumda değiliz.Hem kentsel atıklar olsun

hemde işletmelerde oluşan atıklar,ayrıştırma ve depolama

konusunda bizleri ciddi sıkıntıya sokmaktadır.

”ÇEVRE VE ATIK” konulu eğitim semineri geçtiğimiz

hafta başarıyla KPA bünyesinde gerçekleştirilmiştir.

Amacımız, hayatımızın her anında gördüğümüz ve

belki çoğu zaman önemsemediğimiz tehlikeli-tehlikesiz

tüm atık türleri konusunda bilinçlenmeyi, bu

atık türlerinin kaynağında ayrıştırılmasının ne kadar

önemli olduğunun bir kez de ilgili firma(BOYUT ÇEV-

RE) tarafından vurgulanmasını sağlamak olmuştur.

Bu konuda birçok yönetmelik ve kurallara rağmen

Firmamız bünyesinde oluşan atıkların ayrıştırılması,-

depolanması ve bertaraf edilmesi konusundaki uygulamalar

çok daha iyi seviyelere ulaşmış bulunmaktadır.Bu

konuda emeği geçen tüm mesai arkadaşlarıma

ve desteğini,denetimini esirgemeyen tüm sorumlulara

içten teşekürlerimi sunarım.Böyle bir konunun

hiçbir zaman bireysel olarak başedilemeyeceğini,her

daim birliktelik gerektirdiğini özellikle belirtmek isterim.

Daha güzel bir çevre için el ele birlikte…

Hakan ORAK

www.kpa.com.tr

17


KPA HABER

KALKINMA AJANSI EĞİTİMİ

Ankara Kalkınma Ajansı organizatörlüğünde yapılan ve büyük ilgi gören Sosyo-Kültürel faaliyetler,

Teknolojik faaliyetler, Kapasite Geliştirme faaliyetleri ve Yatırım Destek faaliyetleriyle ilgili projeler

ve bu projelere katkı sağlamak amacıyla devlet tarafından sağlanacak destekler hakkında iki gün

süren eğitim seminerlerini başarıyla tamamlamış bulunmaktayız.

Sema ÖZSAT

RAF İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Zaman geçtikçe uygulamalarını daha çok göreceğimiz ve KPA ailesinin

tüm fertlerinin benimseyeceğine inandığım ‘’Yalın Üretim’’ kültürünün

yapıtaşı sayılabilecek bir metoddur 5S metodu. Bu yapıtaşına

kuvvet katacak bir çalışmayı,Üretim-3 binamızda bulunan aparat

raflarının düzenini sağlayabilmek için gerçekleştirmiş bulunmaktayız.

Birçok personelimizin katkısıyla tam bir ekip çalışması olan bu adresleme

ve etiketleme çalışması ile;

- Aparatı ararken yapılacak gereksiz adım ve hamleleri ortadan kaldırarak

oluşabilecek bir iş kazasını önlemeyi,

- Zaman kaybını en aza indirerek çalışma sürelerindeki verimi artırmayı,

- Gereksiz sarf edilen efora bağlı yorgunluk ve motivasyon düşüklüğünü

ortadan kaldırmayı,

- Raflardaki karmaşık görüntüyü ortadan kaldırarak daha estetik ve

ergonomik bir yapı oluşturmayı amaçlamaktayız.

5S metodunun taşıyıcı kolonları olarak görülen ‘’Standartlaştırma’’

ve ‘’Disiplin’’ terimlerinin gerekliliklerini de yerine getirerek bu ve

benzeri çalışmalarımızın kalıcılığını ve devamlılığını sağlayabilme kararlılığına

KPA ailesi olarak her zaman sahip olacağız.

Kadir KURT

18 BÜLTEN 2017


FMEA EĞİTİMİ TAMAMLANDI

SYENAH firması tarafından FMEA eğitimleri gerçekleştirilmiştir.

AS9100 Revizyon D ile geniş kapsamlı

olarak incelenen Risk Yönetimi, FMEA’nın önemini bir

kez daha vurgulamıştır. FMEA; Ürünün veya prosesin

olası hata durumlarını tespit etmek, hatanın oluşmasını

önlemek amacıyla yapılması gereken faaliyetleri

belirlemek ve tüm bu faaliyetleir dokümante etmek

amacıyla gerçekleştirilen bir ekip çalışmasıdır. Bu

zamana kadar kazanılan firma deneyim ve bilgi birikimlerinin

en güzel şekilde ifade edildiği bir sürekli

iyileştirmedir.

9-12 Mayıs 2017

tarihleri arasında Savunma

Sanayi’nin odak noktası olacak

IDEF Uluslararası Savunma

Sanayii Fuarı’ndayız.

FMEA; hayatımıza 1963 yılında

NASA’nın yapmış olduğu çalışmalar

ile girmiştir. Havacılık ve

Uzay sektörüne 1965, 1977 yılında

ise Otomotiv sektörüne girmiştir.

1998’de otomotiv sektöründe

yaygın olarak kullanılırken

Havacılık sektöründe bu çalışma

yaygınlaşamamıştır. Yeni revizyon

ile Havacılık ve Uzay sektörü de

FMEA konusuna eğilmeye başlayarak

kullanımı arttırılacaktır.

Firmamızda daha öncesinde yapılan FMEA çalışmalarının

yanında GRAMS kapsamında da FMEA uygulamalarımız

hız kazanmıştı. Bundan sonraki süreçlerde

de FMEA çalışmalarımız hızla devam edecektir.12

yıllık havacılık sektöründeki deneyimlerimizi en iyi

şekilde dokümante edeceğimiz bu çalışma firmamız

için çok iyi bir öğrenilmiş ders olarak değer kazandıracaktır.

Kübra SEZER

SALON-5

511B

Her gün yeni güzellikler ile dünyayı güzelleştiren tüm kadınlarımızın

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlarız..

www.kpa.com.tr

19


KISA KISA

SAĞDUYU VE KAZALARIN ÖNLENMESI

Sağduyu doğuştan var olmaz, yaşamımız boyunca

kazanırız. Aslında sağduyu topluma ait gerçek

tecrübedir. Hayatı kendi tecrübelerimizden ve diğerlerinin

tecrübelerinden öğreniriz. Böylece, sağduyumuz

gelişir. Çevre bilinciniz, kendinizi koruma

bilinciniz ve çalışma arkadaşlarınız hakkındaki bilinciniz,

tüm bu faktörler iyi bir sağduyunun ürünüdür.

Tüm çalışanlar kendilerini yaralanmaktan

korurlar. Acı çekmekten kaçınmanın en zor yolu,

kendi yaralanmalarınızdan ders çıkarmaktır. En

kolay yolu ise diğerlerinin aldıkları riskleri ve yaralanmaları

gözlemlemektir. İşte bu sağduyudur!

Uzmanlar, iş kazalarının %80’inin çalışanların emniyetsiz

davranışlarından kaynaklandığını söylemektedirler.

Emniyetsiz koşullar değil, emniyetsiz

davranışlar! İşverenimizin sağlıklı ve emniyetli

bir çalışma ortamı sağlaması kanuni zorunluluğudur.

Ama, çalışma ortamınızın farkında olmak ve

iş emniyeti uygulamalarını takip etmek sizin elinizdedir.

Emniyetsiz davranışlardan kaçınmak ve

sağduyunuz ile hareket etmek işinizi kolaylaştıracak

ve kaza riskinizi azaltacaktır.

İstatistikler, çoğu kazanın emniyetsiz davranışlardan

kaynaklandığını belirtmektedir. Örneğin; Aceleci

olmak – Bazen işimizi emniyetli yapmak yerine

hızlıca tamamlamayı isteriz. Ama, iyi ve emniyetli

iş yapmak zaman alır.

Risk almak

Cesur davranışlar ya da iş uygulamalarını önemsememek

tüm çalışma grubunuzu riske sokar. Şirketin

tüm emniyet kurallarına uymalı ve çalışma

arkadaşlarınıza dikkat etmelisiniz. Örneğin taşlaması

gereken parçanın mengeneye bağlanmadan

riske ederek bir elimizle taşlama makinasını diğer

elimizle parçayı tutarak yapacağımız taşlama sonucu

ciddi yaralanmalara veya uzuv kaybına neden

olabileceğini özellikle dile getirmek isteriz.

Şaka yapmak

İş esnasında yapılan şakalar; çalışma arkadaşımızın

yaralanmasına hatta ölmesine yol açabileceğini

asla ve asla unutmamalıyız.

Düşünceli olmak

İşteyken hayal kurmak, hafta sonunu düşünmek

ve işinize gerekli dikkati vermemek ciddi yaralanmanıza

hatta ölümünüze bile neden olabilir. İşinizi

yaparken ona odaklanın. Eğer kafanız karışıkken

çalışmaya devam ediyorsanız, kaza riskini de göze

alıyorsunuz demektir.

Negatif bir tutuma sahip olmak

Kızgın ya da kötü bir modda olmak, acı verici kazalara

neden olabilir. Çünkü öfke, kurallara dikkat

etmenizi önler. Kızgınlığınızı kontrol altında tutun

ya da birden çok kişinin yaralanmasına neden

olun. Unutmayın sakin ve soğukkanlı olmalısınız.

Görünmeyen kazalara karşı dikkatsizlik

İş yerleri ve çalışma ortamlarının birçoğu, sürekli

olarak değişir. Bazen yeni, beklenmedik tehlikeler

gelişebilir. Çevrenizdeki değişikliklere karşı daima

tetikte olmalısınız. Kayma ve düşmeye sebep olan

dökülmüş sıvılar, takılmaya sebep olan uygunsuz

yerlere bırakılan malzemeler görünmeyen kazalar

ve nedenlerinden bazılarıdır.

Unutmayalım ki tehlikelere karşı tetikte olmamız,

dikkatli olmamız kaza istatistiklerine dahil olmamanızı

sağlar.

Son olarak bir seminerde duyduğum ve hoşuma

giden bir cümle ile bitirmek isterim. Son cümleniz

“bana bir şey olmaz” olmasın.

Murat YILDIZ

20 BÜLTEN 2017


GEMBA OLGUSU

Montaj departmanında gemba toplantılarına başlamış

bulunmaktayız.Her sabah 15 dakika aksatmadan

tüm metriklerimizi inceliyor, üzerinde kısa konuşmalarda

bulunuyoruz.Toplantılara Kalite (Kalite sistemleri

müh, kalite sorumlusu), Planlama, Üretim (Üretim

mühendisi ve ekip liderleri) departmanları olarak

tam anlamıyla katılım gerçekleştirilmektedir. Metriklerimiz

4 ana grupta oluşturulmuştur;

-İş sağlığı ve güvenliği (Safety)

-Kalite (Quality)

-Sevkiyat(Delivery)

-İnsan (People)

Bu başlıklar altında alanda görmek istediğimiz tüm

verileri paylaşarak üzerinde konuşmalar yapıyor,

eğer herhangi birinde aksaklık var ise o konu üzerine

aksiyon alıyoruz. Böylece departmanlar arası iletişimi

en üst seviyede tutmaya çalışıyoruz.

ÖNCESİ

SONRASI

PORTATİF BOYA TABANCASI

Montaj departmanımızda belirli periyotlarda

rötuş işlemleri için kullanılan boya tabancaları

maliyetini azaltmak ve bu ürünlerdeki

arıza-bakım maliyetleri düşürmek amacıyla

elimizdeki malzemeleri kullanarak oldukça

ufak bir maliyetle pratik boya tabancası imal

ettik,bu süreçte emeği geçen İlhan Beydilli’ye

teşekkürlerimi sunarım.

ÇALIŞMA MASASI DÖNER PANOLARI

Montaj departmanındaki personellerin çalışma esnasında parçaya

ait teknik dökümanları kullanma alışkanlığı arttırmak ve bunu yaparken

ulaşmalarını kolay yoldan sağlayabilmek adına tüm personellerin

çalışma masalarına panolar düşünülmüştür.

Böylece teknik dökümanlar,ilgili standartlar vb. görsellerin panoya

asılarak, çalışma masasında iş parçaları içerisinde dökümanları açıp

incelemek yerine panodan takip etmek daha kolaylık sağlayacaktır.

Ayrıca pano istenilen zamanlarda masanın yanına doğru katlanabilmektedir.

Bu çalışmada emeği geçen tüm arkadaşlarımın emeğine

sağlık…

Hakan ORAK

www.kpa.com.tr

21


KISA KISA

SIKORSKY S-70 HELIKOPTER

Bildiğiniz üzere geçen günlerde ABD ve Türk

hükümetleri arasında bir anlaşma yapıldı. Anlaşmanın

içeriğinde, Sikorsky S-70 modeli genel

maksat helikopteri, ana yüklenici TAI olmak

üzere ülkemiz ihtiyaç ve dinamiklerine cevap

verecek mühendislik çalışmaları doğrultusunda

T 70 modeline dönüştürülecek. T 70 model

helikopteri, 109 adet olarak üretilecek ve ülke

içerisindeki ilgili birimlere teslimatı gerçekleştirilecek.

İnsansız hava aracı, Hürkuş, T129 Atak Helikopteri,

T 70 Helikopteri ve TF-X savaş uçağı üretimi/üretme

çabaları ülkemiz havacılığı ve savunma

sanayii için büyük önem teşkil etmektedir.

A400M ASKERİ NAKLİYE UÇAĞI

Bir araya gelen Fransa, Almanya, İtalya, İspanya,

İngiltere, Türkiye, Belçika ve Lüksemburg,

Mayıs 2003’te ortak bir nakliye uçak

projesi üzerinde anlaşıp, üretime karar verdiler.

Bu gruba, 2005 yılında Güney Afrika Cumhuriyeti’

de dahil oldu.

Geçmişte alınan kararlar neticesinde havacılık

alanında maalesef istenilen noktada değiliz. Bu

sektörde söz sahibi olabilmemiz için çok çalışılması

gerekiyor. Kuralları çok katı, kesin, çok

maliyetli, rekabet etmesi zor ve hatta siyasi boyutu

olan bir sektör. Tüm bunlarla baş edebilmek,

uçak üretebilmek adına disiplinli, kurallara

uygun, üretken ve mümkün olduğunca dışarıya

bağımlı olmadan yol almalıyız.

Ekonomik olarak gelişmiş olan ülkeleri incelediğimizde,

havacılık alanında ön saflarda olduklarını

görürsünüz. ABD’de sadece Boeing firmasının

yaklaşık 160 bine yakın çalışanı var ve her

ay 50 adet 737 modeli uçak üretimi yapabiliyor.

Modele göre değişmekle birlikte ortalama satış

rakamı uçak başına 80 milyon $ civarında. Buna

benzer daha birçok örnek sayabiliriz.

Çalıştığım 25 yıllık havacılık sektöründe şuna

şahit oldum ki; İşçilik kalitesi anlamında bu işin

öncüleri olan ülkelerden çok daha başarılıyız.

Bu yeteneğimizi kullanarak Havacılık ve Savunma

Sanayisinde dışa bağımlılığı azaltmak için,

tasarlayabilen ve tasarımını da üretime çevirebilen

bir ülke olmamız gerekiyor.

Başta belirttiğim tarzda yapılan anlaşmaları

fırsata çevirip kendi kendine uçağını tasarlayıp

üreten ülke olma, Küçükpazarlı çalışanları olarak

da bu gelişime katkıda bulunma, şirketimizin

de bu süreçte öncülük yapanlardan olması

temennisiyle iyi günler, iyi çalışmalar diliyorum.

A400M, mevcut ve gelecek Silahlı Kuvvetlerin

ihtiyaçlarını karşılamak için 21. yüzyılın son

teknolojilerini birleştiren, en gelişmiş, kendisini

kanıtlamış ve sertifikalı hava nakil aracıdır.

A400M, stratejik yükler taşıma kabiliyeti

ile modern pistlerin haricinde küçük toprak

pistlere iniş yapabilmekte ve paraşütle ağır

yükleri, ilgili operasyon alanına bırakabilmektedir.

Ayrıca, yakıt ikmali yapma özelliği ile de

operasyon bölgesindeki diğer uçakların yakıt

ihtiyaçlarını karşılayabilmektedir.

Günümüz şartlarında, modern askeri araçların,

helikopterlerin, modüler yardım ekipmanlarının,

konteynerlerin ve ağır mühendislik

ekipmanlarının tümünü taşıyabilecek yüksek

yük kapasiteli kargo taşıma uçaklarına ihtiyaç

vardır. A400M, kapasitesi ile bugünkü mevcut

kategorideki uçakların hepsinden daha

iyi performans sergileyerek bu ihtiyaca cevap

vermektedir. Önceki nesil taktik hava araçlarından

daha iyi menzil, hız, irtifa ve yük taşıma

kapasitesine sahip bir uçaktır.

Proje kapsamında şu ana kadar ;

Almanya: 53, Fransa: 50, İspanya: 27,

İngiltere: 22, Türkiye: 10, Belçika: 7,

Lüksemburg: 1, Malezya: 4 adet

olmak üzere, toplam 174 adet sipariş verilmiştir.

Teslimat takvimine göre, Türkiye’nin

vermiş olduğu 10 adet uçak siparişi 2018 yılında

tamamlanmış olacak. Ülkemiz için hayırlı

olmasını diliyorum.

Ha l i s TEKGÖZ

22 BÜLTEN 2017


ailesi

www.kpa.com.tr

23


24 BÜLTEN 2017

More magazines by this user
Similar magazines