13.07.2017 Views

Газета "Успенська вежа", № 7 (2017)

  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Липень <strong>2017</strong><br />

Ніна НЕМИРОВСЬКА (Харків)<br />

ДУХОВНІ ПОДВИГИ УКРАЇНСЬКИХ ВІЙСЬКОВИХ У ДОБУ<br />

НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНИХ ЗМАГАНЬ ХХ СТОЛІТТЯ<br />

Професор Іван Огієнко<br />

(Митрополит Іларіон)<br />

Досліджуючи роль відомого українського церковного<br />

діяча Івана Огієнка як голови повноваженого<br />

уряду УНР в період з листопада 1919 – жовтня<br />

1920 рр., І. І. Тюрменко підкреслював його значення<br />

у створенні нових військових формувань, які<br />

захищали українську державність. Найбільшим досягненням<br />

у сфері військової політики можна вважати<br />

створення в грудні 1919 р. військової школи<br />

для підготовки українських старшин. До організації<br />

цього навчального закладу І. Огієнко доклав чималих<br />

зусиль. Після поразки українських змагань<br />

1921 р. в еміграції (Тарнів) відбувся з’їзд українського<br />

військового духівництва, участь в якому<br />

брав православний богослов, професор Іван Огієнко<br />

(майбутній митрополит).<br />

Перебуваючи в еміграції українські військові<br />

Отець<br />

Микола Борецький<br />

зберігали віру, українські традиції і звичаї, продовжували напружене духовне<br />

життя. Спогади Ніни Самокіш доносять до нас імена отця Пащевського,<br />

колишнього старшини і духовного настоятеля війська УНР, учасника обох<br />

Зимових Походів. У церковному хорі тоді співали 30-40-літні старшини,<br />

козаки й члени уряду: генерали Безручко, Змієнко, Загродський, Шандрук,<br />

Омелянович-Павленко, Капустянський, Тютюнник, Крат та інші члени Уряду:<br />

Шаповал, Матрос, Паливода, Мазепа...<br />

Українські військові, зокрема члени православних братств 4-ї та 6-ї стрілецьких<br />

дивізій армії УНР, у 1921 році започаткували духовний український<br />

журнал «Релігійно-науковий вісник», який проіснував до жовтня 1923 року і<br />

свідчив про духовну зрілість його засновників.<br />

Формуванням патріотизму у воїнів займалися старшини УНР: генерал<br />

М. Омелянович-Павленко, полковник О. Удовиченко, полковник М. Безручко,<br />

полковник В. Змієнкота інші. Згодом, ставши українським генералом,<br />

О. Удовиченко підкреслював, що «українське козацтво довело свою бойову<br />

вартість».<br />

У листопаді 1925 року у московській газеті «Правда» з’явилася погромна<br />

стаття проти УАПЦ, в якій писалося, що на чолі УАПЦ стоїть прем’єр-міністр<br />

уряду Петлюри Чеховський, а в її складі є 80% осіб, які служили в петлюрівській<br />

армії. Вже у 1926 році урядом була створена комісія з вивчення<br />

складу духовенства УАПЦ. За її даними, 214 священиків у минулому були<br />

солдатами та офіцерами армії УНР, 46 – офіцерами царської армії, 22 – денікінцями,<br />

17 – жандармами та поліцейськими та ін. Дивно було б бачити цих<br />

людей в одному таборі, якби вони дотримуватися своїх старих переконань.<br />

Але для влади це був «доказ» контрреволюційності всієї церкви. З іншого<br />

боку, це свідчить про роль і місце військових у творенні<br />

та існуванні української церкви.<br />

На другого Всеукраїнському Церковному Соборі<br />

(1927) сам усунений митрополит Василь Липківський<br />

подав Собору кандидатуру Миколи Борецького,<br />

колишнього голови ВПЦР, відомого строгим і<br />

моральним життям. Варто підкреслити, що восени<br />

1914 року отець Микола Борецький виїхав на фронт<br />

і став полковим священиком 250-го піхотного полку,<br />

а разом із тим і благочинним 65-ї дивізії. Отець<br />

Микола скоро здобув загальну пошану серед вояків.<br />

(Митрополита Київського і всієї України Миколу Борецького<br />

УАПЦ судова трійка при колегії ГПУ УРСР<br />

в липні 1930 року ухвалила ув’язнити. Останні відомості<br />

про нього датуються 1935 роком).<br />

7<br />

Архівні матеріали Полтавського Держархіву доносять історичну постать<br />

учасника визвольних змагань Полтавщини часів УНР Онисима Дзябенка. Він<br />

брав участь у Дубчаківському повстанні проти більшовиків 1-4 квітня 1919<br />

року у Миргороді, а після поразки визвольних змагань 1917-1920 рр. став священиком<br />

УАПЦ, заарештований 17.04.1929 року Полтавським окружним відділом<br />

ДПУ. Незабаром рішенням колегії ОДПУ від 26. 08. 1929 року винесено<br />

вирок про розстріл, реабілітація відбулася лише 22 серпня 1989 р.<br />

У боротьбі за своє існування, як незалежна і самобутня Церква українського<br />

народу, УАПЦ мала незліченні жертви. У в’язницях, камерах розстрілів,<br />

на каторгах, на засланні скінчили своє життя її ієрархи, священики, церковнослужителі,<br />

церковні діячі і вірні, які відмовлялися зректися своє віри<br />

та відданості рідній Церкві. Це мучеництво мало той же ступінь моральної<br />

висоти, що і в ранньому християнстві.<br />

Таким прикладом може бути арешт людей, обвинувачених у справі Великої<br />

Козацької Ради, що відбувся 1-5 березня 1922 року на Київщині. Крім<br />

того, арешти відбулися на Чернігівщині та Полтавщині. Всіх заарештованих<br />

було близько чотирьох тисяч. Все слідство проводилося головним чином<br />

вночі і супроводжувалося страшними знущаннями. Під Великдень, з дозволу<br />

влади, Митрополит Василь Липківський відправив коротеньку Службу<br />

Божу і бажаючих сповідали та причастили. Розстріл арештованих відбувся<br />

під свято Успіня Богородиці. Водили на розстріл по двоє козаків. Смертники<br />

всю ніч співали пісні і дерли на собі одяг, щоб не дістався до рук катів, бо<br />

вони пізніше продавали той, що мав ще гарний вигляд. Ця подія, як свідчать<br />

архівні матеріали, відбулася 28 серпня 1922 року.<br />

У церковній і народній свідомості склалося переконання в істинній святості<br />

тих християн, які хоча і не прославилися ніяким особливим святительством,<br />

мученицькими чи преподобними подвигами, але міцно і відповідально<br />

слідували Христовому вченню в помислах і справах. Адже святість життя<br />

виявляється не за «загальнолюдськими» моральними переживаннями, але за<br />

точними поняттями християнського життя, які виробилися віками.<br />

Особливе значення в цьому контексті набуває постать колишнього старшини<br />

Головного Отамана Української Народної Республіки Степана Скрипника.<br />

На формування світогляду, психіки, індивідуальності якого впливала<br />

сама аура Полтави з її козацькими традиціями, родинне церковне середовище,<br />

патріотичне виховання тощо. У 1916 році С. Скрипник опинився у<br />

козачій офіцерській школі в Оренбурзі, яка готувала прапорщиків [26]. У<br />

1917-1921 роках служив у дійових частинах Української Армії старшиною<br />

і брав участь у всіх трьох українських військових з’їздах, які відбувалися в<br />

Києві 1917 року. Його постать характерна для першої хвилі української еміграції,<br />

ідейної й інтелігентної, що відійшла разом із військами УНР перед<br />

більшовицькою навалою. Багато з тих, хто залишився, і тих, хто відступали,<br />

були не просто офіцерами. Вони відзначилися уже й<br />

на чужині, і на науковій, і на релігійній ниві.<br />

Значна частина офіцерів УНР ставала священиками<br />

УАПЦ. Ми не знаємо, як ті люди приймали життєві<br />

перемоги, але поразки вони вміли приймати з гідністю.<br />

Це і є воля до життя. Степан Скрипник після<br />

загибелі дружини від рук більшовиків прийняв чернечий<br />

постриг і єпископське свячення як Мстислав.<br />

Від самого початку йому судилося стати козацьким<br />

єпископом, висвяченим нелегально, переслідуваним<br />

окупаційною владою, борцем за Українську Церкву.<br />

Із 1949 року він очолював УПЦ у США. 5 червня<br />

Степан Скрипник<br />

(Патріарх Мстислав)<br />

1990 Всеукраїнський Собор УАПЦ обрав 92 літнього<br />

ст ар ц я п ерши м П ат ріархом К и ївсь ки м і всіє ї Укр аїн и .<br />

Далі буде<br />

ПАМ’ЯТАЙМО ЦІ ДАТИ<br />

28 липня <strong>2017</strong> р. – 21-ша річниця з часу прийняття Конституції України<br />

11.07.1892 – 125 років тому народилася Олена Степанів –Дашкевич (Степанівна), хорунжа<br />

УСС, науковий співробітник АН України, географ, агроном, педагог, переслідувана<br />

радянською системою (†11.07.1963)<br />

08.07.1907 – 110 років тому у Житомирі народився Олег Ольжич (Кандиба), громадсько-політичний<br />

діяч, письменник, світової слави науковець, син Олександра Олеся<br />

(загинув у концтаборі 10.06.1944)<br />

21.07.1907- 110 років тому в Петербурзі народилася Олена Теліга (Шовгенів), поетеса, педагог,<br />

очолювала Спілку письменників України, редактор тижневика «Літаври»<br />

(розстріляна гестапо в Бабиному Яру в Києві 21.02.1942)<br />

15.07.1937 – 80 років тому НКВС розстріляло ряд українських культурних діячів<br />

25.07.1942 – 75 років тому німці розстріляли в Києві членів проводу ОУН Революційної, в<br />

концтаборі замучено двох братів Степана Бандери (Олександра і Василя). У селі<br />

Цумані знищили кілька тисяч жителів.<br />

27.07.2002 – 15 років тому у Львові на Скнилівському летовищі під час проведення авіашоу<br />

сталася найбільша у світі із проведення подібних заходів катастрофа. Постраждало<br />

понад 200 чоловік, з них понад 80 загинуло<br />

МУДРІСТЬ ЖИТТЯ<br />

Коли береш – наповняються руки, коли віддаєш –<br />

наповняється серце.<br />

«Чистота рук». Це означає не брати зайвого.<br />

«Чистота вух». Це означає не слухати людей наляканих,<br />

озлоблених, метушливих і т.д., а також захистити<br />

свій слух від лихослів’я, пліток і порожніх розмов.<br />

«Чистота очей». Це означає берегти очі від ненависті,<br />

від злості, від заздрості і жадань.<br />

«Чистота рота». Це означає берегти свій рот від<br />

зайвого багатослів’я і лихослів’я. «Мовчання золото».<br />

«Чистота тіла і одягу». Це означає тримати тіло і<br />

одяг у чистоті.<br />

«Чистота думок». Це означає прибрати з голови<br />

негативні думки і злі помисли. Також це означає не<br />

проявляти до себе жалості. Навіщо жаліти себе? Чи не<br />

краще підбадьорити себе за світлі починання?<br />

«Чистота душі і серця». Це означає берегти і охороняти<br />

свої душевні пориви і не ігнорувати їх. Любити<br />

і не вимагати нічого натомість. Любов вже сама по собі<br />

щастя. Ісус - Шлях.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!