SPORTSMAN-102IC

gyunduz

S P O R T S M A N ÁÓ ÑÀÉÛÌÛÇÄÀ

Zəfər-2016”

Beynəlxalq İdman

Mükafatı - 10 il

Kapoeyra

Azərbaycanda

20 il

ñÿù.6

ñÿù.8

Dünya kubokundan

üç medal

MALTADA

İŞGÜZAR GÖRÜŞLƏR

ñÿù.26

ñÿù.33

Azərbaycan

Velosiped idmanı

Federasiyasında

görüş

Natalya Prişepa:

“Azərbaycan üçün çempionlar

yetişdirmək

istəyirəm”

ñÿù.38

ñÿù.41

IV “Birlik”

xeyriyyə turniri

ñÿù.44

NISSAN

SENTRA

Bakı 2017

İslam Həmrəyliyi

Oyunları Əməliyyat

Komitəsində görüş

ñÿù.50

möhtəşəm

dönüş

ñÿù.52

ñÿù.55

ñïîðòñìàí

Áàø ðåäàêòîð:

Ðÿøàä Ãÿìÿðøàùîüëó

Öíâàí: Áàêû, Çàùèä Õÿëèëîâ 23,

Áàêû Äþâëÿò Óíèâåðñèòåòè

Òåëåôîí: 012 437 90 76

å-ìàèë: info@sportsman.az

www.sportsman.az

Æóðíàë Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí

ßäëèééÿ Íàçèðëèéèíäÿ ãåéäèééàòäàí

êå÷ìèøäèð. ¹1164

Ìöÿëëèôëÿðëÿ ðåäàêñèéàíûí ìþâãåéè

óéüóí ýÿëìÿéÿ áèëÿð.

Ðåêëàìëàðäà ýåäÿí ìÿòíëÿðÿ ýþðÿ

æóðíàë ìÿñóëèééÿò äàøûìûð.

Æóðíàë Àçÿðáàéúàíäà “Òèìå Ïðèíò”

ìÿòáÿÿñèíäÿ ÷àï åäèëèá.

Öç ñÿùèôÿäÿ:

Etibar Hüseynov,

“Zəfər 2016”

Beynəlxalq İdman Mükafatını

“ESPA at Fairmont Baku”

sağamlıq mərkəzinin direktoru

Thorsten Lipfertə

təqdim edərkən


“Sportsman” jurnalının Azərbaycan Gənclər və

İdman Nazirliyi və Azərbaycan İdman Jurnalistləri

Assosiasiyasının dəstəyi ilə düzənlənən “Zəfər-2016”

Beynəlxalq İdman Mükafatının növbəti təqdimetmə

mərasimi keçirildi. “JW MARRIOTT ABSHERON

BAKU” hotelində baş tutan tədbirdə idman ictimaiyyətinin

nümayəndələri – müxtəlif illərdə Olimpiya

və dünya çempionu titullarını qazanan idmançılar,

onların məşqçiləri, federasiya nümayəndələri, ölkəmizdə

fəaliyyət göstərən aparıcı holdinq və şirkətlərin

rəsmiləri və incəsənət xadimləri iştirak edirdilər.

2007-ci ildə təsis olunan və 10 yaşını qeyd edən

“Zəfər-2016” Beynəlxalq İdman Mükafatı öz qaliblərinə

təqdim edildi. İdman ictimaiyyəti arasında keçirilən rəy

sorğusuna görə, il ərzində uğur qazanan idmançılar və

idmana dəstək verən federasiya və şirkətlər mükafatlandırıldılar.

Tədbirdə giriş sözü ilə çıxış edən Azərbaycan Gənclər

və İdman nazirliyinin “İdman” şöbəsinin müdiri, Olimpiya

və dünya çempionu Fərid Mansurov, nazir Azad Rəhimovun

təbrikini çatdırdı. O, 2016-cı ildə idmançılarımızın beynəlxalq

arenada əldə etdikləri uğurlardan danışaraq, əldə

olunan nəticələri yüksək qiymətləndirdi. Azərbaycan Kapoeyra

Federasiyasının prezidenti Taleh Orucovun Ümumdünya

Kapoeyra Federasiyasına prezident seçilməsini

xüsusi vurğulayan Olimpiya çempionu, Taleh Orucova və

“Sportsman” jurnalına gələcək işlərində uğurlar arzuladı.

Sonra mükatalandırma mərasiminə start verildi. Müxtəlif

nominasiyalar üzrə ilin qaliblərinə diplom və hədiyyələr

təqdim olundu. Böyük maraqla gözlənilən “İlin idmançı”sı

nominasiyasında Rio-2016 Olimpiadasının çempionu Radik

İsayev qalib elan olundu.

Tədbirdən fotoreportajı diqqətinizə təqdim edirik.

P.S. “Sportsman”, tədbirin keçirilməsində göstərdikləri

dəstəyə görə “Aztol Motors”a, “Gilan” Holdinqə, “AAAF

Park”a, “AzərTürk Bank”a, “ESPA at FAİRMONT BAKU”-

ya, “AzərİdmanServis”ə, “Atlant İstirahət Mərkəzi”nə, “Tovuz

Baltiya”ya, “Offissa Dizayn”a, “Emiliana Paratti”yə,

“Vita1000” şirələrinə, “Gədəbəy” mineral sularına, “King

Elektroniks”ə, “Delta Med”ə, “Sirab ” mineral sularına,

“Otaçi” məhsullarına, “NH Group”a və Fəxriyyə Xələfovaya

dərin təşəkkürlərini bildirir.


S P O R T S M A N

ЗЯФЯР - 2016

QALİB NOMİNANTLAR

* İlin İdman Adamı

* İlin İdmançısı

* İlin Veteran İdmançısı

* İlin Əzmkar İdmançıları

* İlin Məşqçisi

* İlin Federasiyası

* İlin Sensasiyası

* İlin Qolugüclüsü

* İdmanımızın Gələcəyi

* İlin Mətbuat Xidməti

* İlin Komandası

* İlin İdman Klubu

* İlin Ordu İdman Klubu

* Ilin Olimpiya Kompleksi

* İlin TV Kanalı

* İlin İdman Təşkilatçısı

* İlin Sağlamlıq Mərkəzi

* İlin İdman Avtomobili

* Azərbaycan Voleybol idmanının inkişafındakı xidmətlərinə görə

* Azərbaycan idmanının inkişafındakı xidmətlərinə görə

* Azərbaycan idmanının inkişafındakı xidmətlərinə görə

* Azərbaycan idmanının inkişafındakı xidmətlərinə görə

* Azərbaycan idmanının inkişafındakı xidmətlərinə görə

* İdmanın inkişafındakı xidmətlərinə görə

İsmayıl İsmayılov

Radik İsayev

Adil Əliyev

Azərb. Güləş Federasiyasınn İdmançıları

Elnur Amalov

Azərbaycan Cüdo Federasiyası

Taleh Orucov

İlham Tahir oğlu Mahmudov

Əli və Hüseyn Xəlilov qardaşları

Səmayə Məmmədova

Azərb. Triatlon Federasiyasının Komandası

Zirvə İdman Klubu

Mərkəzi Ordu İdman Klubu

Ismayıllı Olimpiya İdman Kompleksi

Lider TV

Şahmat Olimpiadası Əməliyyat Komitəsi

ESPA at Fairmont Baku

Volvo XC90 R- Dizayn

Cavid Qurbanov

Abel Məhərrəmov

Tale Heydərov

Günel Naiq qızı Məmmədhəsənova

Tahir Ərzimanoğlu

Paulo Sales Neto

спортсман № 102 / 2017

7


НОМИНАНТЛАР

S P O R T S M A N

8

спортсман № 102 / 2017


S P O R T S M A N

НОМИНАНТЛАР

спортсман № 102 / 2017

9


НОМИНАНТЛАР

S P O R T S M A N

10

спортсман № 102 / 2017


S P O R T S M A N

НОМИНАНТЛАР

спортсман № 102 / 2017

11


ГОНАГЛАР

S P O R T S M A N

12

спортсман № 102 / 2017


S P O R T S M A N

ГОНАГЛАР

спортсман № 102 / 2017

13


ГОНАГЛАР

S P O R T S M A N

14

спортсман № 102 / 2017


S P O R T S M A N

ГОНАГЛАР

спортсман № 102 / 2017

15


ГОНАГЛАР

S P O R T S M A N

16

спортсман № 102 / 2017


S P O R T S M A N

ГОНАГЛАР

спортсман № 102 / 2017

17


ГОНАГЛАР

S P O R T S M A N

18

спортсман № 102 / 2017


S P O R T S M A N

ГОНАГЛАР

спортсман № 102 / 2017

19


ГОНАГЛАР

S P O R T S M A N

20

спортсман № 102 / 2017


S P O R T S M A N

ГОНАГЛАР

спортсман № 102 / 2017

21


KAPOEYRA 20

S P O R T S M A N

22

спортсман № 102 / 2017


S P O R T S M A N

KAPOEYRA 20

спортсман № 102 / 2017

23


MISS SPORT

S P O R T S M A N

24

спортсман № 102 / 2017


S P O R T S M A N

MISS SPORT

спортсман № 102 / 2017

25


gИmnastИka

S P O R T S M A N

Paytaxtımız

daha bir mötəbər

turnirə evsahibliyi

edib. Bakıda batut

gimnastikası və

tamblinq üzrə ilk

Dünya kuboku təşkil

olunub. Turnirdə 15

ölkədən 82 idmançı

qələbə uğrunda

mübarizə aparıb.

Dünya kubokundan üç medal

Dünya kubokunun ilk günündə

təsnifat yarışları keçirilib. Turnir

zamanı Beynəlxlaq Gimnastika

Federasiyasının qəbul etdiyi yeni

qərarlar tətbiq olunub. İdmançıların

bu qaydalara uyğunlaşması üçün

kubok yarışları mühüm əhəmiyyət

kəsb edib.

Yarışın açılış mərasimində

Azərbaycan Gənclər və Idman naziri

Azad Rəhimov çıxış edib. O,

ölkəmizdə idmanın inkişafından

və gimnastika sahəsində əldə olunun

uğurlardan danışıb: “Xüsusilə

qeyd etmək istəyirəm ki, Azərbay-

26 спортсман № 102 / 2017


S P O R T S M A N

maşaçı və azarkeşlər üçün də bu

tədbirlər unudulmaz hadisə kimi

yaddaşlarda qalacaq”.

Yığmamızın üzvü İlya Qrişunin

təsnifat yarışlarında uğurlu çıxış

edib. O, 110,715 ballıq nəticə ilə

ilk mərhələni beşinci pillədə başa

vurub. Qrişunin cütlərin yarışında

da bacarığını nümayiş etdirib.

Onunla Oleq Pionovun təşkil etdiyi

duet 91,850 xal toplayaraq, təsnifat

mərhələsini ikinci pillədə başa

vurub.

Qadınların yarışında isə Svetlana

Makstareva və Veronika

Zemlyanaya cütlüyü ümidləri doğruldub.

Sinxron tullanmada adıçəgИmnastИka

canın birinci xanımı, Heydər Əliyev

Fondunun prezidenti, millət

vəkili Mehriban Əliyeva Azərbaycan

Gimnastika Federasiyasının

prezidenti seçildikdən sonra bütün

gimnastika idman növlərinə,

o cümlədən batut və tamblinq

gimnastikasına diqqət və maraq

xeyli artıb və bunun nəticəsində

bütün tədbirlər yüksək səviyyədə

təşkil olunur və idman bayramına

çevrilir. Fürsətdən istifadə edərək

Azərbaycan idmanına göstərdikləri

diqqət və qayğıya görə ölkə

rəhbəri cənab İlham Əliyevə və

birinci xanım Mehriban Əliyevaya

idman ictimaiyyəti adından

dərin minnətdarlığımı bildirirəm.

Tamblinq üzrə Dünya Kubokuna

isə ilk dəfədir ev sahibliyi edirik.

Belə mötəbər yarışların respublikamızda

keçirilməsinə etimad

göstərdiklərinə görə Beynəlxalq

Gimnastika Federasiyasının rəhbərliyinə

təşəkkür edirəm. Dünyanın

15 ölkəsinin idmançılarının

qatıldığı bu yarışlar, şübhəsiz ki,

Azərbaycanda bu idman növlərinin

inkişafında və təbliğində əhəmiyyətli

rol oynayacaq, idmançılarımızın

təcrübə toplamalarına

münbit şərait yaradacaq. Əminəm

ki, yarışları izləməyə gəlmiş ta-

спортсман № 102 / 2017

27


gИmnastИka

S P O R T S M A N

kilən idmançılar finala yüksəlməyi

bacarıblar.

Tamblinqçi Mixail Malkin təsnifat

mərhələsini dördüncü pillədə

başa vurub. O, finalda daha

uğurlu çıxış edərək, Dünya kubokunun

gümüş medalını qazanıb.

Toplamda 72,100 nəticə göstərən

təmsilçimiz, böyük britaniyalı rəqibini

az fərqlə üstələyib. Bu növdə

gözlənildiyi kimi, Rusiya idmançısı

Qriqori Noskov fəxri kürsünün ən

yüksək pilləsində yer alıb.

Batut yarışlarının finalında İlya

Qruşinin yığmamıza medal qazandırıb.

O, yalnız rusiyalı həmkarı

Mixail Melnikdən geri qalıb.

Qeyd edək ki, adıçəkilən idmançı

son dünya çempionatının mükafatçısıdır.

Əvəzində digər rusiyalı,

Olimpiya oyunlarının gümüş mükafatçısı

Dmitri Uşakov medalçılar

arasında yer ala bilməyib. Bu növdə

qadınların yarışında ilk iki pillə

Rusiya idmançılarına nəsib olub.

Bürünc medala belaruslu batutçu

yiyələnib.

Qadınların sinxron yarışlarında

Makstareva-Zemlyanaya cütlüyü

ölkəmizə medal qazandırıb.

Təmsilçilərimiz yalnız Belarus komandasından

geri qalaraq, fəxri

kürsünün ikinci pilləsində yer alıb.

Dünya kubokunda analoji yarışda

kişilərin mübarizəsində Qazaxıstanı

təmsil edən Pirməmməd Əliyev-Danil

Mussabayov dueti qalib

olub.

Nəticədə yığmamız Dünya kuboku

yarışlarını üç medalla başa

vurub. Komandamızın qazandığı

hər üç medalın əyarı gümüş

olub. Əldə olunan nəticələr batut

və tamblinq növlərində yığmamızın

uğurlu nətiəcələr qazanmaq

gücündə olduğunu sübuta yetirir.

Ümid edirik ki, gələcəkdə təmsilçilərimizin

əldə etdikləri uğurlar

daha da artacaq.

İlyan Qruşinin: “Fərdi proqramda

hər şey uğurlu alındı. Gümüş

medal qazandım. Biz daha çox

sinxron çıxışlara ümid edirdik, lakin

yekunda hər şey qəfil dəyişdi

və biz dördüncü yeri tutduq. Bu

məni çox əsəbiləşdirdi. Əlbəttə,

mən medal olacağından yüz faiz

əmin deyildim, çünki bu çox çətindir.

Həm də nəzərə alsaq ki, yarışlarda

Olimpiya çempionu, Olimpiadanın

gümüş medalçısı iştirak

edirdilər. Düşünürəm ki, bu, mövsüm

üçün əla başlanğıcdır. Daha

yaxşı nəticə qazanmaq olar, bəzi

məqamları düzəltmək üçün avqusta

qədər vaxtımız var.

Mən özümə əmin idim və

sinxron çıxışlara başlayanda sakit

idim, amma partnyoruma görə

narahat idim. Lakin ona kömək

edə bilmədim, çünki hər kəs öz

hərəkətlərinə cavabdehdir. Düşünürəm

ki, gələcəkdə Oleqlə birlikdə

hətta birinci yer uğrunda mübarizə

aparacağıq”.

Vidadi Baxşiyev

28 спортсман № 102 / 2017


S P O R T S M A N

АИЖА

MALTADA İŞGÜZAR GÖRÜŞLƏR

İdman Mətbuatı üzrə Avropa

İttifaqı – AİPS EUROPE / UEPS icraiyyə

komitəsinin bu il fevral ayının

20, 21-də keçirilən toplantısı

zamanı Aralıq dənizinin üzük qaşı

sayılan Malta dövlətinin qəzetləri,

teleradio kanalları, internet portalları

öz xəbər proqramlarını bu

əlamətdar tədbirə həsr etdilər.

AİPS EUROPE / UEPS icraiyyə

komitəsinin hazırki tərkibi fəaliyyətdə

olduğu son üç il ərzində Bakıda

(Azərbaycan), Parisdə (Fransa),

Minskdə (Belorus), Dohada (Qətər),

Milanda (İtaliya), San Marinoda (San

Marino), Verdendə (Avstriya) toplanıblar.

Əvvəılcə bu suallara bir daha

aydınlıq gətirək – AİPS EUROPE /

UEPS nə deməkdir, hərfi abbluaviaturası

hansı mənanı verir, missiyası

nədir, neçə dövləti əhatə edir və s.

AİPS EUROPE/UEPS AİJA-nın

1997-ci ildən üzv olduğu qitə təşkilatıdır.

1924-cü il iyulun 2-də Fransa

paytaxtı Parisdə keçirilən Yay

Olimpiya Oyunları zamanı müxtəlif

ölkələrin idman jurnalistləri bir araya

gələrək Beynəlxalq İdman Mətbuatı

Assosiasiyasının əsasını qoyublar,

təşkilatın adı da fransızca qəbul olunub:

“Association Internationale de

la Presse Sportive”. Bu sözlərin hərfi

abbleviaturası, yəni, baş hərflərinin

birləşməsi AİPS ifadəsini yaradıb.

UEPS anlayışı da bunun kimi - fransız

dilində təşkilatın adının baş hərflərindən

yaranıb: UNION EUROPE-

ENNE de la PRESSE SPORTIVE

(UEPS) , yəni İdman Mətbuatı üzrə

Avropa İttifaqı. Bu ifadələr başqa dillərə

tərcümədə dəyişilmir.

Əslində AİPS və UEPS istər yazılı

mətbuat olsun, istər televiziya, istər

radio, istər elektron KİV, istər informasiya

agentliyi, ümumiyyətlə kütləvi

informasiya vasitələrində çalışan və

müntəzəm çıxış edən yaradıcı insanların

beynəlxalq peşəkar yaradıcılıq

birlikləridir. Sadəcə, həmin vaxtlar teleradio

o qədər də inkişaf etmədiyindən,

KİV-lər arasında yazılı mətbuat

dominantlıq etdiyindən qurumlar belə

adlandırılıb, tarixə xələl gəlməsin

deyə, sonralar da dəyişdirilməyib.

спортсман № 102 / 2017

33


АИЖА

S P O R T S M A N

İdman Mətbuatı üzrə Avropa

İttifaqı AİPS strukturuna daxildir.

1977-ci ildə AİPS-in İtaliyanın Milan

Marittima şəhərində keçirilən 41-ci

Konqresində yaradılıb.

Uzun müddət AİPS-ə və qitə təşkilatımıza

rəhbərlik etmiş dünya şöhrətli

idman yazarı, Böyük Britaniyalı

Frank Teylor söyləyirdi: «konqreslərdə

Afrika olkələri dominantlıq edirdilər.

Bu isə Avropa tələbatları üzərinə

çox vaxt kölgə salırdı. Bundan

əlavə, dünya təşkilatımızın Amerika

və Asiya bolmələri fəaliyyət göstərirdi.

Tərəqqi edən idman dünyasında

daha müdhiş idman olayları isə

məhz Avropada yer alırdı. Məsələn,

futbolda Avropa Kuboku beynəlxalq

aləmdə cəlbedici yarışdar sırasında

mühüm yer tutmağa başlamışdı.

Çempionlar liqası xüsusi maraq

dairəsində idi. İAAF yüngül atletika

üzrə dünya çempionatları keçirirdi,

EAA daxili çempionatlarının təməlini

qoymuşdu, FİS çoxsaylı yarışları

ilə Alp xizək idmanının Dünya Kuboku

sistemini inkişaf etdirməklə bir

çox çempionatlara nümunə olmuşdu.

Bütün bunlar qitə təşkilatımızın

təşəkkül tapmasında böyük rol oynadı».

AİPS-in son konqreslərində qitə

seksiyalarının öz adlarına uyğun

səsləndirilməsi məqsədilə onların

adlarında və loqolarında müəyyən

dəyişikliklər edildi. Əsas abbreviaturaların

əvvəlinə «AİPS AFRİKA»,

«AİPS ASİYA», «AİPS AMERİKA»

ifadələri əlavə edildi. Bizim qitə qurumumuz

da «AİPS EUROPE/UEPS»

adlandırıldı. Hətta təklif olundu ki,

milli təşkilatların da adları buna uyğunlaşdırılsın,

məsələn, Azərbaycan

İdman Jurnalistləri Assosiasıyası Aİ-

JA-nın qısa adı olsun “AIPS Azerbaijan”.

Lakin, hələlik biz köhnə adımızı

saxlamışıq.

Avropanın dövlət və idman dairələrində

bu fikir formalaşıb: “UEFA

qitə futbolunda hansı rolu oynayırsa,

“AİPS EUROPE/ UEPS” də idman

mediasında həmin rolu aparır”...

İndii AİPS EUROPE/UEPS Avropa

idman təşkilatları ilə sıx əlaqədə

işləməklə Avropada keçirilən bütün

mühüm idman olaylarında KİV

əməkdaşları ilə birlikdədir.

İdman Mətbuatı üzrə Avropa İttifaqı

- AİPS EUROPE/UEPS 48 Av-

34 спортсман № 102 / 2017


S P O R T S M A N

АИЖА

ropa ölkəsinin mili idman jurnalistləri

təşkilatını öz ətrafında birləşdirir.

Hər olimpiya mərhələsində, yəni

dörd ildə bir dəfə ümumi yığıncaqda

– Baş Assambleyada (konqresdə)

qurumun 12 nəfərdən ibarət ali

idarəedici orqanı seçilir. MDB məkanında

Rusiyadan sonra ilk dəfə qitə

təşkilatımızın icraiyyə komitəsində

2010-cu ildən Azərbaycan da təmsil

olunur. Bu, mili mətbuatımızın da

tarixində hər-hansı beynəlxalq jurnalist

təşkilatının rəhbərliyinə seçgilərdə

ilk qələbəmiz kimi həmişə

anılacaqdır.

Maltadakı toplantı AİPS EURO-

PE/UEPS İcraiyyə komitəsinin hazırki

tərkibinin son iclası idi. Yeni tərkib

təşkilatın bu ilin 9 mayında Cənubi

Koreya Respublikasının paytaxtı

Seulda keçiriləcək növbəti seçki Baş

Assambleyasında müəyyənləşəcək.

Namizədlər 6 ay öncədən müəyyən

olunublar. Yeni tərkibdə AİJA prezidenti

Eldar İsmayılovun da namizədliyi

təsdiq olunub.

Seul seçgilərindən öncə martın

26-dan 29-dək Avropa ölkələrinin

milli idman jurnalistləri təşkilatlarının

rəhbərləri Macarıstan paytaxtı Budapeşt

Sammitində bir araya gələcəklər.

AİPS EUROPE-nun Malta

toplantısı da əsasən bu məsələlərin

müzakirəsinə həsr olunmuşdu.

Qitə təşkilatımızın icraiyyə komitəsi

toplantılarına konkret olaraq

icrakomun 12 üzvü dəvət olunur –

qurumun prezidenti dr. Yannis Daras

(Yunanıstan), baş katibi Çarlz

Kamenzuli (Malta), vitse-prezident

Lev Rossoşik (Rusiya), xəzinədar

Murat Ağca (Türkiyə), üzvlər Eldar

İsmayılov (Azərbaycan), Predraq Milinkoviç

(Serbiya), Günter Fayslinger

(Avstriya), Nastassiya Marinina (Belarus),

David Naert (Belçika), Mark

Ventouillac (Fransa), Marina Uitte

(Niderland).

спортсман № 102 / 2017

35


АИЖА

S P O R T S M A N

reportyorların qatıldığı seminarda

Belarus Milli Olimpiya Komitəsinin

sözçüsü, AİPS EUROPE İcraiyyə

Komitəsinin üzvü Nastassiya Marinina

2018-ci ildə Minskdə təşkil

olunacaq 2-ci Avropa Oyunlarına

hazırlığın gedişi barədə məlumat

verdi, bu barədə maraqlı videoçarx

nümayiş etdirdi. Xanım Marinina

öz nitqində dönə-dönə vurğuladı ki,

Azərbaycandan sonra bu missiyanı

üzərimizə götürməmiz olduqca çətin

və məsuliyyətlidir. Biz Oyunları

mümkün qədər maraqlı keçirməyə

çalışacağıq. Lakin hər dəfə Bakıda

gördüklərimizi göz önünə gətirəndə

hansı məsuliyyətin altına girdiyimizin

fərqinə varmaya bilmirik.. Bəri başdan

deyim ki, biz Bakını təkrarlaya

bilməyəcəyik.

Bakıdan Maltaya birbaşa təyyarə

reysi yoxdur. Odur ki, Türk

Hava Yolları təyyarəsi ilə Bakı – İstanbul

– Malta marşrutunu seçdik.

Təşkilatın vitse prezidenti, Rusiyalı

jurnalist dostumuz Lev Rossoşiklə

İstanbuldan eyni təyyarədə uçduq.

Valetta hava limanında bizi həmkarım,

tədbirin təşkilatçısı, Malta İdman

Jurnalistləri Assosiasiyasının baş

katibi Sandro qarşılayıb Aralıq dənizi

sahilindəki beşulduzlu “Radisson Blu

Golden Hotel and Spa” mehmanxanasına

apardı.

Beşulduzlu “Radisson Blu Golden

Hotel and Spa” mehmanxanasında

uğurla baş tutan toplantının ilk

günü AİPS EUROPE və Malta İdman

Jurnalistləri Assosiasiyası birgə Beynəlxalq

Seminarı təqdim etdilər. Yerli

İcrakom üzvü, Serbiya Milli Televiziyasının

idman şərhçisi Predraq

Milinkoviz iştirak etdiyi və şərh etdiyi

Dakar Rallisində kadrarxası riskli

məqamlar, idman telejurnalistikasının

ekstremal vəziyyətlərdə iş həyatı

barədə maraqlı açıqlama verdi, nadir

kadrlar nümayiş etdirdi.

Malta İdman Jurnalistləri Assosiasiyasınıın

prezidenti, AIPS EURO-

PE-nin baş katibi Çarles Kamenzulinin

və milli təşkilatın baş katibi

Sandro Micallefin rəhbərliyi ilə seminar

iştirakçıları və AİPS EUROPE/

UEPS İcraiyyə Komitəsi üzvləri arasında

səmərəli fikir mübadiləsi oldu.

Qitə təşkilatımızın Yunanıstanlı

prezidenti doktor Yannis Daras

Malta Milli İdman Jurnalistləri As-

36 спортсман № 102 / 2017


S P O R T S M A N

АИЖА

sosiasiyasının rəhbərlərinə tədbirin

ölkələrində yüksək səviyyədə təşkil

etdiklərinə görə minnətdarlığını bildirdi.

Seminarda Malta dövlətinin idman

naziri, Milli Olimpiya Komitəsinin

prezidenti ölkənin jurnalistləri və

fotoqrafları iştirak etdilər.

Toplantı iştirakçıları ölkənin baş

stadionu, oradakı məşq və yarış

imkanları, həmçinin televiziya şərhçiləri,

jurnalistlər və fotoreportyorlar

üçün yaradılmış iş şəraiti ilə yaxından

tanış oldular.

Ölkənin birinci teleradioşirkəti

PBS ilə tanışlıq, “Public Broadcasting

Services” yayım şirkətinin baş

direktoru John Bundy ilə fikir mübadilələri

olduqca maraqlı və səmərəli

oldu.

Ölkə iqtisadiyyatının əsası da məhz

turizmdir.

Malta ilə Azərbaycan arasında

qarşılıqlı faydalı əlaqələr yüksək

səviyyədədir. 2015-ci ilin noyabrında

Malta parlamentinin spikeri cənab

Angelo Farrugianın rəhbərlik etdiyi

nümayəndə heyəti ölkəmizdə rəsmi

səfərdə olub.

Tədbirin proqramı maraqlı və faydalı

idi. Gündüzlər işgüzar görüşlər,

axşamlarsa Malta restoranlarındakı

şam yeməkləri, süfrə ətrafındakı səmimi

söhbətlər, yeni tanışlıqlar yaddaşlardan

silinməyəcək.

Eldar İsmayılov

AİJA prezidenti,

AİPS EUROPE İcraiyyə Komitəsinin üzvü,

Azərbaycanın əməkdar jurnalisti

İcraiyyə Komitəsi üzvləri Malta

İdman Jurnalistləri Assosiasiyasının

Valettadakı parlamentində təşkil

etdikləri idman fotosərgisinin açılışında

da iştirak etdilər. Parlamentin

spikeri Angelo Farrugia çıxış edərək

Avropalı qonaqları salamladı, sonra

sərginin açılışını etdi, sonda maraqlı

fotoşəkillərin müəlliflərini mükafatlandırdı.

İşgüzar qəbullar, ziyafətlər proqramın

yaddaqalan anları idi.

Malta dünyanın kiçik dövlətlərindəndir,

400 min nəfər əhalisi var.

Bununla yanaşı, Aralıq dənizində

yerləşən bu ada diyar mövcüd sərhədləri

daxilində Avropanın ən qədim

dövlətlərindən sayılir. Bura hər

il orta hesabla 5 milyon turist gəlir.

спортсман № 102 / 2017

37


AzVИФ

S P O R T S M A N

Azərbaycan Velosiped idmanı

Federasiyasında görüş

Dünyada velosipedin tarixi 500 il bundan

əvvəl Leonardo da Vinçinin velosiped şəklini təsvir

etməsi ilə başlayır. Velosiped - fransızca vélocipède

“tez ayaq” deməkdir. Velosiped tikiş

maşınından sonra dünyada kütləvi şəkildə istehsal

edilib yayılan ikinci texniki məhsul hesab

olunur. Hazırda dünyada yarım milyarda qədər

velosiped mövcuddur.

38 спортсман № 102 / 2017


S P O R T S M A N AzVИФ

Kiçik ölçüsü, aşağı qiyməti və

yanacağa ehtiyacın olmaması onun

dünyada belə geniş yayılmasının

əsas səbəblərindəndir. Mülahizələrə

görə, velosipedin ixtirası 1816-cı ildə

vulkan püskürməsi nəticəsində atların

qırılması və bununla da başqa

nəqliyyat vasitələrinin inkişafına ehiyac

yaranması ilə stimullaşdırılmışdır.

İlk velosipedin görünüşü müasir

velosipedlərdən tamami ilə fərqlənirdi.

Almaniyanın Mahhaym şəhərində

yaşayan Baron fon Drays tərəfindən

ilk velosiped 1817-ci ildə ixtira edilmişdir.

Bu idarə olunan velosiped

olub, tamamiilə taxtadan düzəldilmiş,

lakin pedallara malik olmayan bir

velosiped olmuşdur.

1893-cü ildən velosiped idmanı

üzrə dünya, Avropa və digər yarışlar

keçirilir. Velosiped yarışları ilk

Olimpiya Oyunları proqramına daxil

olub.

Velosiped idmanında şose, trek,

dağ velosiped idmanı və BMX (velosiped

motokrosu) kimi növlər var.

Azərbaycanda velosipeddən istifadənin

tarixi 1930-cu ildən başlayır.

Həmin ildə ilk dəfə olaraq

Azərbaycanda velosipeddən nəqliyyat

vasitəsi kimi istifadə olunmağa

başlanılmışdır. Azərbaycanda iri miqyaslı

velosiped yarışlarının keçirilməsi

ötən əsrin 40-cı illərinə təsadüf

edir. Bu dövrlərdə artıq respublika

daxilində velosipedçilər arasında

spartakiadalar da keçirilirdı.

1980-ci ildə ümummilli lider

Heydər Əliyevin müvafiq sərəncamı

ilə Bakıda dünya standartlarına

uyğun Respublika Velotreki tikilib istifadəyə

verildi. Sonrakı illərdə uzunluğu

333 metr olan bu velotrek bir sıra

ümumittifaq yarışlara ev sahibliyi

etdi.

1997-ci ildən cənab İlham Əliyev

Milli Olimpiya Komitəsinə prezident

seçildikdən sonra Azərbaycanda

Olimpiya hərəkatı sürətlə inkişaf

etməyə başlamış, peşəkar idman

federasiyaları, o cümlədən də

спортсман № 102 / 2017

39


AzVИФ

S P O R T S M A N

Azərbaycan Velosiped İdmanı

Federasiyası yaradılmışdır.

2011-ci ildə Azərbaycan

Velosiped İdmanı Federasiyası yenidən

təşkil olunmuş, Fazil Əsəd oğlu

Məmmədov Federasiyanın prezidenti

seçilmişdir. Bundan sonra velosiped

idmanının daha da inkişaf etməsi

üçün mühüm addımlar atılır.

Federasiyanın digər qurumlarla birgə

həyata keçirdiyi layihələr artıq öz

bəhrəsini verməkdədir.

Velosipedçilərimizin Olimpiya oyunlarında

və digər beynəlxalq yarışlarda

iştirakı təmin edilir. Məqsəd, bu

idman növünün ölkəmizdə, xüsusilə

gənclər arasında kütləviləşməsinə

nail olmaqdır.

Sevindirici haldır ki, “Respublika

Velosiped Treki” də federasiya rəhbərliyi

tərəfindən dünya standartlarına

tam uyğun olaraq yenidən qurularaq,

idmançıların istifadəsinə verilmişdir.

Federasiyanın idarə heyətinin

də yerləşdiyi velotrekdə idman trenajor

zalı, spa mərkəzi, futbol meydançası,

hotel, konfrans zalı və velosiped

muzeyi fəaliyyət göstərir.

Bu yaxınlarda “Sportsman”,

Azərbaycan Velosiped İdmanı

Federasiyasının qonağı oldu.

Görüşdə, Qafqazda yeganə olan,

İsmayıllı rayonunda yerləşən velosiped

zavodunun istehsalı olan “İsma”

velosipedi redaksiyaya hədiyyə olundu.

Velosipedi federasiyanın baş

katibi Fərhad Əliyev, jurnalın baş

redaktoru Rəşad Qəmərşahoğluna

təqdim etdi.

Cavid Allahverdiyev

40 спортсман № 102 / 2017


S P O R T S M A N

аьыр атлетика

Ağır atletika üzrə

qadınlardan ibarət

yığma komandanın

böyük məşqçisi Natalya

Prişepanın müsahibəsini

oxuculara təqdim edirik.

– Natalya, artıq yarım ildən

çoxdur ki, burdasan, məşqçi kimi

qadınlardan ibarət yığmamıza

rəhbərlik edirsən. Azərbaycanda

işləmək təklifini necə aldın?

– Məşqçimə zəng gəldi və qadın

məşqçiyə ehtiyac olduğunu dedilər.

Təklif çox maraqlı gəldi. Sadəcə,

həmin vaxt Rio Olimpiya Oyunlarına

hazırlaşdığımdan razılıq vermədim

və gözləməyi xahiş etdim. Moldova

Ağır Atletika Federasiyası Braziliyaya

yollana bilməyəcəyimi bildirəndən

sonra (sonradan, Olimpiadaya iki gün

qalmış bu qərar dəyişdi və Natalya

Rioda çıxış etdi –red.) Azərbaycandan

gələn təklifə müsbət cavab verdim.

– Fəal idmançı ola-ola məşqçilik

təklifini necə qarşılamışdın?

– Yaxşı, çünki bunu istəyirdim.

Məşqçilik etməyi xoşlayıram. Baş

məşqçimiz olmayanda yeniyetmələrə

mən məşq keçirdim. Çox ürəyimcə

olurdu, bundan zövq alırdım. Ona

görə də təklifə çox sevindim. Yeganə

narahat olduğum məqam dil fərqi idi.

Çünki bu, vacib məqamdır. İdmançılarla

ünsiyyət zamanı onların dilində

danışmalı, izah verməliyəm. İlk vaxtlarda

çətin idi, ancaq indi hər şey qaydasındadır.

Yavaş-yavaş öyrəşirəm,

öyrənirəm.

– Fikir verdik, məşq zamanı

tapşırıqların demək olar ki, hamısını

Azərbaycan dilində verdin.

Deyəsən, uyğunlaşma mərhələsini

arxada qoymusan…

– Bəli, diliniz çətin olsa da, ilk gündən

öyrənməyə başlamağı vacib bildim.

Artıq danışıqları 40 faiz başa düşürəm,

məşqdə tapşırıqları isə məhz

sizin dilinizdə verirəm. Azərbaycana,

onun insanlarına hörmətim böyükdür,

buna görə də dilinizi öyrənməliyəm.

Natalya Prişepa:

“Azərbaycan üçün çempionlar

yetişdirmək istəyirəm”

– Təşəkkür edirik. Azərbaycanda

məşqçilikdən öncə bir neçə yarışda

idmançı kimi də olmuşdun.

Buradan gələn təklif həyəcanlı olmadı

ki?

– Oldu, əslində. Çünki “birdən

alınmaz, bacarmaram” fikirləri gəlirdi

ağlıma. Ancaq digər tərəfdən də

özümə inanırdım. Belə insanlar məni

dəvət ediblərsə, güvənib seçiblərsə,

pis ola bilməz. Şükürlər olsun, hər

şey yaxşıdır.

– Hazırda işinin gedişi haqda nə

deyə bilərsən?

– Məşqləri mütəmadi edirik,

qızlar böyük səylə hazırlaşırlar.

Düzdür, çətin olur. Qızlar sabit olmurlar,

məşqlərdə çətinliklər olur.

Özüm də qadınam, onları başa

düşürəm. İndi anlayıram ki, məşqçilərimə

yaman çətin zamanlar yaşatmışam

(gülür).

– Demək olarmı ki, yığmamızda,

elə bu zalda böyük perspektiv vəd

спортсман № 102 / 2017

41


аьыр атлетика

S P O R T S M A N

edən, gələcəyin dünya və ya Avropa

çempionu, Olimpiya medalçısı

qızlarımız var?

– Bəli, potensialı olan, yaxşı texnikalı,

əzmkar, ambisiyalı qızlarımız

var. Görünür ki, öz üzərilərində çalışsalar,

böyük qələblər qazana bilərlər.

Məşqçi işi də vacibdir. Çünki yeniyetmə

qızlarımızda texniki baxımdan

çatışmazlıqlar, səhvlər var. Hazırda

onları həll etməyə çalışırıq. Texnikanı

yeniləmək yenisini tətbiq etməkdən

daha çətindir. Ancaq hər keçən gün,

hər həftə inkişaf edirik. Nəticələri

görürəm və buna sevinirəm. Martda

Azərbaycan çempionatı olacaq, orada

hamınız əldə olunan irəliləyişin

şahidi olacaqsınız.

– Bəs beynəlxalq yarışlar?

– Bunun üçün bir qədər vaxt lazımdır.

Təbii ki, orada da nəticələr

olacaq. Amma bunun üçün məşqlər

daha da intensivləşməli, sürəklilik artmalıdır.

Düşünürəm ki, təxminən 2-3

aya yaxşı nəticələrə yaxınlaşa biləcəyik.

– Ötən il də nəticələr pis olmadı…

– Elədir. İstər gənclərin, yeniyetmələrin

Avropa birinciliyində, istərsə

də İslam Həmrəyliyi İdman Federasiyasının

ağır atletika çempionatında

medallar qazandıq. Qızlarımız fəxri

kürsüdə yer aldılar, çempion oldular.

İordaniyadakı yarış qarşıdakı IV İslam

Oyunlarına yaxşı sınaq idi və biz

ondan üzüağ çıxdıq.

– Ümumilikdə, Azərbaycan ağır

atletikası barədə fikrin necədir?

– Üzərində çalışası çox iş var.

Mən kişilərdən ibarət yığmamız haqda

çox məlumatlı olmasam da, görürəm

ki, istiqamət doğru götürülüb.

Hazırda yeni nəsil ağır atletlər yetişir.

Diqqətin buna yönəldilməsi vacibdir.

42 спортсман № 102 / 2017


S P O R T S M A N аьыр атлетика

Federasiya rəhbərliyi bu baxımdan

böyük işlər görür. Bunu təqdir edir,

öz işimlə maksimum dəstək verməyə

çalışıram.

– Yığma üçün yaradılan şərait

necədir?

– Çox yaxşı. Məncə, bundan artığı

ola da bilməz. İstər qidalanma,

istər məşq, istər istirahət… Bir sözlə,

hər baxımdan ən yaxşısı var burada.

Bizə yalnız məşq etmək, nəticə qazanmaq

qalır.

– Yarım ildən çoxdur Azərbaycandasan.

Özünü “bizimki” hiss

edirsənmi?

– Etiraf edim ki, darıxıram. Bəlkə

də tək olduğumdandır. Ancaq buradakı

kollektiv çox mehribandır. Hər

kəslə yaxşı münasibətim var, məni

darıxmağa qoymurlar. Azərbaycanı

özümə çox yaxın ölkə hesab edirəm.

İnsanlarınız haqda ancaq yaxşı sözlər

deyə bilərəm.

– Buradakı hədəf və məqsədlərin

nələrdir?

– Bir məşqçi kimi ilk olaraq mehriban

kollektiv yaratmaq istəyirəm.

Görünən odur ki, yavaş-yavaş buna

nail oluram. Sonra atletlərimizin

yaxşı texnikaya malik olmasına çalışmalıyam,

çünki bu çox vacibdir.

Nəticə qazanmağın əsas yolu budur.

İlk hədəfim gələn il Argentinada

keçiriləcək Yeniyetmələrin Olimpiya

Oyunlarına lisenziya qazanmaqdır.

Sonra isə Avropa və dünya birincilikləri…

Bir sözlə, Azərbaycan üçün

çempionlar yetişdirmək istəyirəm.

Kənan Məstəliyev


ЭЦЛЯШ

S P O R T S M A N

IV “Birlik” xeyriyyə turniri

- Kazım müəllim, ilk öncə

keçirdiyiniz xeyriyyə turnirləri və

məqsədi barədə oxucularımızı

məlumatlandırardız.

- Xeyriyyəçilik ənənələrinin Azərbaycanda

qədim və özünəməxsus

tarixi var. Ta qədim dövrlərdən başlayaraq

bu günümüzədək, xalqımız,

dara düşənlərə təmənnasız köməklik

göstərməyi özünə mənəvi borc sayır.

Bakıda xeyriyyəçiliyin əsası 1871-

ci ildə, xalqımızın böyük maarifçisi

Həsənbəy Zərdabi və görkəmli mesenat

Hacı Zeynalabdin Tağıyev tərəfindən

qoyulub.

İnsan gördüyü işin mahiyyətini

tam dərinliyi ilə dərk etdikdə, onu

şan şöhrət üçün yox xalqına, dövlə-

44 спортсман № 102 / 2017


S P O R T S M A N

tinə, insanlığa və dünyaya xoşbəxtlik

gətirmək üçün edir. İlk xeyriyyəçilik

turnirini 1994-cü ildən başlayaraq,

ardıcıl üç il təşkil etmişəm. Ancaq o

illər müstəqilliyimizin çox çətin illəri

olduğu üçün mənim etdiyim bu işlərə

çox şübhə ilə yanaşırdılar. Ona görə

də mən bu yarışların davamlı olaraq

keçirilməsini dayandırdım. O ki, qaldı

yarışları keçirməkdə məqsədimə,

əsas məqsədim idmanla gələcək

nəsli mənəvi yüksəldərək, onları şəxsiyyət

olaraq həyata hazırlamaq və

vətənə igid oğullar vermək idi. Mən

hətta deyərdim ki, biz ilk növbədə igid

atalar hazırlamalıyıq ki, igid oğullar

yaransın. Demək istəyirəm ki, bu gün

mənəvi yüksəlişinə nail ola biləcəyimiz

gənc nəsli sabahın igid atası kimi

görəcəyik və çağırışsız igid oğulların

cəbhəyə necə milli qürurla gedəcəyinin

şahidi olacağıq. Çünki mən bunu

keçmiş tələbələrimin simasında görmüşəm.

- Kazım müəllim, necə oldu

ki, 23 il keçməsinə baxmayaraq,

yenidən xeyriyyə yarışını davam

etməyə bir daha qərar verdiniz?

- Bilirsiz, artıq qəbul olunduğu

kimi hər birimiz bilirik ki, həyatda təsadüf

yoxdur. Elə mənim bu gün burda

olmağım da təsadüf deyil. Nəvəm

Bakının 23 saylı məktəbində təhsil

alır. O, məni 2017-ci il yanvar ayında

məktəbin keçirəcəyi xeyriyyə aksiyasına

dəvət etdi. Mən çox böyük

həvəslə o aksiyaya getdim və iştirak

etdim. Uşaqların əl işlərindən və onların

satışından ibarət olan bu aksiya

məni 1994, 1995, 1996-cı illərə apardı.

Öz özümə dedim, Kazım, sən axı

bu xeyriyyəçiliyi 23 il bundan qabaq

tək etmisən, bu gün sən tək deyilsən.

Sənin xeyriyyəçi nəvən Cahan

xanım da onun simasında böyük bir

məktəbin kollektivi də səninlədir. Artıq

insanların mənəviyyatı yüksəlib.

Sənə qabaqkı illər kimi qəribə insan

kimi baxmayacaqlar və hətta səndən

çəkinməyəcəklər. Mən bu sözləri

deyərək elə həmin günü Gənclər

və İdman Nazirliyinə, eləcə də Güləş

Federasiyasına mənə bu işdə dəstək

olmalarını xahiş etdim. Gənclər və

İdman Nazirliyi mənə dəstək olacağını

bildirdi və yarışı Hövsan Olimpiya

Kompleksində yüksək səviyyədə keçirdim.

Biz bilməliyik ki, xeyriyyəçilik insanın

mənəvi yüksəlişindən yaranan

insani hissdir ki, bu hər bir insana

nəsildən nəsilə ötürülür. Bu gün biz

yaşlı nəsil və ziyalı təbəqəmiz bu işi


ЭЦЛЯШ

S P O R T S M A N

simvolik olaraq yox, gənc nəslin bu işi

dərk edərək, şüurlu surətdə davamlı

olaraq həyata keçirməsinə nail olmalıyıq.

- Kazım müəllim, Siz idmançı

hazırlığına hansı prizmadan baxırsız?

- Mən idmançı hazırlığına hörmətli

Prezidentimiz cənab İlham Əliyevin

baxdığı prizmadan baxıram. O, bir

çağırışında biz məşqçilərə demişdir:

“İdman tək qələbələrdən və uğurlardan

ibarət deyildir. İdman xalqın xoşbəxt

gələcəyidir!”.

Mən hesab edirəm ki, biz idmana

elə bu prizmadan yanaşmalıyıq. Asiya

ölkələrinin idman fəlsəfəsində də

deyilir: “Məşqçinin idmançını səhv öyrətməsi,

yol verilməzdir, çünki sabah

o idmançı öz biliyini insanlığa qarşı

çevirə bilər”.

Elə ona görə də mən bu yarışı

keçirdəndə 2 məqsədə nail olmağı

qarşıma bir əsas prioritet kimi qoydum:

1. Müəllim məşqçilərimizdə, idmançılarımızda,

ziyalı təbəqəmizdə,

eləcə də idmana aidiyyatı olmayan

valideynlərdə və adi vətəndaşlarda

mənəvi yüksəliş və birlik həmrəyliyini

yaradım. Əgər biz tarixən idmançı

qələbələrinin səbəbini arasaq görərik

ki, bu qələbələrin 90 faizi idmançının

mənəvi yüksəlişindən onda yaranan

əxlaqi hisslərdən - vicdan, şərəf və

ləyaqət, milli qürur, vətənə olan sevgi

və məhəbbətindən yaranır ki, məndə

bunu keçirəcəyim yarışın əsas

məqsədi kimi iştirakçılara təqdim etdim.

2. Bu gün düyada gedən elmi texniki

tərəqqi hər bir insandan eləcə

də idmandan da yan keçməmişdir.

Hörmətli Prezidentimiz cənab İlham

Əliyevin dediyi kimi: “Müasir dünyada

hər şeyi bilik, savad, təhsil həll edir”.

Mən də hörmətli Prezidentimizin

çağırışına praktik dəstək olaraq yarışda

saat 10:00-dan 11:00-a qədər

məşqçilərə seminar dərs proqramı

keçdim. “Məşqçinin həftəlik dərs planı”

adıyla keçirilən seminar proqramı

məşqçinin həftəlik məşq planının tərtib

edilməsini əhatə edirdi. Sonda isə

proqramı dinləmiş hər bir məşqçiyə

müəllifi olduğum “İdmançının qələbə

psixologiyası” və “Məşqçinin stolüstü

kitabı” dərslik proqramıni, “Məşqçinin

həftəlik dərs planı” DVD diski, eləcə

də “Mən maarifləndim” diplomunu

təqdim etdim. Sonda onu da demək

46

спортсман № 102 / 2017


S P O R T S M A N ЭЦЛЯШ

istəyirəm ki, idmançının hazırlığı ilk

olaraq mənəvi və psixoloji hazırlıqdan

başlamalıdır.

- Söz düşmüşkən bir qədər də

xeyriyyə turniri barədə...

- Mən yarış haqqında onu da

demək istərdim ki, yarışma komandalar

arasında keçirildi, ona görə ki,

istəmədim xeyriyyə yarışında 1-ci,

2-ci və 3-cü yeri tutan, sevinən və

məyus olan idmançı olsun. İstədim

ki, bu yarış xeyriyyə bayramı ruhunda

keçirilsin. Ona görə də yarış qurtardıqda

iştirak edən yüzdən yuxarı hər

bir idmançıya “Mən xeyriyyəçiyəm”

diplomu təqdim edildi. Bu diplom idmançının

mənəvi yüksəlişinə təkan

olacaq. Bundan əlavə hər bir iştirakçıya

“İdmançının qələbə psixologiyası”

kitabı hədiyyə edildi ki, o da özlüyündə

idmançının maariflənməsinə

xidmət edəcək. Üçüncü hədiyyə olan

canlı güllər isə həyat rəmzini, gələcək

nəsli həyatın əbədiliyini qoruyan

bir nəsil kimi yetişməsinin simvolu idi.

Mən çox istərdim bu xeyriyyə

aksiyası hətta beynəlxalq səviyyədə

keçirilərək, Azərbaycanın idman

ölkəsi olduğunu dünyaya bir daha

sübut etsin.

- Kazım müəllim, keçirdiyiniz

yarışda bir çox plakatlar və şuarlar

var idi, ancaq biri mənim diqqətimi

daha çox çəkdi. “Xeyriyyəçinin

böyüyü və kiçiyi olmaz” şuarı...

- Mən o şuarla onu demək istəmişəm

ki, xeyriyyə qutusuna atılan

1 manatın sahibi ilə 100.000 manat

atan insanın səviyyəsi və savabı Allahtəala

yanında eynidir və hər hansı

bir insan 5 yaşında və 100 yaşında

da xeyriyyəçi ola bilər. Təki o, mənəvi

yüksələrək, etdiyi xeyriyyə işini əqlən

və qəlbən duyaraq şüurlu surətdə etmiş

olsun.

- İdmanımıza nə arzu edərdiz?

- Mən arzu edərdim ki, idmanımız,

insanı şəxsiyyət zirvəsinə yüksəldən

bir vasilə kimi insanlığa xidmət etsin.

Eləcə də idmançılarımız böyük

arenalarda öz sözünü deyərək, sübut

etsin ki, Azərbaycan idman ölkəsidir.

Bunun da yolu ilk olaraq maariflənmədən,

şüurlu və elmli tədrisdən

keçir. Necə ki, hörmətli Prezidentimiz

İlham Əliyev demişdir: “Elmsiz idmanın

gələcəyi yoxdur”.

- Kazım müəllim, bir qədər də

gələcək planlar barədə...

- Mənim gələcək planımın əsası

odur ki, Allahtəala mənə imkan

versin, yer üzündə elə bir iş, elə bir

əməl, elə bir iz qoymağa qadir olum

ki, insanlar məndən sonra da ondan

istifadə edərək faydalana bilsinlər. O

ki, qaldı arzularıma istərdim nə qədər

ki, sağam, digər inkişaf etmiş ölkələrdə

olduğu kimi bizdə də idmanın elmi

araşdırmalar mərkəzi, idmançının

psixo-diaqnostik mərkəzi, məşqçinin

tədris mərkəzi olsun. Torpaqlarımızın

bütövlüyünü görərək bir neçə il özümü

və xalqımızı xoşbəxt olaraq yaşadığını

görüm və hiss edim.

Cavid Allahverdiyev

спортсман № 102 / 2017

47


İdman

zədələrinə

qarşı güclü vasitə

САЬЛАМ ОЛ

S P O R T S M A N

Müxtəlif mənşəli idman travmaları ümumi travmaların

(məişət, nəqliyyat, istehsalat və s.) 2-5%-ni

təşkil edir. Sport travmatizminin rast gəlmə tezliyi

idmanın növündən, onunla məşğul olunma dərəcəsindən

asılı olaraq dəyişir. Belə ki, müxtəlif idman

növlərində travmatizm eyni dərəcədə deyil. Bu göstərici

həmçinin, şəxsin idmanla məşğul olma tezliyindən

asılı olaraq dəyişir.

2003-cü ildə ABŞ-da 20,1 milyon idmançı üzərində

aparılan tədqiqatda müəyyən edildi ki, idman travmalarının

50%-dən çoxu aşağı ətraflarda meydana çıxır.

Almaniyada istehsal olunan TRAUMEEL S, ZEEL T,

SPASCUPREEL kimi təbii tərkibli, dopinq təsirə malik olmayan

preparatlar Avropanın bir çox idman komandalarının

seçim preparatına çevrilmişdir. Məhz bu preparatların

köməyi ilə zədə almış nahiyyə (oynaq, vətər, əzələ) qısa

müddətdə tam fəsadsız sağalır və idmançının yarışlara və

məşqlərə dönməsinə kömək olur. Müşahidə olunmuşdur

ki, bu kompleks tərkibli preparatlarının requlyar qəbulu

zamanı idmançılar travmala qarşı daha dözümlü olur,

zədələr isə yüngül formada olur. Bunlardan Traumeel S

preparatı artıq 60 ildir ki, dünyanın 50-dən çox ölkəsində

uğurla istifadə edilir. Traumeel S preparatının effektivliyi

dünyanın məşhur idman həkimləri tərəfindən təsdiq edilmişdir.

Məs: Almaniya milli Olimpiyada Komitetinin sədri

doktor Klaus Ştaynbax “FC Chelsea” futbol komandasının

rəsmi doktoru dr. Saşa Niperi misal göstərmək olar.

İdman həkimlərini maraqlandıran əsas xüsusiyyətlərdən

biri isə müalicədə istifadə olunan dərman preparatının dopinq

effektinə malik olub, olmamasıdır. Traumeel S idman

təbabətində müxtəlif travmaların, oynaq və yumşaq toxuma

zədələnmələrinin müalicəsində geniş istifadə olunur.

Məs: 2006 Turin, 2004 Afina, 2002 Solt-Leyk-Siti,

2000 Sidney olimpiyadasında iştirak edən Almaniya Milli

Olimpiyada komandası requlyar olaraq Traumeel S preparatını

qəbul etmişdir.

Təbii tərkibə malik olan Traumeel S preparatı dopinq

effektinə malik deyil. Beləki, Traumeel S Ümümdünya

Antidopinq Agenti tərəfindən hazırlanan qadağan olunmuş

preparatlar siyahısına daxil deyil. Qeyd edək ki, Almaniya

Milli Antidopinq Agenti Traumeel S preparatının

dopinq effektinə malik olmadığını və istifadəsininin yolverilən

olduğunu təsdiq etmişdir.

Beləliklə, idman travmaların müalicəsində TRAUME-

EL S preparatı effektiv müalicəvi təsirə malikdir. Ona görə

də, idman həkimləri və idmançılar TRAUMEEL S preparatını

öz dərman çantalarından əksik etmirlər!

48 спортсман № 102 / 2017


САЬЛАМ ОЛ

• Travma

• Əzilmə

• Bağ və vətər gərilməsi

• Oynaqda ağrı

• Sınıq

• Qansızma

• Osteoxondroz zamanı

• Osteoxondroz

• Artroz

• Artrit

• Revmatik xəstəliklər

- Qığırdaq toxumasını bərpa edir

- Oynağda hərəkəti yaxşılaştırır

- İltihabəleyhi

- Ağrıkəsici təsir göstərir

- Əzələlərdə spazm

- Bağ və vətərlərdə dartılma

Üstünlükləri:

- Alman keyfiyyəti və tam təbii tərkib

- Hətta uzunmüddətli istifadəsi zamanı heç bir

əlavə effekt meydana çıxmır.

- Effektivliyi klinik tədqiqatla təsdiq edilmişdir

- Butun yaş qruplarda istifadə olunur

- Məlhəm –gündə 3- 5 dəfə zədə nahiyəsinə

sürtülür

- Ampula –həftədə 2-3 dəfə əzələdaxili, venadaxili,

zədə nahiyəsinə dəridaxili, dərialtı yeridilə bilər

- Həb-1 həb gündə 3 dəfə yeməkdən 30 dəq əvvəl

dilaltı qəbul edilir

Azərbaycanda eksklüziv nümayəndə İKŞ “Planeta”

Ünvan: Bakı, 3 mkr., Pişəvari 110 (Cavadxan küç 24),

Memar Əcəmi metrosunun yaxınlığında

Tel.: (012) 430 89 49, 430 30 10

fb.com/bioloji.tababat

www.btk.az

спортсман № 102 / 2017

49


БАКЫ 2017

S P O R T S M A N

Bakı 2017 İslam Həmrəyliyi Oyunları

Əməliyyat Komitəsində görüş

olan 57 dövlətin qatılması nəzərdə tutulur.

Hələlik 53 dövlət qeydiyyatdan

keçib. Avropadan Oyunlara Türkiyə

və Albaniya atletləri qatılacaqlar. Onlar

21 idman növü üzrə yüksək nəticələr

uğrunda mübarızə aparacaqlar.

Məlumat üçün qeyd edək ki, 24

iyul 2014-cü ildə Səudiyyə Ərəbistanın

Ciddə şəhərində İslam Həmrəyliyi

İdman Federasiyasının 8-ci Baş

Assambleyasında Azərbaycan Respublikası

Milli Olimpiya Komitəsinin

vitse-prezidenti Dr. Çingiz Hüseynzadə,

Bakı 2017 İslam Həmrəyliyi Oyunlarının

Təşkilat Komitəsinin icraçı direktoru

Könül Nurullayeva və İslam

Azərbaycan İdman Jurnalistləri

Assopsiasiyası - AİJA

rəhbərliyi ilə Bakıda keçiriləcək

IV İslam Həmrəyliyi Oyunları

Əməliyyat Komitəsinin mətbuat

əməliyyatları şöbəsinin direktoru

xanım Ceyn Pirs ilə görüş

olub. Görüşdə Oyunlara hazırlığın

gedişi, media akkreditə

məsələləri, yerli və beynəlxalq

media təmsilçiləri üçün yaradılacaq

şərait və bir sıra başqa

məsələlər müzakirə olunub,

qarşılıqlı fikir mübadiləsi edilib.

Xanım Ceyn Pris bildirib ki, IV

İslam Həmrəyliyi Oyunlarına İslam

Həmrəyliyi İdman Federasiyasına üzv

50 спортсман № 102 / 2017


S P O R T S M A N БАКЫ 2017

Həmrəyliyi Oyunlarının işçi qrupunun

üzvü Mehman Kərimov Bakı şəhərinin

təqdimatı ilə çıxış etdikdən sonra

Assambleya çərçivəsində “Bakı

2017” namizədlik kitabının da təqdimatı

olub. Daha sonra yekdil səslə

Azərbaycan 2017-ci ildə IV İslam

Həmrəyliyi Oyunlarına ev sahibliyi etmək

hüququ qazandı.

Oyunlara mayın 12-də start veriləcək,

mayın 22-də isə təntənəli bağlanış

mərasimi nəzərdə tutulub. 10 gün

ərzində Bakının idman arenalarında

57 ölkədən 6 minə yaxın idmançısının

mübarizə aparacağı gözlənilir.

Xanım Ceyn Pris qeyd etdi ki, media

əməkdaşlarının akkreditəsi martın

31-ə kimi davam edəcək. Hələlik

300 nəfərdən artıq KİV əməkdaşı

bu mötəbər tədbirin işıqlandırılması

və AZƏRTAC-la yanaşı ölkənin yaradıcı

media təmsilçilərinin milli, peşəkar

yaradıcılıq birliyi olan AİJA-nın da

Oyunlara informasiya dəstəyi göstərməsi

məsələləri müzakirə edilib.

Görüşdə əməkdar jurnalistlər,

Azərbaycan Milli Olimpiya Komitəsinin

və Beynəlxalq İdman Mətbuatı

Assosiasiyasının (AİPS) üzvləri –

AİJA prezidenti, AİPS AVROPA İcraiyyə

Komitəsinin üzvü Eldar İsmayılov,

“Olimpiya dünyası” qəzetinin baş

redaktoru Murad Fərzəliyev və “İdman”

qəzetinin baş redaktoru Qabil

Mehdiyev iştirak etdilər.

Binnət Əliyev

AİJA-nın mətbuat katibi

qeydiyyatdan keçib. Onların arasında

yerli reportyorlar çoxluq təşkil edir.

Mötəbər beynəlxalq tədbirlərin və

yarışların yüksək səviyyədə işıqlandırılması

sahəsində zəngin təcrübəyə

malik AZƏRTAC IV İslam Həmrəyliyi

Oyunlarının rəsmi media tərəfdaşıdır.

Bu barədə müqavilə də imzalanıb.

İllərdən bəri Azərbaycan İdman Jurnalistləri

Assosiasiyası tərəfindən “İdmanı

ışıqlandıran ən yaxşı informasiya

agentliyi” elan olunan AZƏRTAC

ölkəmizin ev sahibliyi etdiyi “Bakı-

2015” birinci Avropa Oyunlarının da

rəsmi media tərəfdaşı olub. Söhbət

zamanı IV İslam Həmrəyliyi Oyunlarının

əhəmiyyəti xüsusi vurğulanaraq,

спортсман № 102 / 2017

51


AVTOBAN

S P O R T S M A N

NISSAN

SENTRA

• 2017-cü il Fevral ayının əvvələrindən

Yaxın Şərqdə satışlarına

start verilib

• Heyranedici dizayn, arxa və ön

LED işıqlar, yüksək səviyyəli

interyer

• Seqmentində ən geniş ayaq

yeri və yük yeri

• İki zonalı klimat-kontrol (hava

nəzarəti), intelektual açar və

arxa görüntü kamerası

• 1.6 litr və 1.8 litr üçün müvafiq

olaraq 100 km-ə 6.2 və 6.7 litr

yanacaq istifadə etməklə seqmentinin

ən qənaətcil avtomobili

olması

• Effektiv 1.6 litr və 1.8 litrlik

mühərriki və optimal performans

təminatı, yeni nəsil

Xtronic CVT ®

• Bluetooth ®

və peyk naviqasiyası

ilə problemsiz əlaqə

Nissan Sentra daha böyük avtomobil

ilə sürücülük səriştəsinin,

seqmentində birinci dəfə rast gəlinən

“estetik sürücülük” anlayışının

unikal kombinasiyasıdır. Kompakt

sedanda yeni ad olan Nissan

Sentra yüksək dəyərli seçimdir.

Cazibədar dizayn - Kompakt

Sedan seqmentində rəqib avtomobillərlə

müqayisədə yeni Nissan

52 спортсман № 102 / 2017


S P O R T S M A N AVTOBAN

Sentrada, daxili və xarici dizaynına

böyük diqqət ayrılıb. Zahirən xarakteristik

xətlərlə yaxşı tənzimlənmiş

eksteryerin nisbəti və yonulmuş

panellər, interyerdə də özünü

göstərən “peşəkar” hissini yaradır.

Rahat oturacaqlar, yüksək keyfiyyətli

material və müasir kabina

dizaynının zəngin texnologiya və

xüsusiyyətlərlə kombinasıyası sürücü

və ya sərnişin tərəfindən avtomobilə

daxil olan kimi hiss olunur.

Ağlagəlməz genişlik - Nissan

Sentra seqmentinin nümayəndələrindən

ən geniş interyeri ilə

fərqlənir. Orta ölçülü sedan seqmentinə

uyğun modellər arasında

ən geniş ön və arxa hissədə bütün

спортсман № 102 / 2017

53


AVTOBAN

S P O R T S M A N

sərnişinlər rahatlığı hiss edə bilərlər. Sentra sahibinə

həmçinin sinfinin və orta ölçülü sedan seqmentinin

ən böyük yük hissəsi olan 510 litrlik yük yeri də

təklif edir.

Seqmentindəki digər avtomobillərdən

fərqlənən xüsusiyyətləri

Nissan Sentra yüksək səviyyəli daxili və xarici

dizayn standartlarına diqqət ayırıb. Arxa sərnişin

havalandırma sistemi ilə avtomatik iki zonalı klimatkontrol

sistemi, naviqasiya sistemi, arxa görüntü kamerası,

mühərriki məsafədən işə salan intelllektual

açar və start/stop düyməsi Sentranın seqmentində

təqdim etdiyi bəzi funksiyalardı. Bütün versiyalar

yumşaq interyer üçün olan standart avadanlıq, iki

hava yastığı, ABS (tormozların antibloklanma sistemi

), EBD (tormoz gücünün elektrik paylanma sistemi)

BA (Gücləndirilmiş Əyləc) və ESP (Elektron

Sabitlik Proqramı) ilə geniş və etibarlı avadanlıqla

təchiz edilmişdir.

Ünvanlar: Bakı şəhəri, AZ 1029, Babək pr-ti 31,

Salamzadə küç.2

Tel.: (+994 12) 448 38 38, 430 90 90

Faks: (+994 12) 447 46 87


S P O R T S M A N ТЕННИС

Onu tennisin Kralı

adlandıran çoxdur.

Yəqin ki, söhbətin

Roje Federerden

getdiyi hamıya gün

kimi aydındı. İsveçrəli

tennisçi «Australian

Open»də bir daha

nəyə qadir olduğunu

sübuta yetirdi. 36 yaşlı

tennisçi mövsümün

ilk «Böyük Dəbilqə»

yarışında qələbə qazanmaqla,

tarixi uğura

imza atdı.

möhtəşəm dönüş

Əksəriyyət Federer erasının bitdiyini

düşünürdü. Çünki isveçrəli

idmançı sonuncu dəfə «Böyük dəbilqə»

yarışında 2012-ci ildə qələbə

qazanmışdı. Beş il əvvəl «Uimbildon

Open»də qalib gələn Federer, sonradan

Novak Cokoviç, Rafael Nadal,

Endi Murrey kimi idmançıların kölgəsində

qalmışdı. Arxada qalan illər ərzində,

o, üç dəfə final oynasa da (iki

dəfə «Uimbildon Open»də, bir dəfə

«Rollan Qarros»da), hər üç halda

Cokoviçə məğlub olmuşdu. Yaşının

ötməsi tennis mütəxəssislərinə Rojenin

bir daha əvvəlki səviyyəyə qayıtmayacağına

əsas verirdi. Müəyyən

zədələrdən əziyyət çəkməsi də

təcrübəli tennisçiyə mane olurdu.

Dizi və belindəki ağrılar ona əziyyət

verirdi. Buna səbəb kimi, Federer

yayda tennisə fasilə vermək qərarına

gəlmişdi.

Təxminən 6 aylıq istirahətdən

sonra təcrubəli tennisçi 2017-ci

ilin əvvəlində yığmanın heyətində

«Hopman Cup»da iştirak edir.

«Australian Open»ə hazırlaşan Federerin

Zverevə (Almaniya) uduzması

çoxlarını düşündürməyə bilməzdi.

Amma Melburnda hər şey

əksinə oldu.

Reytinq sırılamasında 17-ci olan

Federeri çətin sınaq gözləyirdi. O,

qələbəyə gedən yolda Endi Murrey,

Stanislav Vavrinka, Kei Nişikori kimi

tennisçilərlə qarşılaşa bilərdi. Roje

ilk görüşdə avstriyalı Melzerin ciddi

müqaviməti ilə üzləşdi. Birinci setdə

2:4 hesabı ilə uduzmasına baxmayaraq,

Federer vəziyyəti öz xeyrinə

dəyşərək, 7:5 hesabı ilə qələbə qazandı.

Növbəti setdə ssenari əks

istiqamətdə cəyəran etdi. Setin əvvəlində

önə keçən Roje, üstünlüyünü

qoruya bilmədi. Növbəti setlərdə

daha inamlı təsir bağışlayan isveçrəli,

rəqibin səhvlərindən lazımınca

istifadə edib qələbəni bayram etdi.

Ardıcıl iki oyunda Federerin işi

çox olmadı. Amerikalı Rubin və çexiyalı

Berdıx ilə görüşlərdə Roje tam

üstünlüklə qələbə qazandı. Halbuki,

Berdıxlə görüşdə qəhrəmanımızın

çətinlik çəkəcəyi gözlənilirdi. Kei Nişikori

ilə qarşılaşma gözlənildiyi kimi

gərgin mübarizə şəraitində keçdi. 3

saat 27 dəqiqə və beş set davam

edən matç, sonda isveçrəlinin qələbəsi

ilə başa çatdı. Dörddəbir finalda

спортсман № 102 / 2017

55


ТЕННИС

S P O R T S M A N

Roje 20 gün əvvəl uduzduğu Mişa

Zverevlə münasibətlərə aydınlıq gətirdi.

Bu görüşü Federer üçün asan

gəzinti kimi qələbə vermək olar. O,

yalnız ikinci setdə rəqibinin müəyyən

müqaviməti ilə üzləşdi. Qeyd edək ki,

Zverev bu matçdan əvvəl dünyanın

bir nömrəsi Murreyi məğlub etməklə

diqqətləri üzərinə çəkmişdi. Amma

almaniyalı növbəti sensasiyanı gerçəkləşdirə

bilmədi.

Ötən ilin son yarışının qalibi Vavrinka

ilə qarşıdurma heç də asan

olmayacaqdı. US Opendə qələbəni

bayram edən həmyerlisi ilə görüş

azarkeşlərə maraqlı mübarizə vəd

edirdi. Tərəflər arasında son görüş

2015-ci ildə baş tutmuşdu. Ümumiyyətlə,

Federerin son üç matçda qələbə

qazanmasına baxmayaraq, dueldə

qüvvələr bərabər hesab olunurdu.

Oyunun startında hər şey Federerin

istədiyi kimi gedirdi. İlk iki setdə Vavrinka

rəqibinə breyk edə bilmədi ki,

bu nəticədə özünü göstərdi. Növbəti

iki setdə isə Stanislas daha inamlı

təsir bağışladı. Amma həlledici

məqamda təcrübə öz sözünü dedi.

Beşinci settin altıncı qeymində uzun

sürən mübarizədən sonra Federer

bu seriyadan olan yarışlarda altı dəfə

həlledici görüşdə Federerə qalib gələ

bilmişdi. Roje dörd dəfə «Rollan Qarros»da,

bir dəfə «Australian Open»-

də, bir dəfə də «Uimbildon Open»də

Nadala uduzmuşdu. Federerin bu

qəbildən yarışlarda cəmi iki qələbəsi

var idi. Final ərəfəsində Rafaelin statik

göstəriciləri və rəqibinə nisbətən

daha gənc olması onu favoritə çevirirdi.

Amma...

topunu da qazanaraq, 2:0 üstünlük

qazanan ispaniyalı qələbəyə xeyli

yaxınlaşdı. Amma Roje böyük əzmkarlıq

göstərərək 1:3 hesabını 6:3-ə

çevirə bildi. Bu, onun karyerasında

18-ci Böyük Dəbilqə qələbəsi oldu

ki, göstəriciyə görə Federer əlçatmaz

görünür. O, 7 dəfə «Uimbildon

Open»in, hərəsi beş dəfə olmaqla,

«Australian Open» və «US Open»i,

elə cə də bir dəfə «Rollan Qarros»u

breyk etməyi bacardı. Bununla da,

üstünlüyə yiyələnən «Kral» finala

yüksəlmək şansını qaçırmadı.

Finalda onu daha bir güclü rəqib

gözləyrdi. Sonuncu dəfə 2014-cü ildə

«Rollan Qarros» qazanan Rafael Nadal,

bundan sonra «Böyük Dəbilqə»

yarışlarında finala belə yüksələ bilməmişdi.

Nəticədə İspaniyalı tennisçi

Final matçında son dövrlərin iki

böyük tennisçisinin ifasında möhtəşəm

oyun nümayiş etdirildi. Federer

iki dəfə önə keçməsinə baxmayaraq,

Nadal setlərin sayını bərabərləşdirərək,

asan təslim olmayacağını

göstərdi. Maraqlıdır ki, beş setin heç

biri taybreykə kimi dava etmədi. Sonuncu

setə nadal breyklə başladı. Öz

qazanıb. Bundan başqa, 35 yaşında

böyük turniri qazanan isveçrəli bu

göstəriciyə görə yalnız Ken Rosuelldən

geri qalır. Ken, 1972-ci ildə 37

yaşında analoji yarışın qalibi olub.

Bundan başqa, Federer 2004-cü ildən

sonra üç rəqibinə beş setdə qalib

gələn ilk tennisçi olub.

Roje Federer: «Düzü, biz yenidən

böyük yarışların finalında oynayacağımıza

inanmırdıq. Qələbə qazandığım

üçün çox şadam. Məğlub

olsa idim belə Rafaya görə sevinəcəkdim.

Əgər biz bu qələbəni bölüşə

bilsə idik, çox gözəl olardı. Çünki biz

çox əziyyət çəkmişdik. Qarşımıza

qoyduğumuz məqsədə çatdıq».

Avstraliyada qadınların yarışında

qalib Uilyams bacıları arasında

müəyyənləşdi. Serena qələbəni

bayram edərək, karyerasında 23-cü

tituluna sahib çıxdı. Bununla da, o,

Şteffi Qrafın (22 qələbə) rekordunu

yenilədi.

Kamal Rza

56 спортсман № 102 / 2017

More magazines by this user
Similar magazines