23.07.2017 Views

KATALOG BASKI

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Ankara’nın batı aksında yepyeni bir kont projesi

başlıyor...” Medya Ankapark”..

Medya Ankapark kooperatif oluşumu ile yapılıyor.

Estetik ve fonksiyonel mimari çalışmasında

konutların ekonomik maliyeti de ön plana çıkıyor..

Her biri 135 – 150 metrekarelik konutlar, yaşam için

ideal bir yapı olması ile birlikte aynı zamanda iyi bir

yatırım aracı olarak da değerlendirilebilir..

Ankara – Eskişehir yolu üzerinde yer alan arsamız

yaklaşık 3000 ağacın yer aldığı küçük bir koru

görünümünde .. Yerleşim planında mevcut yeşil örtü

önemli ölçüde korunacak..

Bakanlıklar kavşağı ve TBMM’ne 29 kilometre olan

projemizin çevresinde eğitim kurumları ve konut

projeleri yer alıyor. Eskişehir yoluna 100 metre

mesafedeki proje şehir gürültüsünden uzak ancak

şehrin tüm olanaklarına sahip bir konumda...

Projemize sizleri de davet ediyoruz..

Saygılarımızla..


VAZİYET PLANI


Medya Ankapark

Rabindranath Tagore Caddesi No: 27/4 Yıldız-Çankaya/Ankara

Tel: 0312 439 20 40 • Gsm: 0532 612 86 76 - 0533 541 51 32

Bu Proje MKH Mimarlık Müh. Proje Müşv. Ltd. Şti.

tarafından hazırlanmıştır.

Yıldız - Çankaya - Ankara

Proje Müellifi: Mimar Kalip Hergül - 0552 300 95 03

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!