Tower News nr: 2/2017/2

certe

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w sprawie sprawozdań za rok 2016 oraz

wyznaczenia kierunków działania na lata kolejne.

W dniu 15 marca 2017 roku w Krakowie w Hotelu "WILGA" mieszczącym sie pod adresem

Przedwiośnie 16 na wniosek przedstwaiecela stowarzyszenia zwołuje się Nadzwyczajne Walne

Zebranie Członków.

Pod dyskusje poddane zostaną nastepujące zagadnienia:

­ sprawozdanie finansowe stowarzysznia,

­ sprawozdanie z działaności przedstawiciela stowarzyszenia,

­ kierunki działania stowarzyszenia na najbliższe lata,

­ zamiana regulaminu na statut,

Oraz inne, o których zostaną powiadomieni członkowie stowarzyszenia w tym te zgłoszone

przedstwicielowi przez członków.

Tower News 29

More magazines by this user
Similar magazines