Views
1 year ago

PSS 72

Svet video nadzora

Svet video nadzora koncentrisan u softveru IPS-VideoManager - Inteligentan sistem za video analizu, snimanje i video menadžment Softverski moduli za analitiku • IPS detekcija upada u spoljašnji prostor • IPS detekcija upada u unutrašnji prostor • IPS detekcija provale • IPS detekcija ometanja kamere • IPS detekcija pokreta • IPS detekcija vatre i dima ćenoj zoni • IPS detekcija ostavljenog prtljaga • IPS zaštita kritične infrastrukture • IPS zaštita slika • IPS 3D zaštita umetničkih predmeta • IPS zaštita privatnosti čkih perona • IPS detekcija nedozvoljenog parkiranja • IPS automatsko praćenje dom kamerom MAGAZIN ZA BEZBEDNOST Securiton d.o.o. Alarm and Security Systems Danila Lekića Španca 31, 11070 Beograd Tel: 011 318 70 81; 318 70 82 Fax: 011 228 05 25 E-mail: office@securiton.rs www.securiton.rs A company of the Swiss Securitas Group

SADRŽAJ UVODNIK 8 SECURITY NOVOSTI 9 INTERVJU Viši nivo javne bezbednosti 15 TEMA BROJA V i š i n i v o j a v n e b e z b e d n o s t i 2 1 - 2 4 MENADŽMENT Optimizacija bezbednosnih funkcija 18 TEMA BROJA Viši novi javne bezbednosti 21 POŽARNA ZAŠTITA Genius detektori dima za kuće i stanove 26 SECURITY PRAKSA Kako da budete efikasniji u 2016? 28 Elitno rešenje za luksuzni hotel u Italiji 30 INTERVJU: TEHNIKA Univerzalno rešenje za svaki budžet 34 TEHNIKA - noviteti 38 TEHNIKA - saveti 41 Još moćniji 42 Učestao problem 43 S t o p n e b e z b e d n o s t i u š k o l a m a 1 5 - 1 7 AKTUELNO Prepoznajte nepoželjne dronove 44 Kom’ opanci, kom’ obojci! 45 Privatno obezbeđenje voli da se bije 46 Policajac iz komšiluka 46 Nema neposrednih pretnji od terorizma 47 Bezbednost putnika i letelica prioritet avio-kompanija 48 Kobne posledice 49 Termalne kamere mamac za globalno tržište 50 Bezbednosni pregled 2016. 51 SECURITY INFO 2016 Info svetskih sajmova 52 DA LI SE ZNA Učestale krađe podataka s kartica i u Srbiji 54 Bezbednost ispred estetike 55 P r e p o z n a j t e nepoželjne dronove 4 4 Professional Security Systems izdavač: IN TEAM d.o.o.Beograd • adresa redakcije: Gradski park 2, Beograd • tel: 011/316 41 44 • e-mail: pss@pss-magazine.com www.pss-magazine.com tekući račun: 355-1067900-47 PIB 103673280 glavni i odgovorni urednik: Dragica Šipka • direktor: Branislav Šipka • e-mail: komentari@pss-magazine.com, marketing@pss-magazine.com saradnici redakcije: Craig Donald, Vladimir Ćalić, Goran Nešić, Vladimir Kos, Dejvid Grant, Miroslav Kostić, Aleksandar Kos, Dejan Obradović, Slavko Jovanović prevodioci: Nataša Šipka, Dilaver Čaušević marketing: Dragica Šipka • web: Željko Šipka • tehnički urednik: LidijaTušek lektura i korektura: Nataša Šipka • Štampa: AMD sistem, Beograd CIP broj: 351.74/.76 katalogizacija u publikaciji Narodne biblioteke Srbije COBISS.SR-ID112914956