10.08.2017 Views

INFINITI BOOKLET

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

извънредно издание<br />

Infiniti VC-Turbo:<br />

Революция в двигателите<br />

с вътрешно горене<br />

n Степен на сгъстяване<br />

или как работи двигателят<br />

с вътрешно горене<br />

n Вдъхновението,<br />

стилът и дизайнът<br />

на марката Infiniti<br />

n Infiniti Q30 и QX30:<br />

Красота, безопасност,<br />

комфорт и динамика


съдържание<br />

Ефективност или динамика? А защо не и двете?.......................................4<br />

Теория на сгъстяването: малко история.......................................................6<br />

Как функционира бензиновият двигател.......................................................8<br />

Как функционира дизеловият двигател......................................................10<br />

Infiniti VC-Turbo: 20 години упорит труд.......................................................12<br />

Новият трилитров V6 мотор.........................................................................16<br />

В авангарда на технологиите.......................................................................17<br />

Уникална хибридна система........................................................................19<br />

7-звездно обслужване...................................................................................20<br />

Посланици на марката..................................................................................23<br />

Дизайнът на Infiniti.........................................................................................24<br />

Infiniti QX Sport Inspiration.............................................................................28<br />

Infiniti Q30 & QX30.........................................................................................30<br />

СПЕЦИАЛНО ИЗДАНИЕ 3


Ефективност или динамика?<br />

А защо не и двете?<br />

З<br />

амисляли ли сте се<br />

някога защо маратонците<br />

изглеждат<br />

толкова различно от<br />

спринтьорите? Едните<br />

са слаби и релефни, а<br />

другите с масивна, ярко<br />

изразена мускулатура.<br />

Разбира се, отговорът<br />

е сложен, но все пак,<br />

казано по-просто, това<br />

се дължи на факта, че<br />

мускулите се изграж-<br />

За<br />

първи път<br />

сериен<br />

двигател<br />

с променлива<br />

степен на<br />

сгъстяване.<br />

Създаден<br />

е от<br />

Infiniti и<br />

се нарича<br />

VC-Turbo.<br />

дат от два типа влакна<br />

– червени и бели. Червените<br />

са отговорни за<br />

продължителните натоварвания<br />

с немного висок<br />

интензитет, а белите<br />

– за натоварвания над<br />

70 процента от максималните<br />

възможности.<br />

За тичането в маратон<br />

са необходими повече<br />

червени мускулни влакна,<br />

а за вдигането на те-<br />

жести – бели. При това<br />

мускулите на маратонците<br />

имат физиологични<br />

качества, позволяващи<br />

им да използват ефективно<br />

енергийните ресурси<br />

за продължителен<br />

период от време, докато<br />

мускулите на спринтьорите<br />

трябва да усвоят и<br />

превърнат максимално<br />

количество енергия в<br />

бързо движение. И докато<br />

тези примери са израз<br />

на определени крайности,<br />

в повечето случаи<br />

човешкият организъм,<br />

подложен на тренировки,<br />

развива баланс от<br />

двата типа мускули.<br />

Въвеждам ви в тази<br />

сфера може би защото<br />

аналогията от рекламата<br />

на новия бензинов двигател<br />

VC-Turbo на Infiniti,<br />

сравняваща издръжливостта<br />

и ефективността<br />

на маратонеца с експлозивната<br />

сила и динамиката<br />

на спринтьора, по<br />

удивително експресивен<br />

и ярък начин показва<br />

възможностите на тази<br />

машина.<br />

Постигането на подобен<br />

шпагат в качествата<br />

е много трудно при<br />

двигателостроенето, но<br />

конструкторите не престават<br />

да създават все<br />

по-ефективни машини,<br />

опитващи се да комбинират<br />

най-доброто от двата<br />

свята. Във вселената на<br />

двигателите с вътрешно<br />

4 СПЕЦИАЛНО ИЗДАНИЕ


Уникалният VC-Turbo накратко<br />

n 130 години след изобретяването на<br />

автомобила и в резултат на 20 години<br />

упорит труд инженерите на Infiniti<br />

успяват да създадат задвижващ агрегат,<br />

какъвто много други техни колеги<br />

безуспешно са се опитвали да конструират<br />

– сериен бензинов двигател<br />

с променлива степен на сгъстяване.<br />

Това сложно технологично решение,<br />

включващо огромен брой патенти,<br />

елиминира голяма част от недостатъците<br />

на бензиновия двигател, запазвайки<br />

неговите предимства, като<br />

ниското ниво на вредни емисии.<br />

Двигателят, наречен VC-Turbo, има с<br />

почти 30 процента по-нисък разход на<br />

гориво от съпоставим като качества<br />

мотор без тази технология. В същия<br />

момент двулитровият турбоагрегат<br />

разполага с мощност от цели 272 к.с.<br />

и въртящ момент от над 400 Нм. Така<br />

той демонстрира изключително съчетание<br />

от качества като динамиката<br />

на спринтьор на къси разстояния и<br />

ефективността на бегач на дълги. VC-<br />

Turbo предлага икономичност като на<br />

дизелов мотор, но без характерните за<br />

него твърди частици (сажди) и азотни<br />

окиси. За да постигнат необходимите<br />

Маратонец и спринтьор<br />

нива на емисии, дизеловите двигатели<br />

трябва да бъдат оборудвани със сложни<br />

системи за дообработване на газовете,<br />

които усложняват и оскъпяват допълнително<br />

дизеловите автомобили.<br />

Създаденото от инженерите на Infiniti<br />

творение е уникално по своя характер<br />

и показва, че в двигателя с вътрешно<br />

горене още има много потенциал и той<br />

може да се отблагодари на конструкторите,<br />

стига те да са въоръжени с<br />

достатъчно знания и упоритост. VC-<br />

Turbo притежава още цяла палитра от<br />

модерни високотехнологични решения<br />

и бързо достига работна температура,<br />

предлагайки отопление през зимата<br />

(проблем при дизелите).<br />

VC-Turbo е алтернатива и на хибридното<br />

задвижване, защото не са необходими<br />

увеличаващи теглото и цената<br />

батерии. Електромобилите все<br />

още са изключително скъпи и имат<br />

значителни недостатъци по отношение<br />

на отоплението, времето и инфраструктурата<br />

за зареждане. Plug-in<br />

хибридите пък изминават малък пробег<br />

на електричество, но се нуждаят<br />

от батерия с по-голям капацитет от<br />

необходимия за хибриден режим.<br />

горене за крайни полюси<br />

могат да се приемат<br />

двутактовите турбодизелови<br />

машини за кораби<br />

и спортните бензинови<br />

агрегати, отдаващи огромна<br />

мощност за кратък<br />

период от време.<br />

Едно обаче е важно<br />

да се отбележи – и дизеловият,<br />

и бензиновият<br />

агрегат все още крият<br />

голям потенциал. Ще<br />

мине много време, преди<br />

електрическите автомобили<br />

да заемат подобаващо<br />

място в ландшафта<br />

на автомобилния трафик,<br />

но както показват<br />

Разликата между атлета за дълги<br />

разстояния и спринтьора е очевидна.<br />

Така е и с ДВГ.<br />

последните разработки,<br />

топлинните машини още<br />

дълго ще властват по пътищата.<br />

И докато дизеловият<br />

мотор има значителни<br />

предимства пред бензиновия<br />

по отношение<br />

на ефективността и съответно<br />

по отношение<br />

на разхода на гориво,<br />

процесът на работата му<br />

изисква сложни и скъпи<br />

системни устройства за<br />

очистване на газовете<br />

от вредните вещества.<br />

След като в продължение<br />

на около две десетилетия<br />

той претърпя<br />

СПЕЦИАЛНО ИЗДАНИЕ 5


огромно развитие, през<br />

последните години беше<br />

атакуван силно заради<br />

неблагоразумието на<br />

определени кръгове да<br />

манипулират обществото.<br />

От своя страна „първородният“<br />

бензинов<br />

двигател, хронологически<br />

предшестващ своя<br />

дизелов събрат, през<br />

последното десетилетие<br />

стремително наваксва<br />

преднината на дизела по<br />

отношение на ефективността,<br />

преминавайки<br />

към намаляване на работния<br />

обем (съответно<br />

намаляване на триенето<br />

и помпените загуби),<br />

директно впръскване<br />

за по-добро смесване и<br />

турбопълнене.<br />

И все пак дизеловият<br />

двигател запазва две големи<br />

предимства – високата<br />

степен на сгъстяване<br />

и липсата на дроселова<br />

клапа. Конструкторите<br />

отдавна се опитват да<br />

намерят решение на тези<br />

„дефицити“ на бензиновия<br />

мотор и дори знаят<br />

какво трябва да направят.<br />

За съжаление, това знание<br />

е до голяма степен<br />

теоретично. Опитите на<br />

компании като BMW и<br />

Mеrcedes за създаване на<br />

ефективен бензинов двигател<br />

с вътрешно горене,<br />

работещ с бедни смеси<br />

(позволяващи работа с<br />

отворена дроселова клапа<br />

и намалени помпени<br />

загуби), преди десетина<br />

години завършиха с неуспех<br />

в полза на даунсайзинг<br />

моторите, но така<br />

проблемът с дроселовата<br />

клапа си остана. А най-голямото<br />

предимство на дизелите<br />

пред бензиновите<br />

Постигането<br />

на<br />

ефективност<br />

и<br />

динамика<br />

при<br />

бензиновия<br />

мотор е<br />

мечта за<br />

инженерите.<br />

им събратя – високата<br />

степен на сгъстяване,<br />

също остава тяхна запазена<br />

зона…<br />

Досега! Защото<br />

двигателят VC-Turbo<br />

на Infiniti в голяма<br />

степен елиминира<br />

това предимство<br />

Той е първият бензинов<br />

сериен агрегат, който<br />

работи с променлива<br />

степен на сгъстяване,<br />

достигаща 14:1 (огромна<br />

за бензинов мотор с<br />

принудително пълнене).<br />

Въпреки десетилетните<br />

опити никой не бе успял<br />

да създаде надеждна и<br />

годна за серийно производство<br />

машина с<br />

променлива степен на<br />

сгъстяване.<br />

Но защо е нужна подобна<br />

технология? Защо<br />

бензиновият двигател не<br />

може просто да се проектира<br />

с високата степен<br />

на сгъстяване? При<br />

модерните common rail<br />

турбодизелови двигатели<br />

степента спадна до<br />

около 15,5:1 (дори 14:1 в<br />

някои случаи), но те разчитат<br />

на високо налягане<br />

на пълнене. Всъщност<br />

какво е сгъстяването и<br />

защо е нужно въобще?<br />

Подобни въпроси<br />

биха изникнали в главата<br />

ви дори и да не сте<br />

технически компетентни<br />

и ние ще се опитаме да<br />

отговорим на тях. И съответно<br />

в този контекст<br />

да разкажем как след<br />

20-годишен труд инженерите<br />

на Infiniti са успели<br />

да реализират този проект<br />

на практика.<br />

Теория на сгъстяването:<br />

малко история<br />

Т<br />

ворението на Николаус<br />

Аугуст Ото,<br />

стоящо в основата<br />

на всеки съвременен<br />

бензинов мотор, изглежда<br />

брилянтно в своята<br />

простота. Цилиндър с<br />

бутало и коляно-мотовилков<br />

механизъм. В<br />

хода на буталото надолу<br />

цилиндърът се напълва<br />

със смес от бензин и<br />

въздух, при движението<br />

обратно сместа се сгъстява,<br />

следва запалване,<br />

разширяващите се газове<br />

избутват буталото надолу,<br />

вършейки работа<br />

и завъртайки вала, след<br />

което при обратното движение<br />

нагоре газовете<br />

напускат цилиндъра под<br />

влияние на собственото<br />

си налягане и натиска на<br />

буталото.<br />

Само че преди Ото<br />

да разбере колко важно<br />

е сместа да се сгъсти<br />

преди запалването, той<br />

вече е познавал двигателя<br />

на Жан Жозеф Етиен<br />

Льоноар от Люксембург,<br />

който има КПД от едва<br />

4 процента. Огромният<br />

6 СПЕЦИАЛНО ИЗДАНИЕ


Маратонец и спринтьор<br />

Всмукателният<br />

клапан<br />

е отворен<br />

Хомогенна<br />

смес<br />

Запалване<br />

Въртене на<br />

коляновия<br />

вал<br />

Движение<br />

на буталото<br />

Всмукване на горивовъздушна<br />

смес<br />

Сгъстяване<br />

на сместа<br />

Запалване и натиск на<br />

газовете върху буталото<br />

Напускане на газовете<br />

от цилиндъра<br />

18-литров мотор генерира<br />

едва 2 к.с. и работи<br />

без сгъстяване, като<br />

всмукателният и работният<br />

такт се извършват в<br />

рамките на един ход на<br />

буталото, тоест първоначално<br />

се всмуква смес<br />

от гориво и въздух, а в<br />

края на движението се<br />

извършва запалването.<br />

Големият принос на<br />

Ото е именно в създаването<br />

на принципа на<br />

сгъстяване на сместа<br />

преди запалването й.<br />

Дали това е станало<br />

случайно, както разказва<br />

историята, или не, не<br />

е много ясно. Сгъстяването<br />

от своя страна се<br />

измерва със степента<br />

на сгъстяване, изразяваща<br />

се в отношението на<br />

пълния работен обем на<br />

цилиндъра в най-крайно<br />

долно положение на буталото<br />

към обема над буталото<br />

в най-крайното му<br />

горно положение (тоест<br />

Работа на<br />

четиритактовия<br />

бензинов<br />

мотор<br />

обема на камерата). Ото<br />

и други конструктори по<br />

това време разбират, че<br />

сгъстяването прави двигателя<br />

по-ефективен, но<br />

скоро се сблъскват с неподозирано<br />

ограничение,<br />

което британският учен<br />

Хари Рикардо ще нарече<br />

„детонация“. Всъщност<br />

именно той създава<br />

първия двигател с променлива<br />

компресия за<br />

експериментални цели,<br />

анализира качествата<br />

на горивата и процесите,<br />

които се осъществят<br />

в тях, обобщавайки ги в<br />

първата си книга „Високооборотният<br />

двигател“<br />

от 1922 година.<br />

Що е то нефт<br />

и как се произвеждат<br />

горивата?<br />

Основната част от горивото,<br />

което се налива<br />

в резервоара на автомобила<br />

ви, е с нефтен<br />

произход. В огромните<br />

рафинерии обаче се<br />

извършва както дестилиране<br />

на нефта на отделни<br />

фракции, така и<br />

последваща преработка<br />

за промяна на структурата<br />

на молекулите в зависимост<br />

от това какъв е<br />

моторът – бензинов или<br />

дизелов.<br />

Нефтът е изграден от<br />

множество въглеводородни<br />

химични съединения<br />

(съединения на<br />

въглерода с водорода)<br />

с различен размер на<br />

молекулите – от разтворените<br />

газове до сложни<br />

тежки съединения. Всяко<br />

едно от веществата<br />

с различна структура<br />

и тегло на молекулите<br />

има различна температура<br />

на изпарение и на<br />

този факт се основава<br />

първичната преработка<br />

на нефта – атмосферната<br />

дестилация. В нея,<br />

разбира се, не се отделя<br />

СПЕЦИАЛНО ИЗДАНИЕ 7


всяко едно вещество, а<br />

групи вещества, наречени<br />

фракции. Много от<br />

веществата в горивата<br />

обаче се дължат на допълнителни,<br />

изкуствено<br />

създавани с оглед<br />

на определени нужди<br />

структури. Извършват<br />

се процеси от разкъсване<br />

на големите молекули<br />

(като термичен<br />

и каталитичен крекинг,<br />

при които от големи<br />

молекули се получават<br />

молекули на бензинова,<br />

керосинова и дизелова<br />

фракция) през каталитичен<br />

реформинг и<br />

изомеризация (промяна<br />

на структурата в търсене<br />

на въглеводороди с<br />

по-високо октаново число)<br />

до компаундиране<br />

(смесване на получени<br />

от различните процеси<br />

субстанции).<br />

Бензиновият двигател: хомогенно<br />

смесване на горивото и въздуха<br />

Н<br />

ека се спрем на<br />

някои от специфичните<br />

принципи на<br />

работа на двата вида<br />

класически топлинни<br />

машини, защото в характера,<br />

същността и<br />

поведението им съществуват<br />

огромни разлики.<br />

При бензиновите мотори<br />

смесообразуването<br />

отнема значително попродължително<br />

време<br />

и започва доста преди<br />

началото на процеса<br />

горене. Целта му е да<br />

се постигне равномерно<br />

разпределена, хомогенна<br />

по характер горивна<br />

смес с точно определена<br />

стойност на съотношението<br />

между въздух и<br />

гориво, при която кислородните<br />

атоми са точно<br />

толкова на брой, че да<br />

могат (теоретично) да<br />

се свържат в устойчива<br />

структура с всеки водороден<br />

и въглероден атом<br />

в състава на горивото,<br />

формирайки единствено<br />

H 2<br />

0 и CO 2<br />

. Степента на<br />

сгъстяване е достатъчно<br />

ниска – не повече от<br />

14:1 при атмосферните<br />

мотори с директно<br />

впръскване, до 10,5:1<br />

при турбомашините с<br />

умерено налягане. Една<br />

от целите на това е да се<br />

избегне преждевременното<br />

и неконтролирано<br />

самозапалване на някои<br />

от субстанциите в горивото<br />

вследствие на високата<br />

температура при<br />

сгъстяването. Бензинът<br />

е съставен от въглеводороди<br />

с по-ниска температура<br />

на изпаряване,<br />

но значително по-висока<br />

температура на самовъзпламеняване<br />

от тези<br />

в дизеловото гориво –<br />

свойство, правопропорционално<br />

на октановото<br />

число. Същинското възпламеняване<br />

на сместа<br />

се инициира от запалителна<br />

свещ, като горенето<br />

протича във вид<br />

на фронт, движещ се с<br />

определена пределна<br />

скорост, а енергията се<br />

предава при движението<br />

на всеки следващ<br />

слой. Скоростта на горенето<br />

е от 15 до 30 метра<br />

в секунда, т.е. между<br />

50 и 100 км/ч.<br />

8 СПЕЦИАЛНО ИЗДАНИЕ


Из дебрите на двигателя с вътрешно горене<br />

Източник на<br />

детонации<br />

При движението на<br />

фронта на пламъка налягането<br />

и температурата<br />

по периферията му<br />

нарастват, в резултат от<br />

което в близките зони<br />

на все още негорящата<br />

смес се формират вредни<br />

азотни окиси (резултат<br />

от съединяването<br />

на азота и кислорода от<br />

въздуха), прекиси и хидропрекиси<br />

(съединения<br />

между кислорода и горивото).<br />

В зависимост от<br />

вида и качеството на горивото,<br />

ако количеството<br />

на последните достигне<br />

определени критични<br />

стойности, започва неконтролируемо<br />

лавинообразно<br />

детонационно<br />

горене в целия останал<br />

обем. От този момент<br />

скоростта на разпространение<br />

на фронта на<br />

пламъка рязко нараства<br />

и достига 2000 м/сек или<br />

7200 км/ч. Поради това в<br />

съвременните бензини<br />

се използват фракции<br />

от молекули със сравнително<br />

устойчива, трудно<br />

податлива на разкъсване<br />

и детонации химическа<br />

конструкция с висока<br />

температура на самовъзпламеняване.<br />

Детонациите<br />

са найголемият<br />

проблем на<br />

бензиновия<br />

мотор<br />

Всмукателен<br />

клапан<br />

Горивна<br />

камера<br />

Увеличаването на<br />

степента на сгъстяване<br />

води до повишаване на<br />

налягането и температурата<br />

на сместа, в резултат<br />

от което се увеличава<br />

средната температура<br />

на процеса, ускорява<br />

се окисляването и качеството<br />

на горенето, но<br />

същевременно и образуването<br />

на прекисни съединения.<br />

В снабдените с<br />

турбокомпресори машини<br />

налягането в рамките<br />

на работния процес е<br />

още по-високо, поради<br />

което се налага да се<br />

намали геометричната<br />

степен на сгъстяване<br />

(при реалната се отчита<br />

и налягането, създадено<br />

от турбината). Температурата<br />

на сгъстения от<br />

Свещ<br />

Изпускателен<br />

клапан<br />

Бутало<br />

Цилиндрова<br />

стена<br />

Модерен бензинов<br />

турбо агрегат<br />

на Infiniti<br />

турбокомпресорите<br />

въздух<br />

се намалява<br />

с<br />

помощта<br />

на междинен<br />

охладител и<br />

така се понижава<br />

средната температура<br />

на горивния процес.<br />

Друг важен фактор за<br />

намаляване на температурата<br />

и подобряване<br />

на смесообразуването е<br />

директното впръскване<br />

на гориво, с което допълнително<br />

се охлажда<br />

вътрешността на горивните<br />

камери. Важно е да<br />

се отбележи, че проблемите<br />

с детонациите се<br />

отнасят за режимите на<br />

по-високо натоварване.<br />

СПЕЦИАЛНО ИЗДАНИЕ 9


Дизеловият двигател: нехомогенна<br />

смес и самовъзпламеняване<br />

П<br />

оради до голяма<br />

степен фиксираното<br />

съотношение на<br />

сместа, с която могат<br />

да работят бензиновите<br />

двигатели, важна роля<br />

при тях играе дроселовата<br />

клапа, с чиято помощ<br />

натоварването на<br />

двигателя се контролира<br />

чрез регулиране на количеството<br />

постъпващ в<br />

цилиндрите свеж въздух.<br />

За съжаление, самата<br />

дроселова клапа причинява<br />

значителни загуби<br />

в режим на частично<br />

натоварване, тъй като в<br />

подобни ситуации играе<br />

ролята на своеобразна<br />

„тапа” на гърлото на двигателя,<br />

снижаваща директно<br />

ефективността на<br />

неговата работа. Основната<br />

идея на създателя<br />

на дизеловия двигател<br />

Рудолф Дизел е повишаване<br />

на ефективността<br />

на машината чрез значителното<br />

увеличаване<br />

на степента на сгъстяване.<br />

По този начин повърхнината<br />

на горивната<br />

камера се намалява,<br />

енергията при горенето<br />

не се разпилява през<br />

цилиндровите стени и<br />

охладителната система,<br />

а се „консумира” между<br />

самите частици, които в<br />

този случай се намират<br />

на значително по-близки<br />

разстояния помежду си.<br />

Ако в горивната камера<br />

на този вид двигател<br />

Горенето в<br />

дизеловия<br />

мотор е<br />

значително<br />

по-кратко<br />

постъпи предварително<br />

подготвена гориво-въздушна<br />

смес (както при<br />

бензиновия), при достигане<br />

на определена<br />

критична температура<br />

в такта сгъстяване (зависеща<br />

от степента на<br />

сгъстяване, пълненето<br />

и вида на горивото) много<br />

преди горна мъртва<br />

точка на буталото (ГМТ)<br />

ще се инициира процес<br />

на самовъзпламеняване<br />

и неконтролируемо<br />

обемно горене. Затова<br />

горивото в дизеловия<br />

двигател се впръсква в<br />

последния момент, малко<br />

преди ГМТ, под много<br />

високо налягане, с<br />

което обаче се създава<br />

съществен недостиг от<br />

време за добро изпарение,<br />

смесообразуване и<br />

самозапалване. Затова<br />

е необходимо да бъдат<br />

ограничени максималните<br />

обороти, които рядко<br />

преминават границата от<br />

4500 об./мин. Този подход<br />

поставя съответни<br />

изисквания към качествата<br />

на горивото, което<br />

в случая е от дизеловата<br />

нефтена фракция и<br />

има значително по-ниска<br />

температура на самовъзпламеняване.<br />

По-ниска температура<br />

на газовете<br />

Особеност на процесите<br />

на горене при дизеловия<br />

двигател са, от една<br />

страна, зоните с преобогатена<br />

смес около<br />

впръскващите отвори,<br />

където горивото се раз-<br />

10 СПЕЦИАЛНО ИЗДАНИЕ


Из дебрите на двигателя с вътрешно горене<br />

и кислородът от въздуха<br />

влизат в химично взаимодействие,<br />

формирайки<br />

азотни окиси. Поради<br />

възможността да се<br />

възпламеняват бедни<br />

смеси, в режимите на<br />

частично натоварване<br />

дизеловите двигатели<br />

се настройват за работа<br />

именно с такива (т. е.<br />

със сериозен излишък от<br />

въздух), а регулирането<br />

на натоварването се извършва<br />

чрез дозиране<br />

на количеството впръскано<br />

гориво без необходимост<br />

от дроселова<br />

клапа. За да отговори на<br />

строгите изисквания на<br />

последните нормативи<br />

за нивото на вредните<br />

вещества обаче, дизелът<br />

се нуждае от скъпи<br />

системи за рециркулация<br />

на отработилите газове,<br />

филтри за улавяне<br />

на саждите и азотните<br />

окиси, катализатори за<br />

неутрализация на вредните<br />

емисии в изпускателната<br />

система .<br />

пада (крекира) поради<br />

високата температура,<br />

без да се окисли, превръщайки<br />

се в източник<br />

на частици въглерод<br />

(сажди), а от друга, зоните,<br />

в които горивото<br />

въобще отсъства и под<br />

въздействие на високата<br />

температура азотът<br />

Рудолф<br />

Дизел и<br />

един от<br />

първите<br />

действащи<br />

негови<br />

двигатели<br />

Модерен<br />

common rail<br />

дизелов<br />

двигател на<br />

Infiniti<br />

СПЕЦИАЛНО ИЗДАНИЕ 11


20 години упорит труд<br />

Н<br />

о какво би се случило,<br />

ако геометричната<br />

степен на сгъстяване<br />

може да се променя<br />

в хода на работа?<br />

Да бъде висока в режими<br />

на малко и частично<br />

натоварване, достигайки<br />

теоретичния максимум,<br />

респ. по-висок КПД, и<br />

да се намалява при високо<br />

налягане на турбопълненето<br />

и голямо<br />

налягане и температура<br />

в цилиндрите, за да се<br />

избегнат детонациите.<br />

Това би позволило едновременно<br />

увеличаване<br />

на мощността с турбопълнене<br />

с по-високо<br />

налягане и постигане на<br />

по-висока ефективност,<br />

т.е. нисък разход на гориво.<br />

Благодарение на<br />

любезната покана на<br />

Infiniti, на автомобилното<br />

изложение в Париж,<br />

където Infiniti представи<br />

VC-Turbo, имахме<br />

възможност лично да<br />

разговаряме с шефовете<br />

на екипите, създали<br />

революционния мотор<br />

– вицепрезидента на<br />

алианса Renault-Nissan<br />

Ален Рапосто и Шиничи<br />

Кига, шеф на отдела за<br />

двигатели на Infiniti.<br />

Ето че след 20-годишен<br />

труд двигателят<br />

на Infiniti показва, че<br />

осъществяването на<br />

променлива степен на<br />

сгъстяване е възможно.<br />

Според господин Ра-<br />

12 СПЕЦИАЛНО ИЗДАНИЕ


Революционният мотор на Infiniti VC-Turbo<br />

посто усилията, които<br />

екипите са хвърлили, за<br />

да създадат този мотор,<br />

са били огромни и съпроводени<br />

с танталови<br />

мъки. Изпробвани са<br />

различни варианти по<br />

отношение на архитектурата<br />

на двигателя, докато<br />

преди 6 години се<br />

достига до сполучлива<br />

конструкция и започват<br />

прецизните настройки.<br />

Системата позволява<br />

динамично, безстепенно<br />

регулиране на степента<br />

на сгъстяване в диапазона<br />

от 8:1 до 14:1.<br />

Как от Infiniti решават<br />

проблемите:<br />

Същността<br />

на Infiniti VC-Turbo<br />

Пробивът, осъществен<br />

от конструкторите<br />

на компанията Infiniti,<br />

наистина е огромен.<br />

Създаването на сериен<br />

бензинов двигател с променлива<br />

степен на сгъстяване<br />

е технологична<br />

революция, която въпреки<br />

многобройните опити<br />

не е била по силите на<br />

никого досега. Дори и последните<br />

разработки на<br />

подобно нещо, като варианта<br />

на Saab с изместване<br />

на блока на двигателя<br />

или този на Porsche<br />

с изместване на главата<br />

на мотовилката, си останаха<br />

само в сферата<br />

на опитните образци и<br />

в свидетелствата на патентните<br />

ведомства.<br />

Самата конструкция е<br />

гениална: Мотовилката<br />

на всеки цилиндър не<br />

предава движението си<br />

директно към мотовилковите<br />

шийки на коляновия<br />

Шиничи<br />

Кига и<br />

Ален<br />

Рапосто<br />

са сред<br />

хората с<br />

най-голям<br />

принос в<br />

създаването<br />

на новия<br />

агрегат.<br />

вал, а към единия ъгъл<br />

на специално междинно<br />

звено с отвор в средата.<br />

Звеното се поставя върху<br />

мотовилковата шийка<br />

(тя е в неговия отвор) и<br />

получавайки силата на<br />

мотовилката в единия<br />

си край, я предава към<br />

шийката. Звеното извършва<br />

сложно осцилиращо<br />

движение. От другата<br />

страна на въпросното<br />

звено е монтирана<br />

лостова система, която<br />

служи като своеобразна<br />

негова опора. Лостовата<br />

система завърта звеното<br />

по оста му, като по този<br />

начин измества точката<br />

на закрепване на мотовилката<br />

от другата му<br />

страна. Осцилиращото<br />

движение на междинното<br />

звено се запазва, но<br />

оста му се завърта и така<br />

определя различни начални<br />

и крайни позиции<br />

на мотовилката, респ. на<br />

буталото, и динамична<br />

промяна на степента на<br />

сгъстяване в зависимост<br />

от условията. На практика<br />

буталото предава<br />

движението си към мотовилката,<br />

а тя към края<br />

на звеното. Последното<br />

предава движението към<br />

коляновия вал през мотовилковата<br />

шийка. Можете<br />

да си представите<br />

това във вид на детска<br />

люлка с дъска и ос, като<br />

не само дъската се клати<br />

в краищата си, но и оста<br />

освен това се завърта<br />

и извършва кръгово<br />

движение (мотовилковата<br />

шийка, погледната<br />

отстрани). В интернет<br />

съществуват множество<br />

анимации, онагледяващи<br />

описаното, включително<br />

на сайта ams.bg в<br />

раздела Тестове и техника/Технологии.<br />

Представете си<br />

детска люлка<br />

Всеки цилиндър има<br />

по едно такова звено,<br />

всички управлявани от<br />

общ вал с ексцентриков<br />

механизъм и електромотор.<br />

Гениалността се<br />

състои именно в това,<br />

че конструкторите излизат<br />

извън общоприетия<br />

принцип мотовилката да<br />

се движи кръгообразно<br />

в долната си част и да<br />

СПЕЦИАЛНО ИЗДАНИЕ 13


Сложната<br />

кинематична<br />

схема на<br />

VC-Turbo с<br />

допълнително<br />

звено<br />

между<br />

коляновия<br />

вал и<br />

мотовилката.<br />

обикаля центъра на коляновия<br />

вал – ограничение,<br />

което очевидно е<br />

водило до несполуки за<br />

много от опиталите тази<br />

„невъзможна мисия“.<br />

Двулитровият турбомотор<br />

на Infiniti има мощност<br />

от 272 к.с. и въртящ<br />

момент от почти 400 Нм<br />

и по този начин става заместител<br />

на атмосферните<br />

шестцилиндрови<br />

агрегати.<br />

На пръв поглед така<br />

двигателят се усложнява,<br />

в системата се въвеждат<br />

нови движещи<br />

се механизми, а всичко<br />

това води до повишено<br />

триене и инертни маси.<br />

Да, само че при механизма<br />

на двигателя<br />

VC-Turbo се получават<br />

няколко много интересни<br />

явления. Допълнителните<br />

звена на всяка<br />

мотовилка, управлявани<br />

от общ механизъм, в<br />

голяма степен балансират<br />

силите от втори порядък,<br />

така че въпреки<br />

двулитровия си работен<br />

обем четирицилиндровият<br />

двигател не се<br />

нуждае от балансиращи<br />

валове. Освен това,<br />

тъй като мотовилката<br />

не извършва типичното<br />

широко движение на<br />

въртене, а предава силата<br />

на буталото върху<br />

единия край на междинното<br />

звено, тя на практика<br />

е по-малка и лека<br />

(това зависи и от цялата<br />

сложна динамика<br />

на силите, предавани<br />

през въпросната система)<br />

и – най-важното<br />

– има ход на отклонение<br />

в долната си част<br />

от едва 17 мм. Избягва<br />

се най-голямото триене<br />

при конвенционалните<br />

двигатели, характерно<br />

за момента на потегляне<br />

на буталото от горна<br />

мъртва точка, когато<br />

мотовилката натиска по<br />

оста на колената на коляновия<br />

вал и загубите<br />

са най-големи. Двулитровият<br />

работен обем<br />

също е част от уравнението<br />

на ефективността<br />

– конструкторите са<br />

установили, че за да не<br />

се стига до детонации<br />

в рамките на работния<br />

диапазон на стандартния<br />

бензинов двигател,<br />

съотношението между<br />

скоростта на горене и<br />

размера на цилиндри-<br />

Шефът на Infiniti Роланд Крюгер има основания за гордост, представяйки<br />

първия в света бензинов мотор с променлива степен на сгъстяване.<br />

14 СПЕЦИАЛНО ИЗДАНИЕ


Революционният мотор на Infiniti VC-Turbo<br />

те е най-оптимално при<br />

работен обем на цилиндъра<br />

от 0,5 литра.<br />

Нови<br />

предизвикателства<br />

Така, според Ален Рапосто<br />

и Шиничи Кига,<br />

недостатъците в голяма<br />

степен се елиминират.<br />

Оттук насетне идват<br />

ползите от динамичната<br />

промяна на степента<br />

на сгъстяване, която е<br />

базирана върху предварително<br />

изготвени на<br />

базата на тестове на<br />

стенд и на пътя (хиляди<br />

часове) софтуерни<br />

програми. Така се избягва<br />

необходимостта<br />

от измерване в реално<br />

време на това, което се<br />

случва в двигателя. С<br />

помощта на системата<br />

за променливо газоразпределение<br />

в режимите<br />

на висока степен<br />

на сгъстяване двигателят<br />

започва да работи<br />

в режим на Аткинсън,<br />

с по-дълга фаза на<br />

разширение от тази на<br />

сгъстяване, с което допълнително<br />

се подобрява<br />

ефективността му.<br />

Успяхме<br />

да видим<br />

двигателя<br />

на живо<br />

при представянето<br />

му<br />

Новият<br />

двигател<br />

VC-Turbo<br />

е плод<br />

на<br />

20-годишна<br />

развойна<br />

работа<br />

Над 300 патентовани<br />

технологични<br />

решения<br />

В машината са интегрирани<br />

над 300 нови патента.<br />

Авангардният й характер<br />

включва и двойна система<br />

за впръскване на горивото<br />

с инжектор за директно<br />

впръскване в цилиндъра,<br />

използван най-вече при<br />

студен старт и по-големи<br />

натоварвания, и инжектор<br />

във всмукателните колектори,<br />

осигуряващ по-добри<br />

условия за сместване<br />

на горивото (повече време<br />

за смесване) и по-малък<br />

разход на енергия при частично<br />

натоварване. При<br />

максимално натоварване<br />

работят и двата инжектора<br />

на всеки цилиндър.<br />

Така сложната система за<br />

впръскване предлага найдоброто<br />

от двата свята.<br />

Разбира се, двигателят<br />

изисква и по-сложна система<br />

за смазване, като<br />

описаните механизми<br />

разполагат със специални<br />

канали за смазване под<br />

налягане в допълнение<br />

към основните канали в<br />

коляновия вал.<br />

Тъй като системата<br />

на двигателя на Infiniti<br />

изисква по-голям брой<br />

лагери (три пъти повече<br />

от тези при конвенционален<br />

двигател), инженерите<br />

са се обърнали<br />

към екипа на Renault във<br />

Формула 1, с чиято помощ<br />

са елиминирани<br />

генерираните от тях<br />

вибрации. Към всичко<br />

това се добавят технологични<br />

решения като<br />

специално, намаляващо<br />

триенето покритие<br />

на цилиндровите стени<br />

и интегрирани в главата<br />

всмукателни колектори.<br />

С последните<br />

се постига по-бърза<br />

реакция на турбините,<br />

газовете по-бързо загряват<br />

катализатора,<br />

охладителната течност<br />

по-бързо достига работна<br />

температура,<br />

а след това температурата<br />

на газовете се<br />

намалява, за да не се<br />

товарят термично турбините.<br />

Към това се<br />

добавят двустепенна<br />

маслена помпа, клапан<br />

за контрол на циркулацията<br />

на охлаждащата<br />

течност (която се спира<br />

при студен двигател).<br />

Резултатът от това на<br />

практика е, че четирицилиндровият<br />

бензинов<br />

мотор с мощност 272 к.с.<br />

и въртящ момент 400 Нм<br />

ще изразходва с 27 процента(!)<br />

по-малко гориво<br />

от досегашния атмосферен<br />

шестцилиндров<br />

мотор с близка до тази<br />

мощност.<br />

СПЕЦИАЛНО ИЗДАНИЕ 15


3.0 V6 турбо: още един<br />

авангарден мотор, вече<br />

в серийно производство<br />

Н<br />

овият трилитров<br />

бензинов V6 мотор<br />

с два трубокомпресора,<br />

който намира<br />

своето първо приложение<br />

в новото купе Q60,<br />

има трудната задача да<br />

замени 3,7-литровия<br />

V6 VQ37, който вече<br />

си е извоювал култов<br />

статус.<br />

Машината е от новото<br />

поколение с кодово име<br />

VR и според Infiniti е найвисокотехнологичният<br />

мотор, създаден досега<br />

и предлаган в момента<br />

от компанията.<br />

Причините за намаляването<br />

на работния<br />

обем са не само в тенденциите<br />

към даунсайзинг<br />

и преминаване към<br />

турбопълнене, но и в<br />

проектирането на оптимални<br />

от гледна точка<br />

на работния обем ци-<br />

Новият<br />

шестцилиндров<br />

бензинов<br />

агрегат на<br />

Infiniti вече<br />

е с турбопълнене<br />

линдри. Конструкторите<br />

на Infiniti използват<br />

цилиндри с обем 0,5<br />

литра, които се смятат<br />

за най-подходящи по<br />

отношение на горивния<br />

процес. Двигателят има<br />

две версии, съответно<br />

с 304 и 405 к.с., но<br />

въпреки значителната<br />

разлика в мощността,<br />

от механична гледна<br />

точка няма съществени<br />

различия между тях.<br />

Оптични сензори<br />

следят за въртенето на<br />

турбинното колело, чиито<br />

обороти достигат<br />

240 000 при преходни<br />

режими. Целта е била<br />

постигане едновременно<br />

на висока мощност<br />

и бърза реакция на<br />

мотора – което е трудно<br />

предвид необходимостта<br />

от използване<br />

на по-големи турбокомпресори.<br />

По-мощната<br />

версия достига своите<br />

405 к.с. при 6400 об./<br />

мин и има максимален<br />

въртящ момент от<br />

475 Нм в интервала от<br />

1600 до 5200 об./мин,<br />

при версията с 304 к.с.<br />

въртящият момент е<br />

400 Нм.<br />

В уравнението се<br />

добавят променливи<br />

фази на отваряне на<br />

клапаните и директно<br />

впръскване на горивото.<br />

Конструктивната<br />

компановка също е<br />

елемент от търсенето<br />

на по-висока ефективност<br />

– двата турбокомпресора<br />

са монтирани<br />

директно към цилиндровите<br />

глави, които от<br />

своя страна са с интегрирани<br />

изпускателни<br />

колектори. Системата<br />

за междинно охлаждане<br />

на сгъстения въздух<br />

е от типа вода-въздух,<br />

при което поставените<br />

до капаците на клапаните<br />

интеркулери позволяват<br />

скъсяване на<br />

пътя на сгъстения въздух<br />

и по-бърза реакция<br />

при подаване на газ.<br />

Нанесеното върху<br />

стените на цилиндрите<br />

специално покритие<br />

спомага не само за намаляване<br />

на триенето<br />

(с цели 40 процента!),<br />

но и за снижаване на<br />

теглото чрез елиминирането<br />

на необходимостта<br />

от чугунени<br />

втулки и за ефективното<br />

разсейване на топлината<br />

през алуминиевите<br />

стени.<br />

Новият двигател се<br />

произвежда във Фукушима,<br />

Япония.<br />

16 СПЕЦИАЛНО ИЗДАНИЕ


Иновации<br />

В авангарда на технологиите<br />

В<br />

исокото качество на<br />

изработка не е единственият<br />

отличителен<br />

белег на моделите<br />

на марката Infiniti. Достояние<br />

на компанията са и<br />

множество различни високотехнологични<br />

решения,<br />

които са уникални и<br />

създадени от японската<br />

фирма. Въпреки своята<br />

кратка 27-годишна история<br />

Infiniti става първият<br />

производител, въвел някои<br />

от разпространените<br />

днес технологии:<br />

Direct Adaptive<br />

Steering е първата по<br />

рода си система за кормилно<br />

управление без<br />

директна механична<br />

връзка между волана и<br />

колелата и е въведена<br />

през 2013 г. в модела<br />

Q50. През 2016 г. Q50 се<br />

Безопасността<br />

е<br />

главният<br />

приоритет<br />

на Infiniti<br />

сдоби и с модифицирана<br />

версия. Подобно решение<br />

предлага множество<br />

предимства, като липса<br />

на вибрации, предавани<br />

от колелата към волана,<br />

гъвкаво електронно регулиране<br />

на работата на<br />

системата – от спортна и<br />

директна към лека при<br />

маневриране – и е свързано<br />

с управлението на<br />

СПЕЦИАЛНО ИЗДАНИЕ 17


режимите на работа на<br />

двигателя и трансмисията.<br />

Това включва и промяна<br />

на предавателното<br />

число в зависимост от<br />

скоростта на автомобила.<br />

Системата позволява<br />

както автоматично<br />

регулиране в различни<br />

режими, така и персонализация<br />

от страна на<br />

водача. Тя предава командите<br />

от волана побързо<br />

от механична система<br />

и има възможност<br />

да прави 1000 корекции<br />

в рамките на една секунда.<br />

Новата система<br />

подобрява усещането от<br />

управлението, като бързо<br />

и интелигентно подава<br />

обратна информация<br />

за пътната повърхност<br />

и поведението на ходовата<br />

част. Това осигурява<br />

на водача сигурно и<br />

спокойно шофиране без<br />

удари и вибрации, значително<br />

намалява неговата<br />

умора и се подобрява<br />

безопасността.<br />

RearView Monitor<br />

Адаптивното<br />

кормилно<br />

управление<br />

предлага<br />

широки<br />

възможности<br />

за<br />

настройка<br />

включва задна камера<br />

и се предлага на пазара<br />

за първи път през<br />

2002 г. в Infiniti Q45. Въведената<br />

през 2007 г. в<br />

Infiniti EX35 технология<br />

Around View Monitor направи<br />

революция при<br />

бордовите системи с<br />

камери, осигурявайки<br />

кръгов 360-градусов<br />

обзор „от птичи поглед“<br />

на автомобила и възможност<br />

за перфектно<br />

паркиране. Последното<br />

поколение интегрира<br />

функция за откриване<br />

на движещи се обекти<br />

около автомобила.<br />

Лазерната система<br />

Intelligent Cruise Control<br />

прави своя дебют през<br />

2001 г. в Infiniti Q45 и помага<br />

на автомобила да<br />

поддържа автоматично<br />

разстоянието до движещото<br />

се отпред превозно<br />

средство. Това е<br />

особено ценно при движение<br />

в трафик или по<br />

магистрала.<br />

Infiniti е първият производител,<br />

който въвежда<br />

Lane Departure<br />

Warning (през 2005 г.<br />

в Infiniti FX) – система<br />

за предупреждение за<br />

непреднамерено напускане<br />

на лентата. През<br />

2008 г. тя е допълнена<br />

от първата в света система<br />

Lane Departure<br />

Prevention в Infiniti M,<br />

помагаща на водача<br />

да върне обратно автомобила<br />

в лентата за<br />

движение. Blind Spot<br />

Intervention е въведена<br />

през 2011 г. и помага<br />

за връщане на автомобила<br />

при намерение за<br />

изпреварване и наличие<br />

на друг автомобил<br />

в мъртвата зона на видимост.<br />

Backup Collision<br />

Intervention, внедрена<br />

през 2013 г. в Infiniti JX,<br />

открива големи предмети<br />

при движение на<br />

заден ход и едновременно<br />

предупреждава<br />

водача и спира автомобила.<br />

Predictive Forward<br />

Collision Warning става<br />

факт през 2014 г. в<br />

Infiniti Q50 и е първата<br />

система, която предупреждава<br />

водача за<br />

бързо скъсяване на<br />

дистанцията не само до<br />

автомобила отпред, но<br />

и до този пред него, с<br />

което значително се подобрява<br />

безопасността.<br />

Active Lane Control, приложена<br />

за първи път в<br />

Q50 през 2014 г., установява<br />

непреднамерено<br />

изнасяне от лентата<br />

и автоматично променя<br />

завиването на колелата,<br />

помагайки на водача<br />

да прави по-малко<br />

корекции за връщането<br />

на автомобила.<br />

18 СПЕЦИАЛНО ИЗДАНИЕ


Уникална хибридна система<br />

Иновации<br />

С<br />

появата си в M35h<br />

през 2011 г. хибридната<br />

система с един<br />

електромотор и два съединителя<br />

показа как<br />

спортното поведение не<br />

трябва бъде жертвано<br />

в името на икономичността.<br />

Дори напротив<br />

– тя може да направи<br />

автомобила още по-динамичен.<br />

В момента системата,<br />

наречена Direct<br />

Response Hybrid System<br />

заради директната и<br />

бърза реакция на задвижването,<br />

се използва<br />

в моделите Q50 и Q70.<br />

Тя позволява чисто електрическо<br />

задвижване, но<br />

в по-голямата част от<br />

времето непрекъснато<br />

варира взаимодействието<br />

между електрическата<br />

машина с мощност<br />

67 к.с. и бензиновия V6<br />

агрегат с 302 к.с. Работещият<br />

с напрежение от<br />

356 волта електрически<br />

мотор добавя 270 Нм<br />

Хибридният<br />

Q50<br />

ускорява<br />

от 0 до<br />

100 км/ч<br />

за 5,1<br />

секунди<br />

въртящ момент при 2000<br />

об./мин и има основен<br />

принос за ускоряването<br />

на Q50 до 100 км/ч за<br />

5,1 сек – уникално за<br />

този сегмент постижение.<br />

Вместо с преобразувател<br />

на въртящия<br />

момент хибридната системата<br />

разполага с два<br />

съединителя. Първият<br />

се намира между ДВГ и<br />

електромотора, свързан<br />

е със 7-степеннната автоматична<br />

трансмисия<br />

и позволява отделянето<br />

на двата агрегата, респективно<br />

чисто електрическо<br />

задвижване или<br />

рекупериране без съпротивлението<br />

на ДВГ.<br />

Вторият има за цел да<br />

осъществи потеглянето<br />

без преобразувател<br />

(откъдето и името „система<br />

с директна реакция“)<br />

и играе ролята на<br />

буфер при преминаване<br />

от един режим в друг.<br />

Хибридната система с<br />

литиево-йонна батерия<br />

предлага най-доброто<br />

от двата свята, като осигурява<br />

значително намален<br />

разход на гориво<br />

при страхотна динамика.<br />

Най-мощният хибрид в<br />

своя клас ускорява Q50<br />

за 5,1 сек до 100 км/ч.<br />

В това отношение го<br />

превъзхождат само 5 автомобила,<br />

но това са суперспортни<br />

модели като<br />

Ferrari LaFerrari, чието<br />

ценово равнище е много<br />

далеч от това на Q50.<br />

СПЕЦИАЛНО ИЗДАНИЕ 19


7 -звездно обслужване<br />

П<br />

Независимо<br />

от вида на<br />

ремонта<br />

Infiniti<br />

Сервиз ще<br />

се справи<br />

безупречно.<br />

реди няколко години<br />

сервизът на<br />

Infiniti на „Цариградско<br />

шосе“ получи наградата<br />

„Сервиз на годината“<br />

на Прес-авто клуб<br />

България. Престижното<br />

отличие не беше връчено<br />

случайно, защото той<br />

е един от най-модерно<br />

оборудваните в страната.<br />

Фирмата Витоша<br />

Ауто, представител на<br />

Infiniti за България, се<br />

стреми да обслужва<br />

клиентите си на много<br />

високо ниво и да създава<br />

за тях максимален<br />

комфорт. Затова наред<br />

с висококачествени и<br />

високотехнологични автомобили<br />

тя предлага<br />

услуги на изключително<br />

равнище, обединени под<br />

названието „7-звездно<br />

обслужване“. За целта<br />

Витоша Ауто разчита и<br />

на висококвалифицирани<br />

специалисти, като в<br />

същото време се старае<br />

да поддържа ниски цени<br />

на услугите и резервните<br />

части.<br />

Отличната и безпроблемна<br />

работа на сервиза<br />

е допълнително предимство<br />

за всеки собственик<br />

на Infiniti. Сервизът на<br />

марката има капацитет да<br />

поддържа високо качество,<br />

без да кара клиентите<br />

си да чакат. При това, ако<br />

клиентът няма време да<br />

отиде до сервиза, автомобилът<br />

може да бъде взет<br />

от офиса или дома, обслужен<br />

и върнат. Една допълнителна<br />

услуга без допълнително<br />

заплащане.<br />

Ако колата се нуждае<br />

от по-продължителен<br />

ремонт, клиентът може<br />

да разчита на заместващ<br />

автомобил – отново<br />

20 СПЕЦИАЛНО ИЗДАНИЕ


Сервиз<br />

За Infiniti и Витоша Ауто клиентът е най-важен – не само първокласният<br />

ремонт и обслужване, но и удоволствието на собственика<br />

безплатно и без заместващият<br />

автомобил да<br />

е брандиран. За целта<br />

Витоша Ауто поддържа<br />

голям автомобилен парк.<br />

Собствениците на<br />

Infiniti могат да разчитат<br />

на компетентно отношение<br />

и внимание към<br />

всеки детайл. При това<br />

фирмата Витоша Ауто<br />

извършва не само сервизни<br />

работи. Тя е готова<br />

да съдейства на клиентите<br />

си по всяко време и<br />

във всяка ситуация. Това<br />

включва избор на подходящи<br />

гуми или необходим<br />

технически преглед.<br />

При застрахователна<br />

щета Витоша Ауто организира<br />

завеждането й с<br />

избран застраховател и<br />

по този начин спестява<br />

време и усилия. След<br />

като клиентите сменят<br />

гумите си в сервиза, могат<br />

да ги оставят там до<br />

На разположение<br />

на<br />

клиентите<br />

е и хотел<br />

за гуми<br />

другия сезон в т.нар. хотел<br />

за гуми.<br />

Отново в името на<br />

пестенето на време<br />

е създадена услугата<br />

Infiniti VIP Service. За да<br />

няма дълги списъци с чакащи,<br />

фирмата разкрива<br />

центрове с достатъчен<br />

капацитет и непрекъснато<br />

инвестира в персонал<br />

и оборудване. Това важи<br />

за всички видове услуги,<br />

включително в бояджийската<br />

секция. Услугата<br />

Infiniti Touring Assistance<br />

осигурява максимално<br />

удобство и спокойствие<br />

при пътуване. В редките<br />

случаи, в които клиентът<br />

има нужда от помощ на<br />

пътя, той може да се<br />

възползва от персоналните<br />

услуги на мобилен<br />

специалист и да получи<br />

експертно обслужване.<br />

СПЕЦИАЛНО ИЗДАНИЕ 21


Всичко това е на разположение<br />

на клиента<br />

независимо къде се намира<br />

и за коя част от денонощието<br />

става дума.<br />

Fly Care Premium<br />

Service е уникална услуга<br />

на фирмата. Тя<br />

включва посрещане и<br />

изпращане на заминаващия<br />

клиент от летище<br />

София. Представител на<br />

Витоша Ауто изчаква на<br />

летището клиента и взима<br />

автомобила му. През<br />

времето, в което той не<br />

е в София, автомобилът<br />

ще бъде обслужен. При<br />

завръщането си клиентът<br />

ще бъде посрещнат<br />

от човек на фирмата и<br />

ще получи автомобила<br />

си, след като по него са<br />

били изпълнени поръчаните<br />

сервизни работи.<br />

Изключително удобство,<br />

което спестява време и<br />

средства и при това е<br />

напълно безплатно.<br />

Важен принос за високото<br />

ниво на обслужване<br />

имат хората, работещи<br />

в сервиза. Те са<br />

висококвалифицирани и<br />

непрекъснато подобряват<br />

и развиват своите<br />

умения. Благодарение<br />

на участието си в международни<br />

семинари и<br />

конференции специалистите<br />

от сервиза са в течение<br />

на последните новости<br />

в областта на автомобилите<br />

и в частност<br />

при продуктите на Infiniti.<br />

Към това се добавя фактът,<br />

че Infiniti Сервиз<br />

разполага с най-модерното<br />

оборудване и съвременна<br />

диагностична<br />

апаратура, а прецизният<br />

контрол на качеството е<br />

предпоставка за най-ви-<br />

Бояджийска секция<br />

соко ниво на извършения<br />

ремонт.<br />

В Infiniti Сервиз<br />

клиентите получават<br />

гаранционен и извънгаранционен<br />

сервиз,<br />

техническо обслужване,<br />

експлоатационни ремонти<br />

на ходовата част,<br />

окачването, двигателя<br />

и силовото предаване,<br />

както и смяна на гуми,<br />

тенекеджийски и бояджийски<br />

услуги, обслужване,<br />

свързано със завеждане<br />

на щети и с избрани<br />

застрахователни<br />

фирми, настройка на геометрията<br />

на автомобили<br />

с предно, задно или<br />

двойно предване, хотел<br />

за гуми и т.н. Ако реши<br />

да изчака обслужването<br />

си в Infiniti Center, клиентът<br />

може да разчита<br />

на приятна обстановка,<br />

безплатен WiFi, настолен<br />

компютър, списания,<br />

вестници и първокачествено<br />

кафе.<br />

n Новите камери са от последно поколение.<br />

Мощни филтри гарантират стопроцентовото засмукване<br />

на всякакви прашинки, които биха повлияли<br />

отрицателно на лака, който ще бъде нанесен<br />

върху каросерията. Технологията е екологична и<br />

щади работниците. Особено внимание специалистите<br />

тук отделят на подготовката на детайлите.<br />

Обработката с качествена антикорозионна защита<br />

гарантира дълъг живот след бояджийския ремонт.<br />

Всеки автомобил задължително се темперира<br />

преди обработка, защото екстремните температури<br />

по време на бояджийската работа впоследствие<br />

се отразяват негативно върху лаковото покритие.<br />

Контролът на качеството е изключително<br />

прецизен. Редовните обучения на персонала допълнително<br />

гарантират качественото изпълнение<br />

на обичайни операции, като изчукване, шлайфане<br />

и лакиране по съвременни технологии.<br />

22 СПЕЦИАЛНО ИЗДАНИЕ


Infiniti в звездно обкръжение<br />

Човекът и автомобилът<br />

I<br />

nfiniti е различен. Не<br />

просто автомобилът, не<br />

само динамиката и технологиите.<br />

Infiniti печели уважение<br />

с впечатляващото отношение<br />

към крайния клиент<br />

при първото съприкосновение<br />

с автомобила, при<br />

покупката и в следпродажбеното<br />

обслужване.<br />

Това намира непосредствен<br />

резонанс и в отношението<br />

на клиентите към<br />

автомобилната марка.<br />

Всеки клиент, получил<br />

лично внимание и специално<br />

отношение, става – съзнателно<br />

или не – посланик<br />

на марката. Така тя всекидневно<br />

печели нови почитатели<br />

и приятели. Infiniti<br />

е новата модерна марка,<br />

която вълнува динамичните,<br />

различните, търсещите.<br />

Харизмата на марката<br />

има притегателна сила и<br />

за ярки индивидуалности<br />

и емблематични лично-<br />

сти, като Васил Найденов,<br />

Поли Генова, Диляна Попова,<br />

Петър Попангелов,<br />

Христо Стоичков, Ники<br />

Кънчев. Всеки от тях по<br />

собствен път е открил за<br />

себе си достойнствата на<br />

моделите и е приел Infiniti<br />

като част от своята идентичност.<br />

Личната мотивация<br />

е различна: тя може да<br />

се дължи на системите от<br />

най-ново поколение, които<br />

улесняват придвижването<br />

и делника като цяло, за<br />

да освободят време и ресурс<br />

за същински важните<br />

неща, на стила и безпогрешно<br />

разпознаваемия<br />

дизайн, на неповторимото<br />

внимание към детайла, на<br />

екологичните решения.<br />

Осъзнатото разбиране<br />

на достойнствата на автомобила<br />

и използването на<br />

Infiniti в ежедневието превръща<br />

известните лица<br />

от сферата на изкуствата<br />

и спорта в посланици на<br />

марката.<br />

Ако съдим по ситуация-<br />

та към момента, Infiniti може<br />

да разчита и в бъдеще на<br />

ревностни поддръжници –<br />

независимо от тяхната възраст,<br />

занимание и интереси.<br />

Infiniti не само проектира<br />

автомобили, които са различни,<br />

високотехнологични<br />

и динамични, но и успява<br />

да ги превърне в модерни<br />

машини, които разгръщат<br />

човешкия потенциал.<br />

СПЕЦИАЛНО ИЗДАНИЕ 23


Естествена красота<br />

С<br />

тилистиката на Infiniti<br />

черпи своята сила от<br />

природата. Ключов<br />

извор на вдъхновение на<br />

дизайнерите е мисълта<br />

за океански прилив, изпълващ<br />

плавно и мощно<br />

спокойната водна повърхност.<br />

При движението<br />

на приливната вълна,<br />

изтъкана от мощ и тласкана<br />

дълбоко от морското<br />

дъно, се оформят зони<br />

на напрежение и спокойствие,<br />

които напомнят<br />

напрягането и отпускането<br />

на човешките мускули.<br />

Това е благодатна тема,<br />

която излъчва усещане<br />

за топлина и от момента<br />

на основаването на марката<br />

зарежда с творческа<br />

енергия екипа от дизайнери,<br />

създаващ уникалната,<br />

естествена красота<br />

на Infiniti.<br />

Силата да променяш<br />

възприятията<br />

Културната същност на<br />

Infiniti дава съществено<br />

предимство на марката<br />

в престижния сегмент от<br />

пазара благодарение на<br />

своята уникална комбинация<br />

от есенциите на<br />

японските и западните<br />

традиции, които променят<br />

възприятията на аудиторията<br />

с представянето<br />

на всеки нов модел.<br />

Когато на сцената излезе<br />

Q45, всички бяха изумени<br />

от забележително<br />

японското излъчване на<br />

модела, който в същото<br />

време демонстрираше<br />

провокативни размери<br />

и мощ. Но автомобилът,<br />

който се превърна в наистина<br />

знаков за Infiniti,<br />

беше неповторимият<br />

FX45. Неговите емблематични<br />

пропорции,<br />

съчетаващи удобните<br />

размери на лимузина<br />

с функционалността и<br />

стремителната елегантност<br />

на спортните купета,<br />

бяха толкова мощни<br />

и съдържателни сами<br />

по себе си, че допълнителните<br />

стилистични<br />

елементи бяха сведени<br />

до минимум. Този характерен<br />

дуализъм е ярка<br />

черта от същността на<br />

Infiniti – също толкова<br />

завладяваща сетивата,<br />

колкото звученето, линиите<br />

и пропорциите на<br />

всеки модел на марката.<br />

Сърповидният профил<br />

на задните странични<br />

колони в силуета,<br />

симетричните дъги на<br />

предната решетка, концентрираният<br />

поглед на<br />

светлините в дизайна на<br />

Концептуалните разработки на Infiniti<br />

2009 г. – Infiniti Essence 2011 г. – Infiniti Etherea<br />

24 СПЕЦИАЛНО ИЗДАНИЕ


Дизайн<br />

предницата и поставената<br />

във фокуса на вниманието<br />

маркова емблема<br />

в задната част са мощни<br />

акценти, които предизвикват<br />

любопитство и<br />

карат хората да се обръщат<br />

с възхищение.<br />

Усещане<br />

за уникалност<br />

В света на престижните<br />

автомобили елегантността<br />

и високите динамични<br />

характеристики<br />

нямат стойност, ако<br />

просто повтарят нещо<br />

Infiniti<br />

разполага с<br />

дизайнерски<br />

центрове в<br />

Канагава,<br />

Япония,<br />

където са<br />

създадени<br />

Q60 Concept<br />

и Q70, в<br />

Лондон – Q80<br />

Inspiration и<br />

QX30 Concept,<br />

Пекин –<br />

Concept<br />

Vision GT, и<br />

Сан Диего в<br />

Калифорния.<br />

2013 г. - Infiniti QX30 Concept<br />

2014 г. - Infiniti Concept Vision Gran Turismo<br />

2012 г. – Infiniti LE Concept, Infiniti EMERG-e 2014 г. – Infiniti Q80 Inspiration<br />

СПЕЦИАЛНО ИЗДАНИЕ 25


същестуващо. Дизайнът<br />

на Infiniti е съсредоточен<br />

върху създаването на<br />

идентичност с уникален,<br />

хуманен почерк. Стилистичният<br />

език на Infiniti се<br />

изразява в хармонията<br />

на отделните елементи,<br />

вдъхновява се от естествения<br />

чар на природните<br />

стихии и следва човешкия<br />

ум и сърце. Всичко<br />

това придава на марката<br />

фино излъчване за уникалност.<br />

Осезаема индивидуалност,<br />

изразена<br />

в педантичния подбор и<br />

обработка на всякa материя<br />

и детайл във вътрешното<br />

пространство.<br />

Във всеки милиметър от<br />

автомобилите на Infiniti -<br />

от характерния силует до<br />

най-малката гънка и шев<br />

на кожените тапицерии в<br />

интериора, човек може да<br />

усети интелекта, уменията<br />

и майсторството на тези,<br />

които са ги създали. Tова<br />

неповторимо докосване,<br />

отпечатъкът на артистичната<br />

натура върху тъканта<br />

на пространството и<br />

времето, върху мислите и<br />

емоциите, е същинската<br />

есенция на марката.<br />

„Във<br />

всяка<br />

линия и<br />

детайл на<br />

нашите<br />

автомобили<br />

можете<br />

да<br />

усетите<br />

следа от<br />

ръката на<br />

артист.“<br />

Aлфонсо<br />

Албаиса,<br />

главен<br />

дизайнер<br />

на Infiniti<br />

Концептуалните разработки на Infiniti<br />

2014 г. - Infiniti Q50 Eau Rouge 2015 г. - Infiniti Q60 Concept<br />

26 СПЕЦИАЛНО ИЗДАНИЕ


Дизайн<br />

Безкрайно<br />

разнообразие<br />

Оставайки верен на основната<br />

стилистична философия<br />

на Infiniti, дизайнерският<br />

екип на марката e<br />

решен да даде нова дефиниция<br />

на автомобилното<br />

изживяване като израз на<br />

променящите се чувства<br />

и желания на клиентите<br />

в престижния сегмент от<br />

пазара. През следващите<br />

години Infiniti ще продължи<br />

да разширява своята гама<br />

от модели, включвайки желани<br />

предложения както<br />

за нови клиенти на марката<br />

и сегмента, така и за<br />

по-опитни и утвърдени потребители.<br />

Новите тонове<br />

и свежите, органични интерпретации<br />

на емблематичните<br />

за Infiniti черти ще<br />

продължат да вдъхновяват<br />

почитателите на марката,<br />

отразявайки техните растящи<br />

желания по отношение<br />

на пространството и<br />

размерите. Автомобилният<br />

дизайн е отражение на обществото,<br />

а живото любопитство<br />

и вдъхновението е<br />

жизненоважно за напредъка<br />

на Infiniti като марка.<br />

Aлфонсо Албаиса,<br />

главен дизайнер на Infiniti<br />

n Infiniti олицетворява творческия дух, мощта и<br />

елегантността. Тези три качества са прекрасната<br />

основа, върху която нанасяме първия щрих<br />

на всеки следващ наш проект. За нас е важно хората<br />

да се чувстват напълно свързани с атмосферата<br />

във всеки наш автомобил. Ние черпим<br />

вдъхновение от природата, а в природата винаги<br />

нещо предстои да се случи – има напрежение,<br />

има мускули, които са отпуснати и други, които<br />

започват да се напрягат преди следващия скок.<br />

Комбинацията от всичко това води до създаване<br />

на прекрасни движещи се скулптури с прецизни<br />

ръбове, дълбочина и чистота на повърхнините.<br />

Контрастът на тази острота и дълбочина създава<br />

усещането за плавни и грациозни форми<br />

с фантастично отражение на светлината. Към<br />

всичко това се добавят и цветовете, които допълнително<br />

подчертават невероятно пластичното<br />

внушение за жива сплав.<br />

2015 г. - Infiniti Q30 Concept 2016 г. - Infiniti QX Sport Inspiration<br />

СПЕЦИАЛНО ИЗДАНИЕ 27


Infiniti QX Sport Inspiration<br />

С<br />

тудията на Infiniti<br />

показва визията й<br />

за SUV модела от<br />

среден клас и притежава<br />

много ярък стилистичен<br />

почерк.<br />

С Q30 Concept, QX30<br />

Concept и Q60 Concept,<br />

които вече са реални<br />

серийни автомобили,<br />

японската компания<br />

Infiniti демонстрира желанието<br />

си да създава<br />

студийни модели, търсещи<br />

скорошна изява в<br />

реалния свят. Затова е<br />

почти сигурно, че същата<br />

съдба очаква и показаната<br />

на автосалона в<br />

Париж Infiniti QX Sport<br />

Inspiration, следващата<br />

Infiniti<br />

демонстрира<br />

желанието<br />

си да<br />

създава<br />

студийни<br />

модели,<br />

търсещи<br />

скорошна<br />

изява в<br />

реалния<br />

свят.<br />

еволюционна стъпка<br />

на студийния модел от<br />

автомобилното изложение<br />

в Пекин. Версията<br />

за Париж е в сив матов<br />

цвят, с големи 22-цолови<br />

алуминиеви колела и<br />

дизайнерски нископрофилни<br />

гуми. След като<br />

постави основите на<br />

кросоувър тенденциите<br />

със своя характерен<br />

FX45 през 2003 година,<br />

сега Infiniti, който стабилно<br />

утвърждава позициите<br />

си на Стария<br />

континент, демонстрира<br />

новата си визия за кросоувър<br />

модел със SUV<br />

гени от среден клас.<br />

Прагът между колелата<br />

на дългия 4,6 метра и<br />

широк 1,9 метра автомобил<br />

не само помага на<br />

пътниците да се качват<br />

и да слизат от модела<br />

с 230-милиметров просвет,<br />

но подчертава динамизма<br />

по специфичен<br />

начин. Този детайл се е<br />

превърнал в интересно<br />

стилистично решение<br />

и създава визуално<br />

триизмерно усещане в<br />

страничната линия в съчетанието<br />

си с нишата<br />

в предния калник. Според<br />

създателите си той<br />

„повдига визуалния център<br />

на автомобила, като<br />

създава по-ярко усещане<br />

за SUV“.<br />

28 СПЕЦИАЛНО ИЗДАНИЕ


Подиум<br />

Близък<br />

до реалността<br />

Характерните за марката<br />

предни светлини<br />

с LED графика са<br />

още по-ярко изразени<br />

като обемен ефект, от<br />

долната си страна са<br />

подчертани с триизмерни<br />

Г-образни контури,<br />

подвеждащи въздуха<br />

към спирачките, а горната<br />

им част прелива<br />

в страничен ръб, който<br />

става все по-релефен<br />

в хода си към задната<br />

част на автомобила.<br />

Страничната линия е<br />

висока, а линията на<br />

покрива ниска, с което<br />

още повече се подсилва<br />

динамизмът на формите.<br />

Всичко това се<br />

допълва от характерната<br />

за сегашния дизайнерски<br />

език на марката<br />

предна решетка, долни<br />

отвори със специфичен<br />

островръх контур под<br />

нея и задна част с изключително<br />

изчистена<br />

пластична повърхност<br />

и големи дифузори.<br />

Също в типичния стил<br />

на Infiniti задната колонка<br />

е очертана от<br />

динамична хромирана<br />

лента, която е продължение<br />

на цялостната<br />

„окантовка“ на линията<br />

на покрива, завършваща<br />

в предната част визуално<br />

със заменящите<br />

Студията<br />

в Париж е<br />

еволюция<br />

на тази<br />

от Пекин.<br />

страничните огледала<br />

камери.<br />

Също толкова уникален<br />

е и интериорът,<br />

различен от това, което<br />

можете да видите в<br />

гамата на Infiniti. Двуцветното<br />

изпълнение е<br />

само част от смелите<br />

решения на дизайнерите,<br />

използвали<br />

различни материали<br />

при проектирането му.<br />

„Плуващ“ цифров дисплей<br />

зад волана заменя<br />

конвенционалните<br />

решения с два кръгли<br />

дисплея. Едновременно<br />

с това вътрешното<br />

оформление не изпъква<br />

с гръмки дизайнерски<br />

фрази, което означава,<br />

че то в голяма<br />

степен ще остане непроменено<br />

в серийния<br />

модел. Ако се съди по<br />

споменатите по-горе<br />

концепции, които са<br />

много близки до серийните<br />

варианти, Infiniti<br />

QX Sport Inspiration<br />

също ще запази демонстрираните<br />

стилистични<br />

решения, когато<br />

достигне до серийната<br />

си версия.<br />

Infiniti вече разполага<br />

с четири дизайнерски<br />

центъра – в<br />

Япония, Обединеното<br />

кралство, Китай и САЩ,<br />

като всеки един от тях<br />

внася своя специфичен<br />

дух при създаването на<br />

стилистиката на моделите.<br />

СПЕЦИАЛНО ИЗДАНИЕ 29


Q30 и QX30: красотата е видима<br />

О<br />

пределението кросоувър<br />

със сигурност<br />

е много подходящо<br />

за тези два автомобила.<br />

Защото нито Q30,<br />

нито QX30 се вписват<br />

в стандартните рамки<br />

за възприятие. Нищо в<br />

тях не изглежда обикновено.<br />

Тези автомобили<br />

са от рядката порода,<br />

която те грабва от пръв<br />

поглед и единственият<br />

въпрос, който си задаваш,<br />

е „защо другите не<br />

правят това?“ Вярно е, че<br />

подобни форми изискват<br />

не само въображение и<br />

стилистични умения, но и<br />

по-сложни производствени<br />

процеси, защото такива<br />

извивки и изострени<br />

елементи се реализират<br />

по-трудно в заводите.<br />

Истинската<br />

красота<br />

на<br />

автомобила<br />

изисква<br />

изключително<br />

качество<br />

на<br />

сглобяване.<br />

Съвсем отделен е въпросът,<br />

че истинската<br />

красота изисква изключително<br />

високо качество<br />

на сглобяване в името на<br />

равните преходи между<br />

отделните елементи и<br />

малки фуги, за да се получи<br />

усещане за цялостност<br />

на формите.<br />

Infiniti, създаден като<br />

марка с идеята да бъде<br />

сред най-добрите в това<br />

отношение, неведнъж е<br />

получавал награди за изключителното<br />

качество<br />

и надеждност на своите<br />

продукти. Не правят изключение<br />

и компактните<br />

модели Q30 и QX30.<br />

Красотата е задължение,<br />

а хората от Infiniti, които<br />

се радват на нарастващи<br />

продажби, не смятат<br />

да изпускат набраната<br />

инерция. Автомобили за<br />

индивидуалисти, за хора,<br />

които ценят естетиката,<br />

свободата и радостта от<br />

живота – дори и в движението<br />

по градските улици.<br />

Навсякъде Infiniti прави<br />

всичко възможно, за да<br />

осигури наслада, спокойствие<br />

и забавление както<br />

със среда с висококачествени<br />

материали и естетична<br />

стилистика, така и<br />

с инфо-развлекателните<br />

системи. И разбира се –<br />

безопасността: освен на<br />

множество системи за<br />

подпомагане на водача и<br />

на активните системи за<br />

безопасност, пътниците<br />

могат да разчитат на изключително<br />

здрава каросерия<br />

с ефективни енерго-<br />

30 СПЕЦИАЛНО ИЗДАНИЕ


Представяме ви: Infiniti Q30 и QX30<br />

не само със сърцето<br />

абсорбиращи зони, ако,<br />

не дай си боже, се стигне<br />

до инцидент.<br />

Q30 и QX30 се произвеждат<br />

в завода в Съндърланд<br />

в Обединеното<br />

кралство. Специално за<br />

тях той e претърпял цялостно<br />

разширение на<br />

стойност 250 милиона<br />

Първокласен<br />

интериор в<br />

Q30 и QX30<br />

и изключително<br />

удобни<br />

седалки.<br />

евро, с програма за обучение<br />

и откриване на много<br />

нови работни места.<br />

Дизайн, който<br />

не се поддава на<br />

дефиниции и не<br />

влиза в категории<br />

За компанията Q30 е<br />

първи по рода си автомобил,<br />

с който Infiniti<br />

се осмелява да покаже<br />

дързост и амбиции –<br />

макар и класифициран<br />

като компактен, той<br />

се изплъзва от твърда<br />

категоризация с необичайните<br />

си форми<br />

и извисена осанка.<br />

СПЕЦИАЛНО ИЗДАНИЕ 31


Неговият експресивен<br />

дизайн е прицелен към<br />

премиум клиенти, търсещи<br />

градска индивидуалност.<br />

Q30 възприема чертите<br />

на дизайнерския<br />

почерк на Infiniti и ги разгръща<br />

в нови динамични<br />

форми. Радиаторната<br />

решетка с две арки и<br />

триизмерна мрежа например<br />

се е развила в<br />

сравнение с първообраза<br />

си в Q50 към по-плавно<br />

движение на линиите<br />

по посока на предните<br />

светлини. Драматичните<br />

извивки и вълнуващите<br />

линии обтичат характерния<br />

преден капак с<br />

две вълнообразни гънки,<br />

след това по калниците и<br />

по дължината на корпуса<br />

преминават в силните<br />

рамене на автомобила.<br />

Характерните извивки на<br />

задните колони напред с<br />

драматичната форма на<br />

полумесец подчертават<br />

движението дори когато<br />

автомобилът е в покой.<br />

Контрастът между издължената,<br />

спускаща се<br />

надолу линия на покрива,<br />

извикваща в представите<br />

образа на елегантен<br />

shooting brake, и<br />

високата каросерия допринася<br />

силно за визуалното<br />

въздействие.<br />

Наподобяващият купе<br />

дизайн на Q30 сякаш е<br />

опроверган от вътрешния<br />

простор и функционалността<br />

на автомобила.<br />

Пространството в кабината<br />

е съвсем прилично<br />

за класа си, например<br />

обемът на багажника от<br />

430 литра е един от найдобрите<br />

в компактния<br />

премиум сегмент.<br />

В Q30 ви<br />

очаква<br />

широка<br />

гама от<br />

предлагани<br />

двигатели,<br />

системи за<br />

асистенция<br />

и комфорт.<br />

Интериорните дизайнери<br />

на Infiniti са<br />

подбрали материали от<br />

най-високо качество, за<br />

да създадат една съвременно<br />

изглеждаща<br />

и луксозна пътническа<br />

кабина. Такъв е например<br />

свръхмекият, особено<br />

приятен на пипане<br />

материал, с който са облечени<br />

най-често докосваните<br />

области от интериора,<br />

като облицовките<br />

на вратите и централният<br />

подлакътник, докато<br />

Dinamica, нов италиански,<br />

наподобяващ велур<br />

материал, все по често<br />

използван в индустрията<br />

на висшата мода, е<br />

намерил приложение по<br />

тавана и колоните.<br />

Същият дизайнерски<br />

език е продължен и при<br />

версията QX30. Тя също<br />

се характеризира с драматични<br />

извивки и живи,<br />

скулптурирани характерни<br />

линии,които й придават<br />

силно емоционално<br />

излъчване. Увеличената<br />

височина над пътя извежда<br />

QX30 в позиция<br />

„отивам, където си искам“<br />

– готовност да се<br />

справи с всякакви пътни<br />

условия, без това да засяга<br />

високото качество<br />

на изработката, което<br />

купувачите очакват в<br />

елитния сегмент. QX30 е<br />

32 СПЕЦИАЛНО ИЗДАНИЕ


Представяме ви: Infiniti Q30 и QX30<br />

с 30 милиметра по-висок<br />

от Q30 Premium и с 45<br />

милиметра по-висок от<br />

Q30 Sport. Стандартно<br />

екипиран с релси на покрива<br />

с покритие от сатиниран<br />

хром, той създава<br />

още по-силно впечатление<br />

за многостранност<br />

и функционалност. Освен<br />

това облицовките по<br />

калниците на QX30 са с<br />

5 милиметра по-широки,<br />

отколкото при Q30.<br />

Интензивни<br />

тестове<br />

Както Q30, така и QX30<br />

осигурява динамично<br />

изживяване зад волана,<br />

уникално като усещане<br />

и типично за Infiniti. Разработването<br />

на модела<br />

започва в техническия<br />

център на компанията<br />

в Япония, преди да се<br />

пренесе в Европа за<br />

довършване и изпитания.<br />

Общо 750 инженери<br />

в Япония и Европа<br />

са били ангажирани с<br />

проекта. Приоритетът<br />

им е бил да се постигне<br />

Комфортът<br />

пък се<br />

съчетава с<br />

функционалност<br />

и<br />

удобства за<br />

шофирането.<br />

идеален баланс между<br />

поведение на пътя и<br />

комфорт. И двата модела<br />

се придържат устойчиво<br />

към желаната траектория<br />

благодарение<br />

на специално настроените<br />

амортисьори. Само<br />

за Q30 инженерите са<br />

тествали на прототипи<br />

над 50 варианта, докато<br />

поведението достигне<br />

желаните параметри.<br />

Така са създали окачване,<br />

достатъчно стегнато<br />

за динамично шофиране<br />

и достатъчно комфортно<br />

за приятно пътуване –<br />

отпред тип Макферсън,<br />

а отзад многозвенно.<br />

Кормилното управление<br />

осигурява стабилна обратна<br />

връзка и консистентност,<br />

а алгоритъмът<br />

на работата му се определя<br />

от скоростта на<br />

движение.<br />

Разнообразие от<br />

задвижващи агрегати<br />

Независимо от избрания<br />

двигател водачът може<br />

да разчита на приятна<br />

динамика и удоволствие<br />

от шофирането. Гамата<br />

от мотори включва пет<br />

четирицилиндрови агрегата.<br />

Базовият модел се<br />

задвижва от 1,6-литрова<br />

турбомашина със 120<br />

к.с., която в по-мощната<br />

си версия разполага със<br />

156 к.с. Двата дизелови<br />

мотора са с работен<br />

обем 1,5 и 2,2 литра<br />

и мощност съответно<br />

109 и 170 к.с. Гамата се<br />

увенчава от двулитров<br />

бензинов турбомотор с<br />

211 к.с. В Европа QX30<br />

ще се задвижва от големия<br />

дизелов агрегат със<br />

170 к.с.<br />

Трансмисия с два<br />

съединителя и двойно<br />

предаване<br />

Автоматичната 7-степенна<br />

предавателна кутия<br />

СПЕЦИАЛНО ИЗДАНИЕ 33


с два съединителя превключва<br />

предавките меко<br />

и плавно. Ако водачът<br />

поиска, може да използва<br />

лостчетата на волана<br />

и да сменя предавките<br />

ръчно. Добре подбраните<br />

предавателни числа<br />

осигуряват добро ускоряване,<br />

а на по-високите<br />

предавки – спокойна работа<br />

на двигателя при висока<br />

скорост и съответно<br />

нисък шум и разход на<br />

гориво. За част от моделите<br />

Q30 Infiniti предлага<br />

и шестстепенна механична<br />

трансмисия. При<br />

желание Q30 се оборудва<br />

със система за двойно<br />

предаване, а QX30<br />

се предлага стандартно<br />

с такава. Тя работи на<br />

базата на многодисков<br />

ламелен съеднител, а<br />

Множество<br />

системи<br />

имат<br />

грижата<br />

за<br />

безопасността<br />

на<br />

пътниците<br />

в<br />

автомобила.<br />

електронният контрол,<br />

получаващ информация<br />

от множество датчици,<br />

предава до 50 процента<br />

от въртящия момент към<br />

задния мост, осигурявайки<br />

не само проходимост<br />

в трудни условия, но и<br />

стабилност и безопасност<br />

на пътя.<br />

Safety Shield и<br />

Infiniti InTouch<br />

Първият „премиум<br />

компакт кросоувър“<br />

Infiniti Q30 и неговият<br />

събрат QX30 предлагат<br />

на пътниците си<br />

максималната защита<br />

от пет звезди според<br />

оценките от краштестовете.<br />

Автомобилите<br />

разполагат с гама от<br />

системи за асистенция<br />

на водача, обединени<br />

под названието Safety<br />

Shield. В нея се включват<br />

предупреждение за<br />

опасност от сблъсък,<br />

за непреднамерено<br />

напускане на пътната<br />

лента и много други.<br />

В технологичния пакет<br />

влизат четири камери,<br />

осигуряващи наблюдение<br />

на 360 градуса, и<br />

автоматичен асистент<br />

за паркиране. Комфортът<br />

се осигурява от<br />

инфо-развлекателни<br />

системи от най-високо<br />

ниво Infiniti InTouch,<br />

позволяващи функционално<br />

взаимодействие<br />

със смартфон, а върховата<br />

аудиосистема е на<br />

Bose и радва пътниците<br />

в салона с първокласен<br />

звук.<br />

34 СПЕЦИАЛНО ИЗДАНИЕ

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!