12.08.2017 Views

OPOLAGRA 2014

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

„Obecnie jesteśmy drugą największą wystawą w kraju organizowaną na terenie otwartym i największą<br />

na południu Polski. Naszym celem jest zachować tę pozycję oferując kompletny, bogaty program”.<br />

– mówi Ludwik Apolinarski, prezes DLG AgroFood Sp. z o.o., będącej organizatorem Opolagry (więcej s. 11)<br />

www.opolagra.pl<br />

Redaktor naczelny: Mariusz Ciołeszyński, tel. 696 007 321, e-mail: redakcja@fodo.pl<br />

Zapraszamy na nasze stoisko E-147<br />

www.rima-polska.pl


Str. 2<br />

Zapraszamy na nasze stoisko na wystawie <strong>OPOLAGRA</strong> <strong>2014</strong><br />

Stoisko A101<br />

FEERUM S.A. jest jednym<br />

z największych polskich producentów<br />

• suszarni do zbóż,<br />

• silosów płaskodennych, lejowych i paszowych,<br />

• podnośników kubełkowych,<br />

• przenośników łańcuchowych (redlerów)<br />

i taśmowych (taśmociągów).<br />

Nowość!<br />

W maju, firma FEERUM S.A., wprowadziła na rynek nowy,<br />

ulepszony technologicznie i konstrukcyjnie model suszarni<br />

o pracy porcjowej PGG6. Wśród licznych zalet nowej suszarni<br />

znajdziemy m.in.:<br />

• wysoką energooszczędność pracy przy jednoczesnym<br />

zachowaniu optymalnych parametrów czynnika suszącego<br />

dla poszczególnych suszonych materiałów,<br />

• lepszą jakość suszenia poprzez zastosowanie nowego palnika<br />

dającego maksymalne dostępne na rynku rozproszenie<br />

źródła ciepła i zmodernizowanej strefie suszenia,<br />

• dobrze skalkulowaną cenę.<br />

Oferujemy w pełni kompleksowe rozwiązania – od<br />

analizy potrzeb klienta, dopasowanie optymalnego<br />

rozwiązania, przez produkcję urządzeń, po oddanie<br />

obiektu do eksploatacji i serwis posprzedażowy.<br />

Zapewniamy profesjonalne rozwiązania dla<br />

rolnictwa w zakresie suszenia, transportu i magazynowania<br />

ziarna. Obiekty suszarniczo-magazynowe<br />

pozwalają na znaczne zmniejszenie kosztów<br />

produkcji w rolnictwie. Naszymi klientami<br />

są m.in. gospodarstwa rolne, zakłady tłuszczowe,<br />

młyny, producenci pasz czy biopaliw. Feerum S.A.<br />

jest spółką notowaną na Warszawskiej Giełdzie<br />

Papierów Wartościowych.<br />

59-225 Chojnów, ul. Okrzei 6<br />

tel./fax +48 76 81 96 738, +48 76 81 88 485<br />

feerum@feerum.pl<br />

www.feerum.pl<br />

Daleko posunięta optymalizacja wszystkich stref obróbki<br />

materiału suszonego daje możliwość uzyskania najlepszych<br />

możliwych parametrów biologicznych produktu<br />

i co za tym idzie uzyskanie możliwie najlepszego efektu<br />

ekonomicznego procesu.<br />

<strong>OPOLAGRA</strong> <strong>2014</strong>, Kamień Śląski, 13-15.06.<strong>2014</strong><br />

Zapraszamy na nasze stoisko nr 101 w sektorze A<br />

EuroTier <strong>2014</strong>, Hanower, Niemcy, 11-14.11.<strong>2014</strong><br />

Zapraszamy na nasze stoisko nr 23 w hali nr 05<br />

Gazeta TARGOWA


Zapraszamy na nasze stoisko na wystawie <strong>OPOLAGRA</strong> <strong>2014</strong><br />

Stoisko F080<br />

Str. 3<br />

Gazeta TARGOWA


Str. 4<br />

Zapraszamy na nasze stoisko na wystawie <strong>OPOLAGRA</strong> <strong>2014</strong><br />

Stoisko G101<br />

Firma Brochard Polska Sp z o.o. proponuje Państwu rozrzutniki<br />

i transbordery w jednym francuskiego producenta firmy Brochard.<br />

Nasza gama maszyn jest dopasowana i pod rolnika indywidualnego<br />

i pod duże gospodarstwa, pragnące usprawnić sobie swoją pracę.<br />

Gama rozrzutników jest podzielona na 4 grupy:<br />

• Dragon Junior o ładowności od 8 do 13 ton. Wąska skrzynia<br />

załadunkowa, dopasowana do mniejszych gospodarstw.<br />

• Dragon 2001 o ładowności od 9 do 15 ton. Wąska skrzynia<br />

załadunkowa i adapter o szerokości 2000 mm, daje możliwość<br />

zamontowania większych kół lub tandemu/ BOGGIE.<br />

• EV 2000 o ładowności od 10 do 32 ton. Szeroka skrzynia<br />

załadunkowa, adapter o szerokości 2000 mm, maszyna<br />

uniwersalna.<br />

• EV 2200 O ładowności od 10 do 32 ton. Skrzynia załadunkowa<br />

2200 mm, większa pojemność, maszyna uniwersalna,<br />

przeznaczona do dużych gospodarstw<br />

lub usług.<br />

Rozrzutniki posiadają bardzo wiele opcji rozbudowy m.in. Adapter<br />

poziomy, Adapter do wysypu ziarna z hydrauliczną rurą wysypową,<br />

hydrauliczna zastawa, nadstawki burt itp. co pozwala zmienić nawet<br />

małą maszynę w bardzo sprawne i wielofunkcyjne narzędzie do<br />

pracy. Producent zastosował Szwedzką stal Domex, która pozwoliła<br />

stworzyć bardzo solidną konstrukcję wytrzymującą maksymalne<br />

obciążenia.<br />

Dragon 2001<br />

Dragon Junior<br />

Agrowłóknina<br />

15,6 m x 25 m – do przykrycia 200 balotów<br />

15,6 m x 15,6 m – do przykrycia 160 balotów<br />

10,4 m x 25 m – do przykrycia 120 balotów<br />

10,4 m x 12,5 m – do przykrycia 60 balotów<br />

Wóz Przeładowaczy Transborder<br />

Dragon EV2200<br />

Maszyna do czyszczenia drenów.<br />

Umów się na pokaz w Twoim<br />

gospodarstwie.<br />

Sprzedaż: 607 303 266 • Części Zamienne: 661 700 651<br />

Brochard Polska Sp. z o.o., ul. bydgoska 83, 78-600 Wałcz, tel. 603 303 218, biuro@brochard.pl<br />

www.brochard.pl<br />

Gazeta TARGOWA


Str. 5<br />

Polski rolnik nie musi czekać 2-3 lata na komercjalizację przełomowego odkrycia naukowego.<br />

Już dzisiaj rolnicy<br />

mogą stosować mniej azotu<br />

Profesor Edward Cocking z Uniwersytetu<br />

w Nottingham niedawno<br />

odkrył, że wbrew dotychczasowym<br />

poglądom nie tylko rośliny motylkowate<br />

mogą pobierać azot z powietrza.<br />

Naukowiec twierdzi, że dzięki jego<br />

odkryciu zmniejszy się zużycie azotu<br />

mineralnego. Opracowana metoda<br />

będzie miała szerokie zastosowanie<br />

wśród większości ważniejszych gatunków<br />

roślin uprawnych. Wystarczy<br />

pokryć materiał siewny specjalnym<br />

szczepem bakterii zdolnych do asymilacji<br />

azotu. Osiedlą się one w komórkach<br />

rozwijającej się rośliny i zaczną<br />

proces nitryfikacji azotu. Ta przełomowa<br />

metoda została przetestowana<br />

w warunkach laboratoryjnych, a komercjalizacja<br />

w Wielkiej Brytanii została<br />

zaplanowana najdalej za 2-3 lata,<br />

dopiero wtedy miałaby być dostępna<br />

dla rolników czytamy na stronie internetowej<br />

www.dlg-mitteilungen.de.<br />

(źródło: www.dlg-mitteilungen.de)<br />

Mamy dla polskich rolników ważną<br />

wiadomość, że nie musimy czekać ani<br />

dnia dłużej, ponieważ austriacka firma<br />

AKRA Karner Dungerproduktion<br />

już przygotowała produkt, który działa<br />

w opisany wyżej sposób. Środek ten<br />

jest dostępny u nas w kraju pod nawą<br />

AKRA AZOARCUS<br />

Zapraszamy na nasze stoisko na wystawie <strong>OPOLAGRA</strong> <strong>2014</strong><br />

Stoisko B098<br />

Co wiemy o produkcie<br />

AKRA AZOARCUS<br />

AKRA Azoarcus jest innowacyjnym<br />

produktem stosowanym w celu<br />

wzmocnienia aktywności mikrobiologicznej<br />

gleby oraz roślin. Azoarcus<br />

należy do symbiotycznych organizmów<br />

fiksujących azot i dlatego przy<br />

wiązaniu azotu jest zdany na współżycie<br />

z rośliną.<br />

Dzięki szczepom bakterii rośliny<br />

mogą pobierać azot i przemieniać go<br />

na składniki własnego organizmu.<br />

W tym celu materiał siewny zostaje<br />

pokryty bakteriami Azoarcus mających<br />

zdolność nitryfikowania azotu.<br />

Podczas wzrostu roślin bakterie te<br />

osiedlają się w komórkach roślinnych,<br />

dzięki czemu możliwe jest pobieranie<br />

azotu z powietrza. Ważne jest, ażeby<br />

wprowadzać do gleby materiał siewny<br />

z żyjącymi bakteriami Azoarcus, gdyż<br />

jedynie w takim przypadku możliwe<br />

jest szybkie i oczekiwane rozmnożenie<br />

bakterii w roślinie. Może to zredukować<br />

od 40% do 80% nakładów na<br />

nawożenie azotowe.<br />

Aktywność bakterii stymuluje procesy<br />

regeneracji i intensyfikuje wzrost<br />

roślin. Wydzieliny mikroorganizmów<br />

zawierają duże ilości składników odżywczych,<br />

które bardzo korzystnie<br />

wpływają na zdrowotność roślin.<br />

Powietrze, którym oddychamy<br />

składa się w około 78% z azotu oraz<br />

w około 21% z tlenu. Jeden m 3 powietrza<br />

zawiera zatem około 780 g azotu.<br />

Przy głębokości w glebie 30 cm i zawartości<br />

powietrza w glebie na poziomie<br />

25% uzyskujemy 58 g azotu w formie<br />

N 2<br />

na m 2 . Ta forma azotu (N 2<br />

)<br />

wykorzystywana jest przez bakterie<br />

jako źródło tego pierwiastka.<br />

Stosowanie AKRA Azoarcus wpływa<br />

znacząco na rozwój systemu<br />

korzeniowego roślin. Dzięki temu<br />

zwiększa się także ilość substancji organicznej<br />

w glebie.<br />

Zastosowanie dla nasion zbóż i kukurydzy:<br />

0,35 litra gotowego roztworu<br />

odżywczego rozprowadzić na 100 kg<br />

materiału siewnego. Możliwe formy<br />

zaprawiania to zaprawianie bębnowe,<br />

w mieszalnikach do zboża lub mieszalnikach<br />

ślimakowych. Nanoszenie bakterii<br />

na materiał siewny możliwe jest do<br />

40 dni przed wysiewem. WAŻNE: należy<br />

zadbać aby pożywka pokryła każde<br />

ziarno. Zastosowanie azotu ze środkami<br />

hamującymi nitryfikację znosi działanie<br />

bakterii Azoarcus. Mieszanie z innymi<br />

zaprawami jest dozwolone, o ile te są na<br />

bazie kwasowej. Dzięki AKRA Azoarcus<br />

występuje wzmocniony wzrost roślin. •<br />

Gazeta TARGOWA


Str. 6<br />

Zapraszamy na nasze stoisko na wystawie <strong>OPOLAGRA</strong> <strong>2014</strong><br />

Stoisko E147<br />

Dystrybucja części zamiennych do maszyn rolniczych:<br />

• kombajny • sieczkarnie • maszyny uprawowe<br />

SZYBKA REALIZACJA ZAMÓWIEŃ<br />

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY<br />

RIMA POLSKA:<br />

45-130 Opole, ul. Kępska 12<br />

tel. +48 77 402 82 25, fax +48 77 402 82 26<br />

e-mail: biuro@rima-polska.pl<br />

www.rima-polska.pl<br />

Gazeta TARGOWA


Zapraszamy na nasze stoisko na wystawie <strong>OPOLAGRA</strong> 2012<br />

Stoisko B001<br />

Str. 7<br />

Gazeta TARGOWA


Str. 8<br />

Zapraszamy na nasze stoisko na wystawie <strong>OPOLAGRA</strong> <strong>2014</strong><br />

Stoisko H031<br />

Zapraszamy na nasze stoisko na wystawie <strong>OPOLAGRA</strong> <strong>2014</strong><br />

Stoisko A076<br />

Gazeta TARGOWA


Zapraszamy na nasze stoisko na wystawie <strong>OPOLAGRA</strong> <strong>2014</strong><br />

Stoisko G070, H061<br />

Str. 9<br />

Gazeta TARGOWA


Str. 10<br />

dr Marek Sawicki<br />

Minister Rolnictwa i<br />

Rozwoju Wsi<br />

Szanowni Państwo.<br />

Serdecznie witam na XI<br />

Międzynarodowej Wystawie<br />

Rolniczej Opolagra<br />

<strong>2014</strong> oraz towarzyszącej<br />

jej po raz kolejny Śląskiej<br />

Wystawie Bydła Hodowlanego.<br />

To imponujące, że w ubiegłym roku odwiedziło to<br />

miejsce 44 000 gości z kraju i zagranicy. Z każdym rokiem<br />

przybywa również wystawców co wskazuje na skuteczne<br />

oddziaływanie tego wydarzenia na całą branżę rolniczą.<br />

Tegorocznym wystawcom i zwiedzającym życzę satysfakcji<br />

z pożytecznie spędzonego czasu w gościnnym Kamieniu<br />

Śląskim k. Opola.<br />

Carl- Albrecht<br />

Bartmer<br />

Prezydent DLG e.V.<br />

Drodzy Zwiedzający!<br />

Drodzy Wystawcy!<br />

W tym roku po raz jedenasty<br />

spotkają się na Opolagrze<br />

rolnicy- przedsiębiorcy<br />

oraz osoby zatrudnione<br />

w sektorze rolniczym.<br />

Opolagra z powierzchnią wystawienniczą wynoszącą<br />

38ha stała się wiodącą i największą wystawą rolniczą<br />

na otwartej przestrzeni w południowej Polsce i ważnym<br />

miejscem spotkań dla całej gospodarki rolnej, wykraczającym<br />

daleko poza region Opolszczyzny.<br />

W ubiegłym roku 44 000 Zwiedzających zapoznało się<br />

z ofertą ponad 395 wystawców.<br />

Również tegoroczna edycja Opolagry to szerokie spectrum<br />

informacji na temat najnowocześniejszej techniki rolniczej.<br />

Nieodłącznym elementem towarzyszącym już po raz<br />

kolejny Opolagrze jest Śląska Wystawa Bydła Hodowlanego<br />

połączona z aukcją.<br />

Szczególnym wydarzeniem towarzyszącym tegorocznej<br />

Opolagrze będzie parada gigantów i ładowarek teleskopowych.<br />

Bez względu na to, jaki sektor znajduje się w Państwa<br />

kręgu zainteresowań – tutaj będziecie mogli Państwo<br />

znaleźć pomysły/ rozwiązania na skuteczne wdrożenie<br />

nowych technologii w swoich gospodarstwach.<br />

Życzę Wam, drodzy Wystawcy i Zwiedzający, nawiązania<br />

wielu dobrych kontaktów handlowych, owocnych rozmów.<br />

Skorzystajcie Państwo z impulsów, jakie daje Opolagra<br />

do dalszego rozwoju swoich gospodarstw! •<br />

Andrzej Buła<br />

Marszałek<br />

Województwa<br />

Opolskiego<br />

Szanowni Państwo!<br />

Witam serdecznie na<br />

kolejnej edycji Wystawy<br />

Rolniczej <strong>OPOLAGRA</strong>,<br />

która jest jedną z najważniejszych<br />

i jednocześnie<br />

największych wystaw maszyn i urządzeń rolniczych<br />

w południowej Polsce, przyciągającą z roku na rok coraz<br />

większą liczbę wystawców i zwiedzających.<br />

<strong>OPOLAGRA</strong> to miejsce ważnych spotkań inwestorów<br />

z branży rolniczej oraz znakomita forma promocji i rozwoju<br />

sektora rolnego Opolszczyzny. Jak co roku, podczas<br />

wystawy swoją ofertę zaprezentuje wielu wystawców,<br />

w tym czołowi producenci maszyn i urządzeń rolniczych<br />

z kraju oraz zagranicy. Zwiedzający będą mieli możliwość<br />

zapoznania się z najnowszymi osiągnięciami techniki<br />

rolniczej, a także samodzielnego przetestowania najnowocześniejszych<br />

maszyn podczas pracy. Pokazy maszyn,<br />

które cieszą się bardzo dużą popularnością, z pewnością<br />

pomogą zainteresowanym w podjęciu właściwej decyzji<br />

o ewentualnym zakupie.<br />

Dodatkową atrakcją towarzyszącą temu wydarzeniu jest<br />

organizowana po raz kolejny Śląska Wystawa Bydła Hodowlanego,<br />

na której swój dorobek zaprezentują najlepsi<br />

hodowcy bydła mlecznego i mięsnego.<br />

Jestem przekonany, że wystawa będzie stanowić dla rolników<br />

doskonałą okazję do zapoznania się z najnowszymi<br />

rozwiązaniami technicznymi i technologicznymi w rolnictwie<br />

oraz przyczyni się do nawiązania wielu interesujących<br />

kontaktów.<br />

Życzę wszystkim wystawcom wielu udanych rozmów biznesowych<br />

oraz wzajemnej wymiany doświadczeń, a gościom<br />

i zwiedzającym satysfakcji z udziału w wystawie. •<br />

Gazeta TARGOWA<br />

Przed nami kolejna odsłona<br />

największej wystawy rolniczej<br />

w południowej Polsce. Wydarzenia<br />

składające się na nią zadowolą<br />

każdego, komu bliskie jest<br />

nowoczesne rolnictwo. Na wystawę<br />

zgłosiło się już ponad 400<br />

fi r m , spodziewanych jest ponad<br />

40 000 zwiedzających.<br />

Na Opolagrze każdy może nie<br />

tylko obejrzeć maszyny na stoiskach,<br />

ale również samodzielnie<br />

przetestować każdą z osobna na<br />

ponad 20 torach.<br />

Stałą atrakcją imprezy w Kamieniu<br />

Śląskim jest wystawa zwierząt,<br />

na której ringu prezentuje się 100<br />

sztuk bydła mlecznego i mięsnego.<br />

Najpiękniejsze sztuki można nabyć<br />

podczas aukcji.<br />

Podczas zeszłorocznej jubileuszowej<br />

Opolagry wielkim zainteresowaniem<br />

zwiedzających cieszyła<br />

się parada ciągników-gigantów.<br />

Stąd też pomysł, aby i w tym roku<br />

zaprezentować publiczności każdego<br />

dnia kilkanaście maszyn.<br />

<strong>OPOLAGRA</strong> <strong>2014</strong><br />

Serdecznie Państwa witamy<br />

Bardzo interesująco zapowiada<br />

się część naukowo-dydaktyczna tegorocznej<br />

wystawy. Organizatorzy<br />

wspólnie z wystawcami, organizacjami<br />

i mediami przygotowali trzy<br />

debaty: pierwsza dotycząca usług<br />

rolniczych („Komu to się opłaca?”),<br />

druga na temat PROWu na<br />

lata <strong>2014</strong>-20 i trzecia skierowana<br />

do hodowców bydła – „Co oznacza<br />

zniesienie kwot mlecznych?”. Ponadto<br />

odbędą się warsztaty, z praktycznymi<br />

pokazami na temat części<br />

zamiennych („Oryginał kontra<br />

zamiennik”) i ciągników o mocy<br />

Zapraszamy na nasze stoisko na wystawie <strong>OPOLAGRA</strong> <strong>2014</strong><br />

Agro-Silesia Grzegorz Wilczok<br />

to firma działająca w branży rolniczej, która zajmuje się sprzedażą<br />

i serwisem następujących marek:<br />

- Maszyn niemieckiej firmy Köckerling, (głównie do uprawy bezorkowej<br />

tj. grubery oraz agregaty uprawowo-siewne oraz maszyny do pielęgnacji<br />

i podsiewu traw),<br />

- Rozsiewaczy do nawozów i wapna duńskiej firmy Bredal,<br />

- Wozów przeładunkowych niemieckiej firmy Güstrower,<br />

- Przyczep i naczep na licencji niemieckiej Agroliner.<br />

80KM z silnikiem 3 i 4 cylindrowym,<br />

„Który z modeli wybrać?” Kolejnym<br />

tematem, niewątpliwie ważnym<br />

dla naszych hodowców, będzie:<br />

„Inbred w polskiej hodowli bydła,<br />

czy istotnie są powody do obaw?”.<br />

Na wystawie nie zabraknie również<br />

atrakcji dla młodych adeptów<br />

rolnictwa. Najsprawniejszego operatora<br />

ładowarki wybiorą Uniwersytet<br />

Przyrodniczy we Wrocławiu<br />

wraz z portalem rolniczym Agrofoto.pl.<br />

Portal gospodarz.pl przygotuje<br />

z kolei tor zbliżony do obowiązującego<br />

podczas egzaminu na prawo<br />

Dużym zainteresowaniem cieszy się<br />

aukcja bydła oraz wybór Superczempiona<br />

Opolagry. Mamy też trzy bardzo ciekawe<br />

debaty, na których rolnik może uzyskać<br />

podpowiedź czy w swoim gospodarstwie<br />

podąża właściwą drogą”<br />

– mówi Ludwik Apolinarski,<br />

prezes DLG AgroFood Sp. z o.o.,<br />

będącej organizatorem Opolagry.<br />

jazdy, który trzeba będzie pokonać<br />

bezbłędnie i w jak najkrótszym<br />

czasie. Przewidywane są atrakcyjne<br />

nagrody. Trofeum w tegorocznym<br />

konkursie Opolagry będzie pojazd<br />

użytkowy RTV marki Kubota.<br />

Również z myślą o najmłodszych<br />

uczestnikach Opolagry, Śląski<br />

Związek Hodowców Bydła wspólnie<br />

z firmą Cargill Polska oddział<br />

w Kiszkowie (LNB) przygotuje<br />

specjalne stoisko pod hasłem „Pomaluj<br />

Krowę”. Opolagra <strong>2014</strong> to<br />

wydarzenie, które będziecie Państwo<br />

miło wspominać.<br />

Agro-Silesia Grzegorz Wilczok<br />

ul. Żniwna 5, 41-103 Siemianowice Śląskie<br />

Tel. 32 220 40 65, fax 32 220 40 66<br />

Tel. Kom. +48 609 192 400,<br />

+48 693 206 520, +48 609 626 400<br />

www.agro-silesia.pl, e-mail: biuro@agro-silesia.pl<br />

Oferuje także:<br />

- Precyzyjne rolnictwo (rozsiewanie precyzyjne nawozów,<br />

skanowanie i pobieranie próbek gleby),<br />

- Nawozy francuskiej firmy PRP oraz innych środków<br />

do produkcji rolniczej,<br />

- Oleje i smary - Millers Oils,<br />

- Usługi agrotechniczne głównie siewu przy pomocy<br />

agregatów uprawowo-siewnych Ultima i uprawy<br />

gruberami firmy Köckerling,<br />

- Nawozy włoskiej firmy NaturalCrop<br />

Sukces firmy Agro-Silesia leży w praktycznych rozwiązaniach, stałym dialogu z rolnikami,<br />

organizacji szkoleń w tym na operatorów rolniczych maszyn samobieżnych, doradztwie oraz pokazach pracy maszyn.<br />

Stoisko E010


Str. 11<br />

Ludwik Apolinarski<br />

Organizator Wystawy.<br />

Zarząd DLG AgroFood<br />

Sp. z o.o.<br />

większaFot. DLG AgroFood Sp. z o.o.<br />

jest jeszcze<br />

w Kamieniu Śląskim<br />

PROGRAM FACHOWY<br />

Zapraszamy na nasze stoisko na wystawie <strong>OPOLAGRA</strong> <strong>2014</strong><br />

Obecnie jesteśmy drugą największą<br />

wystawą w kraju organizowaną na terenie<br />

otwartym i największą na południu Polski.<br />

Naszym celem jest zachować tę pozycję<br />

oferując kompletny, bogaty program”.<br />

– mówi Ludwik Apolinarski,<br />

prezes DLG AgroFood Sp. z o.o.,<br />

będącej organizatorem Opolagry<br />

Opolagra w liczbach<br />

Na pierwszej edycji, w 2004 roku Opolagrę odwiedziło<br />

12 tys. zwiedzających, w 2011 roku liczba ta<br />

wzrosła do 39 tys., w kolejnych latach 2012 i 2013<br />

targi zobaczyło 44 000 ludzi. W 2004 r, na targach<br />

prezentowało się 80 wystawców, 2011 roku liczba<br />

wzrosła do 328. W roku 2012 uczestniczyło 352,<br />

a 2013 r. 395 wystawców.<br />

Opolagra to przede wszystkim pokazy maszyn<br />

w ruchu. W testach opryskiwaczy na torze przeszkód<br />

w 2011 r. wzięło udział 8 maszyn, w 2012 r.<br />

– 9, a w 2013 r. – 11. Sumie w pokazach polowych<br />

w 2011 r. uczestniczyło 60 maszyn, w kolejnym<br />

2012 było ich 70, a w roku 2013 liczba ta wzrosła do<br />

90. W obecnej edycji przewidziana jest taka sama<br />

ilość maszyn, jak w roku ubiegłym. Do dyspozycji<br />

przeznaczonych jest 11 torów do testowania ciągników<br />

z ładowaczem czołowym i 8 do testowania<br />

ładowarek teleskopowych.<br />

Źródło: Wiadomosci Rolnicze Polska WRP 110<br />

Stoisko C101<br />

Szanowni Państwo, Zwiedzający i Wystawcy!<br />

Po raz piąty możemy Was gościć na terenie lotniska w Kamieniu<br />

Śląskim, gdzie odbędzie się jedenasta edycja Wystawy<br />

Opolagra.<br />

Opolagra kolejny raz umacnia swoją pozycję największej<br />

wystawy rolniczej w południowej Polsce i drugiej największej<br />

wystawy w kraju.<br />

W tym roku mija 10 lat akcesji Polski w Unii Europejskiej.<br />

Dynamiczny rozwój Opolagry jest najlepszym dowodem na<br />

korzyści, jakie dała i nadal daje Unia Europejska polskiemu<br />

rolnictwu. W ciągu tej dekady polscy rolnicy w doskonały<br />

sposób wykorzystali szansę na rozwój technologiczny swoich<br />

gospodarstw, co jest widoczne gołym okiem.<br />

W tym roku ponad 400 wystawców z kraju i z zagranicy<br />

na powierzchni ponad 40 ha zaprezentuje swoje produkty<br />

i usługi, a wśród nich wiele nowości. Jak co roku naszym celem<br />

(organizatora) DLG AgroFood jest uatrakcyjnienie i przybliżenie<br />

zwiedzającym najnowszych osiągnięć techniki rolniczej<br />

oraz postępu w hodowli bydła mlecznego i mięsnego.<br />

Bogata formuła pokazów maszyn rolniczych, to stały, cieszący<br />

się niesłabnącym zainteresowaniem element wystawy.<br />

Na 20 torach oraz 3 ringach rolnicy osobiście będą mogli<br />

przetestować 15 modeli ciągników z ładowaczami czołowymi<br />

różnych marek oraz 8 ładowarek teleskopowych. Dużą<br />

atrakcją dla profesjonalistów będą pokazy wozów paszowych,<br />

pokazy polowe ciągników o mocy 80KM z silnikami<br />

3 i 4 cylindrowymi. Z kolei na powierzchni 8 ha odbędą się<br />

pokazy maszyn do zbioru zielonek, a pole demonstracyjne<br />

będzie miejscem sprawdzenia możliwości agregatów uprawowych<br />

i pługów.<br />

Każdego dnia wystawy odbędą się parady: ładowaczy teleskopowych<br />

i gigantów - ciągników największej mocy połączone<br />

z ich prezentacją.<br />

Opolagra to jednak nie tylko maszyny, to również doskonała<br />

okazja do uzyskania informacji – tak cennych w dzisiejszym,<br />

dynamicznym świecie współczesnego rolnictwa. Bardzo<br />

interesująco zapowiada się część naukowo - dydaktyczna<br />

tegorocznej wystawy. W tym roku proponujemy trzy debaty<br />

traktujące o niezmiernie ważnych dla każdego rolnika kwestiach.<br />

Pierwsza na temat usług rolniczych, druga na temat<br />

PROW <strong>2014</strong>-2020, a trzeciego dnia hodowców bydła zapraszamy<br />

na dyskusję, której tematem będą zagrożenia wynikające<br />

z likwidacji kwot mlecznych. Udział we wszystkich<br />

debatach wezmą znani przedstawiciele przemysłu spożywczego,<br />

producenci maszyn i urządzeń rolniczych, dealerzy<br />

i rolnicy.<br />

Opolagra <strong>2014</strong> gwarantuje możliwość zapoznania się z najbardziej<br />

aktualną ofertą dla rolnictwa bowiem udział w niej<br />

biorą czołowi producenci, dealerzy i importerzy maszyn rolniczych<br />

i środków produkcji oraz hodowcy bydła mlecznego<br />

i mięsnego.<br />

Nieodłącznym elementem towarzyszącym już po raz kolejny<br />

Opolagrze jest Śląska Wystawa Bydła Hodowlanego połączona<br />

z aukcją. Oprócz uatrakcyjnienia imprezy daje jednocześnie<br />

możliwość zdobycia aktualnej wiedzy na temat<br />

najnowszych trendów w chowie i hodowli zwierząt.<br />

Życzę wszystkim wielu niezapomnianych wrażeń na tegorocznej<br />

Opolagrze <strong>2014</strong>. Wystawcom nawiązania wielu<br />

kontaktów handlowych i owocnej wymiany doświadczeń,<br />

a zwiedzającym – rolnikom, aby pobyt na wystawie owocnie<br />

wpłynął na rozwój ich gospodarstw. •<br />

Ważne informacje<br />

dla zwiedzających:<br />

Wstęp: wolny<br />

Miejsce: Kamień Śląski<br />

Termin: 13-15 czerwca <strong>2014</strong><br />

Godziny otwarcia: 9:00-18:00<br />

Gazeta TARGOWA


Str. 12<br />

Zapraszamy na nasze stoisko na wystawie <strong>OPOLAGRA</strong> <strong>2014</strong><br />

Stoisko F070<br />

Gazeta TARGOWA


Różne historie, wspólny cel:<br />

Str. 13<br />

Jakie były kroki milowe<br />

w rozwoju firmy?<br />

Zbigniew Bednarski (Agro-As):<br />

W pierwszej kolejności wymieniłbym<br />

podjęcie w 2009 roku współpracy<br />

z dużą i renomowaną firmą producencką<br />

maszyn rolniczych Claas - od<br />

tamtego momentu notujemy ciągły<br />

wzrost. Zresztą od lat jesteśmy związani<br />

z najlepszymi markami na rynku,<br />

oprócz Claasa są to chociażby Horsch,<br />

Kuhn, Maschio Gaspardo czy Strom<br />

(obecnie już Bednar) i to również buduje<br />

nasz wizerunek. Kolejna ważna<br />

rzecz to rozbudowa baz firmy, dzięki<br />

czemu mocno weszliśmy w rozwój sieci<br />

zakupu i sprzedaży płodów rolnych<br />

na terenie województwa opolskiego<br />

i dolnośląskiego. Siedziba firmy znajduje<br />

się w Grodkowie, a bazy powstały<br />

w Nowej Wsi Małej, Wójtowicach, Bąkowie,<br />

Błażejowicach, Radzikowicach,<br />

Korfantowie, Olszance, Pszennie koło<br />

Świdnicy i Strzegomiu. Ponadto nawiązaliśmy<br />

współpracę z grupami producenckimi<br />

w Zgorzelcu i Zawidowie.<br />

Grzegorz Świerkot (Świerkot):<br />

Na dynamiczny rozwój firmy Świerkot<br />

wpłynęły 3 główne czynniki.<br />

Pierwszym z nich była wyjątkowo<br />

sprzyjająca koniunktura w rolnictwie<br />

przedziału lat 2009-2012, napędzana<br />

korzystnymi subwencjami. W tamtym<br />

okresie praktycznie podwoiliśmy obroty.<br />

Druga rzecz to import kombajnów<br />

z zagranicy, między innymi ze Stanów<br />

Zjednoczonych, skąd ściągnęliśmy<br />

około 25 sztuk w dobrej cenie i mocno<br />

rozruszaliśmy nimi dział oferowanych<br />

przez nas usług. Jednak najważniejszy,<br />

milowy krok firma postawiła podczas<br />

Agritechiki 2009, wchodząc w sieć<br />

Claasa. Dzięki tak renomowanemu<br />

partnerowi biznesowemu nasza oferta<br />

stała się dużo szersza, a efekty etgo było<br />

widać od razu - w 2011 roku sprzedaliśmy<br />

40 traktorów, podczas gdy John<br />

Deere w całej Polsce 90.<br />

Krzysztof Ambroży (Ambroży):<br />

Gdy w Polsce zmienił się ustrój<br />

i w 1990 roku zostały uwolnione nowe<br />

warunki do prowadzenia działalności<br />

gospodarczej, wspólnie z małżonką<br />

postanowiliśmy założyć firmę i prowadzić<br />

ją w zakresie obsługi rolnictwa.<br />

Zaczęliśmy od handlu nawozami mineralnymi<br />

w niewielkiej skali działania<br />

w promieniu kilkunastu kilometrów.<br />

Wkrótce zajęliśmy się też sprzedażą<br />

środków ochrony roślin. Przez kolejne<br />

lata systematycznie poszerzaliśmy pole<br />

działania, stawialiśmy też pierwsze<br />

kroki w sprzedaży maszyn rolniczych.<br />

Przełomowe w historii firmy były<br />

dwie daty: rok 1996 i 2009. W 1996<br />

roku rozpoczęliśmy na większą skalę<br />

skup zbóż i rzepaku, co za tym idzie<br />

budowaliśmy bądź kupowaliśmy od<br />

gminnych spółdzielni nowe magazyny<br />

nawozowe i zbożowe, np. w Dziadowej<br />

Kłodzie i Sycowie. Druga z wymienionych<br />

przeze mnie ważnych dat to – podobnie<br />

jak w przypadku firm Agro-As<br />

i Świerkot – rozpoczęcie współpracy<br />

z Claasem, od tamtej pory znacznie<br />

zwiększyliśmy obroty w sprzedaży maszyn<br />

rolniczych.<br />

Jak wygląda struktura firmy?<br />

Zbigniew Bednarski (Agro-As):<br />

Firma ma dwóch właścicieli - są nimi<br />

Adam Sajdutka, Zbigniew Bednarski<br />

i działa na rynku od 1993 r. Obecnie<br />

zatrudnia blisko 180 pracowników obsługujących<br />

różne dziedziny. Wszystkie<br />

nasze bazy są bazami przeznaczonymi<br />

w pierwszej kolejności do skupu<br />

płodów rolnych, jednak każdą z nich<br />

BYĆ BLISKO ROLNIKA<br />

Zbigniew Bednarski<br />

staramy się podporządkować modelowi<br />

kompleksowej obsługi klienta.<br />

Agro-As to firma o zasięgu makroregionalnym.<br />

Nie obsługujemy terenu<br />

całej Polski, tylko koncentrujemy się<br />

głównie na dwóch województwach:<br />

opolskim, dolnośląskim i sąsiadującymi<br />

z nimi powiatach. Jesteśmy firmą<br />

dużą, patrząc na obroty, ale jeśli chodzi<br />

o strukturę, nie jesteśmy skostniałą<br />

korporacją. Najważniejsze są dla nas<br />

relacje z klientem, nie papier czy procedura.<br />

Grzegorz Świerkot (Świerkot):<br />

Świerkot to rodzina o bogatej tradycji<br />

rolniczej, którą wspólnie z bliskimi staramy<br />

się kontynuować. Obecnie w zarządzie<br />

spółki znajdują się trzy osoby<br />

- Prezes zarządu Grzegorz Świerkot<br />

oraz członkowie zarządu Ewa Świerkot<br />

i Paulina Świerkot, córka. Trzech<br />

synów również uczy się tej pracy i pokładam<br />

w nich spore nadzieje. Można<br />

więc powiedzieć, że jest to firma rodzinna.<br />

Łącznie wszystkich pracowników<br />

jest 50. Główna działalność firmy<br />

to handel maszynami rolniczymi,<br />

poza tym usługi - jakieś 30% naszych<br />

obrotów - i handel płodami rolnymi,<br />

którym na większą skalę zajmujemy się<br />

od 3 lat. Jeśli chodzi o usługi, obecnie<br />

obsługujemy 20 tys. ha, także za granicą<br />

- od 2007 roku i wstąpienia Rumunii<br />

i Bułgarii do UE aktywnie na tamtych<br />

terenach. W tym roku na południe<br />

Europy wysyłamy aż 32 kombajny. To<br />

pomysł zapożyczony z USA, optymalne<br />

wykorzystywanie różnic klimatycznych<br />

zgodnie z kalendarzem żniw. Pod<br />

tym względem jesteśmy pierwszym<br />

graczem w Europie. Jako diler maszyn<br />

rolniczych działamy na terenie całego<br />

województwa śląskiego, w powiecie<br />

oświęcimskim, kędzierzyńsko-kozielskim,<br />

głubczyckim i strzeleckim.<br />

Krzysztof Ambroży (Ambroży):<br />

Ambroży również jest działalnością<br />

rodzinną. Firmę założyliśmy wspólnie<br />

z małżonką, obecnie pracują z nami<br />

również dwie córki i synowa. Jestem<br />

dumny z tego, że nasze dzieci, które<br />

skończyły różne kierunki studiów,<br />

wróciły do macierzy i razem z nami<br />

pracują i współdecydują o rozwoju firmy<br />

Ambroży. Ich wykształcenie - ekonomiczne,<br />

rolnicze i prawnicze - wprowadziło<br />

do firmy świeży powiew, nowe<br />

spojrzenie na wiele spraw i ciekawe<br />

rozwiązania. Już po kilku latach współdziałania<br />

mam głębokie przekonanie,<br />

że będą godnie kultywować tradycję<br />

rodzinnej firmy. Jeśli chodzi o charakter<br />

działalności firmy, Ambroży Sp. z o.<br />

o. posiada pełen asortyment produktów<br />

firmy Claas: kombajny, ciągniki,<br />

maszyny zielonkowe, prasy, części zamienne<br />

oraz profesjonalny serwis. Firma<br />

prowadzi także sprzedaż nawozów,<br />

środków ochrony roślin, materiału<br />

siewnego i opału. Prowadzimy także<br />

skup i kontraktację zbóż i rzepaku. Nasza<br />

główna siedziba znajduje się w Bierutowie,<br />

województwo dolnośląskie.<br />

Krzysztof Ambroży<br />

Jakie podejmują Państwo<br />

starania celem jak najlepszej<br />

obsługi klienta?<br />

Zbigniew Bednarski (Agro-As):<br />

Chcemy być coraz bliżej klienta.<br />

Współczesny klient oczekuje partnera<br />

biznesowego, do którego nie będzie<br />

jeździł 150 km. Ideał bycia dilerem<br />

to rozmieszczenie punktów do 50 km<br />

od siebie. Gdy jesteśmy blisko klienta,<br />

czuje się on bezpiecznie. Bezpieczeństwo<br />

jest dzisiaj priorytetem. Bezpieczeństwo<br />

i czas. Dzięki szerokiemu<br />

wachlarzowi działalności naszej firmy<br />

rolnik może zyskać jedno i drugie.<br />

Mieć wszystko, czego potrzebuje, by<br />

prowadzić biznes. To właśnie rozumiemy<br />

przez sformułowanie kompleksowa<br />

obsługa klienta. Obsługujemy pełen<br />

proces, począwszy od przygotowania<br />

gleby, kupna ziarna do wysiania, poprzez<br />

nawożenie i ochronę tego ziarna,<br />

kupno maszyn i części, które pracują<br />

na polu, aż po skup płodów rolnych od<br />

rolników. Ci zaś, za pieniążki, które od<br />

nas otrzymują, znów mogą inwestować<br />

w odpowiedni sprzęt, paliwo i koło<br />

się zamyka. Staramy się też poznawać<br />

klientów i ich potrzeby rozmawiając<br />

z nimi, organizując spotkania, inwestując<br />

w pokazy polowe.<br />

Grzegorz Świerkot (Świerkot):<br />

Będąc rolnikiem-usługodawcą znam<br />

potrzeby rolnika. Wiem, co to znaczy<br />

oczekiwanie na serwis czy niedostępność<br />

części. Wiem też, jak komfortowo<br />

pracuje się dobrą, bezawaryjna maszyną.<br />

Potrafię spojrzeć na te tematy oczami<br />

rolnika. Dzisiaj rolnik ma produkować,<br />

a nie zajmować się naprawianiem<br />

maszyn, od obsługi jesteśmy my. Podkreślił<br />

to już mój przedmówca - odległość<br />

to koszty i czas. Współpracujący<br />

z nami rolnik może na pewno liczyć<br />

na odpowiednią szybkość działania -<br />

szybkość reakcji serwisowej i załatwiania<br />

części. W wymienionym wcześniej<br />

rejonie województwa śląskiego i kilku<br />

powiatów klienci już teraz mają maksymalnie<br />

50 km do naszych punktów<br />

obsługi. Każdą część, którą zamówimy<br />

do godziny 16, mamy na drugi dzień<br />

o 6 rano u siebie. Inspirowani strategią<br />

Claasa wprowadziliśmy też coś takiego<br />

jak akcja zimowa - już w okresie zimowym<br />

zachęcamy rolników, by zaczęli<br />

przygotowywać maszyny na sezon, proponujemy<br />

wtedy części dużo tańsze niż<br />

w lecie, poza tym jako serwisanci mamy<br />

też wtedy więcej czasu, który możemy<br />

poświęcić klientom. Natomiast jeśli coś<br />

się dzieje nie tak i zaistnieje błąd po<br />

stronie moich pracowników, zawsze jest<br />

to odpowiednio rekompensowane i błyskawicznie<br />

załatwiane.<br />

Krzysztof Ambroży (Ambroży):<br />

Oprócz działalności gospodarczej razem<br />

z małżonką prowadzimy gospodarstwo,<br />

córki zresztą też. Jesteśmy<br />

więc praktykami, co też bardzo pomaga<br />

w kontakcie z rolnikami. Znamy ich<br />

mentalność, problemy. W temacie obsługi<br />

klienta zdobyliśmy dużo nowego<br />

Grzegorz Świerkot<br />

doświadczenia współpracując z firmą<br />

Claas. Pomogło nam to sprostać oczekiwaniom<br />

klientów, działać sprawnie<br />

i szybko. Uporządkowaliśmy sprawę<br />

serwisu i części zamiennych. Właściciele<br />

firmy Ambroży, serwisanci, handlowcy<br />

- wszyscy przeszliśmy wieloetapowe,<br />

gruntowne szkolenia. Nasz<br />

personel, może profesjonalnie obsługiwać<br />

dział maszyn, w szczególności<br />

kombajny i ciągniki, które wymagają<br />

wyspecjalizowanego serwisu i szybkiego<br />

dostępu do części. Oferujemy zakup<br />

oryginalnych części zamiennych do<br />

maszyn firmy Claas prosto z magazynu<br />

producenta na atrakcyjnych warunkach<br />

cenowych. Zapewniamy również<br />

wsparcie techniczne w postaci pomocy<br />

przy znalezieniu właściwych części<br />

oraz możliwość zamówień przedsezonowych<br />

na specjalnych warunkach,<br />

które cieszą się coraz większą popularnością<br />

naszych klientów. Dzięki<br />

kompleksowej obsłudze rolnicy darzą<br />

nas zaufaniem i łatwo znajdują w nas<br />

atrakcyjnego partnera biznesowego.<br />

Co jest najważniejsze<br />

dla Państwa firmy?<br />

Zbigniew Bednarski (Agro-As):<br />

Kompleksowość, zaufanie i relacje to<br />

trzy kluczowe słowa dla ostatnich 5<br />

lat naszej działalności. Z jednej strony<br />

stawiamy cele biznesowe, z drugiej zadowolenie<br />

klienta, a między nimi musi<br />

być równowaga. Wzajemna uczciwość<br />

i rzetelność we współpracy to podstawa.<br />

Ludzie mają do nas zaufanie,<br />

wystarczy w tym miejscu przytoczyć<br />

liczbę 5000 aktywnych klientów firmy<br />

w ciągu minionych dwóch lat. My z kolei<br />

w zamian za ich zaufanie odwdzięczamy<br />

się kompleksową ofertą.<br />

Grzegorz Świerkot (Świerkot):<br />

Ludzie sukcesu gwarantują sukces.<br />

Zawsze powtarzam, że sukcesem firmy<br />

Świerkot jest zatrudnienie właściwych<br />

ludzi. Nie zdobylibyśmy zaufania<br />

klientów bez godnych zaufania,<br />

kompetentnych pracowników. Bardzo<br />

ważna jest dla mnie atmosfera, która<br />

panuje w firmie. Nie jest ona surowa<br />

jak w niemieckiej firmie, jest przyjemna,<br />

czemu też sprzyja fakt, że to interes<br />

rodzinny.<br />

Krzysztof Ambroży (Ambroży):<br />

Firma Ambroży to marka, z którą<br />

może się kojarzyć rzetelność w obsłudze<br />

klienta oraz wzajemne zaufanie.<br />

W ciągu minionych dwudziestu kilku<br />

lat swoim profesjonalizmem przekonaliśmy<br />

do siebie mnóstwo klientów.<br />

Budowanie zaufania jest dla nas rzeczą<br />

kluczową.<br />

Jakie ma Pan plany na<br />

przyszłość związane z firmą?<br />

Zbigniew Bednarski (Agro-As):<br />

Wybiegając w przyszłość o 5 lat, model<br />

najbardziej pożądany przez nas to mieć<br />

punkty odległe o 30-40 km od klienta,<br />

tak, by dojeżdżał do nas maksymalnie<br />

30 minut. Ten czas jest akceptowalny<br />

dla klienta, któremu nie będzie go<br />

szkoda, by przykładowo przyjechać do<br />

naszej bazy i pokazać wymontowaną<br />

uszkodzoną część maszyny albo chore<br />

źdźbło, następnie skorzystać z fachowego<br />

doradztwa i pomocy. W niektórych<br />

miejscach już to osiągnęliśmy,<br />

chcielibyśmy jednak dalej się pod tym<br />

względem rozwijać. Chcemy nie tylko<br />

sprzedawać produkt, ale i przekazywać<br />

wiedzę. Dalej być prężnie rozwijającą<br />

się nowoczesną i lojalną firmą.<br />

Grzegorz Świerkot (Świerkot):<br />

Wielkie zmiany już za nami, teraz naszym<br />

zadaniem jest jeszcze lepiej się<br />

zorganizować serwisowo, zaopatrzeniowo,<br />

dążyć do jeszcze sprawniejszej<br />

obsługi rolnictwa. W przypadku usług<br />

blokuje nas trochę logistyka, jakby nie<br />

patrzeć nie jest łatwo w ciągu 2 tygodni<br />

przerzucić parędziesiąt maszyn na<br />

zagraniczne czy odległe polskie tereny,<br />

wstrzeliwując się jeszcze przy tym<br />

w odpowiednią pogodę. Niemniej dalej<br />

chcemy szukać możliwości dalszego<br />

sukcesywnego rozwoju. Liczę przy tym<br />

na pomoc następnego pokolenia rodziny<br />

Świerkot.<br />

Krzysztof Ambroży (Ambroży):<br />

Chcemy się rozwijać i podejmować<br />

nowe wyzwania. Będziemy pracować<br />

nad tym, by firma Ambroży wciąż była<br />

postrzegana jako solidna marka na<br />

rynku rolniczym. Chcemy być przyjazną<br />

firmą, z którą klienci będą chcieli<br />

wiązać się na lata. Nasze hasło to "Naszą<br />

pasją jest rolnictwo" i ci klienci,<br />

którzy z nami współpracują, wiedzą, że<br />

nie jest to pusty slogan. Łączymy pracę<br />

z przyjemnością. Zapraszamy też do<br />

współpracy wszystkich, którzy podzielają<br />

naszą pasję.<br />

Firmy Agro-As, Świerkot<br />

i Ambroży wystawiają wspólne<br />

stoisko na Opolagrze. Jakie<br />

relacje panują pomiędzy tymi<br />

firmami?<br />

Zbigniew Bednarski (Agro-As):<br />

Zachowujemy ze sobą zdrowe relacje.<br />

Konkurencja to rzecz naturalna, zresztą<br />

sprzyja zachowaniu wysokiej jakości<br />

obsługi klienta i odpowiednich cen.<br />

Ważna jest odpowiednia współpraca<br />

i uczciwość wszystkich firm, które budują<br />

sieć sprzedaży takich marek jak<br />

Claas. Firmie Claas udało się utworzyć<br />

grupę firm, które rozumieją wzajemne<br />

relacje biznesowe i wspólnie tworzą<br />

dobry wizerunek niemieckiej marki.<br />

Sprzedajemy ten sam produkt, tylko<br />

każdy na swoim terenie. My ze swojej<br />

strony życzymy innym jak najlepiej.<br />

Grzegorz Świerkot (Świerkot):<br />

Świerkot, Agro-As i Ambroży mają<br />

wiele wspólnego. Wszystkie dołączyły<br />

do sieci dilerskiej Claasa na Agritechnice<br />

2009, łącznie z 9 innymi polskimi<br />

firmami. Stawiamy bardzo wyraźnie<br />

na współpracę z Claasem, stąd decyzja<br />

o połączeniu stoiska. Dzięki temu stoisko<br />

ma inny, większy wymiar, nam łatwiej<br />

jest zorganizować transport, a sam<br />

klient ma wszystko w jednym miejscu,<br />

nie zaś rozrzucone na 3 stoiska. Poza<br />

tym wszyscy mamy podobne korzenie<br />

i osobowości, dzięki czemu dobrze się<br />

między sobą porozumiewamy.<br />

Krzysztof Ambroży (Ambroży):<br />

Każdy z nas poprzez zapewnianie wysokiej<br />

jakości usług pragnie, by produkty<br />

Claas w jak największym stopniu<br />

spełniały oczekiwania wszystkich<br />

klientów oraz użytkowników maszyn<br />

firmy Claas. Nie tylko mamy wspólne<br />

cele biznesowe, jesteśmy też entuzjastami<br />

tego, czym się zajmujemy. Łączy<br />

nas zamiłowanie do rolnictwa.<br />

Rozmawiał Mariusz Ciołeszyński<br />

Gazeta TARGOWA


Str. 14<br />

Zapraszamy na nasze stoisko na wystawie <strong>OPOLAGRA</strong> <strong>2014</strong><br />

Stoisko F070<br />

Gazeta TARGOWA


Zapraszamy na nasze stoisko na wystawie <strong>OPOLAGRA</strong> <strong>2014</strong><br />

Stoisko F070<br />

Str. 15<br />

Gazeta TARGOWA


Str. 16<br />

TRACTORS EUROPE<br />

Gazeta TARGOWA


Str. 17<br />

Pracownicy Agro-As:<br />

To my jesteśmy dla Klienta,<br />

nie on dla nas<br />

Józef Szczypel<br />

– dyrektor operacyjny Centrum Technicznego<br />

Zaopatrzenia Rolnictwa<br />

rozmowie z nami prezes firmy<br />

W Agro-As Zbigniew Bednarski<br />

podkreślał znaczenie kapitału ludzkiego<br />

firmy i osobistego zaangażowania<br />

pracowników w kontakcie z klientem.<br />

O potrzebach klienta i współczesnych<br />

wyzwaniach rolnictwa rozmawialiśmy<br />

z trzema pracownikami firmy Agro-<br />

-As, Józefem Szczypelem – dyrektorem<br />

operacyjnym Centrum Technicznego<br />

Zaopatrzenia Rolnictwa,<br />

Adrianem Juzyszynem – dyrektorem<br />

handlowym działu maszyn, Wojciechem<br />

Błauciakiem – dyrektorem ds.<br />

marketingu.<br />

Jak wygląda przeciętne gospodarstwo<br />

rolne w województwach opolskim<br />

i dolnośląskim, czyli na terenie<br />

działalności firmy Agro-As?<br />

Adrian: W południowo-zachodniej<br />

części Polski nie ma takiego rozdrobnienia,<br />

jak w Polsce centralnej<br />

czy wschodniej, gdzie gospodarstwa<br />

liczą 4-10 ha. Tutaj najwięcej jest rolników<br />

i przedsiębiorców wielkoobszarowych,<br />

od 50 ha wzwyż. Średnia<br />

wielkość gospodarstwa w województwie<br />

opolskim i dolnośląskim to statystycznie<br />

od 16-18 ha, ale w rzeczywistości<br />

wielkość gospodarstw waha<br />

się między 30-150 ha.<br />

Józef: Co ciekawe, w województwach<br />

tych jest jedna z większych ilości<br />

spółdzielni rolniczych w całej Polsce.<br />

Dzięki odpowiednim staraniom potrafiły<br />

one odnaleźć się w nowej rzeczywistości.<br />

Na jakich rolnikach skupia się firma<br />

Agro-As?<br />

Wojciech: Niektórzy postrzegają nas<br />

jako dużą firmę dla dużych rolników,<br />

po 300 ha i więcej. Tymczasem proponujemy<br />

współpracę każdemu rolnikowi.<br />

Obsługujemy klientów indywidualnych,<br />

gospodarstwa małe do 50<br />

ha, większe, wielkoobszarowe, spółdzielnie<br />

rolnicze, dzierżawców. Chociaż<br />

najwięcej jest klientów wielkoobszarowych,<br />

nie mówimy „nie” tym<br />

mniejszym. Wielu takich rolników<br />

to doskonale nam znani nam klienci,<br />

którzy od lat z nami współpracują.<br />

Adrian Juzyszyn<br />

– dyrektor handlowy działu maszyn<br />

Wojciech Błauciak<br />

– dyrektor ds. marketingu<br />

Józef: I to są najlepsi dla firmy<br />

klienci, którzy płacą gotówką i zawsze<br />

wywiązują się z podpisywanych<br />

umów i kontraktów. Dlatego bardzo<br />

sobie ich cenimy, a już na pewno nie<br />

traktujemy gorzej czy mniej poważnie<br />

od tych dużych. Staramy się o nich<br />

odpowiednio zadbać.<br />

Jakie są potrzeby i oczekiwania<br />

współczesnego rolnika?<br />

Wojciech: Coraz częściej Rolnik nie<br />

szuka sprzedawcy, lecz partnera - kogoś,<br />

kogo może obdarzyć zaufaniem.<br />

Sztuką nie jest oszukanie klienta, lecz<br />

partnerstwo, budowanie wzajemnego<br />

zaufania. Klient oczekuje, by partner<br />

biznesowy był niedaleko. Stara się<br />

współpracować z partnerami, którzy<br />

mają bazy stosunkowo blisko, w odległości<br />

około 30-40 km. To model,<br />

do którego ciągle dążymy. Niektóre<br />

sprawy i problemy są bardziej złożone<br />

i wymagają kontaktu osobistego -<br />

telefoniczny czy mailowy często jest<br />

dla klienta niewystarczający. Rolnicy<br />

potrzebują wsparcia merytorycznego,<br />

rozmowy osobistej i staramy się do<br />

tych realiów dostosowywać. Cały czas<br />

szukamy nowych miejsc na punkty<br />

obsługi.<br />

Józef: Żniwa w Polsce na przestrzeni<br />

ostatnich 10 lat skróciły się z około<br />

siedmiu tygodni do czterech tygodni.<br />

Poza tym w rolnictwie wbrew pozorom<br />

brakuje ludzi do pracy i ci, którzy<br />

prowadza gospodarstwa tzw. rodzinne<br />

(2-3 osoby), nie mają czasu na jeżdżenie<br />

po towar. W obecnej sytuacji<br />

nie wystarczy mieć najlepszych znawców<br />

tematu na sklepie, najlepszą obsługę<br />

i najbogatsze zaopatrzenie, bo<br />

jeśli będziemy daleko od klienta, on<br />

i tak pójdzie do mniejszego, konkurencyjnego<br />

punktu, ale znajdującego<br />

się znacznie bliżej.<br />

Adrian: Jeśli chodzi o sprzedawane<br />

przez nas maszyny, rolnicy patrzą<br />

nie tylko na ich jakość i markę - decydującym<br />

czynnikiem jest także odległość<br />

do punktów serwisowych, co<br />

za tym idzie łatwa dostępność części<br />

zamiennych. Rolnicy nie lubią też<br />

tonąć w papierkowej robocie, cenią<br />

sobie gdy znajduje się ktoś, kto pomoże<br />

im w wypełnieniu formularza czy<br />

umowy.<br />

W jaki sposób firma Agro-As stara<br />

się zaspokajać potrzeby klientów?<br />

Wojciech: Dzięki nam rolnik czuje<br />

się bezpiecznie. Obsługujemy go bowiem<br />

na każdym etapie prowadzonej<br />

przez niego działalności - od doradztwa,<br />

poprzez sprzedaż nasion, nawozów,<br />

środków ochrony roślin, paliw<br />

i usług aż do zakupu wyprodukowanych<br />

przez niego płodów, za które<br />

może uzyskać u nas przyzwoitą cenę.<br />

Chociaż konkurencja jest duża, staramy<br />

się utrzymywać w czołówce firm,<br />

które płacą godziwie za płody rolne.<br />

Za otrzymane od nas pieniądze rolnik<br />

może nabyć u nas kolejne produkty<br />

- maszyny, części, skorzystać z usług<br />

serwisowych i koło się zamyka. To<br />

obieg zamknięty.<br />

Józef: Reprezentując takie renomowane<br />

marki jak Horsch czy Claas,<br />

skupiamy się nie tylko na sprzedaży,<br />

ale obsłudze posprzedażowej. Zapewniamy<br />

serwis, zaopatrzenie w odpowiednie<br />

części zamienne i przede<br />

wszystkim łatwość i szybkość dostępu<br />

do tych części. Jesteśmy bogato zaopatrzeni,<br />

a nawet jeśli nie mamy jakiejś<br />

cześci, składamy zamówienie i potrafimy<br />

ją ściągnąć do siebie w krócej niż<br />

24 godziny. To przekonuje klientów.<br />

Adrian: Gwarantem dla klienta nie<br />

jest firma Claas czy firma Bayer sprzedająca<br />

chemię, gwarantem dla klienta<br />

jesteśmy my. Zarząd naszej firmy nie<br />

znajduje się w odległej Hiszpanii czy<br />

Anglii, prezesi są na miejscu i są codziennie<br />

w firmie. Jeśli coś przy danej<br />

transakcji byłoby nie tak, klient zawsze<br />

ma możliwość kontaktu z najważniejszymi<br />

ludźmi w naszej firmie.<br />

Wszyscy są dostępni. To my jesteśmy<br />

dla klienta, nie on dla nas.<br />

Co szczególnie cenią sobie klienci<br />

w relacji z pracownikami firmy?<br />

Wojciech: To, że są to relacje partnerskie.<br />

Razem staramy się rozwiązywać<br />

wyłaniające się problemy, klient<br />

zauważa, że mamy na uwadze jego<br />

dobro. Pod tym względem jesteśmy<br />

bardzo elastyczni. Gros klientów ceni<br />

sobie, że przy zakupie maszyn część<br />

transakcji mogą zrealizować w barterze,<br />

pozostawiając w rozliczeniu<br />

towar – pszenicę czy rzepak. Klienci<br />

są zadowoleni, że nie muszą zwracać<br />

się o kredyt do banku, wypełniać papierków,<br />

u nas procedura jest uproszczona:<br />

taka osoba podpisuje umowę<br />

kontraktacyjną, którą zabezpiecza<br />

się zgodnie z propozycją i za akceptacją<br />

klienta. Klienci dostrzegają, że<br />

jesteśmy po to, by znaleźć najkorzystniejsze<br />

dla nich rozwiązanie danego<br />

problemu.<br />

Józef: Klienci często czują awersję<br />

do papierków, dlatego wypełniamy<br />

je za nich. W przypadku klientów,<br />

których dobrze znamy i stale z nimi<br />

współpracujemy, wystarczy krótka informacja<br />

– „przywieź mi 5 ton nawozu”<br />

– na telefon czy fax, bez zbędnych<br />

formalności. Tam, gdzie nie unikniemy<br />

wypełnienia kilku formularzy, np.<br />

przy sprzedaży maszyny rolniczej, na<br />

prośbę klienta wszystko wykonujemy<br />

za niego. W ten sposób klient oszczędza<br />

czas i nieraz nerwy, a sama procedura<br />

przebiega znacznie szybciej.<br />

W kilku zdaniach wprost do rolników:<br />

dlaczego warto współpracować<br />

z firmą Agro-As?<br />

Wojciech: Dlatego, że firma Agro-<br />

-As istnieje na rynku już 21 lat i nie bez<br />

powodu ma na nim ugruntowaną pozycję.<br />

Jesteśmy bogaci w wiedzę i doświadczenie.<br />

Gdybyśmy nie byli pewni<br />

jakości proponowanych przez nas maszyn,<br />

nie stałyby one na naszym placu<br />

i nie świadczyłyby u nas usług.<br />

Józef: Ponieważ każdy współpracujący<br />

z nami rolnik wie, że może optymalnie<br />

ułożyć sobie tydzień, dzień,<br />

a nawet poszczególne godziny pracy.<br />

Ma bowiem pewność, że zadbamy<br />

o wszystko, czego potrzebuje do jej<br />

wykonania.<br />

Adrian: Można jeszcze dodać, że<br />

gwarantem jakości naszych usług jest<br />

współpraca z uznanymi zagranicznymi<br />

markami producenckimi maszyn<br />

rolniczych, co wręcz zobowiązuje nas<br />

do utrzymywania wymaganych przez<br />

nie najwyższych standardów obsługi<br />

klienta.<br />

Rozmawiał Mariusz Ciołeszyński<br />

Gazeta TARGOWA


Str. 18<br />

Zapraszamy na nasze stoisko na wystawie <strong>OPOLAGRA</strong> <strong>2014</strong><br />

Stoisko B050<br />

Promocje<br />

www.sklep-galvet.pl<br />

www.surowce-galvet.pl<br />

Gazeta TARGOWA<br />

Galvet Sp. z o.o.<br />

Sowin 102, 48-316 Łambinowice<br />

Dział obsługi klienta tel./fax +48 77 4311747, +48 77 4343005 w godz. 7-15.30<br />

tel. kom.+48 502 023 236, 501461592, 512490068<br />

e-mail: handlowy@galvet.pl


Zapraszamy na nasze stoisko na wystawie <strong>OPOLAGRA</strong> <strong>2014</strong><br />

Stoisko C043<br />

Str. 19<br />

Gazeta TARGOWA


Str. 20<br />

Gazeta TARGOWA


Zapraszamy na nasze stoisko na wystawie <strong>OPOLAGRA</strong> <strong>2014</strong><br />

Stoisko B070<br />

Str. 21<br />

M-ROL Sp. z o.o. Sp. k.<br />

W ofercie:<br />

ul. Strzelecka 45B, 63-430 Odolanów<br />

tel. 62 733 15 76, fax 62 735 90 10<br />

e-mail: mrol@mrol.com.pl<br />

www.mrol.eu<br />

Wagi elektroniczne<br />

pod mieszalnik<br />

Mieszalniki pasz sypkich<br />

poj. 500 kg, 750 kg, 1000 kg,<br />

1200 kg, 1500 kg, 2000 kg<br />

Rozdrabniacze bijakowe ssąco-tłoczące:<br />

11, 15, 18,5, 22 kW<br />

Przenośniki ślimakowe<br />

z czerpnią<br />

Ø 110<br />

Ø 140<br />

Ø 150<br />

Przenośniki ślimakowe<br />

z koszem Przenośniki ślimakowe<br />

pionowe<br />

Przenośniki<br />

Pneumatyczne<br />

do ziarna<br />

Wycinak kiszonki<br />

Przewoźne suszarnie<br />

do zbóż<br />

Automatyczny rozdzielacz ssący<br />

do rozdrabniaczy bijakowych<br />

Gazeta TARGOWA


Str. 22<br />

Zapraszamy na nasze stoisko na wystawie <strong>OPOLAGRA</strong> <strong>2014</strong><br />

Stoisko A108<br />

Gazeta TARGOWA


Str. 23<br />

Wartość<br />

mierzona<br />

złotem<br />

NOWOŚĆ!<br />

Najnowszej generacji fungicyd do stosowania<br />

w rzepaku w okresie kwitnienia:<br />

• zapewnia zdrowy łan dzięki rewelacyjnej<br />

skuteczności przeciwko wszystkim chorobom<br />

okresu kwitnienia rzepaku,<br />

• ułatwia osiągnięcie optymalnej dojrzałości<br />

zbiorczej rzepaku,<br />

• zapewnia maksymalnie wysoki plon i zaolejenie.<br />

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem<br />

przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na<br />

zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zalecanych środków bezpieczeństwa.<br />

Bayer CropScience, Al. Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa, tel. 22 572 36 12, fax 22 572 36 03<br />

www.bayercropscience.pl<br />

Gazeta TARGOWA


Str. 24<br />

Zapraszamy na nasze stoisko na wystawie <strong>OPOLAGRA</strong> <strong>2014</strong> – stoisko G101<br />

Po pierwsze: SKUTECZNY KOLPORTAŻ<br />

Rozmowa z Kierownikiem sprzedaży i marketingu<br />

Panem Dariuszem Kamińskim<br />

Ważny efekt<br />

końcowy<br />

Jaki zasięg geograficzny macie obecnie?<br />

Na dzień dzisiejszy obsługujemy Klientów z województwa opolskiego<br />

i śląskiego. W naszym zasięgu jest też prawie połowa województwa<br />

dolnośląskiego i małopolskiego oraz krańce województw:<br />

wielkopolskiego i świętokrzyskiego. Jest to najbardziej optymalny<br />

zasięg pod kątem obsługi Klienta, szczególnie serwisowej. Szybka<br />

reakcja wiążąca się z dotarciem do Klienta jest dzisiaj w wielu przypadkach<br />

najważniejsza.<br />

Jak szybko realizujecie zamówienia rolnika i jak może się z wami<br />

kontaktować?<br />

Wszystko zależy od tego, czy zamówiona maszyna jest dostępna<br />

w jednym z naszych oddziałów, wówczas Klient otrzymuje ją od<br />

ręki. W przypadku maszyn, które dopiero wejdą w cykl produkcyjny,<br />

Klient otrzymuje ją w późniejszym terminie, ale jest o tym informowany<br />

przed podpisaniem umowy. Większość maszyn bardzo często<br />

jest sprowadzana na indywidualne zamówienie Klienta, dlatego też<br />

nie zamawia się na tzw. plac w określonej specyfikacji, gdyż byłoby<br />

to ryzykowne. Dziś jest bardzo bogaty asortyment, więc rolnik, który<br />

wybiera pług, ma szereg różnych opcji do wyboru, w zależności<br />

od posiadanego ciągnika jak i ukształtowania terenu i rodzaju ziem.<br />

Oprócz głównego oddziału i punktów filialnych, w których znajdują<br />

się pracownicy potrafiący obsłużyć nawet najbardziej wymagającego<br />

Klienta, można umówić się na spotkanie z naszymi przedstawicielami,<br />

nie wychodząc z domu. Działamy również bardzo aktywnie<br />

w Internecie. Klient może wypełnić na naszej stronie formularz kontaktowy<br />

albo bezpośrednio wysłać zapytanie na e-mail. Mam również<br />

fanpage na Facebook’u , na którym mamy rzeszę fanów, ale też<br />

wiele zapytań.<br />

Co pokażecie w tym roku na Opolagrze i jak duże stoisko przygotowujecie?<br />

Podczas tegorocznej edycji Opolagry mamy do pokazania blisko<br />

60 maszyn, a nasze stanowisko mieścić się będzie na przeszło 2000<br />

metrach. Do tego dochodzą również maszyny uczestniczące w pokazach<br />

polowych, paradzie ciągników i ładowarek teleskopowych.<br />

W ringu czeka, na chętnych wrażeń, ciągnik z ładowaczem czołowym,<br />

a także ładowarka. Obie maszyny wyposażone są w chwytak<br />

do balotów owiniętych folią. Wszystko oczywiście pod czujnym<br />

okiem operatora. Ponadto zapraszamy do udziału w konkursach. Jeden<br />

z nich będzie polegał na wrzuceniu piłki do kosza za pomocą…<br />

ładowarki przegubowej. Zachęcam również wszystkich do wzięcia<br />

udziału w konkursie, jaki będzie przeprowadzony z okazji jubileuszu<br />

15-lecia firmy.<br />

Ile czasu potrzeba na przygotowanie tak dużego stoiska?<br />

Przygotowania do wystawy zajmują 3 dni, trzeba ustawić maszyny<br />

oraz wszystkie elementy naszego stoiska. Owszem, zdarzają się<br />

sytuacje, jak rok temu, kiedy z powodu niesprzyjających warunków<br />

pogodowych musieliśmy wszystko zrobić w niespełna 2 dni. Jednak<br />

przed każdą tego typu imprezą trwają blisko miesięczne przygotowania,<br />

podczas których wszystko jest planowane w najdrobniejszych<br />

szczegółach, bo chcemy, aby nasi Klienci byli zadowoleni. Przygotowania<br />

zaczynają się od logistyki wyboru maszyn, ustalenia transportów,<br />

namiotu, dodatkowej obsługi), a kończąc na wszystkich<br />

materiałach reklamowych (katalogi, gadżety, konkursy itp.). Najważniejsze,<br />

aby końcowy efekt był satysfakcjonujący nie tyle Nas, ale<br />

przede wszystkim Klientów. Na każdej kolejnej edycji Opolagry staramy<br />

się wprowadzać coś nowego, ponieważ chcemy urozmaicić nasze<br />

stoisko i pozytywnie zaskoczyć stałych i potencjalnych Klientów.<br />

Kierownik sprzedaży i marketingu P. Dariusz Kamiński<br />

ze współwłaścicielem firmy P. Anną Pilch<br />

Gazeta TARGOWA<br />

Właściciel firmy P. Grzegorz Pilch zawsze blisko Klientów<br />

Rozmowa z właścicielem firmy AGRO-EKO Panem Grzegorzem Pilchem<br />

Drzwi AGRO-EKO<br />

są otwarte dla wszystkich<br />

Patrząc na historię firmy jakie wydarzenia<br />

miały duży wpływ na rozwój<br />

i zwiększenie obrotów ze sprzedaży,<br />

tzw. kroki milowe firmy ?<br />

W tym roku obchodzimy jubileusz<br />

15-lecia firmy. Patrząc z perspektywy<br />

czasu, był to wówczas bardzo dobry<br />

okres, aby rozpocząć tego typu działalność.<br />

Naszym priorytetem od samego<br />

początku była współpraca z wiodącymi<br />

markami, co było możliwe ze względu na<br />

brak istniejącej wtedy rejonizacji. Dziś,<br />

jak wiemy, większość kluczowych marek<br />

ma swoich przedstawicieli na terenie<br />

całej Polski. Bardzo ważnym etapem<br />

w rozwoju firmy było stworzenie działu<br />

handlowego, w skład którego wchodzą<br />

rzetelni i sumienni pracownicy, tworząc<br />

zgrany zespół. Dodatkowo musieliśmy<br />

stworzyć profesjonalny serwis składający<br />

się z wykwalifikowanych pracowników,<br />

aby mogli w pełni służyć pomocą wszystkim<br />

Klientom, którzy zgłaszali choćby<br />

najmniejszą usterkę. W tym celu zostały<br />

zakupione specjalistyczne samochody<br />

serwisowe. Przez lata działania naszej firmy<br />

stale zwiększał się asortyment części<br />

dostępnych na naszym magazynie, dzięki<br />

czemu właściciele maszyn nie musieli<br />

czekać na najbardziej popularne części.<br />

Ostatnim etapem, dzięki któremu firma<br />

się znacząco rozwinęła, było otwarcie<br />

nowych oddziałów, co stało się na wyraźne<br />

życzenia i oczekiwania naszych<br />

Klientów. Mniejsze odległości zapewniają<br />

Klientom łatwiejszy dostęp do serwisu<br />

i podstawowych części eksploatacyjnych,<br />

a co najważniejsze mogą zapoznać się<br />

z ofertą naszej firmy.<br />

W jakim kierunku obecnie zmierza<br />

firma patrząc 3 lata do przodu<br />

Jednym z ważniejszych czynników<br />

będzie z pewnością stabilizacja. Tylko<br />

bywa często, że może ona doprowadzić<br />

do stagnacji, a na to nie możemy i nie<br />

chcemy sobie pozwolić. Musimy iść cały<br />

czas z postępem czasu, a co ważne chcemy<br />

mieć na bieżąco orientację, w którym<br />

sektorze moglibyśmy powiększyć<br />

swoją ofertę o nowe produkty, aby sprostać<br />

oczekiwaniom i zapotrzebowaniom<br />

naszych Klientów. Jak wiemy, wszystkie<br />

maszyny są stale unowocześniane, a producenci<br />

prześcigają się w innowacjach.<br />

Należy jednak jeszcze pamiętać, że rolnictwo<br />

jest bardzo nieprzewidywalne, na<br />

co wpływa wiele czynników. Dlatego tak<br />

istotne jest trzymanie ręki na pulsie.<br />

Jakie przeszkody musieliście pokonać<br />

w ostatnim czasie biorąc pod uwagę<br />

sytuację w rolnictwie?<br />

Ostatnie miesiące na pewno nie są łatwe<br />

zarówno dla Nas, jak i samych rolników.<br />

Skoki cen zbóż i kończące się programy<br />

unijne pokazały, jak ciężki może to<br />

być okres dla wszystkich. Trzeba bardzo<br />

rozsądnie podejmować kluczowe decyzje.<br />

Można łatwo przeinwestować i w ten sposób<br />

można stracić dorobek życia. Dotyczy<br />

to firmy, ale też i samych rolników, jak widzimy,<br />

działa to w dwie strony. Pod koniec<br />

roku mają ruszyć nowe Programu Rozwoju<br />

Obszarów Wiejskich na lata <strong>2014</strong>-2020,<br />

co też pozwoli na dalszą modernizację gospodarstw<br />

rolnych i zapewni stabilizację.<br />

Jak kształtuje się struktura firmy<br />

z punktu widzenia rolnika? W czym<br />

możecie pomóc nowym Klientom?<br />

Klient może osobiście odwiedzić nasz<br />

główny oddział znajdujący się w Kietrzu,<br />

a także filię w Żerkowicach i Sierakowie.<br />

W każdym z tych oddziałów<br />

są odpowiednio przeszkoleni pracownicy,<br />

którzy służą profesjonalną radą<br />

i pomocą. Jak już wspominałem, dysponujemy<br />

dobrym zespołem przedstawicieli<br />

handlowych, którzy zawsze docierają<br />

do Klientów. Podobnie jest nie tylko<br />

w sprzedaży bezpośredniej, lecz również<br />

w dziale części i serwisu. W ostatnim<br />

czasie uruchomiliśmy on-line sklep części,<br />

gdzie dostępny jest nasz asortyment,<br />

który stale będzie się powiększał. Dzisiaj<br />

Klient może wszystko z nami załatwić,<br />

nie opuszczając swojego gospodarstwa.<br />

Dbamy o swoich stałych Klientów, ale<br />

też czekamy na nowych, którzy mogą<br />

zawsze liczyć na nasze rzetelne doradztwo.<br />

Nowi Klienci często trafiają do nas<br />

z tzw. polecenia od swoich znajomych ,<br />

co zapewne dowodzi, że jesteśmy dobrą<br />

firmą, której można zaufać.<br />

Słyszeliśmy, że ponoć osobiście dociera<br />

Pan również do Klientów. Czy może<br />

to Pan potwierdzić?<br />

Dla mnie prowadzenie firmy to nie<br />

tylko biznes, a przede wszystkim pasja.<br />

Owszem zdarza się, jak tylko czas mi<br />

pozwoli, że jadę wspólnie z handlowcem<br />

do Klienta, ponieważ podczas takich<br />

relacji mogę się osobiście przekonać,<br />

jakie są jego oczekiwania . To w dużym<br />

stopniu pomaga w rozwoju i prowadzeniu<br />

firmy. Od początku istnienia firmy<br />

staram się być dostępny i nie chciałbym<br />

tego zmieniać. Drzwi AGRO-EKO są<br />

otwarte dla wszystkich.


Str. 25<br />

STOISKO G101<br />

Gazeta TARGOWA


Str. 26<br />

Kredyt<br />

BEZPIECZNA GOTÓWKA<br />

9,50%<br />

• Okres kredytowania do 24 m-cy<br />

• Kwota kredytu od 1.000,- do 20.000,- zł<br />

• Minimum formalności<br />

• Do wyboru raty malejące lub annuitetowe<br />

• Szybka decyzja kredytowa<br />

• Prowizja od 2,5%*<br />

• Pakiet ubezpieczeń GRATIS!!!<br />

45-005 Opole<br />

ul. Książąt Opolskich 36A<br />

tel. 77 402 14 42<br />

Wnioski z debaty<br />

Symulacja spłaty kredytu<br />

w równych ratach kapitałowo-odsetkowych:<br />

Kwota kredytu<br />

Wysokość raty kredytu<br />

wraz z odsetkami<br />

Całkowity koszt kredytu<br />

5.000,00 zł 229,54 758,12<br />

Rata w wysokości 229,54 zł za 5.000,00 zł kredytu gotówkowego spłacanego w 24 równych ratach<br />

kapitałowo-odsetkowych z oprocentowaniem stałym i prowizją za jego udzielenie 5%. RRSO<br />

wynosi 15,72%. Na całkowity koszt kredytu w wysokości 758,12 zł składa się: prowizja za udzielenie<br />

pożyczki w wysokości 250,00 zł, suma odsetek za cały okres kredytowania w wysokości 508,12<br />

zł. Całkowita kwota kredytu wynosi 5..000,00 zł. Całkowita kwota do zapłaty przez kredytobiorcę<br />

wynosi 5.758,12 zł. Informacja wg stanu na 02.06.<strong>2014</strong> r.<br />

* Szczegóły oferty oraz taryfa opłat i prowizji dostępne są w siedzibie Banku.<br />

Dziękujemy<br />

za współpracę:<br />

Po pierwsze: SKUTECZNY KOLPORTAŻ<br />

Wydawca: Fodo Press<br />

Redaktor naczelny:<br />

Mariusz Ciołeszyński, tel. 696 007 321<br />

Zespół redakcyjny:<br />

Iwona Nowicka, Katarzyna Ciołeszyńska,<br />

Krzysztof Bulkiewicz, Zygmunt Pyszkowski,<br />

Symeon Sokołowski, Marcin Chłąd<br />

DTP: dywiz.pl<br />

1. Produkcja roślin białkowych ma korzystny<br />

wpływ na środowisko. Powinno się dążyć do<br />

zwiększenia areału roślin białkowych w celu<br />

zmniejszenia deficytu białka w UE.<br />

2. Produkcja biodiesla w Europie ma szczególne<br />

znaczenie dla rozwoju i zachowania opłacalności<br />

produkcji rzepaku, który w naszej szerokości<br />

geograficznej gwarantuje bioróżnorodność<br />

i prawidłowe zmianowanie.<br />

3. W sprawie kontynuacji obecnej polityki środowiskowej<br />

i energetycznej UE do 2030 roku<br />

w oparciu o wiążące cele (udział OZE, efektywność<br />

energetyczna) wymagane jest ustabilizowanie<br />

legislacji i kontynuowanie polityki<br />

stałego wsparcia biopaliw oraz zorientowania<br />

na sektor transportu.<br />

4. Obecna metodologia ILUC nie jest oparta na<br />

naukowym konsensusie i nie może być podstawą<br />

do legislacji.<br />

5. Koncepcja Integrowanej Ochrony Roślin powinna<br />

dawać możliwość dostosowania ochrony<br />

roślin do aktualnych warunków na polu.<br />

Zasady kontroli powinny jednoznacznie sprecyzowane.<br />

6. Niezbędna jest stabilizacja dochodowości<br />

produkcji .Zarządzanie ryzykiem cenowym<br />

powinno być realizowane poprzez narzędzia<br />

rynkowe, instrumenty ochronne i tworzenie<br />

stowarzyszeń producentów.<br />

7. Konieczna jest integracja rynkowa oraz płynny<br />

przepływ informacji. Należy usprawnić<br />

wymianę informacji pomiędzy producentami,<br />

grupami producenckimi i spółdzielniami zarówno<br />

lokalnie jak i między krajami UE.<br />

8. Uczestnicy konferencji nadal zwracają uwagę,<br />

aby utrzymać proporcję biopaliw w paliwach<br />

mając na uwadze kryzys rosyjsko – ukraiński<br />

w kontekście bezpieczeństwa energetycznego.<br />

9. Nadal jest potrzeba organizowania wspólnych<br />

spotkań tj. EURO – RAPS 2015, w celu wymiany<br />

poglądów i doświadczeń oraz wypracowania<br />

wspólnego stanowiska.<br />

Jednostka udojowa<br />

DeLaval DelPro MU480<br />

Jest to unikalne na rynku sprzętu udojowego<br />

rozwiązanie automatyki doju dla obór<br />

uwięziowych. Posiada dokładny, uznawany<br />

przez kontrolę użytkowości miernik z możliwością<br />

pobierania próbek mleka.<br />

Zawiera także zawór stabilizujący<br />

podciśnienie w aparacie udojowym, który<br />

w praktyce eliminuje wahania podciśnienia<br />

jakie występują w dojarkach górnoprzewodowych<br />

bez tego urządzenia.<br />

Wiedza o ilości udojonego mleka jest<br />

ważna dla właściwego żywienia i wczesnego<br />

rozpoznawania chorób.<br />

Dodatkowym argumentem przemawiającym<br />

na korzyść tego urządzenia jest fakt,<br />

że organizacja kontroli użytkowości stosuje<br />

ulgi wobec gospodarstw posiadających<br />

certyfikowane mierniki mleka.<br />

DeLaval DelPro MU480 może funkcjonować<br />

jako samodzielne stanowisko<br />

udojowe, lub też dzięki wbudowanemu<br />

Gazeta TARGOWA<br />

Unikalny sprzęt udojowy<br />

Złoty Medal<br />

MTTR Targów<br />

modułowi łączności bezprzewodowej<br />

może współpracować z systemem zarządzania<br />

stadem DelPro.<br />

Robot udojowy Delaval VMS<br />

Roboty udojowe Delaval już niemal<br />

od 3 lat pracują w Polsce, spełniając<br />

oczekiwania wymagających klientów.<br />

Roboty udojowe VMS były najbardziej<br />

wydajnymi automatami do doju krów<br />

w Polsce w roku 2010.<br />

Robot udojowy to nie tylko urządzenie<br />

do doju krów. Zastosowanie robota pozwala<br />

na dokładne monitorowanie stada,<br />

wczesne rozpoznawanie problemów zdrowotnych<br />

oraz dostosowanie żywienia do<br />

indywidualnych potrzeb. Właściwe zastosowanie<br />

robota DeLaval VMS poprawia<br />

wydajność i zdrowotność krów - może być<br />

opłacalne dla stad od ok. 50 krów dojnych.<br />

Wraz z robotem udojowym DeLaval<br />

oferuje pełną gamę urządzeń i wyposażenia<br />

obór dla gospodarstw produkujących<br />

mleko.<br />

Autoryzowany Dealer DeLaval Z.H.U. s.c.<br />

L. Tendaj, A. Walęciak, D. Tendaj<br />

Oferujemy:<br />

- dojarnie<br />

- hale udojowe<br />

Zapraszamy:<br />

sklep czynny<br />

od poniedziałku do piątku,<br />

od 7.30 do 15.30<br />

- zbiorniki chłodzące<br />

od 300 do 30000 l<br />

- środki do pielęgnacji wymion<br />

- części zamienna<br />

- środki higieny<br />

-zgarniacze obornika<br />

48-250 Głogówek, Mionów 60<br />

Autoryzowany Dealer DeLaval Z.H.U. s.c. L. Tendaj, A. Walęciak, D. Tendaj, 48-250 Głogówek, Mionów<br />

tel./fax<br />

60<br />

77 437 29 09<br />

tel. kom. 605 447 326, 601 084 024<br />

tel./fax 77 437 29 09, tel. kom. 605 447 326, 601 084 024, l.tendaj@op.pl, a.waleciak@op.pl.<br />

l.tendaj@op.pl, a.waleciak@op.pl<br />

DeLaval Autoryzowany Dealer Robert Karst<br />

42-600 Tarnowskie Góry, ul.Korczaka 23, tel. 32 768-31-61, kom. 605 447 280, e-mail: sklep@delaval.slask.pl


Str. 27<br />

Gazeta TARGOWA


Str. 28<br />

BIOLOGIZACJA ROLNICTWA – NATURALNE I NOWOCZESNE ROLNICTWO – STOISKO A096<br />

Przyjaciele pszczół<br />

Kiedy „gołym okiem”<br />

spoglądamy w przestrzeń<br />

ula, jesteśmy w stanie<br />

dostrzec tylko jedną<br />

grupę żyjących tam organizmów:<br />

pszczoły. Środowisko<br />

ula wydaje się<br />

być przestrzenią zupełnie<br />

zdominowaną przez<br />

gatunek Apis mellifera,<br />

ale gdy uzbroimy nasze<br />

oko choćby w szkiełko<br />

powiększające – ta nisza<br />

zaprezentuje nam nowe,<br />

mniej znane organizmy.<br />

Jeżeli za kryterium podziału tych organizmów<br />

przyjmiemy ich stosunek<br />

do gospodarza, to mogło by się wydawać,<br />

że w otoczeniu pszczół najliczniejszą<br />

grupę stanowią ich wrogowie<br />

- organizmy patogenne, pasożytujące<br />

oraz szkodniki produktów pszczelich.<br />

Nie ma zatem nic dziwnego w tym, że<br />

pszczoły tak wiele uwagi poświęcają<br />

utrzymywaniu czystości w ulu, usuwaniu<br />

chorych i martwych osobników<br />

oraz mechanicznemu oczyszczaniu<br />

powłok swojego ciała. Już sama<br />

natura wyposażyła pszczoły w niezwykle<br />

odporny „pancerzyk chitynowy”<br />

oraz chitynową wyściółkę jelita<br />

przedniego i tylnego. Dla dodatkowego<br />

bezpieczeństwa pszczoły gromadzą<br />

w ulu propolis, który dzięki swoim<br />

antybiotycznym właściwościom<br />

doskonale nadaje się do impregnacji<br />

ścian, zatykania szczelin i dezynfekcji<br />

komórek przed złożeniem jaj.<br />

Wśród organizmów zasiedlających<br />

tę specyficzną niszę ekologiczną, jaką<br />

bez wątpienia jest przestrzeń ula,<br />

obecne są również organizmy przyjazne<br />

dla pszczół (wrogowie wrogów<br />

pszczół), zasługujące na poświęcenie<br />

im większej uwagi, niż to miało miejsce<br />

dotychczas. Do organizmów tych<br />

zaliczyć możemy drapieżców i pasożytów<br />

roztoczy, owadów i innych<br />

szkodliwych stawonogów. Warto wymienić<br />

w tej grupie choćby sierposza<br />

rozkruszkowca, który ogranicza rozwój<br />

szkodliwych gatunków roztoczy.<br />

Na szczególną uwagę zasługują jednak<br />

organizmy, do których zobaczenia<br />

nie wystarczy nam już tylko lupka.<br />

Mikroorganizmy pożyteczne, bo<br />

o nich tu mowa, stanowią wyjątkowy<br />

element ekosystemu rodziny pszczelej,<br />

gdyż w dużej mierze warunkują<br />

jej prawidłowe funkcjonowanie i odporność<br />

na czynniki chorobotwórcze.<br />

Wzajemne relacje pomiędzy mikroflorą<br />

szkodliwą a pożyteczną w zasadniczy<br />

sposób wpływają na zdrowy<br />

rozwój rodziny pszczelej i decydują<br />

o jej sile.<br />

Gazeta TARGOWA<br />

Na skład ilościowy<br />

i jakościowy mikroflory<br />

rodziny pszczelej wpływa<br />

szereg czynników takich,<br />

jak: mikroflora poszczególnych<br />

osobników<br />

w rodzinie, mikroflora<br />

pożytków i wodopoju,<br />

mikroflora sąsiednich<br />

pasiek, mikroflora pasieczyska<br />

i pszczelarza,<br />

mikroflora produktów<br />

pszczelich oraz mikroflora<br />

przestrzeni ula.<br />

I tak na przykład mikroflora<br />

osobników w rodzinie będzie<br />

uzależniona od kasty pszczelej,<br />

stadium rozwoju i wieku pszczoły,<br />

gdyż inną mikroflorę będzie posiadała<br />

pszczoła robotnica a inną – matka,<br />

inną pszczoła, która dopiero wygryza<br />

się z komórki a inną ta, która przebywa<br />

w ulu kilka miesięcy zimowych.<br />

Współczesne „toksyczne” rolnictwo<br />

wpływa upośledzająco na mikroflorę<br />

pożytków i wodopojów. Okazuje<br />

się, że pszczoły odwiedzające pożytki<br />

naturalne, bogate w różnorodną roślinność<br />

i zwierzynę posiadają inną<br />

mikroflorę niż te, które korzystają<br />

głównie z monokulturowych upraw,<br />

do ochrony których stosuje się silne<br />

pestycydy. Rodziny stacjonujące na<br />

pasieczysku, na którym występowały<br />

wcześniej choroby zakaźne są również<br />

bardziej narażone na powtórną<br />

kontaminację (zakażenie). Gryzonie<br />

i inne zwierzęta stałocieplne oraz<br />

pszczelarz, również mogą wpływać na<br />

mikroflorę rodziny pszczelej. Mysz,<br />

która dostanie się do ula może zostać<br />

uśmiercona, ale nadal stanowi źródło<br />

zagrożenia bakteriami chorobotwórczymi,<br />

wobec tego pszczoły intuicyjnie<br />

balsamują jej zwłoki propolisem.<br />

W praktyce pszczelarz oraz zwierzęta<br />

stanowią niezbyt częste źródło<br />

zakażenia, niemniej jednak istnieje<br />

prawdopodobieństwo przeniesienia<br />

w obydwie strony takich chorób, jak:<br />

aspergiloza, salmonelloza czy kolibakterioza.<br />

Mikroflora rodziny pszczelej determinowana<br />

będzie w znacznym<br />

stopniu przez obecność wspomnianego<br />

już propolisu. Niemniej jednak<br />

mikroorganizmy pożyteczne zawsze<br />

znajdą dla siebie taką przestrzeń,<br />

w której będą miały możliwość swobodnego<br />

rozwoju. Taką właśnie oazę<br />

mikroorganizmy odnajdują w jelicie<br />

środkowym. I choć mogłoby się wydawać,<br />

że „wrogów” pszczół w ulu i jego<br />

pobliżu jest więcej niż „przyjaciół”, to<br />

w praktyce w zdrowej rodzinie zawsze<br />

zachodzi równowaga pomiędzy tymi<br />

dwiema grupami. Wiele<br />

drobnoustrojów chorobotwórczych<br />

wytwarza przetrwalniki,<br />

które w środowisku<br />

pasiecznym są<br />

w stanie przetrwać szereg<br />

lat (dla przykładu zarodniki<br />

grzybicy wapiennej są<br />

w stanie przetrwać 15 lat,<br />

a zgnilca amerykańskiego<br />

– nawet do 45 lat). Nie ma<br />

na dzień dzisiejszy tak dokładnej<br />

metody dezynfekcji,<br />

aby w stu procentach<br />

uwolnić pasieczysko i ule<br />

od form przetrwalnych<br />

patogenów. Standardowa<br />

dezynfekcja spycha tylko<br />

choroby do „podziemia”,<br />

gdzie w ukryciu czekają<br />

na dogodny moment, aby zaatakować.<br />

Kiedy tylko w rodzinach wystąpi<br />

spadek odporności a dodatkowo zabraknie<br />

przyjaznych, ochronnych mikroorganizmów<br />

– rodzina w szybkim<br />

tempie zostanie zaatakowana przez<br />

wroga. Inwazja najczęściej rozpoczyna<br />

się od rodzin słabych, gdzie wróg<br />

może szybko i bezkarnie pomnażać<br />

swoją ilość. Dopóki w rodzinach silniejszych<br />

występują ochronne mikroorganizmy<br />

w ilości wystarczającej<br />

do podjęcia walki, sytuacja może być<br />

opanowana i nierzadko zdarza się, że<br />

atak patogena jest odpierany. Jeżeli<br />

jednak patogen będzie na tyle silny<br />

i szybko zdobędzie liczebną przewagę<br />

nad mikroorganizmami ochronnymi<br />

– choroba rozprzestrzeni się na całą<br />

pasiekę i w szybkim tempie doprowadza<br />

do poważnego osłabienia rodzin<br />

lub nawet upadku pasieki.<br />

Najważniejszym polem bitwy w tej<br />

bezustannie trwającej, cichej wojnie<br />

mikrobiologicznej, jest bez wątpienia<br />

wspomniane już wcześniej jelito<br />

środkowe. Tylko w tym odcinku jelita<br />

zachodzą procesy trawienia i wchłaniania.<br />

Charakteryzuje się ono silnym<br />

pofałdowaniem i obecnością<br />

błony perytroficznej, która jest doskonałym<br />

siedliskiem dla mikroorganizmów<br />

pożytecznych. Niemniej<br />

jednak brak osłony z chityny powoduje,<br />

że to jelito jest jednocześnie<br />

miejscem najbardziej narażonym na<br />

atak patogena. Ponieważ grupą najliczniej<br />

zasiedlającą jelito środkowe<br />

są bakterie kwasu mlekowego, które<br />

korzystają z treści pokarmowej jelit<br />

i wytwarzają dzięki temu znaczne<br />

ilości kwasu mlekowego oraz innych<br />

kwasów organicznych. Dla wielu<br />

organizmów patogennych zakwaszone<br />

środowisko treści jelit powoduje<br />

brak możliwości rozwoju. Dodatkowo<br />

bakterie kwasu mlekowego<br />

w drodze konkurencji z patogenami<br />

o przestrzeń i o pokarm (kompetycja<br />

i antybioza bakteryjna), wydalają<br />

inne substancje hamujące rozwój<br />

przeciwnika: bakteriocyny, nadtlenek<br />

wodoru, czy choćby alkohol etylowy.<br />

Dwie ostatnie substancje, zwane potocznie<br />

wodą utlenioną i spirytusem,<br />

również przez człowieka wykorzystywane<br />

są do dezynfekcji, czyli najogólniej<br />

mówiąc: walki z zarazkami.<br />

Poza tym bakterie kwasu mlekowego<br />

pełnią wiele innych funkcji w jelicie.<br />

Produkują witaminy potrzebne dla<br />

pszczół (głównie z grupy B), produkują<br />

enzymy poprawiające strawność<br />

pokarmu, rozkładają niepożądane<br />

składniki pochodzenia roślinnego.<br />

Poza obszarem jelita bakterie kwasu<br />

mlekowego pełnią jeszcze jedną,<br />

bardzo istotną funkcję: zabezpieczają<br />

pyłek (białkowy pokarm pszczół) na<br />

okres zimowli. Pszczoły po przyniesieniu<br />

zebranego z kwiatów pyłku do ula,<br />

nawilżają go w pierwszej kolejności<br />

swoją śliną, następnie układają w komórkach,<br />

dociskają głową. Wypierają<br />

w ten sposób nadmiar powietrza,<br />

dzięki czemu stwarzają dogodne warunki<br />

dla rozwoju bakterii kwasu mlekowego.<br />

Na koniec pokrywają pyłek<br />

cieniutką warstwą miodu. Zachodzący<br />

w pyłku proces fermentacji mlekowej,<br />

zwany potocznie kiszeniem, zabezpiecza<br />

go na długie miesiące oraz<br />

poprawia strawność pierzgi (ukiszony<br />

pyłek). Dodatkowo kwas mlekowy poprawia<br />

walory smakowe tego pokarmu<br />

i wpływa korzystnie na tempo jego<br />

ApiBioFarma – wyrób na medal<br />

ApiBioFarma to w pełni naturalny mikrobiologiczny preparat dla pszczół ,<br />

wytworzony w naturalnym procesie fermentacji. Został przygotowany przez<br />

zespół autorski kierowany przez Wandę HUK i Łukasza Zielonego z Dolnośląskiego<br />

Centrum Mikroorganizmów.<br />

Zawiera specjalnie dobrane szczepy pożytecznych mikroorganizmów, ich<br />

metabolity, mikroelementy oraz wyciągi ziół na które składają się: bylica<br />

boże drzewko, mięta pieprzowa , orzech włoski, pokrzywa, szałwia, czarnuszka<br />

siewna, biedrzeniec anyż, rozmaryn i melisa .<br />

ApiBioFarma pozwala na stabilizację rozwoju rodzin osłabionych i może prowadzić<br />

do zahamowania rozwoju ubytku pszczoły lotnej. Dodatkowo wspiera<br />

żywotność pszczół robotnic i poprawia kondycję rodzin. Bardzo dobre<br />

efekty przynosi przy ochronie pszczół przed warrozą.<br />

To zaszczytne wyróżnienie potwierdza, że jakość wyrobów Probiotiscs Polska<br />

jest dostrzegana i doceniana przez fachowców.<br />

poboru. W ostatnim czasie w środowisku<br />

coraz dobitniej uwidacznia się<br />

brak równowagi pomiędzy szkodliwymi<br />

a przyjaznymi organizmami.<br />

Niestety coraz częstsze stosowanie<br />

w rolnictwie i przemyśle silnych<br />

środków chemicznych powoduje powstawanie<br />

nowych, bardziej odpornych<br />

form organizmów wrogich dla<br />

zwierząt, roślin i ludzi. Zbyt często<br />

w produkcji żywności, która ma być<br />

dla nas źródłem zdrowia, stosuje się<br />

preparaty z „trupią czaszką” i „czarnym<br />

krzyżem”, zbyt często zapominamy<br />

o tym, że podstawą rolnictwa jest<br />

natura a nie chemia. To wszystko powoduje,<br />

że choroby, z którymi do tej<br />

pory musimy się mierzyć są niczym<br />

w porównaniu z chorobami, z którymi<br />

przyjdzie nam się zmierzyć już<br />

niebawem.<br />

Wśród produktów probiotycznych,<br />

których zadaniem jest szeroko<br />

rozumiana „biologizacja” rolnictwa,<br />

odnajdziemy dwa przeznaczone specjalnie<br />

dla pszczół” ApiFarma i Api-<br />

BioFarma. Są to mieszanki paszowe<br />

uzupełniające, zawierające przyjazne<br />

i ochronne mikroorganizmy dla<br />

pszczół. Oprócz tego preparaty te<br />

zawierają zioła, których zadaniem<br />

jest poprawa procesów trawiennych<br />

i wspomaganie walki z organizmami<br />

chorobotwórczymi. Probiotyki wykorzystywane<br />

są jako dodatki do wody,<br />

syropów, inwertu i ciasta. Poza tym<br />

dużą popularnością wśród pszczelarzy<br />

cieszą się zabiegi bio-higienizacyjnych<br />

oprysków z zastosowaniem<br />

ApiFarma i ApiBioFarma. Takiej<br />

higienizacji poddaje się wnętrze ula,<br />

wraz z ramkami i pszczołami, zewnętrzne<br />

powierzchnie ula, szczególnie<br />

wylotki oraz całe pasieczysko.<br />

Zabiegi powtarza się kilka razy w sezonie,<br />

z tym, że dawki i częstotliwość<br />

należy dobierać indywidualnie, w zależności<br />

od potrzeb i sposobu gospodarowania<br />

pasieką. Ważną kwestią<br />

są zasady prawidłowego stosowania<br />

probiotyków, z którymi należy się zapoznać<br />

przed ich zastosowaniem.<br />

W imieniu własnym, jak i całej<br />

grupy sympatyków kręgu „Zdrowa<br />

Ziemia” pragnę złożyć serdeczne<br />

podziękowania pszczelarzom, którzy<br />

chętnie dzielą się z nami swoimi<br />

obserwacjami, opracowują własne<br />

metody wykorzystywania probiotyków<br />

w gospodarce pasiecznej oraz<br />

wspierają nas w naszych działaniach<br />

na rzecz popularyzacji mikroorganizmów<br />

przyjaznych dla środowiska.<br />

Z pszczelarskim pozdrowieniem,<br />

mgr inż. Wanda Huk<br />

Technolog Fermentacji i Mikrobiologii<br />

Żywności, Licencjonowany Doradca<br />

Probiotechnologii Polska


Str. 29<br />

Biologizacja rolnictwa – naturalne i nowoczesne rolnictwo – stoisko A096<br />

Jak poprawiłem żyzność gleby<br />

Marian Hadrian, Prezes Zarządu<br />

Gospodarstwo Rolne Awista-Pierwsza<br />

Sp. z o.o. Członek zarządu Związku<br />

Pracodawców i Producentów Rolnych<br />

Spółka Awista Pierwsza została założona<br />

w 1993 r. w październiku wygrała<br />

przetarg na dzierżawę gospodarstwa Kobierzycko<br />

o powierzchni ogólnej 498,43<br />

ha o wskaźniku bonitacji „1,01” Gospodarstwo<br />

położone jest w gminie Wróblew<br />

powiat Sieradz woj. Łódzkie. W obecnej<br />

chwili jest to spółka rodzinna, syn i synowa<br />

posiadają 50% udziałów ja również<br />

posiadam 50%. Część gospodarstwa jest<br />

wykupiona pozostała w dalszym ciągu<br />

jest dzierżawiona od ANR.<br />

Gospodarstwo znam od 1961r., a od<br />

1971 r. do dziś kieruje nim. W 1978 r.<br />

powstał WODR w Kościerzynie na bazie<br />

szkoły rolniczej i gospodarstw Kobierzycka<br />

i Inczewa. Pełniłem wówczas funkcję<br />

zastępcy dyrektora do spraw produkcji.<br />

Z probiotycznymi mikroorganizmami<br />

spotkałem się w 2006 roku. Otrzymałem<br />

1 litr aktywnych mikroorganizmów, który<br />

został zużyty w obrębie parku na różach,<br />

orzechach włoskich i kwiatach na rabatach<br />

i klombach.<br />

Zauważyłem, że to działa. Orzechy<br />

opryskałem w fazie zwartego kwiatostanu<br />

i bardzo się zdziwiłem, że zostały zapylone<br />

Str. 34 prawie wszystkie kwiaty a owoce<br />

wyglądały jak winogrona. Kwiaty na rabatach<br />

i klombie miały intensywny kolor,<br />

a na różach nie było mączniaka. Bardzo<br />

możliwe, że bym się tym nie interesował,<br />

ale na wiosnę 2007 roku bardzo zdrożały<br />

nawozy i środki ochrony roślin. Wiedziałem<br />

już wtedy, że można wprowadzić<br />

pewne ograniczenia w tym zakresie, stosując<br />

pożyteczne mikroorganizmy.<br />

Ponieważ w 2005 roku miałem zrobione<br />

analizy chemiczne na zasobność<br />

składników pokarmowych w glebie. Postanowiłem,<br />

że nie będę stosował nawozów<br />

fosforowo potasowych w ogóle, a nawożenie<br />

azotowe ograniczyłem. U nas nie<br />

ma produkcji zwierzęcej, nie mamy obornika,<br />

cała słoma oraz pozostałe resztki<br />

pożniwne są przyorywane. Korzystamy<br />

również z programu rolno – środowiskowego,<br />

siejemy dużo poplonów.<br />

Wszystkie zasiewy wiosenne są po poplonach<br />

ścierniskowych.<br />

Od wiosny 2007 r. zostały zastosowane<br />

pożyteczne mikroorganiz-<br />

-my pod wszystkie zasiewy wiosenne<br />

od 30 do 40 litrów na hektar. Na<br />

poplonie gorczycy pod ziemniaki<br />

użyto 40 litrów mikroorganizmów<br />

w 300 litrach wody niechlorowanej<br />

w dzień pochmurny. Bezpośrednio po<br />

oprysku została wykonana uprawka VI-<br />

BRO FLEX w celu dokładnego przykrycia<br />

drobnoustrojów. Następnie wykonano<br />

płytką orkę i sadzenie ziemniaków.<br />

Pozostałe zasiewy jak pszenica jara,<br />

rośliny strączkowe, facelia, gorczyca są<br />

wysiewane bez orki agregatem uprawowo<br />

siewnym po uprawce VIBRO FLEXEM.<br />

Agrotechnika rzepaku zaczyna się<br />

od uprawek pożniwnych. Przedplony<br />

to zboża ozime i jare oraz rośliny<br />

strączkowe wcześniej schodzące<br />

z pola.<br />

Na ściernisko wykonujemy oprysk 30 l<br />

probiotycznych mikroorganizmów i wykonujemy<br />

uprawkę pożniwną.<br />

Po skiełkowaniu chwastów i samosiewów<br />

zbóż wykonujemy płytką orkę<br />

15-18 cm. Zasiew rzepaku wykonujemy<br />

agregatem uprawowo siewnym<br />

w terminie 20-29 sierpień. Oprysk na chwasty<br />

wykonujemy od 4 do 7 dnia po siewie.<br />

Po wykształceniu rozety liściowej tj.<br />

w okresie od 10 do 15 pażdziernika stosujemy<br />

10 l mikroorganizmów nie stosując<br />

środków grzybobójczych i nawozów.<br />

Wiosną na zmarzniętą ziemię bez<br />

okrywy śnieżnej lub w momencie ruszenia<br />

wegetacji 50 kg N/ha w formie mikrofoski<br />

oraz 12 litrów aktywnych mikroorganizmów<br />

w 300 litrach wody. W trzeciej<br />

dekadzie kwietnia druga dawka azotu<br />

około 50kg/ha.<br />

Drugi oprysk wiosenny pożytecznymi<br />

mikroorganizmami na zielony zwarty<br />

pąk kwiatowy 10 l/ha w 300 l wody. Uzyskujemy<br />

bardzo obfite równe kwitnienie<br />

rzepaku. W momencie opadania pierwszych<br />

płatków wykonujemy oprysk fungicydami<br />

na choroby grzybowe i dodatkowo<br />

na szkodniki łuszczynowe.<br />

Po całkowitym przekwitnieniu kiedy<br />

nasiona zaczynają brązowieć następuje<br />

sklejenie łuszczyn. Nie stosujemy desykacji<br />

rzepaku czekamy do dojrzałości technologicznej.<br />

Omłot następuje po samoczynnym<br />

uschnięciu łuszczyn oraz łodyg<br />

do połowy wysokości.<br />

Zboża ozime siejemy po rzepaku lub<br />

roślin motylkowych póżniej schodzących<br />

z pola.<br />

Uprawki takie same lub podobne jak<br />

pod rzepak. Bez nawożenia fosforowo-<br />

-potasowego. Po żniwach 30 l/ha ProBio<br />

Emów w 300 litrach wody niechlorowanej.<br />

Zachowujemy agrotechniczne terminy<br />

siewu poszczególnych gatunków i odmian.<br />

Wysiew własnych nasion odbywa<br />

się po zaprawieniu probiotykami.<br />

Jeden oprysk jesienią na 5-6 liści<br />

i wiosną drugi po ruszeniu wegetacji.<br />

Trzeci w czasie krzewienia. W życie<br />

w czasie strzelania w żdzibło.<br />

Jeden oprysk fungicydami na początku<br />

kłoszenia jeżeli występuje duża presja<br />

związana z pogodą. Rośliny traktowane<br />

ProBiotykami są odporne na infekcję.<br />

Najważniejsze to uzdrowić ziemię,<br />

stosując po żniwach dawkę uderzeniową<br />

na ściernisko. Ziemia jest pulchna, strukturalna,<br />

chłonie wodę w czasie deszczu,<br />

a w czasie suszy związana woda w próchnicy<br />

utrzymuje wilgoć przez dłuższy czas.<br />

Drobnoustroje powodują tworzenie<br />

próchnicy, przyspieszają humifikację<br />

i mineralizację części organicznych gleby.<br />

Wzbogacają glebę we wszystkie makro<br />

i mikro elementy łatwo dostępne dla roślin.<br />

Porównując mapy analiz chemicznych<br />

z 2005 roku gdzie wyrażnie widać,<br />

że po trzech latach stosowania probiotyków<br />

glebowych nie ma pogorszenia zasobności<br />

w składniki pokarmowe gleby,<br />

po mimo ograniczonego nawożenia.<br />

Porównujemy zasobność magnezu,<br />

potasu, fosforu, wapna. Po raz pierwszy<br />

przebadano glebę na zawartość siarki<br />

i próchnicy. Dowiadujemy się, że brakuje<br />

siarki a próchnica jest zaledwie na średnim<br />

poziomie.<br />

ProBiotyki stosujemy w całym gospodarstwie<br />

w domu do mycia, prania i płukania,<br />

mycia naczyń, w łazience mydło,<br />

kanalizacja, do stawu w ogródku, koraliki<br />

do ciągników, do wodociągów do wody<br />

pitnej, do akwarium.<br />

Wnioski:<br />

1. Poprawia żyzność gleby i dostępność<br />

składników pokarmowych dla roślin<br />

2. Poprawia strukturę i pojemność wodnej<br />

gleby<br />

3. Łatwiejsza uprawa gleby – likwidacja<br />

podeszwy płużnej<br />

4. Zwiększenie efektów ekonomicznych<br />

po przez zmniejszenie ilości stosowanych<br />

nawozów, wapna i środków<br />

ochrony roślin.<br />

5. Zahamowanie degradacji i erozji gleb<br />

6. Ograniczenie zagrożeń dla zdrowia<br />

roślin, zwierząt szczególnie pszczół<br />

i ludzi.<br />

Marian Hadrian<br />

Licencjonowany Doradca<br />

Zabiegi agrotechniczne PRZED ProBiotechnologią Koszty zabiegu Zabiegi agrotechniczne PO ProBiotechnologii Koszty zabiegu<br />

Po orce zimowej nawożenie P 2<br />

0 5<br />

100 kg + K 2<br />

O 140 kg 1 093,95 zł Zaszczepienie gleby ProBio Emami 40 l na poplon 200,00 zł<br />

Uprawka kultywatorem Vibro Flex<br />

Sadzenie ziemniaków zaprawionych Prestige 358,50 zł Sadzenie ziemniaków, rozstawa 75 cm 80,00 zł<br />

Saletra amonowa 200 kg 270,00 zł SuperCan 200 kg 340,00 zł<br />

Obsypnik trapezowy aktywny<br />

Oprysk na chwasty<br />

Fungicyd przy wys. roślin 10 – 15 cm<br />

W czasie kwitnienia 200 kg saletry amonowej 270,00 zł Nawożenie dolistne EKO SOL + 10 l ProBio Emów 60,00 zł<br />

Początek kwitnienia Ditane 2l - 2 zabiegi 140,00 zł 2 x oprysk pogłówny 10 l ProBio Emów 120,00 zł<br />

Desykacja – Reglone 4 l + altima 0,3 l 87,00 zł Desykacja Reglone 4 l + 10 litrów ProBio Emów 60,00 zł<br />

Wykopki po 30 dniach<br />

BIOLOGIZACJA ROLNICTWA Suma 2 – 219,45 ZDROWE zł ROLNICTWO<br />

Suma 860,00 zł<br />

W zdrowej wodzie zdrowa ryba<br />

Nasze gospodarstwo oprócz typowej<br />

produkcji ryby handlowej<br />

nastawione jest przede wszystkim na<br />

produkcję materiału zarybieniowego,<br />

tj. wylęg, narybek i kroczek. Posiadamy<br />

własne stada tarłowe, z których<br />

w warunkach kontrolowanych pozyskujemy<br />

i podchowujemy materiał<br />

zarybieniowy wielu gatunków ryb.<br />

Posiadamy nowoczesną wylęgarnię,<br />

w której po raz pierwszy wprowadzona<br />

została probiotechnologia.<br />

Nasza wylęgarnia pracuje w obiegu<br />

zamkniętym i właśnie tam potrzebna<br />

jest nam bardzo dobra jakość wody,<br />

z czym na początku mieliśmy kłopoty.<br />

Zastosowanie probioceramiki na<br />

przepływach znacząco podniosło parametry<br />

wody, tj. pH oraz natlenienie.<br />

Woda stała się bardziej miękka, co<br />

sprawiło, że ikra w słojach Weisa nie<br />

skleja się.<br />

ProBio Emów używamy również<br />

do higienizacji tarlaków przywożonych<br />

z innych gospodarstw lub<br />

z otwartych zbiorników czy rzek.<br />

Tarlaki te niekiedy przyjeżdżają bardzo<br />

poobijane i pokaleczone. Kąpiel<br />

w ProBio Emach pozytywnie<br />

wpływa na gojenie się ran, ale przede<br />

wszystkim zapobiegamy przenoszeniu<br />

chorób z innych gospodarstw.<br />

Tarlaki te przechodzą ok. dwutygodniową<br />

kwarantannę w osobnych<br />

zbiornikach z ProBio Emami zanim<br />

trafią do wylęgarni. Do tego używamy<br />

Czysta woda jest siedliskiem zdrowej ryby<br />

ok. 3 litrów EmFarmy na 1000 litrów<br />

wody.<br />

W gospodarstwie naszym Pro-<br />

Bio Emy stosujemy głównie do zaprawiania<br />

ziarna, którym karmimy<br />

wszystkie pokolenia ryb. Młody narybek<br />

karmimy łupanym ziarnem,<br />

kroczek gniecionym, a handlówkę<br />

pełnym ziarnem. Do tego używamy<br />

Pro-Biotyk (em15) w dawce ok.1 l na<br />

100 kg ziarna, aplikując je za pomocą<br />

konewki w stężeniu 1:20. Robimy to<br />

bezpośrednio przed karmieniem na<br />

łódce. Po trzyletnich obserwacjach<br />

W 2009 miałem okazję zapoznać się z produktami firmy ProBiotics<br />

Polska, które bardzo mnie zaciekawiły. Na początku ProBio Emy stosowałem<br />

u siebie w gospodarstwie, ale z biegiem czasu, kiedy widziałem<br />

dużo pozytywnych efektów, wielu moich znajomych też zaczęło stosować<br />

i postanowiłem, że warto się tym zająć na poważnie.<br />

I tak w 2010 roku uruchomiliśmy Regionalne Centrum Mikroorganizmów<br />

w Białej Rawskiej. Jest to miejsce, gdzie możemy spokojnie porozmawiać<br />

na temat mikroorganizmów z każdym, kto ma pytania i wątpliwości,<br />

oraz zaopatrzyć się w całą gamę produktów do sadu, gleby, wody,<br />

zwierząt i dla człowieka.<br />

możemy stwierdzić, że przez zaszczepianie<br />

pokarmu osady denne, czyli<br />

odchody ryb, stały się znacznie lżejsze<br />

i mniej uciążliwe, szczególnie po<br />

jesiennych odłowach (brak odorów,<br />

bardziej zwięzłe dno). Oprócz tego<br />

zauważyliśmy równe przyrosty, brak<br />

chorób jelitowych, bezpieczniejsze<br />

dno stawu, gdzie ryba żeruje oraz lepsze<br />

trawienie, a co za tym idzie mniejsze<br />

zużycie ziarna przy takich samych<br />

przyrostach.<br />

Poza szczepieniem pokarmu, na<br />

mniejszych zbiornikach wodnych,<br />

gdzie podchowywany jest wiosenny<br />

wylęg, szczepione są również dna<br />

tych zbiorników po uprzednim rozłożeniu<br />

obornika. Do tego używamy<br />

EmFarmy w dawce 30 litrów na hektar.<br />

Powoduje to szybsze próchnienie<br />

obornika i lepszą zasobność w składniki<br />

odżywcze dla ryb, jak również<br />

hamuje procesy gnilne w oborniku.<br />

Nasz ośrodek jest również gospodarstwem<br />

agroturystycznym, gdzie<br />

w sezonie odwiedza nas wielu gości.<br />

Od kilku lat w sąsiedztwie 80 ha<br />

wody mogą spokojnie odpocząć, nie<br />

martwiąc się o komary. Nawet przy<br />

mokrym roku na lustrze wody przy<br />

brzegach ciężko zauważyć jaja i larwy<br />

komarów, gdzie w poprzednich latach<br />

była to prawdziwa plaga.<br />

Kończąc chcę nadmienić, iż po kilkuletnim<br />

stosowaniu ProBio Emów<br />

produkcja ryb oraz materiału zarybieniowego<br />

stała się łatwiejsza i przyjemniejsza,<br />

a jakość jeszcze lepsza, co<br />

potwierdzają nasi główni odbiorcy.<br />

Arkadiusz Kartus<br />

Licencjonowany Doradca<br />

Regionalne Centrum Mikroorganizmów<br />

w Białej Rawskiej<br />

Gazeta TARGOWA


Str. 30<br />

BIOLOGIZACJA ROLNICTWA – NATURALNE I NOWOCZESNE ROLNICTWO – STOISKO A096<br />

Probiotyki dla gołębi<br />

Firma Probiolife - Dolnośląskie<br />

Regionalne Centrum Mikroorganizmów<br />

(DRCM - Probiolife), współpracuje<br />

z Hodowcami gołębi od wielu<br />

lat a od 2 lat wspólnie testujemy nowe<br />

wyroby. Na początku bieżącego roku<br />

wyselekcjonowano 6 ziół, które będą<br />

wchodziły w skład probiotyku dla gołębi,<br />

ustalona została również technologia<br />

produkcji i dawkowanie ( 1-5 ml<br />

probiotyku dla gołębi na 1 L wody )<br />

Probiotyk oznacza dobre bakterie<br />

(najczęściej z rodziny Lactobacillus)<br />

produkujące kwas mlekowy, są one<br />

przeciwwagą dla szkodliwych bakterii<br />

zamieszkujących nasze organizmy,<br />

najwięcej probiotycznych bakterii<br />

znajduje się w przewodzie pokarmowym,<br />

Probiotyki zapewniają prawidłową<br />

florę bakteryjną w organizmie,<br />

ułatwiają procesy trawienne, chronią<br />

przed biegunkami, zaparciami oraz<br />

infekcjami grzybiczymi, wpływają na<br />

układ immunologiczny (zwiększając<br />

odporność organizmu na zakażenia),<br />

zwiększają wchłanianie witamin i minerałów.<br />

Zioła w probiotyku<br />

W naszym wyrobie przeznaczonym<br />

do pojenia i dodatku do karmy<br />

oraz kąpieli zawarte będą zioła , odgrywające<br />

istotną rolę przy regeneracji<br />

wątroby, wyciąg z ziół podnosi aktywność<br />

komórek wątroby co za tym<br />

idzie lepsze funkcjonowanie narządu.<br />

Stosowanie preparatów z dodatkiem<br />

ziół jest korzystne dla gołębi i hodowcy<br />

bo jest to najtańszy i najlepszy sposób<br />

utrzymania gołębia w celującej<br />

kondycji.<br />

Owoc jarzębiny: ma działanie moczopędne,<br />

przeciwzapalne, ściągające<br />

i przeciwmiażdżycowe. Dobroczynny<br />

wpływ na poprawę stanu w przypadku<br />

niewydolności nerek i kamicy<br />

nerkowej. Stosowany przy nieżytach<br />

jelit, przewlekłych biegunkach, różnych<br />

schorzeniach wątroby. Działa<br />

odtruwająco oraz pobudza przemianę<br />

materii.<br />

Ziele karczocha: działanie rozkurczowe,<br />

moczopędne, łagodnie przeczyszczające,<br />

odtruwające i regulujące<br />

przemianę materii. Stosowane przy<br />

niewydolności wątroby, kamicy nerkowej,<br />

niewydolności nerek. Zawarte<br />

w nim związki czynne pobudzają wytwarzanie<br />

żółci przez wątrobę.<br />

Liść pokrzywy : zmniejsza stany<br />

zapalne przewodu pokarmowego,<br />

działa przeciwbiegunkowo , stosowany<br />

w nieżytach żołądka i jelit.<br />

Kłącze perzu : działanie moczopędne,<br />

oczyszczające, przeciwbakteryjne,<br />

przeciwgorączkowe, żółciopędne.<br />

Używane po zatruciach jako<br />

środek usuwający trucizny z organizmu.<br />

Stosowany w leczeniu nieżytów<br />

górnych dróg oddechowych i przy<br />

obrzękach wątroby.<br />

Ziele jeżówki purpurowej: działanie<br />

wzmacniające, antybakteryjne,<br />

antywirusowe, szybko likwidujące<br />

przeziębienia. Pobudza układ<br />

immunologiczny przyspieszając<br />

leczenie. Stosowane w infekcjach<br />

grzybicznych, wolno gojących się<br />

ranach, infekcjach górnych dróg<br />

oddechowych.<br />

Ze wstępnej analizy wynika, iż<br />

probiotyk dla gołębi polepsza zdrowotność<br />

ptaków i powoduje wzrost<br />

kondycji, co łączy się z lepszymi wynikami<br />

sportowymi.<br />

Polepszenie zdrowotności stada<br />

dorosłych gołębi- dowodem jest<br />

lepsza jakość kało-moczu, który<br />

jest suchy, jasno-brązowy , kuleczki<br />

wielkości grochu a na wierzchu biały<br />

nalot moczu), zmniejszenie ilości biegunek-<br />

z ankiet wynika, że pojawiają<br />

się one sporadycznie u pojedynczych<br />

sztuk, często z przyklejonymi piórami<br />

puchowymi.<br />

Brak obcego, kwaśnego zapachu<br />

w gołębniku, wzrost kondycji zdrowych<br />

gołębi; dłużej latają, wykonują<br />

nagłe zwroty w powietrzu- świadczy<br />

to o ich lepszej kondycji, wzrost osiągnięć<br />

sportowych związane jest to<br />

z polepszeniem jakości mięśni,<br />

Odpowiednia jakość mięśni w formie<br />

lotowej, po zastosowaniu probiotyku<br />

dla gołębi.<br />

Wyraźne odciążenie układu pokarmowego<br />

gołębi przy stosowaniu<br />

innych medykamentów w dawkach<br />

o 50 % mniejszych od zalecanych<br />

– a przez to zmniejszenie kosztów<br />

prowadzenia hodowli, odbudowę<br />

układu pokarmowego po stosowaniu<br />

antybiotyków, u osobników starszych<br />

z niedoczynnością wątroby i efektami<br />

ubocznymi z tym związanymi tj.<br />

kulawizna i wychudnięcie wyraźnie<br />

poprawił się metabolizm układu<br />

pokarmowego a w efekcie gołębie te<br />

odzyskują odpowiednią jakość mięśni,<br />

kulawizna zmniejsza się a nawet<br />

całkowicie ustępuje, odzyskanie<br />

nieśności starszych samic po okresie<br />

bezpłodności, szybszy rozwój młodych<br />

osobników wzrost apetytu<br />

zdrowa wątroba = zdrowy gołąb<br />

Bardzo ważnym czynnikiem, który<br />

warunkuje dobrą kondycję zdrowotną<br />

u gołębi jest sprawne i efektywne<br />

funkcjonowanie wątroby. Narząd ten<br />

stanowi integralną część układu pokarmowego,<br />

odpowiada za prawidłową<br />

przemianę materii a więc sprawia,<br />

iż ptak jest. To właśnie od wątroby<br />

zależy czy organizm gołębia w prawidłowy<br />

sposób wchłonie i zmagazynuje<br />

zawarte w karmie składniki odżywcze<br />

( mikro- i makroelementy). Podanie<br />

probiotyku dla gołębi wraz z karmą<br />

i wodą sprawi, iż pokarm będzie<br />

prawidłowo trawiony i nie wystąpią<br />

zaburzenia przewodu pokarmowego,<br />

które prowadzą do biegunek.<br />

Probiotyki dla gołębi wspomagają<br />

kondycję i zapobiegają nawrotom infekcji<br />

spowodowanych patogennymi<br />

grzybami, bakteriami i drożdżakami,<br />

wspomagają mechanizmy obronne.<br />

Wyższa odporność na choroby po 6<br />

tygodniach stosowania probiotyku<br />

następuje poprawa jakości upierzenia<br />

( staje się bardziej jedwabiste) u gołębi<br />

, które zażywały kąpieli w wodzie<br />

z PROBIOTYKIEM po kilku kąpielach<br />

nie zaobserwowano pióro jadów<br />

likwidacja pasożytów skóry i piór<br />

podczas wyczynu- w czasie zawodów<br />

sportowych) gołąb spożywający<br />

większą ilość karmy z jednoczesnym<br />

zastosowaniem probiotyku do wody<br />

nie przybiera na wadze .<br />

Przy dawkowaniu różnych medykamentów<br />

dla gołębi sportowych,<br />

należy zwrócić uwagę na pobieranie<br />

w czasie upałów wody przez gołębia<br />

w ilości dwa razy większej niż normalnie,<br />

dlatego hodowca powinien<br />

zmniejszyć dawkowanie medykamentów<br />

o połowę ( w przeliczeniu na<br />

1 L wody) podawanie w tym czasie<br />

probiotyku dla gołębi zmniejsza ryzyko<br />

zatrucia ! A z kolei zwiększenie<br />

jego ilości w wodzie do picia powyżej<br />

dawki zalecanej nie spowoduje ryzyka<br />

przedawkowania.<br />

Gazeta TARGOWA


Biologizacja rolnictwa – naturalne i nowoczesne rolnictwo – stoisko A096<br />

Str. 31<br />

Wpływ ProBio Emów<br />

na wzrost i jakość warzyw<br />

Uprawa warzyw może być opłacalna.<br />

Ma na to wpływ wiele czynników,<br />

między innymi: wyso- kość<br />

otrzymanego plonu i jego jakość handlowa.<br />

Postanowiliśmy sprawdzić jak<br />

ProBio Emy oddziału- ją na te parametry.<br />

Doświadczenie przeprowadziliśmy<br />

w naszym<br />

Gospodarstwie Rolno-Ogrodniczym<br />

we wsi Wilczkowice Dolne<br />

w powiecie Łęczyckim, woj. łódzkie.<br />

Naszym celem było zbada- nie wpływu<br />

ProBio Emów na wzrost i gromadzenie suchej masy przez<br />

rośliny pora i selera.<br />

Ze względu na strukturę zasiewów do badania wybraliśmy gatunki<br />

pora (Sivilla) i selera (Monarch), które w stanowią około<br />

15% upraw w naszym gospodarstwie. Gatunki te są przeznaczo-<br />

ne głownie do sprzedaży na świeży rynek.<br />

Poletko na części testowej przed wysadzeniem roślin zo- stało<br />

zaszczepione ProBio Emami w ilości odpowiadającej daw- ce 40<br />

L/ha (preparat EM Farma Plus) następnie uprawiono glebę pod<br />

sadzenie przy użyciu agregatu uprawowego. Następnie ma- teriał<br />

nasadzeniowy podzielono na dwie równe części po 100 ro- ślin<br />

każdego gatunku. Sadzonki przeznaczone do próby kontrolnej<br />

wysadzono na części, na której nie były zaszczepione mikroorganizmy,<br />

zaś sadzonki przeznaczone do badania zamoczono w 10%<br />

roztworze ProBio Emów i wysadzono na zaszczepionej mikroorgani-<br />

zmami glebie. Nasadzenie wykonano 4 maja 2013r. Aby<br />

sprawdzić możliwie najdokładniej bezpośred- ni wpływ ProBio<br />

Emów uprawiane rośliny były całkowicie pozbawione nawadniania,<br />

ochrony przeciw patogenom oraz nawożenia. Pomiary były<br />

dokonywane:<br />

8 lipca – pomiar nr 1,<br />

15 lipca – pomiar nr 2,<br />

22 lipca – pomiar nr 3,<br />

29 lipca – pomiar nr 4,<br />

5 sierpnia – pomiar nr 5<br />

12 sierpnia – pomiar nr 6.<br />

Tabela 1<br />

Tabela 2<br />

Za każdym razem zbierano po 5 porów i selerów z próby kontrolnej<br />

i z doświadczenia następ- nie frakcjonowano je i dokładnie<br />

przeważano próbki. Czynność tę wykonano w 3 powtórzeniach<br />

dla zoptymalizowania wyników. Wyniki przedstawiono<br />

w tabelach 1, 2.<br />

Wyniki przedstawiono w gramach w przeliczeniu na 1 roślinę.<br />

Po każdym pobraniu próbek był wykonywany na badanej części<br />

oprysk kompozycjami pożytecznych mikroorganizmów o probiotycz-<br />

nym działaniu w dawce 20 L/ha (preparat EmFarma).<br />

Łączna ilość ProBio Emów jaka została wykorzystana to 140<br />

L/ha:<br />

40 L/ha przed sadzeniem<br />

5x 20 L/ha pogłównie<br />

Różnica w plonie na dzień 12 sierpnia: PORY 160tys szt./ha<br />

Pory w próbie kontrolnej: 83,5 tony z 1 ha<br />

Pory w doświadczeniu: 99,5 tony z 1 ha<br />

SELERY 60 tys szt./ ha<br />

Selery w próbie kontrolnej: 11,4 t z 1ha<br />

Selery w doświadczeniu: 20 t z 1 ha<br />

WARZYWO<br />

POR<br />

próba<br />

kontrolna<br />

POR<br />

z ProBio<br />

Emami<br />

SELER<br />

próba<br />

kontrolna<br />

SELER<br />

z ProBio<br />

Emami<br />

plon 83,52t 99,52 t 11,88t 20,46t<br />

dochód 25 056 zł 29 856zł 7 128 zł 12 276 zł<br />

wzrost<br />

dochodu<br />

koszt<br />

ProBio Emów<br />

+4 800 zł + 5 148 zł<br />

- 1070 zł - 1070 zł<br />

WZROST ZYSKU + 3 730 zł + 4 090 zł<br />

Seler jest dopiero w około 1/3 okresu wegetacji.<br />

Poza różnicami w masie zaobserwowano również o około 30%<br />

mniejsze porażenie patogenami u roślin, które poddawane były<br />

zabiegom z pożytecznymi mikroorganizmami.<br />

Inż. Piotr Krajewski<br />

Gazeta TARGOWA


Str. 32<br />

Gazeta TARGOWA


Str. 33<br />

Gazeta TARGOWA


Str. 34<br />

Zapraszamy ROLNIKÓW z całymi rodzinami<br />

na 1O. Jubileuszowy MASTER TRUCK<br />

Przed nami 10. jubileuszowy zlot MASTER TRUCK, który odbędzie się w dniach 18-19-20 lipca <strong>2014</strong> na lotnisku w Polskiej Nowej Wsi koło Opola.<br />

„MASTER TRUCK” to spotkanie<br />

osób związanych z szeroko pojętą<br />

branżą motoryzacyjną.<br />

Unikalnych pojazdów zlot Master<br />

Truck gromadzi przeszło 200.<br />

Każdy z nich jest wyjątkowy, zdobiony<br />

motywami filmowymi, bajkowymi,<br />

inspirowanymi zespołami<br />

muzycznymi lub znanymi<br />

postaciami.<br />

Master Truck to także gratka dla<br />

rolników! Przecież nie od dziś wiadomo,<br />

że i firmy produkujące maszyny<br />

rolnicze – posiadają w swej ofercie<br />

pojazdy w specjalnych, limitowanych<br />

i niczym nie odbiegających od<br />

współczesnych ciężarówek, a czasem<br />

wręcz przewyższających je standardem,<br />

wersjach, które są niezwykle<br />

interesujące i warte pokazania rzeszom<br />

publiczności, jakie co roku odwiedzają<br />

zlot.<br />

Te „zabawki transportowe”, są<br />

często jedynie narzędziami wspierającymi<br />

ich główną działalność, jaką<br />

jest uprawa roli lub hodowla trzody<br />

chlewnej. Tuning ich maszyn zrodził<br />

się z zamiłowania do piękna i z chęci<br />

wyróżnienia się, która jest przecież<br />

nieobca wielu z nas.<br />

Interesującym zarówno do osób<br />

decyzyjnych z branży producentów<br />

maszyn rolniczych, jak i samych<br />

rolników, są mastertruckowe Targi<br />

Branżowe – wystawa – od lat ewoluująca<br />

w ekspozycję i miejsce prezentacji<br />

oraz handlu.<br />

ATRAKCJE<br />

TEGOROCZNEGO ZLOTU<br />

Master Truck to przede wszystkim<br />

najpiękniejsze ciężarówki, przybyłe<br />

na zlot z całej Europy. W tegorocznej<br />

edycji swój udział potwierdzili<br />

już właściciele najpiękniejszych pojazdów<br />

z Czech, Niemiec, Słowacji,<br />

Danii, czy Finlandii. Na zlocie zawitają<br />

też, uznawane za najpiękniejsze<br />

w Europie, ciężarówki z Włoch<br />

– sprawiając w pewnym sensie, że<br />

10. jubileuszowa edycja zlotu będzie<br />

okazją do swego rodzaju powrotu<br />

do korzeni, bo przecież na pierwszy<br />

zlot w 2005 roku jeden z uczestników<br />

przyjechał właśnie ze słonecznej Italii.<br />

Trwają właśnie rozmowy z właścicielami<br />

innych obecnych wówczas<br />

w Opolu pojazdów (tych, które<br />

oczywiście jeszcze istnieją). Jednak,<br />

organizatorów nie mniej cieszy to, że<br />

zlot jest wybierany na miejsce premierowych<br />

prezentacji całkowicie<br />

nowo powstałych tuningowanych<br />

ciężarowych cacek i tym razem nie<br />

zabraknie takowych – zarówno zagranicznych<br />

jak i naszych rodzimych<br />

odsłon. Bo, z czego Master Truck<br />

cieszy się najbardziej, Polacy prezentują<br />

równie wysoki, a czasami nawet<br />

wyższy poziom tuningu ciężarowego<br />

Oprócz ciężarówek, na Master<br />

Trucku będzie można podziwiać innego<br />

typu pojazdy. Powstaną samochodowe<br />

loże tematyczne. Będzie się<br />

działo…<br />

Zapraszamy na nasze stoisko na wystawie <strong>OPOLAGRA</strong> 2012<br />

Stoisko P2<br />

Gazeta TARGOWA


<strong>OPOLAGRA</strong><br />

Kamień Śląski, 10-12.06.2011<br />

ROZMOWA Z MARIUSZEM SIKORĄ, PREZESEM KOMBINATU ROLNEGO KIETRZ<br />

Kombinat Rolny Kietrz – dynamiczny rozwój trwa<br />

Ponad 50-letnia tradycja<br />

Kombinatu Rolnego<br />

Kietrz to historia<br />

ciągłego, sukcesywnego rozwoju.<br />

W ciągu ostatniego<br />

roku Kombinat przejął stadninę<br />

koni Gładyszów i powiększył<br />

swój areał do 9200<br />

hektarów. O tych i innych postępowych<br />

krokach spółki rozmawialiśmy<br />

z jej prezesem Mariuszem Sikorą.<br />

Co przyczyniło się do decyzji o przejęciu<br />

stadniny koni „Gładyszów”<br />

w listopadzie ubiegłego roku?<br />

Stadnina koni „Gładyszów” jest jedynym<br />

właścicielem stada zachowawczego<br />

koni huculskich liczącego 315<br />

koni. Zorientowani w temacie wiedzą,<br />

że konie huculskie zyskują coraz<br />

większe znaczenie i zainteresowanie<br />

nie tylko w Polsce. Międzynarodowe<br />

imprezy dla koni huculskich odbywają<br />

się w Czechach, Austrii czy Niemczech.<br />

Stadnina "Gładyszów" posiada<br />

najlepsze stado tej rasy w Europie,<br />

chcemy więc pomóc jej przetrwać.<br />

Jak planują Państwo zagospodarować<br />

przejęte wraz ze stadniną nowe tereny?<br />

Wraz ze stadniną dołączyliśmy do<br />

areału spółki 700 hektarów pogranicza<br />

województw małopolskiego<br />

i podkarpackiego, w gminie Uście<br />

Gorlickie. Są to tereny ekologiczne<br />

i zamierzamy utrzymać taki charakter<br />

gospodarstwa, choć oczywiście mamy<br />

też plany inwestycyjne.<br />

Skoro mowa o inwestycjach – jakie<br />

przedsięwzięcia w ciągu ostatniego<br />

roku zrealizował Kombinat Rolny<br />

Kietrz?<br />

Rokrocznie przeznaczamy<br />

na inwestycje ok. 20 mln zł.<br />

W tym roku wybudowaliśmy<br />

dwa nowe silosy, każdy na 5<br />

tys. ton zboża, zwiększyliśmy<br />

tym samym naszą bazę<br />

magazynową do 70 tys. ton.<br />

Oprócz tego postawiliśmy<br />

nowy kompleks magazynowy i zmodernizowaliśmy<br />

suszarnię typu „Rogoźno”.<br />

Powstała nowa, ekologiczna<br />

suszarnia opalana gazem ziemnym,<br />

do której podprowadziliśmy własny<br />

gazociąg.<br />

Jakie przed spółką stoją wyzwania?<br />

Jakie nowe cele do zrealizowania?<br />

Kombinat zaliczany jest do najnowocześniejszych<br />

gospodarstw rolnych<br />

w Europie, bowiem wdrażamy najnowsze<br />

rozwiązania dotyczące technologii<br />

produkcji, działamy według<br />

najnowszych pomysłów na zarządzanie<br />

oraz prowadzimy ciągły proces<br />

inwestycyjny. Ekoenergia jest elementem,<br />

nad którym wciąż pracujemy,<br />

uszczegóławiamy go. Czekamy na rozwiązania<br />

ze strony państwa, na jasne<br />

kryteria odnośnie dofinansowania,<br />

sprzedaży tego rodzaju energii i cen.<br />

Wtedy będziemy mogli podejmować<br />

decyzje. Od dawna rozważamy też budowę<br />

biogazowni, ale w obecnej chwili<br />

nie jest to projekt opłacalny.<br />

Jakie jest motto działalności Kombinatu<br />

Rolnego Kietrz?<br />

Chcemy rozwijać się razem z otoczeniem.<br />

Wszystko, co robimy, robimy<br />

nie tylko dla siebie, ale i otaczającego<br />

nas rolnictwa, które staramy się<br />

wspierać.<br />

Zapraszamy na nasze stoisko na wystawie <strong>OPOLAGRA</strong> 2012<br />

Stoisko P3<br />

STADNINA KONI „GŁADYSZÓW”<br />

Str. 35<br />

KOMBINAT ROLNY KIETRZ – KRÓTKA HISTORIA<br />

Nasza firma to ciekawa i ważna dla regionu historia. Współpracują z nami całe rodziny,<br />

od kilkudziesięciu lat tworzymy miejsca pracy już kolejnym pokoleniom. Tworzymy<br />

własną tradycję. Kombinat Państwowych Gospodarstw Rolnych w Kietrzu rozpoczął<br />

swoją działalność 17 lipca 1961 roku. Był to drugi w Polsce Kombinat o bardzo dużym<br />

potencjale gospodarczym, w skład którego weszło 8 zakładów rolnych o areale<br />

5877 ha. W roku 1969 dołączone zostało kolejne gospodarstwo z Państwowego<br />

Funduszu ziemi. W następnych latach Kombinat przejmował grunty zarówno z funduszu<br />

ziemi oraz dokonywał zakupów od prywatnych właścicieli. Powiększany systematycznie<br />

majątek Kombinatu wymuszał wprowadzenie nowych, doskonalszych<br />

metod zarządzania i organizacji produkcji. Miało to decydujący wpływ na poziom<br />

uzyskiwanych wyników produkcyjnych i ekonomicznych, co w konsekwencji doprowadziło<br />

do przekształcenia przedsiębiorstwa w Kombinat Rolny. 23 sierpnia 1993<br />

roku utworzona została aktem założycielskim Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością<br />

o tradycyjnej już nazwie Kombinat Rolny Kietrz. Obecnie gospodarujemy<br />

na areale 9 200 ha, oprócz tego prowadzimy produkcję zwierzęcą krów mlecznych<br />

Utrzymujemy 3000 szt. krów dojnych + młode, co daje ok. 6 500 szt. bydła.<br />

Zapraszamy na nasze stoisko na wystawie <strong>OPOLAGRA</strong> 2012<br />

Decyzję o budowie stadniny koni w Gładyszowie podjęto<br />

w 1984 roku, a rok później przeniesiono tam pierwszą<br />

partię koni. Stadnina koni huculskich „Gładyszów” od lat<br />

prowadzi hodowlę zachowawczą, celem utrzymania zanikających<br />

pierwotnych ras zwierząt. Jest jedynym właścicielem<br />

stada zachowawczego koni huculskich liczącego<br />

315 koni, najlepszego stada tej rasy w Europie. Koń huculski<br />

oglądany i doceniany jest na pokazach, w tym tych najbardziej<br />

prestiżowych, jak Mistrzostwa Świata w Zaprzęgach<br />

Parokonnych Poznań 1993. Ludzie związani z tym<br />

koniem zaczęli wyłącznie dla niego organizować święta<br />

i zawody. Do największych zaliczyć należy „Dni Huculskie”<br />

organizowane w Regietowie (SKH Gładyszów). Położenie<br />

stadniny „Gładyszów” - Beskid Niski - to miejsce stworzone<br />

do wędrówek, zwłaszcza wędrówek na końskim grzbiecie.<br />

Ten, kto odwiedzi Stadninę Koni Huculskich w Gładyszowie<br />

i w towarzystwie hucuła zagłębi się w to morze zieloności,<br />

z pewnością doceni jego piękno.<br />

Stoisko G056<br />

Warsztat mechaniczny Hubert Grabowski<br />

Ozimek, ul. Dworcowa 1<br />

tel. 77 402 63 16, fax 77 402 63 15,<br />

tel. kom. 601 51 82 49<br />

e-mail: rako@faxon.opole.pl<br />

Nowoczesne ubezpieczenia<br />

z przedwojenna tradycją<br />

Ubezpieczenia oparte na starej, zawsze aktualnej<br />

i cennej idei wzajemnościowej to alternatywa dla<br />

ubezpieczeń komercyjnych. Ta ponadczasowa forma<br />

ubezpieczeń doceniana jest w wielu krajach.<br />

W okresie II Rzeczypospolitej wzajemność<br />

ubezpieczeniowa w Polsce stanowiła większość<br />

polskiego rynku ubezpieczeń. Wśród tuw-ów<br />

największym był Powszechny Zakład Ubezpieczeń<br />

Wzajemnych. Jednak po II wojnie światowej,<br />

ówczesne władze w ramach likwidowania<br />

różnych form samoorganizacji społecznej,<br />

zakazała zawierania ubezpieczeń w ramach wzajemności.<br />

Dopiero zmiany ustrojowe po upadku<br />

PRL-u ponownie umożliwiły reaktywowanie<br />

w naszym kraju tej formy. Po prawie półwiecznej<br />

nieobecności, w 1992 roku w Warszawie, pojawił<br />

się pierwszy tuw – Towarzystwo Ubezpieczeń<br />

Wzajemnych „TUW”.<br />

Już od ponad 20 lat TUW „TUW” obecny jest<br />

także w Opolu oferując w naszym województwie<br />

elastyczną ofertę ubezpieczeniową za rozsądną<br />

cenę, podpartą doświadczeniem i profesjonalizmem<br />

naszych pracowników i agentów.<br />

Ubezpieczajmy się u siebie<br />

Szukasz dobrych ubezpieczeń opartych<br />

na czytelnych i stabilnych warunkach,<br />

zapewniających spokój i bezpieczeństwo?<br />

Właśnie je znalazłeś !!!<br />

Proponujemy atrakcyjną ofertę:<br />

• dla rolników (ubezpieczenia budynków gospodarstwa<br />

rolnego, OC rolników, sprzętu rolniczego,<br />

upraw z dopłatami z budżetu MRiRW)<br />

• dla gospodarstw domowych (ubezpieczenie<br />

domów mieszkań, odpowiedzialności cywilnej,<br />

NNW, ochrony prawnej),<br />

• komunikacyjnych (OC, autocasco, NNW,<br />

Assistance, Zielona Karta, Autoszyby).<br />

Firma RAKO zajmuje się profesjonalną dystrybucją,<br />

naprawami i konserwacją dźwigów ciesielsko-<br />

-dekarskich, wind i wciągarek dekarskich, jest<br />

też wyłącznym przedstawicielem na Polskę<br />

producenta żurawi i wind Böcker<br />

Wózki widłowe • Dźwigi ciesiersko-dekarskie<br />

Windy i wciągarki • Żurawie<br />

Biuro Regionalne<br />

ul. Reymonta 14<br />

45-066 Opole<br />

tel. 77 454 46 26<br />

e-mail: biuro46@tuw.pl<br />

Oddziały:<br />

47-200 Kędzierzyn Koźle, ul. Sienkiewicza 3/2b,<br />

tel. 77 482 14 21, e-mail:filia.kkozle@tuw.pl<br />

48-304 Nysa, ul. Zjednoczenia 3/2u,<br />

tel. 77 433 18 53, e-mail: oddz4631@tuw.pl<br />

63-500 Ostrzeszów, ul. Gen.Sikorskiego 32,<br />

tel. 62 735 83 66, e-mail: oddz4650@tuw.pl<br />

www.rako.net.pl<br />

SPRZEDAŻ • WYNAJEM<br />

KONSERWACJA<br />

Gazeta TARGOWA


Str. 36<br />

Zapraszamy na nasze stoisko na wystawie <strong>OPOLAGRA</strong> <strong>2014</strong><br />

Stoisko D001<br />

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe<br />

TAD-LEN Tadeusz Świtała<br />

63-900 Rawicz, Zielona Wieś 55<br />

Tel./fax 65 545 12 21, tel. 65 546 95 66, 65 545 12 03<br />

Wieczorem: 65 545 34 76. E-mail: info@tad-len.pl<br />

Maszyny rolnicze<br />

Wyszczególnienie Jedn. Wartość<br />

2 3 4<br />

Wymiary gabarytowe kosiarki<br />

Położenie robocze<br />

- długość m 1,20<br />

- szerokość m 3,13<br />

- wysokość m 1,00<br />

Położenie transportowe<br />

- długość m 3,36<br />

- szerokość m 1,20<br />

- wysokość m 0,98<br />

Masa własna kosiarki kg 320<br />

Szerokość robocza m 1,65<br />

Zapotrzebowanie mocy kW do 22<br />

Wyszczególnienie Jedn. Wartość<br />

Liczba bębnów roboczych szt. 2<br />

Średnica talerza roboczego mm 780<br />

Liczba nożyków szt. 6<br />

Wysokość koszenia mm 32/37/42*<br />

Prędkość obrotowa bębnów obr./min 2070<br />

Prędkość obrotowa WOM obr./min 540<br />

Agregowanie z ciągnikiem klasy kN 9<br />

Prześwit transportowy mm 250÷400<br />

Wydajność na godzinę pracy<br />

podstawowej<br />

ha/h do 1,4<br />

Prędkość robocza km/h do 12<br />

Prędkość transportowa km/h 20<br />

Liczba osób obsługi osób 1<br />

KOSIARKA ROTACYJNA KR 01<br />

AGREGAT UPRAWOWY AU 2.7<br />

Wyszczególnienie Jedn. Wartość<br />

2 3 4<br />

Wymiary gabarytowe agregatu<br />

- długość mm 1370<br />

- szerokość mm 3000<br />

- wysokość mm 1115<br />

Szerokość robocza m 2,7<br />

Masa własna (z wałem kg 285<br />

ze strunami płaskimi)<br />

Brona<br />

- liczba zębów szt. 19<br />

- typ zębów - sprężynowe<br />

32x10<br />

- standardowy rozstaw zębów mm 142<br />

Wał doprawiający<br />

Wyszczególnienie Jedn. Wartość<br />

- typ wału 1 strunowy<br />

ze strunami<br />

płaskimi<br />

- typ wału 2 strunowy<br />

ze strunami<br />

rurowymi<br />

- liczba strun szt. 6<br />

- średnica wału mm 320<br />

- regulacja wysokości<br />

położenia wału<br />

3 pozycje co<br />

50 mm<br />

Prędkość robocza km/h do 8<br />

Prędkość transportowa km/h do 20<br />

Klasa ciągnika współpracującego<br />

kN 9<br />

Liczba osób obsługi osób 1<br />

Pompy<br />

POMPA PRZEPONOWA PP90<br />

Pompa P-90 występuje w wersji<br />

polowej i sadowniczej. Poszczególne<br />

odmiany wykonania różnią<br />

się następującymi cechami:<br />

• pompa o oznaczeniu PS-90<br />

jest pompą sadowniczą<br />

z wałem wyposażonym w dwie<br />

końcówki wielowypustowe<br />

dla przekazania napędu na<br />

przystawkę wentylatorową,<br />

• pompa o oznaczeniu PP90<br />

jest pompą dla opryskiwaczy<br />

polowych, z jedną końcówką<br />

wielowypustową wału.<br />

POMPA PRZEPONOWA MONSUN PPM100<br />

Pompa Monsun P-100 występuje w wersji polowej<br />

i sadowniczej. Poszczególne odmiany wykonania różnią<br />

się następującymi cechami:<br />

• pompa o oznaczeniu PSM100 jest pompą sadowniczą<br />

z wałem wyposażonym w dwie końcówki wielowypustowe<br />

dla przekazania napędu na przystawkę wentylatorową,<br />

• pompa o oznaczeniu PPM100 jest pompą dla opryskiwaczy<br />

polowych, z jedną końcówką wielowypustową wału.<br />

Pompa "MONSUN" PPM100 jest pompą przeponowo -<br />

tłokową, na wodzik, łożyskowaną na łożyskach tocznych<br />

(wał w korpusie) i ślizgowych (łożysko korbowe). Wykonana<br />

jest ze stopów aluminium, z tworzyw sztucznych<br />

i dobrych gatunków stali, dlatego odporna jest na korozyjne<br />

oddziaływanie środków ochrony roślin i płynnych<br />

nawozów mineralnych.<br />

Pompy przeponowe do opryskiwaczy<br />

o wydajności 60, 100, 140, 200 l/min.<br />

Części zamienne do pomp i opryskiwaczy.<br />

Gazeta TARGOWA


Zapraszamy na nasze stoisko na wystawie <strong>OPOLAGRA</strong> <strong>2014</strong><br />

Stoisko D001<br />

Str. 37<br />

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe<br />

TAD-LEN Tadeusz Świtała<br />

63-900 Rawicz, Zielona Wieś 55<br />

Tel./fax 65 545 12 21, tel. 65 546 95 66, 65 545 12 03<br />

Wieczorem: 65 545 34 76. E-mail: info@tad-len.pl<br />

Opryskiwacze polowe<br />

OPRYSKIWACZ POLOWY ZAWIESZANY TL412 (wyk. 02 i 04) z belką ręcznie rozkładaną z tyłu (stabilizacja belki)<br />

Wyszczególnienie Jednostki Wartość<br />

Wymiary transporowe:<br />

- długość m 1,27<br />

- szerokość m 2,64<br />

- wysokość m 1,70<br />

Masa własna kg 195<br />

Nacisk na zaczep kG 610<br />

Pojemność nominalna l 400<br />

zbiornika głównego<br />

Szerokość robocza m 12<br />

Zakres podnoszenia belki m 0,1÷1,1 stojąc<br />

na podłożu<br />

Składanie/rozkładanie<br />

belki<br />

ręczne<br />

Wyszczególnienie Jednostki Wartość<br />

Wydźwig belki<br />

winda WS12<br />

Nominalna wydajność<br />

pompy<br />

l/min 60 (wyk.02),<br />

100 (wyk 04)<br />

Zawór sterujący<br />

ZSF<br />

Dawkowanie cieczy l/ha 60÷500<br />

Wydajność opryskiwacza ha/h 3,6÷10,8<br />

(W01)<br />

Zakres prędkości km/h 3÷9<br />

roboczych<br />

Prędkość transportowa km/h do 20<br />

Ciągnik współpracujący Ursus C360, MF 255<br />

lub podobny<br />

OPRYSKIWACZ POLOWY ZAWIESZANY TL1018 z belką hydraulicznie rozkładaną<br />

Wyszczególnienie Jednostki Wartość<br />

Wymiary transporowe:<br />

- długość m 3,80<br />

- szerokość m 3,00<br />

- wysokość m 2,60<br />

Masa własna kg 850<br />

Nacisk na zaczep kG 1950<br />

Pojemność nominalna<br />

zbiornika głównego<br />

l 1000<br />

Szerokość robocza m 18<br />

Zakres podnoszenia<br />

belki<br />

Składanie/rozkładanie<br />

belki<br />

m<br />

0,35÷1,57<br />

stojąc na<br />

podłożu<br />

hydrauliczne<br />

Wyszczególnienie Jednostki Wartość<br />

Wydźwig belki<br />

hydrauliczny<br />

Nominalna wydajność<br />

pompy<br />

l/min 140<br />

Zawór sterujący<br />

ZTS, ARAG lub<br />

TECOMEC<br />

Dawkowanie cieczy l/ha 60÷500<br />

Wydajność<br />

opryskiwacza (W01)<br />

ha/h 5,4÷16,2<br />

Zakres prędkości<br />

roboczych<br />

km/h 3÷9<br />

Prędkość transportowa km/h do 20<br />

FENDT 700, MF 6400 lub<br />

Ciągnik współpracujący<br />

podobny<br />

OPRYSKIWACZ SADOWNICZY<br />

PRZYCZEPIANY TL1000S<br />

OPRYSKIWACZ<br />

TL 5028<br />

Przystawka<br />

kolumnowa<br />

wysoka do roślin<br />

jagodowych<br />

i wysokich drzew<br />

OPRYSKIWACZ<br />

TL 206<br />

www.tad-len.pl<br />

Gazeta TARGOWA


Str. 38<br />

Zapraszamy na nasze stoisko na wystawie <strong>OPOLAGRA</strong> <strong>2014</strong><br />

Stoisko B091<br />

Gazeta TARGOWA


Str. 39<br />

Gazeta TARGOWA


Str. 40<br />

Rozmowa z Mariuszem Piechotą, właścicielem firmy Mario-Profil<br />

Rozwiązujemy problemy<br />

rolników z maszynami<br />

Zadowolenie klienta to nasz priorytet<br />

Mario-Profil to dobrze znana<br />

regionalnym rolnikom firma<br />

proponująca kompleksowe<br />

usługi w zakresie napraw wszelkiego<br />

rodzaju sprzętu rolniczego.<br />

O działalność i atuty firmy<br />

w krótkiej rozmowie zapytaliśmy<br />

jej właściciela Mariusza Piechotę.<br />

Co firma Mario-Profil ma do<br />

zaoferowania rolnikom?<br />

Rolnikom proponujemy<br />

profesjonalną naprawę maszyn<br />

i sprzętu rolniczego. Oferujemy<br />

również naprawę zużytych<br />

elementów metalowych poprzez<br />

napawanie, tzn. pokrycie<br />

odpowiednią pod względem<br />

składu i grubości warstwą metalu.<br />

Nasz warsztat jest w pełni<br />

wyposażony w specjalistyczny<br />

sprzęt i maszyny do obróbki<br />

metalu.<br />

Czym jeszcze zajmuje się firma<br />

Mario-Profil?<br />

Dzięki bogatemu wyposażeniu<br />

firma ma bardzo szerokie<br />

spektrum działania. Zajmujemy<br />

się spawaniem ogólnym<br />

i aluminium. Wykonujemy<br />

obróbkę metali – toczenie,<br />

frezowanie, szlifowanie wałków<br />

i płaszczyzn. Oprócz tego<br />

oferujemy wiercenie wiertarką<br />

promieniową oraz wytaczanie<br />

otworów wytaczarką mobilną.<br />

Wykonujemy też roboty mechaniczne<br />

oraz wszelkie prace<br />

ślusarskie: ogrodzenia, remonty,<br />

balustrady, bramy i wiele<br />

innych.<br />

Co chciałby Pan przekazać<br />

rolnikom?<br />

Serdecznie zapraszamy Państwa<br />

do skorzystania z naszej<br />

oferty w zakresie naprawy<br />

sprzętu rolniczego. Gwarantujemy<br />

sprawną i rzetelną obsługę<br />

oraz konkurencyjne ceny.<br />

Rozmawiał<br />

Symeon Sokołowski<br />

• Napawanie natryskowe<br />

• Regeneracja kół zębatych<br />

• Szlify głowic i bloków silnikowych<br />

• Regeneracja zużytych części maszyn<br />

poprzez napawanie twardych stali<br />

• Regeneracja czopów wałów<br />

NAPRAWA MASZYN:<br />

• rolniczych<br />

• stolarskich<br />

• budowlanych<br />

USŁUGI SPAWALNICZE:<br />

• aluminium<br />

• stal nierdzewna<br />

• żeliwo<br />

• lut mosiądzem<br />

USŁUGI ŚLUSARSKIE:<br />

• tokarstwo<br />

• frezerstwo<br />

• wytaczanie, rozwiercanie<br />

otworów na maszynach<br />

Zobacz film<br />

www.marioprofil.infoopole.pl<br />

NOWA KUŹNIA, ul. Prószkowska 8<br />

Tel. kom. 502 643 347 • marioprofil@op.pl • www.mario-profil.pl<br />

OKNA • DRZWI • ROLETY<br />

OGRODY ZIMOWE • FASADY<br />

WYBIERZ<br />

NAJLEPSZE!<br />

Zapraszamy na nasze stoisko na wystawie <strong>OPOLAGRA</strong> 2012<br />

kleine-polska<br />

Technika uprawy i zbioru<br />

buraka cukrowego.<br />

Profesjonalne siewniki<br />

do buraków i kukurydzy.<br />

Maszyny rolnicze nowe i używane.<br />

Innowacyjne opryskiwacze firmy INUMA.<br />

Pojemność od 4 000 l do 15 000 l.<br />

Wysoka wydajność i szybki zwrot kosztów.<br />

Stoisko H155<br />

Części zamienne do maszyn rolniczych:<br />

Claas, Kverneland, John Deere, Case,<br />

New Holland, Gaspardo, Lemken, JCB<br />

OLEJE<br />

renomowanej firmy FUCHS<br />

Gazeta TARGOWA<br />

SERWIS i fachowe doradztwo!<br />

P.P.H.U. KLEINE-POLSKA Sp. z o.o.<br />

ul. Kościuszki 87A, 49-340 Lewin Brzeski<br />

tel./fax 77 415 00 58, kom. 608 254 863, e-mail: kleine-polska@wp.pl<br />

www.kleine-polska.pl


Zapraszamy na nasze stoisko na wystawie <strong>OPOLAGRA</strong> <strong>2014</strong><br />

Stoisko I018<br />

Str. 41<br />

PALNIKI ORAZ KOTŁY<br />

NA PELLET O WYSOKIEJ<br />

SPRAWNOŚCI.<br />

KOTŁY DWUPALENISKOWE<br />

Z PODAJNIKIEM<br />

AUTOMATYCZNYM<br />

NA EKOGROSZEK<br />

O SPRAWNOŚCI 90%<br />

KOTŁY ZASYPOWE Z GÓRNYM<br />

ORAZ DOLNYM SPALANIEM NA:<br />

• WĘGIEL KAMIENNY<br />

• MIAŁ<br />

• DREWNO<br />

• SZKŁO PŁASKIE<br />

W RÓŻNYCH RODZAJACH<br />

• SZKŁO HARTOWANE<br />

• LUSTRA GOTOWE I POD WYMIAR<br />

• OPRAWA OBRAZÓW<br />

• DRZWI SZKLANE<br />

• STOŁY SZKLANE<br />

OPOLE<br />

UL. SKŁADOWA 6<br />

TEL. 77 423 28 28<br />

FAX 77 423 28 29<br />

E-MAIL:<br />

SKLEPMOCHNIK.COM.PL<br />

WWW.MOCHNIK.COM.PL<br />

Gazeta TARGOWA


Str. 42<br />

FAKT 1:<br />

Optymalna cena<br />

W trudnych ekonomicznie czasach Osiedle Moderna to finansowy<br />

strzał w dziesiątkę. Inwestor proponuje cenę najatrakcyjniejszą<br />

na rynku deweloperskim w Opolu - m 2 już od 4450 zł<br />

brutto z balkonem lub tarasem!<br />

FAKT 2:<br />

Optymalna<br />

lokalizacja<br />

Kwadrat ulic Wiejska-<br />

Ozimska- Witosa- Wygonowa<br />

w ciągu ostatnich lat<br />

zmienił się w jedną z najatrakcyjniejszych<br />

dzielnic<br />

pod względem nowej zabudowy<br />

rodzinnej, z dostępem<br />

do pełnej infrastruktury<br />

socjalnej, drogowej<br />

oraz handlowo-usługowej.<br />

Wszystko to sprawia, że<br />

tamtejsze grunty są najbardziej<br />

pożądanymi w całym<br />

mieście. Osiedle Moderna<br />

będzie sprawnie skomunikowane<br />

z centrum miasta,<br />

znajdującym się nieopodal<br />

Wojewódzkim Centrum<br />

Medycznym, Centrum<br />

Handlowym Turawa Park<br />

i obwodnicą Opola.<br />

FAKT 3:<br />

Optymalny układ mieszkań<br />

Zaprojektowane w nowoczesnym stylu mieszkania Osiedla Moderna to wzorowa<br />

aranżacja wnętrz, ergonomiczny rozkład przestrzeni i starannie obmyślone<br />

doświetlenie naturalnym światłem dziennym. Wzbogacone o spiżarnie, garderoby,<br />

aneksy kuchenne z oknem i wygodne piwnice- mieszkania stworzone zostały<br />

z myślą o komforcie przyszłych lokatorów. To jednak nie wszystko - jeśli układ<br />

mieszkania nie do końca zadowala klienta, ma on możliwość zaplanowania optymalnego<br />

rozwiązania dla siebie i swojej rodziny. Każdy nabywca w miarę rozwiązań<br />

konstrukcyjnych na etapie budowy może wziąć udział w ustalaniu ułożenia<br />

ścian działowych, rozmieszczeniu punktów instalacji elektrycznej czy instalacji<br />

wodnokanalizacyjnej. Ale co najważniejsze - jeżeli zmiany nie przekraczają założonego<br />

zakresu robót, klient nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów!<br />

FAKT 4:<br />

Antresole, ogródki i tarasy<br />

Właśnie teraz klient ma możliwość optymalnego wyboru. Miłośnicy przebywania<br />

na łonie natury mogą znaleźć idealne dla siebie lokale parterowe z ogródkami, osiągającymi<br />

powierzchnię nawet 50 m 2 . Przyszli lokatorzy mieszkań znajdujących się<br />

na 1 i 2 piętrze zaczerpnąć świeżego powietrza będą mogli na eleganckich tarasach,<br />

a amatorzy poddasza z pewnością zakochają się w dużych antresolach, które są znamiennym<br />

elementem całego projektu, a ich powierzchnia dochodzi nawet do 70 m 2 !<br />

Ale co najważniejsze - każdy klient zapłaci tylko za powierzchnię użytkową wybranego<br />

lokalu!<br />

FAKT 5:<br />

Garaże podziemne<br />

Pod każdym budynkiem powstanie<br />

sporej wielkości garaż<br />

podziemny. Rozwiązanie to<br />

nie tylko zapewni zmotoryzowanym<br />

lokatorom swobodę<br />

parkowania, ale też pozwoli im<br />

utrzymać samochód w odpowiednim<br />

stanie bez względu na<br />

porę roku. Oprócz tego między<br />

budynkami powstaną parkingi<br />

zewnętrzne, dzięki którym<br />

mieszkańcy będą mogli mieć<br />

swoje pojazdy cały czas na oku.<br />

FAKT 6:<br />

Bezpieczeństwo<br />

Wybierz mieszkanie na Osiedlu<br />

Moderna, a z pewnością Twoja<br />

rodzina będzie czuła się bezpiecznie.<br />

Nie będziesz musiał<br />

drżeć o swoje pociechy, wychodzące<br />

bawić się na podwórko<br />

– z myślą o ich bezpieczeństwie<br />

na terenie Osiedla Moderna<br />

powstanie dobrze wyposażony<br />

plac zabaw, a całość posesji zostanie<br />

ogrodzona. Ponadto niedaleko<br />

znajduje się Wojewódzkie<br />

Centrum Medyczne.<br />

Gazeta TARGOWA


Str. 43<br />

FAKT 7:<br />

Dużo zieleni<br />

Ważnym elementem każdej inwestycji REMBUD jest zieleń, dzięki której wzniesione przez firmę osiedla<br />

wyraźnie kontrastują od przygnębiająco szarych blokowisk. Podobnie będzie w przypadku Osiedla<br />

Moderna. Ponad 30% hektarowej działki będą stanowić tereny zielone. Z myślą o uprzyjemnieniu życia<br />

przyszłym mieszkańcom powstaną balkony kwiatowe, możliwe będzie także dowolne zaaranżowanie dużych<br />

ogródków przynależnych do lokali parterowych.<br />

FAKT 8:<br />

Rzetelny inwestor<br />

i generalny wykonawca<br />

Działka, na której budowane będzie Osiedle Moderna, nie jest<br />

obciążona kredytem deweloperskim, co wynika z dobrej kondycji<br />

finansowej firmy REMBUD - wykonawcy i inwestora w jednym.<br />

Ponadto, dzięki wykorzystaniu własnej firmy budowlanej,<br />

przy budowie wcześniejszych osiedli firma REMBUD nie zanotowała<br />

poślizgu w terminie oddania ich do użytku.<br />

Wszystko to sprawia, że klienci chętnie kupują mieszkania od Inwestora;<br />

wiedzą, że nie spotkają ich żadne przykre niespodzianki,<br />

a budowa zostanie ukończona w deklarowanym terminie.<br />

Biuro sprzedaży:<br />

REMBUD I sp. z o.o. sp. kom., ul. Kępska 18, 45-129 Opole<br />

tel./fax 77 453 10 81, tel. kom. 606 46 49 89<br />

e-mail: biuro@rembud.opole.pl • wwww.osiedlemoderna.opole.pl<br />

FAKT 9:<br />

Gwarancja bezpieczeństwa<br />

po podpisaniu umowy<br />

Firma REMBUD nie tylko zapewnia rękojmię na zakupione<br />

mieszkanie, ale idzie krok dalej niż wielu innych deweloperów<br />

i udziela na ten zakup gwarancji. W ten sposób dobrowolnie<br />

zobowiązuje się udzielić serwisu na powstałe usterki.<br />

Co więcej, gdyby nagle zmieniła się sytuacja finansowa klienta,<br />

który podpisał umowę i wpłacił już wiele rat, firma REMBUD<br />

jest gotowa bez żadnych kar rozwiązać umowę i oddać wszystkie<br />

wpłacone raty przez niedoszłego nabywcę.<br />

Gazeta TARGOWA


Str. 44<br />

Biuro sprzedaży:<br />

REMBUD I sp. z o.o. sp. kom.<br />

ul. Kępska 18, 45-129 Opole<br />

Tel./fax 77 453 10 81,<br />

tel. kom. 606 46 49 89,<br />

e-mail: biuro@rembud.opole.pl<br />

www.osiedlemoderna.opole.pl<br />

Rozmowa z Panem Łukaszem,<br />

mieszkańcem Osiedla<br />

Słonecznego II.<br />

Jak się Panu mieszka w nowym<br />

miejscu?<br />

Co prawda wprowadziłem<br />

się pół roku temu, ale już teraz<br />

mogę powiedzieć, że mieszka się<br />

bardzo dobrze, mieszkanie jest<br />

niezwykle funkcjonalne. To lokal<br />

o powierzchni 57 m2 z poddaszem<br />

użytkowym, balkonem kwiatowym.<br />

Dodatkowa powierzchnia<br />

jest przydatna, a otwarta przestrzeń<br />

sprawia, że mieszkanie jest<br />

nie tylko funkcjonalne, ale i atrakcyjne.<br />

A lokalizacja bardzo dobra<br />

– blisko do centrum, a jednocześnie<br />

spokojna okolica.<br />

Czy to, co obiecywał deweloper,<br />

potwierdziło się?<br />

Oczywiście. Jest wszystko to,<br />

co gwarantowała umowa, a nawet<br />

więcej. Jeśli chodzi na przykład<br />

o wyposażenie placu zabaw,<br />

jest dużo lepsze niż przewidywał<br />

projekt. Ponadto biorąc pod uwagę<br />

chociażby wykończenie klatek<br />

schodowych – deweloper zastosował<br />

tu ciekawe systemy dekoracyjne.<br />

Wnętrze nie jest pomalowane,<br />

lecz wyłożone tynkiem<br />

dekoracyjnym. Co jeszcze mogę<br />

powiedzieć – balkony są naprawdę<br />

bardzo duże, spokojnie można<br />

na nich z rodziną usiąść wieczorem<br />

przy stoliku.<br />

Co wpłynęło na Pańską decyzję<br />

o zakupie mieszkania właśnie<br />

u tego dewelopera?<br />

Tutaj zadecydowała renoma<br />

– po przestudiowaniu rynku<br />

stwierdziłem, że chcę kupić<br />

mieszkanie od dewelopera, który<br />

jest na rynku od dobrych kilku<br />

lat. I nie pomyliłem się – deweloper<br />

odpłacił mi terminowością<br />

i jakością wykonanych prac. Nie<br />

oszczędza na materiałach, są one<br />

z wyższej półki, a przy wykańczaniu<br />

zwraca uwagę dosłownie na<br />

detale.<br />

Czy doprowadzenie lokalu od<br />

stanu deweloperskiego do gotowego<br />

do zamieszkania stanowi<br />

problem?<br />

Nie, ściany są już przygotowane<br />

pod malowanie, posadzki<br />

w poziomie, pozostaje tylko ułożyć<br />

kafelki albo panele, wstawić<br />

drzwi, meble i to wszystko. Da się<br />

to zrobić w ciągu 3 tygodni.<br />

Jak Pan sobie poradził z presją<br />

kredytową, czy to jest duże obciążenie?<br />

Powiem tak - jest to do przeżycia.<br />

A w samym podjęciu decyzji<br />

– w wyborze kredytodawcy bardzo<br />

pomaga deweloper, podaje<br />

namiary na odpowiednich doradców,<br />

i to nie jednego, lecz kilku<br />

banków – obiektywnie podchodzi<br />

do sprawy.<br />

Gdyby Pan myślał o nowym<br />

mieszkaniu, łatwiej byłoby podjąć<br />

decyzję?<br />

Dużo łatwiej byłoby podjąć<br />

decyzję, ale wciąż u tego samego<br />

dewelopera. Obecnie razem<br />

z żoną uważamy, że jest to najlepszy<br />

deweloper na opolskim<br />

rynku.<br />

Rozmawiał<br />

Symeon Sokołowski<br />

MIESZKANIE B – 2 POKOJE I TARAS<br />

40 m 2<br />

Lokal o metrażu 40 m 2 jest świetnym<br />

rozwiązaniem dla osób, które poszukują<br />

mieszkania niedużego, ale ergonomicznego,<br />

to także ciekawa propozycja<br />

dla młodych małżeństw. To twierdząca<br />

odpowiedź na pytanie, czy na skromnej<br />

powierzchni można uzyskać efekt przestronności.<br />

Układ mieszkania jest bardzo nowoczesny,<br />

zoptymalizowany dzięki<br />

półotwartej kuchni. Pokój z aneksem<br />

kuchennym zajmuje aż 19,5<br />

m 2 , co stanowi prawie połowę całej<br />

powierzchni użytkowej mieszkania.<br />

Dobrze nasłoneczniony dzięki przeszklonemu<br />

wyjściu na taras, to również<br />

funkcjonalny pokój gościnny.<br />

Kolejnym atutem lokalu jest osobna<br />

sypialnia, co jest często pierwszym<br />

kryterium wyboru dla klienta szukającego<br />

tym podobnych mniejszych<br />

mieszkań. Zdecydowanym walorem<br />

jest także dość szeroki przedpokój,<br />

dzięki czemu uniknie się irytującego<br />

„wchodzenia gęsiego” do mieszkania<br />

(skąd my to znamy?).<br />

Mieszkanie posiada przynależną<br />

piwniczkę i taras liczący 8 m 2 . Zewnętrzna<br />

przestrzeń oferuje lokatorowi dodatkowe<br />

możliwości spędzania czasu<br />

wolnego i odpoczynku na wolnym powietrzu.<br />

Podsumowując, mieszkanie to<br />

udowadnia, ze małe może być nie tylko<br />

piękne, ale i komfortowe.<br />

MIESZKANIE E – 2 POKOJE I TARAS<br />

48 m 2<br />

Lokal o metrażu 48 m 2 to optymalna<br />

propozycja dla osób, które<br />

poszukują mieszkania niedużego, ale<br />

funkcjonalnego. Dzięki odpowiedniemu<br />

zagospodarowaniu skromnej<br />

powierzchni mieszkanie jest dość<br />

przestronne.<br />

Mieszkanie zawdzięcza to nowoczesnemu<br />

układowi, półotwartej kuchni.<br />

Pokój z aneksem kuchennym zajmuje<br />

aż 25 m 2 , co stanowi ponad połowę<br />

całej powierzchni użytkowej mieszkania.<br />

Dobrze nasłoneczniony dzięki<br />

przeszklonemu wyjściu na taras, z dodatkowym<br />

oknem nad częścią blatową<br />

- to również wygodny i przyjemny<br />

pokój gościnny.<br />

Zdecydowanym walorem lokalu jest<br />

osobna sypialnia, co jest często pierwszym<br />

kryterium wyboru dla klientów<br />

szukających tym podobnych mniejszych<br />

mieszkań, na przykład młodych<br />

małżeństw. Atutem jest także dość<br />

szeroki przedpokój, dzięki któremu nie<br />

wchodzi się od razu do pokoju dziennego.<br />

Mieszkanie posiada sporą piwnicę<br />

i taras, liczący 12,8 m 2 . Zewnętrzna<br />

przestrzeń oferuje lokatorowi dodatkowe<br />

możliwości spędzania czasu wolnego<br />

i relaksu na wolnym powietrzu.<br />

Podsumowując, mieszkanie to udowadnia,<br />

ze małe może być nie tylko<br />

piękne, ale i komfortowe.<br />

MIESZKANIE PC – 3 POKOJE, TARAS I ANTRESOLA<br />

56,9 m 2<br />

Mieszkanie PC to już nie zwykła wygoda.<br />

To prawdziwy luksus. To 3-pokojowy<br />

lokal o powierzchni 56,9 m 2 , z tarasem<br />

(17 m 2 ) i antresolą (36 m 2 !). Gdy do jego<br />

powierzchni użytkowej dodamy metraż<br />

powierzchni dodatkowych, otrzymany<br />

wynik robi wrażenie - aż 110 m 2 !<br />

Mieszkanie posiada ergonomiczny<br />

układ kuchenny. Pokój z aneksem kuchennym<br />

o powierzchni 21,4 m 2 jest<br />

doświetlony przez przeszklone drzwi<br />

prowadzące na taras. Dwa pozostałe pokoje<br />

również posiadają wyjście na balkon.<br />

W odpowiednim miejscu znajduje się wygodna<br />

łazienka, w znacznej odległości od<br />

pokoju dziennego. Mieszkanie posiada<br />

także praktyczną piwnicę. Mieszkanie PC<br />

to świetna propozycja dla osób ceniących<br />

dużą przestrzeń mieszkalną oraz swobodę,<br />

niezależność w działaniu. To dobre<br />

rozwiązanie także dla większej rodziny,<br />

borykającej się z problemem braku odpowiedniej<br />

przestrzeni. Dzięki bardzo dużej<br />

antresoli mieszkanie sprawia wrażenie<br />

znacznie większego i z pewnością będzie<br />

jeszcze przyjemniejsze w eksploatacji. Antresola<br />

może być wykorzystana w różny<br />

sposób - jej aranżacja zależy od przyszłych<br />

lokatorów. Zastosowany w mieszkaniu<br />

drugi poziom z jednej strony pozwala na<br />

prowadzenie aktywnego życia towarzyskiego,<br />

z drugiej na znalezienie w każdej<br />

porze dnia cichego kąta dla siebie. Na<br />

antresolę prowadzą funkcjonalne schody.<br />

A cena? Cena - już od 4450 brutto za m 2<br />

wraz z balkonem lub tarasem!<br />

MIESZKANIE C – 3 POKOJE I TARAS<br />

57 m 2<br />

Układ architektoniczny mieszkania<br />

o metrażu 57 m 2 podporządkowany<br />

jest wygodzie i ergonomii. Dzięki specyfice<br />

proponowanego w tym mieszkaniu<br />

układu na podziale na 3 pokoje nie<br />

ucierpiała przestrzeń, wręcz przeciwnie<br />

- mieszkanie jest przestronne i zapewne<br />

spodoba się rodzinom z dzieckiem/<br />

dziećmi. Każdy członek rodziny bez<br />

problemu znajdzie w nim swój kąt,<br />

mamy tu trzy dobrze nasłonecznione<br />

pokoje, w tym 24-metrowy pokój<br />

dzienny z aneksem kuchennym.<br />

Przynależny do mieszkania taras rozciąga<br />

się na całą długość mieszkania<br />

i można na niego wejść zarówno z pokoju<br />

dziennego, jak i pozostałych dwóch<br />

znajdujących się w drugiej części lokalu.<br />

Jego powierzchnia to 20 m2. Dzięki tak<br />

dużej powierzchni zewnętrznej potencjalny<br />

nabywca wypoczynkiem na świeżym<br />

powietrzu będzie mógł cieszyć się<br />

nie tylko z własną rodziną, ale i całkiem<br />

sporym gronem przyjaciół.<br />

Pokój z aneksem kuchennym jest<br />

dobrze nasłoneczniony, wszystko z myślą<br />

o ergonomii układu kuchennego.<br />

Mieszkanie posiada wygodną łazienkę.<br />

Dodatkowo do lokalu przynależy funkcjonalna<br />

piwnica.<br />

Gazeta TARGOWA


Str. 45<br />

www.osiedlemoderna.opole.pl<br />

INNOWACYJNOŚĆ<br />

DOŚWIADCZENIE<br />

PRECYZJA<br />

Biuro sprzedaży: ul. Kępska 18, 45-129 Opole<br />

tel./fax 77 453 10 81, tel. kom. 606 46 49 89<br />

Gazeta TARGOWA


Str. 46<br />

Gazeta TARGOWA


Str. 47<br />

Gazeta TARGOWA


Str. 48<br />

Pomysł na rodzinny<br />

biznes w branży rolniczej<br />

Zapraszamy do współtworzenia<br />

największej w Polsce sieci<br />

sklepów rolniczo-technicznych<br />

W związku z dynamicznym rozwojem, GRENE Sp. z o.o. poszukuje partnerów<br />

- franczyzobiorców zainteresowanych dołączeniem do sieci profesjonalnych<br />

sklepów rolniczo-technicznych pod wspólną marką GRENE na terenie Polski.<br />

Współpraca z GRENE gwarantuje efektywne wykorzystanie kapitału i znacznie<br />

zmniejsza ryzyko związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.<br />

Wymagania lokalowe:<br />

powierzchnia punktu handlowego 200-400 m2<br />

lokalizacja w pobliżu stacji kontroli pojazdów, stacji paliw, sklepu budowlanego,<br />

myjni, innego otoczenia handlowego będzie dodatkowym atutem<br />

preferowane lokale parterowe na jednej kondygnacji<br />

Dodatkowych informacji udziela:<br />

Dział Rozwoju Sieci - tel. 63 240 06 17, franczyza@grene.pl<br />

Leszek Niewiedziała - tel. 607 034 531, leszek.niewiedziala@grene.pl<br />

GRENE to m.in.:<br />

18 lat doświadczenia w polskiej branży<br />

rolniczej (100 lat w Europie)<br />

Największy magazyn części i materiałów<br />

profesjonalnego zaopatrzenia<br />

rolnictwa w Polsce<br />

Największa i najszybciej rozwijająca się<br />

sieć sklepów rolniczo – technicznych w<br />

kraju<br />

Jedyna na rynku oferta franczyzowa,<br />

która z powodzeniem sprawdza się nawet<br />

w najmniejszych miejscowościach!<br />

Najszersza oferta w branży<br />

Niekwestionowany lider w branży<br />

technicznego zaopatrzenia rolnictwa<br />

Najczęściej polecany sklep rolniczy<br />

Obecnie sieć liczy:<br />

Zgłoś swoją kandydaturę do<br />

systemu. To proste!<br />

1. Wejdź na stronę www.franczyza-grene.pl<br />

2. Wypełnij Kartę Zgłoszenia Potencjalnego<br />

Franczyzobiorcy online<br />

3. Nasz specjalista skontaktuje się z Tobą<br />

Otwórz z nami Swój sklep rolniczo-techniczny!<br />

Więcej szczegółów o systemie franczyzowym znajdziesz na:<br />

www.franczyza-grene.pl<br />

GRENE Sp. z o.o. - 62-571 Stare Miasto, Modła Królewska, ul. Skandynawska 1<br />

tel.: +48 63 240 91 00, fax: +48 63 240 91 01, e-mail: grene@grene.pl, internet: www.grene.pl<br />

- jesteś w dobrych rękach<br />

Gazeta TARGOWA<br />

RE_<strong>2014</strong>_05_02 - Reklama gazeta targowa -<strong>OPOLAGRA</strong>.indd 1 <strong>2014</strong>-05-21 14:47:22

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!