15.08.2017 Views

Referans_Katalog_v2

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Portfolyo

MMVIII - MMXVI


yurtiçi ve yurtdışı müşterileri ile satış-mühendislik ve üretim özelliklerine sahip genç, dinamik bir şirkettir. Yenilikçi anlayışı ve özverili, çalışkan ekibi ile

bulunduğumuz sektörde her geçen gün emin adımlarla ilerlemektedir. Bu süreçte kendisine belirlediği (birinci sırada) kaliteli ürün ve müşteri memnuniyeti öncelikleri ile

bulunduğu pazarda en iyi şekilde devamlılığını sürdürmektedir. Cvsair gelişen dünyada otopark alanlarında yaşanan sıkıntılardan dolayı kapalı ve yeraltı otoparklarının

mecburi olmasından doğan ve bu otoparklarda günlük kullanımdaki araçlardan çıkan kirli gazları ve olası yangın anında oluşan dumanın tahliyesi ile bu süreçte en temel

ihtiyaç olan temiz hava ve sağlıklı yaşamı optimize etmeyi hedeflemiştir. Oluşan ihtiyaçlar doğrultusunda son teknoloji ve en iyi inovasyon çalışmaları ile ürünlerinin; dizayn,

üretim, test ve satışını gerçekleştirmektedir. Mevcut durumda kabul görmüş standartlar ile yüksek mühendislik ve ar-ge alt yapısına uygun cihazlarını siz değerli

müşterilerinin hizmetinie sunmaktadır. Ürünlerinin dayanım ve performans testleri uluslararası standartlara göre yapılmış ve yine raporları bu doğrultuda hazırlanmıştır.

Sizlere sunmuş olduğumuz portfolyo dosyasında da Cvsair ailesinin tüm çalışanlarının ekip halinde hazırladıkları, üretim ve satışını yapmış olduğu projelerin görselleri

mevcuttur.

VECİHİ HÜRKUŞ türk pilot ve mühendis, Türk havacılık tarihinin en önemli ismidir. Vecihi Bey üretken, çalışkan, azimli yapısı ile hem kendi hayatına anlam katmış

hem de topraklarında yaşadığı ülkesinin gelişmesi yolunda canı pahasına tehlikelerle yüz yüze gelmekten korkmamıştır. Yurt içinde havacılık için eğitim gönüllüsü olmuş,

uluslararası standartlara sahip ve zamanının çok ilerisinde uçaklar imal ederek bunları uçurmuştur. Uçuş müsaadesini verebilecek yetkinliğe sahip birimler o zamanının genç

Türkiye Cumhuriyetin de olmadığından uçağını parçalara ayırıp tren vagonlarında Prag’a götürmüş orada tekrar toplayarak uçuş müsaadesi almaya hak kazanmıştır. Bu

yaptığı, doğru bildiğine ve doğru yaptığına inanan insanın azmidir. Bu nedenle referans kataloğu tanımına farklı bir pencereden bakarak kendimize kılavuz olarak aldığımız

VECİHİ HÜRKUŞ’u bizim bulunduğumuz ve bulunacağımız her alanda hatırlatmak istedik.

EVREN KIZILÖZ Karadeniz Teknik Üniversitesi – Türk Dili ve Edebiyat Öğretmenliği mezunudur. Yengeç sanat evinde Tezhip sanatçısı ve eğitimcisidir. Kataloğumuzun

ortaya çıkmasında göstermiş olduğu ilgi ve yardımlar için teşekkür ederiz.

AYDIN ASAN Marmara üniversitesi Resim iş öğretmenliği mezunudur. Yengeç sanat evinde eğitmenlik, eş zamanlı olarak da özel bir okulda resim öğretmenliği

yapmaktadır. Onu aynı zamanda tasarımcı, ressam, karikatürist ve kaligrafist olarak da tanımlayabiliriz. Bu süreçte konu ile ilgili bizlere sağladığı destek, yardım ve

emeklerinden ötürü teşekkür ederiz.

BİLAL OZAN NALBANT “Tasarım hayattır.. Problemler bütününü çözme, kişi yada kurumlara bir öykü yazma sanatıdır” fikrini benimseyen tasarımcımız, hedef

odaklı hizmet anlayışıyla bir çok kurumsal firmaya Freelance Tasarım ve Çözüm Ortaklığı hizmetleri vermektedir. Bu eseri hazırlarken Firmamıza ve ekibimize sağlamış

olduğu destek ve emeklerinden ötürü kendisine teşekkür ederiz.


Cumhuriyet Mah. Kartal Cad. No: 101/1 Kartal / İstanbul - TÜRKİYE +90 (216) 417 12 48 sales@cvsair.com.tr

.cvsair.com.tr

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!