25.09.2017 Views

Mink Bürsten: Poradzimy sobie z każdą powierzchnią

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Rozwiązania dla obróbki powierzchni<br />

Gratowanie krawędzi<br />

Nadawanie<br />

chropowatości<br />

Czyszczenie<br />

MYCIE<br />

Odpylanie<br />

Prowadzenie<br />

Odprowadzanie<br />

ładunków<br />

Zgarnianie<br />

Nadawanie struktury<br />

NanoSzeniE


Czyszczenie z firmą <strong>Mink</strong> <strong>Bürsten</strong><br />

...dass mit Hilfe von <strong>Mink</strong> <strong>Bürsten</strong> aus diesem Baum eine Küche wird?<br />

Nowoczesne centra frezarskie mogą nie tylko frezeować, ale również wiercić i wykonywać skomplikowane<br />

procesy obróbcze. Do tego potrzebują różnych n arzędzi, które są przechowywane w tak<br />

zwanych rewolwerach.


...dass mit Hilfe von <strong>Mink</strong> <strong>Bürsten</strong> aus diesem Baum eine Küche wird?<br />

Po każdym procesie produkcyjnym pojedyncze narzędzia i stożki są starannie czyszczone specjalnymi<br />

szczotkami firmy <strong>Mink</strong> z zabrudzeń i wiórów, zapewniając bezproblemową produkcję.


Czyszczenie z firmą <strong>Mink</strong> <strong>Bürsten</strong><br />

...dass mit Hilfe von <strong>Mink</strong> <strong>Bürsten</strong> aus diesem Baum eine Küche wird?<br />

Przenośniki taśmowe stosowane zwłaszcza w przemyśle farmaceutycznym i spożywczym muszą<br />

spełniać ścisłe wymogi z zakresu higieny.


Aby spełnić te wymagania stosowane są szczotki okrągłe firmy <strong>Mink</strong> wykonane z certyfikowanych<br />

materiałów, dzięki którym przenośniki taśmowe oczyszczane są z przylegającej mąki, pyłu i brudu.


Mycie z firmą <strong>Mink</strong> <strong>Bürsten</strong><br />

...dass mit Hilfe von <strong>Mink</strong> <strong>Bürsten</strong> aus diesem Baum eine Küche wird?<br />

Każdy europejczyk zjada średnio 80 kg warzyw i 60 kg owoców rocznie. Zanim jednak warzywa i<br />

owoce zostaną sprzedane trzeba je oczyścić z ziemi i umyć.


Aby zapewnić jak najbardziej delikatny proces mycia, w myjkach przemysłowych stosowane są wysokiej<br />

jakości szczotki okrągłe firmy <strong>Mink</strong>.


Oczyszczanie z firmą <strong>Mink</strong> <strong>Bürsten</strong><br />

...dass mit Hilfe von <strong>Mink</strong> <strong>Bürsten</strong> aus diesem Baum eine Küche wird?<br />

Silny wzrost glonów, mętność wody, liście lub inne zanieczyszczenia zabierają nam przyjemność korzystania<br />

z basenu ogrodowego lub stawu kąpielowego. W takich przypadkach pomocne mogą okazać się<br />

poręczne i niedrogie urządzenia czyszcące.


...dass mit Hilfe von <strong>Mink</strong> <strong>Bürsten</strong> aus diesem Baum eine Küche wird?<br />

W robotach do czyszczenia basenów zastosowanych jest wiele różnego rodzaju szczotek firmy <strong>Mink</strong>,<br />

np. szczotki listwowe dla pierwszego na świecie samooczyszczającego się urządzenia filtrującego<br />

oraz szczotki okrągłe do czyszczenia powierzchni i do przemieszczania się urządzenia (jako koła).


Odpylanie z firmą <strong>Mink</strong> <strong>Bürsten</strong><br />

...dass mit Hilfe von <strong>Mink</strong> <strong>Bürsten</strong> aus diesem Baum eine Küche wird?<br />

Surowe karoserie samochodów przed lakierowaniem muszą być wolne od kurzu i innych cząstek.<br />

Wydmuchiwanie lub odpylanie karoserii nie spełnia wysoko postawionych wymagań branży motoryzacyjnej.


...dass mit Hilfe von <strong>Mink</strong> <strong>Bürsten</strong> aus diesem Baum eine Küche wird?<br />

Koncerny samochodowe od dziesięcioleci profitują z zastosowania szczotek z piórami strusia firmy<br />

<strong>Mink</strong>. Szczotki te dzięki swoim właściwościom ładują się elektrostatycznie na skutek tarcia, dzięki<br />

czemu przyciągają cząstki kurzu, które następnie są odpylane przy użyciu systemów odpylania. W<br />

ten sposób gwarantowane jest odpylanie nawet najdrobniejszych cząstek kurzu.


Gratowanie krawędzi z firmą <strong>Mink</strong> <strong>Bürsten</strong><br />

...dass mit Hilfe von <strong>Mink</strong> <strong>Bürsten</strong> aus diesem Baum eine Küche wird?<br />

Przy obróbce aluminium powstają ostre krawędzie, które są nie tylko nieestetyczne, ale również<br />

zwiększają ryzyko wystąpienia urazu.


...dass mit Hilfe von <strong>Mink</strong> <strong>Bürsten</strong> aus diesem Baum eine Küche wird?<br />

Wyposażone w specjalne włókna ścierne szczotki talerzowe, okrągłe lub walcowe firmy <strong>Mink</strong><br />

umożliwiają gratowanie i zaokraglanie nieestetycznych krawędzi oraz zmniejszają ryzyko<br />

wystąpienia urazu.


Odprowadzanie ładunków z firmą <strong>Mink</strong> <strong>Bürsten</strong><br />

...dass mit Hilfe von <strong>Mink</strong> <strong>Bürsten</strong> aus diesem Baum eine Küche wird?<br />

W dzisiejszych czasach urządzenia wielofunkcyjne są nieodzowną częścią nowoczesnych biur.


Szczotki antystatyczne firmy <strong>Mink</strong> w celu ochrony urządzeń i użytkowników odprowadzają ładunki<br />

elektrostatyczne powstające w skutek ocierania się papieru, zapobiegają powstawaniu iskier oraz<br />

sklejania się papieru.


Zgarnianie z firmą <strong>Mink</strong> <strong>Bürsten</strong><br />

...dass mit Hilfe von <strong>Mink</strong> <strong>Bürsten</strong> aus diesem Baum eine Küche wird?<br />

Podczas transportu wewnętrznego na przenośnikach taśmowych często gromadzi się kurz lub wióry.


Dla zapewnienia ochrony delikatnych przedmiotów przed zarysowaniem wiórami lub innymi<br />

cząsteczkami przenośniki taśmowe muszą być całkowicie wolne od przylegającego kurzu i brudu. W<br />

tym celu na powrocie przenośników taśmowych montowane są szczotki listwowe firmy <strong>Mink</strong>, które<br />

zgarniają przylegające zabrudzenia.


Nanoszenie z firmą <strong>Mink</strong> <strong>Bürsten</strong><br />

...dass mit Hilfe von <strong>Mink</strong> <strong>Bürsten</strong> aus diesem Baum eine Küche wird?<br />

W piekarniach przemysłowych glazury i posypki nakładane są na wypieki mechanicznie.


Specjalnie certyfikowane dla przemysłu spożywczego szczotki okrągłe i walcowe firmy <strong>Mink</strong> równomiernie<br />

dozują i nanoszą na wypieki sproszkowane produkty takie jak np. cukier puder lub inne<br />

pospypki.


Nadawanie struktury z firmą <strong>Mink</strong> <strong>Bürsten</strong><br />

...dass mit Hilfe von <strong>Mink</strong> <strong>Bürsten</strong> aus diesem Baum eine Küche wird?<br />

Drzewa składają się z dwóch różnych warstw, które usytuowane są na przemian względem siebie.<br />

Warstwa, która róśnie przed okresem letnim określana jest mianem „wczesnego drewna”, natomiast<br />

warstwa z drugiej połowy roku określana jest jako „późne drewno”. W procesie strukturyzacji warstwa<br />

bardziej miękkiego wczesnego drewna usuwana jest przy pomocy szczotek.


Do procesu strukturyzacji wykorzystywane są szczotki firmy <strong>Mink</strong> z włóknami stalowymi lub<br />

ściernymi, które usuwają różne warstwy oraz istniejące włókna drzewne. W rezultacie powierzchni<br />

drewnianej nadana jest struktura i nadaje się do dalszej obróbki, np. lakierowania, bejcowania,<br />

olejowania.


...dass mit Hilfe von <strong>Mink</strong> <strong>Bürsten</strong> Think aus diesem <strong>Mink</strong>! Baum ®<br />

eine Küche wird?<br />

Jeśli zaciekawiły Państwa nasze pomysły prosimy o kontakt.<br />

Czekamy na Państwa zapytania!<br />

Z pozdrowieniami<br />

Martin Knödler<br />

Kierownik działu marketingu<br />

Centrala<br />

August <strong>Mink</strong> KG<br />

Fabrikation<br />

technischer <strong>Bürsten</strong><br />

Wilhelm-Zwick-Straße 13<br />

D-73035 Göppingen<br />

tel +49 (0)71 61 40 31-0<br />

fax +49 (0)71 61 40 31-500<br />

info@mink-buersten.de<br />

Kraje Beneluxu<br />

<strong>Mink</strong>-<strong>Bürsten</strong> B.V.<br />

Hanzeweg 6<br />

NL-8061 RC Hasselt<br />

tel +31 (0)38 3 86 61 77<br />

fax +31 (0)38 3 86 61 78<br />

info@mink-buersten.nl<br />

Anglia<br />

<strong>Mink</strong>-Brushes (UK) Ltd.<br />

Cash´s Business Centre<br />

Cash´s Lane<br />

GB-CV1 4PB Coventry<br />

tel +44 (0)24 76 63 25 88<br />

fax +44 (0)24 76 63 25 90<br />

sales@mink-brushes.co.uk<br />

Francja<br />

<strong>Mink</strong>-France S.A.R.L.<br />

2, rue de l’Octroi<br />

F-78410 Aubergenville<br />

tel +33 (0)1 34 84 75 64<br />

fax +33 (0)1 34 84 01 81<br />

info@mink-france.fr<br />

Włochy<br />

<strong>Mink</strong>-Italia s.r.l.<br />

Società con Socio unico<br />

Via Speranza 5<br />

I-40068 S. Lazzaro<br />

di Savena (BO)<br />

tel +39 0 51 45 26 00<br />

fax +39 0 51 62 78 325<br />

info@mink-italia.it<br />

Skandynawia<br />

<strong>Mink</strong>-<strong>Bürsten</strong> ApS<br />

Glasvænget 2<br />

DK-5492 Vissenbjerg<br />

tel+45 70 26 20 77<br />

fax +45 70 26 20 78<br />

info@mink-buersten.dk<br />

www.mink-buersten.com<br />

HIER BLÄTTERN

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!