INTERKAP

tintobras

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

RAPORU


GRI İÇERİK

İNDEKSİ

GENEL STANDART BİLDİRİMLER

GENEL STANDART BİLDİRİMLER SAYFA DIŞ DENETİM

Strateji ve Analiz

G4-1 1 -

Kurumsal Profil

G4-3 9 -

G4-4 6 -

G4-5 6 -

G4-6 16 -

G4-7 9 -

G4-8 16 -

G4-9 6 -

G4-10 10 -

G4-11 10 -

G4-12 14 -

G4-13 Raporlama dönemi zarfında görülen belirgin bir

-

değişiklik bulunmamaktadır.

G4-14 13 -

G4-15 6 -

G4-16 6 -

Tanımlanan Öncelikli Unsurlar ve Çerçeveler

G4-17 Raporda yalnızca Interkap A.Ş’nin finansal durumu

-

raporlanmıştır.

G4-18 4-5 -

G4-19 5 -

G4-20 5 -

G4-21 5 -

G4-22 Bu rapor, İnterkap A.Ş’nin yayınladığı ilk rapordur. -

G4-23 Bu rapor, İnterkap A.Ş’nin yayınladığı ilk rapordur. -

Paydaş Katılımı

G4-24 4-5 -

G4-25 4-5 -

G4-26 4-5 -

G4-27 4-5 -


GENEL STANDART BİLDİRİMLER

GENEL STANDART BİLDİRİMLER SAYFA DIŞ DENETİM

Rapor Profili

G4-28 2 -

G4-29 Bu rapor, İnterkap A.Ş’nin yayınladığı ilk rapordur. -

G4-30 2 -

G4-31 Tuncay Kırbıyık

-

tuncay.kirbiyik@interkap.com.tr

G4-32 2 -

G4-33 Bu rapor, dış denetimden geçmemiştir. -

Yönetişim

G4-34 11 -

Etik ve Dürüstlük

G4-56 13

ÖNCELİKLİ UNSAR

ÖZEL STANDART BİLDİRİMLER

DMA VE GRI

INDIKATÖRÜ

SAYFA

DIŞ DENETİM

KATEGORİ: EKONOMİK

DMA 19 -

Ekonomik Performans EC-1 20 -

KATEGORİ: ÇEVRESEL

DMA 21 -

Enerji EN-3 25-26 -

EN-7 25-26 -

Emisyonlar EN-15 23-24 -

EN-16 23-24 -

EN-17 23-24 -

Atıklar EN-23 22 -

KATEGORİ: SOSYAL

DMA 37 -

İş Sağlığı ve Güvenliği LA-6 37-38-39-40 -

LA-7 37-38-39-40 -

Eğitim ve Öğretim LA-9 42-43 -

Ayrımcılığın Önlenmesi HR-3 44 -


EN BÜYÜK

İLHAM KAYNAĞIMIZ,

OPERASYONEL MÜKEMMELLİK

ANLAYIŞI İLE PAYDAŞLARIMIZA

KATTIĞIMIZ DEĞERDİR.

RAPORDA NELER VAR?

1RAPOR

HAKKINDA

3EKONOMİK

PERFORMANS

2KURUMSAL

KİMLİK


5ÜRÜN YAŞAM

DÖNGÜSÜ

YÖNETİMİ

4ÇEVREYE OLAN

DUYARLILIĞIMIZ

6SOSYAL

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK


ÜST

YÖNETİM

MESAJI

Saygıdeğer Paydaşlarımız,

G4-1

İnterkap A.Ş olarak faaliyetlerimizi, çevreye ve topluma karşı sorumluluk bilinci ile

gerçekleştirirken, kuruluşumuzun 25. yılını şu an okumakta olduğunuz 2015 yılı

GRI raporu ile taçlandırıyoruz. Bu rapor, gelecek nesillere yaşanabilir ve yüksek

hayat kalitesini sağlayacak bir dünya bırakmak için yaptığımız çalışmalardan sadece

birisidir.

Kurulduğumuz günden bu yana çalışanlarımızın eğitim ve refahını ön planda

tutarak ürettiğimiz üstün kalitede ürünler ile müşterilerimizin memnuniyetini en

yüksek seviyede tutmayı bir hedef bildik. Bunun yanında üretim faaliyetlerimizi

gerçekleştirirken gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir dünya bırakmanın bizlerinde

sorumluluğu altında olduğunu unutmadık; üretim süreçlerimiz içerisindeki iklim

değişikliğine olan etkilerimizin yanında, enerji ve kaynak tüketimlerimizin bilincinde

olduk ve kendimize hedefler koyduk. Bu hedefler doğrultusunda yürümeye devam

ediyoruz.

Herkesin bildiği gibi ‘Ekonomik büyüme ve refah seviyesini yükseltme çabalarını,

çevreyi ve yeryüzündeki tüm insanların yaşam kalitesini koruyarak gerçekleştirme

yöntemi ’ olan sürdürülebilir iş modelini kurulduğu ilk yıldan beri destekleyen

bir firma olarak, bu bilincimizi değer zincirimizin önemli bir bölümünü kapsayan

paydaşlarımıza yansıtmak istedik.

Birincisini yayınlandığımız İnterkap A.Ş Sürdürülebilirlik Raporu’nda; bizler için

oldukça değerli olan müşterilerimiz, çalışanlarımız, tedarikçilerimiz ve diğer

paydaşlarımıza, faaliyetlerimizi gerçekleştirirken insan, toplum ve çevreye olan

saygımızı en şeffaf şekilde sunmaktan gurur duymaktayız.

Livio Manzini

Yönetim Kurulu Başkanı

1


RAPOR

HAKKINDA 1

Geride bıraktığımız 25 yıla gururla bakarken, çeyrek asırlık faaliyetlerimiz

boyunca ön planda olan ekonomik, çevresel, sosyal ve etik konularını, bu yıl

birincisi yayımlanan Sürdürülebilirlik Raporumuz ile değerli paydaşlarımızın

görüşüne sunarız.

2015 yılında gerçekleştirdiğimiz faaliyetler sonucunda ortaya çıkan ekonomik,

çevresel ve sosyal etkilerimizi içeren raporumuzu, Global Reporting Initiative

(GRI)’in G4 versiyonunun ‘temel’ uyumluluk gerekliklerine uygun olacak

şekilde hazırladık. Şeffaflık ilkesine olan inancımız ,dürüstlüğümüz ve

kesinliğimiz ile sosyal, çevresel ve ekonomik sürdürülebilirliğimizin devamı için

gerçekleştirilen öncelikli konulara rapor içerisinde yer verdik.

G4-28

G4-30

G4-32

İnterkap A.Ş olarak düzenli aralıklarla Sürdürülebilirlik Raporu’muzu

yenilemeyi hedeflemekteyiz.

Raporlama süreci boyunca kuruluşun boyutu, yapısı, mülkiyeti veya tedarik

zinciriyle ilgili bir değişiklik olmamıştır.

22


PAYDAŞ YORUMU

‘‘Sürdürülebilirlik, son dönemde daha çok şirketin ajandasında yer almaya başlayan

bir kavram. Hepimiz için daha sürdürülebilir gelecek, daha yaşanabilir dünya

özlemini ifade ediyoruz bu kavramla… Ancak biliyoruz ki, sürdürülebilirlik uzun ve

aslında oldukça zorlu bir yolculuk..

Fakat içinde bulunduğumuz dönemde tarihi bir dönüm noktasındayız ve

bulunduğumuz bu noktada, gezegenimizin, insanlığın geleceği için hepimizin

birtakım değişiklikler yapması, radikal kararlar alması şart!

Biz Unilever olarak, sürdürülebilirliğin şirketler için zorunluluktan öte bir felsefe

olması gerektiğine inandık. Sürdürülebilirliği, tüm süreçlerimize entegre etmek üzere

bir iş felsefesi olarak benimsedik. İşte bu felsefenin temelini, gelecek nesillere daha

yaşanabilir bir dünya bırakmak ve tüm paydaşlarımızla el ele vererek çabalarımızı bir

iyilik gücüne dönüştürmek amacı oluşturuyor.

Gelecekte, merkezinde sürdürülebilirliğin bulunduğu yeni iş modeli, tüm dünyada

yaşam kalitesinin artırılması için temel bir rol oynayacak. Sürdürülebilir, adil büyüme

artık kabul edilebilir tek iş modeli. Ve inanıyorum ki, sadece bu gerçeği anlayan

işletmeler ayakta kalacak. Sadece sürdürülebilir şekilde büyüyenler başaracak.

Değerli paydaşlarımızdan İnterkap A.Ş.’yi sürdürülebilir bir gelecek için

gerçekleştirdiği örnek çalışmalardan dolayı gönülden tebrik ediyorum.

Ve tıpkı İnterkap A.Ş. gibi, tüm iş ortaklarımızı, tedarikçilerimizi, tüketicilerimizi

özetle tüm paydaşlarımızı yanımızda görmeyi arzuluyoruz.’’

Mehmet Altınok

CEO Unilever Türkiye, Orta Asya & İran

3


Paydaş Kapsayıcılığı

Paydaşlarımız ile sürekli aktif olarak iletişim halinde kalmak ve onların

beklentilerini en üst düzeyde karşılamak İnterkap A.Ş’nin temel hedeflerinden

biridir. Bu nedenle birincisini yayınladığımız bu Sürdürülebilirlik Raporu’nu

başta müşterilerimiz, çalışanlarımız ve tedarikçilerimiz olmak üzere diğer tüm

paydaşlarımıza kendimizi ifade etmek ve hakkımızda en doğru ve kesin bilgiyi

alabilmeleri amacı ile hazırladık.

PAYDAŞLARIMIZ Müşteriler Çalışanlar Tedarikçiler Hissedarlar

Grup

Şirketleri

Bilgilendirici Bilgilendirici Bilgilendirici Yüzyüze Bilgilendirici

İLETİŞİM e-posta e-posta e-posta görüşme e-posta

KANALLARI Telefon Telefon Telefon Toplantı Telefon

Toplantı Toplantı Toplantı Toplantı

Firma içi toplantılar ve paydaşlarla olan iletişimlerimiz sonucunda Ekonomik,

Çevresel ve Sosyal kategoriler içerisinde öncelikli konu sıralamasını yaparken,

kendimizi paydaşlarımıza olabildiğince objektif açıdan yansıtmaya çalıştık.

Öncelikli konularımızı belirlerken temel paydaşlarımız için önem arz edecek

başlıkları değerlendirmenin yanında İnterkap A.Ş.’nin de aktif olarak

çalışmalar yaptığı alanları seçtik. Rapor içerinde her bir raporlama unsuru için

sunulan veriler 2015 yıllarını kapsamakta olup tarafımızca yönetilmektedir ve

rapor, şeffaflık ve doğruluk ilkeleri benimsenerek hazırlanmıştır.

“Öncelikli, konular matrisi” paydaşlarımız ile yapılan iletişimler doğrultusunda

oluşturulmuştur. Bu matriste yer alan her bir unsur bizler için öncelikli konu

olup paydaşlarımız için önemi belirlenmiştir. Dünyanın önde gelen

markalarının tedarikçisi olan firmamız ve en önemli paydaşımız olan

müşterilerimiz için ekonomik performansımız öncelikli konularımızın

başında gelmektedir. Plastik kapak ve komponentleri üreticisi olarak, iklim

değişikliğine olan kurumsal etkimizle birlikte, ürünlerimizin yaşam döngüsü

çevresel performansı ve etkilerini bilimsel olarak hesapladığımız, ürün

sürdürülebilirliği çalışmalarımız ekonomik performansımızı takip etmektedir.

Faaliyetlerimize, çalışanlarımıza ve tüm paydaşlarımıza karşı, saygı ve

sorumluluk bilinciyle oluşturulan “İş Sağlığı,Güvenliği ve Kalite Sistemleri”

departmanımız ve departman bünyesinde yapılan çalışmaları kapsayan

OHSAS 18001,Çevre ve doğaya karşı saygı ve sorumluluğumuzun göstergesi

olan ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi ve ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi

ile Eğitim konuları önemli başlıklar altında sıralanmaktadır.

G4-18

G4-24

G4-25

G4-26

G4-27

44


G4-18

G4-19

G4-20

G4-21

Orta Yüksek

Yönetimi

Enerji

Yönetim

Ekonomik

Performans

Döngüsü

G4-24

G4-25

G4-26

G4-27

Orta

Yüksek

İnterkap A.Ş. olarak kurumsal kimliğimizi ve faaliyetlerimizi açıkladığımız bu

sürdürülebilirlik raporunda amacımız başta müşterilerimiz olmak üzere çalışan ve

paydaşlarımıza şeffaf olarak kendimizi anlatmaktır. Bu süreçte paydaşlarımızın

görüş ve yorumları önemli rol almıştır. Bu nedenle, hazırladığımız bu ilk raporun

heyecanını paylaşmak, Rapor ve firmamız hakkında paydaş görüşlerini almak

ve tedarik zincirinde bulunduğumuz müşterilerimizin bizlerden beklentisini tam

anlamıyla öğrenmek adına raporlama süreci içerisinde müşterimiz olan Unilever

ile bir paydaş toplantısı gerçekleştirdik. Raporun hazırlanması ve tasarlanmasında

danışmanlık hizmeti aldığımız Metsims Sustainability Consulting eşliğinde

müşterimiz Unilever’i ziyaret ederek farklı bölümlerden uzmanların katılımıyla

gerçekleştirdiğimiz toplantıda bizlerden beklentilerini öğrendik.

5


KISACA İNTERKAP

Merkezimiz Hadımköy/İstanbul’da olup üretim faaliyetlerimiz

de burada gerçekleşmektedir.

İnterkap; Yenilikçi teknolojiler kullanan uzman kadrosuyla,

çevreye, topluma ve paydaşlarına karşı sorumluluk bilinciyle

üretilen plastik ürünler kullanan ve kullanabilecek tüm

müşterilerin beklentilerine, katma değer yaratan yenilikler

sunabilen çözüm ortağıdır

7 Departman

100 Çalışan

2015 yılı üretim dağılımı

19%

30%

7%

44%

İlaç

Gıda

Ev Bakım & Temizlik

Ürünleri

Kişisel Bakım ve

Kozmetik

G4-4

G4-5

G4-9

G4-15

G4-16

Üyesi olduğumuz kurum ve kuruluşlar

İSTANBUL SANAYİ ODASI

İSTANBUL KİMYEVİ MADDELER VE MAMÜLLERİ

İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

İSTANBUL MADEN VE METALLER İHRACATÇI BİRLİKLERİ

SEDEX

6


2

KURUMSAL

KİMLİK

Vizyonumuz

Global ölçekte tercih edilen ve sürdürülebilir bir ‘plastik

kapak ve komponentleri’ üreticisi olmak

INTER = Uluslararası

KAP = Kapak

Çevreye, topluma ve paydaşlarına

karşı sorumluluk bilincinde, çağa

uygun teknolojiler kullanan,

uzman kadrosu ile müşterilerine

katma değer yaratan

yenilikleriyle tercih

Misyonumuz

edilen bir çözüm

ortağı olmak

1990

7 7

1999

ISO 9002

Interkap A.Ş.

kurulması ve

üretime başlanması

2004

ISO 9001 Kalite

Yönetim Sistemi

2008

Gıda ile temasta bulunan

plastik parçalarının üretimi

için yeni tesis hazırlanması

ve üretime geçiş

2007

Elektrik makine yatırımları

ile çevresel etkilerin

azaltılması

2005

İhracat satışlarının Kuzey Afrika ,

Avrupa ve Asya kıtalarına

başlanması


2012

İnce cidarlı kap ve

kapak üretimi

2011

İhracat satışlarının

%32 seviyesine

ulaşması

18500 m2

Hadımköy tesislerine geçiş

2013

BRC-IOP Sertifikasyonu

alınması

SEDEX Uygunluk

Ürün Yaşam Döngüsü

Değerlendirmesi

2015

ISO 14001 Çevre

Yönetim Sistemi

OHSAS 18001

ISO 50001

GRI Sürdürülebilirlik

Raporu

Temel Değerlerimiz

Müşteri Memnuniyeti – Üstün kalite

Özverili Takım Çalışması

Hızlı Hizmet Anlayışı

Paydaşlar ile Şeffaf Çalışma ilkesi

Global Vizyon Anlayışı

8 8


İNTERKAP A.Ş.

G4-3

G4-7

Bell Holding bünyesinde bulunan İnterkap 1990 yılında kurulmuş ve plastik

enjeksiyon teknolojisi ile plastik kapak ve komponentleri üretimine başlamıştır.

1990 yılından itibaren, çeşitli renk ve tasarımlarda şişe kapağı üretimine başlayan

firmamız , 2011 yılından itibaren üretim faaliyetlerini 18500 m2 büyüklüğündeki

İstanbul’da bulunan Hadımköy tesislerinde gerçekleştirmektedir.

Kurulduğumuz ilk yıldan itibaren, yenilikçi teknolojileri kullanan uzman kadromuz

ile çevreye, topluma, paydaşlarımıza karşı sorumluluk bilincimizle hareket ederek,

plastik ürünler kullanan ve kullanabilecek tüm müşterilerin beklentilerine cevap

verme misyonuna sahibiz.

Kurulduğundan bugüne global ölçekte tercih edilen bir marka olmayı hedefleyen

İnterkap, kozmetik, evsel bakım, gıda ve ilaç sektörlerinin önde gelen uluslararası

firmalarının plastik kapak ve komponentleri üretimine devam etmektedir.

Halka açık bir firma olmamasına rağmen İnterkap, değerleri arasında yer alan

‘şeffaflık’ ilkesi çerçevesinde ekonomik, sosyal ve çevresel sürdürülebilirlik

çalışmalarını bu raporda şeffaf bir şekilde beyan etmektedir.

9 9


İnterkap, üretim faaliyetlerini, İnterkap bordrolu kendi çalışanları ile yürütmektedir.

Toplamda 100 olan çalışanlarımızın demografik dağılımı aşağıdaki gibi olup toplu iş

sözleşmesi kapsamında bulunmamaktadırlar.

ÇALIŞAN DAĞILIMLARIMIZ

Cinsiyete göre;

G4-10

G4-11

7%

Kadın

Erkek

93%

Yaş dağılımına göre;

32%

8%

19%

41%

18-30

31-40

41-50

50+

Görev dağılımına göre;

23%

Mavi Yaka

Beyaz Yaka

77%

10 10


YÖNETİŞİM

G4-34

Genel Müdür

Fabrika Müdürü

Satın Alma

Müdürü

Kalite Güvence

Müdürü

İSG ve Kalite

Sistem Müdürü

Satış Pazarlama

Müdürü

Mali İşler

Müdürü

İnsan Kaynakları

Müdürü

Firmamız bünyesinde 7 adet müdürlük bulunmaktadır. Bunların dışında firmamızda

Çevre, İş Güvenliği ve Enerji Yönetimi gibi konuların sürdürülebilirliği amacıyla İSG

Kurulu, Çevre Güvenliği Kurulu ve Enerji Yönetim Takımı kurulmuştur ve düzenli

aralıklarla toplantılar yapılmaktadır.

ÇEVRE GÜVENLİĞİ VE RİSK DEĞERLENDİRME KURULU

GÖREV

İşveren Vekili (Kurul Başkanı)

Çevre Güvenliği Danışmanı (Kurul Sekreteri)

İşyeri Hekimi

ISG ve Kalite Sistem Müdürü (Yönetim Temsilcisi)

Teknik ve Seri Üretim Müdürü

İnsan Kaynakları Müdürü

Formen Usta Temsilcisi

Çalışan Temsilcisi

Kalite Güvence Müdürü

Depo Sorumlusu

ÜYE

Fabrika Müdürü

Çevre Görevlisi

Doktor

Bölüm Müdürü

Bölüm Müdürü

Bölüm Müdürü

ASİL - YEDEK

ASİL - YEDEK

Bölüm Müdürü

Bölüm Yöneticisi

İSG VE RİSK DEĞERLENDİRME KURULU

GÖREV

İşveren Vekili (Kurul Başkanı)

İş Güvenliği Uzmanı

İşyeri Hekimi

ISG ve Kalite Sistem Müdürü (Yönetim Temsilcisi)

Teknik ve Seri Ürertim Müdürü

İnsan Kaynakları Müdürü

Formen Usta Temsilcisi

Çalışan Temsilcisi

Kalite Güvence Müdürü

Depo Sorumlusu

ENERJİ YÖNETİM TAKIMI

GÖREV

Enerji Yöneticisi

Yönetim Temsilcisi

Teknik Bakım ve Seri Üretim Müdürü

Kalıp ve Yeni Projeler Müdürü

Uygulama Takım Lideri

Elektrikçi Usta

ÜYE

Fabrika Müdürü

Uzman

Doktor

Bölüm Müdürü

Bölüm Müdürü

Bölüm Müdürü

ASİL - YEDEK

ASİL -- YEDEK

Bölüm Müdürü

Bölüm Yöneticisi

ÜYE

Fabrika Müdürü

Bölüm Müdürü

Bölüm Müdürü

Bölüm Müdürü

Bölüm Yöneticisi

Mesleki Eğitim Sertifikalı Usta

11 11


KALİTE ANLAYIŞIMIZ

ISO 14001: Çevre

Yönetim Sistemi

OHSAS 18001: İş

Sağlığı ve Güvenliği

BRC/IoP Gıda Ambalajı ve Diğer

Ambalaj Malzemeleri Global Ambalaj

Standardı

BRC IOP: Gıda

Ambalajları Ve

Ambalaj Malzemeleri

Belgesi

İngiliz Perakendeciler Birliği / Ambalajlama

Enstitüsü (BRC/IoP) tarafından

perakendecilere ve gıda ambalaj üreticilerine

yasal yükümlülüklerini yerine getirme

hususunda yardımcı olması amacıyla

hazırlanan bir standarttır. BRC/IoP Standardı,

perakendecilere gıda ürünleri için ambalaj

tedarik eden firmaların denetlenmesi için

genel bir temel oluşturarak tüketicilerin

korunmasını sağlamaktadır. Standart,

perakendecilere, tedarikçilere veya Standardı

kullananlara ambalaj malzemesi temin eden

firmalar için gerekli olan güvenlik, kalite ve

uygulama kriterlerini belirlemektedir.

12 12


ETİK İLKELERİMİZ

G4-14

G4-56

Çalışanlarımızın ve yönetim kadromuzun yüksek etik değerlere sahip olmanın

bilinciyle çalışması ve bunu hem firma hem de bireysel kültür haline getirmeleri

bizler için oldukça önemlidir. İnterkap olarak uyguladığımız İş Etiği Kurallarımız

ile değerlerimiz 2014 yılında bağlı bulunduğumuz Bell Holding tarafından yapılan

toplantılar ile çalışanlarımıza duyurulmuş saha bildirim ilanları ile iletişimi

yapılmıştır.

İnterkap olarak sürdürülebilir büyüme yolculuğunda kurumsal kültürümüzün

parçaları

Dürüstlük

Saygı

Şeffaflık

Takımdaşlık

Alçak gönüllülük

Mükemmeliyetçilik

Sektöründe önde gelen bir çok uluslararası firmanın

tedarikçisi olarak bizler, tedarik zinciri denetimlerine

olanak veren bir sosyal denetim standardı organizasyonu

olan SEDEX (Supplier Ethical Data Exchange) üyesiyiz. Bu

sayede çalıştığımız markaların tedarik zincirlerine değer

katmakta, sürdürülebilir tedarik zincirinin bir parçası

olmaktayız.

SEDEX Nedir?

The Supplier Ethical Data Exchange, Sedex, İngiltere Londra merkezli tedarik

zincirlerinin etik performansını sürekli iyileştirmeyi taahhüt eden işletmelerin üye

olduğu kar amacı gütmeyen bir organizasyondur.

Üretici bir firma olarak faaliyetlerimizden kaynaklı her türlü ekonomik, çevresel ve

sosyal etkilerimizi izleme, yönetme ve azaltma sorumluluğu içerisinde olduğumuzun

bilincindeyiz. Bu nedenle Rio Bildirimlerinin özellikle çevresel etkilerin azaltılmasına

yönelik 15. maddesini şirket politikamıza entegre ederek çevreye olan zararımızı

minimuma indirirken sosyal ve ekonomik değerlerimizi de artırmaya çalışmaktayız.

13 13


TEDARİK ZİNCİRİ

İnterkap A.Ş., plastik ambalaj üretimi için kullandığı hammadde ve granül boya

yanında ürünlerin ambalajında kullanılan koli, koli bandı, PE torba, etiket ve palet

gibi malzemelerini yurt içi ve yurt dışı firmalardan tedarik etmektedir. Güvenlik,

temizlik, yemek, personel servisleri gibi hizmetlerin tedariği de ilgili firmalardan

sağlanmaktadır.

Ürünlerimizin kalitesini maksimum seviyede tutmanın yolu kaliteli hammaddeden

geçmektedir. Hammaddelerimizi uluslararası büyük firmalardan temin ederek

müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutacak ürünleri elde etmekteyiz.

G4-12

55%

45%

Yurtiçi

Yurtdışı

İnterkap A.Ş olarak, tedarik zinciri sürdürülebilirliği konusuna da oldukça önem

veren bir firma olduğumuzu 2012 yılında bir plastik kapak ürünü için yaptığımız ISO

14040/44 Life Cycle Assessment standardı uyumlu bir çalışma kapsamında üretim

tedarik zincirimizden kaynaklanan karbon ayakizi başta olmak üzere birçok çevresel

etkileri hesaplayarak gösterdik. Bilimsel yaklaşımla yapılan detaylı

(*)LCA çalışmasının sonuçlarına ‘Ürün Sürdürülebilirliği ve Life Cycle Assessment’

bölümünden ulaşılabilir.

(*)LCA (Life Cycle Assessment): Bir ürün, proses veya bir hizmetin tüm çevresel boyutlarını hammaddelerin

elde edilmesinden başlayarak kullanım sonrası atıkların bertarafına (beşikten mezara) kadar ki tüm

aşamaları kapsamlı ve bütünsel bir şekilde değerlendiren, ISO 14040/44 standardında tanımlanmış bilimsel

bir yöntemdir.

14 14


HİZMET VERDİĞİMİZ PAZAR VE

ÜRÜNLERİMİZ

Global vizyon ve üstün ürün kalitesi anlayışı ile birçok

uluslararası firmaların çözüm ortağıyız.

Standart bir kapak üretiminden farklı olarak bizler sektörün önde gelen gıda,

kozmetik ve evsel bakım firmaları olmak üzere bir çok firmaya spesifik tasarım ve

renklerle nihai müşterilerin de maksimum seviyede memnuniyetini sağlayacak

kalitede kapak üretimini gerçekleştirmekteyiz. 2015 yılı üretimimizin %44’lik dilimini

ilaç kapakları, %30’luk dilim evsel bakım, %19’luk dilim kişisel bakım, %7’lik dilim

gıda ürünleri kapakları oluşturmaktadır.

15 15


YURTDIŞI PAZAR DAĞILIMIMIZ

14%

7%

30%

S.Arabistan

Rusya

Endonezya

Brezilya

Mısır

G4-6

G4-8

5%

4%

Pakistan

Filipinler

G.Afrika

12%

7%

Fransa

Polonya

1%

2%

1%

13%

2%

2%

Tayland

Tunus

Almanya

16 16


İNTERKAP

SÜRDÜREBİLİRLİK’İN TEMEL İLKELERİ

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ

ÜRÜN KALİTESİ

ÇEVREYE DUYARLI ÜRETİM

TOPLUMA VE ÇALIŞANLARA SAYGI

17

17


1818


3 EKONOMİK

PERFORMANS

G4-DMA

Plastik ürünler kullanan ve kullanabilecek tüm müşterilerin beklentilerini, çevreye,

topluma ve paydaşlarımıza karşı sorumluluğumuzun farkındalığıyla, yenilikçi

teknolojileri uygulayan ve yaratıcı yaklaşımımızla birleştirerek katma değer yaratmak

en büyük önceliklerimizden biridir. Kapak ve komponentleri üreten bir firma olarak

uluslararası ölçekte tanınmış hızlı tüketim malları üretici firmaların tedarik zincirinde

bulunmamız, bizlerin gösterdiği ekonomik ve operasyonel büyüme, müşterilerimize

de katma değer sağlamaktadır.

1962 yılında kapak üretimi ile başladığımız yolculuğumuza, 1990 yılı itibariyle

A.Ş. olarak devam etmekle beraber, 50 yıllık bilgi birikimimiz ve tecrübemizle

kozmetik kişisel bakım, evsel bakım, ilaç ve gıda sektörlerinin uluslararası ölçekteki

firmalarına plastik kapak üreticisi olarak hizmet vermekteyiz. Şirketimiz özellikle

kişisel bakım kozmetik ve evsel bakım sektöründe, lider plastik kapak üreticisi

durumuna gelmiştir.

Şirketimiz Türkiye genel ekonomisine, tüzel kişiliğine ve paydaşlarına katkı

sağlamayı bu anlamda sağlıklı büyümeyi hedef olarak benimserken, yıllar içerisinde

teknolojisini yenilemekle beraber makine ve altyapısını da güçlendirerek plastik

kapak üretiminde yüksek bir kapasiteye ulaşmıştır. 2013 yılından itibaren 2

yılda işlenen hammadde bazında % 60 kapak satış miktarında ise % 38 lik artışı

gerçekleştirmiştir.

19 19


Yıllara Göre İşlenen Hammadde Miktarı Artışı(%)

Yıllara Göre Satılan Ürün Miktarı Artışı (%)

%21

%26

%17

%18

2013 - 2014

2014 - 2015

2013 - 2014 2014 - 2015

Aktif olarak 13 ülkeye gerçekleştirdiğimiz ihracat gelirlerinin toplam satış

gelirleri içindeki payı % 23 olarak gerçekleşirken, ülke ekonomisine katkıda

bulunacak ve büyümemizi sağlayacak ihracat performansımız yıllar içerisinde

artarak devam etmektedir.

G4-EC1

Bu artış trendi yeni proje ve çalışmalar ile gelecek seneler itibariyle de artarak

devam edecektir.

%49

Yıllara Göre Gelir Artışı (%)

%20

İhracat geliri

Yurtiçi gelir

%13

%42

2013 - 2014 2014 - 2015

Operasyonel mükemmelliğe ulaşmamızdaki en büyük yardımcımızın çalışanlarımız

olduğunun farkındalığı ile çalışanlarımızın ekonomik refahını da en üst seviyede

tutmak ve onlara çalışılabilir bir iş olanağı sunmak için de var gücümüzle

çalışmakla beraber yeni istihdam alanları yaratmak önceliklerimizin arasına

girmiştir.

20


4 ÇEVREYE OLAN

DUYARLILIĞIMIZ

G4-DMA

İNTERKAP olarak amacımız plastik kapak ve komponentlerinin üretiminden

kaynaklanacak, çevreye ve insana zarar verebilecek her türlü olumsuz etkileri

belirleyerek, kontrol altında tutmak ve mümkün olduğu seviyede azaltmaktır.

Bu amaç doğrultusunda;

Çevre ile ilgili tüm yerel ve ulusal kanun ve yönetmeliklere uymayı,

Dünyamızın sınırlı kaynaklarını verimli olarak kullanmayı, geri dönüşümlü

malzemelerin kullanımına özen göstermeyi ve çevre konusundaki sorumluluklarının

bilincinde olmayı,

Faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan atıklarımızı mümkün olduğunca azaltmayı,

çevresine zarar verebilecek hiçbir atığın kontrolsüz bırakılmamasını sağlamayı,

Yeni yatırımlarımızda, faaliyetlerimizde ve karar mekanizmalarında çevre

faktörünü dikkate almayı,

Bilimsel araştırmalar ile teknolojik gelişmeleri takip ederek çevresel

kirlenmeyi önlemeyi ve çevresel performansı sürekli iyileştirmeyi,

Çalışanlarımızı, müşterilerimizi, tedarikçilerimiz ve iş ortaklarımızı çevre

konusunda bilinçlendirmeyi taahüt ediyoruz.

21 21


Atık Yönetimi

Gelecek kuşakların ihtiyaç duyacağı kaynakların varlığını ve kalitesini tehlikeye

atmadan, hem bugünün hem de gelecek kuşakların yaşam alanını oluşturan

tüm çevre değerlerinin her alanda ıslahı, korunması ve geliştirilmesi sürecindeki

rolümüzün farkındayız ve sürdürülebilir çevre konusuna önem vermekteyiz. Çevre

Kanununa uygun şekilde hareket eden ve bu hizmeti profesyonel çevre danışmanlık

firmalarından alan firmamız, atık yönetimi için geçici atık depolama sahası

oluşturmuştur.

Ambalaj atıkları (plastik, karton v.b.) teknik olarak mümkün olduğunda iç

süreçlerimizde değerlendirilirken diğer durumlarda geri kazanılmak üzere çevreye

zarar vermeden kontrollü şekilde tasnif edilmekte ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

tarafından yetkilendirilmiş lisanslı firmalar tarafından toplanarak geri kazanımı

sağlanmaktadır.

G4-EN23

Bakım faaliyetleri esnasında ortaya çıkan atık makine yağı, makine filtreleri,

kontamine atıklar, metal parçalar, floresan lambalar gibi tehlikeli atık kategorisine

giren atıklarımız sözleşmeli olarak çalıştığımız ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca

onaylanmış lisanlı firmalar tarafından bertaraf edilmektedir.

2015 - ATIK MİKTARLARI

KONTAMİNE BEZ, kg 1.740

ATIKYAĞ, kg 4.410

KİMYASAL SIVI, kg 400

KİMYASAK SIVI

200

BİDONU, kg

HAMMADDE TORBA, 29.680

kg

HURDA KOLİ,kg 50.500

PLASTİK HURDA, kg 135.360

KIRIK PALET, adet 1.880

Proseste kullandığımız soğutma suyu kapalı sistem devresi olup sirkülasyonlu

çalışmaktadır. Ana soğutma ekipmanlarımızın bir bölümünü ,yaz aylarında cebri

olarak serinletmek amacıyla kullandığımız ve ağaçlık alana yayılmakta olan pulverize

(püskürtme ) suyun, geri toplanarak sistemde tekrar kullanılması için gerekli fizibilite

çalışması yapılmıştır ve 2016 yılında bu ekipmanın yerine, enerjiyi verimli kullanan,

suyla cebri soğutma gerektirmeyen teknolojiye sahip yeni ekipman alınması

kararlaştırılmıştır.

22 22


G4-EN15

G4-EN16

G4-EN17

Kurumsal Karbon

Ayakizi

Kurumsal karbon ayakizi çalışmamız

tedarik zincirinden kaynaklı etkilerimizi de

içermektedir.

Üretim yapan ve sorumluluğunu bilen bir firma olarak, hem iklim değişikliğine olan

etkimizi bilmek hem de bunun getirdiği risk ve fırsatları daha iyi değerlendirebilmek

adına karbon ayakizi hesaplama çalışmalarını tamamladık. Karbon ayakizimizi

hem ürün (Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi) hem kurumsal seviyede kapsamlı

olarak (Kapsam 1, 2, 3) hesaplayarak iklim değişikliğine olan etkimizi takip etmeye

başladık ve bu sayede önümüzdeki senelerde azaltma planlarımızı da oluşturuyoruz.

Üretim esnasında ve şirket içi aktivitelerden meydana gelen kurumsal karbon

ayakizimizi 2015 senesi için hesapladık. Hesaplamamız, ISO 14064 standardı

ve GHG Protokolünce belirlenen Sera Gazı Protololü Kurumsal Hesaplama ve

Raporlama Standartları (Greenhouse Gas Protocol Corporate Accounting and

Reporting Standard)’na uygun olarak yapılmıştır.

Hesaplamaya dahil edilen faaliyetler sonucunda ortaya çıkan karbon ayakizi

değeri, sera gazları emisyonlarını (CO2, CH4, N2O, HFC, PFC, SF6, NF3 gibi) CO2

eşdeğeri cinsinden ifade etmektedir. Hesaplanan sera gazı emisyonları herhangi bir

konsolidasyona tabi değildir.

2015 senesi kurumsal karbon ayakizimiz 18.075 tCO2e

23

12000

10000

8000

6000

4000

2000

0

İnterkap Kurumsal Karbon Ayakizi, tCO2 eq

10.390,8

7.648,1

36

Kapsam 1 Kapsam 2 Kapsam 3


Kapsam

Kapsam 1

Kapsam 2

Envanter

Karbon Ayakizi

Eşdeğeri

Doğalgaz Tüketimi 0 0 ton CO2 eq

Motorin Tüketimi 1.921,85 kg 7,57 ton CO2 eq

Şirkete Ait Araç

Kullanımı

Satın Alınan

Elektrik

91.810 km 28,6 ton CO2 eq

12.854 MWh 7.648,1 ton CO2 eq

G4-EN15

G4-EN16

G4-EN17

Kapsam 3

Şirkete Ait

Olmayan Araç

Kullanımı

Hammaddeler ve

Nakliyesi

276.194 km 86,2 ton CO2 eq

10.304,7 ton CO2 eq

KAPSAM 1

0.2%

Kişi başına düşen karbon ayakizi , tCO2 eq

KAPSAM 3

57.5%

KAPSAM 2

42.3%

120.0

100.0

80.0

60.0

40.0

69.7

108.2

20.0

0.0

0.4

Kapsam 1 Kapsam 2 Kapsam 3

Yaptığımız

firma içi enerji verimliliği

çalışmaları kapsamında

2014 - 2015 yılları

içerisinde firma içi elektrik

tüketimi kaynaklı karbon

ayakizimizi %10 azalttık.

Enerji verimliliği çalışmaları

ile önümüzdeki senelerde de

karbon ayakizimizi azaltmak

için çalışmalar yapmaya

devam edeceğiz.

24


Enerji

Yönetimi

İnterkap A.Ş olarak, üretim ve destek birimlerinde, enerji tüketimi ve maliyetlerini

azaltmanın yanında enerji kaynaklı çevresel etkilerimizi de düşürmek,

faaliyetlerimizin uzun vadeli ekonomik ve çevresel sürdürülebilirliğini sağlamak ve

geliştirmek amacıyla

G4-EN3

G4-EN7

Enerji verimliliği amaç ve hedeflerine ulaşmak için gerekli araç ve kaynakları

sağlama,

Enerji performansında sürekli geliştirme sağlama,

Ulusal ve uluslararası düzeyde şirketimizi ilgilendiren enerji konusundaki

yasal ve diğer koşulları takip ederek uygunluğu sağlama,

Her türlü iyileştirme ve tasarım faaliyetlerinde enerji verimliliğini göz önünde

bulundurarak enerji performanslı süreçler geliştirme,

Hammadde, makine, ekipman, yardımcı malzeme ve enerji temininde enerji

verimliliğini göz önünde bulundurma,

Enerji verimliliği için eğitim, bilinç yaratma ve farkındalığı sağlama

çalışmalarını sistematik bir şekilde yürütmek.

25


2015 yılında çalışmalarına başladığımız

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemini 2015 yılı

içinde uygulamaya aldık. Üretim ve destek birimlerimizde kullandığımız

yenilenemeyen (fosil) enerji kaynaklarını aylık ve yıllık bazda düzenli olarak takip

ediyoruz. Bu sayede her ay-yıl ve bir sonraki ay-yıl için kendimize enerji tüketimini

azaltma hedefleri koyarak bu hedeflerimize ulaşmak için çalışmalar yapmaktayız.

Yenilenebilir enerji kaynaklarıyla ilgili kullanım alanı oluşturmak için gerekli teknik ve

kaynak ihtiyaçlarını araştırmaktayız.

Plastik kapak ve komponenetlerinin üretim faaliyetleri esnasında gerçekleşen

enjeksiyon prosesi esnasında yalnızca elektrik enerjisi kullanılmaktadır. Fabrika açık

alan ve hammadde depolama faaliyetlerinde kullanılan forkliftten kaynaklanan

motorin tüketimimiz vardır. Üretimimizde doğalgaz tüketimi bulunmamakta

olup üretim süreçlerinde ortaya çıkan ısı, idari bina ve kullanma

suyu ısıtmasında kullanılmaktadır.

2015 yılı enerji tüketimimize baktığımızda yıllık

elektrik tüketimimiz 12.854 MWh olup, toplam

Motorin tüketimimiz 2.261 litredir.

AYLAR ELEKTRİK, MWh MOTORİN, litre

OCAK 1.095 275

ŞUBAT 1.013 200

MART 1.207 157

NİSAN 1.064 208

MAYIS 1.017 149

HAZİRAN 1.114 225

TEMMUZ 911 152

AĞUSTOS 1.243 185

EYLÜL 920 153

EKİM 1.212 208

KASIM 987 161

ARALIK 1.071 188

G4-EN3

G4-EN7

26


Çevresel Çalışmalarımız

Ofis binamızda bulunan erkek tuvaletlerimizdeki

pisuvarlarımızı çevreyi ve su kaynaklarımızı korumak

amacı ile susuz pisuvarlarla değiştirdik. Her bir pisuvar

ile yılda ortalama 150 ton, toplam

450 ton/yıl su tasarrufu sağlanmaktadır. Bu

sayede

su üretimi ve arıtması esnasında oluşan

sera gazlarının engellenmesine, kullanım

sonrasında yıkama için dokunma

gerektirmeyen özelliği sayesinde toplumsal

hijyenin arttırılmasına katkı sağlıyoruz.

Yıllık ortalama 300 damacana olan içme

suyu ihtiyacımızı, Mart 2015’de, WATERNET

su arıtma sistemine geçiş yaparak, ‘‘insani

tüketim amaçlı sular hakkında

yönetmelik’’ şartlarına uygunluğu kontrol

edilen, arıtılmış şebeke suyu kullanımıyla

karşılamaya başladık. Böylece, damacana

suların firmamıza nakliyesinin önleyerek,

ekonomik ve çevresel fayda sağlamış olduk.

27


Üretim esnasında kompresörden açığa

çıkan atık ısıyı ofis ve sıcak su ısıtmasında

kullanıyoruz. Böylece sıcak su ve ofis ısıtma

için herhangi bir doğalgaz tüketiminde

bulunmuyoruz. Bu sayede

35.018 TL/yıl tasarruf

50.696 kg CO2/yıl emisyon azaltımı

sağlıyoruz.

2828


ÜRÜN YAŞAM

5

DÖNGÜSÜ

YÖNETİMİ

Ürettiğimiz plastik kapakların tüm yaşam döngüsü

evrelerini kapsayacak şekilde çevresel risklerin

bilincinde olup farkındalığımızı bu raporda sunmak

istedik. ‘Ölçmeden Yönetemezsin’ politikası ile

yola çıktığımız bu sürdürülebilirlik yolculuğunda

2015 yılının, bizler için bir dönüm noktası olduğunu

düşünmekteyiz.

İnsana ve doğaya karşı olan duyarlılığımızı ve bu yolda yürürken ortaya koyduğumuz

çalışmaları siz paydaşlarımıza en etkin şekilde anlattığımız Sürdürülebilirlik

Raporunda ürünlerimizin, bilimsel bir yaklaşım olan LCA

yöntemi ile hesaplanmış olan çevresel etkilerini sunmaktayız.

Gün geçtikçe, dünya üzerinde yaşamını sürdüren her

canlının endişesi haline gelen kaynakların tükenmesi biz

sanayicileri de yakından ilgilendirmektedir. Çevresel kirliliğin

en büyük sebeplerinden birinin sanayileşme olması, üzerinde

yaşadığımız dünyanın sürdürülebilirliğinin sağlanması yolunda

da büyük bir sorumluluk getirmektedir. Global bir sorun haline

gelen bu konuda, izleyici değil problemin çözümünde katılımcı

olmak için var gücümüzle çalışıyoruz.

29


Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi

Bir ürün, proses veya bir hizmetin tüm çevresel

boyutlarını hammaddelerin elde edilmesinden

başlayarak kullanım sonrası atıkların bertarafına

(beşikten mezara) kadar ki tüm aşamaları

kapsamlı ve bütünsel bir şekilde değerlendiren, ISO

14040/44 standardında tanımlanmış bilimsel bir

yöntemdir.

Kurumsal sürdürülebilirliğin temelinde, ürün ve tedarik zinciri sürdürülebilirliğine

inanmış bir firma olarak plastik kapak üretimimizin beşikten mezara tüm evrelerini

içerecek şekilde çevresel etkilerin hesaplanabilmesi için

İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından da desteklenen ve

konunun uzmanı Metsims Sustainability Consulting ile

çalışmalar yaptık. İnovasyonun sürdürülebilir üretime katkı

sağlayacağı anlayışı ile üretimimizdeki tüm sıcak noktaları

(hot spot) belirleyerek çıkmış olduğumuz sürdürülebilirlik

yolculuğunda en kısa sürede en çok faydayı sağlayacak ve

iyileştirmeler yapabileceğimiz doğru noktaları tespit ettik.

Detaylı ve kapsamlı olarak yapılan LCA çalışmasının, doğru

noktalara odaklanarak çevresel etkilerimizi minimuma

indirmek için en etkin yolu seçmemizde bizlere yol gösterici bir

çalışma olduğunu düşünüyoruz.

30


Dünyanın önde gelen LCA yazılımı olan Simapro 8

yazılımının kullanıldığı LCA çalışmasında, uluslararası kabul

görmüş değerlendirme yöntemleri kullanılmıştır. Enerji

yoğunluğu hesaplamaları Cumulative Energy Demand,

su ayak izi hesaplamaları Hoekstra et al 2012 (Water

Scarcity), iklim değişikliği ve diğer çevresel etkiler CML 2

baseline 2000 etki değerlendirme yöntemleri kullanılarak

gerekli hesaplamalar yapılmıştır.

KAYNAK TÜKETİMİ

Doğal kaynakların (petrol, demir cevheri vb.) tüketimini ifade

eden etki kategorilerinden biridir. Küresel, bölgesel ve yerel etki

boyutuna sahiptir ve kullanılan mineral miktarını ve kullanılan

fosil yakıt miktarını ifade eder.

Ana hammaddemiz olan PP granülün

petrol türevi bir hammadde olması

dolayısı ile biz plastik üreticilerini

ilgilendiren en önemli noktalardan

biri de kaynak tüketimidir. Bunun

bilincinde olarak ürün yaşam döngüsü

esnasında sebep olduğumuz kaynak

tüketimini incelediğimizde ön

görülerimize de paralel olarak en

fazla tüketimin %81 oranla petrol

türevlerinden geldiğini görüyoruz.

100%

ÇEVRESEL

80%

60%

40%

20%

0%

-20%

Tedarik Zinciri

70%

0.048

kg Sb eq /

kg kapak

Üretim

31%

Yaşam Sonu

-1%

KÜRESEL ISINMA(KARBON AYAKİZİ)

İklim değişikliği sebebiyle atmosferin ısınmasını ifade eden

bir kavramdır. Küresel ısınmaya en fazla neden olan insan

faaliyetlerinden biri de petrol, kömür ve doğal gaz gibi fosil

kaynakların yakılmasıdır.

4.7

kg CO2 / kg

kapak

100%

80%

60%

40%

20%

Tedarik Zinciri

Üretim

45% 46%

Yaşam Sonu

9%

31 31

0%


ETKİLERİMİZ

ASİDİFİKASYON

Asitleştirici maddelerin toprak, yeraltı suyu, yüzey suyu, organizmalar,

ekosistemler ve malzemeler üzerinde yarattığı toksik etkiyi ifade eden etki

kategorisidir. Asidik gazların atmosferdeki su ile reaksiyona girmeleri sonucunda

‘asit yağmuru’ denilen olay gerçekleşmektedir. Asit yağmurlarının oluşumu da

ekosistem içerisindeki çeşitliliğin azalmasına sebep olmaktadır.

0.022

kg SO2 eq

/ kg kapak

ÖTROFİKASYON

Havaya, suya ve toprağa besi maddelerinin (nutrients) aşırı salınımı nedeniyle

oluşan makro besi maddelerinin artışının sebep olduğu etkileri ifade eden

etki kategorisidir. Nitrat ve fosfat gibi besi maddelerinin var olması ekosistem

içerisindeki yaşamın devamlılığı için büyük önem taşıyor

0.011

kg PO4 eq

/ kg kapak

GÖMÜLÜ (EMBODIED) ENERGY

Bir ürünün üretiminde kullanılan hammaddeler dahil, üretimde ve fabrika

kapısından çıkıncaya kadar ya da nihai tüketiciye ulaşıncaya kadar

tüketilen enerji olarak tanımlanır.

29 kWh

/ kg kapak

100%

80%

Tedarik Zinciri

74%

60%

40%

20%

0%

-20%

Üretim

27%

Yaşam Sonu

-1%

Değerlendirilen birçok çevresel etkilerden küresel

ısınma potansiyeli, kaynak tüketimi, asidifikasyon ve

ötrofikasyon etkilerinin ön plana çıktığını yapılan LCA

çalışması göstermektedir.

32 32


LCA, kaynak verimliliği, çevresel

performansı yüksek ürün ve proses

geliştirme ve iyileştirme gibi temiz

üretim yaklaşımlarının temelini oluşturan;

eko-etiket, karbon ayakizi ve çevresel ürün

deklarasyonları gibi hem B2B ilişkiler hem de

nihai tüketiciye ulaşmada da kullanılan bilimsel

bir araçtır.

Bir ambalaj ürünü olan ve plastik gibi günlük yaşantımızda düzenli olarak hem

ürünlerin bir parçası hem de kendi başına atık olarak karşılaştığımız kapakları

üreten firmamızın hiç kuşkusuz temel görevi ürün seviyesinde kapsamlı çevresel

performans değerlendirmesi yapmak olduğu düşüncesindeyiz.

Çünkü, ürünlerimiz sürdürülebilir olduğu sürece firmamızın sürdürülebilir kalacağının

farkındayız.

Kg ürün başına beşikten mezara kapsamlı çevresel performansımız:

Ötrofikasyon

0.009 kg PO4

eq

Asidifkasyon

Ürün Karbon

Ayakizi

4.70 kg CO2

eq

Ozon

Tabakası

İncelme

4.45E-8 kg

CFC-11

Karasal

Ekotoksisite

0.008 kg 1,4-

DB eq

Kaynak

Tüketimi

0.019 kg SO2

eq

İnsan Sağlığı

Toksisitesi

0.048 kg Sb

eq

Tatlısu

Ekotoksisitesi

1.36 kg 1,4-

DB eq

Deniz

Ekotoksisitesi

3.07 kg 1,4-

DB eq

Fotokimyasal

Oksidasyon

3515 kg 1,4-

DB eq

0.001 kg

C2H4 eq

33 33


Beşikten mezara yaşam döngüsü

çerçevesinde değerlendirme

yapıldığında ürün için kullanılan

hammaddelerin üretiminde kullanılan enerji

de kullandığımız ürününün sorumluluğuna

girmektedir. “Gömülü enerji” olarak bilinen bu değerin

kullanmış olduğumuz plastik hammeddelerde yüksek

olduğunu görüyoruz.Tedarik zincirimiz kaynaklı bu durum

hammaddenin doğası itibariyle üretimindeki enerji kullanımı

nedeniyle oluşmaktadır. Kontrolümüz dışında olan hammadde

üretimi kaynaklı bu etkinin azaltılması yönünde hazırlamış olduğumuz

bu raporun bilinç oluşturma açısından bir katkı yaptığını düşünüyor, firma

olarak fosil kaynaklı olmayan polimer üretimi yoluyla bu etkinin daha aza

indirgenmesi çalışmalarını destekliyoruz. Kendi kontrol ve yönetimizde olan ve

ISO 50001 Enerji Yönetimi sistemi kurarak desteklediğimiz üretim kaynaklı enerji

tüketimlerimizi azaltma hedeflerimiz her zaman için devam etmektedir.

Firma içi üretim kaynaklı enerji tüketiminin dağılımı

0.26%

26%

Plastik Enjeksiyon ve

Kalıplama

Hammadde Transferi

0.24%

74%

Montajlama

Ambalajlama

Yaşam döngüsü aşamalarında kapıdan-kapıya olarak ifade edilen firma içi üretim

ve ilgili yardımcı servisler kaynaklı enerji tüketimlerini incelediğimizde enjeksiyon

aşamasının sıcak nokta olarak belirlendiğini görüyoruz. İnterkap A.Ş., direkt

kontrolündeki üretim süreçlerinde kullanmakta olduğu makinelere yaptığı

yatırımlarda enerji verimliliği konusundaki kararlılığını göstermektedir.

34


Tedarik Zinciri

Tedarik zincirimizin sistem sınırları

içerisinde yer alan üretici firmaların,

kullandığımız hammaddelerin

üretimi esnasındaki çevresel

etkileri bulunmaktadır. Yapılan

LCA çalışması ile ürünümüzde

kullandığımız PP, PE, granül boya

ve diğer yardımcı hammaddelerin

tedariği esnasında ortaya

çıkan çevresel etkilerini de

değerlendirmeye aldık. Bu aşamada

kaynak tüketimi ve karbon ayakizi

etkilerimizin ön plana çıktığını

gördük.

35

Yaşam Sonu

Yaşam sonu, ürünün kullanım

sonrası bertarafı süreçlerindeki

çevresel etkilerin değerlendirildiği

aşamadır. İnterkap A.Ş olarak,

ürettiğimiz ürünün fabrikamızdan

çıktıktan sonraki yaşamında

da sorumluluğumuz olduğunu

düşünüyoruz. Bu düşünce ile

ambalajı dahil olmak üzere

ürünümüzün bertaraf edilme

sürecindeki çevreye verdiği tüm

etkileri yapılan LCA çalışması

sonucunda değerlendirme fırsatı

bulduk. Ürün sürdürülebilirliğinin

tüm yaşam döngüsündeki etkileri

bilinerek ve gerekli aksiyonları

alınarak sağlanabileceğinin

farkındayız.


Üretim

Yapılan LCA Çalışmasının ‘Üretim’

aşaması, hammaddelerin silolara

taşınması, enjeksiyon, kalıplama,

montajlama ve ambalajlama

prosesleri esnasında tüketilen

elektrik enerjisinden kaynaklı

çevresel etkileri ortaya koymaktadır.

Ürün yaşam döngüsünde bulunan

‘Üretim’ aşamasının diğer LCA

aşamalarına göre en fazla ön

plana çıktığı çevresel etki, küresel

bir problem haline gelen iklim

değişikliği potansiyeli (küresel

ısınma) dir.

36


6 SOSYAL

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

G4-DMA

G4-LA6

G4-LA7

İnterkap ve İSG Yönetimi

İş sağlığı ve güvenliği (İSG) , İNTERKAP A.Ş.’nin üretim ve kalite kadar

öncelikli konularından biridir. Sağlıklı ve güvenli çalışma koşullarının

sağlanması ve sürdürülmesi amacıyla gerçekleştirilen kaza önleme

faaliyetlerine yönelik her türlü çalışma, verilen emek ve elde edilen

ürünlerimizle doğrudan bağlantılıdır. Meydana gelen iş kazalarının;

işgücü kaybının ötesinde, manevi ve maddi boyutlarının olduğunun

hepimiz bilincindeyiz.

İNTERKAP A.Ş., iş sağlığı ve güvenliğini ön planda tutma konusundaki

kararlılığını, bu alanda çalışmalarını yoğunlaştırarak sürdürecek, bu

amaç doğrultusunda kurmuş olduğu sistemi sürekli iyileştirecek ve

geliştirecektir.

Sürdürülebilirlik yaklaşımımız içerisinde, çalışanlarımızın iş faaliyetleri

esnasındaki iş güvenliği, en az çevre ve kalite konularına verdiğimiz

önem kadar yüksek önem düzeyine sahiptir.

37 37


Bütün çalışanlarımızın öneri, istek, ramak kala ve tehlike bildirimleri ile

katılım sağladıkları karar verici İSG kurulumuza, İş sağlığı ve güvenliği

konusunda proaktif yaklaşıma önem veren yönetim anlayışımızla tam

destek vermekteyiz.

Görevli İşyeri Hekimi ve İş Güvenliği uzmanlarının, yasal mevzuatlara

uygunluk konusundaki tavsiyeleri dikkate alınarak gerekli aksiyonlar

sağlanmaktadır.

Bütün çalışanlarımıza, işe giriş öncesi sağlık kontrolleri yapılmaktadır.

İşe uygunluğu iş yeri hekimi tarafından onaylanan mesleki eğitim sertifikalı

çalışanlarımıza, işe başlamadan önce oryantasyon eğitimi, temel iş güvenliği

eğitimi, hijyen-madde bağımlılığı ve ergonomi eğitimleri verilmektedir.

Bütün çalışma alanlarında risk değerlendirmesi yapılarak çalışma

ortamı veya insanların faaliyetleri değerlendirilerek gerekli önlemler

alınmaktadır.

Acil durum davranışları ve temel yangın eğitimleri, yüksekte çalışma

eğitimleri, iş başı eğitimleri ve Milli Eğitim Bakanlığı onaylı mesleki eğitimler

verilmektedir.

Depolama faaliyetlerimizde Forklift, Transpalet, İstifleme ve

Streç makineleri, sahalardaki iş güvenliği talimatlarına uygun şekilde

kullanılmaktadır.

G4-LA6

G4-LA7

Faaliyetlerimizi mesleki yeterliliğe sahip personellerle

gerçekleştirmekteyiz. Kullanılmakta olan tüm makineler otomasyon

sistemleri ile donatılmıştır. Vinç ve caraskallar insanların üzerinden

geçmeyecek şekilde kumanda sistemi ile yere yakın biçimde hareket

ettirilmekte ve periyodik bakım ve muayeneleri yapılmaktadır.

Firmamızda gerçekleştirilen faaliyete göre uygun Kişisel Koruyucu

Donanım (KDD) dağıtımları yapılmakta ve kullanımları denetlemektedir.

38 38


‘‘Hedef 0 İş Kazası’’

İnterkap A.Ş de İSG sürecinin temel hedefi çalışanların vücut bütünlüğünü ruhsal

veya bedensel olarak olumsuz etkileyecek olan faktörlerin ortadan kaldırılması

ve faaliyetlerin güvenli çalışma ortamlarında sağlıklı şekilde gerçekleştirilmesidir.

Bunların dışında;

Fabrika açık alan ve hammadde depolama faaliyetlerinde kullanılan

forkliftin elektrikli tip olan forklift ile değiştirilmesi ve kapalı ortam hava kalitesinin

arttırılmasıması,

Lojistik merkezi kurulumu kapsamında düzenlemeye gidilerek, forklift ve

yaya yolu çizgilerinin belirgin biçimde oluşabilmesi için yer ayarlanması veya depo

alanının büyütülmesi,

Lojistik merkezi kurulumu kapsamında düzenlemeye gidilerek tehlike

yaratabilecek istif yüksekliklerinin yerine, uygun yerleşim sağlanması

amaçlanmaktadır.

2014 2015

G4-LA6

G4-LA7

Çalışan Sayısı 90 100

İş Kazası Sayısı

2 2

Günlük Toplam

Çalışma Saati 7,5 7,5

İş Kazası Sonucu

Toplam Gün Kaybı 103 2

Toplam Prim

Tahakkuk Eden

Gün Sayısı

Çalışılan Gün Sayısı

202.500 225.000

300 300

39


2014 2015

Kaza Sıklık Oranı 9,9 8,9

Kaza Ağırlık Oranı 508,6 8,9

İş yerinde meslek hastalığı teşhisi konmuş bir durum bulunmamaktadır.

Sürekli olarak kazaların yaşandığı kritik noktalar mevcut değildir. İşletme içerisinde

meydana gelen kazalar bölümlere göre dağılım göstererek çoğunlukla tehlikeli

hareketlerden kaynaklanmaktadır.

Firmamızda kaza istatistiklerinin kaydedilmesinde ve bildirilmesinde uygulanan

kurallar bütünü şu şekildedir;

1

2

Kaza olay araştırma prosedürü ve aşağıda yer alan ekleri

doldurulur;

Kaza ilk bilgilendirme formu

Kaza aratırma raporu

İş kazası ve meslek hastalığı bildirim formu

Yaşanan iş kazalarından sonra Kaza ilk bilgilendirme formu

doldurularak kazanın meydana gelme biçimi şahitlerin de

görüşleri alınarak kayıt altına alınır.

3

4

5

Kaza araştırma raporunda kök neden analizi yapılarak gerekli

aksiyonların ve bu aksiyon takibini yapacak personeller

belirlenir.

Kazanın oluşumundan sonraki üç iş günü içerisinde işyeri

tarafından SGK ya iş kazası bildirimi yapılmaktadır.

Kaza sonrası istirahat alan personeller, iş başı yapmadan

evvel işyeri hekimine görünerek tekrar işe başlamasına engel

bir sağlık durumunun olmaması için muayene edilir. Muayene

sonucu olumlu olanlar ancak iş güvenliği “ilave eğitimleri”

verildikten sonra tekrar işbaşı yaptırılır.

G4-LA6

G4-LA7

Olası bir kaza durumunda kazazedeyi zaman kaybetmeden bir sağlık kuruşuna

transferinin sağlanması için firmamızda sürekli olarak bir sağlık aracı

bulundurulmaktadır. Acil durum - Sağlık Aracı Kullanma Talimatına göre sağlık

kuruluşlarına ulaşım amacıyla bulundurulan sağlık aracı, sadece bu amaç için

kullanılmaktadır.

40


‘‘En büyük hedefimiz,

çalışanlarımızın

gelişimidir.’’

41 41


Eğitim

Bizler için çalışanlarımızın hem mesleki hem kişisel gelişimleri oldukça önem

taşımaktadır. Bu nedenle çalışanlarımıza her fırsatta kendilerini geliştirmeleri,

motivelerinin sağlanması ve yapılan işler bazında daha yetkin ve bilgili olmaları

adına şirket içi ve şirket dışı eğitimler sağlamaktayız.

Firma bünyesinde bulunan her çalışanımıza Temel İş Sağlığı ve Güvenliği

eğitimi titizlikle verilmiştir. Bunun dışında her çalışanımızın uzmanlık alanı

ve görevine göre Çevre bilinçlendirme, Acil durum yönetim planı, Proses

İyileştirme, Kalite, Yüksekte çalışma bilinçlendirme eğitimi gibi eğitimler

verilmektedir.

G4-LA9

Eğitime katılan çalışanlarımızın eğitim katılım ücretlerini, eğitim şehir

dışında ise ulaşım ve konaklama gibi ücretleri de firmamız tarafından

karşılanmaktadır. Personelimize katıldığı eğitimler süresince ücretli izin

sağlanmaktadır.

Çalışanlarımıza 2015 senesi süresince toplam 1888 saat eğitim olanağı

sağlanmıştır.

Mavi Yaka (İnterkap

+ Alt İşveren)

Kadın

Erkek

24 saat 672 saat

Beyaz Yaka 38 saat 1154 saat

Toplam 62 saat 1826 saat

42 42


Çalışanlarımıza sağladığımız

eğitimler ve aktiviteler

G4-LA9

Firma dışı etkinlikler

düzenleyerek çalışanlarımızın

farklı aktivitelerde bulunması

için eğlenceli ve motive edici

etkinlikler gerçekleştiriyoruz.

Yalnızca mesleki değil kişisel

gelişimlerine de katkı sağlayacak

takım çalışmaları düzenleyerek

bu çalışmalara katılmalarını

teşvik ediyoruz.

Çalışanlarımızın mesleki gelişimi

için gereken her türlü eğitim

imkanı yaratıyoruz. Bireysel ve

toplu eğitimlere katılmalarını her

zaman destekliyoruz ve bunun

için gerekli ortamı sağlıyoruz.

43


İnsan Hakları ve Topluma Olan

Katkımız

Üretim faaliyetlerimizi gerçekleştirirken insan ve çalışan haklarına son

derece saygılı, adil ve eşitlik anlayışı ile davranmaya özen gösteriyoruz.

Tüm çalışanlarımıza, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi

inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin eşit

davranılmaktadır ve çalışanlarımızı “İNTERKAP A.Ş. İÇ YÖNETMELİK”

kitapçığı ile bilgilendiriyoruz.

Firmamız içerisinde hiçbir şekilde çocuk işçi çalıştırmamakla kalmayıp

tedarik zincirimizde yer alan lokal ve uluslararası firmaların da bu

konuya oldukça önem verdiklerini ve bu konuda oldukça hassas

olduklarının bilincindeyiz. 2015 yılında başlattığımız, İnterkap A.Ş.

“Çalışan Memnuniyet Anketi” uygulaması ile çalışanlarının memnuniyetini

artırmaya yönelik faaliyetler yapmaktayız.

Bell Şirketler Topluluğu olarak tüm çalışmalarımızda çevreyi ve

doğal kaynakları korumak, karbon ayak izini azaltmak yönündeki

çalışmalarımıza Bell Şirketler topluluğu 75. Yıl Hatıra Ormanı ile bir

yenisini daha ekledik. Türkiye’nin ağaçlandırılması ve erozyonla mücadele

çalışmalarına katkıda bulunmak amacıyla, toplamda 7500 fidan dikimi

konusunda Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü ile

başlatılan çalışmalar sonucunda, Çatalca ilçesi, Durusu Orman İşletme

Şefliği Örencik Köyü mevkiinde 4,5 hektarlık alanda bozulmuş orman

alanının yeniden ağaçlandırılması çalışmalarını Bell Şirketler Topluluğu

olarak başlattık.

Proje sahasında Sahil Çamı fidan dikimi ile dikimi takip eden 3 yıl

boyunca bakım çalışmaları, gerekiyorsa fidan ekimi yenilemeleri Orman

İşletmesi’nde görevli uzman kadronun kontrolünde gerçekleştirilecektir.

G4-HR3

44 44


4545


İNTERKAP Ambalaj San. Tic. A.Ş.

Adres: Hadımköy Mahallesi Elvan Sokak No:10 Arnavutköy 34555

İstanbul ,TURKEY

+90 212 482 30 20

info@interkap.com

www.interkap.com.tr

Rapor Hakkında İletişim:

Tuncay KIRBIYIK

İSG & Kalite Sistem Müdürü

tuncay.kirbiyik@interkap.com.tr

RAPORLAMA VE TASARIM:

METSIMS SUSTAINABILITY CONSULTING

Adres: Elmas Studio Levent Sultan Selim Cad. Lalegül sok.

No:7 D:18 4 Levent/İstanbul

+90 212 281 13 33

infoTR@metsims.com

www.metsims.com.tr

46


Bu rapor %100 geri dönüşümlü kağıt üzerine basılmıştır.

İnterkap Sürdürülebilirlik Raporu sadece bilgilendirme amaçlı olarak hazırlanmış olup, herhangi bir yatırım kararı için temel

oluşturmamaktadır. Bu raporda yer alan içerik ve bilgiler, raporun hazırlandığı zaman diliminde doğru ve güvenilir olduğuna inanılan

bilgiler ve kaynaklar kullanılarak hazırlanmış olup, bu raporda yer alan bilgi ve içerik herhangi bir beyan, garanti ve/veya taahhüt

olarak yorumlanamayacağı gibi raporda yer alan bilgi ve içeriğin eksiksiz ve değişmez olduğu garanti edilmemektedir. Şirket,

yöneticileri, çalışanları ve raporun üretiminde katkıda bulunan diğer tüm şahıslar ve kurumlar, bu raporda yer alan bilgilerin kullanımı

nedeniyle doğabilecek zararlardan sorumlu tutulamazlar.

Raporun her hakkı Türkiye’de faaliyet gösteren İnterkap A.Ş’ye aittir.

More magazines by this user
Similar magazines