Views
1 year ago

říjen 2017

www.kamp

www.kamp VYDAVAT

Milí čtenáři, léto svým skokem z tepla do zimy zaskočilo řadu teplomilů. To mě vede k zamyšlení, jak se ještě dohřát. Pokud nepočítám nadcházející volby, dohřát se můžeme třeba v lázních. Nebo si vzít příklad ze zvířat, třeba z medvědů, a hřát se pomyšlením při nákupu zásob na zimu. Ideálně v obchodech s regionálními potravinami. Medvědy tu asi jen překvapí, že nejlepší med mají pražské včely paní Šormové, které si medí na výsluní již třetím rokem. Když jsme u těch medvědů, chrání zoo nás před deprimovanými zvířátky, nebo je tomu naopak? Soudě podle chování třicetiletého opilého trdla v kladenské zoo je to ta druhá možnost. Jak jinak si vysvětlit, že když medvědice škrábne do lýtka mladíka, protože se brání jeho ranám klackem ve svém výběhu, má být za útok na člověka utracena? Podle zákona ano, ale být to naopak? Vlézt medvědice člověku do bytu a mlátit ho tam klackem? Člověk by se bránil bez obav, že ho někdo utratí. Podobné mi to připadá, když arabsky mluvící turista fixou píše po soše sv. Františka na Karlově mostě. Byl to možná bohulibý záměr přeložit nápis na památkově chráněné soše do arabštiny, nicméně stále vandalský. Otázkou je, co by bylo, chtít našinec přeložit arabský nápis fixou do češtiny na některé památce, třeba v Medíně? Aniž by se tak stalo, i tak budeme světoví. Naši vědci objevili na Kutnohorsku nový minerál, vzácný sulfid stříbra, který pojmenovali staročeskéit. Název sice vyvolal nesouhlas některých členů mezinárodní komise, ale to bylo vše, co s tím mohli dělat. Většinou hlasů byl název schválen a od srpna budou jeho anglickou variantu staročeskéite používat vědci celého světa. Je vidět, že když něco opravdu chceme, dosáhneme toho. Stačí jen chtít. Přál bych si tedy, abychom i v říjnu, přestože počasí bude možná často proti, chtěli jít na výlet. Ať už bude hezky nebo ne, chvíle volna nepromarněte, mohli byste jednou litovat. Chodí vám to, tak choďte. Kouká vám to, tak koukejte. Myslí vám to, slyšíte svět kolem sebe, chcete se někam vydat? Pak to udělejte… Luděk Sládek, šéfredaktor KAM na výlet s Brigitou Cmundovou 2 Slib poslušnosti, ale… 4 Pánové, vytvořte návrhy ústavy! 6 Po svých do Mexika 9 Soutěžte s interaktivním průvodcem – Poznej Hradec 13 Památník Terezín 15 Anketa „Informační centrum roku 2017“ 22 KAM vybírá z obsahu Rok kratší o jedenáct dní 3 Československý armádní sbor v Rusku 5 Zemánkova groteska 7 Jižní Čechy vás zvou na tradiční výlovy a gastronomické akce 12 Železnorudsko se chystá na zimu 14 „Doktore, jedete letos zase do Afriky?“ 19 Knižní novinky 31 10*2017 PRAŽSKÝ přehled KULTURNÍCH POŘADŮ 65. ročník S námi máte přehled! HUDEBNÍ DIVADLO KARLÍN ve spolupráci s TWO MEN PRODUCTION uvádí scénář SAGVAN TOFI www.hdk.cz 30 Kč www.kampocesku.cz vyšlo 26. září Turistický magazín KAM po Česku vydává: Vydavatelství KAM po Česku s.r.o. registrováno: MK ČR E 17865 ISSN 1802–8640 adresa redakce: Kubelíkova 1108/30, 130 00 Praha 3 tel.: +420 222 944 816–7; mobil: +420 602 223 279 www.kampocesku.cz vydavatelka: Lucie Sládková (sladkova@kampocesku.cz) šéfredaktor: Luděk Sládek (ludek@kampocesku.cz) zástupce šéfredaktora: Miroslav Foltýn (foltyn@kampocesku.cz) produkce: Veronika Kočová (kocova@kampocesku.cz) redakce: (redakce@kampocesku.cz) inzerce: (inzerce@kampocesku.cz) VYDAVATELSTVÍ www.kampocesku.cz česká korektura: Marcela Wimmerová grafický návrh a zpracování: Luděk Dolejší (dolejsi@kampocesku.cz) webmistr: Jakub Novák tisk: Akontext, spol. s r. o. distribuce: PPL CZ s. r. o. foto na obálce: © redakce Přijetím díla k uveřejnění nabývá vydavatel práva k jeho šíření v tištěné i elektronické podobě. Za zveřejnění inzerce a PR článků odpovídá zadavatel, za změnu programu odpovídá pořadatel. Přetisk a jakékoli šíření jsou povoleny pouze se souhlasem vydavatele. www.kampocesku.cz | 1