NOVEMBER 8, 2017 BULGAR: BOSES NG PINOY, MATA NG BAYAN