Views
10 months ago

1-141 pg MAIB 2017

Can salının iç

Can salının iç aydınlatma lambası kısa sürede sönmüş ve hayatta kalanlar da dalma elbisesi eldiveninin neden olduğu hareket kısıtlılığı sebebiyle zor durumda kalmışlardır. Swanland ‘in batmasından yaklaşık bir saat sonra, bir kurtarma helikopteri olay yerine gelmiş ve can salında bulunan kazazedelerin yerini tespit etmiştir. Diğer kazazedeler görülmediği için, helikopter salda bekleyen üçüncü zabit ve usta gemiciyi vinçle almıştır. Saatler sonra cesedi bulunan birinci zabitin ise dalma elbisesi giydiği fakat can yeleği giymediği ve suda boğulduğu tespit edilmiştir. Kaptan ve geri kalan dört mürettebat ise bulunamamıştır. SOLAS (Uluslararası Denizde Can Güvenliği Sözleşmesi) gerekliliklerinin can kurtarma araçlarının (Life-Saving Appliances LSA) ve gemiyi terk talimlerinin önemine vurgu yapmasına rağmen, Swanland olayında olduğu türden can kayıpları ne yazık ki devam etmektedir. Gemi sahipleri, gemi işletmeleri ve mürettebatın bu kazadan çıkarılan dersleri dikkate almaları gerekmektedir. Özellikle: Tüm mürettebatın yoklama için toplanma (mustering) prosedürleri hakkında tam olarak bilgilendirilmesinin ve dalma elbiselerini (immersion suit) ve can yeleklerini düzenli ve gerçekçi gemiyi terk talimi ile giyebilmelerini sağlamalıdır. Tehlike mesajları, önerilen uluslararası çağrı formatında iletilmelidir . Bunun yanında DSC aracılığıyla hızlıca ve doğru bir şekilde gerçekleştirilebilir çağrılar için, cihaz mevki bilgisini otomatik olarak alıyor ise bağlantılı olduğu konum belirleyicisi ile üzerindeki mevkinin kontrol edilmesi, bağlantıda bir sorun varsa ya da konum bilgisi elle giriliyor ise acil durumda konum girilmesine imkan olamayacağı hesaba alınarak sık sık güncellenmesi sağlanmalıdır. VHF Telsiz Telefon üzerinden yapılan Sesli Tehlike Çağrısı prosedürlerinin kullanımının tercih edildiği durumlarda, Uluslararası Tehlike Çağrı formatına uygun bir formatta bilgi verebilmeye imkan tanıyan talimatname niteliğinde anımsatıcı bir not (aide-mémoire) ‘un cihaza yakın bir konumda her an kullanıma hazır tutulması kolay ve masrafsız bir seçenektir. Gemide pek çok değişik türden dalma elbisesi ve can yeleğinin bulunması, potansiyel olarak ekipmanın yanlış ya da yeterince hızlı olmayan şekilde giyilmesi riskini artırmaktadır (yardımsız bir şekilde max. 2 dk içerisinde giyilebilmeli). Bir gemide bulunan tüm dalma elbiselerinin aynı tip olması, karışıklığa mahal vermemek açısından daha uygun olacaktır. (örneğin hepsi suya batmayacak şekilde yapılmış olmalı ya da hepsi uygun bir can yeleğiyle giyilmeli; fakat iki modelin bir karışımı olmamalıdır) Bu durum, çok çeşitli kıyafet ve can yeleğini bulunduran büyük filolarda iyi bir planlamayla çözülebilmektedir. Can kurtarma araçlarının (LSA) SOLAS standartlarına uygunluğu kontrol edilmeli, performans standartlarını karşıladığı yerlerde bile donanımın her bir maddesinin uygunluğu durumunun takip edilmesi gerekmektedir. “Acil Durum Can Filikası İstasyonlarında Toplanma Alarmı” verildiğinde bir daha kamaraya dönülmeyecek şekilde hazır donanmış bir vaziyette panik yapmadan ivedilikle toplanma istasyonlarına gidilmeli, acil durum role cetvelinde belirtilen malzemeler dışında kişisel eşyalar alınmamalıdır. Sonrasında gemiyi terk için Kaptan ya da vekilinin sözlü emri/ anonsu beklenmelidir. Çeviren: Selin YELESER Dış İlişkiler Birimi Yetkilisi

KAZA RAPORU M/V Zarga LNG Tankerinin Galler’in Güney Hook LNG Terminaline yanaşma esnasında halat kopması sonucu mürettebatın ciddi yaralanması olayı ile ilgili Kaza İnceleme Raporu. 2 Mart 2015