Views
5 months ago

Divanü Lügatit Hileon

K E L I M E A N L A M I

K E L I M E A N L A M I "Güçlü sevgi, aşk" anlamları taşır. sevda. F A N D O M D I L I N D E Leon'a göre kendisini vuran ve o hale getiren , Hilal'e göreyse hep can acıtan merettir. Bir sezon boyunca HiLeon'un kendi elleriyle yeşerttikleri sevdalarını izleriz.

K E L I M E A N L A M I Efsaneye göre İzmir'e adını veren Amazon kadınlarından biri. smyrna. F A N D O M D I L I N D E Leon'a göre önünde kimsenin duramadığı, savaşçı yani aynı Hilal gibi olan Amazon kadınıdır. Fandomda genellikle yine efsaneye göre eşi olan "Kral These" ile beraber anılır.

Lakırtı Ekim 2017
PLAYFUL
Theangelis | Hair Spa Treatments - Manicure and Pedicure Spa Treatments
Theangelis | Massage Therapies - Body Spa Treatments
Lakırtı Eylül 2017