Views
1 year ago

Divanü Lügatit Hileon

K E L I M E A N L A M I

K E L I M E A N L A M I "Güçlü sevgi, aşk" anlamları taşır. sevda. F A N D O M D I L I N D E Leon'a göre kendisini vuran ve o hale getiren , Hilal'e göreyse hep can acıtan merettir. Bir sezon boyunca HiLeon'un kendi elleriyle yeşerttikleri sevdalarını izleriz.

K E L I M E A N L A M I Efsaneye göre İzmir'e adını veren Amazon kadınlarından biri. smyrna. F A N D O M D I L I N D E Leon'a göre önünde kimsenin duramadığı, savaşçı yani aynı Hilal gibi olan Amazon kadınıdır. Fandomda genellikle yine efsaneye göre eşi olan "Kral These" ile beraber anılır.

Lakırtı Ekim 2017
Lakırtı Eylül 2017
PLAYFUL