Views
1 year ago

ارج نهادن به مقاومت

چگونه زنان در روابط خصوصی در برابر آزار مقاومت می‌کنند سرپناه اضطراری زنان کلگری - کانادا ترجمه شیرین میرزانژاد

ارج نهادن به مقاومت

ارجبهنبههادن به مقاومت چگونه زنان در روابط خصوصی در برابر آزار مقاومت می کنند Copyright © 2017 Khameneh Multimedia All rights reserved. سرپناه اضطراری زنان کلگری ‏(کانادا)‏ ترجمججممه شبریبررین مبریبررزانژاد

سندیکاها در دوران بحران سرمایه‌داری و نیاز به استراتژی انقلابی
اما
باز هم متن و بستر آن
هنر و مبارزه طبقاتی
اما گلدمن: آنارشیزم و مقالات دیگر | فصل یک- آنارشیزم: واقعاً از چه دفاع می‌کند؟
شکسپیر یک انقلابی در ادبیات
دختر ونوس
اما گلدمن: آنارشیزم و مقالات دیگر| فصل دوم: اقلیت ها در برابر اکثریت ها
ﺷﻔﺎﻋت در اﺳﻼم - hoseini.org
تبلیغات در تئاتر امروز ایران
هفت داستان کوتاه برای همجنسگرایان جوان- ترجمه ج. شیرازی
Gubben i taket: Några Iran, پیرمردی در سقف
دریافت در قالب فایل pdf (18mb)s
آموزش اسکچ آپ 2018 [PDF]
توسل به اولیاء خدا - hoseini.org
من موجودی احساساتی هستم
در-پشت-پرده-انقلاب-اعترافات-جعفر-شفیع-زاده
صدایی ارخاکستر مجموعهء داستان ازقادرمرادی
Farsi - Persian - ٩ - در المعارف (ملفوظات حضرت عبد اللّه دهلوي
اندیشه‌های کارل مارکس - آلن وودز
بیانیه اگزیت: نه به اقتدارگرایی
مارکسیسم، ماتریالیزم و هنر
فتیشیزم سرمایه‌داری و زوال هنر
سرمایه‌داری و هنر، یا آنها قیمت را می‌دانند ولی نه ارزش را
دیوید هر: تئاتر ایده‌آل من
پیام روز جهانی تئاتر ۲۰۱۸
صحنه معاصر - ویژه‌ نامه هنر و سرمایه