[Lore Hizmet Katalogu 2017] (1)

grk34

2016

Lore Danışmanlık

Hizmet Kataloğu

Kataloğumuzda verdiğimiz hizmetlerle ilgili

açıklamaları bulabilirsiniz. Burada yer almayan her

türlü ithalat, ihracat, üretim ve diğer taleplerinizde

ücretsiz ön bilgi almaktan çekinmeyiniz.

©2015 İzinsiz kopyalanamaz.

LORE DANIŞMANLIK DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Meriç Sokak Milaslı 2000 İş Merkezi No: 5 Daire:3 Beştepe Yenimahalle/ Ankara

Telefon: 0 312 215 4 222 (PBX) | 0 312 215 4 220

Faks: 0 312 215 4 229

E‐Posta: lore@lore.com.tr | info@ithalizni.com

Web: www.lore.com.tr | www.ithalizni.com


İÇİNDEKİLER

1. TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU (SAĞLIK BAKANLIĞI) _________________________________________________________________________________________________________ 1

1.1. Kozmetik Ürün Bildirimi ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 1

1.2. Kontrol Belgesi ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 1

1.3. İthalat Permisi _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 1

1.4. Yurtiçi Kayıt Belgesi ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 1

1.5. İhracat Permisi _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 1

1.6. Transit İzni _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 1

1.7. Ubb (Tıbbi Cihaz) Kaydı ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 1

1.8. İhracat Sertifikası (Serbest Satış Sertifikası/Sağlık Sertifikası) _______________________________________________________________________________________________________________ 1

2. TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU (SAĞLIK BAKANLIĞI) ________________________________________________________________________________________________________________ 1

2.1. İçme Suları/Mineralli Su Kontrol Belgesi ___________________________________________________________________________________________________________________________________ 1

3. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI _______________________________________________________________________________________________________________________________________ 1

3.1. Hava Aromatize Edici Ürünler İçin Bildirim Kayıt Belgesi ___________________________________________________________________________________________________________________ 1

3.2. Kuvvet Asit/Baz İçeren Maddeler İçin Bildirim Kayıt Belgesi ________________________________________________________________________________________________________________ 1

3.3. Tampon, Hijyenik Ped, Göğüs Pedi, Çocuk Bezi vb Ürünler İçin Bildirim Kayıt Belgesi ______________________________________________________________________________________ 2

3.4. Deterjan ve Deterjanlarda Kullanılan Yüzey Aktif Maddeler İçin Bildirim Kayıt Belgesi ______________________________________________________________________________________ 2

3.5. Havuz Suyunda Kullanılan Yardımcı Kimyasal Maddeler İçin Bildirim Kayıt Belgesi _________________________________________________________________________________________ 2

3.6. Teknik Servis Sözleşmeleri _________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 2

3.7. Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi______________________________________________________________________________________________________________________________________ 2

3.8. Garanti Belgesi _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 2

4. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ____________________________________________________________________________________________________________________________ 2

4.1. İsgüm Kontrol Belgesi (İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü Müdürlüğü) ______________________________________________________________________________________________________ 2

4.2. Yabancı Personel Çalışma İzni ______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 2

5. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI _____________________________________________________________________________________________________________________________ 2

5.1. Gıda Maddeleri İthalat İzni _________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 2

5.2. Gıda ve Gıda İle Temas Eden Materyal İzni _________________________________________________________________________________________________________________________________ 2

5.3. Kontrol Belgesi ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 2

5.4. Takviye Edici Gıdalar İçin Üretim/İthalat İzinleri ____________________________________________________________________________________________________________________________ 3

5.5. Gübre Uygunluk Belgesi (İthal İzni) ________________________________________________________________________________________________________________________________________ 3

5.7. Sağlık Sertifikası ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 3

5.8. Üretim İzni (İşletme Kayıt Belgesi) _________________________________________________________________________________________________________________________________________ 3

5.9. Bitki Koruma Ürünü İthalatı ________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 3

6. TÜTÜN VE ALKOL PİYASASI DÜZENLEME KURUMU (TAPDK) __________________________________________________________________________________________________________ 3

6.1. Alkollü İçki Dağıtım Yetki Belgesi ve Uygunluk Belgesi _____________________________________________________________________________________________________________________ 3

6.2. Metil ve Etil Alkol İthal İzni _________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 3

6.3. Tütün Ticareti Yetki Belgesi ________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 3

7. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU (EPDK)________________________________________________________________________________________________________________________ 3

7.1. Akaryakıt Harici Petrol Ürünlerinin İthalatında, Yurtiçi Alımında Uygunluk Yazısı ___________________________________________________________________________________________ 3

7.2. Lisans Belgeleri ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 3

8. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI İZİNLERİ _____________________________________________________________________________________________________________________________ 4

8.1. Metal Hurdası İthalatçı Kayıt Belgesi _______________________________________________________________________________________________________________________________________ 4

8.2. Yakıt İthalatçı Kayıt ve Kontrol Belgesi _____________________________________________________________________________________________________________________________________ 4

8.3. Çevre Uyum Belgesi ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 4

9. EKONOMİ BAKANLIĞI ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 4

9.1. Yatırım Teşvik Belgesi ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 4

9.2. Dahilde İşleme İzin Belgesi _________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 4

9.3. Hariçte İşleme İzin Belgesi _________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 4

9.4. Vergi Resim Harç İstisnası Belgesi __________________________________________________________________________________________________________________________________________ 4

9.5. Kota Belgesi _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 4

9.6. Tarife Kontenjanı ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 4

9.7. İthal Şahadetnamesi _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 4

9.8. Kullanılmış Makine İthalat İzni _____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 4

9.9. Kimyasal Silah Sözleşmesi Kapsamındaki Kimyasallar İçin İthal İzni ________________________________________________________________________________________________________ 4

9.10. Çift Kullanımlı ve Hassas Maddelerin İthalatı/İhracatı İçin İzin Belgesi (Nihai Kullanım Sertifikası) __________________________________________________________________________ 5

9.11. Antika Araç İthalat İzni _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 5

9.12. Gözetim Belgesi ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 5

9.13. Gözetim Belgesi ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 5

10. EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ __________________________________________________________________________________________________________________________________________ 5

10.1. İthalat Uygunluk Yazısı _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 5

11. SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ __________________________________________________________________________________________________________________________________ 5

11.1. İthalat Uygunluk Yazısı _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 5

12. BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU ____________________________________________________________________________________________________________________________ 5

12.1. Imei Kaydı _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 5

13. MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI ____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 5

13.1. Uygunluk Yazısı ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 5

13.2. Harita İthal İzni ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 5

14. ŞEKER KURUMU __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 5

14.1. Uygunluk Yazısı ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 5

15. KONSOLOSLUK İŞLEMLERİ _______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 5

15.1. Evrak Tasdik İşlemleri ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 5

15.2. Vize İşlemleri ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 5

16. DİĞER BELGE VE HİZMETLER _____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 6

16.1. Güvenlik Bilgi Formu Hazırlama (GBF-MSDS) ______________________________________________________________________________________________________________________________ 6

16.2. Kalite Belgeleri _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 6

15.2.1. ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi _____________________________________________________________________________________________________________________________ 6

15.2.2. ISO 14001 Çevre Belgesi ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 6

15.2.3. OHSAS 18001 İş Sağlığı Güvenliği Belgesi _________________________________________________________________________________________________________________________________ 6

15.2.4. ISO 22000 HACCP Belgesi _________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 6

15.2.5. ISO 27001 Bilgi Güvenliği Belgesi __________________________________________________________________________________________________________________________________________ 6

16.3. CE Belgelendirme __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 6

16.4. Helal Belgesi _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 6


1. TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU (SAĞLIK BAKANLIĞI)

1.1. Kozmetik Ürün Bildirimi

İthalatı/üretimi yapılan her türlü kozmetik (parfüm, cilt bakım kremleri, saç ürünleri vs.) kategorisindeki ürünün

piyasaya arz edilmeden önce bildiriminin yapılması gerekmektedir. İşlemler ürün sayısına göre 7 – 15 işgünü

sürmektedir. Kuruma herhangi bir harç ücreti ödenmez. İthalatın yapılması için izne gerek yoktur.

1.2. Kontrol Belgesi

Türkiye’de ruhsatlı/izinleri alınmış ilaç, hammadde, ürünler için alınacak ithalat izin belgesidir. Ürüne göre belge

süresi ve harç ücreti değişebilmektedir.

1.3. İthalat Permisi

İthalatı/ticareti uluslararası düzeyde kontrol edilen prekürsörler, uyuşturucu ve psikotrop kimyasallar (toluen,

aseton, metil etil keton vb.) için alınan izindir. Söz konusu izin ilk defa alınıyor ise denetimler nedeniyle işlem 2 –

3 ay sürebilmektedir. Daha önceden izin almış bir firmanın yeni izin işlemi ortalama 10 işgünü sürmektedir.

1.4. Yurtiçi Kayıt Belgesi

Prekürsör, uyuşturucu ve psikotrop madde sınıfındaki kimyasalların yurtiçi alımını yapan, imalatta veya satışta

kullanan firmaların alacağı izindir. Söz konusu izin ilk defa alınıyor ise denetimler nedeniyle işlem 2 – 3 ay

sürebilir. Daha önceden izin almış bir firmanın yeni izin işlemi ortalama 10 işgünüdür. Belge 1 yıl geçerlidir.

1.5. İhracat Permisi

Prekürsör, uyuşturucu ve psikotrop madde sınıfındaki kimyasalların ihracatını yapacak firmaların alacağı izindir.

Söz konusu izin ilk defa alınıyor ise denetimler nedeniyle işlem 2 – 3 ay sürebilir. Daha önceden izin almış bir

firmanın yeni izin işlemi ortalama 10 işgünüdür. Belge 1 yıl geçerlidir.

1.6. Transit İzni

Prekürsör, uyuşturucu ve psikotrop madde sınıfındaki kimyasalların transit ticaret yoluyla başka bir ülkeye

sevkiyatı durumunda alınması gereken izindir.

1.7. Ubb (Tıbbi Cihaz) Kaydı

İthalatı/üretimi yapılan her türlü tıbbi cihaz kategorisindeki ürünün piyasaya arz edilmeden önce UBB kaydının

yapılması gerekmektedir. UBB kaydı yapılmayan ürünlerin SGK geri ödemeleri (geri ödemesi olan ürünler için)

yapılmaz. Devlet kurumları tarafından yapılacak satın alımlarda UBB kaydı aranmaktadır.

1.8. İhracat Sertifikası (Serbest Satış Sertifikası/Sağlık Sertifikası)

Yurtdışına yapılacak ihracatlarda ihraca konu ülkeler tarafından talep edilir. İhraca konu ürünlerin Sağlık Bakanlığı

mevzuatlarına uygun üretilip, izinlendirildiğini, insan sağlığına herhangi bir zararı olmadığı vb. ifadeleri içeren

resmi yazılardır. Kozmetik ürünler için talep ediliyorsa bildirimin yapılmış olması, tıbbi cihazlar için de UBB

kaydının yapılmış olması gerekir.

2. TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU (SAĞLIK BAKANLIĞI)

2.1. İçme Suları/Mineralli Su Kontrol Belgesi

İthalatı yapılacak içme suları ve mineralli sular için kontrol belgesi alınması gerekmektedir. İlgili tebliğ ve

yönetmelik kapsamında ön değerlendirme yapıldıktan sonra uygun bulunması durumunda geçici izin verilir.

Ürünün Sağlık Bakanlığı ve Türkiye Atom Enerjisi Kurumu’nda analizleri yapılır. Uygun ise ithalatına izin verilir.

3. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

3.1. Hava Aromatize Edici Ürünler İçin Bildirim Kayıt Belgesi

İthalatı/üretimi yapılan, ortama hoş koku veren ürünlerin piyasaya arz edilmeden önce Bakanlığa bildiriminin

yapılarak bildirim kayıt belgesi alınması gerekmektedir. Herhangi bir harç ücreti ödenmez.

3.2. Kuvvet Asit/Baz İçeren Maddeler İçin Bildirim Kayıt Belgesi

İthalatı/üretimi yapılan ve içerinde kuvvetli asit/baz içeren (genelde lavabo açıcı, kireç çözücü, tuz ruhu vb) ve pH

seviyesi 2-11.5 aralığı dışında olan müstahzarların piyasaya arz edilmeden önce Bakanlığa bildiriminin yapılarak

bildirim kayıt belgesi alınması gerekmektedir.

~Sayfa 1/6 ~


3.3. Tampon, Hijyenik Ped, Göğüs Pedi, Çocuk Bezi vb Ürünler İçin Bildirim Kayıt Belgesi

İthalatı/üretimi yapılan tampon, hijyenik ped, göğüs pedi, çocuk bezi vb ürünlerin piyasaya arz edilmeden önce

Bakanlığa bildiriminin yapılarak bildirim kayıt belgesi alınması gerekmektedir. Herhangi bir harç ücreti ödenmez.

3.4. Deterjan ve Deterjanlarda Kullanılan Yüzey Aktif Maddeler İçin Bildirim Kayıt Belgesi

İthalatı/üretimi yapılan her türlü temizlik ürünü ve bu maddelerde kullanılan yüzey aktif maddelerin piyasaya arz

edilmeden önce Bakanlığa bildiriminin yapılarak bildirim kayıt belgesi alınması gerekmektedir. Herhangi bir harç

ücreti ödenmez.

3.5. Havuz Suyunda Kullanılan Yardımcı Kimyasal Maddeler İçin Bildirim Kayıt Belgesi

İthalatı/üretimi yapılan yüzme havuzunda kullanılan çeşitli kimyasalların piyasaya arz edilmeden önce Bakanlığa

bildiriminin yapılarak bildirim kayıt belgesi alınması gerekmektedir. Herhangi bir harç ücreti ödenmez.

3.6. Teknik Servis Sözleşmeleri

İthalatı/üretimi yapılacak ve Yönetmeliğe göre Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi alınması zorunlu ürünler için

teknik servislerle yapılan sözleşme işlemidir. Ürünün kullanımının yaygınlığına göre servis sayısı ve maliyetleri

farklılık göstermektedir. Teknik servis sözleşmesi yapılmayan her bir servis için 10.000 ₺ ceza öngörülmüştür.

3.7. Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi

Teknik servis sözleşmelerinin tamamlandıktan sonra ilgili TSE standardında alınan, geçerlilik süresi 2 yıl olan

belgedir. Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi alınmamasının cezası 100.000 ₺ olarak öngörülmüştür.

3.8. Garanti Belgesi

2014 yılında yayınlanan Garanti Belgesi Yönetmeliği ile bundan böyle Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından

Garanti Belgesi düzenlenmeyecektir. Bu kapsamda da 2014/4 sayılı İthalinde Garanti Belgesi Aranacak Maddelere

İlişkin Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır. Garanti Belgesi düzenlenmesi zorunlu ürünler için firmalar belgelerini

kendisi düzenleyecektir. Bu kapsamda garanti belgesi düzenleme ve mevzuata uygun kullanım kılavuzu

hazırlığında destek alabilirsiniz.

4. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI

4.1. İsgüm Kontrol Belgesi (İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü Müdürlüğü)

Genellikle boya, tiner, vernik, solvent, sanayi tipi yapıştırıcı vb. ürünlerin ithalatı bu izinle gerçekleştirilir. İşlem

süreci ortalama 2-3 işgünüdür. Belgenin geçerlilik süresi 1 yıldır.

4.2. Yabancı Personel Çalışma İzni

Firmalarında yabancı personel istihdam etmek isteyen firmalar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan yabancı

personel çalışma izni almalıdır.

5. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI

5.1. Gıda Maddeleri İthalat İzni

İthalatı yapılacak her türlü meyve, sebze, içecek, alkollü içki, sporcu gıdası, katkı maddesi vb. ürünler ile hayvan

yemleri için alınacak izindir. İzinler Bakanlığın, Gıda Güvenliği Bilgi Sistemi (GGBS) adı verilen elektronik sistem

üzerinden alınmaktadır. Ürün onayı ve sevkiyat bildirimi olarak iki aşamadan oluşmaktadır. Ürün onay süresi

ortalama 3 işgünüdür. Sevkiyat bildirimi ise fiili ithalat öncesi yapılır.

5.2. Gıda ve Gıda İle Temas Eden Materyal İzni

Gıda ile temas eden her türlü madde ve materyal için (bardak, tabak, gıda paketlemesinde kullanılan materyaller

vb.) GGBS sistemi üzerinden izin alınması gerekmektedir. Ürün onayı ve sevkiyat bildirimi olarak iki aşamadan

oluşmaktadır. Ürün onay süresi ortalama 3 işgünüdür. Sevkiyat bildirimi ise fiili ithalat öncesi yapılır.

5.3. Kontrol Belgesi

İçeriğinde hayvansal katkı maddesi bulunduran gıdalar (peynir, bebek maması, tereyağı vb) için alınan izin

belgesidir. Türüne göre süresi değişiklik göstermektedir. İzinler Bakanlığın ürün grubuna göre yetkilendirdiği İl

Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlükleri’nden alınmaktadır. Belge geçerlilik süresi ve harç ücreti ürüne göre

değişmektedir.

~Sayfa 2/6 ~


5.4. Takviye Edici Gıdalar İçin Üretim/İthalat İzinleri

02.08.2013 tarihinde yürürlüğe giren Takviye Edici Gıdaların İthalatı, Üretimi, İşlenmesi Ve Piyasaya Arzına İlişkin

Yönetmelik kapsamında söz konusu ürünlerin ithalatı ve üretimi Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın iznine

bağlanmıştır. İzinler sadece Ankara veya İstanbul İl Gıda Tarım Hayvancılık Müdürlüğü tarafından sonuçlandırılır.

5.5. Gübre Uygunluk Belgesi (İthal İzni)

İthalatı yapılacak gübreler için alınan izin belgesidir. Kimyasal gübre ithalat işlemi 3 aşamalıdır. Sırası ile

Bakanlıktan Kimyevi Gübre Lisans Belgesi, İl Tarım Müdürlüğü’nden de Kimyevi Gübre İthalat İzni, Kimyevi Gübre

Tescil Belgesi alınması gerekmektedir.

5.6. Zirai Mücadele Aletleri İthalat İzni

İthal edilecek zirai mücadelede kullanılan makine, araç ve gereçler için alınması gereken izin belgesidir. Başvuru

belgelerinden yapılacak ön inceleme uygun olması durumunda, ürün Ankara’da Bakanlığı TAMTEST Merkezinde

teste tabi tutulur. Testin uygun olması durumunda izin verilir.

5.7. Sağlık Sertifikası

Yerli üretimi yapılan ve ihraç edilen gıda maddeleri için alınan ihraç uygunluk belgesidir. Sadece Ankara ve

İstanbul firmalarına hizmet verilmektedir.

5.8. Üretim İzni (İşletme Kayıt Belgesi)

Gıda ve gıda ile temas eden madde imalatına başlayacak olan firmalara alınacak izin belgesidir. Bu iznin

öncesinde bağlı olunan belediyeden GSM Ruhsatı, Ticaret Odası’ndan da kapasite raporu çıkarılması

gerekmektedir. Sadece Ankara firmalarına hizmet verilmektedir.

5.9. Bitki Koruma Ürünü İthalatı

İthalatı ve üretimi yapılacak bitki koruyucu kimyasallar için öncelikle ruhsat alınması gerekmektedir. Ürünler ithal

ise ayrıca Bakanlıktan ithalat izni alınmalıdır.

6. TÜTÜN VE ALKOL PİYASASI DÜZENLEME KURUMU (TAPDK)

6.1. Alkollü İçki Dağıtım Yetki Belgesi ve Uygunluk Belgesi

İthalatı yapılan alkollü içkiler için Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ndan izin alındıktan sonra TAPDK’dan

Alkollü İçki Dağıtım Yetki Belgesi (2 yıl geçerli) ve ithalatı yapılacak her ürün Bandrol Uygunluk alınması

gerekmektedir.

6.2. Metil ve Etil Alkol İthal İzni

Denatüre edilmiş saf etil ve metil alkol için alınacak izin belgesidir.

6.3. Tütün Ticareti Yetki Belgesi

Tütün ticareti yapmak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin öncelikle TAPDK’dan izin alması gerekmektedir.

7. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU (EPDK)

7.1. Akaryakıt Harici Petrol Ürünlerinin İthalatında, Yurtiçi Alımında Uygunluk Yazısı

Akaryakıt harici kalan petrol ürünlerinin yurtiçi ve yurtdışından için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan

uygunluk yazısı alınması gerekmektedir. Söz konusu yazı alınmadan bu maddelerin ithalatı ve yurtiçi alımı

yapılamaz. İzin sanayici firmalar için düzenlenmektedir. Sanayici firmalar adına ithalat yapan firmalar da izin

alabilmektedir. İznin geçerlilik süresi 1 yıldır. İznin sonuçlanma süresi yaklaşık 10-15 gündür.

7.2. Lisans Belgeleri

Akaryakıt ürünleri ithalatı yapmak isteyen firmalar öncesinde EPDK’dan lisans almak zorundadır. EPDK Lisanları

hakkında hizmetimiz bulunmaktadır.

~Sayfa 3/6 ~


8. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI İZİNLERİ

8.1. Metal Hurdası İthalatçı Kayıt Belgesi

İthalatı yapılacak metal hurdaları için alınacak izin belgesidir. İthalatçı firma kapasite raporunda ilgili hurdanın

sarfiyatı yer almalıdır. Ayrıca firmanın TAEK’ten (Türkiye Atom Enerjisi Kurumu) Radyasyon Uygunluk Belgesi

alması gerekmektedir.

8.2. Yakıt İthalatçı Kayıt ve Kontrol Belgesi

Katı maden yakıtlarının (kömür, linyit, antrasit) ithalatı için Bakanlıktan ithalatçı Kayıt Belgesi alınmaktadır. Belge

alındıktan sonra ithalat için Uygunluk Yazısı alınmalıdır. İthalat işlemleri ithalatın yapılacak İl Çevre ve Şehircilik

Müdürlüğü’nden yürütülür. Belgenin geçerlilik süresi alındığı yılın takvim yılı sonuna kadardır.

8.3. Çevre Uyum Belgesi

İthal edilecek pil ve akü türevleri için alınacak izin belgesidir. İthalattan önce ürünün türüne göre AKÜDER ya da

TAP derneğine üye olunması gerekir. Bakanlıktan Çevre Uyum Belgesi alındıktan sonra, TAREKS sistemi üzerinden

referans numarası alınarak ithalat yapılır. Geçerlilik süresi her takvim yılı sonuna kadardır. (Yılda 200 kg altı ürün

getirenler her beyanname kapsamında izin almalıdır)

9. EKONOMİ BAKANLIĞI

9.1. Yatırım Teşvik Belgesi

Devletin yatırımcıyı destelemek ve aynı zamanda gelişmemiş bölgelere yatırım yapılmasını teşvik etmek amacıyla

düzenlediği belgedir. Bu belge ile yatırımcılar KDV istinası, gümrük vergisi muafiyeti, SGK işveren prim desteği,

faiz indirimi gibi avantajlardan yararlanabilmektedir. Yeni belge alımı, revize, ek süre alımı ve kapatma işlemleri

konusunda firmamızdan hizmet alabilirsiniz.

9.2. Dahilde İşleme İzin Belgesi

Devletin yerli üretimi ve ihracatı desteklemek amacıyla düzenlediği belgedir. Yurtiçi ve yurtdışı hammadde

alımlarımda gümrük vergisi, KKDF ve KDV gibi vergilerden muafiyet sağlayan bir belgedir.

9.3. Hariçte İşleme İzin Belgesi

Firmalar tarafından yurtdışına (Serbest Bölgeler dahil) daha ucuz maliyetle işlenmek üzere gönderilen ürünlerin

ithalat esnasında gümrük vergisi ve kdv istisnası muafiyetinden yararlanmak için düzenlenen belgedir.

9.4. Vergi Resim Harç İstisnası Belgesi

İhracat, transit ticaret, ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerde vergi, resim ve

harç istisnasını kapsamaktadır.

9.5. Kota Belgesi

İthalatta korunma önlemleri kapsamında Bakanlık tarafından ithalatı belirli bir kota çerçevesinde gerçekleştirilen

ürünler için alınan izin belgesidir.

9.6. Tarife Kontenjanı

İkili ülke anlaşmaları kapsamında bazı ürünlere ithalat esnasında gümrük vergi avantajı sağlayan izin belgesidir.

Kota belgesi Bakanlığın uygun gördüğü dönemlerde ve miktarda alınabilir. Aynı üründen bir önceki takvim yılı

ithalat yapma şartı vardır.

9.7. İthal Şahadetnamesi

Wassenaar Düzenlenmesi çerçevesinde, ihracatçı ülkeler tarafından kontrole tabi tutulan harp araç ve gereçleri ile

bunları üretme niteliğine haiz kritik malzemelerin ithalatında alınması gereken izin belgesidir.

9.8. Kullanılmış Makine İthalat İzni

Kullanılmış/yenileştirilmiş makinelerin ithalatı Bakanlığın ön izine tabidir. İthalata izin verilebilmesi için makinenin

Bakanlığın belirlediği koşulları taşıması gerekmektedir.

9.9. Kimyasal Silah Sözleşmesi Kapsamındaki Kimyasallar İçin İthal İzni

İlgili tebliğ Ek-1 ve EK-2 sayılı listelerinde yer alan kimyasallar için alınan ithalat izin belgesidir.

~Sayfa 4/6 ~


9.10. Çift Kullanımlı ve Hassas Maddelerin İthalatı/İhracatı İçin İzin Belgesi (Nihai Kullanım Sertifikası)

İlgili tebliğ kapsamında yer alan ve kitle imha silahlarının geliştirilmesinde kullanılabilecek kimyasal maddeler

uluslararası anlaşmalar kapsamında Ekonomi Bakanlığı’nın ön iznine tabidir.

9.11. Antika Araç İthalat İzni

1975 model ve altında olan değeri 18.000 USD araçlar için alınacak izin belgesidir.

9.12. Gözetim Belgesi

İthalatta korunma önlemleri kapsamında izin alınması gereken madde ve ürünler için alınan izin belgesidir.

9.13. Gözetim Belgesi

İthalatta korunma önlemleri kapsamında izin alınması gereken madde ve ürünler için alınan izin belgesidir.

10. EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

10.1. İthalat Uygunluk Yazısı

İthalatı yapılacak dürbün, silah, bıçak vb. maddeler için alınan ithalat izin belgesidir.

11. SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

11.1. İthalat Uygunluk Yazısı

İthalatı yapılacak her türlü hava aracının ve bu araçlarda kullanılan bazı parçalar Sivil Havacılık Genel

Müdürlüğü’nün ön iznine tabidir.

12. BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU

12.1. Imei Kaydı

Haberleşme cihazlarının bu kurumun ön iznine tabidir. İthalat öncesinde bu cihazların MCKS-Mobil Cihaz Kayıt

Sistemi’ne imei kayıt işleminin yapılması gerekmektedir.

13. MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI

13.1. Uygunluk Yazısı

İthalatı Bakanlığın ön iznine tabi harp silahları ve aksamları için izin alınması gerekmektedir.

13.2. Harita İthal İzni

İthalatı yapılacak her türlü harita ve harita bilgisi içeren eşyanın izni Milli Savunma Bakanlığı’na bağlı Harita Genel

Komutanlığı’nın ön iznine tabidir.

14. ŞEKER KURUMU

14.1. Uygunluk Yazısı

İthalatı yapılacak her türlü şeker ve yüksek yoğunluklu tatlandırıcı Kurumun ön iznine tabidir.

15. KONSOLOSLUK İŞLEMLERİ

15.1. Evrak Tasdik İşlemleri

Genellikle, Türkiye’den G.Amerika, Afrika ve Arap ülkelerine yapılan ihracatlarda ihraca konu ürüne ait menşe

sertifikası, ticari fatura, sağlık sertifikası vb. belgelerin söz konusu ülkenin Büyükelçiliği’ne onaylatılması

gerekmektedir. İlgili belgelerin tercüme, Dışişleri Bakanlığı ve Elçilik onay işlemlerini kapsamaktadır.

15.2. Vize İşlemleri

Aşağıdaki ülkelere ticari (iş gezisi, fuar ziyareti vs.) ve turistik amaçla gidecek firma temsilcilerine alınacak

vizelerdir. (Şartlar hakkında bilgi alınız.)

~Sayfa 5/6 ~


16. DİĞER BELGE VE HİZMETLER

16.1. Güvenlik Bilgi Formu Hazırlama (GBF-MSDS)

Her türlü kimyasal madde, kimyasal bileşenden oluşan ham ya da bitmiş ürün için düzenlenmesi gereken

belgelerdir. Söz konusu belgeler kimya mühendisi ve TSE’den Güvenlik Veri Bilgi Formu Hazırlayıcısı Sertifikalı

uzmanımız tarafından hazırlanmaktadır. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan alınacak bildirim kayıt belgelerinde her

bir kimyasal madde için düzenlenmesi zorunludur.

16.2. Kalite Belgeleri

Uluslararası JAS ANS akreditasyonu bulunan belgelendirme kuruluşu tarafından düzenlenen kalite belgeleridir.

15.2.1. ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi

Organizasyonların Kalite Yönetim Sistemi kurmaları esnasında uygulaması gereken şartların tanımlandığı

standarttır. Standardın temelinde müşteri memnuniyeti ve proses yaklaşımı bulunmaktadır.

15.2.2. ISO 14001 Çevre Belgesi

İşletmelerin çevreye verdikleri zararları sistematik bir şekilde azaltılması veya mümkünse yok edilmesini

amaçlayan Çevre Yönetim Standardıdır. Standardı uygulayan organizasyonlar Çevre Yasalarına uymak

zorundadır.

15.2.3. OHSAS 18001 İş Sağlığı Güvenliği Belgesi

İşletmelerde güvenli ve yasalara uygun bir çalışma ortamı yaratmayı amaçlayan İş Sağlığı ve Güvenliği

Standardıdır. Standardın temelinde Tehlike Tanımlama ve Riskleri Analiz etme yatmaktadır.

15.2.4. ISO 22000 HACCP Belgesi

Dünya genelinde güvenli gıda tedarik edilmesini sağlamak amacıyla yayınlanmış bir standarttır. Daha önce

HACCP olarak bilinen standart artık ISO 220002005 olarak değişmiştir.

15.2.5. ISO 27001 Bilgi Güvenliği Belgesi

Organizasyonların bilgi varlıklarını yönetmesi ve koruması için hazırlanmış bir standarttır. Finans, Sağlık, Kamu

ve BT gibi bilginin korunmasının büyük öneme sahip olduğu kurumlarda özellikle uygulanmalıdır.

16.3. CE Belgelendirme

Yapı Malzemeleri (89/106/EEC), Asansörler (95/16/EC), Gaz Yakan Cihazlar (90/396/EEC), Sıcak Su Kazanları

(92/42/EEC), Basınçlı Kaplar (97/23/EC), Oyuncaklar (88/378/EEC), Kişisel Koruyucular (89/686/EEC), Makinalar

(2006/42/AT), Tıbbi Cihazlar (93/42/EEC), Ölçü Aletleri (2004/22/EC), Otomatik Olmayan Tartı Aletleri

(2009/23/AT), LVD (2006/95/AT), EMC (2004/108/AT), Basit Basınçlı Kaplar (87/404/EEC), Gezi Amaçlı Tekneler

(94/25/EC)

16.4. Helal Belgesi

Ürünün ham maddeden başlayarak mamül madde aşamasına kadar bütün proseslerinin, ürün bileşiminde

bulunan bütün maddelerin ve katkı maddelerinin gerek menşei, gerek temin biçimi ve yolları, gerekse temin

kaynağı bakımından İslami kriterlere ve insani gereklere uygun olmasını belgemektedir.

Kataloğumuzda yer almayan diğer ithalat, ihracat ve bildirim talepleriniz hakkında bilgi

almaktan çekinmeyiniz. Ön bilgilendirme hizmetimiz ücretsizdir.

~Sayfa 6/6 ~

Similar magazines