Views
1 year ago

Poster Das Zauberbuch front

Poster Das Zauberbuch

Весел, атрактивен и забавен час по немски език Учениците стоят в центъра на учебния процес Разнообразни упражнения развиват уменията 2. Klasse 3. Klasse Новата учебна система Das Zauberbuch, адаптирана спрямо новите учебни програми на МОН, осигурява плавно въвеждане на учениците в света на немския език и развива комуникативните им умения. Четиримата приятели Ник, Юлия, Марион, Ерик и мечето Берт придружават учениците през целия учебник. Историите под формата на комикс не само развиват интереса на учениците към четенето, но и създават възможност чрез ролеви игри учениците да използват немския език. Учебната система разчита на включването на всички сетива в учебния процес. Учениците виждат, четат, чуват, говорят, пеят, разказват, пишат, движат се и изработват малки проекти, съотнасяйки ситуациите към своето ежедневие. Упражненията в учебната тетрадка следват материала от урока и осигуряват възможност за затвърждаване на новите думи, изрази и конструкции с атрактивни задачи. 4. Klasse für Bulgarien unter Mitarbeit von Tsvetoslava Nikolaeva Ключови предимства 2. Klasse für Bulgarien unter Mitarbeit von Tsvetoslava Nikolaeva 3. Klasse für Bulgarien unter Mitarbeit von Tsvetoslava Nikolaeva 4. Klasse • Осигурява интереса и вниманието на учениците в класната стая с атрактивните комикс истории и разнообразните упражнения. • Активно прилагане на новите думи и граматичните конструкции с разнообразни упражнения и игрови задачи. • Важни граматични конструкции са онагледени в специални граматични карета. • Включване на междупредметните връзки в процеса на обучение с разнообразни теми, текстове и задачи. • Учебната тетрадка следва материала от учебника и осигурява възможност за лесно ориентиране и целенасочено упражняване на новия материал. • Лесно за работа ръководство, което включва учебника с насоки за работа към всяка страница в удобен формат и допълнителни материали. unter Mitarbeit von Tsvetoslava Nikolaeva für Bulgarien unter Mitarbeit von Tsvetoslava Nikolaeva für Bulgarien unter Mitarbeit von Tsvetoslava Nikolaeva für Bulgarien Новата учебна система на ELI и КЛЕТ, адаптирана специално за 2. – 4. клас по новите учебни програми на МОН за 2017/18 г. Meine Familie Bitte lächeln! Einheit • Атрактивен старт на урока, с който учениците могат да направят паралел със своята реалност. • История под формата на комикс с главните герои от учебника въвежда в темата на урока. • Учениците имат възможност да разиграят историята, използвайки веднага новата лексика. • Кореспондиращият разтвор в учебната тетрадка осигурява възможност на учениците да дадат собственото си мнение по темата и да използват новата лексика. Lektion 39 Familie Meine 40 Familie Meine 32 Hör zu, lies und spiel die Rolle. Das ist mein Haus, Bert. Es ist nicht sehr groß. Guten Morgen, Frau Fischer! Das ist mein Papa. Wer sagt was? Ergänze. Mama, das ist mein ……………………… Bert. Das sind meine ………………………, Opa Manfred und Oma Charlotte. Hallo, Bert! Hallo, Bert! Guten Morgen, Herr Fischer! 46 Mama, das ist mein Freund Bert. Das ist Daniel. Er ist mein Bruder. Hi, Daniel! Das sind meine Großeltern, Opa Manfred und Oma Charlotte. Das ist Daniel, er ist mein …………………………… . Hallo, Bert! Das ist meine …………………………… . Sie hießt Eva. Hi, Eva! Ergänze. Wer ist das? Meine Schwester. Sie heißt Eva. Eva, das ist Bert. Süß bist du, Dix. Wie alt ist sie? Wer ist das? Das ist meine …………………………… . Wie ist deine Familie? Kleb ein Foto. Schreib die Namen. Einheit Sie ist vierzehn. Das ist Dix, mein Hund. Lektion 33 41 • Новите думи и изрази се подават на малки порции, включени в различни упражнения. • Малки граматични карета онагледяват важни структури. • Атрактивни песни с караоке версии помагат на учениците да запомнят новия материал и тренират слушането с разбиране и произношението. Familie Meine 46 Lies und ergänze. Hallo! Ich bin Steffi. Das sind meine Verwandten. Der Cousin von Steffi heißt Die Cousine von Steffi heißt Die Tante von Steffi heißt Der Onkel von Steffi hießt Nicht vergessen! Tina Anita Jan Felix der Bruder von Erik die Cousine von Steffi Familie Meine 42 Familie Meine Hör zu und zeig. Hör zu und ergänze. 47 Das ist meine , ihr Name ist Eva. Das ist mein , sein Name ist Daniel. Das ist mein , er heißt Michael. Das ist meine , sie heißt Ingrid. Das sind meine Großeltern, Manfred und Charlotte, und das bin ich. Hör zu, sing und spiel nach. die Katze der Vogel Lies und verbinde. 44 1. Ich habe eine Katze. 2. Ich habe ein Pferd. Frag und antworte. Nicht vergessen! das Kaninchen der Hund 48 Ich habe einen Hund. Und du? ich habe du hast er hat sie hat wir haben 49-50 der Fisch Ich nicht. Ich habe eine Katze. Mutter / Mama Vater / Papa Schwester Bruder Opa / Großvater Oma / Großmutter 1 2 3 4 Einheit 3. Ich habe einen Hund. 4. Ich habe ein Kaninchen. einen Hund. eine Katze. ein Pferd. die Maus die Schildkröte 47 Ergänze. Sag. Meine Großmutter Oma Doris Meine Tante Amelie Sag die Namen. Meine Wähle ein Tier. Sag. Anna Mein Großvater Horst Meine Mutter Astrid Meine Katze ist schwarz. Und deine? Nicht vergessen! Mein Hund ist grau. Und dein? Meine Großeltern Meine Eltern Meine Geschwister Ich Meine Magda Mein Vater Papa Dirk Das ist meine Familie Meine Katze ist braun. Mein Hund ist weiß. Du dein Hund deine Katze deine Tiere dein Pferd Mein Einheit der Hund ein Hund die Katze eine Katze das Pferd ein Pferd die Tiere // Tiere Ich mein Hund meine Katze meine Tiere mein Pferd (Hunde - Katzen - Pferde) Einheit Mein Karl Mein Onkel Sven Nathan 43 45 Цялостна подкрепа за учители и ученици Компоненти Практически упражнения в учебната тетрадка Развиване на креативното мислене Учебната система Das Zauberbuch е изцяло съобразена с новите учебни програми на МОН за 2. – 4. клас. Ръководството за учителя осигурява: • Учебника с насоки и отговори към всяка страница на български език в удобен формат. • Допълнителни идеи и работни листа за часа. • Аудиозаписите към учебника. Не пропускайте да разгледате електронната версия на учебника, като влезете на сайта www.klett.bg и кликнете върху бутона Електронни учебници. Кодът за достъп е 17073211. Упражнение 2 HV 47 Кажете на учениците да разгледат членовете от семейството на Ник. Кой кой е? След това те слушат записа и сравняват предположенията си с оригиналния текст. При второто слушане на записа децата посочват върху илюстрациите членовете на семейството. Задачата подлежи на писмено изпълнение в тетрадката за работа в клас като диктовка на кратки изречения. Hörtext Nick: Nummer 1 – Sie ist meine Mutter. Nummer 2 – Er ist mein Papa. Nummer 3 – Sie ist meine Schwester. Nummer 4 – Er ist mein Opa. Nummer 5 – Sie ist meine Oma. Nummer 6 – Er ist mein Bruder. Lösungen A - Er ist mein Opa. B – Sie ist meine Oma. C – Er ist mein Bruder. D – Sie ist meine Schwester. E – Er ist mein Papa. F – Sie ist meine Mama. Упражнение 3 HV 48 Пуснете записа. Учениците слушат, какво разказва Ник за семейството си. След това прочетете изреченията. Пуснете записа отново. Учениците записват липсващите думи в тетрадката. Пуснете записа отново, за да проверят отговорите. Hörtext und Lösung Nick: Das ist meine Schwester, ihr Name ist Eva. Das ist mein Bruder, sein Name ist Daniel. Das ist mein Vater, er heißt Michael. Das ist meine Mutter, sie heißt Ingrid. Das sind meine Großeltern, Opa Manfred und Oma Charlotte, und das bin ich. 44 Familie Meine 42 Hör zu und zeig. Hör zu und ergänze. 47 Das ist meine , ihr Name ist Eva. Das ist mein , sein Name ist Daniel. Das ist mein , er heißt Michael. Das ist meine , sie heißt Ingrid. Das sind meine Großeltern, Manfred und Charlotte, und das bin ich. 48 Mutter / Mama Vater / Papa Schwester Bruder Opa / Großvater Oma / Großmutter Ergänze. Sag. Meine Großmutter Oma Doris Meine Tante Amelie Meine Anna Mein Großvater Horst Meine Mutter Astrid Meine Großeltern Meine Eltern Meine Geschwister Meine Magda Mein Vater Papa Dirk Das ist meine Familie Ich Einheit Mein Karl Mein Onkel Sven Mein Nathan 43 Упражнение 4 Кажете на учениците да разгледат родословното дърво. Обърнете вниманието им върху момчето на снимката долу (Das ist Tobias. Und das ist seine Familie. Wer ist wer?). Попитайте ги кого виждат на снимките (Wer ist das? Das ist Oma Doris. Das ist seine Großmutter.). Нека уч ениците назоват всички членове на семейството, които са написани, а след това да посочат липсващите. Обърнете внимание на учениците върху думите Großeltern (баба и дядо), Geschwister (братя и сестри), а също и върху формите Mutter (майка) – Mama (мама), Vater (баща) – Papa (татко), Großmutter – Oma (баба), Großvater – Opa (дядо). Lösung Meine Großeltern Meine Großmutter – Oma Doris Mein Großvater – Opa Horst Meine Großmutter – Oma Magda Mein Großvater – Opa Karl Meine Eltern Meine Tante Amelie Meine Mutter Mama Astrid Mein Vater Papa Dirk Mein Onkel Sven Meine Geschwister Meine Schwester Anna ICH Mein Bruder Nathan 45 für Bulgarien unter Mitarbeit von Tsvetoslava Nikolaeva 2. Klasse Безплатен комплект за преподавателя für Bulgarien unter Mitarbeit von Tsvetoslava Nikolaeva 3. Klasse 2. клас 3. клас 4. клас 64 часа 96 часа 96 часа für Bulgarien unter Mitarbeit von Tsvetoslava Nikolaeva 4. Klasse Учебник – със забавни комикс истории, изцяло съобразен с новата учебна програма на МОН лексикален и граматичен материал, разнообразни упражнения, проектни задачи, и страници, посветени на междупредметните връзки. Учебна тетрадка – следва материала от учебника страница по страница и осигурява разнообразни допълнителни упражнения за работа в клас и у дома. Картинен речник – основните теми, думи и изрази в 1.-4. клас, допълнени от пълноцветни забавни илюстрации и тематични разтвори, с които могат да работят учители и родители. Hallo! Jetzt lerne ich Deutsch. – учебно помагало за въвеждане на немската азбука и допълнителни задачи. Ръководство + Audio CDs – включва учебника с насоки за работа към всяка страница, текстовете за слушане, отговорите към учебника и тетрадката, както и аудиозаписите към учебника. Електронен учебник – учебникът в удобен за работа софтуер с включени аудиозаписи. Примерно годишно разпределение в удобен Word® формат. Свържете се с Вашия регионален представител Деян Петков Камен Кущиев Светлозар Танев Петър Божинов Мтел: 0885 735 301 Мтел: 0885 733 725 Мтел: 0889 100 218 Мтел: 0885 732 930 Виваком: 0879 833 719 Виваком: 0879 833 726 Виваком: 0879 833 723 Виваком: 0878 874 559 d.petkov@klett.bg k.kushtiev@klett.bg s.tanev@klett.bg p.bozhinov@klett.bg Области: Области: Области: София град Бургас, Кърджали, Варна, Велико Търново, Благоевград, Видин, Пазарджик, Габрово, Добрич, Ловеч, Враца, Кюстендил, Монтана, Пловдив, Русе, Разград, Силистра, Сливен, Перник, Плевен,Смолян, Стара Загора, Шумен Търговище, Хасково, Ямбол София-област • Разнообразните упражнения в учебната тетрадка осигуряват преговор и затвърждаване на новия материал. • Учебната тетрадка следва стриктно разпределението на материала в учебника. Familie Meine Ergänze. 38 Leo Steffi Klara Rudolf Maria Florian Familie Meine 40 Jan Felix Anita Tina 1. Der Bruder von Steffi heißt Florian. 2. .................................................. Steffi heißt Maria. 3. .................................................. Steffi heißt Leo. 4. .................................................. Steffi heißt Klara. 5. .................................................. Steffi heißt Rudolf. 6. .................................................. Steffi heißt Anita. 7. .................................................. Steffi heißt Jan. 8. .................................................. Steffi heißt Tina. 9. .................................................. Steffi heißt Felix. Lies. Schreib. Familie Meine 36 Mal aus und kreis den Namen ein. KATZE FISCH Ergänze. VOGEL HUND SCHILDKRÖTE HUND Ich habe eine Katze. Meine Katze ist weiß. Ich habe .......................... Mein .......................... ..................................... ..................................... ..................................... ..................................... ..................................... ..................................... ..................................... ..................................... Die Katze von Marion heißt Strudel. ........................................... Marion heißt Karl. Roberta Frankfurt / Deutschland Familie Das ist Roberta. Sie wohnt in Frankfurt. Das ist in Deutschland. Das ist die Familie von Roberta: Bruder, Mutter und Vater. Sven Bern / Schweiz Familie ................................................................ ................................................................ ................................................................ ................................................................ ................................................................ KANINCHEN MAUS FISCH ........................................... Julia heißt Max. ........................................... Julia heißt Blub. VOGEL KANINCHEN Lektion KATZE ........................................... Erik heißt Leo. ........................................... Erik heißt Keks. DU Zähl die Tiere und schreib die Zahl. MÄUSE 39 SCHILDKRÖTEN KATZEN HUNDE Lektion FISCHE Markus Wien / Österreich Familie ................................................................ ................................................................ ................................................................ ................................................................ Du Stadt / Land Familie ................................................................ ................................................................ ................................................................ ................................................................ ................................................................ ................................................................ ................................................................ 41 VÖGEL KANINCHEN Lektion 37 • Последният разтвор осигурява задачи за четене и проектни задачи за развиване на креативното мислене. • Всеки урок завършва с игрова задача, в която учениците могат да използват наученото от урока. Familie Meine 40 Lies. Schreib. Familie Meine 48 Roberta Frankfurt / Deutschland Familie Das ist Roberta. Sie wohnt in Frankfurt. Das ist in Deutschland. Das ist die Familie von Roberta: Bruder, Mutter und Vater. Sven Bern / Schweiz Familie ................................................................ ................................................................ ................................................................ ................................................................ ................................................................ Hör zu und lies. Familien Familien 51 Das ist meine Familie. Hallo! Ich heiße Sven. Ich wohne in Bern, in der Schweiz. Das ist meine Familie: meine Mama, meine Papa, meine Großeltern, meine Tante, mein Onkel und meine Cousine. DU Hallo! Ich bin Roberta. Ich wohne in Frankfurt, in Deutschland. Das ist meine Familie: meine Mama, mein Papa und mein Bruder. Lektion Fünf. ein Spiegel Markus Wien / Österreich Familie ................................................................ ................................................................ ................................................................ ................................................................ Du Stadt / Land Familie ................................................................ ................................................................ ................................................................ ................................................................ ................................................................ ................................................................ ................................................................ Julias Ecke Wir spielen das Familienspiel 41 Hallo! Mein Name ist Markus. Ich wohne in Wien, in Österreich. Das ist meine Familie: meine Mama, mein Papa und meine Schwester. Das ist meine Familie. Wir basteln. Mama. Einheit HAUSDEKORATIONEN ein Schlüsselanhänger 49