17.12.2017 Views

Revija Lipov list, december 2017

Revija Lipov list

Revija Lipov list

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

DECEMBER <strong>2017</strong> Poštnina plačana<br />

pri pošti 1102 Ljubljana<br />

dobre zgodbe v slovenskem turizmu<br />

Aktualno<br />

Do odličnosti in petih zvezdic<br />

je še dolga pot<br />

Turizem smo ljudje<br />

Jure Sodja, TD Bohinj<br />

Kulinarični kotiček<br />

Elvis Kudić, Masterchef Slovenija <strong>2017</strong><br />

Inovativno<br />

Postojnska jama v prostoru in času<br />

Foto: Darinka Mladenovič/www.slovenia.info


Foto: Vranič<br />

SmučarSki paket<br />

5 x polpenzion<br />

že od 435 €<br />

Vključuje smučarske karte ali vrednostne<br />

bone za wellness in gostinstvo!<br />

080 88 30<br />

info@hit-alpinea.si<br />

www.hit-alpinea.si


KAZALO<br />

AKTUALNO 04-06<br />

Je nova vizija slovenskega turizma izvedljiva?<br />

FOKUS 12-15<br />

TD Slovenj Gradec:<br />

Prihodnje leto visok jubilej<br />

TD Zadvor: Da bi kraj ostajal domač in izviren<br />

TURIZEM SMO LJUDJE 16-17<br />

Jure Sodja: Naj vsakdo prispeva<br />

nekaj dobrega okolju, kjer živi<br />

TZS 18-19<br />

Državno tekmovanje za zlato kuhalnico<br />

NAMIG ZA IZLET 25<br />

His, hiška za »deco delat«<br />

NARAVNA DEDIŠČINA 28-29<br />

Turizem v naravnem rezervatu Škocjanski zatok<br />

ZELENI ZGLEDI 34-35<br />

Pirine dobrote z Dravskega polja<br />

POD DROBNOGLEDOM 39<br />

Domačijo Mahnič odkrivajo<br />

obiskovalci od blizu in daleč<br />

SKOK K SOSEDOM 40-41<br />

Smučanje v Avstriji:<br />

Velike naložbe v infrastrukturo in programi za dušo<br />

PRAZNIČNO 42<br />

Advent in božične tržnice: Iz tradicije – turizem!<br />

UVODNIK<br />

Tokratna kolumna bo (predprazničnemu<br />

času primerno) – o prijaznosti.<br />

Bilo je pred leti, v skromno opremljeni jedilnici<br />

prenočišča v vasici Čukung na 4730<br />

metrih v narodnem parku Sagarmatha v<br />

nepalski Himalaji. Okoli tople peči se je stiskala<br />

skupinica mladih zahodnjaških pohodnikov<br />

in klepetala. »Prijaznost domačinov<br />

je tako lažna, oni vidijo v nas le evre!« je<br />

globoko zavzdihnil mladenič, drugi pa so<br />

mu resno prikimavali.<br />

Spomnim se, da bi jih takrat najraje zabrisala<br />

iz hiške na mraz in ledeni veter. Kaj bi pa radi? Hipna prijateljstva z domačini,<br />

potem ko na najbolj priljubljenem trekingu na svetu kvečjemu prespijo<br />

ali jedo pri njih? Prehodni gostje, ki jim morajo gostitelji na vso moč dokazovati,<br />

da zanje niso zgolj turisti, ampak da so jim resnično všeč, čeprav jih<br />

sploh ne poznajo?<br />

(Upajmo, da nova vizija slovenskega turizma, ki napoveduje zahtevne goste,<br />

z zahtevnostjo ne predvideva obiskovalcev, ki od turističnih delavcev pričakujejo<br />

dokaze, da so zanje več kot »le« – turisti ...)<br />

Prijaznost je v turizmu eno najtrdnejših zagotovil za zadovoljnega gosta. Ali<br />

je pristna ali je nasmešek na, recimo, obrazu natakarja, »posledica« usposabljanja,<br />

za turista v resnici niti ni pomembno. Prekratek čas preživi v njegovi<br />

družbi, da bi odstiral morebitne skrite motive za prijaznim pozdravom, nasmeškom,<br />

vljudnostjo, prijetnim klepetom, predlogom ... Ti so domena odnosov,<br />

ki niso zgolj prehodni. Zato prijaznost, pa naj jo poganja kar koli, v<br />

turizmu praviloma obrodi sadove. In ne le to. Lahko prežene okus po prežgani<br />

kavi in malce razkuhanih testeninah, celo slabo voljo zaradi dežja lahko<br />

odpravi, ublaži nelagodje ob neznanem. Prijaznost ima magično moč.<br />

Toda ... V turizmu oziroma še zlasti v gostinstvu se v Sloveniji včasih upravičeno<br />

vprašamo, kaj žene tiste, ki so prijazni, da so takšni kljub pregovorno nizkim<br />

plačam in neusmiljenemu delovniku. Kajti – vsaj po mojih izkušnjah –<br />

večinoma so. Kljub temu, da odnos do zaposlenih v panogi ni na zavidljivi<br />

ravni, kar je na okrogli mizi na letošnjih Dnevih slovenskega turizma poudaril<br />

tudi Zdravko Počivalšek, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo. Med<br />

drugim je dejal, da bomo težko napredovali do butične in petzvezdične destinacije,<br />

če se odnos vodilnih v turizmu do zaposlenih ne bo spremenil, če<br />

bodo zaposleni zgolj sredstvo.<br />

Nekaj mi preprosto ne gre v glavo. Takole razmišljam. Imam posel, ki je močno<br />

odvisen od tega, kako se bodo moji zaposleni vedli do gosta. Jaz pa jih<br />

plačujem s stisnjenimi ustnicami in poskušam plače držati na čim nižji ravni.<br />

Ali najemam študente, ki bodo veseli malce denarja »za postrani«. Ob tem<br />

pričakujem, da bodo delali ob koncih tedna, pozno v noč, če bo treba, za<br />

praznike. In da bodo prijazni, če je le mogoče. Se pravi: lahko sem lastnica, ki<br />

pričakuje od svojih zaposlenih čisto preveč glede na to, koliko jim daje (čim<br />

manj), lahko pa sem lastnica, ki ji je malo mar, ali bodo gostje dobili ob postrežbi<br />

še nasmešek. Ne razumem ne enega ne drugega, ker se mi zdi oboje<br />

skregano z zdravo pametjo.<br />

A končajmo s – prijaznostjo. Želim vam prav takšno leto 2018! Srečno!<br />

3<br />

Kazalo / Uvodnik<br />

<br />

Mateja Gruden, urednica<br />

Lepe<br />

božične praznike<br />

in srečno<br />

novo leto 2018<br />

Prihodnja številka <strong>Lipov</strong>ega <strong>list</strong>a bo izšla v prvi polovici februarja.<br />

Sporočila o novostih na območju aktivnosti vašega društva in<br />

napovedi prireditev pošljite, prosim, najpozneje do 10. januarja<br />

2018 na elektronski naslov: info@turisticna-zveza.si.


4<br />

Aktualno<br />

Foto: Iztok Medja /www.slovenia.info<br />

Nova vizija: Slovenija – zelena butična globalna destinacija za zahtevnega obiskovalca, ki išče raznolika in aktivna doživetja, notranji<br />

mir in osebne koristi.<br />

Je nova vizija slovenskega turizma izvedljiva?<br />

Do odličnosti in petih<br />

zvezdic je še dolga pot<br />

Nova Strategija trajnostne rasti slovenskega turizma <strong>2017</strong>–2021 ima zapisane jasne cilje in vizijo. Med drugim<br />

od 3,7 do štiri milijarde evrov iz naslova izvoza potovanj, kot zelena, aktivna in zdrava destinacija pa bo ponujala<br />

petzvezdična doživetja. Ukrepi za dosego zastavljenega so zbrani v šestih ključnih točkah: makrodestinacije<br />

in turistični proizvodi; kadri; okolje z naravnimi in kulturnimi viri; nastanitve, infrastruktura in naložbe; institucionalni<br />

in pravni okviri ter mala in srednja podjetja.<br />

Strategijo so pripravili ob sodelovanju vseh ključnih deležnikov slovenskega<br />

turizma, od predstavnikov gospodarstva, zbornic, občin, izobraževalnih<br />

institucij in civilne iniciative do ministrstev in strokovnjakov z različnih<br />

področij. Je torej verodostojna in bo oplemenitila obstoječo<br />

sistemsko ureditev ene najpomembnejših gospodarskih panog pri nas v<br />

tolikšni meri, da bo sledila ciljem in predvsem novi viziji razvoja slovenskega<br />

turizma: Slovenija – zelena butična globalna destinacija za zahtevnega<br />

obiskovalca, ki išče raznolika in aktivna doživetja, notranji mir in<br />

osebne koristi. To je bilo tudi sporočilo letošnjih, 7. Dnevov slovenskega<br />

turizma, ki so bili oktobra v Kranjski Gori oziroma v Planici.<br />

O čem je bil govor prejšnja leta?<br />

Lani smo na jesenskih turističnih dnevih v Radencih sledili zanimivostim<br />

o ustvarjalnosti v turizmu, ključni paneli pa so govorili o on-line<br />

sanjarjenju in off-line potovanjih, dobri zgodbi do uspeha in vsebinskem<br />

digitalnem marketingu, kjer kraljuje vsebina. Leto prej so v Novi<br />

Gorici napovedali reinvencijo slovenskega turizma na področju<br />

znamčenja oziroma komuniciranja, destinacijskega menedžmenta in<br />

proizvodov. Še pred tem, leta 2014, so v Portorožu v plenarnem delu<br />

z naslovom Priložnosti turizma za večjo gospodarsko rast in kakovost<br />

življenja govorili o nesmiselni ukinitvi nacionalne turistične organizacije<br />

(STO), ki nas je pahnila na rob dobro organiziranih turističnih držav<br />

na svetu, na Slovenskem turističnem forumu pa smo se učili o<br />

vlogi digitalnega turizma kot o novi razvojni priložnosti ter v sodobnih<br />

izzivih digitalnega komuniciranja prepoznavali grandiozno moč<br />

novodobnega promocijskega okna.<br />

Zdaj pa imamo pred seboj zelo zahtevno nalogo: prepoznati se kot<br />

destinacijo odličnosti, jo kot takšno ne le promovirati, kar je v primerjavi<br />

z uspešnim trženjem dokaj preprosto, ampak tudi dočakati pozitiven<br />

odmev pri kupcih oziroma turistih.<br />

Odlično delo STO<br />

Naveden pregled dogodkov pove, da je ideja o kakovostnem turizmu<br />

vzplamtela v velik ogenj tudi v Sloveniji, v kar se lahko predvsem<br />

in najprej prepričamo predvsem ob spremljanju dela STO. Tu je delo<br />

popolno, teorija odličnosti je obdelana, izvedba zelo dobra, kar je<br />

<strong>Lipov</strong> <strong>list</strong> - December <strong>2017</strong>


najbolj razvidno ob pregledovanju Poslovnih strani, Novinarskega<br />

središča in Mediateke na spletni strani STO. Slovenska turistična organizacija<br />

je letos v Planici prejela priznanje Kristalni Triglav <strong>2017</strong> za svoje<br />

delo, odkar je avgusta leta 2015 znova prevzela vlogo prve promotorke<br />

turizma Slovenije – z utemeljitvijo, da je razvila sodoben<br />

digitalni marketing in se zavzela za inovativne digitalne kampanje, ki<br />

so skupaj z drugimi akcijami in posegi markantno pripomogle k boljši<br />

prepoznavnosti Slovenije in slovenskega turizma ter s sloganom<br />

Slovenija – zelena, aktivna, zdrava tudi močno pospešila in vplivala na<br />

razvoj trajnostnega turizma pri nas.<br />

Obenem s povečanjem proračuna za promocijo turizma je STO doživela<br />

velik vzpon in je marca na letošnji, že 51. mednarodni turistični<br />

borzi v Berlinu (ITB) za to prejela tudi najprestižnejše priznanje National<br />

Geographic World Legacy, kar je vodilo tudi do odlične razglasitve<br />

Slovenije kot prve zelene države na svetu.<br />

Trajnostni razvoj je civilizacijska in etična zaveza človeka, da bo<br />

zadovoljeval svoje potrebe na način, da ne bo pri tem ogrožal planeta<br />

in prihodnjih generacij. Je nesebičen način življenja v odnosu<br />

do okolja, niz dejavnosti, ki naj bi trajno izboljšale razmere za<br />

človeštvo, je izboljšanje kakovosti življenja človeka v okviru nosilnih<br />

zmogljivosti oskrbnih ekosistemov. Je prilagajanje človeštva<br />

zmogljivostim (omejitvam) okolja in narave. Njegov koncept je<br />

zasnovan tridimenzionalno, kot okoljsko, gospodarsko in socialno.<br />

S tem pojem trajnosti nadgrajuje pojem sonaravnega razvoja, ki<br />

obsega zgolj načelo varstva okolja in narave.<br />

Najprej »zeleno«<br />

Trajnostno pot slovenskega turizma so tako na ministrstvu za gospodarski<br />

razvoj in tehnologijo kot na STO zastavili že pred leti s številnimi ukrepi<br />

in aktivnostmi. Zato je razvoj Slovenije v najbolj trajnostno destinacijo<br />

na svetu velik dosežek in obenem edina prava pot turističnega razvoja.<br />

Vendar je potreben trezen premislek o tem, kaj, na primer, prinesejo<br />

nova delovna mesta, večji dobiček in dobrine, ki se kaj lahko spremenijo<br />

v slabo izbiro, če so doseženi na račun stroškov trajnostnosti!<br />

Ljubljana je v začetku novembra na londonski mednarodni turistični<br />

borzi WTM prejela nagrado za komuniciranje odgovornega turizma.<br />

Žirija je pri svoji odločitvi upoštevala njen prispevek k trajnostnemu<br />

turizmu in prizadevanjih za zmanjšanje negativnih in povečanje pozitivnih<br />

učinkov turizma ob sledenju nacionalni zeleni politiki – Zeleni<br />

shemi slovenskega turizma. Ljubljana pa je bila tudi prva dobitnica<br />

zlatega znaka Slovenia Green.<br />

Standard Slovenia Green sestavlja sto meril, ki vključujejo šest tematskih<br />

področij: destinacijski menedžment, narava in pokrajina,<br />

okolje in podnebje, kultura in tradicija, socialna klima in poslovanje<br />

turističnih podjetij.<br />

Slovenija se je ob Temzi predstavila z odličnim sloganom Be(e) Responsible<br />

(besedna igra, ki poudarja pomembnost čebel – v angleščini bee<br />

– v nagovoru: Bodi odgovoren). Skozi zgodbo o čebelah in čebelarskem<br />

turizmu se je predstavila kot destinacija, usmerjena v trajnostni<br />

razvoj turizma, obenem pa je napovedala tudi leto kulturnega turizma.<br />

V okviru borze je potekalo tudi ministrsko srečanje pod pomenljivim<br />

naslovom Preveč turizma: rast ni sovražnik, vse je odvisno od našega<br />

upravljanja le-tega. To je sijajna tema, ki jo zgolj lahko ponotranjimo!<br />

Slovenija stavi na reinvencijo in ustvarjalnost<br />

Slovenija se je zavezala k trajnostnemu razvoju turizma in tako začrtala<br />

institucionalni okvir, v katerem se je za prihodnjo odličnost turizma še<br />

pred sledenjem najnovejšim trendom treba ukvarjati z reinvencijo raz-<br />

Inovativnih proizvodov je čedalje več – in še več jih mora biti;<br />

na fotografiji: Gozdni selfness Cerkno<br />

ličnih področij. Med njimi najprej prepoznavamo pove zovanje – sodelovanje<br />

na vseh področjih, saj turisti ne prihajajo zaradi izključno enega<br />

ponudnika, temveč zaradi celovitega doživetja destinacije. Sledi<br />

podjet niška miselnost, ki mora zavzeti svoj kronski gospodarski položaj,<br />

pa reinovacija v podajanju atributov, ki nas definirajo in diferencirajo<br />

od drugih ponudnikov, pa najsi gre za kulturo, naravo, doživetja ...<br />

Pravkar pa je na pohodu, v luči predstavitev novih proizvodov, močna<br />

reinovacija vsega, kar lahko zagotavlja višjo dodano vrednost in vodi v<br />

butičnost in izkristalizacijo učinkovitih trženjskih in promocijskih kanalov<br />

za dosego gostov, ki jih zanima odličnost petzvezdičnega turizma.<br />

Imamo že nekaj inovativnih turističnih proizvodov za zahtevnega gosta<br />

in imamo dobre primere, zasnovane na smelih idejah in drznih razmišljanjih.<br />

Da pa bi tega bilo več in v podporo preskoku k višji dodani<br />

vrednosti in boljši izkušnji gosta, je v sklopu letošnjega, 20. Slovenskega<br />

turističnega foruma (na DST) potekal prvi vseslovenski turistični<br />

hackathon Slovenija za 5-zvezdična doživetja.<br />

Hackathon je poseben dogodek, namenjen ustvarjanju novih rešitev.<br />

Takšna oblika dogodkov, ki se posveča iskanju inovativnih<br />

rešitev v razmeroma kratkem času, je v Sloveniji znana že nekaj let,<br />

razvila pa se je pred slabim desetletjem v ZDA. Hackathon, pogovorno<br />

hekaton oziroma hackfest, codefest ali dan hekanja, je dogodek,<br />

na katerem naj bi nekaj »shekali«, reševali izzive.<br />

Kaj bo prinesel njegov izkupiček, bomo videli v prihodnosti, vsekakor pa<br />

so pred nami nagrajenci in njihovi predlogi: ekipa Srečni Gams s projektom<br />

Simple Luxuries (Preproste razkošnosti), Zgodbarji iz Laškega s svojim<br />

Spremeni tok zgodovine, Sloveniatripping in Enrich Your Travel (Obogati<br />

svoje potovanje) ter 3Ex4R z Istrian Golden (Istrsko zlato).<br />

Novodobni turizem in potrošništvo<br />

Dr. Dejan Verčič, predstojnik oddelka za komunikologijo na Fakulteti<br />

za družbene vede v Ljubljani, je v Planici govoril o turizmu v času hipermoderne,<br />

ko ga zaznamujejo čedalje večja hitrost družbenih<br />

sprememb in prilagoditev ter spremenjena pravila komuniciranja.<br />

Govoril je o tem, da hipermoderni čas označujejo čedalje večja hitrost<br />

družbenih sprememb in prilagoditev, čedalje večja obsedenost<br />

s sebstvom in sebki ter skoraj vseobsežno potrošništvo. Komuniciranje<br />

je globalno, hipno in hkratno. In seveda je povedal še veliko več.<br />

Ob vsem tem je treba poudariti, da zdaj igrajo izjemno in čedalje pomembnejšo<br />

vlogo računalniki, pametni telefoni, splet in še zlasti<br />

spletna družbena omrežja, ki so na eni strani za turizem sicer dobrodošla<br />

pomoč pri promociji in trženju, a hkrati tudi nevarnost. Motivi<br />

ustvarjanja in objavljanja sebkov (fotografija, ki jo fotograf posname<br />

sam, navadno z mobilnim fotoaparatom; v slovenščini je udomačena<br />

kot sebek), močno zrcalijo lastno osebnost ter preraščajo v lasten šov<br />

fotografa na odru spletnih družbenih omrežij. Spletni izdelki v<br />

kontek stu sebkov govorijo o identiteti osebe, njena samopredstavi-<br />

Foto: Alex Štokelj/www.slovenia.info<br />

5<br />

Aktualno<br />

<strong>Lipov</strong> <strong>list</strong> - December <strong>2017</strong>


6<br />

Aktualno<br />

Foto: Alex Štokelj/www.slovenia.info<br />

Do odličnosti tudi tako, da se bomo ponosno odzvali ob komuniciranju in promociji resnične slovenske zgodbe in tudi sami segali po<br />

vsem, kar prinaša turistična Slovenija.<br />

tev, ustvarjena s pomočjo pametnega telefona, pa priča zgodbo<br />

avto portreta v okolju/destinaciji, ki tako v trenutku postane vizualna<br />

komunikacija. Je hipna priča o kraju, početju osebe in njenih mislih o<br />

tem, kako se počuti, kaj jo radosti, kaj razburja ... Sebki spreminjajo<br />

vidike družbenih interakcij, samozavedanje, vedenje, čas, in kar je najbolj<br />

nevarno, marsikdaj tudi realnost. Sebek vsekakor ni le fotografija,<br />

ampak predvsem režirana igra! Zato pozornost ni odveč.<br />

Ultrainventivni turizem<br />

Zelena slovenska temeljna razvojna paradigma je že navdušila precej<br />

turističnih ponudnikov in podjetij, a regij v tej zavemi še ne prepoznavamo.<br />

Certificirani ponudniki, ki so pridobili naziv Slovenian Green, se<br />

pojavljajo čedalje pogosteje, a jih še vedno ne moremo prepoznati v<br />

smislu celotne destinacije – Slovenije. Pomembnim rezultatom manjka<br />

kritična masa, manjka pa tudi splošna ozaveščenost Slovencev, kaj<br />

ta znak turizmu prinaša in kaj vse lahko posameznik prispeva k zeleni<br />

politiki turizma, ki nagovarja človeka k odgovornemu odnosu do naravnega<br />

in družbenega okolja. Ob tem se postavlja vprašanje, kaj lahko<br />

pričakujemo od drugih, če sami tega ne živimo ali niti ne poznamo. V<br />

turizmu lokalno življenje in domačini igrajo zelo pomembno nalogo!<br />

Dobri primeri v trajnostnem turizmu poudarjajo povezovanje z lokalno<br />

skupnostjo, domačini torej, in spreminjanje mišljenja v smeri zelenega<br />

in okolju prijaznega delovanja. Zato je izjava predsednika Turistične<br />

zveze Slovenije Petra Misje na DST: »Najprej moramo poskrbeti za zadovoljstvo<br />

domačinov, šele nato za turiste,« zelo na mestu.<br />

Zato bi bilo treba – vzporedno s skrbjo za trajnostno izvedbo turizma,<br />

nove proizvode, zavezane ultra novodobnim trendom, in do potankosti<br />

izbrušenemu promocijskemu delu STO – delati tudi na ozaveščanju,<br />

spodbujanju in izobraževanju Slovencev. Morda bi bilo dobro<br />

tudi nadgraditi in oplemenititi prežvečene, a sijajne slogane: »Slovenija,<br />

moja dežela« in »Turizem smo ljudje!«.<br />

Rekordi, rekordi?<br />

STO je pred dvema letoma začela s pospešenim digitalnim marketingom:<br />

skrbno zastavljenimi komunikacijskimi aktivnostmi in usklajeno nadgradnjo<br />

družbenih omrežij, podprto z digitalnim oglaševanjem, zato ima zdaj<br />

na tem področju odlične rezultate. Na vseh družbenih omrežjih ima<br />

izjem no rast števila sledilcev in aktivnosti uporabnikov. Nedavno so objavili<br />

nov rekord Facebook strani Feel Slovenia, kjer je preseženo število<br />

500.000 sledilcev, Instagram pa kaže preseženo število 100.000 sledilcev.<br />

Facebook stran Feel Slovenia je ena največjih in najaktivnejših Facebookovih<br />

strani v Sloveniji. S privlačnimi objavami na tem profilu želi STO<br />

informirati o pestri in raznoliki slovenski turistični ponudbi, navdihniti<br />

turiste za (ponoven) obisk Slovenije in promovirati znamko I feel Slovenia.<br />

Najštevilnejša skupina sledilcev prihaja iz Italije, sledijo Srbija, ZDA,<br />

Velika Britanija in Nemčija, medtem ko slovenski uporabniki Facebooka<br />

pomenijo približno desetodstotni delež vseh sledilcev.<br />

Kako pa se to odraža v dejanskem obisku? Ključni trgi, od koder prihajajo<br />

tuji turisti, ki so letos ustvarili največ prenočitev pri nas, so Italija<br />

(16 odstotkov), Nemčija (15 odstotkov), Nizozemska (11 odstotkov),<br />

Avstrija (sedem odstotkov) ter Francija in Velika Britanija (po štiri<br />

odstotke). Od januarja do avgusta letos so v slovenskih hotelih, apartmajih,<br />

kampih in drugih turističnih objektih našteli dobrih 3,38 milijona<br />

turistov, kar je skoraj 15 odstotkov več kot leto prej, in več kot 8,82<br />

milijona turističnih prenočitev (12,5 odstotka več.)<br />

Kdaj do butičnosti in petzvezdičnosti?<br />

Kdaj bomo promovirali in tržili zeleno butično destinacijo za zahtevnega<br />

obiskovalca, ki išče raznolika in aktivna doživetja, notranji mir in<br />

osebno zadovoljstvo?<br />

Ko bomo sami, torej vsi deležniki v destinaciji Slovenija, ponotranjili<br />

zeleno zgodbo, jo dihali in živeli ter v nadaljevanju ponudili tujim turistom<br />

(z navadnimi, a prijaznimi, ali novodobnimi, domiselnimi proizvodi).<br />

Ko se bomo ponosno odzvali ob komuniciranju in promociji<br />

resnične slovenske zgodbe in tudi sami segali po vsem, kar prinaša<br />

turistična Slovenija.<br />

A do tja je pot še dolga! Odličnost je namreč veliko več, kot Slovenija<br />

ponuja zdaj. Je tudi ustrezno poslovno-ekonomsko-politično okolje;<br />

udejanjen proces privatizacije; so naložbe v nove turistične ponudbe<br />

(brownfield investicije), v hotele, turistične znamenitosti in infrastrukturo,<br />

je tudi graditev učinkovitega sistema menedžmenta v turizmu.<br />

Ko bomo dočakali vse to, bo morda Slovenija resnično destinacija za<br />

petzvezdična doživetja; Zelena. Aktivna. Zdrava. In morda bo tudi posredovalka<br />

notranjega miru in resničnega osebnega zadovoljstva.<br />

Trenutno pa smo šele na začetku, sicer tudi Mate Matjaž, predsednik<br />

Sekcije za gostinstvo in turizem pri Obrtno-podjetniški zbornici Sloveniji<br />

(OZS), v Planici ne bi povedal, da so v sekciji predlagali oprostitev<br />

plačila prispevkov delodajalca in delojemalca na dodatke za nadurno,<br />

nedeljsko in praznično delo v korist delavca. Strošek delodajalca<br />

bi ostal nespremenjen, delavec pa bi zato prejel višjo bruto plačo.<br />

Povečan obseg dela je namreč pokazal, da so veliki problemi pri zagotavljanju<br />

ustreznih kadrov, ki jih občutno primanjkuje.<br />

Država bo morala vendarle in končno spoznati vlogo turizma, da bo<br />

začela tej izjemni gospodarski panogi namenjati več pozornosti in ji<br />

omogočiti, da bo delovala kot v državah, kjer odličnosti ni treba poudarjati,<br />

saj ponudbo plemeniti že sama po sebi. Brez nasmeha turističnih<br />

delavcev, ki izpričuje tudi odsotnost preživetvenega strahu,<br />

ne bo zadovoljnih delavcev. Niti dobrega turizma, in še najmanj –<br />

odličnega, takšnega s petimi zvezdicami.<br />

<br />

Renata Picej<br />

<strong>Lipov</strong> <strong>list</strong> - December <strong>2017</strong>


Vlada RS sprejela<br />

predlog novega zakona o<br />

spodbujanju razvoja turizma<br />

7<br />

Aktualno<br />

Vlada RS je novembra sprejela predlog novega zakona o spodbujanju razvoja turizma. Prinaša številne novosti,<br />

ključne pa so: zvišanje turistične takse in uvedba promocijske takse, prenova pogojev za organiziranje<br />

in prodajo turističnih paketov in deregulacija poklica turistični spremljevalec. O predlogu bodo v prihodnjih<br />

mesecih razpravljali še v parlamentarnih klopeh, zakon pa bo sprejet predvidoma spomladi prihodnje leto.<br />

Objavljamo nekatere ključne novosti, ki jih predvideva predlog novega<br />

zakona o spodbujanju razvoja turizma. Več o njih si lahko preberete<br />

na spletni strani Vlade RS (seje vlade/gradiva v obravnavi).<br />

Zvišanje turistične takse<br />

Predlog uvaja novo metodologijo za določanje turistične takse, ki je<br />

eden od dveh namenskih virov občin za razvoj turizma (poleg dela koncesij<br />

za prirejanje posebnih iger na srečo). Po zdajšnji je najvišja turistična<br />

taksa, ki jo lahko določi občina, 1,265 evra. Po novi bi bila 2,50 evra. Ob<br />

predvidevanju, da se obseg in struktura zavezancev za plačilo turistične<br />

takse ne bosta spremenila in da bi občine zaračunavale takso v povprečni<br />

višini dva evra, bi si z njo zagotovile prihodek v višini dobrih 18 milijonov<br />

na leto ali približno šest milijonov evrov več kot zdaj (lani so z njo<br />

zbrale blizu 12 milijonov evrov).<br />

Takšno zvišanje turistične takse je nujno, saj bo le tako mogoče zagotoviti<br />

dodaten denar za spodbujanje razvoja turizma, pojasnjujejo na ministrstvu<br />

za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT), ki je pripravljalo zakon.<br />

Nova, promocijska taksa<br />

Predlog novega zakona o spodbujanju razvoja turizma pa uvaja<br />

tudi novo takso: promocijsko. To bo gost plačal ob plačilu turistične<br />

takse – v višini 25 odstotkov obračunane turistične takse. Če bo ta<br />

2,50 evra, bo promocijska taksa 0,625 evra, kar pomeni, da bo gost<br />

plačal taksi v skupni višini 3,125 evra.<br />

Promocijska taksa bo prihodek Slovenske turistične organizacije (STO).<br />

Namenjena bo načrtovanju in izvajanju trženja in promocije slovenske<br />

turistične ponudbe. Tako bi se proračun STO predvidoma povečal za<br />

okoli 4,7 milijona evrov. Uvedba novega stabilnega sistemskega vira za<br />

delo STO je za ohranitev konkurenčnega položaja slovenskega turizma<br />

na tujih trgih nujna, pojasnjujejo predlagatelji zakona.<br />

Spremembe na področju organizacije<br />

in prodaje turističnih paketov<br />

Pri pogojih za opravljanje dejavnosti organiziranja in prodaje turističnih<br />

paketov in povezanih potovalnih aranžmajev predlog zakona<br />

predvideva odpravo nekaterih administrativnih bremen in poenostavitev<br />

pogojev za opravljanje dejavnosti, pojasnjujejo na<br />

MGRT. Med drugim prinaša spremembe, ki bodo odpravile težave<br />

in zaplete, do katerih je prihajalo pri organizaciji društvenih in podobnih<br />

izletov zaradi njihove ne dovolj jasne opredelitve v zdajšnjem<br />

zakonu o spodbujanju razvoja turizma.<br />

Predlog novega zakona tudi v prihodnje predvideva licence za organizatorje<br />

potovanj in turistične agente, ker, kakor navajajo predlagatelji,<br />

zagotavljajo urejenost trga, vodenje registra izdanih licenc<br />

pa večjo preglednost področja, kar je še zlasti pomembno z<br />

vidika varstva potrošnikov. Licence poleg tega pripomorejo k zagotavljanju<br />

višje ravni kakovosti storitev in povečujejo verodostojnost<br />

pri partnerskem sodelovanju.<br />

Je pa v predlogu predvidena korenita poenostavitev pogojev za<br />

organizatorje potovanj in turistične agente, z izjemo zahteve za zavarovanje<br />

v primeru insolventnosti. Tako, na primer, v njem ni več<br />

zahtev glede izobrazbe in delovnih izkušenj za odprtje turistične<br />

agencije. Izkušnje na tem področju namreč dokazujejo, da pogoji,<br />

ki jih narekuje zdajšnji zakon, ne pripomorejo k zagotavljanju kakovosti<br />

storitev oziroma ne zagotavljajo varstva potrošnikov, poleg<br />

tega pa omejujejo konkurenco, pojasnjujejo predlagatelji.<br />

Deregulacija poklica turističnega<br />

spremljevalca, ne pa tudi vodnika<br />

Med najodmevnejšimi spremembami, ki naj bi jih po prvih napovedih<br />

prinesel novi zakon o spodbujanju razvoja turizma, pa je bila<br />

deregulacija poklica turistični vodnik. Po mesecih presojanja pozitivnih<br />

in negativnih učinkov takšne spremembe se je utrdilo mnenje,<br />

da bi prinesla več negativnih posledic kot koristi, zato poklic<br />

ostaja reguliran. Predlog novega zakona uvaja tako zgolj deregulacijo<br />

poklica turističnega spremljevalca oziroma vodje poti.<br />

Poglaviten argument za ohranitev regulacije poklica turističnega vodnika<br />

je zagotavljanje višje ravni kakovosti storitev, odločitev pa je<br />

utrdilo tudi dejstvo, da je poklic reguliran v vseh sosednjih državah.<br />

Po predlogu novega zakona bodo zahteve, ki se navezujejo na opravljanje<br />

poklica turističnega vodnika, v prihodnje veljale tudi za tuje<br />

državljane, ki vodijo organizirane skupine obiskovalcev v Sloveniji.<br />

Turistični vodniki iz držav, ki niso članice Evropske unije, v Sloveniji ne<br />

bodo mogli več voditi, temveč bodo morale tuje agencije najemati<br />

slovenske turistične vodnike.<br />

L. L.<br />

<br />

Foto: Aleš Fevžer/www.slovenia.info<br />

<strong>Lipov</strong> <strong>list</strong> - December <strong>2017</strong>


8<br />

Aktualno<br />

Začela se je nova<br />

smučarska sezona<br />

Smučarska sezona se je v Sloveniji letos začela sredi novembra – z odprtjem Kanina in Vogla, konec prejšnjega<br />

meseca sta žičniške naprave pognala še Kranjska Gora in Krvavec, preostala večja smučarska središča pa v<br />

začetku decembra.<br />

Smučišča so v novo sezono vstopila oziroma vstopajo brez večjih naložb<br />

v žičniško infrastrukturo, so povedali na novinarski konferenci<br />

Združenja slovenskih žičničarjev in združenja Pohodništvo&kolesarjenje<br />

(oboje GIZ), ki je bila v drugi polovici novembra. Ugotavljajo pa, da si<br />

upravljavci smučišč prizadevajo za čedalje bolje urejene proge, dodatno<br />

ponudbo na smučiščih in nove turistične proizvode za goste, ki si<br />

na snegu želijo tudi drugih doživetij, ne zgolj smučarskih.<br />

Vsa večja slovenska smučišča so sicer vključena v projekt skupnih smučarskih<br />

vozovnic; med slovenskimi smučarji so bile doslej še zlasti priljubljene<br />

družinske vozovnice. Kot so povedali na novinarski konferenci,<br />

je prodaja teh vozovnic za novo sezono spodbudna in kaže na vidno<br />

povečanje zanimanja zanje. »Veliko dela pa nas čaka na področju trženja<br />

in promocije večdnevnih vozovnic, ki so namenjene predvsem tujim<br />

gostom,« so še dejali na novinarski konferenci.<br />

Združenje slovenskih žičničarjev in združenje Pohodništvo&kolesarjenje<br />

sta lani v sodelovanju s Slovensko turistično organizacijo (STO) pripravila<br />

projekt Slovenia Outdoor – poslovni model povezovanja aktivne<br />

ponudbe v Sloveniji. Letos so ga uspešno nadaljevali, so povedali na<br />

novinarski konferenci: slovenska smučarska središča so se predstavila<br />

na specializiranih sejmih v Londonu, Varšavi in Beogradu, v Sloveniji pa<br />

na tradicionalni Snežinki v Ljubljani.<br />

Prejšnja sezona povprečna,<br />

a vendarle boljša kot prejšnja leta<br />

Prejšnja smučarska sezona je bila po oceni Združenja slovenskih žičničarjev<br />

povprečna, a vendarle boljša od prejšnjih treh. Vsa smučišča so imela<br />

skupaj blizu 2100 smučarskih dni. Sezona se je začela že razmeroma zgodaj,<br />

peščica smučišč je bila odprta že na začetku novembra, večina pa je<br />

žičniške naprave zagnala v začetku decembra. Prvi del zime je bilo razmeroma<br />

toplo in brez snežnih padavin, a je upravljavcem smučišč večinoma<br />

vendarle uspevalo umetno zasneževati proge. Poslabšanje vremena<br />

sredi zime je kljub obilnejšemu sneženju odvrnilo prenekaterega<br />

smučarja od obiska smučišča, zgodnja pomlad z otoplitvijo pa je ob<br />

koncu marca ali v prvi polovici aprila končala sezono.<br />

M. G.<br />

<br />

Foto: Iztok Medja/www.slovenia.info<br />

<strong>Lipov</strong> <strong>list</strong> - December <strong>2017</strong>


9<br />

Aktualno<br />

Dvajset let Združenja<br />

turističnih kmetij Slovenije<br />

Prejšnji mesec je bila v Termah Zreče prireditev ob 20-letnici Združenja turističnih kmetij Slovenije (ZTKS). To<br />

je bilo ustanovljeno novembra leta 1997 – v želji povezati ponudbo turističnih kmetij, jo predstaviti domačim in<br />

tujim turistom in jim odpreti vrata v turistični svet, kakor je v zborniku Oj, lepo je res na deželi, ki ga je združenje<br />

izdalo ob obletnici, zapisal Venčeslav Tušar, njegov predsednik.<br />

Združenje povezuje štiristo turističnih kmetij po vsej Sloveniji. Skrbi<br />

za njihov skupen nastop na trgu, razvoj ponudbe na kmetijah, izobraževanje<br />

in usposabljanje nosilcev turistične dejavnosti na kmetijah<br />

in zastopa interese svojih članov na gospodarskem in pravnem<br />

področju. Kmetijam zagotavlja učinkovitejšo promocijo na<br />

turističnem trgu in s tem boljšo prepoznavnost (in večjo obiskanost).<br />

»In letos, po dvajsetih letih delovanja združenja, lahko rečem,<br />

da je za nami ena najuspešnejših turističnih sezon,« je še zapisal<br />

Venčeslav Tušar.<br />

Eden prvih večjih korakov na novo ustanovljenega združenja je bila<br />

izdaja kataloga slovenskih turističnih kmetij. Vilma Topolšek, prva<br />

predsednica ZTKS, ki je združenje vodila tri mandate oziroma dvanajst<br />

let, se v zborniku takole spominja njegovih najbolj zgodnjih začetkov:<br />

»Takoj po izvolitvi je bilo treba zavihati rokave, začeti z nič.<br />

Ideje, kaj in kako delati, so se rojevale, prva stvar pa je bila misel na<br />

izdajo promocijskega kataloga, v katerem bi se predstavile naše kmetije.<br />

Od trenutka, ko sva z Darjo (Verbič) za mizo v naši jedilnici zasnovali<br />

katalog, pa do trenutka, ko sem prvi izvod dobila v roke, je preteklo<br />

le nekaj mesecev. Oblile so me solze, saj kar nisem mogla verjeti,<br />

da se je na Slovenski turistični organizaciji, na turističnem ministrstvu<br />

in na Delu našlo toliko dobrih ljudi, ki so nam pomagali pri tem projektu.<br />

Združenje tedaj ni imelo sredstev, tako da smo jih nastrgali<br />

povsod, kjer je bilo mogoče. Prvi katalog je zame še vedno najlepši,<br />

tudi zato, ker je bil tako dobro sprejet tako pri domačih kot pri tujih<br />

gostih.«<br />

Zdajšnji predsednik ZTKS pa je uvodoma še zapisal: »Kmetje na turističnih<br />

kmetijah smo ’dozoreli’. Na medsebojnih srečanjih, na številnih<br />

izobraževanjih in študijskih turah, z izmenjavami mnenj smo naše<br />

turistične kmetije odprli gostom. Vemo, da so lep pogled, svež zrak in<br />

čista postelja premalo. Domača hrana, pridelana na zemlji in pripravljena<br />

na sodoben način z upoštevanjem tradicije, je naš največji<br />

adut. Na to ne smemo pozabiti. Pa prijaznost pri delu z gosti, pripravljenost,<br />

da prisluhnemo njihovim željam, ali da celo uganemo, kaj<br />

želijo, in jim ustrežemo. Osebni pristop, ki so ga deležni na kmetijah,<br />

je neprimerljiv z vsem, kar ponujajo hoteli. Nasmešek, morda kdaj<br />

opravičilo, če smo pri svojih dejanjih trdi, kmečki.«<br />

M. G.<br />

<br />

Foto: TK Urška<br />

<strong>Lipov</strong> <strong>list</strong> - December <strong>2017</strong>


10<br />

Aktualno<br />

Ljubljančani imajo do<br />

turizma pozitiven odnos<br />

Vprašanje o morebitni prezasičenosti Ljubljane s turisti je letos poleti pogosto polnilo slovenske medije – z<br />

roko v roki z vprašanjem, ali turizem načenja potrpljenje prebivalcev, še zlasti starega mestnega jedra, kjer je<br />

turistov največ. A raziskava Odnos meščanov do turizma, ki jo je Turizem Ljubljana letos poleti izvedel drugo<br />

leto zapored (julija in avgusta, ko je v mestu največ turistov), je pokazala, da je odnos velike večine prebivalcev<br />

Ljubljane do turizma pozitiven; kar 91 odstotkov jih meni, da turizem pripomore k razvoju mesta.<br />

Dobra polovica anketiranih je prepričanih, da ima skupnost od turizma<br />

koristi. Tretjina jih meni, da povečevanje števila turistov spodbuja<br />

razvoj lokalnega gospodarstva. Skoraj tri četrtine prebivalcev<br />

Ljubljane se deloma strinja s trditvami, da so možnosti za nakupovanje,<br />

ponudba restavracij in možnosti za zabavo boljše zaradi turizma.<br />

Dve tretjini jih meni, da razvoj turizma pripomore k boljši<br />

kakovosti življenja v Ljubljani. Raziskava je med drugim še tudi pokazala,<br />

da so meščani bolj zadovoljni poleti kot denimo pozimi, ko<br />

je mesto manj živahno.<br />

Ne glede na del Ljubljane, v katerem živijo, je približno eden od<br />

desetih anketiranih navedel, da je vpliv turizma na mesto slab. Prebivalci,<br />

ki jih število turistov v mestnem jedru moti, predlagajo njegovo<br />

omejevanje in preusmerjanje turistov na območja, ki so manj<br />

obiskana, in v preostale kraje po Sloveniji.<br />

Dobra tretjina meščanov je zadovoljnih z vključenostjo lokalnega<br />

prebivalstva v razvoj turizma in dejstvom, da se pri načrtovanju turizma<br />

v Ljubljani upošteva kakovost življenja občanov.<br />

Župan Mestne občine Ljubljana Zoran Janković in direktorica Turizma<br />

Ljubljana Petra Stušek sta ob objavi izsledkov raziskave oktobra<br />

poudarila izjemen pomen sobivanja meščanov in obiskovalcev.<br />

Tako je Turizem Ljubljana konec oktobra tudi pripravil prvo delavnico<br />

za prebivalce Ljubljane z naslovom Sinergija med turizmom in<br />

meščani. Ključni namen delavnice je bil seznaniti prebivalce s turističnim<br />

dogajanjem v mestu in jih spodbuditi k aktivnemu sodelovanju<br />

pri njegovem nadaljnjem razvoju.<br />

U. L. L.<br />

<br />

Foto: D. Wedam/Turizem Ljubljana<br />

<strong>Lipov</strong> <strong>list</strong> - December <strong>2017</strong>


V Litiji na ogled rudnik<br />

Sitarjevec, eden najstarejših<br />

rudnikov v Sloveniji<br />

11<br />

Aktualno<br />

V začetku decembra, dan pred sv. Barbaro, zavetnico rudarjev, so v Litiji odprli za obiskovalce rudnik Sitarjevec,<br />

enega najstarejših rudnikov v Sloveniji. Po mnenju strokovnjakov je med najbogatejšimi opuščenimi rudniki<br />

v Evropi: v njem so edinstvene limonitne kapniške strukture, kot so stalaktiti, stalagmiti, kapniške zavese<br />

in cevkasti stalaktiti; v njem je tudi več kot šestdeset vrst različnih mineralov.<br />

Pisni viri omenjajo rudnik Sitarjevec že v 16. stoletju. V drugi polovici<br />

19. stoletja je bila na levem bregu Save zgrajena tudi topilnica,<br />

do katere so rudo tovorili čez reko z žičnico. V rudniku so kopali<br />

predvsem svinčevo, cinkovo, bakrovo, živosrebrno, baritno in<br />

železovo rudo. Leta 1886 so v topilnici iz sitarjevške rude prvič pridobili<br />

tudi srebro. V državni kovnici na Dunaju so ob tej priložnosti<br />

izdelali znamenite spominske srebrnike, »litijske tolarje«. Leta 1965<br />

so rudnik zaradi skromnih rudnih zalog, zastarele tehnologije in silikoznih<br />

obolenj rudarjev zaprli.<br />

Dobrih petdeset let je minilo, odkar je zamrl ropot rudarskih strojev,<br />

odkar ne rožljajo več rudniški vozički, odkar v hribu ne odzvanjajo<br />

več votlo glasovi tistih, ki so prijahali na šiht ... Speči rudnik je pustil<br />

v Litiji in njeni okolici veliko zgodb ter dolga leta vabil k ponovnemu<br />

odprtju. V času mirovanja je privabljal zbiratelje mineralov,<br />

navduševal in osupljal je znanstvenike, buril je domišljijo ustvarjalcev:<br />

pesnikov, pisateljev, glasbenikov.<br />

Rudnik zbuja različna občutja: teman podzemni svet marsikomu<br />

stisne srce, dih zastaja tudi zaradi bogastva naravnega sveta, ljudem<br />

pa se pred očmi zvrstijo slike težkega rudarskega dela. Rudar<br />

je bil vselej sinonim za težko delavsko življenje. Ne le težko, tudi<br />

nevarno – smrt je prežala na rudniških obzorjih, svoj davek pa je<br />

zaradi izčrpanosti in poklicnih bolezni terjala tudi leta pozneje.<br />

Dr. Tea Kolar-Jurkovšek, znanstvena svetnica Geološkega zavoda<br />

Slovenije, osrednja govornica na otvoritveni slovesnosti, je dejala:<br />

»Rudnik Sitarjevec ni več samo spomin na minule čase. Ohranjamo<br />

ga kot dragoceno naravno vrednoto državnega pomena in<br />

zanimivo tehnično dediščino.« Prenovljen je zanimiv s turističnega<br />

in izobraževalnega vidika, poleg tega pa ponuja izziv za razvoj<br />

ino vativnih raziskovalnih postopkov, je še dejala.<br />

V izvoznem rovu rudnika Sitrajevec so na ogled vzorci kamnin,<br />

rudniški voziček, nekaj rudarskega orodja, rekonstruirana proga,<br />

razstava o netopirju v rudniku, pano z reprodukcijo paleookolja iz<br />

posavskih gub, vzorci tkanin, barvanih z vodo iz rudnika, in razstava<br />

nakita iz hematita. Ob vstopu v rudnik obiskovalci dobijo zaščitno<br />

čelado, nato pa se v spremstvu vodnika (ogled je mogoč samo v<br />

njegovem spremstvu) sprehodijo skozi rov. V dvorani rudnika si<br />

ogledajo tudi kratek film o njem.<br />

Decembra bodo ogledi rudnika še brezplačni.<br />

U. L.<br />

<br />

Foto: Peter Škrlep<br />

<strong>Lipov</strong> <strong>list</strong> - December <strong>2017</strong>


12<br />

Fokus<br />

Pod okriljem društva deluje sedem sekcij: za pohodništvo, ocenjevanje okolja, fotonatečaje, izobraževanje in informiranje, ekologijo in<br />

nove projekte ter sekcija mladih članov.<br />

Turistično društvo Slovenj Gradec<br />

Prihodnje leto visok jubilej:<br />

90-letnica delovanja<br />

Turistično društvo Slovenj Gradec je največje in najstarejše društvo v Mislinjski dolini. Njegovi začetki segajo<br />

v prvo polovico prejšnjega stoletja: v leto 1928, ko so ustanovili Olepševalno tujsko prometno društvo Slovenj<br />

Gradec. To se je v naslednjih desetletjih nekajkrat preimenovalo, preživelo je vzpone in padce, menjavali so se<br />

zanesenjaki, dejavni v njem ...<br />

Osrednja dejavnost zdajšnjega društva (uradno ime: Turistično<br />

okoljsko društvo Slovenj Gradec, a se pogosteje uporablja<br />

prejšnje, krajše ime – TD Slovenj Gradec) je prizadevanje za<br />

izboljšanje razmer na področju turizma in pospeševanje njegovega<br />

razvoja, še zlasti pri pohodništvu, ohranjanju kulturne in<br />

etnološke dediščine, urejanju okolja ter izobraževanju in<br />

ozaveščanju prebivalcev slovenjgraške občine o njihovi pravici<br />

živeti v zdravem in urejenem okolju.<br />

Pod okriljem našega društva deluje sedem sekcij: za pohodništvo,<br />

ocenjevanje okolja, fotonatečaje, izobraževanje in informiranje,<br />

ekologijo in nove projekte (zdaj aktualen je Povežimo Mislinjsko<br />

dolino) ter sekcija mladih članov TD Slovenj Gradec.<br />

Od pohodniških poti do fotografskih natečajev<br />

V zadnjem desetletju je nekatere prireditve in dogodke, ki so prerasli<br />

okvire in zmogljivosti društvene dejavnosti, prevzel Javni zavod<br />

za turizem in šport Spotur Slovenj Gradec. Ključne aktivnosti<br />

TD Slovenj Gradec so bile v tem času usmerjene še zlasti v urejanje<br />

in vzdrževanje pohodniških poti, izobraževanje in<br />

ozaveščanje javnosti o izboljšanju odnosa do okolja, izdali smo<br />

številne informativne zloženke in pripravili več odmevnih fotografskih<br />

natečajev. Na naših okroglih mizah in predavanjih smo<br />

gostili številne priznane strokovnjake z različnih področij. Leta<br />

2013, ob 85-letnici društva, smo izdali prvi koledar s starimi fotografijami<br />

območja, kjer smo dejavni; dve leti pozneje smo izdali<br />

koledar z novejšimi posnetki, ob 90-letnici pa bomo znova izdali<br />

koledar s starimi fotografijami – ne zgolj naše občine, ampak tudi<br />

nekaterih drugih točk v Mislinjski dolini, ki so pomembno pripomogle<br />

k razvoju turizma na tem območju.<br />

Priznanja za urejeno okolje<br />

Še zlasti nas veseli, da smo v tem obdobju spodbudili razvoj<br />

primestnih gozdov Dobrave v rekreativne namene, da smo uredili<br />

prvi fitnes v naravi v MO Slovenj Gradec ter odstranili in ob-<br />

<strong>Lipov</strong> <strong>list</strong> - December <strong>2017</strong>


novili več neurejenih površin na robu mesta, ki so zdaj prostor za<br />

rekreacijo, počitek in medgeneracijsko druženje. S svojimi aktivnostmi<br />

smo pomembno pripomogli k urejenosti kraja ter pridobitvi<br />

številnih priznanj in odlikovanj zanj: poleg številnih<br />

priznanj Turistične zveze Slovenije smo najbolj ponosni na zlato<br />

priznanje Entente Florale v letu 2015. V prizadevanja za varovanje<br />

narave in okolja vključujemo vse generacije.<br />

V vseh teh letih smo člani TD Slovenj Gradec pripravili številne dobro<br />

obiskane prireditve in dogodke, s katerimi smo popestrili<br />

dogajanje v kraju in pripomogli k boljši kakovosti življenja v<br />

občini.<br />

Cenimo, kar imamo<br />

Premalo se zavedamo, na kako lepem in zanimivem koščku planeta<br />

živimo. Bodimo ponosni na naša urbana središča, podeželje, kulturno,<br />

zgodovinsko in etnološko izročilo – območja, kjer živimo, in vse Slovenije.<br />

Prizadevajmo si, da bomo lahko te lepote in neokrnjeno naravo prepustili<br />

zanamcem, še prej pa jih – na način, ki je okolju, domačinom in<br />

obisko valcem prijazen, ponudimo na ogled ljudem, ki jih znajo ceniti.<br />

Srečno, zdravo in zadovoljno leto 2018 vam želimo.<br />

<br />

<br />

Peter Cesar, predsednik TD Slovenj Gradec<br />

Foto: arhiv TD Slovenj Gradec<br />

13<br />

Fokus<br />

TD Slovenj Gradec je uredilo prvi fitnes v naravi v Mestni<br />

občini Slovenj Gradec.<br />

Razmere na področju turizma v MO Slovenj Gradec in Mislinjski<br />

dolini ter vlogo TD Slovenj Gradec do leta 2008 je podrobno opisal<br />

prof. Jože Potočnik v zborniku »Prispevek k zgodovini turizma<br />

v Slovenj Gradcu in Mislinjski dolini«, ki ga je društvo izdalo ob<br />

svoji 80-letnici, stoletnici mestnega parka in 70-letnici mestnega<br />

kopališča.<br />

Urejanje in vzdrževanje pohodniških poti spada med ključne<br />

dejavnosti TD Slovenj Gradec.<br />

Pohodništvo je eden najpomembnejših turističnih proizvodov<br />

Mislinjske doline.<br />

<strong>Lipov</strong> <strong>list</strong> - December <strong>2017</strong>


14<br />

Fokus<br />

V zaselku Žabja vas je TD postavilo informativno tablo, ki seznanja z zgodovino vasi in vabi obiskovalce k spoznavanju znanih in skritih<br />

kotičkov kraja.<br />

Turistično društvo Zadvor<br />

Da bi kraj ostajal domač in<br />

izviren in da bi se vsi v njem<br />

dobro počutili<br />

Zadvor leži na vzhodu Ljubljanske ravnine med Ljubljanico in Zadvorskim hribom. Vas je zelo stara, prvič je bila<br />

omenjena leta 1336 kot Duor in šele konec 19. stoletja kot Zadvor. Poimenovali so jo po dvoru koseških knezov,<br />

ki je stal na robu vasi.<br />

Ime Zadvor si je nadelo tudi turistično društvo, ki so ga ustanovili leta<br />

1973 – v želji, da bi ohranili kraj domač, izviren in privlačen za ljudi, saj<br />

se je Ljubljana tedaj čedalje bolj širila tudi na vzhod, njeni prebivalci<br />

pa so bili željni rekreacije in družabnega življenja.<br />

Društvo ima zdaj 99 članov in članic, ki pripravljamo in sodelujemo<br />

pri izvedbi številnih prireditev ter si prizadevamo za prepoznavnost<br />

tega dela Ljubljane.<br />

Pisan šopek prireditev<br />

Med odmevnejšimi prireditvami so koncerti, ki jih pripravljamo ob 8.<br />

marcu, materinskem dnevu in dnevu mučenikov. Zgodaj spomladi<br />

pripravljamo čistilno akcijo Za lepšo Ljubljano (v sodelovanju s preostalimi<br />

društvi in ustanovami). Prepletamo prijetno s koristnim – na,<br />

denimo, delavnicah izdelovanja velikonočnih aranžmajev in voščilnic.<br />

Med spomladanskimi dogodki je še tradicionalna Salamiada, na kateri<br />

se srečajo in pomerijo lokalni izdelovalci salam. Tradicionalna sta<br />

tudi kresovanje in prvomajski pohod na Molnik, 582 metrov visok<br />

hrib na vzhodnem obrobju Ljubljanske kotline.<br />

Društvo skrbi tudi za pripravo in izvedbo krajevnega praznika ter<br />

udeležbo na sadjarski razstavi v Sostrem in na Zeljadi v Zajčji Dobravi.<br />

Pripravljamo tudi Golažijado, letos je bila ob koncu poletja, že šesto<br />

leto zapovrstjo; štiričlanska strokovna komisija je imela veliko dela, da<br />

je izbrala najboljši golaž in najlepšo stojnico!<br />

V sodelovanju s krajevnim športnim društvom smo jeseni pripravili<br />

<strong>Lipov</strong> <strong>list</strong> - December <strong>2017</strong>


15<br />

Fokus<br />

Tradicionalna Salamiada, na kateri se srečajo in pomerijo<br />

lokalni izdelovalci salam<br />

Ko zadiši po golažu ...<br />

kostanjev piknik in športni dan v ČS Sostro. »Športniki« so poskrbeli<br />

za športne dejavnosti in pečen kostanj, »turisti« pa smo poskrbeli za<br />

družabno popoldne s praženim krompirjem in palačinkami.<br />

Leto bomo, kakor po navadi, sklenili s turnirjem v taroku, koncertu ob<br />

dnevu samostojnosti in enotnosti in prednovoletnim srečanjem<br />

članic in članov TD Zadvor.<br />

Priljubljena brunarica in Gostilna pr´Francet<br />

Za še boljšo prepoznavnost kraja, njegovih ljudi in običajev smo letos<br />

skupaj z Društvom glasbenih ustvarjalcev (GDU) pripravili snemanje<br />

humoristične glasbene serije Gostilna pr´Francet v brunarici TD Zadvor<br />

ob vznožju Zadvorskega hriba.<br />

Brunarica je sicer postala osrednji prostor druženja; z veliko dobre<br />

volje in prostovoljnega dela pripravljamo tukaj tudi več prireditev in<br />

srečanj, najemnica brunarice pa skrbi za kakovostno ponudbo in prijetno<br />

razpoloženje, s čimer slovi daleč naokoli.<br />

Pod brunarico je spomenik padlim med drugo svetovno vojno iz<br />

zadvorske krajevne skupnosti. Postavljen je bil tudi v čast vaščanom<br />

Bajer v Žabji vasi<br />

Zadvora, ki so v bližini vasi ustanovili prvo partizansko četo. Spomenik<br />

je tudi izhodišče za rekreacijo na prostem, med drugim na trimski<br />

stezi, tukaj pa je urejeno tudi otroško igrišče.<br />

Pri nas se rade srečujejo mlade družine. In zanje smo letos znova pripravili<br />

družabno srečanje, na katerem si starši izmenjujejo prigode in<br />

nasvete, otroci pa se brezskrbno zabavajo v družbi članic društva.<br />

Medgeneracijskemu sodelovanju in druženju na splošno namenjamo<br />

veliko pozornost. Tako sodelujemo tudi z vrtcem Pedenjped,<br />

enota Zadvor, in OŠ Sostro.<br />

Simbolično okno<br />

Letos smo se vključili tudi v vseslovensko akcijo Turistične zveze<br />

Slovenije Zelena okna. Pri bajerju v Žabji vasi, zaselku vasi Zadvor,<br />

smo postavili simbolično okno s pogledom na Marenček, kopasto<br />

vzpetino, kjer so odkrili najdbe, ki dokazujejo, da je tu nekoč stal<br />

grad, ki ga je leta 1511 porušil potres. Ostali so le njegovi temelji<br />

in razvaline. V zaselku smo postavili tudi informativno tablo, ki<br />

seznanja z zgodovino vasi in vabi obiskovalce k spoznavanju<br />

znanih in skritih kotičkov našega kraja, na katere smo domačini<br />

zelo ponosni.<br />

Zazrti v prihodnost<br />

Člani in članice TD Zadvor pa tudi radi pogledamo čez svoj prag in<br />

pridobivamo nova znanja – na spomladanskih in jesenskih izletih;<br />

letos smo raziskovali Furlanijo - Julijsko krajino in Belo krajino.<br />

Delovanje našega društva je usmerjeno v prihodnost. Tudi v prihodnje<br />

bomo poskušali obogatiti življenje krajanov in obiskovalce od<br />

drugod. Še naprej bomo pripravljali prireditve, ki bodo promovirale<br />

domači kraj in posebnosti tega dela Ljubljane.<br />

Obiščite nas v našem lepem kraju – dobrodošli!<br />

<br />

Besedilo in foto: Mojca Eržen, predsednica TD Zadvor<br />

Prepletanje prijetnega s koristnim na delavnicah izdelovanja velikonočnih aranžmajev in voščilnic<br />

<strong>Lipov</strong> <strong>list</strong> - December <strong>2017</strong>


16<br />

Turizem smo ljudje<br />

Foto: Andraž Sodja<br />

Jure Sodja, TD Bohinj<br />

Za lepši dan: naj<br />

vsakdo prispeva nekaj<br />

dobrega okolju, kjer živi<br />

Jure Sodja je v dobrem desetletju, odkar živi in dela v Bohinju, postal skorajda ikona turizma in prostovoljstva<br />

v domačem okolju. V Turističnem društvu Bohinj je sicer zaposlen, a je že deset let dejaven prostovoljec na<br />

področju turizma in dobrodelnosti.<br />

V času, ki je prežet s potrebo po materialnem, je zaveza prostovoljstvu<br />

še zlasti spoštovanja vredna. Od kod nagib za to? »Verjetno<br />

to poraja neka notranja želja ... No, na začetku je bila mogoče naivnost.<br />

Vsakomur, ki me je za kaj prosil, sem odvrnil: ’Ja.’« smeje<br />

pripoveduje Jure Sodja. Dobrodelnosti pa se je »zaobljubil« po<br />

težavnem rojstvu prve hčere: »Takrat so nam bile kozmične sile zelo<br />

naklonjene,« se nasmehne, »in obljubil sem si, da bom vračal dobro,<br />

da bom povrnil dobro, ki mi je bilo naklonjeno.« To, da nekomu<br />

pomagaš, seveda prinaša tudi osebno zadovoljstvo, veselje, da<br />

lahko spodbudiš spremembe na bolje, razmišlja. Poleg tega se mu<br />

zdi prav, da v skupnosti, kjer živi, prispeva nekaj dobrega. Če bi to<br />

počeli vsi, bi bilo življenje v okolju, kjer živimo, zanesljivo lepše, je<br />

prepričan.<br />

Živi v Bohinjski Bistrici, kjer je preživel prvo poldrugo leto svojega<br />

življenja, odraščal pa je v Ljubljani; na Gorenjsko se je vrnil leta 2004,<br />

potem, ko je s potniško velikanko šest let plul po svetovnih morjih.<br />

Šest let na velikih morjih<br />

Že kot otrok je imel neznansko rad potepanja, pa četudi so bili to<br />

zgolj nakupovalni izleti v Trst, pripoveduje. In smučanje v Avstriji. Pa<br />

poletni meseci v Dalmaciji ... »Oboževal sem te začasne selitve v nova<br />

okolja. Ko sem končal prvi letnik srednje šole, sem šel na svoje prvo<br />

samostojno potovanje – z InterRailom na Škotsko. Ugotovil sem, da<br />

sta si Škotska in Slovenija precej podobni, obenem pa tudi to, da<br />

Slovenije skorajda ne poznam. Tako sem mami dal nalogo, da sva<br />

vsak drugi konec tedna potovala po Sloveniji.«<br />

<strong>Lipov</strong> <strong>list</strong> - December <strong>2017</strong>


Jure je obiskoval srednjo gostinsko šolo in po njej si je želel odpreti<br />

svoj lokal. Željo je uresničil v Višnji Gori, a je lokal kmalu zaprl in začel<br />

iskati nov izziv. V tujini, če bi bilo le mogoče. Našel ga je na veliki<br />

potniški križarki družbe Carnival Cruise Lines. Nanjo je odšel leta 1998<br />

in ostal šest let, vsako leto je na ladji preživel od sedem do deset<br />

mesecev. »V teh letih sem obplul Florido, Karibe, New Orleans,<br />

severnoameriško obalo, Aljasko, Kalifornijo, Havaje, iz Trsta smo pluli<br />

v New York ... Delal sem vse dneve in nisem bil skorajda nič prost.<br />

Začel sem kot pomočnik natakarja, nadaljeval kot natakar. Čez čas<br />

sem si zaželel spremembe in sem zaprosil za mesto v turistični agenciji<br />

na ladji. Tam sem bil tri mesece – v beli obleki in glavni frajer z<br />

vozovnicami za izlete,« se v smehu spominja. »A to je bilo skoraj prelepo<br />

in zavedel sem se, da bom tako nadaljeval še dvajset let, če čim<br />

prej ne odidem. Nisem hotel početi enakih ali podobnih stvari na<br />

ladji še dvajset let ... Tako sem se leta 2004 vrnil v Slovenijo in se preselil<br />

v Bohinj.« Je izkušnja na terenu nadomestila študij? »Pozneje sem<br />

končal višjo gostinsko in turistično šolo na Bledu.«<br />

Po selitvi v Bohinj je sprva vodil lokal v bližini Bohinjskega jezera. V TD<br />

Bohinj se je zaposlil, ko je to po novi sistemizaciji delovnih mest<br />

razpisalo mesto za nekoga, ki bi skrbel za prireditve v kraju in slap<br />

Savica, nad katerim bedi društvo. Zdaj je pristojen še zlasti za prireditve,<br />

opravlja pa še precej drugih stvari, poleg tega je, med drugim,<br />

ustanovil komisijo, ki je v društvu pristojna za urejanje okolja.<br />

Kultura v tem grabnu?<br />

Preden se je zaposlil v TD Bohinj in ko je še delal v lokalu ob mostu ob<br />

jezeru, je začel s peščico zanesenjakov prirejati kulturno-umetniški<br />

Festival Kanal, ki je bil letos že 13. leto zapovrstjo. Ob tem se spomni<br />

anekdote: »Mizar, ki nam je izdelal stopnice do prireditvenega prostora,<br />

se nam je smejal: ’A ste nori, kultura v tem grabnu?’ Največja<br />

nagrada našemu delu je bila, da je prav ta mizar pripeljal čez nekaj let<br />

svojo ženo na enega od koncertov na festivalu.«<br />

V času, ko je bil v lokalu, je namreč opazoval, da v Bohinju poleti primanjkuje<br />

prireditev med tednom. »Vse so bile ob koncih tedna. A<br />

turisti so bili tukaj po več dni, tudi med tednom – in prav za te goste,<br />

ki si jih najbolj želimo, ki ostajajo tu dalj časa, ni bilo nikakršnih prireditev.<br />

Od tod tudi odločitev, da smo Festival Kanal pripravljali sredi<br />

tedna, četudi so nas prepričevali, da mora biti ob koncih tedna.«<br />

Skrb za turistični razvoj destinacije<br />

TD Bohinj je z nekaj več kot desetimi zaposlenimi, dejstvom, da<br />

upravlja eno največjih bohinjskih znamenitosti, slap Savica, ima pa<br />

tudi svoj kamp in gostilno, denimo, v turistični društveni organizaciji<br />

prej kot ne posebnost ... »Osrednji temelj delovanja društva je<br />

trženje nastanitvenih zmogljivostih članov društva. Pred desetletji<br />

je društvo tudi prevzelo urejanje okolice slapa Savice in začelo pobirati<br />

vstopnino za ogled slapa. Glede tega imam zelo jasno mnenje,<br />

čeprav je vstopnina marsikomu trn v peti. Če ne bi društvo pobiralo<br />

vstopnine, ne bi imelo denarja za urejanje okolice slapa in<br />

ena najlepših znamenitosti Slovenije bi bila eno največjih smetišč v<br />

Sloveniji. Društvo je uredilo varno pot do slapa, trgovinico, sanitarije<br />

... Savico si na leto ogleda več kot sto tisoč ljudi – predstavljajmo<br />

si, kako bi bilo videti, če ne bi za njegovo okolico nihče skrbel.<br />

Ves denar od vstopnine se namenja dejavnostim društva, ki<br />

tudi zagotavljajo živahnejše dogajanje v destinaciji, se pravi, v nadaljnji<br />

razvoj destinacije. Iz tega nimamo nekega velikega posla in<br />

dobička – denar se vrača v razvoj. Pozneje je društvo odprlo še<br />

kamp Danica in gostilno ... Ampak ob tem si prizadeva, da ni zgolj<br />

podjetje, ampak je tudi društvo, kakršna jih je večina v slovenski<br />

društveni organizaciji: svojim članom omogoča različne vrste<br />

pomoči, tečaje ...« razlaga Jure.<br />

»Pot je jasna. Tam, kjer imajo turistična društva možnost, da se lotijo<br />

posla, naj se ga lotijo. Naj nekoga zaposlijo. Razvoja društev ne bi<br />

smeli omejevati na raven golega prostovoljstva, če imajo drugače<br />

možnosti.«<br />

Na mladih svet stoji<br />

Jure je tesno vpet tudi v delo TZS in v njene projekte – med<br />

drugim je novi vodja ocenjevalne komisije festivalov TZS za otroke<br />

in mlade Več znanja za več turizma in Turizmu pomaga lastna<br />

glava. Ta sta mu najbolj pri srcu, saj ga otroci in mladi navdušujejo<br />

s svojo domiselnostjo in energijo. Žal mu je, da destinacije in<br />

društva preredko prisluhnejo zamislim, ki se porajajo na festivalih.<br />

»Včasih je treba pogledati z otroškimi očmi, če hočeš videti stvari<br />

na nov, neobremenjujoč način.«<br />

Pri TD Bohinj sicer ustanavljajo sekcijo mladih. »Želel bi si, da bi<br />

mladi prišli k nam, ker bi si nekaj želeli narediti – zdaj se mi<br />

obračamo nanje, jih prosimo ... Prava pot bi bila, da bi mladi videli<br />

v delu v društvu neko priložnost.« A marsikje mladih niti ne<br />

spustijo v društvene vrste, je kritičen.<br />

Vse je naše!<br />

Kaj pa meni o bohinjskem turizmu? »Bohinjci si dolgo niso kaj<br />

prida prizadevali za smelejši razvoj turizma. Imeli so jezero, ljudje<br />

so tako ali tako prihajali. Imeli smo srečo, da je zgodovina<br />

vzdrževala razmere v Bohinju takšne, kot smo jih (bili) vajeni: s<br />

prostim dostopom do jezera, počitniškimi hiškami podjetij v<br />

Ukancu, ki bi se sicer verjetno razvil v elitno letovišče, in podobno.<br />

Slabša plat tega je, da je Bohinj še vedno podcenjen, s prenizkimi<br />

cenami, odnosom Slovencev v slogu ’Vse je naše!’ ... V zadnjih desetih<br />

letih se turizem vendarle vidneje razvija, čeprav še vedno<br />

preveč v slovenski maniri ograjevanja vrtičkov, vendar se.«<br />

Dan ima le 24 ur, teden sedem dni in tako naprej. Jure Sodja pa<br />

ima poleg vseh delovnih obveznosti in prostovoljnega dela tudi<br />

družino, ženo in dva otroka. »Seveda, tudi zanje si je treba vzeti<br />

čas. Sicer bodo kovčki pred hišo!« smeje sklene pogovor.<br />

<br />

Slap Savica, ena osrednjih naravnih zanimivosti na Bohinjskem<br />

Foto: Mitja Sodja/www.slovenia.info<br />

Mateja Gruden<br />

17<br />

Turizem smo ljudje<br />

<strong>Lipov</strong> <strong>list</strong> - December <strong>2017</strong>


18<br />

TZS<br />

Zmagovalne ekipe letošnjega državnega tekmovanja<br />

Državno tekmovanje za zlato kuhalnico<br />

Mladi vsako leto<br />

znova presenetijo<br />

Kranjska klobasa s prilogo in sladki skutni štruklji so bili letošnji izziv mladih na državnem tekmovanju TZS za<br />

zlato kuhalnico, ki je bilo sredi oktobra na Gostinsko turističnem zboru Slovenije v Kranjski Gori. Na njem je svoje<br />

spretnosti predstavilo šestnajst osnovnih šol. Zlato kuhalnico so prejeli učenci OŠ Železniki, srebrno OŠ Ljubno<br />

ob Savinji, bronasto pa OŠ Jožeta Krajca Rakek.<br />

»Letos sem bil drugič v komisiji državnega tekmovanja za zlato kuhalnico.<br />

Že lani sem bil navdušen nad znanjem in ročnimi spretnostmi<br />

tekmovalcev, tako da sem bil glede letošnjega napredka kar malce v<br />

dvomih. Vendar so me tekmovalci in njihovi mentorji presenetili, saj<br />

so raven znanja in predanosti kuhanju pripeljali do točke, ko bi jim jo<br />

lahko zavidali učenci srednjih šol. Vse, od priprave delovnega mesta,<br />

rezanja zelenjave in mesa ter priprave testa, do izbranih receptov in<br />

predstavitve jedi je bilo zelo domiselno in izvirno. Pri kuhanju je nekaterim<br />

šlo bolje kot drugim, a sta na koncu odločala videz in okus jedi,<br />

ki sta bila letos izjemna. Komisija je imela kar težko delo, da smo dobili<br />

najboljše tri ekipe,« je dejal Martin Blejec, predsednik ocenjevalne<br />

komisije, in dodal: »Zame so bile vse ekipe zmagovalne. Upam, da<br />

tistim, ki niso bile med prvimi tremi, ni vzelo volje do prihodnjih tekmovanj.<br />

Veselim se jih, saj me resnično zanima, kako nas bodo mladi<br />

presenetili prihodnje leto!«<br />

OŠ Železniki, zlata kuhalnica: Eva Benedičič, Kris Šolar,<br />

Krištof Frelih in Aljaž Demšar (9. razred)<br />

»V ekipi za tekmovanje za zlato kuhalnico so bili najprej le trije učenci. Kris<br />

je pokazal zelo dobre ročne spretnosti in postal mojster raviolov. Krištof<br />

je dobro vrtel kuhalnico. Aljaž se je izkazal pri sladicah – in bil je tudi motor<br />

ekipe, a je moral dva tedna pred regijskem tekmovanjem na operacijo.<br />

Nismo vrgli puške v koruzo, pridružila se nam je Eva. Čeprav smo<br />

imeli pred tekmovanjem samo dva ’treninga’, so nam bile zvezde naklonjene<br />

in smo zmagali. Pred državnim tekmovanjem pa se nam je znova<br />

pridružil Aljaž,« je povedal Davor Družinec, mentor zmagovalne ekipe.<br />

»Kranjsko klobaso in skutne štruklje so učenci že poznali, je bila pa<br />

morda prav zato naloga zahtevnejša: kako pripraviti nekaj posebnega,<br />

unikatnega, iz jedi, ki je na prvi pogled preprosta? Predlagal<br />

sem nekaj jedi, ki smo jih nato skupaj razvijali in izpopolnjevali. Nazadnje<br />

smo se odločili za raviole z nadevom iz kranjske klobase,<br />

peno iz slanine, pire gomoljne zelene z gorčičnimi semeni in<br />

popečeno kranjsko klobaso. Za sladico pa smo pripravili kvašene<br />

skutne štruklje s figami in orehi, gratinirane skutne štruklje, jabolčno<br />

čežano in orehov krokant.«<br />

In kako so državno tekmovanje doživeli učenci? Aljaž se ga bo še<br />

zelo dolgo spominjal z nasmehom na obrazu, Eva pa je dejala, da je<br />

bila izkušnja poučna, še zlasti pa zabavna.<br />

<strong>Lipov</strong> <strong>list</strong> - December <strong>2017</strong>


19<br />

TZS<br />

Pod budnim očesom Elvisa Kudića, člana ocenjevalne komisije<br />

Zmagovalni pogrinjek<br />

OŠ Ljubno ob Savinji, srebrna kuhalnica: Laura Šušterič,<br />

Maja Ermenc in Deja Nadlučnik (9. razred)<br />

Učenke ekipe OŠ Ljubno ob Savinji so sirove štruklje in kranjsko<br />

klobaso poznale, pripravljale pa jih še niso oziroma niso z njimi še<br />

nikoli ustvarjale novih jedi. Zato jim je bilo tekmovanje precejšen<br />

izziv, je povedala mentorica Marija Ermenc.<br />

Za recepte so vprašale mame, babice, tudi v lokalni gostilni, ki slovi na<br />

tamkajšnjem območju po najboljših štrukljih daleč naokrog. Zatem<br />

so se lotile dela: »Štruklje smo kuhale v bombažnih servietah, folijah,<br />

pa v slani vodi in na pari. Tako smo postopoma, z eksperimentiranjem,<br />

ustvarile okus, ki smo ga predstavile tudi na tekmovanju.<br />

Štrukljem smo dodale na krožnik brusnično omako in hruško, pokuhano<br />

v portovcu, za hrustljavost in piko na i pa smo namesto<br />

prepraženih drobtin raje pripravile drobljenec. Tudi pri pripravi jedi iz<br />

kranjske klobase smo veliko eksperimentirale. Vse so bile dobre, a<br />

nekatere premalo zahtevne. Tako smo sklenile pripraviti kruhovo<br />

rolado s kranjsko klobaso, zavito v mrežico in zlato zapečeno. Da pa<br />

je bila jed popolna, smo h klobasi dodale še hrenovo omako. Priprava<br />

te jedi je bila glede na omejen čas kar zahtevna, še zlasti, če moraš v<br />

eni uri poleg nje pripraviti še štruklje.«<br />

Osnovnošolci med pripravo jedi<br />

DrŽaVnO TekmOVanje 2012<br />

DrŽaVnO TekmOVanje 2012<br />

kuHaLnica<br />

Za dekleta je bila izkušnja nepozabna, je še povedala njihova mentorica,<br />

tudi zato, ker so spoznale kuharje, ki v slovenski kulinariki nekaj<br />

štejejo.<br />

Vse sodelujoče učence je sponzor tekmovanja Ljubljanske mlekarne<br />

nagradil s svojimi izdelki, učenci najboljši treh ekip pa so bili<br />

dodatno nagrajeni še z izdelki sponzorja Kotanyi. Vse tri najboljše<br />

ekipe je eden najbolj priznanih kuharskih šefov, Uroš Štefelin, nagradil<br />

s kuharsko delavnico v svoji restavraciji Vili Podvin pri Radovljici.<br />

OŠ Jožeta Krajca Rakek, bronasta kuhalnica: Ana Benčan,<br />

Ema Zdovc in Zala Stražišar (8. in 9. razred)<br />

Ključno vprašanje: Kako pripraviti nekaj novega, drugačnega iz jedi, ki<br />

so na pogled preproste? Pri štrukljih so dekleta najprej sklenila zamenjati<br />

rozine kuHaLnica<br />

s kandiranimi pomarančami, »ideja, ki se je izkazala za<br />

fantastično. A še vedno je manjkala pika na i ... Kako pripraviti štruklje,<br />

da bodo tudi lepi na pogled? Pa smo poskušale ... Zmagal je mak,<br />

najprej kot del nadeva, zatem pa (tudi v tekmovalni jedi) še kot sestavina<br />

oziroma dodatek vlečenemu testu,« je povedala mentorica<br />

Gabrijela Prelesnik. Del ekipe je bila sicer tudi osmošolka Ana Potužak,<br />

»rezervna« tekmovalka, na državnem tekmovanju pa glavna fotografinja<br />

in motivatorka ekipe.<br />

»Pri klobasi je bilo dela in ’možgančkanja’ malce več. S pomočjo<br />

knjige Mojstrovine s kranjsko klobaso smo se domislile priprave<br />

klobase v omaki s še dvema pristnima slovenskima sestavinama:<br />

teranom in slovenskim domačim medom. Kot protiutež kislini<br />

vina smo omaki dodale suhe brusnice. Za prilogo smo pripravile<br />

domače testenine in se spet poigrale z okusi: v testo smo dodale<br />

črni poper in limono.«<br />

Izkušnjo so dekleta povzele z besedami: »fantastično, noro dobro,<br />

spet bi ...« Zala je ob tem še dejala, da bi jo privoščila vsakemu nadebudnemu<br />

mlademu kuharju. »Časovna omejitev in strogo oko<br />

komisije sta seveda pritisk, toda prava ekipa in pozitivna motivacija<br />

mentorice premagata vse!«<br />

L. L.<br />

<br />

Foto: arhiv GTZ in TZS<br />

Nad tekmovanjem je bil navdušen tudi šef Domenico Maggi iz<br />

Italije, kontinentalni direktor Svetovne zveze kuharskih društev<br />

WACS za južni del Evrope, ki je bil gost letošnjega GTZ. Kot je pojasnil,<br />

v tujini še ni videl tekmovanja, kjer bi se kuhe lotili<br />

osnovnošolci; po navadi tekmujejo bodisi dijaki srednjih šol ali<br />

reprezentance.<br />

<strong>Lipov</strong> <strong>list</strong> - December <strong>2017</strong>


20<br />

TZS<br />

Srečanje gorenjskih<br />

turističnih delavcev<br />

Letošnje leto mineva v znamenju častitljivih jubilejev društev, članov Gorenjske turistične zveze (GTZ): TD Škofja<br />

Loka praznuje 120-letnico, TD Dovje - Mojstrana 110-letnico. Obe društvi sta na letošnjem, 47. srečanju gorenjskih<br />

turističnih delavcev, ki je bilo oktobra v Gorenji vasi, tudi prejeli priznanje GTZ.<br />

Srečanje, ki ga je letos pripravilo TD Gorenja vas, je namenjeno predvsem<br />

temu, da se člani turističnih društev Gorenjske (v Poljanski dolini<br />

se jih je zbralo 180) srečajo, se družijo, si izmenjajo izkušnje pri<br />

delu in se tesneje povežejo med seboj.<br />

Del srečanja je bilo tudi spoznavanje zanimivosti kraja, kjer je potekalo:<br />

tako so se lahko člani društev podali na pohod po poti Rupnikove<br />

linije, si ogledali Tavčarjev dvorec Visoko – letos mineva sto let od<br />

izdaje njegove povesti Cvetje v jeseni – ali rojstno hišo slovenskih<br />

slikarjev Janeza in Jurija Šubica.<br />

Na srečanju so podelili tudi priznanja v okviru projekta TZS Moja<br />

dežela – lepa in gostoljubna pod sloganom Dober zgled, drobne<br />

posebnosti, ki bogatijo kraj; prejela so jih: TD Kranjska Gora, Bohinj,<br />

Dovje - Mojstrana, Begunje in pa Kralov čebelnjak iz Sela pri Bledu.<br />

Podelili so tudi priznanja dolgoletnim članom gorenjskih turističnih<br />

društev in imetnikom najlepših gorenjskih nageljnov (na fotografiji).<br />

<br />

<br />

Mirjam Pavlič<br />

Foto: Damijan Janežič<br />

me:<br />

nik 2018<br />

ar 2018.<br />

marec<br />

ja 2018,<br />

Turistični vodnik<br />

Razpisujemo tekmovanje<br />

Turistični vodnik 2018 za<br />

mlade od 16 do 29 let. Kandidate<br />

lahko prijavijo turistična društva ali šole na<br />

prijavnem obrazcu www.turisticna-zveza.si.<br />

Tekmovanje vključuje teoretični del, ki zajema<br />

pripravo seminarske naloge in praktični del, ki<br />

zajema vodenje skupine na terenu.<br />

Rok za prijavo na tekmovanje je<br />

22. januar 2018.<br />

Rok za oddajo seminarske naloge je<br />

30. marec 2018.<br />

Regijska tekmovanja bodo potekala maja 2018,<br />

državno pa septembra 2018 v Celju.<br />

www.turisticna-zveza.si<br />

Srednješolska turistična tržnica Več znanja za več<br />

turizma na temo Kultura turizem,<br />

bo 31. januarja 2018 na sejmu Natour<br />

Alpe-Adria v Ljubljani med 10. in 19. uro.<br />

Na njej se bo s produkti kulturnega turizma<br />

predstavilo 44 srednjih šol iz vse Slovenije<br />

in tujine.<br />

Kulturna doživetja<br />

bodo mladi predstavili<br />

na stojnicah v hali C.<br />

Teden pred začetkom sejma (od 24. 1. do 31. 1.)<br />

pa bo mogoče njihove turistične spote že všečkati<br />

na Facebooku TZS.<br />

Vabljeni k ogledu in všečkanju!<br />

<strong>Lipov</strong> <strong>list</strong> - December <strong>2017</strong><br />

TZSvodnikOglas1.indd 12 27/11/17 TZSoglasK1.indd 11:48 9 27/11/17 11:58


Zdenka Zabukovec<br />

Foto: arhiv Društva za ohranjanje dediščine<br />

V Sloveniji ni dolgčas<br />

Razstava jaslic v skritih<br />

kotičkih Gradeža<br />

Društvo za ohranjanje dediščine vabi na deseto razstavo jaslic na Gradežu<br />

pri Turjaku, ki bo na ogled od 17. decembra do 7. januarja 2018.<br />

Jaslice so bile v preteklih letih razstavljene v različnih odkritih in skritih<br />

kotičkih vasi: na prostem pod drevesi in na drevesih, pod kozolci, v kapelicah,<br />

v stari vinski kleti, v »podzemni jami«, na oknih in med okni, v skednjih,<br />

v kaščah, v kleteh, v svinjaku, na vozu, v vodnjakih, celo v odsluženem akvariju<br />

in televizorju. Največ pa jih je po navadi v sušilnici sadja.<br />

Avtorji jaslic so z Gradeža in iz drugih slovenskih krajev, čedalje več jih je iz<br />

tujine, iz bližnjih in oddaljenih držav. Med domačini je najbolj ustvarjalna<br />

družina Šavli, njen član Marko je tudi predsednik Društva za ohranjanje<br />

dediščine in idejni vodja razstave.<br />

Jaslice »za pojesti«<br />

Skorajda ni več materiala, ki ga ne bi uporabili za izdelavo jaslic na Gradežu.<br />

Najtrše so iz betona, kamna, mavca, gline, keramike, stekla in lesa, šibja,<br />

odsluženih žarnic ... Druge so iz nežnega blaga, pa čipk, kvačkane in pletene,<br />

iz stiropora, koruznih storžev in ličkanja, pa tudi iz voska in papirja.<br />

Nekatere so celo »užitne« – iz bučk, fižola in testa. Najstarejše ročno izrezljane<br />

jaslice so stare 150 let, papirnate sto let, nekatere so komaj centimetrske,<br />

druge nadnaravne velikosti. Številne so sodobnejše, umetniško<br />

zasnovane, vsako leto so na ogled tudi »žive« jaslice. Poleg tega si lahko<br />

obiskovalci na razstavi ogledajo tudi makete vseh cerkva, ki so v Trubarjevih<br />

časih sestavljale prastaro škocjansko župnijo.<br />

Hlevček s sveto družino simbolično predstavljajo od najmanjše orehove<br />

lupine do posnetka bližnje podzemne Taborske jame s kapniki. Nekatere<br />

jaslice predstavljajo vaško življenje v gibanju.<br />

Ustvarjalnost na ogled tudi v živo<br />

Razstavo jaslic v skritih kotičkih Gradeža bodo ob odprtju (17. decembra<br />

ob 17.30 ob sušilnici sadja), 25. decembra in 1. ter 7. januarja, ko bodo<br />

razstavo zaprli, pospremili različni dogodki: koncertni nastopi z božičnimi<br />

pesmimi, praznična tržnica s stojnicami, na katerih bodo na prodaj darila,<br />

domače dobrote in topla okrepčila, prikazi izdelovanja jaslic ... Vsak dan<br />

bodo od 10. do 18. ure vodeni ogledi razstave; za večje skupine je<br />

priporočljiva vnaprejšnja napoved obiska. V času razstave bodo pripravili<br />

tudi dogodke za otroke; med drugim jih bo obiskal Božiček, ki jih bo tudi<br />

simbolično obdaril.<br />

Ob koncu razstave pa vaščanke po starih receptih spečejo poprtnik,<br />

praznični kruh, značilen za te kraje.


Več: www.td-sempeter.si<br />

Foto: ZKŠT Žalec<br />

22<br />

V Sloveniji ni dolgčas<br />

V božični čas smo vas povedli že na prejšnji strani, in malce se bomo zadržali v njem tudi na teh, obenem<br />

pa se bomo prekucnili iz starega leta v novo, seveda s silvestrovanji na prostem po vsej Sloveniji, večjih<br />

in manjših mestih in krajih. Vmes se pa tudi kakšen pohod najde, da se med številnimi praznovanji tudi<br />

malce razgibamo! Pa srečno!<br />

Smučanje v<br />

središču Ljubljane<br />

V ponedeljek, 18. decembra, se na Novem trgu v Ljubljani<br />

odpira mini smučišče Kameleon. To bo do 19. januarja razveseljevalo<br />

otroke do 6. leta starosti. Odprto bo vsak dan med<br />

10. in 19. uro. Smučanje bo brezplačno, v dopoldanskem času<br />

bodo tečaji za organizirane skupine otrok iz ljubljanskih vrtcev,<br />

v popoldanskem pa za otroke v spremstvu staršev.<br />

Več: www.ljubljana.si<br />

Božična skrivnost<br />

v jami Pekel<br />

Tudi letos se bo jama Pekel za dva dni spremenila<br />

v prizorišče božične zgodbe (25. in 26. decembra,<br />

od 15. ure do 17.30). Obiskovalci bodo doživeli<br />

zgodbo s sprehodom po barvitem podzemnem<br />

svetu, na katerem bodo spremljali prizore svetopisemske<br />

zgodbe. Poskrbljeno bo za topla<br />

okrepčila – kuhano vino, čaj in druge dobrote.<br />

<br />

Ledeno božično<br />

kraljestvo<br />

Dvajset igralcev, ki pričarajo izjemno predstavo ... Ste že kdaj videli<br />

žive božične jaslice, v katerih igralci na nogah nosijo dereze? In kjer<br />

namesto hlevčka božje dete obdajajo zaledeneli slapovi? V soteski<br />

Mlačca pri Mojstrani pripravljajo edinstveno predstavo Žive jaslice<br />

v ledenem kraljestvu (od 25. do 31. decembra ob 16., 17. in 18. uri),<br />

po ogledu pa se lahko še sprehodite po ledenem kraljestvu<br />

Snežne kraljice, po veliki kristalni dvorani ledenih slapov in vodometov<br />

...<br />

Več: http://lednoplezanje.com<br />

Foto: www.kranjska-gora.si<br />

<strong>Lipov</strong> <strong>list</strong> - December <strong>2017</strong>


Krog prijateljstva<br />

na Bledu<br />

Na predzadnji dan starega leta si bo mogoče na Bledu znova podati<br />

roke in skleniti krog prijateljstva okoli jezera. Dogodek prirejajo<br />

že od leta 1999, vsako leto. Vsem, ki sklenejo krog, pa večer<br />

polepšajo tudi svetlobne predstave na jezeru. Dogodek bo v soboto,<br />

30. decembra, ob 16. uri.<br />

<br />

<br />

Več: www.bled.si<br />

Foto: Jošt Gantar/www.bled.si<br />

23<br />

V Sloveniji ni dolgčas<br />

Zlata lisica<br />

Mariborsko Pohorje bo v začetku januarja spet v znamenju<br />

enega največjih smučarskih dogodkov v Sloveniji:<br />

svetovnega smučarskega pokala za zlato lisico; letos bo že<br />

54. Lisičke bodo zasedle Pohorje v soboto in nedeljo, 6. in 7.<br />

januarja <strong>2017</strong>, dogajanje pa se bo s smučarskih prog in iz<br />

vznožja Pohorja selilo tudi v središče mesta. Nastope<br />

najboljših slalomistk in veleslalomistk na svetu si vsako leto<br />

ogleda okoli 20.000 gledalcev, ki pridejo navijat v ciljno<br />

areno Snežnega stadiona pod Mariborskim Pohorjem.<br />

Več: www.zlatalisica.si<br />

Foto: www.slovenia.info<br />

Pohod z baklami po<br />

Lendavskih goricah<br />

V Lendavi vabijo tik pred Silvestrom (30. decembra ob 16. uri) na<br />

pot »z ravnice v gorice« – z baklami. To ne bo navaden pohod,<br />

poudarjajo: osvetljena »kača« pohodnikov se bo v čarobnem<br />

soju bakel počasi vila skozi mesto in zasnežene Lendavske<br />

gorice. V prijetnem razpoloženju, dobri družbi pohodnikov od<br />

blizu in daleč in ob okrepčilu na poti je dve uri trajajoč pohod kot<br />

nalašč za vse, ki si želijo zadnje dni leta preživeti nekoliko drugače,<br />

so prepričani v Lendavi.<br />

Več: www.lendava-lendva.si<br />

Foto: www.lendava-lendva.si<br />

<strong>Lipov</strong> <strong>list</strong> - December <strong>2017</strong>


24<br />

KOLEDAR DOGODKOV<br />

Naziv Datum Prizorišče Kontakt Informacije<br />

Novoletne prireditve 12.12.<strong>2017</strong> - 07.01.2018 Nova Gorica 05 330 46 00 TZ TIC Nova Gorica<br />

Škratovanje 13.12.<strong>2017</strong> Limbuš 041 350 893 Turistično društvo Limbuš<br />

Praznična Dobrna <strong>2017</strong> 16.12.<strong>2017</strong> - 01.01.2018 Dobrna 041 769 684 Turistično društvo Dobrna<br />

Praznično dogajanje v Vipavi 16.12.<strong>2017</strong> - 01.01.2018 Vipava 070 799 309 TIC Podnanos<br />

Božični bazar 17.12.<strong>2017</strong> Ambrus 041 780 333 Turistično društvo Ambrus<br />

Pravljični gozd - razstava božičnih drevesc<br />

17.12.<strong>2017</strong> - 23.12.<strong>2017</strong>;<br />

26.12.<strong>2017</strong> - 30.12.<strong>2017</strong><br />

Dobrovnik 041 349 927<br />

Ogled jaslic 20.12.<strong>2017</strong> Ljutomer 031 516 973<br />

Zavod za okolje in turizem<br />

Dobrovnik<br />

Turistično športno društvo Branek<br />

- Branoslavci<br />

Razstava jaslic na Koželjevi domačiji 22.12.<strong>2017</strong> Komenda 051 688 705 Turistično društvo Komenda<br />

Božična zgodba z živimi jaslicami 23.12.<strong>2017</strong> Laze v Tuhinju 041 943 332<br />

Turistično društvo Tuhinjska<br />

dolina<br />

Žive jaslice in prihod božička, pohodi z<br />

baklami k polnočnicam<br />

24.12.<strong>2017</strong> Podčetrtek 03 810 90 13 TIC Podčetrtek<br />

Pohod z lučkami na Pekrsko Gorco 24.12.<strong>2017</strong> Maribor 031 675 804 TD Radvanje<br />

Lučka miru na Pekrsko Gorco 24.12.<strong>2017</strong> Maribor 041 409 653<br />

Turistično humanitarno društvo<br />

Glas<br />

Žive jaslice v Studenicah 24.12.<strong>2017</strong> - 27.12.<strong>2017</strong> Poljčane 040 432 810<br />

Turistično društvo Samostan<br />

Studenice<br />

Pohod k maši polnočnici 24.12.<strong>2017</strong> Ljutomer 031 516 973<br />

Turistično športno društvo Branek<br />

- Branoslavci<br />

Legenda o potopljenem zvonu 25.12.<strong>2017</strong> Bled 04 574 11 22 TIC Bled<br />

Tradicionalne žive jaslice v Postojnski jami 25.12.<strong>2017</strong> - 30.12.<strong>2017</strong> Postojna 05 700 01 00 Postojnska jama d.d.<br />

Jaslice v paleolitski jami Judovska hiša 25.12.<strong>2017</strong> - 27.12.<strong>2017</strong> Stranska vas 040 454 019 Turistično društvo Vigred Metlika<br />

Tradicionalni pohod po Grajski učni poti 26.12.<strong>2017</strong> Dragatuš 040 454 019 Turistično društvo Vigred Metlika<br />

Štefanovo, žegnanje konj 26.12.<strong>2017</strong> Harije 031 641 311 KETŠD Alojz Mihelčič<br />

Žegnanje konj 26.12.<strong>2017</strong> Vuhred 02 887 15 47 Turistično društvo Vuhred<br />

Blagoslov konj 26.12.<strong>2017</strong> Velenje 070 474 889<br />

Turistično društvo Šentilj pri<br />

Velenju<br />

Blagoslov konj 26.12.<strong>2017</strong> Selnica ob Dravi 051 632 310 Turistično društvo Selnica ob Dravi<br />

Žegnanje konj 26.12.<strong>2017</strong> Dovje 04 580 94 40 Turizem Kranjska Gora<br />

Blagoslov konj 26.12.<strong>2017</strong> Semič 040 454 019 Turistično društvo Vigred Metlika<br />

Novoletno dogajanje v Danici 29.12.<strong>2017</strong> - 31.12.<strong>2017</strong> Bohinjska Bistrica 04 574 60 10 Turistično društvo Bohinj<br />

Novoletni pohod po Urbanovi poti 31.12.<strong>2017</strong><br />

Metlika-<br />

Grabrovec<br />

040 454 019 Turistično društvo Vigred Metlika<br />

8. Spominski pohod Huberta Marina 06.01.2018 Limbuš 041 350 893 Turistično društvo Limbuš<br />

24. tradicionalni pohod S cvičkom med<br />

vinogradi<br />

27.01.2018 Otočec 041 929 644 Turistično društvo Otočec<br />

Koline 2018 27.01.2018 Ljutomer 051 226 820 Turistično društvo Cven<br />

26. Gradovi kralja Matjaža 26.01.2018 - 28.01.2018 Črna na Koroškem 02 870 48 20 TIC Črna na Koroškem<br />

Festival Winter Days of Metal 31.01.<strong>2017</strong> - 04.02.2018 Bohinjska Bistrica 04 574 60 10 Turistično društvo Bohinj<br />

Ankin pohod 08.02.2018 Ambrus 041 780 333 Turistično društvo Ambrus<br />

Več o prireditvah na www.turisticna-zveza.si, www.slovenia.info<br />

<strong>Lipov</strong> <strong>list</strong> - December <strong>2017</strong>


25<br />

Namig za izlet<br />

Foto: Vera V.<br />

Edinstvena ponudba za mladoporočence v Beli krajini<br />

His, hiška za »deco delat«<br />

Za deco delat? Prevedimo: za spočetje otrok. V Velikem Nerajcu v črnomaljski občini bosta lahko mladoporočenca<br />

od prihodnje pomladi prenočevala v več kot v poldrugo stoletje starem hisu, ki je bil nekoč<br />

poznan prav po tem, da je mlad par, ki je spal v njem, kmalu dobil otroka ...<br />

Veliki Nerajc, vasica med Črnomljem in Župančičevo Vinico, je eno od<br />

izhodišč za sprehod po Krajinskem parku Lahinja. Leta 1995 je Vera<br />

Vardjan tod ustanovila društvo Krnica, ki je leta 2000 prejelo evropsko<br />

nagrado za razvoj podeželja in obnovo vasi. Delo nadaljuje doma,<br />

kjer ima sedež društva Sončno kolo. Sončna kolesa so ljudje dolga<br />

desetletja risali na cerkvene stene, na zibelke in preslice, ker so verjeli,<br />

da jih varujejo pred zlim in jih napolnjujejo s pozitivno energijo.<br />

Malo prostora, več stiskanja<br />

Sredi vasi je med visokimi drevesi prijeten prireditveni prostor, na katerega<br />

je Vera Vardjan preselila dva hisa, ki ju je za deset kubikov drv<br />

zamenjala v vaseh Obrh in Češnjevec, ju obnovila, kolikor je bilo potrebno,<br />

in zdaj čakata, da bosta začela služiti svojemu namenu.<br />

Nekoč sta bila namenjena prenočevanju mladoporočencev, ki sta<br />

bila ponoči v majhnem prostoru »prisiljena« spati tesno drug ob drugem,<br />

in lahko si mislite, kaj sta počela, tako stisnjena drug ob drugega.<br />

Nič čudnega ni, da je bilo potem pri marsikateri hiši toliko otrok,<br />

da jih je začela mati klicati k večerji že kmalu, ko je zvon odzvonil<br />

poldne, če je hotela, da so zvečer vsi sedeli za domačo mizo. Pa kako<br />

lepo je bilo jesti mleko in koruzne žgance iz iste lončene sklede!<br />

Zgodbe iz preteklosti so Vero Vardjan spodbudile k razmišljanju ... Kaj,<br />

ko bi hisa ponudila mladim parom, da bi v sobi, v objemu starega<br />

pohištva, sten in strehe, z vonjem po kostanjevem ali orehovem lesu<br />

in slamnati strehi podoživljali idiličnost starih časov, ko so na vasi še<br />

peli pod krošnjami lip in so ljubezen skrivali za stenami iz brun v posteljah<br />

z rjuhami iz domačega platna? Tako se ji je porodila zamisel o<br />

Hišah za spočetje.<br />

Ti bosta prihodnje leto na pomlad, ki pride v Belo krajino vsaj štirinajst<br />

dni prej kot v druge kraje po Sloveniji, postali del turistične ponudbe<br />

Svobodnega belokranjskega ozemlja, ki sicer že razveseljuje in spravlja<br />

v dobro voljo obiskovalce te deželice med Gorjanci in modrooko lepotico<br />

Kolpo s carino na Jugorju, z Ministrstvom za penjenje v Semiču, s<br />

Kliniko za navajanje na odvisnost od olj v Drašičih, z Univerzo v Podzemlju,<br />

kjer prodajajo profesorske, doktorske in magistrske diplome in<br />

vozniška dovoljenja, ter z Osnovno šolo Bistra buča na Radovici, kjer<br />

poteka pouk po vzoru šestdesetih let prejšnjega stoletja.<br />

Kateri fant je nekoč največ veljal?<br />

Vera Vardjan, širša slovenska javnost jo pozna po tem, da je leta 2012<br />

preživela udar strele in je o tem napisala knjigi Med nebom in zemljo<br />

ter Moč Vere, pripravlja tudi številna predavanja po Sloveniji, izdeluje<br />

spominke iz gline, goji konopljo, iz katere pripravlja olja, čaje in mazila,<br />

iz konopljine moke pa peče pogače in kruh (seveda vse brez vsebnosti<br />

THC.) V Veliki Nerajc – doslej še nikomur ni uspelo razvozlati, od<br />

kod to zanimivo ime kraja – prihajajo skupine in posamezniki iz vse<br />

Slovenije in tujine. Na njena gudala, lončene base, igrajo v marsikaterem<br />

ansamblu, ki goji ljudsko glasbo, lončeni vodomec, živobarvna<br />

figurica, narejena po podobi ptiča, ki živi v Krajinskem parku Lahinja,<br />

pa navduši marsikaterega učenca, ki pride sem na izlet, da bi videl,<br />

kako je bilo na vasi takrat, ko ni bilo elektrike in so si svetili z brezovimi<br />

trskami, in je nekaj veljal tisti fant, ki je razcepil trsko tako na tanko, da<br />

ni počila, ko si jo je dekle trikrat ovilo okrog roke. To je bil tudi znak, da<br />

je zrel za pred oltar!<br />

<br />

Toni Gašperič<br />

Eden od hisov v Velikem Nerajcu. Nekoč so mu rekli »hiška za deco<br />

delat«. Obiskovalci Krajinskega parka Lahinja ga bodo za<br />

prenočevanje lahko najeli prihodnje leto. Ključe vhodnih vrat bo<br />

imela Vera Vardjan, gonilna sila turističnega razvoja v vasi.<br />

<strong>Lipov</strong> <strong>list</strong> - December <strong>2017</strong>


26<br />

Namig za izlet<br />

Foto: Luka Dakskobler<br />

V zavetju Alp<br />

Decembrski potep po Prešernovem mestu<br />

Ko Kranj osvetlijo sloviti<br />

pesnikovi verzi<br />

Kranj, prestolnica slovenskih Alp, spada med najbolj očarljiva mesta v Sloveniji. Obdaja ga mogočna kulisa<br />

Alp, stoji na konglomeratu med rekama Kokro in Savo, skozenj se vije trideset metrov globok kanjon,<br />

kar je velika naravna posebnost. Staro mestno jedro plemenitita šesttisočletna zgodovina in bogata kulturna<br />

dediščina, ki jo je vidno zaznamoval France Prešeren. V začetku decembra, ob obletnici njegovega<br />

rojstva, smo praznovali ta veseli dan kulture, ob obletnici njegove smrti, 8. februarja, bo Prešernov dan,<br />

državni kulturni praznik.<br />

Naklonjenost do kulture in največjega slovenskega pesnika Franceta<br />

Prešerna je v Kranju občutiti na vsakem koraku. Pesnikov pečat dajejo<br />

mestu Galerija Prešernovih nagrajencev, v kateri se predstavljajo najodličnejši<br />

slovenski umetniki, Prešernova hiša, v kateri je pesnih deloval<br />

in bival zadnji dve leti življenja in je zdaj muzej, Prešernov gaj, kjer<br />

je pesnik tudi pokopan, Prešernov spomenik na Glavnem trgu in Prešernovo<br />

gledališče.<br />

Tudi praznična okrasitev mesta obiskovalce nagovarja s pesnikovimi<br />

verzi: Dobro v srcu mislimo, Vsi naj si v roke sežejo ter Kozarce zase<br />

vzdignimo.<br />

Praznični Kranj<br />

Mesto letos krasijo tri praznične smreke. Na Maistrovem trgu, nad vodnjakom<br />

na Glavnem trgu in pri Prešernovem gledališču, kjer stoji<br />

osrednja smreka. Že same luči dajo mestu pridih romantike. Obiskovalci<br />

pa lahko v njem poiščejo tudi kotiček za spominsko fotografijo<br />

iz praznično okrašenega in prešernega mesta.<br />

Otroško veselje<br />

Otroški <strong>december</strong> je še posebno skrivnosten. Pravljični gozdiček z<br />

Božičkovo hiško, živahnimi vevericami, sovami opazovalkami in Božičkovimi<br />

jeleni iskrijo otroško domišljijo. Za gostimi jelkami se skriva<br />

čisto pravi poštni nabiralnik, v katerega otroci oddajo svoja pisma.<br />

V nedeljo, 17. decembra, bodo otroci ob ognju znova ustvarjali<br />

zgodbe in igrali na inštrumente, prepevali božične pesmi in poslušali<br />

glasbeno pravljico Kako je medved odkril božič? Nekaj inštrumentov<br />

priskrbi Turizem Kranj, zelo pa so dobrodošla tudi domača<br />

glasbila.<br />

Otroci so vabljeni tudi na enourno večerno vodenje po kranjskih ulicah<br />

v spremstvu izkušenega vodnika, prijaznega škrata Krančka<br />

(19. decembra). Zbirno mesto bo pred Kranjsko hišo na Glavnem<br />

trgu. Vsak otrok bo dobil laterno za osvetlitev poti. Kranček je velik<br />

vedoželjnež, zato ni čudno, da najbolj uživa takrat, ko otroke popelje<br />

po mestu in jim razkriva zgodbe hiš, pripovedke in legende starih<br />

mestnih ulic.<br />

<strong>Lipov</strong> <strong>list</strong> - December <strong>2017</strong>


27<br />

Namig za izlet<br />

Foto: arhiv Turizem Kranj<br />

Foto: arhiv Turizem Kranj<br />

Otroci se bodo po mestu potepali v družbi škrata Krančka<br />

Otroci (in odrasli) so vabljeni tudi na odprto mestno drsališče na Slovenskem<br />

trgu, nad katerim se zvečer »prižge« nebo. Poskrbljeno je<br />

tudi za izposojo drsalk ter okrepčilo s toplimi napitki in prigrizki.<br />

Prešerno dogajanje<br />

V Kranju bo prešerno vse dni v decembru: do 20. decembra še zlasti<br />

pred Prešernovim gledališčem in na Maistrovem trgu, kjer bodo glasbeni<br />

nastopi. Bogat decembrski program so pripravili tudi v Layerjevi<br />

hiši. Po 20. decembru pa bo osrednje prizorišče prednovoletnega<br />

dogajanja na Glavnem trgu, kjer bodo nastopili Nina Pušlar (21. decembra)<br />

– na županovem koncertu, Avtomobili (22. decembra), pevke<br />

nagrajenega evrovizijskega zbora Carmen Manet (23. decembra),<br />

Praznična okrasitev mesta obiskovalce nagovarja z verzi iz<br />

pesmi Franceta Prešerna<br />

Lado Leskovar (25. decembra), Abba Mia (26. decembra), The Harlem<br />

voice (28. decembra) in drugi.<br />

Za božič bo mesto obsijala svetloba nebesnih latern: z mostu čez Kokro<br />

bodo namreč ob 17. uri spustili lampijone.<br />

Za silvestrovo bo na Glavnem trgu nastopila skupina Pop Design, namesto<br />

ognjemeta pa bodo ob zvokih dunajskega valčka z neba padali<br />

konfeti.<br />

Na sprehodu skozi praznično okrašeno mesto velja obiskati tudi trgovine<br />

z domačimi unikatnimi izdelki in pokusiti dobrote kranjske kuhinje.<br />

<br />

Urša Erjavec<br />

<br />

Več: www.visitkranj.si<br />

Foto: Ksaver Šinkar<br />

Prešernov smenj v Kranju, ki oživi spomin na 19. stoletje in našega največjega pesnika, je ena najbolj znanih slovenskih prireditev<br />

ob kulturnem prazniku, 8. februarja. Privablja več kot 20.000 obiskovalcev, ki se sprehodijo po sejmu domače in umetnostne obrti,<br />

prisluhnejo glasbi in petju, pokušajo kulinarične dobrote ... V značilni meščanski opravi pa se skupaj z drugimi liki skozi mesto<br />

sprehaja veliki pesnik Prešeren.<br />

<strong>Lipov</strong> <strong>list</strong> - December <strong>2017</strong>


28<br />

Naravna dediščina<br />

Foto: Bojana Lipej<br />

Škocjanski zatok ponuja zaradi svoje lege in biotske raznovrstnosti idealne možnosti za razvoj okoljsko in ekološko usmerjenih oblik turizma.<br />

Turizem v naravnem rezervatu Škocjanski zatok<br />

Dolgotrajno sožitje<br />

človeka z naravo<br />

Naravni rezervat Škocjanski zatok, preostanek morja, ki je nekoč obdajalo mesto Koper, je zaradi številnih<br />

naravnih vrednot, ki jih premore, izjemnega pomena. Je življenjsko okolje številnih ogroženih prostoživečih<br />

rastlinskih in živalskih vrst, ki so varovane na mednarodni ravni, ter območje številnih habitatov<br />

in habitatnih tipov. Je dom okoli štiridesetim odstotkom vseh dvoživk, dobri polovici vseh poznanih ptic<br />

in več kot tretjini vseh živečih sesalcev v Sloveniji. Biotsko pestrost območja omogočajo različne globine<br />

lagune in raznolikost habitatov, kot so močvirni travniki, plitvine, bazeni, reke ... Škocjanski zatok pa je<br />

tudi območje dolgotrajnega sožitja človeka z naravo; je poustvarjen prostor, ki je bil najprej degradiran<br />

in zatem renaturiran.<br />

Škocjanski zatok je bil pred leti tik pred tem, da ga zasujejo, območje<br />

pa namenijo širitvi urbanega okolja oziroma Luke Koper. Vendar so<br />

ga po večletnem pritisku okoljevarstvenikov vendarle zakonsko zavarovali<br />

(naravni rezervat je od leta 1998), koncesijo za upravljanje zatoka<br />

pa je leta 1999 dobilo Društvo za opazovanje in proučevanje ptic<br />

Slovenije (DOPPS). Po tem so ga temeljito renaturalizirali.<br />

Temeljita obnova zatoka<br />

Glavno poslanstvo DOPPS v Škocjanskem zatoku je ohranjanje in varovanje<br />

njegovih naravnih vrednot. Do leta 2007 so v rezervatu končali<br />

obsežna obnovitvena dela, ki so poleg ureditve sladkovodnih in<br />

polslanih življenjskih okolij vključevala tudi ureditev krožne poti okoli<br />

sladkovodnega predela, namenjene še zlasti obiskovalcem. Zdaj je<br />

tam postavljenih šest opazovališč in večja, osrednja opazovalnica.<br />

Opazovanje biotske pestrosti območja je mogoče tudi na krajši učni<br />

poti ob polslani laguni.<br />

Leta 2015 so zgradili tudi središče za obiskovalce. To je sestavljeno iz lesene<br />

konstrukcije, ki sicer ne ponazarja tradicionalne gradnje za to območje,<br />

a s svojim videzom upodablja trstičje oziroma ptičje gnezdo, kar simbolično<br />

sovpada z namenom rezervata. Z ureditvijo infrastrukture in<br />

izvajanjem različnih programov za obiskovalce so upravljavci želeli omogočiti<br />

spoznavanje rastlinskih in živalskih vrst tudi širši javnosti.<br />

Po zatoku samostojno ali z vodnikom<br />

V Škocjanskem zatoku so na voljo vodeni ogledi rezervata, vse prihodke<br />

pa njegovo vodstvo vlaga nazaj v razvoj območja. Turizem v<br />

<strong>Lipov</strong> <strong>list</strong> - December <strong>2017</strong>


29<br />

Polslana laguna<br />

Foto: Bojana Lipej<br />

Naravna dediščina<br />

Foto: Igor Brajnik<br />

Foto: Tomaž Mihelič<br />

Polojnik – gnezdilka in selivka v naravnem rezervatu<br />

Osrednja opazovalnica v zatoku<br />

zatoku razvijajo kot priložnost za dodaten vir za opravljanje primarne<br />

dejavnosti: varovanja narave.<br />

Vodeni ogledi so na voljo šolskim skupinam in vnaprej napovedanim<br />

skupinam z več kot desetimi obiskovalci. Vodenje je različno dolgo,<br />

odvisno je od želja skupin, poteka lahko v slovenskem, italijanskem<br />

ali angleškem jeziku. Za individualne obiskovalce je vstop na območje<br />

rezervata prost.<br />

Naravni rezervat je tudi dom kamarških kobil, s katerimi je iti mogoče<br />

na ježo, poleg tega so nepogrešljive na izkustvenih delavnicah za<br />

otroke. Kamarške kobile sicer niso avtohtona pasma na tem območju;<br />

izvirajo iz pokrajine Camargue na jugu Francije. V rezervatu je tudi<br />

podolsko govedo, ukrajinska pasma, ki spominja na tradicionalnega<br />

boškarina (istrsko govedo). V Škocjanskem zatoku sicer zagovarjajo<br />

avtentičnost rastlinskih in živalskih vrst, naselitev kamarških kobil in<br />

podolskega goveda pa pojasnjujejo z namenom, da tujerodni pasmi<br />

pripomoreta k ohranjanju primarne vegetacije rezervata.<br />

V središču za obiskovalce je poleg bara in trgovine s spominki na voljo<br />

tudi konferenčna dvorana, ki jo oddajajo za različne dogodke.<br />

Obiskovalcev je čedalje več<br />

Čeprav prvotni namen Naravnega rezervata Škocjanski zatok ni bil razvoj<br />

turizma, temveč ohranjanje rastlinskih in živalskih vrst, se število obiskovalcev<br />

v njem iz leta v leto povečuje. Z odprtjem novega središča zanje<br />

leta 2015 se je obisk močno povečal: lani je rezervat obiskalo že več kot<br />

sedem tisoč obiskovalcev. Pred tem jih ni bilo več kot tri tisoč na leto.<br />

Avtentičnost, pomemben del doživetja<br />

Škocjanski zatok ponuja zaradi svoje lege in biotske raznovrstnosti idealne<br />

možnosti za razvoj okoljsko in ekološko usmerjenih oblik turizma.<br />

Nanje smo se osredinili tudi študenti magistrskega študija Dediščinskega<br />

turizma s Fakultete za turistične študije – Turistice pri raziskovanju<br />

razvoja turizma v zatoku, s poudarkom na avtentičnosti, ki je zadnja<br />

leta čedalje pomembnejši element turističnega doživetja.<br />

Čedalje več turistov na potovanjih išče »neponarejeno, pristno, nepokvarjeno,<br />

resnično« (splošne definicije avtentičnosti). Tako se pobliže<br />

seznanijo z okoljem, ki ga obiščejo, in se laže vključijo vanj. A pri obljubljanju<br />

avtentičnosti turistom je potrebna previdnost: kje je meja, do<br />

katere lahko tisti, ki razvijajo turizem, spreminjajo neko okolje, dediščino<br />

..., turistične zanimivosti, torej, da bodo te še avtentične?<br />

V raziskavi smo opravili intervjuje z različnimi predstavniki razvoja turizma<br />

v Škocjanskem zatoku oziroma njihovimi predstavniki iz javnega,<br />

zasebnega in civilnega sektorja. Vsi menijo, da je avtentičnost za (uspešen)<br />

razvoj turizma v zatoku izjemno pomembna – še zlasti zato, ker<br />

vidno pripomore k ohranjanju biotske raznovrstnosti rezervata in s tem<br />

njegove edinstvenosti. Vsi se tudi strinjajo, da je treba še naprej zagotavljati<br />

merila, ki bodo varovala naravno dediščino območja.<br />

Zgled za preostala varovana območja<br />

Prav to: poudarjanje pomembnosti ohranjanja narave in ozaveščanje<br />

javnosti o njej je lahko osrednja naloga turizma v Škocjanskem zatoku.<br />

S skrbno pripravljenim akcijskim načrtom za njegov nadaljnji razvoj<br />

(ob sodelovanju vseh, ki so vključeni vanj) bi lahko naravni rezervat<br />

na pragu Kopra postal zgled načrtovanja razvoja primerljivih<br />

varovanih območij v Sloveniji.<br />

Avtentičnost Škocjanskega zatoka lahko – ob pravilni interpretaciji –<br />

obiskovalca popelje v preteklost, mu odpre pogled v prihodnost in<br />

ga opominja na sedanjost: na pomembnost človekove vloge pri<br />

ohranjanju naravne in kulturne dediščine.<br />

<br />

Anja Pipan<br />

(*Ob zahvali kolegom študentom Dediščinskega turizma pri predmetu<br />

Valorizacija avtentičnosti v turizmu in izvajalcema dr. Gorazdu Sedmaku<br />

in dr. Simonu Kermi.)<br />

Zakon o ohranjanju narave opredeljuje naravni rezervat kot območje<br />

pomembnega življenjskega prostora za številne živalske in rastlinske<br />

vrste, ohranjanje biotske raznovrstnosti, ki se vzdržuje z uravnoteženim<br />

delovanjem človeka. Pravilna umestitev izbranih oblik turizma lahko v<br />

zavarovano območje prinese veliko prednosti za njegov razvoj: boljše<br />

ozaveščanje javnosti o pomembnosti varovanja narave in ohranjanja<br />

naravne ter kulturne dediščine, boljšo kakovost življenja v lokalni skupnosti,<br />

izboljšanje ekonomskih možnosti in krepitev promocije kraja.<br />

<strong>Lipov</strong> <strong>list</strong> - December <strong>2017</strong>


30<br />

Kulinarični kotiček<br />

Foto: Uroš Abram<br />

Elvis Kudić, najmlajši tekmovalec letošnjega šova Masterchef Slovenija<br />

Kuhanje mu je bilo zagotovo<br />

položeno v zibelko<br />

Ko pobrskaš po spletu o Elvisu Kudiću, se članki o njem kar vrstijo – najmlajši tekmovalec in fina<strong>list</strong><br />

letošnjega šova Masterchef Slovenija je odgovoril že na prenekatero vprašanje o sebi in svojih kulinaričnih<br />

prebojih. In o marsičem vmes. Zato sva se z 21-letnikom, ki prihodnje leto končuje šolanje na Srednji<br />

gostinski in turistični šoli Radovljica, pogovarjala še zlasti o mesecih, ki so sledili priljubljenemu kulinaričnemu<br />

šovu. Seveda pa se mu nisva mogla povsem izogniti ...<br />

Novembra je na Slovenskem knjižnem sejmu v Ljubljani z drugimi<br />

dijaki šole ustvarjal sladki jedilnik, oktobra je ocenjeval mlade tekmovalce<br />

na državnem tekmovanju Turistične zveze Slovenije Zlata kuhalnica<br />

v Kranjski Gori, septembra je preživel tri tedne v Angliji, kjer je<br />

delal v restavraciji, poleti je bil en mesec na praksi v ljubljanski slaščičarni<br />

Čopomana ... Zato ni presenetljivo, da Elvis Kudić na vprašanje,<br />

ali bi si želel delati pri katerem znanem slovenskem chefu oziroma<br />

chefinji, odgovori, da mora najprej končati šolo, in stvarno prida: »Če<br />

bom začel prehitevati, se bom spotaknil.«<br />

Odlična angleška izkušnja<br />

Skorajda ves september je preživel v Plymouthu, mestu na<br />

jugozahod ni angleški obali, kamor je odšel z drugimi dijaki (skupaj jih<br />

je odšlo v Anglijo deset) Srednje gostinske in turistične šole Radovljica<br />

v sklopu Erasmus+ in pod vodstvom mentorice Gabrijele Jošt. O<br />

njem so v tamkajšnjem časniku The Herald News objavili tudi obsežen<br />

prispevek. »Ta izkušnja je bila zame precejšen izziv. Zanimalo me<br />

je, kako se bom znašel v tujem okolju, še zlasti ob uporabi angleščine<br />

v vsakdanu in pri delu; in uspelo mi je. Po horoskopu sem riba in se<br />

znam prilagoditi, pomanjšati svoj ego in se spustiti na realna tla, ne<br />

glede na dosežke,« se nasmehne Elvis.<br />

V restavraciji, kjer je delal, ga je navdušila izjemna profesionalnost pri<br />

delu: »To je odlično organizirano, zaposleni ločijo med prijateljevanjem<br />

in delom, četudi imajo morda slab dan, tega pri delu ne pokažejo<br />

in ga izvrstno opravijo.« V restavraciji je delal po pet dni na teden.<br />

»Moj šef mi je ob prihodu dejal: ’Čeprav si bil v Masterchefu, je to<br />

tvoja prva izkušnja z delom v profesionalni kuhinji. Zato boš začel –<br />

na začetku. Z rezanjem zelenjave, pobiranjem naročil za jedi in pripravljanjem<br />

krožnikov. Tempo je bil hud. Ob večerih je bilo v restavraciji<br />

tudi po dvesto gostov. Bilo je precej utrudljivo, a k sreči sem v Masterchefu<br />

izkusil delo pod časovnim pritiskom, zato sem se znašel ne glede<br />

na to, koliko <strong>list</strong>ičev z naročili sem hkrati prevzel.«<br />

Konce tedna so imeli dijaki prosto in ta čas je Elvis izkoristil tudi za<br />

spoznavanje tamkajšnje gastronomije, še zlasti sladic.<br />

Čas je za torte!<br />

Prav sladice, je povedal, so zanj največji izziv. »Priprava sladic me nikoli<br />

ne utrudi, ne morem se je naveličati, v njej preprosto uživam, sem<br />

<strong>Lipov</strong> <strong>list</strong> - December <strong>2017</strong>


31<br />

Elvisova stvaritev iz šova Masterchef<br />

Foto: arhiv POP TV<br />

Foto: arhiv POP TV<br />

Ustvarjanje v šovu Masterchef Slovenija <strong>2017</strong><br />

Kulinarični kotiček<br />

sproščen. Ne znam pojasniti, zakaj. A še veliko žgancev moram pojesti,<br />

da bom pripravljal res dobre sladice,« je šaljivo samokritičen. Poleti<br />

se je med enomesečno prakso v Čopomani navdušil nad tortami.<br />

»Delal sem pri eni najboljših slaščičark v Ljubljani. Toliko novega sem<br />

se naučil od nje in toliko novega znanja o pripravi tort sem usvojil, da<br />

so me povsem navdušile.« (In ko smo že pri sladicah: ne spreglejte<br />

Elvisovega recepta za borovničevo pito!)<br />

Preprosto, brez »nakladanja«<br />

Sicer mu je najbliže italijanska kuhinja. »Ko sem se na šoli naučil pripravljati<br />

rezančno testo oziroma testenine, sem ugotovil, da je to to.<br />

Iz njih je mogoče ustvarjati toliko jedi, lahko se igraš. Tako sem odkril<br />

raviole, ki jih še posebno rad pripravljam; so skrivnostni, nikoli ne veš,<br />

kaj je v njih, so lepe oblike. Prava poezija. Sicer pa imam rad čiste<br />

okuse, s čim manj prepletanja, da veš, kaj lahko pričakuješ, kaj boš<br />

dobil. Brez ’nakladanja’. Preprosto, a na vrhunski ravni.«<br />

Kaj pa po njegovem mnenju loči vrhunskega chefa od povprečnega?<br />

»Da je sposoben spustiti svoj ego, da se ne obremenjuje, kdo je boljši<br />

od njega, in da je kuhanje tisto, kar najraje počne. Da na tem gradi<br />

svoj uspeh. Talent je seveda pomemben, a tudi tega je treba piliti.<br />

Menim, da me je v finale Masterchefa pripeljala prav ljubezen do kuhanja<br />

in to, da se nisem obremenjeval s konkurenco.«<br />

Z atletskega stadiona v kuhinjo<br />

Pri Elvisu je bil sicer v ospredju najprej šport, kulinarika je prišla pozneje.<br />

»Pet let sem treniral atletiko in živel samo za šport. Zato sem<br />

se tudi prepisal z ekonomske gimnazije na to šolo – da bi laže treniral.<br />

A potem se je nenadoma vse obrnilo na glavo. Poškodoval sem<br />

se in končal športno pot. Začel sem se udeleževati tekmovanj v kuhanju.<br />

In nato je prišel Masterchef ...« A ljubezen do kuhanja se vendarle<br />

ni izvila iz nič. Zanjo ga je že zgodaj navdušila mama, že v<br />

osnovni šoli je spremljal ameriško različico Masterchefa. »Spremljal<br />

sem ga od prve sezone naprej. Rekel sem si, da bom nekoč nastopil<br />

v njem. In zmagal! Ko me je sošolka prijavila za nastop v šovu, sem<br />

sklenil sprejeti izziv. Mi je pa žal, da nisem zmagal – nisem izpolnil<br />

svojih otroških sanj. Toda ... Če si bom prizadeval še naprej, jih še<br />

lahko uresničim in dvignem pokal!« Sicer pa pravi, da mu je kuhanje<br />

očitno usojeno: »Bolj sem se oddaljeval od njega, bolj me je nekaj<br />

potiskalo nazaj vanj.«<br />

minut za pripravo trihodnega menija in 37 krožnikov za goste. Mislil<br />

sem, da bom kar umrl,« se nasmehne. »Ja, biti uspešen chef mora biti<br />

kar naporno.« S šovom je dobil tudi malce tršo kožo, zaupanje vase,<br />

da stoji za tem, kar ustvari.<br />

V članku v plymouthskem časopisu The Herald News je dejal, da si<br />

želi postati poklicni chef in imeti svojo restavracijo. »Res je. Želim si<br />

imeti restavracijo s svojim pečatom. A najprej hočem postati Masterchef,<br />

to je moj prvi veliki cilj.«<br />

<br />

Mateja Gruden<br />

Recept za Elvisovo borovničevo pito<br />

Pripravimo krhko testo. Obteženo najprej pečemo 10 minut pri<br />

180°C, zatem še 10 minut brez obtežitve in še 15 minut z nadevom.<br />

Za nadev v skledi z mešalnikom raztepemo mascarpone<br />

(250 g), dodamo kislo smetano (360 g), 5 žlic borovničevega pireja<br />

(priprava: v lonec damo 500 g zamrznjenih borovnic, 250 g<br />

svežih jagod, nekaj <strong>list</strong>ov sveže mete in malce sladkorja, povremo,<br />

zamešamo z električnim mešalnikom in precedimo ter ohladimo),<br />

zatem vmešamo 2 rumenjaka, 3 žlice kristalnega sladkorja ter sok<br />

in naribano lupinico limone. Po pečenem testu potresemo karamelizirane<br />

borovnice (250 g svežih borovnic in 2 žlici sladkorja) in<br />

prelijemo z nadevom. Po pečenju počakamo, da se pita ohladi.<br />

Premažemo jo še s kremo iz 500 g mascarponeja in preostalim<br />

borovničevim pirejem, ki smo ga pripravili za nadev. Nazadnje na<br />

pito nabrizgamo merengo iz beljakov.<br />

Foto: arhiv E. K.<br />

Najprej si želi postati Masterchef<br />

Masterchef je bil zagotovo dragocena izkušnja (tudi) z vidika novih<br />

znanj? »V šovu sem se veliko naučil. Številne jedi sem tam prvič pripravljal.<br />

V finalu sem zgrabil srnin file, ki ga nisem pripravil sam še nikoli<br />

v življenju; še zdaj ne vem, zakaj sem ga izbral,« se v smehu spominja.<br />

»Sodniki so nam tekmovalcem ob predstavitvi jedi vselej<br />

svetovali, kaj bi lahko morda naredili drugače, bolje. Šov je bil izjemno<br />

zanimiva izkušnja tudi s psihološkega vidika. Kako ustvarjati pod<br />

časovnim pritiskom ... Mislim, da smo imeli v polfinalu uro in dvajset<br />

<strong>Lipov</strong> <strong>list</strong> - December <strong>2017</strong>


32<br />

Kulinarični kotiček<br />

Pri pripravi prgarskih jedi je Bojani Pipan (tretja z desne) priskočilo na pomoč šest kuharic.<br />

Dobrote iz Prgarije<br />

Veste, kaj vse je mogoče<br />

pripraviti iz tepk?<br />

V Zasipu pri Bledu so pred kratkim izdali novo knjižico receptov Dobrote iz Prgarije. Osnova zanje so<br />

posušene hruške tepke oziroma z njihovim mletjem pridobljena moka, ki daje slanim in sladkim jedem<br />

edinstven okus.<br />

France Prešeren je vasico Zasip pri Bledu poimenoval »oltar Gorenjske«,<br />

saj od tod uživamo v čudovitem razgledu, še zlasti, če se vzpnemo<br />

na Hom, ki se dviga nad vasico. Znana pa je tudi kot Prgarija in<br />

njeni prebivalci kot Prgarji. Po ljudskem izročilu so tako poimenovali<br />

domačine v časih, ko je bilo tod veliko nasadov tepk. Te so ljudje posušili<br />

in jih zmleli v posebno moko, ki so jo poimenovali prga. Iz nje so<br />

večinoma pekli kruh.<br />

Ohranjanje tradicije in prenos znanja<br />

»V Turističnem in Kulturno-umetniškem društvu Zasip si prizadevamo<br />

za ohranjanje tradicije in prenos znanja na prihodnje generacije.<br />

Društvi že nekaj let sodelujeta pri skupnem projektu Prgarija, ki vključuje<br />

ohranjanje vaških običajev in šeg, predstavitve na različnih dogodkih,<br />

pokušnje prgarskih jedi, organizacijo vsakoletnega dogodka<br />

Prgarski dan, kuharske delavnice v Zasipu in še kaj,« je povedala Mateja<br />

Vilman iz Turističnega društva Zasip, ki skupaj s Kulturnoumetniš<br />

kim društvom Zasip pripravlja Prgarski dan; letos je bil konec<br />

oktobra, na njem pa so predstavili novo knjižico Dobrote iz Prgarije.<br />

Veliko delo domačinke Bojane Pipan<br />

Ta je nastala po idejni zasnovi domačinke Bojane Pipan, ki že več kot<br />

trideset let namenja svoj prosti čas društvom v KS Zasip. Njeno delo<br />

je eden od temeljev knjižice receptov in odmevnosti projekta Prgarija.<br />

Na podlagi pripovedovanj, z lastno domišljijo in s kuharskim znanjem<br />

je skrbno izbrala ter zapisala recepte za nekatere tipične jedi iz<br />

prgine moke, omenjeni društvi pa sta poskrbeli za izdajo knjižice.<br />

Publikacija vsebuje petnajst izbranih receptov s podrobnimi navodili<br />

za pripravo jedi: značilnega prginega kruha ter drugih slanih in sladkih<br />

jedi. Avtorji knjižice upajo, da bodo ljudje segali po njej in popestrili<br />

svoje jedilnike s prgarskimi jedmi. Pri projektu sicer sodeluje tudi<br />

vaška gostilna Kurej, ki je v svojo dnevno ponudbo vključila okusne<br />

prgine štruklje.<br />

Priznani slovenski etnolog Janez Bogataj je v uvodu knjižice zapisal,<br />

da je projekt Dobrote iz Prgarije šolski primer razvoja sodobne<br />

kulinarične prepoznavnosti in istovetnosti kraja, če nam le prehranska<br />

kulturna dediščina pomeni izhodišče za iskanje inovativnih, sodobnih<br />

rešitev.<br />

<strong>Lipov</strong> <strong>list</strong> - December <strong>2017</strong>


33<br />

Kulinarični kotiček<br />

Tepke, glavna sestavina za pripravo jedi v knjižici<br />

Bojana Pipan, avtorica receptov v Dobrotah iz Prgarije<br />

Skrb za kulinarično identiteto tudi v prihodnje<br />

Pozitivni odzivi dajejo avtorjem projekta velik zagon za načrte v prihodnje<br />

– nadaljnji razvoj kulinarične identitete in prepoznavnosti<br />

kraja. Tako, denimo, že sodelujejo tudi z društvom Učni sadovnjak, v<br />

katerem ozaveščajo o pomenu samopreskrbe s sadjem in zelenjavo.<br />

Z njihovo pomočjo bodo lahko v Zasipu pri Bledu skrbeli za ohranjanje<br />

in razmnoževanje avtohtone, lokalne in tradicionalne sorte gorenjske<br />

tepke. V Domu krajanov Zasip bodo tudi v prihodnje kuharske<br />

delavnice z Bojano Pipan, na katerih se lahko udeleženci naučijo<br />

pripraviti v knjižici opisane lokalne dobrote. V okviru Kulturno-umetniškega<br />

društva Zasip deluje tudi otroška skupina Mladi Prgarji, ki na<br />

prireditvah obuja vaške legende, običaje, narečja, plese, pesmi in lokalno<br />

kulinariko.<br />

»V prihodnje se nameravamo usmeriti še zlasti v predstavitev lokalnih<br />

dobrot tujim gostom in vključevanje prgarskih jedi v ponudbo okoliških<br />

gostinskih ponudnikov,« je še dejala Mateja Vilman.<br />

Več: www.zasip.si<br />

<br />

Janez Kuhar<br />

<br />

Foto: arhiv TD Zasip<br />

Prgini štruklji, ki jih pripravljajo v gostilni Kurej<br />

<strong>Lipov</strong> <strong>list</strong> - December <strong>2017</strong>


34<br />

Zeleni zgledi<br />

Foto: Saša Urih<br />

Pira je že pred časom prevzela primat na njivah in v izdelkih; na fotografiji: družina Žitnik<br />

– v ospredju Robi s sinom Blažem, v ozadju Rosmarie<br />

Pirine dobrote z Dravskega polja<br />

Na kmetiji Žitnik prisegajo<br />

na lokalno, domače in sveže<br />

Pirini keksi. Pirine palčke z bučnimi semeni. Pirini čokoleškoti. Polnovredne pirine testenine s svežimi<br />

domačimi jajci. Pirin kruh, pečen v krušni peči. Gladka in polnozrnata pirina moka. Bučno olje in semena.<br />

Na kmetiji Žitnik v vasi Starošince na Dravskem polju sta zakonca Rosmarie in Robi Žitnik pred leti začela<br />

zgodbo, s katero sta »ušla« prevladujoči tradiciji intenzivnega kmetijstva na domačem podeželju: zgodbo<br />

o kmetovanju, ki je po obsegu sicer skromnejše, a človeku prijaznejše, in o slastnih domačih izdelkih,<br />

po katerih sega čedalje več zadovoljnih kupcev. Konec novembra sta bila tako polno zaposlena s peko in<br />

pakiranjem piškotov in drugih dobrot po naročilu podjetij, ki se že oskrbujejo z decembrskimi darili.<br />

Lokalno je v turizmu pred leti postala ena vodilnih besed. Turisti čedalje<br />

bolj iščejo kar koli, čemur je mogoče pripeti etiketo »lokalno«,<br />

tudi zgodbe v senci odmevnejših turističnih zanimivosti. Te celo postajajo<br />

nepogrešljiv del želenega turističnega doživetja. Zgodba o<br />

kmetiji Žitnik sicer (še) ni turistična, je prej ko ne bolj kulinarična – a<br />

skozi želodec se poraja tudi ljubezen do krajev, ki jih obiskujemo.<br />

Pira – raje manj, a z več okusa<br />

Rosmarie in Robi Žitnik sta se priprave dobrot, ki so na prodaj na njuni<br />

kmetiji v Starošincah (v bližini muzeja podeželja, kjer je na ogled<br />

zbirka kmečkega orodja in strojev, ki so jih na Dravskem polju uporabljali<br />

do sredine prejšnjega stoletja), resneje lotila pred petimi leti –<br />

kot dopolnilne dejavnosti na kmetiji, ki jo je Robi prevzel od svojih<br />

staršev. Njuni krušni in drugi izdelki so skorajda v celoti iz sestavin, ki<br />

jih pridelujeta na kmetiji. Zdaj pridelujeta večinoma piro, ječmen in<br />

koruzo, ki ju večinoma prodata, in buče, iz katerih pridelujeta olje in<br />

bučna semena; kakšno leto posejeta in žanjeta tudi lan in ajdo. A pira<br />

je tista, ki je prevzela primat – na njivi in v izdelkih.<br />

Zanjo sta se odločila pred leti zaradi zdravstvenih težav v družini.<br />

»Imela naj bi ugodnejši vpliv na zdravje kot, recimo, pšenica. V svetu<br />

je v zadnjih letih čedalje bolj priljubljena. Midva vztrajava pri sorti<br />

pire, ki daje manj pridelka, saj ne prenese umetnih gnojil, tudi škropiv<br />

ne. Če je letina dobra, pridelamo na leto v povprečju 2,5 tone<br />

neoluščene pire, kar je precej manj, kot bi je lahko, če bi uporabljali<br />

umetna gnojila in škropiva. Tako pa smo odvisni tudi naravnih razmer<br />

– suše, toče ... A zato ohranjamo zemljo bolj spočito in to je<br />

občutiti tudi v izdelkih, ki jih pripravljamo iz pire. Poleg tega je ne<br />

luščimo vnaprej, ampak sproti, kadar jo potrebujemo za mletje oziroma<br />

za moko. Veliko kupcev nam pove, da je ta izjemno okusna.<br />

Kakovosti ne zagotavlja količina – in tako je tudi v tem primeru,«<br />

pripovedujeta zakonca Žitnik.<br />

Njuna kmetija sicer ni ekološka, poudarita – tudi izdelkov ne oglašujeta<br />

s pripono eko, čeprav si prizadevata čim bolj upoštevati<br />

načela biodinamičnega kmetovanja (biodinamika je metoda<br />

kmetovanja, ki poleg ekoloških upošteva zakonitosti naravnega<br />

gibanja Zemlje in letnih časov, op. p.). »Poudarek je na lokalnem,<br />

<strong>Lipov</strong> <strong>list</strong> - December <strong>2017</strong>


domačem, svežem,« pojasnjujeta. Manjšo njivo, ki jo obdelujeta<br />

po načelih ekološkega kmetovanja, sicer imata, a za zdaj zgolj za<br />

potrebe družine.<br />

Ko spodrsljaj prinese večjo prodajo<br />

Za pirine kekse in čokoleškote sta že prejela znak kakovosti Dobrot<br />

slovenskih kmetij. Tanki in okrogli čokoleškoti, ki so v ponudbi kmetije<br />

Žitnik »najmlajši«, so pravzaprav ponesrečena različica prvih, ki so<br />

bili na prodaj, v smehu pove Rosmarie: »Najprej so bili debelejši, potem<br />

pa so se nekega dne v poletni vročini razlezli in stanjšali. A ljudem<br />

so bili veliko bolj všeč kot prej in prodaja čokoleškotov se je začela<br />

povečevati. Tudi tako lahko odkriješ pravi recept!« Vsi pekovski<br />

izdelki so sicer iz pirine moke, ta je osnovno živilo. Na začetku, ko sta<br />

se lotila peke in prodaje izdelkov, je le malo ljudi poznalo piro; zdaj jo<br />

poznajo že skorajda vsi, tudi uporabljajo jo čedalje pogosteje in zanima<br />

jih čim več o njej.<br />

Poleg tega so v ponudbi zgolj tisti izdelki, ki jih imajo radi Rosmarie,<br />

Robi in njun sin Blaž, trinajstletnik, ki je rad vpet v delo na kmetiji.<br />

»Ne moremo prodajati nečesa, česar ne maramo sami,« je odločna<br />

Rosmarie.<br />

Zadovoljne kokoši, okusna jajca<br />

Poleg tega, da prodajata pekovske in druge dobrote, je njuna kmetija<br />

odprta tudi za oglede. Za zdaj jo večinoma obiskujejo društva podeželskih<br />

žena in deklet in tisti, ki bi se radi lotili česa podobnega na<br />

domači kmetiji. Obiskovalci so navdušeni nad kokošnjakom z zeleno<br />

streho za prijetnejše bivanje kokoši (ki, mimogrede, zobajo lan in tako<br />

bogatijo jajca, ki so v pekovskih izdelkih, z maščobnimi kislinami<br />

omega 3 in omega 6), marsikdo pri njima prvič vidi pravo, zeleno<br />

barvo 100-odstotnega bučnega olja, je povedala Rosmarie. Za obiskovalce<br />

pripravita tudi pokušnjo izdelkov, »in tako gre dober glas od<br />

ust do ust, kupcev pa je čedalje več«.<br />

Na kmetiji so poleg kokoši še prašiči; žal se je svinjine pred časom<br />

oprijel sloves nezdrave hrane, pravi Robi. A če se ozremo nazaj,<br />

ugotovimo, da so se nekoč prehranjevali predvsem z njo. Res pa so<br />

meso jedli kvečjemu enkrat na teden in ne tudi večkrat na dan, kakor<br />

zdaj, prida.<br />

Zgodba je verodostojna le, če je celovita<br />

Ljudje čedalje bolj cenijo izdelke, ki so domači in iz svežih sestavin,<br />

glede tega so čedalje bolj ozaveščeni, ugotavlja Rosmarie. Bi<br />

Kokoške in njihov dom z zeleno streho v ozadju<br />

se lahko dejavnosti lotila pred, recimo, dvajsetimi leti? »Verjetno<br />

bi začela in zelo hitro obupala,« je stvarna. »A takrat sva drugače<br />

živela tudi midva. Nisva imela niti želje niti znanja, da bi kaj spremenila.<br />

Zdaj je drugače in ljudje to opazijo. Opazijo, da je stroj, s<br />

katerim greš na njivo, drugačen od prevladujočih na poljih in njivah.<br />

Ne gre samo za to, kaj ješ – gre za to, kako živiš. Zgodba mora<br />

biti celovita.«<br />

Počasi, v mejah zmogljivosti<br />

Pet let zatem, ko sta sklenila, da peka ne bo več zgolj njun konjiček,<br />

ampak tudi posel, sta zadovoljna. »Še zlasti zato, ker izdelkov niti<br />

nisva kaj dosti oglaševala. Zgodbo sva razvijala počasi, postopoma,<br />

glede na najine zmogljivosti. Marsikdo nama reče: ’Toliko dela imata,<br />

pa sta vseeno videti zadovoljna!’ Zato, ker delava toliko, kolikor<br />

zmoreva – do meje, ki pa je ne prestopiva. Nikoli si nisva postavljala<br />

napihnjenih ciljev, ki bi zahtevali eksplozijo izdelkov in dela,« razlaga<br />

Rosmarie. »Tako nama uspeva dohajati trg, ob tem pa ohranjava<br />

kakovostno družinsko življenje – to nama je ključno; dopolnilna dejavnost<br />

je na drugem mestu. Pogosto slišiva: ’Zakaj pa se ne lotita še<br />

česa novega?’ Ljudje prihajajo z idejami, recepti. Ampak midva<br />

vztrajava pri tem, kar zmoreva.«<br />

<br />

Mateja Gruden<br />

Foto: Saša Urih<br />

35<br />

Zeleni zgledi<br />

Foto: Saša Urih<br />

Pirine dobrote kmetije Žitnik<br />

<strong>Lipov</strong> <strong>list</strong> - December <strong>2017</strong>


36<br />

Inovativno<br />

S pomočjo interaktivnih predstavitev so prikazane vsebine, ki pričajo o nastanku<br />

in izjemni zgodovini razvoja najbolj znane turistične jame na svetu.<br />

Expo jama kras<br />

Postojnska jama<br />

v prostoru in času<br />

Postojnska jama, največja in najbolj obiskana turistična jama, se obiskovalcem predstavlja na prav poseben<br />

način. Njen razvoj, značilnosti kraških pojavov in njeno kulturno zgodovino si je mogoče ogledati na<br />

razstavi EXPO jama kras. Ta je zanimiva tako za obiskovalce, ki se s krasom in jamami srečujejo prvič, kot<br />

za strokovnjake. Obenem pa predstavi tudi svojevrsten pogled na načelo trajnostnega razvoja.<br />

Predstavljene teme opisujejo jamo v prostoru in času s poudarki njene<br />

naravne in kulturne dediščine v svetovnem pomenu ter človekove<br />

aktivnosti ob jami in v njej od pračloveka, obdobja pred odkritjem<br />

notranjih delov jame in po njem ter njegove aktivnosti pri raziskovanju<br />

in razvoju sodobnega jamskega turizma do današnjih dni. Razstava<br />

EXPO jama kras je namenjena vsem, ki jih zanimajo širša zgodovinska<br />

in družbena ozadja, ki so pripeljala do tega, da je Postojnska jama<br />

najbolj znana turistična podzemna jama na svetu.<br />

Marjan Batagelj, predsednik upravnega odbora družbe Postojnska<br />

jama, pravi: »EXPO jama kras je pomembna dopolnitev obstoječe ponudbe<br />

in nadgradnja dosedanje interpretacije jame z novimi vsebinami,<br />

ki jih obiskovalci pri ogledu jame doslej niso spoznavali. Z največjo<br />

stalno razstavo o jami in kraških pojavih na svetu izpolnjujemo<br />

sanje številnih upravljavcev in generacij, ki so si prizadevale za uresničitev<br />

te ideje, a se je le-ta vedno odmikala v prihodnost.«<br />

Nove tehnologije in načini interpretacije<br />

Razstavna zbirka je vrata odprla po 111 letih želja in idej, ki so pretekla<br />

od prve zamisli o postavitvi muzeja Postojnske jame. Družba Postojnska<br />

jama, ki je k sodelovanju pri izvedbi povabila tudi Inštitut za raziskovanje<br />

Krasa ZRC SAZU, je s tem dejanjem več kot odlično izpolnila svoje<br />

poslanstvo. Rezultat znanja in sodelovanja strokovnih sodelavcev<br />

Postojnske jame in IZRK ZRC SAZU je, da je Postojnska jama predstavljena<br />

tako, da obiskovalec spozna naravni in turistični razvoj ter pomen<br />

jame v prostoru in času, in to z uporabo novih tehnologij in načinov<br />

interpretacije. Taki projekti so praviloma v javni lasti, tako da je<br />

posebnost razstave EXPO jama kras tudi v tem, da je zasebni projekt.<br />

S pomočjo interaktivnih predstavitev so prikazane vsebine, ki pričajo<br />

o nastanku in izjemni zgodovini turističnega razvoja najbolj znane<br />

turistične jame na svetu. Obiskovalci kras in kraške pojave spoznavajo<br />

na podlagi projekcij različnih vsebin na tridimenzionalni maketi ter<br />

odkrivajo posebnosti kraškega okolja in svetovne presežke Postojnske<br />

jame na steni svetovne slave. Vse skupaj je zastavljeno poučno,<br />

interaktivno in zabavno.<br />

Številni presežki Postojnske jame<br />

Različne teme so predstavljene ločeno, povezuje pa jih rdeča nit –<br />

Postojnska jama v prostoru in času. Najprej so prikazani presežki, po<br />

katerih jama slovi, nato njena lega v prostoru, potem geologija in<br />

značilnosti kraškega površja. Opisan je nastanek jam in podana oseb-<br />

<strong>Lipov</strong> <strong>list</strong> - December <strong>2017</strong>


37<br />

Inovativno<br />

Človek se najprej v jami pojavi kot ledenodobni prebivalec, pozneje, skozi zgodovinski razvoj,<br />

pa se njegova vloga spremeni – postane raziskovalec jame.<br />

na izkaznica Postojnske jame, predstavljeni so njena neživa in živa<br />

vsebina, značilnosti pretakanja vode na krasu, problem onesnaževanja.<br />

V drugem delu spoznamo, kako je človek uporabljal jame in jih<br />

doživljal v preteklosti, njegovo poznavanje Postojnske jame pred velikim<br />

odkritjem notranjih delov, raziskovanje podzemnega sveta, razvoj<br />

infrastrukture in z njim povezan turistični razvoj od upravljanja,<br />

razvoja vodniške službe do trženja in umetnosti.<br />

V okviru nosilne teme je ena od podtem v celoti namenjena interpretaciji<br />

kraškega vodonosnika glede preskrbe z vodo in temu,<br />

kako visoka je stopnja ranljivosti kraškega podzemlja in podtalnice.<br />

Prečiščevalna moč vodonosnika je namreč zaradi njegove prevotljenosti<br />

izjemno majhna. V okviru razstave je obiskovalcem prikazana<br />

tudi zgodba o razodetju skrivnosti razmnoževanja človeške<br />

ribice v obliki tako imenovanega »videomorphinga«. Po obisku pa<br />

si lahko ogledajo trinajstminutno videopredstavitev o nastanku<br />

kraškega sveta in še dve drugi razstavi: Življenje v milijardah let in<br />

Metulji sveta.<br />

S. Paternost, Postojnska jama, d. d.<br />

<br />

Foto: Iztok Medja/arhiv Postojnska jama<br />

Posebna pozornost je namenjena najmlajšim, ki jih skozi razstavo interaktivno vodita človeška ribica<br />

in hrošč drobnovratnik in ki lahko celo preskusijo vožnjo pravega jamskega vlaka.<br />

<strong>Lipov</strong> <strong>list</strong> - December <strong>2017</strong>


38<br />

Inovativno<br />

Grajski pobeg – nova igra<br />

na Ljubljanskem gradu<br />

Ena ura, ena ekipa, en cilj: oživiti zmaja! Ljubljanski grad dopolnjuje svojo turistično ponudbo z adrenalinsko<br />

pustolovščino z elementi sobe pobega: z igro Grajski pobeg.<br />

Ob reševanju petih ugank bodo obiskovalci odkrivali resnično<br />

grajsko in mestno zgodovino ter legende, nekatere skrite prostore<br />

Ljubljanskega gradu, pridobili nova znanja, predvsem pa se ob<br />

igranju zabavali in morda jim bo celo uspelo rešiti zmaja. Prav tistega<br />

zmaja, varuha mesta, ki je po spopadu z vitezom Jurijem<br />

izginil v podzemlje ...<br />

Gre za inovacijo s področja igrifikacije v turizmu, ki bo domačim in<br />

tujim obiskovalcem predstavila resnično grajsko in mestno zgodovino<br />

na drugačen način, skozi reševanje različnih nalog pa bodo odkrivali<br />

tudi skrite prostore gradu.<br />

Igra, ki so jo razvili v sodelovanju s podjetjem Escape Room Enigmarium,<br />

se začne in konča v Info centru na Ljubljanskem gradu. Ekipo sestavljajo<br />

od dva do štirje igralci, ki morajo najpozneje v eni uri v različnih prostorih<br />

znotraj grajskega obzidja in s pomočjo igralnega načrta ter posebnega<br />

medaljona rešiti pet viteških preizkušenj in se prebiti do raziskovalnega<br />

tabora, kjer jih čaka najpomembnejša naloga: oživiti zmaja.<br />

Obiskovalcem je igra na voljo v slovenskem in angleškem jeziku, vse<br />

dni v letu, in sicer na vsakih deset minut od odprtja gradu, pa do dve<br />

uri pred njegovim zaprtjem, dokler so na voljo prosta mesta.<br />

L. L.<br />

<br />

Foto: arhiv Ljubljanski grad<br />

Vsebine za strani Inovativno pripravlja Banka turističnih priložnosti Slovenije (www.btps.si).<br />

<strong>Lipov</strong> <strong>list</strong> - December <strong>2017</strong>


Republiški turistični drobnogled Turistične zveze Slovenije<br />

Domačijo Mahnič odkrivajo<br />

obiskovalci od blizu in daleč<br />

Naša dežela slovi kot vinorodna, pa tudi po tem, da je med vinarji in vinogradniki čedalje več žensk. Med<br />

njimi je tudi Ingrid Mahnič iz doline Dragonje, na meji med Slovenijo in Hrvaško, kamor jo je tokrat mahnil<br />

Republiški turistični drobnogled Turistične zveze Slovenije (RTD TZS).<br />

39<br />

Pod drobnogledom<br />

Ingrid Mahnič je že dvanajst let predsednica Društva vinogradnikov<br />

slovenske Istre, sommelierka I. in II. stopnje, vitezinja vina Slovenskega<br />

reda vinskih vitezov in še bi lahko naštevali njene funkcije in vloge.<br />

Še zlasti pa je prijazna gostiteljica z zelo veliko znanja o trti in vinu.<br />

Zato ji gostje radi prisluhnejo, tako domači kot tuji, med katerimi so<br />

tudi iz daljne Avstralije in Azije.<br />

Družina Mahnič ima na razgibanih gričih nad dolino Dragonje 27.000<br />

trt, a še premalo, pravi Ingrid. Zato so pred kratkim posadili 1500<br />

novih trt, med njimi tudi potomko najstarejše trte na svetu, ki raste v<br />

štajerski metropoli.<br />

Med vini, ki najbolj navdušujejo goste domačije Mahnič s hramom in<br />

kletjo, je cipro iz sorte muškata. Vonj ima po vrtnici in tudi njegovo ime je<br />

zgovorno: Portorose, kar je staro ime za Portorož (pristanišče rož).<br />

Ingrid Mahnič meni, da bi lahko bil ta del Slovenije bolj urejen, »kot na<br />

hrvaški strani«, RTD TZS pa je opozorila na most na meji, ki »razpada pred<br />

očmi vseh, tudi turistov!« Karl Vernik, predsednik RTD TZS je ob tem pripomnil,<br />

da bi bil že skrajni čas, »da se tako naša kot hrvaška stran dogovorita<br />

in najdeta skupni jezik za čim prejšnjo obnovo mostu!«<br />

<br />

Besedilo in foto: Duša Podbevšek - Bedrač<br />

Ingrid je RTD TZS popeljala po urejeni domačij, tudi do<br />

kraškega vodnjaka, ki ga imajo v nasadu oljčnih dreves. Na<br />

fotografiji: Ingrid Mahnič, levo Karl Vernik, desno Pavle Hevka,<br />

podpredsednik RTD TZS.<br />

Znameniti toč, nad katerimi so navdušeni domači, še zlasti pa<br />

tuji gostje. Ingrid ga pripravi z domačim pršutom v odličnem<br />

domačem refošku.<br />

Spominska plošča, ki jo imajo ponosni Mahniči na svoji<br />

domačiji na vidnem mestu v hramu.<br />

Slovenska turistična revija <strong>Lipov</strong> <strong>list</strong>, nadaljevanje<br />

Turističnega vestnika, izhaja 2. teden v sodem mesecu<br />

UDK 338,34+796,5(497,12), ISSN 0352-4353<br />

December <strong>2017</strong><br />

Izdaja:<br />

Turistična zveza Slovenije<br />

Naslov uredništva:<br />

Turistična zveza Slovenije,Miklošičeva cesta 38/VI,<br />

SI – 1000 Ljubljana, tel. 01/43 41 670, faks: 01/43 41 680,<br />

info@turisticna-zveza.si, www.turisticna-zveza.si<br />

Svet revije <strong>Lipov</strong> <strong>list</strong>:<br />

Boštjan Luštrek, Iztok Pipan, Jure Sodja, Karmen Grebenc Burger<br />

Transakcijski račun:<br />

SI56 03100-1000010639<br />

Naročilo na <strong>Lipov</strong> <strong>list</strong> oddate na info@turisticna-zveza.si<br />

Celoletna naročnina je 32 evrov.<br />

Na podlagi zakona o davku na dodano vrednost se od glasila<br />

obračunava DDV po 9,5-odstotni stopnji.<br />

<strong>Lipov</strong> <strong>list</strong> - December <strong>2017</strong>


40<br />

Skok k sosedom<br />

Foto: Ski amadé<br />

Najviše ležeča kmečka tržnica<br />

Smučanje v Avstriji<br />

Velike naložbe v<br />

smučarsko infrastrukturo<br />

in programi za dušo<br />

Pri severnih sosedih je smučanje doživetje za telo in dušo, predvsem pa večplastni turistični proizvod, ki<br />

čedalje bolj temelji na čudežih sodobne tehnologije, a hkrati ne pozablja na skrbno pripravljene spremljevalne<br />

vsebine in posluh za užitek duše.<br />

Na začetku 20. stoletja se je začela pisati zgodovina avstrijskega smučanja,<br />

tesno povezana z imenom Mathias Zdarsky, ki se je prvi spustil<br />

po strmini na lesenih deskah in si pri tem pomagal z leseno palico.<br />

Kmalu so sledila prva smučarska tekmovanja, prelomna revolucija pa<br />

se je zgodila potem, ko sta Hannes Schneider in Toni Seelos iznašla<br />

lok na robnikih in vzporedni lok. To je bil povod, da je svet zajelo<br />

šport no gibanje, ustanavljati so se začele šole smučanja, med katerimi<br />

je bila tudi prva smučarska akademija Hannes Schneider v Sankt<br />

Antonu ob Arlbergu.<br />

Avstrija se je počasi razvijala v smučarski eldorado, saj se je avstrijski<br />

način smučanja razširil vse do Japonske in ZDA, potem ko je sredi 50.<br />

let Stephan Kruckenhauser izumil tehniko smučanja »wedel«. To pomeni,<br />

da smučar v hitrih, kratkih lokih in z nogami skupaj elegantno<br />

vijuga po smučarski stezi navzdol.<br />

Leta 1888 je norveški raziskovalec Fridtjof Nansen s spremljevalci<br />

na smučeh prečkal Grenlandijo, kmalu zatem pa naj bi začeli smučanje<br />

poučevati tudi v Sloveniji. Na Norveškem naj bi prav v teh<br />

letih naročil smuči Edmund Čibej, učitelj iz Ajdovščine, ki je nato<br />

učil smučati tudi druge. Po vzoru Čibejevih norveških smuči je za<br />

mladino začel izdelovati smuči ajdovski kolar Franc Krapež - Porobanovec.<br />

Gozdarski nadzornik z gradu Snežnik H. E. Schollmayer<br />

pa je leta 1893 napisal priročnik Na snežkah (Auf Schneschuhen),<br />

namenjen lovcem, gozdarjem in turistom, da bi jih spodbudil k<br />

uporabi smuči in učenju smučanja.<br />

Iz gorskih vasic do zimskih športnih središč<br />

Idilične avstrijske vasice so že zdavnaj postale zibelke zdajšnjih zimsko-<br />

-športnih središč z vsem mogočim udobjem in dogodki za telo in dušo.<br />

A kljub temu so ohranile svoj šarm in z njim veselje do sproščenega druženja,<br />

pristnega občutenja življenja in preprosto − uživanja. Nemogoče<br />

je poudariti eno samo središče in ga okronati za izjemno smučarsko doživetje,<br />

ker jih je preveč. Pa vendarle poudarimo nekatere: Innsbruck kot<br />

izhodišče za devet smučarskih krajev; Kitzbühel, znan po legendarni<br />

stezi Hahnenkamm; Mayrhofen/Zillertal s 190 kilometri smučarskih prog;<br />

Serfaus-Fiss-Ladis s posebno pozornostjo in ponudbo za družine; Zell<br />

am See kot izhodišče za tri smučišča, med katerimi je eno na ledeniku<br />

Kitzsteinhorn; Gastein z izjemno tradicijo športnih središč; Saalbach-Hinterglemm-Leogang<br />

z 200 kilometri prog; Nassfeld/Hermagor z izjemno<br />

gorsko panoramo južnih Alp ter priznanji Najboljše družinsko smučišče<br />

2016 in Zmagovalec v razmerju med ceno in storitvami 2016; Schladming<br />

Dachstein s smučiščem 4 Berge Skischaukel, ki se razprostira čez<br />

kar štiri vrhove; Obertauern; Hinterstoder in seveda še cel kup drugih.<br />

Začetki v Arlbergu<br />

In vendar se je vse začelo v Arlbergu, kjer so leta 1936 postavili prvo avstrijsko<br />

smučarsko vlečnico. Idilična gorska vasica je že zdavnaj postala<br />

mednarodno zimsko športno središče, vendar na srečo ni izgubila svojega<br />

razpoznavnega šarma. To je opaziti predvsem v Oberlechu, kjer se<br />

poraja občutek, da se je čas ustavil, a je skorajda ironično, da je prav tukaj<br />

prisotna tudi najsodobnejša tehnologija. Zahvaljujoč podzemnemu tunelskemu<br />

sistemu in hitri žičnici življenje v tem kraju v celoti poteka brez<br />

avtomobilov. Kraj pa je postal zimska oaza tudi za monarhe in estradnike.<br />

<strong>Lipov</strong> <strong>list</strong> - December <strong>2017</strong>


41<br />

Flying Fox nad slapom v Bad Gasteinu<br />

Foto: Ski amadé<br />

Podatkovna očala<br />

Foto: Ski amadé<br />

Skok k sosedom<br />

Ski amadé: dnevi pustolovščin<br />

Največje združenje smučišč v Avstriji, Ski amadé (Salzburger Sportwelt,<br />

Schladming-Dachstein, Gastein, Hochkönig in Grossarltal) s 25<br />

smučarskimi središči, 760 kilometri smučarskih prog ter 260 kočami<br />

in restavracijami prinaša novost v obliki dnevov pustolovščin in doživetje<br />

učinka »uau«. Prihajajoča sezona je združenje stala 68 milijonov<br />

evrov (29 milijonov so porabili za gradnjo strojev za umetno zasneževanje),<br />

vendar pa z novim proizvodom Ski amadé – made my day (Ski<br />

amadé – naredil je moj dan) upajo na ugoden odziv.<br />

Nov proizvod v vseh petih regijah ponuja različne pustolovščine za<br />

skupine s štirimi do dvanajstimi udeleženci, ki jih vodijo poklicni smučarski<br />

vodniki. Ti paketi, katerih pomen je v tem, da se v okviru enega<br />

smučarskega dne doživi čim več zanimivosti, ki jih sicer ne bi doživeli<br />

niti v enem tednu, stanejo, odvisno od izbranega progama in števila<br />

doživetij, od 50 do 190 evrov.<br />

Ob tem gre pogosto za doživetja, ki jih redna ponudba ne zajema:<br />

smučarska joga, zajtrk v gondoli, kulinarični safari, plezanje po ledu,<br />

smučanje v prostem slogu, ki ga posname kamera iz ptičje perspektive,<br />

polet s Flying Fox nad znamenitim slapom Bad Gastein ... Pa zabava<br />

v snežnem parku, obisk najviše ležeče kmečke tržnice v Alpah;<br />

od letos bo tržnica na voljo med Smučarskim tednom in Tednom<br />

pokušnje vina (od 10. do 17. marca). Vrača se Damski teden, izjemno<br />

priljubljen proizvod, ki so ga umaknili zaradi predsodka o diskriminaciji<br />

moških! Našli so rešitev in zdaj bo pod motom »1+1 gratis« in od<br />

7. do 24. marca, ob nakupu tedenskega paketa v dvoposteljni sobi pa<br />

prinaša brezplačno smučarsko vozovnico – poleg že sicer zanimivega<br />

damskega programa s koncerti, smučarskimi tekmovanji po barvah<br />

las, smučarskih testih, zabavnih večerih v prijetnih kočah, pohodih<br />

z baklami, programih velnesa ... Tukaj je še Mini teden za<br />

najmlajše smučarje, do 6. leta (od 13. do 27. januarja), kjer bodo za<br />

100 evrov ponudili otroški smučarski tečaj, smučarsko vozovnico in<br />

posodili otroške smuči.<br />

Pogled skozi podatkovna očala (še vedno Ski amadé)<br />

Gostje, ki v glavni sezoni kupijo šestdnevno smučarsko vozovnico Ski<br />

amadé v vrednosti 257 evrov (mladostniki plačajo 192,50 evra, otroci<br />

pa 128,50 evra), lahko z zgolj eno vozovnico smučajo v vseh petih<br />

regijah in na smučiščih Ski amadéja. In za 19 evrov si lahko na 25 Intersportovih<br />

lokacijah izposodijo že vnaprej nastavljena podatkovna<br />

očala. Mini računalnik z WLAN-om in GPS-om, ki ga je razvilo podjetje<br />

Recon, pa se lahko namesti tudi v očala uporabnika, pri čemer se podatki<br />

aplikacije Ski amadé Guide predvajajo na njegovih smučarskih<br />

očalih prek USB-priključka. Takšna očala vsebujejo informacije, kot so<br />

različne zanimivosti ob stezi, vremenski podatki, razmere na smučarskih<br />

progah in vlečnicah ter napotki o varnosti. Vse informacije so<br />

prikazane v spodnjem desnem kotu, prek varnostnih nastavitev pa<br />

jih lahko nastavimo tako, da se, na primer, pri določeni hitrosti avtomatsko<br />

izključijo in ne motijo smučanja. Informacijsko okno leži precej<br />

globoko in ne moti pogleda; za preverjanje informacije je treba<br />

namensko znižati pogled.<br />

Ski amadé velja za začetnika tehnologije podatkovnih smučarskih<br />

očal v Evropi, saj so jih gostom prvič ponudili leta 2014. So popolno<br />

dopolnilo k aplikaciji Ski amadé Guide, ki so jo v minulih letih nenehno<br />

posodabljali. Aplikacija ima številne prednosti: od vstavljene geografske<br />

karte do časovnice, ki uporabniku kronološko prikazuje število<br />

prevoženih kilometrov in razliko v prevoženih višinskih metrih, pa<br />

tudi hitrost in izračun porabljenih kalorij. K osnovni ponudbi že leta<br />

spadajo tako WLAN na smučarskih postajah v gorah in dolini kot prisotnost<br />

na družbenih omrežjih, 3D-modeli smučišč in mobilni vstop<br />

kot mobilna aplikacija Ski amadé Guide ter podatkovna smučarska<br />

očala, ki postajajo vodniki po smučarskih stezah.<br />

Avstrija ponuja za vsakega »ta pravo«<br />

Resni ljubitelji športnega vijuganja po snegu, pa najsi so to smučarji<br />

ali deskarji, najdejo v Avstriji proge, ki jih potrebujejo. Prav tako izpopolnjen<br />

je »smučarski ponudbeni meni« za občasne smučarje in družine,<br />

s posebnim poudarkom na smučanju za otroke in ženske ljubiteljice<br />

smuke. Prav tako tam najdejo vsebine za svojo dušo vsi, ki<br />

iščejo še več. Že proge same so raznolike, od niže ležečih s progami,<br />

speljanimi med gozdovi, do visoko ležečih, do samih ledeniških jeder,<br />

ki omogočajo smučanje vse leto. Snežne razmere so kajpada skoraj<br />

vedno odlične, kar je posledica dobre zasneževalne opreme. Smučišča,<br />

ki segajo do nadmorske višine 3000 metrov, postrežejo z dobrim<br />

snegom in razvajajo s pršičem, Slovenci pa imamo do prvega smučarskega<br />

razvajanja komaj kaj več kot eno uro.<br />

Najbližje smučišče Nassfeld/Mokrine<br />

Tako blizu za slovenske ljubitelje zimskih radosti na snegu! Jadranski ciklon<br />

mu prinaša dobre snežne zaloge in zagotavlja več kot sto sončnih<br />

ur več kot v severnem delu Alp. Ležeč v Karnijskih Alpah in spravljen med<br />

Ziljsko dolino v Avstriji in Kanalsko dolino v Italiji vabi največje smučišče<br />

na avstrijskem Koroškem s 300 hektari oziroma 110 kilometri smučarskih<br />

prog, omogoča pa celo smučarski skok v Italijo.<br />

Zabave polno je tudi v snežnem parku, na progi doživetij The Snake<br />

(Kača), na območjih za freeride ali na tekmovalnih progah Ski Movie-<br />

-Rennstrecken. Medtem ko se smučarski moto v Mokrinah glasi Prijetno<br />

presenečenje, majhna presenečenja, kot sta brezplačen balzam za ustnice<br />

in vabilo na servis smuči ali toplo pijačo, skrbijo za dodatno veselje.<br />

Zimska sezona <strong>2017</strong>/2018 je pogoltnila 19 milijonov evrov, kolikor so<br />

jih vložili v gradnjo že sicer dobre infrastrukture. V ospredju so bili<br />

med drugim večje udobje z razširitvijo prog, ureditev tekmovalne<br />

proge in poligona za trening, izboljšanje zasneževalnih naprav, naložbe<br />

v hotelsko infrastrukturo, ureditev novega vadbenega poligona z<br />

žičnico za začetnike, tekoči trak in stavba smučarske šole ob dolinski<br />

postaji kabinske žičnice Millennium-Express.<br />

Proti koncu sezone pa goste pričakujejo z verjetno najbolj divjim aprèsski<br />

dogodkom v Alpah: od 2. do 8. aprila bo metalno-gorski smučarski in<br />

glasbeni festival s tridesetimi napovedanimi glasbenimi skupinami.<br />

<br />

Renata Picej<br />

<strong>Lipov</strong> <strong>list</strong> - December <strong>2017</strong>


42<br />

Praznično<br />

Originalni salzburški božični šopek z jabolki<br />

Advent in božične tržnice<br />

Iz tradicije – turizem!<br />

Medtem ko je božič poseben praznik in prav poseben čas v katoliškem letu, postaja božičevanje kot romantična<br />

scena adventa čedalje bolj vabljiva decembrska prireditev, ki na osrednjem prireditvenem odru –<br />

božični ali adventni tržnici ponuja oazo pravljic za otroke in odrasle.<br />

Lesene hiške kot čarobne kočice čarajo romantično vzdušje, ogenj od<br />

sveč, latern, odprtih ognjišč in bakel plapola intimno svetlobo, odzvanja<br />

zborovska pesem in muzikanti v nošah preigravajo Sveto noč ... Radostni<br />

obrazi nazdravljajo s kuhanim vinom, grogom, punčem, likerjem<br />

ali čajem z vonjem cimeta in klinčkov. Diši po klobasah in<br />

medenjakih.<br />

Tradicionalne tržnice so v mestih in trgih, samostanih, gradovih in<br />

grajskih pristavah in v posebnih okoljih na zanimivih legah v naravi.<br />

Slovenci izjemno uživamo v čarobnem vzdušju, ki ga ponujajo božične<br />

in adventne tržnice, še zlasti v Avstriji in Nemčiji, zato množično<br />

potujemo tja z avtobusi in avtomobili, da bi se naužili zvokov, dišav,<br />

barv in pokusili različico kuhanega vina, mošta ali piva, pa katerega<br />

od številnih vrst punčev, grogov, čajev ... Na izlet peljemo svojo dušo,<br />

da v svoje skrite kamre pošlje sveže asociacije radosti, otroke vabimo<br />

v teater radostnih doživetij in s prijatelji nakupujemo drobne spominke<br />

za božično-novoletni okras ali darila.<br />

Dunaj, Salzburg, Gradec, Mariazzell, St. Wolfgang. Ali München, Nürnberg,<br />

Mainz, Regensburg (grad Thurn und Taxis), Dresden. To je le nekaj<br />

krajev, kjer so klasične tržnice tudi profiliran turistični proizvod in pomemben<br />

dogodek v nizu letnih turističnih zgodb. Adventne tržnice<br />

najdemo po vseh katoliških državah, pa tudi drugod, kamor so jih uvozili<br />

zaradi zgodbe, ki jo lahko dopolnijo in oplemenitijo po svoje.<br />

Strasbourg ima največjo adventno tržnico, že od leta 1570. Brighton<br />

v Veliki Britaniji ji dodaja izjemno lokacijo. Puerto Portals trži avstrijsko-<br />

-nemški adventni slog z lesenimi hiškami in smrečjem ter pečenicami<br />

s kečapom in karijem, belimi klobasami in nürnberškimi pečenicami na<br />

Mallorci. In seveda ne zaostaja niti Tokio, a, razumljivo, z le bledim odsevom<br />

prave evropske božične tržnice, ki pa večinoma žal čedalje bolj<br />

izgubljajo ostrino pristnosti in zapadajo novodobnemu turističnemu<br />

trendu po potrošnji kiča, ki s tradicijo domače in umetne obrti, tipičnimi<br />

pijačami in tradicionalnimi jedačami nimajo nič več skupnega.<br />

Tudi Ljubljana ponuja adventni sejem (Praznični sejem), ki ga letos sestavlja<br />

petdeset sejemskih in gostinskih hišk, razporejenih ob Ljubljanici in<br />

na grajskem dvorišču. Spremljale ga bodo številne prireditve, ki bodo<br />

skupaj z drsališčem in letošnjo novostjo, smučiščem za najmlajše na Novem<br />

trgu, oblikovale decembrsko podobo slovenske metropole in bolj<br />

ali manj posrečeno »božično tržnico«, ki pa s tistimi, zaradi katerih se<br />

zgrin jajo procesije turistov v Avstrijo, nima dosti skupnega.<br />

<br />

Na avstrijskih sejmih je na voljo veliko:<br />

od pečenega krompirja do – kuhanega piva<br />

Besedilo in foto: Renata Picej<br />

<strong>Lipov</strong> <strong>list</strong> - December <strong>2017</strong>


Okusi tradicije<br />

Avtor: Uroš Štefelin<br />

Kuhajte z nami!<br />

Kuharske delavnice za otroke od 5 do 12 let<br />

Bodi chef kuhinje za rojstni dan –<br />

rojstnodnevne zabave za otroke<br />

Kuharske delavnice za odrasle<br />

Okušajte z nami!<br />

Kosila za » ta domače« in chefove<br />

jedi z navedenim številom OH<br />

Slovenija lahko postane svetovni center<br />

kulinarične znanosti in umetnosti.<br />

Največkrat slišana beseda na vseh kulinaričnih<br />

šovih je kreiranje*. Kandidati ne spijo, si<br />

gubajo čelo, se premetavajo, si pulijo lase<br />

zaradi kreiranja, mentorji zahtevajo, gledalci<br />

vzklikajo: »Še, hočemo drugače, novo,<br />

nadgrajeno, še bolj noro!« Mladi gledalci si<br />

ustvarjajo predstave o kuharskih bogovih, ki<br />

živijo za kreiranje, za tem v daljavi utripajočim<br />

ciljem, ki se odmika premosorazmerno<br />

z znanjem. In sklenejo: »Ko bom velik, bom<br />

kreiral. Ko bom velik, bom veliki kuharski<br />

ustvarjalec!«<br />

A kuhanje ni le umetnost, je tudi znanost;<br />

zahteva veliko znanja in le počasi se daleč<br />

pride. Kaj ko bi v Sloveniji na enem mestu<br />

povezali znanstvenike, ki raziskujejo živila,<br />

spremembe v njih pri obdelovanju, vpliv<br />

predelanih živil na presnovo ..., ter priznane<br />

kuharje umetnike, ki bi poznali in pri svojem<br />

kreiranju dosledno uporabljali izsledke raziskav<br />

o procesih in spremembah v živilih in<br />

telesu? Celotna ekipa bi sledila trenutnim<br />

trendom v kulinariki in se ukvarjala le z lokalnimi<br />

živili in jedmi, ki bi jih na podlagi poznavanja<br />

lastnosti, vplivov na telo, sprememb v<br />

procesu obdelave in nadgradnje na novo<br />

predstavljala svojim uporabnikom.<br />

Pa saj lahko z majhno nadgradnjo programov<br />

začnemo že v srednjih gostinskih šolah<br />

in nadaljujemo v edinstvenih centrih znanja.<br />

Začnimo spoznavati sestavine, različne vrste<br />

mesa, rib, zelenjave, sadja, zelišč. Naučimo<br />

se jih razlikovati po strukturi, okusu. Kuhajmo,<br />

pecimo, zmrzujmo ... in opazujmo, kako<br />

se spreminjajo njihove lastnosti, okus, struktura.<br />

Razmišljajmo o presnovi, kako se sestavine<br />

presnavljajo v telesu, katere sestavine<br />

spojiti na krožniku. Skuhajmo pravo govejo<br />

juho, ričet, segedin, vampe, pravilno skuhajmo<br />

zelenjavo, pravilno specimo meso, ribo,<br />

naredimo štruklje, jabolčni zavitek, zamesimo<br />

kruh, potico, skuhajmo polento, žgance,<br />

gibanico ... Okušajmo, raziskujmo okuse,<br />

ozavestimo jih. Prek spoznavanja sestavin,<br />

reakcij in jedi spoznavajmo samega sebe,<br />

se odločimo za usmeritev in v tej smeri delujmo.<br />

Sprašujmo se, kaj in koliko ponuditi,<br />

da bo gost užival v estetiki, okusih jedi in da<br />

se bo po obroku dobro počutil!<br />

Ko bomo prehodili vso to, vsaj desetletno<br />

usmerjeno pot, ozavestili in obvladali osnove,<br />

bomo zaupali sami sebi, postali samozavestni<br />

in sproščeni. Takrat bo nadgrajevanje<br />

in ustvarjanje novih jedi prišlo samo od<br />

sebe, spontano bo in lahkotno. Takrat bodo<br />

jedi božanske in naše, MOJE!<br />

Zabavajte se z nami!<br />

Spoznajte naše dobavitelje in rokodelce na<br />

Podvinski tržnici (vsako 1. soboto v mesecu)<br />

Jahajte po Cesarski cesti<br />

Okrasite svojo skodelico v hišnem<br />

ateljeju keramike<br />

Silvestrujte z nami<br />

(v abljene družine z otroki)<br />

www.vilapodvin.si<br />

Da, to je moja želja − povezati vse akterje<br />

s področja prehrane in ustvariti vzajemno<br />

prepletanje vseh kulinaričnih znanosti in<br />

umetnosti pri nas. S tem bi Slovenija hitreje<br />

postala prepoznavna kulinarična destinacija!<br />

* Slovenci imamo sicer za<br />

kreiranje zelo lep izraz − USTVARJANJE.<br />

Informacije in rezervacije: Vila Podvin, Mošnje 1, 4240 Radovljica t. 08 384 34 70<br />

info@vilapodvin.si; www.vilapodvin.si; www.facebook.com/Vilapodvin


29. sejem turizma<br />

Natour Alpe-Adria<br />

31. januar – 3. februar 2018, Gospodarsko razstavišče<br />

natour-alpeadria.si

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!