شتوية. مروة علي اراهيم. ابداع للجميع للنشر الالكتروني والترجمة

koki999
  • No tags were found...

خواطر شتوية

مروة علي ابراهيم


خواطر شتوية

مروة علي ابراهيم

خواطر

لمروة علي ابراهيم

مراجعة

لغوية وتدقيق امالئي/مروة علي ابراهيم

تنسيق داخلي/كريمة الشريف

اشراف/سارة السادات

تصميم غالف/السيد الماوردي

جميع الحقوق محفوظة البداع للجميع للنشر االلكتروني والترجمة

/https://ebdaaforall.blogspot.com.eg

لالنضمام للجروب علي موقع التواصل االجتماعي فيس بوك

https://www.facebook.com/groups/1325083324251122/?fref=nf

3

ا ب د ا ع ل ل ج م ي ع ل ل ن ش ر ا إل ل ك ت ر و ن ي


خواطر شتوية

مروة علي ابراهيم

الإ هداء

إ لى من ل م ت ‏ُف ن ى كلمات ه ت عد

خواط ر ف ص حى وعامي ه

ل لكات ي ه والإ دت ي ه : مروة على ا ب را هن م م حمود

4

ا ب د ا ع ل ل ج م ي ع ل ل ن ش ر ا إل ل ك ت ر و ن ي


‏ٌف

‏َف

‏ُب

خواطر شتوية

مروة علي ابراهيم

‏"خواطر فصحى"‏

)1(

مُغْتَرِبٌ‏ فِي ‏َك وَأَنَا ياوطنى

أَقْتَرِبُ‏ وَمَتَى كَيْ‏ أخبرنى

ألْ‏ هُنَا

دَمْعَةعَلَى

تَنْهَمِرُ‏ قلبى

أُحِبُّ‏ ‏َك لكنَى

بِخَفْقَاتِ‏ جُرْح

يَنْدَمِ‏ ‏ْل لَ‏ ‏ْم

تَمَزَّقَتْ‏

‏ِلِ‏ ‏َجَلِ‏ ‏َك نبض ‏ِة كُ‏ ‏ُّل داخلى

بالشفقة

فَأَنْتَ‏

تَمْرَ‏ ‏ُح ضَاحِكَا

وَمِنْ‏ حُبَى

تَسْتَعْجِبُ‏

مُتَذَلِّل بإنزواء لَ‏ ‏َك والئى مِنْ‏ مُتَهَرِّبَا

تَعَلُّمٌ‏ أَالَ‏

أَ‏ ‏ْن عشقى

إِيَّاكَ..‏ وَطَ‏ ‏ٌن لى فَمَا مُعَلَّلٌ؟ لَ‏ ‏َك

وَأَنَا ياوطنى مني تَقْتَرِ‏ فَمَتَى

فِي ‏َك مُغْتَرِبٌ?‏

5

ا ب د ا ع ل ل ج م ي ع ل ل ن ش ر ا إل ل ك ت ر و ن ي


‏ٌس

‏ْت

‏ُت

‏ْت

خواطر شتوية

مروة علي ابراهيم

)2(

مارأيت آخِرُ‏ كَانَ‏ اإلبتسامة تِلْكَ‏

الْعَيُو ‏ُن وَهَذِهِ‏

أَرَاهَابَعُدَ‏ لَ‏ ‏ْن الضَّاحِكَ‏ ‏ُة

التَّائِهَ‏ ‏ِة الْحَيَا ‏ِة دُرُوب فى الْيَوْم

أَنَا منى ضَاعَ‏

أَوْ‏ ضِعْتُ‏

مِنهُمْ‏

كَانُوا حولي هُنَا

بِالدُّموعِ‏ لِهُ‏ ‏ْم كَتَّبْ‏ ثُ‏ ‏َّم فَقَدْتُهُمْ‏

بَاكِيَة أَحْرُف

أَتَذَكَّرْهُم....بَكَيْتُ‏

لِذَكَرَاهُ‏ ‏ْم

ومازلت

أَضَحِ‏ ‏ٌك ضحكة

مَرَّتْ‏ كُلَّمَا بَاهِتَة

ذِكْرَيَاتُهُمْ‏

..

كَالْخَيَاالَ‏ تِ‏

أمامى

بِدَمْعَة جَارِفَة

شغفى

بِالْحَيَا ‏ِة صَرَخْتُ‏ "

تذكرونى"‏

أَوْ‏ أَتَذَكَّرُكُ‏ ‏ْم كَمَا

دعونى هُنَا

بذكرياتى

أُحَاوِ‏ ‏ُل

نِسْيَانَكُمْ...‏

هَكَذَا

تَأَمَّلْتُ..صُوَرَنَا

الْقَدِيمَ‏ ‏َة

بِضحكتِنَا

وَأحْزَا ‏ِن

مَاضِيِنَا

وَطُفُولَتِنَا

وَلَعِبِنَا

وَحُبِّنَالِلْمُغَامَرَةِ‏ ‏.…كَنَّا صغَار

كَانَ‏ لَكِ‏ ‏ْن

بنا حياة,‏

6

ا ب د ا ع ل ل ج م ي ع ل ل ن ش ر ا إل ل ك ت ر و ن ي


خواطر شتوية

مروة علي ابراهيم

)3(

قلمى أذانى رُبَّما

الْكِتَابَة أَتُرِكَ‏ لَ‏ ‏ْن لَكن

وهاقد

تحديَتْ‏

اآلخرين قَبْلَ‏ نفسَى

‏َال يانفسى

تتراجعى أَبَدَا

7

ا ب د ا ع ل ل ج م ي ع ل ل ن ش ر ا إل ل ك ت ر و ن ي


‏ُّل

‏َك

خواطر شتوية

مروة علي ابراهيم

)4(

يَحْضرُ‏

يغَيبُ‏ و فى غيابى

فى حضورى

تَتَالَ‏ قَى لَ‏ ‏ْن أحْالَ‏ ‏َمَنَا أَ‏ ‏َّن يَبْدُو

أَهْدَيْت

وَرِدَّة ياحبيبى

فَأَحْرَقْتهَا..‏

بِعِدَى مِنْ‏ الشَّقَا ‏ُء لَكَ‏

وَبَعْدهَا

روزَنَامَةُ‏

أَحزَانَى ستنتهى عَنْدَمَا

نُلْتَقَى

مِ‏ ‏ْن جَديد

اشتياقنا نَار لِتَخْمَد حبيبى

العاتى

فى مَعَا فَنَظ

رَبِيع عُمرِنَا اآلتى,‏

8

ا ب د ا ع ل ل ج م ي ع ل ل ن ش ر ا إل ل ك ت ر و ن ي


‏ِّب

‏َّن

خواطر شتوية

مروة علي ابراهيم

)5(

قَالَ‏

أتشبهنى هى

أشِبْههَا؟ أَ‏ ‏ْم

لهَا تَميّل روحى لَك أَعَلْ‏ ‏ُم الَ‏

الْهَوَا ‏ُء يَمْيَل كَمَا

مِنْ‏ حَوْلهَا

شَغُوفُ‏

بِلَوْن عَيْنَيْهَا

وَرَنَّة ضحكتهَا

أَمَّا عَ‏ ‏ْن همستِهَافَتَخْطَ‏ ‏ُف

قلبى

والتدعنى

وشأنى

أَجَلِهَا مِ‏ ‏ْن إال يضْحَى لَمْ‏

أَمَّا هى حقا

لم هى أَعَلْ‏ ‏ُم ‏َال

مُتَخاذِلَة؟

تُحِب ‏ُه أَرَّاهَا

لَكِنّهَا خَائِفَة

نوَائب من

تَكُفُّ‏ الذى الْيَوْم يأتى فَمَتَى الح

فِي ‏ِه عَنْ‏ هَذَا

الْخُوَّف ؟

9

ا ب د ا ع ل ل ج م ي ع ل ل ن ش ر ا إل ل ك ت ر و ن ي


‏ُت

خواطر شتوية

مروة علي ابراهيم

)6(

هزمتني

اِلْ‏ ‏َطْمَا ‏ِع دُنْيَا فى اِلوجاع

رَفَضْ‏ لكننى الْخدَاع ذَلِكَ‏ قَوِيَّا فَكَانَ‏

االْ‏ ‏ِنْصِيَاع

فَتَمَايَلْتُ‏ عَلَى

الْبَدِيل االيقاع

وَهُوَالْهُرُوبُ‏

مِنْ‏ هَذَا

النّزَاع

بِقَاعِ‏ أَبْعَد فى نفسَى فَهَدَأَتْ‏

أَنَا حَيْثُ‏

فَقَطْ..فى هَذَا الْعَالِمَ,‏

10

ا ب د ا ع ل ل ج م ي ع ل ل ن ش ر ا إل ل ك ت ر و ن ي


‏ُف

‏ُب

‏ِل

خواطر شتوية

مروة علي ابراهيم

)7(

أسَمِ‏ ‏ّي

‏َك حبيبى..‏

أَتَصُونُ‏ حُبَى

؟

مِنَ‏ قلبى يَرْتَجِفَ‏ أَ‏ ‏ْن قَبْ‏ ‏َل أَبْتَعِ‏ ‏ُد أَمْ‏

وَيَنْجَرِ‏ الْجرَاحِ‏

فى طَيَّات

التحبني؟ أَنّ‏ ‏َك إِ‏ ‏ْن عَلِ‏ ‏َم اِلْ‏ لَم

تقتلنى قلبى دَقَّاتُ‏

دَمْعَاتُ‏ حنينى

تحرقنى

أَقْتَرِ‏ مَرَّة كُ‏ ‏ُّل فى تَتَبَاعَ‏ ‏ُد لَكِنّكَ‏

مِنكَ‏ هَ‏ ‏ْل

بِالْفع أحَبّ‏ ‏َك ‏ِلننى

؟ تفارقنى

أَمْ‏ هُنَا ‏َك

أُخْرَى

قَدْ‏ خَطفَتْ‏ ‏َك

منى ؟

11

ا ب د ا ع ل ل ج م ي ع ل ل ن ش ر ا إل ل ك ت ر و ن ي


خواطر شتوية

مروة علي ابراهيم

)8(

اإلبتسامة

الْحُزْن..‏ ترُبّكَ‏

الْبُكَاء؟ مَنِ‏ أَنهَار تجعلنى مَتَى إِلَى

لِلْيَوْمِ‏

الذى ستجدنى

فِي ‏ِه مَيْتَة

بعدَى؟ مِ‏ ‏ْن تَنْهَارَ‏ ذَلِ‏ ‏َك بَعْدَ‏ ثَمَّ‏

ينفعنى وَ‏ ‏َال يَنْفَعُ‏ ‏َك لَنْ‏ وَنَدَمُكَ‏

قَدْ‏ الْقُلَّب فى عَصَفَةُ‏

أَدَمَّتْ‏ ‏ُه حَتَّى

مَنْثُورَا أَصْبَ‏ ‏َح

السُّهَاد ذَلِ‏ ‏َك أَنَام يجعلنى فَلَ‏ ‏ْم كَالْرَّمَادِ‏

وَجَفَا ضحكى

بِدُونَ‏

إرتدادفَوَضعْت عَلَى

أَصِفَا ‏َد نبضى

يَهْرب لَعَلّهُ‏

مِ‏ ‏ْن جروحه

بِ‏ ‏َال حدَاد

أَصْوَات وقع عَلَى

الْمَطَ‏ ‏ِر

أَمِنِيَاتُنَا تُهَرْوِلُ‏

كَسَحَابَةِ‏

بَيْضَاء وَسَط غُيُوم سَوْدَاء

12

ا ب د ا ع ل ل ج م ي ع ل ل ن ش ر ا إل ل ك ت ر و ن ي


كرْ‏

‏ِب

خواطر شتوية

مروة علي ابراهيم

)9(

الْوَجْ‏ ‏ِه وَجَمِيل الْقُلَّ‏ شجَا ‏ُع وَت مِنْ‏ عُرْب أَنَا

مَرِحَ‏ ‏ٌة روحى

بِ‏ ‏َال صَخَبِ‏

تَعَبِ‏ بِدُون لِلْكَ‏ ‏ِّل مُعَاوَنَ‏ ‏ُة وَيَدَى

حَبيبَا

قَدْ‏ خَانَتَ‏ ‏ُه

إبتساماته

بِالْحَبِّ‏ لى وإعترف

آهَاتِ‏ ‏ِه رَغْم

فَنَطَقَ‏ ‏ْت عُيُونُ‏ ‏ُه

بِالْكَثِي ‏ِر

مَعَ‏ ضحكاته

روحى أَرَبِكْت التى

وَهَمْسَاتِهُ‏

الْخَافِتَ‏ ‏ُة

كَالْوَرْ‏ ‏ِد

وطياته سَيظِ‏ ‏ُّل

فى

قلبى وَذِكْرَيَاته,‏

13

ا ب د ا ع ل ل ج م ي ع ل ل ن ش ر ا إل ل ك ت ر و ن ي


‏َل

خواطر شتوية

مروة علي ابراهيم

)11(

يعاندنى

وَالدَّمْع

فى عَيْنِيَّه

أَيَمْلِكُ‏

فى ضُلُوعه

قَلْبَيْنِ؟ أم قَلْبَا

فى أَرَى الزلت

بِعادَى عَن ‏ُه

دَمْعِيّ‏

الْجَفَاء فض لَكِنّ‏ ‏ُه يحبنى

بَعْدَ‏ شغفهِ‏

بروحى

وَضحكة

لِروحِ‏ ‏ِه أيَاَمى

فَجَعَلَ‏ حبُّنا سَرابًا

وَأَصْبَحنَا

روحَيْنِ‏

روحَا كَنَّا أَنْ‏ بَعْدَ‏

وَاحِدَة بِقلبين,‏

14

ا ب د ا ع ل ل ج م ي ع ل ل ن ش ر ا إل ل ك ت ر و ن ي


‏ِف

‏ِت

خواطر شتوية

مروة علي ابراهيم

)11(

تَنْهِيدَة الْوَجَ‏ ‏ِع ذِمَّة عَلَى

قُلَّب وَفَّى

الْقَمَ‏ ‏ِر ضحكة

الْبَعي ‏َد الرُّكْن فى مَنْسِيَّ‏ ‏ُة

وَعَيَّنَاهَا

الدَّمْعُ‏ يَكْتَنِفهَا

واإلبتسامات

الْحِكَايَا كُ‏ ‏ّل مِ‏ ‏ْن

وَالذِّكْرَيَات هُنَا

لِبيت

تَمَردهَا عُنْوَان

مُؤْلِمَة آهة اآلهات زَوَايَا مِنْ‏ زواية كُ‏ ‏ّل مِنْ‏

مُفْرِحَ‏ ‏ُة وأهة

وَضحكاتُ‏

يَرْتَجِفُ‏ عصَ‏ ‏ُب

كُلّ‏ مَ‏ ‏َع قلبهَا

التَّنْهِيدَاتِ‏ حَتَّى

لِمُنْتَصَ‏ الْقَمَ‏ ‏ُر يَصلَّ‏

السَّمَا ‏ِء

الدُّنْيَا فَتَغْدُو

كَبَحْرِمُتَالطِ‏ ‏ِم الْمَوْجَاتِ,‏

15

ا ب د ا ع ل ل ج م ي ع ل ل ن ش ر ا إل ل ك ت ر و ن ي


‏ُت

‏ُّب

‏ِب

خواطر شتوية

مروة علي ابراهيم

)12(

مُسَافِرُ‏

وحدى

فى هَذَا

الْعَالِم،‏

لحَظَّاتِ‏ أح ‏َال ‏ِلِ‏ ‏َنَّى ‏ِلحد،‏ أَحَك لَمْ‏

الْوَادِعِ،‏

إبتسامة تَلّيها دُموع

قَلَقٌ،‏ قَلِب و بَاهِتَ‏ ‏ٌة

وَصَلْت هَكَذَا

لِلْمَطَارِ،وَجَدتْ‏

أصدقائى هُنَاكَ،‏

تفاجأت مَا بِقِدْر

قلبى أَ‏ ‏ْن إال

أوجعنى،تَمْسُكُوا

بتوديعى،‏

دامعة،‏ الْعَيْن

أَبصَارهُمْ‏ شَاخِصَة

أَتَتْرُكُنَا

بَعْدَ‏ هَذِهِ‏

السّنوَا ‏َت !

بِرِسَالَ‏ ‏ِة لَنَا إبعث

أو طَابَع

بريدى,‏

التغيب

تَنْسَاكَ‏ لَ‏ ‏ْن فَقُلُوبَنَا

الْوَقْ‏ مَرَّ‏

وَوجدتْ‏

مدينتى،‏ قلَ‏ إِلَى أَنظر نفسى

وَغَابَتْ‏ عَنَّى

كُلّ‏ وَمَعهَا

ذكرياتى

لى وَتَبْقَى

نفسَى وَتَذْكِرَة سفرى,‏

16

ا ب د ا ع ل ل ج م ي ع ل ل ن ش ر ا إل ل ك ت ر و ن ي


انَ‏

‏َك بلَ‏

خواطر شتوية

مروة علي ابراهيم

)13(

ماودعت

تشْكى بِعِدَى وَمِنْ‏ لِتبْكَى قلّبَ‏ ‏َك

هُنَا عَ‏ ‏ْن حَبِّ‏

تحْكى مازلت

أَلَمي وَمِ‏ ‏ْن منى لِتَرْتَا ‏َح ق وَدَعَّتْ‏ لَكنّ‏

وَيَأْسى وضحكى,‏

17

ا ب د ا ع ل ل ج م ي ع ل ل ن ش ر ا إل ل ك ت ر و ن ي


‏ِب

‏َس

خواطر شتوية

مروة علي ابراهيم

)14(

تَكَسَّرْت أَلَ‏ ‏ْم فَدَاءُ‏

‏ِلمى الْحَنَّيْ‏ ‏ِن مِ‏ ‏َن أضلعى

فالمنى

الْعقل

بِالْعُنْفِ‏

وبآهات

دمعى

كتمت

أَنفاسى

دَمَّى فَحُب لِحَظَّات

وَتَجَلَّطْت

مشاعرى

فى

الْجَسَد خُفُو ‏ُت

وَمِي ‏ِض عينى

وهمسى

لِلرُّكْنِ‏ مَضَّى

الدُّجَى لَيْل فى الرمادى

ينحنى لَ‏ ‏ُه مُحِبٍّ‏ قَلْ‏ بِغَيْرِ‏ قَلب

وَسُطَ‏

الْعَوَاصِف

وَفجع أَلَ‏ ‏ْم أَسُيِّ‏ ‏َر يَضْحى

يَمْحى

كُ‏ ‏ّل سَعَادَة

كَانَتْ‏

فِي الفؤادتُرْتَجَى,‏

18

ا ب د ا ع ل ل ج م ي ع ل ل ن ش ر ا إل ل ك ت ر و ن ي


انَ‏

‏َّن

خواطر شتوية

مروة علي ابراهيم

)15(

نلْتَقَى كَيْفَ‏ نلْتَقَى كَيْفَ‏

أل ‏ّف سَدّ‏ وَبَيْننَا

فى قلبى أَن رَغْم وَمُحِيطُ‏

الْبُعْد أ إال أحِي ‏ُط قَ‏ ‏ْد حُبِكَ‏

بِ‏ ‏َال شَ‏ ‏ٍّك هُ‏ ‏َو

السَّبِي ‏ُل

يُوَدِّ‏ ‏َع حَب أَ‏ ‏ْن قَبْلَ‏

كُلّ‏ جَمِيل

لِيَكُ‏ ‏ّن

الْفُرَّا ‏ُق هُوَ‏

الْبَدي ‏ُل عَ‏ ‏ِن

الْوَجَعِ‏

واآلهات وَالتَّنْكِيل,‏

19

ا ب د ا ع ل ل ج م ي ع ل ل ن ش ر ا إل ل ك ت ر و ن ي


‏َّن

‏ُق

‏َك

‏ْت

‏ُّب

‏َف

‏ِق

خواطر شتوية

مروة علي ابراهيم

)16(

لِلْحَيَاة..‏ اآلْ‏ خَر الْوَجْهُ‏

الْحَ‏ الالّ‏ مُباالةُ‏

كَالْحَرْبِ‏

مَكْسَب

وَخَسَارَة,‏ هَزِيمَةُوَنَصْرُ‏

‏,كِبْرِيَاءُ‏

وَخَنُو ‏ُع

دُموعُ‏

وإبتسامات

خَوَّفَهُ‏

الْوَحِي ‏ُد هُوَ‏

الْفقْدَانُ‏

اِلْ‏ لِي ‏ُم

مَا

أَدَرَى هَ‏ ‏ْل حُب

‏ُك علمنى

الصَّبِ‏ ‏َر؟

قَدْ‏ الصَّبْر أ أَمْ‏

أهدانى حُبَك؟

رَغَمَ‏ خوفى

مِنْ‏ شَتَات هَذَا

اِلْ‏ ‏َمَ‏ ‏َّر

فلهفتى

بقلبى مَالَ‏ قَدْ‏ الضَّاحِكَة

لَمَّا لَكَ‏

رَأَتْ‏ ‏َك عينى

فى ضَوْء

فَكَيْ‏ الْقَمَ‏ ‏ِر

يَبْتَعِ‏ ‏ُد صمتى

وهواى عَنكَ؟

وَيَصْبَحُ‏

فى حُبَ‏ ‏َك

قَاسَى

كَالْحَجَرِ؟

قَدْ‏ لَ‏ ‏َك حُبَى

أَبِعَدّ‏ غَيْرِكَ‏

مِن ‏َك وقربنى

لِقَلَب روحى حَنَّيْن

يؤرقنى..‏

يبكينى السَّهَر فى

نَهَارَا عِنْ‏ ‏َد

الطُّرُ‏ مُفْتَرَقِ‏

فَأَبْحَثُ‏ عَن ‏َك

النَّاس بَيَّ‏ ‏َن

أَنْ‏ قَبْ‏ ‏َل أَجِدّكَ‏ لعلنى الْمَطَ‏ ‏ِر تَحْتَ‏

الشَّجَ‏ ‏ِر أَوَرَا تَجّف

رَبِيعُ‏ وَيَصْبَحُ‏

قلبى شِتَاءًا

فى الْفَجْرَ,‏

20

ا ب د ا ع ل ل ج م ي ع ل ل ن ش ر ا إل ل ك ت ر و ن ي


ىحُب

‏َب

‏ْن

‏َق

خواطر شتوية

مروة علي ابراهيم

)17(

بَعْدكَ‏ مِ‏ ‏ْن أنينى نَبْرَات يُخَفَّى لَ‏ ‏ْم الرَّعْد صُوِّتَ‏

فالحياة

بَعْدَحُبَك،‏ مِ‏ ‏ْن لقلبى

بِعِدى وَمِنْ‏

‏َال سَعَادَ‏ ‏ُة

لِقلَّبِ‏ ‏َك

‏ُل حبيبتى أَتقَوِ‏

وَتَرْحَ‏ ‏ُل !

انتظر

مغَيَّبِ‏ وَقْتَ‏ تَرْحَ‏ ‏ُل ‏َال أَيّهَاالْحَبي

الشَّمْسِ‏

مُعَلّقا قلَّبا وَتَتْرُكُ‏

بِأهْدَابِ‏

اإلشتياق

أَهُون عَلَي ‏َك

وَأَنَا حَبيبَتُ‏ ‏َك

اِلْ‏ وْلَى

وَاِلْ‏ ‏َخِيرَة؟

بَعْدكَ‏ لى م قلبى فَجعْت إِنْ‏

يَهْوَى ضحكى

وَييكَى حزنى؟

أَسَرَتُ‏ ‏َك

بِعُيُونِ‏ صمتى

معى ‏ِلتبَقَّى

آلِ‏ خِرِ‏ عمرى

قُلَّبُ‏ ‏َك وَتَتْرُكَ‏ أَتَرْحَلُ‏

لِشَوْ‏ ‏ِق جَارِ‏ ‏ِف

يَقْتُلُكَ؟

أَتَغَيُّبٌ‏ عَنْ‏

وسمعى

وهمسى؟

....

وَإِنْ‏ عدَّتْ‏

مِنْ‏ جَديد هُنَا ستجدنى

أَطْالَ‏ ‏َل فَوْ‏ أطالال

فالعينى سَتَرَا ‏َك

قلبى ‏َال و

يَغْفِر لَ‏ ‏َك هجرى,‏

21

ا ب د ا ع ل ل ج م ي ع ل ل ن ش ر ا إل ل ك ت ر و ن ي


‏َت

خواطر شتوية

مروة علي ابراهيم

)18(

تَرْحَلِينَ‏ عَنَّى حبيبتى

يَدَى فى وَيَدُك

ناظرى أَمَا ‏َم تمَوتِي ‏َن

تَحْتَضِرِينَ‏

تَفَارُقُ‏ ‏ِك ‏َال وإبتسامتك

بَصَمْتِي مَا بكائى حَتَّى

وإرتجافى

وَأَنَاأَفَقَدك هَزْم ضحكتى....‏

حبيبتى سَتَظِلِّي ‏َن

وكيانى قلبى فى

ومهجتى

فَأَنْتِ‏ حَبيبَ‏ ‏ُة

الرّو ‏ِح وملكتى,‏

22

ا ب د ا ع ل ل ج م ي ع ل ل ن ش ر ا إل ل ك ت ر و ن ي


‏َت

خواطر شتوية

مروة علي ابراهيم

)19(

أى حَزِنَ‏

لى؟ بِقلَبِ‏ ‏َك قَدْ‏ جَا ‏َء

فَتَتْرُكُ‏

دَمْعَاتُ‏ ‏َك

قلبى غَصَّات م ىَن لِتَنْتَزِعَ‏

وَحَتَّى

فى غضبَى

والتدعنى بى تَتَمَسَّكُ‏

فى جَحِيم

؟ أَنْ‏ أى عَالِم مِنْ‏ وحدى اِلْ‏ لَ‏ ‏ِم

23

ا ب د ا ع ل ل ج م ي ع ل ل ن ش ر ا إل ل ك ت ر و ن ي


خواطر شتوية

مروة علي ابراهيم

)21(

الذى الْحَبّ‏ هَذَا

أبكانى ثُ‏ ‏َّم أضحكنى

اِلْ‏ حْزَا ‏ِن كَهْف وَفَّى

أودعنى

مَ‏ ‏ْن ج فرِ‏ ثمَ‏

الْعِشْق

أوقعنى

النَّدَم لحجيم

وجعَى رِمَال فى دَفَنْته قَدْ‏

لَعَلَّ‏

مَ‏ ‏ْن حسرتى

أَسْتَفِي ‏ُق عَلَى ضحكاتى مِ‏ ‏ْن جَديد,‏

24

ا ب د ا ع ل ل ج م ي ع ل ل ن ش ر ا إل ل ك ت ر و ن ي


‏َب

‏ِن

‏ُف

‏َب

خواطر شتوية

مروة علي ابراهيم

)21(

رِسَالَة ألف لى كت لقَدْ‏

وَرِسَالَة

بِدَمْعَ‏ ‏ِة رِسَالَةُ‏

وَرِسَالَة

قَالَ:‏ بِفَرِحَة

بِشغفِ‏ أَقِ‏ محبَّتِ‏ ‏ِك وَعْدِ‏ وَعِنْدَ‏ أحَبُّ‏ ‏ِك

فى هوا ‏ِك حبيبتى

:

كت اِلْ‏ ‏َخِيرَ‏ ‏ِة ‏ِرسَالَته فى لَكن

روحى ‏َق طَيَّات أَره قَ‏ ‏ْد حبُّ‏ ‏ِك

تَكَوُّني فَمَتَى

وَتَنْهَارُ‏ لِْلْ‏ بَ‏ ‏ِد أَبْتَعِ‏ ‏ُد ‏َال لى حَتَّى

دَقَّا ‏ُت عشقى

فى

لَوْعَ‏ ‏َة صمتى

ياحبيبة

قَدْملكَ‏ ‏ْت

الْق ‏َّلب

وَأَوْصَدْته عَ‏ ‏ْن

أُخْرَى

لى تكونى بِأَ‏ ‏ْن عدينى

وَرْدِيَّة:‏ رِسَالَة لَهُ‏ فَأَرْسَلْت

نَجْمَةُ‏ أَنَا حبيبى

فى سَمَاء حُبَ‏ ‏ِك

لَ‏ ‏َك حُبَى

وقلبى

قَدْأَهَدِيَّتُ‏ ‏ُه

لَ‏ ‏َك ياحبيب عمرى,‏

25

ا ب د ا ع ل ل ج م ي ع ل ل ن ش ر ا إل ل ك ت ر و ن ي


خواطر شتوية

مروة علي ابراهيم

)22(

كُ‏ ‏ّل حُزْن مَعَ‏

أَنفَاس يَجْتَاح

روحى

وحدى ‏ِلِ‏ ‏َبْكَى بَعيدَا أَذهب

بِدَمْعِ‏ صَامِتِ‏

أَضحكتَهُ‏ ‏ْم أَ‏ ‏َّن بَعْدَ‏

أبكونى

فَ‏ ‏َال بخداعى

استكانت همساتى

والعيونى نَامَتْ,‏

26

ا ب د ا ع ل ل ج م ي ع ل ل ن ش ر ا إل ل ك ت ر و ن ي


خواطر شتوية

مروة علي ابراهيم

)23(

آه ياقدس ياجريحة

هل رأيتِ‏ المليحة

وهى تبكيكِ‏ بقلب متهدج

وعيون كسيرة

آه ياقدس ياجريحة

حبيبتكِ‏ على وشك الموت

فبدونك هى فى غياهب الوجع طريحة

آه ياقدس ياجريحة,‏

27

ا ب د ا ع ل ل ج م ي ع ل ل ن ش ر ا إل ل ك ت ر و ن ي


خواطر شتوية

مروة علي ابراهيم

)24(

زعقت الدنيا اِلحالم فى وجهك

فقالت هيا حقق أمنياتك

وإهرب من ثبات خوفك

فاِليام التى تمضى ال تعود,‏

28

ا ب د ا ع ل ل ج م ي ع ل ل ن ش ر ا إل ل ك ت ر و ن ي


خواطر شتوية

مروة علي ابراهيم

)25(

صرخات اِلفكار التى تجول فى رأسى تحثنى على الكتابة

سريعا وال تمهلنى حتى ‏ِلعيد ترتيبها قبل نثرها

نثرا يليق بها

لكنى أوقامها مقاومة شرسة ليهدأ ضجيجها

فتبدأ رحلة الكتابة اليومية,‏

29

ا ب د ا ع ل ل ج م ي ع ل ل ن ش ر ا إل ل ك ت ر و ن ي


‏ِق

‏ُق

‏َت

‏ِق

‏ِق

‏ِق

خواطر شتوية

مروة علي ابراهيم

)26(

أَشْتَا الْمَطَ‏ ‏ِر أَستَا ‏ِر تَحْتَ‏

وَأَحْتَا ‏ُر أَبَكَى بِدَمْعَة

فى هَلْ‏

؟ مَا أَمْ‏ قَلَبَ‏ ‏َك حُبَى

بِحُرْقَ‏ ‏ِة بَعْده مِنْ‏ ‏ِلِ‏ ‏َمُوت

وإشتياق

قتلنى بَ‏ ‏ْل تِرْيَاقَ‏ لى يَعدْ‏ لَمْ‏ دَمِع عينى

الْعُشَّا كُ‏ ‏ّل دوَّنَا عَنْ‏

اِلْحس إِنْ‏

‏َّن هُوَ‏ حسُن

زَمَا ‏ِن كُ‏ ‏ّل فى اِلْ‏ خْالَ‏ ق

كُلّ‏ تَقْتُ‏ ‏ُل اِلْ‏ ‏َرْيَا مِ‏ ‏َن تَخَرُّجِ‏ كَلَمَّ‏ ‏ِة فَرُبَّ‏ اآلْ‏ فَا دنيَا فى

نَبْض عَاشَ‏

بِالْخالَ‏

إباق بِدُون وَجَع فى وَتُرَدِّيهِ‏

فَحسن خُلُقُ‏ ‏َك لِنِهَايَةِاِلْ‏ ‏َرْمَاقِ,‏

30

ا ب د ا ع ل ل ج م ي ع ل ل ن ش ر ا إل ل ك ت ر و ن ي


‏َك

‏َك

‏ُه

خواطر شتوية

مروة علي ابراهيم

)27(

الْحَنُو ‏َن قلبى لَ‏ ‏َك أَعُطِيَتْ‏

بِجُنُو ‏ِن فَرَ‏ ‏ِح مِنْ‏ لَحْظَ‏ ‏َة فى

لَمَّارَأَيْت ضحكتى

وَالْعُيُون

من ىَ‏ أَنْتَ‏ هَرِبْت

كَالْمَجْنُو ‏ِن

دمعى قتلنى فَبَعْدكَ‏

الظُّنو ‏ِن مَعَ‏

روحى حُب مِنْ‏ وَذهبَ‏

الْمَكْنُونُ‏

مَرْهُون اِلْ‏ ‏َثِي ‏ِر بِحُبَى فُؤَادَ‏ أَ‏ ‏َّن وَتَقَولُ‏ نَادِمَا ياحبيبى عدت

نَبْضَ‏ ‏َك أَنَّ‏ أَصِدْق أُ‏ ‏َّن لى فَهَلْ‏

قَدْ‏ خَطْف

وَجَعَلهُ‏ قلبى

مَسْجُون؟

وَكَيْفَ‏

يُكَون عنَادُ‏ ‏َك

بِجرحَى

وَإِحْسَاسُ‏ ‏َك ؟ مَفْتُون

يَكِْ‏ لَ‏ ‏ْم بى

إال ظَ‏ ‏ّل مَلْعُون؟

31

ا ب د ا ع ل ل ج م ي ع ل ل ن ش ر ا إل ل ك ت ر و ن ي


‏َك بلَ‏

قوَّ‏

انَ‏

خواطر شتوية

مروة علي ابراهيم

)28(

ق هَمَس

الْجَمِي ‏ِل هُ‏ ‏َو

الْقَتِي ‏َل قلبى عَ‏ أَ‏ الذى

فالهرب

مِنْ‏ هَوَا ‏َك

تذكرك إال سَبِي ‏ُل وَالَ‏

اللَّيْ‏ ‏ِل نَجْوَى فى ياحبيبى

الْوَرْد أَكَلِيل لِوَضع يَهْفُو الْقَمَ‏ ‏ِر حَيْثُ‏

عَلَى ظلّ‏ حب

ياحبى الظلِّي ‏ِل

الْجَمِي ‏َل

ضحَكاتُكَ‏

تُرَاوِ‏ ‏ُد خيالى

نَبِي ‏ِل بِرَهِفِ‏

فتراقصنى

الضّحْكَات

وَأَنَا

وَحَيْدَ‏ ‏ٌة عَلَى ضَوْء

الشُّمُو ‏ِع

بِ‏ ‏َال عَوِيل

مِنْ‏ حُبك؟ رّ‏ فأَ‏ أَيْ‏ ‏َن لى قلّ‏

ياحب

قَدْ‏ هزِ‏ ‏َم

حُزْنا طَوِيال..‏

لقلبى الْخَلِي ‏ِل نَبْضِ‏ ‏َك مِ‏ ‏ْن أختبىء كَيْفَ‏

فى فَرِح جَمِيل؟

32

ا ب د ا ع ل ل ج م ي ع ل ل ن ش ر ا إل ل ك ت ر و ن ي


‏َّل

‏َك

قارَ‏

‏ُف

خواطر شتوية

مروة علي ابراهيم

)29(

لِمَ‏ ‏ْن قُلّ‏

بَكَى حُبَى

النَّوَى لَيْل فى

بُكَاءَ‏ إِنَّ‏

بِضِعْفِ‏

كالوجى

اِلْ‏ لِيم

يحرقنى الذى

وَيَطْغَى

الْجَوَى بى يَشْتَ‏ ‏ُّد لَمَّا بِوَجَعِ‏

دَمْعَتُ‏ ‏َك هَلْ‏

تَعَوُّدبروحى

قتْل قَدْ‏ ف بَعْدَ‏

الدَّمْعَة حَتَّى

الْعَطْشَى

لِضَحِك

مِنْ‏ عَيْنَيْكَيَ‏

ذَلِ‏ ‏َك كُ‏ ‏ُّل بَعْدهَا ضْحَى

لى سَلْوَى

وحدتى فى

الْقَتْلَى نبضى وَعَجز

أَمْأَظ

فى صمتى حَتَّى

مَرْفَأ؟ بِ‏ ‏َال وَتُتَوِّ‏ ‏ُه الرّوح فِي ‏ِه تَنْزُ‏ مَهْوَى فى أَقَ‏ ‏ُع

هَلْ‏

دَمْعَ‏ ‏ُة هَوَا ‏َك

تُعّيِدُ‏

إبتسامتى

الْفضلَى

وَتَكَونُ‏ أَنِيسَا لى وَتُعِيدُكَ‏

لقلبى مَأْوَى؟

33

ا ب د ا ع ل ل ج م ي ع ل ل ن ش ر ا إل ل ك ت ر و ن ي


خواطر شتوية

مروة علي ابراهيم

)31(

أمى يا

أحلى كنزى

الدنيا من غيركِ‏ والتساوى

متى أراكِ‏ أمامى وضحكتكِ‏

تكون لي نبضى

يامالك أيامى السعيدة القلب

من غيرك مل وتعب من كل اِلمانى

الورد على قبركِ‏ فحبى لكِ‏ أقوى

لكن أتمنى بدعائى لكِ‏ الجنة,‏

34

ا ب د ا ع ل ل ج م ي ع ل ل ن ش ر ا إل ل ك ت ر و ن ي


خواطر شتوية

مروة علي ابراهيم

)31(

أين أذهب بحبى لك يا مصر

فهنا النيل وخضرة الشجر

يامصر من عشقى لكِ‏

تعلو دقات فؤادى عند البحر

هل أهاجر روحى بوجعى

لتعلمى أن شغفى بكِ‏

لن يموت بل هو فخر كالقمر

بين النجوم فى السماء

ياحبيبتى فى كل أوان وعصر

ترفقى بدمعى عند الفجر

لو أكتب لكِ‏ ألف قصيدة شعر

لن تكفى

.. هناك تحت المطر

رسمت اسمك بحروف من طهر

فإبتسمت نفسى وهى تحدث النيل

فى سحر الليل والقمر فى كبد السماء

يانيل مصر

.. أنا أحب بالدى

فهى نبضى وروح كيانى

يا أرض قد خطفت قلبى

كما يخطف السهاد النوم فى السهر,‏

35

ا ب د ا ع ل ل ج م ي ع ل ل ن ش ر ا إل ل ك ت ر و ن ي


خواطر شتوية

مروة علي ابراهيم

)32(

ياربى أنا العبد الفقير

الملىء بالذنوب

ياخالقى

وقفت على بابك أطلب الصفح والغفران

يارحمن

يارحيم ياعالم الغيوب

إعطينى القوة فى دينى يامثبت القلوب

يالله رجوتك وأنا العبد المتضرع فى ليل السكون

وبالدموع بكيت اللهم ارزقنى البصيرة

وأهدنى للحق وإغفر لى ذنوبى

وذالت لسانى يا إلهى الرؤوف الرحيم,‏

36

ا ب د ا ع ل ل ج م ي ع ل ل ن ش ر ا إل ل ك ت ر و ن ي


‏ّب

‏َك بلَ‏

خواطر شتوية

مروة علي ابراهيم

)33(

الطّارَ‏ ‏ِح ق وَدَمِع الْجَارِ‏ ‏ِح لِقلّبِ‏ ‏َك بعَدَا

الْجوَار ‏ِح بِكُلّ‏ الْحَ‏ فى أَتَكْذِبُ‏

بِالْفُؤَا ‏ِد

وَالْعَيْ‏ ‏ِن

وَنَبْضِ‏ ضَاحِ‏ ‏ِك

اللَّيْل فى أَحَبُّ‏ ‏َك فَتَقُولُ‏

أَنْتَ‏ حبيبى

لَ‏ ‏ْو وَأموتُ‏

ابتعدت عَنَّى

يانصيبى

تَكُونُ‏ النّهَار فى أَمَّا

الْمَارِج وَجْهُ‏ ‏َك تُدِير ترانى وَلِمَا كَالْسَّارِ‏ ‏ِح

يَلْهبُ‏ كَا ‏َن الذى

مشاعرى

تَعَود ثمَ‏ ‏َكا ‏ْلبَوَارِ‏ ‏ِح

تَحْتَ‏ هَمْس

لِتَبْتَسِم الْقَمَرِ‏

وجدانى بِكُ‏ ‏ّل أَنَا ياساحر

تَنَاسَيْت

بَعْدَ‏ وَمَاتَتْ‏ ذَكَرَاكَ‏

أَ‏ ‏ْن خَطفْت

روحى

وَعَلَيْ‏ ‏َك هَانَ‏ ‏ْت

نَزْوَة فَدفنَتْ‏

كَذِبِكَ‏

بَيْ‏ ‏ِن طَيَّات ضلوعى

وَنثرَتْ‏

فى السَّعَادَة

مُهْجَة أيَاَمَى,‏

37

ا ب د ا ع ل ل ج م ي ع ل ل ن ش ر ا إل ل ك ت ر و ن ي


خواطر شتوية

مروة علي ابراهيم

)34(

لى يشتاق لو

له اشتاق ال فأنا

سأل عنى حتى

الشجر

وأضواء

القمر

أين حبيبتى

والبدن الروح ومهجة

لكنهما خذاله

بقسوة

الندرى عنها

قتلها ربما ‏..أو قسوتك من ماتت ‏..ربما

"

الجفاء."‏

يسأل النيل وادى فى طاف

رأى

: هل أحدكم حبيبتى؟

انى يدرى لم

كنت هناك

لحيرته بعيد من أنظر

أوجعنى..‏ أن بعد واضحك

قلبه دين رد وكان هذا

يتوجع أن

ألما على فراقى,‏

38

ا ب د ا ع ل ل ج م ي ع ل ل ن ش ر ا إل ل ك ت ر و ن ي


خواطر شتوية

مروة علي ابراهيم

)35(

جلست

الليل دجى فى وحيدة

ومن حولى ظل

الظليل دمعى

أنتظرك

بفراغ صبرى

القتيل

على صرخة

العليل قلبك برود

وأنت أحبك

تعلم هذا

الجليل الحدث

ياجميل أراك لما قلبى يهتز

وأبكى

الهزيل قلبى ويهترى

الحبيب وأنت أنت وحبيبى

من ساللة

اِلمراء

أنت سليل

نبيل وأدب وفخر عز

قلبى أيكون

لقلب غيرك خليل

لْلبد لك فأنا كال

تعال

تعال

لقلبى

ياحبيبى

الوحيد

**

كسرت

قلبى حبيبى

وتريد

بكيت

أكون

‏ِلجلك

نصيبك

ألف دمعة

39

ا ب د ا ع ل ل ج م ي ع ل ل ن ش ر ا إل ل ك ت ر و ن ي


خواطر شتوية

مروة علي ابراهيم

وهانت

روحى عليك

ومازلت نزفت

فى حبك

أحبك لى تقول وأنت

لكنك هزمتنى

وكسرت حبى

لك

معك وأنا مات قلبى

ومن

بعد هواك

أصبح حطام,‏

40

ا ب د ا ع ل ل ج م ي ع ل ل ن ش ر ا إل ل ك ت ر و ن ي


خواطر شتوية

مروة علي ابراهيم

)36(

زلزال عاصف

قد هشم

أوصال عظامى

دمعاتى من دمعة نزلت لما

الليل فى

ولن أحد يسمع لم

يسمع عن

أهاتى

اكتم

كل صرخاتى

نبضى يكوى بلهيب

وفؤادى

روحى كل تقتل وحدة فى

بصمت

القبور كصمت

البركان كنار وبنار

**

صرخت أحبك

واستكان قلبك

ورفضنى بذل

فال أنا عائدة لحبك

وال أنت تكون للروح تؤام

ياحبيبى الذى غادر حياتى

أتعود لتقتل ما تبقى من حنانى

وهمس ضحكاتى

41

ا ب د ا ع ل ل ج م ي ع ل ل ن ش ر ا إل ل ك ت ر و ن ي


خواطر شتوية

مروة علي ابراهيم

**

أشتهى قلبك وحبك

ياقمر قد رق لحبه القلب

عيونى تضحك لك

وروحى تسامر روحك

فى الليل أحدث القمر عنك

ويسألنى :

أتحبيه ؟

فيتحدث خجلى نيابة عنى

ال أحبه بل أهواه وأموت من شوقى له

**

صمتا بعد قتلى بالحزن

والدمع على خدود الورد

بعد كل دمعة وأهة وهمسة حنين

يأتينى موج اِلنين

الذى يزعج قلبى بالرنين

القاتل لشوقى الدفين,‏

42

ا ب د ا ع ل ل ج م ي ع ل ل ن ش ر ا إل ل ك ت ر و ن ي


خواطر شتوية

مروة علي ابراهيم

)37(

قال

لى عيناكِ‏

وأنا المحيط

الغريق حبيبتى

له فقلت

القتيلة وأنا الحياة أنت

: حبيبى

فانظر

إلى حبى

وموتى

فى هواك

أهواك بل أحبك ال وأنا تحبنى أنت

قلبى باع

خان حبى

فتركنى

المر كأس أتجرع

اِللم بركان أمام وحدى وأقف

حتى سقمت

روحى

ودفنت

فى طيات الدمع,‏

43

ا ب د ا ع ل ل ج م ي ع ل ل ن ش ر ا إل ل ك ت ر و ن ي


خواطر شتوية

مروة علي ابراهيم

)38(

قبل اإلعتراف بالحب

هل تعى ثمن قلبى ومشاعره؟

هل لو امتلكت أحاسيسه ستتركه فى يوم من اِليام؟

ماذا لو هزمتنى الحياة وقتلتنى ؟

هل ستكون بجوارى؟ أم سيهرب منى قلبك وكأنه اليعرفنى؟

لو اعترفت بالحب لى وابتعدت فإننى أعاهدك بشن حرب مشاعر

لن يستطيع قلبك أن يقاومها ؟

وستقع صريع فتنة حبى

أنا فى الحب وفية وعنيدة

لو قلت لك أحبك فأنا أعنيها قلبا وقالبا

ان كان قلبك لى فحتما لن اتركه يذهب لغيرى

وإال قامت حرب بين قلبك وقلبى!‏

44

ا ب د ا ع ل ل ج م ي ع ل ل ن ش ر ا إل ل ك ت ر و ن ي


خواطر شتوية

مروة علي ابراهيم

)39(

وحين وقت كل فى أمامى أراك وأنا إليك أشتاق مازلت

كأنك

أقسمت على

معك قلبى تعذيب

فمتى

تحتوينى حبيبى؟

وتخطف

الشجن براثن من قلبى

!

أتهجرنى

وتدعنى

وشأنى

ميتة كأنى تعاملنى و

بئس جزائى

فى حبك

أخبرنى

لما عشق

روحك

مؤلم هكذا؟

أصابته لحبنا الموت ضمة

بسهام

مسمومة

وبينى بينك الحب قتل تحاول

فأشعلت

وجدانى فى الوجع نيران

أسألك

كيف حالك؟

وأين

رسائل حبك

وإشتياقك؟

فتغرب

بوجهك

وتصفعنى

اإلهمال بألم

أشتاق زلت ما لكنى

وأشتاق

بلوعة

حضنت أحالمى التى أودعتها فى عينيك

فرأيت حبى فيهما وشغفك الجسور بى

45

ا ب د ا ع ل ل ج م ي ع ل ل ن ش ر ا إل ل ك ت ر و ن ي


خواطر شتوية

مروة علي ابراهيم

تجرأت أنت فخطفتنى لعالمك

وأسرت روحى فى عشقك

يامالك قلبى ويارجل حياتى

أنا لك حبيبة ولقلبك قريبة لْلبد

راحلة عنك أنا فال

أنت وال

تودع قلبى,‏

46

ا ب د ا ع ل ل ج م ي ع ل ل ن ش ر ا إل ل ك ت ر و ن ي


خواطر شتوية

مروة علي ابراهيم

)41(

أهجرنى وأطال الغياب

بعد أن أخذ قلبى

أذهب بال عودة وال إياب

وجرح النبض والفؤاد

أحببته من كل قلبى

وانتظرته أيام وليالى

على أمل اللقاء

لكنه أخلف الوعد

وهجر الروح

وتركنى أواجه وحدى الصعاب

وأنزف وجعا واصبحت

روحى تميل للصمت

واإلكتئاب,‏

47

ا ب د ا ع ل ل ج م ي ع ل ل ن ش ر ا إل ل ك ت ر و ن ي


‏ُق

‏ُق

‏َّف

‏َك

خواطر شتوية

مروة علي ابراهيم

)41(

قُوَّ‏ ‏ِة بِكُ‏ ‏ّل قلبى الْحَنِي ‏ُن يَطْرُقُ‏

؟ الْهَوَى فى أَفَعَ‏ ‏ّل فَمَاذَا

أَيْنَ‏ إِلَى

الْمَفَرّوَالْمهَرب

؟

ويحبنى أُحِبُّ‏ ‏ُه الْقلّب هَذَا

أنِي ‏ِن بِ‏ ‏َال دَامَ‏ حُبَى

يعتصرنى

مهجتى يَقْتُ‏ ‏ُل وَالَ‏ دَمْعُ‏

ياحبيب

لَ‏ ‏َك ذكرَ‏ ‏ْت قَدْ‏ قلبى هَا

يَلْجَ‏ ‏ُأ قلّب إِلَى بَ‏ ‏ْل مِن ‏َك يَهْربَ‏ لَنْ‏ قلبى أَنَ‏

مَرَّةَ‏ لى تَشْتَا وَإِنْ‏

مَرَّةَ,‏ أَل لَ‏ ‏َك أَشْتَا فَأَنَا

48

ا ب د ا ع ل ل ج م ي ع ل ل ن ش ر ا إل ل ك ت ر و ن ي


خواطر شتوية

مروة علي ابراهيم

)42(

جئت إلينا يارمضان

فأهال بك ياشهر الصيام

و نسأل هللا لنا الغفران

نصوم كل أيامك

ونصلى بعد كل أذان

فيارب تقبل منا كل دعاء

جئت إلينا يارمضان

وبعدك يا شهر الخير

نمضى على عهد الدين

فيارب إغفر لكل إنسان,‏

49

ا ب د ا ع ل ل ج م ي ع ل ل ن ش ر ا إل ل ك ت ر و ن ي


‏ُه

‏َك

خواطر شتوية

مروة علي ابراهيم

)43(

قلّب مِ‏ ‏ْن يئسَت

وَمِ‏ ‏ْن حِرَ‏ ‏ِف

دَمْعِ‏ ‏َك

أَتكون

لقلبى طعنة

نَجْالَ‏ ‏َء؟

أَمْ‏ حب

وَسَعَادَ‏ ‏ٌة

عَنَاء بِالَ‏

أنَتْ‏ أحبيبى

أ ‏ّم عَدْوي؟

قلبى مِ‏ ‏ْن اقترب

لَ‏ ‏َك يكوِن دَعّ‏

اتركنى أَوْ‏

لِْلْ‏ بَدِ‏ وحدى

دعنى وشأنى,‏

50

ا ب د ا ع ل ل ج م ي ع ل ل ن ش ر ا إل ل ك ت ر و ن ي


‏ُف

‏َن

‏ِف

‏َّك

خواطر شتوية

مروة علي ابراهيم

)44(

أَحزَانَى بَحْر فى خُضْت

وحدى

روحى تَقَيُّد أَصِفَا ‏ِد وَمِنْ‏ مِن ‏ُه وَهَرِبَتْ‏

فى الْغَدَر قَرَأتْ‏ لَمَّا

الْعُيُون حَطمْت خوفى

الْحَيَاة فى وإنطلقت

أَمْسَحُ‏

لجروحى وَ‏ ‏َال لِلْخِلْ‏ أَنَظَ‏ ‏ُر وَ‏ ‏َال دموعى

أَخَا الَ‏

أخطائى

بِقِدْرِخوفى

إحباطى مِ‏ ‏ْن

الذى حطمنى

مَرَّ‏ ‏َة

ف أَبَالَى ‏َال اآلْ‏ أَصَبِحْت حَتَّى

قَيْد خنقتى

فَأَنَا

أَخْتَنِ‏ ‏ُق حَتَّى

الْمَوْتِ‏

أَخْتَنِقُ‏

بمشاعرى

ووحدتى

ونبضى

الْجَارِف

أيقتلنى

كُ‏ ‏َّل شىء

قَتِيلَة ؟ روحَا وَأَغْدُو

51

ا ب د ا ع ل ل ج م ي ع ل ل ن ش ر ا إل ل ك ت ر و ن ي


خواطر شتوية

مروة علي ابراهيم

)45(

أتمسح

أتؤلمك

دموعى

دموعى

وأنت سببها

ياحبيبى

بدونك اآلن أنا أموت كما بدونى أتجن

الفراق إال لنا ليس أتقول

قلبى وتترك

وأنت حبيبه

ونيسه أنت وكنت لقلبى عد

بدمعى أحبك فأنا

وجنونى

وشجنى

ومجون

دمعى

تحبنى أنك أعلم كما

تتركنى ولن

وجعى من ‏ِلعانى

وهم أحزانى,‏

52

ا ب د ا ع ل ل ج م ي ع ل ل ن ش ر ا إل ل ك ت ر و ن ي


خواطر شتوية

مروة علي ابراهيم

)46(

وطاغية أنا سرت على ألمى ووجعى

ثم برصاصة قتلت كل يأسى،،‏

بحد سيف

يأسى بقايا أنهيت قاطع

قيدى كسرت أيام مُر وبعد

ومن لعقلى فهنيئا

بعده قلبى,‏

53

ا ب د ا ع ل ل ج م ي ع ل ل ن ش ر ا إل ل ك ت ر و ن ي


خواطر شتوية

مروة علي ابراهيم

)47(

قُل للساكن فى أضلعى

أن قلبى قد مات من تضرعى

فمتى يعود لجنتى

حتى نعيش على وقع فرحتى

هتافات صوتى قد تكرست

وأنين صمتى يقتلنى بأصوات أخرست

هدوئى وأظهرت جحيم ندمى

ولو أن الحب هكذا ما أحببت وال قلبى غوى,‏

54

ا ب د ا ع ل ل ج م ي ع ل ل ن ش ر ا إل ل ك ت ر و ن ي


خواطر شتوية

مروة علي ابراهيم

)48(

ياذاهبا لبالد اِلناضول

خبرنى عن أهلى

وكيف هم من بعدى

أشتاق لهم بوجدانى

ودمع العين يهتك كيانى

ياذاهبا لبالد اِلناضول

أقتطف لى من وردها ورياحينها

لعل قلبى يهدأ من عنفوان حبها

فى تاللها تقبع الذكرى مع اِلحبة

وعند هللا باتت دعوتى بالعودة,‏

55

ا ب د ا ع ل ل ج م ي ع ل ل ن ش ر ا إل ل ك ت ر و ن ي


خواطر شتوية

مروة علي ابراهيم

)49(

فهل سألوا القاتل عن قتاله

وأولهم سيده ومواله

كيف ذبح بقسوة من تواله

طول عمره وعن اِلعداء أخفاه

الخديعة هى عنوان قلبه وعيناه

قتل ناى اِلحالم ورجواه

فهنيئا للمقتول وللباكى سلواه,‏

56

ا ب د ا ع ل ل ج م ي ع ل ل ن ش ر ا إل ل ك ت ر و ن ي


خواطر شتوية

مروة علي ابراهيم

)51(

أيا قدس يابعيدة عنا

متى نقترب منك

أو تقتربين منا

وتكونين كما أنتِ‏ بالقلب

بالعين حولنا هنا

لله درك يازهرة المدائن

كيف تحولتِ‏ هكذا

وأصبحت اآلن بأوجاعكِ‏

تشبهين

المدافن

نداءنا لكِ‏ خجال ووجعا

فمتى يكون فرحا بال دمعا,‏

57

ا ب د ا ع ل ل ج م ي ع ل ل ن ش ر ا إل ل ك ت ر و ن ي


‏َس

‏َك

‏َك

خواطر شتوية

مروة علي ابراهيم

الْهَوَى ..

)51(

مُتَمَرِّدَةٌ‏

أَنَا عَلَى

نَوَى لى نَبْض و أَنْ‏ ‏َت حبيبى الَ‏

أردانى

فى طَيَّات

الْجَوَى

أَتسَمَّى

نَفْس ‏َك حبيبى ‏..وَتَبْتَعِدُ‏ عَ‏ ‏ْن

ال ‏ّظالَّ‏ َ ‏َم؟ فى قلبى

لَيْ‏ لَكُنَّ‏

الْجَبَّانُ,‏ قَلَب مُالَ‏ َ ‏ٌم ‏..إال

58

ا ب د ا ع ل ل ج م ي ع ل ل ن ش ر ا إل ل ك ت ر و ن ي


خواطر شتوية

مروة علي ابراهيم

)52(

أوَا ‏ُن آنَ‏

الرَّحِي ‏ِل ..

التراحيل دَمْع كُلّ‏ عَنْ‏

بعذابى له ‏ْم وَيْلُ‏

وَوَيْالَ‏ تٌ..‏

كَذَبُوا عَلَى

مئات قلبى

الْكَذْبَا ‏ِت ..

أَوَقَات بِضْع إال يحبونى فَلَمْ‏

رَاحِ‏ ‏ٌل لِكَنَّى

مَ‏ ‏َع عَرَبَ‏ ‏ِة

الرّحْالَ‏ ‏ِت ‏..فى

الْخَفَاء حَيْ‏ ‏ُث

العودة

بَعْدَ‏ التَّرْحَالِ,‏

59

ا ب د ا ع ل ل ج م ي ع ل ل ن ش ر ا إل ل ك ت ر و ن ي


خواطر شتوية

مروة علي ابراهيم

‏"خواطر عامية"‏

محتاجة ليكِ‏ يا أمى

أرتمى فى حضنك ولولثانية

أشكى ليكِ‏ ومرة أخليكِ‏ تضحكِ‏

وأقولكِ‏ اللى مضايقنى

واللى مفرحنى

ألمس إيدكِ‏ الدافية

أشوف حنية قلبكِ‏ عليا

وخوفكِ‏ وحبكِ‏ اللى ملوش زى

موجوعة لسة النى بحبكِ‏

ومن كتر حبى بشوفكِ‏ جانبى

كأنكِ‏ لسة على قيد الحياة

وحشتينى وبقولها ليك ِ من كل قلبى

60

ا ب د ا ع ل ل ج م ي ع ل ل ن ش ر ا إل ل ك ت ر و ن ي


خواطر شتوية

مروة علي ابراهيم

ياعروسة ورق

ياقلب اتحرق

على مصير مكتوب لكِ‏

فى النار دمعكِ‏ غرق

من كتر القلق

وده وعدكِ‏

اللى مفهوش مفر

من عين الناس قلبكِ‏ هرب

لدنيا تانية مفيهاش غيركِ‏

وغير اِللم,‏

61

ا ب د ا ع ل ل ج م ي ع ل ل ن ش ر ا إل ل ك ت ر و ن ي


خواطر شتوية

مروة علي ابراهيم

ياضى العيون الجريحة

من دموعك التقيلة

التى بتقتل فى روحك

دقيقة بدقيقة

كفاية دموع

وشجن

وهروب

**

مالمحى من مالمحكِ‏

وقلبى بيحب قلبكِ‏

ولو تنزل منكِ‏ دمعة

أبكى بديل عنكِ‏

عشان أنا بحبكِ‏

***

62

ا ب د ا ع ل ل ج م ي ع ل ل ن ش ر ا إل ل ك ت ر و ن ي


خواطر شتوية

مروة علي ابراهيم

قالت لى إحنا مش صحاب ال إخوات

وكل ضحكة وكلمة

قالتها كانت حاجات

مش حقيقة وخيانتها ليا عنوان فى كل الطرقات

وبعد ماعرفت قيمتى جاية لى بدمعات

عشان نرجع إصحاب وإخوات

لكن هيهات,‏

****

63

ا ب د ا ع ل ل ج م ي ع ل ل ن ش ر ا إل ل ك ت ر و ن ي


خواطر شتوية

مروة علي ابراهيم

مقولتش ليك تنسانى

وتسبنى فى بحر أحزانى

وترجع من تانى

تقولى وتحلف ‏"بحبكِ"‏

وجرحنى غصب عنى

بعدى عنكِ‏ يا أغلى من أيامى

فال أنا حبك وال أنتا نبضى

اللى أذانى,‏

****

64

ا ب د ا ع ل ل ج م ي ع ل ل ن ش ر ا إل ل ك ت ر و ن ي


خواطر شتوية

مروة علي ابراهيم

ياقلب دمعه نار

ليه تسبنى فى وسط المشوار

وتاخد من حياتى سنين بقرار

وتحلف بعيون الغدار

إنك مش بتحب غيرى

وال غيرى هتختار,‏

****

65

ا ب د ا ع ل ل ج م ي ع ل ل ن ش ر ا إل ل ك ت ر و ن ي


خواطر شتوية

مروة علي ابراهيم

وصداقة عشر سنين ممكن تنتهى فى اقل من لحظة

وأصل الصداقة مش بالعمر والزمن وال بالعشرة

بس بالمواقف والسند الحقيقى بس كده

وأصل دى دنيا وحياة مش جنة,‏

****

66

ا ب د ا ع ل ل ج م ي ع ل ل ن ش ر ا إل ل ك ت ر و ن ي


خواطر شتوية

مروة علي ابراهيم

مش آسفة أن تخطيت حدودى وخرجتكِ‏ من أحزانكِ‏

مش آسفة إلنى وقفت جانبكِ‏

ومش آسفة لصداقتنا

لكن أسفى كان على إكتئابكِ‏ اللى على الفاضى

عيشِ‏ الحياة ومتبسيش أبدا للماضى,‏

****

67

ا ب د ا ع ل ل ج م ي ع ل ل ن ش ر ا إل ل ك ت ر و ن ي


خواطر شتوية

مروة علي ابراهيم

مش كل اللى بيقولك بخاف على مصلحتك يبقى صريح معاك

ال ممكن يكون خايف منك مش عليك,‏

****

68

ا ب د ا ع ل ل ج م ي ع ل ل ن ش ر ا إل ل ك ت ر و ن ي


خواطر شتوية

مروة علي ابراهيم

عيش بمبدأ اللى ينساك

إنساه

واللى يأخد حقك خد منه حقك وسامحه

ولو كررر دا معاك تانى أوعى تسامحه ببساطة,‏

****

69

ا ب د ا ع ل ل ج م ي ع ل ل ن ش ر ا إل ل ك ت ر و ن ي


خواطر شتوية

مروة علي ابراهيم

أنا السطر المفقود

اللى مش هيعود

إلن ملوش مكان فى الوجود,‏

****

ويوم ماتفارق قلبى وده أكيد

70

ا ب د ا ع ل ل ج م ي ع ل ل ن ش ر ا إل ل ك ت ر و ن ي


خواطر شتوية

مروة علي ابراهيم

وتسيبه هنا فى صمته وحيد

مش هتشوف ياحبيبى دمع العين

وال هعيش من بعدك جريح

حتى دقات روحى هتموت اِلنين

لو شوفتك من تانى بعد سنين

مش هقولك غير يالى كنت منى قريب

حبك مات فى قلبى والعين

مش هتدمع دلوقتى والبعدين,‏

****

71

ا ب د ا ع ل ل ج م ي ع ل ل ن ش ر ا إل ل ك ت ر و ن ي


خواطر شتوية

مروة علي ابراهيم

بيفرح قلبى اللى بيحبك

لما يشوف إبتسامتك

يجرى ويكون فى عالمك

ومش عايز مهما يحصل يبعد عنك

كل دعواته فى الخفا والعلن ليك

عشان يكون أقرب وأحب ما لديك

ونظراته المحبة كلها بتكون ليك

وحدك وملكش

فى قلبى غير الوفا

سواء تعرف بحبى وال روحى تتمنالك الهنا

ومن بعدك حياتى هتكون فى فنا

هيقسى قلبى حتى علىّ‏ لو تركته بعد ما فداك

وال هيعرف راحة أبدا وهيكون صحرا

كلها عذاب لو أنتا بعدت بعد ما حبك,‏

****

72

ا ب د ا ع ل ل ج م ي ع ل ل ن ش ر ا إل ل ك ت ر و ن ي


خواطر شتوية

مروة علي ابراهيم

عاشين فى الدنيا متغربين

عشان لربنا مش متقربين

ولغيرنا

دايما مستهدفين

وكل حاجة بنموت فيها

بحلوها ومرها

بنحس أننا فى كل وقت متهانين

فإمتى هنرجع تانى للدين من جديد,‏

****

73

ا ب د ا ع ل ل ج م ي ع ل ل ن ش ر ا إل ل ك ت ر و ن ي


خواطر شتوية

مروة علي ابراهيم

**

أمى ليكِ‏ معايا ذكريات

من زمن فات

كلها ضحك وحكايات

طفولة وشقاوة بنات

وحبكِ‏ لسا فى قلبى

مامتش وال عمره هيموت,‏

****

74

ا ب د ا ع ل ل ج م ي ع ل ل ن ش ر ا إل ل ك ت ر و ن ي


خواطر شتوية

مروة علي ابراهيم

مشيت وسبتنى لوحدى

مين هيكون بعدك فى قلبى

هعيش مجروحة بوجعى

ياحبيبى ليه تظلمنى

وفى البعد تسبنى

أشتاق ليك ياحبى

مشيت وسبتنى لوحدى

فى الدنياعشان تشوف دمعى

حبيتك وظلمت نفسى معاك

وفى بعدك قلبى مات فى هواك

تمنيت ياحبيبى ترجعلى

لكن قسوتك قتلت قلبى,‏

****

75

ا ب د ا ع ل ل ج م ي ع ل ل ن ش ر ا إل ل ك ت ر و ن ي


خواطر شتوية

مروة علي ابراهيم

من سكات همشى

من حياتك

ماقلبك بعد

رافضنى

بجبروتك

تعرف

ياحبيبى

إيه قد أنا حبيتك

متعرفشى ال

تعرف لو النك

ماكنتش سبتنى

أتوجع

فى حبك

قسوتك ومن

عمرك

ماهتشوفنى

تانى

وال سيرتى

هتجيى على

لسانك

من هنا

ورايح هشتوف

بس خياالتى

حواليك

انت اللى وقلبى

مصنتوش

وحافظت عليه,‏

*****

76

ا ب د ا ع ل ل ج م ي ع ل ل ن ش ر ا إل ل ك ت ر و ن ي


خواطر شتوية

مروة علي ابراهيم

وينك حبيبى

ليش غبت عن حياتى

وما أحبك

أدرى حبيب غيرك

وين

قلبك عنى

للهم تركتنى

وينك حبيبى

حبيبتك أنا

ليش تتركنى ياقيد قلبى

وتترك دمعاتى تسيل على خدى,‏

77

ا ب د ا ع ل ل ج م ي ع ل ل ن ش ر ا إل ل ك ت ر و ن ي


خواطر شتوية

مروة علي ابراهيم

‏"مقتطفات نثرية للكاتبة"‏

****

أفيقى من كبوتكِ‏ بالرجعة عزيزتى

فحياتكِ‏ بإنتظاركِ.‏

**

على السادة ركاب طائرة

الواقع.‏

‏"الحياة"‏

التمسك جيدا بأحالمهم قبل الهبوط إلى أرض

**

ياعزيزتى التبحثى عن الحب

**

‏ِلن كل القلوب محجوزة بطريقة أو بأخرى

.

أمسك عقدة حنجرته بقوة قائال

: أحبكِ‏ أنتِ‏ وبدونكِ‏ ال أكون ولن أكون

**

الحرية المطلقة هى فوضى هدامة للقيم

**

**

مجتمع بال ثقافة وعلم كالهواء بال أكسجين

أتدرى أن خيانة الخائن أيضا خيانة

78

ا ب د ا ع ل ل ج م ي ع ل ل ن ش ر ا إل ل ك ت ر و ن ي


خواطر شتوية

مروة علي ابراهيم

واإلبتعاد عنه سعادة وراحة

****

الخوف

بيت أطالل

وليس خيال

دون جدال

لكنه

يحطم اآلمال

بدون إخالل

لكننا

بحكمة نستطيع التغلب على الخوف

**

**

**

عاهد نفسك على المضى قدما فى الحياة مهما حدث

‏"أتراودني اِلحالم الجميلة أم أروضها أنا ال أعلم"‏

أهات الحنين

وسكنات اِلنين

تؤلم

79

ا ب د ا ع ل ل ج م ي ع ل ل ن ش ر ا إل ل ك ت ر و ن ي


خواطر شتوية

مروة علي ابراهيم

اِلضلع المتكسرة

فى كل المدائن.‏

**

**

‏"الدموع هى المقصلة التى تطيح بالروح بكل قوة"‏

التوجد ذاكرة بال آالم وأوجاع

لكن هناك من يقاوم وهناك من يستسلم

الرابح هو من يقاوم حتى الرمق اِلخير

**

أنا ألعن

بظلم ظالمى

واليلعن ظالمى

لظلمى

فأى حياة هذه

؟!‏

**

عيد الحب هذه السنة ليس بعيد

‏ِلنك لم تعد بجوارى

ولن تعود رغم لهفتى

التى أخمدها بوجع كؤود

**

قال

أال أستحق ضحكة تخرجنى من هفوات أدمع قاسية

80

ا ب د ا ع ل ل ج م ي ع ل ل ن ش ر ا إل ل ك ت ر و ن ي


خواطر شتوية

مروة علي ابراهيم

**

‏"العزف على لحن السعادة ليس

بالصعب والبالمستحيل"‏

**

اإلبتسامة تربك اِلحزان حتى لو كانت كالجبال

أيا رائحة الورد ترفقى بقلبى قليال

**

لعمرى إنى ‏ِلسمع دقات قلبك وأنا هنا

أتحبنى كل هذا الحب ؟

**

قصائد مكتوبة

بأوراق مهزومة

تبعثرت حتى أرهقت

كل من يقرأها

حتى الحت فى اِلفق

كضباب ظل حزين

**

الحرية المطلقة هى فوضى هدامة

**

نظرت لى وقالت

:

قلت لها اكتب بعقلى وقلبى معا

كيف تكتبين بهذه الواقعية؟

81

ا ب د ا ع ل ل ج م ي ع ل ل ن ش ر ا إل ل ك ت ر و ن ي


خواطر شتوية

مروة علي ابراهيم

**

ياورداتى

أحبكِ‏

وأمشى معكِ‏ بتهادى

وحبكِ‏ آلخر المدى

يسكن روحى بكل تمادى

**

المثقف فى مجتمعه غريب ومغترب

**

حلقة الوصل بين اِلحزان والسعادة

.

هى

التمسك بأنفسنا بقوة

**

يضحك ما البلية ‏:شر يقولون

وأقول

مايبكى اِلذية أن شر

**

نفحات المساء والسهر الجميل

قد مرت على جدار القلب بنغم

82

ا ب د ا ع ل ل ج م ي ع ل ل ن ش ر ا إل ل ك ت ر و ن ي


خواطر شتوية

مروة علي ابراهيم

حتى جاء الصباح العليل

فبقيت فى الروح ضحكة بال هتم

هادئة فى الهواء العليل

أسماعها تصل للظل الظليل

قال :

ماذا أفعل من

بعدكِ؟

فقالت

: حاول إيجاد من تشبهنى أو مت وأنت تحاول ذلك!‏

**

**

**

نبنى أهراما من السعادة بعد دهورا من الحزن ومع ذلك هناك من يحاول

هدمها بمعاول الحقد

أغرقتنى فى حنايا الوجع وتركتنى وحيدة فلماذا ؟

‏"نظرت

لى بعيون تشبه الزجاج

،

كنت أتناول الطعام بهدوء

،

برعشة

، وخوف

بعدها شعرت

ثم بدأت فى قضم أصابع يدى الواحدة تلو اِلخرى"‏

**

‏"الزوجة الصالحة التبكى أبدا"‏

المقصود

التبكيها خالفات والمشاكل والغيرة والجفاء

83

ا ب د ا ع ل ل ج م ي ع ل ل ن ش ر ا إل ل ك ت ر و ن ي


ال"‏

خواطر شتوية

مروة علي ابراهيم

"

الخذالن وال اِللم مع تعايش

هكذا علمتنا

الحياة

**

هواجسنا من الحياة وخوفنا

ماهو إال سطر مسطور

يتخيله عقلنا الباطن

**

لها قلت

النقية القلوب لكن

التعرف

الكراهية

تبتعد فقط

فى صمت

**

الكتابة والفن والثقافة البعيدة عن هموم الناس وآمالهم

‏..كالسراب فى الصحراء اليغنى واليسمن من جوع

وطموحاتهم

.

:

**

أقصوصة

قلب أحرقه الشوق

فى قلب مدينته وخلف ستار من أفكار مبعثرة بعد عدة سنوات ، على فراق

خطيبته الجميلة التى أحرقت فى حريق متعمد ، تنهد أرسالن والدموع تخترق

عيناه:‏

ياضى القمر فى ليل الشجن

دمعتك صارت لى عذاب يستوطن

روحى يللى ماتبى غيرك وطن

بس لخاطرك راح اهرب من كوكبى

84

ا ب د ا ع ل ل ج م ي ع ل ل ن ش ر ا إل ل ك ت ر و ن ي


خواطر شتوية

مروة علي ابراهيم

لكوكبك بس التخونى أمانة قلبى حتى

لومت وبدك تكونى لغيرى التنسى همساتى

ضحكاتى وين ما رأيتِ‏ من يشبهنى اذكرينى

فى فجر اِلحالم إلنا سكن من المواطن

عم تحكى لى ‏"السعادة ملك إلنا

"

لكن فى زمن غير

مو بخاطرى تركِ‏ لكن الناس ماترحم

تبى تزوج للى صار جسدها بلون الرماد من الحريق

مجنون انت ماتشوف كيف صارت دمية محترقة؟

احترقتِ‏ فدوة لى واحترق قلبى ‏ِلجلكِ‏

ماراح أنسى تضحيتكِ‏ لكن لن أكون وياكِ‏

حبى إلكِ‏ غيمة سوداء ومشاعر وثنية تلهب القلوب

يللى ماتحس بالحياة والباِلمل والحرية هى عدوتها

الحب عدو خطير وموت إلنا بهالحياة

سمعتِ‏ جود سمعتِ‏ نداء قلبى المكلوم

مت من بعدكِ‏ فى غياهب مر الحياة

ثم حرك أرسالن خاتم خطبته ليرى اسم جود مزين بالحزن اِلبدى ، نظرته تكاد

تكون فى الرمق اِلخير،‏ ‏ِلنه لم يقاوم من أجل حقه فى الحياة.‏

انتهت

****

85

ا ب د ا ع ل ل ج م ي ع ل ل ن ش ر ا إل ل ك ت ر و ن ي


خواطر شتوية

مروة علي ابراهيم

**

الحياة تشبه أغنية التينية فهى جميلة لكنها غيرمفهومة

تكرها الحياة وهى تكره الحياة

فكيف تعيش تلك الصغيرة؟

ال أعرف

**

**

قلبه مدينتها الحبيبة

التى ستقيم فيها وحدها وإلى النهاية

النها وحدها من تحبه بكل شغف هذا العالم

كتبت على عظامه

أنا أحبك وسأكون لك لْلبد

فهشم عظامه بكل عنف

حتى التكون له واليكون لها

فخسر نفسه وخسرها

**

هى واِلمطار من يسعدا قلبه الهارب

من اِلحزان فى تلك الديار

**

ياكاهنة فى محراب اإلنتظار

إحذرى من قوة اإلنكسار

حتى اليتهشم قلبكِ‏ بدون إعمار

فى وادى الحب واإلنحسار

86

ا ب د ا ع ل ل ج م ي ع ل ل ن ش ر ا إل ل ك ت ر و ن ي


خواطر شتوية

مروة علي ابراهيم

**

**

شيرازية صوتها أجمل من صوت اِللحان السعيدة

سرقته من العالم وأصبحت ملكته وزوجته الجميلة

سيكوباتية ضد نفسها

التعلم لماذا؟

كلما أذاها أحدهم بكلمة

تعذب روحها بسياط من نيران

حتى أصبحت روحها مجرد رماد عابر

**

**

مش كل اللى بيقولك بخاف على مصلحتك يبقى صريح معاك

ال ممكن يكون خايف منك مش عليك

حبى الكئيب متى ترحل عنى وتغيب؟

**

دقات أنفاس بالرياحين مرشوشة

فى وهج الحياة ممزوجة

تميل للهدوء وهمساتها مرسومة

**

ثالثينية بقلب تسعينى فمن يستطيع خداع قلبها؟

**

87

ا ب د ا ع ل ل ج م ي ع ل ل ن ش ر ا إل ل ك ت ر و ن ي


خواطر شتوية

مروة علي ابراهيم

**

الكراهية بدون سبب هى إبادة روح بفوضى قاتلة

أتعب روحى البكاء

أمى

فمتى وعد اللقاء؟

ليهتدى كيانى بدون عياء

فحبك من هنا حتى السماء

**

**

وعدتك بسعادة كل هذا العالم فتركت أحزانك ‏ِلجلى

هكذا يجب أن تسعدنى

أتعرف كيف؟

بأن تعيش لسعادتك وسعادتى

ال تؤلمنى برؤية دموعك التى تعذب نبضى

لست أنا من أقع فى الهوى

يافتى

فالهوى المستبد هو نوى

**

غجرية شقراء أربكت روح الفتى الوسيم

إلى حد الهذيان

**

88

ا ب د ا ع ل ل ج م ي ع ل ل ن ش ر ا إل ل ك ت ر و ن ي


خواطر شتوية

مروة علي ابراهيم

عيش بمبدأ اللى ينساك

إنساه

واللى يأخد حقك خد منه حقك وسامحه

ولو كررر دا معاك تانى أوعى تسامحه ببساطة

**

بما إن قلبها زى الورد

فهى مش بتعرف تأذى حد

**

غرقت فى بحر عينيه

فأين المفر منهما اآلن ؟

أتهرب إلى كوكب آخر

أم تظل أسيرة الغرق!‏

**

وسكنت اِلوجاع فى مرافىء الضحكات

ثم هدأت الروح الساكنة فى الفؤاد

بدعوات وأمنيات كبيرة بحجم السماوات

**

**

نظرات عيون قلبه الهادى كالجيوش الساهرة على قلبها الوردى

89

ا ب د ا ع ل ل ج م ي ع ل ل ن ش ر ا إل ل ك ت ر و ن ي


خواطر شتوية

مروة علي ابراهيم

يتيم من بعدك يا أبى

أبكى فى المفارق والطرقات

ظلم البشر لى من بعدك

فهل ذنبى أننى يتيم؟

**

هزمت كبرياء عندها لتكون له

فخيب ظنها الجميل

من بعده أصبحت أجمل

فيا له من حظ

**

**

أحب ضحكتها

حزن من دمعتها

هى

وفت لمشاعره حتى ماتت وهى على عهده حبه

هجران بهجران

أنا مليش بينهم مكان

توبة من ده خسران

**

صماء بكماء عمياء هكذا قررت أن تعيش لْلبد

**

90

ا ب د ا ع ل ل ج م ي ع ل ل ن ش ر ا إل ل ك ت ر و ن ي


خواطر شتوية

مروة علي ابراهيم

ماذا تعنى لى الحياة ؟

‏-مزيج من كل اإلندهاشات الغير متوقعة

**

لما رأت الكراهية فى العيون

فضلت اإلبتعاد بهدوء إلى اِلبد

إلنها التحب أن تذل أحد

وال أن تذل من أحد

**

هو عنصرى فى حب نفسه

لذا

أصبحت هى متطرفة فى حب نفسها

**

**

حمقاء هى من تسمع لصوت اِلوهام وتنسى اِلحالم

أخبروا بالدى بأنى أحبها حتى الممات

**

اقصوصة

فى مطبخ المنزل وقف رندا تتطلع إلى طعام اإلفطار الذى قد جزته لزوجها

وأبناءها ، كلما تذكرت ورطتها فى العمل المضاف عليها فى الشركة ، وعملها

المنزلى توجعت

:

آه بس إيه اللى خالنى أقبل بعمل إضافى؟؟

91

ا ب د ا ع ل ل ج م ي ع ل ل ن ش ر ا إل ل ك ت ر و ن ي


خواطر شتوية

مروة علي ابراهيم

وبعد اإلفطار جهزت البن لتغليه على نار هادية ، بعد ذلك قد سكبته فى حوض

اِلطباق ، وذهب إلى غير رجعة ، مع ذك لم تفيق رندا من تفكيرها ، ووضعت

الماء مكان اللبن ، ثم أضافت السكر فى الكوب وشربت

:

ايه ده هو ‏..ياه آآخ انا

رميت اللبن وشربت مكانه مية..وإنقلب غمها إلى ضحكات مدوية فى قلب

المطبخ المتواضع.‏

****

أنا السطر المفقود

اللى مش هيعود

إلن ملوش مكان فى الوجود

**

إحنا مش غرباء أطوار والمختلفين

‏..احنا بنى آدمين

**

من أبجدية اإلحترام

: عدم إهانة من لم يهينك

**

بركان وعاصفة ثلجية

فكيف يلتقيان؟

**

**

ويمضى عمر اِليام كقطار شق أفق المستحيالت

أشتهى إعتقالك فى قلبى

فإنه المكان الوحيد الذى يليق بك

92

ا ب د ا ع ل ل ج م ي ع ل ل ن ش ر ا إل ل ك ت ر و ن ي


خواطر شتوية

مروة علي ابراهيم

**

تكتيف

اِلحزان يحتاج إتزان

**

**

أنت وقلبك لنفسك فقط فالحياة ال تستحق اِلوجاع

خرساء فى ضجيج الحياة

ثرثارة فى هدوء الحياة

**

بتبكى بصوت عالى

لعنات كل اآلهات

**

لمعة الضحكة فى عيونكِ‏

مفيش منها فى الكون تانى

دى غيرت وردت ليكِ‏ لونكِ‏

شالت كل ألمكِ‏ وحزن جروحكِ‏

**

**

ثنائية اإلستسالم والتمرد التجتمع فى قلب واحد

أنت فى الحب نازى

93

ا ب د ا ع ل ل ج م ي ع ل ل ن ش ر ا إل ل ك ت ر و ن ي


خواطر شتوية

مروة علي ابراهيم

وبكل فخرى وإعتزازى

كسرت قيد حبك الغالى

**

أيتها الغادة الزمردية الهيفاء

ماذا فعلتِ‏ بقلب أمير اِلمراء

**

إبتسامتها كأنها القمر فى ليلة مظلمة

**

تتكرر لن أنثى أنكِ‏ تعرفين كونكِ‏

فهذه هى

الثقة قمة

**

المشاعر هى نكبة روح فى غياهب الفقد

**

أنت منتصف رواية لم تكتب بعد

ولن تحكى حتى فيما بعد

**

**

حتى لو إحترق قلبك من ألم الظلم فظل فى الحياة قوي العزيمة ال يهزمك

طغيان ظلم وال عدو يبحث عن مواطن ضعفك

94

ا ب د ا ع ل ل ج م ي ع ل ل ن ش ر ا إل ل ك ت ر و ن ي


خواطر شتوية

مروة علي ابراهيم

نحن كتاب ولسنا أشباه مجانين

**

على ضمير الكاتب أن

يظل حيا مدى حياته

**

ليت لى قلبا ‏ِلكون لك ولكن ال قلب لى

**

**

**

فمن خان وطن صداقتى ال مكان له فى حياتى

الكتابات الخادشة للحياء مصيرها الزوال ولن تبقى فى وجدان الناس.‏

أتشتاق حقا !

وأنت البادىء بالظلم والعدوان ؟

كيف يحتويك قلبا تركته بال أمان

أحقا تشتاق !

**

أشتهى سفرا فى رحلة السعادة ،،

وأكون فرحا وأطير كالمالئكة ،،

**

أنتِ‏ ياسمينة فى قلب أصبح وطنكِ‏

95

ا ب د ا ع ل ل ج م ي ع ل ل ن ش ر ا إل ل ك ت ر و ن ي


خواطر شتوية

مروة علي ابراهيم

:

**

سألت

فقلت

من هو الجاهل

: الجاهل هو من يدعى معرفة كل شىء

**

فى أدغال أفريقيا أهناك مشكلة أمى؟

ياعزيزى ال أستطيع اإلتصال بوالدك حيث يوجد فى أدغال

أمريكا الجنوبية

كوميدى

**

**

وتعاب اِلنثى على كونها عاطفية

وعندما تهدى اإلنسانية فكرة يتم إنتقادها وبشدة

الضمير اإلنسانى فى هذا العصر على بعد خطوات من الموت محترقا ،،

وال نعيب الزمن لكن نعيب أفعال بعض البشر

**

ظن بقلبى كل السوء

وقال أننى ال أحبه وال أهواه

فكيف ذلك؟

96

ا ب د ا ع ل ل ج م ي ع ل ل ن ش ر ا إل ل ك ت ر و ن ي


خواطر شتوية

مروة علي ابراهيم

وهو حياتى وسلوى قلبى ونجواه

****

من بين كل الخياالت التى هزمت فى هذا الكون

بقى خيال واحد يقاوم كل أطياف الموتى بعند

يسمونه

‏"خيال الضباب اِلسود"‏

وحده القادر على مطاردة هذه اِلطياف

رغم ضعفه الجثمانى الظاهر.‏

‏"رعب"‏

**

ماودعت قلبك لتبكى

ومن بعدى تشكى

هنا عن حبنا مازلت تحكى

لكن ودعت قلبك لترتاح منى

ومن ألمى ويأسى وضحكى

**

قالت له:‏

ضحتك هى سجن قلبى

فقال لها:‏

97

ا ب د ا ع ل ل ج م ي ع ل ل ن ش ر ا إل ل ك ت ر و ن ي


خواطر شتوية

مروة علي ابراهيم

عيونكِ‏ هى سجن كلى

خلف باب الصمت

هناك عقل ليس بمتزمت

لكن روح تجملت بالصمت

فأصبحت كالورد تفوح

عطرا فى كل أنحاء اِلرض

**

ألمعية ضحك أبدى

فى عيون بلون رمادى

****

أغضبني

طيب الدمع الثرى

بعدما وجع القلب واكتوى

فظللت بعيدا عن كل الورى

امحو لهيب دمع مهترىء

****

98

ا ب د ا ع ل ل ج م ي ع ل ل ن ش ر ا إل ل ك ت ر و ن ي


خواطر شتوية

مروة علي ابراهيم

سألتنى :

ماذا فعلتِ‏ بشهاداتكِ‏ الجامعية؟

"

فقلت لها :

تصورت

‏"سليفى

بها للذكرى ووضعتها فى درج مكتبى.‏

****

الجمال يريد

زائل والجمال

يقف العقل بينه وبين ما يريد حائل

**

كيف نلتقى

كيف نلتقى وبيننا ألف سد ومحيط

رغم أن قلبى فى حبك قد أحيط

إال أن البعد بال شك هو السبيل

قبل أن يودع حبنا كل جميل

ليكن الفراق هو البديل

عن الوجع واِلهات والتنكيل

**

لماذا يقول لى ياصغيرتى ؟

ويختصر هذا

الحب بكلمات ال تليق به

فيقول هذا حب طفولى

99

ا ب د ا ع ل ل ج م ي ع ل ل ن ش ر ا إل ل ك ت ر و ن ي


خواطر شتوية

مروة علي ابراهيم

سيتغير مع الزمن

**

سأدافع عن قلبى بكل ما أوتيت من مشاعر

ولن

أهجر قلبك وقصائدى لك حتى تظل بى شاعر

**

ظالم الجهل قاتل كطوفان محيط هائج

**

كان مدحت يحتسى الشاى المحلى بدماء صديقه ، عندما فارت الدماء وخنقته

بشدة ، ثم وقف شبحه فى الشرفة مطال على جثته ، وبجوارها كوب الشاى

الدموى الذى مازالت

تفور منه الدماء.‏

رعب قصير

قالت وهى غاضبة ‏ِلنه يتعمد إهمالها :

ال لست مستعدة لهجرانك اآلن

ليس قبل أن ألقنك درسا قاسيا ياعزيزى

100

ا ب د ا ع ل ل ج م ي ع ل ل ن ش ر ا إل ل ك ت ر و ن ي


خواطر شتوية

مروة علي ابراهيم

**

" ليس بإمكانك أن تكون حارسا على عقول اآلخرين

**

ولكن بإستطاعتك أن تكون حارسا على عقلك"‏

الزواج بالنسبة للمرأة :

اِلمان واإلهتمام

**

" وإن أصابنى مس من جنون ، فسيكون حبك هو السبب "

وإن مال قلبك مع الهوى

فدع الصبابة للعقل لكى يأبى

والتخاطب ود الحبيب حتى يرضى

ثم يشتت رهف قلبك بنار تكوى

وتأخذك لهوة الشوق فتهوى

**

**

عندما تزورنى عيناك فى الحلم

فإن قلبى يفتن بهما ويرتعد كورقة فى مهب الريح

يخدشون صمتنا لنصرخ وعندما نصرخ يرتعدون هربا

‏ِلنهم لم يروا فينا من قبل إال الصمت المطبق

101

ا ب د ا ع ل ل ج م ي ع ل ل ن ش ر ا إل ل ك ت ر و ن ي


خواطر شتوية

مروة علي ابراهيم

**

التكن كبش فداء ‏ِلحد فى هذا العالم

‏ِلن ال أحد سيضحى ‏ِلجلك

**

فى

فنجان قهوتى أرى مالمح روحى الصامتة

أما فى كوب الشاى فأرى أفكارى الهائمة

**

**

قالت

فقال

:

:

أين وجدتنى وأنا هائمة بين آالف الضحكات؟

بحثت عنكِ‏ فى مخيلتى حتى وجدتكِ‏ كالقمر بين النجمات.‏

**

إن كان حبك جريمة

فأنا متهمة جريئة

وقبل أن ترحل

أطلب منك وضع اِلصفاد

فى يدى

ثم إقتلنى برصاصة واحدة

ولتكن الرصاصة فى قلبى

102

ا ب د ا ع ل ل ج م ي ع ل ل ن ش ر ا إل ل ك ت ر و ن ي


خواطر شتوية

مروة علي ابراهيم

**

حقوق المرأة محفوظة فى اإلسالم ، والتحتاج إلى دعوات من الشرق أو الغرب

، وال إلى جمعيات نسوية للمطالبة بحقوقها ، لو طبق اإلسالم بحذافيره ، لما كنا

فى هذا الوضع ، وإن لم يطبق سيظل الوضع كما هو عليه

.

**

بين رحيل وآخر رأيت إبتسامة خطفتنى

من هذا العالم الذى ملنى وأتعبنى

فإنزويت وحيدا بين كتبى ودفترى

‏ِلستعيد نفسى وبرائتى

**

من فرط العذاب نضحك حتى مل منا الضحك

وصارت أسقام الوجع تشكل جزءا منا

**

تتخطف رائحة الورد روحى

وتجعلنى أرقص على ألحان رحيقها

103

ا ب د ا ع ل ل ج م ي ع ل ل ن ش ر ا إل ل ك ت ر و ن ي


خواطر شتوية

مروة علي ابراهيم

وأوادى جروحى

**

والزالت العنصرية تنخر فى ثوب اإلنسانية

**

أى حزن قد جاء بقلبك لى

فتترك دمعاتك لتنتزع منى غصات قلبى

وحتى فى غضبى تتمسك بى

والتدعنى فى جحيم اِللم وحدى

من أى عالم أنت؟

**

هذا الحب الذى أضحكنى ثم أبكانى

وفى كهف اِلحزان

أودعنى

ثم من جرف العشق أوقعنى

لحجيم الندم

قد دفنته فى رمال وجعى

لعل من حسرتى أستفيق

على ضحكاتى من جديد

**

104

ا ب د ا ع ل ل ج م ي ع ل ل ن ش ر ا إل ل ك ت ر و ن ي


خواطر شتوية

مروة علي ابراهيم

**

‏"نفضت غبار نيكوتين السيجارة بعد أن هشمت رأسه بعد أن فاجأها وهو يربت

على كتفها ضاحكا ، مما أفزعها فقتلته ثم تطاير دخان السجارة ليخنقها ، وبعد

ذلك تجسم الدخان بشكله وظل يضحك بعد موتها."‏

رعب

زعقت الدنيا اِلحالم فى وجهك

فقالت هيا حقق أمنياتك

وإهرب من ثبات خوفك

فاِليام التى تمضى ال تعود

زعقت بمعنى أثارت

**

**

صرخات اِلفكار التى تجول فى رأسى تحثنى على الكتابة

سريعا وال تمهلنى حتى ‏ِلعيد ترتيبها قبل نثرها

نثرا يليق بها

لكنى أوقامها مقاومة شرسة ليهدأ ضجيجها

فتبدأ رحلة الكتابة اليومية

تحت أستار المطر أشتاق

بدمعة أبكى وأحتار

105

ا ب د ا ع ل ل ج م ي ع ل ل ن ش ر ا إل ل ك ت ر و ن ي


خواطر شتوية

مروة علي ابراهيم

هل فى قلبك حبى أم مات؟

‏ِلموت من بعده بحرقة وإشتياق

دمع عينى لم يعد لى ترياق

بل قتلنى دونًا عن كل العشاق

**

إن الحسن هو حسن اِلخالق

فى كل زمان فى دنيا اآلفاق

فرب كلمة تخرج من اِلرياق

تقتل كل نبض عاش بالخالق

وترديه فى وجع بدون إباق

فحسن خلقك لنهاية اِلرماق

**

إن الصبر ليس بعلقم و لكنه

اِلرى:‏ حلو

اِلَرْي

وذلك لمن يرى

**

إن الوئام فى الزواج يعزز الحب

فبدون الوئام والثقة المتبادلة

يصبح

الزواج فاشال

ويكون مجرد سجن يقتل روح الزوجين ببطء

106

ا ب د ا ع ل ل ج م ي ع ل ل ن ش ر ا إل ل ك ت ر و ن ي


خواطر شتوية

مروة علي ابراهيم

الوئام"التفاهم"‏

**

‏"لو علم مقدار حبى له

‏..لركض قلبه نحو قلبى حتى تتقطع أنفاسه"‏

**

هناك

فى صدر

الحياة صرخات

مكتومة..متى

تظهر على

؟ اِليام فم

**

لى يشتاق لو

له اشتاق ال فأنا

سأل عنى حتى

الشجر

وأضواء

القمر

أين حبيبتى

والبدن الروح ومهجة

لكنهما خذاله

بقسوة

الندرى عنها

قتلها ربما ‏..أو قسوتك من ماتت ‏..ربما

"

الجفاء."‏

يسأل النيل وادى فى طاف

رأى

: هل أحدكم حبيبتى؟

انى يدرى لم

كنت هناك

لحيرته بعيد من أنظر

أوجعنى..‏ أن بعد واضحك

قلبه دين رد وكان هذا

يتوجع أن

ألما على

فراقى

**

دموعى وإن

لما سقطت

كونت

آللئ القمر

107

ا ب د ا ع ل ل ج م ي ع ل ل ن ش ر ا إل ل ك ت ر و ن ي


خواطر شتوية

مروة علي ابراهيم

اِلرض كوكب من أأنت تعجب رأها من فكل

زحل؟!‏ كوكب من أم

**

مدينتك أنا

التى ستسكنها

وحدك

أمسك يوم من العالم بها ترى التى وعيناك

**

،

وريدى نزف عندما

بالخطأ عندما

بأظافرى به ألهو كنت

إستنشقت

الذكية الدماء

..

ثم

كشرت عن

نفسى إلتهام فى وبدأت أنيابى

،

وتوقفت عندما

النازف قلبى لى الح

وأسماع بقوة قلبى اقتلعت ذلك بعد

تعلو.‏ نبضاتى

**

ابتسامتك نور فى ظلمة حياتى

وضى حنانك نبض يهدى لوعاتى

وهمساتك تثير ضحكاتى

**

قال

لى عيناكِ‏

وأنا المحيط

الغريق حبيبتى

له فقلت

القتيلة وأنا الحياة أنت

: حبيبى

فانظر

إلى حبى

وموتى

فى هواك

أحبك ال وأنا تحبنى أنت

بل أهواك

108

ا ب د ا ع ل ل ج م ي ع ل ل ن ش ر ا إل ل ك ت ر و ن ي


خواطر شتوية

مروة علي ابراهيم

قلبى باع

خان حبى

فتركنى

المر كأس أتجرع

اِللم بركان أمام وحدى وأقف

حتى سقمت

روحى

ودفنت

فى طيات

الدمع,‏

**

ما جزاء الحب إال الموت اشتياقا.‏

**

لقد اخترق همس الحب

جدار قلبى

ولم يعد هناك مجال للرجوع

فكيف اترك يد من أحب

‏ِلضيع فى عالم اليحبنى

هل يتركنى وحيدة؟

كال لقد أقسم أنه مال مع الهوى

حتى فاض ومات كل ألم فى قلبه

أى قلب بعده لو ذهب يرتجى

فهو حبيبى والمرتجى

**

**

لقد إخُترق قلبى بنصل الحب حتى تمزق وبات وتينه متحف لْللم

109

ا ب د ا ع ل ل ج م ي ع ل ل ن ش ر ا إل ل ك ت ر و ن ي


خواطر شتوية

مروة علي ابراهيم

**

عنيد و أتوجع ألما لكن ال أخبرك بوجعى حتى اليتوه قلبك فى حزنى وتموت

سعادته عند باب دمعى..‏

أنا لرب الناس عابد

ومافى يد الناس به زاهد

**

تنسانى كيف سأخبرك

وتحبنى أحبك إنى رغم

وتهوانى

مالمحى فى تشبهنى من جد

وروحى

وكيانى

وأنت لك أكون كيف

تهوى جرحى

وإمتهانى

أحبك

لكنى سأبتعد عنك

بعد

وقوعى صريعة

فى هواك

وقتيلة جراحى

أن وقبل

أبتعد سأخبرك

تنسانى,‏ كيف

يطرق الحنين قلبى بكل قوة

فماذا أفعل فى الهوى؟

إلى أين المفر والمهرب؟

هذا القلب أحبه ويحبنى

دام حبى بال أنين يعتصرنى

110

ا ب د ا ع ل ل ج م ي ع ل ل ن ش ر ا إل ل ك ت ر و ن ي


خواطر شتوية

مروة علي ابراهيم

وال دمع يقتل مهجتى

ياحبيب قلبى ها قد ذكرت لك

أنا قلبى لن

يهرب منك

بل إلى قلبك يلجأ

وإن تشتاق لى مرة

فأنا أشتاق لك ألف مرة

**

جئت إلينا يارمضان

فأهال بك ياشهر الصيام

و نسأل هللا لنا الغفران

نصوم كل أيامك

ونصلى بعد كل أذان

فيارب تقبل منا كل دعاء

جئت إلينا يارمضان

وبعدك يا شهر الخير

نمضى على عهد الدين

فيارب إغفر

لكل إنسان

**

111

ا ب د ا ع ل ل ج م ي ع ل ل ن ش ر ا إل ل ك ت ر و ن ي


خواطر شتوية

مروة علي ابراهيم

يئست من قلبك

ومن حرف دمعك

أتكون لقلبى طعنة نجالء

أم حب وسعادة بال عناء

أحبيبى أنت أم عدوى

إقترب من قلبى

دعه يكون لك

أو اتركنى وحدى

لْلبد دعنى وشأنى

**

**

خُضت فى بحر أحزانى وحدى

وهربت منه ومن أصفاد تقيد روحى

لما قرأت الغدر فى العيون حطمت خوفى

وإنطلقت فى الحياة أمسح دموعى

وال أنظر للخلف وال لجروحى

ال أخاف أخطائى بقدر خوفى من إحباطى

الذى حطمنى مرة حتى أصبحت اآلن ال أبالى

فك قيد خنقتى فأنا أختنق حتى الموت

أختنق بمشاعرى ووحدتى ونبضى الجارف

أيقتلنى كل شىء وأغدو روحا قتيلة؟

**

112

ا ب د ا ع ل ل ج م ي ع ل ل ن ش ر ا إل ل ك ت ر و ن ي


خواطر شتوية

مروة علي ابراهيم

يتهمونا بالحب

ويعيشون بالكراهية

فيرفضون الحقيقة

ويتنفسون الكذبات الواهية

**

**

قُل للساكن فى أضلعى

أن قلبى قد مات من تضرعى

فمتى يعود لجنتى

حتى نعيش على وقع فرحتى

هتافات صوتى قد تكرست

وأنين صمتى يقتلنى بأصوات أخرست

هدوئى وأظهرت جحيم ندمى

ولو أن الحب هكذا ما أحببت وال قلبى غوى

مابين غرابيب إرهاب

ومستنقع جهل نعيش

والندرى هل صنع الجهل اإلرهاب

أم أن اإلرهاب تسبب فى هذا الجهل المستحكم

ومع كل تفجير نرى خسة هؤالء الذين يدعون اإلسالم

واإلسالم برىء منهم

أال يتحكمون لشريعة هللا ؟

113

ا ب د ا ع ل ل ج م ي ع ل ل ن ش ر ا إل ل ك ت ر و ن ي


خواطر شتوية

مروة علي ابراهيم

**

**

إذن كيف يجاهدون فى اِلبرياء ويقتلون النفس التى حرم هللا لتعرفوا أن

اإلرهاب صناعة غريبة إلضعافنا وتشويه صورة اإلسالم وفى غزوات الرسول

صل هللا عليه وسلم لم يأمر بقتل اِلبرياء بل كان غزوات يتقاتل فيها المحارب

مع المحارب ، لم يفجروا مطعما وال يحروقوا حتى شجرة.‏

واإلسالم مستهدف دائما ومن بداية نزوله فمن التشكيك به كدين سماوى ثم

محاولة القضاء عليه بحروب مختلفة فى عصور متتالية ، وتشويه وتصدير صورة

سيئة عنه كدين إرهاب ولْلسف كثير من الناس التى ال تعى شيئا عن اإلسالم

صدقتها وإستخدام أشخاص ينتمون لإلسالم وتطوير اإلرهاب ليصبح ‏"عالميا"‏

بهذه الصورة كفيل بقيام حروب جديد ضد المسلمين وكما يذكر لنا التاريخ نفسه

، الذى اليعيد نفسه كما ندعى بل تتكرر أحداثه فتؤدى لنفس النتيجة ، وإلننا

النتعلم لذا هذا المخطط يسير وبنجاح لتشتيت المسلمين والقضاء على

وجودهم.إن لم نسعى لتغيير أنفسنا أوال وتغيير واقعنا السيء هذا فإننا سنظل

فى هذا الفخ الكبير.‏

وقفت فى شرفة منزلى أطل على العمارة المقابلة ، فوجدت شبح ينظر لى بال

تردد ، ثم توارى فى ظالم هذه العمارة المهجورة ، لكنى لم أخاف ‏ِلنى كاتبة

كتابات رعب من الطراز اِلول ، فكيف أخاف من شبح خجول؟ !

‏"رعب"‏

فهل سألوا القاتل عن قتاله

وأولهم سيده

ومواله

كيف ذبح بقسوة من تواله

114

ا ب د ا ع ل ل ج م ي ع ل ل ن ش ر ا إل ل ك ت ر و ن ي


خواطر شتوية

مروة علي ابراهيم

طول عمره وعن اِلعداء أخفاه

الخديعة هى عنوان قلبه وعيناه

قتل ناى اِلحالم ورجواه

فهنيئا للمقتول وللباكى سلواه

**

ال

يتوب عن كبريائه إال من فقد ذاته ،،

**

جستابو أحزان

أظهره دمع هذه العيون

بعد الجفاء وطول البعد

فمتى الرحيل عن اآلالم

**

**

**

يضم هذا القلب حبا ال خوفا..لكن هذا القلب اليحبه بل يهابه ويرتعد منه وجال

العقل يُحدث القلب:‏

‏"كال أيها القلب لن تتحكم أنت بهذه الروح فأنا معك وخلفك وفى أغلب اِلحوال

قبلك"‏

ياحب لما قتلت قلبى وقلبه..وأبقيت على دمعى ودمعه ‏..أيا حب كن معى ومعه

115

ا ب د ا ع ل ل ج م ي ع ل ل ن ش ر ا إل ل ك ت ر و ن ي


خواطر شتوية

مروة علي ابراهيم

**

**

نكتب تاريخنا بدمائنا حتى تستقيم جغرافية بالدنا

إذا التقت عين الخليل خليلها

‏..ذاب القلب فى هواه عشقا

**

**

‏"دع أرواحنا تذوب فى طيات الهوى ، كما إلتحمت أيدينا فى عمق العشق"‏

ابين دقة وتخبط سار قلب على نار..‏

فياليتنى هربت قبل جحيم القرار

‏..ياقلب لما القسوة ..

‏.هيهات أن يكون الضعف قوة

**

مال الناس بالبكاء..‏

أليس هللا رب السماء..‏

رحيم وعليم بالحال.‏

هناك يابشر فرج وأمل ليس بمُحال

**

لن تبيع ورداتى

..

116

ا ب د ا ع ل ل ج م ي ع ل ل ن ش ر ا إل ل ك ت ر و ن ي


خواطر شتوية

مروة علي ابراهيم

**

بعد أن هزمت ضحكاتى,,‏

وأبقيت على دمعاتى..‏

أليس لحكم قلبك من تواضع فى المستقبل اآلتى؟

موجوع قلبه بين طموح

وكبرياء.‏

‏.أناس ال تحترف إال الرياء..‏

فكان عليه أن يحترف الدهاء

‏..دون غش وال مراء

**

جرح على جرح بسكين ندم وغدر

‏..تسقط جراحك على قلب البدر.‏

‏.فتحيله قرمزيا كعهد الدم

**

هربت من البشر ..

فخمد شغفى بتفاصيل حكاياهم..‏

فمتى عودتى من الفرار.‏

‏.حتى أجد نفسى بلقيا

دمع قتالهم

**

آن أوان الرحيل

..

117

ا ب د ا ع ل ل ج م ي ع ل ل ن ش ر ا إل ل ك ت ر و ن ي


خواطر شتوية

مروة علي ابراهيم

عن كل دمع التراحيل..‏

ويل لهم بعذابى وويالت.‏

‏.كذبوا على قلبى مئات الكذبات

‏..فلم يحبونى إال بضع أوقات..‏

لكنى راحل مع عربة الرحالت..‏

فى الخفاء حيث العودة بعد الترحال,‏

**

قلبى بين مطر وحنين

**

اِلذى من قلبك احمى

بالعزلة,‏

**

118

ا ب د ا ع ل ل ج م ي ع ل ل ن ش ر ا إل ل ك ت ر و ن ي


خواطر شتوية

مروة علي ابراهيم

‏"مازلت أحيط نفسى بهالة من الغموض حتى أحميها من إنعطافات الحياة."‏

التى الترحم ”

**

119

ا ب د ا ع ل ل ج م ي ع ل ل ن ش ر ا إل ل ك ت ر و ن ي


خواطر شتوية

مروة علي ابراهيم

النهاية

120

ا ب د ا ع ل ل ج م ي ع ل ل ن ش ر ا إل ل ك ت ر و ن ي

More magazines by this user
Similar magazines