Views
8 months ago

KOAH Bülteni 2017 Sayı 3

25. Fu JJ, Gibson PG,

25. Fu JJ, Gibson PG, Simpson JL et al. Longitudinal changes in clinical outcomes in older patients with asthma, COPD and asthma-COPD overlap syndrome. Respiration 2014;87: 63-74. 26. Soriano C, Scichilone N, D'Amato M et al. Minerva Medica 2017; 108: 1-5. 27. Shaya FT, , Dongyi D, Akazawa MO et al. Burden of concomitant asthma and COPD in a Medicaid population. Chest 2008; 134:14–19. 28. TÜSAD KOAH Çalışma Grubu. GOLD 2017 Değerlendirme Raporu ve Stabil KOAH'DA Tanı, Değerlendirme, Farmakolojik Tedavi Önerileri, 2017.

Lambert AA, Putcha N, Drummond B, et al. Obesity Is Associated With Increased Morbidity in Moderate to Severe COPD. Chest 2017;151(1):68- 77 Orta ve şiddetli KOAH hastalarında artan mortalite ile birlikte obezite Çeviren: Yrd. Doç. Dr. Burcu Yormaz Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Amerikada erişkin popülasyonda KOAH prevalansı %6, obezite ise %35 oranlarındadır. Ancak KOAH hastaları içinde obezite oranı tam olarak bilinmiyor. Raporlarda prevalans rakamları %6 ile %54 gibi geniş bir aralıkta veriliyor. Şimdiye kadar dikkatler daha çok KOAH ile düşük BMI arasında yoğunlaşmışdı. Daha sonra KOAH hastalarında kilo ile genel sağlık durumu arasındaki ilişkiler dikkat çekmeye başladı. KOAH hastalarında obezite, hastaların sağlık durumları ile ters etkileşimli olarak bulundu. Ancak bu ilişki tam olarak ortaya konamadı. Bu çalışmada obezite ile KOAH arasındaki etkileşimin incelenmesi amaçlandı ve bu amaç ile çok merkezli prospektif bir kohort çalışması olan Genetic Epidemiology of COPD (COPDGene) popülasyonundan seçilen hastalar alındı. Kohort içinden KOAH tanısı kesinleşmiş, postbronkodilatör FEV1 değeri

GENÇLİK EĞİTİM KURUMLARI ARALIK BÜLTENİ 2017
Леди Мен №3 (27) март 2017
第 34 期 (2017 年 3 月 期 )