Views
10 months ago

KOAH Bülteni 2017 Sayı 3

oksimetreler ve basit

oksimetreler ve basit EKG aletleri sayılabilir. Bunların yanı sıra hastaların semptomlarını, alevlenmelerini ve yaşam kalitelerini değerlendirmek için kullanılan sorular ve anketlerde bilgisayarlar aracılığı ile monitorizasyonu yapan merkezlere iletilebilir. Başlangıç döneminde daha sık olmakla birlikte, haftada bir veya iki defa gibi önceden belirlenmiş aralıklarla iletişim planlanması yapılabilir. İletişimlerin sıklığı hastanın ihtiyacına göre hasta tarafından veya gönderilen verilerin değerlendirme sonuçlarına göre program dışı olarak sağlık görevlisi tarafından ihtiyaca göre planlanabilir. Telemonitorizasyon uygulamalarında hastaların acil durumlarda 24 saat bilgisayarla veya telefonla iletişime geçebilecekleri bir hat olmalı ve anında görevli tarafından destek verilmelidir. Mevcut tüm telemonitorizasyon uygulamalarında olduğu gibi KOAH’ta da temel amaçlar; uygun hastaların hastaneye gelmeden kontrollerinin yapılabilmesi, tedavilerinin düzenlenebilmesi ve alevlenmelerin erken dönemde tanınarak hastaneye gelmeden tedaviye evde başlanmasıdır. Böylece alevlenme nedenli acil başvuruları ve hospitalizasyonların azaltılması önemli hedefler arasına girmektedir. Sonuçta her türlü sağlık kaynağı kullanımı azalacağından maliyetler de düşecektir. Görünüş itibari ile son derece akla yatkın ve maliyet/etkin bir uygulama gibi görünmesine rağmen, diğer bazı hastalıklarda elde edilen başarılı sonuçlar (diyabet, hipertansiyon vs.) KOAH hastalarında tam olarak gerçekleşmemiştir. Yakın zamanda yapılan telemonitorizasyon çalışmaları standart uygulamalara göre genel alevlenme oranlarında, hastaneye yatışlarda ve mortalite oranlarında belirgin bir iyileşme sağlayamamıştır. Sonuç olarak telemonitorizasyon uygulamaları henüz yeni uygulamalardır. KOAH hastalarında telemonitorizasyonun genel hatları, uygulama şekilleri ve kullanılması gereken standart donanımlar henüz tam olarak netleşmemiştir. Bununla birlikte mevcut çalışmalarda standart uygulamaya göre daha kötü sonuçlar elde edilmemiş olması bu uygulamanın klasik sağlık kuruluşu vizitlerine bir alternatif olabileceği kanaatini uyandırmaktadır. Konunun netleşmesine yönelik olarak daha fazla sayıda hasta içeren randomize ve değişik monitorizasyon aralıklarının ve ekipmanlarının denendiği çalışmalara ihtiyaç vardır. Yeni çalışmaların telemonitorizasyondan

elirgin fayda sağlayacak KOAH’lı hasta alt gruplarını ortaya çıkarması beklenmektedir. Kaynaklar 1) Fan VS, Gaziano JM, Lev R, Bourbeau J, et al. A comprehensive care management program to prevent chronic obstructive pulmonary disease hospitalizations: a randomized, controlled trial. Ann Intern Med 2012;156:673-683 2) Blackstock FC, Webster KE, McDonald CF, Hill CJ. Comparable improvements achieved in chronic obstructive pulmonary disease through pulmonary rehabilitation with and without a structured educational intervention: a randomized controlled trial. Respirology 2014;19:193-202 3) Peytremann- Bridevaux I, Taffe P, Burnand B, Bridevaux PO, Puhan MA. Mortality of patients with COPD participating in chronic disease management programmes: a happy end? Thorax 2014;69:865-866 4) Zwerink M, Brusse-Keizer M, van der Valk PD, Zielhuis GA, et al. Self management for patients with chronic obstructive pulmonary disease. Cochrane database Syst Rev 2014;3:CD002990 5) Cartwright M, Hirani SP, Rixon L, Doll H, et al. Effect of telehealth on quality of life and psychological outcomes over 12 months (Whole Systems Demonstrator telehealth questionnaire study): nested study of patient reported outcomes in a pragmatic, cluster randomized controlled trial. BMJ 2013;346:f653 6) Ringbaek T, Green A, Laursen LC, Frausing E, et al. Effect of telehealth care on exacerbations and hospital admissions in patients with chronic obstructive pulmonary disease: a randomized clinical trial. Int J COPD 2015;10:1801- 1808 7) Gregersen TL, Green A, Frausing E, Ringbaek T, et al. Do telemedical interventions improve quality of life in patients with COPD? A systematic review. Int J COPD 2016;11:809-822

GENÇLİK EĞİTİM KURUMLARI ARALIK BÜLTENİ 2017
Леди Мен №3 (27) март 2017