Views
11 months ago

ru dergisi 2. SAYISI SİZLERLE

ALLAH (C.C) YÖNELMEK

ALLAH (C.C) YÖNELMEK Yüzünü ve gönlünü Âlemlerin Rabbi(c.c) olan Allah'a(c.c) çevirmek. İnsan olmak olabilmek adına bütün uğraşlarımız, En yüce vasıflar ile en muazzam tecellilerin beşiği olan insan olmak. İnsan olmanın bir diğer adı Kul olmaktır. Hani Mevlânâ Celaleddin Rumi der ya" İnsan yüzünü Rabbine çevirince kula benziyor, Rabbinden çevirince pula benziyor" diye. Ne güzel bir tespittir. İnsanın değeri, değer verdiği şeyler ile ölçülür. Bu yüzdendir ki fiili kadar niyeti de büyük önem taşır. Bir hadiste" Kalpleriniz ve niyetleriniz değişmediği müddetçe Allah'ın size olan muamelesi değişmez." Der. Yani bir iş önce iç âlemde hayat bulur sonra zahire yansır. Allah'ın tecellisi bu yönde olur, Hayır isterse Hayır, şer isterse şer verir. Diğer hadiste" Ben kulumun zannı üzereyim. “der. Allâh senin için Er-Rahman ise, sana öyle tecelli eder. O yüzden Niyeti doğru olanın yoluda doğru olur. Niyeti Hayır olanın sonuda Hayır olur. İnsan yüzünü çevirecek ise Rabbine niyetini Salih etmeli, niyetsiz hiç bir iş olmadığı gibi hiç bir işte sonuca ulaşmaz. O yüzden der ki Âlemlere Rahmet " ameller niyetlere göredir." İnsan olmak olabilmek temiz ve halis bir niyetle mümkündür. Kısa bir dünya hayatının şatafatlı görünen tehlikelerinden uzak durarak, Bütün hayat enerjimizi ve gücümüzü kuvvetimizi bu yönde harcamalıyız. İçimizdeki güzel duyguları, niyetleri ve buna lazım olan gereklikleri beslemek zorundayız. Çünkü Rahmet Peygamberi (sav) derki; dünya ve içindekiler mel’undur, yalnız Allâh rızası için yapılanlar müstesna" Bu yüzdendir ki niyet çok mühimdir bir odadan Diğer odaya geçerken dahi niyetimizi Rıza-i İlahi için yapmalıyız. Çünkü niyet olmadan, namaz olmaz, Oruç olmaz, ibadet olmaz. - Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki: “Amellerin değeri niyete göredir Ve her kişi için ancak, niyet ettiği şey vardır. Öyle ise; Allah ve Resulü için memleketini terk eden kimse, Allah ve Resulü için göç etmiştir. Dünyalık bir şey elde etmek veya bir kadınla evlenmek için yurdunu terk eden kimse; dünyalık bir meta veya bir kadınla evlenmek için göç etmiş olur.” 7

Diğer bir hadiste, Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki: “Şüphesiz Hz. Allah, herkesin yaptığı işin karşılığını, onun niyetin deki samimiyet kadar verir.” Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki: “İyi niyet, sahibini cennete sokar.” Ve Rabbimizin ilahi buyruğu, Cenâb-ı Hak buyuruyor ki: “Hâlbuki onlar Allah'a, onun dininde ihlâs (ve samimiyet) erbabı ve muvahhitler olarak ibadet etmelerinden, namazı dosdoğru kılmalarından, zekâtı vermelerinden başkasıyla emrolunmamışlardı. En doğru din de bu idi.” Allâh gönlümüzü aşkıyla doldurması dileğiyle, Tevfik ve inayetiyle hayırla kalın. 8 ENGİN TAHO

Page 1 Page 2 Page 3 K KADIN DERGISI A Y L I KURUCUSU ...
kavuştur.”