Views
11 months ago

עבודות 101010

באמצעות

באמצעות חקירת המרחב על מרחביו הנסתרים והגלויים,‏ מופו כלל שטחי התחנה ואופיינו כאחד משניים:‏ שטח חי המקיים תנועה ופעילות,‏ או שטח מת ונמק,‏ נטול תוכן והצדקה עכשווית לקיומו אשר ייגרע מהמבנה.‏ להבדיל מהריסה כוללת,‏ פעולה מבוקרת זו חושפת את ‏"התחנה העובדת"‏ ומשקמת את המרקם החי שהיה קבור תחת שכבות וחללים נטושים של מבנה הבטון האדיר.‏ גריעת השטחים,‏ חידוש שלד הקונסטרוקציה ותכנון מעטפת חדשה משנים את אופי המבנה,‏ יחסו עם הסביבה,‏ התנועה בתוכו ודרכו.‏ דימוי קונספטואלי המתאר את הרב גוניות של התחנה,‏ מימדיה האדירים והפוטנציאל הטמון בה.‏ חוץ,‏ פנים,‏ עולם תת קרקעי,‏ שטחים אפלים ונטושים ושטחים מוארים ועובדים;‏ כולם יחד בדימוי אחד.‏

התחנה המרכזית החדשה - עירוי אור שנת לימודים:‏ ד'‏ בהנחיית:‏ אדר'‏ שרון רוטברד פעולה תכנונית במבנה התחנה המרכזית החדשה בת"א,‏ מפלצת בטון נטולת הקשר לזמן ולמרחב,‏ שמטרתה להתמודד עם המפגעים הסביבתיים והחברתיים באזור.‏ התכנון מבקש לצמצם את הזרות המנוכרת בין המבנה,‏ לסביבתו ולתושבי האזור ובכך לאפשר הזדמנות לצמיחה ולשינוי מחד,‏ תוך התחשבות ומתן כבוד לחיים שצמחו ומתנהלים בתוך ובסביבת התחנה.‏

آموزش اسکچ آپ 2018 [PDF]
Портфолио студента в PDF - Институт архитектуры и дизайна
s a p i r . a c . i l s a p - המכללה האקדמית ספיר
Скачать журнал "CADmaster #2(27) 2005 (апрель-июнь
Свалете PDF на броя
CADmaster #4(29) 2005 (октябрь-декабрь
Свалете PDF на броя - ТД Инсталации
Свалете PDF на броя - ТД Инсталации
univerzitetski vesnik - Универзитет „Св. Кирил и Методиј“
Свалете PDF на броя - ТД Инсталации
CADmaster #2-3(47-48) 2009 (апрель-сентябрь
Свалете PDF на броя
Портфолио Кристины Свентицкайте
Портфолио Елизаветы Цветаевой
Портфолио Марии Шабетник
Портфолио Елизаветы Никольской