Views
9 months ago

עבודות 101010

פרספקטיבה

פרספקטיבה לחזית הדרום מערבית

קהילתיות מעורבת שנת לימודים:‏ ד'‏ בהנחיית:‏ אדר'‏ רן גרוס ביחידה זו נבחנו גישות תכנוניות שונות לשילובם של פליטים במרחב העירוני הקיים,‏ אתגר מורכב ונפיץ הנמצא על סדר יומן של מדינות רבות מלבד ישראל.‏ העיר ברלין שימשה כזירה לחקירה ולתכנון על רקע היותה מוקד מרכזי בגל הפליטים הנרחב המגיע לגרמניה והתמודדותה עם אופן שילובם ושיכונם.‏ התכנון בפרויקט מבוסס על תפיסה שמבקשת לקדם אינטגרציה ולהימנע מיצירת בידול וגטאות אורבניים,‏ באמצעות יצירת תשתית לקהילה מעורבת וסיטואציה אדריכלית המהווה בסיס לעירוב ולהיתוך.‏ הפרויקט מבוסס על מבנה קיים שבעבר שילב מגורים ותעשייה וגם בתכנון החדש יכיל עירוב שימושים;‏ הוא צומח מהמפלס התת-קרקעי בו נמצאים המוסדות הציבוריים:‏ הספריה,‏ גן הילדים ואולמות ספורט ופנאי.‏ מפלס הקרקע הינו מדשאות פתוחות הקיימות לרווחת הציבור.‏ המגורים מתחילים מהקומה הראשונה ומטפסים מעלה עד לגובה הבניין המקורי.‏ זאת במטרה לאפשר בניה אורגנית של קהילה במרחב מזמין ששומר על פתיחות,‏ זרימה ותנועה,‏ אשר תקיים אינטגרציה עם החוץ שתתחזק באמצעות המוסדות הציבוריים והשטחים הפתוחים המשרתים את כלל האוכלוסיה.‏ רובע שנברג,‏ ברלין

ةيبيردتلاو ةيميلعتلا ططخلا تامولعم
CADmaster #4(29) 2005 (октябрь-декабрь
Свалете PDF на броя
Скачать журнал "CADmaster #2(27) 2005 (апрель-июнь
Портфолио студента в PDF - Институт архитектуры и дизайна
THE GRAY RHINO (Michele Wucker)
三分之一的人生你能不重視嗎? - 佛教慈濟綜合醫院
Свалете PDF на броя - ТД Инсталации
Παγκρήτιο Περιφερικό Συμπόσιο - Ελληνική Εταιρεία Γενικής Ιατρικής
Adobe Photoshop PDF - LippeJagd Brinkmann in Lippstadt
Невидимые эффекты в кино - MediaVision Mag
Refactoring to Immutability
Alexandria-Vodic-niz-studiite-2013