Views
11 months ago

עבודות 101010

שדרות

שדרות ירושלים רחוב אילת פרספקטיבה,‏ צומת הרחובות אילת ושדרות ירושלים

בית האומנים - רחוב אילת 2, תל אביב שנת לימודים:‏ ב'‏ בהנחיית:‏ אדר'‏ יפעת פינקלמן פרוייקט זה מתמקד ביחס ובמפגש בין שני סצנות אומנות אורבנית בדרום תל אביב ובפרט בדרך אילת:‏ אומנות הרחוב המחתרתית,‏ הספונטנית והמפתיעה והאומנות המוסדית בגלריות ובבתי הספר לאומנות.‏ המפגש והמתח בין שתי סצינות האומנות היווה השראה לתכנון בית אומנים בדרך אילת,‏ אזור המשלב ישן וחדש,‏ על רקע התחדשות עירונית בהיקף ניכר באזור.‏ בית האומנים נועד להוות בית מגורים לאנשים יוצרים,‏ דרך עירוב בין חללים שחלקם הם למגורים וחלקם סטודיו אשר משתמשות בחללים הציבוריים המשותפים בבניין כגלריה גדולה.‏ בבסיס התכנון נמצאת מערכת התנועה המבטאת את האלמנט הספונטני,‏ החתרני והמפתיע בצורת אולמות ומסדרונות מפותלים המבקשת להכניס את יצירות הרחוב לתוך הבניין,‏ המנוגדת לגריד המחלק את דירות המגורים,‏ ומבטא את ההיבט המוסדי,‏ המסורתי והצפוי יותר.‏ מיפוי התפשטות היצירה המחתרתית והמוסדית ברח'‏ אילת גרפיטי מקצועי גרפיטי חובבני אנונימי - אייקון גרפיטי חובבני אנונימי - ציור מכון אבני ומוסדות אחרים

آموزش اسکچ آپ 2018 [PDF]
Портфолио студента в PDF - Институт архитектуры и дизайна
s a p i r . a c . i l s a p - המכללה האקדמית ספיר
Свалете PDF на броя - ТД Инсталации
Скачать журнал "CADmaster #2(27) 2005 (апрель-июнь
CADmaster #4(29) 2005 (октябрь-декабрь
Свалете PDF на броя
Свалете PDF на броя - ТД Инсталации
univerzitetski vesnik - Универзитет „Св. Кирил и Методиј“
Свалете PDF на броя - ТД Инсталации
CADmaster #2-3(47-48) 2009 (апрель-сентябрь
Свалете PDF на броя
Портфолио Кристины Свентицкайте
Портфолио Елизаветы Цветаевой
Портфолио Марии Шабетник
Портфолио Елизаветы Никольской