Views
3 months ago

עבודות 101010

ארכיטקטורה

ארכיטקטורה ספונטנית - סטודיו הודו שנת לימודים:‏ ג'‏ בהנחיית:‏ אדר'‏ שרון רוטברד העבודה בסטודיו זה התרכזה בשימוש ספונטני בחומרי בנייה המצויים בשטח ובידע הבנייה המקומי בצורה שתפתח פרוייקט שיצמח ממשאבים מקומיים של ידע ושל חומר תוך שיתוף של המקומיים ולמידה מהם על תרבות הבנייה שלהם.‏ כחלק מתהליך ההכנה והמחקר,‏ למדנו על שיטות בנייה מסורתיות בחומרים טבעיים שונים כמו במבוק,‏ אבן גרניט,‏ לבנים וכו'‏ ועבדנו בהנחיית אנשי מקצוע שונים.‏ כהחלטה גורפת,‏ הפרוייקט נבנה כולו מאבן הגרניט הטבעית והחל מחפירת היסודות,‏ הנחתן,‏ בניית פלטפורמת בטון מוחלק והאלמנט המרכזי;‏ קיר אבנים בגובה 2 מטרים אותו בנינו בטכניקת בנייה מסורתית מקומית.‏ חלק מהידע שנרכש במסגרת פרוייקט זה הינו הניהול והעבודה באתר בנייה והיכולת לתכנן ולבצע פרוייקט בקנ"מ קטן מהרקונספט הראשוני ועד לביצוע באתר הבנייה.‏ המבנה כולו הכולל גג במבוק,‏ קיר אבנים דרומי,‏ ספסל מבולדר גרניט ורצפת בטון מוחלק.‏

Портфолио студента в PDF - Институт архитектуры и дизайна
Свалете PDF на броя - ТД Инсталации
Свалете PDF на броя
Скачать журнал "CADmaster #2(27) 2005 (апрель-июнь
CADmaster #4(29) 2005 (октябрь-декабрь
Свалете PDF на броя - ТД Инсталации
s a p i r . a c . i l s a p - המכללה האקדמית ספיר
univerzitetski vesnik - Универзитет „Св. Кирил и Методиј“
Свалете PDF на броя - ТД Инсталации
CADmaster #2-3(47-48) 2009 (апрель-сентябрь
Свалете PDF на броя
WILD TALK
Adobe Photoshop PDF - hakimat
全文 - 僱員再培訓局
BREMAIN?
МЕДИА КИТ 2013 - Уральский мебельщик