Views
3 months ago

עבודות 101010

טרנפורמציית

טרנפורמציית המערכת מדו מימד לתלת מימד.‏ שרטוט ידני ותלת מימד פיזי

פרטיות במרחב הציבורי שנת לימודים:‏ א'‏ בהנחיית:‏ אדר'‏ אורן שגיב יחידה זו עסקה בחקר קונספטואלי של המושגים ‏"פרטי"‏ ו ‏"ציבורי"‏ ובקשר ביניהם.‏ במסגרת ניסוי של הבאת המרחב הפרטי לתוך הציבורי והזליגה של האחד לשני,‏ תוכננה ונבנתה מערכת ריהוט בקנ"מ 1:1 אשר מביאה את איכויות החלל הפרטי והביתי אל המרחב הציבורי.‏ במהלך התיכנון הוחלט אילו מהאלמנטים יש לכלול בתכנית וכיצד ניתן לתמצת אותם לכדי מערכת אחת ניידת,‏ אשר תדע להתקפל ולהתרחב במידת הצורך ולהופיע במפתיע במרחב הציבורי על מנת שתאפשר לבחון בצורה אחרת את המתח שבין הפרטי לציבורי.‏ הסלון הביתי תוכנן עד לפרט האחרון כמערכת דינאמית הבנוייה מאלמנטים פריקים אשר יהפכו במשיכה אחת מערימה של פריטים לא ברורים לסלון מתפקד ושמיש אשר ניתן לשבת ולארח בו.‏ התנסות זו,‏ מהבניית הקונספט הראשוני,‏ הנסיונות הרבים בתלת מימד פיזי ושרטוט תכניות לביצוע הביא לבנייה של סלון אשר הביא בקנ"מ קטן את ההבנה של פיתוח פרוייקט מהקונספט לביצוע.‏ אקסונומטריה,‏ הרהיטים המורכבים על הקונסטרוקציה הפריקה.‏ שרטוט ידני.‏

ةيبيردتلاو ةيميلعتلا ططخلا تامولعم
Портфолио студента в PDF - Институт архитектуры и дизайна
Свалете PDF на броя
Скачать журнал "CADmaster #2(27) 2005 (апрель-июнь
CADmaster #4(29) 2005 (октябрь-декабрь
Свалете PDF на броя - ТД Инсталации
THE GRAY RHINO (Michele Wucker)
Свалете PDF на броя - ТД Инсталации
s a p i r . a c . i l s a p - המכללה האקדמית ספיר
三分之一的人生你能不重視嗎? - 佛教慈濟綜合醫院
univerzitetski vesnik - Универзитет „Св. Кирил и Методиј“
Свалете PDF на броя - ТД Инсталации
CADmaster #2-3(47-48) 2009 (апрель-сентябрь
Свалете PDF на броя
Παγκρήτιο Περιφερικό Συμπόσιο - Ελληνική Εταιρεία Γενικής Ιατρικής
Невидимые эффекты в кино - MediaVision Mag
Adobe Photoshop PDF - LippeJagd Brinkmann in Lippstadt