Views
9 months ago

עבודות 101010

טרנפורמציית

טרנפורמציית המערכת מדו מימד לתלת מימד.‏ שרטוט ידני ותלת מימד פיזי

פרטיות במרחב הציבורי שנת לימודים:‏ א'‏ בהנחיית:‏ אדר'‏ אורן שגיב יחידה זו עסקה בחקר קונספטואלי של המושגים ‏"פרטי"‏ ו ‏"ציבורי"‏ ובקשר ביניהם.‏ במסגרת ניסוי של הבאת המרחב הפרטי לתוך הציבורי והזליגה של האחד לשני,‏ תוכננה ונבנתה מערכת ריהוט בקנ"מ 1:1 אשר מביאה את איכויות החלל הפרטי והביתי אל המרחב הציבורי.‏ במהלך התיכנון הוחלט אילו מהאלמנטים יש לכלול בתכנית וכיצד ניתן לתמצת אותם לכדי מערכת אחת ניידת,‏ אשר תדע להתקפל ולהתרחב במידת הצורך ולהופיע במפתיע במרחב הציבורי על מנת שתאפשר לבחון בצורה אחרת את המתח שבין הפרטי לציבורי.‏ הסלון הביתי תוכנן עד לפרט האחרון כמערכת דינאמית הבנוייה מאלמנטים פריקים אשר יהפכו במשיכה אחת מערימה של פריטים לא ברורים לסלון מתפקד ושמיש אשר ניתן לשבת ולארח בו.‏ התנסות זו,‏ מהבניית הקונספט הראשוני,‏ הנסיונות הרבים בתלת מימד פיזי ושרטוט תכניות לביצוע הביא לבנייה של סלון אשר הביא בקנ"מ קטן את ההבנה של פיתוח פרוייקט מהקונספט לביצוע.‏ אקסונומטריה,‏ הרהיטים המורכבים על הקונסטרוקציה הפריקה.‏ שרטוט ידני.‏

1
портфолио
ةيبيردتلاو ةيميلعتلا ططخلا تامولعم
22
CADmaster #4(29) 2005 (октябрь-декабрь
Скачать журнал "CADmaster #2(27) 2005 (апрель-июнь
Свалете PDF на броя
Chris MSJ Rhino
THE GRAY RHINO (Michele Wucker)
Aluminium - Rhino Products Ltd UK
poem - Rhino
poem - Rhino
PORTIFOLIO SUZANA
s a p i r . a c . i l s a p - המכללה האקדמית ספיר
Свалете PDF на броя
CADmaster #2-3(47-48) 2009 (апрель-сентябрь
AutoCAD 2009.pdf
70_knyha
Gat You מגזין הנוער של קריית גת- גיליון 1
No Title for this magazine
RHINO 5200 leaflet - DYMO
Rhino 700
Adobe Photoshop PDF - LippeJagd Brinkmann in Lippstadt