Views
11 months ago

עבודות 101010

טרנפורמציית

טרנפורמציית המערכת מדו מימד לתלת מימד.‏ שרטוט ידני ותלת מימד פיזי

פרטיות במרחב הציבורי שנת לימודים:‏ א'‏ בהנחיית:‏ אדר'‏ אורן שגיב יחידה זו עסקה בחקר קונספטואלי של המושגים ‏"פרטי"‏ ו ‏"ציבורי"‏ ובקשר ביניהם.‏ במסגרת ניסוי של הבאת המרחב הפרטי לתוך הציבורי והזליגה של האחד לשני,‏ תוכננה ונבנתה מערכת ריהוט בקנ"מ 1:1 אשר מביאה את איכויות החלל הפרטי והביתי אל המרחב הציבורי.‏ במהלך התיכנון הוחלט אילו מהאלמנטים יש לכלול בתכנית וכיצד ניתן לתמצת אותם לכדי מערכת אחת ניידת,‏ אשר תדע להתקפל ולהתרחב במידת הצורך ולהופיע במפתיע במרחב הציבורי על מנת שתאפשר לבחון בצורה אחרת את המתח שבין הפרטי לציבורי.‏ הסלון הביתי תוכנן עד לפרט האחרון כמערכת דינאמית הבנוייה מאלמנטים פריקים אשר יהפכו במשיכה אחת מערימה של פריטים לא ברורים לסלון מתפקד ושמיש אשר ניתן לשבת ולארח בו.‏ התנסות זו,‏ מהבניית הקונספט הראשוני,‏ הנסיונות הרבים בתלת מימד פיזי ושרטוט תכניות לביצוע הביא לבנייה של סלון אשר הביא בקנ"מ קטן את ההבנה של פיתוח פרוייקט מהקונספט לביצוע.‏ אקסונומטריה,‏ הרהיטים המורכבים על הקונסטרוקציה הפריקה.‏ שרטוט ידני.‏

آموزش اسکچ آپ 2018 [PDF]
WILD TALK
Adobe Photoshop PDF - hakimat
Портфолио студента в PDF - Институт архитектуры и дизайна
全文 - 僱員再培訓局
МЕДИА КИТ 2013 - Уральский мебельщик
BREMAIN?
s a p i r . a c . i l s a p - המכללה האקדמית ספיר
Alexandria-Vodic-niz-studiite-2013